Hotărârea nr. 49/2011

49/01.03.2011 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2011, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 49/01.03.2011
privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2011, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 2396 din data de 07.02.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi Hotărârea Consiliului Local nr. 372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit .d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă listele de priorităţi pe anul 2011, întocmite pe categorii de persoane îndreptăţite care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara, după cum urmează:
- Listă tineri căsătoriţi - 1849 persoane/familii,
- Listă crescuţi la casa copilului - 331 persoane/familii,
- Listă pensionari - 228 persoane/familii,
- Listă evacuaţi - 799 persoane/familii,
- Listă cazuri sociale - 2620 persoane/familii.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia pentru repartizarea locuinţelor şi Serviciul Locuinţe din cadrul Direcţiei Patrimoniu a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnică;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Locuinţe;
- Comisiei pentru repartizarea locuinţelor;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

1

ROTH

LAURA

DO693-6407

25/02/1993

8

32

40

2

BIRGAUANU

SZUSZANA

DO695-3884

26/10/1995

10

28

38

3

IUHAS

AUREL

DO696-410

15/02/1996

12

26

38

4

LACATIS

DUMITRU SORIN

DO694-3114

22/08/1994

6

30

36

5

PUICA

DANIELA

DO694-427

18/02/1994

5

30

35

6

BIRIS

TEODORA

DO695-1003

24/02/1995

7

28

35

7

DEACONU

STEFAN

DO695-3984

08/11/1995

7

28

35

8

ENCIU

CONSTANTIN

DO695-2145

17/04/1995

6

28

34

9

GHITA

NICOLAE

DO695-2995

13/07/1995

6

28

34

10

MIHAI

DOMNITA

DO696-367

13/02/1996

8

26

34

11

MIHALI

IONEL

DO696-683

07/03/1996

8

26

34

12

SERBAN

IOAN

DO696-1274

27/05/1996

8

26

34

13

TIMIS

LAURENTIU

D0797-2531

10/07/1997

10

24

34

14

CSANKOVSZKY

MARIA LUMINITA

DO798-2857

18/08/1998

12

22

34

15

PUPIN

MIRCEA

DO698-1479

08/12/1998

12

22

34

16

TUSER

CONSTANTIN

DO697-1121

07/05/1997

9

24

33

17

BUTURA

TIBERIU

DO697-2221

25/11/1997

9

24

33

18

MARINCEU

CRISTINA

DO694-396

16/02/1994

2

30

32

19

SABO

VIOREL

DO697-42

14/01/1997

8

24

32

20

CSISZEC

CRISTINA

DO698-391

09/04/1998

10

22

32

21

COLOMAN

CLAUDIA

DO695-358

03/02/1995

3

28

31

22

CONSTANTIN

NICOLAE

DO696-429

24/02/1996

5

26

31

23

LUPUL

IOAN

DO696-430

24/02/1996

5

26

31

24

TICO

CLAUDIU

D0698-1306

30/10/1998

9

22

31

25

PATACHE

MARIANA

D82002-340

08/10/2000

13

18

31

26

KACSO

ELISABETA

DO695-989

24/02/1995

2

28

30

27

IOVI

MARIA AURICA

DO695-2282

05/05/1995

2

28

30

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

28

DODAN

STEFAN

DO695-4288

06/12/1995

2

28

30

29

CHIE

MARIN

DO696-428

24/02/1996

4

26

30

30

STANCIU

FLORIN

DO697-874

07/04/1997

6

24

30

31

FULEKY

IOSIF

DO797-2529

10/07/1997

6

24

30

32

MOGA

CARMEN ELENA

DO697-1658

01/08/1997

6

24

30

33

ANITEI

SORINA (BARCSAY)

