Hotărârea nr. 294/2014

294/06.06.2014 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului HERZOG BOGDAN RADU
Hotararea Consiliului Local 294/06.06.2014
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului HERZOG BOGDAN RADU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul constatator al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.h^1, art. 9 alin. (3) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleşilor locali, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 06.06.2014;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului HERZOG BOGDAN RADU, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45 alin. (1) coroborate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului HERZOG BOGDAN RADU.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Uniunii pentru Timiş;
- Domnului Bogdan Radu Herzog;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ CONSILIER SANDU CONSTANTIN CONSILIER TÎRZIU ADELINA CONSILIER JICHICI CIPRIAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

AVIZAT Secretar


JUDEȚUL TIMIȘ

CONSMULLOCAL *                dP AJ<WI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului HERZOG BOGDAN RADU

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul constatator al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;

Având în vedere Adresa prin care se precizează faptul că domnul HERZOG BOGDAN RADU a pierdut calitatea de membru al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat

în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(2) lit.hAl, art. 9 alin. (3) și art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleșilor locali, modificată;

în conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art.4^ din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului HERZOG BOGDAN RADU - ales pe lista Uniunii pentru Timiș (UpT) la data de 10 iunie 2012.

Art. 2: Se declară vacant locul deținut de domnul HERZOG BOGDAN RADU în Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

  • - Primarului Municipiului Timișoara;

  • - Uniunii pentru Timiș;

  • - Domnului Bogdan Radu Herzog;

  • - Mass-media locale.

Președinte de ședință. Consilier