Proces verbal din 24.04.2007

Proces-verbal a Şedinţei Ordinare din data de 24.04.2007

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 24 -04-2007 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - cons. VASI CALIN VASILE

Din efectivul de 27 de consilieri au fost prezenti 25.

Au absentat : Puscas Florica si Sergiu Stirbu.

Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul viceprimar Dorel Borza, domnul viceprimar Adrian Orza si domnul secretar Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozia Primarului Municipiului Timsoara

nr.1312 /19.04.2007

ORDINEA DE ZI:

 • 1. Interpelările consilierilor municipali.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei MARIANA ȘORA.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului MIHAIL ȘORA.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului public cu personalitate juridică - Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, aflat în subordinea Primarului Municipiului Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de concesiune privind delegarea în mod direct a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare ce se va încheia între Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în calitate de concedent și S.C. AQUATIM S.A. în calitate de concesionar .

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de modificare și reafirmare cu privire la prima modificare și reafirmare a Contractului de împrumut și a Contractului de împrumut încheiat de Regia Autonomă Apă și Canal AQUATIM cu Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare modificat și reafirmat pentru finanțarea măsurii ISPA - reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate și modernizarea rețelei de canalizare în orașul Timișoara, România din data de 10 decembrie 2003.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asistență la Proiectul negociat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru implementarea unor măsuri de integrare socială a populației rroma din Timișoara.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități ANL, pentru anul 2007, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, strada Miloia - etapa III A realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

 • 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.329/25.07.2006 - privind vânzarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timișoara.

 • 14. Proiect de hotărâre privind schimbul de terenuri, proprietatea municipiului Timișoara cu terenuri proprietatea altor persoane.

 • 15. Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. AURORA S.R.L. a terenului înscris în C.F. 65841 nr. top 15924/1.

 • 16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de împrumut de folosință cu Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara.

 • 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 880,00 mp. din imobilul situat în Timișoara, Piața Huniade nr.3 către Centrul Județean de Resurse și Asistență Psihopedagogică.

 • 18. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Brândușei nr.17,.

 • 19. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Iasomiei nr.1.

 • 20. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Amforei nr.4.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de folosire a Sălii polivalente Olimpia Timișoara și Complexului sportiv Bega Timișoara.

 • 22. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor alocate de către Municipiul Timișoara către Serviciul de Ajutor Maltez în România.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr estimativ de 4198 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timișoara , pentru luna mai 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 157/28.05.2002.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara cu privire la realizarea de locuințe colective în zone exclusiv rezidențiale.

 • 26. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe cu regim de înălțime până la P+9E realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperișurilor tip terasă în acoperișuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansardare și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/28.03.2006 privind aprobarea Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuințe colective.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2008 a unor blocuri de locuințe - condominii din Municipiul Timișoara.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Hale producție A1318/1/2, extravilan Timișoara.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință unifamilială P+M”, strada Mircea cel Bătrân nr. 65, Timișoara.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcții pentru locuințe - construire casă P+M”, str. Telegrafului nr. 81, Timișoara.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe și funcțiuni complementare”, Freidorf parcela A1114, Timișoara.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru locuințe în regim maxim P+2E+M”, strada Ion Cristoreanu , Timișoara.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcție clădire plurifamilială P+2E+M”, str. Lorena nr. 56, Timișoara.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Imobil de locuințe colective cu servicii P+5E+PENTHOUSE”, str. Barițiu nr. 40 și str. Gării nr.10, Timișoara.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcție fabrică - produse panificație Zona Freidorf”, Timișoara.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Bloc apartamente”, str. Cluj nr.16, Timișoara.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare regim de înălțime imobil existent”, str. Colonel Enescu nr.1, Timișoara.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reamenajarea și modernizarea Parcului Botanic” din Municipiul Timișoara.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reamenajarea Parcului Rozelor” din Municipiul Timișoara.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate economică „Varianta de ocolire Timișoara Sud Km.0+000 - km. 25+400” - proiect executiv între Podul Bega la Km. 28+00 și Nordul Rutier Km.549+076 pe DN6.

Dl. VASI: Supun votului procesul-verbal al sedintei anterioare.

Cine este pentru ?

Se numara voturile:         - 19 voturi pentru

Avem o scrisoare referitoare la dl. Paul Goma, daca doriti includerea pe ordinea de zi ? Cine este pentru ?

Se numara voturile:         17 voturi pentru

1 vot impotriva

3 abtineri

Cine este pentru ordinea de zi cu completarile facute?

Se numara voturile:         23 voturi pentru

Dl. VASI: In continuare trecem la primul punct al ordinei de zi, interpelari.

INTERPELARI:

Dl. PASCUTA:     Primul punct este legat de o cerere formulata de reprezentanti ai

Asociatiei de proprietari din Zona Girocului, Braytim. Am fost contactat de reprezentantii acestei asociatii care mi-au spus ca de cateva luni de zile incearca sa cumpere terenul pe care am inteles ca momentan il au doar in concesiune de la primarie. Se pare ca lucrurile se misca greu si doresc sa intreb executivul care este intentia primariei in aceasta directie si eventual ce putem face noi Consiliul Local pentru a urgenta lucrurile.

Al doilea punct se refera la Complexul Studentesc dupa o perioada dupa o perioada in care parea ca ne indreptam atentia asupra situatiei din Complex, vad ca apar constructii pe toate colturile , din toate directiile, nu stiu in ce masura sint autorizate. Din punctul meu de vedere nu au ce cauta acolo tot felul de aparitii ciudate.

O alta intrebare se refera la modul in carese organizeaza concursurile pentru Politia Comunitara stiu ca este de ajuns pentru un simplu agent liceul. Cu toate acestea am fost contactat de un timisorean ca a venit sa se inscrie la concurs si i s-a respins dosarul pe motiv ca a adus diploma de licenta in loc de diploma de bacalaureat. Imi vine greu sa cred ca poti primi diploma de licenta la Universitatea de Vest daca nu ai terminat liceul. Mai mult sefa de la personal a incercat sa-mi explice ca se poate asa ceva.

Ultimul punct este legat de forumul primariei care s-a inchis. Eu eram unul din consilierii care culegeau sugestii de nemultumire ale timisorenilor prin intermediul acestui forum. As dori sa aflu motivele pentru care a fost inchis si perspectivele care exista pentru a fi redeschis. Eu cred ca sintem o primarie serioasa si daca primariile din Neamt reusesc sa administreze acest forum pe care sa nu apara link-uri pe site-uri obscene eu cred ca si in Timisoara se poate realiza acest lucru.

Dl. PRIMAR: Referitor la terenurile din Giroc pot sa va spun ca acel proiect a fost un proiect pilot incheiat intre Guvernul Romaniei si al Frantei prin care un investitor privat francez a investit acolo. In 1991 cand s-a pornit aceasta investitie regimul juridic al terenului nu era rezolvat de nici un fel, si au fost probleme deosebite cu intabularea acelor terenuri .Ele au fost intabulate pe statul roman. Au aparut si complicatii ulterioare pentru ca partial unele dintre aceste terenuri au fost revendicate. In momentul de fata eu nu va pot spune mai mult. Deocamdata este o conjunctura mai delicata care deriva dintr-un trecut in care aceste terenuri nu aveau un regim juridic clarificat dar s-au facut constructii pe ele.

Constructiile din Complexul Studentesc,l-am rugat pe domnul arhitect sef sa-si delege acolo inspectorii de zona la Caminul 14 si 19 sa vedem ce se intampla. Daca nu sint autorizate sa faca propunere de demolare si le demolam.

Concursurile pentru Politia Comunitara, cred ca daca ai o licenta aia bate o diploma de bacalaureat dar s-ar putea ca functia sa bata gradul . Intrebati-o pe d-na Driha si poate va explica dansa.

Referitor la problema cu forumul primariei nu ma pot pronunta.

Dl. vice. ORZA: Referitor la forum , dumneavoastra domnule Pascuta nu ar fi trebuit sa puneti intrebarea asta pentru ca stiti foarte bine ce s-a intamplat acolo.Ar fi trebuit sa intrebe unii care nu stiau situatia. Au fost moderatori care au fost alesi de cei care erau inscrisi la ora respectiva pe forum, respectivii au renuntat din cauza ca au fost injurati, etc si nu a mai existat moderare pe forum. Si dupa aceasta au inceput sa apara mesaje la site-uri obscene sau link-uri la site-uri obscene si tocmai pentru ca sintem o institutie serioasa nu putem lasa sa functioneze acolo. In lipsa moderatorilor forumul nu se va deschide. Cand vor exista moderatori forumul se va dsechide.

Dl. PASCUTA; Voi gasi eu moderatori.

Dl. Vice.ORZA: Sint foarte convins de chestia asta.

D -na VLAD: In primul rand vreau sa-mi exprim nemultumirea referitor la faptul ca totalul materialelor din aceasta sedinta ne-au fost aduse marti si este foarte greu ca intr-o singura sedinta sa poti sa parcurgi 45 de materiale. Inseamna sa le privesti cu superficialitate, sa nu te poti opri asupra tuturor punctelor, s.a.m.d.

Al doilea punct pe care vreau sa-l aduc in atentia d-vs este faptul ca aveam in urma cu multe luni o interpelare vis-a-vis de copii care sint plasati in intersectii si care tulbura circulatia si poate ca ar trebui ca cineva sa se ingrijeasca de ei. Acum avem politie comunitara si in numar foarte mare, Politia Comunitara este la 10 m de ei si ei isi vad in continuare de treaba, fac tot felul de chestii urate.

Un alt punct este cel al drumurilor aflate in constructii. Unul este B-dul Revolutiei, care nu se mai termina, nu mai stiu care este termenul de finalizare . Sintem in luna mai si el nu este in prag de terminare. Vreau sa va spun ca este un grav prejudiciu adus spatiilor comerciale si tuturor comerciantilor care se afla in raza de actiune a santierului si eu cred ca trebuie sa tinem cont la executie si de parerea persoanelor care sint in spatiile respective pentru ca toti au salariati in subordine, platesc dari, impozite s.a.m.d

La fel este B-dul liviu Rebreanu unde am fost martor zilele trecute la un accient care ar fi putut sa fie o adevarata catastrofa. Intrebarile tuturor au fost cand se vor termina lucrarile pe b-dul L. Rebreanu.

Dl. PRIMAR: La materialele venite cu intarziere , poate avem si noi culpa noastra, domnul secretar cred ca este mai in masura sa va raspunda.

Cu cpoii din intersectie, Politia Comunitara are consemn expres si am discutat in repetate randuri sa-i ridice de acolo.

Bulevardul Revolutiei in mod normal ar trebui sa se termine la finele semestrului I, si vreau sa va spun ca din luna oct. Anul trecut si pana in luna martie anul acesta nu am avut autorizatie pentru a continua anumite lucrari pe partea de sud a bulevardului din motive legate de Agentia de Mediu.

In privinta B-dului L. Rebreanu , in mod normal de la data licitatiei, intr-un an de zile firma CONFORT trebuie sa-l termine.

Firma CONFORT a castigat o licitatie acolo si cea mai buna traditie romaneasca, dupa ce a castigat licitaia imi trimite adrese prin care cere decalare de termen si majorarea cu 20% a preturilor la betoane pentru ca trebuie sa bage betoane speciale. Eu nu voi accepta acest lucru si atunci lucrarile se vor intinde.

Exista o clauza in contract, dar pana vom face o noua licitatie sau pana renuntam la executant ne mai pasc inca 6 luni de tot felul de hartii. Dar nu vreau sa schimb executantul. Vreau sa faca lucrarea in conditiile angajate prin licitatia adjudecata.

Dl. ACHIMESCU: Daca va aduceti aminte domnule primar in momentul cand si-a adjudecat licitatia la pretul la care a luat-o cu inca doi competitori , eu am spus ca la banii aia nu se poate face. Sint curios cine este in comisia de licitatie ?

