Proces verbal din 25.09.2007

Proces-verbal a Şedinţei Ordinare din data de 25.09.2007

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 25-09-2007 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. Barsasteanu Florica

Din numarul total de 27 de consilieri au fost prezenti 27

Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul viceprimar Dorel Borza, domnul viceprimar Adrian Orza si Secretarul Municipiului Timișoara - domnul Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 2602 / 20.09.2007

ORDINEA DE ZI:

 • 1. Interpelările consilierilor municipali.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Șerban Foarță.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2007.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a criteriilor și obiectivelor de performanță ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2007.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a funcțiilor publice la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice, a Organigramei și a Statului de Funcții la Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 2 din str. Miloia bloc B5 parter, către Tănasa Valeria.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind finanțarea obiectivului „Modernizare str. Armoniei „ din obligațiuni municipale.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea studiului de fezabilitate „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD Timișoara . Interconexiunea cu TA ER 19,7 - 1,4/0,3.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Extindere spații pentru activități școlare la Liceul Teoretic Vlad Țepeș, Str. Negoi nr.47, Timișoara”.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Torontalului - construire sediu RAR” extravilan Cioca Nouă, Municipiul Timișoara.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu rezidențial - Blocuri de locuințe colective și servicii” str. Grigore Alexandrescu nr. cad. 23350, 23349 Timișoara .

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificare și completare PUD - Piața Iosefin, str. Iancu Văcărescu Timișoara.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Demolare și construire unitate de locuit P+2M” str. Herculane nr. 17. A, Timișoara.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare casă unifamilială”, str. Armoniei nr. 24 B, Timișoara.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Bloc de locuințe colective”zona Mureș -Muzicescu CF nr. 145581, nr. cadstral14325-14327/4; 14325-14327/6/a, Timișoara .

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare cu corp administrativ” - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Șagului, D.N. 59, km 8 dr., intravilan extins Timișoara.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcții pentru servicii - Birouri și Locuințe”, Str. Mircea cel Bătrân nr.1, Timișoara.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe Colective”, Str. Mareșal Constantin Prezan nr.146 - 148, Timișoara.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Biroul de Consiliere și Formare - Start Timișoara în vederea organizării proiectului „Scriere de proiecte pentru cadre didactice „ în perioada 01.10. - 31.12.2007.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Asociația „Astra Română” pentru Banat - Porțile de Fier și românii de pretutindeni („Astra Română”), în vederea organizării Congresului Internațional ediția a XVI - a „Identitatea culturală a tuturor românilor”, în perioada 05.10. - 07.10.2007.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și teatrul național M. Eminescu Timișoara în vederea organizării „Festivalului Internațional al Dramaturgiei Românești 2007” în perioada 06.10. -12.10.2007.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Fundația Academica Culturala Timișoara în vederea organizării „Concertului Festiv în Peștera Românești” în data de 14.10.2007.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Liceul Sportiv „Banatul” Timișoara în vederea organizării proiectului „Educație prin și pentru sport în context european” în 10.11.2007.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Asociația pentru Muzică Urbană „TM BASE” Timișoara în vederea organizării proiectului Festivalul Internațional de Muzică Electronică „TM07BASE”, în perioada 18.10.2007 - 20.10.2007.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de Asociere dintre Municipiul Timișoara și Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon „ Timișoara în vederea organizării proiectului „Zilele teatrului tânăr francofon”, în perioada 14.11.2007 -16.11.2007 .

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Baschet Club TIMBA Timișoara.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Uniunea Timișoreană de Karate în vederea organizării concursului de karate „Cupa României 2007” în data de 02.12.2007.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv „Florin Teodorescu” Timișoara în vederea organizării Concursului Internațional de Culturism și Fitness „Cupa Libertății” -Memorial „Vasile Balmuș”, ediția a XIX, în data de 27.10.2007.

 • 30. Adresa nr. SC2007/16661/20.07.2007   referitoare la plângerea prealabilă

formulată de d-nele Dragomir Daiana Raluca, Bugarschi Radmila și Pepa Viorica împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 229/19.06.2007 - privind aprobarea reglementării funcțiunilor, a regimului de înălțime, a aliniamentului și a profilului stradal pentru strada Cloșca, începând de la B-dul Cetății până la strada Grigore Alexandrescu, Timișoara.

 • 31. Adresa nr.SC2007 - 20117/10.09.2007 a d-nei Obîrșanu Carmen referitoare la strada Horia Creangă.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.

Președinte: Supunem la vot procesele verbale de la ședințele din data de 3 august și 24 august.

Se votează: 19 voturi pentru.

Dl. primar Ciuhandu: Dacă-mi permiteți, aș propune să adăugăm la ordinea de zi 4 proiecte de hotărâri, unul care vizează construirea unui centru de zi pentru copii în cartierul Kunz, alt proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind abrogarea Hotărârii de Guvern 164 și 1409 pentru trecerea suprafeței de 60 ha teren din domeniul privat al statului și din administrația ADS-ului , în domeniul privat al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local , un al treilea proiect care vizează aprobarea contractului de închiriere dintre Parohia Romano- Catolică Timișoara Iosefin și Liceul Bella Bartok, pentru clădirea din bd. Gen. Dragalina 11 A având destinație de liceu , Liceul Maghiar și un alt proiect de hotărâre, al patrulea, privind completarea art. 2 alin. 2 din HCL 347 care reglementează acceptul tuturor donațiilor de terenuri fără sarcini oferite Primăriei Municipiului Timișoara în vederea realizării de drumuri în zonele de locuințe nou formate și a celor prevăzute în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

De asemenea, propun inaintarea pe ordinea de zi a 3 recursuri gratioase. Unul vine din partea unor doamne si se regaseste la punctul 30 al ordinei de zi. Altul vine din partea . Asociatiei de pasunat Concordia referitoare la Hotatarea de Consiliu nr. 263/2007 privind intabularea pietelor din Timisoara, ultimul recurs vine din parte dl. Oancea referitor la proiectul de hotarare cu vanzarea spatiului din Piata Badea cartan nr. 1.

Dl. cons. Tucu: Propun inscrierea pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare privind modificarea hotararii nr. 290/2006 privind aprobarea regulamentului de publicitate stradală in municipiul Timisoara . Aceasta propunere nu face decat sa reia un amendament votat in plen , care dintr- o eroare nu a fost scris in hotararea finala. Cand s-a trecut la operarea hotararii s-a constatat ca nu se poate folosi, s-a ajuns intr-o situatie confuza.

Dl. Presedinte: Supun spre aprobare cele 5 proiecte propuse.

Se voteaza : 23 pentru.

Supun la vot ordinea de zi in bloc.

Se voteaza 22 pentru.

Va citesc invitatia Clubului Comando Viola in data de 27.09.2007 la ora 19 in sala de conferinte a hotelului Reghina str. Cozia 51 - 53 , pentru a participa la o dezbatere cu reprezentantii suporterilor , discutie moderata de noi in calitate de suporteri.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI Interpelările consilierilor municipali

Dna. cons. Blaj: Doresc 2 informatii: când intra in fuctiune stopurile din zona centală, iar a doua problema este din partea medicilor de familie referitoare la cumpararea spatiilor de la Primarie. Au reclamat ca de foarte multa vreme doresc si nu au fost programati. Dl. Miut a spus ca pentru a fi vandute trebuie dezmembrate si aceasta procedura consta si dureaza mult, dar banii se recupereaza cand ne vindem aprtamentele.

Dl. Primar: Aceste spatii se vand la o suma impusa de Ministerul Sanatatii contrar unei atutudini de piata si atunci pentru dezmembrari trebuie gasite resurse. Stopurile vor functiona in momentul cand se vor termina lucrarile. In zona Catedralei am lasat pe intermitent pentru ca au fost alte lucrari si se formau cozi foarte lungi.

Dl. cons. Tucu: Prima problema este ca s-au incheiat lucrarile pe B-dul. Dambovita, acolo s-a schimbat semnalizarea rutiera dar nu exista o concordanta si au fost multe accidente si ar trebui semnalizata intersectia respectiva . Alta problema la intersectia strazii Republicii cu Brediceanu: o analiza atenta arata ca ar trebui instalata o lampa verde sa se intre de pe Republicii direct pe Brediceanu descongestionandu-se intersectia. Problema de sinteza care vreau s-o pun colegilor de la urbanism este legata de unele studii de prefezabilitate privind continuarea in Timisoara a intersectiilor pe mai multe nivele, la intersectia Parvan Aleea Sportivilor si Cluj, este necesara construirea unei astfel de intersectii. Trebuie inceput acest proiect de acum .

Dl. Primar: Referitor la intersectia Dambovita au fost discutii pro si contra in comisia de circulatie, au fost lucrari in zona , lucrarile s-au finalizat si putem discuta aceasta problema. Cu str. Brediceanu sunt de acord, iar cu privire la intersectia pe mai multe nivele , noi am mai discutat cu diversi profesori de la Mecanica pentru un studiu de prefezabilitate privind intreaga intersectie de la Michelangelo. In masura in care aceste discutii se vor concretiza la Directia de Transport vom inainta propuneri pentru un S.F. Dl. cons. Tucu: Acolo, orice abordare pe un nivel nu mai poate intra in discutie.

