Proces verbal din 29.11.2011

Procesul-verbal al Şedinţei Ordinare din data de 29.11.2011

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 29 noiembrie 2011 cu ocazia sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Președinte de sedinta - Cons. SZABO FRANCISC

Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 23;

Au absentat: Grindeanu Sorin, Barlea Romeo, Jichici Ciprian si Toanca Radu.

Din parte executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul viceprimar Adrian Orza si domnul secretar Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 2220 din data de 24.11.2011

ORDINEA DE ZI:

 • 1.  Aprobarea Procesului -Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 25.10.2011.

 • 2. Interpelările consilierilor municipali.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Timișoara la data de 30 septembrie 2011.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003 și completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/30.05.2006.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind apartamentarea (unificarea ) imobilului situat în Timișoara, str. Leului nr.9, ap.14 + 15.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD nr. 1), situat în imobilul din str. 1 Decembrie, nr. 6, la prețul de 50.000 euro.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 1 Decembrie, nr.6, la prețul de 25.000 euro..

 • 9.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din str. F. Mercy, nr.9, la prețul de 203.150 lei.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Chartei de Responsabilități Sociale Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei și pentru a asigura o viață demnă pentru toți.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aderarea la Contractul de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act adițional nr.1/06.04.2009 încheiat între Municipiul Timișoara și S.C. Fotbal Club Timișoara a S.C. Business & Logistic Management SRL

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul Timișoara și a Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea către beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmaș de erou martir al Revoluției Române din Decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 mp de teren intravilan, pentru destinația de locuință.

 • 14. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Complex rezidențial TAGOR” - Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timișoara.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală depozitare și servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top 647/2/1, CF 424335 nr. top 649/A/1/3/2, Timișoara.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu „Imobil birouri și locuințe de serviciu „, str. Silistra nr.10B, Timișoara.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu „Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren”, str. Cezar Boliac nr.20 Timișoara.

 • 19. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei în vederea organizării de către Municipiul Timișoara a „Galei Sportului Timișorean”.

 • 20. Raportul de avizare al Comisiei Locale de Ordine Publică, privind evoluția organizatorică și rezultatele obținute în primele 9 luni ale anului 2011 de către Direcția Poliția Locală a Municipiului Timișoara.

 • 21. Adresa nr. SC2011 - 025497/15.11.2011 a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. privind recomandările din Raportul de audit public intern.

 • 22. Adresa nr.SC2011 - 024765/07.11.2011 a Camerei de Conturi a Județului Timiș privind misiunea de „Audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară pentru anul 2010” la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.(Materialul poate fi consultat la Serviciul Administrație Locală)

 • 23. Adresa nr. SC2011 - 025661/17.11.2011 a Camerei de Conturi a Județului Timiș cu privire la Procesul-verbal de Constatare nr. SC2011 - 023820/26.10.2011 încheiat în urma acțiunii de audit financiar asupra contului de execuție și a bilanțului contabil întocmite la 31.12.2010, efectuată la Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Timișoara. .(Materialul poate fi consultat la Serviciul Administrație Locală)

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

 • 1.  Aprobarea Procesului -Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 25.10.2011.

Dl. SZABO: Cine este pentru aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare ?

-  20 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2.  Interpelările consilierilor municipali.

D -na BORZA: Prima interpelare este pentru Directia de Patrimoniu si se refera la plata chiriei pentru Colegiul National banatean pe baza adresei emise de directiunea acestui liceu. Mentionez ca nu a fost platita chiria pentru Colegiul Banatean pe lunile ianuarie-septembrie, factura se ridica la valoarea de 666.000 Ron iar contractul de inchiriere expira in 23 decembrie 2011. Dorim raspuns la aceasta problema tinand cont ca exista intelegere din partea Episcopiei Romano-Catolice privind realizarea si incheierea unui contract de inchiriere pe termen lung incepand de anul viitor.

Doresc raspuns in scris.

A doua interpelare este pentru Directia de Mediu si se refera la situatia pistelor de skate-board din oras si as dori raspuns pentru urmatoarele probleme:

-daca exista posibilitatea reamenajarii pistelor din Parcul Central sau a construirii unei asemenea piste sau daca este cuprinsa o astfel de pista in proiectul de la Parcul Copiilor ?