Eu am vrut sa intervin in legatra cu situatia Horticulturii. Am discutat si cu dl. director. Pe langa faptul ca a ramas fara sediu si am inteles ca sta cu biroul in masina... problema este ca noi Consiliul Local acolo avem in jur de 9 miliarde de lei vechi culturi care nu se pot muta. Ce se intampla cu suma de 300 000 Euro care este a noastra si cum putem recupera acesti bani?

Dl. PRIMAR: Valoarea licitatiei pentru B-dul Rebreanu. Acolo am fost mai multi si vreau sa va spun ca valoarea la care a adjudecat CONFORT-ul licitatia a fost cu vreo 3040 miliarde mai mica decat valoarea propusa de alte firme. Vreau sa va vad pe dumneavoastra in locul meu sa dati castig de cauza unei firme care vine cu 40 miliarde peste oferta minimala. Legislatia achizitiilor publice prevede ca prim criteriu valoarea, costul executiei lucrarii si normal ca s-a dat castig de cauza acestei firme.

In privinta Horticulturii, noi am luptata acolo pana la Curtea Suprema de Justitie pentru acel sediu si pentru acea suprafata de 11 ha in zona Caii Aradului. S-a pierdut la Curtea Suprema de Justitie. Cu domnul dragila am vorbit , am fost la fata locului, productia de 300 000 euro i-am recomandat d-lui Dragila sa negocieze cu proprietarul repus in drepturi ca pe masura ce se poate planta acea productie sa se faca predarea graduala, etapizata a acelui teren. Nu este vina mea ca in toamna Horticola si-a plantata acolo puietii si acum in primavara sentinta judecatoreasca ii obliga sa iasa. Daca aveti d-vs o solutie eu o urmez si o pun in aplicare. Recomandarea mea a fost sa se discute de catre societate cu fostul proprietar sau urmasii acestuia iar predarea terenului aferent acestor culturi sa se faca etapizat pe masura ce culturile se pun in opera. Dl. ACHIMESCU: Esti de acord domnule director, se poate intampla asa? Dl. DRAGILA: As vrea sa ma intelegeti pentru ca este o situatie grava. Problema este ca in urma sentintei definitive si irevocabile, a venit executorul judecatoresc, le-a dat termen de o saptamana sa eliberez constructia, sediul administrativ si retrocedarea care a fost data prin o dispozitie semnata de domnul primar si dl. Cojocari in data de 18.01.2007 in care s-a retrocedat si suprafata de 5 ha. Bineinteles ca am incercat toata saptamana sa eliberez spatiul administrativ ca sa nu am probleme cu executorul judecatoresc. Am ramas din suprafata de 10 ha cu 5 ha care nu au fost retrocedate familiei Steigel, proprietarul de drept. Problema este ca in momentul de fata , ieri am predat cheia la sediul administrativ, am evacuat tot ce a existat acolo, dar problema este ca pe suprafata de 5 ha sint constructii metalice de sera , si in momentul in care el este inscris in C.F si cu suprafata de 5 ha, aceste sere trebuie daramate. Rugamintea mea este: -eu sint un administrator al acestei societati ca angajat, nu am actiuni la aceasta societate, actionarul unic este Consiliul Local si rugamintea mea este ca d-vs sa decideti cine se ocupa cu protocolul de predare-primire a acestui teren, constructii si tot ce exista sub administrativ. Nu am aceasta putere din punct de vedere juridic ca eu sa semnez aceasta retrocedare. In momentul de fata problema este ca productia este de 4-7 ani de zile pe care am produs-o in circuit in pepiniera in suprafata de 1 ha este in plina vegetatie, nu pot sa o mut iar termen de evacuare li s-a dat o saptamana. In problema spatiului administrativ am gasit solutia, ne-am mutat in centrala termica cu Directia Comerciala, Administrativul, o parte ne-am mutat in Parcul Rozelor si eu directorul stau in masina.

Este o problema foarte grava si cineva trebuie sa raspunda. Societatea de Horticultura nu a fost parte in proces cu acest proprietar care revendica aceasta proprietate.

Dl.PRIMAR: Domnule Achimescu ce ati inteles d-vs din aceasta pledoarie si sa-mi explicati si mie.

Dl. ACHIMESCU: Este clar ca actionarii sintem noi si trebuie sa vedem ce facem si sa ne spuna domnul secretar daca adiministratorul poate semna in locul actionarilor ? Dl. PRIMAR: Horticola este societate comerciala, nu mi se pare corect si consider ca asta este fuga de raspundere...

Pe cine sa nominalizez ? Predarea -primirea trebuie sa o faca cine a lucrat acolo. Nimeni nu incrimineaza faptul ca s-a plantat cu ani in urma ca noi n-am stiut ca acel lucru va trebui retrocedat, cand tot la insistentele horticulturii ne-am dus pana la Curtea Suprema pentru ca daca ne opream pe parcurs situatia ar fi fost alta dar ar fi venit obiectiunea ca nu ne aparam drepturile si capitalurile s.a.m.d.

Am mers, am pierdut si acum trebuie sa gasim o solutie in care sa se implice toti si raspunderea trebuie sa o preia toti nu sa fie pasata de la unii la altii. In privinta viitorului acestei societati cred ca aceasta societate trebuie sa dispara si cred ca trebuie sa devina un serviciu public de pajisti si parcuri asociata la Gradina Zoologica si Parcul Botanic pentru ca in momentul de fata, prin aceasta vaduvire patrimoniala nu mai are nici o perspectiva sa exista ca si societate comerciala. Lucrul asta mi se pare intelept sa gandim si la treaba asta.

Pe moment o sa-l ajutam pe domnul Dragila, problema nu se poate rezolva de azi pe maine. In numele Statului Roman am fost noi, primaria in proces cu urmasii fostilor prorpietari dar asta nu inseamna ca predarea - primirea trebuie sa o faca primarul sau secretarul sau directorul economic, cei care au avut un mandat din partea AGA trebuie sa-si asume raspunderea.

Dl. PETRISOR: Mai sint anumite chestiuni la care n-am primit raspuns. Notificarea pe care a facut-o acea familie cand a fost facuta ? Daca acea notificare a fost trecuta in C.F.? Horticultura ar avea un drept de retentie care stim ce inseamna, adica nu iese de acolo pana nu primeste suma respectiva, sint niste chestiun de subtilitate juridica la care ar trebui sa ne aplecam. Daca a facut acele investitii inainte de a fi notificat procesul, dansul nu este culpabil in viziunea mea si atunci astia imbogatindu-se si beneficiind de acele chestiuni care sint acolo poate face o actiune in care sa solicite asta in baza unui drept de retentie.

Daca dansul nu a fost citat este discutabil daca nu ar fi admisibila o contestatie la executare careia sa-i fie opozabila societatea Horticultura care chiar sta acolo. Dl. SECRETAR: Culpa pentru ce s-a pus acolo, ce s-a cultivat nu are nimeni , pentru a ca acum 7 ani nici nu a fost revendicata, nu am stiut nimic, societatea a vrut sa se extinda. Problemele care sint aici noi le discutam de 4 ani . Sub acest aspect am avut si control de la Bucuresti daca am epuizat toate caile de atac, daca ne-am aparat. Am fost de doua ori la Curtea Suprema, ne-am intors inapoi, omul a facut presiunile lui cu executori ca sa-si intre in posesie cu drepturile omului , cu Parlament, cu sesizari...eram in doua cercuri concentrice. Cert este ca omul este indreptatit, ne-a obligat pe noi prin hotarare judecatoreasca a venit cu executorul sa emitem acea dispozitie de care spune domnul Dragila, noi a trebuit sa emitem acea dispozitie, i-am facut comunicare si dansului de atunci de cand am emis-o.

In momentul de afta este o hotarare judecatoreasca definitiva irevocabila, dispozitia noastra s-a dus sa o puna in executare prin executor judecatoresc si cel care trebuie sa o puna in executare este S.C. HORTICOLA prin reprezentantii sai. Ce a facut domnul Dragila faceam si eu in locul dansului, sa sensibilizez adica consiliu si sa arat....”

- nu ma culpabilizati pe mine... eu trebuie sa predau in momentul de fata dar sa stiti ca e o raspundere.

Eu nu pot sa ma duc sa ma subrog drepturilor dansului ca societate comerciala, nu puteti nici d-vs nimic. Astazi trebuia prin hotarare de consiliu sa diminuam capitalul social cu acea suprafata. In AGA s-a facut dar trebuia si prin hotarare de consiliu pentru ca prin hotarare de consiliu la propunerea AGA s-a facut capitalul social. Nu s-a facut astazi, poate mai obtinem un termen pentru ca nu s-a diminuat capitalul social. Problema in sine nu opreste executarea faptul ca eu introduc o contestatie la executare.

Au venit deja executorii, a semnat un proces-verbal cu ei, s-a obligat ca pana la data de ... rezolva problema, data de este azi sau maine si sigur ca o sa vina peste el imediat.

Din punctul meu de vedere ce este de predat trebuie predat, ce este de recuperat trebuie sa recuperam, daca s-au facut imbunatatiri la sediu si sint acte, dovezi trebuie facuta actiune si cerute toate drepturile dar de predat trebuie predat. Dl. DRAGILA: As avea o rugaminte. Domnule primar eu nu fug de raspunderea de a semna, drrept dovada ieri am semnat procesul verbal de predare primire a sediului administrativ. Rugamintea mea este ca vreau si eu sa fiu acoperit din punctul de vedere al legii si profit de faptul ca este domnul doctor jurist aici. Doresc sa fiu mandatat din partea actionarului unic ca trebuie sa semnez aceste documente. Nu fug de raspundere. Va rog sa ma intelegeti dar peste 2 ani vine Curtea de Conturi si eu voi da socoteala cu ce drept am semnat cand eu nu am o actiune la aceasta societate. Dl. SECRETAR: Nu ti avut AGA ?

Nu v-a mandatat pe dumneavoastra?

Dl. DRAGILA: Domenule secretar eu nu ma duc pe vorbe ci pe documente.

Dl. SECRETAR: Ati avut acuma AGA. Ce ati hotarat?

Dl. DRAGILA: Diminuarea capitalului social ca este prima faza prin care incepem sa facem toate demersurile ca trebuie sa anunt in monitorul oficial si tot ce exista. Vreau sa fiu acoperit .

Dl. PRIMAR: Nimeni nu vrea sa va lase descoperit. Nu are decat consiliul local daca poate acum, daca nu-i legal si procedural nu ma pronunt, sa va dea aceasta imputernicire.

Dl. SECRETAR: Martea viitoare veniti cu toate actele, se face AGA inainte de sedinta si sa se stabileasca.

Sau este AGA acuma ?

Sa se stabileasca acuma atunci...

Dl. VASI: Propun sa se stabileasca acuma imputernicirea domnului director Dragila sa semneze actele necesare .

Se voteaza cu mana in acest caz. Cine este pentru ?

Se numara voturile: -

Deci domnul Dragila sinteti imputernicit din partea AGA.

Dl. KARAGENA: Doresc sa va aduc in atentie unele intersectii semforizate in care haosul este total. Ma gandesc ca rezolvarea acestor probleme ar fi prin montarea unui cronometru care sa avertizeze timpul care mai este pentru culoarea verde, rosu, etc. Doresc sa va intreb daca este suficienta aceasta interventie a mea sau considerati ca este necesara initierea unui proiect de hotarare pentru montarea catorva asemenea sisteme cum ar fi Michelangelo cu Eminescu si Loga unde la un moment dat pe culoarea rosie intersectia este blocata, verdele de pe pertea cealalta neputind sa intre in intersectie si cu posibilitatea hasurarii zonei in care oprirea este interzisa in acest loc.