DO697-2038

28/10/1997

6

24

30

34

PATASANU

GHEORGHITA

DO698-1064

23/09/1998

8

22

30

35

COROAMA

IULIUS

DO698-1454

19/11/1998

8

22

30

36

KOPPI

NICOLAE

DO699-3537

17/01/1999

10

20

30

37

POSTOLEA (KOPPERICA

DO699-1464

22/06/1999

10

20

30

38

SOPTEREAN

ELISABETA CARMEN

PA8X-393

16/11/2000

12

18

30

39

SZABO

IOSIF

DO696-2345

22/10/1996

3

26

29

40

KASAI

IOSIF

DO697-732

20/03/1997

5

24

29

41

PAULITA

OVIDIU

DO697-873

07/04/1997

5

24

29

42

SANATESCU

MARINEL

DO697-877

07/04/1997

5

24

29

43

SERBAN

NICOLAE

DO697-878

07/04/1997

5

24

29

44

VECHIO

FRANCESCO

DO697-879

07/04/1997

5

24

29

45

CIRPACI

IONEL

DO697-872

07/04/1997

5

24

29

46

MIHAILOV

PETRU

DO697-871

07/04/1997

5

24

29

47

NEDA

FLORIN

DO697-870

07/04/1997

5

24

29

48

CHILIMENT

CRISTINA

DO697-1239

22/05/1997

5

24

29

49

SIMA

ALIN MARIUS

DO697-1477

16/06/1997

5

24

29

50

FOGT

IOSIF

DO697-1518

18/06/1997

5

24

29

51

PLETEA

ALEXANDRU

DO797-2377

01/07/1997

5

24

29

52

HALAL

MIHAELA

D797-2449

07/07/1997

5

24

29

53

VARGA

SAMIR

DO797-2685

18/07/1997

5

24

29

54

LAKATOS

ESTERA

DO697-1751

18/09/1997

5

24

29

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

55

MOLNAR

MARIA

DO697-1894

09/10/1997

56

MIHAI

DACIAN

DO697-2196

20/11/1997

57

URSAN

RODICA

DO697-2372

09/12/1997

58

GROSMEYER

MARIANA RIFCHE

DO798-3042

01/09/1998

59

COVACI

PETRU

SC098-15279

14/12/1998

60

MUTU

VIOREL

DO6X-149

02/03/1999

61

HERTEA

CRISTINA NICOLETA

DO699-1490

22/06/1999

62

ENEA

DAN

DO696-681

07/03/1996

63

GHIDARCEA

IONICA

DO696-1795

23/07/1996

64

POPA

GEORGETA

DO696-1807

25/07/1996

65

GULYASY

STEFAN

DO797-3428

08/09/1997

66

KOVACS

IULIU

DO699-451

04/01/1999

67

RACZ

EDITA

DO699-288

22/03/1999

68

CANALAS

SZUSZANA

DO699-324

03/08/1999

69

VIERU

GHEORGHE

DO699-4178

12/09/1999

70

FOGARASSY

BELA EUGEN

DO6X-5833

28/11/2000

71

ANITEI

MIHAI GAVRILA

PA8X1-1721

06/07/2001

72

BACIU

MONICA

DO6X1-7027

13/12/2001

73

PETROVICI

SIMION

DO697-875

07/04/1997

74

ALAS

FLORIN

DO697-001598

03/05/1997

75

KARDOS

ALEXANDRU

DO697-1124

07/05/1997

76

LAKATOS

KAROLIY

DO698-318

13/03/1998

77

DARAMUS

CRISTIAN

DO698-620

14/04/1998

78

VARGA

TIBERIU

DO698-1235

13/10/1998

79

COMAN

ALIN

DO698-1305

30/10/1998

80

GOLUMBAR

NELU

DO698-1583

14/12/1998

81

LUCA

CORNEL

DO699-450

04/01/1999


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

5

24

29

5

24

29

5

24

29

7

22

29

7

22

29

9

20

29

9

20

29

2

26

28

2

26

28

2

26

28

4

24

28

8

20

28

8

20

28

8

20

28

8

20

28

10

18

28

12

16

28

12

16

28

3

24

27

3

24

27

3

24

27

5

22

27

5

22

27

5

22

27

5

22

27

5

22

27

7

20

27


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

82

CERCEL

VALENTIN

DO699-256

22/02/1999

7

20

27

83

MILOS

MATEI

DO6X-5654

20/11/2000

9

18

27

84

MAKAI

IREN

DO6X1-5246

29/08/2001

11

16

27

85

NEAGU

IONEL

DO6X1-6001

31/10/2001

11

16

27

86

SARCA

ALEXANDRU

DO696-476

27/02/1997

2

24

26

87

MANEA

LIOARA

DO697-991

22/04/1997

2

24

26

88

UNGUREANU

VALENTIN

DO697-1587

24/06/1997

2

24

26

89

COVACI

MIHAI

DO797-2526

10/07/1997

2

24

26

90

NAGHY

ALIN

DO797-2527

10/07/1997

2

24

26

91

BADEA

FLORENTINA

DO698-145

11/02/1998

4

22

26

92

LAKATOS

ADALBERT

DO698-286

13/03/1998

4

22

26

93

SONNER

CRISTINA MIHAELA

DO798-3173

26/10/1998

4

22

26

94

AGAVRILOAIE

SIMONA

DO698-1461

17/12/1998

4

22

26

95

CIOBANU

MARIAN

DO699-368

16/03/1999

6

20

26

96

SZILAGYI

VERONICA

DO699-4169

12/09/1999

6

20

26

97

VARGA

ELISABETA

DO699-5224

12/10/1999

6

20

26

98

STANCA

DANUT

DO699-9

01/11/1999

6

20

26

99

ILINCA

DUMITRU

PA8X-1897

20/07/2000

8

18

26

100

DASCALESCU

MIHAELA BRIGITTE

PA8X-2713

09/12/2000

8

18

26

101

PETROVICI

SORIN

DO699-67

19/01/1999

5

20

25

102

GIEL

NICOLAE

DO699-573

05/03/1999

5

20

25

103

RACHITANU

OVIDIU

DO699-299

22/03/1999

5

20

25

104

GYALUS

VIRGIL

DO699-850

21/05/1999

5

20

25

105

RUSU

COSTEL EDMUND

DO699-8

01/11/1999

5

20

25

106

GRAMADA

SURAJ COSMIN

DO6X1-5919

29/10/2001

9

16

25

107

CROITORU

NICOLAE

DO6X1-6662

21/11/2001

9

16

25

108

VARGA

AURELIA

DO6X1-6702

22/11/2001

9

16

25

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

109

OPREA

DANIELA

DO6X1-6749

26/11/2001

110

BOTI

CAROL

D82002-1744

19/12/2002

111

ARAMESCU

JENILA

DO698-1028

12/08/1998

112

FARCASI

LOREDANA

DO6X-501

15/04/1999

113

PEITY

ADRIAN

SC2000-15874

17/11/2000

114

STOICA

MARIANA

DO6X-5888

29/11/2000

115

STANA

CRINA MIHAELA

DO6X1-1481

19/02/2001

116

DAGADITA

COSMIN

DO6X1-5325

03/09/2001

117

SZENTMIKLOSI

GYORGY

DO6X1-5375

05/09/2001

118

MOLDOVAN

DRAGOS

DO6X1-5916

29/10/2001

119

BOTI

DINU

DO6X1-5998

31/10/2001

120

BUTA

MARIUS

DO6X1-5999

31/10/2001

121

TOMESC

GIULIANO PAVEL

DO6X1-6002

31/10/2001

122

VARGA

ROZALIA

DO6X1-6751

26/11/2001

123

PAUSAN

LAURENTIU

PA8X1-3941

14/12/2001

124

VINCU

IOAN

PA8X1-3932

14/12/2001

125

FUGEL

GABRIEL

PA8X1-3940

14/12/2001

126

GARTNER

CIPRIAN

PA8X1-3939

14/12/2001

127

PARASCAN

LAURENTIU

D82002-603

31/10/2002

128

ANUT

AUREL

D82003-497

06/02/2003

129

CARAGEA

IULIAN

DO799-2717

09/02/1999

130

VARGA

VERONICA

DO699-3268

11/05/1999

131

OPREA

ION

DO6X-5333

26/10/2000

132

PARASCHIV

VASILE

PA8X1-1896

17/07/2001

133

TOTH

DUMITRU

DO6X1-5654

15/10/2001

134

MARZACU

ADRIANA

DO6X1-6848

03/12/2001

135

BRUCA

FANEL

DO6X2-1581

05/03/2002


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

9

16

25

11

14

25

2

22

24

4

20

24

6

18

24

6

18

24

8

16

24

8

16

24

8

16

24

8

16

24

8

16

24

8

16

24

8

16

24

8

16

24

8

16

24

8

16

24

8

16

24

8

16

24

10

14

24

12

12

24

3

20

23

3

20

23

5

18

23

7

16

23

7

16

23

7

16

23

9

14

23


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

136

LACATUS

IRINA

DO699-500

15/04/1999

2

20

22

137

TOMOIAGA

MARIUS PETRU

DO699-1337

16/06/1999

2

20

22

138

SEVERA

GHEORGHE

PA8X-373

21/04/2000

4

18

22

139

MICLAU

CORIN

DO6X-4569

06/06/2000

4

18

22

140

STOICA

AGNETA

PA8X-3981

16/11/2000

4

18

22

141

GHERMAN

VERONICA

SC2002-1964

06/02/2002

8

14

22

142

FILIMON

PETRU

DO6X2-542

11/02/2002

8

14

22

143

HANTU

MARINEL

DO6X2-1063

18/02/2002

8

14

22

144

LAZUR

DANIEL

DO6X2-1553

05/03/2002

8

14

22

145

CIOCMARIAN

FLORIN

DO6X2-2539

02/04/2002

8

14

22

146

CIRPACI

TRANDAFIR

D72002-4263

21/05/2002

8

14

22

147

VARTOLOMEI

VASILE

DO72002-7736

03/09/2002

8

14

22

148

SZUCS

ROBERT

D82002-938

15/11/2002

8

14

22

149

SCHMIDT

RASTEL

D82002-1488

04/12/2002

8

14

22

150

TOTH SZOLLOS

RAMONA

D82003-428

04/02/2003

10

12

22

151

BALOSEANU

VIOLETA

SC2003-19442

07/11/2003

10

12

22

152

MARTON

RITA

D82004-3813

24/06/2004

12

10

22

153

BARANYI

PETRU IULIAN

PA8X-1149

23/06/2000

3

18

21

154

URDA

MIRELA

PA8X1-71

15/02/2001

5

16

21

155

IOVI

MARIA AURICA

DO6X1-2049

16/03/2001

5

16

21

156

MORICZ

GHEORGHE

DO6X1-2135

22/03/2001

5

16

21

157

MARCU

CATALIN

SC2001-10527

25/06/2001

5

16

21

158

RISTA

PERSIDA

PA8X1-1613

03/07/2001

5

16

21

159

DRAGOESCU

EVA

PA8X1-2294

19/09/2001

5

16

21

160

MILOS

MATEI

DO6X1-5775

23/10/2001

5

16

21

161

MOCANU

MIHAELA

PA8X1-3712

30/11/2001

5

16

21

162

CORBU

MARCEL

DO6X1-6984

11/12/2001

5

16

21

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

163

GYORITS

ISTVAN

DO6X1-6983

11/12/2001

164

ARDELEAN

DAN

PA8X1-3942

14/12/2001

165

COVACI

CLAUDIA

PA8X1-3930

14/12/2001

166

LACATUS

DANIEL

DO6X2-544

11/02/2002

167

COVACI

RODICA

DO6X2-1162

20/02/2002

168

MIHAI

MARIA ALINA

D82002-602

31/10/2002

169

STEFANESCU

IOAN

D82002-1772

20/12/2002

170

TOTH

GHEORGHE

D82003-320

29/01/2003

171

VASARY

FRANCISC

D72003-1770

04/04/2003

172

MATEI

GABRIEL IOSIF

D82003-5668

29/07/2003

173

CIMPONERI

FLORIN

D82004-4834

30/07/2004

174

BOT

RADU

DO6X-882

28/01/2000

175

PEITY

HELMUTH GABRIEL

SC2000-15863

17/11/2000

176

TEODORESCU

SORIN EMANUEL

PA8X1-1647

03/07/2001

177

GEIGER

IOSIF

DO6X1-4224

03/08/2001

178

VICKOS

ALIN

DO6X1-6000

31/10/2001

179

FOGARASSY

ALEXANDRU

DO6X2-1546

05/03/2002

180

IUHAS

KAROL

DO6X2-2285

26/03/2002

181

BARBOS

VASILE

DO6X2-2349

27/03/2002

182

TOLA

MIHAELA MONICA

D72002-8466

07/10/2002

183

COTUNA

FLORIAN

D72002-10555

20/12/2002

184

POSTU

ADOLF

D82003-6503

25/08/2003

185

HARABULA

CLAUDIU

D82003-6854

03/09/2003

186

KOVACS

EMILIAN

D72003-3868

12/11/2003

187

FOGARASSY

ROBERT

DO6X-5834

28/11/2000

188

AVRAMIA

CONSTANTIN

DO6X1-2149

22/03/2001

189

WILHELM

CRISTIAN PETRE

PA8X1-1904

17/07/2001


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

5

16

21

5

16

21

5

16

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

9

12

21

9

12

21

9

12

21

11

10

21

2

18

20

2

18

20

4

16

20

4

16

20

4

16

20

6

14

20

6

14

20

6

14

20

6

14

20

6

14

20

8

12

20

8

12

20

8

12

20

1

18

19

3

16

19

3

16

19


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

190

STIEBER

LUDOVIC DANIEL

PA8X1-1930

18/07/2001

191

CIURARIU

DORINA

DO6X1-5476

12/09/2001

192

GHICIUC

GRETA RAMONA

PA8X1-2233

18/09/2001

193

CIOLAN

ION

DO6X1-5904

29/10/2001

194

GUZGA

ROMAN CONSTANTIN

PA8X1-3240

01/11/2001

195

CRETU

IOAN COSTICA

PA8X1-3706

30/11/2001

196

PEYTY

ADRIAN SORIN

DOX2-390

04/02/2002

197

PEYTY

HELMUT GABRIEL

DO6X2-478

07/02/2002

198

BIRISU

RARES

DO6X2-543

11/02/2002

199

DOBOS

MARIUS

DO6X2-545

11/02/2002

200

ANDOR

AUREL

DO6X2-556

12/02/2002

201

PASCUTOI

CRISTINA LILIANA

SC2002-13271

19/08/2002

202

FODOR

GHEORGHE

D82002-1770

20/12/2002

203

CRACIUNEL

SILVIU

D82002-1771

20/12/2002

204

STANCA

IOAN

D82003-4774

04/07/2003

205

GOMAN

FABIOLA

D82004-3772

22/06/2004

206

VARGA

ROZALIA (EMILIAN)