Solicit raspuns in scris si am atasat copie dupa lista de semnaturi a locatarilor din zona Lidia , Mures si Soarelui interesati de aceasta problema.

Dl. MOSIU: Eu cred ca se adreseaza Directiei de Patrimoniu, este vorba de soclul bustului colonelului economu care este situat intr-o zona unde sant mari amatori de metale neferoase si prima placa de broz a disparut, a doua placa, de vreo luna de zile e testata si spre dezamagirea unora s-a constatat ca este din plastic dar este vandalizata si propun conducerii , probabil cineva de la cimitire, un sculptor, un cioplitor in piatra sa incerce sa imprime textul pe granitul soclului. Cred ca ar fi mai practic.

Dl. PRIMAR: Aveti perfecta dreptate si m-am gandit si eu la varianta unei placi de marmura dar pate ca este mai bine sa o imprimam direct pe soclu.

Doamnei Borza vreau sa-i spun ca noi am avut discutii cu Biserica Romano Catolica inclusiv cu un act aditional pana la fine de an pentru Colegiul Banatean si urmeaza la comisia de negociere sa se negocieze pentru anul viitor si sa se bugeteze pe anul viitor chiria iar cu pistele astea o sa vedem, mi-am notat.

Dl. MOSIU: A doua problema ar fi legata de cea mai reprezentativa cladire din oras, Catedrala Metropolitana care asa cum stiti nu este luminata in partea superioara. Crucile de pe turn. Noaptea nu se vad crucile datorita luminii care bate sub acoperisul cladirii.Este pacat, se pierd in jur de 10 m. Vin sarbatorile si chiar exista nedumeriri in randul turistilor pana cand nu se apropie sa vada ce e. Este de rit ortodox, si exista insemne prin care difera o cruce ortodoxa de una catolica.Cred ca ra fi oportun, nu stiu daca comisia de iluminat public sau sponsorul care a realizat iluminatul trebuie sa ia o decizie si sa ne bucuram de frumusetea ei si noaptea.

Dl. PRIMAR : Iluminarea este facuta prin sponsorizate de catre o societate mixta romano-olandeza Philips ELBA.In momentul de fata societatea nu mai exista dar voi lua legatura cu cei de la ELBA si o sa cautam sa rezolvam.

Dl. BOGDAN: Am cerut verificarea unui spatiu de pe strada Dacilor nr. 13 in care-si are sediul ONG-ul Onado . as dori sa primesc si eu un raport vis-a-vis de ce s-a gasit acolo.

Cred ca tocmai l-am primit si va multumesc.

Al doilea amendament: am auzit ca s-a incheiat auditul Curtii de Conturi de la Directia Fiscala si as dori daca se poate sa primesc un raport final al Curtii de Conturi.

Dl. PRIMAR : Raportul final al Curtii de Coturi va sta la dispozitie la sediul secretariatului Consiliului Local, el este un document public dar are un anumit circuit, nu neaparat de confidentialitate dar nu putem sa va dam copii dupa el.

Mie mi s-a trims ca document secret si strict confidential. Eu nu pot sa-l dau acuma la toata lumea dar dumneavoastra puteti veni sa-l consultati. Nu e nici un fel de problema, vi-l pun la dispozitie. Nu sant chestii grave dar sant chestii pe care trebuie sa le stiti.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Timișoara la data de 30 septembrie 2011.

Dl. STOIA: Am avut niste nedumeriri referitoare la acest material pus la dispozitie de administratie. Se spune intre altele ca Primaria trebuie sa aibe grija ca toate cheltuielile sa fie facute in raport cu colectarea veniturilor, sa nu se inregistreze la sfarsitul anului plati restante si suma veniturilor incasate plus excedentul anilor anteriori pentru finantarea anilor in curs, trebuie in momentul cand scadem suma platilor efectuate plus platile restante sa fie mai mare decat 0.

