Hotărârea nr. 194/2014

194/15.04.2014 privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2014
Hotararea Consiliului Local 194/15.04.2014
privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-9108/07.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Comisiei de analiza a proiectelor culturale aprobat prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara cu nr. 1130/07.06.2013;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Având în vedere Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
Având în vedere art. 36 alin. (2) litera b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În conformitate cu art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba proiectele culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2014, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2: Se aproba finantarea, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, Cap. 67.02, a evenimentelor culturale ale institutiilor, asociatiilor, fundatiilor si organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ prevazute în Anexa 1 la prezenta hotarâre.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor se vor realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Biroul Organizare Evenimente din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotari diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Fundatia/ONG

Titlul proiectului

Fundația Bega

Cochete pe biciclete 2014

Asociația Simultan

Spatii in așteptare, ed a lila

Fundația Balul Vienez

Balul Vienez de la TM

Fundația Bega

Numaratoarea de Toamna 2014

Fundația Bega

Concursul foto 2014

Asociația Artdendum

FAZ - Free art Zone

Asociația Culturala Art Time

Zilele Strauss

Fundația Integratio

Vinerea Culturala

Fundația Universitatea de Vest TM

Al doilea congres mondial consacrat

Romania Brass Society

Concursul International de alamuri TM

Fundația UVT

Timișoara Capitala Europeana

Fundația SSB

Sa invatam sa trăim sănătos

Archiepiscopia Ortodoxa Romana a TM

Creație si innoire prin tradiție

Asociația Cineclub CFR TM

Digitalizare filme cinecluburi

Uniunea Artiștilor Plastici

Placi comemorative

Asociația Centrul Multimedia Teatru la Pachet

"Denny si adanca mare albastra"

ACDS Magnum Team

Festivalul International de dans 2014

UVT

Conf. Internaționala Geografia Univ.

Timisoareana, aniversare 55 ani

Fundația UVT

AIESEP specialist

Fundația UVT

Workshop-dezvotarea gândirii economice

Asociația Orizonturi Culturale Italo-Romane

Revista Orizonturi culturale Italo-Romane

Media punctajului

Suma solicitată

Suma propusa

82,5

12 821,8 lei

8000

81,6

25 000,0 lei

15000

78,4

25 000,0 lei

15000

76,25

18 241,5 lei

10000

74,5

4 515,0 lei

2500

74,2

30 900,0 lei

15000

73

55 440,0 lei

28000

72,6

4 800,0 lei

2640

72,4

30 000,0 lei

15000

71,8

18 400,0 lei

10120

71,4

43 361,0 lei

18000

71

3 100,0 lei

1705

70,75

4 000,0 lei

2200

70,2

5 000,0 lei

2750

69,5

22 000,0 lei

10000

68,8

17 000,0 lei

9350

68,4

50 000,0 lei

17500

68

14 000,0 lei

7000

67,8

50 250,0 lei

17500

67,6

57 600,0 lei

15500

67,4

50 400,0 lei

17000

OBSERVAȚII

Asociatia Orizonturi

Culturale Italo-Romane

Paul Neagu - O punte spre lume

67

33 600,0 lei

10000

Asociatia CSJA

Aventuri de ziua copilului

67

8 554,0 lei

4704,7

Asociatia Orizonturi

Universitare

Editarea cartii - The Bell of Freedom

66,6

4 000,0 lei

2200

Teatrul pentru Copii si Tineri 'Merlin'

Timisoara, orasul meu in europa

66,25

50 000,0 lei

25000

Asociatia Documentor

Independ media for civil society

66

74 350,0 lei

20000

Asociatia Orizonturi

Universitare

Targ de carte - orizonturi universitare

65,8

4 500,0 lei

2475

Uniunea Sarbilor din

Romania

Ateliere de interpretare din limba sarba

65,4

10 000,0 lei

5500

MEA - Medical Engineering

TIME - Timisoara International Medical

65,4

20 000,0 lei

9000

Association

Engineering Summer School

Uniunea Artistilor Plastici

Diplomatic art

65,2

60 000,0 lei

20000

Uniunea Artistilor Plastici

Jerfa

65,2

10 000,0 lei

5500

Uniunea Sarbilor din

Maratonul Cantecului si dansului popular

65

10 000,0 lei

5500

Romania

sarbesc

Asociatia Culturala Art Time

Spectacol "Cenusareasa"

