Proces verbal din 27.11.2007

Proces-verbal a Şedinţei Ordinare din data de 27.11.2007

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat azi, 27.11.2007 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Presedinte de sedinta: consilier VALENTIN MOLDOVAN

Din numarul de 27 de consilieri au fost prezenti 26

Au absentat : Sorin Grindeanu.

Din partea executivului au participat : d-nul primar Gheorghe Ciuhandu, d-nul viceprimar Adrian Orza, d-nul viceprimar Dorel Borza, d-nul secretar Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia nr. 3104 / 22.11.2007

ORDINEA DE ZI :

 • 1. Interpelările consilierilor municipali.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului CONSTANTIN LACHE.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a unei suprafețe de teren către Consiliul Județean Timiș.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor parcele de teren.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara, pentru terenurile aferente drumurilor de exploatare DE 1318/3, DE1318/4 și DE 1317/1.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unei parcele de teren în suprafață de 540 mp. și concesionarea din aceasta a unei parcele de teren în suprafață de 232 mp.

 • 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF 16469 Timișoara cu nr. top 3549/1 în vederea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Primarul Municipiului Timișoara și dl. Zigler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Francisc.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autorizații taxi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003..

 • 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului maximal în vederea efectuării serviciului de transport în regim taxi.

 • 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. Rodipet S.A. Sucursala Timiș a terenurilor pe care sunt amplasate puncte de vânzare.

 • 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele de 40.000 mp. în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf.

 • 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică , cu plata taxei de concesiune, a unei suprafețe de teren de 339,24 mp.. din Timișoara, P-ța Huniade, conform Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare intrări (acoperire sticlă +terasă/bar) către S.C. ART S.R.L..

 • 14. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței și stabilirea redevenței pentru terenul concesionat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2007 către S.C. Aurora S.R.L.

 • 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului tehnic privind realizarea balcoanelor la fațadele blocurilor de locuințe aflate în Municipiul Timișoara și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132/04.07.2004 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 12/29.01.1998.

 • 16. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii prin concesiune a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire) în Municipiul Timișoara.

 • 17. Proiect de hotărâre privind completarea documentațiilor pentru obținerea Autorizației de Construire, Certificatelor de Urbanism (alipire, dezlipire, ieșire din indiviziune,etc) Autorizației de Funcționare construcții și Autorizației de Nefuncționare construcții, cu documentele în format digital ce se depun la Primaria Timișoara, Direcția Urbanism și Serviciul Banca de Date Urbane.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii, prin încheierea unui acord de parteneriat între Direcția de Asistență socială Comunitară Timișoara și Organizația Kolping Banat pentru furnizarea de servicii sociale de interes local.

 • 19. Proiect de hotărâre privind includerea blocului de locuințe situat în strada Polonă nr.2 cămin nr. 4 în fondul de locuințe destinat închirierii, necesar pentru aplicarea prevederilor art.15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001.

 • 20. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor de teren înscrise în C.F. nr. 4805 Freidorf, în vederea obținerii autorizației de construire pentru executarea extinderii clădirilor existente.

 • 21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și unificarea parcelelor cu nr. topo. 394 și topo 393/a înscrise în C.F. nr. 636 Freidorf.

 • 22. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelelor cu numerele cadastrale 514 și 516 înscrise în C.F. nr.2 Timișoara, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

 • 23. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Banatul” Timișoara și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Administrativ al Filarmonicii „Banatul” Timișoara.

 • 24. Proiect de hotărâre privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivelor și bunurilor de interes public și privat aparținând Primăriei Municipiului Timișoara de către agenții de poliție comunitară și personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Public - Direcția Poliția Comunitară.

 • 25. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Municipale pentru probleme de Iluminat Public.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale privind acordarea subvenției prevăzute de OUG nr. 51/28.06.2006 aprobată și modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcției de locuințe proprietate personală.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reamenajarea și modernizarea Parcului Botanic” - faza a II-a din Municipiul Timișoara.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Extindere și Reabilitare” la Grădinița PP nr.12, strada Axente Sever nr.10.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea investiției „Demolare și reconstruire Sala de Sport în cadrul Școlii Generale nr. 1 din Timișoara,”, strada Comănești nr. 3.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Extindere la Grădinița PP 22, str. Semenic nr. 8.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Amenajare campus școlar” la Școala Generală nr. 9, Bd. L. Rebreanu nr. 35 Timișoara.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Ansamblu locuințe sociale” str. I.I. de la Brad -Amplasamentul actual al Bazei RATT - Timișoara.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reconfigurare Zona MALL Timișoara, strada Demetriade nr.1.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, Servicii și comerț”strada Armoniei, Timișoara.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Casă unifamilială”, strada Ioan Românu (Veac Nou) nr. 8, Timișoara.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu „ Construire hotel” Bd. Liviu Rebreanu nr. 27-29, Timișoara.

 • 37. Proiect de hotărâre privind suplimentarea finanțării acordate de Consiliul Local Timișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/17.05.2007 pentru „Salonul Artelor Vizuale 2007” organizat de Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara și amânarea perioadei de desfășurare a proiectului pentru perioada de 05.12.2007 - 05.01.2007.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea spectacolului „Joi mega joy” cu spectacolul „Tangou final” din cadrul proiectului „Joi mega Joy” al Fundației Culturale Artmedia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/17.05.2007 de Consiliul Local Timișoara precum și amânarea spectacolului „Tangou final” pentru data de 26.11.2007.

 • 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 RON din bugetul local Agenției Naționale pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Timiș în vederea organizării „Galei Sportului Timișean 2007”, alocarea fiind posibilă datorită diminuării finanțării acordate echipei „Handbal Club Municipal Universitatea Timișoara”.

 • 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 RON în vederea participării Municipiului Timișoara la manifestările de Crăciun organizate de Primăria din Karlsruhe, în perioada 8-14 decembrie 2007.

 • 41. Informarea Direcției Patrimoniu nr. SC2007 - 23527/05.11.2007 referitoare la situația inventarierii pe anul 2006 a bunurilor aflate în gestiunea Municipiului Timișoara.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Gheorghe Ciuhandu.

D-nul Valentin Moldovan : As dori sa supun la vot procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 5 noiembrie 2007.

Se numara voturile : Pentru : 22

Supun la vot procesul verbal al sedintei festive a Consiliului Local din data de 8 noiembrie 2007.

Se numara voturile : Pentru : 22 Supun la vot procesul verbal al sedintei Consiliului Local din data de 30 octombrie 2007. Se numara voturile :

Pentru : 18

Toate cele 3 procese verbale au fost aprobate.

In continuare as dori sa dau cuvantul d-nul primar, legat de unele propuneri la ordinea de zi.

Dl. primar Gheorghe Ciuhandu : Domnule presedinte, onorat Consiliu, propun retragerea de pe ordinea de zi a punctului 11 privind concesionarea catre Rodipet Sucursala Timis a unor terenuri pe care sunt amplasate puncte de vanzare, aici d-nul secretar Cojocari va poate da lamuriri pentru ca sunt de natura juridica. De asemenea, am primit o solicitare de la FALT prin care se cere retragerea de pe ordinea de zi a punctului 15 - proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului tehnic privind realizarea balcoanelor la fatadele blocurilor si va propun si retragerea de pe ordinea de zi a punctului 17 - care vizeaza completarea documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de construire, certificatelor de urbanism cu documente in format digital. Aici am avut o discutie si cu arhitectul sef, mi s-a spus ca, si in Comisia de Urbanism au fost discutii, si cred ca ar fi de dorit sa avem si o discutie cu oameni de specialitate, ma refer de la ordinul arhitectilor, de exemplu. Prin urmare, propun si retragerea acestui punct. In schimb, solicit adaugarea la ordinea de zi a doua puncte : este proiectul de hotarare privind asocierea de principiu intre municipiul si S.C. Politehnica 1921 Stiinta Timisoara

Invest S.A si al doilea - proiectul de hotarare privind redimensionarea structurii rutiere a strazii Copernic pentru trafic greu si acceptarea contributiei S.C. Carpat Beton SRL la realizarea lucrarii.

Dl. Valentin Moldovan : Va rog domnii consilieri daca aveti obiectii, daca nu, supun la vot ordinea de zi, cu modificarile propuse de dl. primar, in sensul retragerii punctelor 11, 15 si 17 si introducerea celor 2 noi proiecte - proiectul de hotarare privind asocierea de principiu intre municipiul si S.C. Politehnica 1921 Stiinta Timisoara Invest S.A si al doilea - proiectul de hotarare privind redimensionarea structurii rutiere a strazii Copernic pentru trafic greu si acceptarea contributiei S.C. Carpat Beton SRL la realizarea lucrarii.

Se numara voturile :

Pentru : 21

Ordinea de zi a fost aprobata. S-a votat propunerea de ordine de zi, vom avea 40 de puncte. Conform ordinii de zi, incepem cu interpelarile doamnelor si domnilor consilieri, va rog sa va inscrieti la cuvant.

Punctul 1 : Interpelările consilierilor municipali.

D-na Popa Radovan Smaranda : Domnule primar, domnilor consilieri, doamnelor si domnilor care ma audiati, vreau sa aduc in fata d-voastra o problema care m-a socat. Participand la o ceremonie funerara in Cimitirul din Calea Buziasului, am constatat ca este intr-o stare absolut deplorabila. Stiu ca la un moment dat noi am votat un regulament de functionare pentru firmele care au concesionat aceste cimitire. Vreau sa va atentionez ca firma care functioneaza in cimitirul din Calea Buziasului, m-am interesat si am aflat ca se numenste Vanatorul SRL, a transformat acest cimitir intr-o groapa de gunoi. M-a socat atat pe mine cat si pe cei care au participat la acea ceremonie, nici nu se mai poate numi ceremonie o manifestare intr-un loc atat de deplorabil. Am fost si in alte cimitire, este o situatie mai acceptabila. Atrag atentie asupra firmei care a concesionat cimitirul din Calea Buziasului si cer sa se ia masuri foarte severe. Este o groapa de gunoi acolo. Atat am vrut sa aduc la cunostinta in fata d-voastra. Multumesc.

D-na Rodica Vlad : Eu as vrea sa va aduc spre stiinta urmatoarea sesizare pe care am primit-o. In urma cu vreo 3 saptamani s-a asfaltat 90 % din str. Fedra, insa capatul dinspre str. Mures a fost lasat pur si simplu in noroaie. Asfaltul se incheie brusc in dreptul parcelei ce tine loc de blocul de la nr. 4. Ce fel de firme se ocupa de astfel de lucrari de batjocura ? A aprobat Primaria asfaltarea cu doar 90 % din lungimea unei strazi ? Chiar si proprietarii imobilelor din dreptul portiunii neasfaltate platesc impozite locale. Ma mult decat atat, vreau sa va aduc la cunostinta ca str. Mures a fost, acea portiune de 90 % care a fost asfaltata, astazi este intr-o stare absolut deplorabila, pentru ca asa cum bine stiti si s-a impamantenit la noi, canalele de apa au fost decopertate, in jurul lor este plin de mormane de asfalt decopertat si aruncat, iarasi sunt semne de interdictie de circulatie pe intreaga str. Mures si toata strada arata absolut ca dupa razboi, ai senzatia ca nu s-a intamplat nimic acolo, de fapt nu mai vezi nici partea asfaltata a acestei strazi.

Al doilea punct pe care vreau sa il aduc la cunoastinta se refera la panourile de semnalizare si de afisaj public pentru care am trimis 3 sesizari d-nului primar. Exista o HCL, este adevarat d-nule primar, asa cum mi-ati trimis, insa HCL spune ca aceste panouri trebuiesc aplicate la 50 m de coltul strazii, pastrand vizibilitatea, panoul pe care eu il reclam si pe care absolut toata lumea il ignora este la 3 m de coltul strazii, imi acopera in totalitate firma pe care o am in acel loc si vreau sa va spun ca nici macar nu este utilizata de un proprietar, ci acolo rand pe rand si-au expus panourile publicitare cand Billa, cand a fost supus alegerilor locale pentru afisaj public, cand o multime de alte firme care vin, dupa forta si puterea pumnului isi afiseaza tablourile si panourile de publicitate. Nu este normal nici din punctul de vedere al legii circulatiei, care spune 25 m de la strada, deci nicidecum 3 m. Lasand la o parte faptul ca este o pesiune care functioneaza in acel loc si este foarte greu ca sa nu poti sa ai loc de parcare, cu atat mai mult cu cat eu v-am solicitat locuri de parcare in zona respectiva.