Dl. Primar: Acolo am discutat 2 variante una de pasarele pentru pietoni , dar acest lucru comporta doua aspecte unul estetic si celalalt ar fi faptul ca pasarela nu rezolva aceasta problema. Solutia ar fi de treceri denivelate .

Dl. cons. Pascuta: Am o intrebare pentru Directia de Urbanism . Cu cateva luni in urma am aprobat un regulament privind mansardarea si as dori sa se prezinte o situatie cu nr. de autorizatii pentru mansardare, nr. de mansarde deja construite, cele construite fara autorizatie si care este solutia pe care executivul a identificat-o in acest sens. A doua intrebare este tot pentru Directia de Urbanism: imediat dupa revolutie au inceput sa apara niste constructii si se tot inmultesc , niste palate cu turnulete, cu arcade , care strica aspectul orasului, sunt peste tot, ma intereseaza daca aceste constructii sunt autorizate, daca da cine le-a autorizat daca nu care sunt masurile care s-au luat si se vor lua pentru reglementarea situatiei pentru ca efectiv strica foarte mult aspectul orasului .

Ultima problema este legata de contractul de asociere cu S.C.ART., cer executivului ori rezilierea contractului sau sa intreprinda actiuni perntru intrarea in legalitate , pentru ca este extrem de urata infătisarea acestui obiectiv , este acoperit cu panze , nu se respecta nici contractul.

Dl. Primar: Cu privire la mansardari , unde s-au construit mansarde neautorizate, s-au construit de catre o Asociatie a Tinerilor , noi am inceput proceduri cu somatii , conform legii, s-au autorizat si mansarde, o sa va punem la dispozitie ceea ce ati cerut iar aceste construcii cu turnulete au aparut in perioada 1991, 1992 etc. Unele au autorizatii de constructii, altele care nu au avut am trecut la demolare , suntem primul oras din tara unde s-au demolat 3 constructii si urmeaza a 4 -a dar nu putem pune in aplicare decat in momentul cand avem sentinte judecatoresti . Am identificat 48 de situatii in care s-au facut vanzari abuzive cu imobile cumparate pe Legea 112 , in 15 am pornit procese in 10 inca nu avem termen la proces, va pot da o evidenta pe care am dat-o si la politie si la Prefectura si care contabilizeaza toate aceste actiuni pe care le-am pornit in instanta. La contractul cu S.C.ART nu inteleg de ce pledati pentru asociere , pentru ca au fost discutii in consiliul local pe aceasta tema.

Dl. cons. Pascuta: Era vorba de galerie de arta de nivel european si nu exista, toaleta publica este inchisa de nu stiu cat timp , este ocupat domeniul public fara a se plati o taxa , fara a se respecta o reglementare legala.

Dna. cons. Tonenchi: Problema mea se refera la S.C Horticultura S.A . Stim ca aceasta societate a suferit o serie de schimbari , de pierderi din patrimoniu, de terenuri , de spatiu . Am participat la o discutie cu dl. Dragila si problema era de ridicare a salariului celor 800 de angajati .As dori domnule Primar daca doriti, puteti sa analizati impreuna cu Directia Economica situatia, sa-i ajutam. Faptul ca se ajunge la o concediere nu cred ca este o situatie benfica pentru Timisoara.

Dl. Primar: Noi am ajutat Societatea de Horticultura, faptul ca s-au pierdut procese in care noi am luptat luni de zile nu suntem vinovati . Ei au trecut printr-o situatie grea atunci cand a trebuit sa predam sediul de pe Aleea CFR. Cat am putut din partea Primariei am venit in ajutor . Pot sa va spun ca din punct de vedere al prestatiei pe care societatea o face .. ..Problema salarizarii nu este problema mea personala sau a consiliului local , aici este o problema de incasari si de cheltuieli. Din moment ce societatea nu poate plati decat atat , exista 2 alternative: fie sa elibereze din personal ca cei ramasi sa incaseze mai mult , fie sa ia alte lucrari care sa-i permita ca din veniturile sporite cei ramasi sa castige mai mult.

Dna. cons. Tonenchi: Eu vreau sa fac o referire la contractele pe care le au , ceea ce se intampla in Timisoara, ce executa Horticultura , iar dl Ciupa stie ca executa alte doua firme , am impresia ca ceva nu este inregula cu repartitia parcurilor .

Dl. Primar: Totul este in regula, daca dvs. aveti dubii noi va putem da contractele va putem arata conditiile in care s-au contractat aceste lucrari , toate aceste contracte s-au facut conform legii prin licitatie , va putem pune la dispozitie ce avem.

Dl. cons. Bacanu: Atat pentru executiv cat si pentru regiile si socitatile subordanate consiliului local as avea rugamintea ca procedurile de achizitii publice sa se listeze si pe siteul Primariei in virtutea transparentei si pentru o buna transparenta a banilor publici . Nu este obligatoriu prin lege dar nici nu este interzis sa se publice toate licitatiile organizate de societati.

Dna. cons. Vlad: Vreau sa va aduc la cunostinta faptul ca in cursul acestei veri am primit o instiintare de plata pe numele Vlad Veronica cu un total de 4 milioane treizeci și trei , dar nu asta conteaza, doream sa va spun stilul in care a fost redactata : daca nu se achita obligatiile bugetare in 15 zile de la prezenta somatie vom proceda la urmatoarele modalitati de executare silita: poprirea pe veniturile contribuabililor , sechestrarea bunurilor mobile, executarea bunurilor imobile. Soacra mea este moarta de 10 ani, iar toate cheltuielile care le are asupra imobilului cumparat pe L112 le platesc eu de 10 ani. Alt lucru pe care doresc sa-l aduc in atentie este faptul ca in urma cu un an sau in primavara acestui an am atras atentia asupra modului in care s-a facut toaletarea pe Aleea cu Castani de pe Treboniu Laurean si de pe Timotei Cipariu . Vreau sa va spun ca castanii sunt uscati in totalitate strada este vaduvita de o minunatie care era la vremea respectiva , proprietarii sunt suparati, cand s-au intors au gasit castanii distrusi total. As vrea sa existe o comisie care sa faca o evaluare a pierderilor pe cele daua strazi și mai mult decat atat sa dispuna plantarea altor pomi corespunzatori, daca se va mai putea .

Alta problema este ca intr-adevar B-dul Dambovita care din pacate nu s-a terminat, se lucreaza intr-un mod barbar, pe parcursul intregii veri nu am vazut decat din cand in cand maxim 3-4 lucratori care isi executau acolo lucrările. Toate canalele sunt descoperite, circulatia se face fortuit pe alta parte unde exista o panza de beton. In dreptul pensiunii mele a fost amplasat un panou urias care obstructioneaza vizibilitatea sociatatii respective. Ne-am trezit in situatia in care cei care executau drumul , au pus borduri inalte, ne-au terebuit zile intregi sa-i convingem sa nu ne puna, de-a lungul strazii Liviu Rebreanu s-au facut parcari, chiar Longimex si-a facut o parcare, iar noua, ca pensiune nu ne-a fost admis proiectul pentru parcare pentru ca circulatia este foarte intensa in zona respectiva exista peste tot parcari de acest gen.

Dl. Primar : Daca ati primit somatie pentru soacra decedata imi cer scuze nu le-am trimis eu, le-a trimis Directia Fiscala. Baza de date a fost preluata in 2002 , in conditiile care am preluat-o , iar aceste somatii, pe care le-am trimis sunt conform legislatiei si au fot trimise din dorinta actualizarii . Cele 4 fraze care le-ati primit si va deranjeaza au fost trimise nu cu o anumita adresabilitate ci pe un text standard pentru cei care sa vina la Primarie si sa-si actualizeze datele.

Trebuie achitate niste debite daca sunt si daca nu nu aveti ce plati .Dl. Bodo, va rog sa dati explicatii. Cu toaletarea castanilor o sa-l rog pe dl. Ciupa sa ne spuna ce s-a intamplat .De Bd. Rebreanu sunt nemultumit ca si dvs. Am avut atitudini publice fata de firma care a lucrat acolo. Am pretins tuturor celor de la firma respectiva sa se ocupe de termene si de calitatea lucrarii. In privinta panoului in fata firmei dvs. o sa vedem cine a dat autorizatia.

Dl. cons. Avram: As dori sa fac referire la problemele de mediu. Situatia cu parcurile a stagnat, dar pentru anul viitor as dori ca cu sprijinul tuturor sa se rezolve problemele pentru ca avem nevoie de parcuri. La fel a stagnat problema cu standurile. Cea cu Strandul Tineretului in care s-a facut o vizita si totusi reparatiile ar trebui urgentate. In ceea ce priveste circulatia exista stalpi pentru delimitare si unii dintre acestia au fost loviti si sunt chiar orientati perisulos catre sosea si poti intra in ei. La intersectii exista in continuare cersatori , ce posibilitati avem de a disparea ?

