Proces verbal din 15.02.2011

Proces-verbal al Şedinţei Ordinare din 15 februarie 2011

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 15-02-2011 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. Ciuhandu Ovidiu

Din numarul total de 27 consillieri au fost prezenti 23;

Au absentat : Barlea Romeo, Mosiu Simion si Pau Adrian si Gemeniuc Elena;

Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si domnul secretar Ioan Cojocari;

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului Timisoara nr. 207 din data de 10.02.2011;

ORDINEA DE ZI:

 • 1. Raportul Primarului Municipiului Timișoara pe anul 2010.

 • 2. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței Ordinare a Consiliului Local din data de 25.01.2010.

 • 3.  Interpelările consilierilor municipali.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2011.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de analiză întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/30.11.2010.

 • 7. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/24.04.2007- privind reabilitarea termica a blocurilor de locuințe cu regim de înălțime pana la P+ 9 E realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperișurilor tip terasa in acoperișuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansardare si revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/28.03.2006 privind aprobarea '' Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuințe colective".

 • 9.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/26.02.2008 privind darea în folosință gratuită către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, , suprafața de 426,19 mp din terenul cuprins în C.F. nr. 13176 Timișoara.

 • 10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea

Consiliului Local   Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă

destinație decât aceea de locuință (SAD), situat în imobilul din str. V. Alecsandri nr. 5, la prețul de 400.000 lei.

 • 11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD6 și SAD 8), situate în imobilul din str. Anton Pann nr.1, la prețul de 127.000 euro.

 • 12. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Mătăsarilor nr.2.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.304/29.07.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitare Str. Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol și B-dul 16 Decembrie 1989”, a Documentației tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „ Poli de creștere”.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare zona Câmpului”.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada Anul 1848”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada Gheorghe Cotoșman”.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada Gladiolelor”.

 • 18. Adresa nr. SC2011-001551/25.01.2011 a Instituției Prefectului Județului Timiș

referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva   Hotărârii

nr.428/30.11.2010 - privind posibilitatea pentru clădirile situate în zona istorică a Municipiului Timișoara protejate prin hotărâri ale administrației publice locale sau centrale și legi speciale de a avea la parter spații comerciale fără asigurarea locurilor de parcare și a Hotărârii nr.431/30.11.2010 - privind caietele de sarcini întocmite pentru licitațiile publice organizate de Primăria Municipiului Timișoara.

 • 19. Adresa nr. SC2011 - 001950/01.02.2011 a Grupului de Inițiativă în Promovarea opiniei Publice referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 6/25.01.2011 - privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a unor suprafețe de teren în vederea amenajării unor parcări subterane.

 • 20. Adresa nr. SC2011 - 001091/18.01.2011 a S.C. MONYDAD S.R.L. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 446/20.121.2010 - privind condițiile de amplasare a punctelor de comercializare a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope.

 • 21. Adresa nr. SC2011-002130/02.02.2011 - a firmei S.C LUXELACALIS SRL, referitoare la servicii și produse pentru igienă.

 • 22. Scrisoarea de intenție nr. SC2011 - 002291/04.02.2011 a DALKIA ROMÂNIA S.A. referitoare la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Timișoara.

 • 23. Adresa nr. SC2011 - 002317/04.02.2011 a Fundației Caritatea privind imobilele în care își desfășoară activitatea „Spitalul de Obstetrică Ginecologie” dr. Dumitru Popescu și Căminul pentru Persoane Vârstnice.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.

Dl. CIUHANDU: Domnule primar, domnule secretar stimati colegi incepem aceasta sedinta si va supun la vot aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare. Cine este pentru?

 • - 21 voturi pentru

PUNCTUL I AL ORDINEI DE ZI

 • 1. Raportul Primarului Municipiului Timișoara pe anul 2010.

Dl. PRIMAR: Eu nu doresc in mod deosebit sa sustin acest raport. Cand o sa aveti intrebari, va stau la dispozitie.

Imi permit sa va spun ca retragem punctul 13 de pe ordinea de zi.

