Proces verbal din 27.09.2011

Procesul-verbal al Şedinţei Ordinare din data de 27.09.2011

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES- VERBAL

Incheiat astazi 27-09-2011 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Președinte de sedinta - Cons. Adrian Orza, viceprimar al municipiului Timisoara

Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 25;

Au absentat: Barlea Romeo si Sarafoleanu Silviu

Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si domnul secretar Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului Timisoara nr. 1920 din data de 22.09.2011 .

Dl. ORZA: În primul rând dați-mi voie să vă spun : -Bine ați venit la o nouă sesiune să zicem de toamnă a Consiliului Local, după vacanța de vară !

V-aș ruga să fim eficienți și să ne închidem telefoanele. De asemenea aș dori să nu vorbim doi deodată pe cât se poate și să respectăm părerea fiecăruia și pentru început aș dori să votăm și să aprobăm prin aceasta Procesul Verbal al Ședinței din 3 August 2011.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:

Aprobarea Procesului -Verbal al Ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 03.08.2011.

Dl. ORZA: Supun la vot. - Cine este pentru?

Se numără voturile: 24 voturi pentru

Cine dorește să se înscrie la interpelări. E punctul doi pe ordinea de zi. Pe Dl. Bungău, l-am văzut primul.

Nu am ajuns încă la ordinea de zi, am votat procesul verbal de data trecută. Doriți să o aprobăm acum? În fine!

Aveți Ordinea de zi, dacă dorește cineva, are vreo problemă, dacă nu supun la vot Ordinea de zi.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -23 voturi pentru

Sunt aici în mapă, dar nu sunt neaparat puncte, sunt adrese și două informări. Eu le-am luat în considerare pentru că le aveți în mapă deci nu le-am mai enumerat.

Dl. PRIMAR: Sunt două informări legate de două invitații din străinătate de la Cernăuți și Kikinda. Și o să vă rog să desemnați persoanele.

Dl. ORZA: Și o Adresă a unor comercianți legat de un punct de pe ordinea de zi, o invitație de la Centrul Internațional Anti-Drog și cum spunea dl. primar, informări și invitații.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:

Interpelările consilierilor municipali.

Dl. BUNGĂU: Doresc să propun ca la fiecare parc să fie montată câte o plăcuță ca să știe cetățenii orașului ce parc și cum se numește parcul respectiv. Am văzut în Parcul Doina este montată o plăcuță este frumos, cetățenii orașului știu ce parc este și doresc totodată ca și pe podurile de pe râul Bega să fie montată câte o plăcuță asemănătoare.

Aș dori să mi se spună ce se întâmplă în Parcul Central cu acel ștrand care de trei ani de zile Liceul Sportiv CSS1 ne promite de trei ani de zile că face un ștrand de performanță olimpic și a rămas în vagă. Aș dori răspuns în scris.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2011.

Dl. PAU: Aș avea două amendamente.

Amendamentul nr.1 : « Având în vedere sumele transferate de la bugetul de stat pentru reabilitarea clădirilor de locuit, solicităm transferul în cadrul bugetului local, la capitolul 70- Locuințe, servicii și dezvoltare publică a sumei de 1 million 181,80 mii lei de la Titlul IX- Active nefinanciare la Titlul VII-Alte transferuri, iar în bugetul de venituri proprii și subvenții, evidențierea la Titlul IX - Active nefinanciare. O să-l depun și în scris.

Amendamentul nr. 2 : « Având în vedere Decizia Civilă nr. 427 din 2011 a Tribunalului Timiș privind plata chiriei pentru Grădinița cu Program prelungit nr. 16, solicităm transferul sumei de 165 mii lei în cadrul bugetului local, capitolul 65-Învățământ de la Titlul II-Bunuri și servicii la Titlul X-Alte cheltuieli, punctul 5917 -Despăgubiri civile. O să-l și depun în scris.

Dl. ȚOANCĂ : Având în vedere că prin Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.157/2011-privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform programului Termoficare 2006-2015- Căldură și confort, s-a alocat pentru municipiul Timișoara suma de 800 mii lei ceea ce implică conform Regulamentului de Aplicare a Programului de finanțare, o finanțare de la bugetul local de minimum 60%, adică 1200 mii lei. De aceea propunem suplimentarea în secțiunea de Dezvoltare a următoarelor obiective de investiții : la capitolul 81.02.06- Lucrări în continuare : 1-Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unități de cogenerare cu motoare termice CET Buziaș în valoare de 1000 mii lei din care 6000 lei reprezintă contribuția bugetului local și 4000 lei reprezintă contribuția bugetului de stat.

2- Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unități de cogenerare cu motoare termice CET Dunărea în valoare de 1000 mii lei din care 6000 lei reprezintă contribuția bugetului local și 400 mii lei reprezintă contribuția bugetului de stat și diminuarea din secțiunea Funcționare cu suma de 1200 mii lei de la capitolul 70-Servicii și Dezvoltare publică, respectiv capitolul 70.02.06- Iluminat public și electrificări rurale.