D72008-3078

07/05/2008

207

UNGURAS

IONEL

PA8X-3448

10/06/2000

208

MATEI

IOSIF MARCEL

PA8X-3982

16/11/2000

209

MARCULESCU

ION COSTEL

DO6X-5738

22/11/2000

210

BOKSAN

FLORIN ADRIAN

PA8X1-435

16/03/2001

211

PATAKI

MARGARETA

PA8X1-3929

14/12/2001

212

MUNTEANU

STELA

PA8X1-3931

14/12/2001

213

IOVA

CARMEN

SC2002-2496

12/02/2002

214

POPA

VASILE

DO6X2-1358

28/02/2002

215

POPA

IONEL

D72002-8357

23/09/2002

216

POP

VASILE

D82003-630

13/02/2003


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

3

16

19

3

16

19

3

16

19

3

16

19

3

16

19

3

16

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

7

12

19

9

10

19

16

3

19

0

18

18

0

18

18

0

18

18

2

16

18

2

16

18

2

16

18

4

14

18

4

14

18

4

14

18

6

12

18


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

217

DUMITRESCU

DAN MIHAI

D82003-3574

02/06/2003

218

GEREBEN

GHIZELA

D82004-4272

14/07/2004

219

BUDA

VASILE RADU

D82004-4833

30/07/2004

220

BOGDAN

FLORIN COSMIN

D72005-3040

31/05/2005

221

TROIA

ANGELICA

PA8X1-922

03/05/2001

222

MATHE

ANDRAS

DO6X2-134

18/01/2002

223

AMITROAIE

ILIE

DO6X2-413

05/02/2002

224

HANUR

ILIE

D82003-6778

02/09/2003

225

MORZA

GHEORGHE

D82003-9037

18/11/2003

226

MATITIUC

MATEI

D82003-9513

10/12/2003

227

ANDRIES

FLORENTINA

SC2003-22616

23/12/2003

228

GURBAN

RADIOAN

D72004-4485

09/06/2004

229

LUCHIAN

WILSON NICOLAE

D72005-3620

30/06/2005

230

PETCU

IOAN MARIUS

D72005-5640

05/12/2005

231

RADIVOI

CORNELIA

DO6X1-1431

15/02/2001

232

MACALITA

FLORIN TIBERIU

PA8X1-2231

18/09/2001

233

KARDOS

EMIL

DO6X2-34

14/01/2002

234

BASTA

KARLA

PA8X2-124

16/01/2002

235

TIMIS

VASILE

D72002-2893

11/04/2002

236

BLIDARIU

SAVA

D72002-4159

17/05/2002

237

FLOREA

ALEXANDRU

D82003-7939

26/09/2003

238

AVADANEI

CORNEL

D82003-8573

20/10/2003

239

CALIN

CRISTIAN MARCEL

D82004-87

14/01/2004

240

SZTAN

GHEORGHE MARCEL

D82004-472

28/01/2004

241

NICOLICI

GEZA

D82005-1462

01/04/2005

242

MAIER

AUREL

D82003-3971

11/06/2003

243

NOVACESCU

DOBRIN LAURENTIU

SC2003-21698

10/12/2003


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

6

12

18

8

10

18

8

10

18

10

8

18

1

16

17

3

14

17

3

14

17

5

12

17

5

12

17

5

12

17

5

12

17

7

10

17

9

8

17

9

8

17

0

16

16

0

16

16

2

14

16

2

14

16

2

14

16

2

14

16

4

12

16

4

12

16

6

10

16

6

10

16

8

8

16

3

12

15

3

12

15


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

244

HARRI

MARIA VIORICA

D82004-1257

25/02/2004

245

GENDELON

GIANINA

D82004-4273

14/07/2004

246

TRASCA

IOAN

D72006-3263

18/05/2006

247

OLAH

MARGARETA ECATER

D82006-3825

11/10/2006

248

MARTINIC

GHEORGHE

D72008-8985

19/12/2008

249

BOT

ALIN

D82003-6901

04/09/2003

250

STREMCIUC

VIOLETA

D82003-8983

13/11/2003

251

STANCA

SPERANTA

SC2003-22608

23/12/2003

252

EPURE

RODICA

D82004-88

14/01/2004

253

IACOB

NICOLAE STEFAN

D82004-1074

17/02/2004

254

BOROS

CRISTINA

D82004-4755

28/07/2004

255

BOLOHAN

ANAMARIA

D72004-7473

14/12/2004

256

BRINZA

CLAUDIA

D72005-2470

12/07/2005

257

GAVRILA

DAN NICOLAE

D72006-5288

20/09/2006

258

BABA

CRISTIAN

D72008-807

01/02/2008

259

NICOLICI

NICOLETA

D72008-8531

11/12/2008

260

PRICOPI

SILVIU

D82004-230

20/01/2004

261

OUATU

GHEORGHE

D82004-2602

04/05/2004

262

NAGHY

GRATIAN

D82004-5744

06/09/2004

263

ARDELEAN

GHEORGHE

D72004-5729

28/09/2004

264

SZUCS

STEFAN

D72006-1824

04/04/2006

265

KANALAS

LAURA NICULINA

D82006-1539

28/06/2006

266

GHEREBEN

GHIZELA

D72008-8532

11/12/2008

267

GRAMADA

SINZIANA

D72008-8937

19/12/2008

268

FIT

CRISTINA

D72003-2287

07/05/2003

269

TARAN

DANIEL

D82004-419

15/01/2004

270

CUC

EMIL GRIGORE

D72004-7559

17/12/2004


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

5

10

15

5

10

15

9

6

15

9

6

15

12

3

15

2

12

14

2

12

14

2

12

14

4

10

14

4

10

14

4

10

14

4

10

14

6

8

14

8

6

14

11

3

14

11

3

14

3

10

13

3

10

13

3

10

13

3

10

13

7

6

13

7

6

13

10

3

13

10

3

13

0

12

12

2

10

12

2

10

12


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

271

MERZSAN

ELENA

D72005-1625

17/03/2005

4

8

12

272

BUTNARU

VIOREL

D82005-1122

10/04/2005

4

8

12

273

IVAN

IOANA

D72006-184

17/01/2006

6

6

12

274

MOLDOVAN

ELISABETA

D82006-1288

20/06/2006

6

6

12

275

GULAN

LAVINIA

D82007-4312

13/11/2007

8

4

12

276

PLESA

FLORIN

D82007-4879

06/12/2007

8

4

12

277

BOGDAN

COSMIN

D82007-4878

06/12/2007

8

4

12

278

GIEL

MIHAI

D72008-8941

19/12/2008

9

3

12

279

NACU

VIOREL

D82004-5628

27/08/2004

1

10

11

280

BLAGA

DANIELA

D72004-5664

24/09/2004

1

10

11

281

ALEXA

GHEORGHE FLORIN

D72005-2604

06/05/2005

3

8

11

282

POP

SILVIA

D82005-3233

12/07/2005

3

8

11

283

MATIAS

MATEI

D82005-6343

15/12/2005

3

8

11

284

FULEKY

LUDOVIC

D72006-345

23/01/2006

5

6

11

285

HALAL

MARIUS

D72006-1115

20/02/2006

5

6

11

286

DOBIE

ANIELA IONELA

D72006-3706

06/08/2006

5

6

11

287

VANCEA

ADRIAN

D82007-3708

24/09/2007

7

4

11

288

ZIMCEA

ALIN

D82007-3728

25/09/2007

7

4

11

289

CALDARAS

LAVIUS BRIAN

D82007-5957

31/10/2007

7

4

11

290

PASCA

EUGEN CIPRIAN

D82007-4880

06/12/2007

7

4

11

291

FANEA

AURELIA

D72008-4435

04/07/2008

8

3

11

292

NEAGOE

ION

D72008-6181

29/09/2008

8

3

11

293

GENDELON

GIANINA

D72008-8825

17/12/2008

8

3

11

294

CIURAR

LETITIA

D72008-8986

19/12/2008

8

3

11

295

GHEBARSINA

LENUTA

D72008-8988

19/12/2008

8

3

11

296

NOVACOVICIU

AUREL

D72009-1233

12/02/2009

9

2

11

297

SZILAGYI

ATTILA

D82004-4545

21/07/2004

0

10

10

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

298

COVACIU

CORABIAN

D72005-1188

25/02/2005

2

8

10

299

UNGUREANU

SORIN

D72006-856

09/02/2006

4

6

10

300

AMBRUS

IOAN VASILE

D82006-4145

14/11/2006

4

6

10

301

BODNAR

VASILE

D72007-1206

28/02/2007

6

4

10

302

TANASE

PERSIDA MAGDALENA

D82008-2268

19/09/2008

7

3

10

303

NOVACOVICIU

CRISTINA AURICA

DP2010-8096

24/09/2010

9

1

10

304

RUS

FLORIN

D82006-26

16/01/2006

3

6

9

305

BIRO

GABRIELA

D72006-3966

11/07/2006

3

6

9

306

ROTH

MARIUS GABRIEL

D82006-3898

17/10/2006

3

6

9

307

OANT

CORINA

D82007-493

16/02/2007

5

4

9

308

SABOU

ADRIAN GABRIEL

D72008-8987

19/12/2008

6

3

9

309

TOLA

VASILE RADU

DP2010-5371

07/06/2010

8

1

9

310

OPREA

MIOARA FLORICA

D82006-847

27/04/2006

2

6

8

311

PETCOV

VALENTIN

D82006-959

18/05/2006

2

6

8

312

BACANU

ELENA

D72006-7243

30/11/2006

2

6

8

313

BALASOIU

MIRELA GABRIELA

D82007-1395

05/04/2007

4

4

8

314

BABA

VASILE TEODOR

D82007-4881

06/12/2007

4

4

8

315

MERCE

MARIANA IOANA

D72008-4434

04/07/2008

5

3

8

316

SAROSI

ATTILA

D72008-5191

12/08/2008

5

3

8

317

BALAN

ANDREI PAUL

D72008-5627

05/09/2008

5

3

8

318

LUPU

MIODRAG YOUSSEF

DP2010-1059

02/02/2010

7

1

8

319

BALASOIU

CRISTINA ADRIANA

DP2010-2794

16/03/2010

7

1

8

320

LUNGU

CATALIN

D72006-7607

14/12/2006

1

6

7

321

PALII

CATALIN

D82007-755

02/03/2007

3

4

7

322

TCACIUC

RAMON SORIN

D82007-1501

19/04/2007

3

4

7

323

CHERES

LUCIAN

D82008-3131

04/12/2008

4

3

7

324

HICKL

ANGELICA

D72008-8585

12/12/2008

4

3

7

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

325

HATEGAN     CORINA

D72008-8939

19/12/2008

4

3

7

326

FARCAS       RORI IONELA

D72008-8938

19/12/2008

4

3

7

327

TUDOR        TIBI

D72009-2524

26/03/2009

5

2

7

328

SCHEIN        FLORIN

DP2009-6444

16/07/2009

5

2

7

329

BALASOIU      DANIELA BIANCA

DP2010-2922

18/03/2010

6

1

7

330

ARDELEAN     PARASCHIVA

DP2010-214

21/01/2010

5

1

6

331

PRECUP       ELISABETA

DP2009-11104

13/11/2009

0

2

2

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

1

TUDOR

JIVA

DO693-25687

24/08/1993

2

GEORGE

DOINA

DO698-1304

30/10/1998

3

BOARIU

CORALIA CARMEN

DO694-4314

08/12/1994

4

IOVANESCU

IOAN

DO695-2722

21/06/1995

5

BOGDAN

ALEXANDRA

DO694-279

03/02/1994

6

PAPP-TAKACS

ELENA

DO692-4276

19/02/1992

7

MESZAROS

ELIODOR

DO692-15053

03/06/1992

8

POPA

MARIA

DO692-34828

23/11/1992

9

ULUCIAN

PETRE

DO692-37685

21/12/1992

10

PELECACI

KRISZTINA

DO698-1262

16/10/1998

11

ANDREI

STEFAN

DO693-25031

17/08/1993

12

VINTILESCU

TEODORA

DO796-2451

07/07/1996

13

GAVRIL

IULIANA

DO696-1765

22/07/1996

14

FERNBACHER

AURICA

DO698-1578

10/12/1998

15

VARZAN

ELISABETA

DO6X2-1305

27/02/2002

16

AVATAFULUI

ANA

DO693-7388

06/04/1993

17

ANDRONACHE

NIMU

DO695-2105

11/04/1995

18

TRIFUT

IOAN

DO696-1206

21/05/1996

19

TOTH

GHEORGHITA

DO697-438

25/02/1997

20

PRODEA

GEORGEL

DO697-972

17/04/1997

21

NEGRU

GRIGORE

PA8X2-436

29/01/2002

22

GNANDT

VASILE

DO694-2732

27/07/1994

23

STRACHINARIU

CONSTANTA

DO798-3124

23/09/1998

24

LOCH

GHIZELA

DO698-1173

05/10/1998

25

GAJDA

PIROSCA

DO698-1283

30/10/1998

26

TANASE

NICOLETA

DO699-1121

06/07/1999

27

BOCZ

MIHAIL

D0694-283

03/02/1994


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

12

32

44

22

22

44

10

30

40

9

28

37

6

30

36

1

34

35

1

34

35

1

34

35

1

34

35

13

22

35

2

32

34

8

26

34

8

26

34

12

22

34

20

14

34

1

32

33

5

28

33

7

26

33

9

24

33

9

24

33

19

14

33

2

30

32

10

22

32

10

22

32

10

22

32

12

20

32

1

30

31


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

28

ANDRIES

STEFAN

DO694-2372

09/06/1994

29

HINGACI

GHIZELA

DO694-2682

19/07/1994

30

MIHAESCU

MARCEL

DO699-2983

26/10/1999

31

GUTTMAN

MARGARETA

DO695-2107

11/04/1995

32

BARANTIS

GHEORGHE

DO696-517

22/02/1996

33

MAZILITA

JAN LUCIAN

DO697-838

02/04/1997

34

MIRCU

GHEORGHE

DO697-910

09/04/1997

35

BOCICU

LIDIA MARIA

DO698-219

12/02/1998

36

BARABOU

MONICA

DO698-1579

23/12/1998

37

ROSU

FLORIN

D0699-220

16/02/1999

38

CINE BUZSI

IREN

DO6X-5489

11/08/2000

39

LUPULESCU

CONSTANTIN

SC2001-20581

19/12/2001

40

MIHOC

CAMELIA

DO6X2-100

17/01/2002

41

AVRAM

MARIA

DO695-234

19/01/1995

42

ISTOC

MARINELA

DO695-1047

27/02/1995

43

SAVU

GEORGE

DO695-2362

15/05/1995

44

COTARTA

NINA

DO695-2880

03/07/1995

45

ROSU

CONSTANTIN

DO695-3782

12/10/1995

46

COSTACHE

RODICA

DO696-155

22/01/1996

47

CRETAN

FELICIA

DO696-1773

22/07/1996

48

VLAD

IOAN

DO696-2334

21/10/1996

49

BULGAR

FLOARE

DO697-560

06/03/1997

50

BARBU

ANA MARIA

DO797-3118

19/08/1997

51

DOBOS

ANGELICA

DO698-1387

09/11/1998

52

SZABO

FRANCISC

DO698-1335

21/12/1998

53

GHERHES

ADRIAN

DO699-304

03/03/1999

54

CIUTA

DANIELA CAMELIA

DO699-1104

06/04/1999


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

1

30

31

1

30

31

11

20

31

2

28

30

4

26

30

6

24

30

6

24

30

8

22

30

8

22

30

10

20

30

12

18

30

14

16

30

16

14

30

1

28

29

1

28

29

1

28

29

1

28

29

1

28

29

3

26

29

3

26

29

3

26

29

5

24

29

5

24

29

7

22

29

7

22

29

9

20

29

9

20

29


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

55

MANEA

VIORICA

DO699-854

21/05/1999

56

MIHALACHE

FLILIMON

DO799-3133

15/09/1999

57

PETRARU

VIOREL

DO6X-3826

05/04/2000

58

SALAGEAN

IOAN

DO6X-1455

02/09/2000

59

COVACS

ADRIAN

SC2000-15768

16/11/2000

60

FILIP

CRISTINEL

DO6X1-5899

29/10/2001

61

PETERKA

STEFAN

DO696-163

23/01/1996

62

DRAGOMAN

GORITA

DO697-1457

13/06/1997

63

VINTILESCU

CONSTANTIN

SC098-4677

08/04/1998

64

KISS

EMERIC

DO698-655

24/04/1998

65

MOTORGA

VIORICA

DO698-843

01/06/1998

66

CORNEA

ANCA

DO698-1054

05/11/1998

67

LAVER

IOAN DORIN

DO698-1610

11/12/1998

68

OSZLANCZI

RITTA

DO699-2947

22/10/1999

69

CIMBRU

CONSTANTIN

DO699-672

05/11/1999

70

USTIUC

DANUT

DO6X1-4938

17/08/2001

71

NOVAC

STEFAN

PA8X2-1635

04/04/2002

72

MANOLE

MARICEL

D82002-664

05/11/2002

73

MURESAN

RODICA

DO696-651

09/01/1996

74

DIRILI

FLORICA

DO696-31

10/01/1996

75

MINICIA

GHEORGHE

SCO96-2180

01/02/1996

76

OPREANU

RADU

DO696-393

15/02/1996

77

CRACIUN

IOAN

DO696-558

26/02/1996

78

POPOVICI

MARIA

DO696-458

26/02/1996

79

STAN

IOAN

DO696-174

03/03/1996

80

DRAGOMIR

MARIA

DO696-781

20/03/1996

81

PIRCOV

STEFAN

DO696-1055

26/04/1996


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

9

20

29

9

20

29

11

18

29

11

18

29

11

18

29

13

16

29

2

26

28

4

24

28

6

22

28

6

22

28

6

22

28

6

22

28

6

22

28

8

20

28

8

20

28

12

16

28

14

14

28

14

14

28

1

26

27

1

26

27

1

26

27

1

26

27

1

26

27

1

26

27

1

26

27

1

26

27

1

26

27


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

82

BOLDEA PETRIA

ELENA

DO696-3114

02/05/1996

83

GIB

MARCEL

DO696-8341

14/06/1996

84

DRIDA

DORU PETRU

DO796-2118

13/08/1996

85

SARBU

ALEXANDRU

DO696-2351

23/10/1996

86

COVASA

TEODOR

DO696-2444

07/11/1996

87

RUS

MARIA

DO698-1551

04/12/1998

88

GHEORGHIU

ELENA

DO699-2265

15/09/1999

89

CIOCAN

VASILE

DO799-3004

09/10/1999

90

GEORGESCU

FLORIN

PA8X-1782

17/07/2000

91

NICOLAU

ESTERA

DO6X-3893

05/09/2000

92

MANEA

MARIOARA

DO6X-5377

30/10/2000

93

BEJENARU

MIHAI

DO6X1-5447

11/09/2001

94

NONU

MIRCEA (DIDIA)