Si un alt punct, in care aduc spre d-voastra dorinta cetatenilor de pe Ovidiu Balea, acestia doresc ca capatul troleibuzului care intoarce la piata din Mehala sa se prelungeasca pana la viaduct, daca se poate.

D-nul Cornel Mistor : Eu am circulat in ultima saptamana mai des pe str. Liviu Rebreanu. As vrea sa sesisez niste treburi care nu sunt deloc in regula si care ar trebui sa fie stopate. Atatea discutii am avut cu str. Rebreanu si vad ca nu o terminam dupa atatia ani. S-au terminat unele lucrari, altele sunt in executie, se continua, mai bine, mai rau cum s-au facut, dar constat ca incep sa se degradeze cele facute. Si se degradeaza din cauza circulatiei de pe linia de tramvai. Carosabilul este terminat si sunt amatori, ca se baga pe linia de tramvai, circula paralel cu ceilalti si nimeni nu ia nici o masura. Sunt, daca vreti sa veniti la orice ora, sa vedeti ce degradari s-au produs. Trebuie ori Politia comunitara ori Politia circulatie, cineva, sau toti cei care suntem autorizati sa o facem, sa luam niste masuri sa curmam aceasta stare.

A doua problema - constat de asemenea ca in oras in general se fac recepții la unele lucrari, destul de multe, dar mi se pare o putina exigenta a Comisiei de receptie fata de aceste lucrari. Se trece peste, poate se vad maruntisuri, o serie de nereguli din cauza bunului simt profesional sunt, care dupa un an, dupa jumatate de an produc degradari majore la lucrarile respective si cred ca nimeni nu se mai ocupa de urmarirea comportarii in timp a acestor lucrari si de aici, daca va uitati, peste tot sunt nereguli.

O alta problema care as vrea sa o atentionez - as dori ca sa se ia masuri, sa se urmareasca si sa se pregateasca pentru iarna santierele din toate punctele de vedere, si al spargerilor si al semnalizarilor, pentru ca s-ar putea sa vina zapada, s-ar putea sa vina inghetul si ne gaseste complet nepregatiti.

Si ultima problema pe care as vrea sa o sesizez, sa fie in atentie, sa fie rezolvata - dupa atatea discutii cate stiti ca au fost la Piata Hunedoara se pare ca se vor finaliza lucrarile in piata. Insa nu cred ca pe str. Cozia intersectie cu Artistilor, unde e o nenorocire acolo cum se circula, aceasta portiune se va rezolva. Trebuiesc luate masuri si reparate aceste gropi, pentru ca ramane un petec de drum acolo de vreo 20 m care face aproape inutila reparatia care s-a facut. Va multumesc.

D-nul Pavel Tepeneu : Dupa cum stiti, Spitalul de copii este o cladire multipavilionara, legata functional intre ele. Solicit, pentru ca vineri am fost martorul unei scene, asa sa spunem, de groaza, cand o masina a acrosat o mamica cu un copil in brate, sa se discute eventual si cu comisia de circulatie, oportunitatea amplasarii unor limitatoare de viteza, supradenivelare din aceasta marcate si care sa limiteze viteza autoturismelor care circula in preajma spitalului, pe str. Iosif Nemoianu. De asemenea, fac apel si l-am vazut in sala pe d-nul director Stanescu de la RATT, sa reinstruiasca sau sa instruiasca in continuare vatmanii tramvaielor care au limita viteza la 15 si e afisat acest lucru la 15 km la ora, numai ca se circula cu cel putin o viteza dubla si se pericliteaza mult sanatatea si viata personalului medical si a mamelor, a copiilor care circula pe acolo.

In acelasi timp, si acest lucru solicit in scris, un raspuns la interpelarea mea anterioara sau din consiliul anterior referitor la inscrierea in Cartea Funciara a cladirii de pe str. Corbului 14, a Clinicii de Neuropsihiatrie pediatrica. Va multumesc.

D-nul Sorin Karagena : As dori sa va spun ca saptamana trecuta am participat la Consiliul de administratie al Liceului de muzica din Timisoara. Si am ramas mai mult decat profund dezamagit ca in scoala in care am studiat si eu vreo 5 ani, dupa 30 si ceva de ani, cand am intrat, arata mult mai rau decat cand am fost eu elev acolo. Si as vrea sa atrag atentia faptul ca am convingerea ca acolo sunt niste copii care au renuntat in cea mai mare parte la copilaria lor, pentru ca ei pe langa scoala pe care trebuie sa o faca mai si studiaza intre 4-6 si chiar si 8 ore pe zi. Cred ca acei copii ar merita mai multa atentie din partea noastra. Faptul ca, de exemplu, apa calda ei nu au, deci nu stiu cum este in alte scoli, nu vorbim de cum arata cladirea, este intr-o stare destul de groaznica si ar avea nevoie si de un alt gen de investitie, nu as vrea acum ca sa expun problemele de acolo, ci eventual as dori daca se poate cu cineva din partea comisiei din Directia Tehnica, daca se poate o deplasare, sa gasim ce este posibil sa rezolvam in anul ce urmeaza si in ce masura mai este posibil sa cuprindem in bugetul anului viitor. Plus ca scoala nici acum nu are cf, dar am inteles ca nu este singular cazul. Deci, sunt foarte multe elemente care as dori cu cineva din partea executivului sa participam la sustinerea Scolii de muzica. Multumesc.

D-nul Avram Jecu Aurel : As dori sa ridic mai multe probleme. In primul rand, deoarece acuma suntem in fata bugetului pe 2008, propun stabilirea a 10 locatii pentru terenuri de baschet si respectiv minifotbal, in afara incintei scolilor. Am vazut astfel de terenuri la Vienna, unule erau facute chiar in marile bulevarde, cu o plasa in jur pentru a evita orice risc de accident si mai ales, din cate stiu, din fonduri centrale se pot obtine bani pentru a dota cu cosuri de baschet si o parte din fonduri pot sa vina din cele centrale, daca se va lua masuri si daca se gasesc aceste locatii.

In urma unor discutii care au fost in Comisia V, in urma doleantelor tineretului, propune infiintarea unui serviciu sau birou pentru problemele tineretului, fiindca aceste sunt foarte multe, de orientare profesionala, de sanatate, de combaterea drogurilor, de cultura si ei sunt foarte interesati de a avea pe langa Consiliul tinerilor un birou in cadrul Primariei care sa poata sa rezolve problemele.

As mai ridica problema unor treceri de pietoni, am observat ca la Calea Aradului, Calea Lipovei, pe portiuni foarte mari, chiar la nivelul colturilor de strada, nu exista treceri de pietoni, incat pur si simplu trebuie se fac niste curse pentru a trece printre masini. De exemplu, pe Calea Aradului, coltul de la cimitirul acela Calea Aradului - Calea Lipovei, nu exista nici o trecere. La fel, in fata Spitalului Judetean, problema care am mai ridicat-o, se trece printre masini, fiindca pe strada fosta Stefan Stanca nu exista nici o trecere de pietoni, toata lumea trece in toate directiile, am mai trimis chiar online, am semnat aceasta problema si desi este foarte simpla, nu a fost rezolvata. De asemenea, as mai ruga sa se onoreze promisiunile verbale facute locuitorilor din zona Calea Sagului, care au solicitat panouri izolante si o retea de pomi, pentru a se izola de zgomot si cred ca este foarte util si de asemenea am vazut in orasele din strainatate si ar creste calitatea vietii acestora, mai ales ca in acea zona se va face statia de recuperare a materialelor.

Dupa aceea, daca suntem in fata bugetului, daca pot sa fie trecute amenajarile suprafetelor de apa din judetul Timis si impreuna cu problema aceea care am tot dezbatut-o, a parcurilor, daca se vor face, sa existe niste termene precise, fiindca ar fi bine ca parcurile sa poata se fie utile cetatenilor inca din primavara, nu sa vina anul viitor la sfarsit.

As vrea sa mai intreb ce se intampla cu unele din monumentele din oras, am mai sustinut necesitatea repararii lor, dar acum de exemplu a disparut bustul lui Victor Babes de pe str. Eroilor, din fata Institutului de Igiena. M-am interesat de el, am aflat ca este dupa poarta in Institutul de igiena deoarece nu se stie exact ce s-a intamplat cu el, a cazut de pe stativ. La fel se pot intampla si cu alte monumente si sunt cu totul de acord cu ceea ce a spus d-na Radovan Popa in legatura cu cimitirele, am ridicat si eu de vreo 3 ori problema, am vazut ca a disparut efigia rectorului Curea, care a fost cel care a infiintat Observatorul Astronomic. Sper ca cineva a luat-o sa o repare dar nu pot sa fiu sigur. Poate undeva am putea face o campanie de educatie civica si de ingrijire a patrimoniului, aici si mass-media ar avea mare rol.

Am fost in Caransebes si am vazut ca acolo s-au putut face niste fantani foarte frumoase pe drumul national care ridica foarte mult impresia despre Caransebes, probabil ca si la noi se mai pot rezolva unele probleme.

In ceea ce priveste parcarile, pe str. Chisinau s-a semnalat ca exista o mare parcare in care sunt 4-5 masini fara numar de inmatriculare, inclusiv un camion, cu numar de inmatriculare, dar in care in fiecare zi creste cantitatea de gunoi din camion. Nu stiu cum s-ar putea rezolva aceste probleme.

Ultima problema, ca sa fiu in domeniul medical, am semnalat o problema a cabinetelor medicale care initial s-a hotarat sa se vanda si asteptau acest proces de vanzare la cei care lucreaza acolo, acum am primit un raspuns ca nu este constitutional, dar problema acestor medici este - cabinetele trebuiesc reparate urgent fiindca altfel risca sa nu primeasca aprobarea de functionare, deci daca exista posibilitatea de a contribui la repararea acestor cabinete. Sunt foarte multe probleme, dar sunt reale. Va multumesc.

D-nul Tucu Dumitru : Mai intai voi relua, pentru ca au trecut deja 3 luni si nu am primit nici un raspuns la interpelarile legate de semaforizarea intersectiei str. Banatul si B-dul Dambovita, odata cu redeschiderea circulatiei pe B-dul Dambovita, iar a doua intrebare este legata de studiul de oportunitate privind trecerea la intersectii pe mai multe nivele si am zis ca primul studiu de acest fel sa fie facut pentru intersecția Michelangelo -Parvan - Cluj - Aleea Sportivilor, deci intersectia mare de la Termal, cum este cunoscuta in oras. Si nu am primit nici un raspuns dupa 3 luni si timpul trece.

Iar apoi o sesizare din partea unui grup de locatari din zona Eroilor de la Tisa legata de faptul ca, aflata in zona de incidenta a hotararii noastre privind crearea unui climat de ordine in Complexul Studentesc, pe B-dul Eroilor de la Tisa la nr. 9 este un restaurant - 3 Monkeys, care deranjeaza foarte tare locatarii si doua asociatii de locatari au inaintat deja sesizari legate de functionarea acelora, as recomanda colegilor de la Urbanism comercial sa verifice autorizatiile si modul cum functioneaza acest local in zona respectiva si sigur sa se intervina cu parghiile necesare pentru a pastra un climat normal in acea zona. Multumesc, d-nule presedinte.

D-nul Valentin Moldovan : D-nelor si d-nilor consilieri, avand in vedere ca am terminat mai repede, mai am doua solicitari din sala, din cadrul publicului, de a lua cuvantul, scurt, este vorba despre d-nul Dorel Jurcovan, vrea sa ne anunte, sa ne invite la o expozitie si de reprezentanta Asociatiei din zonele rezidentiale. Daca sunteti de acord pentru cate un minut sa le dam cuvantul. Multumesc.