Dl. GRINDEANU : E dificil de înțeles probabil toate aceste lucruri. Aș vrea să vă spun cam ce reprezintă cele 3 amendamente, mai simplu. Cel al d-lui Țoancă este legat de o sumă primită de la Guvernul României pentru retehnologizarea celor două centrale de cartier și s-au primit 800 de mii și noi fiind parte a programului trebuie să punem diferența de 1 million 200 de mii. Celelalte două, unul este o sentință cum cred că s-a înțeles iar celălalt amendament al d-lui Pau e în continuarea programului de reabilitare termică a blocurilor acele resturi care au mai rămas pe lucrările efectuate deja. Si au intrat aceste sume în conturile noastre, nu am putut să le prindem de la început adică de marțea trecută când a intrat pe comisii acest proiect de buget pentru că adresele au venit în săptămâna aceasta.

Dl. ORZA : Dacă nu mai sunt v-aș propune să le luăm pe rând să votăm amendamentul d-lui Pau legat de sumele de transfer pentru reabilitarea clădirilor de locuit. Nu o să mai citesc tot textul.

 • - Cine este pentru ?

Se numără voturile: -21 voturi pentru

Amendamentul s-a votat.

Cel de-al doilea amendament e legat de plata chiriei pentru Grădinița cu Program prelungit nr. 16 și e nevoie de transferul sumei de 165 mii lei.

 • - Cine este pentru ?

Se numără voturile: -19 voturi pentru

A trecut și acest amendament.

Acum amendamentele d-lui Țoancă. Primul amendament era legat de Centrala termică de cartier CET de Buziaș.

 • - Cine este pentru ?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

Da, mulțumesc deci a trecut.

Și al doilea, tot centrala termică de cartier CET de Dunărea

 • - Cine este pentru ?

Se numără voturile: -20 voturi pentru Mulțumesc. A trecut și acest amendament.

Supun la vot proiectul în întregime. - Cine este pentru ?

Se numără voturile: -21 voturi pentru Mulțumesc. Deci rectificarea s-a aprobat.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile:- 24 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții, Organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely.

Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile: -22 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor chioșcurilor și rulotelor, locațiilor de comercializare a cărților, legumelor, fructelor, florilor, aparatelor de înghețată și a modelelor de chioșcuri agreate, conform art.20, art.27 și art.39 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011.

Dl. MOLDOVAN: Aș dori să pun o întrebare, am primit de la niște cetățeni care dețin chioșcuri pentru popcorn.

Dl. ORZA : Da. Există în mapă.

Dl. MOLDOVAN: Întrebarea era de ce? Că oamenii sunt contrariați de ce nu se pot menține vechile amplasamente că se pare din toate cele pe care le dețineau nici unul nu mai e, cele propuse sunt, în total alte locații. Pentru că oamenii ar dori unele să se păstreze având în vedere vadul format. Chiar de acord cu modelul de chioșc și ce cerem noi prin urbanism.

Dl. SECRETAR: Eu știu când s-a lucrat. Într-o primă fază s-a spus să se scoată complet comerțul stradal de acest tip. S-a intervenit, a fost o discuție la dl. Orza, s-a introdus. Acum se discută numai de rulote și de chioșcuri. Nu de popcorn și de comerțul celălalt. Dl. MOLDOVAN: E în anexă. Chioșcuri pentru popcorn.

Dl. SECRETAR: Nu. E cu totul diferit. În anexă chioșcuri pentru popcorn e cu totul diferit și problemele care se pun aici în discuție sunt următoarele: când s-a făcut toată lista aceasta s-a cerut avizul unic deci acordul unic, s-au cerut CF-urile, s-au cerut amplasare. Va mai veni o listă care se va discuta luna viitoare. Cu alte amplasamente. Că trebuie să fie cu totul complet. Mă completează dl. Arhitect Șef.

Dl. MOLDOVAN: Întrebarea era dacă din cele actuale unde oamenii de ani de zile își desfășoară activitatea.. .dacă se mențin sau nu?

Dl. SECRETAR: Nu știu asta se va discuta de la caz la caz.

Dl. CĂDARIU: S-au trecut în listă și locațiile pentru popcorn în această propunere pe care o aveți acum în față. S-a renunțat la anumite locații exact din motivul că multe dintre ele sunt în zona centrală și multe din ele sunt improprii pentru această zonă. Dacă ne gândim numai aici lângă cinematograf lângă Filarmonică unde există de ani de zile și care totuși nu dă bine imaginii orașului lângă Catedrală și lângă Filarmonică să avem tonetă cu popcorn.

