Hotărârea nr. 424/2011

424/13.12.2011 privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosinţa persoanelor juridice
Hotararea Consiliului Local 424/13.12.2011
privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosinţa persoanelor juridice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-27420/08.12.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.797/14.07.2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei ;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.14/20.07.2004 privind închirierea terenurilor aflate în folosinţa persoanelor juridice, prelungită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 259/28.06.2005, Hotărârea Consiliului Local nr. 291/27.06.2006, Hotărârea Consiliului Local nr.468/18.12.2007, Hotărârea Consiliului Local nr.523/16.12.2008 , Hotărârea Consiliului Local nr.443/15.12.2009 şi Hotărârea Consiliului Local nr.453/20.12.2010;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosinţa persoanelor juridice pe anul 2012, închiriere stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/20.07.2004 prelungită prin Hotărârea Consiliului Local nr.259/28.06.2005 , Hotărârea Consiliului Local nr.291/27.06.2006 , Hotărârea Consiliului Local nr.468/18.12.2007 , Hotărârea Consiliului Local nr.523/16.12.2008 , Hotărârea Consiliului Local nr.443/15.12.2009 şi Hotărârea Consiliului Local nr.453/20.12.2010, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA la HCLMT nr. /_____________

Nr.

crt

Denumirea Societatii

cod fiscal

Adresa societatii

Adresa terenului

Supraf.

Teren.

-mp

1

A.M.R.Leasing &Factoring srl

8534217

Gelu nr.4

P-ta Libertatii nr.2

66

2

ABAKADRI srl

6049232

Dorobantilor 5

Dorobantilor 5

26

3

Ab-Cad srl

14221460

V.Alecsandri nr.7,ap.20

A.Popovici nr.19/21,ap.2

10

4

Aculina & Ilie sa

8591409

Torontalului nr.10

Torontalului nr.10

241

5

AD Public sa

2490618

N.Titulescu nr.10

Zona A

2.630,60

6

AD Public sa

2490618

N.Titulescu nr.10

Zona B

3.999,22

7

AD Public sa

2490618

N.Titulescu nr.10

Zona C

21.041,00

8

Agrici srl

14203889

P-ta Unirii nr.8

Odobescu nr.16

13

9

AgroBanat C.D.C Holding srl

6260697

Caransebes Str.Subdeal nr.1

Naturi nr.2 colt Girocului 31

17

10

Agro-busi srl

1833041

Piata 700

Piata 700

328

11

Agronive srl

14497725

Mercy nr.7 ap. 7

Brediceanu nr.2 ap.7

39

12

AJVPS

4268350

Bella Bartok nr.17

Rozelor 16

23.342

13

Alcom sa

18001848

Procl de la Timisoara nr.7

Procl de la Timisoara nr.7

2.008

14

Alcom sa

18001848

Procl de la Timisoara nr.7

bv. T.Ionescu nr.51

128

15

Alcom sa

18001848

Procl de la Timisoara nr.7

Lidia 78, Zorilor 22

1.244

16

Alcom sa

18001848

Procl de la Timisoara nr.7

Zona D

4.176

17

Alta Minichim

5516747

Lidia nr.88

Lidia nr.88

18

18

Amero srl

1801236

Piatra Craiului nr.1

Piatra Craiului nr.1

35

19

Amfora srl

1827600

I.Vacarescu nr.36

I.Vacarescu nr.36

15

20

Arcadia 2000 SA

11369861

Bucuresti,Calea Mosilor 62-68

N.Paulescu nr.2

429

21

Arta srl

1835352

Piatra Craiului nr.1

Piatra Craiului nr.1

101

22

As.Ord.Surorilor de Not. Dame

5517211

I.Maniu nr.8

N.Titulescu nr.10/A

23

23

As.Sport.Autoturisme

8591522

Recoltei 1

Recoltei 1

18.000

24

Asoc. Ev.si de Carit Isus Sper.

5313378

CapitanDan nr23

Intrarea Arenei nr. 4

17

25

Asoc. Ev.si de Carit Isus Sper.

5313378

CapitanDan nr23

Dorobantilor bl 5

22

26

Asoc. Ev.si de Carit Isus Sper.

5313378

CapitanDan nr23

Trubadur nr.1

8

27

Asoc.Radio Vocea Evangh.