Mai este si intersectia de la Electro de la pod in foarte scurt timpare sanse sa se blocheze din aceleasi motive.,

Dl. PRIMAR: Nu cred ca este nevoie de un proiect de hotarare, cred ca trebuie o discutie in comisia de circulatie, va invit joi de la ora 10.00 la Comisia de Circulatie si pana atunci ganditi intersectiile si le putem discuta acolo.

Dl. KARAGENA: Efectul este in codul Rutier. Daca noi hasuram acea suprafata, in acea suprafata nu ai voie sa te opresti.

Dl. TUCU: Exista o prevedere in Codul Rutier . Eu am facut o interpelare in urma cu un an si domnul consilier Culita Chis mi-a promis ca odata cu reluarea marcarii din toamna va relua aceasta problema. Codul Rutier scrie asa : esti obligat sa iei toate masurile ca sa nu ramai in zona activa a intersectiei. Nu-l intereseaza ce masuri sint luate. Nu ai voie sa stai acolo. 3 puncte penalizarea si o amenda de 3 milioane.

Dl. PRIMAR: Propun sa ne intalnim la comisie si sa stabilim intersectiile si daca vreti o hotarare de consiliu speciala o putem face dar nu este cazul.

Dl. KARAGENA: Nu dorim acest lucru dar daca era necesar...

Dl. PRIMAR: Vom discuta pe care si vom da un aviz din partea comisiei.

D-na BLAJ: Doresc sa intreb in ce conditii putem obtine realizarea unui stop selectiv in fata la Kaufland ?

In acea intersectie dimineatile se sta ore in sir iar cei care o iau la stanga nu au cum sa intre in intersectie din cauza celorlalte masini.

Dl. PRIMAR: Cea mai buna rezolvare ar fi fost realizarea unui sens giratoriu pe care noi am vrut sa-l facem si pe care nu l-am putut face din diverse motivatii inclusiv ca diversi riverani care ar fi fost beneficirii unor accese mai facile au refuzat sa cedeze teren, sa doneze primariei teren desi lucrul s-ar fi facut pe bani publici si au pretins sa-l cumparam la pretul pietei, fie sa facem schimburi si eu am refuzat treaba aceasta.

Veniti si dumneavoastra in comisie joi si cu specialisti putem gasi o rezolvare. A doua problema pe care vreau sa o ridic este ca am fost sesizati mai multi consilieri de presa si de cetateni din oras vis-a-vis de problema pomilor cumparati de primarie si plantati in oras. Care este situatia?

Dl. PRIMAR: Dumeavoastra aveti toate facilitatile sa primiti toate actele primare pe baza carora s-au achizitionat acesti pomi. Este o problema falsa, creata de niste oameni care trebuie sa-si castige o paine si atunci trebuie sa gaeasca senzatia.

Vreau sa va spun ca intr-o comuna din Ardeal s-au cheltuit 40 000 euro ca sa se planteze cu vegetatie de calitate un drum de acces catre comuna. Noi am hcletuit 70 000 euro ca sa aducem din pepiniere din Ungaria si Olanda marfa de calitate. Eu nu vreau sa jignesc pe nimeni. Vedeti in ce situatie este in momentul de fata Horticola si trebuie sa evacueze pepiniera, simpepiniera este imbatranita. Daca aveti dubii asupra achizitiei, vreau sa va spun ca mai multe firme aduc si astea sint preturile pietei. Este o problema falsa pe care au creat-o niste indivizi care si-au vandut niste informatii pe tema asta 2-3 zile.

Din punctul meu de vedere va asigur ca am adus marfa de cea mai buna calitate. Eu sint dispus sa va dau orice informatie am , domnunl Ciupa este aici in sala, la dispozitia d-vs. Si il rog sa ne explice de unde a adus marfa, cat a costa s.a.m.d. Dl. CIUPA: In primul rand imi asum raspunderea pentru acea nota de presa, a aparut o nota de presa cu anumite inadvertente, nu a fost completa si probabil ca de aceea au aparut aceste informatii false. In primul rand cei 2000 de arbori adusi din Ungaria si Olanda au fost adusi de catre Horticultura 1300 de arbori, 463 sint adusi de catre DRUFEC si 154 de catre Dindalib. Am facut acest lucru pentru ca Timisoara merita arbori cu o nota peisagistica deosebita asa cum sint pe B-dul Parvan, pe Filipescu, pe Brediceanu. Acesti arbori au fost adusi dupa discutia si dupa programul pe care il avem impreuna cu Horticultura, trebuia sa-i produca Horticultura ori situatia pepinierei o cunoasteti foarte bine. De ani de zile nu s-a investit nimic. A fost revendicata. Noi am plantat anul trecut si anul acesta peste 10000 de arbori si tot ce a avut Horticultura am plantat in perdeaua forestiera si in oras.

Din pacate arborii de calitate care trebuie sa fie in oras Horticultura nu ii produce. Preturile de achizitie sint conforme cu legalitatea. Avem prestatii de servicii si cu Horticultira, Drufec-ul Dindalim-ul in baza unor licitatii care au fost facute. Primaria nu a achizitionat arbori ci servicii pe care aceste 3 societati le-au oferit orasului conform normelor si contractelor incheiate.

Dl. AVRAM: Doresc sa ridic cateva probleme care tin de calitatea vietii in Timsoara, oras care are deficit de imprejurimi turistice deci trebuie sa ne concentram asupra orasului. In acest domeniu as mentiona faptul ca prognoza meteo este pentru o vara calda cu praf si doresc sa stiu ce se va intampla cu strandurile, mai ales cu Strandul Tineretului care este cam nefunctional de o perioada .

In ce masura se vor reamenaja unele spatii sin jurul unor suprafete de apa. In Padurea Verde exista un mic lac sau balta.. Aceste spatii ar trebui reamenajate si utiliziate pentru oras.

O problema care am mai ridicat-o anul trecut. In ce masura la fiecare parc se pune o tablita cu cine ingrijeste acest parc.Daca este frumos sa fie laudat si daca nu este sa stim pe cine dam vina.

In fata Spitalului Judetean este un spatiu verde care ar mai trebui reorganizat, s-au mai facut foarte corect taierea unor arbori care erau in iminenta de a cadea iar acuma pe mijlocul spatiului verde este un sant cu o conducta foarte mare care de vreo doua luni stagneaza acolo si este un spatiu mare in care ar mai trebui plantati niste arbori.

In ceea ce priveste proiectele culturale pana acum am stagnat si cred ca luna viitoare trebuie facut un efort deosebit pentru ca nefinantarea unora din aceste proiecte in final se va repercuta pe aceasta cultura timisoreana, chiar daca cele cateva finantate au meritat dar mai sint multe proiecte care trebuiesc rezolvate. Daca se poate cumva intr-un regim accelerat sa le cuprindem de acum inainte.

Dl. PRIMAR: Cu Strandul Tineretului va propun un lucru. Ati dat o concesiune in urma cu 2-3 ani. Anul trecut v-am invitat acolo si ati vazut ce s-a facut. Va invit anul acesta in luna mai la un an dupa....pentru ca de noi depinde mentinerea acelei concesiuni,

de votul dumneavoastra. Din punctul meu de vedere as dori sa inlaturam orice suspiciuni si sa mergem la fata locul sa vedem ce s-a facut si dupa aceea sa trageti niste concluzii.

Daca sinteti doritori, pana la proximul plen care va fi in 29 mai, stabilim o zi si ne ducem sa vedem ce este acolo.

Referitor la plantari, noi avem un plan de palntari pe anul acesta numai ca perioada de plantari s-a cam terminat.

Treaba cu placutele mi se pare de justete si corecta.

La Spitalul Judetean nu stiu ce se intampla acolo, daca domnul Ciupa va poate aduce completari..

Dl. CIUPA: In primul rand cu apele. Noi am realizat o inventariere a tuturor lacurilor, baltilor de pe suprafata mun. Timisoara intru-cat in conformitate cu Legea 7 a apelor care urmeaza sa fie modificata, aceste apa apartin Directiei Apelor care ar trebui sa le gestioneze. Nu le gestioneaza , sint foarte mari discutii pentru ca din cele 44 ha mai mult de 30 ha sint intabulate pe Statul Roman prin Ministerul Agriculturii. Sint probleme juridice.

Noi am venit cu proiecte pentru reconstructie ecologica, impreuna cu organizatii specifice in acest sens. Este vorba de strada Lamaitei, str. Din spatele spitalului unde exista behela si care urmeaza sa fie amenajata.In Padurea Verde este modernizata si urmeaza si urmeaza sa fie doua balti amenajate astfel incat in parcul zoo, pasarile sa fie aduse de la Szeged saptamana viitoare.

Zona cea mai afectata este zona Kunz-ului unde sint mari probleme, datorita poluarii Azur-ului. Avem colaborare cu Agentia de Mediu si sa speram ca in cateva luni vom prezenta consiliului un proiect de hotarare ca ceea ce inseamna lacuri si belti ce pot fi folosite in interesul public sa ramana ale primariei si sa fie cu recontrctie ecologica.

In fata Spitalului Judetean noi avem o programare facuta cu Facultatea si cu Directia Silvica sa realizam niste parcari ecologice. Acolo din pacate Spitalul Judetean a spart si a facut niste guri conform normelor PSI, lucrare facuta de dansii.

Noi vom reveni in 2-3 luni de zile cu un proiect prin care sa reamenajam zona care a fost afectata in asa fel incat fata Spitalului Judetean sa fie cea corespunzatoare.

Am facut deja studii, am scos extrasele C.F. si sintem pe partea tehnica ca sa putem sa facem plantari. In luna mai daca timpul va permite cu arborii care i-am adus si care au ramas de la Horticultura sa putem face niste plantari de necesitate in zona respectiva.

Dl. Dir. MIUT: Vreau sa spun ceva in completare despre ceea ce a spus domnul primar despre Strandul Tineretului. La jumatatea lunii aprilie, Societatea S.N. Dem Conect care are concesiunea a depus un proiect pentru autorizarea constructiei unui bazin olimpic acoperit. Se afla in stadiu de autorizare.

D-na TONENCHI: N-am auzit cand s-a hotarat sa cumpere domnul Ciupa sau domnul Dragila de 70 00 euro copaci pentru ca eu le sugeram prima data din cei 70 000 euro , de 1000 euro sa taiem copacii care cad pe oameni, scot casele, sparg tretuarele, de doua luni am facut adrese scrise, i-am trimis domnului director Ciupa un biletel pe care scriu numele unor strazi si le repet acum: Parcul Dacia care am inteles ca a fost arat, au fost afectate cablurile telefonice si copacii inalti si care deja nu mai prezinta siguranta si avand in vedere caldurile care sint prevazute in aceasta vara probabil vor fi furtuni puternice si se vor rupe.

Copaci care trebuiesc taiati se afla pe str. Zorilor intre nr. 18-20 unde a fost scos trotuarul cu radacinile.

Prima data taiem ce reprezinta pericol si dupa aceea sa punam

Am inteles ca problema este la Protectia Mediului si voiam sa-l rog pe domnnul Borza sa discute cu doamna directoare ca am inteles ca dansa are o problema cu taiatul copacilor din tot orasul.

In legatura cu Comisia de Circulatie imi permit sa-l rog pe domnul Culita sau Serviciul dansului , daca eu fac interpelarea sa nu mai trebuiaasca sa vin joi la primarie.

Este vorba de o trecere de pietoni pe str. Zorilor, Maslinului unde au fost deja multe accidente, o alta problema este legata de RETIM.

Locuitorii din Circumvalatiunii roaga ca masinile care se ocupe de preluarea resturilor menajere din aceasta zona sa curete bine containerele.

Ultima problema se adreseaza domnului director Vlaicu, in Cartierul Ronat unde locuitorii caselor se plang ca exista posibilitatea sa nu fie prevazute guri de canalizare, vorbesc de str. Xenopol, Banu Severin.

Dl. PRIMAR: Pot sa va asigur ca parcul din Dacia va fi un parc frumos.