Dl. MOLDOVAN: Dar până la urmă cine stabilește ce dă bine și ce nu dă bine? Sunt 6-7 necăjiți care de ani de zile poate de la Revoluție își vând acolo și acum îi scoatem să-i mutăm nu știu unde pe la marginea orașului. Atâta timp cât noi stabilim un anumit tipic urbanistic al obiectului nostru.

Dl. ORZA: Deci eu aș vrea să fac o lămurire pentru că inițial s-a dorit scoaterea de tot a acestui tip de comerț. Eu nu am înțeles lucrul acesta, de ce și m-am opus, urmând ca Urbanismul să dea niște locații. Deci, eu cred că există popcorn peste tot în lume și nu cred că el e marea problemă a comerțului stradal în Timișoara. Dar repet, Consiliul Local, că dl. Moldovan a întrebat cine decide amplasamentele. Consiliul Local le decide.

Dl. PAU: Aș vrea să fac un amendament de suplimentare a locațiilor pentru comerțul stradal cu popcorn cu cele 6 chiar 7 locații numerotate în amendamentul cetățenilor, având în vedere că fiecare dintre noi în mare probabil am trecut pe la Capitol și am luat o pungă de popcorn pentru noi sau pentru copii. Acest lucru funcționează în toate orașele lumii, dacă vreți să dăm exemplu Parisul sau ce vrem, altceva. Și dacă acest lucru se poate exercita pe Aleea Chișodei care reprezintă tot Timișoara, probabil că se poate exercita și la Catedrală pentru a intra oamenii la film să vadă un film, cu floricele. Deci nu văd o problemă în acest sens. Deci de aceea propun ca în amendament să fie propuse și aceste locații, să-l supunem atenției Consiliului Local și să-l votăm dacă suntem de acord cu el.

Dl. ORZA: Ca să fim foarte riguroși eu sper că locațiile respective sunt libere de sarcini și reprezintă chiar domeniul public și le putem scoate. Eu sunt în principiu perfect de acord cu chestiunea asta, repet m-am și opus scoaterii. Dar eu zic că vorbim prea mult și să trecem la vot ca să nu.

Dl. PAU: E vorba de 7 locații, 7 metri pătrați. Bănuiesc că găsim în domeniul public în zona respectivă, 7 metri pătrați ca să le putem scoate la licitație să și le adjudece cineva. Deci nu e o problemă.

Dl. ORZA: Deci eu sunt perfect de acord și putem să facem o verificare după ce votăm dacă există chiar un caz care nu se face juridic, îl scoatem apoi.

Dl. CIUHANDU: Vreau să fac un amendament pentru anexa cu locațiile de cărți vechi. Pe anexă sunt 4. Aș vrea să mai băgăm una care există, la ora actuală, pe str. Brediceanu nr.2.

Dl. ORZA: Eventual să-l întrebăm pe dl. Arhitect Șef de ce nu a apărut această locație în cadrul direcției?

Dl. CIUHANDU: E legată oarecum de Piața Libertății. Am vorbit cu domnia sa înainte. Piața Libertății o să intre în renovare doar că locația este în acea zonă în fața Radio-Vest. Deci zona aceea nu e afectată.

Dl. CĂDARIU: Fiind vorba de Piața Libertății care va intra în reabilitare printr-un program european, am considerat că nu este oportun să scoatem la licitație această poziție.

Dl. CIUHANDU: Deci eu din ce știu, locația, zona respectivă care este retrasă unde era tramvaiul vechi nu intră în renovare. Răspunsul dat de primărie.

Dna. JUNIE: Acea zonă face parte din proiect și nu avem voie să facem nici un fel de lucrări până când nu se finalizează proiectul. Acolo chiar nu, zona aceea e parte din proiect. Și este propusă chiar pentru mutarea stației de tramvai.

Dl. ORZA: Vă mențineți amendamentul?

Dl. CIUHANDU:Da.

Dl. ORZA: O să încep chiar cu amendamentul dvs. și apoi o să continuăm cu cel al d-lui Pau.

Supun la vot.

 • - Cine este pentru extinderea amplasamentelor pentru comerțul stradal cu cărți în Libertății?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

7 voturi împotrivă

2 abțineri

Domnul Secretar, luminați-ne, amendamentele când trebuie 2/3? E ok?

Dl. SECRETAR: Da.

Dl. ORZA: Și al d-lui Pau o să repet din adresa făcută de cetățenii respectivi, amplasamentele. Pentru licitația pe vechile amplasamente pentru comerț cu floricele. Da sunt cele trecute de aici: Ferdinand Profi Calea Șagului, Brediceanu colț cu 1Mai, Brediceanu, Brândușei, Brediceanu, Piața 700, Zborului 8.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: -17 voturi pentru

-4 voturi împotrivă

A trecut și acesta.

Supun la vot proiectul în ansamblu.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: -20 voturi pentru

-4 voturi împotrivă

S-au aprobat și cele cerute de cetățenii care au depus adresă.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind constituirea unei societăți comerciale pe acțiuni in vederea promovării investiției „Valorificarea deșeurilor municipale prin conceperea unei instalații adecvate și integrarea acesteia in cadrul CET Sud Timișoara”.

Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -25 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului, a terenului aferent imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza Legii nr.112/1995, situate în Timișoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 34 și Constantin Brâncoveanu nr. 36.

Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: -25 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind atribuirea parcelelor în baza Listei de priorități aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr.384/26.10.2010 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: -25 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a unei parcele de teren în suprafață de 5.000 mp., în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind unificarea și dezmembrarea parcelelor de teren cu nr. topo 407/5/a/1, 412/1/d/1/1 și nr. topo 411/1/b/2/1/a cuprinse în C.F. nr.409941 Timișoara ( nr. C.F. vechi 1950 Freidorf) respectiv în C.F. nr. 412796 Timișoara (nr. C.F. vechi 1950 Freidorf) și intabularea bălții existente.

Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -22 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Timișoara. Str. Gheorghe Doja nr.3 ap.7.

Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -25 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor mijloace fixe care fac parte din sistemul de tratare al apelor în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare și după caz casare.

Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -23 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ - Colegiul Național Bănățean, Liceul Sârbesc D. Obradovici și Colegiul Tehnic de Vest.

Dl. STOIA: De un an și jumătate discutăm problema aceasta a Colegiului de Vest care-și desfășoară activitatea într-o clădire proprietatea Bisericii Catolice, biserică care era dispusă să facă un schimb de clădiri cu primăria Timișoara care este proprietara clădirii de pe colț dinspre Calea Șagului. Schimbarea aceasta de proprietar nu afectează procesul de învățământ cu clasele de la Școala Ciumăgeanu care sunt finanțate de Consiliul Județean. Urma să se facă o negociere cu Biserica Catolică, negociere care dl. Miuț a tot amânat-o, în final nu știu ce s-a întâmplat și acum am ajuns să trebuiască să votăm, că plătim de un an jumătate chirie acolo aiurea, în loc să facem un schimb de locuințe. Sigur că legea spune, știu asta de la dl. Staia că în condițiile în care se schimbă destinația unei clădiri în care are loc procesul de învățământ, trebuie aprobare de la ministru. Aici se schimbă doar proprietarul clădirii lucrurile mergând în continuare pe aceeași linie. În acest sens aș ruga ca să se scoată Colegiul de Vest din acest proiect de hotărâre urmând ca în cel mai scurt timp să inițiem o negociere pentru a schimba cele două clădiri și primăria rămâne în câștig.

Dl. PAU: Singura problemă este să nu rămânem cu o perioadă de timp în care chiria este neacoperită și atunci nu vom mai putea să le dăm banii. Haideți să dăm un termen mai scurt, să dăm un termen de 6 luni ca să se urgenteze, știți foarte bine că această procedură durează foarte mult.

Dl. STOIA: Lucrurile astea trenează. Un an jumătate.

Dl. PAU: Suntem puși în situația în care ne găsim în momentul de față la Odobescu sau în alte locații în care nu știm ce să facem cu chiria retroactiv, neavând un contract. Haideți să dăm un termen, într-adevăr să nu fie un termen pentru aceste contracte un an, să-l scurtăm un pic pentru a avea loc și punctul dvs. de vedere dar dacă rămânem fără contract nu le mai putem plăti și ne putem trezi cu un proces. Nu are rost să mai aducem un proces primăriei în momentul de față.

Dl. PRIMAR: Problema care se pune aici, să prelungim prin act adițional până la 23 decembrie anul în curs. Și paralel renegociem cu ei am și convenit să renegociem în spiritul a ceea ce s-a făcut la Liceul maghiar unde am negociat cu Episcopia Romano-Catolică un contract pe 30 de ani ca să putem investi. Și tot cu acea ocazie facem și schimbarea aceea de care ați spus. Dar acum nu am cerut decât un act adițional ca să acopăr acea perioadă așa cum ați spus și dvs. în care trebuia să intrăm în legalitate și termenul limită e 23 decembrie. Nu e 6 luni. Deci noi în două luni trebuie să rezolvăm chestiile astea.

Dl. ORZA: Domnul Stoia rămâne propunerea sau o retrageți? Și votăm proiectul așa cum e? Deci retrageți dvs. amendamentul. Bine.

Supun la vot proiectul așa cum îl aveți în mape.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -19 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a boxelor nr.5 și 6, în suprafață de 73,13 mp., la prețul de 83.700 lei, situate în imobilul din Piața Unirii nr.6.

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD), în suprafață de 38,85 mp., la prețul de 2.000 euro, situat în imobilul din str. 1 Decembrie nr.2.

Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -21 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD nr.2, nr.3, nr.15 și nr.19, situate în imobilul din str. Ștefan cel Mare nr.7.

Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -23 voturi pentru

-1 abținere

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD nr.2), în suprafață de 69,04 mp., la prețul de 30.000 euro, situat în imobilul din str. E. Gojdu nr.13.

Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -22 voturi pentru

- 1 abținere

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr.1, la prețul de 630.000 euro.

Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -22 voturi pentru

Pentru că tot le-am votat acestea cu dreptul de preemțiune, o spun în fața Consiliului Local ca să fie mai subliniat lucrul acesta, cer Direcției de Patrimoniu eventual Juridicului să verifice toate vânzările care se fac anunțate prin drept de preemțiune să le verificăm și dacă nu se respectă procedura legală evident să mergem în instanță și să le anulăm. Deci toate drepturile de preemțiune votate în acest an vor fi verificate și decise ca atare.

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind numirea auditorului financiar la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: -17 voturi pentru

-2 abțineri

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.89/24.02.2009.

Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: - 21 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. AQUATIM S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/27.01.2009.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. COLTERM S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.33/27.01.2009.

Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -21 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/24.02.2009.

Dl. ORZA: Cine este pentru ?

-19 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Timișoara la Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC.

Dl.ORZA: Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind corectarea art.2 și art.4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 264/26.07.2011 în vederea atribuirii în folosință gratuită a terenului în suprafață de 719 mp către Parohia Ortodoxă Română Calea Lugojului.

Dl. ORZA: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Timișoara nr.142/19.04.2011.

Dl. ORZA: Cine este pentru ?

 • - 19 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara, str. Ion Slavici nr. 56, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru perioada 01.01.2011 - 31.07.2011, Parohiei Romano-Catolică Timișoara VII Freidorf.

Dl. ORZA: Cine este pentru?

 • - 15 voturi pentru

 • - 3 voturi impotriva

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Timișoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

Dl. ORZA: Cine este pentru ?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2011 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Dl. ORZA: Cine este pentru ?

 • - 24 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre pentru modificarea perioadei evenimentului care face obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 283/26.07.2011 - privind aprobarea organizării unei ședințe comune a Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a Consiliului Local al orașului înfrățit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timișoara și alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timișoara.

Dl. ORZA: Cine este pentru ? -23 voturi pentru

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/26.07.2011 -privind alocarea sumei de 87.000 lei în vederea participării Municipiului Timișoara la evenimentul „Ruga Bănățeană la Dijon” dedicat promovării Municipiului Timișoara și Regiunii Banat la Dijon, în Burgundia , Franța.

Dl. ORZA: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, str. Câmpului nr. 71 Timișoara.

Dl. STOIA: Doresc sa fac un amendament in acord cu arhitectul sef al orasului Timisoara si cu proprietarul terenului si cu arhitectul care a facut proiectul pentru aceasta lucrare.

Regimul de inaltime va scadea de la P+ 3E pentru dotari de interes public si servicii la P+2E si de la P+2E pentru locuinte, la P+1E+M.

Dl. ORZA: Cine este pentru acest amendament?

 • - 23 voturi pentru

Cine este pentru acest proiect in ansamblu?

-19 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie auto”, str. Drubeta nr.27, Timișoara.

Dl. ORZA: Cine este pentru ?

 • - 22 voturi pentru

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie auto”, str. Paul Constantinescu nr.48, Timișoara.

Dl. ORZA: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire casă în regim P+1E și împrejmuire”, Calea Dorobanților nr. 68, Timișoara.

Dl. ORZA: Cine este pentru ?

 • - 22 voturi pentru

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC2011 - 017804/11.08.2011 a Asociației Pro Democrația referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.255/12.07.2011 - privind desfășurarea procesului de învățământ al Liceului de Arte Plastice Timișoara.

Dl. ORZA: Cine este pentru mentinerea hotararii noastre ?

-21 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2011- 019573/02.09.2011 a Asociației de Proprietari din strada Telegrafului referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 288/03.08.2011 - privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea cantinei de ajutor social Timișoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost -beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul:” Poli de creștere”.

Dl. ORZA: Cine este pentru mentinerea hotararii noastre ?

-15 voturi pentru

 • - 1 vot impotriva

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. DP2011 - 5056/15.09.2011 a Direcției Patrimoniu - Biroul Administrare Imobile privind solicitarea         d-lui Neamțiu Florea cu privire la

exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului din Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr.26.

Dl. BOGDAN : Despre ce suma este vorba, ce functioneaza in cladirea respectiva ? Nu e Policlinica Spitalului Municipal acolo ? Ortopedia veche ?

Dl. MOLDOVAN: Avand in vedere valoarea si importanta imobilului pentru oras. Probabil de aceea nu s-a intocmit proiect dar nu stiu ce votam noi astazi ?

Dl. BOGDAN: Haideti sa stim valoarea si dupa ce stim valoarea putem vota.

Dl. SECRETAR: Se pune in discutie, pentru ca nu poate executivul sa vina cu o propunere. Daca dumneavoastra considerati ca cerem dreptul de preemtiune, pana la sedinta viitoare se fac demersuri si formele necesare .Daca dumneavoastra considerati ca nu ne exercitam, facem proiect de hotarare si aducem data viitoare in plen.

Dl.HORABLAGA : Pana acuma nu a fost treaba asta. Ce se intampla acuma? De ce ne-ati bagat treaba asta acuma ?

Dl. PAU: Propun sa amanam aceasta adresa pana data viitoare cand vom avea toate datele .

Dl. BOGDAN: Pana acum procedura era in felul urmator: proprietarul dorea sa vanda la o anumita suma pentru care venea si ne intreba. Pentru “x” bani va exercitati sau nu dreptul de preemtiune ?

Cred ca asa este corect pentru ca mie mi se pare ca este asa, pe usa din dos aceasta adresa. Vreau sa stiu cat costa si daca ne permitem.

Dl. SECRETAR: E trecuta suma. Pret estimativ 1 milion de euro.

Dl. TOANCA: Domnul secretar, ne vine pe ultimul punct al ordinei de zi acesta adresa care este atipica. Haideti sa o facem , sa-i dam forma unei hotarari de consiliu local . Trebuia facut proiect de hotarare ca nu aveam nimic impotriva. Mai ales ca domnul viceprimar Orza v-a avertizat sa fiti foarte atenti ca sunt unitati de masura diferite. Pe unii ii purtam si ii punem sa intre in rigorile unei hotarari de consiliu local iar altora incercam sa le dam o formula pe care probabil le-am fi dat-o si in conditii normale in al 12-lea ceas. Si facem o discriminare.

Dl. ORZA: Eu va propun sa luam Adresa nr. 39 pe post de informare si data viitoare sa urmamo noua procedura.

Dl. TOANCA: Dar de ce pe post de informare si in urma cu o luna nu am avut cele 7 HCL-uri ?

Dl. ORZA: Pentru ca respectivii au trimis adresa asta si la fel cum am pus adresa de la persoanele care doresc sa vanda...

Dl. TOANCA: Nu, nu domnule viceprimar . Asta este o exceptie. Este pentru prima data cand ni se aduce o adresa care nu este sub forma unei HCL de neexercitare.

Dl. ORZA: O luam pe ordinea de zi ca o informare si data viitoare va avea forma unui proiect de hotarare.

Dl. SECRETAR: Asta e spital nu e o amarata de garsoniera.

Dl. ORZA: Facem data viitoare proiect de hotarare .

Dl. MOLDOVAN: Poate ca data viitoare votam pentru. Avem 1 milion de euro sa-l cumparam ? Problema trebuie privita cu seriozitate.

Dl. PRIMAR: Daca dumneavoastra, Consiliul Local apreciati ca trebuie sa luam, prevedem banii pe bugetul lui 2012 si o sa alocam din bugetul 2012 si putem sa-i dam omului atunci un raspuns clar. Eu am inteles ca s-a facut aceasta informare pentru ca nu e o suma de 5000-10000 lei. E o suma mare , e o unitate spitaliceasca si aici trebuie sa cumpanim foarte bine. Eu cred ca in principiu ar trebui sa pastram aceasta cladire pentru ca nu avem alta posibilitate de a-i muta de acolo. Pentru ca e o suma asa de mare , am zis sa va informam, sa va ganditi si daca doriti sa pastram cladirea atunci alocam banii. Pretul este estimativ. Poate ar trebui sa verificam daca pretul asta de 1 milion de euro este real deci aici trebuie facuta o anumita analiza, o expertiza la cladire.

Am discutat cu directorul spitalului dar 1 milion de euro e prea mult.

Dl. BOGDAN: Acolo este vorba de singurul serviciu de oncologie pe care il avem in oras pentru adulti. Chiar e de importanta majora pentru oras. Daca noi ne exprimam dreptul de preemtiune la 1 milion de euro, noi nu mai intram in nici o negociere cu proprietarul. Pretul mi se pare enorm de mult si cred ca oricaruia dintre colegi. Cred ca trebuie discutat si reevaluata suma.

Dl. PRIMAR: In acest interval ar trebui sa facem o evaluare, un fel de expertiza, sa vedem cat valoreaza cladirea.Atunci prevedem in bugetul de 2012 aceasta suma. In principiu trebuie sa o pastram pentru ca nu avem alta alternativa la clinica de oncologie.