10411909

Vlasiei nr.4

Clabucet nr.13,ap.15

22

28

Assitec Solutions srl

15426544

Goethe nr.2

Goethe nr.2

196

29

Astra sa

10622396

H.Berthelot nr.1 ap 4

Caraiman+Circumval. 113

113

30

Soc Coop Modex Group

2482909

E.de Savoya nr.4

Zona A

442

31

Soc Coop Modex Group

2482909

E.de Savoya nr.4

T. Vladimimirescu 19A

5.738

32

Soc Coop Modex Group

2482909

E.de Savoya nr.4

Zona C

3.633

33

Soc Coop Modex Group

2482909

E.de Savoya nr.4

C.Buziasului A1B,

S.Vidrighin 14-16

22.847

34

Autoclub srl

6915339

3 Aug.1919 nr.63 ap.1 si 1/B

V.Goldis 3A Ap14

98

35

Autohton Tim sa

5730537

Aleea Viilor 24

C Aradului 17

16

36

Autorecord

1814988

Dorobantilor 59-63

Dorobantilor 59-63

21.965

37

Autotim sa

1802681

Valiug nr.5

Valiug nr.5

20.781

38

Avicenna srl

1827120

Bv.Gen.Dragalina,nr.41

Bv.Gen.Dragalina,nr.41

134

39

Azienda Agricola Ber-Cam

14783166

Horia nr. 103/A

L.Blaga nr.1

16

40

Azur sa

1807689

Constructorilor nr. 1-3

Dorobantilor Bl.5

127

41

Azzurra's Gi&Gi srl

9462682

Gelu nr.6

Gelu nr.4-10

2.225

42

Azzurra's Gi&Gi srl

9462682

Gelu nr.6

Paris nr.7-9

17

43

Bardeau Holding Rom.sa

14386522

A.Pacha 1

A.Pacha 1

151

44

Bardeau Holding Rom.sa

14386522

A.Pacha 1

A.Pacha 1

23

45

Baroul Timis

4759527

P-ta Tepes Voda nr. 2A

L.Blaga nr. 2

40

46

Bega Pam sa

1830452

Gh. Lazar nr.26

Zona A

3.195

47

Bega Pam sa

1830452

Gh. Lazar nr.26

Zona B

5.738

48

Bega Pam sa

1830452

Gh. Lazar nr.26

Zona C

6.480

49

Bega TM sa

15671071

Carol Telbisz nr.3

Vaporul ( pe Bega)