Cu arborii s-au curatat, s-a taiat coroana erau niste plopi care periclitau zona si a ramas partea sanatoasa, trunchiul sanatos. Cand o sa ne dea Agentia de Mediu acordul vom taia si mai jos dar deocamdata va asigur ca nu va cadea nici un arbore acolo daca nu o sa vina uragane de 140 km/ora.

In privinta curatirii containerelor din Circumvalatiunii sint niste aberatii. Nu stiu cine va spune treaba asta pentru ca de regula se poate obiecta asupra graficului sau asupra faptului ca nu se elibereaza mai des dar a spune ca raman containerele pe jumatate pline. Va rog sa-mi spuneti cine v-a dat aceste informatii sa ma duc sa intreb acesti oameni.

D -na TONENCHI: Eu cred ca aceste probleme sint reale.

Dl. CIUPA: Doamna Tonenchi cele 3 solicitari care mi le-ati dat la rezolvat in totalitate, e vorba de material dentrologic oferit, niste taieri de corectie la arbori. Daca aveti situatii concrete va rog sa mi le dati pentru ca le vom rezolva.

Dl. TOANCA: Eu am o propunere de facut catre domnul secretar Cojocari. Daca urmatorul plen este in 29 mai nu am putea sa devansam un plen cu proiectele culturale pe mai si iunie fie el si 8 sau 15 mai pentru ca anuntul a aparut in monitorul oficial, selectia s-a facut si am fi in termen.

Dl. SECRETAR: Asta depinde de domnul Bragea si nu mia imi iau nici un angajament.

Domnul Bragea este aici, au agenda din ianuarie facuta, sa discute sa vada cand o putem face...

Dl. BRAGEA: Noi primim proiectele pana in data de 2 mai dupa care o sa trecem la jurizarea lor.

Dl. TOANCA; Va rog sa convocam pentru data de 15 mai un plen extraordinar si urmeaza ca la inceputul lunii mai sa jurizam toate proiectle din aceasta perioada. Comisia de cultura coincide cu acea comisie de selectie.

Dl. VASI: In continuare trecem la punctul 2 al ordinei de zi.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind conferirea titlului ce Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara doamnei Mariana Sora.

Dl. VASI: Cine este pentru ?

Se njumara voturile:               - 17 voturi pentru

-                                     - 5 abtineri

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoareal Municipiului Timisoara domnnului Mihail Sora.

Dl. VASI: Cine este pentru ?

Se numara voturile:                - 18 voturi pentru

- 6 abtineri

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.

Dl. VASI: Comisia I nu a votat din lipsa materialului.

Dl. TUCU: Am vrea sa vedem si un aparat al Consiliului Local.

Noi consilierii locali nu avem cui sa ne adresam. In aparatul consiliului local sint doi angajati care sint in concediu de maternitate.

Dl. VASI: Cine este pentru?

Se numara voturile:       - 21 voturi pentru

- 1 vot impotriva

- 2 abtineri

Dl. SECRETAR: Cu aparatul propriu este Ordonanta nr.45 care va da d-vs numarul maxim de 2 consilieri . Rugamintea mea este ca trebuie stabilit un concurs pentru ocuparea posturilor. Eu nu pot initia un astfel de concurs, este aparatul dumneavoastra al domnilor consilieri comisia este formata din consilieri, trebuie sa stabiliti.

Dl. cons. Toader: Domnule secretar, n-aveți nici dvs. vreo vină, nici noi, Consiliul Local, asta e o aberație a Parlamentului României care stabilește ca legislativul local să aibă un aparat propriu de două persoane. Primăria are 800 de persoane, iar instituția Consiliului Local are două persoane angajate. Am fost în vizită trimis de Consiliul Local, într-un oraș înfrățit cu Timișoara, la Gera, unde am văzut că fiecare partid politic avea un grup al său de consilieri în cadrul instituției consiliului local respectiv și avea proprii săi angajați. Asta e o chestiune în care nu e vinovată nici Primăria Timișoara, nici noi, Consiliul Local. Trebuie să ducem în spate acest așa zis aparat de specialitate, cu două persoane.

Dl. secretar Cojocari: Faceți propuneri și atunci...

Președinte: Face cineva acum o propunere? Altă dată. Atunci trecem la pct. următor.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului public cu personalitate juridică -Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, aflat în subordinea Primarului Municipiului Timișoara

Președinte: N-au fost amendamente.

Dl. cons. Moldovan: Propun la statul de funcții personal al Direcției Fiscale, la funcțiile de consilier juridic, în Anexa 3, sunt prevăzute două posturi de consilier juridic cu gradul profesional principal. Aș propune să se transforme într-unul principal și unul de tip superior, pentru că, așa am înțeles, consilierii juridici cu gradul profesional superior pot să asiste serviciul și la Curtea de Apel.

Președinte: Supun la vot amendamentul domnului Moldovan.

Se votează: 25 voturi pentru.

Dl. cons. Toader: Eu aș dori să spun ceva pe scurt la acest subiect, ținând cont de punctul precedent pe ordinea de zi. Chiar dacă nu avem acest aparat al Consiliului Local decât de două persoane, aș propune pentru eficientizarea activității Consiliului Local și a instituției în ansamblu, atunci când Direcția Fiscală, care bănuiesc că se va muta în clădirea Banc Postului, probabil că se vor recompartimenta aceste spații în care funcționează actualmente Direcția Economică. Aș propune executivului să aibă în vedere ca aceste birouri alăturate sălii de ședințe a Consiliului Local să fie afectate unor săli de ședințe pentru fiecare din comisiile Consiliului Local, pentru că este o disfuncționalitate clară: întotdeauna când avem ședințe de comisii, directorii societăților comerciale din subordinea primăriei sau alte persoane trebuie să se perinde de la parter până la mansardă. De multe ori nu reușim să discutăm eficient punctele aflate pe ordinea de zi. Dl. primar Ciuhandu: Eu am să vă propun în câteva luni construirea unei primării noi și atunci vă asigur că o să aveți săli de ședință, iar în rest, ne chivernisim cu ceea ce avem. Din punctul meu de vedere, dacă găsim o rezolvare pe spațiile actuale, cu cea mai mare plăcere.

Președinte: Aș dori să revenim la subiect, haideți să votăm proiectul de hotărâre.

Se votează: 25 voturi pentru.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de concesiune privind delegarea în mod direct a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare ce se va încheia între Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în calitate de concedent și S.C. AQUATIM S.A. în calitate de concesionar

Președinte: Având în vedere că sunt acum cele trei puncte care se leagă între ele, dl. manager de la AQUATIM ar dori să facă o scurtă informare.

Dl. Vlaicu: Eu aș vrea să profit de faptul că se află aici d-na Dana Crăciunescu, care este reprezentanta Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare în România, ca să ne spună câteva cuvinte, întrucât este vorba de împrumutul cu BERD în funcțiune pe care noi îl aven și care se va modifica și acest proiect este legat și de contractul de împrumut cu COLTERM-ul, care s-a semnat, dar nu s-a definitivat.

D -na Crăciunescu: Mă numesc Dana Crăciunescu, mă ocup de proiectele de infrastructură urbană de mai mult de 10 ani în România, deci eu am văzut toată evoluția proiectelor pe infrastructură urbană, inclusiv în Timișoara, cu primul nostru proiect din 1995 cu garanția statului, apoi am avut acest proiect despre care discutăm astăzi, o cofinanțare la fondurile europene, semnat în 2003. În acest moment, dat fiind evoluția în general a țării, dar în special în Timișoara, banca a decis să reanalizeze acest împrumut, în sensul posibilității de a ridica garanția Consiliului Local. Este primul oraș la care neam decis să ridicăm această garanție, deci împrumutul va fi către AQUATIM, fără garanția Consiliului Local, dar bazat pe acordul de susținere care include clauzele obișnuite, deci practic ceea ce anume trebuie să susțină Consiliul Local în acest proiect și contractul de servicii sau contractul de delegare de gestiune, care bănuiesc că astăzi se va aproba. Pe lângă ridicarea acestei garanții, în același timp se micșorează și dobânda. Fiind o bancă d dezvoltare, acesta este și rolul băncii, de aține cont de evoluția economică și având în vedere credibilitatea AQUATIM, putem să facem acest pas. Acest lucru permite și pregătirea fondurilor de coeziune printr-o povară mai mică financiară pentru AQUATIM. Aș mai dori să remarc și capacitatea de implementare a AQUATIM, contractul implementat de BERD este chiar avansat față de grafic, ceea ce nu este un lucru foarte des găsit în țară.

Președinte: Dacă sunt întrebării

Dl. cons. Țucu: Eu am câteva întrebări, pentru că în general în afaceri nu-ți dă nimeni ceva până nu câștigă ceva. Eu n-am văzut nici o bancă să facă afaceri din pură generozitate. Și pentru bancă, afacerea este tot o afacere și presupune niște avantaje. Faptul că de această dată primim o serie de facilități, înseamnă că ne revin și niște obligații. Aș vrea să ne spună dl. director Vlaicu, pentru Consiliul Local, cam care sunt aceste obligații. În primul rând legate de tarife, legate de obligativitatea modificării în perspectivă a tarifelor pe următorii doi ani, care sunt prinse în acest program. Dosarele le-am primit la comisie în ultimul moment, au peste 100 de pagini pe care n-am apucat să le studiem în totalitate și atunci trebuie să aplicăm niște reguli de principiu. Ce obligații sunt pentru AQUATIM vis a vis de tarif în următorii ani, 2007, 2008?

Dl. dir. Vlaicu: Contractul de concesiune cuprinde un capitol special de tarife. Aceste cuprinde modalitățile în care tarifele vor fi crescute pe perioada desfășurare a lui și anume pe cei 25 de ani. Vreau să vă spun că după lege, orice majorare tarif are loc cu acordul Consiliului Local, deci, pentru orice majorare vom veni la dvs. și vă vom explica ce se întâmplă. Acel contract de concesiune spune foarte clar care sunt regulile de joc. Pentru viitorii ani 2007, 2008 este vorba de o creștere de tarif de 10%. Această creștere de tarif are următoarea logică și aș ruga-o pe doamna Crăciunescui

Dl. cons Țucu: Domnule director, eu v-am întrebat scurt, eu nu mă pricep, sunt inginer: cât e creșterea asumată ca obligație a contractului pe anul 2007 și cât e pe 2008?

Dl. dir. Vlaicu: E 10%, pentru că , dacă vă uitați în capitolul de redevență, s-a introdus

Dl. cons. Țucu: 10% și în 2007, și în 2008?

Dl. dir. Vlaicu: Da, deci care are logica de a asigura sursele de cofinanțare pentru atragerea fondurilor de coeziune. Vreau să vă spun însă că, legat de tarif, le vom discuta la momentul potrivit și vom veni la dvs. să vă explicăm care este această procedură. La ora asta, tarifele în Timișoara sunt pe locul 30 în România.

Dl. cons. Țucu: Ne-ați adus un material scris, că vorbe am auzit multe. Am fi vrut să vedem o situație scrisă și semnată, pentru că promisiuni au fost și sunt.

Dl. dir. Vlaicu: Logica împrumuturilor și a fondurilor nerambursabile este următoarea: am accesat 32 de milioane de euro, nerambursabile. Dacă n-am fi accesat aceste fonduri, ca să facem aceleași investiții, ne-ar fi trebuit tarif dublu. N-a fost dublu tariful, a fost doar 30 % șii

Dl. cons. Țucu: Domnule director, n-aș vrea să o lungim ședința cu chestiuni tehnicei Dl. cons. Vlaicu: Trebuie să mă lăsați să vă explic domnule profesor!