PA8X1-2416

25/09/2001

95

SAFTA

CRISTIAN

D72002-9963

27/11/2002

96

STOICA

ANGEL

D82002-1611

10/12/2002

97

ROSU

FLORIA

D82002-1654

13/12/2002

98

ANTONIADE

FELIX

DO698-9144

09/02/1998

99

VANTU

DUMITRU

DO798-2312

10/07/1998

100

BIBEL

BRUNO

DO698-1129

07/12/1998

101

BRADACI

FLOARE

DO699-106

25/01/1999

102

BOKOR

GABRIEL

DO699-4005

12/03/1999

103

RADU SOPONAR

NUTA

DO699-3720

10/04/1999

104

DOANA

IULICA

DO699-166

02/05/1999

105

MICHNIK

MARIA

DO699-1953

26/07/1999

106

SICOE

SALVINA

DO699-2376

23/08/1999

107

PLESA

FLORENTIN

DO6X-660

24/01/2000

108

COSTEA

ANA

DO6X-2051

25/02/2000


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

1

26

27

1

26

27

1

26

27

1

26

27

1

26

27

5

22

27

7

20

27

7

20

27

9

18

27

9

18

27

9

18

27

11

16

27

11

16

27

13

14

27

13

14

27

13

14

27

4

22

26

4

22

26

4

22

26

6

20

26

6

20

26

6

20

26

6

20

26

6

20

26

6

20

26

8

18

26

8

18

26


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

109

LUPUSOR

ELENA

PA8X-1906

20/07/2000

110

DRAGAN

DORU

DO6X1-4838

15/08/2001

111

GRUICI

PAVEL

DO6X1-5770

22/10/2001

112

SAFTA

VIRGIL

D72002-9962

27/11/2002

113

EREMIE

NICOLETA

D82002-1671

16/12/2002

114

FOALE

ADRIAN

D72003-444

04/02/2003

115

PANTEA

STELIAN

SC097-2414

03/03/1997

116

CAPATINA

MARGARETA

DO697-559

06/03/1997

117

IANCU

ELENA

DO697-687

18/03/1997

118

CABLEA

NICUSOR

DO697-1275

27/05/1997

119

CHETAN

MARIUS

DO698-132

11/02/1998

120

MAGHIAR

MARIA

DO698-218

12/02/1998

121

MOSOARCA

FLOAREA

DO699-1378

17/06/1999

122

ILEA

LILIANA ANGELA

DO699-200

02/11/1999

123

DRAGHICI

MIREL

SC99-18447

20/12/1999

124

SINTEREGAN

EUGEN

DO6X-3485

11/04/2000

125

PETRARIU

DANIEL

DO6X-3868

05/09/2000

126

CHIRICESCU

TATIAN

PA8X-3190

28/09/2000

127

ZENCENCO

ALIN FLORIN

DO6X-5864

28/11/2000

128

BOLDEA

LIVIU

DO6X1-940

01/02/2001

129

BUCUR

TIBERIUS

DO6X1-6743

26/11/2001

130

STANCESCU

MARIN

DO6X2-2476

01/04/2002

131

BOGDAN

MARIANA

D72002-2708

09/04/2002

132

VALCU

VASILE

D72002-4421

24/05/2002

133

POPOVICIU

LUCIAN

D72002-8321

20/09/2002

134

PASCALE

LENUTA

D82003-6066

11/08/2003

135

CIRSTENA

VASILE

DO699-484

13/04/1999


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

8

18

26

10

16

26

10

16

26

12

14

26

12

14

26

14

12

26

1

24

25

1

24

25

1

24

25

1

24

25

3

22

25

3

22

25

5

20

25

5

20

25

5

20

25

7

18

25

7

18

25

7

18

25

7

18

25

9

16

25

9

16

25

11

14

25

11

14

25

11

14

25

11

14

25

13

12

25

4

20

24


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

136

GRIGORE

NICOLAE

DO6X-376

17/01/2000

137

GARDA

IULIANA

DO6X-3740

20/04/2000

138

PETRISOR

NICOLAE

DO6X-5200

19/10/2000

139

LAURENTIU

ZENOVIA (BUDA MARI,

DO6X-5796

24/11/2000

140

IACOBESCU

MARIA

DO6X-3513

04/12/2000

141

GOTTICH

EMILIA

DO6X1-1367

05/05/2001

142

MATEI

MARIOARA

DO6X1-6475

15/11/2001

143

CRACEA

IANCU

DO6X1-6950

07/12/2001

144

HERTEG

IOSIF

D72002-3271

22/04/2002

145

FUZER

ZOLTAN

D72002-2178

12/06/2002

146

CORLAN

ION

D72002-8975

28/10/2002

147

DANCSO

ZOLTAN

D82002-569

29/10/2002

148

TATH

GHEORGHE

D82003-748

18/02/2003

149

TURCANU

FLORIN NICOLAE

D82003-9287

23/11/2003

150

MITRACHE

MARIUS

D82004-3980

06/07/2004

151

CUZIC

GHEORGHE

D0698-62

21/01/1998

152

BARBULESCU

FLOAREA

DO698-1408

16/11/1998

153

RUSAN

ANISOARA

DO698-9925

25/11/1998

154

BIGU

CONSTANTIN

PA8X-2123

08/01/2000

155

MIHALACHE

ELISABETA

PA8X-339

17/04/2000

156

PREDA

FLORICA

DO6X-4671

06/09/2000

157

HARABAGIU

OPREANA PAULINA

PA8X1-918

03/05/2001

158

BUJNITA

ELEONORA

PA8X1-1748

09/07/2001

159

CARABAS

MARIA

DO6X1-4020

26/07/2001

160

MOLDOVAN

EUGENIA

DO6X1-4403

08/08/2001

161

RADU

DAMIAN

DO6X1-5524

14/09/2001

162

IEPURE

IOAN

DO6X1-5708

17/10/2001


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

6

18

24

6

18

24

6

18

24

6

18

24

6

18

24

8

16

24

8

16

24

8

16

24

10

14

24

10

14

24

10

14

24

10

14

24

12

12

24

12

12

24

14

10

24

1

22

23

1

22

23

1

22

23

5

18

23

5

18

23

5

18

23

7

16

23

7

16

23

7

16

23

7

16

23

7

16

23

7

16

23


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

163

SIMION

DOINITA

DO6X1-6010

31/10/2001

164

SUCIU

VASILE

DO6X1-6658

21/11/2001

165

RADULESCU

IOAN

DO6X1-6671

21/11/2001

166

FERARU

IOANA

D06X1-6949

07/12/2001

167

PROCOPCIUC

MIRCEA

DO6X1-2816

11/05/2002

168

BIRO

IOSIF GHEORGHE

PA8X1-2319

20/09/2002

169

LECA

ALEXANDRU

D72002-10529

18/12/2002

170

GOMOTRICEANU STELA

SC2003-16179

19/09/2003

171

ROZSA

ROZALIA

D82003-8275

08/10/2003

172

DUNEA

ION

D72003-4219

02/12/2003

173

LORINCZ

MARTA

D82003-9541

11/12/2003

174

BORA

VERONICA

DO699-3486

24/09/1999

175

BELECCIU

MARIA

DO6X-2055

28/02/2000

176

PEICA

IULCA

DO6X-4161

27/03/2000

177

MAITA

GEORGE

PA8X-3500

10/10/2000

178

ALBULESCU

MARIA

DO6X1-1535

20/02/2001

179

POPA DUMA

VALENTIN

DO6X1-1553

21/02/2001

180

CIUCIU

VIOREL

DO694-3665

15/05/2001

181

DRAGAN

TRIFU

DO6X1-3541

22/06/2001

182

MAGYARI

CAROL

DO6X1-5530

14/09/2001

183

PASCALAU

MARIA

DO6X1-6932

16/12/2001

184

DOBOS

MARIA

DO6X2-188

23/01/2002

185

SUSNEA

ELISABETA

DO6X2-302

29/01/2002

186

PETROV

AMADEO

DO6X2-1228

25/02/2002

187

PETROV

AURELIA

DO6X2-1227

25/02/2002

188

DOROGHI

SOFIA IDA

D72002-4906

05/06/2002

189

BITI

CONSTANTIN

D72002-5302

14/06/2002


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

7

16

23

7

16

23

7

16

23

7

16

23

9

14

23

9

14

23

9

14

23

11

12

23

11

12

23

11

12

23

11

12

23

2

20

22

4

18

22

4

18

22

4

18

22

6

16

22

6

16

22

6

16

22

6

16

22

6

16

22

6

16

22

8

14

22

8

14

22

8

14

22

8

14

22

8

14

22

8

14

22


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

190

VLADIC

OPRICA

D72002-5691

25/06/2002

191

POPA BARTH

ALEXANDRU

D72002-6698

25/07/2002

192

MARINA

IONEL PETRU

D72002-7625

29/08/2002

193

GROZESCU

MIHAI

D72002-8448

25/09/2002

194

GIURA

SILVIA

D72002-9165

06/11/2002

195

BERKI

VIORICA

D82002-1192

25/11/2002

196

MAGDICI

EVA

D72002-10338

05/12/2002

197

PISLEA

LIUBINCA

D82002-1643

12/12/2002

198

BRADACI

MARIA

D72003-679

19/02/2003

199

ANTALUT

CARMIL

D72003-759

24/02/2003

200

MAFTEAN

GHEORGHE

D72003-2043

17/04/2003

201

IACOB

CORNELIA

D72003-2519

14/05/2003

202

PETO

ELISABETA

D82003-3779

06/06/2003

203

NECEA

DANA

D82003-8082

30/09/2003

204

ALEXA

ADRIANA

D72003-3616

29/10/2003

205

YANDO

LEONTINA

D72004-2338

25/03/2004

206

RISZTITS

KRISZTIAN

D72004-7512

16/12/2004

207

LUCIAN

DANIELA

D72005-710

07/03/2005

208

TERIGARIU

ELISABETA CLAUDIA

D72009-2855

08/04/2009

209

BIRU

ANICA

DO6X-3258

04/05/2000

210

SURMIC

OCTAVIAN

SC2000-11537

28/08/2000

211

MARIN

GHEORGHE

DO6X-5137

16/10/2000

212

MACIA

DAN

DO6X1-2316

30/03/2001

213

TOC

GEORGETA

DO6X1-2470

11/04/2001

214

TALPOSI

CORNEL

DO6X1-5368

05/09/2001

215

OROS

POMPEI

DO6X1-5706

17/10/2001

216

GAVAZ

IULIAN

DO6X1-6821

29/11/2001


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

8

14

22

8

14

22

8

14

22

8

14

22

8

14

22

8

14

22

8

14

22

8

14

22

10

12

22

10

12

22

10

12

22

10

12

22

10

12

22

10

12

22

10

12

22

12

10

22

12

10

22

14

8

22

20

2

22

3

18

21

3

18

21

3

18

21

5

16

21

5

16

21

5

16

21

5

16

21

5

16

21


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

217

STANCIU

RODICA

DO6X1-6990

11/12/2001

218

SPINU

IOANA

DO6X1-7034

13/12/2001

219

GIUBALCA

ELENA

DO6X2-1069

18/02/2002

220

ILIN

ANA

D72002-3460

25/04/2002

221

MILOVANOV

MILAN

D72002-5317

14/06/2002

222

BODEA

ELISABETA

D72002-5318

14/06/2002

223

MATEI

MARIA

D72002-6087

05/07/2002

224

CHICIREANU

LILIANA

D82002-1043

19/11/2002

225

STENGER

ROZALIA

D82002-1140

22/11/2002

226

LAZI

VIORICA

D72002-9964

27/11/2002

227

GAVOSDEAN

TRAICA

D82002-1379

30/11/2002

228

CRETU

IONEL

D82002-1616

11/12/2002

229

BANITA

ANGELA

D82002-1621

12/12/2002

230

CONSTANTIN

IOANA

D82002-1647

13/12/2002

231

MILICI

PASTITA

D82002-1680

16/12/2002

232

MITRICA

FLORIN

D82002-1697

17/12/2002

233

NEDA

ANA

D72003-301

27/01/2003

234

PINTEA

DENU

D82003-2395

22/04/2003

235

ROZSA

MIKLOS

D82003-3139

23/05/2003

236

LIKSASOV

ALEXANDRU

D82003-8116

01/10/2003

237

TIRITEU

ANA

D82003-8447

14/10/2003

238

STOIA

DANIELA

D72003-3595

28/10/2003

239

MUSCA

ROZA

D72003-3834

11/11/2003

240

TOMA

DAN

D82003-9045

18/11/2003

241

ANDRONIC

IOAN

D82003-9305

28/11/2003

242

BOTIN

IRINA

D82003-9481

09/12/2003

243

CRISAN

DUMITRU

D82004-262

22/01/2004


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

5

16

21

5

16

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

7

14

21

9

12

21

9

12

21

9

12

21

9

12

21

9

12

21

9

12

21

9

12

21

9

12

21

9

12

21

9

12

21

11

10

21


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

244

GROSMAYER

MARIANA

D82004-255

22/01/2004

245

STRAINESCU

ELENA

D72004-3379

06/05/2004

246

EHLING

ELENA

D72004-5697

27/09/2004

247

KORTYE

IOAN

D82005-3210

12/07/2005

248

PACSANOVSKI

ELISABETA

DO6X2-1129

19/02/2002

249

MORICZ

VASILICA (PETRU)

D72002-3384

24/04/2002

250

PETRACHE

ANA

D72002-4907

05/06/2002

251

ILES

VASILE

D72002-5117

11/06/2002

252

ROMAC

VICTORIA

D72002-5662

25/06/2002

253

LASSO

DANIELA

D72002-6559

19/07/2002

254

TOTH

STEFAN

D72002-7558

27/08/2002

255

COJOCARIU POPMARIA

D72002-812

16/09/2002

256

BRATU

GHEORGHE

D82002-97

30/09/2002

257

NOVAC

IOAN

D82002-1055

20/11/2002

258

ILUTIU

ZAMFIR

D82002-1593

10/12/2002

259

GAITA

FLORIN

D82003-47

10/01/2003

260

GITA

AUGUSTIN

D82003-1776

24/03/2003

261

CIURLEA

DUMITRU

D72003-2483

05/05/2003

262

FARCUT (ENEA)

OLIMPIA DORINA MON

D82003-4222

18/06/2003

263

IORDACHESCU

SORIN

D82003-4328

20/06/2003

264

NEGREA

STELUTA

D82003-6177

14/08/2003

265

ZACHIA (CHIRICEMIARIA

D82003-8169

03/10/2003

266

KECSKES

FERDINAND

D72003-3393

16/10/2003

267

CHIRILA

ELENA

D82003-8666

27/10/2003

268

IUHASZ

IOAN

D82004-1124

20/02/2004

269

GROZA

SOFIA

D72004-2122

18/03/2004

270

PASLEA

DAN

D72004-6330

19/10/2004


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

11

10

21

11

10

21

11

10

21

13

8

21

6

14

20

6

14

20

6

14

20

6

14

20

6

14

20

6

14

20

6

14

20

6

14

20

6

14

20

6

14

20

6

14

20

8

12

20

8

12

20

8

12

20

8

12

20

8

12

20

8

12

20

8

12

20

8

12

20

8

12

20

10

10

20

10

10

20

10

10

20


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

271

COSTAS

AURELIA

D72004-6862

17/11/2004

272

PLESUVU

FLORIN

D82005-3700

27/07/2005

273

LUCA

IOAN

D72005-4575

12/10/2005

274

POP (MIOC)