1.771

50

Bega TM sa

15671071

Carol Telbisz nr.3

Odobescu nr.4

668

51

Bega TM sa

15671071

Carol Telbisz nr.3

Aurora nr.8

13.947

DIRECTOR,                                          ȘEF BIROU,

EC. MARTIN STAIA                               EC. BOGDAN GH. DUMITRU

52

Bega TM sa

15671071

Carol Telbisz nr.3

Hercules

1.285

53

Bega TM sa

15671071

Carol Telbisz nr.3

Zborului

167

54

Farmacia Stoian

9972169

Badea Cârțan nr.lap 23

Badea Cârțan nr.1

91

55

Bios&Co srl

4691456

Bujorilor,bl.58,sc.A,ap.2

Bujorilor,bl.58,sc.A

29

56

BMG Security srl

11941385

Aleea Azurului nr.2 ap 2

Aleea Azurului nr.2

12

57

Busteni sa

8591360

I.Barac nr.15A

I.Barac nr.15A

33

58

Soc. Coop. Arta Diversione

2487957

Regele Carol I nr. 5

Tineretii

126

59

Soc. Coop. Arta Diversione

2487957

Regele Carol I nr. 5

Stefan Furtuna

595

60

Soc. Coop. Arta Diversione

2487957

Regele Carol I nr. 5

Borzesti 15

178

61

Soc. Coop. Unirea

2488332

Burebista nr.3-5

Mărăști nr 1

25

62

Soc. Coop. Unirea

2488332

Burebista nr.3-5

Zona B

1.600

63

Soc. Coop. Unirea

2488332

Burebista nr.3-5

Zona D

690

64

Cala srl

1810935

Republicii nr.8

Republicii nr.8

238

65

Colterm S.A

16063013

Ep.I.Lonovici nr. 4

Zona A

1.737

66

Colterm S.A

16063014

Ep.I.Lonovici nr. 4

Zona B

10.250

67

Colterm S.A

16063015

Ep.I.Lonovici nr. 4

Zona C

17.954

68

Colterm S.A

16063016

Ep.I.Lonovici nr. 4

Zona D

19.219

69

Colterm S.A

16063013

Ep. I. Lonovici nr. 4

P-ta romanilor nr.1-2

18.484

70

Colterm S.A

16063013

Ep. I. Lonovici nr. 4

Chopin

9.950

71

Colterm S.A

16063013

Ep. I. Lonovici nr. 4

C.Sagului 201

10.605

72

C.N.Loteria RomânăSA-Centrul de

Profit Timiș

12397185

B-dul Take Ionescu nr. 30

Zona A

189

73

C.N.Loteria RomânăSA-Centrul de

Profit Timiș

12397185

B-dul Take Ionescu nr. 30

Zona B

118

74

C.N.Loteria RomânăSA-Centrul de

Profit Timiș

12397185

B-dul Take Ionescu nr. 30

Zona C

95

75

Camera Notarilor Publici

7898864

C.Brancoveanu nr.44

Snagov nr.2/A

17

76

Camping International srl

1834209

Aleea Padurea Verde 6

Aleea Padurea Verde 6

43.480

77

Casa Asigurari Avocati

9430265

P-ta Tepes Voda nr. 2A

L.Blaga nr.2

77

78

Castrum-Tim srl

1814023

16 Februarie 4

16 Februarie 4

87

79

Filiala CCCF-Drumuri și Poduri

Timișoara SA

14734040

L.Rebreanu nr.3

Steaua

2.744

80

Filiala CCCF-Drumuri și Poduri

Timișoara SA

14734040

L.Rebreanu nr.3

Dragalina

85

81

CCIA Timisoara

4248972

Piata Victoriei nr.3

Piata Victoriei nr.3

510

82

CEC Timisoara

5728731

Torontalului nr.2A

T.Ionescu nr.51

109

83

CEC Timisoara

5728731

Torontalului nr.2A

E.Carusso nr.1

306

84

CEC Timisoara

5728731

Torontalului nr.2A

Lenau 10

55

85

Centru Financiar Gradinite

14078379

Versului nr.2

Versului nr.2

15

86

Ceramica Crinul SA

5089425

P-ta A.Vlaicu nr.1

P-ta A.Vlaicu nr.1

686

87

Com Duo Durabil

14689070

G. Lazar nr. 40

G. Lazar nr. 40

56

88

Cici Rici Miki

2484683

Averescu nr.61 ap.4

Dimbovita nr.65

69

89

City Bird Trading srl

13575191

Daliei nr.11 ap.3

Daliei nr.11 ap.3

11

90

Club Haltere Electromotor

9232039

Amforei 1

Amforei 1

454

91

CM Igiena

3042248

Vadul Calugareni nr.5

Ghe. Lazăr nr.30-32

24

92

CM Igiena

3042248

Vadul Calugareni nr.5

Zona C

119

93

CM Igiena

3042248

Vadul Calugareni nr.5

Mureș, complex comercial

393,1

94

CM Igiena

3042248

Vadul Calugareni nr.5

Revolutiei nr.11

97

95

CN Posta Romana

13867161

B-dul Revolutiei nr.2

Zona A

4.504

96

CN Posta Romana

13867161

B-dul Revolutiei nr.2

Zona B

290

97

CN Posta Romana

13867161

B-dul Revolutiei nr.2

Zona C

67

98

CN Posta Romana

13867161

B-dul Revolutiei nr.2

Zona D

219

99

CN Posta Romana

13867161

B-dul Revolutiei nr.2

Campului -teren arabil

7.718

100

Colegiul T.Henri Coanda

4605587

Brediceanu nr.37

Brediceanu nr.37

45

101

Societate Cooperativa Colortex

Timisoara

2486994

P-ta Huniade nr. 3 et. 3

I.Vacarescu nr.32

140

102

Societate Cooperativa Colortex

Timisoara

2486994

P-ta Huniade nr. 3 et. 3

P-ta I.Huniade nr.3

182

103

Societate Cooperativa Colortex

Timisoara

2486994

P-ta Huniade nr. 3 et. 3

P-ta Balcescu nr. 6

20

104

Societate Cooperativa Colortex

Timisoara

2486994

P-ta Huniade nr. 3 et. 3

Take Ionescu nr. 51

41

105

Societate Cooperativa Colortex

Timisoara

2486994

P-ta Huniade nr. 3 et. 3

Aleea Cristalului nr.5

20

DIRECTOR,

ȘEF BIROU,

EC. MARTIN STAIA

EC. BOGDAN GH. DUMITRU

106

Societate Cooperativa Colortex

Timisoara

2486994

P-ta Huniade nr. 3 et. 3

Borzesti bl. A41

74

107

Societate Cooperativa Colortex

Timisoara

2486994

P-ta Huniade nr. 3 et. 4

Porumbescu nr.1-3

19

108

Comcereal Sa

8220737

Al. Odobescu 11A

Al. Odobescu 11A

744

109

Comp.Constr.Bog'Art Bucur.

6807973

Aradului nr.8 ap 62

C.Aradului nr.8 ap 62

11

110

Smithfield Ferme SRL

13427047

Bv. Cetății nr. 7-9

Pastorilor 2

8.495

111

Confmet

3792150

Garii nr.15

Garii nr.16+Gelu nr.48,52

2.333

112

Coop.Mestesug.Imbracam.

2488057

Goethe 2

Zona A

1.523

113

Coop.Mestesug.Imbracam.

2488057

Goethe 2

Zona B

1.532

114

Coop.Mestesug.Imbracam.

2488057

Goethe 2

Zona C

44

115

Coop.Mestesug.Imbracam.

2488057

Goethe 2

Zona D

37

116

Coop.Monolit

3286846

C.Buziasului nr. 14

C.Buziasului nr. 14

9.932

117

Coop.Progresul Timisoara

3290553

C.Buziasului nr.14-16

C.Buziasului nr.14-16

18.268

118

Bob Emilia

2690124350327

Cloșca nr.66

Paris nr.2

25

119

Zaharie Toader și Maria

2651018354789

Cloșca nr.66

Paris nr.2

70

120

Corp.Exp.Cont.Contab Autoriz.