Dl. cons. Țucu: Nu, pentru că vorbim de două lucruri diferite. Noi analizăm astăzi o situație de împrumut pe niște bani pe care îi dăm înapoi și dvs. ne tot aduceți aminte de finanțarea europeană care e nerambursabilă și care e altceva. Ne-ați spus că nici o majorare nu se face fără aprobarea noastră. Vreau să vă spun că în contract, la art. 38, este precizată clar obligația pe care o avem ulterior, de a mări tarifele ca să ajungem la acele cote pe care ne angaj ăm tot noi astăzi, aprobând contractul. La art. 38 scrie clar: „În cazul în care concedentul nu aprobă tariful avizat de Agenția Națională de Reglementare în Servicii în termen de 60 de zile de la depunere, periclitând astfel realizarea veniturilor, calitatea și eficiența serviciului public care face obiectul concesiunii, concedentul va trebui să suporte diferența de venit nerealizată de concesionar, achitând lunar aceste sume în baza înștiințărilor de plată ale concesionarului.” Deci, noi vom fi obligați să vă plătim dumneavoastră diferența dacă nu v-o aprobăm, conform acestui contract. O să-mi spuneți că acest articol vi l-a cerut Banca Europeană. Sunt de acord, dar noi mai putem să discutăm pe el sau nu? Îl aprobăm așa, că așa a vrut Banca Europeană și gata.

Dl. dir. Vlaicu: Să vă spun care este logica acestui articol, pentru că l-am discutat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. În condițiile în care noi rămânem fără nici o garanție, este evident că contractul de concesiune este de fapt singura garanție în mâna băncii că noi nu vom ajunge în stare falimentară - să spunem - și ei să rămână fără împrumut. Trebuie să fiți convinși că nici o bancă nu dă bani dacă nu are garanția că îi primește înapoi. Mai vreau să vă spun că din acest punct de vedere, acest contract de concesiune va fi semnat și cu Deta, cu Jimbolia, cu alte primării. În condițiile în care am o problemă la Deta, la Jimbolia sau în alte orașe, sigur că trebuie să fim acoperiți de contract. Dumneavoastră, Consiliul Local Timișoara, având 99%, nu aveți nici un risc. Deci, aveți controlul majoritar al acestei societăți. Contractul de concesiune asta are logica, de a rezolva problematica pe un termen mai lung. Oricum, creșteri de tarif vor fi. Creșterea de tarif cu acel 10% asigură acoperirea redevenței , care este de ordinul amortizării domeniului public. După cum știți, prin lege domeniul public nu s-a mai amortizat, ceea ce înseamnă că societățile nu au putut să lucreze cu acea sursă de finanțare pentru investiții. Deci, s-a venit cu acest mecanism nu numai de către bănci, ci și de către Uniunea Europeană, pentru a crea sursele de cofinanțare pentru împrumuturi. Cu ceea ce vin în fața dvs. eu vreau să vă spun că îmi și asum răspunderea pentru asigurarea continuității și a atragerii fondurilor de coeziune.

Dl. cons. Țucu: Asta era întrebarea: nu putem să ne angajăm totuși doar la rata inflației? Pentru că din păcate, vine o altă instituție mondială - Fondul Monetar Internațional - și ne limitează creșterile de salarii la rata inflației. Vă propun un amendament, la art. 37 alin. 1, o virgulă după „internaționale” apoi să se introducă: „fără a se depăși rata inflației” , anularea prevederilor art. 38 din contract și modificarea corespunzătoare în contract a ratelor de majorare la 5%, nu la 10%. Cele două rate pentru 2007 și pentru 2008, majorarea lor la 5%. Este o rată de inflație estimată pentru acești ani, și pe 2007 și pe 2008.

Dl. dir. Vlaicu: La amendamentul domnului Țucu, aș lăsa-o pe doamna Crăciunescu să ne spună care este logica atragerii fondurilor de coeziune în continuare și care este politica tarifară. Este foarte important pentru Timișoara , dacă dorim să atragem fonduri de coeziune în continuare.

D -na Crăciunescu: Aș vrea în primul rând să răspund la primul comentariu pe care l-ați făcut dvs., că nici o bancă nu vine să-ți dea fără să-ți ia. De principiu, probabil că aș fi de acord, dar Banca Europeană este o bancă de Dezvoltare, nu suntem bacă comercială, deci rolul nostru este să asigurăm această tranziție de la economia centralizată , la economia de piață. Noi nu încercăm să avem un profit, pentru că altfel am putea lăsa lucrurile așa cum sunt, am păstra și garanția, deci nu ar trebui să ne agităm deloc. În schimb, având în vedere această perioadă, când se creează acești operatori regionali în pregătirea fondurilor de coeziune - pentru că aceasta este o condiție pentru accesarea fondurilor de coeziune pe apă, am gândit că putem să susținem AQUATIM prin ridicarea garanției și prin micșorarea ratei dobânzii. Așa cum v-a explicat și domnul director Vlaicu, este necesară această mărire de tarif, pentru a avea garanția că fondurile pot fi rambursabile. S-a făcut un model financiar și din acesta a rezultat, având în vedere că tariful este destul de mic în raport cu alte orașe din țară și eu cred ,din punctul nostru de vedere că 10% este ceva suportabil.

Președinte: Haideți să votăm. Supunem la vot amendamentul domnului Țucu.

Se votează: 7 voturi pentru;

11 voturi împotrivă;

6 abțineri. Amendamentul a căzut.

Președinte: Supunem întregul proiect votului dvs. Vă atrag atenția că sunt necesare 18 voturi.

Se votează: 20 voturi pentru;

5 abțineri.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de modificare și reafirmare cu privire la prima modificare și reafirmare a Contractului de împrumut și a

Contractului de împrumut încheiat de Regia Autonomă de Apă și canal AQUATIM cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare modificat și reafirmat pentru finanțarea măsurii ISPA - reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate și modernizarea rețelei de canalizare în orașul Timișoara, România, din data de 10 decembrie 2003

Președinte: Supun la vot.

Se votează: 21 voturi pentru;

 • 4 abțineri.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asistență la Proiectul negociat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Președinte: Supun la vot.

Se votează: 20 voturi pentru;

3 abțineri.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru implementarea unor măsuri de integrare socială a populației rromă din Timișoara

Președinte: Nu sunt amendamente.

Dl. cons. Țucu: Întrebarea era dacă pe protocolul cu pricina nu trebuie să precizăm datele, nu sunt puse datele. Protocolul se încheie pe durata de. între și între și așa mai departe. Lipsesc niște chestii de concretețe. La cap. IV, Durata protocolului.

Dl. cons. Catană: Domnule Țucu, dar scrie. Dacă citiți mai cu atenție materialul, vedeți la art 4 „ prezentul protocol este valabil și își produce efecte timp de un an de zile începând cu.” și scrie și între cine este.

Președinte: S-a lămurit problema, să trecem la vot.

Se votează: 24 voturi pentru.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A.

Dl. cons. Moldovan: Îmi fac eu datoria să reiau ceea ce am discutat în ședința AGA și propun cele 3 modificări aprobate în AGA, când s-a aprobat b.v.c. -ul, în sensul în care se mută diferența de 4.621.610 lei de la poziția 7 la poziția 3, se suplimentează poziția 16 cu 10.000 de lei , care de fapt sunt prin diminuarea poziției 31 „Cheltuieli cu reclamă” de la 20.000 la 10.000.

Președinte: Supun la vot amendamentul domnului Moldovan.

Se votează: 25 voturi pentru.

Președinte: Amendamentul a trecut. Votăm acum proiectul în ansamblu.

Se votează: 23 voturi pentru.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități ANL, pentru anul 2007, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, strada Miloia - etapa a III-a, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani

D-na cons. Tonenchi: Doresc să-l întreb pe dl. director Miuț și pe d-na Sârcă, ce comisie s-a constituit la nivelul Primăriei vis a vis de contestațiile care au fost depuse și vis a vis de ceea ce cere legea cu privire la avantajarea persoanelor care sunt profesori sau cadre didactice, iar în legătură cu dl. Bălacea, am înțeles că dânsul nu mai îndeplinește dreptul de a primi, pentru că s-a mutat la București.

Dl. secretar Cojocari: Păi legea prevede ca unul din ei să lucreze în Timișoara. Soția e în Timișoara, muncește... Ce să discuți, că s-a scris un articol de presă sau că a plecat el la Dinamo? Vine cu acte.

Dl. dir. Miuț: Conform legislației în vigoare, contestațiile au fost rezolvate de către dl. primar. Dânsul a delegat echipa corpului de control să analizeze, dar competența și răspunderea conform legii este a domnului primar.

D -na cons. Tonenchi: Cineva dorește să dea în judecată comisia asta de contestații și atunci o să vă dea pe dumneavoastră, domnule primar, în judecată.

Dl. dir. Miuț: Nu e prima dată și nici ultima. Legat de cazul Bălacea pentru că ați pomenit numele dânsului și legat de toți cei de pe listă, la data repartizării care va fi pe undeva prin luna iunie, vor trebui să prezinte dovada că au 35 de ani împliniți maximum și că au loc de muncă în Timișoara. Dacă vreți să discutăm cazul Bălacea, probabil dânsul nu va putea prezenta documente că lucrează în Timișoara. Dacă prezintă soția, va trebui depunctată, pentru că dânsa nu are studii superioare. Am studiat bine dosarul, aproape sigur că dânsul nu va beneficia, dar noi am făcut această listă la documentele depuse de tineri în dosare până la 31 decembrie 2006, deci nu puteam să-l eliminăm pe presupuneri. Președinte: Vă mulțumesc, aș dori să trecem la vot.

Se votează: 21 voturi pentru.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Președinte: Comisiile nu au avut amendamente. Dacă există acum.

Dl. cons. Țoancă: Eu aș avea o scurtă întrebare pentru domnul director Miuț. Este în regulă că luăm aceste spații, dar dacă ar putea să ne spună acum care e finalitatea demersului nostru. Dorim să le închiriem, să le vindem?...

Dl. dir. Miuț: Anul trecut, ca urmare a trecerii în domeniul public a punctelor termice -și mă refer strict la aceste situații - dvs. ați votat o hotărâre prin care părți din spații sau totalitatea lor, care nu folosesc la distribuția și prepararea energiei termice să treacă în administrarea directă a primăriei. Ele fiind ocupate cu contracte de către CALOR, noi le-am recunoscut aceste contracte de închiriere pentru destinații care se prezumă că ele există și pot fi folosite în aceste situații, iar trecerea din domeniul public are justificarea că în aceste spații sunt societăți care prestează activități care nu sunt neapărat de domeniu public. Deci, spațiile trebuie trecute în domeniul privat al Consiliului Local. În continuare, ele rămân închiriate, ce urmează să facem în continuare cu ele, o să hotărâți dvs. mai târziu.

Președinte: Supun la vot.

Se votează: 23 voturi pentru;

1 abținere.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului

Local nr. 329/25.07.2006 - privind vânzarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timișoara

Președinte: La Comisia 2 nu a trecut, avem 2 voturi pentru și două împotrivă.

Dl. cons. Achimescu: Eu știu că la ora asta, nefixând-se prețul, nu este vândut. Adresa pe care mi-ați dat-o dvs. nu știu dacă e chiar întemeiată. Ați făcut o notă.

Dl. secretar Cojocari: Eu îmi asum din punct de vedere juridic și îmi susțin punctul de vedere care e prevăzut în Notă. Asta nu este o notă numai pentru cazul acesta. E pentru orice caz. Nu se poate veni, este un principiu consacrat, e un principiu general în știința Dreptului Administrativ, pentru că altfel s-ar crea un haos în administrație. Nu se poate. Eu nu discut de cazul în speță. Eu v-am spus principiul care este. Dacă vă uitați la art.1, alin. 6 din Legea contenciosului administrativ 544, e prevăzută și acolo numai o excepție, numai în cazul actelor considerate ilegale.

