Proces verbal din 29.05.2007

Proces-verbal a Şedinţei Ordinare din data de 29.05.2007

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 29-05-2007 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. AVRAM JECU AUREL

Din numarul total de 27 de consilieri au fost prezenti 26

Au absentat: Puscas Florica

Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Dorel Borza si domnul secretar Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia nr. 1742 din data de 24.05.2007 a Primarului Municipiului Timisoara

ORDINEA DE ZI

 • 1. Conferirea post-mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara lui GHEORGHE LEAHU.

 • 2. Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului DAN POTRA.

 • 3. Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului ȘTEFAN BERTALAN.

 • 4. Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului HORIA COLIBĂȘANU.

 • 5. Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului PAUL GOMA

 • 6. Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului AUREL ANTON.

 • 7. Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei MARIANA ȘORA.

 • 8. Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului MIHAIL ȘORA.

 • 9.  Interpelările consilierilor municipali.

 • 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2007.

 • 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2008.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/30.01.2007 -privind stabilirea orarului de funcționare în perimetrul Campusului Universitar Timișoara.

 • 13. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

 • 14. Proiect de hotărâre privind schimbul de terenuri, proprietatea municipiului Timișoara, cu terenuri proprietatea altor persoane.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și a obiectivelor de performanță ale S.C. COLTERM S.A.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a criteriilor și a obiectivelor de performanță ale S.C. „HORTICULTURA” S.A. Timișoara pe anul 2007.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a criteriilor și a obiectivelor de performanță pe anul 2007 a S.C. PIEȚE S.A

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 și a Listei de investiții pe anul 2007 ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome de Transport Timișoara.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și a obiectivelor de performanță ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a criteriilor și obiectivelor de performanță ale S.C. Drumuri Municipale S.A. pentru anul 2007.

 • 22. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Brândușei nr. 17.

 • 23. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Amforei nr.4.

 • 24. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Iasomiei nr. 1.

 • 25. Proiect de hotărâre privind anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/1998 - privind implementarea sistemului de parcare a autovehiculelor TELPARK în Municipiul Timișoara și a Hotărârii Consiliului Local nr. 166/1998 - privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor TELPARK în Municipiul Timișoara.

 • 26. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2007 Asociației Filantropice Medicale Creștine „Christiana”.

 • 27. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru un imobil pentru anul 2007 Asociației „MANA” Pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate.

 • 28. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2007 Asociației „Casa Faenza” Centrul Comunitar pentru Copii Autiști Timișoara -România.

 • 29. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru cinci imobile pentru anul 2007 Fundației „Pentru Voi”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind furnizarea serviciilor sociale de către Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Centrul de Zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung” fără plata unei contribuții.

 • 31. Proiect de hotărâre privind consumul de carburanți pentru 4 scutere donate de Poliția Palermo Primăriei Municipiului Timișoara.

 • 32. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatori din Municipiul Timișoara de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii în lei a trusoului pentru nou-născuții care se nasc după data de 01 iunie 2007.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr estimativ de 4187 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timișoara, pentru luna iunie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Amenajare spațiu ultim nivel - secția hematologie” la Spitalul Clinic Municipal, str. Gh. Dima, nr.5, Timișoara.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Extindere și Modernizare” la Grădinița PP nr.14, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.28.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major canal - cartier Kunz - etapa II-a”.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere rețea de canalizare - str. Bobâlna - Zona Pădurea Verde”.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major de canalizare -cartier Ciarda Roșie - Etapa II-a”.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major de canalizare -strada Aleea Ghirodei - etapa II-a”.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Viabilizare canal - B-dul Industriilor - Calea Moșniței”.

 • 42. Proiect de hotărâre privind „Reamenajarea și modernizarea Parcului Copiilor Ion Creangă” din Municipiul Timișoara.

 • 43. Proiect de hotărâre privind „Reamenajarea și modernizarea Parcului Rozelor„ din Municipiul Timișoara.

 • 44. Proiect de hotărâre privind „Reamenajarea și modernizarea Parcului Botanic”, din Municipiul Timișoara

 • 45. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la treisprezece străzi fără nume din Municipiul Timișoara.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Clădire multifuncțională”, strada Grigore Alexandrescu , Timișoara.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă pentru comerț, servicii și depozitare”, Timișoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timișoara - Arad , Km. 6 dreapta.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil P+2E+M pentru locuințe colective”, strada Lorena nr. 94, Timișoara.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru locuire P+2E+M”, strada Timocului nr.25, Timișoara.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru locuire P+2E+M”, strada Lacului nr.1, Timișoara.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru birouri, comerț și locuire”, Bd. Cetății nr. 19 și strada Horia nr. 2A, Timișoara.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil pentru servicii și locuințe colective D+P+3E+M”, Calea Dorobanților nr. 88, Timișoara.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe individuale”, strada Mircea cel Bătrân nr. 93 Timișoara.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare”, bd. Cetății nr. 10, Timișoara.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire două case familiale”, strada N.D. Cocea nr. 17 Timișoara.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe P+5E+M”, str. Sf. Apostoli Petru și Pavel (Borzești) nr.35, Timișoara.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Imobil locuințe colective”, Calea Urseni nr.14, Timișoara.

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Complex Hotelier Continental „, str. Circumvalațiunii nr.4, Timișoara.

 • 59. Adresa nr. SC2007 - 10721/09.05.2007 a Consiliului   Județean Timiș referitoare la

Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.04.2007 - privind încetarea finanțării Căminului pentru Pensionari Timișoara.

 • 60. Adresa nr. SC2007 - 10038/02.05.2007 a Partidului Democrat referitoare la organizarea a două ședințe comune în Timișoara și Arad.

Dl. AVRAM: Deschid sedinta de astazi si supun la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Cine este pentru?

Se numara voturile:                   - 20 voturi pentru

Dl. PRIMAR: Solicit o modificare a ordinei de zi in sensul urmator: - la primele 8 puncte ale ordinei de zi avem conferiri de titluri de Cetateni de Onoare ai municipiului Timisoara. Propun sa facem acest lucru catre aceste personalitati care sint in momentul de fata in sala ceea ce inseamna ca ceilalti, care din motive obiective nu sint alaturi de noi vor fi amanati pentru alta data. Propun sa incepem cu doamna Mariana Sora, cu domnul Marian Sora, cu domnul Anton si Domnul Potra.

O alta modificare a ordinei de zi o propun in sensul ca doresc sa retrag de pe ordinea de zi punctele 16,17,18,19,20 si 21. Personal am anumite obiectiuni fata de aceste puncte si au fost solicitari din partea unor ONG-uri sa se faca dezbatere publica pentru aceste puncte. Dl. AVRAM: Cine este pentru ?

Se numara voturile:                    - 21 voturi pentru

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

 • 1. Conferirea post-mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara lui GHEORGHE LEAHU.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2. Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului DAN POTRA.

Domnul primar da citire referatului.

Dl. POTRA:

Va multumesc pentru aceasta distinctie si sper sa reprezint judetul Timis cu succes

la Bejing

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

 • 3. Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului ȘTEFAN BERTALAN.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

 • 4. Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului HORIA COLIBĂȘANU.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5. Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului PAUL GOMA

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

 • 6. Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului AUREL ANTON.

Domnul primar da citire referatului.

Dl. ANTON: Multumesc din suflet domnului primar si domnilor consilieri . De asemenea vreau sa multumesc si ziaristilor care au fost alaturi de mine si au avut un rol determinant ajutandu-ma sa realizez cele mai bune rezultate la sahul prin corespondenta.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7.  Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei MARIANA ȘORA.

Domnul primar da citire referatului

Doamna Sora provine dintr-o familie timisoreana de traditie si sint foarte fericit ca putem sa restabilim autentice valori timisorene si sa le conferim o dimensiune nationala prin atribuirea acestui titlu.

D -na SORA: Sint foarte emotionata si am o adânca satisfactie nu pentru ca sint sarbatorita eu ci pentru motivul pentru care sint sarbatorita. Intamplator nu m-am nascut la Timisoara dar sint o adevarata timisoreanca si tatal meu a fost un iubitor al orasului si cu aceasta ocazie as avea dorinta sa ma poata auzi si sa stie ca a contribuit la acest succes si la aceasta sarbatorire a mea.

Va multumesc.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

8. Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului MIHAIL ȘORA.

Domnul primar da citire referatului.

Dl. SORA: Sint emotionat pentru primirea acestei distinctii din partea orasului in care am copilarit, am studiat si in care am facut anii de liceu. Si pe care il iubesc si ii doresc in continuare sa prospereze si sa devina unul dintre orasele de frunte ale tarii noastre. Va multumesc.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9.  Interpelările consilierilor municipali.

D-na VLAD: Pe str. Drubeta s-au facut lucrari la linia de tramvai nr.7 la Lidia si Bv. L. Rebreanu. Vreau sa spun ca inca nu s-au terminat bine lucrarile ca aproape tot pavajul din fata caselor este surpat sau distrus. Cine controleaza calitatea lucrarilor care se executa? Sistemul de colectare a apei dintre liniile de tramvai nici nu mai exista. Pe toata distanta sus amintita lipsesc toate grilajele de metal, toata strada fiind o groapa.

Si pe B-dul Dambovita care se executa se asfalteaza fara ca acele capace de canal sa fie ridicate la acel nivel, nu s-a inlocuit nici unul , toate sint vechi, sparte. De ce nu se repara canalizarea, de ce nu se ridica capacele la acelasi nivel înaite ca strada sa fie asfaltata.

Nu uitati de uriasa denivelare de pe str. Lidia, in dreptul firmei Saguaro,

Sintem in anul 2007 si ati uitat ca aceasta zona pe care o spunem centrala si v-as invita in zona Milcov unde iluminarea lasa de dorit.

Pe Calea Bogdanestilor de la nr.40 pana la capatul liniei 5 strada nu are borduri. La intersectia str. Capitan Dan cu str. Bogdanesti lipsa de borduri in fata imobilului cu nr. 34 unde s-a facut candva o interventie, drumul a fost taiat pe o suprafata de 2m si drumul este prabusit. Vis-a-vis de nr. 34, portiune de drum prabusita pe 3m si nu mai pot trece masinile.

Str. I. Negulici, nu are borduri. La nr. 15 drumul are bordura, la nr.24 intre drumul nou facut si bordura s-au pus cateva bucati de mixtura neregulate cu distante de 2-4 cm intre ele. La nr. 28 pe colt sint gropi cu suprafete de 1 metru patrat neplombate.

Str. Zorile de la nr. 22- la intersectia cu str. Barzava pe carosabil mixtura este frezata iar in intersectie exista o denivelare puternica. Denivelari pe str. Negulici, pe str. I.Pop Reteganul , C. Bogdamestilor, in fata Garnizoanei Militare pana pe str. L. Blaga la nr. 20.

In aceeasi stare deplorabila este noua lucrare de pe b-dul 1 Decembrie si am sesizat acest lucru de foarte multe ori, lucrarea a fost facuta superficial, acele ornamente sint daramate iar in locul lor au ramas fierul beton vizibil .

Vreau sa aduc in atentia executivului si a colegilor mei din consiliu, acel 1% pe care noi l-am votat pentru penalizarea constructorilor care executa aceste lucrari Vreau sa vad in ce masura bugetul se va rectifica cu penalitatile date acestor executanti de drumuri, vreau sa vad care sint contractele care le-am cerut de nenumarate ori si vreau sa vad ce masuri se vor lua impotriva lor si termenele vis-a vis de care si-au asumat responsabilitati la executie.

Dl. MISTOR: Referitor la str. George Popovici, in spatele spitalului Bega. Sint balarii inalte de 1m. Nu vrea nimeni sa se ocupe de această zona, este un focar de infectie

D -na TONENCHI: Problema pe care vreau sa o ridic se refera la una dintre fantanile care au fost forate in Timisoara si care din pacate oamenii nu au putut sa o foloseasca decat un an pentru ca a disparut odata cu refacerea liniei de tramvai din P-ta Badea Cartan si am inteles ca fantana a fost la intersectia B-dului Take Ionescu cu o alta strada pe care este Fabrica de Ciorapi.

Dl. AVRAM: In P-ta Libertatii constructorii s-au retras dar a ramas asfaltul din fata Garnizoanei plin de defecte.

Strada Muzicescu, capatul spre Braytim este foarte denivelata si acolo exista multi oameni care locuiesc.

Vreau sa ma refer la detasarea de materiale de pe cladirile inalte. As dori sa se poata repara fatadele de urgenta fara a mai necesita aprobari deosebite.

Mai exista copaci destul de inalti si ar trebui sa fie semnalati catre Serviciul Primariei din care se rup crengi.

As mai ridica problema iluminatului pe strada catre Selgros si iluminatul din Parcul din apropierea Hotelului Continental.