SIMONA MIRELA

D82005-6269

13/12/2005

275

TURLAN

RODICA

DO6X-2656

15/03/2000

276

GHERMAN

IULIU

DO6X1-2614

27/06/2001

277

BERZEGHEANU

ADELAIDA

DO6X1-6167

06/11/2001

278

KLIMANOVITS

MARIA STEFANIA

PA8X1-39110

14/12/2001

279

BRAICA

VIOREL

DO6X2-387

04/02/2002

280

POPA

COSTACHE

D72002-2707

09/04/2002

281

DOBREA

DRAGOS

D72002-3918

13/05/2002

282

PODAR

FLORITA

D72002-7918

09/09/2002

283

MIHAI

TRIFU

D72002-8423

24/09/2002

284

ROMAN

MIHAI

D72002-9164

06/11/2002

285

FILIP

ANA

D72002-9323

12/11/2002

286

POPA

CONDREA

D82002-1208

26/11/2002

287

DRAGOI

JENI

D82002-1253

27/11/2002

288

PAICU

GHEORGHE

D82002-1765

20/12/2002

289

NEGRU

ADRIANA

D82003-2414

22/04/2003

290

KISS

IOSIF

D82003-2582

07/05/2003

291

AVRAM

LUCRETIA

D82003-4917

14/07/2003

292

CRISAN

ELENA

D82003-5341

22/07/2003

293

COJOCARIU

FLOAREA

D82003-6912

04/09/2003

294

TUS

ROZALIA

D72004-3765

18/05/2004

295

HIRSCH

ECATERINA

D72004-5016

02/07/2004

296

CARAGIA

DENISA

D82004-3991

06/07/2004

297

BISCA

VANDA

D72004-5180

06/09/2004


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

10

10

20

12

8

20

12

8

20

12

8

20

1

18

19

3

16

19

3

16

19

3

16

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

5

14

19

7

12

19

7

12

19

7

12

19

7

12

19

7

12

19

9

10

19

9

10

19

9

10

19

9

10

19


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

298

NICOLESCU

OCTAVIA

SC2004-17942

13/10/2004

9

10

19

299

MALITA

GHEORGHE

D72005-1991

05/04/2005

11

8

19

300

POPA

ANA SORINA

D72005-3462

21/06/2005

11

8

19

301

ATODOREI

PETRU

D72006-4103

17/07/2006

13

6

19

302

BOTI

MIHAI

D82006-2387

08/08/2006

13

6

19

303

TOTH-SZOLLOS

ETELKA

D72008-8535

11/12/2008

16

3

19

304

DATES

ELENA

DO6X-4440

30/05/2000

0

18

18

305

GHITA

SOFRON

DO6X-28

01/10/2000

0

18

18

306

DEREVENCIUC

DUMITRU

DO6X1-1242

08/02/2001

2

16

18

307

CODREANU

GHEORGHE

DO6X1-4105

30/07/2001

2

16

18

308

PENESCU

DOREL

PA8X1-3355

08/11/2001

2

16

18

309

JEBELEANU

MARIOARA

DO6X2-314

29/01/2002

4

14

18

310

FLUERAS

ABEL MARIUS

D72002-4258

21/05/2002

4

14

18

311

CONSTANTINESCALEXANDRU

D72002-5002

06/06/2002

4

14

18

312

IAGER

ERNEST

D72002-5690

25/06/2002

4

14

18

313

GAGEU

MARIA

D72002-6530

18/07/2002

4

14

18

314

NICULESCU

ELENA

D72002-9163

06/11/2002

4

14

18

315

CORSEI

GHEORGHE

D82004-802

03/02/2003

6

12

18

316

RUJAN

GHEORGHE

D82003-6319

19/08/2003

6

12

18

317

LUKACS

IOSIFINA

D82003-9330

02/12/2003

6

12

18

318

CINCA

NICOLAE

D82003-9582

11/12/2003

6

12

18

319

MARINCU

PETRU

D82004-920

09/02/2004

8

10

18

320

STIUBE

VIOREL ADRIAN

D72004-1434

20/02/2004

8

10

18

321

MATEI

REMUS

D82004-1156

23/02/2004

8

10

18

322

VALIMIROVICI

FLORIAN

D72004-1544

25/02/2004

8

10

18

323

DEMETER

ROZALIA

D72004-2240

23/03/2004

8

10

18

324

OLTEAN

MARIA

D72004-2352

26/03/2004

8

10

18

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

325

BALINTONI

LENUTA

D72004-3343

05/05/2004

326

ZEICEANU

VICTOR

D82004-3752

21/06/2004

327

VOICU

APOSTOL

D82004-4153

12/07/2004

328

GIURA

DOINA

D82004-4618

23/07/2004

329

ARDELEAN

FLOARE

D82004-4915

03/08/2004

330

CIMPEAN

HERMINA

D82004-5508

24/08/2004

331

COSMA

MARIA

D82004-5602

26/08/2004

332

CONTRA

OVIDIU

D72004-6135

12/10/2004

333

BORCIAN

ANA

D72004-7146

29/11/2004

334

VELEA

AURICA

D72004-7438

14/12/2004

335

VIZITIU

VALERIU

D82005-62

11/01/2005

336

GIURCA

CONSTANTIN

D82005-2984

07/07/2005

337

CATANA

EUGEN

D82005-5089

30/09/2005

338

TAMPU

IOAN

D82006-770

13/04/2006

339

TOPLICEANU

MARIANA

D72006-5017

11/09/2006

340

CIOBANU

IOAN

D72006-6621

10/11/2006

341

HEGEDUS

GEORGETA

DP2010-7742

13/09/2010

342

DANCIU

DOINA

DO6X1-4934

17/08/2001

343

TOFEI

GEORGETA

D72002-8442

25/09/2002

344

RUJA

GABRIELA

D72002-10439

11/12/2002

345

CONTRASIU

MIRCEA DANUT

D82002-1638

12/12/2002

346

COSTACHE

ANGELICA

D82003-6223

14/08/2003

347

MORAR

VIOREL

D82003-8799

04/11/2003

348

HOTOPILA

ADRIAN

D72003-4135

27/11/2003

349

LASCU

VICTORIA

D82004-303

23/01/2004

350

BOTA

IULIANA SANZIANA

D72004-1453

23/02/2004

351

SFERDEAN

MARIUS

D82004-2578

04/05/2004


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

8

10

18

8

10

18

8

10

18

8

10

18

8

10

18

8

10

18

8

10

18

8

10

18

8

10

18

8

10

18

10

8

18

10

8

18

10

8

18

12

6

18

12

6

18

12

6

18

17

1

18

1

16

17

3

14

17

3

14

17

3

14

17

5

12

17

5

12

17

5

12

17

7

10

17

7

10

17

7

10

17


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

352

SFERDEAN

NICOLETA

D82004-2580

04/05/2004

7

10

17

353

POPECI

STEFAN

D82004-2579

04/05/2004

7

10

17

354

CIUCA

PETRE

D72004-3764

18/05/2004

7

10

17

355

STANCULEANU

NICOLAE

D82004-5351

17/08/2004

7

10

17

356

ANGHEL

CORNELIU

D82005-875

25/02/2005

9

8

17

357

HERTANU

CORNELIU

D82005-1266

18/03/2005

9

8

17

358

MOCAN

ION

D82005-1345

23/03/2005

9

8

17

359

TOMICI

FLOAREA

D82005-1785

24/03/2005

9

8

17

360

ALMAJANU

FLORIN

DO72005-2468

26/04/2005

9

8

17

361

TOMA

IOAN

D82005-2046

11/05/2005

9

8

17

362

HUTAN

GHEORGHE

D82005-3461

19/07/2005

9

8

17

363

ABRUDAN

DORIAN

D82005-4587

12/09/2005

9

8

17

364

RADULESCU

VASILE

D82005-5209

10/10/2005

9

8

17

365

OLARU

GABRIEL SEVERIN

D82005-6348

15/12/2005

9

8

17

366

ALUPOAIE

SAVA

D72006-2258

06/04/2006

11

6

17

367

ANCUTA

GHEORGHE

D82006-1065

05/06/2006

11

6

17

368

FODOR

BEATRIX

D72006-4367

26/07/2006

11

6

17

369

GHETU

MARCELUS

D72006-5809

11/11/2006

11

6

17

370

LAZAR

LASZLO KAROLY

D72006-6907

21/11/2006

11

6

17

371

POPOVICI

IOAN

D72006-2634

25/11/2006

11

6

17

372

BUDA

EVA

DO6X1-3613

27/06/2001

0

16

16

373

MIHALACHE

MARIOARA

PA8X1-2467

26/09/2001

0

16

16

374

IANCOVICI

IOAN

DO6X2-2385

28/03/2002

2

14

16

375

TANDAREL

IOANA

D72002-7534

27/08/2002

2

14

16

376

PANDURU

ROMULUS

D82002-774

12/11/2002

2

14

16

377

DUMITRESCU

SINZIANA

D82002-1056

20/11/2002

2

14

16

378

SIRBU

ALEXANDRU

D82003-1883

28/03/2003

4

12

16

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

379

BALONIU

MARIA

D82003-4791

08/07/2003

4

12

16

380

BUDEANU

DUMITRU

D82003-5656

29/07/2003

4

12

16

381

ANTON

LUCIAN

D82003-7785

23/09/2003

4

12

16

382

BORTAS

VIOREL

D82003-9646

12/12/2003

4

12

16

383

IANCUTA

GHEORGHE

D82004-343

26/01/2004

6

10

16

384

VLAD

STELIAN

D72004-622

28/01/2004

6

10

16

385

PASCARIU

LUCRETIA

D72004-684

29/01/2004

6

10

16

386

VAT

ANA

D82004-1546

10/03/2004

6

10

16

387

COZMIUC

CARMEN

D82004-1951

01/04/2004

6

10

16

388

TENCHE

DUMITRA

D72004-3617

13/05/2004

6

10

16

389

IVAN

ATENA

D82004-3860

29/06/2004

6

10

16

390

OLAH

ANGELICA

D82004-3873

30/06/2004

6

10

16

391

KOVACS

ELISABETA

D72004-6034

07/10/2004

6

10

16

392

MARTINOV

MARIA

D72004-6787

16/11/2004

6

10

16

393

FAGADAUAN

LAURA

D72004-7128

29/11/2004

6

10

16

394

HUIBAN

GHEORGHE

SC2004-21151

02/12/2004

6

10

16

395

LUCA

MARGARETA

D72005-1771

24/03/2005

8

8

16

396

PUHA

MARIN

D82005-2118

16/05/2005

8

8

16

397

DANILA

FLORIN MARIUS

D72005-3720

05/09/2005

8

8

16

398

MLADEN

BADIA

D82005-4807

21/09/2005

8

8

16

399

ILIOIU

ZOIEA

D82005-5963

25/11/2005

8

8

16

400

SZIGYRTO

GABRIEL

D82005-6396

16/12/2005

8

8

16

401

IVAN

MIHAI

SC2005-22178

23/12/2005

8

8

16

402

STOICA

FLORIN

D82006-368

10/02/2006

10

6

16

403

FRISCH

EMIL

D72006-1065

16/02/2006

10

6

16

404

FRISH

ROZALIA

D72006-1064

16/02/2006

10

6

16

405

CARUNTU

EUGENIA

D72006-3239

17/05/2006

10

6

16

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

406

ISPAS

MARIN

D82006-1919

07/07/2006

407

ODROBOT

OTILIA

D82006-3595

19/09/2006

408

DEAK

MARIA MAGDALENA

D82007-545

21/05/2007

409

HUIBAN

GENIA

SC2003-3308

25/02/2003

410

SAVU

HORATIU

D82003-5135

17/07/2003

411

SCHEIBLE

CONSTANTIN

D82004-1123

20/02/2004

412

IOVIN CIRESAN

PASCUTA

D82004-1268

26/02/2004

413

IONESCU

VICTORIA

D72004-3107

27/04/2004

414

CAZACU

ELENA

D82004-2491

29/04/2004

415

SULIMAN

MARIANA

D82004-2492

29/04/2004

416

GALEA

IOAN

D82004-3036

20/05/2004

417

UNGUREANU

MARIA

D82004-3204

26/05/2004

418

ALEXUTA

AUREL

D72004-4835

24/06/2004

419

BURIC

VIOLETA

D82004-3882

30/06/2004

420

SZABO

ILONA

DO2004-5601

26/08/2004

421

MICLOSONI

EUGEN

D82004-5623

27/08/2004

422

MARCU

IOAN

D72004-6723

12/11/2004

423

LINTA

NICOLETA

SC2004-21475

07/12/2004

424

WEISSGERBER

ELISABETA

D82004-7472

14/12/2004

425

BUDASCA

MIRENA

D82004-7564

16/12/2004

426

KISS

STEFAN

D82005-1463

01/04/2005

427

PATRULESCU

DUMITRU

D82005-2359

27/05/2005

428

OTVOS

EMA

D82005-2708

23/06/2005

429

ZSORI

MARIA

D82005-2707

23/06/2005

430

NEDELCOVICI

IOAN

D82005-3536

20/07/2005

431

MARGEA

DAN

D72005-4955

01/11/2005

432

HOLODNEAC

ION

D82005-5625

04/11/2005


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

10

6

16

10

6

16

12

4

16

3

12

15

3

12

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

7

8

15

7

8

15

7

8

15

7

8

15

7

8

15

7

8

15

7

8

15


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

433

PAVA

LEONTINA

D72005-5004

04/11/2005

7

8

15

434

VOICA

STEFAN

D82005-5696

10/11/2005

7

8

15

435

JUNCU

MARIA

D82005-6388

16/12/2005

7

8

15

436

ABRUDAN

NICOLAE VALENTIN

D82006-3034

25/08/2006

9

6

15

437

TURI

IOLAN

D72006-7486

12/12/2006

9

6

15

438

BOT

FLORICA

D72007-3603

16/07/2007

11

4

15

439

MIHAI

GHEORGHE

D72007-5381

09/10/2007

11

4

15

440

TOMACSEK

MARCEL

D72008-181

14/01/2008

12

3

15

441

CIOBANU

VASILE

DP2009-6045

08/07/2009

13

2

15

442

SEVERA

MARIA

D72004-60

13/01/2004

4

10

14

443

HICKE

AUREL

D72004-2019

15/03/2004

4

10

14

444

JEJU

EUGEN

D72004-2121

18/03/2004

4

10

14

445

SOCTER

IOAN

D82004-2255

21/04/2004

4

10

14

446

IONESCU

MARIA

D72004-3367

05/05/2004

4

10

14

447

BADEANCA

ION

D72004-3729

18/05/2004

4

10

14

448

POPA

NECULAI

D72004-4469

08/06/2004

4

10

14

449

TOPOR

STEFAN

D82004-3811

24/06/2004

4

10

14

450

TEREK

ANA

D82004-3955

05/07/2004

4

10

14

451

COCARLEA

SABIN

D72004-5890

30/09/2004

4

10

14

452

ZAMOSTEANU

ILIE

D82004-7389

09/12/2004

4

10

14

453

MILICI

MARGARETA

D82004-7559

16/12/2004

4

10

14

454

KOVACS

AUGUSTIN

D72005-3623

30/06/2005

6

8

14

455

CIOCAN

VASILE

D82005-3372

15/07/2005

6

8

14

456

BERES

ALEXANDRU

D82005-3537

20/07/2005

6

8

14

457

MURARASU

RODICA

D82005-3957

09/08/2005

6

8

14

458

DINIS

DORIN FLORIAN

D82005-4043

11/08/2005

6

8

14

459

BOGDAN

ELENA

D82005-4138

18/08/2005

6

8

14

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

460

CETA

MARIA

D82005-3238

30/08/2005

6

8

14

461

DUMITRESCU

CEZARINA

D72005-3886

07/09/2005

6

8

14

462

CIRLIG

FLORICA

D72005-3794

07/09/2005

6

8

14

463

GIURICIN

MARIA

D82005-4782

20/09/2005

6

8

14

464

UNGUREANU

TEODORA

D82005-5355

14/10/2005

6

8

14

465

MANDOIU

MARIA

D72005-4792

24/10/2005

6

8

14

466

STEFANESCU

GEORGETA

D82005-5465

24/10/2005

6

8

14

467

CRISTEA

ELENA

D72005-5650

06/12/2005

6

8

14

468

POPESCU

VIORICA

D82005-6334

15/12/2005

6

8

14

469

BANCESCU

MARIUS

D82006-177

31/01/2006

8

6

14

470

PARASCHIV

GIGEL

D82006-663

31/03/2006

8

6

14

471

CIOBAI

ELISABETA

D72006-2176

04/04/2006

8

6

14

472

BLEJDEA

DINA

D72006-3398

23/05/2006

8

6

14

473

COROAMA

MARIA RICUSCA

D82006-1061

02/06/2006

8

6

14

474

BOSCA

ANGELICA

D72006-4694

09/08/2006

8

6

14

475

BAKK

ATTILA GEZA

D82006-2649

17/08/2006

8

6

14

476

STEPANESCU

CARMEN

D72006-4996

08/09/2006

8

6

14

477

GYORFI

BARBARA

D72006-5360

21/09/2006

8

6

14

478

NEAMT

CAROLINA

D82006-4452

12/12/2006

8

6

14

479

MANOILA

NARCISA

D82006-4457

13/12/2006

8

6

14

480

KAIMICH

ELENA

D72006-7703

15/12/2006

8

6

14

481

MARCSO

KLARA

SC2006-26436

28/12/2006

8

6

14

482

STREANGA

DANIELA MIRELA

D72007-5720

23/10/2007

10

4

14

483

MOLNAR

ELISABETA

D72008-1068

11/02/2008

11

3

14

484

VINCZE

MARIA

D82008-1118

21/04/2008

11

3

14

485

AGAVRILOAIE

ELISABETA

D72008-3072

05/05/2008

11

3

14

486

BALNOJAN

EUGENIA

D72008-6877

23/10/2008

11

3

14

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

487

BUJOR

EUGENIA

D72008-8135

03/12/2008

11

3

14

488

IORDACHE

NICOLAE

DP2009-6269

14/07/2009

12

2

14

489

CALDARARU

OLIMPIA DANIELA

DP2010-696

25/01/2010

13

1

14

490

COHUT

ANTON

D82004-950

10/02/2004

3

10

13

491

TOACA

FIRICEL

D72004-3730

18/05/2004

3

10

13

492

BLOGU

TITUS

D72005-419

25/01/2005

5

8

13

493

NEMES

GABRIEL

D72005-1358

07/03/2005

5

8

13

494

MOLDOVAN

DANIEL

D82005-3585

22/07/2005

5

8

13

495

DRAGALINA

OFELIA

D82005-4616

13/09/2005

5

8

13

496

BERECZKI

PAL

D72005-4830

25/10/2005

5

8

13

497

SIMIONESCU

ROMICA

D72005-5308

18/11/2005

5

8

13

498

GAISAN

CONSTANTIN