5286737

S.Barnutiu nr.67

S.Barnutiu nr.67

36

121

Creditim srl

9606559

Sever Bocu bl.316 ap.2

Sever Bocu bl.316

22

122

Cricetus srl

8247015

Lipovei nr.43

Lipovei nr.43

38

123

Danube Line srl

1609606

Orsova Str.1 Dec.1918 bl 21 ap.1

Brincoveanu 52A

21

124

Danube Line srl

1609606

Str. Dierna nr.1

Ialomita bl. 75

9

125

Dany Trans srl

2796855

Romul Ladea nr.19 A

S.Barnutiu nr.56,71

110

126

Datcu srl

7814758

Martir Cristina Lungu nr.1 ap.14

Martir Cristina Lungu nr.1

18

127

Devest Farmatech

9050231

Garii nr.14

Linistei nr.10

16

128

Diana srl

1824299

Sf.Ap.Petru-Pavel nr.17 Bl.39/A

Sf.Ap.Petru-Pavel nr.17

33

129

DinaDent

1812367

Olimpiadei nr.20-22

Olimpiadei nr.20-22

57

130

Dir.Sanit.Veterinara Timis

4250824

Negoi nr.4

Negoi nr.4

2.679

131

E.ON Gaz Distribuție sa

10976687

Independentei nr.26-28

Zona A

1.483

132

E.ON Gaz Distribuție sa

10976687

Independentei nr.26-28

Zona B

3.361

133

Drum Proiect srl

10828567

16 Decembrie 1989 nr.47

16 Decembrie 1989 nr.47

35

134

Drumuri Municipale sa

3286536

Eternitatii nr.45

Eternitatii nr.45

11.237

135

Drumuri Municipale sa

3286536

Eternitatii nr.45

I.slavici nr.17

824

136

Drumuri Municipale sa

3286536

Eternitatii nr.45

Odobescu nr.18

1.559

137

Drumuri Municipale sa

3286536

Eternitatii nr.45

I.Maniu nr.29

1.964

138

Drumuri Nationale

14084958

E.Zola 159

E.Zola 159

3.170

139

East European Partner srl

2358103

Bucuresti str. Tipografilor nr.29D sect.1

Ion Mihalache(Bicaz)25-27

65

140

Electrica Banat sa

14490379

Pestalozzi nr.3-5

Gh.Lazar nr.7 A

962

141

Electrometal sa

1830894

Circumvalatiunii nr.1-3

D.Coresi

16.732

142

Electrometal sa

1830894

Circumvalatiunii nr.1-3

Pirvan nr.3A

2.605

143

Electrometal sa

1830894

Circumvalatiunii nr.1-3

Dacilor nr.14

3.344

144

Elisa&Roberto international

13655029

P-ta Victoriei nr.5

Macesilor nr.1

26

145

Elisa&Roberto international

13655029

P-ta Victoriei nr.5

Lenin 22

20

146

Elisa&Roberto international

13655029

P-ta Victoriei nr. 5 sc B ap 4

30 Dec. Nr.5 Sc D ap 11

11

147

Episc.Rom-Catolica

4250689

A.Pacha nr.4

Dej 6,Mures 121,Giroc. 19

105

148

Fagaras Univesal srl

1803881

I.Vacarescu nr.24-26

I.Vacarescu nr.24-26

187

149

Fagi srl

2797478

Ghiroda,calea Lugojului,nr.42

Orsova nr.3

16

150

Fandana srl

8563387

Miorita nr.17

Miorita nr.17

268

151

Fangmeier srl

3290219

Dionisie Lintea nr.1 ap.2-3

Cugir nr.1

30

152

Farmacia Sanctus

8507450

Bogdanestilor nr.4

Bogdanestilor nr.2

76

153

Farmelia srl

4356940

Take ionescu 51

Take ionescu 51

87

DIRECTOR,                                          ȘEF BIROU,

EC. MARTIN STAIA                             EC. BOGDAN GH. DUMITRU

154

Farmina Srl

1808498

V.Parvan 12

V.Parvan 12

65

155

Federalcoop Timis

2486986

Nera 2

V.Parvan 28

3.903

156

Federalcoop Timis

2486986

Nera 2

Nera 2

3.988

157

Filip Klug srl

1817380

Garii nr. 4

Garii nr. 4

133

158

Filty sa

1814805

Dorobantilor nr.48

Aleea Chisodei nr.10

2.158

159

Filty sa

1814805

Dorobantilor nr.48

Aleea Padurea Verde

6.465

160

Firu-Trans srl

1822506

Steaua bl.52 sc.D ap.3

Steaua nr.65

2.054

161

Floratim sa

2487248

N.Titulescu nr.4

N.Titulescu nr.4

197

162

Fotbal Club Auto

5342942

Pop de Basesti nr.41/43

Valiug nr. 5

824

163

Fundatia International Forum

4357015

CD Loga nr.11

Circumvalatiunii II Bl.b6

10

164

Gelateria K2 srl

15576819

P-ta Victoriei nr.5

P-ta Victoriei nr.5

36

165

General Beton Romania srl

9938922

Epure nr.6-8

Epure nr.6-8

399

166

Geni Soft Group srl

11086660

Acad.Alex Borza nr.4 ap.4

Acad. Alex. Borza nr.4 ap.4

51

167

Gica Import-Export Italia

8375570

Arad.Str. Feledacului nr.1

Aradului nr.34

68

168

GL Hefaistos Company Srl

2486633

Capitan Dan nr.2

Capitan Dan nr.2

315

169

Global Trade &Investment srl

13164064

P-ta Victoriei nr.5 sc.A ap.21

P-ta Victoriei nr.5

54

170

Hi Score srl

6731174

Deva str.A.Vlaicu nr. 60

Intrarea Visinului nr.10 ap.7

22

171

HL-Cons

3979400

Infratirii nr.2 ap. 2, 3

Infratirii nr.2

72

172

I.M.S.R.TIMASUD SA

1805920

M.Viteazul 30A

M.Viteazul 30A

1.190

173

I.N.C.D. URBAN - I.N.C.E.R.C TM

698

Traian Lalescu 2

Traian Lalescu 2

8.537

174

I.Sudura I.M. Timisoara

3041226

M.Viteazul nr.30

M.Viteazul

6.130

175

I.Sudura I.M. Timisoara

3041226

M.Viteazul nr.30

Bulbuca nr.9

7.421

176

Ilian srl

1805998

Putna nr. 14 A

Putna nr. 14 A

98

177

Imober srl

15728550

Gelu nr.11-13

C.Sagului nr 64-66 ap 16

13

178

Imober srl

15728550

Gelu nr.11-13

Carei nr.24 ap. 8

15

179

Imober srl

15728550

Gelu nr.11-13

Fraternității 1/A ap.8

12

180

Imober srl

15728550

Gelu nr.11-13

Titan nr.9 ap.4

9

181

Imobiliara Timis srl

14892171

P-ta Victoriei nr. 4

P-ta Victoriei nr. 4

30

182

Imobiliare C&V srl

14630634

Martir Silviu Motohon nr. 4

A.Saligny nr.6

100

183

Imobiliare C&V srl

14630634

Martir Silviu Motohon nr. 4

C.Sagului nr.140

84

184

INMA BUC.FIL.TIMISOARA

2795310

Bv.Revolutiei 1989,nr.15A parter

Bv.Revolutiei 1989,nr.15A

294

185

Inst.Chimie Timisoara

2488480

M.Viteazul 24

Psih.Cornelia Salceanu 22

6.235

186

Inst.N.C.D.ptr.Elec.-chim.M.C.