In P-ta Operei pavajul in urma diverselor constructii care s-au facut are deficiente si necesita reparatii.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2007.

Dl. AVRAM: Exista un amendament .

Dl. MOLDOVAN: Doresc sa va supun atentiei o propunere de modificare a proiectului de hotarare in sensul in care in urma unei H.G. s-a decis alocarea din sume defalcate din TVA in valoare de 19.000.000 lei care sint destinate compensarii cheltuielilor cu combustibilul si energia la societatea COLTERM. Va propun ca la cap. Venituri, art. 11.02.04 sa se suplimenteze cu suma de 19.000 lei iar la cheltuieli aferente, cap. 81.02-combustibil si energie, la art.71 sa se treaca pe cheltuiala aceasta suma care este destinata compensarii combustibililor la S.C. COLTERM .

Dl. ACHIMESCU: Solicit includerea pe lista de investitii a sumelor de 2 750 de mii de lei care sa se aloce pentru fundamentarea P.U.G. al orasului din care va spicuiesc 6 puncte:

- studiu privind zonele de cladiri inalte din mun. Timisoara, aici sint detaliate si sumele,

- pistele de biciclisti

- PUZ-uri

- Studii de intensificare de cartiere rezidentiale cu regim de P+2+M

- Studii cu privire la pozitionarea facilitatilor sportive si de agrement

- Zona metropolitana Timisoara

Dl. AVRAM: Eu as solicita pentru pistele de biciclisti sa se acorde suma care a fost initial ceruta si anume de 500.000 RON pentru ca in orice oras modern se dezvolta pe langa sosele si aceste piste pentru biciclete. Timisoara este un oras poluat cu praf si caldura care va veni va favoriza mersul cu bicicleta Supun primul amendament la vot

Dl. ACHIMESCU: Cele 2 750 de mii de lei trebuie sa vedem de unde luam banii. Vin prin rectificarea cap.61.02 de la Politia Comunitara si art. 10 de la cheltuieli de personal prin diminuarea sumei cu 850 000 lei. Am inteles de la d-na directoare ca s-au facut calculele, au fost apreciate ca mult mai mari cand am facut bugetul si de aici se pot trage bani.

Dl. AVRAM: Declansam votarea pentru primul amendament. Cine este pentru ? Se numara voturile: - 22 voturi pentru

Dl. AVRAM; Cine este pentru al doilea amendament?

Se numara voturile: - 22 voturi pentru

Dl. AVRAM: Eu renunt la amendament intru-cat vom incerca ulterior daca mai exista o rectificare sa-l reintroducem.

Supun la vot proiectul in intregime. Cine este pentru ? Se numara voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2008.

Dl. AVRAM: Acest proiect a fost respins in Comisia III cu 2 voturi pentru, 1 vot impotriva si o abtinere in Comisia 2.

Dl. CIUHANDU: Am doua amendamente de facut, unul la Anexa 3 punctul 6, sa se inlocuiasca cuvintele „debite restante” cu „ramasite”.

Al doilea amendament l-as explica putin, as dori la art. 1 lit. b - cota de impozitare pentru persoanele juridice sa ramana la nivelul anului trecut . Cred ca in anul 2008 Consiliul Local ar trebui sa fie cel care da initiativa la realizarea a cel putin una daca nu doua parcari. Asa cum stim, caietele de sarcini pe care le-au cumparat 12 societati comerciale din Timisoara datorita faptului ca nu s-a prezentat nimeni, s-a amanat din nou termenul si cred ca de 3 ani este o rusine pentru acest consiliu daca nu va face ceva in anul viitor. Asa ca cred ca persoanele juridice intre care sunt si eu implicat mai pot face un efort tocmai ca sa putem veni in fata orasului si a cetatenilor cu ceva realizat de acest consiliu si acel ceva ar putea fi o prima parcare. E o suma consistenta de bani care ar putea fi alocata si cer sprijinul d-vs ca pentru votarea bugetului din 2008 sa fim cu totii la unison, cuantumul sumei respective sa fie data pentru realizarea unei parcari supra sau subterana, vorbesc de Piata 700 pentru ca este zona cea mai importanta.

Asta este amendamentul meu ,sa ramana la nivelul anului trecut la 1,5

Dl. ACHIMESCU: Comisia 2 a avut un amendament aici la art.3, alin 1, lit.b ,care spunea ca pentru anul fiscal 2008 in cazul impozitelor pentru cladiri stabilite in conditiile art. 1 lit.b,c,d datorat de catre contribuabilii persoane juridice se aplica o majorare in cota de 10% si nu de 20%.

Dl. CIUHANDU: La art.1 lit.b, cota de impozitare sa ramana 1,5 cat a fost, acum este 1 propus , dar sa ramana 1,5 tocmai sa avem bani pentru acel obiectiv. Stiu de amendamentul facut de d-vs pentru ca sint parte acolo si il respect insa cred ca la nivelul la care sintem o analiza mai aprofundata pentru acest oras este ca la ora asta in 2007 luna mai noi nu avem nici macar cineva care sa prezinte pentru o parcare. Daca facem acel efort si renuntati si d-vs la amendament, sumele respective cu acordul d-vs , in noul buget sa fie alocate pentru realizarea unei parcari supraterane.

Dl. ACHIMESCU:  Cred ca este caz unic, ca o cifra si un procent dat de catre executiv

consiliul local sa-l mareasca.

Dl. CIUHANDU: Din cate stiu eu nu era luata in calcul nici o parcare pentru anul acesta, ci se tot incearca dar nu s-a reusit nimic.

Dl. ACHIMESCU: Va rog sa nu dezinformati pentru ca lucrarile nu s-au inchis, mai sint inca 3 saptamani in grafic sa vedem daca se fac sau nu parcarile supraterane.

Dl. CIUHANDU: Nu am nimic impotriva sa se realizeze mai multe parcari si de catre societati private dar noi ca si consiliu local avem o datorie fata de acest oras.

Primul amendament este cel de la anexa 3 punctul 6, prin care se inlocuiesc cuvintele „debite restante” cu „ramasite” iar al doilea amendament este ca art.1, pct.b, cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitelor persoanelor juridice sa ramana la 1,5%.

D -na VLAD:   Vreau sa va aduc aminte ca sintem actionari unici a 3 mari societati care

actioneaza pe teritoriul orasului Timisoara. Dintotdeauna orice societate comerciala care are un singur actionar din criteriile de performanta si din sumele care rezulta din gestionarea acestor societati, banii nu ar trebui reintorsi tot in buzunarul lor si dati 10% din el salariatilor care se ocupa de aceste societati ci banii ar trebui sa vina in contul consiliului local de unde noi am putea sa gestionam astfel de parcari si astfel de initiative ale consiliului local. Atata timp cat Consiliul Local sta la mana bugetului si a rectificarilor de buget nu vad de unde vom lua sume importante dar noi avem sume importante din aceste societati care au criterii de performanta , care isi dau niste prime extraordinare care isi premiaza salariatii si fac tot felul de lucruri extravagante iar consiliul local sta la mana unei recti ficari de buget . As vrea sa stiu ce se intampla cu banii societatilor care sint ale Consiliului Local, care este singura actionar in acest sens?

Dl. AVRAM : Cine este de acord cu amendamentul domnului Ciuhandu?

Se numara voturile: - 19 voturi pentru

- 4 voturi impotriva

Al doilea amendament al d-lui Ciuhandu cu 1,5...

Dl. VICE. ORZA: Domnul consilier, ati calculat acel 0,5% in valori absolute sa vedeti cat este ? ca poate este nevoie de 1,75% sau de 1,89% ca sa iasa de o parcare?

Dl. CIUHANDU: Apreciez interesul electoral pentru reducerea taxelor in detrimentul cetatenilor, multumesc pentru interventie desi nu era scopul d-vs sa interveniti, e undeva la 5-6 milioane de euro.

Dl. AVRAM: Declansam procedura de vot pentru amendamentul cu 1,5,. Cine este pentru ?

Se numara voturile:                - 14 voturi pentru

 • -  7 voturi impotriva

 • -   2 abtineri

Al treilea amendament al domnului Achimescu cu 10%, care este cuprins in nota. Cine este pentru ?

Se numara voturile:                - 6 voturi pentru

13 voturi impotriva

2 abtineri

Cine este pentru proiectul de hotarare in intregime?

Se numara voturile: - 21 voturi pentru

- 2 voturi impotriva

Dl. TOANCA: Doresc sa felicit Directia Economica din Primarie pentru acest proiect de hotărâre si in special pentru anexa 4.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/30.01.2007 -privind stabilirea orarului de funcționare în perimetrul Campusului Universitar Timișoara.

Dl. Vice. ORZA: In momentul cand a fost o campanie in presa legata de lipsa de reactie a Consiliului Local fata de ceea ce se intampla in Complexul Studentesc am promovat doua hotarari care s-au transformat in una aici la vot. Spiritul respectiv era ca este voie in Complex cu alcool pana la ora 12 noaptea. Cum romanul este inventiv, comerciantii si-au luat codul CAEN pentru fast-food, au cumparat o casa de marcat, au pus o farfurie cu 3 sandvisuri langa ea si au zis ca sint fast-food si au vandut alcool pana dimineata.

Datoria mea era sa exceptam de la regula, sa prezint consiliului local aceasta situatie si d-vs sa decideti daca sa mai pastram exceptia de la regula pentru fast-food in aceasta situatie sau nu?

Dl. AVRAM: Cine este pentru ?

Se numara voturile:

 • - 12 voturi pentru

 • - 8 voturi impotriva

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

13. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

Dl. MOLDOVAN: Doresc sa propun un amendament la acest proiect de hotarare in sensul introducerii unui nou articol, art. 3 in care sa explicitam ce o sa se intample pe aceste terenuri.

„ terenul de la nr. curent 4774 din anexa sa fie destinat realizarii unui depou de tramvaie pentru RATT iar celelalte 3 pozitii: 7.5,7.6,7.7, in vederea realizarii unei scoli de arte si meserii.

Dl. AVRAM: Cine este pentru ?

Se numara voturile:         -22 voturi pentru

- 2 voturi impotriva

Supun votului proiectul in intregime.Cine este pentru ?

Se numara voturile:


- 21 voturi pentru

- 1 vot impotriva


PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

14. Proiect de hotărâre privind schimbul de terenuri, proprietatea municipiului Timișoara, cu terenuri proprietatea altor persoane.

Dl. BLAJ: De data asta trebuie sa apreciez ca lista contine doar 5 pozitii si toate capitolele din tabel sint completate. Eu spun ca in continuare noi nu stim exact daca aceasta situatie este adevarata sau nu. Nimeni din serviciul respectiv nu a venit la solicitarea noastra sa ne lamureasca asupra exactitatii acestor calcule.. .de ce pentru anumite terenuri se propune.....

Dl. ROBESCU: Cele 5 pozitii sint supuse aprobarii, sint intersectii deja realizate pe terenurile proprietate privata. S-a facut expertiza si evaluare. Deocamdata se supune aprobarii doar negocierea de catre comisia de negociere.

Dl. TOANCA: Mai sint situatii similare? Cam cate situatii similare anticipati? Ar trebui sa avem un inventar cu aceste terenuri.

Dl. ROBESCU: Deocamdata avem 23 de solicitari, a fost propus in prima hotarare, toate cele 23 sa intre in discutie, s-a respins si atunci am reluat si am propus doar cele 5 pe care sint realizate deja detaliile de sistematizare.

D -na BLAJ: Noi primaria acordam aceste despagubiri pentru toti solicitantii sau avem niste criterii?

Dl. ROBESCU: Criteriile nu le stabilim noi ci Consiliul Local.

D-na BLAJ: Tocmai ca noi nu le-am stabilit.

Dl. ROBESCU: Incercam sa se stabileasca prin Comisia de negociere aceste criterii.

D-na BLAJ: Dupa ce le aprobam.

Dl. ROBESCU: Nu se aproba schimbul ci se aproba, Comisia de negociere va negocia daca este oportun sau nu. Noi am propus aceste negocieri.

D -na BLAJ: Este vorba despre suprafete de teren foarte mari. Nu am nimic impotriva despagubirii persoanelor ale caror terenuri au fost ocupate de domeniul public insa avand in vedere ca situatia poate sa alunece, sint persoane care la un moment dat au incalcat hotararea de a ceda terenul pentru drum si in vederea obtinerii A.C. si acum vin si cer ..

Dl. VICE. ORZA: Este vorba despre situatii de strazi care s-au construit acum 50 de ani si oamenii le au pe C.F. si noi nu am vrut sa negociem in Comisia de negociere pana cand Consiliul Local nu avizeaza ca se negociaza sau nu. Daca avizeaza, comisia negociaza dupa care rezultatul negocierii se reintoarce in consiliul local.

D -na BLAJ: Este perfect insa eu cred ca ar trebui ca in hotararea de consiliu sa se specifice ceea ce s-a spus acum.