70

45 500,0 lei

10000

Organizatia noua Acropola

Zilele filozofiei IX, saptamana culturii V,

65

7 600,0 lei

4180

in Romania

ciclul de conferinte - enigme tehnologice

Fundatia Bega

Fundatia Bega

Fundatia UVT

Ture Banatene si proiectii de film 2014 Pedalarea de primavara 2014 Scoala de vara internationala EMES pentru doctoranzi

73,5

71,75

60,2

15 913,8 lei

15 028,1 lei

15 000,0 lei

0     al 4-lea proiect

0     al 5-lea proiect

0     al 4-lea proiect

Asociatia Culturala

Carti - Patrimoniu Bnatean

64,5

17 920,0 lei

0

Ariergarda

Asociatia Orizonturi

Punctaj insuficient

Premierea studentilor eminenti

64,2

18 000,0 lei

0

Universitare

Punctaj insuficient

Fundatia Diaspora Teatrul pentru Copii si

Tineri 'Merlin' Asociatia Culturala Ctin

Folosirea spatiului public si relatiile interetnice

Sarbatoarea a 65 de ani de teatru de animatie in TM

64

64

6 690,0 lei

150 000,0 lei

0 Punctaj insuficient

0 Punctaj insuficient

Pantheon Banatean - Remus Radulet

63,8

2 000,0 lei

0

Brancusi

Asociatia Orizonturi

Punctaj insuficient

Romania Altfel, TM Altfel

63,6

25 200,0 lei

0

Culturale Italo-Romane

Punctaj insuficient

Asociatia Art Embrance

Festival de tango argentinian

63,25

5 800,0 lei

0 Punctaj insuficient

World Beauty Congress

Dress of the World

Asociația Ladybird

Timișoara - Oraș multilingvistic

Colegiul Tehnic Azur

Asociația Memorilul Revoluției Timișoara -"Memorialul Revoluției" Asociația Memorilul Revoluției Timișoara -Pelerinaj la București