D72005-5398

23/11/2005

5

8

13

499

ILISIE

VASILE

D82005-6208

08/12/2005

5

8

13

500

CIOGOLEA

GEORGE DUMITRU

D82005-6310

14/12/2005

5

8

13

501

KLEIN

FLORICA

D72005-5847

14/12/2005

5

8

13

502

STEIN

DANIEL

D72005-5892

16/12/2005

5

8

13

503

VARGA

IOLANDA

D72006-219

17/01/2006

7

6

13

504

FLOREA

IANCU

D72006-3419

24/05/2006

7

6

13

505

SIMA

MIHAI

D72006-3861

14/06/2006

7

6

13

506

ODROBOT

IOAN

D82006-1600

29/06/2006

7

6

13

507

CIUBOTARIU

DOINA

D82006-4239

21/11/2006

7

6

13

508

STAN

TITA MARIA

D72006-7560

13/12/2006

7

6

13

509

SMEREA

MARIELA CARMEN

D82006-4459

13/12/2006

7

6

13

510

MESESAN

MARIA

D82006-4460

13/12/2006

7

6

13

511

UDEANU

AIDA

SC2006-26046

19/12/2006

7

6

13

512

NAGY

ILONA

D72007-3731

19/07/2007

9

4

13

513

TOMUTA

GHIZELA

D72007-4188

08/08/2007

9

4

13

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

514

IENUS

AUREL

D72007-4409

28/08/2007

9

4

13

515

RANETTI

ALEXANDRU

D72008-1198

14/02/2008

10

3

13

516

CHICOSI

MARGARETA

D72008-7528

17/11/2008

10

3

13

517

BRONZ

IOAN

D72008-8993

19/12/2008

10

3

13

518

PLATON

VIOLETA

D72009-3731

08/05/2009

11

2

13

519

SECULI

MARIUS EUGEN

D72009-5285

23/06/2009

11

2

13

520

IANCU

MARIA

DP2009-10012

20/10/2009

11

2

13

521

SZABO

ELISABETA

D82003-6897

24/09/2003

0

12

12

522

AVRAM

MARIANA

D72004-4788

23/06/2004

2

10

12

523

PETROVICI

VERONICA

D82004-4332

15/07/2004

2

10

12

524

BLAJ

ELENA

D82004-7540

16/12/2004

2

10

12

525

ROMAN

VALERIA

D82005-144

17/01/2005

4

8

12

526

PINTILIE

LENUTA

D82005-345

26/01/2005

4

8

12

527

PINTILIE

MARICICA

D82005-650

15/02/2005

4

8

12

528

WEISS

SOFIA

D72005-711

07/03/2005

4

8

12

529

MOLDOVAN

MARIA

D72005-3443

21/06/2005

4

8

12

530

GOLUBOV

GHEORGHE

D82005-4781

20/09/2005

4

8

12

531

TRUTIA

IONEL

D72005-5467

28/11/2005

4

8

12

532

CIOBANU

PETRUTA

D82005-6395

16/12/2005

4

8

12

533

AUGUSTIN

CEZAR

D82006-185

31/01/2006

6

6

12

534

SAMARGI

EMIL

D72006-1124

24/02/2006

6

6

12

535

WEISSGERBER

MARGIT

D72006-3613

01/06/2006

6

6

12

536

POPOVICI

CORNELIA

D82006-1339

20/06/2006

6

6

12

537

APOSTU

MIHAI

D82006-1771

05/07/2006

6

6

12

538

IGNAT

GHEORGHE

D82006-1199

31/07/2006

6

6

12

539

NEGRU

DANIELA

D72006-4856

05/09/2006

6

6

12

540

CERNA

ESTERA

D72006-5176

15/09/2006

6

6

12

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

541

BUTA

TEODOR

D72006-5370

21/09/2006

6

6

12

542

BARBU

IOAN

D72006-5726

09/10/2006

6

6

12

543

CHIORCEA

ADRIANA ELENA

D72006-6650

13/11/2006

6

6

12

544

KOHLHAMMER

ELISABETA

D82007-622

26/02/2007

8

4

12

545

GERSTENENGSTIOHAN

D82007-1488

12/04/2007

8

4

12

546

GHIURA

MARIOARA

D72007-2111

24/04/2007

8

4

12

547

CHIPERI

CATINCA

D82007-2356

24/05/2007

8

4

12

548

ONOFREI

MARIA

D82007-2361

24/05/2007

8

4

12

549

NOVACOVICI

MARIA

D82007-2401

28/05/2007

8

4

12

550

KORCSIK

IOSIF

D72007-2638

28/05/2007

8

4

12

551

LUCHIAN

PARASCHIVA

D82007-3018

04/07/2007

8

4

12

552

LAZIN

IOAN

D82007-3054

10/07/2007

8

4

12

553

MOTIU

IONUT COSMIN

D82007-3401

23/08/2007

8

4

12

554

PRECUP

NICODIM

D72007-4821

14/09/2007

8

4

12

555

GASPAR

ELENA

D72007-5827

26/10/2007

8

4

12

556

DUTU

MARIA

D72007-6849

30/11/2007

8

4

12

557

DOMUT

DUMITRU

D72007-7244

13/12/2007

8

4

12

558

PRODAN

FLORIA

D72008-1612

04/03/2008

9

3

12

559

CRISTEA

ELENA

D72008-2160

26/03/2008

9

3

12

560

SOIMU

MARGARETA

D72008-2236

28/03/2008

9

3

12

561

CORNEA

DUMITRU

D72008-2653

15/04/2008

9

3

12

562

HENDREA

CLAUDIA ADRIANA

D72008-2465

19/05/2008

9

3

12

563

POP

MARIA

D72008-3628

29/05/2008

9

3

12

564

BIRSAN (CIUCUREGEORGETA CLAUDIA

D72008-4091

23/06/2008

9

3

12

565

SCHNEIDER

AURORA

D72008-5001

31/07/2008

9

3

12

566

POPESCU

MARGARETA

D72008-5521

02/09/2008

9

3

12

567

RADU

DANIELA IOANA

D72008-6876

23/10/2008

9

3

12

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

568

LAKATOS

GYORGY MATEI

D72008-7329

10/11/2008

9

3

12

569

VIORICA

RADU

D72008-8834

17/12/2008

9

3

12

570

PALCAU

ARALD SERGIU

DP2009-8122

02/09/2009

10

2

12

571

MARTOCIAN

LAURA GEANINA

D72009-12276

11/12/2009

10

2

12

572

BARTH

MARIANA

DP2010-10066

10/12/2010

11

1

12

573

DARIDA

STEFAN ANDREI

D72005-1137

24/02/2005

3

8

11

574

CHINCEA

AURELIA

D72005-1520

14/03/2005

3

8

11

575

FETERI

ELISABETA

D82005-2921

06/07/2005

3

8

11

576

CIOGOLEA

ASPAZIA

D82005-6311

14/12/2005

3

8

11

577

TARBA

IOAN

D72006-214

17/01/2006

5

6

11

578

CERNAT

GHEORGHE

D72006-350

23/01/2006

5

6

11

579

MOCAUTA

MARIA

D72006-415

26/01/2006

5

6

11

580

BANCESCU

ELENA

D72006-414

26/01/2006

5

6

11

581

CIOBANU

DUMITRU

D82006-121

26/01/2006

5

6

11

582

BARAN

MARIA

D82006-282

07/02/2006

5

6

11

583

ZAHARIA

SILVIA

D82006-949

17/05/2006

5

6

11

584

RUSU

FLORICA

D72006-3409

24/05/2006

5

6

11

585

HANTESCU

ELENA

D82006-1371

22/06/2006

5

6

11

586

ABRUDAN

EUGEN MARCEL

D82006-3033

25/08/2006

5

6

11

587

MERCESCU

MIHAELA

D82006-3477

05/09/2006

5

6

11

588

KOLOMPAR

ELENA

D72006-7269

04/12/2006

5

6

11

589

GLIGOR

IONEL ARCADIE

D72006-7387

07/12/2006

5

6

11

590

SOCACI

FROZINA

D72006-7636

15/12/2006

5

6

11

591

MARUSTER

PETRU

SC2007-6780

21/03/2007

7

4

11

592

KORCSIK

LADISLAU

D72007-2758

01/06/2007

7

4

11

593

LACATUSU

DUMITRU

D72007-2814

05/06/2007

7

4

11

594

GHERASE

GHEORGHE

D72007-3963

30/07/2007

7

4

11

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

595

CARPA

MARIANA

D72007-4020

01/08/2007

7

4

11

596

ACHITEI

MARIOARA

D72007-5517

15/10/2007

7

4

11

597

POP

NATALIA

D82007-4270

09/11/2007

7

4

11

598

IOANA

CONSTANTIN

D72007-6351

15/11/2007

7

4

11

599

LUDWIG

WALTER

D72007-7204

12/12/2007

7

4

11

600

MITRAN

ION

D72008-2783

21/04/2008

8

3

11

601

KERESTEZI

ELENA

D72008-3623

29/05/2008

8

3

11

602

HILITIANU

VASILE

D72008-3627

29/05/2008

8

3

11

603

BOT

FLORICA

D72008-3739

04/06/2008

8

3

11

604

SIPOS

SUSANA ELISABETA

D82008-1646

25/06/2008

8

3

11

605

HRISCU

ALEXANDRA LACRAMI

SC2008-16209

16/07/2008

8

3

11

606

PARADICZA

MARIA

D72008-6253

30/09/2008

8

3

11

607

PERTI

CONSTANTA

D72009-415

20/01/2009

9

2

11

608

VARGA

MARIA IBOLYA

D72009-1760

03/03/2009

9

2

11

609

CAPAT

FLORIN

D72009-4509

29/05/2009

9

2

11

610

HARAGA

GEORGETA CORIN

DP2009-7537

13/08/2009

9

2

11

611

HALITCHI

MARIA MIHAELA

DP2009-10338

27/10/2009

9

2

11

612

SFERDEAN

NICOLETA

DP2010-1099

02/02/2010

10

1

11

613

MIRONICA

CIPRIAN

D82004-1396

03/03/2004

0

10

10

614

NEAMTU

EMILIA

SC2004-21169

02/11/2004

0

10

10

615

UTFINEANT

STEFANIOAN

D82005-771

08/02/2005

2

8

10

616

JURJE

MARIA

D72005-4044

22/09/2005

2

8

10

617

BUZA

PAVEL

D82005-5090

30/09/2005

2

8

10

618

ROSU

IONEL

D82005-6162

06/12/2005

2

8

10

619

TRUTIA

ADRIAN

D72005-5778

12/12/2005

2

8

10

620

VASILACHE

MARIA

D72005-5881

15/12/2005

2

8

10

621

BRAZDA

MARIA

D72006-215

17/01/2006

4

6

10

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

622

CIUREA

ION

D82006-333

14/02/2006

4

6

10

623

NEDIANU

ELENA

D72006-2282

06/04/2006

4

6

10

624

RUSAN

NICOLAE

D82006-3502

06/09/2006

4

6

10

625

HAZAPARIU

ANISOARA

D72006-5195

15/09/2006

4

6

10

626

GRUIA

ION

D72006-7515

12/12/2006

4

6

10

627

MANOILA

VASILE

D82006-4456

13/12/2006

4

6

10

628

HEGEDUS

DANA FLORICA

D82006-4453

13/12/2006

4

6

10

629

MOLNAR

MARIA

D82007-300

08/02/2007

6

4

10

630

DEMENESCU

FLORENTIN

D72007-2287

07/05/2007

6

4

10

631

KORCSIK

MARIA

D72007-2993

12/06/2007

6

4

10

632

RUJE

VICTORIA

D82007-3043

06/07/2007

6

4

10

633

CURCA

NADIA

D82007-3902

19/07/2007

6

4

10

634

JUNG

MIHAI FLORENTIN

D82007-4324

14/11/2007

6

4

10

635

TODERICA

ADRIANA

D72007-6830

30/11/2007

6

4

10

636

MACEDOLEAN

IOAN

D82007-4746

03/12/2007

6

4

10

637

ISAC

ALEXANDRU

D72007-7156

11/12/2007

6

4

10

638

HIROSAN

CLAUDIA DANIELA

SC2007-28849

20/12/2007

6

4

10

639

PETRUS

DOMNICA

D72008-226

15/01/2008

7

3

10

640

BOT

ROXANA

D72008-2464

09/04/2008

7

3

10

641

BALASZ

IOSIF

D72008-3670

02/06/2008

7

3

10

642

DRAIA

VERONICA

D82008-1642

25/06/2008

7

3

10

643

TUDOR

LEONTINA

D72008-6054

23/09/2008

7

3

10

644

CEREANTU

ANGELA DORINA

D72008-7620

19/11/2008

7

3

10

645

SUBODIE

JANA

D72008-8542

11/12/2008

7

3

10

646

JURCA

IOAN

D72009-1529

24/02/2009

8

2

10

647

BOT

IOAN

D72009-1640

26/02/2009

8

2

10

648

ARGINT

AURELIA

D72009-2850

08/04/2009

8

2

10

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

649

MAIDAC

DORU

D72009-3726

08/05/2009

8

2

10

650

BALLIKIC

ATILLA IOAN

D72009-5394

24/06/2009

8

2

10

651

MARTOCIAN

VASILE FLORIN IANCU

DP2009-6347

15/07/2009

8

2

10

652

NEICA

DORICA

DP2009-6623

22/07/2009

8

2

10

653

BURGHEAUA

MARICEL

D72009-8805

18/09/2009

8

2

10

654

MIHALCEA

EUGENIU

DP2009-11169

16/11/2009

8

2

10

655

LUTA

MARIA

DP2009-12318

14/12/2009

8

2

10

656

LUTA

IONEL

DP2009-12472

16/12/2009

8

2

10

657

BALASOIU

ESTI GHIZELA

DP2010-3550

16/03/2010

9

1

10

658

SUTEAN

ADRIANA DANIELA

DP2010-3385

31/03/2010

9

1

10

659

SARBU

LOREDANA

DP2010-6281

12/07/2010

9

1

10

660

LENGYEL

ANDREEA LIGIA

DP2010-10122

13/12/2010

9

1

10

661

DANCEAI

IOAN

D72006-1311

27/02/2006

3

6

9

662

ZENCENCO

SORIN LAURENTIU

D82006-1707

04/07/2006

3

6

9

663

POPESCU

DOINA

D72006-6932

21/11/2006

3

6

9

664

DAN

CORNEL

D72006-7200

29/11/2006

3

6

9

665

SIBII

ELISABETA

D72006-7704

15/12/2006

3

6

9

666

CHIREA

EMILIA AGNETA

D82007-197

01/02/2007

5

4

9

667

MANIU

MARIANA

D72007-1534

19/03/2007

5

4

9

668

SARGHI

VIORICA

D82007-2167

17/05/2007

5

4

9

669

BOZGA

GAVRIL

D82007-2268

21/05/2007

5

4

9

670

SCUTURICI

UTA

D72007-2413

28/05/2007

5

4

9

671

MIHAI

SAMIR

D72007-3720

19/07/2007

5

4

9

672

ION

MARIOARA

SC2007-17233

30/07/2007

5

4

9

673

HRENIUC

LEON

D72007-4072

02/08/2007

5

4

9

674

LUCA

CONSTANTIN

D72007-4590

04/09/2007

5

4

9

675

BOENGIU

CORNELIEA

D72008-43

08/01/2008

6

3

9

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

676

VIRGA

LIDIA

D72008-1549

28/02/2008

6

3

9

677

POPA

LUCIA

D82008-1203

24/04/2008

6

3

9

678

VELESCA

OVIDIU VASILE

D72008-2983

05/05/2008

6

3

9

679

FISCHER

IOAN

D72008-4577

10/07/2008

6

3

9

680

DIOSZEGI

ELENA

D72008-8041

02/12/2008

6

3

9

681

ILIOIU

ZOIEA

D82008-3433

19/12/2008

6

3

9

682

RAD

AURELIA

D72009-2078

12/03/2009

7

2

9

683

GUG

AUREL

D72009-2123

13/03/2009

7

2

9

684

LUPU

RADU DORIN

D72009-2235

17/03/2009

7

2

9

685

POMOHACI

VASILE

D72009-2496

25/03/2009

7

2

9

686

ALEXA

ELENA

D72009-2995

14/04/2009

7

2

9

687

DODA

DAN LIVIU

DP2009-6615

21/07/2009

7

2

9

688

MIRONICA

CIPRIAN

DP2009-8703

16/09/2009

7

2

9

689

TATARU

MIHAELA

DP2009-10040

20/10/2009

7

2

9

690

HALITCHI

CLAUDIA NADIA

DP2009-10336

27/10/2009

7

2

9

691

HALITCHI

ELENA

DP2009-10337

27/10/2009

7

2

9

692

INDRICAU

VALERIA

DP2010-2716

15/03/2010

8

1

9

693

BIICU

SIMONA ADREEA

DP2010-3759

16/04/2010

8

1

9

694

PAL

IOZSEF

DP2010-4154

28/04/2010

8

1

9

695

BRANZAN

PETRIA

D82005-4164

18/08/2005

0

8

8

696

URSU

SUZANA CAMELIA

D72005-5838

14/12/2005

0

8

8

697

MITRAN

AUREL

D72006-657

02/02/2006

2

6

8

698

CUCOS

VASILE

D82006-1413

23/06/2006

2

6

8

699

TIRON

FLORENTINA

D82006-1756

05/07/2006

2

6

8

700

CRAIUT

GHEORGHE

D72006-5184

15/09/2006

2

6

8

701

COSNITA

RODICA

D72006-7519

12/12/2006

2

6

8

702

BRACAU

ROMULUS

D82006-4451

12/12/2006

2

6

8

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

703

TECU

ION

D72006-7553

13/12/2006

2

6

8

704

LAPUSTE

FLORIN

D72006-7671

15/12/2006

2

6

8

705

POP

IOAN

D72006-7687

15/12/2006

2

6

8

706

UNGUREANU

TICU

D72007-922

14/02/2007

4

4

8

707

ILE

NICOLAE

D82007-2208

18/05/2007

4

4

8

708

STRIMBEANU

MARIAN

D72007-3730

19/07/2007

4

4

8

709

GAL

ANUTA

D72007-6951

04/12/2007

4

4

8

710

COTOS

PETRU

D72008-1093

11/02/2008

5

3

8

711

NYEGRAI

ILEANA

D82008-928

08/04/2008

5

3

8

712

MORARIU

MARIANA

D72008-3957

16/06/2008

5

3

8

713

SZILASI

GHEORGHE VIRGIL

D72008-4322

01/07/2008

5

3

8

714

MESZAROS

ANDREI COSMIN

D72008-4352

02/07/2008

5

3

8

715

CIUCA

CORINA ANTOANELA

D72008-4939

29/07/2008

5

3

8

716

TARKA

PETER DENES

D82008-2060

15/08/2008

5

3

8

717

MEZEI

MARINICA

D72008-6630

14/10/2008

5

3

8

718

ARDELEAN

EUGENIA IULIANA

D72008-8345

09/12/2008

5

3

8

719

GRAUR

ION

D82008-3266

12/12/2008

5

3

8

720

NAGY

ALEXANDRU

D72009-2004

10/03/2009

6

2

8

721

VINCHICI

ANGELA

D72009-3732

08/05/2009

6

2

8

722

GHIURI

MARIANA

D72009-5449

25/06/2009

6

2

8

723

BALLIKIC

IOAN

DP2009-6079

09/07/2009

6

2

8

724

MICSESCU-OLAH RAUL

DP2009-7392

