Hotărârea nr. 78/2011

78/01.03.2011 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Club Banu Sport Timişoara
Hotararea Consiliului Local 78/01.03.2011
privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Club Banu Sport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP 2010-10055 / 16.02. 2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de Adresa nr.DP2010-10055/09.12.2010 a Asociaţiei Club Banu Sport Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) si e), alin. (6) lit. a), pct. 6 alin.(7) lit. a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Asociaţia Club Banu Sport Timişoara, cu sediul în Timişoara str. Ripensia nr. 33, în vederea finanţării şi realizării în comun a programului Turneul "Internaţionalele României de badminton Timişoara - BanuInvest International 2011", ediţia a 10-a, care va avea loc in perioada 17-20 martie.

Art. 2: Se aprobă Contractul de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Club Banu Sport Timişoara , conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Contributia financiara a Municipiului Timisoara in cadrul contractului de asociere este de 40.000 lei , de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05."Servicii recreative şi sportive"), pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli din bugetul necesar actiunii sportive, conform Anexei 1 la contract.
Contributia financiara se aloca pentru durata totala necesara organizarii şi desfăşurării acţiunii sportive Turneul "Internaţionalele României de badminton Timişoara - BanuInvest International 2011".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Asociaţiei Club Banu Sport Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

INTERNATIONALELE ROMANIEI DE BADMINTON TIMISOARA

Parte a Circuitului European de Badminton 2010/2011 Concurs care puncteaza in clasamentul mondial BWF


EUROPE

www.badmintoneurope.com


PREZENTAREA EVENIMENTULUI

In 2011 vom organiza cea de-a 10-a editie a Internationalelor Romaniei la Badminton, turneu care este continuatorul celor desfasurate in perioada 1997 - 2000.

La editia din 2010 au sosit in Timisoara 188 de sportivi din peste 28 de tari iar in 2009 au fost prezenti 130 de sportivi din 25 tari (turneul puncteaza in clasamentul mondial).

La aceasta editie asteptam o participare cel putin la fel de numeroasa ca anul precedent.

Turneul international de badminton este singurul de asemenea nivel organizat in tara noastra si unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale acestui an din Timisoara.

An dupa an, s-au inscris sportivi chiar din primele 10 locuri europene, precum si din primele 50 mondiale, sportivi care au venit din cele mai indepartate colturi ale lumii, precum Korea, Sri Lanka, Statele Unite ale Americii, Canada, Austria, Anglia, Finlanda, Italia, Portugalia, Rusia sau Grecia, si lista poate continua.

Turneul International de Badminton 2011 face parte din Circuitul European de Badminton 2010 - 2011 www.eurobadminton.org organizat de Federația Europeana de Badminton si punctează in clasamentul mondial al BWF (Badminton World Federation).

Participa, de asemenea, peste 50 de oficiali si arbitri straini si romani, implicati in turneu.

Fiecare turneu este analizat de Federatia Europeana in functie de peste 20 de criterii si pe baza acestei evaluari se face clasarea la nivel European.

Calificativele obtinute de turneul International de Badminton au fost foarte bune la fiecare editie de concurs.

Tinand cont de participarea numeroasa de care ne-am bucurat an dupa an, consideram ca am reusit sa promovam numele orasului Timisoara peste hotare. Multi dintre sportivii inscrisi in turneu, oficiali si arbitrii, revin in fiecare an tocmai datorita bunei organizari si a atmosferei timisorene.

La fiecare editie a turneului se organizeaza turul orasului Timisoara si vizitarea principalelor obiective turistice, iar toti oficialii si arbitrii primesc cadou din partea organizatorilor suveniruri constand din dvd-uri, carti s.a. cu imagini reprezentative ale orasului vechi si nou.

Turneul aduce orasului Timisoara si beneficii din turismul sportiv : peste 450 de nopti de cazare, tinand cont de cele aproximativ 150 de persoane sosite in orasul nostru din tara si strainatate, respectiv alte servicii si produse consumate.