Dl. JICHICI: Propun retragerea punctului 8 de pe ordinea de zi. Stiu ca HCL 141/24.04.2007 a fost in spiritul clarificarii situatiei respective, consider ca ar fi mai normal sa modificam hotararea decat sa o revocam complet. Sa o modificam astfel incat sa fie in conformitate cu prevederile Legii nr. 261/2009 care amendeaza Legea nr. 50 din 1981 privind urbanismul.

Propunerea este sa retragem si sa revenim cu un proiect de hotarare care sa modifice HCL-ul.

Dl. PRIMAR: Noi l-am depus dezbaterii prin comisii, nu am avut nici un fel de semnal de genul asta...

Eu nu il retarg, daca domnul presedinte il supune la vot si il retrageti asta e!

Dl. CIUHANDU: Am avut o mica discutie inainte cu cativa colegi si asa am considerat noi ca ar fi mai bine decat sa cada cumva si sa nu mai existe regulamentul. Eu sustin dar votam.

Cine este pentru retargerea punctului 8 de pe ordinea de zi ?

 • - 16 voturi pentru

 • - 4 voturi impotriva

 • - 2 abtineri

Cine este pentru ordinea de zi in ansamblu ?

 • - 22 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței Ordinare a Consiliului Local din data de 25.01.2010.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

 • 3. Interpelările consilierilor municipali.

D-NA BLAJ: Mă adresez domnului director Chiș Culiță și colegilor consilieri cu rugămintea de a face solicitare către Poliția Locală, am înțeles că de ei depinde desființarea parcării pentru mașini de transport, care s-a creat, nefiind alocată prin comisia de circulație, în spatele magazinului Bega. Acolo sunt parcate în permanență 8-9 mașini de transport mari, care blochează parcarea, blochează accesul în parcarea plătită, chiar și circulația pe stradă. Nu știu dacă Comisia de Circulație le-a alocat un spațiu special pentru astfel de mașini, dacă da, îi rog frumos să ne spună unde, însă Poliția Locală am înțeles că de ea depinde desființarea acestei parcări clandestine.

DL. PRIMAR: Sunt permise parcări pentru mașini gen TV-uri pentru a se transporta diverse mărfuri de la magazinele de acolo, dar nu sunt permise tiruri sau camioane.

D-NA BLAJ: Sunt microbuze mari, mașini de transport care stau câte 8-10 în acel spațiu.

DL. CULIȚĂ: D-na consilier, vă pot informa că acolo este semnalizare rutieră cu acces interzis vehiculelor de marfă și nici aceste autovehicule nu dețin tichete Telpark, deci nu au ce căuta acolo. Sunt semne rutiere care trebuiesc respectate. Noi am făcut o adresă către Poliția Locală și către Poliția Rutieră să îi amendeze.

DL. HORABLAGA: Tot vis a vis de o parcare am și eu o problemă. Am avut o interpelare și în plenul trecut. Atunci vă spuneam că se dorește închiderea parcării de la Kaufland, acum vă spun că s-a închis. Am primit acum o hârtie de la dl. Primar că s-a făcut acea solicitare către Ministerul Agriculturii pentru a da acel teren de lângă pentru parcare, dar până atunci vă rog frumos să se discute cu cei de la Kaufland, măcar să-i mai lase o perioadă pe riverani să parcheze acolo.

DL. PRIMAR: Vom lua legătura cu ei și îi vom chema aici să ne lămurim.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2011.

Dl. PRIMAR: Veti gasi si in referat si principalele idei din acest buget si ne-am permis sa va supunem atentiei si un fel de centralizator al bugetului. Total buget consolidat pe unitatea administrativ-teritoriala 810 milioane 796 mii din care bugetul local propriu-zis, 593 milioane, bugetul institutiilor publice finantate din venituri propri si subventii 198 milioane, bugetul de credite interne - peste 19 milioane. Total buget local pe 2011 este 593 milioane.

Asa cum s-a introdus pe legislatie, de anul asta sunt 2 sectiuni. La sectiunea dezvoltare sunt alocati 155 milioane 603 mii - este o crestere de 26, 23 % iar la setiunea de functionare 437 mil. 603 mii reprezentand 73,77%.