11/08/2009

6

2

8

725

MARCU

VASILE

DP2009-7624

18/08/2009

6

2

8

726

SZONYI

EMERIC

DP2010-3643

13/04/2010

7

1

8

727

DORGOSAN

IOAN

DP2010-9710

26/11/2010

7

1

8

728

MORICZ

IANOS

DP2010-9930

06/12/2010

7

1

8

729

PAVALUCA

NECULAE

D72007-3182

25/06/2007

3

4

7

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

730

PASCA

STELUTA

D72007-3492

10/07/2007

3

4

7

731

CIAGLIC

MARIA

D72007-3606

16/07/2007

3

4

7

732

CARAGEA

AURICA

D72008-96

07/02/2008

4

3

7

733

LASZLO

SANDOR

D72008-1583

03/03/2008

4

3

7

734

ION

MARIOARA

D72008-4715

17/07/2008

4

3

7

735

ROSOGA

DUMITRU

D82008-2374

01/10/2008

4

3

7

736

DUMA

MARIA

D72008-8251

05/12/2008

4

3

7

737

BARBU

ANDREI

D82008-3341

16/12/2008

4

3

7

738

NYEGRAI

ILEANA

D72009-661

27/01/2009

5

2

7

739

CRISTEA

ADRIAN

D72009-1777

03/03/2009

5

2

7

740

POMOHACI

ION

D72009-2497

25/03/2009

5

2

7

741

GABOR

GEORGEL

D72009-2933

10/04/2009

5

2

7

742

PRANDEA

ION

D72009-4599

02/06/2009

5

2

7

743

LINK

FREDI

DP2009-8674

15/09/2009

5

2

7

744

NICOLAU

GHEORGHE

DP2009-8991

23/09/2009

5

2

7

745

DUMITRU

REGHINA

DP2009-9199

29/09/2009

5

2

7

746

STOIAN

ILEANA ANGELICA

DP2009-9198

29/09/2009

5

2

7

747

BOTA

IOAN

DP2009-12171

10/12/2009

5

2

7

748

BURLACU

IOANA

DP2009-12270

11/12/2009

5

2

7

749

CANALAS-KOCH

ERIKA

DP2010-3798

19/04/2010

6

1

7

750

SCHEIN

CRISTIAN

DP2010-4835

19/05/2010

6

1

7

751

DRAGOMIR

ANTONETA ILEANA

DP2010-8823

22/10/2010

6

1

7

752

BLOGU

IULIA

DP2010-10229

16/12/2010

6

1

7

753

BALACI

STEFAN

D72006-302

19/02/2006

0

6

6

754

SUSMAN

MARIA

D82006-616

27/03/2006

0

6

6

755

MARCU

ION

D72006-1965

27/03/2006

0

6

6

756

DAN MURARESCULEANA ANA

D72007-860

13/02/2007

2

4

6

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

757

LOZNEANU

CHIRILA

D72007-2170

26/04/2007

2

4

6

758

POPA

NICOLAE

D82007-1895

03/05/2007

2

4

6

759

PAP

MARIA

D72007-4688

10/09/2007

2

4

6

760

VARGA

ADINA

D82007-4001

18/10/2007

2

4

6

761

HOTEA

GEORGETA

D72007-6177

08/11/2007

2

4

6

762

ISTRATE

GHEORGHE

D82008-42

11/01/2008

3

3

6

763

BOROD

RODICA

D72008-781

31/01/2008

3

3

6

764

GRECESCU

VALERIU CONSTANTIN

D72008-6143

25/09/2008

3

3

6

765

PETROV

JIVODINCA

D72009-1413

19/02/2009

4

2

6

766

BITE

IOAN

D72009-2802

07/04/2009

4

2

6

767

PALCAU

CORNELIA EMILIA

DP2009-8121

02/09/2009

4

2

6

768

BICZOK

ELENA

DP2009-8938

22/09/2009

4

2

6

769

GIORGIE

PETRU

DP2009-9271

30/09/2009

4

2

6

770

TAMAS

SUNITA

DP2009-9811

13/10/2009

4

2

6

771

MELENCU

AURICA

DP2009-11757

27/11/2009

4

2

6

772

NISTOR

AUREL

DP2010-2434

05/03/2010

5

1

6

773

BUMBEA

VIOREL PETRU

DP2010-3109

23/03/2010

5

1

6

774

FULEP

MARIA MAGDOLNA

DP2010-4536

10/05/2010

5

1

6

775

KISS

GEORGIANA IONELA

DP2010-4526

10/05/2010

5

1

6

776

CONTRA

DORINA

DP2010-9341

15/11/2010

5

1

6

777

OPREA

EUGENIA

D72007-5853

29/11/2007

1

4

5

778

HODOS

CONSTANTIN

D72009-1400

19/02/2009

3

2

5

779

DUNARINTU

GHEORGHITA

DP2009-6312

14/07/2009

3

2

5

780

MALANCUS

ANA

DP2009-11932

03/12/2009

3

2

5

781

VELCIOV

PETRU

DP2010-3665

14/04/2010

4

1

5

782

CIOGOLEA

GEORGE NICOLAI

DP2010-3777

19/04/2010

4

1

5

783

MOISE

GHEORGHE

DP2011-362

20/01/2011

5

0

5

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

784

MOLDOVAN    DANIEL IOAN

D72008-228

18/01/2007

0

4

4

785

RUSNEAC     IOAN

D82007-3122

26/07/2007

0

4

4

786

BOGDAN       SABIN SIMION

D72008-5047

05/08/2008

1

3

4

787

RUS           MIHAI

D72009-3411

29/04/2009

2

2

4

788

STANCULEANU LEONICA

DP2010-3075

23/03/2010

3

1

4

789

LELIK         LEHEL CSABA

DP2010-3745

16/04/2010

3

1

4

790

TALPOS       RODICA

DP2010-7266

23/08/2010

3

1

4

791

BLOGU       ALEXANDRU ORESTE

DP2010-10231

16/12/2010

3

1

4

792

DRAGAN      NICOLAE

D72008-5252

18/08/2008

0

3

3

793

BOLDEANU    GABRIELA

D72009-2254

18/03/2009

1

2

3

794

PAULESCU    ROMULUS

DP2010-3026

22/03/2010

2

1

3

795

DINCU         NICULINA

DP2010-8185

24/09/2010

2

1

3

796

IOVANOVICI    ELENA

DP2010-9945

07/12/2010

2

1

3

797

RADAU       DUMITRU

DP2010-7091

13/08/2010

1

1

2

798

BOGDANESCU SILVIU

DP2011-191

14/01/2011

2

0

2

799

BIRIES         NICOLAE

DP2010-2963

18/03/2010

0

1

1

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

1

RAICA

ANA

16499

12/06/1990

2

MOISA (BADESCUMONICA

DO695-3975

07/11/1995

3

KALUSI

JENO

DO693-5317

16/02/1993

4

RAGUSITU

ILEANA

29327

23/09/1993

5

OLARU

ILEANA

DO692-9004

15/09/1992

6

ALBA

ANA

DO692-37232

15/12/1992

7

MOISA

MARIA

DO694-632

25/02/1994

8

PRICEA

ELENA

DO694-974

15/03/1994

9

ANDONI

IOAN

DO695-3084

25/07/1995

10

NEDA

ANGELICA

DO693-39174

30/11/1993

11

BALITA

VALENTIN NICOLAE

DO693-39193

30/11/1993

12

DANIEL

CRISTINA

DO695-1806

28/03/1995

13

BISI

VALENTIN

DO696-452

20/02/1996

14

COTUNA

IOAN

36495

12/08/1992

15

POPA

VASILE

36079

03/12/1992

16

HEGHES

TIBI

DO693-201

25/06/1993

17

CHOROSI

LILIANA

DO694-3598

06/10/1994

18

MAGDIN

SORIN TEODOR

DO694-4243

29/11/1994

19

SLATINESCU

ELENA

DO692-106

16/04/1992

20

KLEITSCH

FRANCISC

DO692-25978

09/08/1992

21

MURARIU

EUGEN

32391

29/11/1992

22

BAR

ILIE

DO693-5210

15/03/1993

23

UNGUREANU

MARIA

DO693-21773

13/07/1993

24

NISTOR

DUMITRU

18013

06/08/1993

25

BOBU

LACRAMIOARA

DO693-25029

17/08/1993

26

MUNTEANU

MOISE

DO694-1675

06/04/1994

27

ZOICA

MARIANA

DO695-1760

27/03/1995


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

8

38

46

17

28

45

11

32

43

11

32

43

8

34

42

8

34

42

12

30

42

12

30

42

14

28

42

9

32

41

9

32

41

13

28

41

15

26

41

6

34

40

6

34

40

8

32

40

10

30

40

10

30

40

5

34

39

5

34

39

5

34

39

7

32

39

7

32

39

7

32

39

7

32

39

9

30

39

11

28

39


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

28

LAKO

CONSTANTIN

DO695-2087

10/04/1995

29

KOVACS

ILEANA

DO695-2411

22/05/1995

30

BALNOJAN

PARACHIVA

DO696-697

11/03/1996

31

NICOLICI

MARIA

DO696-1473

10/06/1996

32

SZEKULA

ELENA

DO692-11174

22/04/1992

33

LUPU

ANA

DO692-37094

14/12/1992

34

CHIVAU

ELENA

DO693-3459

02/02/1993

35

SZOCS

EMILIA

SC093-3954

04/02/1993

36

STANESCU

NICOLEA

DO693-182

02/05/1993

37

NEDA

VIORICA

DO693-9001

02/12/1993

38

ARDELEAN

MARIAN

DO694-1306

22/03/1994

39

PINTEAN

MIHAELA

DO694-3221

09/05/1994

40

HANDRA

VIORICA

DO694-3468

27/09/1994

41

BOCSAN

ADRIANA

DO695-292

26/01/1995

42

MODA

MAGDA (ANDRAS)

DO695-1200

02/03/1995

43

ADAM (PRELUPCEMARINELA

DO695-3423

11/09/1995

44

LAPUSNEANU

LIVIA

DO696-2010

25/09/1996

45

BUGA

DANIELA

DO797-3290

28/08/1997

46

TATAR

AURELIAN

DO93-5482

18/02/1993

47

BLAGAILA

ANA

DO694-63

13/01/1994

48

BAHNARIU

LENUTA

DO694-3131

24/08/1994

49

VARGA

VALENTINA

DO694-3419

21/09/1994

50

NEDEA SOFILCA

LACRAMIOARA MARIA

DO694-4263

05/12/1994

51

BOT

RUJA

DO695-64

11/01/1995

52

SCHIOPU

DOREL IULIAN

DO695-4092

22/11/1995

53

FARKAS

MIHAI

DO696-1142

09/05/1996

54

FEDELES

MARICICA

DO696-2082

03/10/1996


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

11

28

39

11

28

39

13

26

39

13

26

39

4

34

38

4

34

38

6

32

38

6

32

38

6

32

38

6

32

38

8

30

38

8

30

38

8

30

38

10

28

38

10

28

38

10

28

38

12

26

38

14

24

38

5

32

37

7

30

37

7

30

37

7

30

37

7

30

37

9

28

37

9

28

37

11

26

37

11

26

37


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

55

MIOC

NICOLAE (ELEONORA

DO697-299

11/02/1997

56

IGRET

DORINA

DO693-39186

30/11/1993

57

CRACIUN

ELISABETA

DO694-493

22/02/1994

58

CRACIUN

IOANA

DO694-494

22/02/1994

59

CIOCAN

MARICEL

DO694-1995

27/04/1994

60

HOCA

CAIUS KALMAN

DO694-4139

17/11/1994

61

FILIP

STELIAN

DO695-606

14/02/1995

62

SUCACIU

VIRGIL

DO695-2222

27/04/1995

63

MANESCU

POMPILIU

DO695-2830

27/06/1995

64

BOLDI

LILIANA NICOLETA

DO695-3239

17/08/1995

65

OPRESCU

MARIAN

DO695-3792

13/10/1995

66

CORA

MIHAELA SIMONA

DO696-1635

03/07/1996

67

PUSCAS

CORNEL ADRIAN

DO696-1727

16/07/1996

68

GORBE

AUREL

DO696-2391

29/10/1996

69

BOLOG

DOREL

DO696-2564

22/11/1996

70

ALBOTA

PETRU

DO696-771

22/11/1996

71

VLAD

DANIELA AURICA

D797-210

21/01/1997

72

BRICA

MARIA

DO697-1240

22/05/1997

73

JIVCOVICI

MARIA

DO698-1051

29/09/1998

74

BOT

LAMAIA

DO699-2584

30/08/1999

75

MULLER

GABRIEL

DO699-3515

16/11/1999

76

TIPONUT

VIOLETA

DO6X-4432

30/05/2000

77

SZUSZADIK

TEREZIA

DO694-2439

17/06/1994

78

MARES

CARMEN

DO694-3222

05/09/1994

79

MOCOFAN

SIMONA DOMNICA

DO694-3504

29/09/1994

80

SURDOIU

MARIUS

DO694-810

03/10/1994

81

COZMA

TITIANA CALUDIA

DO695-3059

20/07/1995


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

13

24

37

4

32

36

6

30

36

6

30

36

6

30

36

6

30

36

8

28

36

8

28

36

8

28

36

8

28

36

8

28

36

10

26

36

10

26

36

10

26

36

10

26

36

10

26

36

12

24

36

12

24

36

14

22

36

16

20

36

16

20

36

18

18

36

5

30

35

5

30

35

5

30

35

5

30

35

7

28

35


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

82

ERDEI

MARIANA

DO695-4095

22/11/1995

7

28

35

83

MARCU

LILIANA

DO696-191

24/01/1996

9

26

35

84

ISTVAN

ECATERINA

D0696-410

15/02/1996

9

26

35

85

IOAN

FLORIAN

DO696-1925

09/08/1996

9

26

35

86

BAIA

MARGARETA

DO696-2163

10/10/1996

9

26

35

87

RADU

ELISABETA

DO697-644

17/03/1997

11

24

35

88

KOVACS

IOSIF

DO697-1470

16/06/1997

11

24

35

89

MANGOL

MIHAELA

DO697-2227

26/11/1997

11

24

35

90

SLATARU

NICOLAE

DO699-2432

18/06/1999

15

20

35

91

ARDELEAN

STEFAN

DO693-23244

27/03/1993

2

32

34

92

FODOR

DANILA

DO694-2323

01/06/1994

4

30

34

93

CIUTA

DANIELA CAMELIA

DO694-3442

23/09/1994

4

30

34

94

SEVERA

MARIA

DO694-3498

28/09/1994

4

30

34

95

ALBISORU

DAN LIVIU

DO694-3606

07/10/1994

4

30

34

96

RADUCANU

SORINA LILIANA

DO694-3732

20/10/1994

4

30

34

97

SUHARU

SUSANA DORINA

DO694-4138

17/11/1994

4

30

34

98

LULEA

DOINA

DO695-2494

30/05/1995

6

28

34

99

SECELEANU

SILVIA

DO695-2902

04/07/1995

6

28

34

100

CARI

ENIKO

DO695-3529

21/09/1995

6

28

34

101

AUGUSTIN

CEZAR

DO695-4003

09/11/1995

6

28

34

102

IOVANESCU

VICTORIA

DO696-902

02/04/1996

8

26

34

103

MERTOIU

FLORENTINA

DO696-1204

21/05/1996

8

26

34

104

JIVAN

SILVIA

DO696-1305

28/05/1996

8

26

34

105

VASILUT (ZSURA)MARIA

DO696-1547

20/06/1996

8

26

34

106

LOLESCU

FELICIA

DO696-2132

09/10/1996

8

26

34

107

KOHL

GIANINA

DO696-2692

03/12/1996

8

26

34

108

STAGERMAIER

ILEANA

DO697-759

21/03/1997

10

24

34

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

109

RAICI JIVOICO

STEFAN

DO697-800

27/03/1997

110

BUSE

CRISTIAN

DO697-1912

10/10/1997

111

AL-JALABI

MARIA

DO798-2240

06/07/1998

112

TOMA

IOAN DUMITRU

DO698-1460

20/11/1998

113

AVRAMOVIC

ADRIANA

DO6X-328

13/01/2000

114

KOVACS

IULIANA

DO6X-1578

14/02/2000

115

BERCU

MARIANA

D72002-7426

21/08/2002

116

GAGA

DIANA MARIA

DO693-36389

10/11/1993

117

SZOCS

VALERIA

DO693-39303

02/12/1993

118

TATRCIUC

MARIAN

DO694-233

01/02/1994

119

CRAINIC

VALERIA

DO694-1052

16/03/1994

120

SIMA

ALIN DAN

DO695-2979

13/07/1995

121

KLASZKO

RAMONA

DO695-3216

11/08/1995

122

ANDREVICI

DUMITRU

DO695-3508

20/09/1995

123

SURMEI

RADU

DO695-3853

20/10/1995

124

HOMEI

IOAN

DO695-610

29/12/1995

125

FUICU

DARCLEE

DO696-9111

29/01/1996

126

PANCZI

LASZLO

DO696-1599

27/06/1996

127

COSTICI

RAMONA

DO696-2530

20/11/1996

128

CIMPAN

SIMONA VIORICA

DO696-2665

29/11/1996

129

NEDA

LENUTA

DO697-18

13/01/1997

130

MOLNAR

SILVIA

DO697-941

14/04/1997

131

PITIS

SORIN

DO697-973

17/04/1997

132

CARSTEAN

CRISTINA

DO697-1640

30/07/1997

133

GYURIS

DOINA

DO797-3351

02/09/1997

134

DULGANESCU

MARIA

DO697-2012

23/10/1997

135

CIORBA

EMILIA

DO697-2516

18/12/1997


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

10

24

34

10

24

34

12

22

34

12

22

34

16

18

34

16

18

34

20

14

34

1

32

33

1

32

33

3

30

33

3

30

33

5

28

33

5

28

33

5

28

33

5

28

33

5

28

33

7

26

33

7

26

33

7

26

33

7

26

33

9

24

33

9

24

33

9

24

33

9

24

33

9

24

33

9

24

33

9

24

33


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

136

ARDELEAN

ROZALIA

DO698-961

25/06/1998

137

SZOKE

MARIANA

DO798-2612

30/07/1998

138

LEITHEIM

STEFAN TIBERIU

DO798-2315

17/09/1998

139

MODA

LILIANA

DO698-1168

02/10/1998

140

NAGY

ISTVAN

DO698-1105

13/10/1998

141

STRACHINARIU

CAROLINA

DO698-1386

09/11/1998

142

NICOLICI

DANIELA

DO699-2312

08/02/1999

143

PASCUTOIU

DUMITRU

DO699-238

18/02/1999

144

BOTI

ELEONORA

DO699-699

05/12/1999

145

CONSTANTIN

MAGDALENA

DO694-28251

14/01/1994

146

FARAGO

FLORICA

DO694-73

14/01/1994

147

OPRISANU

ANA

DO694-329

18/02/1994

148

GRAD

EUGENIA

DO694-462

21/02/1994

149

BALAN

SOLOMICA

DO694-835

10/03/1994

150

CIUCUR

RADU

DO694-1090

17/03/1994

151

SOMNU (JIBOC)