Dl. VICE. ORZA: Chiar asta a fost cerinta mea la comisia de negociere. Eu am refuzat sa negociez pana in momentul in care consiliul local nu aproba aceasta negociere.

D-na BLAJ; Dupa cum scrie aici vor fi afectate de constructii si nu au fost.la art. 1 este trecut”sau vor fi”.

Dl. vice.ORZA: La comisia de negociere am primit o solicitare pentru un teren la intersectia de la Fabrica de Bere. Am spus sa decida Consiliul Local daca pentru astfel de cazuri se negociaza si dupa aia sa vina cazul la comisie.

De asta sintem in faza asta si au mai fost inca 4 cazuri asemanatoare cu acesta si de asta daca Consiliul Local aproba negocierea, se negociaza iar daca nu , comisia nu va negocia. D -na BLAJ: Sint de acord dar condiția este sa cunoaștem criteriile dupa care se face...

Dl. AVRAM: Terenul respectiv era practic nationalizat sau era preluat..?

Dl. ORZA: Nu este o restituire pe baza Legii nr. 10 ci este o situatie stranie in care omul il are in C.F. iar la fata locului se regaseste strada.

Dl. ROBESCU: Exproprierea nu a fost realizata in acte doar in fapt.

D -na BLAJ: propun un amendament ca fiecare pozitie din aceasta lista care va fi negociat in comisia respectiva sa se intoarca in consiliu ca sa fie supus aprobarii, ca pozitie separata!

Un proiect de hotarare separat pentru fiecare negociere!

Dl. ACHIMESCU: Vrem sa stim lista tuturor persoanelor care au proprietati private in intersectii sau sub cladiri proprietate privata a primariei. Se pare ca aici se merge pe principiul primul venit, primul servit!

Amendamentul este ca fiecare pozitie sa intre in plen cu un proiect separat.

D -na DRAGOI: Este prevazut la art. 4 „ Comisia de negociere va propune spre aprobare plenului Consiliului Local fiecare propunere in parte”

Dl. AVRAM: Cine este pentru acest amendament ?

Se numara voturile:                - 20 voturi pentru

 • - 1 abtinere

Cine este pentru proiectul in intregime?

Se numara voturile:                - 23 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și a obiectivelor de performanță ale S.C. COLTERM S.A.

Dl. AVRAM: Cine este pentru ?

Se numara voturile:                - 23 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Brândușei nr. 17.

Președinte: .... Respins de Comisia IV. Declanșăm acțiunea de votare.

Se votează: 17 voturi pentru;

6 voturi împotrivă;

1 abținere.

A căzut.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Amforei nr.4

Președinte: Tot 18 voturi sunt necesare. Declanșăm acțiunea de votare.

Se votează: 17 voturi pentru;

6 voturi împotrivă;

1 abținere.

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Iasomiei nr. 1

Președinte: Tot cu 18 voturi. Declanșăm acțiunea de vot.

Se votează: 17 voturi pentru;

5 voturi împotrivă;

1 abținere.

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/1998 - privind implementarea sistemului de parcare a autovehiculelor TELPARK în Municipiul Timișoara și a Hotărârii Consiliului Local nr. 166/1998 - privind aprobarea

Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor TELPARK în Municipiul Timișoara

Președinte: Sunt necesare 18 voturi. Dacă sunt amendamente...

Dl. cons. Țoancă: Sunt câteva amendamente, câteva nuanțe, mai precis spus, desprinse de grupul nostru de consilieri, cel care a inițiat acest proiect de hotărâre, în urma discuțiilor cu colegii din alte partide. Pentru a nu fi acuzați că dorim să desființăm fără a pune nimic în loc, pentru a nu putea fi acuzați că avem ceva anume cu acest sistem decât faptul că este total ineficient și este unul din cele mai proaste care au existat vreodată în opinia noastră - este adevărat că există și opinii diferite - o să vă solicit un minut de atenție. La art. 1 , în loc de „se anulează HCL”, este „se revocă”. Este corect și din punct de vedere juridic, după cum chiar în titlul hotărârii, Hotărârea Consiliului Local privind revocarea HCL. Asta, referitor la art. 1 și titlu. Art. 2 îl suspendăm, dorim suspendarea lui, iar în loc, propunem următorul art. 2: „Propunerea pentru un alt regulament de organizare și funcționare a parcărilor din Timișoara va fi înaintată spre aprobare Consiliului Local Timișoara, până la data de 01.10.2007”. Deci, ca să se vadă că se pune în loc ceva mai bun. „În caz contrar, se vor aplica prevederile art. 1.” Restul de articole rămân neschimbate. Deci, la 01 octombrie trebuie un nou regulament pentru TELPARK sau cum se va numi, pe care TELPARK, ADP-ul, Primăria , chiar Consiliul, pentru că în Consiliu va trece și în AGA, care este tot Consiliul Local, iar în cazul în care în al 13-lea ceas, ADP-ul nu vine cu altă propunere, să devină imperativ art. 1. Alt semnal nu putem da. Ați văzut că și Prefectura a atacat grațios acea propunere ilegală de majorare cu 90% a tarifelor, cele 3 puncte de lucru s-au deschis absolut ilegal, fără aprobarea AGA, deci au intervenit tot felul de lucruri patrimoniale fără ca noi, Consiliul Local care suntem acționarul majoritar la această societate comercială să avem un cuvânt de spus. În aceste condiții, aceasta este maniera prin care noi am vrut să ne facem auziți și să facem ceva cu sistemul de parcări din Timișoara. Deci, dacă până la 01.oct. 2007, ADP-ul, Primăria și Consiliul Local trecem un nou regulament, rămâne noul regulament în vigoare și nu mai devine imperativ art. 1.

Dl. cons. Moldovan: Art. 2 care va fi?

Dl. cons. Țoancă: Art. 2 este: „ Propunerea pentru un alt regulament de organizare și funcționare a parcărilor din Timișoara va fi înaintată spre aprobare Consiliului Local Timișoara cel mai târziu până la data de 01.10.2007. În caz contrar, se vor aplica prevederile articolului 1.” Vorbim de un nou regulament, putem să-l numim cum vreți dvs., dar un regulament mai bun, mai eficient și în primul rând mult mai legal. Asta este ideea. În trei ani de mandat, noi am cerut de un milion de ori să se modifice regulamentul și nu am fost băgați în seamă. Atunci am băgat art. 1 cu titlu imperativ , deci pentru a ajunge semnalul la creierul celor care sunt îndrituiți să facă lucrul acesta și am băgat art. 2 pentru a se vedea că nu vrem pur și simplu să desființăm un lucru fără să punem altceva în loc, bineînțeles, împreună.

Dl. viceprimar Orza: Eu am citit materialul și în primul rând vreau să specific din start că nu vreau să fiu avocatul ADP-ului sub nici o formă. Ați propus aici la măsuri, în material, construirea de parcări. Foarte bine. N-are nici o legătură faptul că e prost sau e bun TELPARK-ul, cu faptul că trebuie să se construiască parcări supraetajate. E foarte adevărat, la fel cum e foarte adevărată și chestiunea asta cu introducerea cadrului legal de sancționare blocare roți. Nu oprește nimic Consiliul Local să stabilească un astfel de regulament. Și mă bucur că ați introdus noțiunea asta de „hai să punem ceva în loc”. Chiar Consiliul Local trebuie să facă un regulament. Consiliul Local e acționarul ADP-ului și cel care trebuie să stabilească cum funcționează acest sistem de parcare. E clar că e un sistem care trebuie îmbunătățit. Nici un sistem de pe lumea asta nu s-a inventat ca să fie perfect. Deci, Consiliul Local e acela și nici măcar n-ar trebui să cerem ADP-ului asta. Consiliul Local ar trebui să impună ADP-ului un regulament, așa cum rezultă dintr-un vot pe un anumit regulament, pe o anumită propunere de regulament. Nu cred că trebuie să le cerem ADP-ului, să ne rugăm de ei așa cum ați spus dvs. 3 ani de zile „domnilor, veniți cu un regulament”. Consiliul Local să vină cu un regulament, să-l discută în plenul Consiliului Local și să spună : poate că nu trebuia să fie extinsă zona de tarifare în cartierele mărginașe, poate că nu trebuia majorat tariful acesta. Sigur că unii folosesc termenul de ilegal, dar ilegal o să se stabilească dacă e doar după ce stabilește justiția că e ilegal. Deci, chiar Consiliul Local e organismul care trebuie să prezinte și să impună ADP-ului un regulament de parcare. Un oraș fără un sistem de parcare nu se poate.

Dl. cons. Țoancă: Am pus dead- line-ul la 01 octombrie.

Dl. viceprimar Orza: Dumneavoastră puneți un dead-line altora.

Dl. cons. Țoancă: Am spus „împreună”.

Dl. viceprimar Orza: Trebuie să punem un dead-line chiar Consiliului Local. Consiliul Local trebuie să vină cu un regulament și să îl discute în plen, să-l îmbunătățească , să se vină cu idei și să se spună: „Dragilor de la ADP, asta e noua ordine în Timișoara legată de parcare”.

Dl. cons. Țoancă: Cât privește faptul că nu sunt parcaje, sigur că este și vina ADP-ului. Nu sunt lucruri paralele, pentru că nu toți banii se duc cum se duc în alte orașe, exclusiv pentru parcări. Cât privește ridicarea și staționarea ilegală a mașinilor, în Consiliul Local a căzut această propunere de două ori pentru că se dădea tot la ADP, fără licitație. Am cerut licitație. Deci, sunt lucruri care au legătură cu proasta funcționare a .... Toți de aici din sală suntem de acord, indiferent de culoarea cămășii politice pe care o avem, că este un sistem, nu-i spunem prost, dumneavoastră spuneți că este un sistem care poate fi îmbunătățit. Haideți să votăm acest proiect de hotărâre și să-l îmbunătățim împreună.

Dl. viceprimar Orza: Ce rost are să votăm un proiect de hotărâre prin care să spunem: „ hai să facem un proiect de hotărâre la 1 octombrie”?

Dl. cons. Grindeanu: Asta e treaba noastră dacă hotărâm sau nu. Domnule viceprimar, numai un pic, că nu ne spuneți cum să votăm!

Președinte: Vă rog, în ordine: dl. cons. Sarafoleanu și după aceea dl. cons. Grindeanu.

Dl. cons. Sarafoleanu: Domnilor colegi, vă atrag atenția că în 25 aprilie anul curent, s-a semnat un acord privind coordonarea sistemului de parcare între orașul Timișoara și Szeged, pe care noi trebuie să-l respectăm, cel puțin în anul 2007. La punctul 2 din acest acord se spune în felul următor: „ În acest sens, părțile convin ca mișcarea populației între cele două orașe să se lărgească cu sprijinul sistemelor similare de parcare care funcționează în Timișoara și Szeged, ducând astfel la adâncirea relațiilor între cetățeni și la creșterea numărului de vizite între cele două orașe.”, lucru care se întâmplă de fapt, în realitate. Părțile convin împreună ca societățile care administrează sistemele de parcare din Timișoara și Szeged să coopereze pentru adaptarea abonamentelor și tichetelor de parcare astfel încât acestea să fie valabile în ambele localități, precum și să planifice realizarea unui contract pentru asigurarea acestui serviciu. Acest sistem funcționează. Eu personal am parcat mașina în Szeged cu abonamentul pe care îl am în Timișoara. Deci, domnilor să nu ne batem joc nici de partenerii noștri, iar acum să facem anulări, pentru că nu este corect.

Dl. cons. Țoancă: Domnule coleg, în 2007 rămâne TELPARK-ul, că asta spuneam , în 2007 rămâne și prin proiectul nostru de hotărâre.

Dl. cons. Grindeanu: Referitor la ceea ce a spus dl. Sarafoleanu, în proiect rămâne pe 2007 acest regulament. Uitați-vă! Dacă ar fi să se voteze, se votează cu 01 ianuarie 2008. Deci, ceea ce ați spus dvs. cu Szeged-ul rămâne în picioare, n-are nici o legătură cu proiectul acesta. În al doilea rând, vis-a-vis de tarife și de toate chestiunile față de ceea ce as pus dl. viceprimar Orza, cum veniți să ne spuneți că tot noi hotărâm, când de fapt s-au hotărât tarifele doar în Comisia 3? Haideți să dăm rostul acestui proiect din punctul nostru de vedere. L-am făcut, nil asumăm, am vrut să dăm în discuțiile cu ceilalți colegi o nuanță tocmai pentru ca împreună să obligăm să existe un dead-line până la care se vine cu propuneri pentru un nou regulament. Acesta este rostul: de îmbunătățire. Până la 1 octombrie 2007, pentru că după aceea o să se vină să se spună că în noiembrie dau decembrie deja s-au vândut abonamente pentru anul 2008 și intrăm iarăși în logica că va trebui să rămână în vigoare acest regulament. Președinte: Vă rugăm, amendamentul.

