• Hotărârea 428/2011 - Municipiul Timișoara - 20.12.2011

  428/20.12.2011 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara
 • Hotărârea 427/2011 - Municipiul Timișoara - 20.12.2011

  427/20.12.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 290/03.08.2011 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 50 milioane euro în vederea achiziţionării de tramvaie şi modernizarea depoului
 • Hotărârea 426/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  426/13.12.2011 privind preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de racordare nr. 138/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Buziaşului cogenerare energie electrică şi termică" şi a a Contractului de racordare nr. 139/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Dunarea cogenerare energie electrică şi termică" încheiate între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA şi SC COLTERM SA
 • Hotărârea 425/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  425/13.12.2011 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 424/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  424/13.12.2011 privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosinţa persoanelor juridice
 • Hotărârea 423/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  423/13.12.2011 privind respingerea acordării normei de hrană (alimentaţie de protecţie) personalului Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 422/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 421/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  421/13.12.2011 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara
 • Hotărârea 420/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  420/13.12.2011 privind aprobarea listei cu străzile adiacente pieţelor agroalimentare pentru staţionarea limitată la 2 ore şi lista strazilor cu staţionare limitată la 2 ore
 • Hotărârea 419/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  419/13.12.2011 privind respingerea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara
 • Hotărârea 418/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  418/13.12.2011 privind reglementarea juridica incintă Biblioteca Centrală Universitară EUGEN TUDORAN din Timişoara prin atribuire dezmembrare şi unificare teren
 • Hotărârea 417/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  417/13.12.2011 privind efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii unei scrisori de garanţie bancară pentru eşalonarea la plată a obligaţiile fiscale ale Regiei Autonome de Transport Timişoara administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • Hotărârea 416/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  416/13.12.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 415/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  415/13.12.2011 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 375/27.10.2009 - privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de dispecerat taxi şi a modelului de autorizaţie de dispecerat taxi
 • Hotărârea 414/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  414/13.12.2011 privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, pentru premierea echipei de rugby seniori a clubului sportiv Rugby Club Municipal MVT "Universitatea de Vest" Timişoara
 • Hotărârea 413/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  413/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara
 • Hotărârea 412/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  412/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire şi acces auto, alipire parcelă", Bv. Industriei f.n., Timişoara
 • Hotărârea 411/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  411/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara
 • Hotărârea 410/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  410/13.12.2011 privind nominalizarea a doi membri în Consiliul de Administraţie al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.
 • Hotărârea 409/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 408/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  408/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 407/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  407/13.12.2011 privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 406/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  406/13.12.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 424/31.10.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 405/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  405/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "REABILITARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi spl. Tudor Vladimirescu", Documentaţiei tehnico-economice şi Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 404/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - "Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora"
 • Hotărârea 403/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  403/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Sistem Informatic pentru un Management Eficient"
 • Hotărârea 402/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  402/13.12.2011 privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii chiriei aferente imobilului situat în Timişoara, B-dul Mihai Viteazu nr.26, în care funcţionează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 401/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  401/13.12.2011 privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului în vederea negocierii unui schimb de teren la solicitarea d-lui Burea Alexandru şi d-nei Badău Andreea
 • Hotărârea 400/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  400/13.12.2011 privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unui schimb de teren la solicitarea S.C. JOMRIŢA INVESTIŢII S.R.L.
 • Hotărârea 399/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  399/13.12.2011 privind modificarea contractelor de concesiune/inchiriere, avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor situate in Timisoara, Calea Martirilor nr.51 (zona Braytim)
 • Hotărârea 398/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  398/13.12.2011 privind aprobarea folosintei gratuite a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietatea sau administrarea Municipiului Timişoara, pe parcursul anului 2012, pentru structurile sportive din Timişoara
 • Hotărârea 397/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  397/13.12.2011 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Gh. Bariţiu nr. 5A
 • Hotărârea 396/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  396/13.12.2011 privind respingerea atribuirii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr. 1 catre PARTIDUL CONSERVATOR - FILIALA JUDETEANA TIMIS, cu destinatia de sediu partid
 • Hotărârea 395/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  395/13.12.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. I. Preyer nr. 1/A, la preţul de 10.000 euro.
 • Hotărârea 394/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  394/13.12.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 nr.15, la preţul de 93.700 euro.
 • Hotărârea 393/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  393/13.12.2011 privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara"
 • Hotărârea 392/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  392/13.12.2011 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 391/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  391/13.12.2011 privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia - anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006
 • Hotărârea 390/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  390/13.12.2011 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuitaţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Hotărârea 389/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  389/13.12.2011 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale
 • Hotărârea 388/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  388/13.12.2011 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara
 • Hotărârea 387/2011 - Municipiul Timișoara - 13.12.2011

  387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011
 • Hotărârea 386/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  386/29.11.2011 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei, in vederea organizarii de catre Municipiul Timisoara a "Galei Sportului Timişorean 2011"
 • Hotărârea 385/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  385/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren", str.Cezar Boliac nr. 20 Timişoara
 • Hotărârea 384/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  384/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu „Imobil birouri si locuinte de serviciu", str. Silistra nr. 10B, Timisoara
 • Hotărârea 383/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  383/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara
 • Hotărârea 382/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  382/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara
 • Hotărârea 381/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  381/29.11.2011 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009
 • Hotărârea 380/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  380/29.11.2011 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta
 • Hotărârea 379/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  379/29.11.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara şi a Hotărârii Consiliului Local 21/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006
 • Hotărârea 378/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  378/29.11.2011 privind aderarea la Contractul de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act Aditional nr. 1/06.04.2009 incheiat intre Municipiul Timisoara si SC FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A. a S.C. BUSINESS & LOGISTIC MANAGEMENT S.R.L.
 • Hotărârea 377/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  377/29.11.2011 privind aprobarea Chartei de Responsabilităţi Sociale Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi
 • Hotărârea 376/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  376/29.11.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. F. Mercy nr.9, la preţul de 203.150 lei
 • Hotărârea 375/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  375/29.11.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 1 Decembrie nr. 6, la preţul de 25.000 euro
 • Hotărârea 374/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  374/29.11.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD nr.1), situat în imobilul din str. 1 Decembrie nr.6, la preţul de 50.000 euro.
 • Hotărârea 373/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  373/29.11.2011 privind apartamentarea (unificarea) imobilului situat în Timişoara, str. Leului nr.9, ap. 14+15
 • Hotărârea 372/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  372/29.11.2011 privind modificarea şi completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003 , completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/30.05.2006
 • Hotărârea 371/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  371/29.11.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2012
 • Hotărârea 370/2011 - Municipiul Timișoara - 29.11.2011