Dl. Primar: Daca consiliul local ar fi avut mai multa intelegere pentru două-trei proiecte de parcuri problema ar fi fost mai evoluata.

Referitor la Strandul Tineretului s-a aprobat contractul de concesiune si ceea ce sau angajat concesionarii mi se pare laudabil. Cei care lucreaza acolo si-au propus sa finalizeze structura de baza a bazinului, un bazin olimpic , acoperit . Noi tinem legatura cu ei, dar alt argument decat de a-i ajuta cu avize daca este cazul, nu avem.

Cu stalpii, acestia sunt ai R.A.T.T. si ai Conel, poate mai sunt si ai altora nu stiu, noi putem constata dar nu-i putem schimba. Ei trebuie sa si-i revizuiasca. Aici trebuie intervenit de proprietatrii stalpilor noi o sa-i somam.

Cu cersatorii din intersectie, dl. Spataru poate sa va spuna. Noi am facut nenumarate demersuri si ei nenumarate actiuni, dar cata vreme acesti oameni sunt luati si revin problema se va repeta.

Dl. Spataru: Cesetorii se impart in două categorii: minori si majori. Cei minori sunt recoltati de pe strada si sunt predati in centre de minori. Aici se inchide lantul . Cesetorii majori sau spălătorii de parbrize .... Noi, in intelesul democrației, am scos închisoarea contraventionala. Guvernul italian care s-a vazut depasit de aceasta problema a luat masura reintroducerii inchisorii contraventionale. Este dur ceea ce spun dar nu exista alta solutie decat sa plantam in fiecare intersectie cate un politist pe post de sperietoare. Am incercat aceasta metoda dar mai mult pe timpul verii, cand au fost foarte multi turisti in orasul nostru, si o sa continuam.

Dl. Primar : Cand am vorbit de stalpi m-am referit la cei care sustin iluminatul, dar dvs. v-ati referit la stalpisori . Noi periodic discutam in comisia de circulatie si o sa rezolvam.

Referitor la monumentul martirilor , ce am putut am facut, exista o indolenta a unora care se urca , trebuie sa gasim o solutie care ar fi imprejmuirea, dar atunci afectam imaginea de ansamblu a acelui monument. Am dispus impreuna cu Politia Comunitara patrularea prin zona si sa incercam sa prevenim situatia.

Dna. cons. Vlad: Vineri, in Piata Balcescu, la ora 10 dimineata, 2 cetateni de etnie rroma s-au batut intr-un stil barbar , iar politia comunitara nici nu a fost pe-acolo, ei vaneaza oamenii care se duc sa-si ia un ziar de la chioscul de ziare , sau intra in cofetaria de alaturi. Stau, isi scot aparatele profi , foarte importanti ca si atitudine si pozeaza din fata si din spate si in timp ce se petrec o gramada de lucruri urate nu se intamla absolut nimic. De ce sa nu stea politia comunitara in locuri cheie unde se intamla ceva?

Dl. Spataru: As putea sa va fac un expozeu cu ce face politia comunitara , dar nu doresc sa va rapesc din timpul consilierilor , dar va invit la directie sa va prezentam cu ce ne ocupam .

Dl. cons. Karagena: As dori sa anticipez alcatuirea bugetului pe 2008 si as vrea sa stiu ce sperante avem ca in 2008 sa mutam sectia de radiologie din Parcul din spate de la Loga pentru a face acolo Casa Casatoriilor si sa alocam banii in bugetul de anul viitor pentru acest obiectiv pe care eu il cred de o importanta foarte mare pentru comunitate.

Dl. Primar : Pentru anul viitor, noi am prevazut sume pentru studii de fezabilitate care vor fi urmate de programe tehnice . Cand avem toata documentatia, vom trece la o organizare de licitatie. In privinta mutarii sectiei la Spitalul de boli contagioase, lucrarile sunt pe terminate, se va muta sectia si pe spatiul disponibilizat se va transpune in practica proiectul la care se lucreaza acum .

Dl. Karagena: Sa nu se omita in proiectul de buget introducerea sumelor respective. Dl. Primar: Nu o sa omitem, pentru ca am inceput procedurile de studiu de fezabilitate. Dl. cons. Tucu: As dori un minut pentru cateva epigrame. Dnei. Cons. Vlad: Pe Rebreanu in astă vara lucratura-a fost barbara , muncitorii lucrau cu spor asteptand alt viitor;dl. cons. Jecu : Cine stalpul sa-l indrepte ca se prabuseste-n trepte , cand trecem pe trotuar ne gandim cu-n gust amar ; Ciupa sta intr-un castan ca sa vada cine aduna castane cu alta mana ; dl. Spataru : Cersatori din intersectii dumenealor ii duc la sectii unde stă ca o umbrela politistul santinela.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Șerban Foarță.

Dl.Presedinte: Are avize.Supun la vot.

Se voteaza: 22 voturi pentru. A trecut.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2007.

Dl. Presedinte:Acest proiect a trecut prin toate comisiile. Nu sunt amendamente.

Dl. cons. Moldovan: As dori sa propun 3 amendamente. Este vorba de transferul de la o pozitie la alta. Avand in vedere Ordonanta de Guvern 88/2007 privind alocarea sumei de 13 milioane de lei subventii pentru compensarea preturilor la cresterile pentru energia termica; este necesara prinderea acestor sume si in buget. Propun modificarea bugetului cu suma mentionata mai sus cu 13.200 mii lei atat la cap. venituri art. 42.02.32, cat si la cheltuieli cap. 81.02 combustibili si energie art. 40 partea de subventii. De la Directia Patrimoniu a aparut o problema de la obiectul de investitii Steaua 3. Este vorba de alocarea unor sume pentru reabilitarea terenului din jurul acelor locuinte A.N.L. la cap. 70.02.03 obiect de investitii alocarea sumei de 100 mii lei , suma respectiva va fi retrasa de la cap. 84.02.03. reabilitare infrastructura la reteaua de transport in comun cu tramvaiul. Al treilea amendament: la solicitarea Filarmonicii Banatul , banuiesc ca ati primit un studiu de fezabilitate legat de modernizarea instalatiilor de ventilatie si climatizare la sala Filarmonicii , pentru a putea pregati cadrul necesar acestei investitii, propun transferul sumei de 1295 mii lei care era prevazuta la cap. investitii si dotari sa fie transferata , tot din capitolul cultura , Filarmonica la partea de reparatii .

Dl. cons. Toanca: As avea un amendament care vizeaza cap. 70.03.50 alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii in care exista urmatoarea propunere: sa se transfere suma, ma refer in lei vechi 11 miliarde 150 milioane de la Reabilitarea si revitalizarea Fortificatiei Cetatii Bastion la Studiul privind zonele de cadiri inalte, studiul in cartiere rezidentiale, studiul cu privire la pozitionarea facilitatilor sportive si de agrement, zona metropolitana , extindere Sala Olimpia, Extindere Complex Bega, Concept de reabilitare Urbana , pentru case cuprinse in centre istorice , Cazarma U, studiu de trafic in zona centrala., cele 10 studii si proiecte urmand sa primeasca o suma egala, adica 1, 15 miliarde lei. Nu suntem de acord sa indisponibilizam niste bani sau sa-i pierdem intr-un proiect care sigur ca are nevoie , ca ne-am dat acceptul printr-un proiect de consiliu local , dar care se afla intr-un razboi dur, fiind 7 dosare, 7 procese civile si 2 penale, cu Consiliul Judetean si cu fostii chiriasi care sunt implicati acolo, procese care mai pot dura, iar noi luam banii si ii indisponibilizam. De aceea, propun sa finantam aceste 10 mari probleme urbane cu mentiunea ca atunci cand situatia juridica a acestor terenuri devine clara sa dam cele 11 miliarde pe care ni le-am asumat cu totii printr-un proiect de hotarare.

Dl. Primar: Eu nu sunt de acord cu propunerea dvs. nu pentru ca vizeaza proiecte de dezvoltare. Nu am nici un fel de opozitie la treaba aceasta. Nu ne putem juca cu niste angajamente de natura internationala. Exista un proiect in valoare de 7 milioane de euro din care cota municipalitatii este de 2,3 milioane de euro restul este a Consiliului Judetean. S-a tinut o licitatie, de la Bucuresti au castigat 2 firme , noi am pornit o actiune de evacuare a chiriasului nostru, nu am dorit s-o pornesc , am dorit sa-i ofer o alternativa, omul a preferat calea instantei. Cred ca este prematur sa discutam acum aceasta problema, eu nu votez, dar trebuie sa va atentionez ca sunt angajamente asumate nu doar de consiliul Judetean , ci chiar de Tara Romaneasca.. Nu contest ca acesti bani pe moment ar fi mai bine intrebuintati pe aceste proiecte , dar sa stiti ce incumba aceasta treaba si daca o facem chiar maine, inainte de proces, nu stiu daca este lucrul cel mai intelept, putem s-o facem la proxima rectificare. Eu va rog sa nu o punem la vot, s-o retragem.

