Proces verbal din 14.06.2011

Proces-verbal al Şedinţei Ordinare din 14.06.2011

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 14.06.2011 cu ocazia ședinței ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință -Dl. ȚOANCĂ RADU

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 19;

Au absentat : Barlea Romeo, Blaj Adriana, Gemeniuc Elena, Grindeanu Sorin, Horablaga Nicolae, Jichici Ciprian, Jumanca Romanita, Popa Radovan Smaranda.

Din partea executivului participă: domnul primar Gheorghe Ciuhandu, dl. secretar Ioan Cojocari, domnul viceprimar Adrian Orza.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1367 din data de 09.06.2011.

ORDINEA DE ZI

ANEXA

La Dispoziția nr. 1367 Din data de 09.06.2011

 • 1.  Aprobarea Procesului -Verbal al Ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 31.05.2011.

 • 2.  Interpelările consilierilor locali.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind modificările aduse Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID) prin Actul Adițional nr.2.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind necesitatea amplasării de construcții modulare în curtea Școlii cu clasele I-VIII nr. 9 și închirierea acestora pentru desfășurarea procesului de învățământ al Liceului de Arte Plastice Timișoara.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în imobile revendicate.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Gheorghe Doja nr.7.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind extinderea suprafeței spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință închiriat prin Contractul de închiriere nr. 1546/2010 la Uniunea Națională pentru Progresul României - Organizația Județeană Timiș în imobilul din Timișoara, Piața Sf. Gheorghe nr.4.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare construcție P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelență pentru îmbunătățirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale” - modificări interioare și exterioare și semnalistică” .

 • 10. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.110/29.03.2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere".

 • 11. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.111/29.03.2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere".

 • 12. Informarea nr.SC2011 - 11422/30.05.2011 a Direcției Dezvoltare referitoare la reprezentarea Municipiului Timișoara în cadrul târgului EXPO REAL 2011.

 • 13. Adresa nr. J35/2388/1991 a S.C. ART S.R.L. privind construcția supraterană din Piața Operei.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.

Dl. ȚOANCĂ: Bună ziua. Am să rog pe colegii mei consilieri, dat fiind faptul că majoritatea materialelor necesită două treimi pentru aprobare și noi suntem exact 18, să facem un efort pentru toate cele 13 puncte să rămânem în sală. Am să dau cuvântul d-lui primar pentru că avem un material suplimentar.

DL. PRIMAR: Vă cer, dacă doriți să acceptați un material suplimentar privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului. Este vorba de o modificare și am nevoie de aprobarea dvs.

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot pentru modificarea ordinei de zi.

-17 voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Aprobarea Procesului -Verbal al Ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 31.05.2011.

DL. ȚOANCĂ: Supun la vot primul punct al ordinei de zi:

-18 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

INTERPELARI.

DL. ȚOANCĂ: Dacă aveți interpelări vă rog să vă înscrieți.

DL. SANDU: Interpelarea mea se adresează Direcției Tehnice și vizează lucrările care se execută pe strada Brâncoveanu. Sunt câteva străzi adiacente acolo, str. Glad și Rusu Șirianu, care sunt prevăzute în momentul de față cu sens unic. Rugămintea mea ar fi ca pe parcursul desfășurării lucrărilor pe strada Brâncoveanu să se elimine sensul unic de pe străzile respective pentru a nu pune în dificultate circulația pe străzile limitrofe.

DL. MOȘIU: Interpelarea mea se adresează RETIM-ului, acum 6 luni am mai făcut una în legătură cu Spl. Siret sau Galați și coșurile de gunoi, în 6 luni nu s-a montat niciunul.

În al doilea rând, la Parcul Poporului - Coronini, primul parc din Timișoara, nu știu dacă s-a semnat procesul verbal de recepție, dar chiar la intrarea principală lipsește felinarul, care după cum știți este o piesă decorativă de importanță pentru intrarea respectivă, au rămas doar cele 4 lanțuri care sunt în pericol de valorificare.