Am luat legatura cu domnul Bodo pe care il apreciez ca pe un foarte bun specialist si dansul mi-a explicat ca problemele acestea nu se respecta niciunde, in nici o primarie, avand in vedere ca un paragraf dintr-o alta lege spune ca arieratele din anul acesta trebuie sa fie mai mici decat arieratele din anul viitor. In aceste conditii e o chestie tipic romaneasca, in aceste conditii nu stiu de ce mai avem legea care ne spune ca trebuie facut altfel. Bugetele ar trebui sa fie aprobate in conditii de echilibru intre incasari si costuri. Avand in vedere ca la noi de multe ori pornim cu ceea ce dorim sa facem in creerea bugetului si ulterior taiem din ele sa ne incadram in posibilitatile de colectare a taxelor sai impozitelor. Eu v-as propune ca in perspectiva sa apelam la 2 specialisti remarcabili pe care ii avem in primarie: dl. Staia si dl. Bodo ca sa ajute pe cei care la ora actuala pun temelia bugetului.

Dl. PRIMAR: Sant de acord, domnul Staia va fi unul din marii consumatori ai bugetului local, din Directia de Patrimoniu si domnul Bodo va fi cel care va trebui sa asigure veniturile.

Dl. SZABO: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.

Dl. SZABO: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003 și completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/30.05.2006.

Dl. SANDU : La punctul 5 din regulament se prevede că, în anexă practic, se prevede că parcările în care se aplică acest sistem, se aprobă de către Consiliul de Administrație al operatorului cu Avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. Aș propune formularea : parcările în care se aplică acest sistem se aprobă de către Consiliul de Administrație al operatorului cu Avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Deci aș dori ca aceste parcări să nu poată fi realizate fără a avea acordul Consiliului Local. Un al doilea amendament se referă la punctul 6 litera b, unde sunt exceptate de la prevederile articolului vehiculele cu propulsie electrică. Există o serie de autovehicule cu propulsie hibridă. Ce facem cu acestea ? Se aplică sau nu se aplică ? Ar fi o întrebare la care ar trebui să ne răspundă inițiatorii proiectului.

Dl. PRIMAR : Noi ne-am gândit strict la cele cu propulsare electrică pe un simplu considerent : pentru că există o tendință în momentul de față de a se promova acest sistem. Noi am avut aici și o prezență, Mitsubishi, ne-a făcut o demonstrație, am vorbit și cu francezii de la Renault, este o tehnologie care la noi în țară e prea puțin aplicată și ne-am gândit în exclusivitate la ei. Acum, la chestia asta hibridă nu sunt mare specialist, aceasta înseamnă că merge cu curent și cu benzină. In momentul în care merge cu benzină există riscul că va merge numai cu benzină și va beneficia de...că știm că suntem toți familiarizați cu genul acesta de activități adică obții favoruri pe o treabă și faci alta treaba. Deci obții să zic clemența pe electricitate și te folosești de benzină. Si nu putem să-i verificăm. Deci nu avem capacitatea tehnică. Asta este singura modalitate pentru care am propus strict pe electric.

Dl. SANDU : În regulă, aici era doar o precizare. Și de asemenea mai sunt un număr de articole la care de asemnea aș dori sau aș propune și modificarea textului în sensul consultării Consiliului Local respectiv la punctul 8 referitor la străzile pe care perioada de staționare să nu poată depăși 2 ore și la punctul 18 de asemenea introducerea Consiliului Local ca factor de avizare.

Dl. SZABO : Problema a doua pe care ați ridicat-o dl. Consilier

Dl. SANDU : Rămânem atunci pe vehicule cu propulsie exclusiv electrică dar poate ar fi bine de precizat exclusiv electrică ca să nu fie discuții ulterior pentru cele care au o propulsie parțial electrică, parțial pe motor cu combustibil lichid.

Dl. SZABO : Supun la vot primul amendament al d-lui Sandu.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -22 voturi pentru

- 1 abtinere

Supun la vot al doilea amendament. Cel referitor la punctul 8.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -21 voturi pentru

- 1 abtinere

Si mai aveți unul dl. Consilier.