Dl. cons. Toanca: Lucrarile ar trebui sa inceapa saptamana viitoare, sunt 7 procese care nu ne vizeaza pe noi , 7 procese civile printre care si anularea autorizatiei de construire, care se vor termina intr-un termen rezonabil. Eu as zice sa nu indisponibilizam acesti bani facand mentiunea respectivă, stiind de aceste angajamente , ca stam cu o reactie rapida la dispozitia acestui proiect, pana cand lucrurile devin limpezi din punct de vedere juridic . Dl.Primar: Va intreb ce pozitie putem avea maine la proces, ce o sa creada cel impotriva caruia am pornit actiunea sau el a pornit-o impotriva noastra nu mai stiu exact , noi insemna ca mergem maine de pomana la proces, eu nu sunt apostolul proceselor , nu cred ca este bine sa luam azi aceasta pozitie.

Dl. cons. Toanca: Pozitia mea nu doreste sa subrezeasca actiunea de maine a executivului, dar doreste sa puna in paranteze si sa sublinieze strategia gresita si minciunile de luni de zile debitate de conducerea Consiliului Judetean care ne-au atras si pe noi intr-un fel de proiect comun desi nu aveau rezolvate probleme juridice. Despre asta este vorba si nicidecum de a pune in dificultate Primaria. Nu Primaria, nu executivul este vinovat, ci conducerea Consiliului Judetean.

Dl. Presedinte: Supun la vot primul amendament al dl. Moldovan .

Dl. cons. Moldovan: Suplimentarea cu suma de 13200 mii lei la cap. venituri, art.42.02.32 si pe partea de cheltuieli la cap. 81.02.40 combustibili si energie .

Dl. Presedinte: Supun la vot amendamentul.

Se voteaza: 21 pentru ,2 abtineri,.A trecut.

Dl. cons. Moldovan: Obiectul de investitie Steaua 3, alocarea la cap. 70.02.03 a sumei de 100 mii lei corespunzator cu diminuarea cu 100 mii lei la cap. 84.02.03.02 reabilitare infrastructura.

Dl. Presedinte: Supun la vot.

Se voteaza cu 23 pentru, 1 abtinere. A trecut.

Dl. cons.Moldovan: La Filarmonica, la cap. Finantarea Filarmonicii, transferul sumei pe care ei au avut-o prevazuta initial de 1295 mii lei era prevazuta la cap. investitii sa se treaca la cap. reparatii capitale.

Dl. Presedinte: Supun la vot.

Se voteaza: 25 voturi pentru . A trecut.

Dl .cons. Toanca: Repartizarea sumei de 11 miliarde 150 de milioane pentru studii de interes urban , cu mentiunea ca daca avem OK din punct de vedere juridic la proxima sedinta de consiliu printr-o rectificare sau un angajament bugetar ne vom onora partea care am stabilit-o impreuna.

Dl. Presedinte: Supun la vot.

Se voteaza: 11 voturi pentru , 6 impotriva ; 6 abtineri. A cazut.

Supun la vot intreg proiectul de hotarare cu amendamentele votate .

Se voteaza: 24 voturi pentru, 1 abtinere. A trecut .

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a criteriilor și obiectivelor de performanță ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2007.

Dl. Presedinte:Nu au fost probleme.

Se voteaza 23 pentru, 1 abtinere. A trecut.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a funcțiilor publice la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

Dl. Presedinte: Are avize favorabile .Supun la vot.

Se voteaza : 25 voturi pentru. A trecut.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice, a Organigramei și a Statului de Funcții la Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Dl. Presedinte: Are avize favorabile. Supun la vot. Se voteaza :24 pentru. A trecut .

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 2 din str. Miloia bloc B5 parter, către Tănasa Valeria.

Dl. Presedinte: Are avize favorabile. Supun la vot.

Se voteaza : 24 pentru. A trecut.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind finanțarea obiectivului „Modernizare str. Armoniei „ din obligațiuni municipale.

Dl. Presedinte: Pe marginea proiectului exista un amendament .

Dl. cons. Tucu: La comisia 4 a ajuns proiectul jumătate redactat cum trebuia , jumătate din alt text si trebuiau asezate cele 2 texte, dar acum au fost asezate cum trebuie.

Dl. Presedinte: Deschidem procedura de vot.

Se voteaza : 26 voturi pentru. A trecut.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea studiului de fezabilitate „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD Timișoara . Interconexiunea cu TA ER 19,7 - 1,4/0,3.

Dl. Presedinte: Nu are amendamente. Supun la vot. Se voteaza: 22 pentru. A trecut.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Extindere spații pentru activități școlare la Liceul Teoretic Vlad Țepeș, Str. Negoi nr.47, Timișoara”.

Dl. Presedinte: Nu are amendamente. Supun la vot. Se voteaza: 24 voturi pentru. A trecut.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Torontalului - construire sediu RAR” extravilan Cioca Nouă, Municipiul Timișoara.

Dl. Presedinte: Nu are amendamente. Supun la vot.

Se voteaza: 23 pentru, 1 vot împotrivă . A trecut.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu rezidențial - Blocuri de locuințe colective și servicii” str. Grigore Alexandrescu nr. cad. 23350, 23349 Timișoara .

Dl. Președinte Bîrsășteanu: Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, deschidem procedura de vot.

Se votează: 22 voturi pentru

Proiectul de hotărâre a trecut.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificare și completare PUD - Piața Iosefin, str. Iancu Văcărescu Timișoara.

Dl Președinte Bîrsășteanu: A trecut prin comisii. Comisiile I,II. III - fără amendamente. Comisia IV, cu discuții.

Dl cons. Țucu: la Comisia IV au fost următoarele discuții. Acest PUD reflectă un PUZ 9                                                                                                                                       5

mai vechi ce se referea la toată zona atunci cînd se știa că și terenul prins într-o altă parte va intra pe acest PUD. Între timp știm că terenul respectiv , a fost revendicat de un cetățean german care va dobândi acest teren. Am cerut în comisie să se facă retrasarea arealului PUD-ului, pe terenul proprietatea primăriei în acest moment. Cealaltă parte să nu intre sub incidența acestui PUD pentru că mi s-a părut normal acest lucru și să rămână cu vechea destinație, să nu facem noi modificări pe alt teren și să ne trezim cu alte complicații . Impactul acestui PUD să fie strict la zona proprietății publice. Aceasta a fost cererea mea.

DL. Primar: Noi asta facem dar dvs, cum puneți problema noi ar trebui să modificăm toată documentația. Eu am făcut o Notă privind amendamentul Comisiei IV și cer respingerea acestui amendament pentru că : „Noua documentație PUD menține parțial prevederile Planului Urbanistic de Detaliu inițial și cuprinde modificări doar pentru parcelele care sunt proprietatea Statului Român și Primăriei Municipiului Timișoara , în sensul unei clădiri de P +2E . Aceasta documentație de urbanism respectiv PUD cuprinde modificarea solicitată pe aceeași zonă de intervenție având aceleași tipuri de proprietate implicând modificări doar ale procentului de ocupare a terenului și ale coeficientului de utilizare a terenului și a regimului de înălțime pentru că noi am dorit să o facem în regim de parter și acum dorim să o facem în regim de 2E tocmai pentru a nu construi pe acea proprietate privată deci părerea mea este să o votăm așa cum a fost înaintată. Noi prin această Notă care a fost înaintată și pe care o atașez ne angajăm doar pe terenuri aparținând Statului Român sau primăriei Municipiului Timișoara pentru că altfel o luăm de la capăt . Eu cred că interesul orașului este să demarăm acest PUD și lucrările , ați văzut cum este Strada Văcărescu. Noi dorim să rezolvăm acolo și probleme legate de circulație, mă refer la carosabil pietonal, parcări și zone verzi.

Dl cons. Țucu: Eu am înțeles absolut totul domnule primar. Chestiunea care era. Recomandarea am făcut-o în comisie și de când a trecut prin comisie , am crezut că există capacitatea de modificare fiind vorba de a trasa doar niște linii. Arhitectul care avea documentația putea să rezolve problema. Dacă în 2 săptămâni nu s-a putut, asta este eu am înțeles ideea. Nu mă voi opune refacerii zonei dar chestiunea cu drumurile, aia este rezolvată ,a intrat în alt PUD, acesta se referă doar la Piață și să nu amestecăm problemele să creăm impresii greșite. Aici este vorba doar de construcția din piață și de extinderea ei. Dacă nu s-a putut, nu s-a putut, asta e. O acceptăm ca atare cu asumarea Notei pe care Executivul o atașează la hotărâre.