În al treilea rând ne mândrim ca fiind primul oraș electrificat, sincer să fiu nu știu dacă în ultimele două zile s-a făcut ceva cu panoul de sticlă, care este spart în față la Castelul Huniazilor. Este spart de 3 ani, dar începe sezonul turistic. În fața intrării principale la Castelul Huniazilor există doi stâlpi care precizează în mai multe limbi prioritatea noastră de a fi primul oraș iluminat. Cred că avem și o comisie de iluminat care ar trebui să se plimbe prin oraș.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006.

Dl. CIUHANDU: O intrebare pentru domnul secretar: Vreau sa fiu foarte sigur daca ceea ce facem este legal ?

Dl. SECRETAR: Acest contract a mai venit o data la noi , si la juridic si l-am respins atunci pentru ca daca nu revocam hotararea veche si daca nu bagam clauzele care le-am bagat, nu putea sa stea in picioare.

Acuma ati vazut ca s-au luat niste masuri asiguratorii acolo ca daca intr-un termen din asta nu realizeaza, revenim la forma veche si daca realizeaza se face un audit, se stabilesc toate celelalte.

Dupa lege este acoperita treaba.

Dl. PRIMAR: De precizat ca termenul este inainte de a expira contractul care il avem, deci d-vs. Sau cei care vor fi aici vor avea posibilitatea sa verifice.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificările aduse Statutului    Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID) prin Actul Adițional nr.2.

Dl. TOANCA: Doresc sa fac un amendament inclusiv la titlu.

Dl. PRIMAR: Vreau sa va spun ca acest proiect l-am retras data trecuta de pe ordinea de zi. Initial am facut niste obiectiuni la modificarea statutului ADID-ului si le-am comunicat judetului.

De dimineata am primit o hartie de la judet in care ni se spune referitor la sistemul integrat de depozitare a deseurilor ca licitatiile pentru desemnarea tuturor operatorilor pentru intregul sistem de management al deseurilor se vor realiza de catre ADID. Asa cum am cerut si noi.

In concluzie spun ei, nu mai este necesara modificarea statutului ADID.

Eu sant perfect de acord cu treaba asta si acest proiect de hotarare nu l-am scos de pe ordinea de zi deoarece am vrut ca sa simplific chestiile.

Putem anula art. 1 si locul art. 1 , va rog sa formulati , sa fiu mandatat sa iscalesc documentul de pozitie si eu in dupa-masa asta il si iscalesc dar imi trebuie un mandat .

Iar art. 2 si art. 3 raman in vigoare.

Dl. TOANCA:    Supun votului amendamentul. Cine este pentru mandatarea primarului

municipiului Timisoara de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara sa semneze documentul de pozitie.

Cine este pentru ?

-19 voturi pentru Cine este pentru proiect in intregime?

-18 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind necesitatea amplasării de construcții modulare în curtea Școlii cu clasele I-VIII nr. 9 și închirierea acestora pentru desfășurarea procesului de învățământ al Liceului de Arte Plastice Timișoara.

Dl. TOANCA: Am participat impreuna cu alti colegi la o dezbatere publica maraton din care nu s-au concretizat din pacate alte variante. Rog pe domnul consilier Stoia sa prezinte un punct de vedere pe care multi consilieri il agreem si sa vedem in ce masura cu concursul Inspectoratului Scolar Judetean vom ajunge la aceasta solutie.

Dl. STOIA: Problema mutarii Liceului de Arte din locatia actuala la Scoala Generala nr. 9 a creat o stare de de tensiune in oras in special in randul populatiei scolare. Aici apar doua lucruri de care trebuie sa tinem cont.

-exista o hotarare din anul 2007 a Inspectoratului Scolar care prevede comasarea celor doua scoli, Gen. 9 si Liceul de Arte

-exista un contract semnat de directorul scolii, de la 6 000 euro ajunge la 30 si ceva de mii de euro, contract pe care primaria si primarul orasului nu si-l poate asuma.