  370/29.11.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 30 Septembrie 2011
 • Hotărârea 369/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  369/25.10.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.189/31.05.2011 privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita a cladirii Palatul Culturii din Timisoara în favoarea Teatrului National "Mihai Eminescu", Operei Nationale Române Timisoara, Teatrului German de Stat Timisoara si Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timisoara
 • Hotărârea 368/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  368/25.10.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, str. Rozalia nr.1, la preţul de 1.350.000 lei
 • Hotărârea 367/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  367/25.10.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în B-dul M. Viteazu nr.26, la preţul de 1.000.000 euro
 • Hotărârea 366/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  366/25.10.2011 privind aprobarea suplimentării numărului de personal din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" prin înfiinţarea a 15 noi locuri de muncă, în vederea îndeplinirii indicatorilor tehnico-economici asumaţi în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara"
 • Hotărârea 365/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  365/25.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala, gard", str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timisoara
 • Hotărârea 364/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  364/25.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Eneas nr. 34, 34a, Timişoara
 • Hotărârea 363/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  363/25.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă unifamilială P+1E şi garaj", C.F. 402721 nr. cad. A1529/1/1/15, Timişoara
 • Hotărârea 362/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  362/25.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , "Supermarket produse alimentare si nealimentare", Piata Prahova nr. 16, Timisoara
 • Hotărârea 361/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  361/25.10.2011 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa"
 • Hotărârea 360/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  360/25.10.2011 privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la "Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România" - ALZIAR
 • Hotărârea 359/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  359/25.10.2011 Privind declararea zilei de 18 octombrie, zi de importanţă locală
 • Hotărârea 358/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  358/25.10.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/28.04.2009 privind dezlipirea parcelei înscrise în CF nr. 403424 Timişoara cu nr. topo 8543/1/1/1 din str. 1 Decembrie nr. 58
 • Hotărârea 357/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  357/25.10.2011 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 - privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011
 • Hotărârea 356/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  356/25.10.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 133/29.03.2011 privind modficarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului "Amenajare complex rutier zona Michelangelo", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 355/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  355/25.10.2011 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Pieţe SA
 • Hotărârea 354/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  354/25.10.2011 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 353/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  353/25.10.2011 privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Minciu Cornelia, chiriaşă a ap. 5 din str. Miloia bl. B11 şi Rusu Aspru Petru, chiriaş al ap. 22 din str. Miloia bl. B1 sc. A
 • Hotărârea 352/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  352/25.10.2011 privind aprobarea Contractului de vanzare cumparare - cadru pentru vanzarea terenurilor excedentare terenurilor aflate sub imobilele constructii dobandite in temeiul Legii nr. 112/1995
 • Hotărârea 351/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  351/25.10.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD), situat în imobilul din Piaţa Plevnei nr. 4, la preţul de 40.000 euro+TVA
 • Hotărârea 350/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  350/25.10.2011 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a unui teren situat în Timişoara zona CET - SUD (str. Ovidiu Cotruş)
 • Hotărârea 349/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  349/25.10.2011 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, Bv. C.D.Loga nr. 2 cu denumirea Gradina de Vara " CAPITOL " catre Filarmonica " BANATUL " Timisoara
 • Hotărârea 348/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  348/25.10.2011 privind aprobarea preţului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 34
 • Hotărârea 347/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  347/25.10.2011 privind aprobarea preţului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 36
 • Hotărârea 346/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  346/25.10.2011 privind dezlipirea parcelei cu nr. top 208, alipirea parcelelor cu nr.top 207, top 208/2, revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.450/1996, în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru întabularea Hotelului Central din str. N.Lenau nr.6
 • Hotărârea 345/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  345/25.10.2011 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă situate în Timişoara, str. Timocului nr. 9, str. C. Porumbescu nr. 17, str. Carpati nr. 23, Aleea CFR nr. 4 şi Bv. G-ral Dragalina nr. 18.
 • Hotărârea 344/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  344/25.10.2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei si a Contractului de inchiriere pentru scoatere la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu stand de expunere legume, fructe
 • Hotărârea 343/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  343/25.10.2011 privind aprobarea Caietului de sarcini , a Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei si a Contractului de inchiriere pentru scoatere la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu aparate sau vitrine inghetata
 • Hotărârea 342/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  342/25.10.2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de închiriere pentru scoatere la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu obiectele de mobilier urban cu flori sau standuri de expunere cu flori
 • Hotărârea 341/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  341/25.10.2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei si a Contractului de inchiriere pentru scoatere la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu rulote comerciale, mobile
 • Hotărârea 340/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  340/25.10.2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei si a Contractului de inchiriere pentru scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu standuri de expunere carti
 • Hotărârea 339/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  339/25.10.2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei si a Contractului de inchiriere pentru scoatere la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu chioscuri, tonete
 • Hotărârea 338/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  338/25.10.2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei si a Contractului de inchiriere pentru scoatere la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu aparate pop corn
 • Hotărârea 337/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  337/25.10.2011 privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA
 • Hotărârea 336/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  336/25.10.2011 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
 • Hotărârea 335/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  335/25.10.2011 privind aprobarea Statului de functii şi a Organigramei pentru Filarmonica Banatul Timişoara
 • Hotărârea 334/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  334/25.10.2011 Privind modificarea Statului de functii al Directiei Fiscale a Muncipiului Timisoara
 • Hotărârea 333/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  333/25.10.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011
 • Hotărârea 332/2011 - Municipiul Timișoara - 25.10.2011

  332/25.10.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 30 Iunie 2011
 • Hotărârea 331/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  331/27.09.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă în regim P+1E şi împrejmuire", Calea Dorobanţilor nr. 68 , Timişoara
 • Hotărârea 330/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  330/27.09.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Paul Constantinescu nr. 48, Timisoara
 • Hotărârea 329/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  329/27.09.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Drubeta nr. 27, Timişoara
 • Hotărârea 328/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  328/27.09.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare", str.Câmpului nr.71 Timişoara
 • Hotărârea 327/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  327/27.09.2011 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/ 26.07.2011 - privind alocarea sumei de 87.000 lei în vederea participării Municipiului Timişoara la evenimentul "Ruga Bănăţeană la Dijon" dedicat promovării Municipiului Timişoara şi Regiunii Banat la Dijon, în Burgundia, Franţa
 • Hotărârea 326/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  326/27.09.2011 pentru modificarea perioadei evenimentului care face obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 283 din 26.07.2011 - privind aprobarea organizării unei şedinţe comune a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a Consiliul Local al oraşului înfrăţit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timişoara şi alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara
 • Hotărârea 325/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  325/27.09.2011 privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2011 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 324/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  324/27.09.2011 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 323/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  323/27.09.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ion Slavici nr. 56, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru perioada 01.01.2011-31.07.2011, Parohiei Romano-Catolica Timisoara VII Freidorf
 • Hotărârea 322/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  322/27.09.2011 privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 142/19.04.2011 - privind punerea la dispoziţia Comisiei municipale de fond funciar Timişoara a suprafeţei de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, A (Ps) 679, A 643 şi A 666, din păşunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timişoara, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 321/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  321/27.09.2011 privind corectarea Art. 2 şi Art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr.264/26.07.2011, în vederea atribuirii în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 719 mp catre Parohia Ortodoxă Română Calea Lugojului
 • Hotărârea 320/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  320/27.09.2011 privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC
 • Hotărârea 319/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  319/27.09.2011 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/24.02.2009, modificată
 • Hotărârea 318/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  318/27.09.2011 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Colterm SA aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/27.01.2009, modificată
 • Hotărârea 317/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  317/27.09.2011 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Aquatim SA aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/27.01.2009, modificată
 • Hotărârea 316/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  316/27.09.2011 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/24.02.2009
 • Hotărârea 315/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  315/27.09.2011 privind numirea auditorului financiar la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
 • Hotărârea 314/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  314/27.09.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, str. Eugeniu de Savoya nr.1, la preţul de 630.000 euro
 • Hotărârea 313/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  313/27.09.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD nr.2), în suprafaţă de 69,04 mp., la preţul de 30.000 euro, situat în imobilul din str. E. Gojdu nr.13
 • Hotărârea 312/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  312/27.09.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD nr.2, nr.3, nr.15 şi nr.19, situate în imobilul din str. Ştefan cel Mare nr.7
 • Hotărârea 311/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  311/27.09.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD), în suprafaţă de 38,85 mp., la preţul de 2.000 euro, situat în imobilul din str. 1 Decembrie nr.2
 • Hotărârea 310/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  310/27.09.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a boxelor nr. 5 şi 6, în suprafaţă de 73,13 mp., la preţul de 83.700 lei, situate în imobilul din Piaţa Unirii nr.6
 • Hotărârea 309/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  309/27.09.2011 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ - Colegiul Naţional Bănăţean, Liceul Sârbesc D. Obradovici şi Colegiul Tehnic de Vest
 • Hotărârea 308/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  308/27.09.2011 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din sistemul de tratare al apelor în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare şi după caz casare
 • Hotărârea 307/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  307/27.09.2011 privind subapartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.3, ap.7
 • Hotărârea 306/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  306/27.09.2011 privind unificarea şi dezmembrarea parcelelor de teren cu nr. topo 407/5/a/1, 412/1/d/1/1 şi nr. topo411/1/b/2/1/a cuprinse în CF nr. 409941 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) respectiv în CF nr. 412796 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) şi întabularea bălţii existente
 • Hotărârea 305/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  305/27.09.2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a unei parcele de teren în suprafaţă de 5.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara
 • Hotărârea 304/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  304/27.09.2011 privind atribuirea parcelelor în baza Listei de priorităţi aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr.384/26.10.2010 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 303/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  303/27.09.2011 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situate în Timişoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 34 şi Constantin Brâncoveanu nr. 36.
 • Hotărârea 302/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  302/27.09.2011 privind constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea promovării învestiţiei "Valorificarea deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"
 • Hotărârea 301/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  301/27.09.2011 privind aprobarea amplasamentelor chioşcurilor şi a rulotelor, locaţiilor de comercializare a florilor, cărţilor, popcorn-ului, aparatelor de îngheţată, legumelor, fructelor, şi a modelelor de chioşcuri agreate, conform art. 20, art. 27 şi art. 39 din Regulamentul privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011
 • Hotărârea 300/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  300/27.09.2011 privind aprobarea Statului de functii, Organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely
 • Hotărârea 299/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  299/27.09.2011 Privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale Directiei Fiscale a Muncipiului Timisoara
 • Hotărârea 298/2011 - Municipiul Timișoara - 27.09.2011