Comparand aceasta propunere de buget pe 2011 cu cea din 2010 o sa vedeti ca la dezvoltare avem o crestere cu 300 % de trei ori, ajungand la 116 milioane aproape 117 milioane, iar la sectiunea functionare este o diminuare cu 20% mai exact in cifre, o scadere cu 106 mil. Fata de ceea ce a fost pe executia din 2010.

S-a defalcat apoi acest buget de dezvoltare pe capitole, pe 2011 respectiv pe surse, respectiv contributia Uniunii Europene, 46,61% reprezinta aceasta contributie din bugetul de dezvoltare de 155 milioane, investitii de la buget local sunt 72 milioane, 41% si mai sunt creditele si alte surse, sume de la bugetul de stat venite pentru reabilitarea termica.

Pe sectiuni de functionare noi am facut o repartitie a bugetului. La invatamant sau alocat 28,67%, la transporturi 13,5% si le-am detaliat in continuare.

La sanatate este cuprinsa doar medicina scolara, restul bugetului de sanatate vine din veniturile de la Casa de Asigurari de Sanatate si alte venituri propri.

In privinta proiectelor au fost depuse pana acum 22 proiecte, avem contracte de finantare pentru 6, in curs de semnare sunt inca 2, in diverse stadii de functionare sunt inca 14.

Contravaloarea in lei si euro v-am dat-o alaturat.

Eu cred ca este un buget echilibrat si in limita posibilitatilor si in conjunctura economica si sociala actuala, cred ca ne-am straduit sa facem ceea ce se putea mai bine. Cred ca discutiile comporta si o evaluare a prioritatilor pentru ca nu putem avea bugete mai bune decat situatia general sociala economica. Dar asa cum v-am citit in expunere, faptul ca alocam pentru dezvoltare mai bine de 26 %, faptul ca am redus la sectiunea de functionare cu 19,49% toate aceste cheltuieli, in timp ce cheltuielile la sectiunea dezvoltare, pe partea de investitii au sporit de 3 ori denota efortul pe care il facem pentru a tine pasul cu dezvoltarea orasului si pentru a valorifica ceea ce ne vine din aceste fonduri europene pe care trebuie sa le exploatam si sa la punem in lucru.

Lucrul acesta rezulta foarte explicit din totalul bugetului de dezvoltare pe 2011 unde am facut repartitiile pe diverse contributii de la Uniunea Europeana si buget de stat, din bugetul local, din creditele interne si din alte surse.

Va multumesc si daca mai sunt intrebari va stau la dispozitie.

Referitor la programele de finantare noi santem deja pe POS-ul de mediu cu contractul de termoficare iscalit si deja se lucreaza.

Tot pe POS-ul de mediu cu Aquatim-ul, maine la Aquatim la orele 13 va avea loc o conferinta de presa in care se va prezenta de catre Aquatim acest program integrat pe judet inncare suntem si noi parte cu 33 milioane de euro.

Problema este ca achizitiile publice sa mearga fara sincope, sa nu existe tergiversari.

Am dorit sa fac aceste precizari pentru ca s-a impamantenit aici din nestiinta sau din rea vointa perceptia ca nu santem in stare sa aducem proiecte. Santem in stare sa aducem si muncim la treaba asta numai ca dorim sa fim sustinuti si dorim ca prin bugetul votat astazi sa avem si mijloacele de completare care se adauga la mijloacele uniunii europene si la contributiile de la bugetul de stat pentru proiecte.

Va multumesc.

Dl. STOIA: Este vorba de transferarea unor sume de la cap. Cultura, recreere, religie -

 • 1. Se transfera 4 milioane RON de la cap. Cultura, recreere, religie cod rand 154, cod indicator 67.02.05.01 rubrica sport la cap. Cheltuieli social culturale - rubrica invatamant cod rand 122, cod indicator 65.02.

 • 2.  Se transfera suma de 1,8 milioane ron de la cap. Cultura, recreere, religie cod rand 154 cod indicator 67.02.05.01 rubrica sport, la cap. Sanatate din bugetul de dezvoltare, punctul c - dotari independente si alte investitii in vederea achizitionarii unui aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal.

 • 3.  Se transfera 1 milion ron de la cap. Cultura, recreere , religie de la cap. 154, cod indicator 67.02.05.01, rubrica sport , la cap. Aparare, ordine publica si siguranta nationala, politie locala, fosta comunitara, cod rand 119, cod indicator 61.02.03.04.