In aceste conditii trebuie sa tinem cont de dorinta elevilor si de necesitatile lor si propunerea noastra este ca mutarea sa se faca de la liceul actual la Liceul Electromotor. Motivatia Inspectoratului Scolar, ca acolo se desfasoara cursuri de specializare si de reciclare nu sta in picioare dupa parerea mea, atata timp cat Primaria Timisoara este proprietara cladirii si poate dispune de aceasta asa cum doreste .

Asa cum doreste Consiliul Local care cred ca in final va agrea aceasta propunere.

Dl. ORZA: Noi nu am tinut neaparat sa existe aceste module. S-a pus problema mutarii in partea cealalta din motivele expuse de domnul consilier Stoia si de la scoala au venit si au cerut suprafete in plus acolo. Singura varianta de secunda 2 au fost acele module.

Ciudat este ca acele module sau suprafata lor a fost solicitata in asa maniera incat costurile lor sa apara mai scumpe decat chiria de acolo ca sa se justifice cumva chiria care se platea la liceu. Dar nu este nevoie de ele si ele au aparut in aceasta ecuatie si in propunerea pe care noi am fost nevoiti sa o facem pentru ca a avut avizul inspectoratului solar.

Nu ne dorim sa fie module, ne dorim ca elevii sa aibe loc sa-si desfasoare activitatea intr-un climat norma de spatiu. Toata tevatura asta cu aceste module este una falsa.

Atata timp cat Consiliul Local gestioneaza spatiile el trebuie sa ia masuri si curtea de conturi e cea care vine si verifica lucrurile astea. Daca exista spatii disponibile trebuie sa fie folosite. Cine decide chiria in momentul in care exista spatiu liber va trebui sa explice lucrurile astea. Asta este secretul acestei probleme.

Dl. PAU: Cunosc bine problema Liceului de Arta si a Scolii nr. 9 care se afla intr-o situatie foarte delicata datorita numarului foarte mic de elevi, situatie care poate duce pana la comasarea ei si chiar disparitia ceea ce va insemna ca in toamna vom avea un spatiu nefolosit pe str. Liviu Rebreanu la Scoala Gen. Nr.9.

Ar trebui sa cerem punctele de vedere ale directorului de la Lic. Ungureanu-Electromotor si sa avem in vedere faptul ca inclusiv Inspectoratul Scolar va trebui sa se mute mai devreme sau mai tarziu.

Sau putem duce inspectoratul la Scoala Generala nr. 11 ca si acolo avem ceva spatii . S-a tergiversat acest lucru. Scoala Generala nr. 9, prin directoare si prin corpul profesoral care doresc sa-si desfasoare ei activitatea acolo in aceste constructii metalice, lasand Liceul de Arte in constructia prorpiu-zisa.

Nu s-a analizat aceasta propunere

Va trebui sa analizam la rece si sa cantarim foarte bine ceea ce vrem sa facem. In momentul de fata nu exista clasa a VI-a si va trebui sa cantarim foarte bine ceea ce votam

Dl. STOIA: In aceste conditii judetul poate muta din septembrie cursurile de reciclare si prefectionare la Gen . nr. 9 si copiii de la Arte raman la Liceul Electromotor.

Dl. TOANCA: Acele cladiri, containere sau cladiri multifunctionale sant luate. Egal daca copiii de la Gen. 9 sau de la Arte Plastice stau acolo, sant inchiriate, obtureaza tot spatiul ramas liber la Gen. Nr. 9 si ne costa in 5 ani 1 milion de euro chiria!

Este cineva de la Inspectoratul Scolar Judetean in sala ?

La dezbaterea publica dumnealor ne-au dat o tema de casa care poate fi pusa in practica de anul viitor, sa se ocupe o cladire pe str. Oituz. Este un parinte care ne-a spus ca are acceptul facultatii de Arte Plastice pentru a amplasa un eventual liceu in acea locatie. Este o solutie pe care nu o putem aplica in anul scolar 2011-2012. Acum putem alege din cele 3 variante pe care le-ati spus. Dl. ORZA: Mai spun odata. Acele containere sant introduse fals in discutie, nu este nevoie de ele. S-a facut proiectul de hotarare asa pentru ca asa a fost agreat de inspectorat pentru ca asa a cerut scoala, Liceul de Arte si s-au cerut aceste suprafete tocmai pentru ca sa existe o posibilitate ca sa se refuze acesta varianta de mutare. Nu este nevoie de containere.