  298/27.09.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011
 • Hotărârea 297/2011 - Municipiul Timișoara - 03.08.2011

  297/03.08.2011 privind propunerea de transmitere a imobilului Cinematograful Capitol si Gradina de Vara Capitol din domeniul privat al Statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor Romaniafilm, in domeniul public al Municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 296/2011 - Municipiul Timișoara - 03.08.2011

  296/03.08.2011 privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a imobilului din str. Abrud nr. 19 fostă Piaţa Detunata nr. 6, în care funcţionează Grădiniţa PP nr. 16 din Timişoara
 • Hotărârea 295/2011 - Municipiul Timișoara - 03.08.2011

  295/03.08.2011 privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor, înscris 405657 Timişoara, CF vechi nr. 133760 cu nr. top 125 , în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19
 • Hotărârea 294/2011 - Municipiul Timișoara - 03.08.2011

  294/03.08.2011 privind împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara pentru semnarea documentelor de licitaţie pentru depozitul de deşeuri nepericuloase în comuna Ghizela
 • Hotărârea 293/2011 - Municipiul Timișoara - 03.08.2011

  293/03.08.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 292/2011 - Municipiul Timișoara - 03.08.2011

  292/03.08.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Timişoara nr. 6/2011 privind atribuirea directa prin contract de concesiune către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. a unor suprafeţe de teren în vederea amenajării unor parcări subterane
 • Hotărârea 291/2011 - Municipiul Timișoara - 03.08.2011

  291/03.08.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/15.12.2009 - privind numirea membrilor Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participaţiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cu alte societăţi comerciale, în vederea construirii şi exploatării de parcări în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 290/2011 - Municipiul Timișoara - 03.08.2011

  290/03.08.2011 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 50 milioane euro în vederea achiziţionării de tramvaie şi modernizarea depoului
 • Hotărârea 289/2011 - Municipiul Timișoara - 03.08.2011

  289/03.08.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 288/2011 - Municipiul Timișoara - 03.08.2011

  288/03.08.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 287/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  287/26.07.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/29.03.2011 privind comasarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
 • Hotărârea 286/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  286/26.07.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 285/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  285/26.07.2011 privind alocarea sumei de 87.000 lei în vederea participării Municipiului Timişoara la evenimentul "Ruga Bănăţeană la Dijon" dedicat promovării Municipiului Timişoara şi Regiunii Banat la Dijon, în Burgundia, Franţa
 • Hotărârea 284/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  284/26.07.2011 privind alocarea sumei de 45.000 lei din bugetul local în vederea organizării de către Municipiul Timişoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului de Înfrăţire a oraşului Timişoara cu oraşul Mulhouse din Franţa
 • Hotărârea 283/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  283/26.07.2011 privind aprobarea organizării unei şedinţe comune a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a Consiliul Local al oraşului înfrăţit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timişoara şi alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara
 • Hotărârea 282/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  282/26.07.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter P+2E+M/Er", str.Uzinei nr. 13, Timişoara
 • Hotărârea 281/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  281/26.07.2011 privind respingerea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective", str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf )
 • Hotărârea 280/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  280/26.07.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona predominant rezidentiala - Amplasare locuinta colectiva P+3E", str. Suceava nr. 15, Timisoara
 • Hotărârea 279/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  279/26.07.2011 privind radierea unor poziţii din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 278/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  278/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Weismuller - Laurenţiu Nicoară"
 • Hotărârea 277/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  277/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea "Reabilitare constructii, instalatii si extindere la sala OLIMPIA"din TIMISOARA, Aleea F.C.Ripensia nr. 7
 • Hotărârea 276/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  276/26.07.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de sud
 • Hotărârea 275/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  275/26.07.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de nord
 • Hotărârea 274/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  274/26.07.2011 Privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale neachitate în termen constând in impozit/taxă pe clădire şi/sau impozit/taxă pe teren datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Timişoara
 • Hotărârea 273/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  273/26.07.2011 privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădire şi teren datorat de asociaţii şi fundaţii
 • Hotărârea 272/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  272/26.07.2011 privind închirierea Sălii Olimpia în vederea desfăşurării unui concert Cesaria Evora
 • Hotărârea 271/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  271/26.07.2011 privind alocarea către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" a sumelor necesare implementării proiectului "Screeningul bolilor metabolice la nou-născut şi diagnosticul molecular al bolilor cu trasmitere ereditară:realizarea infrastructurii şi colaborării euro-regionale (SCREENGEN)", Cod HURO 0802/008 AF, aprobat spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră - Ungaria-România 2007-2013, pe Axa prioritară 2.Întărirea coeziunii sociale şi economice în zona de frontieră, Domeniul major de intervenţie 2.4. Protejarea sănătăţii şi prevenirea ameninţărilor comune, 2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru protejarea sănătătii şi prevenirea ameninţărilor comune
 • Hotărârea 270/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  270/26.07.2011 privind prelungirea Contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. General Dragalina nr. 22 cu beneficiara Legii nr. 341/2004 d-na Palcau Adriana
 • Hotărârea 269/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  269/26.07.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 1, în suprafaţă de 51,7 mp., la preţul de 90.000 euro, situat în imobilul din Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3
 • Hotărârea 268/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  268/26.07.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a boxelor nr.7 şi 8, în suprafaţă de 63,23 mp., la preţul de 5.000 euro, situate în imobilul din Piaţa Unirii nr.6
 • Hotărârea 267/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  267/26.07.2011 privind investiţiile de peste un milion de euro
 • Hotărârea 266/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  266/26.07.2011 privind modificarea contractului de concesiune nr. 1/11.01.2008 incheiat cu S.C. AURORA S.R.L.
 • Hotărârea 265/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  265/26.07.2011 privind dezlipirea parcelei înscrise în CF nr. 407888 Timişoara, din Aleea F.C.Ripensia (fosta Piaţa Sf. Petru) şi modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 276/1998 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205/18.11.1997 privind concesionarea fără licitaţie cu plata taxelor aferente a două terenuri în Timişoara pentru construitrea a 1500 locuri de cazare în cămine studenţeşti
 • Hotărârea 264/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  264/26.07.2011 privind alipirea parcelei cu nr. top 5545/2 inscrisa in C.F. nr. 423115 Timisoara cu parcela cu nr. topo 5545/1 inscrisa in C.F. nr. 401381 Timisoara şi apoi dezlipirea din parcela nou creata in urma unificarii a terenului in suprafata de 719 mp din Piaţa Badea Cârţan , in vederea atribuirii catre Parohia Ortodoxă Fabric Est Timişoara
 • Hotărârea 263/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  263/26.07.2011 privind aprobarea mutării pe o perioada determinată, cuprinsă între 01.08.2011 -15.11.2011, a activităţii serviciilor de piaţă ( comerţ cu legume şi fructe) din Piaţa Badea Cârţan în Piaţa Traian.
 • Hotărârea 262/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  262/26.07.2011 privind atribuirea în administrare fără plată Consiliului Judeţean Timiş a tronsonului de drum de pe str. Colonel Enescu (între strada Paris şi strada Sf. Ioan)
 • Hotărârea 261/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  261/26.07.2011 privind vânzarea locuinţelor de tip A.N.L.
 • Hotărârea 260/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  260/26.07.2011 privind aprobarea Criteriilor şi a obiectivelor de performanţă la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timişoara pe anul 2011
 • Hotărârea 259/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  259/26.07.2011 privind aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Teatrul German de Stat
 • Hotărârea 258/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  258/26.07.2011 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 257/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  257/26.07.2011 privind transformarea postului de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Biroului Permanent de Lucru al Consiliului Local
 • Hotărârea 256/2011 - Municipiul Timișoara - 26.07.2011