Dl. cons Petrișor: Din păcate, de data asta nu prea pot fi de acord cu dl. Cojocari, pentru că este perfect adevărat că art. 1 din Legea contenciosului administrativ prevede o excepție de la principiul revocării actelor administrative și anume când actul administrativ a intrat în circuitul civil. Numai că în situația de față, viziunea mea este că acest act n-a intrat în circuitul civil, că n-a produs consecințe juridice - pentru că putea să producă consecințe juridice dacă se încheia un contract de vânzare cumpărare și dacă acel contract de vânzare - cumpărare producea efecte „erga omnes” adică era opozabil celorlalți prin înscrierea în Cartea Funciară. Aceste două lucruri, primul: vânzarea efectivă n-a avut loc și intabularea n-a avut loc. În aceste condiții, eu zic că revocarea Hotărârii de consiliu Local este posibilă. Noi am mai revocat și alte Hotărâri ale Consiliului Local, atunci când n-au produs efecte juridice. Aici nu văd ce efecte juridice s-au produs.

Dl. secretar Cojocari: Efectele juridice sunt trecute în Notă și este clar. Au fost demarate procedurile de vânzare, s-a produs la evaluarea spațiului, s-a făcut contravaloare , tot. Eu vorbesc pe principiul de drept, pentru că a intrat în circuitul civil. Vii peste un an de zile să spui că revoci?! Eu vă spun încă odată: îmi mențin punctul de vedere din această notă, din punct de vedere al legalității, ca secretar, n-am avizat de legalitate. Mai mult, există un referat din partea executivului, care susține același lucru. Dvs. în momentul de față hotărâți cum vă dictează conștiința și cum considerați dumneavoastră. Nu vreau să vă influențez.

Dl. cons. Moldovan: Eu vreau să pun o întrebare. O fi intrat sau n-o fi intrat în circuitul agricol, dar s-au efectuat niște cheltuieli. În baza hotărârii s-a trecut la evaluare. Firma respectivă a fost plătită, s-a făcut o selecție prin licitație, firmele interesate au făcut și ele o serie de cheltuieli. Întrebarea e cine va plăti acele cheltuieli, dacă noi vom anula un act care deja a produs efecte?

Dl. cons. Petrișor: Eu bănuiesc că dacă în 25 iulie 2006 sau când s-a făcut hotărârea asta (în ultima ședință de consiliu, pe ultimii metri), cădea, cine plătea ? În care circuit a intrat? Ni s-a spus clar, când intră în circuitul civil.

Dl. cons. Moldovan: Evaluare, licitație, negocieri, contencioase, judecăți și așa mai departe.

Dl. secretar Cojocari: E și un proces pe rol acum...

Președinte: Văd că părerile sunt împărțite, eu aș zice să trecem la vot. Este nevoie de două treimi, respectiv de 18 voturi pentru.

Dl. secretar Cojocari: A fost o propunere din partea domnului consilier Achimescu, un proiect de hotărâre. În momentul acesta, dumneavoastră, cu toate actele pe care le aveți la dosar, cu toate luările de cuvânt, votați dacă scoateți de pe Anexă sau nu scoateți. Este nevoie de două treimi, e patrimoniu, exact principiul simetriei, cum s-a votat prima dată, exact așa se votează și acum. Dacă votați proiectul de hotărâre, în proiectul de hotărâre se spune clar: să se scoată de pe Anexă punctul acela.

Președinte: Deci, dacă votați pentru, înseamnă că votați scoaterea de pe lista respectivă. Deschid procedura de vot.

Se votează: 12 voturi pentru;

6 voturi împotrivă;

 • 5 abțineri.

Proiectul a căzut.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DEZI

Proiect de hotărâre privind schimbul de terenuri, proprietatea municipiului Timișoara cu terenuri proprietatea altor persoane

Președinte: Comisia 3 a amânat discuția materialului până la stabilirea formei finale a proiectului de hotărâre. Dacă din partea comisiei 3 vrea cineva?

D-na cons. Blaj: Îmi cer scuze că intervin înaintea Comisiei 3, dar eu vreau să vă supun atenției următoarea problemă. Am înțeles în urma discuției cu cel care a întocmit această listă că sunt situații în care la retrocedare, persoanele care au dobândit un teren, s-a constatat că în timp, pe acel teren, s-a construit un drum sau un alt obiectiv de interes public și că această persoană ar trebui despăgubită. Dar, constat că pe această listă sunt, nu pot să spun persoane, pentru că nouă ni se supune la vot un tabel care în mare parte nu are numele persoanei care solicită, deci înțeleg că este secretă, sau mă rog, votăm în principiu, dar constat că la poziția 8 este vorba despre cineva de pe str. Horea Creangă. În această situație, îmi cer scuze, dar sunt absolut în temă despre ce este vorba. În orașul Timișoara, de niște ani buni, pentru execuția de drumuri publice, cetățenii nu primesc autorizație de construcție decât dacă cedează terenul aferent drumului. Iată că în această situație, sunt pe strada Horea Creangă persoane care ori au eludat această hotărâre și au primit autorizație de construcție fără să cedeze drumul, ori n-am înțeles în ce situație poate să apară o persoană, două, trei, de pe această stradă , pe această listă. Nu pot să scot toate listele, pentru că nu sunt nume. Eu cred că acest proiect de hotărâre părerea mea este că ar trebui să fie retras, completat, aș vrea să cunoaștem justificarea legală. Aici nimeni nu spune că este legal ca eu sau altcineva din Timișoara poate să ceară o bucată de teren în schimbul unui teren donat sau cedat sau necedat. Eu cred că aici fiecare poziție ar trebui justificată înainte de a fi trecută, explicată. Nici nu vreau să comentez că acea persoană „X” de pe strada Horea Creangă nu cere pentru drumul lui decât 8000 de metri, așa cum reiese din tabel. Sper că este o greșeală. Eu cred că acest tabel a fost făcut în viteză, absolut necontrolat, eu vă propun să-l retrageți, să verificăm. Sigur, se vorbește de o comisie de negociere, dar, ca să negociezi, cred că este etapa următoare, după ce ai stabilit că cei care au solicitat schimbul sunt în drept, după aceea negociezi cu ei cât le dai, cum le dai și unde le dai.

Președinte: Înainte de a trece la altă discuție, aș supune la vot cererea doamnei Blaj de a amâna proiectul.

Se votează: 14 voturi pentru;

1 vot împotrivă;

 • 6 abțineri.

Proiectul este amânat.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. AURORA S.R.L. a terenului înscris în CF 65841 nr. top 15924/1

Președinte: Nu sunt amendamente în comisii. Supunem la vot.

Se votează: 21 voturi pentru;

1 vot împotrivă.

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de împrumut de folosință cu Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara

Președinte: În comisii nu sunt amendamente, dacă nu sunt nici aici, deschidem procedura de vot.

Se votează: 22 voturi pentru.

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 880,00 mp. din imobilul situat în Timișoara, Piața Huniade nr. 3 către Centrul Județean de Resurse și Asistență Psihopedagogică

Președinte: Avem avizele tuturor comisiilor. Dacă sunt amendamente... Dacă nu, trcem la vot.

Se votează: 20 voturi pentru.

PUNCTUL NR. 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Brândușei nr. 17

Președinte: În aviz avem discuții în plen din partea Comisiei 4. Sunt probleme? Dacă nu sunt, trecem la vot.

Se votează: 15 voturi pentru;

6 voturi împotrivă.

Trebuie 18 voturi pentru, proiectul a căzut.

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de

locuință din Timișoara, str. Iasomiei nr. 1

Președinte: A fost doar cu discuții în plen și o abținere din partea doamnei Blaj. E nevoie tot de 18 voturi. Deschid procedura de vot.

Se votează: 15 voturi pentru;

6 voturi împotrivă;

1 abținere.

Proiectul a căzut.

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Amforei nr. 4

Președinte: Nu sunt amendamente, doar discuții în plen dacă sunt acum... Vă rog, procedura de vot.

Se votează: 16 voturi pentru;

6 voturi împotrivă.

Proiectul a căzut.

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timișoara și Complexului Sportiv Bega Timișoara

Președinte: Avem voturi pentru plen, dacă sunt amendamente.

Dl. cons. Moldovan: Nu neapărat amendament, dar pentru că în cadrul Comisiei 3 nu a fost acest proiect, mă interesează un punct de vedere legat de aceste tarife prevăzute în Anexă, cum se vor aplica pentru echipele care au contracte de asociere cu Consiliul Local, pentru că unele sunt chiar explicitate aici. De exemplu, unii sunt scutiți. Cam proaste exemplele. Aș propune în Anexă o notă: „cu excepția cluburilor sportive care în baza unor hotărâri speciale sunt asociate cu Consiliul Local Timișoara”. Acolo e un articol care prevede scutirea de tarif și acum băgăm un articol cu tarif.

Dl. secretar Cojocari: N-are nici o legătură.

Dl. consilier Moldovan: Păi e nominalizată Universitatea, ELBA și nu mai știu care.

Dl. secretar Cojocari: Păi astea trebuie scoase din hotărâre.

Dl. cons. Moldovan: Evident.

Președinte: Faceți un amendament, domnule Moldovan?

Dl. cons. Moldovan: Păi eu aș face un amendament foarte simplu: să scoatem toate exemplele. Eu n-am nimic cu tarifele, dar cele care au prevederi speciale, se aplică acele prevederi. Sau să specificăm clar pentru cluburile sportive ... Să scoatem toate exemplele, cred că e mai simplu așa, pentru că exemplele ar duce la confuzii.

Dl. secretar Cojocari: Domnule director Miuț, astea sunt exemple, astea nu se iau în considerare. „Acțiuni organizate de alte structuri sportive necunoscute, în condițiile legii”, fără exemple. E clar.

Dl. dir. Miuț: Fraza pe care a propus-o dl. consilier e cea mai reală: cei cu asocieri să beneficieze de scutire.

Dl. secretar Cojocari: Nu. scoți exemplele!

Dl. dir. Miuț : Era o propunere.

Președinte: Deci, propunem amendamentul domnului Moldovan să scoatem exemplele.

Dl. secretar Cojocari: Bine - nțeles.

Președinte: Supunem la vot.

Se votează: 21 voturi pentru.

Președinte: Amendamentul a trecut. Acum votăm proiectul de hotărâre în ansamblu.

Se votează: 23 voturi pentru.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor alocate de către Municipiul Timișoara către Serviciul de Ajutor Maltez în România

Președinte: Avem o a bținere din partea doamnei Blaj și discuții în plen din partea Comisiei 4. Dacă cineva dorește să ia cuvântul. Dacă nu, să supunem la vot.

Se votează: 16 voturi pentru;

 • 1 vot împotrivă;

 • 2 abțineri.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr estimativ de 4198 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timișoara, pentru luna

mai 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Președinte: Nu sunt amendamente, supunem la vot cu completarea numărului de persoane care a fost adusă.

Se votează: 21 voturi pentru. Președinte: Doriți o pauză acum? Haideți să luăm o pauză de 10 minute.

Se ia o scurtă pauză.

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 157/28.05.2002

Președinte: Comisiile2, 3, 5 vot favorabil, Comisia 4 a respins materialul.

D -na cons. Vlad: Noi l-am așteptat pe dl. arhitect șef cu care doream să avem mai multe explicații și să știm mai multe detalii și dumnealui n-a putut să fie prezent, dar putem supune la vot fără nici un fel de probleme.

Președinte: Supunem atunci la vot.

Se votează: 21 voturi pentru;

2 abțineri.

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara cu privire la realizarea de locuințe colective în zone exclusiv rezidențiale

D -na cons. Vlad: Aici aș vrea să fac o propunere domnului arhitect șef și anume că trebuie revizuit vechiul regulament, care dumneavoastră știți bine că conține o serie de inadvertențe, eu am găsit o mulțime de lucruri care contravin chiar Codului Civil, domnul arhitect cunoaște această situație și l-am rugat ca să-l revizuiască și să intrăm într-o stare de normalitate și nu de respingere a materialelor pe seama acestor lucruri care contravin de fapt legislației în vigoare.