Dl. Primar: Când m-am referit la circulație, știu că nu acest PUD o rezolvă, ci este prevăzută ca obiectiv din Pud-ul din 2006. Nu putem da curs acestei rezolvări dacă nu începem odată clădirea acolo să eliberăm strada și să putem face parcări și ce mai este.

Dl. cons. Bîrsășteanu: Deci retrageți acest amendament, care a fost rezolvat de Nota pe care o atașează executivul la Hotărâre. Supunem la vot acest proiect.

Se votează: 23 voturi pentru

A trecut acest proiect.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Demolare și construire unitate de locuit P+2M” str. Herculane nr. 17. A, Timișoara.

Dl cons. Bîrsășteanu: Nu au fost amendamente pe comisii Supun la vot

Se votează: 23 voturi pentru, 1 abtinere, 1 vot impotriva

Proiectul de hotărâre a trecut

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare casă unifamilială”, str. Armoniei nr. 24 B, Timișoara.

Dl. cons. Bârsășteanu:A trecut prin comisii.

D-na Vlad: pentru ce trebuie PUD pentru casă unifamilială și să aștepte omul atîta timp în plus 3 - 4 luni.

Dl Ciurariu: Dacă PUG prevede ca o casă să se poată face prin PUD noi trebuie să ne supunem și să eliberăm CU ca atare, indiferent dacă este vorba de extindere sau construcție nouă.

D -na Vlad: Nu credeți că este prea mare birocrația

Dl. Ciurariu: Așa cum am mai spus acest PUG a pornit în anul 1996 și votat în anul 2002 și în acest moment este depășit. Din păcate studiile de densificare sunt premergătoare pentru elaborarea PUG. Fără ele eu nu pot lansa tema pentru noul PUG. Eu pot să spun că zilnic semnez CU cu PUD, mult mai multe decât ar trebui pentru că PUG -ul nu mai face față cerințelor pieței.

D-na Vlad: Eu știu această treabă numai că noi am convenit că odată cu venirea dvs pe funcția de arhitect șef , vom aducem modificări atât aberațiilor care există în regulamentul intern de aplicare a urbanismului cât și acestor inadvertențe legislative care obstrucționează dezvoltarea orașului și aduc multe minusuri.

Dvs. ar trebui să porniți, aveți inițiativa, să putem rezolva pentru că populația suferă iar un PUD durează de la 8 luni în sus. Trebuie să corectați acest neajuns.

Dl Ciurariu: Dacă luăm statistic cum lucrăm , noi avem rezultate mult mai bune decât restul orașelor din țară chiar dacă în momentul de fată am 3 săptămâni de când am 2 arhitecți angajați. În acest an am reușit să angajăm 12 oameni. Anul trecut nu am reușit să angajez nici un om.

Formarea unui om care să analizeze documentații de urbanism durează iar noi îl facem la viteză maximă și rezultatul este că în acest an am aprobat mai multe documentații de urbanism decât în ultimii 5 ani.

Mai mult de atât nu pot să fac cu aparatul pe care îl am.

Dl Primar: PUG-ul a ieși în 2002 pe durată de 5 ani. Am aprobat în urmă cu 2-3 luni o prelungire pe încă 2 ani. În acest interval trebuie acționat cu PUD-uri. Dacă vom reuși să-l facem mai repede cu atât mai bine. Ceea ce spunea dl Țoancă cu cele 10 proiecte , eu subscriu și mă angajez ca la proxima rectificare de buget să găsim surse pentru finanțarea acestor proiecte . Vreau să vă spun că optica este diferită. Noi am fost criticați și luați în derâdere de ce unii, ex. Cluj, ei au făcut 14 PUD și noi numai 70-80 . Am făcut mai puține pentru că nu am cerut PUD-uri peste tot și numai acolo unde se impunea pentru că nici pentru noi nu este plăcut să facem PUD și să punem lumea pe drumuri. Dacă problema PUG se va rezolva până în 2009, evident că se va renunța la această practică, dar până atunci , nu avem altă alternativă.

Dl Cons. Bîrsășteanu: Supunem la vot

Se votează: 26 voturi pentru

A trecut și acest proiect

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Bloc de locuințe colective”zona Mureș -Muzicescu CF nr. 145581, nr. cadstral 14325-14327/4; 14325-14327/6/a, Timișoara .

Dl cons. Bîrsășteanu: Acest proiect a trecut prin comisii favorabil, fără discuții

Se votează: 22 voturi pentru, 2 abtineri, 1 vot impotriva

A trecut

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare cu corp administrativ” - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Șagului, D.N. 59, km 8 dr., intravilan extins Timișoara.

Dl cons. Bîrsășteanu:A trecut prin comisii, fără discuții la Comisia II

Se votează: 25 voturi pentru

A trecut

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcții pentru servicii - Birouri și Locuințe”, Str. Mircea cel Bătrân nr.1, Timișoara.

Dl cons. Bîrsășteanu: A trecut la Comisia II favorabil

Se votează: 26 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe Colective”, Str. Mareșal Constantin Prezan nr.146 - 148, Timișoara.

Dl cons. Bîrsășteanu:A trecut favorabil la Comisia II

Se votează: 24 voturi pentru,1 vot impotriva

A trecut

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Biroul de Consiliere și Formare - Start Timișoara în vederea organizării proiectului „Scriere de proiecte pentru cadre didactice „ în perioada 01.10. - 31.12.2007.

Dl cons. Bârsășteanu: Are avizul comisiilor I, III și V.

Se votează:           - 25 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Asociația „Astra Română” pentru Banat - Porțile de Fier și românii de pretutindeni („Astra Română”), în vederea organizării Congresului Internațional ediția a XVI - a „Identitatea culturală a tuturor românilor”, în perioada 05.10. - 07.10.2007.

Dl cons. Bîrsășteanu: Are avizul favorabil al comsiilor.

Dl Petrișor: Nu corespund datele din proiectul de hotărâre și cele din invitație.. Reprezentantul lor să ne spună exact data de desfășurare.

Reprezentant Astra Română: Perioada este de 12.10 - 15.10 2007.

Noi dorim dacă se poate să măriți suma cu 5- 10 mii de lei, având în vedere că sunt foarte multe cereri de veniri în România mai ales din Basarabia , Bucovina, Timoc, Bulgaria, Serbia.

Dl cons. Bîrsășteanu: Cu toată paciența aș dori să vă explic că în Comisia de Cultură sau drămuit cu foarte multă parcimonie , sumele pe care le avem și tot ce am oferit a fost maxim pe proiect în funcție de eligibilitatea proiectului asa că vizavi de sumă nu putem umbla ci numai față de perioada de desfășurare.

Se supune la vot amendamentul privind data de desfășurare: 12.10.- 15.10.2007

Se votează: 24 voturi pentru

Se votează proiectul de hotărâre: 26 voturi.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și teatrul național M. Eminescu Timișoara în vederea organizării „Festivalului Internațional al Dramaturgiei Românești 2007” în perioada 06.10. -12.10.2007.

Dl preș. Bîrsășteanu: Avizul favorabil al comisilor.

Se votează: 25 voturi.

A trecut

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Fundația Academica Culturala Timișoara în vederea organizării „Concertului Festiv în Peștera Românești” în data de 14.10.2007.

Dl. preș. Bîrsășteanu: Are avizul favorabil al tuturor comisiilor fără discuții.

Se votează: 26 voturi pentru

A trecut.

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Liceul Sportiv „Banatul” Timișoara în vederea organizării proiectului „Educație prin și pentru sport în context european” în 10.11.2007.

Dl cons. Bîrsășteanu: Are avizul favorabil al tuturor comisilor.

Se votează: 24 voturi pentru A trecut.

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Asociația pentru Muzică Urbană „TM BASE” Timișoara în vederea organizării proiectului Festivalul Internațional de Muzică Electronică „TM07BASE”, în perioada 18.10.2007 - 20.10.2007.

Dl cons. Bîrsășteanu: Are avizul favorabil al tuturor comisilor.

Se votează: 22 voturi pentru

A trecut

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de Asociere dintre Municipiul Timișoara și Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon „ Timișoara în vederea organizării proiectului „Zilele teatrului tânăr francofon”, în perioada 14.11.2007 -16.11.2007 .

Dl cons. Bîrsășteanu: Are avizul favorabil al tuturor comisilor.

Se votează: 24 voturi pentru

A trecut

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Baschet Club TIMBA Timișoara.

Dl cons. Bîrsășteanu: Are avizul favorabil al tuturor comisilor.

Se votează: 24 voturi pentru

A trecut

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Uniunea Timișoreană de Karate în vederea organizării concursului de karate „Cupa României 2007” în data de 02.12.2007.

Dl cons. Bîrsășteanu: Are avizul favorabil al tuturor comisilor.

Se votează: 22 voturi pentru

A trecut

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv „Florin Teodorescu” Timișoara în vederea organizării Concursului Internațional de Culturism și Fitness „Cupa Libertății” -Memorial „Vasile Balmuș”, ediția a XIX, în data de 27.10.2007.