Supun la vot al treilea amendament. Cel referitor la punctul 18.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -20 voturi pentru

- 1 abtinere

Dl. CIUHANDU : La art. 2 amendamentul este : să rămână de Luni până vineri între 8-17 și să scoatem Sâmbăta afară. Art. 3 : zona adiacentă piețelor să fie aprobată prin hotărâre de consiliu local. Adică acele străzi din zona adiacentă piețelor și a zonelor cu tarif cu orar până la două ore maxim să fie aprobat tot de Consiliul Local. La art. 2 după următorul program : de Luni până Vineri între orele 8 și 17 deci scoatem Sâmbătă între 8 și 13 iar la art. 3 « În parcările adiacente piețelor alimentare staționarea nu poate depăși două ore sub sancțiunea prevăzută la art.5, zona adiacentă piețelor fiind aprobată de Consiliul Local ».

Dl. PRIMAR : Eu din punctul meu de vedere înțeleg de Luni până Vineri de la orele 8 să zicem la 17. Nu ar fi o problemă. Dar eu v-aș ruga, eu sunt convins că dvs trceți Sâmbăta între 8 și 13 în jurul piețelor agroalimentare, târgurilor și oboarelor și vedeți ce se întâmplă acolo. Deci eu propun să menținem ceea ce am propus pentru că într-adevăr în acele zile la orele respective e o aglomerație foarte mare. Si unul din motivele pentru care am promovat modificarea aceasta era ca să căutăm să ordonăm puțin zona, pentru că mi se pare normal să vii să staționezi două ore dacă ești consumator, dar dacă ești producător vii îți depui marfa, ai plecat. Te întorci după 3 ore îți mai aduci marfa mai stai jumate de oră iar pleci. Dar nu poți să stai de dimineața de la 8 și până seara după masa acolo, numai că e mai comod pentru tine. Deci eu vă spun dl. Ciuhandu de ce. Pentru că noi acum când am reconfigurat sau reamenajat Piața Badea Cârțan asta era una din discuții.

Dl. CIUHANDU: Să nu fac o confuzie. Deci dacă rămâne doar în jurul piețelor nu am nicio problemă. Că zona adiacentă am stabilit că o hotărâm prin consiliu local. Deci să știm exact care sunt străzile să nu fie nicio problemă.

Dl. PRIMAR: Așa ne-am gândit. Dacă doriți eu vă propun altceva. Haideți să-l aprobăm așa, în jurul piețelor și mă refer strict la proximitatea piețelor și identificați dvs. cât putem noi să ne extindem și atunci facem o hotărâre specială pe treaba aceea care să o completeze pe aceasta.

Dl. CIUHANDU : E ok în jurul piețelor. Numai că o aprobă Comisia de Circulație și am zis să o aprobăm și noi prin Consiliul Local, atâta tot. Deci de acord cu « În jurul piețelor » nu am nimic împotrivă.

Dl. STOIA: În jurul piețelor nu numai că staționează tot felul de mașini care practic nici nu pot pleca de acolo. Ele sunt folosite ca depozite de marfă și trebuie odată făcută ordine. De asemenea ne-am putea uita în ograda vecinilor noștri de la Arad și o să vedem că pe jumătate din locurile de parcare încasează de trei ori mai mulți bani decât avem noi pe 100% din locurile de parcare. Si, ca o curiozitate am văzut în materialul prezentat de Liviu Barbu, în zona Bv. Revoluției un loc de parcare costă pe an 108 milioane. Si nu sunt suficiente locuri vis-a-vis de cerere. Ar trebui consider ca în perspectivă împreună cu dl. Barbu să lucrăm la un proiect mai general care să cuprindă zonele Timișoarei în special zona centrală unde trebuie descurajată tendința oamenilor de a intra cu mașina în magazin și cred că in perspectivă putem face treaba aceasta.