Problema la Liceul de Arte este ca proprietarul ofera contract doar pentru un an de zile, maxim 2 dar dupa 2 ani ne vom trezi exact in aceeasi situatie de azi.

Dl. PRIMAR: Vreau sa va spun ca acel liceu, in cladirea invecinata, nu are autorizatie sanitara. Proprietarul a spus ca ne intelegem dupa aceea.

In urma cu o luna v-am inaintat un material care cuprindea 3 solutii. O solutie este sa se ramana pe loc si este agreata de liceu si proprietarul merge cu o chirie de pana 16 900 euro pe luna fara sa fi facut vreo imbunatatire in sensul ca aceasta cladire sa fie compatibila cu aceste avize sanitare care trebuie obtinute si oferta merge pe un an de zile, la insistentele noastre a spus ca cel mult doi ani de zile.

Parerea mea ca aceasta varianta in cladirea actuala nu are viata pe termen lung. Treaba cu scoala Gen nr. 9 este o varianta agreata de inspectorat si de aia am facut initial proiectul de hotarare pe aceasta varianta pentru ca a fost singura la care inspectoratul a subscris si ne-au trimis o adresa ca pe care o aveti in anexa in care este precizat ca din 2007 se stia deja de treaba asta si deja si atunci cand au inceput discutiile de genul asta am fost pe pozitie. Ultima versiune care a aparut si pe care o sustine domnul Stoia este cea care s-a degajat de la dezbaterea publica: eu nu am nimic impotriva dar sa fim siguri ca acesti copii incap acolo si pot sa-si desfasoare activitatea in conditii onorabile si plus de asta noi trebuie sa luam o decizie cat de repede pentru ca vine anul scolar la 15 sept. Si daca se intampla mutarea asta sau orice altceva s-ar intampla ar trebui sa facem ceva pentru ca ei sa inceapa in 15 septembrie in alte conditii mai civilizate daca se poate.

Regret ca nu a venit nimeni de la inspectorat pentru ca inspectoratul are o mare raspundere aici. Ei au dat acea hartie prin care ne-au recomandat Sc. Gen. Nr. 9, ei au subscris intr-un an sau 2 la cererea liceului de a se plati 31 000 de euro pe luna si nu se pot spala pe maini acuma in ceasul al 12-lea iar noi avem dreptul proprietarului ceea ce spunea domnul Stoia in esenta. Putem decide pentru ca noi santem proprietarii, Consiliul Local, daca din cele 3 variante expuse vi se pare Electromotorul varianta cea mai buna, se poate vota aceasta varianta. Proiectul de hotarare este strict orientativ. Dumneavoastra puteti vota ce credeti mai bine. Singura mea problema este ca sa am certitudinea pe care in momentul de fata nu o am daca la Electromotor, copiii au suficient spatiu.

Dl. PAU: Exact asta am vrut sa scot in evidenta si vreau sa-l intreb pe domnul Stoia daca stie cate sali sant la Electromor.

Dl. STOIA: La cursurile de formare participa peste 1000 de persoane, sant suficiente sali Dl. PAU: Sant exact 9 sali. Va respect parerea dar inainte de a emite puncte pertinente trebuie sa stim.

Dl. TOANCA: Liceul are nevoie de 12 sali. Putem face un efort in conditiile in care acolo sant atatea institutii care au tangenta cu procesul de invatamant dar nu au tangenta cu primaria si Consiliul Local. Sa-i mutam si sa mai infiintam 3 clase.

Dl. PAU: Cu toate aceste Sali ocupate de institutii sant 9.