Dl cons. Bîrsășteanu: Are avizul favorabil al tuturor comisilor.

Se votează:           - 23 voturi pentru

A trecut.

PUNCTUL 1 SUPLIMENTAR

Proiect de hotărâre privind construirea unui centru de zi pentru copii din cartierul Kunz.

Dl cons. Bîrsășteanu: Are avizul comisilor III și IV luate înainte de plen

Se votează: 23 voturi pentru.

PUNCTUL 2 SUPLIMENTAR

Proiect de hotărâre privind emiterea unei HG

Dl preș. Bîrsășteanu: Proiect propus de primar, are avizul comsiilor.

Dl cons Grindeanu: Aici sunt mai multe întrebări, în primul rând pentru domnul Secretar.

Acum câteva luni am mai preluat o dată preluarea a 60 ha, acum mai preluăm o dată. Eu v-aș ruga să aveți un dialog mai bun , că văd că în alte domenii aveți , cu cei de la Consiliul Județean. Pentru că azi dimineață la Consiliul Județean s-a votat proiectul Cartier Viola pe acest amplasament. Domnule Secretar când mai faceți chestiuni din acestea, sau cine le face,,vorbiți și cu cei de la Consiliul Județean, s-a amânat, este o dezbatere publică ce s-a cerut, dar pe aceeași locație. Nu mai înțelege nimeni nimic. Ne batem pe cele 60 ha care le-am mai votat o dată că le preluăm. Acum le mai votăm o dată.

Dl Secretar: E perfect. Eu am crezut că scap azi și nu mai vorbesc nimic. Mai puțin și scăpam. Ce doresc să vă spun este că am trimis, este vorba de cele 60 de ha pentru care ne luptăm și noi să dăm celor care au dreptul să primească teren și CJ să facă ce doresc,-Cartier Viola sau ce vor,- revin , am trimis acel proiect de hotărâre la Guvernul României dar bine înțeles că l-am trimis fără acordul Consiliului Județean că doar nu sunt ei dispuși să ne dea acordul. Guvernul printr-o adresă , ne-a comunicat că , în primul rând , nu se ia de la Consiliul Județean ci se ia de la Agenția Domeniilor Statului și , în al doilea rând , dacă îl modificăm în forma actuală ne cere și acordul Prefecturii și acordul Consiliului Județean. Dacă este negativ , este negativ, dar nu să trimitem fără știința lor și așa mai departe.

Și acum dumneavoastră nu urmează decât să votați în forma aceasta că se ia de la ADS cu acordul Consiliului Județean, este o notă de la Guvern, semnată de ministrul Administrației și Internelor și urmează că noi să înaintăm..

Dl Grindeanu: Deci din câte înțeleg azi la Consiliul Județean s-a discutat un proiect când de fapt Consiliul Județean nu este proprietar pe acel teren.

Dl Secretar: Acum haideți să o spunem pe aia dreaptă, da ... Deci acest teren de 60 ha sa luat de la ADS pentru deponeu. Prima dată ni s-a dat nouă la Consiliul Local, a venit județul și a spus că ei obțin mai repede aprobările și fondurile de la Bruxelles și așa mai departe, și au cerut terenul la ei. A fost dată hotărâre de guvern pentru deponeu. Ați venit și ați fost de acord să le dăm pentru deponeu. Ei nu mai fac deponeu, fac Cartier Viola.

Nu se mai face deponeu și normal ar fi fost trecerea inapoi la ADS cum vrea Guvernul iar Guvernul României hotărăște ce face cu acest teren. Îl dă la CJ, sau pentru reconstituiri dar stabilește o destinație clară. Asta era discuția.

Dl Grindeanu: Domnule Secretar, în acest moment cine este proprietar.

Dl Secretar: În momentul acesta este domeniul public al Consiliului Județean. Dar Guvernul României este cel care poate hotărâ. Știți cum se spune: Dumnezeu a dat , dumnezeu a luat. În acest caz el este Dumnezeul.

DL Țoancă: Este adevărat că cele 60 ha sunt scoase din circuitul agricol și pe CF scrie -curs construcții - și în acest caz ar fi foarte greu să le retrocedăm oamenilor pentru ca nu mai vorbim despre terenuri agricole ..

Dl Secretar: Acestea sunt fantezii de primăvară.

Dl Țoancă: Venea întrebarea legitima: Cine plătește pentru scoaterea din circuitul agricol si apoi pentru reintroducerea.

Dl. SECRETAR: Am avut o emisiune televizata cu domnul presedinte Ostaficiuc și in cadrul acelei emisiuni televizate domnul Ostaficiuc a spus ca ei acum fac un Studiu de Fezabilitate, s.a.m.d. deci cum facem si noi, nu au nimic pregatit pentru terenul ala in momentul de fata. Cum e si cu cartierul VIOLA. Pai daca vrei sa faci ceva... exact cum am vrea noi sa facem o treaba de intentie, asa si ei. sinteti de acord sa ne asociem.s.a.m.d.

Dl. GRINDEANU: Nimeni nu pune in discutie. Noi am mai votat.

Dl. SECRETAR: Lasati asta. Eu am avut o vorba, la mine Mos Mitru spunea o vorba.: „Pana în prezent noi sântem la putere. Cand n-om mai fi noi, or fi altii”,si se referea la politica interbelica. Acum este un Guvern Liberal.”

Dl. GRINDEANU : Sinteti liberal ?

Dl. SECRETAR: Eu nu fac politica! Eu va spun o vorba. Daca vine motiunea, tot ce discutam noi acum aici cade. Si atunci cade si proiectul asta!

Dl. ȚOANCA: V-ati dat cu liberalii.

D -na VLAD: Nu va suparati domnule secretar daca nu faceti politica legea asta cu retrocedarea terenurilor cand se incheie în Timișoara?

DL. SECRETAR: Dupa ce ies eu la pensie.

Dl. BARSASTEANU: Acest proiect are avizul juridic al secretariatului.

Dl. PASCUTA: Din partea Consiliului Judetean este prezent in sala domnul consilier Stefan Pace.

Dl. PACE: Este total eronata povestea ca la Consiliul Judetean s-a discutat acest proiect al Cartierului Viola. Exista numai o scrisoare de intentie care nu s-a dorit nici macar sa se introduca pe ordinea de zi. Deci, o data respins proiectul aici eu nu cred ca are sorti de izbanda in partea cealalta.

Referitor la a doua parte. Pe cartea funciara exista acea treaba scrisa romaneste : „ curti constructii” deci Hotararea de Guvern nu poate sa treaca de la curti-constructii la arabil si invers.

Dl. SECRETAR: La noi nu este C.F.-ul ala. Noi avem altceva.

Dl. TOANCA: Acest proiect de hotarare are un referat si foarte pe scurt o sa va intre un singur lucru: -faceti referire in Adresa adresata Guvernului la cele 63 de hectare teren agricol de la USAB pe care probabil ca o sa le luati, la acestea 60 care desi sint curti-constructii si 70 la Sanandrei. Totusi sint in total 193 de hectare si nu 253 de hectare cat spuneti ca avem nevoie. De ce nu faceti de loc referire la acel teren din Mehala? De ce lasati sa se inteleaga ala am putea.. Probabil ca o sa mi se raspunda ca acel teren este in litigiu. Daca il castigam acela este al nostru, al primariei. Daca este in litigiu si nu faceti referire la el pentru finalizarea legilor retrocedarii , de ce facem referire in tot felul de proiecte utopice sa ne ridicati toti suporterii de la Poli in cap ?

De ce mergem cu masuri diferite? La Guvern nu spuneti ca s-ar putea sa ne intabulam cu 120-150 ha ca ne-a dat in judecata o asociație fantoma... dar la discuțiile pe sub masa cu cei de la Poli exact locatia respectiva ati pus-o deoparte.

Dl. SECRETAR: Ala este terenul de rezerva.

Dl. TUCU: Rezerva cui?

Dl. TOANCA: Rezerva de campanie electorala, am inteles.

Dl. BARSASTEANU: Aveti dreptul sa votati cum doriti acest proiect. Cine este pentru? Dl. GRINDEANU : Domnule presedinte eu inteleg dorinta domnului secretar de a trimite totul asa in derizoriu si de a ne spune povete. Acum cateva luni noi am mai votat odata preluarea. Acum am inteles ca nu mai preluam de la Consiliul Judetean, preluam de la A.D.S. Inteleg ca totusi in C.F. proprietar este Consiliul Judetean, e scos din circuitul agricol, si sa ne explicati si vis-a-vis de cele 200 ha sau cate sint in deficit, de ce nu le acoperiti prin proiectul sau prin surplusul existent in Mehala ?

Dl. SECRETAR: La noi C.F. -ul care exista nu este cu nici o curte si nici o gradina, este C.F.-ul, terenul care a fost preluat de la ADS preluat. Noi, daca ne-a cerut Guvernul si ne-a spu ca „nu va putem da in forma asta pe Consiliul Judetean, si trebuie sa cereti de la ADS” si al doilea lucru sa cereti acordul Consiliului Judetean.