Avand in vedere cele prezentate, pentru buna organizare si desfasurare a turneului, propunem un parteneriat cu Primaria si Consiliul Local al Municipiului Timișoara, solicitand o finanțare de 52.350 lei necesara pentru acoperirea unor cheltuieli din bugetul total necesar.


ORGANIZATORII TURNEULUI INTERNATIONAL de BADMINTON 2011

Desfasurat intre 17 - 20 Martie 2011 la Timișoara

ASOCIATIA CLUB BANU SPORT

(afiliata la Ministerul Tineretului si Sportului) Timisoara, Str. Ripensia Nr. 33

Tel. 720 440 736, Fax 0256 220 740

In colaborare cu

FEDERATIA ROMANA DE BADMINTON

020954 - București, Str. V. Conta Nr. 16, Sector 2 Tel. 021 317 1037, email secr.gen@badminton.ro

BANUINVEST

Timisoara, Str. Gh. Ivanescu 53-57 www.banuinvest.ro

LOCATIE

Turneul se va desfasura la complexul sportiv Banu Sport, 300585 Timisoara, Str. Ripensia Nr. 33, telefon 0256 220 642, web www.banusport.ro.

PERIOADA 17 - 20 Martie 2011

Joi,       17 Martie 2011

Vineri 18 Martie 2011

Sambata 19 Martie 2011


Duminica 20 Martie 2011


Calificari incepand cu ora 9.

Turul I si II incepand cu ora 9.

Sferturi de finala incepand cu ora 10 si

Semifinalele incepand cu ora 4.

Finalele incepand cu ora 10.


BUGET DE CHELTUIELI AL TURNEULUI INTERNATIONAL DE BADMINTON 2011

146.725 lei, pe categorii dupa cum urmeaza

 • I.      CHELTUIELI CU ARBITRII SI OFICIALI....................................................................................27.825 lei

 • a. Cazare 25 arbitrii si oficiali, 100 nopti*135lei=13.500 lei

 • b. Masa 25 arbitrii si oficiali, 4zile=4.000 lei, 35 arbitrii de linie, 4zile=2.625 lei

 • c. Barem arbitraj 20 arbitrii*7reuniuni arbitraj*105lei = 4.200 lei

 • d. Tricouri arbitrii, oficiali, delegatii straine 3.500 lei

 • II.     CHELTUIELI TRANSPORT.........................................................................................................4.500 lei

 • a. Inchiriere autobuze 2 buc * 4 zile 4.000 lei

 • b. Combustibil 500 lei

 • III.    CHELTUIELI INCHIRIERE SALA .............................................................................................15.150 lei

 • a.  închiriere sala perioada 17 - 20.03.2011: 65 ore * 150 lei = 9.750 lei

 • b.  Inchiriere sala antrenament 8 ore/zi*3 zile = 24 ore * 100 lei = 2.400 lei

 • c.  Inchiriere alte spatii (sala de incalzire, sala fitness) 50 ore * 60 lei = 3.000 lei

 • IV.    CHELTUIELI INTRETINERE, MANOPERA, AMENAJARE SPATIU.........................................10.300 lei

 • a. Amenajare sala concurs, igienizare, reamenajare 10 oameni, 15 ore 2.000 lei

 • b.  Inchiriere plante ornamentale si scaune 800 lei

 • c.  Iluminarea terenului central pentru finalele concursului 5.000 lei

 • V.     CHELTUIELI PUBLICITATE........................................................................................................2.500 lei

 • a.  Invitatii si afise turneu 1.500 lei

 • b. Mape prezentare si pentru conferinta de presa 1.000 lei

 • VI.    CHELTUIELI CU MATERIALE DE CONCURS..........................................................................47.050 lei