Dl. cons. Grindeanu: Amendamentul este cel care l-a spus dl. Țoancă.

Dl. viceprimar Orza: Dacă-mi permiteți, o să repet ceea ce am spus eu. E impropriu să dați un termen unui operator care e chiar în subordinea Consiliului Local. Consiliul Local e instituția care elaborează regulamentul și îl aprobă. Nu puteți să vă dați un termen dumneavoastră, Consiliului Local. ADP-ului trebuie să i se impună regulamentul de parcare pe care îl dorește și îl votează Consiliul Local. Consiliul Local trebuie să-l impună ADP-ului. Dl. cons. Țoancă: Domnule viceprimar, asta am spus și noi prin art. 2: până la 1 octombrie.

Dl. viceprimar Orza: Altfel o să vină ADP-ul cu o propunere și o să spuneți că nu e bună. Nu! Consiliul Local trebuie să o facă și să o impună ADP-ului. E simplu.

Dl. cons. Grindeanu: Domnule viceprimar, atâta timp cât angajații ADP-ului sunt plătiți pentru lucrul acesta, ei trebuie să vină. Își dau prime de un miliard. Nu se poate așa ceva.

Dl. viceprimar Orza: Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă se spune că sistemul nu e bun, trebuie spus ce nu e bun la el și ce e bun trebuie adăugat în regulament și aprobat.

Dl. cons. Țoancă: Regulamentul, la 1 oct va trece prin Consiliul Local și îl amendăm împreună. Acesta era mesajul.

Dl. viceprimar Borza: Eu cred că e o mică confuzie, din ambele părți. Într-adevăr, ADP-ul este doar operator. El operează pe baza unor reguli stabilite de către Consiliul Local. Atâta doar că, așa cum spune dl. viceprimar, nu trebuie să așteptăm din partea ADP-ului să facă aceste reguli, dar nu trebuie nici să cerem din partea Consiliului Local să facă aceste reguli. În cadrul executivului Primăriei există sectoarele de specialitate, în cazul acesta cred că domnul Culiță..., deci acest birou trebuie să gândească modificările și să propună printr-un material Consiliului Local, noul regulament. Consiliul Local îl adoptă și după ce îl adoptă, ADP-ul îl pune în aplicare.

Dl. cons. Moldovan: Eu îmi cer scuze, poate că nu am reținut eu bine, domnule Țoancă. Dumneavoastră, la art. 2 ați făcut propunerile un alt sistem, nu alt regulament. Alt sistem înseamnă altceva: automate din alea care blochează...

Dl. cons. Țoancă: N-am spus de alt sistem.

Dl. cons. Moldovan: Eu așa am notat. Dacă e vorba de modificarea regulamentului sistemului actual este una, iar alt sistem înseamnă că nu mai mergem cu tichete și abonamente.

Dl. cons. Țoancă: Eu am spus modificarea regulamentului sistemului de parcări în Timișoara, care actualmente se numește TELPARK.

Dl. cons. Moldovan: Atunci haideți încă odată vă rog, să auzim textul, pentru că altfel vorbim., pentru că în cazul acesta am alt discurs.

Dl. cons. Țoancă: Art. 2: „ Propunerea pentru un alt regulament de organizare și funcționare a parcărilor din Municipiul Timișoara va fi înaintată spre aprobare Consiliului Local Timișoara, cel mai târziu până la data de 01 octombrie 2007. În caz contrar se vor aplica prevederile art. 1”. Nu spunem de alt sistem. Eu zic că limba română e clară.

Dl. cons. Moldovan: Atunci eu vreau să vă întreb: sistemul actual TELPARK se referă în special la zonele de staționare, nu la zonele de parcare. Dacă ne referim la parcări în strictul sens al Legii circulației, parcări sunt alea stabilite clar, cum ar fi Vârful cu Dor și nu știu mai care. Ce facem cu staționarea pe străzi, pe partea carosabilă a drumului, care e altă treabă?

Dl. cons. Țoancă: Putem scrie și staționare. E vorba de actualul regulament care trebuie schimbat și după care operează ADP-ul.

Dl. cons. Moldovan: Atunci să zicem actualul regulament, pentru că dacă zicem de parcări e una.

Dl. cons. Țoancă: Am zis alt regulament de organizare și funcționare .

Dl. cons. Karagena: Din exprimare, eu ce înțeleg: că ADP-ul doar trebuie să înainteze un alt regulament, nu dacă acesta trece sau nu. Pentru că altfel trebuie să ne gândim la consecințele acestui proiect. În cazul în care consiliul Local nu ajunge la un consens în luna noiembrie, decembrie, mă rog, octombrie, pe un nou regulament, se aplică indiscutabil art. 1 doar pentru că noi nu am adoptat un alt regulament. Nu vreau să fiu de o parte sau de alta, dar juridic își va produce efectele și nu cred că e OK ca să impunem astfel lucrurile. Din formulare înțeleg „să se înainteze” nu „să se și adopte”.

Dl. primar Ciuhandu: Eu cu tot respectul, vă spun următorul lucru: în primul rând mă opun articolului 1, pentru că aici se anulează niște hotărâri de consiliu fără să se pună ceva în schimb. Cred că anumiți colegi au făcut un fix cu acest TELPARK, nu din rațiuni obiective, ci din motive politicianiste. Cu tot respectul, e părerea mea. Cred însă că acest sistem trebuie perfecționat și este perfectibil. Dar dacă puneți înainte la art. 1 anularea unor hotărâri, fără să puneți altceva în schimb, înseamnă că ceea ce spun eu e adevărat, că de fapt nu doriți altceva decât să-l desființați și cu asta să bifați o acțiune politică. Deci, eu cred că nu acesta e scopul. Sunt conștient că sistemul poate fi perfecționat și dacă avem bunăvoință și înțelegere, îl putem perfecționa de comun acord. Pentru că în orice oraș civilizat, vă rog să mă credeți, oriunde v-ați duce, de la Szeged încolo, în orice oraș, există un sistem de gestiune a parcărilor pe domeniul public. Cu alte cuvinte, nu cred că acest proiect de hotărâre de consiliu vine cu o tentă pozitivă. Vine la modul distructiv, să desființăm că e făcut de nu știu cine, că nu știu cine are acolo interese și așa mai departe. E un sistem sub control public, bun, rău, cum e, cu ce vreți să-l înlocuiți fraților? Că nu văd cu nimic. Propunerile după ce îl desființați și îl anulați prin două hotărâri , ziceți așa: „Propunerile pentru modificarea celorlalte articole....

Dl. cons. Țoancă: Domnule Primar, n-ați fost în sală. Am scos articolul 2 actual și am propus art. 2 prin care până la 1 oct. trebuie să punem altceva în loc și nu ne mai puteți suspecta că vrem să îl demolăm.

Dl. primar Ciuhandu: Eu sunt de acord cu orice îmbunătățire a sistemului și dacă fixați termenul limită 1 octombrie, foarte bine. Dar până la 1 octombrie, acest sistem trebuie să ființeze, pentru că dacă el nu ființează, se creează o bulibășeală la nivelul orașului. Pentru asta nu trebuie proiect de hotărâre. Veniți la 1 octombrie PSD-ul, PRM-ul sau cine vrea să vină, celelalte partide, veniți tot Consiliul Local și modificați. Dar veniți cu ceva concret, că acest proiect de hotărâre, în forma care e, chiar de la 1 ianuarie nu are nici o relevanță. Înseamnă că până la 1 ianuarie dăm credit ADP-ului, dar nu venim cu nimic în schimb și ne trezim la 1 ianuarie. Deci, nu trebuie să faceți un proiect de hotărâre , aveți inițiativă în Consiliul Local, veniți la 1 octombrie dom-le, desființăm TELPARK-ul și aducem pe frații Udrea, pe frații Cocoș și alții.

Dl. cons. Pășcuță: Nu neapărat pentru a lua apărarea consilierilor PSD, dar aș dori să îi spun domnului primar că nu sunt printre inițiatorii acestui proiect, dar în calitate de consilier al opoziției, pot să vă spun că pentru cei din opoziție este extrem de greu să promoveze hotărâri de consiliu local care să aibă un impact așa de puternic așa cum este cel privind gestionarea parcărilor. În acest sens, cred că inițiativa consilierilor de la PSD, care au lăsat un termen suficient de larg - mai bine de jumătate de an - de funcționare a actualului sistem, au lăsat câteva luni până la care executivul, majoritatea care alcătuiește Consiliul Local, regia care administrează acest sistem în Timișoara, toți aceștia să vină cu o propunere care îmbunătățească simțitor activitatea în domeniu. Din punctul meu de vedere, TELPARK-ul, am spus-o și o repet, nu și-a dovedit eficiența. Dumneavoastră ați spus că e un sistem care se poate îmbunătăți. Haideți atunci să încercăm să-l îmbunătățim, iar dacă dumneavoastră ne lăsați pe noi să facem o propunere nouă pe care să o susțineți, mă angajez că eu voi veni cu o propunere nouă. Dar dacă vin cu o propunere nouă și voi o veți respinge, cred că este mai bine ca inițiativa să aparțină dumneavoastră. Nu vreau să se întâmple cum s-a întâmplat în comisie, când s-au discutat noile tarife pe anul acesta și am fost singurul care am avut o altă opinie. S-a părut că a primat mult mai mult interesul politic.

Dl. primar Ciuhandu: Dacă cineva are o propunere, acela trebuie să vină cu propunerea, să o concretizeze prin ceva.

Dl. cons. Pășcuță: Atâta timp cât sunt respinse sistematic toate propunerile opoziției.

Dl. primar Ciuhandu: Păi veniți domnule și finalizați această propunere, pentru că dumneavoastră aveți ideile. Dumneavoastră contestați sistemul și noi care chipurile suntem promotorii acestui sistem și l-am susținut până acum, acum ne cereți ca noi să venim... Eu nu știu ce idei aveți. Înseamnă că n-aveți nici o alternativă. Veniți dvs. cu alternativa și dacă e bună, ne-o însușim. Dacă grupul PSD are inițiativa, păi să și-o concretizeze, că și la Parlament când se duce opoziția cu un proiect de hotărâre, păi proiectul acela spune concret ce se vrea, nu lasă la altitudinea Guvernului să schimbe. Eu ce să schimb? Schimbăm și nu cădem iarăși pe dorințele dvs.

Dl. cons. Țoancă: Domnule primar, noi ne-am ferit să venim cu propuneri concrete tocmai pentru a nu fi acuzați de ce spuneați acum câteva minute cu Udrea și Cocoș și că am avea o variantă din mânecă. Am zis că împreună, pentru binele acestui oraș, cu executivul și cu toți consilierii și cu specialiștii de la ADP, să punem o soluție mai bună în loc. Despre asta e vorba.

Dl. primar Ciuhandu: Din punctul meu de vedere aveți toată latitudinea să veniți cu propuneri. Deschideți-ne mințile, că poate suntem și noi derutați sau ținem prea mult la sistemul acesta din diverse alte interese, cum se insinuează peste tot, că avem unii interese personale. Eu n-am nici un interes. Dacă veniți cu o idee mai bună, mi-o însușesc. Dar dacă nu veniți cu nimic, atunci vă spun că sistemul e bun cum e și mă pronunț pentru menținerea lui. Deci, aștept propunerile celor care contestă. Nu mi se pare normal ca unii să conteste și cei care sunt contestați să vină și să muncească. Deci, faceți-vă propunerile pe care le vreți. Eu propun în numele executivului respingerea acestui proiect, pentru că nu-și are rostul.

Dșl. cons. Țoancă: Până la 01 octombrie , mă angajez aici în numele colegilor noștri de la opoziție, vom veni cel puțin noi cei care am inițiat proiectul de hotărâre, împreună cu colegii de la PRM, cu cel puțin o variantă.

Președinte: Vă mulțumim. Trecem la votarea primului amendament, cu revocarea. Declanșăm acțiunea de vot.

Se votează: 11 voturi pentru;

10 voturi împotrivă;

 • 2 abțineri.

Președinte: Deci, nu a trecut. Al doilea amendament. Declanșăm acțiunea de vot, pentru art.2, un regulament până la 01.10.

Se votează: 13 voturi pentru;

8 voturi împotrivă;

 • 3 abțineri.

Președinte: A trecut, iar acum, la proiect sunt necesare 18 voturi ca să treacă.

Dl. cons. Țoancă: Dar de ce e nevoie de două treimi?

D-na Simona Drăgoi: Pentru că hotărârile au fost adoptate cu două treimi, fiind vorba de administrarea domeniului public.

Se votează: 13 voturi pentru;

10 voturi împotrivă;

1 abținere

Președinte: A căzut!