  256/26.07.2011 privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 255/2011 - Municipiul Timișoara - 12.07.2011

  255/12.07.2011 privind desfasurarea procesului de învăţământ al Liceului de Arte Plastice Timişoara
 • Hotărârea 254/2011 - Municipiul Timișoara - 12.07.2011

  254/12.07.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 articolul VIII", Calea Sagului nr. 171, Timişoara
 • Hotărârea 253/2011 - Municipiul Timișoara - 12.07.2011

  253/12.07.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă locuinţe colective", str.Ion Neculce nr.13 , Timişoara
 • Hotărârea 252/2011 - Municipiul Timișoara - 12.07.2011

  252/12.07.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Amplasare Sediu PSD TIMIS", Blv. Republicii nr. 12, Timişoara,
 • Hotărârea 251/2011 - Municipiul Timișoara - 12.07.2011

  251/12.07.2011 privind revocarea alin. 2 al art. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 250/2011 - Municipiul Timișoara - 12.07.2011

  250/12.07.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană"
 • Hotărârea 249/2011 - Municipiul Timișoara - 12.07.2011

  249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 248/2011 - Municipiul Timișoara - 12.07.2011

  248/12.07.2011 privind aprobarea încheierii Actului adiţional de prelungire cu un an a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiumui Timişoara nr. 217 / 26.05.2009, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timişoara
 • Hotărârea 247/2011 - Municipiul Timișoara - 12.07.2011

  247/12.07.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, SAD nr. 3, în suprafaţă de 32,66 m.p., la preţul de 6.000 euro şi SAD nr. 4, în suprafaţă de 24,2 m.p., la preţul de 5.000 euro, situate în imobilul din Timişoara, str. Iuliu Maniu nr.39
 • Hotărârea 246/2011 - Municipiul Timișoara - 12.07.2011

  246/12.07.2011 privind transmiterea unor imobile - construcţii şi teren cu destinaţia de grădiniţe, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
 • Hotărârea 245/2011 - Municipiul Timișoara - 12.07.2011

  245/12.07.2011 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
 • Hotărârea 244/2011 - Municipiul Timișoara - 12.07.2011

  244/12.07.2011 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 176/31.05.2011 privind aprobarea contractării de către Municipiul Timişoara a unui împrumut în valoare de 4.312.610 lei, de la Ministerul Finanţelor Publice din veniturile obţinute din privatizare de către acesta
 • Hotărârea 243/2011 - Municipiul Timișoara - 12.07.2011

  243/12.07.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011
 • Hotărârea 242/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  242/28.06.2011 privind corectarea unei erori de redactare în preambulul Hotărârii Consiliului Local nr. 405/20.11.2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara"
 • Hotărârea 241/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  241/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu de locuinte colective si individuale", str. Ion Slavici nr. 104, Timisoara
 • Hotărârea 240/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  240/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii locuinte si functiuni complementare, dotari si servicii publice" Extravilan nr. CAD: A 890/2/1, Timişoara
 • Hotărârea 239/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  239/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Lotizare parcela rezidentiala", str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timişoara
 • Hotărârea 238/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  238/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente" Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timişoara
 • Hotărârea 237/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  237/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona cu functiuni mixte: Spatii comerciale, birouri, servicii, unitati de cazare si dotari aferente", Str. Circumvalatiunii nr. 8-10, Timişoara
 • Hotărârea 236/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  236/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1 si garaj", str. Ioachim Miloia nr. 37, Timişoara
 • Hotărârea 235/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  235/28.06.2011 privind aprobarea proiectului "Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. -"Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 234/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  234/28.06.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creştere
 • Hotărârea 233/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  233/28.06.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timisoara în calitate de partener la proiectul "Traditional Food Culture and Lifestyles for Climate Change Adaptation in South East Europe", acronim TRAFLICCA, finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei
 • Hotărârea 232/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  232/28.06.2011 pentru respingerea prelungirii Contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Victoriei nr.6
 • Hotărârea 231/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  231/28.06.2011 privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru terenurile apartinand domeniului public, pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Timisoara Piaţa 700
 • Hotărârea 230/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  230/28.06.2011 privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Timişoara, str. C. Porumbescu nr. 32
 • Hotărârea 229/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  229/28.06.2011 privind dezmembrarea parcelei cu număr top. 30206/1 în suprafaţă de 1284 mp, înscrisă în C.F. nr. 421764 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 65923) în parcelele cu nr. top. 30206/1/1 (526 mp), nr. top. 30206/1/2 (21 mp) şi nr. top. 30206/1/3 (737 mp), dezmembrarea parcelei cu număr top. 30206/2 în suprafaţă de 816 mp, înscrisă în C.F. nr. 400879 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 111202) în parcelele cu nr. top. 30206/2/1 (757 mp) şi nr. top. 30206/2/2 (59 mp)
 • Hotărârea 228/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  228/28.06.2011 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Stefan cel Mare nr. 33 catre Asociatia MISCAREA PENTRU REGATUL ROMANIEI
 • Hotărârea 227/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  227/28.06.2011 privind completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 226/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  226/28.06.2011 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii cu Fundaţia Caritatea a chiriei aferente imobilului situat în Timişoara bv. 16 Decembrie nr. 24 în care funcţionează Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu"
 • Hotărârea 225/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  225/28.06.2011 privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii achiziţionării imobilului din str. Rozalia nr.1, în care funcţionează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă-Timişoara
 • Hotărârea 224/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  224/28.06.2011 privind acceptarea donaţiei terenului, în suprafaţă de 94 de mp., oferit de Ion Teodor şi Ion Vioara, teren înscris în CF nr.424907 Timişoara, situat în str.Virgil Madgearu nr.6
 • Hotărârea 223/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  223/28.06.2011 privind aprobarea procedurii de solicitare de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, Ministerului Finanţelor Publice, a compensării, respectiv a stingerii obligaţiilor de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, cu sumele scadente şi nevirate reprezentând compensaţii acordate de la bugetul de stat pentru creşterea neprevizionată a preţurilor la combustibil cuvenite conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006
 • Hotărârea 222/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  222/28.06.2011 privind modificarea componenţei Comisiei III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara
 • Hotărârea 221/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  221/28.06.2011 privind validarea mandatului de consilier local al domnului ŞTEFAN PETRU
 • Hotărârea 220/2011 - Municipiul Timișoara - 28.06.2011

  220/28.06.2011 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei GEMENIUC ELENA PATRICIA
 • Hotărârea 219/2011 - Municipiul Timișoara - 14.06.2011

  219/14.06.2011 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 218/2011 - Municipiul Timișoara - 14.06.2011

  218/14.06.2011 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 217/2011 - Municipiul Timișoara - 14.06.2011