Președinte: Aveți amendamente concrete?

D -na cons. Vlad: Păi acesta este unul din amendamentele pe care doream să le propun, revizuirea regulamentului, completarea cu ceea ce este prevăzut aici, dar și revizuirea vechiului regulament și aducerea în legalitate.

Președinte: Asta este pe viitor, nu pot să supun la vot, pentru că nu este ceva concret .

D -na cons. Vlad: Păi haideți că vă spun ceva concret, modificarea RLU în spiritul Codului Civic.

Președinte: E tot general.

D -na cons. Vlad: Păi este general, dar domnul arhitect șef știe că sunt o mulțime de Hotărâri de Cons. Local care au fost propuse și care nu sunt în regulă.

Dl. primar Ciuhandu: Veniți cu o propunere concretă din regulament, că așa dvs. de fapt contestați o serie de Hotărâri de Consiliu care nici Prefectura nu le-a contestat, au fost vizate de legalitate și dvs. spuneți că sunt ilegale.

D -na cons. Vlad: Dacă dvs. doriți, eu mă pot duce la Prefectură și să arăt cu Codul Civil în față.

Dl. Primar Ciuhandu: Arătați aici, veniți cu o propunere concretă! Ce să schimbe arhitectul șef?

Dl. dir. Ciurariu: Aș vrea să precizez că în acest caz, Hotărârea de Consiliu se referă doar la un anumit aspect. În același timp, noi pregătim tema pentru noul PUG, care va conține un regulament ce va regla toate problemele care în momentul de față sunt ale orașului. Din această cauză, în acest regulament, e vorba strict de un aspect privitor la un nr. de apartamente în contextul volumetric existent al regulamentului .

D -na cons. Vlad: Vă mulțumesc, eu am vrut să aduc în atenția dvs. acest regulament pe care știți că de multe ori l-am tot contestat și l-am pus față în față cu Codul Civil și avea tot felul de inadvertențe, pentru că a fost vorba acum de regulamentul intern de urbanism Sunt mulțumită cu răspunsul dumneavoastră.

Dl. cons. Țucu: Sunt niște modificări propuse, spre exemplu la pct 1.1. „regim de înălțime maximă S/D+P+2E+M/Eretras. Știm cu toții că la această oră se pune problema valorificării superioare a terenurilor intravilane, în toată Europa. Suntem ușor în urma regimului care se practică în Europa , prin aceasta. Mai sunt și altele, am vrut să dau numai un exemplu. Eu cred că ar fi fost bine, fiind o propunere de proiect de hotărâre care afectează o zonă mai largă din acest oraș, cred că acest proiect ar fi trebuit să treacă prin dezbatere publică prealabilă. Am observat personal în ultima vreme o anumită atitudine secretarist excesivă din partea colegilor de la Urbanism. În 10 ianuarie am cerut printr-un document scris două informații și n-am primit până la această oră nici un răspuns. Pe de altă parte, sunt foarte mulți cetățeni, și pot să vă arăt domnule primar solicitările acestora , care ne reclamă viteza deosebit de lentă cu care se mișcă direcția Urbanism în ultima perioadă în ceea ce privește regimul de autorizări. Din start, când se depune o cerere, se scrie 60 de zile pentru un Certificat de Urbanism sau pentru o autorizare. Sunt foarte multe probleme. Știam de mai multă vreme că expiră PUG-ul și constatăm că n-am făcut nimic. Am venit acum cu o propunere în Consiliul Local să-l prelungim. Normal al fi fost să fie PUG-ul făcut.

Dl. primar Ciuhandu: Domnule consilier, aici ați intrat pe un teren minat. Vreau să vă spun că jumătate din municipalitățile din țară nu știu dacă au PUG-ul realizat în prima ediție și faptul că legea permite prelungirea cu 5 ani , în organigramă am creat acel atelier de urbanism tocmai în ideea de modificare a PUG-ului. Adică să-l facem noi de noi și nu să-l facem cu diverși alții. Nu ne mai acuzați, pentru că acolo e o muncă colosală.

Dl. cons. Țucu: Păi nu v-am acuzat pe dvs. Eu mă refeream la Direcția de Urbanism. Contestați faptul că n-am primit răspuns la o hârtie pe care am depus-o în 10 ianuarie? Nu era o chestiune de interes privat al meu sau al altcuiva, era o chestiune de interes general. Dl. primar Ciuhandu: Eu discut de PUG domnule! Și la PUG n-aveți dreptate.

Dl. cons. Țucu: Păi da, dacă ne comparăm cu cozile din România n-am dreptate, dar dacă dorim să fim în fruntea țării așa cum am fost și vrem să fim, cred că am dreptate, pentru că trebuie să ne raportăm cu vârfurile și nu cu media sau cu coada.

Președinte: Aveți o propunere concretă de modificare?

Dl. cons. Țucu: Da, trecerea lui pe dezbatere publică și după aceea, discuții.

Dl. dir. Ciurariu: Încă odată aș dori să vă precizez că noi nu modifică regimul de înălțime din PUG-ul existent. Regimul de înălțime este P+2 și mansardă în toată Timișoara acolo unde nu e prevăzut altfel și noi nu îl afectăm. Nu afectăm nici coeficienții urbanistici. Ceea ce reglăm prin această hotărâre punctuală este să precizăm că în loc de două unități locative în regimul de P+2 și mansardă se pot realiza până la 8. Luna viitoare, Direcția de Urbanism vă prezintă punctul de vedere și o HCL privitor la tot ceea ce înseamnă locuințe colective. Într-adevăr, aceea o vom cere noi să fie adusă în dezbatere, pentru că acolo se precizează coeficienți de urbanism diferiți, se precizează regimuri de înălțime diferite și o grămadă de alți parametri care să răspundă la situația de fapt. Aici nu facem altceva decât să încercăm să rezolvăm pe o cale cât se poate de normală și firească, tendința de a construi cu PUD, locuințe colective pentru că regulamentul nu dă voie, dar în aceiași parametri. Deci, nu modific înălțimea , nu modific PUG, ci doar numărul de apartamente, prin această hotărâre. De-aia vreau să precizez că va urma o modificare consistentă a regulamentului, pe care o voi aduce dezbaterii publice. Pentru că în Timișoara există o tendință de piață de a se construi altfel decât până acum. Asta se va întâmpla luna viitoare.

Președinte: Domnule Țucu, mai doriți dezbatere publică?

Dl. cons. Țucu: Păi atunci este inutil, dacă umblăm odată pe regulament, atunci de ce să umblăm în fiecare lună. Umblăm odată și bine. De ce să umblăm în fiecare lună? Atunci venim toți aici și reclamăm că avem câte 70 de puncte pe ordinea de zi. Dacă Direcția de Urbanism are în perspectivă adoptarea unui regulament, eu rămân la ideea de dezbatere publică inclusiv acestor modificări care sunt.

Dl. arh. Ciurariu: Acest element rămâne neschimbat în continuare. El nu va fi alterat, dar el este necesar pentru că noi eliberăm lunar câteva zeci de certificate cu PUD, pentru acest tip de lucrări. Așa cum îl facem acum, va fi inclus, nu va mai suferi modificări. Dar dacă nu fac această operațiune acum, care rezolvă o operație punctuală, nu fac decât să amân o situație de fapt și să trebuiască cu un singur arhitect la Direcția de Dezvoltare Spațială, să procesez încă vreo 100 de PUD-uri. Asta e tot ce modifică această bucățică de regulament.

Dl. cons. Catană: Domnule Țucu, e doar o formă de simplificare a actualului regulament, pentru că sunt foarte multe cereri pentru acest tip de construcții și cu aceste completări la regulament de fapt se elimină faza PUD-ului, în condițiile sigur stricte care sunt date.

Dl. cons. Țucu: De ce este atât de urgentă această chestiune dacă vine următoarea modificare la regulament luna viitoare?

Dl. cons. Catană: Să știți că au venit enorm de multe solicitări.

Dl. arh. Ciurariu: Este posibil ca modificările ulterioare să dureze mai mult. Este posibil ca în urma dezbaterii publice să așteptăm mai mult de o lună până când reglăm probleme fundamentale. Aici e vorba doar de o precizare și dvs. decideți dacă această precizare mai trebuie să aștepte sau nu. Atâta tot.

Președinte: Supun la vot amendamentul domnului Țucu de a avea dezbatere publică pe acest proiect.

Se votează: 3 voturi pentru;

7 voturi împotrivă

6 abțineri.

Președinte: Propunerea a căzut. Votăm acum proiectul de hotărâre în ansamblul său.

Se votează: 19 voturi pentru;

2 voturi împotrivă;

2 abțineri.

Proiectul a trecut.

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe cu regim de înălțime până la P+9E realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperișurilor tip terasă în acoperișuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansardare și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.

96/28.03.2006 privind aprobarea Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuințe colective

Președinte: La Comisia 2 avem două amendamente, ca înălțimea maximă la coamă să fie de 5 metri și înălțimea maximă la activ de 1,5 metri.

D-na cons. Blaj: N-aș dori să fac un amendament, aș dori să mi se facă o precizare. Sunt foarte de acord cu propunerea din acest proiect de hotărâre ca să nu se mai facă accesul în noul spațiu prin spălătorie, dar aș vrea să îl întreb pe domnul arh. șef ce se întâmplă cu proiectele care sunt în derulare la ora actuală și au fost făcute în sensul acesta și sunt în curs de aprobare. Sunt firme care așteaptă din septembrie de exemplu să obțină autorizație de construcție și înseamnă că toată perioada aceasta au așteptat degeaba, pentru că prin noua hotărâre le cade proiectul.

Dl. dir. Ciurariu: Este vorba de realizarea de apartamente cu acces din spațiul fost comun uscătorie. Acest tip de proiecte n-ar putea fi autorizate în nici un context. Ele au fost ținta unui control din partea noastră, pentru a verifica dacă sunt autorizate, dacă se respectă ceea ce am autorizat, și am luat măsurile de cuviință venind în fața dvs. cu această propunere de modificare a regulamentului. Ce se întâmplă cu ele, hotărăște legea. În măsura în care, măsurile dispuse pot fi duse la îndeplinire prin emiterea unei autorizații, vor fi autorizate. Dacă nu pot fi duse la îndeplinire, vor trebui dezafectate și autorizate conform regulamentului.

D-na cons. Blaj: Dvs. vă referiți la cele care le-ați găsit executate și neautorizate. Sunt de acord cu dvs., însă sunt o serie de proiecte care stau de foarte multă vreme în primărie, în această situație, deci cu propunerea de acces prin spălătorie. Acum noi prin vot le anulăm.

Dl. arh: Ciurariu: Direcția Urbanism a respins în mod sistematic acest tip de propunere, pentru că spațiul de la nivelul etajului 4 nu este un apartament și atunci nu putea fi considerat ca fiind art. care spunea că se poate mansarda pe verticală în dreptul apartamentului. Din această cauză, acest tip de propuneri, dacă au venit și vă spun că nu prea au venit la autorizare, au fost respinse.

D-na cons. Blaj: Înseamnă că acest tip de acces care au fost realizate deja, au fost fără autorizație.

Dl. arh. Ciurariu: Nu pot să vă dau o cifră exactă acum, dar v-am spus că s-au realizat și fără autorizație.

Dl. cons. Țucu: Eu am o întrebare la dl. arh. șef, ce înseamnă art. 3 sub aspect operațional? „Mansarda fiind o formă de reabilitare termică a clădirii, proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, va trata în întregime reabilitarea termică a clădirii și întregul aspect arhitectural al imobilului.” În ce privește aspectul arhitectural al imobilului, sigur că suntem cu toții de acord, dar în ce privește, dar în ce privește izolația termică a clădirii, cred că un astfel de paragraf închide accesul spre mansardare persoanelor care realmente ar avea nevoie de acele locuințe de la mansardă și deschide în același timp o favorizare a celor care au mai mulți bani și pot aborda simultan problema mansardării cu problema reabilitării termice a clădirii. Pentru că altfel, cu puținii bani pe care îi au tinerii, care sunt de fapt ținta acestor mansarde, e greu să abordezi și problema reabilitării termice a clădirii.