Referitor la terenul de la Mehala, cand am spus rezerva am spus cu ghilimele de rigoare. Nu poti sa spui rezerva un teren de care toata lumea vorbeste de el de 3 luni de zile. In momentul de fata nu l-am bagat in nici o discutie pentru ca sint procesele cu Asociatia CONCORDIA, in care ei cer acele suprafete si nu o sa aibă ei castig de cauza.

Nu pot sa fac referire pe un teren care este in procese si care acum va vine, am luat pentru utilitate publica ati luat dumneavoastra un ha sa faceti pasajul acela si a atacat si acela in instanta ca sa anuleze hotararea.

Dl. TOANCA: Dar l-ati bagat in proiectul VIOLA. In proiecte guvernamentale de retrocedare legale nu-l bagati si in proiectul „Viola” il bagati.

Dl. SECRETAR: Dar nu s-a bagat. proiectul Viola cand s-a bagat a fost la o treaba de intentie. nu a fost o treaba concreta.

D -na VLAD: Considerati ca acest proiect „Viola” care mie mi se pare o chestie extraordinara, vi se pare ca este o treaba rea sau o treaba destructiva pentru Timisoara. Dl. SECRETAR: Mie mi se pare o treaba extraordinar de buna. ..

D-NA VLAD: Atunci de ce ne tot impiedicam ?

Dl. SECRETAR: Va rog sa nu ma intrebati pe mine cine si de ce se impiedica.

Dl. BARSASTEANU: Aceste discutii vor fi subiectul unui proiect dintr-o sedinta viitoare. Acum se supune la vot acest proiect daca incercam sa recuperam acest teren de la Guvern. Ce-o sa facem cu el dupa aceea o sa discutam la vremea respectiva.

Dl. SECRETAR: Stiti cum este in politica. promiti mult si faci putin.

Dl. CIUHANDU: Noi discutam despre acest proiect de hotarare dar cred ca trebuie sa avem la baza extrasul C.F.

Eu stiu ca nici un proiect de hotarare si nici o autorizatie nu se elibereaza din primarie daca nu are extrasul C.F. la zi . Eu vreau extrasul C.F. la zi si vedem cine este proprietar si ce scrie la zi. Am auzit punctul de vedere al consiliului Judetean.si eu cred ca nu putem sa facem chestia asta!

Dl. SECRETAR: Dumitrescu! C.F.-ul unde e?

Dl. BARSASTEANU: La documentele pe care le avem nu este atasat acest C.F. Aveti vreo propunere vis-a-vis de acest proiect?

Dl. CIUHANDU: Eu cred ca nu putem sa votam si propun sa-l amanam si sa-l scoatem de pe ordinea de zi.

Dl. MOLDOVAN: Ba da eu cred ca putem sa-l votam. Sa facem o simpla cerere

Dl. SECRETAR: Trebuie sa cereti o suprafata la noi. Eu cred ca acum, din scolile mele si din experienta mea, cineva sint aici cum se infiltreaza la partide, sinteti infiltrati de la judet ca sa le faceti jocul.

Noi cerem la Guvern, daca Guvernul nu ne-o da atunci nu ne-o da.

Dl. CIUHANDU: Domnule secretar dumneavoastra daca ati fi Guvernul puteti sa dati un teren pe care nu-l aveti? Discutam de o treaba care este locala. Este penibil ce facem noi acum. Eu as vrea sa va vad intr-o discutie cu domnul Ostaficiuc fata in fata aici in Consiliul Local.. .Trebuia sa-l chemați pe domnul președinte aici sa ne spuna care este situatia.

Nu putem sa votam un proiect care nu are la baza actul.

Dl. BARSASTEANU: Pana una alta avem un proiect de hotarare inclus pe ordinea de zi, aprobat de consiliu pe care il supunem votului Consiliului Local.

Dl. GRINDEANU: Vreau sa fiu bine inteles ca si grup PSD. Vreau clarificarea situatiei. Noi am avut intrebarile si am vrut clarificarea situatiei, sintem pentru preluarea acestor 60 ha la Consiliul Local.

Dl. BARSASTEANU: Supunem la vot pe baza acestui proiect. Cine este pentru ?

Se numara voturile                  - 23 voturi pentru si 4 abtineri

AL 3 -LEA PROIECT SUPLIMENTAR

Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de inchiriere dintre Parohia Romano-Catolica Timisoara -4 Iosefin si Lic. Teoretic Bela Bartok pentru imobilul situat in Timisoara B-dul Gen Dragalina nr. 11 A avand destinatia de unitate de invatamant.

Dl. BARSASTEANU: Acest proiect a fost trecut prin comisie inainte de plen. Cine este pentru ?

Se numara voturile:         - 25 voturi pentru si 1 vot impotriva

AL 4-LEA PUNCT SUPLIMENTAR

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.290/27.06.2006 privind aprobarea Regulamentului de Publicitate Stradala in Mun. Timisoara.

Dl. TUCU: Am propus acest amendament in sedinta din 27 iunie 2006. Amendamentul a fost votat 15 pentru, 1 impotriva si 1 abtinere. Dintr-o eroare nu a fost trecut in hotararea finala si nimeni nu a verificat. Doar atunci cand s-a ajuns cu operarea la regulament si s-a ajuns la art. respectiv s-a vazut ca a fost corecta obiectia si ca se crea o confuzie. Era vorba de un cuvant „precum” care a fost uitat si care crea o anumita confuzie. Cu bunavointa se putea interpreta corect dar daca exista o judecata strict juridica acel cuvant incurca.

Articolul vechi era: „ la mai putin de 50 m de intersectie este interzisa amplasarea sistemelor publicitare la sol si pe stalpi „( a fost omis, taiat) vorbesc de articolul adoptat in hotararea din 2006, nu de propunere ci asa cum s-a scris in textul hotararii „ precum si a sistemelor informative ce au forma, dimensiuni sau culori specifice semnalizatoarelor rutiere sau emit lumina intermitenta”

Se crea urmatoarea confuzie: se intelegea ca sint interzise toate sistemele informative, publicitare si din categoria sistemelor informative doar cele care au forma dimenisiuni sau culori ...

Daca se omite particula asta „precum” se intelege ca sint interzise atat sistemele publicitare cat si sistemele informative care contravin codului rutier si nu celelalte. Dl. KARAGENA: Acest gest ce-l facem noi acum este strict reparatoriu si nu exista alta posibilitate juridica . Astfel incat el trebuie sa fie proiect. Formalitatea de a-l mai vota acum este obligatorie dar el a fost votat, a trecut este absolut o chestie. Dl. BARSASTEANU: Cine este de acord cu acest proiect?

Se numara voturile:                - 24 voturi pentru

SUPLIMENTAR 5

Proiect de hotarare privind completarea art. 2 alin 2 din HCL nr. 347/22.02.2000 care reglementeaza acceptul tuturor donatiilor de terenuri fara sarcini oferite Primariei Municipiului Timisoara in vederea realizarii drumurilor in zonele de locuinte noi formate si a celor prevazute in P.U.G. al mun. Timisoara.

Dl. BARSASTEANU: Cine este pentru ?

Se numara voturile:         - 24 voturi pentru si 1 vot impotriva

Dl. TOANCA: Codul fiscal s-a modificat in 2003, acest proiect de hotarare vine astazi.

Dl. SECRETAR: Nu, s-a modificat in iunie 2007.

Dl. TOANCA: Pana acum cine platea? Oamenii? Ii si expropriam si le luam si banii? Dl. SECRETAR: Pana acum nu platea nimeni. Acum a venit ca-i si expropriezi si la cele de binefacere sa le ia si banii.

Dl. BARSASTEANU: Ordinea de zi s-a epuizat cu proiectele ce au fost aprobate. Avem in plus cateva adrese, recursuri gratioase.

Primul se refera la Adresa nr. SC2007/16661/20.07.2007 referitoare la plangerea prealabila formulata de doamnele Dragomir Daiana Raluca, Bugarschi Radmila si Pepa Viorica impotriva HCL nr. 229/19.06.2007 privind aprobarea reglementarii functiunilor, a regimului de inaltime a aliniamentului si a profilului stradal pentru strada Cloasca, incepand de pe B-dul Cetatii pana pe strada Gr. Alexandrescu Timisoara.

Dl. SECRETAR: La recursurile gratioase d-vs stiti legea va mentineti hotararea sau o revocati. Ei vor sa atace in justitie si sa aibă o justificare.

Dl. BARSASTEANU: Va mentineti sau nu aceasta hotarare adoptata de Consiliul Local?

Cine este pentru ? Se numara voturile:

- 23 voturi si 1 abtinere


Deci se mentine hotararea Consiliului Local.

Dl. BARSASTEANU: A doua adresa este nr. 2007/19914/30.08.2007 a Asociatiei de Pasunat „Concordia” referitor la contestatia la HCL nr. 263/31.07.2007 privind intabularea pietelor din mun. Timisoara.