  217/14.06.2011 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creşterere"
 • Hotărârea 216/2011 - Municipiul Timișoara - 14.06.2011

  216/14.06.2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie "Modernizare construcţie P+1E pentru proiect "Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale" - modificări interioare şi exterioare şi semnalistică"
 • Hotărârea 215/2011 - Municipiul Timișoara - 14.06.2011

  215/14.06.2011 privind extinderea suprafetei spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta inchiriat prin Contractul de inchiriere nr. 1546/2010 la Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - Organizatia Judeteana Timis in imobilul din Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 4
 • Hotărârea 214/2011 - Municipiul Timișoara - 14.06.2011

  214/14.06.2011 privind reapartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Gheorghe Doja nr.7
 • Hotărârea 213/2011 - Municipiul Timișoara - 14.06.2011

  213/14.06.2011 privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in imobile revendicate
 • Hotărârea 212/2011 - Municipiul Timișoara - 14.06.2011

  212/14.06.2011 pentru mandatarea Primarului Municipiului Timişoara de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara să semneze Documentul de Poziţie Privind Modul de Implementare a Proiectului "Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş"
 • Hotărârea 211/2011 - Municipiul Timișoara - 14.06.2011

  211/14.06.2011 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006 -15414/31.07.2006
 • Hotărârea 210/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  210/31.05.2011 privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismul DACIA 1307 DC şi pentru mijloacele tehnice de intervenţie ce deservesc Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
 • Hotărârea 209/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  209/31.05.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire complex social cu biserica, gradinita, sala polivalenta, azil persoane in varsta, casa oaspeti si teren de sport", str. Tacit nr. 8, Timişoara
 • Hotărârea 208/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  208/31.05.2011 privind aprobarea Studiului de Fundamentare Istorică "Zone construite protejate - Timişoara 2011"
 • Hotărârea 207/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  207/31.05.2011 privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara pentru constituirea Asociaţiei "Cluster regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor - Regiunea Vest România"
 • Hotărârea 206/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  206/31.05.2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a Analizei cost- beneficiu elaborate de către SC Subcontrol SRL în vederea realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara"
 • Hotărârea 205/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  205/31.05.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timisoara la Proiectul INFORMED CITIES INITIATIVE derulat de către ICLEI - Local Governments for Sustainability
 • Hotărârea 204/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  204/31.05.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timisoara în calitate de partener 11 la proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors", „O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participare la Convenţia Primăriilor", acronim CONURBANT, finanţat de Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI) prin Programului Intelligent Energy Europe 2010
 • Hotărârea 203/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  203/31.05.2011 pentru respingerea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 124/29.03.2011 privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie anuală aferentă anului financiar 2011, din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia "Baschet - Club Timişoara"
 • Hotărârea 202/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  202/31.05.2011 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Subvenţionare nr.2/20.12.2010 pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara
 • Hotărârea 201/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  201/31.05.2011 privind respingerea acordării gratuităţii la transportul public local, elevilor din ciclul liceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 200/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  200/31.05.2011 cu privire la aprobarea achitării taxei de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2011
 • Hotărârea 199/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  199/31.05.2011 privind declararea zilei de 08 iulie - "Ziua Transportului Public Local din Municipiul Timişoara"
 • Hotărârea 198/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  198/31.05.2011 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.478/28.10.2008 privind procedura în vederea obţinerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal , modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310/28.07.2009, şi aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de Oportunitate
 • Hotărârea 197/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  197/31.05.2011 privind aprobarea completării Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 196/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  196/31.05.2011 privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1482/2006 incheiat cu Asociaţia Luptătorilor din Revoluţia Anticomunistă 16-22 Decembrie 1989 pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Preyer nr.2
 • Hotărârea 195/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  195/31.05.2011 privind încheierea unui Contract de închiriere cu ASOCIAŢIA FILATELICA TIMISOARA, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str.Pop de Băseşti nr.43
 • Hotărârea 194/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  194/31.05.2011 privind incheierea unui contract de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 21 cu DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI TIMIŞ
 • Hotărârea 193/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  193/31.05.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, SAD 2A, în suprafaţă de 49,19 m.p., la preţul de 80.000 euro şi SAD 2B, în suprafaţă de 48,36 m.p., la preţul de 100.000 euro, situate în imobilul din str. E. Ungureanu nr. 9
 • Hotărârea 192/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  192/31.05.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, în suprafaţă de 120,14 m.p., la preţul de 200.000 euro
 • Hotărârea 191/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  191/31.05.2011 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 233/29.06.2010 privind atribuirea in folosinţă gratuită către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiş, a terenului situat in Timisoara, inscris in C.F. nr. 416631 Timişoara cu nr. top 13494/1
 • Hotărârea 190/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  190/31.05.2011 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Mangalia nr.2 şi str. Ioan Budai Deleanu nr. 14
 • Hotărârea 189/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  189/31.05.2011 privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timişoara în favoarea Teatrului Naţional "Mihai Eminescu", Operei Naţionale Române Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara
 • Hotărârea 188/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  188/31.05.2011 privind înscrierea în CF a documentaţiei de dezlipire (dezmembrare) a parcelei de teren cu nr. topo 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/3, înscrisă în CF nr. 419403 Timişoara (CF vechi 8652 Chişoda)
 • Hotărârea 187/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  187/31.05.2011 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă situate în Timişoara, str. Batanea nr. 33 şi str. C. Brancoveanu nr. 24
 • Hotărârea 186/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  186/31.05.2011 privind dezmembrarea parcelei înscrisă în C.F. 426748 Timişoara cu nr. top. 17294/2, 17295, situată în splaiul Tudor Vladimirescu nr. 19/A
 • Hotărârea 185/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  185/31.05.2011 privind revocarea dreptului de folosinţă permanentă al Societăţii Cooperative Modex Grup asupra terenului situat pe Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 19A, Timişoara, înscris în CF nr. 426748, top 17294/2, 17295 în suprafaţă de 5738 mp, proprietate publică a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 184/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  184/31.05.2011 privind solicitarea Guvernului României de trecere a unui teren din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Statului Român
 • Hotărârea 183/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  183/31.05.2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, Regulamentului de organizare si functionare, Organigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara
 • Hotărârea 182/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  182/31.05.2011 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 181/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  181/31.05.2011 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară
 • Hotărârea 180/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  180/31.05.2011 privind aprobarea Statului de Funcţii, Organigramei şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
 • Hotărârea 179/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  179/31.05.2011 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 178/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  178/31.05.2011 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2011
 • Hotărârea 177/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  177/31.05.2011 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 176/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  176/31.05.2011 privind aprobarea contractării de către Municipiul Timişoara a unui împrumut în valoare de 4.312.610 lei, de la Ministerul Finanţelor Publice din veniturile obţinute din privatizare de către acesta
 • Hotărârea 175/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  175/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 ale SC PIEŢE SA Timişoara
 • Hotărârea 174/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  174/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011 ale SC Administrarea Domeniului Public SA
 • Hotărârea 173/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  173/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A
 • Hotărârea 172/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  172/31.05.2011 privind aprobarea Acordului Subsidiar de Împrumut şi Finanţare între Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 171/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2012
 • Hotărârea 170/2011 - Municipiul Timișoara - 31.05.2011

  170/31.05.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 31 Martie 2011
 • Hotărârea 169/2011 - Municipiul Timișoara - 10.05.2011

  169/10.05.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei Oncohelp
 • Hotărârea 168/2011 - Municipiul Timișoara - 10.05.2011

  168/10.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 302/29.07.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creştere"
 • Hotărârea 167/2011 - Municipiul Timișoara - 10.05.2011

  167/10.05.2011 privind inchirierea spatiilor temporar disponibile situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
 • Hotărârea 166/2011 - Municipiul Timișoara - 10.05.2011

  166/10.05.2011 privind închirierea Sălii "Constantin Jude" (Olimpia) către Fundaţia "Mereu Aproape", în scopul desfăşurării preselecţiei participanţilor pentru emisiunea "X Factor"
 • Hotărârea 165/2011 - Municipiul Timișoara - 10.05.2011