Dl. CIUHANDU: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

Dl. JICHICI : Doresc sa-mi exprim nemultumirea fata de modul in care executivul primariei a inteles sa deruleze procesul de consultare cu consilierii municipali, si aici vorbesc de consilierii locali ai PNL.

Nu mi se pare normal ca sa primim varianta de buget cu cateva zile inainte de aprobarea ei. Nu mi se pare normal ca dezbaterea publica referitoare la discutarea bugetului sa fie programata inaintea intalnirii cu reprezentantii executivului astfel incat sa nu avem raspunsuri la intrebarile noastre normale si firesti legate de acest buget.

Avem o serie intreaga de retineri cu privire la filosofia generala a bugetului. Consideram ca exista un raport incorect intre ceea ce inseamna cheltuieli de bunuri si servicii si cheltuieli pe zona de investitii.

Amendamentul meu este la sectiunea de buget 67.02.05.03- intretinere gradini, parcuri , zone verzi , baze sportive si agrement din programul de dezvoltare pe 2011, transferarea sumei de 1 milion ron 1000 mii lei conform bugetului de la modernizarea Parcului Carmen Sylva - la amenajare si modernizare Parcul Copiilor “Ion Creanga”. Dl. ORZA: Problema legata de finantarea respectiva se va face punctual si la momentul in care o sa se concretizeze semnarea contractelor respectivelor investitii. In momentul de fata avem aprobat in Consiliul Local proiectul respectiv licitatia va da o alta valoare mai mica sumei respective.

Pe de alta parte, desi sper sa nu se intample lucrul asta, din practica obisnuita, anumite licitatii intra in contestari si nu vom putea sti exact data la care vom putea intra in aceste contrate. Oricum Parcul Copiilor are un proiect de hotarare sa se termine anul asta si daca nu exista contestatii la ultima licitatie care se va mai face in lungul lant de proceduri, vom sti exact ce suma sa facem printr-un amendament.

Cred ca amendamentul nu este necesar pentru ca Parcul Copiilor este prins in investitii si suma exacta o vom putea pune printr-un amendament in consiliul local in mementul in care semnam contractul care va fi aprobat de consiliul local.

Dl. PRIMAR: Eu va respect opinia dar zic sa ne uitam la cifre. In momentul in care sectiunea de dezvoltare are o cresere de 3 ori si sectiunea de functionare are o diminuare de 20% eu cred ca s-au facut destul de multe si din punctul meu de vedere nu au existat nici un fel de restrictionare, puteati veni oricand. Joi cred ca ati avut si o comisie pe tema asta, vreau sa va spun ca am finalizat bugetul tarziu pentru ca anumite date ne-au parvenit cu itarziere de la administratia financiara. Consiliul Judetean a votat ieri bugetul. Nu mai puteam astepta pentru ca ieseam din marja de 45 de zile pe care ne-o da legea, de la votarea bugetului de stat. Dar eu va respect punctul de vedere si la anul ne vom stradui mai bine daca nu va satisface.

Dl. CIUHANDU: Ma simt nevoit sa-l intreb pe domnul dir. Ciupa sa ne dea cateva clarificari vis-a-vis de propunerea colegului meu. Nu as vrea sa fim pusi in fata faptului si nu vrem ca nimeni sa exploateze deseara pe televiziuni si mass- media ca unii au votat impotriva si altii au votat pentru.

Vrea sa fim cinstiti: daca se pot cheltui banii aceia si proiectul de hotarare pe care tot noi l-am votat impreuna , ca pana la 31 dec. parcul sa fie deschis, noi am incercat prin acel proiect de hotarare sa va fortam mana sa-l terminati.

Mi se pare ca daca astazi ne veti spune cateva cuvinte vom putea tot prin rectificari ulterioare , ori sa sustinem amendamentul colegului nostru si sa stim daca facem sau nu acest pas. Nu as vrea sa fie o situatie conflictuala.

Dl. CIUPA: In primul rand vreau sa multumesc tuturor acelora care au avut ganduri atat de bune fata de patrimoniul verde.