Dl. cons. Moldovan: Promit că-l sprijin pe colegul Țoancă să venim cu o propunere de modificare a regulamentului actual.

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2007 Asociației Filantropice Medicale Creștine „Christiana”

Președinte: Sunt necesare 14 voturi. Declanșăm acțiunea de vot.

Se votează: 20 voturi pentru.

A trecut.

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru un imobil pentru anul 2007 Asociației „MANA” Pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate

Președinte: Sunt necesare 14 voturi. Declanșăm acțiunea de vot.

Se votează: 20 voturi pentru.

A trecut.

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2007 Asociației „Casa Faenza” Centrul Comunitar pentru Copii Autiști Timișoara - România

Președinte: Sunt necesare 14 voturi. Declanșăm acțiunea de vot.

Se votează: 18 voturi pentru.

A trecut.

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru cinci imobile pentru anul 2007 Fundației „Pentru Voi”

Președinte: Tot 14 voturi, declanșăm acțiunea de vot.

Se votează: 19 voturi pentru.

A trecut.

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind furnizarea serviciilor sociale de către Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Centrul de Zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung” fără plata unei contribuții

Președinte: 14 voturi necesare. D-na consilier Vlad dorește să ia cuvântul.

D -na cons. Vlad: Am o scrisoare din partea părinților acestor copii internați în Centrul de Zi Podul Lung și vreau să v-o supun atenției: Semnatarii acestei cereri sunt părinții copiilor cu handicap neuro-locomotor, care sunt în tratament ambulatoriu la Centrul de Zi Podul Lung pentru copiii cu handicap neuromotor. Vă aducem la cunoștință faptul că acest centru își restrânge masiv activitatea de recuperare motorie și educațională atât de vitală acestor copii, activitate de acest gen unică în vestul țării. Prin restrângerea masivă a activității, a unității mai sus menționate, se urmărește în special și fără vreun motiv anume desființarea tratamentului ambulatoriu de care în prezent beneficiază cu reale rezultate pozitive peste 20 de copii. Drept urmare prin prezenta vă solicităm:

 • - menținerea tratamentului ambulatoriu pentru copii cu dizabilități, aceștia nemaiavând altă locație în care să fie tratați și pentru care nu există alt tratament decât recuperarea;

 • - multiplicarea numărului de activități de recuperare. Până în iunie 2006, copiii cu tratament ambulatoriu au beneficiat de multe tratamente cum ar fi : chineto- terapie, ergo -terapie, logopedie, masaj, hidroterapie, electroterapie.

În prezent, acești copii nu mai au la dispoziție decât tratamente de chineto-terapie și logopedie, restul terapiilor desființându-se prin concedierea personalului calificat cu toate că organigrama acestei instituții prevede și aceste posturi:

 • -  menținerea transportului acestor copii de la domiciliu la centru și înapoi la domiciliu;

În trecut, copiii erau transportați în două tranșe la dus și întors, însoțiți în mod firesc de părinții acestora. În prezent, transportul copiilor a fost reluat de curând după o lungă pauză, dar fără a putea fi însoțiți de părinți, aceștia din urmă trebuind să ajungă pe altă cale la centru în timp util, pentru a putea fi ...

Președinte: Vă mulțumim, declanșăm acțiunea de vot.

D -na cons. Vlad: Stați puțin, pentru că odată votat acest punct, aceste terapii sunt anulate, iar acești copii nu mai au altceva de făcut decât să se socializeze într-un fel sau altul, dispunând doar de o singură educatoare, de o simplă educatoare. De fapt, asta era doleanța părinților, ca să se păstreze toate terapiile care au fost până acum în acest centru de zi pentru ca acești copii să se poată dezvolta în mod normal. Am luat legătura cu medici specialiști care mi-au spus clar că fără chineto-terapie acești copii nu vor putea progresa sub nici o formă. Deci, transformarea Centrului de Zi într-un simplu loc de aducere a copilului pentru 4 sau 5 ore este absolut ineficientă.

Dl. primar Ciuhandu: Proiectul de hotărâre e cu totul altceva: vorbește de asigurarea fără plată a unei contribuții a serviciilor sociale furnizate de către Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități și spune de un nr. maxim de 87 de copii. La ăștia o să li se asigure serviciile complete.

D-na. cons. Ciuhandu: Tocmai asta vă spun domnule primar, s-au suspendat toate aceste servicii. A rămas doar chinetoterapia și logopedia.

Dl. viceprimar Orza: Eu mă ocup de podul Lung, deși nu e subiectul acesta. La Podul Lung am preluat la un moment dat organigrama care avea mai mulți angajați decât copii. Centrul era finanțat din alte surse și l-am preluat pe Primărie pentru că normal era să-l preia Consiliul Județean, era exact aceeași poveste ca și cu Căminul de Pensionari. Până la urmă l-am preluat pentru că cei de la Consiliul Județean sub nici o formă n-au vrut să-l preia și n-am vrut să rămână copiii ăștia și familiile lor pe din afară. Problema e că acolo a existat întotdeauna un alt fel de a vedea lucrurile. În timp ce la serviciile Primăriei se ducea masă de la Cantina Socială - și la copiii de la Casa Faenza și n-a murit nimeni de mâncarea respectivă - cei de la Podul Lung aveau firmă de catering. Pe lângă că aveau firmă de catering, aveau și un bucătar care le încălzea ceaiul. S-a făcut puțină ordine în organigramă, dar nu au fost chestiuni legate de servicii și nu s-au anulat lucruri. Erau dublate: era medic care acționa și ziua în centru și mai era un medic care mai mergea și pe acasă și nu știu ce încărcătură ca ore de program avea persoana respectivă. Deci, nu am vrut acolo decât să punem normal lucrurile. Copiii nu au de suferit. Vă spun sigur. Eu știu că înainte părinții erau obișnuiți cu un anumit stil acolo, dar e cam exagerat ce era.

D -na cons. Vlad: Practic, tratamentul e anihilat la ora asta, deci a rămas doar acest centru de zi sub forma unei grădinițe, sigur cu servicii gratuite. S-au redus substanțial toate facilitățile:

Dl. viceprimar Orza: Noi nu am dat afară pe nimeni de acolo, personal medical, pe organigramă. Or fi plecat singuri. Nu știu de ce-au plecat.

D-na cons. Vlad: Dar s-a mai organizat concurs pentru completarea schemelor.

Dl. viceprimar Orza: E treaba lor să organizeze. Au loc pe organigramă. Eu o s-o întreb pe doamna director Stoianov ce s-a întâmplat acolo, dar eu știu doar lucrurile la care am vrut să renunț: cele legate de firmă catering, de bucătari și alte chestii de genul acesta, care mi s-au părut exagerate.

Dl. primar Ciuhandu: Problema e alta. Se vorbește de asigurarea serviciilor sociale fără plata unei contribuții pentru 87 de copii cu dizabilități. Asta e cum asigurăm la RATT 4187 de abonamente. Asta e discuția. Dumneavoastră veniți acum cu totul altceva. Noi discutăm de pere și dvs. veniți cu merele aici.

D-na cons. Vlad: Dar eu vă spun că aici este foarte clar scris că până la urmă , rămâne protecția copilului și adopție pentru aprobarea standardelor minime obligatorie privind centrele de zi pentru copii cu dizabilități. Aici era problema. Rămânând acest standard minim, înseamnă că rolul centrului de zi va rămâne doar acela de grădiniță cu program normal pentru copiii cu dizabilități, ceea ce este un fapt nefiresc. Este cuprins în acest material, domnule primar.

Dl. primar Ciuhandu: Eu vă citesc la art. 1 esența „Se aprobă furnizarea serviciilor sociale fără plata unei contribuții, pentru un număr maxim de 87 de copii cu dizabilități.” Dacă vreți treaba asta votați și dacă nu, nu votați. Dar nu mai trebuie acum să inventăm alte chestii. Dacă aveți dubii, sunteți aici comisii sociale la Consiliul Local, luați-o pe doamna Stoianov de mână, mergeți acolo, verificați ce servicii le asigurăm. Pentru mine a fost semnificativ un lucru, că în momentul în care am preluat acest centru, directoarea de până atunci și-a luat tălpășița, pentru că acolo se întâmplau niște chestii anormale și la nu știu câți copii erau doi asistenți pe copil. Păi nici asta nu e normal.

D-na cons. Vlad: Poate că asta nu-i normal, însă părinții sunt supărați de faptul că nu mai beneficiază de tratamente...

Dl. primar Ciuhandu: Păi părinții sunt supărați. Doamnă, noi ajutăm 87 de copii. Dacă vreți să votați ca acești 87 de copii să fie asigurați fără plata vreunei contribuții pe bugetul local, votați. Și dacă doriți altceva, informați-vă și veniți cu o altă propunere de hotărâre de consiliu. Dar eu zic să dăm drumul la această hotărâre, să asigurăm furnizarea pentru cei 87 de copii a acestor chestiuni sociale.

D-na cons. Vlad: Bine, supunem la vot, dar vă spun sigur că este o capcană în toată treaba asta și va rămâne un serviciu standard care reprezintă doar servicii de grădiniță.

Dl. viceprimar Orza: D-na Vlad, proiectul acesta de hotărâre n-are legătură cu ceea ce ziceți dumneavoastră. Dacă aveți timp, eu o să o chem la mine pe directoarea de la centru, d-na Stoianov, mergem acolo și vedem și discutăm ceea ce spuneți dvs. Dar proiectul de astăzi n-are legătură cu ceea ce ziceți.

D -na cons. Vlad: Informarea mea e făcută de către părinți, de către nimeni altcineva.

Dl. viceprimar Orza: E făcută, dar nu are legătură cu proiectul de hotărâre.

Președinte: Vă mulțumim. Vă rugăm să trecem la vot. Declanșăm acțiunea de vot

Se votează: 19 voturi pentru.

A trecut.

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind consumul de carburanți pentru 4 scutere donate de Poliția Palermo Primăriei Municipiului Timișoara

Președinte: Sunt necesare 14 voturi. Declanșăm acțiunea de vot.

Se votează: 19 voturi pentru.

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timișoara de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Dl. cons. Pășcuță: Am și eu o intervenție aici. Vreau să amintesc colegilor că anul trecut, în Consiliul Local, am discutat despre faptul că este anormal ca pentru același serviciu oferit timișorenilor, să-i obligăm pe anumiți timișoreni să plătească un preț, iar pe alții să plătească mai mult. Concret, este vorba exact de acest serviciu de hidroforizare, care crește prețul la apă rece pentru cetățenii care locuiesc în blocuri cu 10 etaje și nu numai, pentru că am înțeles că sunt și imobile cu 4 etaje care intră în această rază de acțiune. Practic este ca și cum am spune că în Freidorf apa e mai scumpă, pentru că e departe de uzina de apă, trebuie să tot reparăm țevi și eu știu ce alte costuri suplimentare intervin. Este o situație anormală în care am fost cu toții de acord, în Comisia 3 ne-am întâlnit și am discutat de câteva ori cu directorii de la AQUATIM și de la COLTERM, solicitându-le acestora să găsească o soluție pentru remedierea acestei deficiențe. Consilierii PRM au depus la Primărie un Referat, cerând exact același lucru și eu cred că normal ar fi să respingem acest proiect până în momentul în care cei doi directori se pun de acord și găsesc o soluție în așa fel încât să nu mai fie timișoreni avantajați sau dezavantajați de sistemul pe care noi îl gestionăm.

Președinte: Mulțumesc, în Comisia 3 dl. cons. Pășcuță s-a abținut și au fost 4 pentru. În Comisia 4 este o propunere de completare la art. 1: „începând cu data de 1 iunie 2007”, să intre. Cine mai dorește să ia cuvântul?

Dl. cons Moldovan: Eu n-am văzut amendamentul Comisiei 4 și aș fi vrut în sensul aceluiași amendament să fie intrarea în vigoare începând cu 1 iunie, pentru că intrarea în vigoare a hotărârii va fi prin 4-5 iunie. Asta era propunerea pe care am vrut să o fac, dar legat de ceea ce a spus dl. consilier, eu n-aș fi chiar așa de părere să respingem acest proiect de hotărâre, sunt de acord că trebuie să găsim varianta în care toți cetățenii să beneficieze de același tarif pentru apa rece, dar, respingând acest proiect de hotărâre, pe prestatorul de servicii care în cazul acesta este COLTERM-ul, îl obligăm la niște pierderi, la niște costuri pe care nu și le poate recupera. Poate ar fi bine să dăm un termen până în care societățile AQUATIM și COLTERM, împreună cu Consiliul Local să găsim o soluție. Soluția nici nu e foarte complicată, noi am discutat-o. E vorba de o mică ajustare a tarifului pe tot orașul, la apă și unde intră toate astea.

Președinte: Care este amendamentul?

Dl. cons. Moldovan: „începând cu data de 01 iunie”

Președinte: Alt amendament există?