  165/10.05.2011 privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta
 • Hotărârea 164/2011 - Municipiul Timișoara - 10.05.2011

  164/10.05.2011 privind majorarea capitalului social al S.C. PIETE S.A.
 • Hotărârea 163/2011 - Municipiul Timișoara - 10.05.2011

  163/10.05.2011 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 la S.C. HORTICULTURA S.A.
 • Hotărârea 162/2011 - Municipiul Timișoara - 10.05.2011

  162/10.05.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011
 • Hotărârea 161/2011 - Municipiul Timișoara - 10.05.2011

  161/10.05.2011 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului WILHELM FRIEDL
 • Hotărârea 160/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  160/19.04.2011 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2011
 • Hotărârea 159/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  159/19.04.2011 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Liceul cu Program Sportiv - C.S.S."BANATUL" Timişoara
 • Hotărârea 158/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  158/19.04.2011 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv AEM-LUXTEN Timişoara
 • Hotărârea 157/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  157/19.04.2011 privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Municipal Timisoara,aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.170/2010 si modificarea si completarea acestuia
 • Hotărârea 156/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  156/19.04.2011 privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Baschet Club Danzio Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.167/2010 si modificarea si completarea acestuia
 • Hotărârea 155/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  155/19.04.2011 privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.117/2007 si modificarea si completarea acestuia
 • Hotărârea 154/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  154/19.04.2011 privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timişoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.113/2007 si modificarea si completarea acestuia
 • Hotărârea 153/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  153/19.04.2011 privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.114/2007 si modificarea si completarea acestuia
 • Hotărârea 152/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  152/19.04.2011 privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Scolar nr.1 Timisoara,aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.168/2010 si modificarea si completarea acestuia
 • Hotărârea 151/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  151/19.04.2011 privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, in cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Scolar Bega Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.169/2010 si modificarea si completarea acestuia
 • Hotărârea 150/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  150/19.04.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr.3, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald
 • Hotărârea 149/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  149/19.04.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Bogdanestilor nr. 4 datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timisoara - CARP
 • Hotărârea 148/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  148/19.04.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr.10-12 datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn
 • Hotărârea 147/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  147/19.04.2011 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", Filarmonica "Banatul" şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 146/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 145/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  145/19.04.2011 privind aprobarea cheltuielilor suplimentare şi neprevăzute conexe proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara"
 • Hotărârea 144/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  144/19.04.2011 privind dezlipirea imobilului cu nr.cad.400470 înscris în CF nr. 400470 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.123039 , nr.topo.vechi 26224/2/1/1/1/1/1/1/1) , str.Teiului nr.7
 • Hotărârea 143/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  143/19.04.2011 privind atribuirea imobilului din Timisoara, str. Alunis nr. 36 catre MITROPOLIA BANATULUI, ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI cu destinatia de unitate de invatamant pentru ciclu primar scolar
 • Hotărârea 142/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  142/19.04.2011 privind punerea la dispoziţia Comisiei municipale de fond funciar Timişoara a suprafeţei de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, A (Ps) 679, A 643 şi A 666, din păşunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timişoara, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 141/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  141/19.04.2011 privind concesionarea unui numar de 38 de locatii prin licitatie publica in vederea amplasarii de cabinete tehnice stradale de telecomunicatii
 • Hotărârea 140/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  140/19.04.2011 Privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"
 • Hotărârea 139/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  139/19.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 138/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  138/19.04.2011 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 203 posturi din cadrul regiei
 • Hotărârea 137/2011 - Municipiul Timișoara - 19.04.2011