Dl. PRIMAR : Dl. Stoia, sunt perfect de acord, știți că în repetate rânduri, în vreo două rânduri noi am căutat să promovăm ceva asemănător și de fiecare dată factorul politic a intervenit că nu e momentul că nu e bine că vin alegerile. Deci dacă mergeți numai până la Viena veți vedea că în acest oraș mai mult de două ore într-un anume loc nu poți să staționezi. După două ore sau îți iei mașina sau îți prelungești parcarea. Nu văd de ce Mica Vienă sau ce o mai fi nu se poate conforma unui asemenea regulament. De asemenea subscriu la ceea ce spuneți dvs. Pentru că la anul se va termina de exemplu parcarea aceea din Piața 700. Vă mai dau exemplu parcarea de la Central unde s-a băgat o barieră, stă liberă dimineața în schimb toate străzile de jur împrejur sunt pline de mașini. Deci românul trebuie să meargă cu mașina fie până în birou fie până în casă fie să nu plătească parcarea. Mergeți până la Stadion, azi am fost acolo că ne-am dus cu deszăpezirea, în jurul stadionului plin de mașini. Te duci în parcarea făcută de ADP sunt trei sau patru. Deci eu subscriu la treaba asta și gândesc că dacă tot aveți comisia aceasta cu parcările, strategia aceasta ar trebui coroborată cu ceea ce ați spus dvs. Pentru că zona centrală dacă nu vom ridica tarifele la modul decent și să introducem nu o anumită prohibiție dar o anumită rânduială chiar dacă facem acele parcări care se vor finaliza sau mă rog acestea din Piața 700 de exemplu va sta goală. Deci aici e o chestie civică nu e o chestie politică sau de campanie electorală. Deci eu subscriu și sunt de acord cu ce ați spus. Dacă doriți putem stabili o întâlnire când doriți vă stau la dispoziție.

Dl. LIVIU BARBU: Vreau să am o discuție cu dl. Ciuhandu Ovidiu. Când am făcut propunerile legate de partea de orar, de funcționare, am făcut-o să spunem în virtutea tuturor măsurătorilor pe care le-am făcut fie noi fie din studii comandate și constatăm că există niște vârfuri. Aceasta este motivarea pentru care noi am propus schimbarea acestui orar de funcționare. Pentru noi este un impediment din punct de vedere organizatoric vă rog să mă înțelegeți, care presupune angajare de personal și altfel structurat programul de lucru al personalului pe care îl avem în subordine. Dar cel puțin pentru zona centrală, zona cu staționare limitată, trebuie să vă gândiți că există un vârf după ora 17, între 17 și 19, cel puțin în zona Pieței Unirii să folosesc acest exemplu, în care obligatoriu trebuie să existe o ordine. Deci nu am făcut-o din dorința de a mă afla în treabă. Vă rog să aveți în vedere ceea ce v-am spus și chiar în studiu am scris acolo anumite chestii.

Dl. CIUHANDU: Dl. Director nu facem conversație dar, dvs. Ați fost aici cu mine și cu dl. Stoia și cu colegii mei și ne-ați spus că 80% din banii încasați sunt pe abonamente. În condițiile în care omul are abonament nu se mai justifică ceea ce spuneți dvs. Cu zona centrală, adică vârful nu mai există pentru că 80% din bani vin de pe abonamente.

Dl. BARBU: Nu, facem o confuzie nu are sens să intrăm într-o dispută din asta. Eu am spus de observațiile făcute pe orarul actual de funcționare orele 8-17 care există în momentul de față. Pe aceste observații făcute există creșteri de utilizare. Deci studiile nu s-au făcut numai pe intervalul respectiv, s-au făcut până la ora 21. Firma Veltrona care a făcut aceste studii, le-a făcut, vă dau și documentul pe care dvs. L-ați votat, este vorba de introducerea circulației pietonale în zona Cetate.

Dl. CIUHANDU: Eu încercam să vă aduc aminte că din moment ce 80% din cei care parchează, așa mi-ați spus dvs., au abonamente, ceea ce spuneți nu se justifică.

Dl. BARBU: Studiul spune așa. Există pe o durată de 23 de zile, s-a făcut cercetarea, gradul de ocupare al locurilor de parcare în zona cercetată a variat între 60 și 87%. Găsiți în studiul care este atașat în raportul pe care vi l-am făcut.

Dl. CIUHANDU: Vă mulțumesc dar nu m-ați ascultat la ce am vrut să spun.

Dl. SZABO: Vă mențineți amendamentul dl. Ciuhandu?