Dl. cons. Pășcuță: Eu n-am nici un amendament, eu am spus doar că nu voi vota proiectul pentru că mi se pare anormal să perpetuăm starea asta.

Președinte: Declanșăm acțiunea de vot pentru amendamentul cu 1 iunie.

Se votează: 19 voturi pentru;

1 abținere. Președinte: A trecut. Se votează acum proiectul Declanșăm votarea.

Se votează: 17 voturi pentru;

 • 1 vot împotrivă;

 • 2 abțineri.

Deci, a trecut.

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii în lei a trusoului pentru nou-născuții care se nasc după data de 01 iunie 2007

Președinte: Declanșăm acțiunea de vot.

Se votează: 22 voturi pentru. A trecut.

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr estimativ de 4187 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timișoara, pentru luna iunie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Președinte: Cu suplimentarea de rigoare, declanșăm acțiunea de vot.

Se votează: 23 voturi pentru. A trecut.

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Amenajare spațiu ultim nivel - secția hematologie” la Spitalul Clinic Municipal, str. Gh. Dima, nr.5, Timișoara

Președinte: Inițiem acțiunea de vot.

Se votează: 23 voturi pentru.

A trecut.

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Extindere și Modernizare” la Grădinița PP nr.14, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.28

Președinte: Inițiem acțiunea de vot.

Se votează: 23 voturi pentru.

A trecut.

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major canal -cartier Kunz - etapa a Ii-a”

Dl. cons. Băcanu: Domnule președinte, dacă-mi permiteți. Pentru acest proiect am văzut în referatul semnat de cei de la Direcția Edilitară că se prevede finanțarea obiectivului din bugetul local și înțeleg că prin acest lucru nu mai este posibilă cofinanțarea, indiferent că ar fi vorba de fonduri structurale sau de contribuția cetățenilor. Propun un amendament, ca la art. 2 să completăm proiectul de hotărâre cu următoarea formulare: „ Realizarea obiectivului se va face din bugetul local capitolul „Alimentări cu apă” și prin cofinanțare”

Dl. cons. Țoancă : Să lăsăm deschis „și/sau”. Să lăsăm deschise ambele variante. Președinte: Inițiem acțiunea de votare a amendamentului.

Se votează: 23 voturi pentru.

Președinte: A trecut. Inițiem acțiunea de votare a proiectului în totalitate.

Se votează: 22 voturi pentru.

A trecut cu amendamentul anterior.

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere rețea de canalizare - str. Bobâlna - Zona Pădurea Verde”

Dl. cons. Băcanu: Același amendament aș solicita să fie menținut și pentru punctele 38, 39,

40.

Președinte: Deci, pentru toate?

Dl. cons. Băcanu: Da.

Președinte: Votăm amendamentul. Inițiem procedura de vot.

Se votează:                 -23 pentru

Președinte: Inițiem acțiunea de votare a proiectului.

Se votează : 23 voturi pentru.

A trecut.

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roșie - Etapa Ii-a”

Președinte: Votăm amendamentul.

Se votează: 22 voturi pentru.

Președinte: Inițiem acțiunea de votare proiect.

Se votează: 22 voturi pentru.

A trecut.

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major de canalizare - strada Aleea Ghirodei - etapa a II-a”

Președinte: Mențineți amendamentul? Inițiem acțiunea de votare.

Se votează: 21 voturi pentru.

Președinte: Inițiem acțiunea votare proiect.

Se votează: 16 voturi pentru.

A trecut.

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Viabilizare canal - B-dul Industriilor - Calea Moșniței”

Președinte: Inițiem acțiunea votare amendament.

Se votează: 22 voturi pentru.

Președinte: Inițiem acțiunea votare proiect.

Se votează: 18 voturi pentru.

A trecut.

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind „Reamenajarea și modernizarea Parcului Copiilor Ion Creangă” din Municipiul Timișoara

Președinte: Atrag atenția că este nevoie de 18 voturi. Există aici un amendament: Comisia 3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre și a propus punctul 2 din referat, concesionarea de lucrări publice și servicii conform Ordonanței 34 din 2006 și HG 71/24.01.2007, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța nr. 34/2006.

D -na Simona Drăgoi: Unde ați dori să fie acesta introdus?

Președinte: Deci, acesta este un amendament.

Dl. cons. Moldovan: Nu este un amendament. În Referatul executivului se propuneau mai multe variante. Noi am optat pentru varianta nr. 2, prin licitație publică, de fapt.

D-na Simona Drăgoi: Ordonanța 34 prevede anumite modalități de atribuire a unui contract de achiziție publică: licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, cerere de oferte, negociere...

Dl. cons. Moldovan: Păi astea sunt în funcție de valoarea lucrărilor. Rezultă din ordonanță unde se încadrează. Peste 250.000 de euro este licitație deschisă. Probabil că e peste.

Dl. cons. Ciuhandu: Domnule președinte, și eu am ceva de spus. Aș vrea să îi rog pe colegii acre sunt aici să analizăm bine acest subiect deosebit de interesant, din datele pe care la au, în Timiș și în Timișoara sunt peste 60.000 de copii până la clasa a IV-a, generații care n-au beneficiat cel puțin 17 ani aproape de nici o atenție consistentă din partea Consiliului Local și mie mi se pare că zona unde se află Parcul Copiilor și faptul că până acum nu am făcut nimic, și faptul că fiecare dintre dvs. aveți copii sau unii vor avea copii, eu cred că acești copii merită o finanțare din bugetul local. Știm foarte bine modul în care se desfășoară foarte multe asocieri, foarte multe concesionări, avem o experiență în care s-au cerut concesionări pe 25, 30, 40 de ani, eu cred că Timișoara trebuie să facă ceva pentru acești copii și dacă noi am fost acuzați de foarte multe ori că n-am făcut nimic, de data asta vrem să facem ceva și vrem ca acel parc să fie făcut din banii municipalității și mai mult decât atât, să nu fie doar un simplu părculeț în care copiii vin să mănânce o înghețată, ci să fie un parc adevărat care la sfârșit de săptămână să poată să atragă și copiii din județele care sunt periferice. În acest fel realizăm și acel turism de care discutam în Timișoara și eu cred că municipalitatea, și prin punctele pe care le-am votat anterior, prin faptul că n-am redus impozitele, va avea surse suficiente de finanțare și chiar cred că merită acești copii o finanțare de 1-2-3 milioane de euro pentru ceea ce înseamnă Timișoara, dacă tot e oraș de 5 stele. De aceea, v-aș ruga să analizați cu atenție, pentru că dacă votăm punctul 2 pe care l-a propus Comisia 3, aia înseamnă că Consiliul Local pierde un parc de talia aceasta pentru probabil 30-40 de ani și ne vom trezi că vom merge acolo și copiii noștri vor trebui să dea bani grei ca să intre sau cine știe ce se va mai face în zona respectivă. Propunerea pe care eu o fac este să votăm punctul 3, adică finanțarea obiectivului de investiție din bugetul local. Deci, art. 1 să sune: „Se aprobă modalitatea de atribuire a Parcului Copiilor Ion Creangă din Municipiul Timișoara prin finanțarea obiectivului de investiție din bugetul local.”

Dl. cons. Mistor: Execuția cine o face și cum?

Dl. cons. Ciuhandu: Urmează pe urmă executivul să prezinte o formă. Aici nu se pune problema execuției cine o face. Aici finanțăm noi sau concesionăm, asta e în proiectul de hotărâre. N-avem treabă cu modalitățile. E clar că se va face un proiect, va fi licitație deschisă, publică pentru lucrările respective, dar important este ca noi să finanțăm acest proiect.

Dl. cons. Moldovan: Dacă-mi permiteți, domnule președinte, aș vrea să vă explic de ce noi am optat pentru punctul 2. Am considerat că un concesionar privat e mai bun administrator decât statul. Deci, prin licitație se vor selecta anumite persoane care prestează anumite servicii, sigur, de domeniul locuri de joacă, parc pentru copii pentru că acesta e obiectivul și nu altceva. Ideea următoare era că dacă nu găsim firme dispuse să investească acolo bani și după aia să-i recupereze în nu știu câte zeci de ani - pentru că zeci de ani durează recuperarea unei asemenea investiții - e clar că următoarea opțiune ar fi fost punctul 3, finanțarea de la bugetul local. Întrebarea mea este: îl finanțăm, îl construim, îl aranjăm, o să ne certăm pe SF că e prea mult, că e prea puțin, la final cine îl administrează?! Consiliul Local! Și va rămâne cum a mai fost.

Dl. cons. Ciuhandu: La un moment dat se vehicula ideea și poate că în final se va pune, având în vedere că deja sunt mai multe parcuri care sunt obiective, poate la un moment dat se va pune problema să se înființeze un serviciu sau o societate care să administreze, că la urma urmei suntem stat, dar suntem o instituție cu o anumită prestanță. Iar dacă nu suntem în stare să găsim niște oameni, sunt atâția care termină acum facultățile și care abia așteaptă să facă ceva pentru orașul acesta. Eu sunt un întreprinzător privat dar am așa o reținere, am văzut cam toate afacerile care se fac cu statul, cu primăria, cu municipalitățile sunt deochiate. Privatul vrea ceva pe termen lung, să câștige el...

Dl. primar Ciuhandu: Asta e părerea dvs. personală și sunteți inconsecvent. Sunt foarte multe poziții publice în care ați zis că vreți să păziți bugetul local și să ne adresăm și la surse private ca vezi Doamne să economisim banul public și să nu-l dăm așa. Cum doriți, eu v-am oferit 4 variante.

Dl. cons. Ciuhandu: Tocmai pentru că vreau să-l păzesc am cerut colegilor să voteze acel punct. Curios că dvs. care aveți nevoie de bani, taman în anul electoral reduceți impozitele. Foarte curios. Trei ani de zile ne-ați spus că nu sunt bani la bugetul local. Acum sunt foarte mulți bani la bugetul local.

Dl. primar Ciuhandu: Da, sunt foarte mulți bani pe care i-am adus și dvs. sunteți inconsecvent cu ceea ce ați declarat dvs. în anii anteriori. Eu atâta mi-am permis să vă spun, nu altceva. Dacă vreți finanțare pe bugetul local, îl trecem, nu-i problemă.

Dl. cons. Ciuhandu: Mi se pare cel mai corect pentru cei 70.000 de copii.

Dl. primar Ciuhandu: E părerea dvs., poate alții au altă părere.

Dl. cons. Achimescu: Ca să se împace cele două tabere, eu nu știu de ce nu se ia în considerare pct. 4 care spune că „un contract de asociere în participațiune prin atribuirea acestuia în urma unei licitații”? Este și cu contribuția Consiliului Local, care stăpânește cât decât, ca să nu-l dăm prin concesionare directă . Văd că nimeni nu ia în considerare acest punct.

Dl. primar Ciuhandu: Am oferit 4 alternative, dumneavoastră optați acum pe care o credeți. Dl. cons. Vasi: Cred că discuția e poate un pic prea avansată. Noi nu știm exact ce amploare vrem să dăm acestui parc. Al doilea lucru în ideea finanțării din bugetul local, nu știu dacă nu se poate lua în discuție și atragerea de fonduri europene ca și în alte cazuri și cred că o încercare de a găsi un întreprinzător ca să scoată bani de acolo mi se pare că nu-i neapărat foarte rentabil și riscăm să pățim ca și cu parcările. Adică să ne pomenim că viitorul consiliu peste vreo 3 ani o să constate că n-a venit nimeni. De aceea aș propune varianta 3, cu posibilitatea de a găsi și bani din fonduri europene. Cred că ar fi mai corectă susținerea de la bugetul local, dar și fonduri europene.

Dl. cons. Pășcuță: Și eu susțin varianta finanțării din bugetul local. Deși sunt membru al Comisiei 3, m-am și abținut în comisie, chiar mă surprinde că am o părere mai bună decât domnul Moldovan despre capacitatea Primăriei de a gestiona și avea grijă de patrimoniul propriu.

Dl. cons. Moldovan: Nu era vorba de Primărie.

Dl. cons. Pășcuță: Păi din câte cunosc eu, Parcul Copiilor este în patrimoniul local. Părerea mea este că finanțarea din bugetul local este cea mai bună soluție dintre cele 4 prezentate și tocmai pentru că este vorba despre un parc al copiilor, concesionarea acestuia către un privat sau către orice altă formă nu ar face altceva decât să ridice prețurile pe care le vor practica cei care vor realiza investiția și vor avea grijă de parc, pentru că, evident, scopul lor principal va fi acela de a avea profit și abia unul secundar de a răspunde cerințelor copiilor. Tare mi-e frică că dacă am realiza o concesiune, peste câțiva ani o să ne trezim în parcul copiilor cu niște construcții pe care ne va fi la fel de greu să le demolăm cum este și cea din Piața Operei. Aș vrea ca acest lucru să-l evităm.