  137/19.04.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara
 • Hotărârea 136/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  136/29.03.2011 privind respingerea concesionarii unui numar de 38 de locatii prin licitatie publica in vederea amplasarii de cabinete tehnice stradale de telecomunicatii pentru servicii de date si voce
 • Hotărârea 135/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  135/29.03.2011 privind dezlipirea şi apoi alipirea parcelelor înscrise în CF nr.425366 şi CF 415479 din str. Peru (fosta str.Bujorilor nr.49-51)
 • Hotărârea 134/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  134/29.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 439/30.11.2010 privind aprobarea proiectului "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 133/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  133/29.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 132/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  132/29.03.2011 privind atribuirea catre Directia de Asistenta Sociala a unui spatiu situat in corpul vechi al Scolii Generale nr. 11 din str. Razboieni nr. 2 pentru realizarea unui Centru de Incluziune Sociala
 • Hotărârea 131/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  131/29.03.2011 privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului "Modernizarea Parcului Rozelor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 130/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  130/29.03.2011 privind respingerea dezlipirii terenului cu nr.topo 215/2, aferent scărilor şi parapetului aferent acestora - pasaj din Piaţa Victoriei
 • Hotărârea 129/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  129/29.03.2011 privind alocarea, pentru anul 2011, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara
 • Hotărârea 128/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  128/29.03.2011 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2011 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 127/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  127/29.03.2011 privind alocarea sumei de 100 000 lei în vederea executării lucrărilor de amenajare pentru Parohia Ortodoxă Română Timişoara Cetate
 • Hotărârea 126/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  126/29.03.2011 privind alocarea sumei de 100.000 lei în vederea finalizării lucrărilor de construire a Bisericii Parohiale din Parohia Ortodoxă Română Timişoara Aeroport
 • Hotărârea 125/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  125/29.03.2011 privind alocarea sumei de 45.000 RON din bugetul local în vederea organizării de către Municipiul Timişoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Protocolului de Înfrăţire a oraşului Timişoara cu oraşul Faenza din Italia
 • Hotărârea 124/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  124/29.03.2011 privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie anuală aferentă anului financiar 2011 din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia "Baschet - Club Timişoara"
 • Hotărârea 123/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  123/29.03.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Imobil de locuit S+P+2E+Eretras", P-ţa Sfântul Iosif cel Nou nr. 9, Timişoara
 • Hotărârea 122/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  122/29.03.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de nord
 • Hotărârea 121/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  121/29.03.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de sud
 • Hotărârea 120/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  120/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situate in Timisoara Aleea Sanatatii nr.15, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei "Casa Faenza"
 • Hotărârea 119/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  119/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, str. Gheorghe Baritiu nr. 18, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Asociatiei "Serviciul de Ajutor Maltez in Romania" Filiala Timisoara
 • Hotărârea 118/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  118/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011 pentru patru cladiri, Fundatiei Umanitare "Centrul Vietii"
 • Hotărârea 117/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  117/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei "Societatea Romana Speranta"
 • Hotărârea 116/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  116/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011 pentru opt cladiri Fundaţiei "Pentru Voi"
 • Hotărârea 115/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  115/29.03.2011 privind invitarea la Primăria Timişoara a persoanelor fizice, care au obligaţia să efectueze declaraţiile, pentru înscrierea în Registrul agricol.
 • Hotărârea 114/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  114/29.03.2011 privind incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen
 • Hotărârea 113/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  113/29.03.2011 privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa
 • Hotărârea 112/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  112/29.03.2011 privind aprobarea Protocolului privind proiectul "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM, depus spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 de către Municipiul Timişoara, în calitate de Lider de proiect, alături de Municipiul Szeged, în calitate de Partener de proiect
 • Hotărârea 111/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  111/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 110/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  110/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creştere"
 • Hotărârea 109/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  109/29.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 425/30.11.2010 privind aprobarea proiectului "Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 108/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  108/29.03.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD 2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr.15, la preţul de 10.000 euro
 • Hotărârea 107/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  107/29.03.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD 2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr. 9, la preţul de 72.000 euro
 • Hotărârea 106/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  106/29.03.2011 privind unificarea parcelei cu nr. topo 505/2/2/a (nr. convertit 407138) cuprinsă în CF nr. 407138 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3098 Freidorf) cu parcela cu nr. topo 505/2/2/b (nr. convertit 415691) cuprinsă în CF nr. 415691 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 5084 Freidorf)
 • Hotărârea 105/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  105/29.03.2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită Parohiei Ortodoxe Biserica Studenţilor a suprafeţei totale de 534 m.p., formată din terenul cuprins în parcelele cu nr. topo : 9622, 9620 şi 9618 înscrise în : CF nr. 422501 Timişoara, CF nr. 422539 Timişoara respectiv CF nr. 422538 Timişoara şi radierea dreptului de administrare al ACADEMIEI ROMÂNE asupra parcelei de teren cu nr. topo 9622
 • Hotărârea 104/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  104/29.03.2011 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Revolutiei 1989 nr. 20 catre Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timisoara cu destinaţia de sediu
 • Hotărârea 103/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  103/29.03.2011 privind subapartamentarea apartamentului nr. 8 din str. I. Preyer nr. 2
 • Hotărârea 102/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  102/29.03.2011 privind dezmembrarea parcelei cu număr top. 30985 în suprafaţă de 2007 mp., înscrisă în CF. nr. 400253 Timişoara, (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 82247) în parcelele cu nr. top 30985/1 (1873 mp.) şi nr. top 30985/2 (134 mp.) şi trecerea parcelei cu numărul top 30985/2 în suprafaţă de 134 mp., din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 101/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  101/29.03.2011 privind dezmembrarea (dezlipirea) si ieşirea din indiviziune asupra imobilului (teren) cu nr. topo. 22567, 22568 înscris in CF nr.421464 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.10832) , str.Călaraşi nr.16-16A
 • Hotărârea 100/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  100/29.03.2011 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a suprafeţei de 2360 mp. teren înscris în C.F. nr. 416680 Timişoara, nr. top 6983/1/1/2 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 578/19.12.2006 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a suprafeţei de 2360 m.p. teren, situat în Timişoara, str. Fagului nr. 11, înscris în C.F. nr.7 - Timişoara, top. nr. 6983/1/1, către Centrul de Resurse şi Asistenta Educationala "Speranţa"
 • Hotărârea 99/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  99/29.03.2011 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unor schimburi de terenuri aflate in proprietatea municipiului Timisoara cu terenuri aflate in proprietatea altor persoane
 • Hotărârea 98/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  98/29.03.2011 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unui schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 609 mp, proprietatea d-nei Bora Ileana si a d-lui Bora Traian, pe care este prevazuta construirea Inelului IV de circulatie
 • Hotărârea 97/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  97/29.03.2011 Privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unui schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 567 mp, proprietatea d-nei Gherasim Milica, pe care este prevazuta construirea Inelului IV de circulatie
 • Hotărârea 96/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  96/29.03.2011 privind aprobarea preţului de vanzare a suprafetei de 43.480 mp teren situat in Timisoara, Aleea Padurea Verde nr.6 înscris în CF. 72740 Timisoara la pretul stabilit prin "Rapoartele de evaluare intocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT SRL" si Mioc Nicolae pret consemnat in Procesul Verbal din data de 08.02.2011 al Comisiei de Negociere cu tertii a Consiliului Local Timisoara
 • Hotărârea 95/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  95/29.03.2011 privind respingerea punerii la dispoziţia Comisiei municipale de fond funciar Timişoara a suprafeţei de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, Ps 679 şi A 666, din păşunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 94/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  94/29.03.2011 privind luarea la cunostinta a procesului verbal al sedintei din data de 08.02.2011 a Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu privire la reactualizarea (modificarea) chiriei lunare aferenta spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii) inchiriat prin Contractul de inchiriere nr. 1466/2005, la S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L.
 • Hotărârea 93/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  93/29.03.2011 privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.140/25.03.2008 privind concesionarea unei suprafete de teren catre SC METALTIM SA Timisoara
 • Hotărârea 92/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  92/29.03.2011 privind modificarea şi aprobarea Organigramei , Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul de Servicii Sociale "Pentru Voi" Timişoara
 • Hotărârea 91/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  91/29.03.2011 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 90/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  90/29.03.2011 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 89/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  89/29.03.2011 privind scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu terase sezoniere in Piata Victoriei, Piata Traian şi Piaţa Unirii
 • Hotărârea 88/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  88/29.03.2011 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară
 • Hotărârea 87/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  87/29.03.2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
 • Hotărârea 86/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  86/29.03.2011 privind pastrarea personalitatii juridice a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr.Victor Babes" Timisoara in raport cu celelalte unitati sanitare si nu va fi supus comasarii cu Spitalul Clinic Municipal
 • Hotărârea 85/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  85/29.03.2011 privind comasarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
 • Hotărârea 84/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  84/29.03.2011 privind înregistrarea Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.)
 • Hotărârea 83/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  83/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională
 • Hotărârea 82/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  82/29.03.2011 privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019
 • Hotărârea 81/2011 - Municipiul Timișoara - 29.03.2011

  81/29.03.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2010 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010
 • Hotărârea 80/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  80/01.03.2011 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010 cu modificările si completările ulterioare
 • Hotărârea 79/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  79/01.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/25.01.2011 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 78/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  78/01.03.2011 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Club Banu Sport Timişoara
 • Hotărârea 77/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  77/01.03.2011 privind aprobarea finantarii din bugetul local pentru manifestarile sportive cu ocazia "Zilei Timisoarei"
 • Hotărârea 76/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  76/01.03.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara,
 • Hotărârea 75/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  75/01.03.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex comercial si de servicii", str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara
 • Hotărârea 74/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  74/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare conducte apă strada Uzinei"
 • Hotărârea 73/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  73/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric"
 • Hotărârea 72/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  72/01.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany
 • Hotărârea 71/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  71/01.03.2011 privind incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara '89
 • Hotărârea 70/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  70/01.03.2011 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Municipiului Timişoara nr. 351/29.09.2009 privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la Proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" şi a contribuţiei proprii la acest proiect
 • Hotărârea 69/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  69/01.03.2011 privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre Municipiul Timişoara, prin Compartimentul Infocentru Turistic din cadrul Direcţiei Dezvoltare, şi Universitatea de Vest, prin Secţia Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, privind promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul turismului
 • Hotărârea 68/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  68/01.03.2011 privind stabilirea alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice
 • Hotărârea 67/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  67/01.03.2011 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoane vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice
 • Hotărârea 66/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  66/01.03.2011 privind cuantumul veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei şi a veniturilor care nu se pot dovedi prin acte eliberate de autorităţile competente, în vederea aplicării Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
 • Hotărârea 65/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  65/01.03.2011 privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timişoara, pentru anul 2011
 • Hotărârea 64/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  64/01.03.2011 privind stabilirea suprafeţei luate în calcul pentru determinarea volumului de ape meteorice preluate în sistemul centralizat de canalizare de pe suprafeţele aparţinând domeniului public al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 63/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  63/01.03.2011 privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006
 • Hotărârea 62/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  62/01.03.2011 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010
 • Hotărârea 61/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  61/01.03.2011 privind instituirea taxei speciale pentru procedura desfacerii căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă
 • Hotărârea 60/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  60/01.03.2011 privind preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de proiectare nr. 50011/02.08.2006 privind "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timişoara" , încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA
 • Hotărârea 59/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  59/01.03.2011 privind respingerea atribuirii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr. 1 catre PARTIDUL CONSERVATOR - FILIALA JUDETEANA TIMIS, cu destinatia de sediu partid
 • Hotărârea 58/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  58/01.03.2011 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Tmisoara, str. Orsova nr. 4 catre FEDERATIA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DIN TIMISOARA
 • Hotărârea 57/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  57/01.03.2011 privind repartizarea apartamentului 15 din str. Miloia bl.B2
 • Hotărârea 56/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  56/01.03.2011 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Iepurelui nr. 10, înscris în C.F. nr. 423541 Timişoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 3122 Timişoara cu nr. top. 7117
 • Hotărârea 55/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  55/01.03.2011 privind dezmembrarea (subapartamentarea) imobilului situat în Timişoara str. Florimund Mercy nr.4, ap.17
 • Hotărârea 54/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  54/01.03.2011 privind măsuri de protecţia mediului (colmatări de canalizări şi răspândire de pulberi în atmosferă)
 • Hotărârea 53/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  53/01.03.2011 privind respingerea convocării Adunării Extraordinare a Asociaţilor Societăţii Comerciale Administrarea Domeniului Public S.A.Timişoara
 • Hotărârea 52/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  52/01.03.2011 privind aprobarea Rapoartelor de analiză a S.C. Pieţe S.A. şi S.C. Horticultura S.A. întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/30.11.2010
 • Hotărârea 51/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  51/01.03.2011 privind completarea Listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/14.10.2002
 • Hotărârea 50/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  50/01.03.2011 privind completarea anexei la contractul de concesiune a unor bunuri publice de alimentare cu apa si de canalizare de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara catre S.C. AQUATIM S.A
 • Hotărârea 49/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  49/01.03.2011 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2011, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara
 • Hotărârea 48/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  48/01.03.2011 Privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unui schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 93 mp ocupati de Colegiul de Arta Ion Vidu si 15 mp ocupati de strada Ion Vidu ,proprietatea lui Tenche Ioan Stefan si Tenche Dimitrie Vilian
 • Hotărârea 47/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  47/01.03.2011 privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 46/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  46/01.03.2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică
 • Hotărârea 45/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  45/01.03.2011 privind Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 44/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  44/01.03.2011 privind modificarea si aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 43/2011 - Municipiul Timișoara - 01.03.2011