Dl. SECRETAR: Eu vin cu o propunere constructiva. In aceasta perioada de 2 saptamani, domnul Szabo, domnul Stoia, domnul Pau si luati un jurist cu d-vs dl. Toader Corado. Mergeti si vedeti locatia. Concret. Vedeti care este situatia acolo si va prezentati intr-o saptamana in fata consiliului cu varianta.

Dl. PAU: Aveti perfecta dreptate.

Dl. SZABO: Fac parte din consiliul de administratie al Liceului de Arte Plastice. Acel dosar in care se specifica chiriile este un dosar intreg care a trecut prin multe faze, nu as vrea sa intru in detalii.

As vrea sa precizez doar ca Sc. Gen. Nr. 9 ca institutie nu exista, a fost comasata cu Liceul de Arte Plastice si este parte a acestui liceu. Cladirea apartine lor.

Propunerea domnului Stoia referitoare la spatiile de la lic. Electromotor eu o consider prematura si astfel noi nu putem decide fara a cere parerea sau punctul de vedere al inspectoratului pentru ca ei stiu mai amanuntit problema si a spatiilor si a efectivelor de elevi de la acest liceu.

Deci, eu propun ca pe nivel de vot sau de hotarare sa nu ne atingem astazi de Electromotor pentru ca nu stim cum stam exact cu treaba aceasta.

Acest proiect de hotarare care ne este astazi prezentat, noi trebuie sa decidem astazi doar ca acceptam varianta de constructii modulare sau nu.

Deci, asta este problema pe care trebuie sa o votam noi astazi si nu neaparat sa gasim o alta varianta acuma repede, inainte sa studiem problema.

D -na BORZA: Ar trebui sa avem in vedere legatura dintre cele doua solutii pe care le-ati propus dumneavoastra astazi aici, cea pe termen scurt sau intr-un viitor scurt, plata chiriei in continuare la ultimul pret, si in aceasta perioada de timp sa reusim sa amenajam spatiul de pe strada Oituz, creand astfel un complex de arta si anume Facultatea de Arta.

Este si aceasta o posibilitate la care ati putea sa va ganditi si trebuie asa cum spunea domnul secretar sa existe acea comisie, sa vedem ce este cu Liceul Electromotor dar s-ar putea ca peste un an aceasta cladire a Liceului Electromotor sa fie dorita de o alta institutie publica care acum este intr-un spatiu revendicat. Ar trebui sa ne gandim si la aceasta varianta.

Intr-adevar astazi sa vedem daca este oportun sau sa decidem constructia aceea modulara iar pentru celelalte variante merita toate luate in calcul si varianta cea mai optima pentru noi, aceea sa o declaram castigatoare. Va multumesc.

Dl. PRIMAR: Care este spatiul de pe str. Oituz ?

Acuma aud pentru prima data de acest spatiu. Acolo este un spatiu pe care noi l-am dat Universitatii de Vest, s-a facut un PUZ, s-a facut o dezmembrare in favoarea scolii elementare de la Liceul Lenau care urmeaza sa se mute acolo dupa ce expira contractul din Piata Unirii. PARINTE: Au existat niste discutii cu dl. Rector de la Universitatea de Vest legate de aceasta problema, discutii initiate prin Facultatea de Arte prin decanul Adriana Lucaciu, in care ultima propunere care mi-a fost transmisa astazi telefonic este un spatiu in spatele Facultatii de Arte in apropierea blocurilor, pe care ei sant dispusi sa-l puna la dispozitie liceului nostru.

Inca nu am reusit sa obtinem un act oficial pe care sa vi-l prezentam dar santem in cursul obtinerii acestei hartii din partea Universitatii.

Dl. PRIMAR: Exista o cladire in spatele blocurilor. Acea cladire apartine MAN. Cand a fost Ministrul Oprea aici si dupa aceea am fost in 2 iunie la Bucuresti s-a convenit ca MAN transfera Ministerului Culturii o cladire din spatele celor doua camine unde noi am si amenajat un loc de joaca, il transfera Memorialului Revolutiei.

Deci se face transferul de la Ministerul Apararii la Ministerul Culturii si Memorialul Revolutiei care este acuma pe str. Ungureanu nr. 8 si trebuie sa evacuam pentru ca este cladire revendicata, s-ar muta acolo si ar obtine statut de institutie sustinuta de catre Ministerul Culturii. Daca este vorba de aceasta cladire deja aici au inceput niste demersuri.

PARINTE: Nu pot sa va spun ca este vorba de o cladire. Pot sa va spun ca este vorba de un teren pe care ei vor sa-l puna la dispozitie si este in apropierea Facultatii de Arta .

Dl. PRIMAR: Atunci va rog sa veniti cu detalii mai exacte ca sa stim nu sa vizam aceeasi cladire.

PARINTE: Nu este vorba de acea cladire. Stim cladirea.Din datele pe care le-am primit astazi dimineata au fost legate de acel spatiu care se afla in imediata apropiere a facultatii. Asta inseamna ca si posibilitate de viitor ca liceul si facultatea ar fi foarte apropiate una de cealalta si ar fi ca un flux care ar fi foarte benefic pentru invatamantul de arta.

Dl. TOANCA: Daca este vorba de un teren lucrurile se complica pentru ca trebuie sa gasim banii pentru a construi un alt liceu pentru ca trebuie sa ne pronuntam strict asupra acelor spatii multifunctionale, sa numim acea comisie compusa din dl. Stoia, dl. Szabo, Dl. Pau, Dl. Toader, Dl. Ehegartner iar la plenul de la sfarsitul lunii sa decidem prin vot daca aceasta varianta pica.

Dl. PAU: Propun sa-l retragem de pe ordinea de zi pana cand facem aceasta analiza si la finalul lunii venim cu un proiect bine definit cu cae sa fim de acord toti.

Sa facem o analiza concreta si sa vedem despre ce este vorba.

Dl. PRIMAR: Problema este ca nu putem lungi prea mult. Am fost obligat si fortat de adresa inspectoratului scolar sa o pun pe ordinea de zi pentru ca acum o luna v-am propus 3 variante de care nu stiam nici eu care este cea mai buna , pana la urma din cele 3 inspectoratul a ales-o pe cea pe care am propus-o eu. O retrag dar problema ramane si cu cat inaintam in timp, vine vacanta si daca peste vacanta nu facem ceva, in 28 ar trebui sa luam o decizie clara.

Dl. TOANCA: Rog cei cinci membri sa se intalneasca cat mai repede si pana la plenul urmator sa avem variantele.

Dl. TOADER: V-as ruga ca din comisie sa faca parte si d-na consilier Wolf avand in vedere specificul activitatii sale.

Dl. TOACA: Santeti de acord doamna directoare?

D-na WOLF: Da.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în imobile revendicate.

Dl. TOANCA : Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Gheorghe Doja nr.7.

Dl. TOANCA : Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind extinderea suprafeței spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință închiriat prin Contractul de închiriere nr. 1546/2010 la Uniunea Națională pentru Progresul României - Organizația Județeană Timiș în imobilul din Timișoara, Piața Sf. Gheorghe nr.4.

Dl. TOANCA : Cine este pentru ?

-18 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare construcție P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelență pentru îmbunătățirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale” - modificări interioare și exterioare și semnalistică” .

Dl. TOANCA : Cine este pentru ?

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.110/29.03.2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere".

Dl. TOANCA : Cine este pentru ?

-19 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.111/29.03.2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere".

Dl. TOANCA : Cine este pentru ?

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Informarea nr.SC2011 - 11422/30.05.2011 a Direcției Dezvoltare referitoare la reprezentarea Municipiului Timișoara în cadrul târgului EXPO REAL 2011.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. J35/2388/1991 a S.C. ART S.R.L. privind construcția supraterană din Piața Operei. S-a luat la cunostinta.

SUPLIMENTAR 1

Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului.

Dl. TOANCA : Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

Cu acestea va multumesc pentru participare si declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR

Cons. TOANCA RADU                   IOAN COJOCARI