Referitor la Parcul Carmen Sylva vreau sa va spun ca anul trecut lucrarea a fost demarata, s-au si platit o parte din bani si pentru ca este un contract in derulare si nu in executie efectiva nu se pot lua bani de aici.

In Parcul Copiilor s-a ajuns la o concluzie comuna, urmeaza o intalnire la domnul viceprimar Orza tocmai pentru a se gasi acele masuri sa ne putem incadra in acea HCL, ca 6 luni dupa ce s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor, parcul sa fie gata. Dl.JICHICI: Va rog sa precizati public, cu care dintre consilierii PNL ati discutat asa cum ati precizat acum aici in plenul Consiliului Local, acest subiect. Care dintre reprezentantii in Consiliul Local ai PNL a fost invitat de dumneavoastra la aceasta discutie asa cum tocmai ati mentionat ?

Dl. CIUPA: Discutia cu cei de la PNL a fost nu de acuma ci de ani de zile...

Dl. JICHICI: Ati spus ca ati discutat pe aceasta tema in zilele premergatoare bugetului. Va rog sa precizati public cu cine?

Dl. CIUPA: Discutia cu Parcul Copiilor se poarte de foarte mult timp, cu domnul Robu s-a discutat de foarte multe ori si dumneavoastra ati fost de fata o data Gottenburg...

Dl. JICHICI: Domnul Robu nu este consilier municipal..ati precizat consilieri municipali.

Dl. CIUPA: Am spus consilierii de fata, nu am spus liberali sau democrati. Daca doriti domni consilieri cu care am discutat va pot spune ce am discutat in cepand cu domnul consilier Stoia si terminand cu domnul consilier Ovidiu Ciuhandu.

Dl. JICHICI: Va multumesc foarte mult pentru aceasta declaratie.

Dl. ORZA: Boala politica legata de Parcul Copiilor cotinua. Sper ca lucrurile sa se incheie oada cu finalizarea lui. Din pacate se incearac o lipire de parcul asta. Nu vreau, ca am pe masa in birou, cum s-a votat la Parcul asta al Copiilor. Am fost asigurat si in fostele intalniri ca nu se mai pronunta initialele de partid cand se vorbeste de Parcul Copiilor.Va rog sa nu mai folosim initiale de partid cand se vorbeste de Parcul Copiilor.

Dl. JICHICI: Dar cand se minte in plenul Consiliului Local de catre unul dintre directorii primariei, asta nu remarcam ?

Dl. ORZA: Domnule Jichici, eu nu vreau sa fac o discutie cu dumneavoastra. Pot sa va pun la dispozitie inclusiv cum a votat grupul PNL legat de Parcul Copiilor ca sa incheiem odata discutia asta.

Nu are rost sa mai discutam si haideti sa intelegem ca finantarea respectiva se va face cu amendament pe suma cand o vom stii cum rezulta din licitatii si suma care Va fi mai mica decat cea votata de consiliu ca proiect. Domnul Ovidiu Ciuhandu a avut dreptate: Sa nu se inteleaga cumva ca cine nu voteaza un amendament sau altul, nu vrea sa faca Parcul Copiilor.

Dl. CIUHANDU: Nu vreau sa avem dispute chiar intre noi, consilierii locali pentru ca ar fi pacat, vreau insa sa fac doua precizari: eu si colegii mei ne vom abtine si vom vota abtinere la acest amendament, tocmai pentru ca imi doresc sa fie facut si Parcul Copiilor si celalalt si vreau sa fim foarte transparenti, sa nu fim duplicitari iar ma simt nevoit sa spun ca pana la urma , daca pana acum acest parc nu a fost realizat este si datorita unor membri PNL marcanti care au blocat acel proiect pe care noi l-am discutat aici in plen.

Supun la vot acest amendament? Cine este pentru ?