MARIA

DO694-1167

18/03/1994

152

LUKACS

ILEANA

DO694-1784

14/04/1994

153

VARGA SALVAN

MARIANA

DO694-1833

19/04/1994

154

GAL

MELANIA

DO694-1834

19/04/1994

155

CHIRIBUCA

MARCEL

DO694-27

02/08/1994

156

LUPU

CARMEN ANGELICA

DO694-3233

06/09/1994

157

SPINANT

CORNELIA

DO6-4094

14/11/1994

158

KOVACS

STEFANA

SC095-656

17/01/1995

159

AXINI

SUZANA

DO695-623

14/02/1995

160

ANTON

ANGELA

DO695-1538

16/03/1995

161

CHITARICI

ADRIAN ION

DO695-2254

03/05/1995

162

MOLDOVAN

ELENA

DO695-3214

11/08/1995


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

11

22

33

11

22

33

11

22

33

11

22

33

11

22

33

11

22

33

13

20

33

13

20

33

13

20

33

2

30

32

2

30

32

2

30

32

2

30

32

2

30

32

2

30

32

2

30

32

2

30

32

2

30

32

2

30

32

2

30

32

2

30

32

2

30

32

4

28

32

4

28

32

4

28

32

4

28

32

4

28

32


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

163

MARTINAS

PETRU

DO695-3516

20/09/1995

164

NOVACOVICI

PETRU

DO695-3990

08/11/1995

165

AIOANEI

SILVIA

DO696-386

14/02/1996

166

MERTEZS (DEACANGELICA

DO696-562

26/02/1996

167

MARCSO

KLARA

DO696-1567

24/06/1996

168

FAN

ANDREI

DO696-1826

29/07/1996

169

BRINDUS

DOREL FLORIN

DO796-2204

16/08/1996

170

GOLBAN

GHEORGHE

SC096-363

01/12/1996

171

BALA

MOISE

DO696-2787

12/12/1996

172

FIRNEISZ

ION DANIEL

DO697-509

28/02/1997

173

CULDA

FLORIAN

DO797-2511

10/07/1997

174

LUCIU

MARICICA

DO797-3021

13/08/1997

175

CIRPACI

LILIANA

DO697-1705

11/09/1997

176

JURESCU

MIRELA

DO698-412

12/03/1998

177

GYORITS

MIHAELA

DO698-794

21/05/1998

178

ASAFTEI

CORNELIU

DO798-2608

30/07/1998

179

BOTI

FRUNZINA

DO798-3056

02/09/1998

180

VARGA

DUMITRU

DO698-1484

25/11/1998

181

NOVACOVICI

VERONICA

DO799-3618

29/09/1999

182

BOCZ

RAMONA

DO699-3025

27/10/1999

183

MATIC

MAGDALENA

SC099-8217

06/11/1999

184

MICLUTI

DAN

PA8X-965

16/06/2000

185

GRIGOREAN

ADRIAN

DO6X-2449

03/09/2000

186

MIHAI

AGNES

PA8X-2979

21/09/2000

187

NOVACOVICI

RODICA

PA8X-4415

15/12/2000

188

PANTEA

MARCEL DRAGALIN

DO6X1-2922

17/05/2001

189

BALAU

CRISTINEL

DO694-573

24/02/1994


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

4

28

32

4

28

32

6

26

32

6

26

32

6

26

32

6

26

32

6

26

32

6

26

32

6

26

32

8

24

32

8

24

32

8

24

32

8

24

32

10

22

32

10

22

32

10

22

32

10

22

32

10

22

32

12

20

32

12

20

32

12

20

32

14

18

32

14

18

32

14

18

32

14

18

32

16

16

32

1

30

31


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

190

ANDRECA

FELICIA

DO694-806

09/03/1994

191

LUPESCU

DAN MARCEL

DO694-1104

17/03/1994

192

BORCA

RODICA

DO694-3078

13/07/1994

193

ANGHEL

VETURIA

DO694-4063

10/11/1994

194

BURCIU

MIHAELA

DO695-911

23/02/1995

195

DIN

AUGUSTIN CRISTIAN

DO695-1141

01/03/1995

196

RAD

DORU ONORIU

DO695-2116

12/04/1995

197

TANASIE

LAURENTIU

DO695-2491

30/05/1995

198

BACHICI

RODICA

DO695-2708

21/06/1995

199

ROSTAS

MARIA DOINA

DO695-3276

22/08/1995

200

POLEXICI

CAMELIA

DO695-3434

12/09/1995

201

DAMINESCU

IOAN

DO695-3902

30/10/1995

202

ZAVALIDRUGA

ANDREI

DO695-4174

30/11/1995

203

SERBAN

VIOREL

DO696-809

21/03/1996

204

CHIRCULESCU

LUCIAN

DO696-987

17/04/1996

205

UYHELYI

LUMINITA

DO696-998

18/04/1996

206

GHEORGHE

VASILICA

DO696-1063

29/04/1996

207

RIMMEL

FLORENTINA

DO696-1353

30/05/1996

208

MACRISAN

IACOV

DO696-1463

06/07/1996

209

ROMAN

IOANA

DO796-2290

23/08/1996

210

KECSKES

IOSIF

DO696-2541

20/11/1996

211

GROSU

MARIETA

DO697-933

11/04/1997

212

ZELE

MARIANA

DO697-1591

24/06/1997

213

KISS

ELISABETA

DO797-2647

18/07/1997

214

HADDADIN

LUCIA

DO797-3153

21/08/1997

215

NOVACOVICI

MARIA

DO697-2341

09/12/1997

216

HAFNER

CAMELIA

DO697-2356

09/12/1997


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

1

30

31

1

30

31

1

30

31

1

30

31

3

28

31

3

28

31

3

28

31

3

28

31

3

28

31

3

28

31

3

28

31

3

28

31

3

28

31

5

26

31

5

26

31

5

26

31

5

26

31

5

26

31

5

26

31

5

26

31

5

26

31

7

24

31

7

24

31

7

24

31

7

24

31

7

24

31

7

24

31


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

217

BARNA

CARLA DORINA

DO698-586

08/04/1998

218

SZTOIKA

CRISTINA

DO698-1117

24/09/1998

219

PUPIN

MANOLE

DO699-111

26/01/1999

220

DAN

MALVINA MARIANA

DO699-162

02/04/1999

221

ANTOHI

IONEL

DO699-2530

13/08/1999

222

POGAN

OVIDIU

DO699-4154

09/12/1999

223

BRINZA

IOANA

DO6X-1938

24/02/2000

224

PREDA

LIVIU

PA8X-1522

07/06/2000

225

BOTI

TEREZIA

DO6X1-1315

12/02/2001

226

NEAGU

NATALITA

DO6X1-5402

06/09/2001

227

LIVADARU

ANGELA

DO6X1-6976

10/12/2001

228

SUHANE

ELENA

D72002-2773

09/04/2002

229

CIRPACI

LAMIE

D72002-8040

12/09/2002

230

RUCK

MAGDALENA

DO695-397

07/02/1995

231

MUSTATA

MARIA

DO695-647

15/02/1995

232

STANCIU

MILAN

DO695-1962

04/04/1995

233

IOVANUT

OCTAVIAN

DO695-2135

14/04/1995

234

CAREBA

GHEORGHITA

DO695-3036

18/07/1995

235

BRAIER

GEORGETA

DO695-4187

30/11/1995

236

BUDESCU

DINICU

DO695-4172

30/11/1995

237

CALDARAR

ELENA

DO696-171

23/01/1996

238

MATHE

IDA

DO696-1001

18/04/1996

239

HIRZOABA

ALINA LOREDANA

DO696-1101

06/05/1996

240

GIURIAN

VIORICA

DO696-1345

30/05/1996

241

BUHACIUC

VASILE

DO696-1608

28/06/1996

242

MARKUS

MARIA

DO696-1774

22/07/1996

243

BOGDAN

ROZALIA

DO796-2232

20/08/1996


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

9

22

31

9

22

31

11

20

31

11

20

31

11

20

31

11

20

31

13

18

31

13

18

31

15

16

31

15

16

31

15

16

31

17

14

31

17

14

31

2

28

30

2

28

30

2

28

30

2

28

30

2

28

30

2

28

30

2

28

30

4

26

30

4

26

30

4

26

30

4

26

30

4

26

30

4

26

30

4

26

30


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

244

JARAVETE

MARGARETA

DO696-2225

14/10/1996

245

STOCHIN

ALEXANDRU

DO696-2587

26/11/1996

246

GHERMAN

DUMITRU

DO696-2759

11/12/1996

247

MICHI

DANIEL

DO697-356

04/03/1997

248

CITEA

LUMINITA

DO697-938

14/04/1997

249

BLANARU

MARIANA

DO797-3055

14/08/1997

250

CALDARAS

LUCICA

DO697-1991

21/10/1997

251

STURZA

ADRIAN

DO6-1437

13/12/1997

252

STOICA

CAMELIA

DO698-470

19/03/1998

253

EREMIE

SIMONA

DO698-1145

29/09/1998

254

GAVRILA

VASILE

DO698-1067

20/10/1998

255

CRISTUINEA

DORINA

DO698-1400

11/11/1998

256

IONITA

MARIA

DO698-1584

10/12/1998

257

BALANESCU

EMILIA

DO699-1019

06/01/1999

258

BALAZS

MARGARETA

DO699-127

28/01/1999

259

TORJE

ALINA

DO699-3117

03/04/1999

260

CIUHANDU

ADRIANA

DO699-538

27/04/1999

261

CZINE BUZSI

VASILE

DO699-1069

06/08/1999

262

NOC

SIMONA

DO799-2338

20/08/1999

263

VUICI

DRAGOSLAVA

DO699-2986

26/10/1999

264

BENEA

ROZALIA

DO699-4284

22/12/1999

265

SABAILA

IULIA MIHAELA

DO6X-3188

04/03/2000

266

ILIN

LENA

DO6X-3775

05/03/2000

267

CIUCUR

IONELA

DO6X-4102

17/05/2000

268

BUD

CLAUDIA

PA8X-2089

31/07/2000

269

CRACIUN

TATIANA

DO6X-5222

20/10/2000

270

HOTEA

VIOLANDA

DO6X-5845

28/11/2000


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

4

26

30

4

26

30

4

26

30

6

24

30

6

24

30

6

24

30

6

24

30

6

24

30

8

22

30

8

22

30

8

22

30

8

22

30

8

22

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

12

18

30

12

18

30

12

18

30

12

18

30

12

18

30

12

18

30


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

271

AL BARED

HASSAN

PA8X-4459

15/12/2000

12

18

30

272

PASCU

ILIE

DO6X1-1599

22/02/2001

14

16

30

273

BOTA

RODICA

DO6X1-2847

14/05/2001

14

16

30

274

PATRU

MARIAN

D72002-3367

23/04/2002

16

14

30

275

LAZARESCU

MIHAELA

DO695-442

08/02/1995

1

28

29

276

MOISA

RAMONA CARMEN

DO695-528

10/02/1995

1

28

29

277

DAN

FLORENTINA

DO695-1222

03/03/1995

1

28

29

278

LAPADAT

DANIELA

DO695-2006

05/04/1995

1

28

29

279

DOLHA

GHEORGHE

DO695-2259

04/05/1995

1

28

29

280

URSZENYI

ROBERT

DO695-2539

06/06/1995

1

28

29

281

BURESCH

ADAM

DO695-2620

15/06/1995

1

28

29

282

BAIA

GHEORGHE

DO695-2863

29/06/1995

1

28

29

283

BOTA

MARIA

DO695-3060

20/07/1995

1

28

29

284

FAUR

DOREL

DO695-3799

16/10/1995

1

28

29

285

ANDRON

FLORIN

DO694-3765

25/10/1995

1

28

29

286

BEBEC

IOANA

DO695-4055

16/11/1995

1

28

29

287

BOTA

LETITIA

DO695-4058

16/11/1995

1

28

29

288

BINDARIU

ION

DO696-33

10/01/1996

3

26

29

289

TELCEAN

DUSITA

DO696-50

11/01/1996

3

26

29

290

SAVU

ANGELA

DO696-510

22/02/1996

3

26

29

291

UNTILA

MONICA

DO696-1012

19/04/1996

3

26

29

292

VLONGA DANCI

MARINELA

DO696-1075

30/04/1996

3

26

29

293

PAUL

MARIA

DO696-1537

19/06/1996

3

26

29

294

GINDU

CORNELIA

DO696-1856

01/08/1996

3

26

29

295

BADESCU

GHEORGHE

DO796-2386

02/09/1996

3

26

29

296

BALOSEANU

VIORICA

DO696-2512

10/09/1996

3

26

29

297

MIATOV

VLADIMIR

DO797-479

05/02/1997

5

24

29

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

298

MILUT

AMALIA

DO697-471

27/02/1997

299

BOT

IOSEFINA

DO697-783

25/03/1997

300

TARCA

DORIN

DO697-974

17/04/1997

301

GOLITS

ALEXANDRU

DO697-994

22/04/1997

302

ROPOTICA

PETRU

DO697-7835

12/06/1997

303

MIRONESCU

ILIE

DO697-2631

16/07/1997

304

ROGAJAN

DANUT

DO697-1886

08/10/1997

305

DEACONU

ION

DO697-1975

17/10/1997

306

IANCU

PAVEL

DO698-19

13/01/1998

307

BOGDAN

MARCEL

DO698-9230

18/02/1998

308

POTO

MARIANA

DO698-310

25/02/1998

309

TOSITY

COMBRIA

DO698-756

14/05/1998

310

MITARN

GILA NICOLAE

DO698-979

26/06/1998

311

BOTILA

MIHAELA

DO798-2234

15/07/1998

312

KAPITANY

EVA ERIKA

DO698-1183

06/10/1998

313

MINDRUT

FLORIAN

DO698-1348

03/11/1998

314

PAIER

NICOLETA OLTEA

DO698-1478

10/12/1998

315

PASCALAU

MARIANA

DO698-1600

17/12/1998

316

BUDA

DORINA

DO698-1609

21/12/1998

317

MOCANU

LACRAMIOARA

DO699-242

19/02/1999

318

FOGARASI

ILDI

DO699-365

16/03/1999

319

KOVACS

GYONGYKE

DO699-161

02/04/1999

320

IOVAN

TEODORA

DO699-1287

15/06/1999

321

ISCRU

MIHAI

DO799-3941

10/08/1999

322

SUSAN

STEFAN

DO799-2248

18/08/1999

323

COCU

NICULINA

SC099-1385

03/09/1999

324

SOLOSAN

DORINA

DO699-18454

20/12/1999


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

5

24

29

5

24

29

5

24

29

5

24

29

5

24

29

5

24

29

5

24

29

5

24

29

7

22

29

7

22

29

7

22

29

7

22

29

7

22

29

7

22

29

7

22

29

7

22

29

7

22

29

7

22

29

7

22

29

9

20

29

9

20

29

9

20

29

9

20

29

9

20

29

9

20

29

9

20

29

9

20

29


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

325

GAVRILUTA

ADRIAN

DO6X-1466

09/02/2000

326

LUMINOSU

SIMONA

DO6X-1631

15/02/2000

327

NEDA

LEONTINA

DO6X-1289

02/03/2000

328

MIHAI

TEODOR

DO6X-1242

16/03/2000

329

PETROVICI

TICA

PA8X-1482

07/05/2000

330

TIRZIU

IOAN DOREL

PA8X-1778

17/07/2000

331

SURDAN

GABRIELA

PA8X-1808

18/07/2000

332

SPATARIUC

DESANCA

DO6X-5516

11/09/2000

333

SUSANY

ZOLTAN

PA8X-3005

22/09/2000

334

POPA

DELIA VALERIA

DO6X-5291

24/10/2000

335

STANICA

ADRIAN

PA8X-3964

16/11/2000

336

FUNDIUR

MARICEL

DO6X-5653

20/11/2000

337

BOCZ

EVA

DO6X1-3486

10/06/2001

338

MIRON

ADRIAN

DO6X1-3577

26/06/2001

339

DIACONESCU

MIHAELA

DO6X1-6546

15/11/2001

340

VUCHINGER

LAURA

DO6X1-6863

03/12/2001

341

HOTEA

DANUT

D72002-7585

28/08/2002

342

POPESCU

ELENA

D82002-154

01/10/2002

343

CRISTETI

VASILE

D82002-211

03/10/2002

344

DIACONU

CLAUDIA

D82002-1093

21/11/2002

345

GHEORGHIU

IOAN

DO695-1349

13/06/1995

346

MANEA

SILVIU VIOREL

DO695-3847

19/10/1995

347

BOTA

DUMITRU

DO696-333

08/02/1996

348

HATEGAN

FLORICA IOANA

DO696-1085

02/05/1996

349

BEGHEAN

VIOREL

DO696-1788

23/07/1996

350

BRATILOR

TUSI

DO796-2226

20/08/1996

351

SUMALAN

LACRAMIOARA

DO696-2721

05/12/1996


Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

11

18

29

11

18

29

11

18

29

11

18

29

11

18

29

11

18

29

11

18

29

11

18

29

11

18

29

11

18

29

11

18

29

11

18

29

13

16

29

13

16

29

13

16

29

13

16

29

15

14

29

15

14

29

15

14

29

15

14

29

0

28

28

0

28

28

2

26

28

2

26

28

2

26

28

2

26

28

2

26

28


Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

352

RADU

IOAN

DO797-229

22/01/1997

4

24

28

353

ARBA

IOAN

DO697-465

26/02/1997

4

24

28

354

SARAZAN

FLORICA

DO697-547

05/03/1997

4

24

28

355

MIRCEA

MARIOARA

DO697-582

10/03/1997

4

24

28

356

MANOLE

STEFANIA

DO697-603

12/03/1997

4

24

28

357

VARANU

CORINA

DO697-624

13/03/1997