DL. BARSASTEANU: Daca ne mentinem hotararea trebuie sa votam DA. Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 21 voturi pentru si 2 abtineri

Dl. BARSASTEANU: Al treilea recurs gratios este Adresa nr. 16405-16406 a domnului Oancea Viorel, o contestatie la proiectul de hotarare privind vanzarea spatiului din P-ta Badea Cartan nr. 1 .

Dl. OANCEA: Am facut acest recurs gratios pentru ca cred ca a fost o mica neintelegere in ceea ce priveste solicitarea mea si as vrea sa spun pe scurt acest lucru. Nu vreau sa cred ca a fost o actiune politica indreptata impotriva mea ci cred ca a fost o neintelegere.

Eu sint beneficiar al Legii nr. 341, legea privind recunostinta fata de eroii martiri si de luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989, spatiu pe care il am pe B-dul Tineretii este revendicat.

Conform dumneavoastra, H.C.L . nr.294/2006, art. 1 alin. F „ daca o institutie sau o societate comerciala cedeaza un spatiu in limita a 100 mp in favoarea unui beneficiar al Legii nr. 341/1990 spatiul va fi atribuit in mod direct persoanei respective.” Deci toate aceste lucruri au fost indeplinite, a fost legal, in rest nu era decat .. mi se aducea la cunostinta, a trecut prin cele doua comisii ale consiliului local, a fost aprobat, totul a fost legal si cred ca era o simpla formalitate. Chiar domnul primar mi-a spus ca s-au aprobat sute de spatii pentru beneficiarii acestei legi si nu vad de ce eu nu as beneficia... cred ca am avut un aport destul de mare in aceasta Revolutie datorita careia si eu sint deputat si dumneavoastra sinteti in Consiliul Local al mun. Timisoara. Daca este o actiune politica, cu tot respectul pe care vi-l datorez, pentru ca si eu am fost si primar si consilier municipal in aceasta institutie, ma vad nevoit sa apelez la caile legale si stiti foarte bine ca eu fiind deputat, actiunea mea se va indrepta catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru ca nerespectarea acestei hotarari a d-vs care prevede ca se atribuie acest spatiu beneficiarului respectiv inseamna un abuz in serviciu.

Cred ca lucrurile ca s-a spus la un moment dat ca si-a retras institutia respectiva avizul si dupa aceea si l-a dat inapoi, si l-a retras pentru ca a fost o presiune asupra domniei sale de catre cineva care.. in momentul respectiv eu am trecut de la partidul respectiv la Partidul Liberal Democrat. Atunci a existat o presiune dar s-a revenit si lucrurile s-au ameliorat.

Vreau sa spun ca nu am incalcat nici un fel de lege si totul este legal. Va multumesc.

Dl. TUCU: Avand in vedere ca si data trecuta rezultatul votului a fost o confuzie l-as ruga pe domnul secretar sa ne spuna cum trebuie sa votam pentru ca domnul deputat Oancea sa-si poata primi in atribuire, concesiune acel spatiu?

Dl. SECRETAR: Data trecuta a fost un proiect de hotarare pe care d-vs l-ati respins. Acum pe baza acestei cereri al domnului Oancea reluati discutia, proiectul exista, a fost trecut prin comisie cu verificarile de rigoare si daca sinteti de acord sa i se atribuie spatiul, intre timp dansii au revenit de acolo cu alta adresa, dar nu ne jucam cu spatiul nostru. Ba il dam ba nu il dam. Nu mai conteaza sanitar-veterinarul... din punctul meu de vedere. Consiliul Local administreaza aceste spatii. au renuntat, au revenit, tot timpul se joaca cu treburi din astea.

Dumneavoastra sinteti cei care hotarati. Dansul este in drept pentru ca a avut doua spatii si amandoua spatiile, a avut ghinionul asta sa i se ia. Au fost retrocedate.

Nici mie nu mi se pare nici corect, nici normal,stim foarte bine ce a facut, a fost si primar in acest oras.

Eu nu pot sa va influentez dumneavoastra sa va spun cum sa votati. Daca dumneavoastra pe baza acestei adrese spuneti ca sinteti de acord sa i se atribuie acest spatiu, se va consemna in procesul-verbal si se va intocmi un proiect de hotarare si i se va atribui spatiul. Avem hotarare de consiliu care este la noi .care se va repune in discutie.

Dl. KARAGENA: Trebuie sa votam cu NU. Nu ne mentinem..

Dl. BARSASTEANU: Practic noi votam repunerea in discutie a proiectului.

Dl. SECRETAR: Eu odata ce l-ati respins dumneavoastra nu l-am mai pus pe ordinea de zi. Era dreptul domnului Oancea sa ne ceara sa revenim asupra situatiei

Dl. GRINDEANU: Deci: daca votam acum cu Nu inseamna ca votam reluarea proiectului, daca votam cu DA inseamna ca sintem de acord cu votarea.

Dl. SECRETAR: Nu s-a dat o hotarare de consiliu de respingere la momentul respectiv, nu este o hotarare.

Dar acum dumneavoastra daca sinteti de acord vom relua proiectul.

Dl. OANCEA: Situatia este foarte clara. Acum discutati recursul gratios inaintat de mine in care eu cer ceva deci dumneavoastra supuneti la vot ceea ce cer eu. Nu este o hotarare a dumneavoastra ci este o solicitare, recursul gratios in care am cerut ceva Daca dumneavoastra sinteti de acord cu ceea ce am cerut eu inseamna ca hotararea de consiliu nou care va veni va fi pentru atribuirea spatiului respectiv. Daca sinteti impotriva recursului meu si nu sinteti de acord cu ceea ce am cerut eu atunci mergem mai departe.

Dl. TUCU: Regula interna a noastra este ca in cazul recursului gratios se face recursul gratios, consilierii analizeaza si voteaza daca isi mentin sau nu hotararea pe care au luat-o inaintea recursului gratios.

Pana acum am votat cu DA, adica ne-am mentinut recursul gratios la adresele dinainte, deci la dumneavoastra ar trebui sa votati cu NU!

Sa se consemneze in procesul-verbal ca nu ne mentinem respingerea hotararea si sa se reia, sa vina in primul plen de data viitoare sa dam acest amendament si sa-l votam. Dl. SECRETAR: Sinteti de acord sa i se atribuie spatiul din strada Badea Cartan nr. 1 beneficiarului Legii nr. 42, domnului Oancea ? Da sau Nu?

Dl. BARSASTEANU: Sinteti de acord sa i se acorde domnului Oancea acest spatiu? Se numara voturile:         - 21 voturi pentru si 4 voturi impotriva

D -na VLAD: Greseala in care noi cadem de fiecare data si votam asa cum nu trebuie este din vina executivului care ne strecoara fara explicatii anumite lucruri si anumite proiecte in ultima secunda.

Daca stiati ca are dreptul domnul Oancea trebuia sa ne si informati.

Dl. BARSASTEANU: Mai avem o Adresa nr .20117/10.09.2007 a doamnei Obarsanu Carmen referitoare la strada Horea Creanga.

Dl. SECRETAR; Problema este urmatoarea si pentru mine a fost clara de la inceput. Este o hotarare judecatoreasca. Noi trebuie sa depagubim a castigat in instanta, este dreptul dansei, e o portiune de 30 m de drum care nu s-a facut. Drumul trebuie facut in totalitate. Toata problema care se pune este ca domnul director de la drumuri sa spuna cand il face.

Dl. CULITA: Azi am primit o hotarare de la juridic de la dl. Chira in prin care ne someaza ca exista o sentinta judecatoreasca pe care noi sa o punem in aplicare.

Dl. SECRETAR: Deci faceti drumul sau nu?

Dl. CULITA: Da se face.

D-NA OBARSANU: Am doua intrebari: - cand s-a platit lucrarea, ca lucrarea s-a platit acum 1 an de zile si este vorba de peste 600 milioane in afara de banii care ni s-au dat Dna. Obarsan: Am o intrebare pe care vreau sa o pun. Spuneti-mi si mie cum este posibil, dvs. ati avizat favorabil trecerea in proprietatea proprietarului cladirii constriute prin A.N.L. pentru terenul aferent constructiei A.N.L. , ati avizat favorabil.

Dl. Secretar: Da.

Dna. Obarsan: Imi spuneti si mie temeiul de drept?

Dl. Secretar: Este pe lege , vi-l spun . Veniti acum cu mine acolo si vi-l spun.

Dna. Obarsan: Nu, nu veniti cu mine , dvs. v-ati facut singur lucrarea pentru Ordinul 589 .. ..singur v-ati facut cercetarea si v-ati atribuit in proprietate terenul aferent.

Dl. Presedinte: Noi am raspuns solicitarii dvs., asta nu are nici o legatura , declar inchisa sedinta consiliului local.

PRESEDINTE DE SEDINTA Cons. BARSASTEANU FLORICA

SECRETAR

IOAN COJOCARI