Dl. CIUHANDU: Da. Deci la art. 2 de Luni până Vineri între ora 8 și 17, rămâne Sâmbătă între 8 și 13 în jurul piețelor agroalimentare și zona adiacentă piețelor să fie aprobată de Consiliul Local.

Dl. SZABO: Supun la vot.

Dl. PRIMAR: Deci domnilor Luni și Vineri între orele 8 și 19 s-a propus, dl. Ciuhandu zice între 8 și 17. Iar al doilea punct am înțeles că nu se mai discută și va fi completat ulterior cu zonele adiacente.

Dl. SZABO: Deci este un singur amendament. Vă rog să le formulați pe rand. Le vom vota pe rand. Să nu fie confuzie. Deci care e primul?

Dl. CIUHANDU: Deci, la art. 2 nu-l mai citesc integral, după următorul program: de Luni până Vineri între orele 8 și 17. Îl supuneți pe acesta la vot.

Dl. SZABO: Deci în proiectul inițial era 8-19.

Supun la vot amendamentul d-lui Ciuhandu.

 • - Cine este pentru ?

Se numără voturile : -13 voturi pentru

-4 voturi impotriva

 • - 3 abtineri

Dl. CIUHANDU: Apoi la același articol dar alin. 2 introducem: zona adiacentă este aprobată de Consiliul Local. Deci atât în zona piețelor cât și .. .sigur cu avizul Comisiei de Circulație.

Dl. PRIMAR: Cu avizul Comisiei de Circulație. În alin. 2 se spune așa: în imediata vecinătate a acestora, operatorul cu avizul Comisiei de Circulație poate limita în timp staționarea și parcarea. Și dumnealui zice în esență asta. Dacă pricep eu. Ca avizul Comisiei de Circulație să fie însoțit și de o aprobare.

Dl. CIUHANDU: A Consiliului Local. Adică Consiliul local să-și dea girul care străzi sunt de fapt din zona adiacentă și care străzi sunt cele pe care se aplică tariful de două ore. Atât.

Dl. SZABO: Supun la vot amendamentul d-lui Ciuhandu.

 • - Cine este pentru ?

Se numără voturile : - 18 voturi pentru

 • -   1 voturi impotriva

 • -   3 abtineri

Supun la vot proiectul în întregime.

 • - Cine este pentru ?

Se numără voturile : - 21 voturi pentru

 • - 1 vot impotriva

Proiectul a trecut.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind apartamentarea (unificarea ) imobilului situat în Timișoara, str. Leului nr.9, ap.14 + 15.

Dl. SZABO: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -21 voturi pentru

Proiectul a trecut.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD nr. 1), situat în imobilul din str. 1 Decembrie, nr. 6, la prețul de 50.000 euro.

Dl. SZABO: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : - 21 voturi pentru

Proiectul a trecut.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 1 Decembrie, nr.6, la prețul de 25.000 euro.

Dl. SZABO: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : - 20 voturi pentru

Proiectul a trecut.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din str. F. Mercy, nr.9, la prețul de 203.150 lei.

Dl. SZABO: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -20 voturi pentru

Proiectul a trecut.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Chartei de Responsabilități Sociale Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei și pentru a asigura o viață demnă pentru toți.

Dl. SZABO: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -21 voturi pentru

Proiectul a trecut.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aderarea la Contractul de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act adițional nr.1/06.04.2009 încheiat între Municipiul Timișoara și S.C. Fotbal Club Timișoara a S.C. Business & Logistic Management SRL.

Dl. STOIA: Din câte am înțeles și sper că dl. Secretar Cojocari o să confirme, oamenii s-au angajat să plătească ce era de plată din 2006 și o să ajungă cu plățile la zi. În condițiile acestea e în regulă.

Dl. ORZA: Trebuie să lămurim că e vorba de magazinul de prezentare care datorită problemelor cu palmaresul nu l-au mai deschis și la 90 de ani e cazul să aibă și ei un magazin și să vândă produsele ca orice club care se pretinde serios.

