Hotărârea nr. 130/2014

130/25.03.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ion Marin Almăjan
Hotararea Consiliului Local 130/25.03.2014
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ion Marin Almăjan


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 006074-14.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avand în vedere adresa SC2014 - 006074-10.03.2014 a Filarmonicii Banatul Timişoara, la inţiativa domnului director general, Ioan Coriolan Gârboni;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ion Marin Almăjan în semn de recunoaştere pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea Municipiului Timişoara.
Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

Aprobat Primar

Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Organizare Evenimente

SC2014- 006074-14.03.2013

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: comunicare@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ion Marin Almăjan

Avand în vedere solicitarea cu numărul SC2014-006074 - 10.03.2014 din inițiativa domnului director general a Filarmonicii Banatul, Ioan Coriolan Gârboni, a fost propus pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare domnul Ion Marin Almăjan.

Ion Marin Almăjan s-a nascut la 16 noiembrie 1940 la Dalboșeț în județul Caraș-Severin. A urmat studiile școlilor elementare din Dalboșeț și Bozovici din județul Caraș Severin, a absolvit Liceul C. Diaconovici Loga și Facultatea de Filologie a Universității din Timișoara.

A activat ca: redactor, șef secție de cultură, redactor-șef adjunct la ziarul „Drapelul roșu” din Timișoara (1966-1979), director al Editurii „Facla”(1979-1989), șef secție de cultură, publicist comentator la ziarul „Renașterea bănățeană”, din Timișoara, director al Direcției de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural și Național Timiș (2000-2005).

Este un antologator, autor, eseist, director de editură, jurnalist, monograf, om de cultură, pamfletar, poet, prozator, publicist și scriitor român, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Ca autor a publicat numeroase poeme, proză, roamne și publicistică dintre care amintim: Sunt dator cu o durere (povestiri), Spune-mi, unde duce acest drum? (roman), Neîmpăcați în mânie (roman), Sentimentul puterii (roman), Tornada (roman), Întoarcerea spre asfințituri ( povestiri), Vremea hahalerelor (pamflete politice), Mătușa mea Maria Theresia (povestiri), În afara gloriei (roman), Ca mierea, ca fierea-cuvântul (publicistică), Amintiri despre țărani (poeme), 10 prozatori români contemporani, (antologie), Tornada, Requiem per una regina (povestiri), Poeti romeni contemporanei (antologie în colaborare cu Mihai Ungheanu, Cezar Ivănescu), Țara Almăjului, (studiou monografic -Institutul social Banat-Crișana, 1939)

A tradus din litaratura universală contemporană importanți autori, dintre care Le Clezio (Premiul Nobel pentru literatura).

A fost încununat cu numeroase distincții, dintre care amintim Premiul de excelență al uniunii Scriitorilor, filiala Timisoara și Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler in anul 2002 ”pentru talentul și dăruirea arătate în îndelungată activitate artistică, științifică și didactică prin care au promovat tradițiile culturale specifice fiecărei comunități etnice și valorile autentice ale artei universale, creând un spațiu de exemplară conviețuire și de civilizație românească”.

Prin urmare propunem acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Timișoara domnului Ion Marin Almăjan, pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea municipiului Timișoara.

Viceprimar, Dan Diaconu


p. Secretar, Simona Drăgoi

Director,

Direcția Comunicare

Alina Pintilie

Consilier,

Adriana Indries

Avizat juridic