Dl. PAU: Aici ar trebui sa stabilim si o procedura de lucru vis-a-vis de aceata evaluare pentru ca odata cu exercitarea dreptului de preemtiune sa nu mai fim pusi in situatia sa mergem la comisia de negociere. Comisia de negociere nu mai are ce negocia daca noi ne exercitam un drept de preemtiune la o anumita valoare si de aceea atunci cand venim si ne exercitam un drept de preemtiune ar fi normal sa avem si evaluarea pentru a sti ce ne exercitam pentru ca daca evaluarea este 8-900 si Consiliul Local isi asuma vis-a-vis de importanta sociala a orasului se poate discuta. Dar va trebui sa avem toate datele cand discutam despre o asemenea suma pentru ca vom fi din nou in situatia in care sa se paseze din nou la comisia de negociere si sa nu stim ce negociem.

Dl. ORZA: Eu cred ca poate nici formularea nu a fost prea buna. Drept de preemtiune inseamna cand exista un cumparator ceea ce nu cred ca este cazul aici. Probabil ca individul respectiv doreste sa vanda cladirea asta si ne-a facut aceasta adresa. De asta zice “aproximativ”. Eu cred ca trebuie sa intre pe procedura de negociere si nicidecum pe procedura de drept de preemtiune. Probabil ca titlul acestei informari a fost nefericit folosit.

Este o informare si probabil va trebui sa facem o adresa sa trecem la negociere cu persoana respectiva daca Consiliul Local mandateaza comisia de negociere sa faca treaba asta. Va propun sa modificam textul respectiv si sa spunem:”Se mandateaza sau implicit nu se mandateaza comisia de negociere sa inceapa discutiile pe cazul respectiv.

Dl. EHEGARTNER: Ii sugeram clientului ce sa faca prin hotararea asta ?

Dl. ORZA: Nu! Ati inteles gresit !atata timp cat respectivul spune ca este un pret aproximativ, el nu are un cumparator. El doreste sa vanda.

Dl. EHEGARTNER: Lasati-l sa aiba si pe urma ne exercitam dreptul de preemtiune.

Dl. ORZA: Situatia cu spitalul e alta. Noi nu asteptam sa apara un cumparator ca sa ne exercitam dreptul de preemtiune. Avem tot dreptul sa dorim noi sa cumparam spatiul asta sau nu!

Din toate luarile de pozitie razbate faptul ca avem nevoie de spital pentru ca nu avem alta alternativa dar pe negociere si nu pe drept de preemtiune pentru ca respectivul nu cred ca are un cumparator acum. Si poate ar fi mai avantajos pentru noi negociere decat sa existe un cumparator si sa fim obligati sa cumparam cu un anumit pret.

Dl. PRIMAR: Eu sant in principiu de acord cu ceea ce spune domnul viceprimar dar, domnul respectiv a urmat uzantele, fiind zona protejata, si orice vanzare e cladire in zona protejata trebuie anuntata la primarie pentru ca primaria sa-si exercite dreptul de preemtiune. Daca noi dorim sa ne exercitam acest drept de preemtiune evident il putem exercita in baza unei HCL printr-o negociere. Asta inseamna ca trebuie facuta o evaluare a cladirii, si sa ne asezam cu omul la masa si sa ne exercitam dreptul de preemtiune. Daca nu ne convine negocierea, dam o hotarare in care spunem ca nu ne exercitam dreptul de preemtiune si omul poate vinde.

Dar aici este o suma mare, este o institutie spitaliceasca si eu nu am vrut sa o expediem intr-o fraza. Eu nu am vrut sa luam azi o decizie. Am vrut sa va informam. Dl. ORZA: Intrarea pe procedura de negociere inseamna implicit cererea de evaluare de care s-a facut vorbire aici. Ca sa intre la comisia de negociere este nevoie de mandatarea facuta de Consiliul Local spre comisie.Daca Consiliul Local nu decide mandatarea comisiei nu poate fi programat cazul la comisia de negociere.

Nu este obligatoriu ca daca merge la negociere sa se accepte pretul. Fac parte o gramada de consilieri din aceasta comisie. Daca doriti eu formulez textul si supunem la vot.

“ Se mandateaza comisia de negociere pentru a discuta cumpararea imobilului din Timisoara, B-dul Mihai Viteazul nr. 26.”

Dl. TOANCA: Cu o singura conditie . In urma unei evaluari pe care sa o faca Directia de Patrimoniu. E obligatoriu si noi ar trebui sa stim valoarea estimativa si nu aproximativ 1 milion de euro.

Dl. ORZA: Ceea ce se discuta in comisia de negociere se intoarce si in plen. Comisia de negociere nu decide nimic.

Dl. TOANCA: Se mandateaza Comisia de negocieri cu tertii sa negocieze in urma unei evaluari.