- 4 voturi pentru

- 8 voturi impotriva

- 11 abtineri

Dl. MOLDOVAN: Din partea Dir.Economice, urmare a unei adrese venita de la Ministerul Finantelor Publice, activitatea de trezorerie si contabilitate publica va propun urmatoarele amendamente:

 • 1. Suplimentarea cheltuielilor de personal aferente invatamantului preuniversitar de stat, la cap. 65.02 “ invatamant” sectiunea functionare, cu suma de 5.073 mii lei si a veniturilor ( 11.02.02 - sume defalcate din TVA) cu aceeași suma, avand in vedere Adresa la care am facut referire din partea Directiei Generala a Finantelor Publice Timis nr. 1427/11.02.2011 privind suplimentarea cheltuielilor de personal;

 • 2.  Transferul sumei de 316,50 mii lei de la cap. 54.10.10 “ Servicii publice de evidenta a persoanelor “ , buget venituri proprii si subventii, de la “bunuri si servicii”, sectiunea functionare, la “Cheltuieli de capital”, sectiunea dezvoltare. Suma este necesara pentru dotari necesare Directiei de Evidenta a persoanelor Timisoara din venituri proprii.

 • 3.  Redistribuirea sumei de 566,42 mii lei de la Bugetul de venituri proprii si subventii de la cheltuieli cu bunuri si servicii, sectiunea functionare, la cheltuieli de capital, sectiunea dezvoltare, astfel:

 • - la 65.10.02.03 - Invatamant primar-suma de 36,75 mii lei

 • - la 65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - suma de 529,67 mii lei

Propun modificarea Anexei 3, “Investitii 2011” :

 • - la cap. 84.02/C - studii si proiecte - se include poziție noua “ SF+PT “Amenajare strada Brazilor cu valoarea de 6,2 mii lei, suma ce se diminueaza din acelasi capitol 84.02./A - Lucrari in continuare - pozitia “ Consolidare pasaj Calea Sagului”

 • - la cap. 84.02.03 se include o pozitie noua, “Achizitii tramvaie noi” in valoare de 100 mii lei, suma respectiva va fi preluata prin diminuare din sectiunea functionare cheltuieli curente, capitol 84.02.03.03 strazi.

Toate amendamentele propuse de mine, rog sa se aplice corectiile rezultate pentru toate documentele bugetului.

Dl. CIUHANDU: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

Dl. EHEGARTNER: Vreau sa fac o precizare cu toate observatiile pe care le-a facut colegul meu de la PNL, intelegem sa avem o atitudine responsabila fata de bugetul primariei, vom vota pentru acest buget si multumesc domnului primar ca in viitor va tine cont la elaborarea bugetului si de filosofia liberala privind elaborarea lui. Va multumesc.

Dl. ORZA: Am un amendament .anexa 3b “ Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile post aderare 2011, la cap. 67.02.05.03/B - Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, se introduce 3 obiective noi la investitii si se taie de la cheltuieli, in valoare totala de 640 mii lei, dupa cum urmeaza:

 • 1.      Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara” -buget local =380 mii lei

Se va asigura finantare si pentru anul 2012 , proiectul se va implementa pe parcursul a 24 luni.

 • 2.      “Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a

problemelor de mediu a doua orase infratite “  - BIOTOWNS

HURO/0901/128/1.3.4.

Este vorba de 180 mii lei - buget local = 3,6 mii lei, fonduri nerambursabile (FEDR- 85% si buget de stat 13% = 176,4 mii lei

 • 3.      “O abordare inclusiva, de la egal la egal a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participare la Conventia Primarilor “ - CONURBANT CIP -IEE-2010 nr. 271378 , - in suma de 80 mii lei.

Toate sumele se diminueaza de la chetuieli curente 67.02.05.03 - “Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement “ pozitia cheltuieli curente, cu suma de 640 mii lei si se adauga la Anexa 3b - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile.

Dl. CIUHANDU: Cine este pentru acest amendament ?

 • - 23 voturi pentru

Va rog sa-mi dati voie sa fac un amendament , solicit sa ajutam Biserica Ortodoxa de la Aeroport si Biserica Ortodoxa din P-ta 700. s-au facut si se fac niste lucrari acolo . Nu sunt sume foarte mari, este un referat facut de Directia Patrimoniu si va propun urmatoarele sume. Din cap. 51. 02.20- Bunuri si servicii sa luam 200 mii lei si sa le transferam la cap. 67.02.50 cu cele doua obiective la cap. “Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei” cu mentiunea -creem cele 2 pozitii, banii nu pleaca imediat acolo pentru ca va trebui doua proiecte de hotarari pe care va trebui sa le votam. Va multumesc si supun la vot amendamentul. Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

- 1 abtinere

Daca nu mai sunt alte amendamente propun sa votam bugetul in ansamblu. Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională.