D -na cons. Blaj: Aș vrea să le aduc aminte colegilor că proiectul pentru Parcul Copiilor s-a aprobat în Consiliu. Întâmplător nu am fost prezentă la acea ședință, dar îmi amintesc, cred că îl am și acum acasă, este un proiect care prevedea grădină de vară, discotecă și așa mai departe. Deci, proiectul cum trebuie să arate acel parc l-am votat și indiferent din ce fonduri se va face, el trebuie să arate așa cum este. Sigur că cea mai bună soluție cred și eu că ar fi finanțarea din bugetul local și să rămână în administrarea noastră ca să putem să avem și noi profit sau, mă rog, să nu avem, dar să putem oferi ceva timișorenilor, dar, în urma discuțiilor avute cu directorul Ciupa, am înțeles că asta ar însemna o perioadă foarte lungă de timp de execuție pentru că suma este mare și la bugetul local nu există bani așa de multă cât este necesar. Acesta este motivul pentru care noi am zis să mergem pe varianta 4, asociere în participațiune. Deci se respectă proiectul, rămânem asociați acolo, putem pune condiții și îl putem controla pe cel care îl va exploata.

Dl. cons. Țoancă: Și grupul de consilieri PSD susține varianta 3 din acest proiect de hotărâre. În condițiile în care Parcul Copiilor are o valoare patrimonială și imobiliară imens de mare pentru a nu fi bănuiți de afaceri imobiliare, cred că putem să facem un efort în acest an din rectificări și anul viitor, indiferent cât de mari vor fi costurile la bugetul local, să facem un parc reprezentativ pentru Timișoara. Din informațiile mele private, există o grămadă de inițiative în jurul Timișoarei care vizează fie deschiderea de aqua- land-uri, fie parcuri private, parcuri de distracție. Deci, să lăsăm ca în viitor, copiii oamenilor cu bani să se adreseze, exact cum merg acum în străinătate: în Ungaria, în Germania, în Austria sau la Paris și acest parc să rămână în administrarea noastră, vedem noi după aceea sub ce formă. Veșnica poveste că nu sunt bani la bugetul local, cred că ar trebui să o lăsăm deoparte și cred că ar fi unanimitate în Consiliul Local ca în acest an și anul viitor să finalizăm, pentru că proiectul l-am votat în urmă cu un an și așa cum am stat atâția ani... Deci, varianta 3, asta am vrut să transmit.

Dl. primar Ciuhandu: Noi am propus 4 variante. Alegeți una din astea și am terminat discuția.

Dl. cons. Țoancă: Noi vrem varianta socialistă, varianta 3.

D-na Simona Drăgoi: Dacă-mi permiteți, două minute. Trebuie corelat și titlul proiectului de hotărâre cu articolul, în funcție de care va fi votul dumneavoastră.

Dl. Cons. Moldovan: Ori albă , ori neagră.

Dl. cons. Achimescu : Ori trei, ori patru.

Dl .cons. Avram : Mi s-a explicat că trebuie 18 voturi. Dna.Drăgoi: 18 voturi pentru proiectul în întregime.

Dl. cons. Toader : Se poate discuta de unde să fie finanțată această lucrare, însă , ca și mulți dintre dvs., am fost fiecare dintre noi și am văzut celelalte parcuri de joacă din Occident pentru copii. Eu nu vreau să judec pe nimeni și să spun cevca de români, menegement . Am fost în parcuri de joacă pentru copii , din străinătate și managementul de acolo, mi se pare o chestiune , nu foarte sofisticată, dar nu la îndemâna unei autorități publice. Indiferent cum se finanțează această lucrare managementul să nu ....știm cum s-a manageriat parcul până acum în stilul unei autorități publice.

Dl. Presedinte : Înțeleg că trebuie supuse la vota amendamentele 3 și 4.

Dna.Drăgoi : Variantele 3 și 4 cu mențiunea că punctul 4 referitor la încheierea unui contract de asociere în participațiune ar trebui completat : » contract care va fi supus ulterior comlpetării », pentru că nu avem un asemenea contract în momentul de față.

Dl. Viceprimar Orza : Ca și timp varianta asocierii este mult mai rapidă . Dar acesta este unicul avantaj .Aici este vorba de un operator și noi ar trebui să găsim un operator specializat care să știe cum să gestioneze un parc de copii , pentru că noi facem locuri de joacă. Putem cumpăra, face licitație și aducem topogane ultimul răcnet . Problema este să operezi acel parc, cineva spunea acici că s-ar putea să creasă prețurile dacă este un operator . Dacă faci concesiune sau asociere impui prim acel contract tarifele pe care le dorețti ca și consiliu local .Operatorul privat se pliază pee le dacă nun u obține contractul . Trebuie să ne sperie faptul dacă suntem sau nu capabili să atragem un investitor specializat în așa ceva nu o firmă oarecare .Acesta ar trebui să fie principalul nostru scop. Putem face un efort financiar din bugetul local și să cumpărăm trenulețe și tot felul , dar marea problemă este să găsim un operator specializat , dar marea problemă este să se ocupe un operator specializat. Eu dacă aș vota aș vota varianta 4.

Dl. cons. Pășcuță : Susțineți că marea problemă este un operator specializat . Atunci cum spuneți că este bine această a 4 a variantă, s-ar putea să-l găsim peste 3 ani acest operator.

Dl. Cons. Grindeanu: O simplă remarcă. Văd că de câteva luni de zile s-au dat concursurile pentru țefii de regii și Horticiltura a fost prin acest concurs cu avizul executivului Primăriei s-a luat acest concurs. De câteva luni se tot dinamiteză conducerea acestei regii. Se tot aruncă cu tot felul : că Horticultura nu este capabilă să administreze ..Nu mi se pare corect. S-a dat un concurs , au fost criterii de performanță. De câteva luni de zile dacă se discută în consiliu despre spațiile verzi din Timișoara sau de administrarea bună sau rea.

Dl. cons. Ciuhandu : Am participat la una din ședințele de comisii, cum câteva luni bune, eram gata să ni se aducă în față un contract de asociere cu o firmă pentru parcul copiilor.Noroc că între cei din executiv au existat clinciuri și așa am ajuns noi în faza asta să votăm, pentru că altfel nu ajungeam . Faimoasele societăți de management erau de fapt o societate înființată cu câteva luni în urmă cu 2 milioane de euro în cont pe care așteaptă să-i investească. Nu există investitori care să vrea să bage 2-3 milioane de euro și să dorească să-i scoată peste 20-30 de ani, Consiliul Local va pune un tarif de intrare de 1 leu sau 2 lei.Faptul că până la ora actuală nu s-a prezentat nici un mare operator internațional să zică domnilor ...

Dl. Viceprimar Orza : Nu s-a prezentat pentru că nu s-a cerut chestia asta.În acest proiect scrie de licitație.

Dl. cons. Ciuhandu : Referitor la administrare, că unii administrază mai bine sau nu vreu să vă spun că ștradul Tineretului este dat de 3sau 4 ani sub faimoase investiții n-am văzut nici o investiție de 4 ani. Nu avem nici un teren , nici o sală nimic.Să demonstrați executivul și noi Consiliul Local că suntem capabili să facem ceva pentru timișoreni. Vrem să facem sau nu asta este toată problema.

Dl.Primar : Nu este o problemă sunt 4 puncte , votați dintre ele.

Dl. cons. Știrbu : Am înțeles că punctele 1 și 2 cad și votăm între 3 și 4, dar cum.

Dl. cons. Ciuhandu : A fost amendamentul cuiva care a renunțat , a domnului Moldovan, a rămas propunerea mea și apoi a dl. Achimescu . Votațile în ordinea respectivă.

Dna. Drăgoi : Discuția era să nu votați de 2 ori pentru aceeași variantă.Pentru amendamente este nevoie de majoritate simplă.

Dl.Președinte : Inițiem procedura de vot pentru varianta 3 :Finanțarea obiectivului din bugetul local.

Se votează : 11 voturi pentru

9 voturi impotriva

Dl Primar : Problema se pune să fiți consecvenți la vot.

Dl Președinte : Să inițiem procedura de vot pentru punctul 4.

Încheiem acțiunea de vot : 13 voturi.

10 voturi impotriva

Dl Ciuhandu : Nu are logică : Dacă din 20 prezenți au votat 11 înseamnă că la cealaltă 3 nu au votat.

D-na Drăgoi : Se va reformula și art.1 în sensul atribuirii unui contract de asociere în participațiune în urma unei licitații.

Președinte : În regulă. Și acum inițiem acțiunea de vot pentru Proiectul de hotărâre în întregime Se numara voturile:                 - 14 voturi pentru

 • - 7 voturi impotriva

 • - 2 abtineri

Proiectul de hotărîre a căzut

Dl. Țoancă : Eu zic să reluăm.

Dl Primar : Eu până la alegeri am să-l tot introduc.

Dl Țoancă : Să reluăm varianta 3 și 4 cu bilețele pentru că la varianta 3 nu s-a apucat să se voteze. Este prea important să mai amânăm o lună și eu cred că și cei care nu sunt de acord cu varianta care rămîne vor fi de acord cu proiectul în întregime.

Dl Mistor : Eu zic să fim serioși, domnilor.

Dl . Orza : Problema este absurd. Că dacă mergem pe cale de consecință proiectul acesta nu se va vota niciodată, indiferent dacă trece cu 14 sau cu 13 , nu va vota proiectul în ansamblu.

Dl . Țoancă : Eu cred că au fost nemulțumiți pentru că nu au apucat să voteze. Haideți să supunem la vot cu bilețele . Ce părere aveți ?

D-na Drăgoi. Nu ar fi pentru prima oară că se mai votează o dată.

Dl. Achimescu : Eu nu mai înțeleg nimic. Conduce colegul din spate ședința ?

Dl. Președinte: Inițiem procedura de vot pentru bilețele

Dl Grindeanu : Spuneți-mi și mie de ce este mai tare majoritatea de 11 din 20 decît 13 din 23 ? Nu are nici o legătură. Nu au fost condiții egale din punctul meu de vedere și atunci trebuie să reluăm. A fost majoritate simplă, la ambele amendamente iar unii colegi nu au apucat să voteze. D-na Drăgoi : De aceea am spus să se voteze o singură dată pentru.

Dl Grindeanu : Ca să voteze toată lumea să reluăm. Ne mai încurcăm în butoane. Să votăm cu acele bilețele.

Dl. Orza : Deci nu înțeleg de ce trebuie bilețele, cînd se poate face foarte simplu, Cine este de acord cu 3 apasă numai cînd se votează 3 , și inversă la care a votat cu 3 cțnd se propune amendamentul 4 nu mai votează.

Dl. Avram : Eu nu cred că va trece pentru că taberele sunt împărțite.

Dl . Știrbu : Dați-mi voie , deci există 2 variante, noi suntem în sală, 24 consilieri. Se supiune la vot primul. Nu înseamnă că nu este bine ca toată lumea să voteze. Cine nu este de acord cu punctul respectiv se abține, dar apasă pe buton. Și în felul acesta cu certitudine se va ști care este raportul între cei care sunt pentru o variantă sau alta. Și apoi dacă se supune întregul proiect de hotărâre, și atunci vom vedea dacă trece, dacă nu se amțnă problema.

Dl. Moldovan : Ce secrete ascundem noi aici, să votăm cu mâna.

Dl . Primar : Eu vă propun altceva. Să fiu eu pe postul lui Solomon. Să votăm ambele variante, vom vedea cxare este mai rapidă și pe aceea vom merge. Finanțare de la bugetul local sau asociere, funcție de rapiditate sau cum vreți să spuneți.

Dl Avram : Deci să se voteze 3 și 4 , ...

Dl Primar : Vom face și o comisie în care să vă cooptîm ca si consilieri locali, și care este cea mai rapidă și fezabilă, pe aceea o vom alege. Eu vă spun că pentru anul în curs, pentru finanțare nu mai putem pune.

Dacă nu, atunci, ceea ce zicea dl. Știrbu este corect. Cei care votează pentru prima variantă, cotează pro și se abțin, iar când se pune la vot punctul 4 cei care doresc votează pentru și ceilalți se abțin..

Dl Grindeanu : Chiar dacă, și acum vorbesc în numele colegilor mei de la PSD, va ieși cealaltă variantă decât ce pe care o dorim, vom vota proiectul de hotărâre pentru în ansamblul său, ca să nu cadă cu 2/3.

Dl Ciuhandu : Mai am o propunere, ca să nu creadă lumea că suntem împotriva parteneriatului. În cazul în care trece varianta 4, eu propun ca să se specifice acum că partea privată va avea doar 40% din ceea ce înseamnă tot acolo iar partea publică majoritară de 60%, ori detinem controlul, ori dacă nu , haideți să spunem că-l dăm.