9364218

D.Coresi nr.144

Tarnava

237

187

Integral Com srl

2803588

Orșova nr.3 bl.134 sc.A ap.2

Orșova nr.3 bl.134 sc.A ap.2

15

188

Interconex srl

6011521

Sever Bocu nr. 9 ap. 2

Lipovei nr. 9

16

189

Interoptik

3043006

Negoi nr.39

D.Coresi nr. 125 sc A Ap. 3

21

190

Pencop SA

3288880

Amurgului nr.1

Amurgului nr.1

10.801

191

1 Iunie SA

1805157

Penes Curcanu 6

Samuil Micu nr 6

154

192

Iunie 1

1805157

Penes Curcanu 6

Jules Verne nr.52

11.137

193

Konzol Srl

9377641

O.Cotrus nr.2

Girocului nr.29,Arenei

37

194

La Bunul Gospodar srl

3490519

Republici nr.4

Republici nr.4

150

195

Lacinio Company srl

5480937

Bogdanestilor2-Mrsl.I.Antonescu2

Bogdanestilor2

225

196

Laura Gioia

14337490

Resita, B-dul Republicii nr.100

C Negruzzi nr.24

65

197

Lengesia sa

8533980

L.Rebreanu nr.142

L.Rebreanu nr.142

26

198

Level 7 Software

10386589

Bucovina nr.59 D

Eneas nr.31A

74

199

Liant-Company srl

3489522

V.Babes nr.7

V.Babes nr.7

19

200

LOBO srl

6960283

A.Pacha 3

A.Pacha 3

69

201

AEM SA

22362524

C.Buziasului 26

C.Buziasului 26

32.078

202

Market TopDeq

8288490

C.Martirilor 27

Snagov nr.2 A

17

203

Marketing Ivu srl

6469090

Azuga nr.5

Azuga nr.5

14

204

Mavifrancy

14180440

Eminescu nr.26 Ap.4

Eminescu nr.26 Ap.1

51

II      1     1

DIRECTOR,

ȘEF BIROU,

EC. MARTIN STAIA

EC. BOGDAN GH. DUMITRU

II      1     1

205

MC Medical srl

15119736

Eneas nr.75

L.Rebreanu nr.134 A ap.2

21

206

ME Caucaz srl

8534152

T. Ionescu nr.51

T. Ionescu nr.51

198

207

Med-Grimonia srl

6262175

P.Ramneantu(Oltului)nr.19,ap.11

P.Ramneantu(Oltului)nr.19

20

208

ESPE Energia SRL

17061118

Lugojului DN 6 Km 551,6 ,

Ghiroda

P-ta Victoriei nr.1A

21

209

Bega Turism SA

1826281

Marasesti nr.1-3

Baader 6 15973mp,Polonă

2A 4229mp și Virtuții 12

1003 mp

21.205

210

Metrinex srl

3687520

Titel C-tin Petrescu nr.6

Neculuta nr.6

136

211

Metropol Sa

1801279

V.Alecsandri 2

I.Maniu nr. 44

1.960

212

Metropol Sa

1801279

V.Alecsandri 2

Caprioarei nr.1

942

213

Metropol Sa

1801279

V.Alecsandri 2

Somnului nr. 42

5

214

Metropol Sa

1801279

V.Alecsandri 2

V.Alecsandri 2

435

215

N C Devora srl

8507379

T. Ionescu nr.51

T. Ionescu nr.51

297

216

Oprea Industries

8985039

Bucuresti Str.Niculescu Bazar 14

M.cel Batrin nr.62 ap.1

11

217

Oprea Industries

8985039

Bucuresti Str.Niculescu Bazar 14

M.cel Batrin nr.72 ap.2

27

218

Orchideea mica 2 srl

13055105

P-ta Victoriei nr.7

P-ta Victoriei nr.7

334

219

Org.Centr.a Famil.Kolping

7445880

Brasov.Str.Salcamilor nr.2

Paris nr. 19 ap.2

76

220

Orizont srl

1831458

Piata Victoriei 1

Piata Victoriei 1

187

221

Orizont srl

1831458

Piata Victoriei 1

Piata Victoriei 1

8

222

Pan srl

1818068

Piatra Craiului nr.3

Piatra Craiului nr.3

30

223

Paroh Ortodox.Sirba

6102590

Ungureanu nr.14

V.Alecsandri 9

56

224

Parohia Rom-Catol

6993728

Piata Romanilor 2

Stef.Cel Mare 19

500

225

Pasmatex sa

1805190

Jiul nr2

Jiul nr2

385

226

Pasmatex sa

1805190

Jiul nr2

Lalelelor

17

227

Pescotim Sa

1812847

Biled nr.782

P-ta 700

50

228

Pescotim Sa

1812847

Biled nr.782

P-ta Iosefin

66

229

Pescotim Sa

1812847

Biled nr.782

P-ta Badea Cirtan

12

230

Pescotim Sa