 • a. Mingi pentru turneu (consumabile, date de organizatori) 10.750 lei

 • b. Filee badminton 8 bucati 800 lei

 • c.  Stalpi badminton 7 terenuri*2bucati/teren 21.000 lei

 • d. Cordoane directionale/separator suprafata joc 2.000 lei

 • e.  Tricouri de concurs 2.000 lei

 • f. Transport covoare speciale de badminton si mingi 8.000 lei

 • g.  Cosuri echipamente si mingi folosite 1.000 lei

 • h.  Steaguri 1.000 lei

 • i.  Teuri de curatat terenurile, alte materiale 500 lei

 • VII.   CHELTUIELI CU MATERIALE BIROTICA SI ADMINISTRATIVE...............................................2.500 lei

a. Material birotica, ecusoane etc 2.500 lei

 • VIII.   CHELTUIELI CU PREMII.........................................................................................................24.000 lei

 • a.  Premii in bani 21.500 lei

 • b. Diplome, cupe si medalii 2.500 lei

 • IX.   TAXA DE CONCURS CATRE FEDERATIA EUROPEANA DE BADMINTON..........................4.300 lei

a. Taxa de concurs pentru intrarea in circuitul European 4.300 lei

 • X.     CHELTUIELI MEDICALE............................................................................................................6.600 lei

 • a.  Doctor si kinetoterapeut 1.400 lei

 • b. Necesar trusa medicala 500 lei

 • c.  Maseur 700 lei

 • d.  Salvare 4.000 lei

 • XI.    ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE......................................................................................2.000 lei

PROPUNERE DE PARTENERIAT CU

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA SI CONSILIUL LOCAL

IN VEDEREA ORGANIZARII TURNEULUI INTERNATIONAL DE BADMINTON 2011

Prin prezenta dorim sa va solicitam sprijinul Dumneavoastra cu suma de 52.350 lei, reprezentand insumarea urmatoarelor categorii de cheltuieli aferente turneului (restul sumei pana la totalul de 146.725 lei, respectiv suma de 94.375 lei, este adusa din alte surse atrase, fonduri proprii si taxe de participare)

 • I.      CHELTUIELI CU ARBITRII SI OFICIALI (parțial).....................................................................17.000 lei

a. Cazare 25 arbitrii si oficiali, 100 nopti*135lei=13.500 lei

b. Tricouri arbitrii, oficiali, delegatii straine 3.500 lei

 • II.    CHELTUIELI INTRETINERE, MANOPERA, AMENAJARE SPATIU...........................................5.000 lei

a. Iluminarea terenului central pentru finalele concursului 5.000 lei

 • III.    CHELTUIELI CU MATERIALE DE CONCURS.......................................................................... 18.750 lei

a. Mingi pentru turneu (consumabile, date de organizatori) 10.750 lei

b. Transport covoare speciale de badminton si mingi 8.000 lei

 • IV.    CHELTUIELI CU MATERIALE BIROTICA SI ADMINISTRATIVE...............................................2.500 lei

a. Material birotica, ecusoane etc 2.500 lei

 • V.     CHELTUIELI MEDICALE............................................................................................................6.600 lei

a. Doctor si kinetoterapeut 1.400 lei

b. Necesar trusa medicala 500 lei

 • c. Maseur 700 lei

 • d. Inchiriere ambulanta (salvare) 4.000 lei

 • VI.    Cupe si medalii.......................................................................................................................2.500 lei

Catre

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Direcția Patrimoniu

Referat Finanțare Turneul Internaționalele României de Badminton Timisoara-Banuinvest International 2011

Stimata Doamna, Stimate Domn,

In perioada 17 - 20 Martie 2011 organizam cea de-a 10-a ediție a turneului de badminton Banuinvest International, turneu care este continuatorul turneelor JOE OPEN INTERNATIONAL, desfasurate in perioada 1997 - 2000.

La editia din 2010 au sosit in Timisoara 188 de sportivi din peste 28 de tari iar in 2009 au fost prezenti 130 de sportivi din 25 de tari (turneul puncteaza in clasamentul mondial).

Turneul de badminton Banuinvest International este singurul turneu international de badminton organizat in tara noastra si unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale acestui an din Timisoara.