9                                   9

Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de analiză întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/30.11.2010.

Dl. JICHICI: Aș dori să fac o singură remarcă cu privire la rezultatele acestor rapoarte fără niciun fel de alt comentariu. Criterii de îndeplinire la ADP 103% respectiv 101%. Criterii de îndeplinire la RATT 118% respectiv 113%. Criterii de îndeplinire la COLTERM 100% respectiv 104%. Criterii de îndeplinire la AQUATIM 100%. Este foarte interesant cum cea mai performantă dintre societățile acestui municipiu și nu e un secret pentru nimeni că e vorba de AQUATIM, a fost de fapt și singura care a fost cât de cât realistă. Și cea mai neperformantă probabil, îndeplinește criteriile cu 118% și 113%. Alte comentarii nu am.

Dl. ORZA: Înseamnă că trebuie stabilite condiții mai grele de către Consiliul Local.

Dl. JICHICI: Am solicitat de nenumărate ori acest lucru.

Dl. CIUHANDU: Trebuie să fim puțin realiști și nu vreau să fim de partea nimănui, suntem conștienți că societățile noastre, sau unele dintre ele nu funcționează la cel mai înalt nivel. Rezultatele de aici sunt pe baza unor criterii pe care noi le-am aprobat așa cum au fost la vremea respectivă. Poate asta ne va da și măsura ca următoarele criterii să fie mult mai bine analizate de noi și mult mai bine previzionate.

Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -21 voturi pentru

- 2 voturi impotriva

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Dl. CIUHANDU: Am o propunere pentru dvs. Sigur că majoritatea proiectelor de hotărâre și a legilor, acolo unde este vorba despre amendă, are un minim și are un maxim. Eu vă fac o propunere dacă nu încălcăm legislația, suma să fie de 500 lei pentru persoane fizice și 800 lei pentru personae juridice, tocmai ca să nu fie la latitudinea celui care dă amendă, la unu îi dă 800 la altul îi dă 1000 la altul îi dă 1300. Dacă nu încălcăm legislația.

Dl. JICHICI: Primul amendament pe care-l aveam era chiar în spiritul propunerii dvs. și anume aceea de a prevedea o sumă fixă, iar al doilea amendament, există o neclaritate în textul prevăzut, în sensul că nu se prevede o limită de timp. Se spune: necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul din cele prevăzute în prezenta hotărâre... Și aici poate ar trebui să avem și opinia d-lui Spătaru. Eu cred că ar fi bine să prevedem un termen, necomunicarea în 14 zile sau 20 de zile, ca să fim foarte clari și să nu lăsăm loc la niciun fel de interpretări.

Dl. SPĂTARU: Este la latitudinea dvs. dacă fixați un termen obligatoriu de comunicare, dar regula este următoarea: dvs. ați mai aprobat o hotărâre, nr. 486, care se referea la același aspect, doar la mijloace de transport cu tonaj mare, peste 3,5 t și peste 7,5 t. Situația operativă în momentul de față și ceea ce ne-a determinat să inițiem acest proiect de hotărâre este faptul că tot mai des ne întâlnim cu situații în care deținătorii mijloacelor de transport, tergiversează la modul nejustificat, și există riscul de a ieși din termenul de prescripție a contravenției, nu comunică datele utilizatorului. Deci este în oglindă acest proiect cu HCL nr. 486 pe care dvs. l-ați aprobat și vreau să vă spun că rezultatele sunt mai mult decât corespunzătoare în ceea ce privește comunicarea între deținător și autoritatea Poliției Locale.

Dl. JICHICI: Întrebarea mea ar fi dacă considerați că un termen de 30 de zile este corect.

Dl. SPĂTARU: Nu consider, la niciun act normativ de acest tip, și Codul Rutier reacționează similar cu ce am propus noi.

Dl. JICHICI: Deci îmi mențin amendamentul. Necomunicarea în termen de 30 de zile de către proprietarul respectiv. Deci modificarea textului cu introducerea termenului de 30 de zile.