Dl. SECRETAR: Noi avem un proces pe rol cu dânșii pentru acest lucru, au plătit jumătate din sumă, dar la suma aceasta s-au mai adăugat acum și niște penalități. Au dat o hârtie scrisă că sunt de acord și cu penalitățile noastre și pentru ca să avem o garanție, că nu putem să dăm drumul la contract dacă nu plătesc am făcut articolul 4 și am spus: „în cazul în care până la 31.01.2012 nu achită debitele restante la bugetul local și majorările aferente, debitele rezultate din derularea contractelor de asociere, prezenta hotărâre se revocă”. Deci ne-am luat toate măsurile de siguranță fără nici un fel de probleme. Deci dacă nu plătește se revocă și e clar.

Dl. SZABO: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -18 voturi pentru

- 1 abtinere

Proiectul a trecut.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul Timișoara și a Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006.

Dl. SZABO: Cine este pentru ?

- 16 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea către beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmaș de erou martir al Revoluției Române din Decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 mp de teren intravilan, pentru destinația de locuință.

Dl. SZABO: Cine este pentru ?

-18 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009.

Dl. STOIA: Fac un amendament la punctul 3. Amenda contraventionala pentru nerespectarea prevederilor, alin. 2 ,lit. A,b,c, este cuprinsa in proiect intre 500-1000 lei la propunerea colegului nostru Barbu ar fi normal ca aceasta amenda sa fie cuprinsa intre 200-300 lei.

Dl. SZABO: Doriti reducerea amenzilor. Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru ?

-16 voturi pentru

- 2 voturi impotriva

Cine este pentru acest proiect ?

-18 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Complex rezidențial TAGOR” - Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timișoara.

Dl. SZABO: Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală depozitare și servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top 647/2/1, CF 424335 nr. top 649/A/1/3/2, Timișoara.

Dl. SZABO: Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu „Imobil birouri și locuințe de serviciu „, str. Silistra nr.10B, Timișoara.

Dl. SZABO: Cine este pentru ?

-19 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu „Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren”, str. Cezar Boliac nr.20 Timișoara.

Dl. SZABO: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei în vederea organizării de către Municipiul Timișoara a „Galei Sportului Timișorean”.

Dl. STOIA: Trebuie sa avem si o lista cu premiantii sa nu fie Iancu in cap de lista.

Dl. ORZA: Sant juniori, sant sportivi de la cluburile municipale , nu sant fotbalisti de la echipa mare printre ei.

Dl. SZABO: Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20. Raportul de avizare al Comisiei Locale de Ordine Publică, privind evoluția organizatorică și rezultatele obținute în primele 9 luni ale anului 2011 de către Direcția Poliția Locală a Municipiului Timișoara.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

 • 21. Adresa nr. SC2011 - 025497/15.11.2011 a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. privind recomandările din Raportul de audit public intern.

Dl. PRIMAR: Materialele nr. 22 si 23 sant la Serviciul Administratie Locala. Le puteti consulta la secretariat.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22. Adresa nr.SC2011 - 024765/07.11.2011 a Camerei de Conturi a Județului Timiș privind misiunea de „Audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară pentru anul 2010” la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.(Materialul poate fi consultat la Serviciul Administrație Locală)

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

 • 23. Adresa nr. SC2011 - 025661/17.11.2011 a Camerei de Conturi a Județului Timiș cu privire la Procesul-verbal de Constatare nr. SC2011 - 023820/26.10.2011 încheiat în urma acțiunii de audit financiar asupra contului de execuție și a bilanțului contabil întocmite la 31.12.2010, efectuată la Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Timișoara. .(Materialul poate fi consultat la Serviciul Administrație Locală)

S-a luat la cunostinta.

Dl. PRIMAR: V-am atasat programul manifestarilor pe data de 1 Decembrie si un raport privind deplasarile in orasele Netanya din Israel care doresc sa se infrateasca cu noi s i Ingolstadt din Germania unde am fost cu cei de la spitalele din Timisoara, sa perfectam o relatie cu ei.

Dl. SZABO: Va multumesc pentru prezenta si declar inchisa sedijnta de astazi a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR,


IOAN COJOCARI


CONS. SZABO FRANCISC