D-nul Jurcovan : In luna mai anul acesta, am pornit o initiativa de apropiere cu orasul Portland din Oregon, intre Timisoara si orasul Portland. In orasul Portland cel mai mare eveniment este Festivalul Trandafirilor. In cadrul acestui Festival al Trandafirilor care dureaza o luna de zile, exista si o expozitie de arta la care sunt selectati aproximativ 80 de pictori din zona respectiva. Incepand din anul viitor, adica din 2008, vor fi 81 de artisti, pentru ca al 81-lea va fi Timisoara. 6 picturi facute de catre elevi din Timisoara vor fi prezentate la acest Festival al Rozelor. Va invit pe fiecare dintre dumneavoastra sa veniti intre 30 noiembrie si 10 decembrie la aceasta expozitie, in care sper sa fie intre 500 si 1000 de opere de arta, ceva foarte semnificativ pentru orasul nostru si mai ales pe data de 10 decembrie la ora 14, cand va fi vernisajul oficial. Speranta mea este ca poate aceasta expozitie si alte actiuni care le vom face sa ajunga la revitalizarea simbolului acesta de trandafir pentru Timisoara si poate ca, cu ajutorul lui sa se realizeze si un Festival al trandafirului si in Timisoara. Pentru Portland, acest Festival al Trandafirului a fost o gaselnita extraordinara, a dus la dezvoltarea economica, in fiecare an sute de mii de turisti vin in oras, dorm pe strazi de-a dreptul, ca sa prinda locuri mai bune la parade, aduc multime de bani in economia orasului, in hoteluri, in restaurante, in diferite manifestări si la fel cum Sibiul si-a gasit un anumit simbol - de capitala culturala a Europei, poate ca si Timisoara reusesc sa-si gaseasca un astfel de simbol. Multumesc.

D-nul Valentin Moldovan : Va multumim, am luat la cunostinta, asteptam sa ne vedem la expozitie.

Reprezentanta Asociatiei din zonele rezidentiale : Buna ziua. Am venit in fata d-voastra ca delegat al proprietarilor de case si vile din zonele Braytim, Urseni, Elisabetin, Fratelia si mai nou ni s-a alaturat si cartierul Blascovici pentru a va supune atentiei si discutiei modificarea HCL 140, mult discutata HCL 140, se pare ca saptamana trecuta am avut in fiecare zi intalniri cu reprezentantii Primariei, respectiv Directia de Urbanism si a Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Local, noi intre timp am pregatit niste amendamente la acest HCL, nu cerem revocarea lui, dar solicitam o modificare si am propus niste amendamente. Se stie ca la dezbaterea publica de lunea trecuta, ca si concluzie, noi, toti proprietarii de case si vile suntem nemultumiti de a apare intre noi, nu mai vorbim de aspectul estetic, care se pare ca nu este pus in discutie si arhitectural al zonelor, aceste blocuri, aceste locuinte colective cu 8-10 apartamente pe suprafete foarte mici, care ne aduc noua prejudicii foarte mari si cartierului in general, comunitatilor in care noi traim. Solicitam ca amendamentele noastre sa fie luate in seama si d-voastra, d-nelor si d-nilor consilieri, sa ne primiti pana in decembrie, cand am inteles ca va fi o noua sedinta in plen a Consiliului Local, in audienta cu aceste modificari in comisiile de specialitate si respectiv in decembrie sa fie luate aceste amendamente in discutie. Pe de alta parte, si cu asta inchei, pentru ca deja stiti, sunt foarte multe nereguli, noi le-am tot supus spre atentie Primariei, sunt foarte multe locuinte care sunt date ca autorizatii cu maxim 2 familii, s-au ridicat acele frumoase cladiri enorme de 8-10 apartamente intre case care nu au mai mult de P+1. Si solicitam ca pana la o noua discutie si noi modificari ale acestui HCL sa fie suspendate certificatele de urbanism si autorizatiile de constructie care au fost date conform acestui HCL, deci respectiv pana in decembrie, perioada nu este mare de suspendare. Noi nu solicitam suspendarea pentru intreaga suprafata a Timisoarei, ci numai pentru cartierele rezidentiale care sunt repet, Braytim, Urseni, sunt cartiere care niciodata nu ne-am gandit ca vor fi cartiere cu blocuri. Asta este rugamintea mea si doleanta mea, daca se poate. Multumesc.

D-nul Valentin Moldovan : Va multumim, am luat la cunostinta, o sa fiti invitati la comisii. Cred ca putem sa trecem in sfarsit la ordinea de zi.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului CONSTANTIN LACHE.

D-nul Valentin Moldovan : Exista avizele comisiilor, nu vad sa fie amendamente, propun sa supunem la vot acest proiect de hotarare.

Se numara voturile :

Pentru : 24

Abtineri : 1

PUNCTUL 3 AL ORDINEA DE ZI Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a unei suprafețe de teren către Consiliul Județean Timiș.

Dl. Valentin Moldovan : O sa imi fac datoria sa va anunt numarul necesar de voturi, in special unde sunt necesare 2/3. La acest punct sunt necesare 18 voturi, adica 2/3 din numarul total al consilierilor in functie.

Dl. secretar Ioan Cojocari: Domnilor consilieri, asta ramane la latitudinea d-voastra, dar avand in vedere ce am patit cu deponeul, cand s-a dat la judet pentru construirea deponeului si acum dansii ba stadion, ba vile, ba nu stiu ce vreau sa faca, pe o treaba punctuala ce s-a dat, nu da nimeni garantie 100% ca se realizeaza aceasta statie. Si eu v-as propune sa introducem un articol, care sa sune cam asa: „In cazul in care nu se realizeaza statia de transfer a deseurilor nepericuloase in termen de 24 de luni, terenul revine in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara”. Daca sunteti de acord cu asta, mie mi se pare o treaba de echitate si de logica, ca amendament puteti sal luati si normal, daca nu fac aia, sa ne dea inapoi terenul, ca nu tot ii imbogatim. Nu e obligatoriu, cand ai dat cu deseul, l-ai dat pe bun simt si ai ramas cu bunul simt. Revine in proprietatea Municipiului Timisoara, nu Primariei. Il bagam expres si daca il bagam expres, oriunde te duci, la orice instanta din lume sau daca nu gasesti intelegerea, iti da castig, ca ai dat conditionat terenul, le-ai dat sa faca statia de transfer, nu le-ai dat pentru altceva.

D-nul Tucu Dumitru: Sunt de acord cu cele spuse de d-nul secretar Cojocari, eu as redacta deja amendamentul concret: in cazul nerealizarii proiectului, obiectul prezentei concesiuni ramane de drept in proprietatea Municipiului Timisoara. D-nule secretar, daca sunteti de acord.

Dl. secretar Ioan Cojocari: Stii care este povestea cu nerealizarea proiectului, trecem noi, si ei tot o lalaie, ba ca e acolo, ba e acolo. I-am dat un termen, eu am spus asa. De ce nu suna bine cum am facut-o - in cazul in care nu se realizeaza statia de transfer a deseurilor nepericuloase in termen de 24 de luni, terenul revine in proprietatea Municipiului Timisoara.

D-nul Tucu Dumitru: E bine si asa. Si a doua chestiune care vreau sa o spun -pe legislatia de management a deseurilor, pe sistemul de norme europene, in general astfel de activitati se considera ca fiind nerentabile si de regula sunt subventionate prin redirectionare de fonduri din ceea ce se face taxare pe poluare. Si atunci e clar ca daca noi acolo fixam revedenta de 1,5 % pe an din profit, ea va fi 1,5 * 0. Si atunci v-as propune ca aceasta redeventa sa o fixam pe cifra de afaceri realizata din activitatea respectiva. Si ma gandesc sa propun reformularea acelei parti de la art. 1, partea finala, alineatul final, redeventa este de 1,5 % pe an din cifra de afaceri realizata din activitatea desfasurata la statia de transfer a deseurilor nepericuloase. V-am explicat care sunt conditiile.

D-nul Valentin Moldovan : Supun la vot cele doua amendamente, prima data supun la vot amendamentul formulat de d-nul secretar, prin introducerea unui nou articol, care sa precizeze ce se intampla daca nu se realizeaza statia. Supun la vot: Se numara voturile: Pentru: 25

Al doilea amendament, propus de dl. Tucu se refera la modificarea cuantumului redeventei in sensul ca aceasta va fi de 1,5 % din cifra de afaceri realizata pe an, conform textului propus de dl. consilier. Supun la vot:

Se numara voturile: Pentru: 15 Impotriva: 4 Abtineri: 6 Conform cvorumului, a trecut. Supun la vot proiectul in intregime, sunt necesare 18 voturi. Se numara voturile:

Pentru: 26

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor parcele de teren.

Dl. Valentin Moldovan : Avem nevoie tot de 2/3. Nu cred ca sunt probleme in comisii. Daca nu sunt luati de cuvant, as propune sa supun la vot: Se numara voturile:

Pentru: 25

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara, pentru terenurile aferente drumurilor de exploatare DE 1318/3, DE1318/4 și DE 1317/1.

Dl. Valentin Moldovan : Nu sunt amendamente in comisii. Supun la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 26.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unei parcele de teren în suprafață de 540 mp. și concesionarea din aceasta a unei parcele de teren în suprafață de 232 mp.

Dl. Valentin Moldovan : Avem nevoie de acelasi cvorum de 2/3. Constatand ca nu avem observatii, sunt avizele tuturor comisiilor, supun la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 18

Abtineri: 7

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF 16469 Timișoara cu nr. top 3549/1 în vederea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Primarul Municipiului Timișoara și dl. Zigler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Francisc.

Dl. Valentin Moldovan : Avem nevoie de acelasi cvorum de 2/3.

Dl. Tucu Dumitru: D-le presedinte, daca imi permite, eu am o singura intrebare - de principiu, o explicație, de ce in acest caz, cand persoana juridica vizata sau lezata era o societate comerciala la care Primaria are doar 50 % actionariat, suntem foarte interesati si cautam solutii si salvam sediul respectiv, iar in cazul regiei Horticultura n-am intreprins nimic si vrem sa stim vreo cativa consilieri pe ce criterii s-a ales aceasta dedicatie, pentru ca puteam actiona la fel si in cazul societatii Horticultura unde Consiliul Local este actionar 100 %. De ce n-am incercat si acolo sa gasim o solutie?

Dl. primar Gheorghe Ciuhandu: am sa va explic. In cazul regiei Horticultura, de comun acord cu conducerea regiei, am respins orice tentative de acest gen si ne-am dus pana la Curtea Suprema. La Curtea Suprema am pierdut cu succes. In cel de-al doilea caz, am insistat si am gasit intelegere de la acest om , Zigler, nu stiu, eu nu il cunosc, nu stiu cine este, care avea teren in zona, noi pe Ialomita suntem pe cale sau probabil vom pierde si sediul Retim-ului de acolo si era imperios necesar sa salvam acest sediu prin acest schim de teren. De asemenea, mai vreau sa va spun ca tot acolo in zona, in momentul de fata Horticola activeaza pe o portiune si ceea ce cautam noi sa obtinem este ca sa facilitam si accesul Horticolei la Calea Imbroane. Deci suntem fortati de aceasta imprejurare, pentru ca, daca nu facem acest schimb de teren, avem toata sansa sa nu mai avem nici un fel de acces. Iar dincolo am mers cu sustinerea dreptului regiei pana la Curtea Suprema de Justitie si procesul a durat cativa ani. La un moment dat, acest domn Steingastner, ne-am propus o intelegere amiabila, intelegerea amiabila nu a avut loc, pentru ca s-a considerat ca, mergand in instanta avem sanse sa salvam si am pierdut.

Dl. Tucu Dumitru: Multumesc, am vrut sa stiu.

Dl. Valentin Moldovan : Multumesc. Daca nu mai sunt alte luari de cuvant, supun la vot acest proiect de hotarare. Se numara voturile:

Pentru: 23

Abtineri: 2

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autorizații taxi.

Dl. Valentin Moldovan : Avand in vedere ca in sala sunt multi reprezentanti ai celor care desfasoara aceasta activitate, reprezentantii asociatiilor au cerut cuvantul, dupa ce d-nele si d-nii consilieri iau cuvantul, va rog sa imi permiteti sa le dau cuvantul si acestor domni, daca sunteti de acord.

Dl. secretar Ioan Cojocari: Deci, eu nu am putut aviza de legalitate din punct de vedere juridic acest proiect de hotarare vis-a-vis de numarul de autorizatii de taxi, pentru ca in Legea 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii 38/2003 cu transportul de taxi, se prevede ca, daca prin studiu realizat de autoritatea locala s-a stabilit un numar maxim de autorizatii de taxi necesare prin care se depaseste raportul de 4 la 1000, acesta se va putea realiza doar cu acordul asociatiilor profesionale reprezentative. Am luat aici, mi-am scos ce inseamna acord din toate dictionarele, din toate lex-urile si spune ca acordul este intelegere intre 2 sau mai multe persoane din care decurg anumite drepturi si indatoriri, una din definitii, s.a.m.d. deci, acesta este o treaba de decadere din punct de vedere al legalitatii, acest acord al asociatiilor profesionale, pentru ca in lege, la celelalte, o sa vedeti la celelalte doua puncte, la care se stabileste tariful si celelalte spune cu avizul consultativ, cu consultarea asociatiilor. Una e consultarea, alta este acordul. Acolo ii consultam, nu tinem cont de parerea lor, nu suntem obligati. Dar vreau sa-mi exprim acum un regret si un punct de vedere personal si nu mi se pare corect si nu mi se pare si omenesc si legal si cum vreti ca un numar de 80, 87, nici nu stiu numarul exact de persoane, 86, care au avut cereri depuse pana in data intrarii in vigoare in 6 august a legii sa fie prejudiciati de lipsa acestui racord. Nu este corect, eu as vrea sa fie reprezentantii asociatiilor care nu si-au dat acordul sa putem situatia lor. La mine au venit de 3-4 luni, la dl. primar, la d-nii viceprimari in audienta acesti oameni pe buna dreptate si spun, au cumparat in leasing masinile, s-au pregatit pentru aceasta activitate cu luni de zile inainte si acum dintr-odata ei ce sa faca, leasing le merge, cererile le merg, ca se cer niste conditii, tot, plus ca s-au pregatit pentru aceasta activitate, stiti cat dureaza toate treburile si noi i-am blocat din 6 august. Deci, eu nu am nimic impotriva pentru restul, sunt prea multe, prea putine, nu e treaba mea ca jurist sa intru eu in batalia asta, in discutiile astea, dar macar pentru cei 86 si am fost la discutii si am spus, mariti numarul cu astea 86 de locuri macar cu aceste 86 de locuri. Si atunci cand s-a marit cu numarul care este tot peste numarul asta si d-voastra puteti hotara. In situatia asta data, cum este stabilit acum, eu nu pot sa avizez de legalitate, d-voastra puteti vota cu numarul propus sau cu alt numar, dar asta e ca un punct de vedere persoanl, sa o luati, nu mi se pare just si echitabil ca se face aceasta discriminare fata de acesti oameni. Eu nu vorbesc, ca sunt si altii care au depus dupa 6 august si nu se mai vrea, este altceva. Dar macar cei 86, care nu toti, poate din acestia 86 nu intrunesc toti conditiile, dar cei care intrunesc conditiile legale mie mi se parea normal si firesc sa fie acceptati.

D -na Rodica Vlad: D-le secretar, s-a ajuns in aceasta situatie pentru ca, nu cu mult timp inainte, d-nul Chis Culita incerca sa ne convinga cat de important era sa votam numarul de 4000 de taxiuri pentru orasul Timisoara. Era clar ca era supradimensionata acest lucru. La ora aceasta sunt peste 2000 de taximetre cu autorizatie si sunt foarte multe fara autorizatie, din cauza larghetii cu care noi am votat in necunostinta de cauza, dar instigati de oameni care trebuiau sa cunoasca legea foarte bine. Si acum vreti ca tot noi sa venim si sa votam impotriva legii care a venit inca un numar suplimentar, ca noi sa scoatem cu mana noastra carbunii din foc.

Dl secretar Ioan Cojocari: Dar nu e impotriva legii.

D -na Rodica Vlad: Aveti inca o multime de materiale in care vreti sa ne aruncati vina asupra Consiliului Local. Va rog foarte mult, aduceti-va aminte ca nu e mult de cand dl Chis Culita spunea aici cat de important si ca nu vor fi sigur 4000 de taximetre. D-voastra ati fost cei care ati autorizat acele 4000, cand ati stiut si sigur ca oamenii toti s-au dus si si-au cumparat masini in leasing, cunosc o multime de cazuri. Dar sunteti vinovati de acest lucru.

Dl Valentin Moldovan: Dar ce propuneti doamna consilier? In afara ca sunt unii vinovati, ce propuneti, propuneti ceva? Asa nu am facut nimic.

D-na Rodica Vlad: Pot sa propun daca vreti. Pot sa propun. Firmele autorizate sa-si spuna cuvantul.

D -na Lelica Crisan: Cred ca pentru a rezolva problema, nu stiu de ce este necesar astazi sa marim numarul de taxi, ci sa aprobam eliberarea celor 86 de autorizatii a dosarelor depuse pana la data aparitiei legii. Ulterior putem, in urma comisiei care s-a propus de catre asociatiile profesionale a se constitui si cand vedem intr-adevar realitatea de pe teren, care am mai incercat sa o scoatem la iveala inca o data, atunci putem sa stabilim exact numarul de autorizatii eliberate pana la aceasta data, bineinteles legal eliberate si putem sa stabilim numarul exact de autorizatii necesare. Cred ca si asociatiile si sindicatele prezente nu au fost impotriva eliberarii celor 86 de autorizatii sau nu as vrea sa ma pronunt asupra unui numar, ci as vrea sa facem o propunere, a se elibera autorizatiile de taxi a dosarelor depuse pana la data aparitiei Legii 265 / 2007, respectiv 6.08.2007. Multumesc.

Dl secretar Ioan Cojocari: D-na consilier, cu tot respectul, d-voastra astazi trebuie sa hotarati, pentru ca e depasit mia de taximetre, numarul de taximetre care a fost aprobat pana acum, la numarul ala, daca sunteti de acord, puteti adauga cele 86, d-voastra astazi trebuie sa hotarati, prin lege este stabilit, trecut un termen de omologare a lor si pe baza studiului sau ce s-a facut, trebuie stabilit numarul. Daca nu, ramane la o mie si radeti atunci inca 1400 cat este. Nu se poate. D-voastra trebuie sa stabiliti, este un atribut al Consiliului Local prin hotarare, daca se depaseste 4 la 1000 de locuitori, se stabilesti numarul de autorizatii, d-voastra aveti un numar. Ori ramane pe numarul ala, adaugati la numarul ala aceste 86, adaugati cat a propus executivului.

D -na Lelica Crisan: Noi nu putem sa aprobam fara a fi consultate asociatiile profesionale conform legii si fara acordul asociatiilor profesionale, nu noi am facut legea, nu noi trecem peste lege.

D-nul secretar Ioan Cojocari: Asta as spus si eu, dar atunci, daca nu este acordul lor pe numarul care s-a propus, nu este un acord pe absolut nimic, o sa ajungeti intr-un blocaj, o sa vedeti. Eu va spus situatia. Hotararea eu nu pot aviza de legalitate fara acordul lor, dar daca se vrea cei 86 sau nu se vrea.

D-na Lelica Crisan: Haideți sa propunem altfel atunci - se menține autorizațiile eliberate pana la data de astazi plus cele 86, cu revenire asupra numarului autorizatiilor in urma constatariilor comisiei care se va forma. Nu putem sa stabilim un numar de care nu stim ca este nevoie sau nu este nevoie, pana la ora actuala nu cunoastem situatia.

D-nul primar Gheorghe Ciuhandu: Eu as dori sa spun urmatorul lucru - ieri m-am intalnit cu reprezentanti ai asociatiilor profesionale, sa le zic asa, de fapt firme de taximetrie mai exact. Eu le-am propus urmatorul lucru, in esenta cam ce ati spus d-voastra si am zis asa, ca ne angajam ca pana la finele lunii ianuarie prin directia noastra de transport sa facem o revizuire a acestor masini, sa le zicem autorizate plus cele 86 care ar urma sa le autorizam acum si sunt convins ca, daca vom avea in vedere starea tehnica a multora, daca vom avea in vedere existenta sau inexistenta unor aparate de fiscalizare, numarul lor se va reduce. Si atunci noi putem veni cu o informare in Consiliul Local si spunem ca am gasit atatea masini in stare de functionare care intrunesc conditia legii. Si atunci d-voastra decideti, mergem pe numarul ala sau mergem pe alt numar. Deci, in esenta cam ce ati spus d-voastra, plus ca ne-am angaja ca facem lucru asta cat de repede, ca sa eliminam odata suspiciunea asta ca se circula autorizat sau neautorizat. Fata de cei 86, eu am o obligatie morala, nu e vina mea ca oamenii au avut ghinionul ca pe 6 august sa se schimbe legea si ei sa fi bagat actele inainte si noi sa nu le fi putut elibera acele autorizatii, pentru ca e o intreaga procedura. De aia am crezut ca ar fi corect sa le dam acestor 86 de autorizatii in plus acestor oameni, multi au facut cheltuieli, deci nu am nici cu firmele, n-am nici cu oamenii, nici cu cei individual nimic. Dar cred ca trebuie sa avem o atitudine, o cale de mijloc si o atitudine echilibrata, sa nu fim pentru unii muma pentru altii ciuma. Iar dupa ce se face acel control care il facem conform legii, o sa vedem cate mai raman si atunci decidem in cunostinta de cauza.

Dl Petre Petrisor: Eu nu inteleg un singur lucru. Dupa cate ati observat si d-voastra, foarte rar ni se intampla sa avem in fata noastra proiecte de hotarare neavizate de d-nul secretar. Si as vrea sa imi explice si mie d-nul director Chis de ce este acest proiect de hotarare daca nu a fost avizat de d-nul secretar. Un aspect. Si cel de-al doilea, eu vorbesc aici numai de chestiunile de legalitate, mie mi se pare ca ar trebui inainte de a fi noi pusi sa votam, sa se puna dansii de acord, pentru ca nu e firesc sa tot peroram aici, sa vorbim in stanga si in dreapta ce e bine si ce nu e bine si compartimentele specializate ale Primariei sa nu se puna de acord. As vrea raspunsul d-nului Chis de ce nu este avizat de legalitate. Pana una alta, acest proiect de hotarare nu este avizat si mie nu mi se pare prea corect sa il votam in situatia aceasta.

Dl Chis Culita: Da, va pot raspunde. In data de 19 am avut o dezbatere publica cu 400 de taximetristi, cu lideri de sindicat, care toata lumea si dansii sunt aici de fata, ca o sa ia si ei cuvantul, toata lumea am ajuns la un compromis, sa ramana pe piata autorizatiile toti cei care sunt autorizati legal plus cei 86. Si tocmai de asta dansii nu au mai primit dupa aceea acordul scris si datoria mea morala, trebuia sa fiti informati corect si sa va aduc acest proiect de hotarare in fata d-voastra. L-am discutat si cu d-nul secretar, dar d-nii reprezentanti ai firmelor respective nu si-au dat acordul scris.

Dl Secretar: Au asteptat pana in ultima zi, ca tot aduc acordul. Si eu am asteptat cu legalitatea pana in ultima zi, nu au adus, nu mai puteam.

Dl Chis Culita: Am crezut pana in ultimul moment o sa primim acordul ca sa stabilim, deci s-a stabilit la dezbatere publica, pentru ca sunt 2441 de taximetristi autorizati in Timisoara, deci nu sunt 4000, nu sunt 3000, sunt 2441 si la astia s-ar mai adauga 86.

Dl Petre Petrisor: Daca legea spune ce spune, de ce nu au adus acordul?

Dl Chis Culita: Nu putea sa ii fortam, dansii nu au vrut sa isi dea acordul scris, asta nu mai e treaba noastra.

Dl Valentin Moldovan: O sa le dau cuvantul, o sa ne spuna de ce nu si-au dat acordul.

D-l Tucu Dumitru: Mergand pe calea distinsului meu coleg, profesorul Petrisor, lucrurile stau foarte simple, daca nu s-au adus acordurile pana in ultima clipa, exista institutia retragerii de pe ordinea de zi, deci se putea retrage de pe ordinea de zi proiectul si problema era rezolvata pana cand intruneste conditiile legale, pentru ca am mai explicat de cateva ori, Consiliul Local este legislativul, iar executivul are drept de initiativa legislativa la nivel local, respectand pasii legii. Iata ca avem acum in fata un proiect de hotarare care nu a respectat pasii procedurali pentru a avansa discutii in Consiliul Local, asta a vrut sa spuna d-nul consilier si profesor in drept in acelasi, Petre Petrisor. In momentul in care nu exista avizul de legalitate, nu trebuia sa ni se aduca noua in fata pentru discutie in Consiliul Local.

Dl Secretar: Va contrazic aici, cu 3-4 sedinte, intr-un caz cu dl Giuchici, tot nu v-am dat avizul si ati votat si peste avizul meu, nu-i secretarul Dumnezeu.

Dl Petre Petrisor: Era o cu totul si cu totul alta poveste.

Dl Valentin Moldovan: E bine ca ne mai lamurim unii cu altii, poate vom obtine si acordul asociatiilor. Din partea d-niilor reprezentanti ai asociatiilor firmelor de taximetrie.

Dl. Herec Leontin: Sunt presedintele Sindicatului Independent al Taximetristilor si Transportatorilor Timis. Pentru unele lamuriri pentru d-nii consilieri, cu acest acord si sindicatul meu si asociatiile reprezentative au fost de acord cu ramanerea pe piata a tuturor taximetristilor care detin autorizatie taxi legala. Dar am pus conditia ca aceste documente ale taximetristilor sa fie verificate de catre o comisie din care sa faca parte membri biroului transport, reprezentanti ai asociatiilor si sindicatelor, si cate un membru, un consilier de la fiecare partid care exista in Consiliul Local, ca sa dispara odata aceasta suspiciune a autorizatiilor care se dau de sub masa. Avem cunostinta si toata lume stie foarte bine si dintre taximetristi ca sunt foarte multi pe piata care detin autorizatii, nu au ceasuri fiscale si lucreaza ilegal. Ne pune intrebarea in atata timp de ce nu a fost gasit nici un taximetrist care lucreaza ilegal, de asta dorim sa se faca acest control, iar in urma controlului daca sunt toti acei 2400, cati sunt, care spune d-nul Chis, si sunt toti legal, toti vor ramane sa lucreze in continuare. Daca din ei sunt care nu indeplinesc conditiile, aceia care nu indeplinesc conditiile sa fie exclusi de pe piata conform legii, deoarece legea spune foarte clar, cei care nu indeplinesc conditiile, autorizatia devine nula. Referitor la cele 86 de dosare depuse de catre persoane care doresc sa practice aceasta meserie de taximetrist, nu avem nimic impotriva ca dupa verificarea autorizatiilor existente la ora actuala, la numarul ramas cu autorizatii legale sa fie adaugat si acel numar de 86 de autorizatii a celor si-au depus dosarele, dupa ce sunt verificate si ele, deoarece dintre ei sunt deja care si-au vandut masinile si s-au lasat pagubasi cand au vazut ce se imtampla in taximetrie. De asta va rog sa tineti cont de aceasta lege, fiindca nu vrem sa ajungem inapoi la anul 2003 , 2004 si peste un an, doi sa ne intalnim cu aceeasi bulibaseala care exista acum.

Dl Valentin Moldovan: Am retinut propunerea d-voastra. Exact acest lucru s-a discutat ieri cu reprezentantii asociatiilor.

Dl Titu Alexa: Sunt presedintele Camerei Judetene a Taximetristilor, as vrea sa spun ca nu suntem de acord cu marirea numărului la 2700 - 3000, cat s-a vehiculat, as vrea sa fac referire la ceea ce a spus d-na consilier Vlad, pentru ca are dreptate, anul trecut in HCL-ul s-a dezlantuit problema asta cu taximetria si s-a produs un haos. De anul trecut sunt taximetristi care pana la ora actuala lucreaza ilegal si vor lucra in continuare pana nu stabilim un lucru. De aceea v-as ruga sa va ganditi foarte bine la ceea ce votati d-voastra si referire la lege, deci noi ca sa ne dam acordul, noi vrem sa ne dam acordul la cei 86 sau cati s-au spus ca sunt, s-au depus pana la aparitia legii. Dar nu sa ne dam acordul la 2700 - 3000 sau 2441, cati spune d-nul Chis ca sunt. Acest numar este ireal. Deci nu exista atatea masini, exista probabil autorizatii, dar masini nu exista, care sunt legale conform legii fiscalizate si sa indeplineasca toate conditiile.

Dl Valentin Moldovan: Acum cel putin o sa auzim punctul de vedere al asociatiilor reprezentative si vom vedea dupa aceea cum vom obtine acordul dansilor.

Dl Stefan Ciocsan: Sunt presedintele Asociatiei Natioanle a Patronatului Operatorilor de Transporturi in Regim de Taxi. Legea este foarte clara, 4 la 1000 de locuitori. S-a pus problema ca suntem prea multi, mult mai multe taximetre. Ma refer la Legea 265 si art.11, alin. 5, o autorizatie taxi atribuita pentru prima data pentru un autovehicul se va prelungi la cerere o singura data pentru 5 ani, cu mentinerea obligatorie a aceluiasi numar de ordine. Numai daca in acel moment autoturismul nu depaseste vechimea de 10 ani de la data fabricatiei. Este foarte clar, toate masinile care sunt autorizate, sunt legale in momentul de fata, pot cere prelungire in anul 2009 pentru inca 5 ani. Deci, raman toate masinile pe piata, cele care sunt legale, cei care nu s-au fiscalizat la timp, cei care nu indeplinesc conditiile legii, cei care masini mai vechi de 10 ani vor iesi de pe piata, asta trebuie sa inteleaga. Nu avem nimic impotriva celor 86 de masini care sau depus inainte de aparitia legii, acele 86 va garantez, sunt mult mai putine, sunt poate sub jumatate, pentru ca, cum au spus colegii, multi au renuntat, suntem de acord ca aceia sa fie autorizati si atat. Raman pe piata autorizatiile legale, autorizatiile care sunt acum pe piata, cu cei 86 peste numar. Din cele 2394 care s-au anuntat prima data ca sunt, s-a publicat pe site-ul Primariei ...

..autorizatiile valabile la aparitia legii si in loc sa scada numarul masinilor autorizate legal, ele se inmultesc.Poate cineva ne va da un raspuns.

Dl. MOLDOVAN: Probabil ca in urma verificarilor respective vom constata ce s-a intamplat.

Dl. OVIDIU CIUHANDU : Din ceea ce constat eu aici, dintre domnii care reprezinta taximetristii nu-si doreste nimeni un numar mai mare. Eu imi pun un semn de intrebare: de ce d-l Culita Chis aici doreste 2700? Ce face dl. Culita Chis care reprezinta executivul in acel compartiment si constatam aici ca este acuzat de catre domni din sala de multe nereguli. Dl. Culita a fost de nenumarate ori avertizat sa puna pe site toate autorizatiile, toate documentele colega mea s-a ocupat si a facut parte la un moment dat dintr-o comisie si d-l Culita stia cum venea cu documentele si le trantea acolo ca sa nu inteleaga nimeni nimic. Domnule primar va rog sa luati atitudine si sa-l schimbati pe d-l Culita din aceasta functie.

Dl.CULITA CHIS: Numarul pe care-l dorim noi acum si de ce am produs proiectul acesta de hotarare.E vorba de acei 86 de oameni, moral suntem obligati sa dam drumul acelor 86 nu dorim nimc in plus.

Dl.MOLDOVAN: Avand in vedere tot ce s-a discutat si avand in vedere faptul ca s-a discutat o hotarare mai veche care prevede un anumit numar de taxiuri constat ca toata lumea e de acord ca cele 86 de cereri sa fie aprobate si autorizate. Eu cred ca putem sa lasam proiectul de hotarare, neavand nici acordul asociatiilor reprezentative, sa mai asteptam o luna de zile sa se faca verificarea respectiva sa se stabileasca numarul clar legal de autorizatii care va fi votat de Consiliul Local si va fi valabil pana in 2009 sau cat prevede legea. Si suntem in perfecta legalitate si acum. Practic lucrul acesta a rezultat din toate discutiile.Cred ca este cea mai inteleapta solutie. As propune sa amanam acest proiect pentru sedinta urmatoare.

Dl.SECRETAR : In cazul in care sunt in sala persoane din cei 86 nu le va legaliza nimeni autorizatiile pana cand nu se va stabili numarul si tot in afara raman pana in decembrie.

Dl.MOLDOVAN: Ei vor trece la procedura de verificare. D-NA.CRISAN:Care e problema sa aprobam intrarea in legalitate a celor 86? Dl.SECRETAR : N-am numarul de locuri. Legea prevede : daca numarul autorizatiilor taxi emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi depaseste numarul maxim de 4 la 1000 de locuitori, Consiliul Local nu va mai atribui nici o autorizatie pana la micsorarea numarului acestor autorizatii prin disponibilizare in conformitate cu prevederile legii sub numarul maxim stabilit. Deci eu nu pot. Eu le dadeam daca nu aveam acest paragraf de lege, eu avizez de legalitate autorizatiile. Am nevoie de numarul dat de dvs. Oamenii acestia raman inca o luna nerezolvati.

D-NA VLAD: Si noi sa votam ceva ilegal?

D-l.SECRETAR IOAN COJOCARI: Nu e ilegal, problema e urmatoarea: daca tot aveti acordul, la numarul respectiv....

D-NA Blaj: Nu avem acordul domnule Secretar.

Dl.SECRETAR IOAN COJOCARI: NU e 4000 numarul lor.

D-NA.CRISAN: NU putem sa aprobam pentru ca asta inseamna marirea numarului de taxi, peste cei 4 la 1000. Atunci respectam legea plus 86 sau plus cei care au depus. Respectam Legea 265 plus aprobarea celor...

Vechea hotarare este inca in vigoare este o problema cu acest articol de lege. Daca asteptati jumatate de an haideti sa facem verificarile respective eu sunt de acord sa faca parte si reprezentatii asociatiilor si sindicatelor si in maxim o luna vom emite numarul concret de autorizatii.

DL.PRIMAR: Noi avem o hotarare pe 4000. Pana in 15 ianuarie cel tarziu 1 februarie facem verificarea. La verificare vin cei ce au autorizatii plus cei 86. Pana atunci cei 86 ar avea o acoperire pe o hotarare de Consiliu existenta. Dupa 31 ianuarie anulam hotararea asta cu 4000 si scoatem o alta hotarare unde punem numarul real de masini care intrunesc conditia de circulatie: ca fiscalizare, ca stare tehnica.Deci ne putem folosi de existenta acestei hotarari mai vechi sa le dam accept acestor 86 de oameni sa-si poata exercita profesia pana la data controlului, care inseamna o luna jumate.

Dl.MOLDOVAN: Avand in vedere cele discutate propun Consiliului Local amanarea acestui proiect de hotarare pana la realizarea verificarii propuse, cu realizarea comisiei respective

DL.TUCU: Din punct de vedere juridic ori se retrage de pe ordinea de zi ori noi votam da sau nu. Nu putem face altceva. Se retrage de pe ordinea de zi? Dl.MOLDOVAN:Dl. primar imi comunica ca il retrage.

DL.PRIMAR:E bine ca ati discutat pentru ca apar tot felul de zvonuri si din pacate dansii sunt folositi de diversi si nu se poate rezolva problema si am vrut sa o discutam o data sa o transam pe fata si transparent.

Dl. MOLDOVAN: Sinteti de acord cu modificarea ordinei de zi? Cine este pentru?

Se numara voturile: - 23 voturi pentru

1 vot impotriva

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi si va fi discutat in sedinta viitoare.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind modificarea anexei numarul 1 la Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi aprobat prin HCL.276.

Dl. MOLDOVAN: Este vorba de aprobarea modelului de ecuson care va fi aplicat pe portierele masinilor. Fata de proiectul propus in comisii in urma discutiilor cu reprezentantii asociatiilor si sindicatelor din taximetrie trebuie facuta o observatie, aceea ca modelul respectiv se aseamana foarte mult cu insemnele unei firme de taximetrie: TAXI TIMISOARA si in acest caz propunerea este ca ecusonul respectiv sa prevada in loc de Timisoara, municipiul Timisoara sa fie mai clar, in loc de taxi sa fie autorizatie de taxi iar culorile sa fie alb pe negru, pe fond negru cu scris alb, restul insemnelor raman aceleasi. Daca aveti alte pareri.

Se supune la vot amendamentul.

Se numara voturile : -25 de voturi pentru

- 1 abtinere

Supun la vot proiectul de hotarare cu acest amendament.

Se numara voturile: -26 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului maximal în vederea efectuării serviciului de transport în regim taxi.

Cine este pentru?

Se numara voturile: -22 de voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. Rodipet S.A. Sucursala Timiș a terenurilor pe care sunt amplasate puncte de vânzare.

Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele de 40.000 mp. în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf.

Cine este pentru?

Se numara voturile: -19 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică , cu plata taxei de concesiune, a unei suprafețe de teren de 339,24 mp.. din Timișoara, P-ța Huniade, conform Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare intrări (acoperire sticlă +terasă/bar) către S.C. ART S.R.L.

Dl.MOLDOVAN: La discutiile in comisii nu au fost amendamente, exista o sentinta la baza care trebuie aplicata .

Dl. TUCU: Prima intrebare este legata de modul cum a fost eliberata Autorizatia de Constructie in baza careia s-a castigat procesul in instant afara sa existe acel dezmembramant de folosinta pe terenul respectiv pentru ca nu exista nici un acord din partea primariei, pe terenul pe care s-a facut constructia, concesiune , inchiriere, vanzare si eu nu stiu cum s-a dat Autorizatia de Constructie daca nu exista aceasta chestiune pentru ca la nimeni in orasul asta nu se da Autorizatia de Constructie daca nu prezinta dreptul de folosinta.

Dl. PRIMAR: A existat o perioada in anul 2004 sau 2005 cand s-a scos o H.G. cand in mod abuziv s-a luat de la orasul Timisoara si s-a trecut la Consiliul Judetean Timis iar in Bucuresti s-a luat de la Primaria de sector si s-a trecut la primaria centrala elibererile de astfel de autorizatii. In rastimpul asta s-au petrecut foarte multe anomalii. Noi am protestat si la momentul respectiv la Ministerul Administratiei si Internelor pentru ca timp de 1 an noi nu am avut nici un control, Consiliul Judetean nu ne-a cerut nici un aviz deci s-a dat aceasta autorizatie,cand,dupa un an si ceva s-a anulat ordonanta , ne-am trezit cu niste situatii de fapt si acum noi tragem ponoasele celei situatii.

Dl. TUCU: Dar autorizatia respectiva a fost la un moment dat expirata si va amintiti ca am facut niste interpelari la solicitarea opiniei publice si a presei legate de constructia care se facea atunci. Raspunsul care mi s-a dat atunci si sunt procese verbale care pot dovedi acest lucru, a fost ca n-au avut timp sa se duca cu comisia sa treaca la demolare pentru ca autorizatia de constructie era expirata si trebuia facuta demolarea dupa care intre timp ne-am trezit ca mi-a fost introdusa rapid cu o jumatate de ora inaintea comisei,un PUZ cu Piata Operei in care se mai face pe PUZ-ul respectiv si terasa cu restaurant inspre parcarea, care intamplator s-a inchis cu bariera de catre ADP acum dupa care s-a aprobat rapid acest PUZ dupa care ne-am trezit cu intentia de a se cere vanzarea terenului respectiv catre detinator, s-a cerut vanzarea pe un pret, s-a facut un raport de evaluare dar autorizatia de constructie nu mai era valabila, expirase iar legea spune in felul urmator: „ca in momentul in care se dadea o noua autorizare trebuiau intrunite conditiile de autorizare”.

Dl. PRIMAR: Noi in momentul respetiv cand am vrut sa demolam am fost opriti prin instanta; atunci s-a zis ca pentru o noua autorizatie trebuie sa parcurgem o faza PUD sau PUZ ,si asa am ajuns la PUZ sau PUD pentru ca am fost obligati sa ai dam acestui om autorizatia prin sentinta judecatoreasca. Deci eu va rog sa consultati, avem toate actele in extenso, sunt la Directia de Patrimoniu.

Dl. TUCU: A doua intrebare este legata de faptul ca dupa cum ati vazut la toate hotararile de Patrimoniu se prevede cuantumul redeventei. In acest caz, se prevede numai ca redeventa va fi indexata, dar care este baza redeventei? De la ce redeventa pornim pe acest teren? Rog pe colegii de la Directia de Patrimoniu sa ne propuna aici pentru a putea lua aceasta hotarare valoarea redeventei pentru ca nu apare ca fiind propusa. Tocmai la acest proiect am uitat sa spunem baza redeventei, iar la paragraful aferent redeventei, spunem ca aceasta se va indexa conform ratei inflatiei comunicata de Institutul de Statistica.

Dl.MOLDOVAN: Putem propune acum in plen. Domnule director Miut. Dl.CATANA: Domule prsedinte, in textul hotararii scrie ca redeventa va fi stabilita de catre Comisia de negociere.

Dl.MOLDOVAN: A fost in Comisia de negociere acest subiect? Votam concesiunea si apoi stabilim redeventa.

Dl. TUCU: E invers procedurii.

Dl.director MIUT: Era normal pentru ca acest proiect a fost respins sau retras de vreo doua ori, sa se voteze intentia de concesionare dupa care putem negocia redeventa. De aceea s-a si facut in aceasta forma.

Dl.MOLDOVAN: Insistati acum sa stabilim redeventa?sau se poate stabili prin negociere?

D-l.SECRETAR : Nu se poate stabili redeventa, aceasta se stabileste de catre Comisia de negociere. Printr-o hotarare judecatoreasca dansii au obtinut sa ne oblige pe noi sa le concesionam acest teren dar dintr-o greseala materiala in loc sa-i dea instanta sa concesioneze terenul care este pe suprafata asta, i-a dat-o printr-o hotarare judecatoreasca definitiva sa concesioneze la porumbei, in fata Operei tot parcul acela.Eu n-am facut referire la hotararea asta si acum dansii au o hotarare definitiva irevocabila pe o suprafata care nu le-o trebuie nici lor si care ne incurca si pe noi deoarece nu se poate lasa in forma aceea , noi nu avem cum s-o dam pe aceea si am facut o revizuire pe treaba aceea si in momentul de fata suntem obligati sa concesionam acea suprafata . Concesiunea eu am avizat-o si data trecuta, cand ati respins-o, concesiunea pe suprafata intre cele doua paliere. Aceasta votati, apoi stabiliti redeventa si vine inpoi in Consiliu daca sunteti de acord cu ceea ce a stabilit Comisia de negociere. Deci trebuie sa stiti exact situatia, noi nu dam acum pe baza sentintei aceleia, si era clar ca pentru suprafata asta s-a si dat dar s-a gresit numarul topo si s-a dat la porumbei si in parc.

Dl.TUCU: Fiind data acea hotarare trebuia atacata si daca este o gresala in acea hotarare era bine sa aratati si presei cum lucreza justitia altfel se va spune ca numai in administratie se lucreaza gresit.

Dl.SECRETAR : Noi am facut cerere de revizuire imediat noi am atacat-o dar problema de proces in sine dureaza luni de zile,dar va spun o situatie ca sa fiti in cunostinta de cauza

Dl.TUCU: Eu ceea ce am spus am gasit in pronuntarea sentintei respective, acolo se scria ca ratiunea pentru care judecatorul a decis, ne-a condamnat intr-un fel sa concesionam terenul a fost aceea ca omul are autorizatie de constructie pe teren ori el nu mai avea autorizatia

Dl.SECRETAR : Are autorizatie pe intrari nu pe restul deci e clar. Dl.MOLDOVAN: Se pune in aplicare sentinta sau nu?

Dl.SECRETAR : Nu sentinta se pune in aplicare. Materialul acela a fost bagat acum un an de zile, s-a respins de catre dvs. a fost atacat in contencios de catre om, i s-a dat o sentinta care nu-i foloseste pentru ca s-a gresit numarul topo si ne incurca pe noi si in momentul de fata are o sentinta pe care poate s-o ceara sa o puna in aplicare pentru ca mie nu mi-a suspendat sentinta sa-i dau la porumbei concesiunea de teren cu toate celelalte ca noi am stinge litigiul si apoi indrept eroarea materiala.

Dl. ACHIMESCU:   Asta este ilegala . El are drept de concesiune fara licitatie

asupra terenului pe care il poseda pe langa . Avand in vedere ca i-am dat la porumbei inseamna ca este ilegala. Trebuia sa o atacati din nou in instanta.

Dl. SECRETAR: Eu am atacat-o aici, lasa ca eu sint acoperit. Dar asta este o cerere de revizuire ca nu s-a pronuntat nimeni. Nu s-a pronuntat nimeni pe cererea asta.

Dl. ACHIMESCU: Putem sa schimbam parcelele intre ele in topo. Unde vedeti ca ati gresit va dam alta...

Dl. SECRETAR: Nu putem . Eu trebuie sa o anulez aia. Dumneavoastra realizati ca el are o sentinta care i sa- dat pentru treaba asta. Dar ca s-a gresit nr. topo este altceva. A primit cand s-a dat , cand s-a cerut. Nu trebuie sentinta pusa. Dumneavoastra hotarati acum, nu scrie niciunde ca trebuie sentinta.

D-na BLAJ:   Inteleg ca de fapt nu ne obliga in momentul de fata nimeni sa-i

concesionam aceasta suprafata. Eu inteleg doua lucruri ca daca cineva vrea in orasul asta si are rabdare isi poate construi o casa in fata Catedralei pentru ca este ceva similar si a mutat-o in fata Operei, domnul atata ne-a invartit in 3 ani de zile ca s-a gasit cu o proprietate pe subsol cu constructiile alea care nimeni nu le vrea si acum ne mai si obliga sa-i concesionam. Ne obliga sau nu ne obliga? Ca daca nu ne obliga spuneti-ne Dl. SECRETAR: Nu va obliga nimeni. Nu scrie in sentinta,cititi, nu scrie de nici o sentinta in hotarare, eu v-am spus ca este legala concesiunea conform art.5 pentru Legea 50. daca dvs. domnilor consilieri vreti sa concesionati,concesionati,daca nu,nu. Eu l-am avizat si il avizez de o mie de ori de legalitate. Sentinta s-a cerut gresit nr.topo si e data in fata la porumbei si la ceas. Nu-i gresala noastra

Dl.ACHIMESCU: Ati atacat-o?

Dl. SECRETAR: Da. Am atacat-o asta,cererea de revizuire nu?ca nu aveam ce sa mai fac.

Dl.MOLDOVAN: Votati fiecare conform constiintei si sunt actele la dosarul hotararii mai departe se aplica legea.

Cine este pentru?

Se numara voturile: -13 voturi pentru

- 9 abtineri

Proiectul nu a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței și stabilirea redevenței pentru terenul concesionat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2007 către S.C. Aurora S.R.L.

D-NA VLAD: As vrea sa pun o intrebare:cum este posibil ca noi sa concesionam 59.000 si ceva de metri patrati unui S.R.L. AURORA S.R.L.

Dl.MOLDOVAN: In 1991 doamna consilier nu noi,altii

D-NA VLAD: Pe 49 de ani si fara redeventa si acum cerem redeventa de toata jena pentru ca s-au impiedicat la un proiect de locuinte pe care vor sa ...pe 59000 mp.Pe 49 de ani e foarte usor sa-ti dezvolti 100 de mii de proprietati private. Deci sa-ti faci un hotel imens si sa mai vrei si locuinte private pentru care nici redeventa nu percepi.

Dl.MOLDOVAN: Mai stim si pe altii care au profitat de tot felul de concesiuni si inchirieri si fac afaceri foarte mari in orasul asta.

D-NA VLAD: Faceam schimb cu 59 000 mp..cu luciu de apa. Dl.MOLDOVAN:Propuneti ceva legat de acest proiect de hotarare.

D-NA VLAD: Propun sa revizuim aceasta concesiune si sa facem exact ceea ce trebuie,ridicarea concesiunii,este inadmisibil cand nu este terminata Legea 10.59 000 mp.cu luciu de apa in Timisoara?

Dl.PETRISOR: Eu respect punctul de vedere al d-nei consilier numai ca daca dansa isi aminteste noi am aprobat intr-o hotarare de Consiliu anterioara concesiunea,acea hotarare produce efecte,in care am fost obligati sa concesionam terenul pentru ca a fost o hotarare irevocabila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si nu avem ce discuta acolo. In baza acelei hotarari am dat hotararea de Consiliu Local prin care am concesionat,nici nu mai putem face altceva decat sa stabilim redeventa. Restul sunt povesti. Dl.MOLDOVAN: Multumim d-l. consilier.

Cine este pentru?

Se numara voturile: - 19 voturi pentru

- 1 abtinere

Proiectul a fost adoptat.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului Tehnic privind realizarea balcoanelor la fatadele blocurilor de locuinte aflate in municipiul Timisoara si revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 132/04.07.2004 si a HCL nr. 12/29.01.1998.

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotă râre privind delegarea gestiunii prin concesiune a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire) în Municipiul Timișoara.

Dl.TUCU: Cum se face delegarea de gestiune? Prin licitatie, prin atribuire de gestiune? Dl.MOLDOVAN: Prin licitatie.

Dl.TUCU: De ce delegam gestiunea abia acum? asa tarziu.

Dl.ANDOR: La comisia d-lui profesor am expplicat acum doua saptamani, se va face prin licitatie publica deschisa, intarzierea se datoreaza faptului ca n-au existat inca reglementarile legale pentru ca aceasta atribuire se face in baza legilor specifice activitatilor serviciilor publice nu la Ordonanta 34. Au venit tarziu reglementarile de la ANL SC. si urmam procedurile reglementate de Legea 101 a salubrizarii localitatii.

Dl.TUCU: Multumesc, asteptam acest raspuns care explica si situatia din tara. Acolo unde la ora aceasta e zapada sunt probleme.

Cine este pentru?

Se numara voturile: -20 voturi pentru

Proiectul a fost adoptat.

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii, prin incheoerea unui acord de parteneriat intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara si Organizatia Kolping Banat pentru furnizarea de servicii sociale de interes local

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:               - 23 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind includerea blocului de locuințe situat în strada Polonă nr.2 cămin nr. 4 în fondul de locuințe destinat închirierii, necesar pentru aplicarea prevederilor art.15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001.

Cine este pentru?

Se numara voturile: -21 de voturi pentru

Proiectul a fost adoptat.

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor de teren înscrise în C.F. nr. 4805 Freidorf, în vederea obținerii autorizației de construire pentru executarea extinderii clădirilor existente.

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:       - 18 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și unificarea parcelelor cu nr. topo. 394 și topo 393/a înscrise în C.F. nr. 636 Freidorf.

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru?

Se numara voturile:       - 20 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelelor cu numerele cadastrale 514 și 516 înscrise în C.F. nr.2 Timișoara, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:      - 19 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Banatul” Timișoara și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Administrativ al Filarmonicii „Banatul” Timișoara.

Dl.MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:               - 21 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivelor și bunurilor de interes public și privat aparținând Primăriei Municipiului Timișoara de către agenții de poliție comunitară și personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Public - Direcția Poliția Comunitară.

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:                - 22 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Municipale pentru probleme de Iluminat Public.

Dl. TUCU: Comisia de iluminat sa ne ajute si pe noi, sa intoarca becul acela ca sa putem vedea si noi aici mai bine.

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:               - 21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale privind acordarea subvenției prevăzute de OUG nr. 51/28.06.2006 aprobată și modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcției de locuințe proprietate personală.

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 22 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reamenajarea și modernizarea Parcului Botanic” - faza a II-a din Municipiul Timișoara.

Dl. TOANCA: Eu l-as ruga pe domnul Ciupa sa ne spuna cum s-a ajuns la suma de 5 milioane de euro si daca ar putea, fiind un proiect ce angajeaza multi bani de la buget sa ne detalieze asa cum a facut cu restul de proiecte care sareau de milionul de euro, sa vina cu niste variante care sa nu ajunga la sume din acestea astronomice. Reamintesc faptul ca noi am votat pentru derularea acestui proiect pentru prima faza dandu-i niste asigurari ca se vor incerca accesarea de fonsuri structurale privind cofinantarea acestor proiecte privind zonele verzi din Timisoara.

Dl. CIUPA: Vreau sa va informez ca exista posibilitatea ca din planul operational sectorial mediu de pe axa 3 si respectiv din fondul de mediu si chiar din fonduri transfrontaliere sa obtinem acesti bani.

Proiectul care a fost prezentat si in fata d-voastra ca un studiu de fezabilitate cuprinde tot ceea ce este nevoie in realizarea unei gradini botanice. O gradina botanica nu poate sa existe si nu poate sa intre in reteaua internationala daca nu are toate plantele inclusiv cele din zona ecuatoriala si de aceea este suma atat de mare intrucat cuprinde si serele care urmeaza sa fie ridicate acolo. De asemenea in urma discutiilor cu Institutul European de Mediu urmeaza sa realizam asa cum exista si o lege in Romania care se refera la Banca de Gene. Acesta va fi laborator specializat pentru a conserva ceea ce are Timisoara si zona sigur perimetrala orasului Timisoara. Toate acele plante acei arbori, tufe care sint specifice Timisorii, zona asta de campie si de mlastina si pe care trebuie sa le pastram in Banca de Gene. Avem aceasta sansa sa accesam aceste fonduri, ceea ce va fi foarte greu sa realizam este proiectul tehnic, deja avem discutii cu parteneri din strainatate si s-ar putea impreuna cu Novi-Sad-ul si Szeged-ul sa venim cu acest proiect „Parc Botanic” care sa cuprinda si zona noastra.

Dl. VICEPRIMAR ORZA: Am auzit ca de multe ori spunandu-se chestia asta cu fondurile, cu absorbtia lor s.a.m.d.

Problema comporta un lucru super simplu. Ca sa poti sa atragi fonduri trebuie sa ai proiecte si studii facute. Trebuie sa le aprobi in organismul local, forma de finantare existenta la ora actuala pe fonduri structurale... sau procedura este urmatoarea: dupa ce se aproba, cheltui tu banii tai, apoi ii recuperezi pe cei care ti se dau. Oricum trebuie sa ai banii prevazuti in bugetul local. Asta este procedura.

Ca sa putem atrage fonduri trebuie sa parcurgem primele doua etape: sa avem proiecte si sa le votam in Consiliul Local.

Nu poti spune despre o anumita investitie ca este mare sau mica fara sa poti spune de ce, este doar o vorba aruncata in vant.

Dl. PRIMAR:  Cred ca cu doi ani in urma am avut o sansa sa primim 2 milioane de

euro din Luxemburg daca reuseam sa facem un proiect, Parcul Rozelor si Parcul Poporului sa-l integram intr-un circuit european de parcuri.

Am pierdut ocazia pentru ca am lungit nu s-a votat s-au pus intrebari s-au facut suspiciuni... am explicat si cu Parcul Rozelor vegetație imbatranita care trebuie schimbata complet. Nu e vina mea ca plantele costa mult;aici vi se spune ca se face o gradina botanica pe care orasul n-o are. Aceasta nu se poate face cu 100.000 euro si daca banii nu sunt cheltuiti si daca programul nu e accesat pentru finantare banii oricum aici raman si nu vom face lucrarea. Acestea sunt cheltuielile si trebuie sa o luam cu inceputul. N-as vrea sa repetam o gresala si sa pierdem niste bani.

Dl.ACHIMESCU: Ce este 40.000 de lei pentru proiectare? Aceasta inseamna cam 160.000 de Euro pentru proiectare. De aceea mi se pare ca suma care ajunge la 6 milioane de Euro pentru proiectare mi se pare foarte mare. Cu atata usurinta se dau sumele acestea de. eu cred ca exista o directia pe care o conduce dl. director.

Dl. VICE. ORZA: Sumele nu sint date ele sint estimate. Ele se dau in alte conjuncturi, prin licitatii s.a.m.d.

Dl. ACHIMESCU: O sa-mi spuneti ca la licitatii vor fi mai mici ca altfel nu castiga, ceea ce se intampla foarte rar.

Dl. Vice Orza: Ma gandesc ca si dumneavoastra cand v-ati construit hotelul ati platit 10% din valoarea hotelului pentru proiectare..

Dl. TUCU: Am studiat cu foarte mare atentie cam 50% din documentatia aferenta fondurilor structurale pe cele doua componente regionale, sectoriale si as vrea sa va spun ca exista tipuri de programe la care inclusiv finantarea S.F. -urilor se face prin programe si se obtine si se solicita dupa ce s-a castigat licitatia de proiecte dar probabil ca dumnealui a studiat strict aceasta problema si in aceasta situatie probabil ca nu se poate decat cu studiile de fezabilitate dar in mod cert nu se poate accesa finantarea decat cu S.F. introduse in pachetele de documentatie dar in mod cert nu este nevoie de toti banii, decontarea se va face la fazele prevazute in proiecte. Nu este nevoie de toti banii pentru a realiza un proiect. Sigur ca depinde de abilitatea celui care va redacta proiectul de finantare si de modul cum va face structurarea lui pe diverse etape, faze, activitati si actiuni.

Domnul Ciupa vorbea despre sansa pe care o avem prin acest proiect de a obtine finantare . In ce ma priveste voi propune un amendament pentru a avea siguranta ca vom obtine finantare pe acest proiect. Va propun ca sa inseram art. 2 cu urm. text: „ finantarea realizarii proiectului se va face din fonduri externe, cofinantarea de la bugetul local fiind de max. 50%”

Dl. viceprimar ORZA: Eu zic sa-i obligam pe cei de la Comisia Europeana sa ne finanteze 100%, de ce numai 50% ?

Dl. PRIMAR: Noi va cerem aprobarea S.F.-ului

Dl. TUCU:  De data aceasta dumneavoastra sinteti impotriva ideii si asta mie imi

explica de ce am obtinut atat de putini bani.

Dl. VICE. ORZA: Cum puteti dumneavoastra ca si consilier local sa scrieti asa ceva inainte de a se depune un proiect la Uniunea Europeana ?

Dl. TUCU: Cei care finanteaza acest proiect nu citesc acest proiect de hotarare. Noi nu aprobam acum proiectul, noi aprobam S.F.-ul. De fapt prin aceasta aprobare noi introducem o restrictie pe utilizarea bugetului local ..

Nu putem da toti banii de la bugetul local decat daca cineva redacteaza un proiect si obtine pe el o finantare de 50% si pe fondurile de mediu este destul de usor de obtinut.

Eu nu pot sa decid pe U.E. nu pot sa decid pe cei care administreaza fondurile la nivel national pe diferite componente ale fondurilor structurale dar eu pot sa decid utilizarea rationala a bugetului local.

Dl. PRIMAR: Nu vi se cere altceva decat sa aprobati un S.F. Stiti la fel de bine ca mine ca treaba cu banii nu este batuta-n cuie. Daca vom obtine de ex. 85% de la U.E. o sa ne ramana bani pe bugetul local mai multi dar eu trebie sa am o hartie cand ma duc la U.E. un studiu de fezabilitate. Asta nu ati facut nici la Parcul Rozelor nici la Parcul Poporului, de fiecare data ati inventat ceva si acum o sa vina alegerile peste 6 luni si o sa va intrebe lumea .. .nu stiu ce aveti cu parcurile ca daca ati fi timișoreni ati dori sa se faca aceste parcuri sa ne pastram macar faima, care probabil o sa apuna cu o astfel de mentalitate , de „oras al parcurilor”

Nu va cer decat sa-mi aprobati un studiu si apoi vom vedea cati bani o sa dam. Dar daca d-vs imi conditionati intr-o hotarare care prevede un S.F. cum sa impart sumele , care este ponderea bugetului local, care este ponderea fondurilor aduse, asta este o aberatie.