Dl. JICHICI: Si eu sant de acord cu solutia propusa de dumneavoastra, trecerea la comisia de negociere cu tertii dar vreau sa va atrag atentia ca nu exista un proiect de hotarare in acest. Pna acum, de fiecare data cand am mandatat comisia de negociere cu tertii am facut-o in baza unui proiect de hotarare. Nu putem aici in plen sa inventam un proiect de hotarare.

Dl. ORZA: Eu am incercat sa salvez situatia in baza acestei adrese si aparand discutia. Nu am nici un fel de problema daca chestia se face in octombrie. Putea fi considerat ceea ce am spus eu ca amendament la acest text. S-au mai facut amendamente care modificau titlul unei hotarari.

O calificam ca si adresa.

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2011  - 019368/31.08.2011 a Asociației Pro Democrația privind

recomandarea de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local.

Dl. SECRETAR: Ati avut si in comisii materialul, au pus niste puncte pertinente din punctul lor de vedere. V-au spus ca nu prezentați rapoarte anuale, ca nu faceti una - alta, au spus sa va imbunatatiti regulamentul.

Eu acuma sa le fac adresa scrisa din partea dumneavoastra ?

Dl. TOANCA: Am luat la cunostinta.

Dl. SECRETAR: Dar vis-s-vis de ceea ce au spus dansii ce spuneti?

Dl. STOIA : Am luat la cunostinta.

Dl. TOANCA: In regulamentul pe care l-am discutat si amendat la finele anului trecut impreuna, solicitarea acestei asociatii este prevazuta , dupa cum este prevazuta si de legislatia privind alesii locali.

Dl. SECRETAR: In art. 50, alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, prevede: -comisiile de specialitate sant obligate sa prezinte consiliului un raport annual de activitate care va fi facut public prin grija secretarului. Lucru pe care nu l-ati facut .

Pentru incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215, a Legii 393 si a regulamentului de organizare si functionare, sant prevazute sanctiuni conform art. 57 din legea nr. 215/2001. Asta cer membri Pro Democratia.

Dl. TOANCA: S-a luat la cunostinta propunerea dumneavoastra.

Dl. HORABLAGA: Pe luna viitoare faceti o propunere de proiect in care sa fie incluse aceste lucruri, amendamente la regulamentul celalalt.

Dl. JICHICI: Domule secretar, eu sant de acord cu ceea ce propune Asociatia Pro Democratia dar dumneavoastra de data asta mintiti in plen. Dintr-un motiv foarte simplu.

In adresa se spune sa se introduca in regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local a unor referiri exprese la obligativitatea raportarii anuale a activitatii de catre alesii locali. Nici vorba de comisii de specialitate, nici vorba de inventiile pe care dumneavoastra le spuneti aici.

Dl. SECRETAR: Dar sant trecute in lege!!!

Dl. JICHICI: Dumneavoastra ati spus ca solicitarea Pro Democratia se refera la rapoartele comisiilor de specialitate ceea ce imi pare foarte rau, nu este adevarat.

Dl. PRIMAR: Avem doua invitatii aici, primite de la 2 orase. Prima vine din partea orasului Cernauti, iscalita de primarul in functiune care invita o delegatie oficiala a municipiului Timisoara pentru a lua parte la festivitatile organizate in perioada 08-09 octombrie 2011. Toate cheltuielile de sedere, cazare, mese vor fi suportate de catre Primaria orasului Cernauti iar transportul ne revine noua.

Va rog sa nominalizati reprezentantii nostri si sa aprobati cheltuielile de deplasare.

Privind componenta delegatiei eu nu ma pot duce acolo si imi permit sa il nominalizez pe domnul secretar pentru ca acolo, secretarul este si primar. Cred ca este omul potrivit.

Dl. BOGDAN: Eu il propun pe domnul Jichici.

Dl. JICHICI: Va multumesc, dar refuz si il propun pe domnul Ehegartner.

Dl. PRIMAR: A doua invitatie este de la Kikinda in perioada 07-09 octombrie 2011 la “ Zilele dovleacului” Ni se cere nominalizarea a doi consilieri locali care sa mearga acolo. Cheltuieli de sedere si mese suportate de primaria Kikinda si noi asiguram transportul.

Dl. ORZA: Pentru Cernauti : domnul secretar Ioan Cojocari, domnul Valentin Moldovan si domnul Ehegartner Petru si Romanita Jumanca.

Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

Dl. STOIA: Pentru Kikinda propun pe domnul Bungau Ionel.

Dl. SZABO: Pentru Kikinda propun pe domnul Stefan Petru.

Dl. ORZA: Pentru Kikinda supun la vot .Cine este pentru domnul Stefan Petru si Bungau Ionel.

- 23 voturi pentru

Cu acestea va multumesc pentru participare si declar inchisa sedinta de astazi si va multumesc pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR

Cons. ORZA ADRIAN

IOAN COJOCARI