1812847

Biled nr.782

A.Pacha

110

231

Pedana Fast srl

10649456

Lidia 71sc.A ap.1

Lidia 71sc.A ap.1

17

232

Petrobanat Trade srl

6374136

Moldova Noua DN57 KM106+100

A.Saguna 3,bl.U5

344

233

Pharmamed srl

2804648

1Decembrie nr.88

Retezat

15

234

Pod Construct srl

1825308

S.Barnutiu nr.11A Sc B ap nr.1

S.Barnutiu nr.11A

27

235

Prima SB srl

2485468

Torontalului nr.10-12

Torontalului nr.10-12

2.507

236

Pro casa srl

13504964

Bader nr.4

Bader nr.4

11

237

Profix srl

1831946

Aleea Martir E. Nagy nr.2 ap.2

Sirius nr.27 ap.17

14

238

Promos Consulting srl

13479119

Sat Chisoda DN 59 Km 8+550Stg

Bujorilor bl 9

12

239

ADI-DIA srl

1818076

Aries nr.20

Aries nr.20

20

240

RA Aquatim

3041480

Gh. Lazar nr. 11A

Treboniu Laurean 7A

3.586

241

RA Aquatim

3041480

Gh. Lazar nr. 11A

Cerna 1, S. Barnutiu 52

17.489

242

RA Aquatim

3041480

Gh. Lazar nr. 11A

Gh. Baritiu nr. 3

638

243

RADEF -Romania Film

7394301

CD Loga nr.2

Zona A

1.981

244

RADEF -Romania Film

7394301

CD Loga nr.2

Zona B

3.584

245

RADEF -Romania Film

7394301

CD Loga nr.2

Zona C

742

246

RADEF -Romania Film

7394301

CD Loga nr.2

Zona D

2.580

247

Radimex srl

1826192

Divizia 9 Cavalerie nr.64

spl.N.Titulescu 4

1.390

248

Randevu srl

9462690

Rusu Sirianu nr.37

Rusu Sirianu nr.37 ap.2

21

249

RATransport Timisoara

2490570

T.Ionescu nr.56

Zona A

1.690

250

RATransport Timisoara

2490570

T.Ionescu nr.56

Zona B

2.115

251

RATransport Timisoara

2490570

T.Ionescu nr.56

Zona C

1.043

252

RATransport Timisoara

2490570

T.Ionescu nr.56

Zona D

36.766

253

Realtor Home Market srl

10295170

Gh.Lazar nr.4 ap. 1

Gh.Lazar nr.4 ap. 1

15

254

Dir.Reg.de Drumuri și Poduri Timișoara

16054368

Coriolan Baran 18

Coriolan Baran 18

1.319

255

Resarogii srl

6469414

Martir D.Juganaru 7 Sc B Ap 7

M.cel Batran nr.70

32

256

Rio Negro Company srl

8534160

I.Vacarescu nr.36

I.Vacarescu nr.36

168

DIRECTOR,

ȘEF BIROU,

EC. MARTIN STAIA

EC. BOGDAN GH. DUMITRU

1 1 1 1

257

Rips srl

2488170

C Aradului 14 A

Plugarilor

52.036

258

Robert Sabelberg

556622-5669

Balantei nr. 20 sc. B ap. 3

V.Lucaci nr.20

23

259

Roeckl Romania srl

8397594

Ulpia Traiana nr.121

Adolescenței

13

260

Roeckl Romania srl

8397594

Ulpia Traiana nr.121

Lisabona (13mp) Torac (14

mp)

27

261

Roel srl

1596786

Bucuresti Str.Bibescu V.-P5A

Aradului nr.105 sc B

18

262

Roger-Serv srl

7624800

I.Mincu nr.9 bl.B 101

I.Mincu nr.9 bl.B 101

20

263

Rom MB srl

15296789

I.Barac nr.1

Orsova nr.27 Bl 108

24

264

Romlube srl

13231481

P-ta Unirii nr.8

Revolutiei nr.1

30

265

Ronn-dobra srl

1801724

Calimanesti 89

Calimanesti 89

512

266

S.I.F.Banat-Crisana SA Suc.T

2761040

Gh.Lazar,36-Sucursala T

Gh.Lazar,36

214

267

SAIF-TIM sa

1828843

Brediceanu nr.8

C. Mosnitei nr.8

3.408

268

Sandru SRL

2806339

Rubinului nr.2

Rubinului nr.2

173

269

SCA Dinamo

1817615

Zugrav Nedelcu nr.9

C.Porumbescu 1-3

22

270

SCA Dinamo

1817615

Zugrav Nedelcu nr.10

Dambovita 42

22

271

SCCA Spatial

1810528

Z.Nedelcu 9

romulus

34

272

SCCA Spatial

1810528

Z.Nedelcu 9

Aradului

7

273

Spot Soc. Cooperativă

1814570

Z.Nedelcu 9

Huniade (53 mp), Goethe 2 (38 mp)Grigorescu 8(13mp)

104

274

Spot Soc. Cooperativă

1814570

Z.Nedelcu 9

S. Barnutiu

15

275

Spot Soc. Cooperativă

1814570

Z.Nedelcu 9

Borzesti (6 mp), Dambovita (44 mp)

50

276

SCF Arcatim sa

1817038

L.Pasteur nr.2

Independentei nr.1-3

77

277

SCF Arcatim sa

1817038

L.Pasteur nr.2

Closca nr.18

280

278

Scolpline srl

6633001

Odobescu nr.13

Cosbuc 5

28

279

SDFEE Timisoara

14492965

Pestalozzi nr.3-5

I. Maniu

16

280

SDFEE Timisoara

14492965

Pestalozzi nr.3-5

Gh. Lazar

18

281

SDFEE Timisoara

14492965

Pestalozzi nr.3-5

C. Aradului

22

282

Seb Almina srl

12679470

I.Maniu nr. 37

Orsova nr. 26

22

283

Neag Group sa

8181255

O.Balea nr.2

O.Balea nr.2

2.444

284

Servcon sa

1815231

I.I. de la Brad nr.27A

Gloriei nr.26

92

285

Sindicatul Liber Uniteh

12844631

Chimistilor nr.5-9

L.Rebreanu nr.11

6.275

286

OMV Petrom SA

1590082

Dorobantilor nr.239 sect 1

București

Circumvalatiunii 2

5.888

287

SNIF SA SUC.TIMIS

13108668

C.Brediceanu nr.8

Albinelor

2.465

288

SNIF SA SUC.TIMIS

13108668

C.Brediceanu nr.8

Bv.16 Dec.1989

1.175

289

SNIF SA SUC.TIMIS

13108668

C.Brediceanu nr.8

Spl.T.Vladimirescu

113

290

SNIF SA SUC.TIMIS

13108668

C.Brediceanu nr.8

Valisoara

1.395

291

Sport voiaj srl

1818327

Piatra Craiului nr.1

Piatra Craiului nr.1

53

292

Tecnorubber srl

10537240

Buziasului nr. 77

N.Paulescu nr.2

60

293

Tehnic Art srl

8303166

C Sagului nr.66 ap.4

C Sagului nr.66 ap.4

12

294

Teleconstructia sa

8220702

Gh.Adam,17

Metalurgiei 2

740

295

Teutates srl

8341860

Holdelor,nr.23

Aleea Creatiei,nr.11,ap.1

8

296

Tiab sa

1555115

Pictor Verona nr.17 București

Paul Iorgvici nr.6

58

297

Tibu Trans srl

13867170

Evlia Celebi nr. 14

Titulescu nr. 21 bl A/2

10

298

Tim Cosate(Xonia)

8534420

T.Ionescu nr.51

T.Ionescu nr.51

581

299

Tim Paul Privat

1823749

C Aradului 46 bl 33-35

C Aradului 46

32

300

Timcon sa

1823242

Demetriade nr.1-3

Demetriade nr.1-3

54.915

301

Timcor srl

1813281

Chimistilor nr.5-9

Buziasului

621

302

TimElectrocolor

1824590

Filaret Barbu nr.2

Lalelelor 23

1.619

303

Soc. Coop. Timiș

1806373

C.Buziasului,nr.14

C.Buziasului,nr.14

24.473

304

Timisoara sa

1834136

Procl. de la Timisoara nr.5 Ap23

Procl. de la T-sra nr.5

112

305

Timisoara sa

1834136

Procl. de la Timisoara nr.5 Ap23

Brediceanu nr.37

274

306

Tim-Press sa

1812960

B-dul Revolutiei1989 nr.8

B-dul Revolutiei1989 nr.8

1.114

307

Tira-cons srl

9630298

Perlei 4

Cerna 12

10

308

TMUCB sa

4268368

A.Saguna nr.3 bl.5

A.Saguna nr.3

31

309

Trading Co impex

1808676

Gh.Baritiu nr. 2 B

P-ta Victoriei nr.7

41

DIRECTOR,                                          ȘEF BIROU,

EC. MARTIN STAIA                             EC. BOGDAN GH. DUMITRU

310

Uniun.Artist. Plastici

10637508

G.Enescu nr.1

G.Enescu nr.1

1.520,77

311

Universal SEJA

1813770

Tineretii nr.19-21

Tineretii nr.19-21

649

312

UTT-sa

1834500

Aradului nr.48

C.Aradului bl.141

10

313

Vajda Val-Tours International

1808390

sat Bodo nr.193

Circumvalatiunii,bl.E nr.10

20

314

Via Adrian Trans srl

13367204

Martir C-tin Zabulica 5 Sc A ap11

I.I.de la Brad bl A 5 sc A

18

315

Viva Tara Romania

14023195

Resita, B-dul Republicii nr.100

C Negruzzi nr.24

66

316

OMV Petrom SA

1590082

Dorobantilor nr.239 sect 1

București

Torontalului 14 A

704

317

WG Test Romania srl

13101104

Lidia nr. 95 bl.54 ap.5

I.I de la Brad bl A 27 Ap.1

24

318

Zlatko Cipi srl

8534330

G.Lazar 40

G.Lazar 40

640

319

Continental srl

1822964

Revolutiei nr. 3

Revolutiei nr.5

9.250

320

Fotbal Club Timișoara SA

18279006

bv.Regele Ferdinant nr.2

P-ța Badea Cârțan

540

321

SC Coti SRL

1819110

Chimistilor nr.5-9

Chimistilor nr.5-9

215

322

SC Racul Company SRL

8534187

bv. T.Ionescu nr.51

bv. T.Ionescu nr.51

29

DIRECTOR,

EC. MARTIN STAIA


ȘEF BIROU,

EC. BOGDAN GHE. DUMITRU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DE ACORD

PRIMAR


DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL URMĂRIRE VENITURI

NR. SC2011-................../....................2011

REFERAT

privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice

Persoanele juridice care au în folosință terenuri proprietate a Statului Roman au achitat până la finele anului 2003, pe baza declarațiilor pe proprie răspundere o taxa de folosință teren conform L69/1993 si O.G.36/2002. Începând cu data de 01.01.2004 această taxă de folosință nu mai este prevăzută de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, taxă care a constituit venit la bugetul local și care nu a mai putut fi percepută de la aproximativ 500 persoane juridice.

Ținând cont de faptul că, persoanele juridice și-au declarat terenurile în folosință până la data de 31.01.2004 și ca veniturile bugetului local au fost diminuate, prin H.C.L.M.T. nr.14/20.07.2004 s-a stabilit închirierea acestor terenuri pe un an de zile prin întocmirea unei Fișe de Calcul. Deasemenea, prin H.C.L.M.T. nr.259/28.06.2005, H.C.L.M.T. nr.291/27.06.2006, H.C.L.M.T. nr.468/18.12.2007, H.C.L.M.T. nr.523/16.12.2008 , H.C.L.M.T. nr.443/15.12.2009 și H.C.L.M.T. nr. 453/20.12.2010 s-a aprobat prelungirea pentru perioada 21.07.2005-20.07.2006, 21.07.2006-31.12.2007, anul 2008, 2009, 2010 respectiv pentru anul 2011 a închirierii acestor terenuri, închiriere aprobata inițial prin H.C.L.M.T. nr.14/20.07.2004.

Fișele de calcul au fost întocmite astfel :

 • -  an 2004 - perioada 01.01.2004-19.07.2004, în baza Deciziei Curții de Conturi emisă în anul 2005;

 • -  an 2004 - perioada 20.07.2004-31.12.2004 ;

 • -  an 2005 - perioada 01.01.2005-20.07.2005 și 21.07.2005-31.12.2005 ;

 • -  an 2006 - perioada 01.01.2006-20.07.2006 și 21.07.2006-31.12.2006 ;

 • -  an 2007 - perioada 01.01.2007-31.12.2007

 • -  an 2008 - perioada 01.01.2008-31.12.2008

 • -  an 2009 - perioada 01.01.2009-31.12.2009

 • -  an 2010 - perioada 01.01.2010-31.12.2010

 • -  an 2011 - perioada 01.01.2011-31.12.2011

În baza declarațiilor și a evidentelor primite de la Direcția Fiscală au fost întocmite inițial aproximativ 455 fișe de calcul , iar până în prezent, ca urmare a clarificării situației juridice a terenurilor, au rămas 322 fișe de calcul, stabilindu-se următoarele debite :

 • -  pentru anul 2004 ( 01.01.2004-19.07.2004) suma de 135.358,58 lei ;

 • -  pentru anul 2004 ( 20.07.2004-31.12.2004) suma de 150.135,10 lei ;

 • -  pentru anul 2005 ( 01.01.2005-20.07.2005) suma de 148.549,42 lei ;

 • -  pentru anul 2005 ( 21.07.2005-31.12.2005) suma de 119.171,61 lei ;

 • -  pentru anul 2006 ( 01.01.2006-20.07.2006) suma de 131.127,04 lei;

- pentru anul 2006 ( 21.07.2006-31.12.2006) suma de 146.921,58 lei;

- pentru anul 2007 ( 01.01.2007-31.12.2007) suma de 285.891,00 lei.

- pentru anul 2008 ( 01.01.2008-31.12.2008) suma de 287.998,35 lei.

- pentru anul 2009 ( 01.01.2009-31.12.2009) suma de 318.841,33 lei.

- pentru anul 2010 ( 01.01.2010-31.12.2010) suma de 368.533,00 lei

- pentru anul 2011 ( 01.01.2011-31.12.2011) suma de 384.259,00 lei

Având în vedere cele expuse anterior,

PROPUNEM :

1. Aprobarea prelungirii închirierii terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice pe anul 2012, închiriere stabilită prin H.C.L.M.T. nr.14/20.07.2004 prelungită prin H.C.L.M.T. nr.259/28.06.2005 , H.C.L.M.T. nr.291/27.06.2006 , H.C.L.M.T. nr.468/18.12.2007 , H.C.L.M.T. nr.523/16.12.2008 , H.C.L.M.T. nr.443/15.12.2009 și H.C.L.M.T. nr.453/20.12.2010, conform ANEXEI .

VICEPRIMAR,

ING. ADRIAN ORZA


DIRECTOR,

EC. MARTIN STAIA


ȘEF BIROU,

EC. BOGDAN GHE. DUMITRU

AVIZAT JURIDIC