  43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 42/2011 - Municipiul Timișoara - 15.02.2011

  42/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gladiolelor"
 • Hotărârea 41/2011 - Municipiul Timișoara - 15.02.2011

  41/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman"
 • Hotărârea 40/2011 - Municipiul Timișoara - 15.02.2011

  40/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Anul 1848"
 • Hotărârea 39/2011 - Municipiul Timișoara - 15.02.2011

  39/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Câmpului"
 • Hotărârea 38/2011 - Municipiul Timișoara - 15.02.2011

  38/15.02.2011 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Mătăsarilor nr.2
 • Hotărârea 37/2011 - Municipiul Timișoara - 15.02.2011

  37/15.02.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD 6 şi SAD 8), situate în imobilul din str. Anton Pann nr.1, la preţul de 127.000 euro
 • Hotărârea 36/2011 - Municipiul Timișoara - 15.02.2011

  36/15.02.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD ), situat în imobilul din str. V. Alecsandri nr.5, la preţul de 400.000 lei
 • Hotărârea 35/2011 - Municipiul Timișoara - 15.02.2011

  35/15.02.2011 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr 66/26.02.2008 - privind darea in folosinţă gratuită către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, a suprafeţei de 426,19 mp. din terenul cuprins în CF nr.13176 Timisoara
 • Hotărârea 34/2011 - Municipiul Timișoara - 15.02.2011

  34/15.02.2011 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/ 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 33/2011 - Municipiul Timișoara - 15.02.2011

  33/15.02.2011 privind aprobarea Rapoartelor de analiză întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2010 - privind stabilirea unui program de analiză a performanţelor economice ale regiilor şi societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic
 • Hotărârea 32/2011 - Municipiul Timișoara - 15.02.2011

  32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională
 • Hotărârea 31/2011 - Municipiul Timișoara - 15.02.2011

  31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011
 • Hotărârea 30/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  30/25.01.2011 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
 • Hotărârea 29/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  29/25.01.2011 privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara a sumelor necesare pentru organizarea "ZILEI ENERGIEI 2011"
 • Hotărârea 28/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  28/25.01.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parc tehnologic pentru energii alternative si parc fotovoltaic" extravilan Timisoara
 • Hotărârea 27/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  27/25.01.2011 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timişoara cu cota TVA de 24%
 • Hotărârea 26/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  26/25.01.2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică
 • Hotărârea 25/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  25/25.01.2011 privind aprobarea colaborării Municipiului Timişoara cu Ambasada Marii Britanii în România în vederea implementării proiectului "Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor creative (Technopole)"
 • Hotărârea 24/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  24/25.01.2011 privind numirea unei comisii care sa poarte discutii cu reprezentantii Consiliului Judetean Timis referitor la implementarea "Conceptului pentru dezvoltare - modernizare si valorificarea potentialului economic si de agrement al Aerodromului Cioca"
 • Hotărârea 23/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  23/25.01.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006
 • Hotărârea 22/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  22/25.01.2011 privind aprobarea Proiectului "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 21/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  21/25.01.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de partener şi co-finanţării proiectului de cooperare între municipiul Timişoara şi Oraşul Szeged - "Biodiversitatea şi protecţia naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite", acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013
 • Hotărârea 20/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  20/25.01.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 431/30.11.2010 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 19/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  19/25.01.2011 privind apartamentarea (unificarea) imobilului situat în Timişoara, str. Mangalia nr.26, ap.5+6
 • Hotărârea 18/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  18/25.01.2011 privind dezlipirea şi apoi alipirea parcelelor înscrise în CF nr.422500 Timişoara, CF nr.404643 şi CF nr.422499 din str.Traian Lalescu nr.2 şi nr.2A şi str. Ioan Curea nr.1 şi nr.3, pentru Universitatea Politehnică din Timişoara
 • Hotărârea 17/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  17/25.01.2011 privind asanarea zonelor cu cladiri aflate in paragina care au proprietari legali.
 • Hotărârea 16/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  16/25.01.2011 privind incredintarile gratuite catre societatile comerciale din subordinea Consiliului Local
 • Hotărârea 15/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  15/25.01.2011 privind repunerea in functiune a Parcului Copiilor din Timisoara
 • Hotărârea 14/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  14/25.01.2011 privind evidentierea cladirilor istorice si punctelor turistice de mare interes pentru Timisoara
 • Hotărârea 13/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  13/25.01.2011 privind realizarea proiectului "Zona liberă pentru artă", de către Asociaţia Artdendum
 • Hotărârea 12/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  12/25.01.2011 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu" Timişoara a unor spaţii situate în imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 22
 • Hotărârea 11/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  11/25.01.2011 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 100 m.p. din suprafata totala de 136,25 m.p. din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. George Cosbuc nr. 5 catre beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Petre Petrisor
 • Hotărârea 10/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  10/25.01.2011 privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap.1
 • Hotărârea 9/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  9/25.01.2011 privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru terenurile apartinand domeniului public, pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Timisoara P-ta 700
 • Hotărârea 8/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  8/25.01.2011 privind aprobarea Regulamentului de atribuire si vinzare a terenurilor aferente imobilelor dobindite in temeiul Legii nr. 112/1995 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009
 • Hotărârea 7/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  7/25.01.2011 privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 şi Legii nr.79/1997
 • Hotărârea 6/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  6/25.01.2011 privind atribuirea directa prin contract de concesiune catre S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. a unor suprafeţe de teren în vederea amenajarii unor parcări subterane
 • Hotărârea 5/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  5/25.01.2011 privind împuternicirea Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participaţiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cu alte societăţi comerciale în vederea construirii şi exploatării de parcări în Municipiul Timişoara, de a negocia includerea în contracte a exploatării parcărilor terane adiacente fiecărei noi parcări subterane construite
 • Hotărârea 4/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  4/25.01.2011 privind completarea Anexei la Contractul de concesiune încheiat cu S.C. AQUATIM S.A Timişoara prvind delegarea în mod direct a unor bunuri publice de alimentare cu apă şi de canalizare
 • Hotărârea 3/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  3/25.01.2011 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 2/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  2/25.01.2011 privind modificarea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât accea de locuinţă
 • Hotărârea 1/2011 - Municipiul Timișoara - 25.01.2011

  1/25.01.2011 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara