Proces verbal din 27.02.2007

Proces-verbal a Şedinţei Extraordinare din data de 27.02.2007

PROCES - VERBAL

Încheiat azi 27.02.2007 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al

Municipiului Timișoara

Președinte de ședință : consilier ȚUCU DUMITRU ;

Din numărul de 27 de consilieri au fost prezenți 27 ;

Din partea executivului au participat dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, dl. Secretar Ioan Cojocari.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția nr. 831 din data de 22.02.2007.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI

 • 1.     Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

 • 2.     Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Dropiei nr.5.

 • 3.     Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Aleea C.F.R. nr.2

 • 4.     Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Lugojului nr.41.

 • 5.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.11/01.11.1999, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și F.C. Srbianka Giuchici..

 • 6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației Eurocities pentru anul 2007.

 • 7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr estimativ de 4211 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timișoara, pentru luna martie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • 8.     Proiect de hotărâre privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.111/03.08.2006 pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timișoara , strada A Imbroane nr.54.

 • 9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD Timișoara. Interconexiunea cu TA ER 19,7 - 1,4/0,3”

 • 10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea Cazanului de abur nr.2 CT Centru Timișoara (automatizarea funcționării cazanului)”.

 • 11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Mansardare bloc de locuințe S+P+6E și S+P+7E, rezultând S+P+6E+M și S+P+7E+M parțial”, Timișoara, Piața Victoriei, nr.5, Sc. C și D.

 • 12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcție pentru locuințe plurifamiliale, acces auto, împrejmuire”, strada Pompiliu Ștefu nr. 38-40, Timișoara.

 • 13.    Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/30.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu :”Biserica Ortodoxă Română Zona Tipografilor”, Timișoara.

 • 14.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local.

 • 15.   Adresa Nr.SC2007 - 4086/20.02.2007 a Căminului de Pensionari Timișoara referitoare la situația financiară a Căminului pentru Pensionari Timișoara.

Dl. Președinte : Aș vrea să vă propun aprobarea procesului - verbal al ședinței din data de 13.02.2007.

Se votează : 26 voturi pentru.

Supun aprobării ordinea de zi , dar prima dată întreb dacă sunt modificări la ordinea de zi.

Dl. Primar: Sunt propunerile care le-ați discutat înainte de ședință legate de preluarea Complexului Bega și a Sălii de Sport Olimpia .Mai era un proiect care viza organizarea unei manifestări culturale.

Dl. Președinte: S-a primit doar Complexul Bega și Sala Polivalentă.

Dl. cons. Știrbu: Această acțiune a Filarmonicii începe pe data de 03.03.2007. Este o acțiune așteptată de toți concetățenii noștri. În această situație eu propun introducerea acestui punct pe ordinea de zi, sunt cele 2 comisii 1 și 5, comisia 5 a avizat, a rămas să fie avizat de către comisia 1 . Eu au solicitat vineri ca și comisia 1 să se întrunească înainte de ora 15. O manifestare ca aceasta dacă nu se produce în oraș va fi din cauza greșelii unui funcționar.

Dl. Președinte: Ar trebui să învățăm că suntem de la 01.01.2007 în Europa și aici primează procedura. Eu nu cred că s-a știut de acest spectacol ieri și nu a avut timp să se aprobe, s-a știut de mai mult timp. Supun la vot introducerea la ordinea de zi a proiectului propus de dl. Primar.

Dl. cons. Avram:Noi comisia de cultură am fost puși în imposibilitatea de a selecționa proiectele și de a putea să fie finanțate datorită unei contestații privind procedeele prin care trebuie să alegem aceste proiecte. În această situație mai mulți care s-au grăbit să facă diferite acțiuni culturale în luna februarie și martie riscă să rămână fără bani, s-ar putea ca nici în aprilie să nu putem să depășim din punct de vedere legal al intervalelor de discuție , să reușim să rezolvăm aceste probleme. Trebuie să găsim o soluție și această problemă a Filarmonicii este foarte importantă și solicit înțelegere.

Nu sunt ei vinovați.

Dl. Președinte : La nici un proiect al Uniunii Europene nu se pune problema cine este vinovat. Nu ai ajuns,nu accesez finanțarea. Eu o să pun pe rând la vot. Supun la vot materialul cu Complexul Bega și Sala Olimpia.

Se votează 26 pentru, 1 abținere.

Dl. Primar: La punctul 14 s-a cerut dezbatere publică.

Dl. cons. Țoancă : Riscăm să nu putem finanța până după Paște nici o acțiune pentru cultură, sport și activități conexe . Vă rog să nu retragem acest punct.

Dl. Primar: Eu nu am dorit să-l retrag, dar am fost atenționat că ar fi bine pentru a se face dezbatere publică.

Dl. cons. Țoancă: A fost dezbatere publică, a fost colegul Moldovan.

Dl. cons. Știrbu :Dezbaterea publică a fost pe tema criteriilor , nu a regulamentului în totalitatea sa. Facem dezbaterea pe 8 sau pe 3 , nu știu când au stabilit cei de la relații publice , apoi ținând cont de termeni , de 30 de zile plus depunerea proiectelor până în iunie nu vom putea onora nici o activitate din care s-au desfășurat ani la rând în Timișoara, inițiate de unele fundații nonguvernamentale.

Dl. Președinte: Legea ne obligă ca pe un document supus dezbaterii Consiliului Local la solicitarea unui O.N.G. pentru dezbatere publică documentul trebuie retras și să fie reintrodus după dezbaterea publică. Dl. Secretar spune că nu s-a făcut dezbatere publică, prin urmare va trebui retras de pe ordinea de zi.

Dna. cons. Blaj: Regulamentul care l-am votat în 2006 nu este bun.

Dl. Președinte: Nu ,este alt document . Are altă bază legislativă .

Dl. cons. Karagena: Nu putem funcționa pe Regulamentul vechi până când regulamentul nou intră în acțiune. Exact așa am făcut anul trecut cu terasele.

Dl. Președinte: Chestiunea este în felul următor: a apărut o lege , nu sunt așa de priceput la probleme culturale, dar a apărut o lege care reglementează....Dl. Secretar ar trebui să ne lămurească dacă Regulamentul vechi poate funcționa în baza noii legi .

Dl. Secretar:Nu poate, trebuie să vă aprobați regulamentul nou, s-a schimbat legislația . Nu a fost dezbatere publică pe regulament a fost pe criterii.

Dl. cons. Țoancă: Peste două săptămâni o să ceară dezbatere publică pe Anexa din Regulament, criteriile sunt principiile care stau la baza acestui regulament.

Dl. Secretar: Nu se poate,ei doresc dezbatere publică pe regulament, nu poți să-i refuz , sunt O.N.G. . Hotărârea aceasta ajunge la Prefectură, te atacă și tot acolo ajungi.

Dl. Președinte: Va trebui să înțelegem și noi că se lucrează pe procedură. Dl. Primar retrage acest proiect.

Dl. Primar : Eu retrag acest proiect tocmai pentru a nu fi nici un fel de dubiu. A sosit și proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în calitate de coorganizator al manifestării..

Dl. cons. Țoancă: Nu avem ce vota suntem într-un cerc vicios .Prima victimă a retragerii este acesta din 3 martie. Dl. Primar: Eu v-am propus acest proiect forțat de împrejurări în 3 martie este un concert organizat de Filarmonica Banatului .M-am gândit că este un eveniment important, m-am gândit că putem debloca situația votând acest proiect în afara regulamentului, urmează după aceea să avizați regulamentele și totul să reintre la normal, iar suma avansată se va scădea din bugetul local.

Dl. cons. Știrbu: Mi se pare de data aceasta rezultatul discuțiilor pe marginea instituțiilor culturale care aparțin de Consiliul Local, propunerea pe care au făcut-o până acum în cadrul dezbaterilor avute cu societatea civilă și anume aceste instituții să beneficieze de susținerea pe care o acordă într-un fel obligați fiind de faptul că sunt unitățile noastre să apară în buget în poziție separată să nu mai fie puse în situația neprevăzute. Acestea sunt instituțiile pe care noi le susținem. Dacă noi acordăm sprijinul care ni se cere este firesc să-l dăm. Opinia mea este să se gândească foarte bine executivul ca aceste sume afectate instituțiilor culturale care aparțin de noi să fie poziționate separat și nu incluse într-un total cu evenimentele culturale și sportive

Dl. Președinte: Cred că putem introduce proiectul pe ordinea de zi pentru următorul raționament ceea ce trebuia să aprobăm noi este, vă rod să fiți foarte atenți la cuvinte și la semnificația lor : un regulament privind finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non profit de interes local. Acestea sunt proiecte pe care le fac ONG , asociații culturale și pe care noi Primăria le finanțăm, dăm bani și atât. Legea nouă dă această interpretare , iar ceea ce ni se propune prin acest proiect cu Filarmonica este cu totul altă categorie, este activitate cofinanțată în care Primăria se asociază cu altcineva ca să facă ceva. Și Primăria participă acolo, dincolo doar dă banii , stabilește condiții și verifică dacă banii au fost folosiți cum trebuie. Eu nu am văzut nici o dată proiect de finanțare european nu am văzut scris coorganizator Uniunea Europeană , nu, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul phare. Promotorul proiectului este cel care a avansat, a promovat acel proiect .

Dl. Primar: Acesta este un proiect finanțat de Primărie prin Filarmonică .

Dl. Președinte: Acesta este un proiect în care se realizează un parteneriat între Primărie și Filarmonică pentru realizarea unor activități în referatul înaintat, este cu totul altceva ca și categorie de finanțare, aici Primăria va fi implicată, este coorganizator, dincolo Primăria dă banii și verifică dacă se respectă pretențiile. Proiectul poate fi introdus și în același timp aceasta poate fi o soluție de salvare.

Dl. cons. Achimescu: Dl. Președinte văd că ne dați lecții de drept și nu știu dacă aveți calitatea, îl avem pe dl. Cojocari pentru acest lucru Dl. Secretar vă rog să mai citiți care a fost obiecțiunea Prefecturii .

Dl. Secretar: Prin prezenta organizațiile menționate mai jos vă solicită în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 organizarea unei dezbateri publice pe tema proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități non profit de interes local și spune : Academia Advocati, Agenția de Dezvoltare a Organizațiilor, Asociația Pro Democrația , Centrul Euro Regional pentru Democrație, Federația Asociațiilor de Locatari Grupul pentru Libera Afirmare Socială , Institutul Intercultural Timișoara , în numele grupului de lucru ONG semnează Mihai Lisețchi , director executiv. Este înregistrată la noi , trebuie să ținem cont de ea. Dacă el vorbește în numele acestor asociați trebuie să ținem cont de ea , toate aceste asociații doresc dezbatere publică. Nu putem ignora această problemă, trebuie scos. La problema cu Filarmonica în bugetul Consiliului Local sunt prevăzuți o anumită sumă de bani pentru activitățile culturale. Dacă Casa de Cultură are o serie de acțiuni, Filarmonica are o serie de acțiuni care sunt separat de banii acestor ONG, sigur că ei vor cere să rămână împreună , dar asta rămâne în discuție , în dezbatere , dar eu zic că banii se pot da pentru acțiunea care aceasta din capitol separat .

Dl. cons. Achimescu: Practic este o acțiune a Primăriei care este realizată de unul din sectoarele Primăriei care este Filarmonica.

Dl. Secretar: Este finanțată de Primărie, este a Primăriei, este acțiunea Primăriei, dacă era un ONG.....

Dl. cons. Petrișor:Să nu se creadă că aș fi împotriva introducerii acestui proiect pe ordinea de zi dar venind în întâmpinarea a ceea ce ați spus mai devreme cred că ar fi trebuit ca timișorenii să știe că vinovat de faptul că nu sunt banii sunt anumite persoane din cadrul Primăriei. Referatul acestui proiect are data de 26.01.2007 și ni se vine azi ca să-l susținem și suntem vinovați noi consilierii , că s-a făcut atâta vorbire că suntem noi consilierii aproape de a se produce un dezastru. Aproape de a se produce un dezastru sunt persoanele respective care ar trebui să răspundă .Dacă am da dovadă că respectăm regulamentul pe care l-am votat nu am introduce asta pe ordinea de zi.

Dl. cons. Țoancă: Dacă îl introducem pe ordinea de zi haideți măcar să treacă , să nu ne atace Prefectura sau alte instituții , să facem avizele și s-o punem pe ordinea de zi . Un motiv temeinic pentru care ne-a atacat dna. Mihăieși este faptul că facem discriminare între acțiunile care au practic o dublă finanțare de la buget și una prin acest Regulament pe care îl votăm.

Dl. Președinte: Pledoaria mea a fost pentru a introduce în principiu astfel de proiecte pe ordinea de zi în care Primăria este organizator. Nu am pledat pentru nerespectarea procedurii, dacă nu există avizele comisiilor pe spate, o să-l consultăm pe dl. Secretar.

Dl. Secretar: Nu poți fără comisii , asta este clar, dl. Știrbu spune că a fost în comisia 5 atunci să-l aducă .

Dl. Crașovan:Aș dori să aflu dacă dl. Secretar îl avizează pentru legalitate pentru că nu este semnat .

Dl. Secretar: Eu îl avizez pentru legalitate.

Dl. Președinte : Ați văzut în mod practic ceea ce înseamnă nerespectarea procedurilor și de ce trebuie respectate procedurile de fiecare dată. Acest proiect de hotărâre nu are avizul nici unei comisii. Supun la vot retragerea proiectului nr. 14 de pe ordinea de zi.

Se votează : 23 pentru , 1 împotrivă și 3 abțineri.

Acum votăm introducerea pe ordinea de zi a unei Adrese cu privire la problema autostrăzii. Se votează: 27 pentru.

Acum votăm introducerea pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator al manifestării concertul extraordinar aniversar Bega Bluss Ben 25 ani organizat de Filarmonica de Stat Timișoara.

Se votează 18 pentru, 5 abțineri, 2 împotrivă.

Dl. Secretar: Faceți o pauză de la pct. 10 pentru a vă întâlni pe comisii.

Dl. Președinte: Înainte de acest punct vom face o pauză pentru comisii. Acum votăm ordinea de zi cu amendamentele propuse.

Se votează 26 pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

Dl. Președinte : Are avizele comisiilor 1,3,4 și 5 pentru plen .

Supun la vot proiectul

Se votează 27 pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Dropiei nr.5.

Dl. Președinte: Acest proiect are nevoie de 18 voturi. Supun la vot proiectul. Se votează 20 pentru 7 abțineri.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Aleea C.F.R. nr.2

Dl. Președinte: Proiectul are avize.

Dl. Blaj: Nu trebuia făcută prin licitație.

Dl. Primar : Sunt contracte în derulare , noi am preluat , am preluat contractele Colterm și le-am dat un termen de 5 ani .

Dl. Președinte : Supun la vot.

Se votează : 22 pentru 5 abțineri.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Lugojului nr.41.

Dl. Președinte: Supun la vot materialul.

Se votează : 23 pentru 4 abțineri.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.11/01.11.1999, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și F.C.

Srbianka Giuchici.

Dl. Președinte: De la Serviciul Juridic al Primăriei vom da cuvântul dl. Chira, datorită faptului că are referat negativ din partea executivului și nu poartă semnătura dl. Cojocari.

Dl. Chira: În legătură cu acest proiect pot spune că există litigiu pe rolul instanțelor, întrucât F.C.Sârbianca nu și-a achitat datoriile din contract . În baza referatului de la Direcția Patrimnoiu s-a început procesul . Între timp ei ți-au achitat obligațiile contractuale însă instanța de judecată pe motiv că nu și-au respectat obligațiile contractuale în termen a pronunțat hotărârea la data de 16.02.2007. Ea poate fi atacată cu apel, dânsul și-a manifestat intenția de a face apel însă există acest litigiu. Din punctul nostru de vedere avizul este negativ.

Dl. cons. Moldovan: Ca și coinițiator al acestui proiect și discutând cu alți colegi cu studii juridice aceea minută și neexistând nici sentință, nefiind definitivă nu produce efecte juridice asupra acestui contract. Din punctul meu de vedere se poate discuta și se trece la vot . Aș dori să fac două referiri de ce am inițiat acest proiect de hotărâre , unul dintre motive este trecut în referatul executivului prin care se spune că concedentul nu poate să modifice unilateral contractul numai cu motive excepționale legate de interesul local, ce vrem mai mult interes local decât construirea unui complex sportiv în care investițiile să fie asigurate de terțe persoane nu de către Consiliul Local sau municipiul Timișoara. Nu am avut în istoria orașului bazin de înot olimpic, culmea că am avut campioni la nivel de juniori și tineret . Timișoara are o sală de spot veche și depășită , nu văd de ce nu am putea sprijini o inițiativă în acest sens Problemele legate de obligațiile contractuale le rezolvă părțile sau organele competente. Mai este o motivație prin care se insistă pe ideea că aceste funcțiuni pe care le solicităm în plus față de contractul inițial ar avea un scop patrimonial și contractul permite numai activitatea nepatrimonială .Bazinul de înot , sala de sport sunt obiective pentru activități sportive, mai mult PUZ aprobat de consiliul Local ulterior intrării în vigoare al acestui contract prevede posibilitatea înființării acestor obiective, eu văd un scop nepatrimonial, că se vor percepe anumite bilete ca taxă de intrare pentru susținerea administrativă a activității, ca aceste lucruri să ducă la obținerea de profituri substanțiale .Un ultim aspect , și aș dori să se pronunțe juriștii, persoanele de specialitate ,am propus modificarea termenului de concesiune la o perioadă mai lungă pentru a putea din exploatare să amortizeze aceste investiții și de aceea am cerut pe o perioadă de 49 de ani. Consider că nu afectează prevederile legii care specifică că se poate prelungii durata contractului cu maxim jumătate din valoare inițială, aici nu este vorba de prelungire ci, de modificarea duratei inițiale.

Dl. Președinte: Rog pe dl. Miuț de la Patrimoniu.

Dl. cons. Moldovan: Cred că sunt mai mult probleme juridice.

Dl.Președinte: Este op chestiune legată de contract.

Dl. Miuț: este un Referat semnat de mine , mai mult nu pot să spun.

Dl. Președinte: Există sau nu contract valabil în acest moment.

Dl. Miuț: V-a spus colegul de la juridic. Contractul există, există un litigiu pe rol care am înțeles că a fost finalizat .

Dl. Președinte: Contractul este sau nu valabil.

Dl. Miuț: Contractul este valabil , dar legal noi nu putem discuta acum o prelungire a lui cât este litigiu pe rol.

Dl. Președinte: Dând la o parte problema cu litigiul contractul este în acest moment valabil. Dl. Miuț: În timpul procesului noi am făcut și adrese scrise la juridic prin care am arătat că taxele au fost achitate cu penalități.

Dl. Președinte: Contractul este valabil.

Dl. Miuț: Că instanța s-a pronunțat între timp și dânsul mai are cale de atac, asta rămâne ca dvs. să apreciați dacă veți hotărî în timpul procesului modificarea contractului.

Dl. cons. ACHIMESCU: Ce a spus dl. Modovan, modificarea contractului de la 15 la 49 de ani se poate face așa printr-o hotărâre a Consiliului Local sau dă naștere unui alt contract de concesiune și implică automat o licitație .

Dl. Secretar: Eu nu vreau să răspund nimic pentru că sunt acuzat de dl. Giuchici , că vă influențez pe dvs. și am interese . Nu m-am pronunțat pe fondul problemei, nu am avizat juridic acest material , nu am nimic cu dl. Giuchici, nu am nimic cu nimeni, eu am cu legalitatea. În momentul de față v-a spus serviciul juridic punctul de vedere . Este prima dată în 16 ani la o ședință de consiliu se pune în discuție un contract până nu sunt rezolvate toate litigiile care există pe rol.Ca și consilieri puteți vota nu vă influențează nimeni nici pozitiv, nici negativ. Aveți referatul executivului unde se arată legea , nu se poate prelungi la 49 de ani dacă l-ai avut pe 15 ani, decât cu jumătate din suma respectivă la încheierea contractului. Este trecut în referat.

Dl. cons. Achimescu: Dvs. sunteți garantul legalității consiliului .Dacă dvs. spuneți că vă acuză Giuchici care este în sală nu mi se pare normal . Noi suntem pasibili să intrăm în ilegalitate dacă dvs. spuneți să votăm cum vrem.

Dl. Secretar: Nu am avizat de legalitate și nu avizez .

Dl. Achimescu: Este legal acest act.

Dl. Secretar: Dacă referatul este negativ din parte juridicului, dacă juridicul spune că sunt procese, ce se mai poate întreba aici. Eu nu doresc să vă influențez în nici un mod. Dvs. știți unde eu pun viza este viză. În timpul procesului dl. Giuchici a achitat toate taxele și toate datoriile . În 99 la sută din cazuri în aceste procese se ia act că și-a achitat datoriile , contractul rămâne în vigoare și gata. La dânsul el se situează în situația de 1 la sută că i-a fost reziliat contractul . Dânsul va face probabil apel , din punctul meu de vedere ca și jurist în momentul în care și-a achitat sarcinile , celelalte obligații , cred că va avea un răspuns pozitiv, asta în particular, nu mă pronunț în numele instanței .Dar în momentul de față nu am intrat nici pe fondul problemei să discutăm de oportunitate pentru că este un proces pe rol pe care nu-l poți ignora .

Dl. cons. Petrișor: Am situația proceselor. Un dosar din 2004 care avea ca obiect să se constate rezilierea de drept contractului nr. 11/1999. Este vorba de acest contract. Cele două dosare sunt identice . Printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă Tribunalul a respins acțiunea Primăriei , constatând că au fost plătite aceste taxe. În 2005 a fost introdus un nou dosar datorită faptului că dânsul a continuat să acumuleze restanțe prin care se cerea reziliere de drept a contractului de concesiune. Eu mă gândesc că instanța a procedat corect pentru că părerea mea este că termenele sunt foarte mici. Prin adresa nr. s-a comunicat că pârâta și-a achitat taxele restante, eu nu cred că această adresă a ajuns la instanță. Tot ca un punct de vedere personal este că dacă este să vorbim strict juridic, în acest moment contractul este în vigoare , el nu este desființat , el poate fi desființat doar printr-o hotărâre irevocabilă. Faptul că prima instanță s-a pronunțat în acest sens s-a pronunțat și atât. Urmează recursul și să se constate dacă este sau nu în vigoare. În acest moment din punct de vedere legal contractul este în vigoare . Există o cutumă pe care noi am instituit-o că dacă sunt procese pe rol etc., etc.....Eu am spus punctul meu de vedere. Un alt aspect pe care l-au făcut inițiatorii

proiectului de hotărâre, de data aceasta nu mai pot fi de acord , legea este destul de clară cu privire la termenul de concesiune, acolo din nefericire un maxim ar fi 15 plus 7 jumătate, 22 jumătate.

Dl. cons. Țoancă: Consultându-mă cu specialiștii am luat în discuție punctul de vedere pe care dl. Petrișor l-a ridicat mai înainte, am decis să nu retragem acest proiect de pe ordinea de zi până la o sentință definitivă și irevocabilă în condițiile în care demersul nostru a fost un demers transpartinic, care nu are nimic de ascuns , pur și simplu vine în așteptarea unor categorii mai de cetățeni .Discutăm despre o fost glorie sportivă a Banatului care și-a făcut datoria ca sportiv, încearcă și în zona afacerilor , eu zic să ne asumăm împreună acest proiect și să votăm pentru. Instanța probabil îi va da câștig de cauză. Inițiem un amendament , să facem ce spune legea în vigoare, prelungirea perioadei cu 7 jumătate.

Dl. Președinte: Vă rog să citiți amendamentul exact, la art. cu tare ....

Dl. cons. Moldovan: La art. 5 cap. 3 , art.1 din proiectul de hotărâre , concesiunea se va face pe o perioadă de 17 ani și 6 luni începând cu 01.11.1999, de fapt 22 de ani și 6 luni. Trebuie să adăugăm jumătate din 15 ani, de la 01.11.1999 până la ..Mai exact: concesiunea se va face pe o perioadă de 22 de ani și 6 luni, de la 01.11.1999.

Dl.Președinte: Formularea la art. 1 pentru art.5, cap.3 din contract va suna astfel: concesionarea se face pe o perioadă de 22 de ani și 6 luni începând cu data de 01.11.1999. Supun la vot acest amendament.

Se votează 18 pentru, 5 abțineri și 1 împotrivă.

Supun la vot proiectul.

Se votează : 16 pentru, 2 împotrivă,și 5 abțineri.

A căzut, proiectul avea nevoie de 18 voturi.

Dl. cons. Moldovan: Nu cred că este nevoie de două treimi pentru că aici nu este vorba de o hotărâre inițială și o modificare a unei hotărâri , nu cred că este nevoie de 18 voturi.

Aș dori să faceți apelul sălii pentru că suntem mai mult de 23 de consilieri în sală.

Dl.Președinte: Oficiul juridic să facă scris dl. Moldovan cu privire la contestația privind necesitatea cvorumului la acest proiect de hotărâre, răspunsul cuprinzând nu doar o afirmație sau o negație .Proiectul a căzut.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației Eurocities pentru anul 2007

Dl. Președinte: La acest material , forma inițială , unde s-au cerut completări, com.4 cu discuții, com.5 prezentarea în plen a activităților .Cu toții am primit un material de care ați luat act.

Dna. cons. Blaj: Aș vrea să justific punctul nostru de vedere . Reprezentanta care ne-a dat lămuriri la acest proiect a făcut o prezentare de viitor a problemelor și a spus că prețul va crește în următorii ani , ajungând la sume comparabile cu cele ale celorlalți membrii. Atunci , ne-am gândit dacă noi ne putem permite aceste sume în viitor și care este beneficiul faptului că suntem membrii.

Dl.Știrbu: Această calitate a noastră de membru observator s-a transformat în membru plin . Trebuie judecat dacă este bine să ne retragem, sau nu. Sunt 96 de țări în total dintre care 26 de țări constituie Uniunea Europeană. Noi beneficiind de această calitate până acum am avut o cotizație mai mică , iar cum rezultă din referat respectiva va crește în trei etape pentru a ajunge la suma respectivă care reprezintă cotizația tuturor celorlalte membre depline. O dată cu integrarea noi ne integră deplin în această asociație sau ne retragem.

Dl. Primar: Pot să vă spun că din România sunt 3 orașe : Ploiești , Constanța , Timișoara. În ceea ce ați primit în completare s-au făcut pe ani ce am făcut și unde am participat , cu ce colaborări ne-am ales. Privind 2006 am fost invitați la mai multe teme și nu am participat pentru că se cereau cheltuieli de participare foarte mari .Acesta a fost și motivul pentru care pe lângă faptul că trebuie să ne pronunțăm dacă suntem sau nu membrii trebuie luată o decizie. Toate taxele de participare vor crește, dacă România are un statut de țară membră , noi având un statut preferențial de țară asociată. Rămâne să apreciați dvs. utilitatea, eu cred că este bine să fi într-o federație europeană, pentru că vi în contact diverse oferte de programe , cu diverse proiecte și participi dacă poți sau nu.

Dl. Președinte: Supun la vot materialul.

Se votează: 15 pentru, 5 abțineri, 3 împotrivă.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr estimativ de 4211 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timișoara, pentru luna martie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Dl. Președinte: Proiectul are avizele tuturor comisiilor în unanimitate.

Dl. cons. Vasi: Observ că în decurs de un an a crescut foarte mult numărul celor cu handicap, care este cauza.

Dna.Lung: Persoanele care se consideră îndreptățite depun cerea însoțită de acte și se va face verificarea pe bază de anchetă socială din partea serviciului nostru. În același timp de un an de zile a crescut și numărul certificatelor de încadrare în grad de handicap .Din 4200 care sunt acolo cam 3000 își ridică abonamentele .

Dl. Prețedinte:Supun la vot proiectul.

Se votează 25 voturi pentru.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.111/03.08.2006 pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timișoara , strada A Imbroane nr.54.

Dl. Președinte:Proiectul are avizul com.3 și com.4.

Dl. cons. Băcanu: Dincolo de majorarea acestui aviz aș avea o întrebare referitore la suprafața care se propune a se construi , am făcut un calcul și am observat că trece de 1000 euro pe mp. lucru care mi se pare ciudat dacă ne gândim că sunt costuri pentru un edificiu al unei instituții publice , nu este vorba de locuințe de lux .Aceste costuri sunt enorme față de costul pieței. Ce suprafață urmează a fi construită.

Dl. Duma: La stadiul actual de 2600 mp. se ajunge o suprafață de 4460 mp. construit prin realizarea a două planșee suplimentare față de un planșeu suplimentar care l-am calcula prin acel deviz estimativ de lucrări nu de execuție totală de investiție așa cum este calculat acum în cadrul proiectului. Aceste planșee sunt în interiorul clădirii în suprafață de 75 la sută. Prețul se apropie de 1000 de euro, dar include și partea de exterior nu numai partea de construcție. Partea de construcție ajunge undeva la 650 de euro mp.

Dl. cons Băcanu: Înțeleg că va fi ca destinație sediul Poliției Comunitare.

Dl. Spătaru: Sediul central.

Dl. cons. Băcanu: Acești 4000 de mp. trebuie să fie destinați unui număr de 684 de persoane? Dl. Spătaru: Vă răspund punctual. În luna decembrie, dvs. ați aprobat organigrama Direcției Poliția Comunitară Timișoara, structură care cuprinde 9 servicii și 14 birouri, plus 4 secții de poliție comunitară în municipiul Timișoara. În sediul direcției își vor desfășura activitatea serviciile operative pe care dvs. le-ați anticipat deja și ele deja există în organigrama Poliției Comunitare Timișoara : Control Comerț Stradal, Mediu, Reglementări Trafic Auto, Serviciul Dispecerat, acestea sunt servicii operative. În sediul central își vor desfășura activitatea serviciile operative cu cca. 86 de funcționari. La o asemenea structură noi am făcut circuitul necesar și am prezentat solicitarea necesară proiectantului, avem sala de ședințe a direcției, avem sala de pregătire fizică, vă rog să țineți cont că echipamentul care va fi necesar pentru echiparea celor 684 de polițiști este într-o cantitate apreciabilă, dvs., în hotărârea în care ați aprobat bugetul pentru segmentul de ordine publică, ați aprobat sumele necesare, deci sunt spații care oferă nu lux, ci o funcționalitate corectă pentru o asemenea instituție. Este o instituție care trebuie într-adevăr să servească cetățenii municipiului Timișoara.

Dl. cons. Băcanu: Mai am o întrebare. Proiectantul a contraavizat această creștere de deviz?

Dl. Marius Duma: Trebuie făcută o diferențiere. Prima HCL prin care s-au aprobat sumele care se vor aloca a fost bazată pe o documentație întocmită de Serviciul Tehnic, nu printr-o achiziție de studii de fezabilitate. A fost o documentație tehnico- economică în care noi am pus niște cantități bazate pe ceea ce era acolo, ceea ce ne-am gândit noi că ar fi necesar pentru a reabilita spațiul. Datorită faptului că Poliția Comunitară a gândit pentru viitor o altă organizare cu un alt număr de personal, s-a luat decizia de a scoate la selecție pentru obținerea unui proiect cu avize, cu autorizația de construire, pentru că ceea ce urma să facem era de o altă amploare decât ceea ce ne gândeam noi inițial. Atunci, în urma contractului cu BAU Proiect , s-a obținut o documentație care acum este la avizat și nu era necesară o reavizare a documentației inițiale, pentru că el și-a scos calculele lui din ceea ce a gândit ulterior, ca și dezvoltare, pe baza soluției pe care a găsit-o proiectantul la momentul actual, conform destinației care va fi.

Președinte: Dacă nu mai sunt și alte întrebări, eu aș spune doar atât, că am o temere, în condițiile în acre fiecare polițist comunitar va avea aproape 8 metri pătrați de birou, s-ar putea să fie îndrăgostiți de birou și să-i vedem mai puțin în teren. Noi avem nevoie de polițiștii comunitari în stradă și nu în birou.

Dl. cons. Achimescu: Numai o secundă, dacă-mi permiteți. Ce înseamnă aici lucrări de arhitectură de 14 miliarde? Cine răspunde de deviz?

Dl. Marius Duma: În partea de arhitectură sunt cuprinse refaceri de fațade, acoperișul, tencuieli interioare, extinderea efectivă a spațiului cu încă 25 %.

Dl. cons. Achimescu: O să rog partea tehnică, întotdeauna, măcar pe comisii, dați-ne un pic mai detaliate aceste date, măcar la comisiile care se ocupă de așa ceva.

Dl. Marius Duma: Vă putem pune la dispoziție devizele întocmite de proiectant, cantitățile de lucrări efective.

Dl. cons. Achimescu: Păi vreau să le văd, credeți-mă! Instalații sanitare de 2 mld. Ce-ați cuprins aici?

Dl. Marius Duma: La instalații sanitare sunt 3 tipuri. Grupurile sanitare cu coloane de apă caldă, apă rece, cu obiecte, cu tot ce este necesar pentru dotarea grupurilor sanitare. Sunt mai multe coloane. Avem instalații de încălzire cu centrală termică proprie și instalație de climatizare cu ciler, așa cum este și în Primăria Municipiului Timișoara.

Președinte: Putem trece la vot. Începem procedura de vot.

Se votează: 16 voturi pentru;

 • 1 vot împotrivă;

10 voturi abținere.

Proiectul a trecut.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD Timișoara. Interconexiunea cu TA ER 19,7 -1,4/0,3”

Președinte: Proiectul are avizele Comisiei 1, 2, 4, 3 și 5 în unanimitate. Trecem la vot.

Se votează: 26 voturi pentru.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea Cazanului de abur nr.2 CT Centru Timișoara (automatizarea funcționării cazanului)”

Președinte: Proiectul de hotărâre are avizele Comisiei 1, 2, 4, 3 și 5 în unanimitate. Dacă sunt discuții... Începem procedura de vot.

Se votează: 27 voturi pentru.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Mansardare bloc de locuințe S+P+6E și S+P+7E, rezultând S+P+6E+M și S+P+7E+M parțial”, Timișoara, Piața Victoriei, nr.5, Sc. C și D

Președinte: Proiectul nu are avizul Comisiei 2 (2 abțineri și 2 voturi pentru), de la Comisia 3 are 3 voturi pentru și 1 vot împotrivă, Comisia - 4 pentru plen unanimitate, Comisia 5 - pentru plen în unanimitate. Discuții.

Dl. cons. Pășcuță: Eu am o întrebare. Având în vedere criza reală de locuințe în Timișoara și având în vedere regulamentul pe care chiar noi l-am aprobat privind mansardarea, regulament care oferă posibilitatea primăriei să construiască locuințe sociale în aceste mansarde, aș dori să întreb reprezentanții executivului cam câte astfel de locuințe sociale au construit până în prezent, câte au inițiat construirea lor și evident, care sunt perspectivele pentru viitor. Mai mult, având în vederea că în aceste imobile am înțeles că primăria deține niște spații, aș vrea să-i întreb dacă cei care vor realiza mansardarea și care vor deține locuințele de la mansardă vor fi autoritățile locale sau va fi altcineva.

Dl. arh. șef Ciurariu: În acest proiect, inițiativa aparține proprietarilor imobilului, apartamentele nou create aparțin proprietarilor imobilului, la întrebările anterioare, răspunsul este: nici una, pot să vă spun că în momentul de față facem o analiză a tuturor tentativelor de mansardare mascată, răspuns pe care o să-l am până la mijlocul lunii și anume: noi am dat foarte multe autorizații de șarpantă, în spatele acestor autorizații se încearcă de fapt mansardare și în condițiile în care vom avea această analiză, vom propune Consiliului Local amendarea regulamentului privitor la mansardări în așa fel în cât el să corespundă cerințelor reale de piață. În momentul de față, mai mult decât atât nu pot să vă răspund.

Dl. cons. Pășcuță: Având în vedere răspunsul domnului arhitect șef, evident că mă dezamăgește și mă nemulțumește lipsa de interes a executivului pentru problemele reale ale orașului - eu consider că aceasta este o problemă reală - propun respingerea acestui proiect și propun executivului, având în vedere faptul că primăria deține spații în aceste două imobile, propun să avizăm acest proiect dacă locuințele care se vor aviza vor aparține comunității. Vă mulțumesc.

Dl. primar Ciuhandu: Domnule consilier, asta e demagogie curată, ceea ce faceți. Aici vin niște proprietari, care în conformitate cu dreptul lor la proprietate, pot să solicite această mansardare. Deci asta nu are nimic de-a face cu mansardările clădirilor publice pe care le avem. Dacă chiar doriți să știți, în strada Polonă am cumpărat blocuri și le-am mansardat și am făcut 20 de apartamente pe bloc, în construcții achiziționate pentru locuințe sociale. Am mai dat autorizări de mansardare la o asociație a tinerilor căsătoriți. Nu că nu se dorește mansardarea! La mansardare unde există proprietăți mixte, există și probleme, pentru că de multe ori unii nu vor mansardare, pe cei de jos nu-i interesează mansardarea, cei de sus probabil o vor. Aici avem un caz fericit, în care două scări doresc această mansardare. Deci, n-aveți nici o calitate să condiționați dorința acestor oameni și faptul că acest proiect îndeplinește toate condițiile legii de mansardare a tuturor locuințelor din Timișoara.

Dl. cons. Pășcuță: Îmi pare rău că din nou nu reușiți să vă stăpâniți și aruncați acuze, eu nu v-am acuzat nici de demagogie și nici de rea intenție și nici nu o să vă acuz, dar repet pentru a fi înțeles mai bine: în cele două spații, primăria este coproprietară. Dacă toți vecinii sunt de acord să se mansardeze, logic și normal ar fi ca cei care realizează această mansardare să fim chiar noi, pentru că există în Timișoara o criză reală de spații de locuințe, avem câteva mii de cereri depuse la Primărie și nu putem sta încă 10 ani și să nu facem nimic sau să facem 20 de apartamente pe an. Ar însemna că ne batem în continuare joc de timișoreni și eu nu cred că e OK.

Dl. cons. Catană: Domnule Pășcuță, n-are nici o legătură afirmația dumneavoastră cu proiectul de astăzi. Se scrie foarte clar în referat: blocul de locuințe este proprietatea privată a proprietarului de apartament înscris în CF nr. 474 având nr. topo 302.

Dl. cons. Petrișor: Unde rezultă asta? Eu nu fac demagogie, dar pentru că tot a venit vorba, haideți să vorbim pe lege, haideți să vorbim pe ce avem în față. Avem noi vreun extras CF din care rezultă ce îmi povestiți dumneavoastră, că sunt proprietari acele asociații de locatari? Știți ce scrie aici? E un extras CF și e singurul pe care îl avem, în care nu scrie mai nimic: scrie grădină în bulevardul nu știu care. Păi dacă vreți să vorbim strict juridic - eu nu vorbesc de alte conotații aici, pentru că nu vreau să se interpreteze demersul meu altfel - nu e normal să ni se pună dispoziție un CF corect? Nu să ni se dea aici o foaie care este neinteligibilă, dar mai mult nu văd decât grădină. Eu altceva nu văd aici. Eu nu am alt CF. Și atunci ce să votăm? Să vă cred pe cuvânt de onoare pe dvs. că sunt proprietarii ăia? Uite că nu vreau să vă cred.

Dl. cons. Pășcuță: Dar este un referat avizat de cineva...

Dl. cons Petrișor: Eu n-am nimic împotrivă, vorbesc pur tehnic aici, era normal să avem un CF și dacă nu-l avem, eu zic că cea mai bună soluție este să-l amânăm și să-l discutăm, pentru că pe CF-ul acesta nu că nu votez eu, nu-i normal să votăm. Pe ce să votăm? Pe grădină?

Președinte: Domnule consilier, nu ar trebui să vă mirați. Zona Piața Victoriei este o zonă demnă de Dosarele X, după cum știți și dvs.

Dl. cons. Moldovan: Eu aș vrea să pun o întrebare simplă. Ce importanță are cine e proprietar? E vorba de un Plan Urbanistic de Detaliu. Domnule Pășcuță, lăsați-mă cu chestiile că e statul, că nu e statul. Suntem de acord să se mansardeze blocul acela sau nu? Asta e întrebarea. E un Plan Urbanistic de Detaliu. Cine va finanța lucrările o să se vadă, în funcție de cotele părți în cadrul proprietăților din imobil. Pe de o parte ziceți că doriți să se mansardeze tot orașul, iar pe de altă parte vă opuneți unui simplu PUD.

Proiectant PUD: Vă rog numai puțin să mă ascultați. Eu sunt proiectant la acest PUD și aș vrea să fac o precizare. Condiția pusă de asociația de locatari a fost ca proprietarii de sus să fie locatarii. În cazul în care Primăria dorește să mansardeze, va trebui acceptul fiecăruia și nu cred că-l va obține. Ca să mansardeze Primăria, trebuie acceptul tuturor proprietarilor.

Președinte: Am înțeles că vorbim de două lucruri diferite, discuția ar putea continua la infinit, n-am ajunge la nici un punct comun, doar în geometria neeuclidiană paralelele se întâlnesc, așa că să trecem la vot, fiecare își va vota punctul de vedere. Începem procedura de vot.

Se votează: 18 voturi pentru;

 • 2 voturi împotrivă;

 • 3 abțineri.

PUNCTUL 12 PE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcție pentru locuințe plurifamiliale, acces auto, împrejmuire”, strada Pompiliu Ștefu nr. 38-40, Timișoara

Președinte: Proiectul are avizele Comisiei 2, 4, 3 și 5, în unanimitate. Discuții...

Dl. cons. Vasi: Nu este strict referitor la proiect - și aș dori să fie atent în special dl. Cojocari - Comisia 1 a solicitat să vedem și noi proiectele acestea de urbanism, chiar dacă nu e nevoie de avizul nostru.

D-na cons. Blaj: S-a rezolvat.

Dl. cons. Vasi: N-am știut că ați rezolvat dvs.

Președinte: Acesta n-a fost la Comisia 1. Alte discuții... Începem procedura de vot.

Se votează: 26 voturi pentru.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/30.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu :”Biserica Ortodoxă Română Zona Tipografilor”, Timișoara

Dl. cons. Acimescu: Aici este o problemă un pic mai gravă. Dacă vă aduceți aminte, la plenul trecut sau la antepenultimul plen, noi am trecut acest punct. Suntem puși în fața unei situații penibile, mai ales cu instituia cu care mi se pare că ne jucăm. Aș avea două întrebări asupra executivului primăriei, din păcate, numai domnul Cojocari, care ne reprezintă pe noi și nu executivul primăriei este în prezidiu, este puțin anormal ca la un astfel de punct să nu avem pe nimeni din conducere dar în orice caz, pun întrebările și sper să nu fie retorice. În primul rând am fost dezinformați pentru că ni s-a spus, cel puțin nouă, în Comisia de urbanism, că nu facem decât să avizăm ceea ce s-a întâmplat în 1997, deci să atribuim acest spațiu bisericii, ca acum să aflăm că de fapt se discuta de cu totul alt spațiu. Am fost complet dezinformați, spațiul pe care biserica îl primise în 1997 este cel care actualmente este cu ING-ul și cu Analogul, care s-a redobândit prin justiție (după câte am primit documentele ulterior)? A doua mea întrebare este : Primăria a dat acest spațiu proprietarului de drept sau s-a dat în compensație proprietarului, acel spațiu de patru sute și ceva de metri nefiind dreptul lui? La această întrebare aș dori să primesc chiar un răspuns scris. Mai departe, vreau să vă spun că după ce că facem acest lucru, biserica ne cere dacă se poate să-i atribuim un altul, iar răspunsul executivului este că revocă tot. Nu li se mai atribuie nici acela, nici altul , se retrage și hotărârea din 1997. Nu știu dacă este normal să se procedeze așa și vă rog să mă credeți. Nu mai spun că în momentul în care ne-a intrat nouă pe comisii și apoi mai departe în plen nu avea nici avizul locatarilor care ni s-a spus că există. Deci, o sumă de nelegalități s-au petrecut cu acel spațiu, și ca și consilier vreau să vă spun că mie îmi este rușine de ceea ce s-a întâmplat cu acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Dl. secretar Cojocari: După cum cunoașteți și dvs. toți, la dezbaterea publică și după ce s-a adoptat acest proiect de hotărâre, au fost foarte multe discuții contra din partea asociației de proprietari și s-au primit o serie de adrese la noi. Avem o fată juristă tânără la Direcția de Sistematizare, cel puțin pe mine nu m-a dus gândul, recunosc asta public, să pot să-mi dau seama că pe un CF care există și acum, pe un nr. topo care există, pe studiatul planșelor care există, să poți să vii și să modifici și să muți o locație din 1997, din față de pe Take Ionescu și s-o muți în spate, în parc. Nu mi-a trecut prin minte. Eu sunt jurist, dar nu le-a trecut prin cap nici la cei de la sistematizare care au văzut atâta proiectul, l-au studiat și l-au analizat, pentru că numărul topo respectiv era trecut în spate, în parc. Pe hotărâre dacă citeai, era în oglindă: CF nu nr. topo cutare, CF. cu nr. topo era pe planșa cutare. Când s-a dus la arhivă la noi, și după aceea am verificat și cu Cartea Funduară - și a luat planșa de la arhivă din 1997, a văzut că numărul topo acela de pe amplasament este în față pe Take Ionescu, care prin hotărâre judecătoreacă, nu pe linie administrativă, i-a fost dat direct la un cetățean care a vândut la Analog, care Analog între timp a construit și așa mai departe și care Analog, după ce a luat terenul - că la CF se lucrează în paralel cu două Cărți Funduare - a făcut reambularea. Adică și-a dat alte nr. topo, alte numere Cărți Funduare și au rămas și astea vechi pe care nimeni nu le-a anulat și care ni s-au prezentat nouă și implicit dvs. Analogul e acum bine mersi cu alt CF și cu altă situație. Păi dacă ai venit cu o inducere în eroare, cu plan, eu nu știu cine a fost în 1997, dar au fost atunci, a fost Consiliul Parohial, au fost oameni care au știut că locația a fost în față și nu în spate. Vii și clădești pe ceva, adică...

D -na Mihaela Mârza: Dacă-mi permiteți, domnule secretar, conform informațiilor de la Banca de Date Urbane, greșeala a fost posibilă din două motive: în primul rând pentru că a fost o suprapunere de numere topo pe aceeași parcelă și pentru că la Cartea Funciară lipsea planul de dezmembrare. Ce s-a întâmplat la Cartea Funciară, cum a fost posibil să existe această suprapunere de parcele, cum a fost posibil să lipsească acel plan de dezmembrare, rămâne ca alte organe să verifice. Biserica a fost o victimă, este cazul să n-o mai tragem în continuare într-un scandal în care a fost atrasă fără vina ei și să identificăm alt teren în zonă care să nu fie cu discuții față de locatar, pentru a-i atribui un alt teren pentru construirea unei biserici ortodoxe. Biserica a fost o victimă.

Dl. secretar Cojocari: Păi atunci noi nu am fost o victimă? Domnii consilieri și eu și executivul? Noi am făcut toată treaba asta după documentația bisericii. Atunci se pune întrebarea altfel. Îți pun eu întrebarea așa cum a pus-o dl. Achimescu: atunci poate a avut cineva interes din primărie, cu bună știință, să spui că e pe poziția dincolo, ceea ce este exclus. Cum am prezentat eu, cu numere de reambulare. Dânșii au avut un proiectant, au avut un om care a venit cu proiectul lor și s-a ocupat de toate problemele și la noi, pe proiectul ăla se vede clar trecută treaba.

d-na Mihaela Mârza: Executivul primăriei nu a dorit să dezinformeze Consiliul Local, biserica nu insistă pe atribuirea acelui teren care e Statul Român tocmai datorită discuțiilor și a conflictelor avute în zonă, dorește doar ca executivul să aibă în analiză alt teren. Firma de proiectare și-a asumat această vină de identificare din motivele menționate: suprapunere de parcele, lipsa planului de dezmembrare. Deci, nu este nici vina executivului și nu este nici vina bisericii și nu este cazul acum să căutăm vinovați, ci să încercăm să remediem situația. Dl. secretar Cojocari: Dar hotărârea trebuie revocată.

D-na Mihaela Mârza: În Anexă, la materialul pe care îl aveți, există și punctul de vedere al Înalt Prea Sfințitului Mitropolitului Banatului, care renunță la acest teren.

Dl. cons. Petrișor: Unii dintre dvs. vă mai supărați pe mine când mă uit foarte atent pe CF-urile alea. Data trecută, înainte de votul ăsta, nefericirea a făcut ca fiu nevoit să plec la fizioterapie, pentru că eram cu mâna și trebuia să mă duc. I-am lăsat scris colegului Pășcuță și haideți să fim serioși că nu-ți trebuie prea multă carte să -ți dai seama că ceea ce ni s-a băgat nouă pe nas data trecută nu era pe unde trebuie amplasamentul. Dacă vă uitați atent, vedeți că în CF-ul care ni s-a băgat nouă pe nas scria Take Ionescu și acolo era vorba de București. Erau niște chestiuni diferite. Eu i-am spus lui Pășcuță atunci, spune-le dragă că vor să construiască biserica peste Analog. A zis că a fost presiune în sală și că n-a avut curaj să vă spună. Era evident, dacă studiai CF-ul, că nu e posibil să faci biserica acolo.

Dl. secretar Cojocari: Domnule, trebuie să le revocați pe amândouă. Asta e.

Președinte: Eu cred că problema ridicată de dl. consilier Achimescu este justă și ar trebui să cerem totuși niște măsuri care să ne ferească pe viitor să repetăm greșeala. Pentru că cineva trebuie să răspundă: orice greșeală o face cineva. Păi nu putem să răspundem noi Consiliul Local și din câte am înțeles, nici executivul, pentru o greșeală pe care totuși eu mă gândesc că cei de la Banca de Date Urbane și cei de la Urbanism ar fi trebuit să o verifice. Și dacă există două numere topo pe aceeași parcelă la CF, ar trebui făcută o sesizare din partea executivului primăriei, așa cum ați spus și dvs., către organele abilitate. Deci, nu putem lăsa lucrurile așa, pentru că mâine, cine știe cu câte suprapuneri de CF-uri o să ne trezim și din câte am înțeles, lucruri din astea s-au mai întâmplat și cu alți cetățeni din Timișoara. Dacă lucrurile le vom tolera, ele pot deveni o practică. Referitor la întrebarea pe care apus-o domnul Achimescu către executiv, așteptăm un răspuns către Consiliul Local și către dumnealui, legată de măsurile care s-au cerut de către executiv, de către Corpul de Control al Primarului, vis-a-vis de această chestiune, pentru că cineva trebuie să răspundă. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții.

Dl. cons. Moldovan: Eu aș dori să propun un amendament: înainte de art. 4 să introducem un nou articol , „Executivul primăriei va identifica un nou amplasament pentru construirea în zonă a unei biserici ortodoxe”.

Dl. secretar Cojocari: Aici ori o revoci, ori nu. N-ai ce amendament să faci.

Dl. cons. Moldovan: Domnule secretar, revocați două hotărâri. Și aia din 1997. Deci, lăsăm totul în aer până la calendele grecești.

Dl. secretar Cojocari: Nu până la calendele grecești. Executivul vine cu o altă propunere în continuare.

Dl. cons. Moldovan: Atunci o să-mi rezerv eu dreptul să inițiez un proiect de hotărâre. Nu se poate așa. Eu sunt convins că va rămâne în aer 100 de ani de acum încolo.

Președinte: Sunteți colegi consilieri, membri în Comisia de spațiu, vehiculați acolo cu terenuri, găsiți acolo o soluție. Sunteți consilier local, aveți drept de inițiativă, inițiați un alt proiect de hotărâre. Să trecem la vot, vă rog. Începem procedura de vot.

Se votează: 24 voturi pentru.

Președinte: Proiectul a fost admis. Punctul 14 al ordinei de zi a fost retras.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2007 - 4086/20. 02. 2007 a Căminului de Pensionari Timișoara, referitoare la situația financiară a Căminului pentru Pensionari

Președinte: Dacă cineva din partea Căminului pentru Pensionari dorește să ne facă și o informare a situației actuale, care am înțeles că este destul de gravă.

D-na Iolanda Răducan: Mă numesc Iolanda Răducan, sunt de 10 ani director la Căminul pentru Pensionari Timișoara. Căminul nostru a fost finanțat numai de la bugetul local toți acești ani și colaborarea noastră a fost foarte bună. Totul a mers perfect și îi mulțumim domnului primar pentru tot sprijinul pe care ni l-a dat. Datorită Legii finanțelor publice, începând cu anul 2007, căminele pentru pensionari trebuie să treacă în subordinea Consiliului Județean. De aceea, Căminul pentru Pensionari a rămas fără finanțare. Ieri am avut o discuție cu domnul Ostaficiuc și ne-a spus că de la 1 aprilie, căminul va fi preluat în Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului, problema este pentru cele 3 luni. Eu am un cămin cu 88 de persoane vârstnice, media este peste 82-85 de ani , rămânem fără mâncare, nu am fost alimentați anul acesta deloc. Nu avem hrană la bătrâni, facturile de curent, de gaze, toate cu penalizări, stau pe birou, nu putem face nicio plată, salariile nu ni le-am luat anul acesta, mâine trebuie să fac o ședință cu bătrânii, să-i informez despre situația căminului. Ce pot să le spun? Mă întrebă: se desființează? Cine ne dă bani? Este o situație cu totul aparte.

Dl. dir. Bodo: Eu am pus în mapa dvs. adresa care a venit la Consiliul Județean de la Ministerul Finanțelor, în care se spune foarte clar că începând cu 1 ianuarie 2007, căminele de pensionari trec ca și atribuții în finanțarea consiliilor județene. Noi am făcut demersuri încă de aproape o lună încoace, prezentându-ne la Consiliul Județean și arătându-le această situație, în speranța că dânșii vor cuprinde în bugetul județului sumele necesare pentru finanțarea acestor activități. În acest an, în luna ianuarie, noi am finanțat activitatea Căminului de Pensionari, având vedere Ordinul Ministrului Finanțelor care spunea că până la aprobarea bugetelor, se funcționează pe 1/12 din bugetele anilor anteriori. Deci, având în vedere că în luna ianuarie nici județul nu avea buget aprobat și nici municipalitatea, noi am finanțat în temeiul acelui ordin această activitate. Din momentul în care am aprobat bugetul pentru anul 2007, noi nu mai putem finanța din punct de vedere legal această activitate. Sumele pe care noi le-am deschis ca și credite pentru Căminul de Bătrâni, am solicitat Consiliului Județean să facem regularizare între bugete. Poate am putea găsi o soluție, dar va trebui să consultăm și Curtea de Conturi vizavi de această treabă, să finanțăm în continuare până la 1 aprilie din bugetul local, cu regularizare între bugete, însă eu consider că nu avem temeiul legal să facem această cheltuială. Acesta e punctul meu de vedere.

Dl. Primar Ciuhandu: Noi știam de acest lucru și am mai avut o discuție cu Consiliul Județean cred că cu mai bine de o lună în urmă, în care i-am atenționat că în Anexa la Legea bugetului, ordonatorul de plăți este Consiliul Județean și nu Primăria. Dânșii n-au dat atenție acestui fapt și au votat bugetul cum l-au votat. Mâine, Consiliul Județean are ședință în plen și eu cred că astăzi ar trebui de la Consiliul Local să se trimită o hârtie pe baza celor discutate aici către Consiliul Județean și pe baza acelor idei avansate de domnul Bodo, să căutăm să efectuăm plăți până la finele lunii martie și să ne regularizăm pe parcurs. Deci, după 1 martie să preia Consiliul Județean și să ne regularizăm între bugetul local și bugetul județean, după 31 martie. Deci, altă variantă nu văd. Pentru mine e foarte jenant, pentru că am pus acolo mult suflet să-i ajutăm pe bătrânii ăștia, am făcut investiții acolo, s-a făcut și un parc în față, clădirea ca atare s-a îmbunătățit, s-au făcut multe lucruri, dar realmente este o problemă care din punct de vedere legal ne depășește. Deci, nu mai putem ordona plăți, câtă vreme Legea bugetului ne interzice prin Anexă, treaba asta. Deci, problema care se pune este asupra legalității acestor plăți, în intervalul 9 ianuarie-31 martie. De făcut trebuie să le facem, nu putem să-i lăsăm pe oamenii ăștia acolo, oameni neplătiți. Mă refer la personal, cei care stau acolo, 87 de oameni sunt oameni în vârstă, trebuie să avem grijă de ei. Problema este de natură legală, cât de legale sunt aceste plăți. Cred că numai cu concursul Finanțelor Publice se poate rezolva treaba asta și eventual astăzi, dacă doriți, că tot am discutat, să emitem o hârtie, o decizie, o adresă - că nu putem emite o hotărâre - pentru clarificarea acestui aspect cu Consiliul Județean.

Dl. cons. Știrbu: Eu vroiam să spun că mie mi se pare propunerea domnului primar cât se poate de pertinentă. În situația asta eu vă sugerez să supuneți la vot Consiliului Local, pentru că noi nu putem semna tot Consiliul Local o adresă care e nevoie mâine să ajungă acolo, deci să se dea mandat executivului sau unei alte persoane să semneze în numele Consiliului Local. Dl. primar Ciuhandu: Noi am trimis în cursul zilei de ieri o adresă pe care dvs. o aveți, către Căminul pentru Pensionari, în care le comunicăm treaba asta și cred că așa ceva ar trebui făcut și către Consiliul Județean, în care să precizăm că dat fiind aceste condiționări impuse de Legea bugetului de Stat îi rugăm să avem o discuție de conciliere, ceva de genul acesta, adică să ne exprimăm disponibilitatea prin discuția de astăzi, pentru o asemenea variantă. Nu putem emite o hotărâre, trebuie să le facem o comunicare.

Președinte: Dacă sunt alte păreri... Dacă nu, atunci vă supun la vot următoarea propunere: să-l mandatăm pe domnul director Bodo să redacteze două adrese , o adresă către Consiliul Județean și o adresă către Curtea de Conturi. În preambulul adresei să fie adusă la cunoștință situația actuală, baza legală și consecințele, iar în partea doua a adresei Consiliului Județean, să i se adreseze invitația la o discuție cu persoanele abilitate și din cadrul Primăriei, și pe această formulă a acreditării, dacă mai este posibil, să se încerce salvarea pe moment a situației, avansarea unei sume din partea bugetului local și recuperarea ulterioară a acestor sume din bugetul Consiliului Județean. Dar înainte de asta probabil că ar trebui făcută o adresă către Curtea de Conturi, iar Curtea de conturi să se pronunțe dacă agreează această soluție.

Dl. cons. Petrișor: Păi nu e Curte Constituțională. Nu merge.

Președinte: Chestiunea este următoarea: eu știu că legea la ora actuală ne-ar spune să închidem, să ne luăm mâna de pe Căminul de Bătrâni și să nu ne mai intereseze ce se întâmple acolo. Dar suntem oameni. Putem face lucrul acesta?

Dl. dir. Bodo: Putem să avem o discuție ci Curtea de Conturi, dar ea este informativă, Curtea de Conturi are rol de control ulterior. Nu vine și nu-ți dă sfaturi. Eventual putem să știm doar cum gândesc.

Președinte: Și atunci facem o adresă doar către Consiliul Județean din partea Consiliului Local, pentru o negociere amiabilă și găsirea unor soluții la problemă.

Dl. dir. Bodo: Exact.

Dl. cons. Moldovan: Domnule președinte, eu aș propune să solicităm încheierea unui protocol între Județ și Consiliul Local, împuternicim pe domnul primar să semneze din partea Consiliului Local un asemenea protocol conform celor spuse, sigur, să fie de acord și Consiliul Județean și se pot debloca niște bani.

Președinte: Nu știu dacă protocolul rezolvă problema, dar eu zic să mandatăm și adresă și protocol. Cine este pentru? Se votează manual.

Se votează: 27 voturi pentru (unanimitate)

Președinte: Mulțumesc, în unanimitate s-a votat, s-a mandatat, o adresă.

SUPLIMENTAR 1 LA ORDINEA DE ZI

Privind atribuirea în folosință gratuită către Direcția pentru Sport a Județului Timiș a imobilelor Sala Polivalentă „Olimpia” și Complex Sportiv „Bega”

Președinte: În ultimul moment au sosit două avize din partea Comisiilor 3 și 4, în unanimitate pentru această chestiune. Dacă sunt discuții.

Dl. Cons. Moldovan: Studiind mai atent adresa din partea Direcției Județene pentru Tineret și Sport , mie mi se pare îndreptățit ce solicită colegii și cred că ar trebui să completăm această hotărâre și cu cele stipulate în propunerea respectivă. Nu știu dacă este suficient un singur articol cu atribuirea în folosință pe această perioadă a celor două obiective. În scrisoare este vorba și despre modalitatea de plată a cheltuielilor aferente celor două spații...

Dl. secretar Cojocari: Păi asta a fost discuția. Ei plătesc dacă le dăm.

Dl. cons. Moldovan: Și atunci ce facem cu încasările?

Dl. primar Ciuhandu: Le percep ei.

Dl. cons. Moldovan: Păi stați puțin domnule secretar, le dăm în folosință gratuită și pot să perceapă venituri acolo?

Dl. secretar Cojocari: Treaba lui.

Președinte: Plătește cheltuielile și întreține sala.

Dl. director Miuț: Dacă-mi permiteți domnilor consilieri, în hotărârea de guvern nu se făcea nici o referire la personalul care deservește cele două săli. Am găsit această formulă ca pe o perioadă de două luni, până în martie când vă vom prezenta dumneavoastră organigrama, să prevedem locuri pentru personalul respectiv și începând cu 1 mai să putem să angajăm personal care să deservească sălile , pe aceste două luni să fie atribuite în folosință gratuită, Direcției de Sport. În aceste complexe se realizează două categorii de activități sportive: cele gratuite pe care noi le-am angajat în hotărâre să le preluăm și să le menținem (sporturi pentru care au dreptul să facă antrenamente și competiții gratuit în aceste săli) și sporturi pentru care se percep bani, venituri pe care le-a realizat până acum Direcția de Sport. Am propus ca utilitățile să le suportăm noi de la data de 9 februarie de când am preluat sălile, veniturile care se realizează din activitățile sportive să le încasăm noi pe chitanțier și drepturile salariale să fie plătite de către Ministerul Sportului.

Dl. cons. Sorin Grindeanu: Mă bucur că sunt și dl. Costa și dl. Cojocari aici, n-am înțeles foarte bine, cei care sunt pe bază în momentul acesta vor fi plătiți până la sfârșit de martie sau până când se încheie . de către Minister sau se autofinanțează toată chestiunea asta?

Dl. Costa: Noi am solicitat alocație bugetară de la Agenția Națională pentru Sport, pe cheltuieli de personal în bugetul Direcției pentru Sport. Modalitatea legală de a subvenționa suplimentar față de bugetul inițial acordat Direcției - pentru că la momentul în care s-a fundamentat bugetul nostru, din 8 ianuarie Hotărârea de Guvern a intrat în vigoare și n-am socotit stat de funcții pentru tot personalul, ci doar pentru cel aferent care trebuia să rămână la noi. Deci, din acest punct de vedere, din 9 februarie , pentru a putea asigura continuitatea activității pentru că cineva trebuia să rămână pe aceste baze, singura soluție legală discutată și negociată, în ghilimele, cu ANS-ul, a fost să primim în atribuire gratuită pe două luni, până când dvs. vă votați organigrama. Este un artificiu de care din păcate aveam nevoie, ne scuzați că vă tot chinuim cu intervenții, dar e singura posibilitate să ținem oamenii pe salarii acolo.

Dl. cons. Grindeanu: Domnule primar, eu aș avea o propunere legată de bazinul de înot. Știu că au fost la dvs. și părinți, și antrenorii de acolo. Haideți să găsim o soluție, pentru că de 8 luni de zile bazinul e gol. Se antrenează pe la Reșița, pe la Arad, știu că nu există avizele sau că există anumite semne de întrebare de la SANEPID. Totuși, în regim de avarie, cred că se poate face, pentru că înotătorii ăștia se antrenează pe uscat de opt luni de zile și nu se poate lucrul acesta. Hai să găsim o chestiune minimă de la SANEPID ce se cere, ca să putem totuși să dăm drumul la bazinul de înot.

Dl. primar Ciuhandu: Eu vreau să vă spun că în ziua de 9 martie, deci vinerea viitoare, pe la oara unu o să mă duc la bazin să vedem ce putem face. Știți cum e cu soluțiile astea de avarie? Cineva trebuie să-și asume răspunderea. Eu mi-am asumat foarte multe răspunderi și întotdeauna când mi le-am asumat, am plătit. Dumneavoastră știți mai bine ca mine, și după accidentul care s-a întâmplat la București cu vreun an și jumătate în urmă, că a face în astfel de bazine care nu mai au o autorizație de funcționare, să arunci așa clor fără să știi după ce rețetă și să bagi niște copii acolo, comportă mai multe riscuri: odată pentru sănătatea lor personală, pentru răspunderea antrenorului și chiar pentru cei care tolerează practicarea unui sport într-o incintă care n-are avize. Eu nu vreau acum să despic firul în patru și să fac proces de intenție nimănui. Le-am spus și acestor părinți: domnule hai la Școala Generală 30, unde noi am băgat bani și finanțăm în continuare întreținerea acelui bazin. E adevărat că nu e bazin olimpic, e bazin de 20 de metri, nu întrunește nici o condiție competițională, dar nu știu, vă spun sincer domnule Grindeanu, cine își poate asuma un asemenea risc, pentru că dacă se întâmplă ceva, n-o să vină la Consiliul Local , ci o să se ducă la cel care a permis, în primul rând o să-i ia pe antrenori, pe cei de la Patrimoniu, o să ne ia pe noi, pentru că am tolerat. Deci, eu sunt dispus și am zis că mă duc acolo să văd ce se poate face, dar nu văd efectiv o soluție legală. Iar a tolera antrenamente în condiții de astea improprii, asta e o mare răspundere. Nu știu cine și-o poate asuma, e totuși vorba de copii și de sănătatea lor în primul rând. Sunt dispus să ne însușim orice idee, numai să fie fezabilă.

Dl. cons Bârsășteanu: Ce posibilități legale există pentru a închiria o bază sportivă care are un bazin olimpic, în regim privat? Ce posibilități există din partea primăriei?

Dl. primar Ciuhadu: În Timișoara, în momentul de față, un bazin acoperit de asemenea dimensiuni nu există.

Dl. cons. Bârsășteanu: Există.

Dl. primar Ciuhandu: Unde există?

Dl. cons. Bârsășteanu: Poate nu în Timișoara, la Ghiroda, aprține de Ghiroda.

Dl. Costa: Pe Calea Lugojului, la o bază privată.

Dl. cons. Bârsășteanu: Pe calea Lugojului e o bază privată. Avem vreun cadru legal să putem susține?...

Dl. primar Ciuhandu: Putem discuta cu ăia, putem discuta cu oamenii ăștia, vedem baza, n-am nici un fel de obiecție dacă există o astfel de cale. Există acum 3 inițiative în Timișoara: în Parcul Central cu finanțare de la Compania Națională de Investiții, Baza 2 a Politehnicii, unde se face bazin de înot, concesionarul nostru de la Ștrandul Tineretului vine de asemenea în cadrul concesiunii pe care o are să facă un bazin acoperit, dar toate astea sunt chestiuni care durează, cel puțin jumătate de an. Dar dacă există o variantă, domnule Costa eu vă propun să ne întâlnim în 9 martie la ora unu sau la doisprezece, nu mai știu exact, acolo la bazin și eventual să vă interesați dacă într-adevăr există.

Dl. Costa: Dacă-mi permiteți, un minut vă rețin atenția. Vă mulțumesc în primul rând pentru intențiile pozitive. Am intrat în Administrația Sportivă în luna august, la început. Salut intențiile toate pozitive ale Consiliului Local, pentru că am considerat că ministerele nu au bani și interesul ca și o comunitate locală pentru a finanța infrastructura. Timișoara este într-o criză profundă. Primul pas pe care l-am făcut în primele două săptămâni în august, când era perioada de vacanță, am cerut o expertiză și am realizat-o de la Facultatea de Construcții, unde experții mi-au dat ce înseamnă ca și rezistență această clădire a bazinului. Sala de gimnastică am lăsat-o deoparte, momentan. La acel moment bazinul era închis pe motivația că tavanul cădea, cădea tencuiala în capul sportivilor. Prima reacție a fost că am făcut această expertiză, n-am avut bani de reparații capitale, dar printr-un subterfugiu am intrat în reparații curente, am amorsat și am curățat acest tavan cu un prim strat de tencuială - ceea ce a însemnat expertiză minimală - experții au spus că pasul al doilea care înseamnă la începutul anului sau când o să fie, este restructurarea întregii clădiri atât ca rezistență, cât și ca și sistem termic. Partea negativă pe care dvs. poate n-o cunoașteți deși sunt presiuni, este următoarea: eu am fost foarte optimist, de aceea am căutat ca prin noiembrie la sfârșit sau decembrie, să avem apă, rezolvând tavanul în forma aia empirică cum era, dar la prima probă pe care am făcut-o cu apă la sfârșitul lunii octombrie, când deja COLTERM-ul făcea aceste pregătiri, din instalația de alimentare am avut fântâni arteziene țâșnitoare. Am peticit pe alocuri aceste țevi care nu știu ce ar însemna mâine dacă băgăm apă, cel mai grav este că la partea de dușuri nu avem un sistem separat, deci apa e recirculată din bazin și în plus, partea de filtrare a apei este pe filtre vechi, iar pentru partea de dozaj a clorului nu există instalație dozată și etalonată. Deci, pe incidentul de la Floreasca din luna august, în care inhalarea de către copil în plămân a unei doze peste nota maximă a însemnat boală cronică, pe viață, ne induce un risc foarte mare. Ceea ce se poate face eventual, să facem o expertizare a sistemului de alimentare, de clorinare și așa mai departe; pentru a fi total devotat ideii de a da apă, am cerut expertiză din partea SANEPID-ului și am sub semnătură procesul verbal trimis luna trecută. Deci, din punctul meu de vedere, bazinul este nefuncțional, așa cum scrie pe hârtie. Soluțiile de criză, așa cum cer părinții și secțiile de performanță, ca să nu dispară sportul de performanță au fost două. Am insistat eu personal în luna noiembrie și Școala 30, culmea, a acceptat în același sistem de învățământ și performanța (eu le-am spus măcar să-i lase 2-3 ore pe săptămână, după ce că stau pe uscat, s-a trecut la o soluție de criză, au fost acceptați câteva ore). Astăzi, ca să putem face performanță, mergem la Reșița și la Arad. Dacă Școala 30 face presiune și pe un bazin atipic, neolimpic și așa mai departe, poate să-i mai suporte o perioadă ca să lase deoparte firmele private și să facem sport de performanță la Școala 30, mă scuzați, cu tot riscul de a fi eu pomenit negativ, va trebui s-o facem. Dacă o mică expertiză din partea colegilor din primărie, de la serviciile tehnice, s-ar putea face să găsim o soluție, dacă la o negociere, în ghilimele, cu SANEPID-ul, niște puncte ar fi depășite, ca apa să existe în bazin până la vară, până se depășesc toate procedurile de expertiză, fezabilități, pentru o reparație RK finanțată de către dumneavoastră, totul este OK. Până atunci, din păcate, a spune că băgăm apă mâine în bazin, este riscant. Eu îmi doresc din tot sufletul și felicit orice investitor și antreprenor care face o infrastructură și o bază nouă, însă este o chestiune de tehnică, de siguranță a sportivului, pentru că, Doamne ferește, la un accident ca acela cu boală cronică, tribunalul nu glumește. Cei care sunt expertizați, în ghilimele, răspund penal.

Președinte: Am făcut mențiunea că sunt și avizele, supunem la vot. Începem procedura de vot.

Se votează: 24 voturi pentru.

SUPLIMENTAR 2 LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator al manifestării Concertul extraordinar aniversar Bega Blues Band - 25 de ani, organizat de Filarmonica de Stat „Banatul” din Timișoara

Președinte: Proiectul are semnătura domnului secretar Cojocari în original și avizele Comisiilor 1 și 5, în unanimitate. Discuții, vă rog, deși cred că am discutat destul la început. Începem procedura de vot.

Se votează: 24 voturi pentru.

Președinte: Proiectul a trecut, la ultimul punct pe ordinea de zi este o informare din partea domnului primar, cu privire la problema autostrăzii.

Dl. primar Ciuhandu: Cu o parte din colegi, din Comisia de urbanism, am fost săptămâna trecută la Consiliul Județean, dar doresc să vă explic toată geneza acestei acțiuni cu autostrada și să știți ce am făcut până acum și ce cred că trebuie să facem. La începutul lunii aprilie, anul trecut, am fost chemați la Consiliul Județean și acolo am luat contact cu reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și cu niște ingineri francezi angajați de Statul Român și de Compania Națională de Autostrăzi, pentru studiul de fezabilitate și proiectul autostrăzii Nădlag- Arad- Timișoara- Lugoj- Deva- până la Sibiu. Noi atunci am discutat problemele legate de Timișoara. La început, când am început discuțiile, ei ne-au prezentat traseul, care venea de la Nădlag, mergea sud-vest Arad, cobora de la Arad la Timișoara, ocolea Timișoara la nord-est și-și continua drumul mai departe către Lugoj. S-a pus acolo o întrebare, dacă nu poate să treacă pe la vest Timișoara, să coboare dinspre Arad , deci, să treacă vest Timișoara, după aceea sud Timișoara și după aceea la est, cu alte cuvinte să se suprapună peste centura Timișoarei. Mi s-a spus că nu se poate pentru că așa e tema program eliberată de Ministerul Transporturilor și de Compania Națională a Autostrăzilor și că treaba asta se va face în alt context, cu șoseaua de Belgrad și așa mai departe. Principala problemă care s-a discutat atunci a fost poziționarea acestei autostrăzi în raport cu orașul și cu aeroportul. O variantă propusă era între oraș și aeroport, această variantă prezenta un avantaj în ideea că accesul pe autostradă era mai apropiat de oraș. Pe de altă parte se spunea de către unii că se crea o barieră suplimentară, plus că în perspectivă, în zonă urma extinderea aeroportului, urma să se construiască o bretea de cale ferată nord Timișoara care să conducă calea ferată prin triajul de la Ronaț în gara de nord și care cumva să dezafecteze calea ferată între Gara de Est și Gara de Nord și Consiliul Județean a spus că există PUZ-uri în zonă. Atunci, varianta a doua care s-a abordat a fost o variantă dincolo de aeroport. Eu personal am înțeles această explicație, deci nu mă ascund, că era o explicație foarte plauzibilă și o explicație care permitea o anumită evaluare a zonei între aeroport și oraș, zonă care nici în momentul de față încă nu e rezolvată. Nu am avut nici un fel de contact, sau făcut ieșiri în teren , nu s-a făcut nici un fel de act scris între Primărie și Consiliul Județean au fost discuții care urma să fie finalizate după ce se venea cu un proiect care să fie pe date tehnice și în condiții certe. În toamnă am avut o discuție la județ cu deponeul ecologic și de atunci nu am avut nici un fel de contact cu această lucrare și nici în Primărie nu s-a pus problema colaborării cu acești specialiști. La sfârșitul lunii ianuarie a fost ministrul Berceanu și a avut loc o întâlnire, eu nu am fost chemat. Acolo s-a arătat un plan , un acces pe autostradă în zona Izvin - Remetea și mai prevede un acces pe autostradă la este de Timișoara prin Comuna Dumbrăvița și tangențial Giarmata. Acest acces creează mai probleme. În primul rând că nu este pe direcția nord cum ar fi normal, că autostrada merge de la Timișoara la Arad și normal ar fi să forțăm un culoar Timișoara dinspre Arad , Timișoara pe Calea Aradului. Lucrul acesta ar putea să servească și ca referință către centură, centura vest Timișoara. Eu am acuzat lipsa de transparență. Am spus că această variantă scoate foarte mult în exteriorul orașului. Există o variantă care să meargă la sud , apoi la Covaci și să iasă în șoseaua Aradului și s-ar lega cu un punct de acces și ieșire pe direcția cea mai apropiată de Calea Aradului. Interesul nostru este să forțăm ieșirea către nord și nu către nord - est. Dacă se merge pe varianta Dumbrăvița nu va fi o șosea rapidă , acesta este un drum județean care ar urma să fie consolidat , care trece printr-o comună , unde oricând consilierii pot pune o limitare de viteză și să iese la Giarmata și atunci trebuie s-o iei la stânga către Arad. Cu această autostradă Timișoara rămâne undeva în peisaj. Aceste probleme trebuie să fie discutate transparent. Noi când facem un PUD sau un PUZ le facem la vedere. Nici colegii de la județ nu au fost lămuriți cu aceste probleme, ori aceste probleme sunt foarte importante. Eu am cerut ca legătura către Timișoara să fie mai facilă și dacă se menține această variantă să existe o cale de acces raapid undeva la Orțișoara prin Calea Aradului , să justifice denumirea autostrăzii, Nădlag- Arad- lugoj pentru că altfel va fi Nădleg-Arad-Giarmata -Lugoj.Trebuie un răgaz de timp pentru a se discuta o variantă îmbunătățită,accesul pe est pe Remetea trebuie să rămână și acesta va facilita accesul la autostradă dar spre nord trebuie să avem alt acces decât cel prin Dumbrăvița. Și la Arad s-au modificat tot felul de accese , cum s-au modificat acolo se pot modifica și aici. Am fost acuzat că vreau să fac centura orașului pe bani europeni, aș vrea să fac pe bani europeni pentru că pe cei ai bugetului local nu pot, pe cei ai statului nici atât și atunci mi se pare că dacă se tot bagă Timișoara în față și se dă peste tot că dacă vrem să facem ceva ne bagă în față atunci să se facă un efort. Mai vin 25 de km. în plus care ar fi centura Timișoarei. Dacă se lucrează pe tema aceasta să avem un acces direct către Arad , pentru că altfel această autostradă va fi folosită doar pe ruta către est, spre București. Noi am dorit centura pe la vest de Timișoara în ideea că ar intersecta drumul Cenadului , al Jimboliei , care duce și el frontieră și pe parte de sud ar intersecta drumul Belgradului. Joi vor veni acești domni, și cei din comisia de urbanism îi rog să vină pe la 11 , să discutăm. Trebuie corijat pe această variantă ieșirea către Arad și traseul ar putea să fie un traseu sud Giarmata, nord aeroport , să meargă către vest să treacă la sud de Cernăteaz și s-o ia către nord spre Orțișoara și sud Orțișoara să fie acel punct de acces care să ne permită descărcarea pe direcție nord - sud pe Timișoara , prin Calea Aradului. Calea Aradului ar avea extindere pe spațiul verde și acele parcări și s-ar putea crea un acces pe trei benzi. Aceste probleme trebuie abordate transparent fiind un interes al comunității .Lucrarea este a Consiliului Județean și a companiei Naționale de Drumuri. Pe o parte ne acuză că nu le dăm avize dar de fapt nu au nevoie de noi. Trebuie să corectăm această variantă și să obținem niște fonduri din fonduri structurale măcar pentru centura vest - sud - est Timișoara.

Dl. cons. Achimescu: Pe Arad funcționează ca o centură , are 4 puncte de descărcare în Arad .Nici o autostradă nu este la o descărcare mai mare de 5 km. de oraș , pe când la noi este la 18, 19 km. de oraș.

Dl. Președinte:În concepția Consiliului Județean Timișoara valorează cam cât valorează un orășel din Ungaria unde sunt tot 2 puncte de descărcare și acesta are 35.000 de locuitori , la 400.000 de locuitori cât avem noi ar fi necesare cel puțin 4 puncte de descărcare. Problema care o are Timișoara este aceea de a corela traficul din nord cu cel din sud . Vă mulțumesc.

Ședința este închisă.

Președinte de ședință,

Secretar,

IOAN COJOCARI


Consilier DUMITRU ȚUCU

9