Hotărârea nr. 161/2011

161/10.05.2011 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului WILHELM FRIEDL
Hotararea Consiliului Local 161/10.05.2011
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului WILHELM FRIEDL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-07074/27.04.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 şi a art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Prof. Dr. Medic WILHELM FRIEDL pentru întreaga sa activitate care a adus beneficii importante Timişoarei.
Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice,Învățământ,Cultură

SC2010 - 07074 / 27.04.20110

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Propunere de aprobare a acordării

titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului WILHELM FRIEDL

Domnul Wilhelm Friedl s-a născut în Timișoara, la 17 septembrie 1952, într-o familie de intelectuali, tatăl său fiind medic la Policlinica Văcărescu din Timișoara.

A urmat cursurile școlilor primare, gimnaziale și universitare în Timișoara. A absolvit Liceul nr.10 din Timișoara și apoi Facultatea de Medicină Generală din același oraș.

În timpul anilor de liceu și de studenție a reprezentat cu cinste orașul Timișoara în cadrul competițiilor sportive naționale și balcanice, fiind campion național la canotaj în anul 1969.

Între anii 1972- 1977 urmează cursurile Universității de Medicină din Heidelberg, absolvind-o cu diploma de stat - Grand of Study Foundation of the German People. În anul 1977 obține titlul de doctor medic cu “magna cum laudae”, la Universitatea de Medicină din Heidelberg.

Între anii 1988-1992 este Șef Adjunct la Departamentul de Chirurgie Ortopedică și Traumatologie al Universității de Medicină din Heidelberg.

În anul 1992 devine profesor asistent la Universitatea de Medicină din Heidelberg, iar între anii1992-1994 este consultant-șef la Departamentul de Ortopedie, Traumatologie și Reconstrucția Mâinii la Universitatea de Medicină din Heidelberg.

Din anul 1994 și până în prezent este coordonatorul Departamentului de Ortopedie, Traumatologie și Reconstrucția Mâinii la Clinica Aschaffenburg al Spitalului Universitar Wuerzburg. De asemenea, este membru în Corpul Profesoral al Universității de Medicină din Heidelberg și Corpul Profesoral al Universității de Medicină din Wuerzburg.

După anul 2004 devine membru în Comisia Națională de Examinare și Competențe în Chirurgia Ortopedică și Traumatologică din Germania.

În anul 2007 este profesor invitat al Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, iar în anul 2009 meritele sale îi sunt recunoscute prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara.

Cercetător stiințific, membru al mai multor societăți științifice medicale germane (German Trauma Society, German Surgical Society, Bavarian Surgical Sopcietz, AAOS , Kuntscher Kreis-Osteosynthesis International, Cancer German Society), este autorul a unui număr de peste 250 articole de specialitate, 3 monografii și peste 600 de lucrări științifice.

Este un recunoscut specialist în chirurgia reconstructivă a tumorilor osoase, în transplantul meniscal, în artroplastiile de șold, genunchi, umăr, cot și în chirurgia mâinii.

După Revoluția din 1989, Prof.Dr.Wilhelm Friedl a inițiat o colaborare profesională și științifică, permanentă și fructuoasă cu medicii specialiști ortopezi și chirurgi din Timișoara și din țară, participând la numeroase schimburi de experiență, manifestări științifice și intervenții chirurgicale cu grad de dificultate ridicat. A facilitat tratamentul în Germania a cazurilor deosebite, care nu au putut fi rezolvate în România,

A depus un efort susținut în dezvoltarea învățământului medical timișorean, materializat prin obținerea a unui număr de 30 burse de studiu la universități europene, destinate tinerilor specialiști timișeni. De asemenea, a pus bazele unei discipline noi, respectiv chirurgia spinală, și este promotorul unor tehnici medicale moderne, participând astfel la progresul și alinierea ortopediei timișene și românești, la standardele europene.

De-a lungul timpului a colectat donații în valoare de peste 350.000 euro, destinate clinicilor de ortopedie din Timișoara, după cum urmează:

  • -   dispozitive medicale, proteze pentru artroplastii, un ecograf pentru patologia musculo-tendinoasă în valoare de 150.000 euro și

  • -   două truse medicale pentru chirurgia mâinii în valoare totală de 200.000 euro .

Personalitate științifică de renume european, Prof.Dr. Wilhelm Friedl este o prezență constantă la manifestările naționale ortopedice și din domeniul ultrasonografiei musculo-scheletale, contribuind la pregătirea profesională a numeroase generații de specialiști ortopezi și radiologi musculo-scheletari, fiind unul dintre marii prieteni ai medicinei timișene și Universității de Medicină din Timișoara.

Prin tot ce a realizat a dovedit că este un excelent profesionist, un adevărat bănățean, un ambasador al medicinei timișene în Germania, rămânând fidel Timișoarei natale, contribuind la progresul științelor medicale, a ortopediei din Timișoara și din România.

Fiind mândru că este timișorean, Prof.Dr. Wilhelm Friedl și-a exprimat acordul pentru a face lobby în vederea nominalizării Timișoarei , în anul 2010, ca și capitală culturală a Europei.

Pentru toate cele enumerate mai sus, pentru întreaga sa activitate desfășurată până în prezent, activitate care a adus beneficii importante Timișoarei și cetățenilor ei, propunem acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Prof.Dr.Medic WILHELM FRIEDL.

Menționăm că această propunere de a i se acorda titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Prof.Dr. Wilhelm Friedl a fost făcută de către domnul Prof. Dr. Poenaru Dan, Președintele Societății de Ortopedie-Traumatologie din România împreună cu domnul Conf. Dr. Bârsășteanu Florin, Președintele Societății de Imagistică Musculo-scheletară dim România.

GHEORGHE CIUHANDU

Primarul Timișoarei

Violeta Mihalache               Alina Pintilie               Avizat Juridic,

Director


Șef Birou