Dl. Primar : Este corect așa, partea publică să fie majoritară.

Dl Avram : Aceasta este condiția ca proiectul să treacă.

Punctul 3. Vă rugăm să votați : cu finanțare din bugetul local

-12 voturi pentru din 24.

 • - 2 voturi impotriva

 • - 10 abtineri

Punctul 4.

Dl Pășcuță: Domnule Președinte, eu zic că am votat destul, sunt colegi care lipsesc, vom mai avea ședințe, vom fi poate luna viitoare 27, număr impar, n-are rost, tot 12 la 12. Am spus că cine votează « pentru » la asta votează « contra » la cealaltă, ce mai vrem acum ?

Stăm aici până diseară.

Dl Avram : Initiem acțiunea de vot pentru punctul 4.

 • - 12 voturi pentru

 • - 4 voturi impotriva

 • - 5 abtineri

Dl Pășcuță : Eu cred că este absurd să mai continuăm.

Dl Moldovan : Eu cred că în cazul acesta trece propunerea domnului Primar : Ambele variante .

Dl Ciuhandu : Domnul Viceprimar, dvs, trebuia să spuneți că acest proiect a căzut, pentru că s.a votat odată.

Dl Pășcuță : Regulamentul zice clar că nu putem repeta votul.

Dl Grindeanu: Eu cred că propunerea domnului Pășcuță este mai mult decât ân regulă pentru că suntem 24, și tot ajungem 12 la 12.

Dl Avram: A treia propunere ester cea a domnului Primar, suma celor două puncte și de a decide ulterior.

Dl Sarafolean: Să reformulăm 3 și 4 într-o singură frază și doar punem “sau” între ele.

Dl Pășcuță: Și dacă ies tot 12 voturi ce facem ?

D-na Drăgoi : Juridic, noțiunile sunt opuse.

Dl Achimescu : Haideți să votăm cu mâna sus.

Dl Ciuhandu : Domnule Președinte , în dreapta dvs, stă o persoană care îl reprezintă pe domnul secretar. A învățat de la dl Cojocari că un proiect odată votat nu-l mai votăm. Deci proiectul a căzut , ne întțlnim luna viitoare și vedem în ce formulă suntem.

Dl Karagena : Eu zic că putem invoca o excepție, pentru că era vorba de o procedură.

Dl Vasi: Dar chiar și așa ester 12 la 12.

Dl. Orza : Păi, nu erau 12 la 12, că erau 5 care se abțineau , 2 impotrivă și 12 pentru.

Dl Ciuhandu : Erau 12 pentru o variantă și 12 pentru cealaltă, domnule Viceprimar.

Dl Orza : Dar au fost 12 din 21 domnule consilier.

Dl Mistor : Eu cred că ar trebui să votăm cu da și nu , Ori ești de acord cu una ori nu ești de acord.

Dl Ciuhandu : Domnule Președinte, o rog pe doamna să spună dacă acest proiect a căzut sau nu. D.na Drăgoi : A căzut.

Dl Avram : Urmează două proiecte cu parcuri pentru care sunt necesare 14 voturi.

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind „Reamenajarea și modernizarea Parcului Rozelor„ din Municipiul Timișoara.

Dl Avram: Inițiem acțiunea de vot:

A trecut cu 21 voturi pentru.

 • - 1 vot impotriva

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind „Reamenajarea și modernizarea Parcului Botanic”, din Municipiul Timișoara

Dl Avram: Inițiem procedura de vot:

-23 voturi pentru.

-1 vot impotriva

A trecut.

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la treisprezece străzi fără nume din Municipiul Timișoara.

Dl Avram : Aici am un amendament. Să se treacă pe plăcuță ce sunt respectivii.

D-na Drăgoi : Formulați amendamentul

Dl Primar : Adică să se treacă ceea ce este prevăzut îbn Anexă, poet și traducător....

Dl Avram : Inițiem procedura de vot :      -21 voturi pentru . A trecut.

- 1 abtinere

Și acum Proiectul de hotărâre.

Are în întregime : A trecut.

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Clădire multifuncțională”, strada Grigore Alexandrescu , Timișoara.

Dl.Președinte : Inițiem procedura de vot.

Se votează .          - 16 voturi pentru A trecut.

PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă pentru comerț, servicii și depozitare”, Timișoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timișoara - Arad , Km. 6 dreapta.

Dl. cons. Modovan : Amendamentul este simplu : să se treacă regim maxim de înălțime P + 6 , conform planului.La art. 2 să se treacă acest regim de înălțime.La art.5 după aprobarea prezentei documentații terenurile vor trece în intravilanul orașului.

Dl .cons.Achimescu: Este vorba de cel de la Km. 6 .Ce are asta cu orașul, este după serele din Arad. Cum să-l limităm la 6 etaje.

Dl. cons. Moldovan: Din moment ce atât s-a propus . Această propunere este a executivului, asta este solicitată.

Dl. cons. Achimescu: Care este amendamentul dvs.

Dl. cons. Modovan: Să rămână cât s-a propus.

Dl. cons. Acimescu: Nu înțeleg, nu încurcăm nici o clădire prin oraș, mi se pare , chiar ..Dacă vine cineva să facă mai multe etaje nu poate.

Dl. cons. Moldovan: Atunci vine cu plan urbanistic. Dacă dorește să facă P +75 de etaje. Este vorba de limitarea regimului de înălțime. La art. 5 : terenurile beneficiarului vor trece în intravilanul orașului și în zona D de impozitare.

Dl. cons. Grindeanu: De ce să se limiteze la P + 6.Am înțeles că atât a cerut, dar dacă vine prin PUD și cere P plus 10, trebuie să schimbăm și PUZ-ul.

Dl. cons. Moldovan:Este vorba de un PUZ pe o suprafață restrânsă , vine din parte unui privat, el atât dorește. Am fost rugat să introduc maxim 6 nivele și să apară textul acesta și cel de la art.5 cu intravilanul orașului.

Dl. cons. Achimescu: Dumealui vrea să limităm ceva printr-o hotărâre de consiliu să nu mai vină cineva să facă ...

Dl. cons. Moldovan: A fost solicitarea beneficiarului terenului. Amendamentul la art.2 este ca regimul de înălțime să fie P + 6 E. La art. 5

Jurist Dir. Urbanism: Amendamentul dvs. a făcut obiectul discuției comisiei tehnice de amenajare a teritoriului .Regimul de înălțime propus de dvs. a fost limitat la D + 5M +E, deoarece în zonă s-au construit clădiri la regim de înălțime D+P+2E +M .

Dl. cons. Moldovan: Aceasta este ăn favoarea amendamentului.

Dl. cons. Achimescu: După Selgros vorbim de zona aceasta sau de alta.

Jurist Dir. Urbanism : Amendamentul propus de comisia tehnică , pe baza acestei discuții.

Dl. cons. Achimescu: Dacă era recomandarea Dir. de Urbanbism trebuia să știe și dl. Grindeanu și eu, dar noi nu știm.

Dna. cons. Blaj: Comisia 3 nu are nici o propunere pentru plen.

Dl. cons. Moldovan: În comisia 3 nu s-a discutat pentru că eu am fost solicitat ulterior .Poate dacă apela la tine ziceai o bag sau nu o bag. Eu acolo nu am nici un interes nici privat nici altfel. Dl. cons. Achimescu: Eu spun că la cerea unui investitor privat pe ternului lui nu este normal să limităm regimul de înălțime altor terenuri. El dacă vrea să facă pentru el, dar dacă vine altul să facă prin hotărâre.

Dl. cons. Moldovan: PUZ este strict doar pentru acest teren, nu afectează și altele.

Dl. Băcanu: Dl. Moldovan , ne puteți spune cine va cerut , comisia de urbanism nu ține. Să trimită o hîrtie oficială că asta dorește. Nu există logică în această cerere , orice investitor dorește libertate, indiferent că are 10 m sau 100 de ha.

Dl. Președinte : Inițiem votarea amendamentului P + 6 , maxim.

Se votează           - 9 voturi pentru

 • -   5 voturi impotriva

 • -   6 abtineri

Nu a trecut.

Dna. Drăgoi: Prin aprobarea documentației unui PUZ intră în intravilan.

Dl. cons. Moldovan: Omul vrea să vadă negru pe alb pentru că merge la C.F. și cei de acolo îl mai trimit pe nu știu unde că a uitat consiliul să zică ceva.

Dna. Drăgoi: Este prevăzută și zona de impozitare.

Dl. Președinte: Din punct de vedere juridic nu este nici o problemă.

Dna. Drăgoi:Nu este nici o problemă. Oricum intră în intravilan.

Dl. Președinte: Din punct de vedere juridic nu este nici o problemă.

Supun la vot acest amendament.           - 15 voturi pentru

- 2 abtineri

A trecut amendamentul.

Supun la vot proiectul . Se votează : 20 voturi pentru. A trecut.

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire imobil P+2E+M pentru locuințe colective, strada Lorena nr.94, Timișoara.

Dl.Președinte:Supun la vot proiectul .

Se votează:          - 20 voturi pentru

A trecut.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru locuire P+2E+M”, strada Timocului nr.25, Timișoara

Dl.Președinte:Supun la vot proiectul .

Se votează:                 - 19 voturi pentru

A trecut

PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru locuire P+2E+M”, strada Lacului nr.1

Dl.Președinte:Supun la vot proiectul .

Se votează :          - 18 voturi pentru

A trecut.

PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru birouri, comerț și locuire”, Bd. Cetății nr. 19 și strada Horia nr. 2A, Timișoara.

Dl.Președinte:Supun la vot proiectul .

Se votează:                 - 19 voturi pentru

PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil pentru servicii și locuințe colective D+P+3E+M”, Calea Dorobanților nr. 88, Timișoara.

Dl.Președinte: Supun la vot proiectul .

Se votează: 18 voturi pentru. A trecut.

PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe individuale”, strada Mircea cel Bătrân nr. 93 Timișoara.

Dl.Președinte:Supun la vot proiectul .

Se votează:                 - 18 voturi pentru

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare”, bd. Cetății nr. 10, Timișoara.

Dl.Președinte: Supun la vot proiectul .

Se votează: 17 voturi pentru. A trecut.

PUNCTUL 55 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire două case familiale”, strada N.D. Cocea nr. 17 Timișoara.

Dl.Președinte: Supun la vot proiectul .

Se votează:                 - 18 voturi pentru

PUNCTUL 56 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe P+5E+M”, str. Sf. Apostoli Petru și Pavel (Borzești) nr.35, Timișoara.

Dl.Președinte:Supun la vot proiectul .

Se votează:          -20 voturi pentru . A trecut.

PUNCTUL 57 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Imobil locuințe colective”, Calea Urseni nr.14, Timișoara.

Dl.Președinte:Supun la vot proiectul .

Se votează:          - 20 voturi pentru

PUNCTUL 58 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Complex Hotelier Continental „, str. Circumvalațiunii nr.4, Timișoara.

Dl.Președinte:Supun la vot proiectul .

Se votează:                 - 21 voturi pentru

PUNCTUL 59 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2007 - 10721/09.05.2007 a Consiliului Județean Timiș referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.04.2007 - privind încetarea finanțării Căminului pentru Pensionari Timișoara.

Dna. Drăgoi: În mape avem o plângere prealabilă de la Consiliul Județean. Avem punctul de vedere al executivului. Dvs. trebuie să vă mențineți sau nu hotărârea pe care ați adoptat-o. Dl.Președinte: Menținerea hotărârii înseamnă că nu mai finanțăm.

Inițiem acțiunea de votare.

Se votează.           - 17 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 60 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2007 - 10038/02.05.2007 a Partidului Democrat referitoare la organizarea a două ședințe comune în Timișoara și Arad.

Dl. cons. Țoancă: Dl. Primar, facem următorul plen la Arad .

Dl.Primar: Primarul de la Arad ne face această ofertă. Urmează să apreciați dvs. Trebuie să stabilim date, să le oferim alternative.

Dl. Președinte: Și eu am depus un proiect pentru ședință comună. Este depus pentru prelucrare. Dl.Primar: Luăm de bun proiectul depus de dl. cons. Jecu , atașăm și scrisoarea celor de la Arad că sunt de acord și urmează să stabiliți dvs. când doriți. Eu mă gândesc că în cursul lunii iunie nu o să putem, dar oricum dacă nu o facem până în iulie se poate doar în toamnă. Trebuie să-i invităm , să-i chemăm.

Dl.Țoancă: Haideți să-i invităm de ziua Timișoarei.

Dl.Primar: Este o ideea bună .Sunt de acord. Dl.Președinte: Să se propună data de 3 august. Supun la vot această dată.

Se votează: 19 voturi pentru.

Ședința se incheie.

PREȘEDINTE,

CONS. AVRAM JECU

p. SECRETAR, Jr. SIMONA DRAGOI