An dupa an, s-au inscris sportivi chiar din primele 10 locuri europene, precum si din primele 50 mondiale, sportivi care au venit din cele mai indepartate colturi ale lumii, precum Korea, Sri Lanka, Statele Unite ale Americii, Canada, Austria, Anglia, Finlanda, Italia, Portugalia, Rusia sau Grecia, si lista poate continua.

Turneul Banuinvest International Badminton face parte din Circuitul European de Badminton 2010 - 2011 www.eurobadminton.org organizat de Federatia Europeana de Badminton si puncteaza in clasamentul mondial al BWF (Badminton World Federation). Participa, de asemenea, peste 50 de oficiali si arbitri straini si romani, implicati in turneu.

Fiecare turneu este analizat de Federatia Europeana in functie de peste 20 de criterii si pe baza acestei evaluari se face clasarea la nivel European.

Calificativele obtinute de turneul Banuinvest International Badminton au fost foarte bune la fiecare editie de concurs.

Tinand cont de participarea numeroasa de care ne-am bucurat an dupa an, consideram ca am reusit sa promovam numele orasului Timisoara peste hotare. Multi dintre sportivii inscrisi in turneu, oficiali si arbitrii, revin in fiecare an tocmai datorita bunei organizari si a atmosferei timisorene.

La fiecare editie a turneului se organizeaza turul orașului Timișoara si vizitarea principalelor obiective turistice, iar toti oficialii si arbitrii primesc cadou din partea organizatorilor suveniruri constand din dvd-uri, carti s.a. cu imagini reprezentative ale orasului vechi si nou.

Turneul aduce orasului Timisoara si beneficii din turismul sportiv : peste 450 de nopti de cazare, tinand cont de cele aproximativ 150 de persoane sosite in orasul nostru din tara si strainatate, respectiv alte servicii si produse consumate.

Mentionam ca intreaga competitie va fi mediatizata pe toate canalele media ale Federatiei Europene de Badminton, fiecare delegatie straina primind mapa concursului, in care Primaria si Consiliul Local al Municipiului Timisoara va fi nominalizat ca partener.

Avand in vedere cele prezentate, pentru buna organizare si desfasurare a turneului, propunem un parteneriat cu Primaria si Consiliul Local al Municipiului Timisoara, solicitand o finantare de 52.350 lei, necesara pentru acoperirea unor cheltuieli din bugetul total necesar.

Timisoara, 09.12.2010

Cu stima, Florentin Banu Club Banu Sport

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR,


GHEORGHE CIUHANDUJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

serviCiul ADMINISTRARE PATRIMONIU-

BAZE SPORTIVE

DP2010-10055 /16.02. 2011

Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256-408.30; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Asociația Club Banu Sport Timișoara

Prin adresa inregistrata cu nr. DP2010 - 10055 / 09.12.2010, Asociația Club Banu Sport Timișoara solicită realizarea unui parteneriat prin asociere între Asociația Club Banu Sport și Municipiul Timișoara, în vederea sprijinirii activității clubului prin finanțarea unor cheltuieli necesare organizării Turneului ’’ Internaționalele României de badminton Timișoara -BanuInvest International 2011’’. Clubul solicită alocarea sumei de 52.350 de lei.

Turneul Internațional de badminton 2011 reprezinta o actiune sportiva de traditie, fiind la a 10-a editie si face parte din Circuitul European de Badminton 2010-2011, organizat de Federația Europeana de Badminton si puncteaza în clasamentul mondial al BWF ( Badminton World Federation ).Reprezinta cel mai important turneu din Romania, fiind de fapt singurul de nivel international organizat in tara.

Turneul se va desfașura la Complexul sportiv Banu Sport aflat in proprietatea Asociatiei Club Banu Sport, competitia propriu-zisa fiind intre 17-20 martie 2011, iar durata totala incluzand pregatirea, poavazarea salii si apoi demontarea instalatiilor si echipamentelor specifice va fi cuprinsa în perioada 10-21 martie 2011.

La ediția din anul 2010 la Timișoara au participat 188 de sportivi din 28 de țări, iar în anul 2009 au fost prezenți 130 sportivi din 25 de țări.Participarea numeroasa a fost dublata de nivelul tehnic ridicat al sportivilor, determinate de faptul ca turneul puncteaza in clasamentul mondial, an dupa an fiind inscrisi sportivi din primele 10 locuri europene, precum si din primele 50 clasari mondiale, venind din cele mai indepartate colturi ale lumii precum Korea, Sri Lanka, Statele Unite ale Americii, Canada, Austria, Anglia, Finlanda, Italia, Portugalia, Rusia sau Grecia.

La ediția actuală organizatorii estimeaza o participare numeroasa si de valoare ca in anii precedenti.Participă, de asemenea, peste 50 de oficiali și arbitri străini și români, implicați în turneu.

Fiecare turneu este analizat de Federația Europeană în funcție de peste 20 de criterii și pe baza acestei evaluări se face clasarea la nivel European. Calificativele obținute de Turneul din Timisoara au fost foarte bune la fiecare ediție de concurs.

Ținând cont de participarea numeroasa din fiecare an, organizatorii consideră că s-a reușit o promovare pozitivă a numelui orașului Timișoara peste hotare. Mulți dintre sportivii înscriși în turneu, oficiali si arbitri, revin în fiecare an tocmai datorită bunei organizări și a atmosferei timișorene.

La fiecare ediție a turneului se organizează turul orașului Timișoara și vizitarea principalelor obiective turistice, iar toți oficialii și arbitrii primesc cadou din partea organizatorilor suveniruri constând din dvd-uri, cărți s.a. cu imagini reprezentative ale orașului vechi și nou.

Turneul aduce orașului Timișoara și beneficii din turismul sportiv : peste 450 de nopți de cazare, ținând cont de cele peste 200 de persoane sosite în orașul nostru din țară și străinătate, respectiv alte servicii și produse consumate.

Având în vedere cele prezentate si analiza documentatiei depuse de club, in cadrul Comisiei de evaluare si analiză a performanțelor sportive obținute de echipele asociate cu

Municipiul Timișoara, constituită în baza HCL 516 / 25.11.2008, inaintam propunerea privind aprobarea asocierii între Municipiul Timișoara și Asociația Club Banu Sport,

precum și pentru alocarea sumei de 40.000 lei ca si contributie financiara de la bugetul local, pentru finanțarea unor cheltuieli din bugetul necesar organizării si desfasurarii Turneului ’’ Internaționalele României de badminton Timișoara -Banulnvestlnternational 2011’’,editia a 10-a, în perioada 10-21 martie 2011.

Contractul de asociere dintre Asociația Club Banu Sport și Municipiul Timișoara anexa la Hotararea Consiliului Local, are ca obiective principale: promovarea sportivilor români și timișoreni, îmbunătățirea pregătirii lor sportive prin participarea în competiții internaționale alături de sportivi de valoare din lume, popularizarea badmintonului ca disciplină sportivă și recreativă în rândul spectatorilor prezenți pe durata turneului, precum și a imaginii Municipiului Timișoara în plan național și internațional.

Menționăm că suma reprezentand contributia financiara a Municipiului Timisoara va fi alocata de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere și religie" (67.02.05- Servicii recreative și sportive).

Potrivit art. 36 alin (7) lit. a din Legea 215 a administrației publice locale republicate, Consiliul Local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local””, iar potrivit art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educației fizice și sportului (actualizată) autoritățile administrației publice, unitățile și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, precum și organismele neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale”.

Conform documentelor anexate propunem aprobarea proiectului.

Viceprimar,


Adrian Orza


Director executiv Directia Patrimoniu,

Nicusor Constantin Miut

Director executiv Directia Economica,

Smaranda Haracicu

Avizat juridic,

Mirela Lasuschevici

Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-

Baze sportive,

Martin Staia

Întocmit consilier

Ioan Mihai Costa

Anexa la H.C.L. nr...../.........2011

Municipiul Timișoara

Nr.... /.......2011

CONTRACT DE ASOCIERE

Cap.I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.1. Prezentul contract se incheie intre :

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat prin Primar- dl. Gheorghe Ciuhandu si Secretar-dl. loan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

si

 • 1.2. ASOCIAȚIA CLUB BANU SPORT, cu sediul în Timișoara, str. Ripensia, nr.33, cod fiscal nr. 17751207, cont bancar nr.RO08 RNCB 0249049257740001, deschis la Banca B.C.R. Timișoara,Certificat de Identitate Sportiva TM/A2/00320/2005, reprezentată prin d-nul Florentin Banu- președinte.

Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. Prezenta asociere are ca obiect finanțarea și realizarea în comun de către părțile contractante, a activitatilor privind organizarea și desfășurarea actiunii sportive Turneul ’’Internaționalele României de badminton Timișoara-BanuInvest International 2011’’, ediția a 10-a , care va avea loc în perioada 17-20 martie 2011.

Obiectivele principale ale asocierii sunt: promovarea sportivilor români și timișoreni, îmbunătățirea pregătirii lor sportive prin participarea în competiții internaționale alături de sportivi de valoare din lume, asigurarea condițiilor organizatorice și materiale de practicare a jocului de badminton la nivel de performanță, popularizarea badmintonului ca sport recreativ în rândul spectatorilor prezenți pe durata turneului, precum și promovarea imaginii Municipiului Timișoara în plan național și internațional.

Cap. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Prezentul contract se încheie pentru perioada 10-21 martie 2011, reprezentând perioada care cuprinde pregatirea acțiunii sportive si desfasurarea propriu-zisa a Turneului ’’ Internaționalele României de badminton Timișoara -BanuInvest International 2011’’, intre 17-20 martie 2011.

Cap.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR

Art.4.Contributia partilor contractante in cadrul asocierii, este urmatoarea:

 • 4.1. Municipiul Timișoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele :

 • 1. Contribuie financiar , in conditiile legii, cu suma de 40.000 lei , de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere și religie" (67.02.05.’’Servicii recreative și sportive’’), pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli din bugetul necesar actiunii sportive, conform anexei 1.

 • 2. Participarea prin reprezentanți legali la ședința tehnica, conferința de presa și la festivități de premiere si alte momente oficiale din cadrul competiției.

 • 4.2. Asociația Club Banu Sport Timișoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele:

 • 1. Asigură acoperirea tuturor cheltuielilor necesare organizării și desfășurării Turneului ’’Internaționalele României de badminton Timișoara -BanuInvest International 2011’’, cu excepția celor acoperite din bugetul local prin alocarea contributiei financiare prevazute la pct.4.1.;

 • 2. Organizează procedurile de selecție și achiziționează materialele și serviciile necesare în derularea competiției;

 • 3. Administrează sumele alocate de la bugetul local, conform pct.4.1, în conformitate cu prevederile legale și numai în scopul pentru care a fost încheiată prezenta asociere, și anume pentru organizarea și desfășurarea Turneului ’’Internațional ele României de badminton Timișoara -BanuInvest International 2011’’

 • 4. Pune la dispoziție, pentru buna desfășurare a Turneului, din punct de vedere logistic și tehnic, Complexul Sportiv Banu Sport, cu sala de concurs și toate anexele necesare;

 • 5. Acordă la toate meciurile Turneului ’’Internaționalele României de badminton Timișoara -BanuInvest International 2011’’, in perioada 17-20 martie 2011, acces gratuit tuturor persoanelor, cu excepția acțiunilor caritabile ;

 • 6. Va populariza pe toata durata competiției, badmintonul ca disciplina sportivă și recreativă în rândul spectatorilor prezenți pe durata turneului;

 • 7. Va promova imaginea Municipiului Timișoara și a Consiliului Local al Municipiului Timișoara pe toate materialele promoționale aferente competiției și evenimentele media.

Cap.V.MODALITATI DE PLATA

Art.5. Municipiul Timisoara efectueaza platile prezentului contract astfel:

 • 1. In baza contractului de asociere, va achita un avans de maxim 30% din contributia financiara prevazuta la pct.4.1.subpct.1, in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv;

 • 2. Diferenta din contributia financiara se va achita in transe , in limita bugetului disponibil, in baza referatelor transmise de catre clubul sportiv si a documentelor justificative depuse.

Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.6. Modificarea contractului poate interveni prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional.

Art.7. In cazul neindeplinirii vreuneia dintre obligatiile contractuale din partea Asociației Club Banu Sport, Municipiul Timisoara poate proceda la rezilierea sau la modificarea unilaterala a contractului de asociere.

Cap.vn. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri :

 • 1. la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • 2. înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părți, la inițiativa uneia dintre acestea, cu restituirea sumelor alocate și neutilizate de la bugetul local ;

 • 3. pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor prezentului contract. În această situație sumele alocate de la bugetul local și neutilizate vor fi restituite bugetului local.

 • 4. dacă se constată că sumele alocate din bugetul local nu sunt administrate corespunzător, în conformitate cu prevederile prezentului contract și a prevederilor legale în vigoare, situație în care Asociația Club Banu Sport are obligația restituirii acestora la bugetul local

Cap.VIII. CLAUZE SPECIALE

Art.9. (1) Activitatea financiară a Asociației Club Banu Sport Timișoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre comisia numita prin Dispozitia nr.777/2010, a Primarului Municipiului Timisoara.

(2) În acest sens, Asociația Club Banu Sport va pune la dispoziția Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate de la bugetul local.Justificarea cheltuielilor efectuate se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

(3) Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Timișoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislația specifica activitatii de audit public intern, clubul sportiv punand la dispozitie intreaga documentatie solicitata.

Art.10. Municipiul Timișoara nu preia și nu răspunde in nici un fel de eventuale debite sau obligații financiare sau de altă natură ale Asociației Club Banu Sport Timișoara, contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentului contract.

Cap.IX. LITIGII

Art.11. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorial si material.

Art.12. Prezentul contract a fost încheiat în 4 exemplare, câte două pentru fiecare parte contractantă.

Municipiul TIMIȘOARA,

Asociația Club Banu Sport,

PRESEDINTE, FLORENTIN BANU


PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR,

ADRIAN ORZA

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

DIRECTIA ECONOMICA,

SMARANDA HARACICU

DIRECTIA PATRIMONIU,

NICUSOR CONSTANTIN MIUT

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN, IOAN ALEXANDRU ARDELEAN

AVIZAT JURIDIC,

Anexa 1

CONTRACT DE ASOCIERE /Anexa la H.C.L. nr...../.........2011

Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli din contributia Municipiului Timisoara,care pot fi efectuate pentru realizarea actiunii sportive, pentru participantii la Turneul ’’ Internaționalele României de badminton Timișoara -BanuInvest International 2011’’:

I. CHELTUIELI CU ARBITRII SI OFICIALI (partial): 13.500 lei

 • a. Cazare 25 arbitri si oficiali: 12.000 lei

 • b. Tricouri arbitrii, oficiali, delegatii straine: 1.500 lei

II. CHELTUIELI CU MATERIALE DE CONCURS : 17.750 lei

 • a. Mingi pentru turneu (consumabile, date de organizatori) : 9750 lei

 • b. Transport covoare speciale de badminton si mingi: 8.000 lei

III CHELTUIELI CU MATERIALE BIROTICA SI ADMINISTRATIVE: 1750 lei a. Materiale pentru secretariatul competitiei,birotica, ecusoane, tiparituri,etc :1750 lei

IV. CHELTUIELI MEDICALE :   4500 lei

 • a. Doctor si kinetoterapeut 1.000 lei

 • b. Inchiriere ambulanta (salvare) 3500 lei

V. Trofee sportive- Cupe si medalii : 2.500 lei

Total contributie financiara a Municipiului Timisoara: 40.000 lei

Director executiv Directia Patrimoniu, Nicusor Constantin Miut

Asociația Club Banu Sport, Presedinte,

Florentin Banu


Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-

Baze sportive,

Martin Staia

Consilier

Ioan Mihai Costa

FP 63-16, ver.1