Capitale verzi ale europei

Cupa Memorialul Revoluției

Pelerinaj la București

Fundația Carturesti

Street delivery prezintă train delivery

Uniunea Artiștilor Plastici

Timișoara de ieri si de azi

Asociația Marele Ecran,

Pelicula Culturala, Asociația

Camera 4

Asociația Culturala Ctin

Brancusi

Asociația Memorilul

Pantheon Banatean - Academicenii

Revoluției Timișoara - Prin cupa Eroii Neamului

sport, cinstim eroii Asociația Culturala Ctin Brancusi

Editarea cârtii - brancusi in expoziții din Romania

ACDS Magnum Team

Festivalul inter. De muzica, dans si teatru in strada

Muzeul de Arta

Simpozion National

Fundația Politehnica

Festivalul INT. de litereatura Timișoara

Asociația Ladybird

Lady Bird's story

24- Altar

Comemorarea eroilor martiri si aniversarea a 25 de ani de la Revoluție

Muzeul de Arta

Expoziție personala Ștefan Caltia

Asociația Ador Copiii

Asociația Memorilul Revoluției Timișoara -Pelerinaj la Slatina

Vreau sansa la o familie

Pelerinaj la Slatina

Colegiul Tehnic Azur

Simpozionul Nat. 2014, Calitatea produselor si servicilor

Colegiul Tehnic Azur

Simpozion International

63

151 507,0 lei

0 Punctaj insuficient

62,2

5 000,0 lei

0 Punctaj insuficient

62

1 000,0 lei

0 Punctaj insuficient

61,6

7 000,0 lei

0

Punctaj insuficient

61,6

10 000,0 lei

0

Punctaj insuficient

61,2

60 000,0 lei

0 Punctaj insuficient

61,2

8 000,0 lei

0 Punctaj insuficient

60,8

0

Punctaj insuficient

59,9

4 500,0 lei

0 Punctaj insuficient

59,4

5 000,0 lei

0

Punctaj insuficient

58,8

2 500,0 lei

0 Punctaj insuficient

58,8

30 000,0 lei

0 Punctaj insuficient

58,75

58 000,0 lei

0 Punctaj insuficient

58,75

56 000,0 lei

0 Punctaj insuficient

57

5 000,0 lei

0 Punctaj insuficient

56,6

30 000,0 lei

0 Punctaj insuficient

53,75

35 000,0 lei

0 Punctaj insuficient

53,6

23 026,5 lei

0 Punctaj insuficient

52,4

5 000,0 lei

0

Punctaj insuficient

52

1 000,0 lei

0 Punctaj insuficient

51,2

3 500,0 lei

0 Punctaj insuficient

31

Fundatia Culturala Orient

Latin

Lacrima de intuneric

50,6

0

Punctaj insuficient

32

Muzeul de Arta

"DOI"

49,5

35 000,0 lei

0

Punctaj insuficient

34

Liceul Teoretic N.Lenau

Destinulscriitorului - arc peste timp

47

0

Punctaj insuficient

35

Asociatia Stuparului

Banatean

TM - o valuare apicola Europeana

43,6

32 000,0 lei

0

Punctaj insuficient

36

Asociatia romana pt propaganda si istoria aeronauticii

Sesiunea de toamna a Parteneriatului European al asociatiilor Fortelor Aeriene

40,2

2 500,0 lei

0

Punctaj insuficient

37

Asociatia Art Folclor national

Ptrica Moise si invitatii sai

39,5

0

Punctaj insuficient

38

Asociatia Societatea

Makedon-Armana

Ortodoxia Romana in Balcani

35,6

20 000,0 lei

0

Punctaj insuficient

39

40

Asociatia Societatea

Makedon-Armana

Asociatia Societatea

Identificarea Cladirilor

Zilele culturii armane

35,2

35,2

40 000,0 lei

40 000,0 lei

0

0

Punctaj insuficient

Makedon-Armana

Punctaj insuficient

41

Asociatia 16 Decembrie

Jubileu 25

28,6

1 150 000,0 lei

0

Punctaj insuficient

42

SC Sabotage Events SRL

25

44 700,0 lei

0

Punctaj insuficient

43

Ardor Banat

Competitia Nationala de dezbateri

Academice "Timisoara Open 2014"

24,4

21 000,0 lei

0

Punctaj insuficient

44

Ardor Banat

Forumul Regional de dezbateri academice

23,4

7 000,0 lei

0

Punctaj insuficient

Asociatia Evanghelistica si

45

de Caritate "Iisus Speranta Romaniei"

Marsul Invierii

20,5

0

Punctaj insuficient

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ


Aprobat

Primar


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE


Biroul Organizare Evenimente

SC 2014 - 9108/07.04.2014


Nicolae Robu


Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro


REFERAT


privind aprobarea proiectelor culturale cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2014

Prin HCL 242/ 23.04.2013 a fost aprobat noul regulament al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1130/7.06.2013 a fost aprobata componenta Comisiei de analiza a proiectelor culturale, pentru selecția și evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local pe anul 2014.

În continuare, a fost demarată procedura conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL 242/2013.

A fost întocmit un proces verbal cu proiectele jurizate de catre Comisia de analiza a Consiliului Local și a fost redactată lista cu proiectele admise, cu sumele propuse spre aprobare în ședinta de Consiliu Local.

Propunem aprobarea sumelor alocate în urma jurizării de către Comisia de analiza a proiectelor culturale. Lista proiectelor culturale admise și respinse va fi anexă a proiectului de hotărâre de consiliu


local.


Viceprimar

Dan Diaconu


Avizat,


SECRETAR,

Ioan Cojocari


Directia Comunicare


Alina Pintilie

Director


Direcția Economică,

Smaranda Haracicu

Director


Întocmit,

Ana-Maria Atomoaei


Avizat Juridic