Apreciaza ei cat ne dau.

Dl. TUCU: Nu ne opunem acestei idei si nu avem nimic cu parcurile. Noi vrem ca din primarie sa se scrie mai multe proiecte de finantare, sa seaduca mai multi bani. Vrem sa stimulam. Sa stiti ca nu sinteti singurul care negociaza .

Intotdeauna caruta se si trage dar mai trebuie si impinsa.

Dl. MOLDOVAN:  Exista amendamentul propus de domnul Tucu: „ finantarea

realizarii proiectului se va face din fonduri externe iar cofinantarea de la bugetul local va fi de maxim 50% din valoare. Supun la vot acest amendament. Cine este pentru ? Se numara voturile:               - 6 voturi pentru

 • -  11 voturi impotriva

 • -    4 abtineri

Amendamentul a cazut.

Cine este pentru intragul proiect de hotarare?

Se numara voturile:       - 15 voturi pentru

 • -  1 vot impotriva

 • -  2 abtineri

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Extindere și Reabilitare” la Grădinița PP nr.12, strada Axente Sever nr.10.

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:       - 22 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea investiției „Demolare și reconstruire Sala de Sport în cadrul Școlii Generale nr. 1 din Timișoara,”, strada Comănești nr. 3.

DL. MOLDOVAN: Cine este pemtru ?

Se numara voturile:               - 20 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Extindere la Grădinița PP 22, str. Semenic nr. 8.

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:               - 23 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Amenajare campus școlar” la Școala Generală nr. 9, Bd. L. Rebreanu nr. 35 Timișoara.

Dl. MOLDOVAN: Dl.Achimescu solicita sa fie trecuta in proiectul de hotarare susrsa de finantare. Bugetul local e sursa de finantare daca nu e prevazuta in mod expres dar ... Dl. MIUT: Exista o Hotarare de Guvern prin care se finanteaza doua campusuri scolare unul este cel de pe Recoltei un campus nou si unul este pentru reabilitarea cladirii GENERALA 9 pentru ca au desfiintat scoala generala si amenajarea ca si campus,deci banii vin de la Guvern in totalitate.

D -na.PUSCAS: Este vorba despre cladirile care se construiesc pentru invatamantul preuniversitar,sunt cladiri care se retrocedeaza si Liceul deArte Plastice a iesit din cladirea in care a functionat pana acum si pentru acest liceu si pentru Scoala Gen.nr.9 cares-a desfiintat si a fost incorporata ca structura in Liceul de Arte plastice se construieste acest campus scolar si este finantat integral de catre Guvern. Trebuie sa se emita hotarari de consilii locale care accepta aceasta finantare

DL. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:       - 23 de voturi pentru

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Ansamblu locuințe sociale” str. I.I. de la Brad - Amplasamentul actual al Bazei RATT - Timișoara.

DL. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:       - 24 de voturi pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reconfigurare Zona MALL Timișoara, strada Demetriade nr.1.

DL. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:       - 22 de voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, Servicii și comerț”strada Armoniei, Timișoara.

DL. MOLDOVAN; Cine este pentru ?

Se numara voturile:       - 21 de voturi pentru

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Casă

unifamilială”, strada Ioan Românu (Veac Nou) nr. 8, Timișoara.

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:       - 23 de voturi pentru

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu „ Construire hotel” Bd. Liviu Rebreanu nr. 27-29, Timișoara.

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:        - 24 de voturi pentru

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind suplimentarea finanțării acordate de Consiliul Local Timișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/17.05.2007 pentru „Salonul Artelor Vizuale 2007” organizat de Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara și amânarea perioadei de desfășurare a proiectului pentru perioada de 05.12.2007 - 05.01.2008.

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:        - 23 de voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea spectacolului „Joi mega joy” cu spectacolul „Tangou final” din cadrul proiectului „Joi mega Joy” al Fundației Culturale Artmedia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/17.05.2007 de Consiliul Local Timișoara precum și amânarea spectacolului „Tangou final” pentru data de 26.11.2007.

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:        - 25 de voturi pentru

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 RON din bugetul local Agenției Naționale pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Timiș în vederea organizării „Galei Sportului Timișean 2007”, alocarea fiind posibilă datorită diminuării finanțării acordate echipei „Handbal Club Municipal Universitatea Timișoara”.

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 20 de voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 RON în vederea participării Municipiului Timișoara la manifestările de Crăciun organizate de Primăria din Karlsruhe, în perioada 8-14 decembrie 2007

Dl.SARAFOLEANU: Ca urmare a solicitarii serviciului de Dezvoltare Locala din cadrul Directiei Dezvoltare cu ocazia suplimentarii nr. de persoane care vor face parte din delegatia care va reprezenta Mun.Timisoara la manifestarile de Craciun organizate de primaria din Karlsrue in perioada 8-14 decembrie 2007 precum si variatia cursului euro-leu solicitam marirea sumei de la 12000 lei alocata initial la suma de 15.000 lei. Sa se modifice titlul articolul l cat si art.2.

Se supune la vot amendamentul, modificarea titlului si a art.2

Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:       - 24 de voturi pentru

Se supune la vot proiectul in intregime.

Cine este pentru intregul proiect?

Se numara voturile:         -21 de voturi pentru

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI

Informarea Direcției Patrimoniu nr. SC2007 - 23527/05.11.2007 referitoare la situația inventarierii pe anul 2006 a bunurilor aflate în gestiunea Municipiului Timișoara.

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind redimensionarea structurii rutiere a strazii Copernic pentru trafic greu si acceptarea contributiei S.C. CARPAT BETON SRL la realizarea lucrarii

Cine este pentru ?

Se numara voturile:         -19 de voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind asocierea de principiu dintre Municipiul Timisoara si S.C. POLITEHNICA 1921 Stiinta Timisoara & Invest SA

Președinte:.. spus de dl. cons. Ciuhandu, dar am impresia că e prevăzut

Dl. cons. Ciuhandu: Dacă-mi dați voie, la art. 2, comisia s-a întrunit înainte dar nu mai aveam timp să mai redactăm, aș vrea ca la art 2 să spunem: Se constituie o comisie care să efectueze o analiză financiară și juridică (pentru că noi nu putem să facem un audit, nimeni nu-și asumă răspunderea, nu putem să semnăm pentru el) și ori în art. 2, ori în art. 3 să cerem un audit extern, pentru că urmează să devenim acționari la această societate. Președinte: Eu propun chiar la acest punct o analiză financiară și juridică în baza unui audit financiar elaborat de o firmă specializată neutră.

Dl. secretar Cojocari: Cine plătește?

Președinte: Nu știu dacă este de față cineva de la POLI, trebuia discutată problema.

Dl. secretar Cojocari: Stai domnule că nu e treaba lui . Cum? Plătește POLI să-i facă auditul?

Dl. cons. Achimescu: Plătim noi. Să plătească Consiliul Local. Care e problema? Președinte: Dacă sunteți de acord, atunci aș propune un art. nou: „Costurile de realizare a auditului financiar vor fi suportate din bugetul local al municipiului.”

Dl. secretar Cojocari: Stai puțin. Se constituie o comisie care să efectueze o analiză financiară și juridică în baza unui audit extern, iar art. 3 : „Finanțarea auditului extern se face de la bugetul local.”

Dl. viceprimar Orza: .în baza unui audit extern, finanțat de la bugetul local. Fără o mie de articole.

Dl. secretar Cojocari: .în baza unui audit extern, finanțat din bugetul local. Președinte: Să mai citim odată, domnule secretar: „Se constituie o comisie care să efectueze o analiză financiară și juridică în baza unui audit extern finanțat din bugetul local, la S.C. Politehnica., urmând ca în ședința Consiliului Local din decembrie să se stabilească condițiile efective ale asocierii”. Așa e textul aici.

Dl. cons. Ciuhandu: Textul este așa pentru că noi am stabilit un calendar.

Președinte: suntem în stare până în 18 decembrie? Nu cred.

Dl. viceprimar Orza: Problema e că firma asta de audit trebuie găsită în baza achizițiilor publice, cu anunț, etc., și s-ar putea să nu termine în decembrie. Asta e problema.

Dl. cons Ciuhandu: Din discuțiile care au fost, ca dumneavoastră să știți, domnul Iancu a spus: „Pe mine mă interesează dacă în principiu sunteți de acord sau nu, că după aia, în ce condiții ne asociem, cum, când aduceți banii.”

Dl. viceprimar Orza: Atunci nu mai scrieți decembrie. Președinte: În cazul acesta ne oprim la Poli Vest S.A.

Dl. secretar Cojocari: Nu. „ ., urmând ca într-o ședință ulterioară a Consiliului Local să se stabilească .”. Nu specificăm decembrie.

Președinte: Sunteți vă rog atenți? „.... Urmând ca într-o ședință ulterioară a Consiliului Local să se stabilească condițiile efective ale asocierii”.

Dl. secretar Cojocari: Eu am avizat-o de legalitate, este aici și onorat colegul meu, domnul Petrișor, ... și cu „de principiu”. Se aprobă asocierea de principiu. Eu vă spun o treabă, de-a lungul timpului tot timpul m-am opus.

Dl. cons. Petrișor: Asta e o natură juridică „suis generis”.

Dl. secretar Cojocari: Păi da.

Dl. cons Țucu: În care lege e? În 31 sau în 441, vorbind de societățile comerciale?

Dl. secretar Cojocari: Așa ați făcut-o, așa rămâne.

Președinte: Urmare a tuturor discuțiilor, vă citesc din nou textul articolului 2: „Se constituie o comisie care să efectueze o analiză financiară și juridică în baza unui audit extern finanțat din bugetul local la S.C. Politehnica ., urmând ca într-o ședință ulterioară a Consiliului Local să se stabilească condițiile efective ale asocierii.” Supun la vot acest amendament.

Se votează: 16 voturi pentru;

1 vot împotrivă.

Dl. secretar Cojocari: Domnule primar, desemnați cei doi reprezentanți, pentru că eu în hotărâre trebuie să scriu exact care sunt reprezentanții din partea Direcției Economice. Dl. primar Ciuhandu: Pe Munteanu și pe ..

Dl. secretar Cojocari: Muntenu, dumneata și mai ia-ți unul care se pricepe la treaba financiară. Bodo nu e la Direcția Economică, el e la Direcția Fiscală.

Dl. cons. Ciuhandu: Eu aș avea o rugăminte. Eu aș dori să fie domnul director Bodo acolo, pentru că dânsul a fost până nu demult conducătorul Direcției Economice și mise pare corect să fie.

Dl. viceprimar Orza: E cel mai corect să fie și dl. Bodo, să fie un reprezentant de la Direcția Fiscală și un reprezentant de la Direcția Economică. Modificați în hotărâre. Îi numim pe amândoi și am terminat.

Președinte: Deci, modificăm și partea a doua a art. 2, „Comisia este formată din următorii membri: - Bogdan Achimescu - consilier local

 • -  Ovidiu Ciuhandu - consilier local

 • -   Petre Petrișor - consilier local

 • -   Silviu Srafolean - consilier local

 • -  Eugenia Tonenchi - consilier local

 • -  Munteanu Florin - din partea Direcției Economice

 • -  Bodo Adrian - din partea Direcției Fiscale

 • -  Ioan Cojocari -Secretarul Municipiului Timișoara.”

Dl. secretar Cojocari: E secretarul, acolo nu e persoana , e funcția.

Președinte: Supun la vot componența comisiei. Deschid procedura de vot.

Se votează: 15 voturi pentru;

1 vot împotrivă.

Președinte: Amendamentul a trecut. Supun la vot acum întregul proiect.

Se votează : 18 voturi pentru;

1 abținere.

Președinte: Având în vedere că am parcurs întreaga ordine de zi, declar închisă ședința. La următoarea ședință e președinte cine o să poată să participe.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

Cons.MOLDOVAN VALENTIN

IOAN COJOCARI