Dl. CIUHANDU: Supun la vot amendamentul propus de mine. Modificarea art. 28, alin. 2, se completează cu următorul conținut: “este de 500 lei pentru persoane fizice și 800 lei pentru personae juridice. Atât se modifică. Doar pentru necomunicare. Restul rămâne la fel. Deși niciodată nu am înțeles de ce persoanele juridice ar trebui să plătească mai mult decât persoanele fizice. Până la urmă tot o persoană fizică e responsabilă de la o persoană juridică.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

Supun la vot amendamentul propus de către dl. Jichici.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru

-5 voturi impotriva

-1 abtinere

Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

- 1 vot impotriva

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/24.04.2007- privind reabilitarea termica a blocurilor de locuințe cu regim de înălțime pana la P+ 9 E realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperișurilor tip terasa in acoperișuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansardare si revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/28.03.2006 privind aprobarea '' Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuințe colective".

Dl. CIUHANDU: Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/26.02.2008 privind darea în folosință gratuită către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, , suprafața de 426,19 mp din terenul cuprins în C.F. nr. 13176 Timișoara.

Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD), situat în imobilul din str. V. Alecsandri nr. 5, la prețul de 400.000 lei.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD6 și SAD 8), situate în imobilul din str. Anton Pann nr.1, la prețul de 127.000 euro.

Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: 23 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Mătăsarilor nr.2.

Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: 23 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.304/29.07.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitare Str. Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol și B-dul 16 Decembrie 1989”, a Documentației tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „ Poli de creștere”.

Dl. CIUHANDU: Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare zona Câmpului”.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada Anul 1848”.

Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -23 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada Gheorghe Cotoșman”.

Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -22 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada Gladiolelor”.

Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -22 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2011-001551/25.01.2011 a Instituției Prefectului Județului Timiș referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr.428/30.11.2010 - privind posibilitatea pentru clădirile situate în zona istorică a Municipiului Timișoara protejate prin hotărâri ale administrației publice locale sau centrale și legi speciale de a avea la parter spații comerciale fără asigurarea locurilor de parcare și a Hotărârii nr.431/30.11.2010 - privind caietele de sarcini întocmite pentru licitațiile publice organizate de Primăria Municipiului Timișoara.

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2011 - 001950/01.02.2011 a Grupului de Inițiativă în Promovarea opiniei Publice referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 6/25.01.2011 - privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a unor suprafețe de teren în vederea amenajării unor parcări subterane.

Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest recurs grațios.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2011 - 001091/18.01.2011 a S.C. MONYDAD S.R.L. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 446/20.121.2010 - privind condițiile de amplasare a punctelor de comercializare a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope.

Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest recurs grațios.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2011-002130/02.02.2011 - a firmei S.C LUXELACALIS SRL, referitoare la servicii și produse pentru igienă.

Dl. CIUHANDU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI:

Scrisoarea de intenție nr. SC2011 - 002291/04.02.2011 a DALKIA ROMÂNIA S.A. referitoare la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Timișoara.

Dl. PRIMAR: Ei au mai solicitat în noiembrie saau decembrie, dacă vă amintiți și noi am pus atunci o scrisoare de intenție a lor, dar era cred înainte de Crăciun și problema a rămas în suspensie și acum probabil fac revenire la treaba aceasta. Ei operează la Ploiești, dacă credeți, putem să-i chemăm aici într-o zi de marți să facă o prezentare că nu cred că ne încurcă. Dacă ne mandatați, atunci îi contactăm și îi chemăm aici. Eram datori cu un răspuns.

Dl. CIUHANDU: Cred că s-ar impune o scrisoare de răspuns prin care pot să vină să ne facă o prezentare.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2011 - 002317/04.02.2011 a Fundației Caritatea privind imobilele în care își desfășoară activitatea „Spitalul de Obstetrică Ginecologie” dr. Dumitru Popescu și Căminul pentru Persoane Vârstnice.

Dl. CIUHANDU: Cu acestea va multumesc pentru participare si declar inchisa sedinta de astazi.

PRESEDINTE DE SEDINTA


SECRETAR


Cons. CIUHANDU OVIDIU


IOAN COJOCARI