Dl. arh. Ciurariu: Am făcut acest alin. la propunere tocmai în ideea de a corela două eforturi conjugate și în același timp de a schimba imaginea unor cartiere de locuințe colective, așa cum se întâmplă în toată lumea și mai ales în țările de est. Operațiunea de mansardare e în același timp una dintre operațiunile posibile de reabilitare termică a terasei, una din operațiunile care poate da o nouă imagine la nivel de învelitoare. Atunci, problema se pune în felul următor: în măsura în care faci un proiect în care îmi prezinți situația existentă și situația viitoare, nu deranjează ca la nivel de proiect, situația viitoare să fie proiectată ca o imagine unitară, urmând ca la momentul realizării reabilitării termice, acea imagine să fie prezentată, ca fiind unitară. Dacă nu facem lucrul acesta, neam putea trezi că rezolvăm problema capacului într-un fel și un alt arhitect sau o altă gândire, rezolvă problema reabilitării termice atunci când i-a venit rândul pe listă, într-un alt limbaj, lucru care ar fi de nedorit pentru noi, ca imagine urbană a orașului. Noi am hotărât că cea mai bună soluție este să introducem acel paragraf în care să atragem atenția că operațiunile acestea fac parte dintr-o abordare nouă urbană și este singurul loc unde putem să ne exprimăm o părere în mod legal Dacă nu, legea îmi permite să spun că nu se încadrează în aspectul arhitectural și eu să prelungesc o agonie.

Dl. cons. Țucu: Domnule arhitect, repet întrebarea: v-am întrebat ce înseamnă din punct de vedere operațional. Asta înseamnă că inițiatorul unui proiect de mansardare trebuie să facă de fapt un proiect inclusiv de reabilitare termică a clădirii integrale pentru a putea realiza mansardare sau nu? Dvs. aprobați autorizație de construcție și certificat de urbanism pentru o mansardare la care se prezintă un proiect care abordează numai mansarda, sau este necesar să fie adus și proiectul de reabilitare termică al întregii clădiri?

Dl. arh. Ciurariu: Tot ce s-a întâmplat până acum a fost la nivel speculativ și rezultatul este că proiectul de autorizare este de fapt un extras din proiectul tehnic, care ar trebui să cuprindă și partea de instalații. Asta ca să vorbim în spiritul legii.

Dl. cons. Pășcuță: Vreau să-mi explicați exact ce presupune art. 8 din Anexa 1 și să îmi mai spuneți odată la art. 10 de ce se interzice realizarea apartamentelor duplex din uscătorii.

Dl. arh. Ciurariu: Încep cu art. 10, pentru că e mai simplu. Se admite mansardarea la apartament duplex din apartamentele existente la ultimul nivel. Uscătoria nu este un apartament, pentru că suprafața ei conform legii locuinței nu este suficientă pentru a fi un apartament. Atunci eu n-am cum să extind o locuință de la ultimul nivel deasupra. Legea 114 a locuinței îmi spune clar care e suprafața minimă ca să am un apartament acolo. Ori eu nu am un apartament într-o uscătorie care e mai mică decât un anumit număr de metri pătrați. Din cauza aceasta am făcut precizarea, ca să fie limpede. Dacă există alte soluții privitor la abordarea mansardării, dacă există cedări de spații de pe ultimul nivel astfel încât pe ultimul nivel în loc de 4 apartamente să se realizeze 5 într-o formă sau alta, pentru că s-a întâmplat așa ceva, atunci se va admite. Dar atâta timp cât e doar uscătoria, ea nu e un apartament și nu poate fi extinsă pe verticală ca un apartament, conform articolului pe care l-am pus noi aici, cred că numărul 4.

Dl. cons. Pășcuță: Dar sunt și uscătorii destul de spațioase.

Dl. dir. Ciurariu: Dacă respectă această regulă a locuinței, atunci intră la art. 4. Dar dacă nu respectă, n-are cum. Legat de art. 8, problema se pune în felul următor: până acum, toate cererile de mansardare în jurul acestei locuințe colective. Noi am constatat că de fapt tot acest efort se reducea la un plan care să dovedească că există o nouă abordare a spațiului dimprejur. Avem o hotărâre de consiliu care permite realizarea de parcări pe domeniul public. În condițiile în care se suplimentează numărul de apartamente în așa fel încât normativele privitor la locurile de parcare să nu mai fie îndeplinite, dar există resursa de teren ca să se îndeplinească această condiție de amenajare de locuri de parcare pe domeniul public conform hotărârii de consiliu, acest lucru se specifică aici în acest plan, trece prin Comisia de circulație în mod normal pentru că se cere acest lucru, i se dă O.K. și problema e rezolvată fără să ajungă într-o dezbatere de tip PUD și să începem să negociem de altă natură. De fapt asta era intenția acestui articol, ca să precizăm că se poate obține un număr de locuri de parcare pentru noile locuințe, fără ca să trecem printr-o hotărâre de tip PUD.

Dl. cons. Pășcuță: Am înțeles, deci chestia asta nu e neapărat limitativă.

Dl. dir. Ciurariu: Nu este limitativă. Trebuie să respecte normativele care există în momentul acesta în vigoare.

Dl. cons. Pășcuță: O ultimă întrebare: acum o lună sau două luni întrebam executivul primăriei dacă a realizat locuințe sociale la mansardă sau dacă au demarat o acțiune în acest sens. Vreau să repet această întrebare, dacă în intervalul scurs de la precedenta mea întrebare, executivul a demarat un astfel de program, iar dacă nu, vă anunț că săptămâna aceasta probabil voi înregistra la primărie un referat cu sugestii privind construirea de către primărie a unor locuințe la mansardă pe care să le vândă tinerilor și sper ca acest referat să fie luat în considerare și pus în practică într-o formă sau alta, cât mai favorabilă tinerilor.                                 Vă                                 mulțumesc.

Dl. dir. Ciurariu: Așa cum am precizat aici, paragraful acela rămâne în vigoare, pentru că orice persoană fizică sau juridică poate construi. Deci, Primăria sau altcineva, poate. Aș dori să vă dau răspunsul în scris, documentat, pentru că ați mai pus o întrebare la început.

Dl. cons. Catană: Vis a vis de locurile de parcare, Comisia 2 a avut 3 amendamente, cele două pe care le-ați pomenit referitoare la regimul de înălțime și am mai vrea să introducem o completare la art. 8 și anume: în cazul mansardărilor prin extindere pe verticală a apartamentelor de la ultimul nivel, să nu se solicite locuri de parcare suplimentare, pentru că se consideră că este același proprietar.

Președinte: Haideți să o luăm atunci sistematic: propun amendamentul domnului Catană pe care îl rog să-l mai repete odată.

Dl. cons. Catană: Amendamentele Comisiei 2 au fost așa: la art. 6: „Înălțimea maximă la coamă 5 m”... Sunt de fapt toate amendamentele Comisiei 2.

Președinte: Supun la vot amendamentele Comisiei 2 pe acre le aveți în material.

Se votează: 23 voturi pentru;

1 abținere.

Dl. cons. Țucu: Eu aș vrea să propun un amendament, să eliminăm art. 3 , cel cu reabilitarea termică și să renumerotăm.

Președinte: Supun la vot amendamentul domnului Țucu.

Se votează: 9 voturi pentru;

8 voturi împotrivă;

6 abțineri.

Președinte: Acest amendament a căzut. Votăm acum proiectul în ansamblu.

Se votează: 23 voturi pentru;

1 vot împotrivă.

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termicăpe anul 2008 a unor blocuri de locuințe - condominii din Municipiul Timișoara

D-na cons. Popa-Radovan: Domnule președinte, aș dori să fac un amendament la acest proiect. Acest proiect prezintă o listă a imobilelor care vor suporta o reabilitare termică în timp. Aș dori să fac acest amendament la sugestia asociațiilor de proprietari și anume: se știe că pentru a intra în acest proiect, finanțarea provine o treime de la guvern, o treime de la primărie și o treime de la asociațiile de locatari. Există o listă care stabilește ordinea în care vor fi abordate aceste imobile. Se pune problema dacă cumva în momentul când îi vine rândul, o asociație de locatari nu are bani să-i suporte partea, atunci să consemnăm în acest proiect să se sară peste respectiva asociație de locatari și să urmeze următoarea. Aș formula astfel: Art. 1 care rămâne așa cum este „Se aprobă includerea în programul de reabilitare termică pe anul 2008 a unor blocuri de locuință din municipiul Timișoara, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre”, iar ca art. 2 aș face amendamentul următor : „Derularea etapelor programului de reabilitare termică a clădirilor, aprobat în limita resurselor bugetare alocate în acest scop, se va realiza cu prioritate la clădirile

pentru care asociațiile de proprietari fac dovada constituirii fondului de reparații în cuantum de minim 350 RONI/apartament, destinat finanțării cheltuielilor privind execuția lucrărilor prevăzute în program.” Este un amendament prezentat de mine la sugestia președintelui Asociației de Proprietari, dl. Olariu. Dacă mai doriți lămuriri cu privire la acest program, este aici domnul inginer Băruță care se ocupă de acestă problemă și vă mai poate da lămuriri.

Președinte: Supun la vot amendamentul doamnei Popa Radovan.

Se votează: 17 voturi pentru;

 • 1 vot împotrivă;

4 abțineri.

Președinte: Amendamentul a trecut. Vă rog acum să votăm proiectul în ansamblu.

Se votează: 21 voturi pentru;

 • 2 abțineri.

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Hale producție A1318/1/2, extravilan Timișoara

Președinte: N-au fost amendamente. Acum sunt? Nu. Vă rog să trecem la vot.

Se votează: 23 voturi pentru.

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” Construire locuință unifamilială P+M” strada Mircea cel Bătrân nr. 65, Timișoara

Președinte: Dacă sunt amendamente... Nu. Deschidem procedura de vot.

Se votează: 21 voturi pentru.

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcții pentru locuințe - construire casă P+M” Str. Telegrafului nr. 81, Timișoara

Președinte: Amendamente? D-na Vlad dorește să ia cuvântul.

D-na cons. Vlad: De ce este necesar pentru fiecare construire de locuință privată P+Mansardă sau P+1, de acest Plan Urbanistic de Detaliu care întotdeauna întinde extraordinar de mult timpul de autorizare pentru locuință care cum se vede este o locuință fără nici un fel de importanță sau nu ridică niște probleme deosebite.

Dl. dir. Ciurariu: Conform aceluiași regulament, în Timișoara poți construi un singur imobil pe o parcelă. Construcția celui de-al doilea imobil sau mai multor imobile pe aceeași parcelă trebuie făcută printr-un plan urbanistic care modifică acest paragraf. ....Singurul mod prin care se poate modifica este prin P.U.D. Din cauza aceasta avem o grămadă de solicitări și în tema de proiectare pentru viitorul P.U.G. vom avea o precizare foarte clară : care sunt zonele care se pot densifica , care nu, câte locuințe poți construi , acesta fiind singurul mechanism pe care îl putem să face.

Dna. Cons. Vlad: O asemenea dorință de a avea câte un P.U.D. pentru fiecare locuință banală care se construiește în Timișoara îndepărtează cu 7-8 luni de zile obținerea unei autorizații de construcție. Pentru acest motiv doresc modificarea cât mai rapidă a Regulamentului intern de Urbanism.

Dl. Președinte : Supun la vot .

Se votează : 23 pentru.

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe și funcțiuni complementare”, Freidorf parcela A1114, Timișoara.

Dl. Președinte : Supun la vot proiectul.

Se votează : 21 pentru

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru locuințe în regim maxim P+2E+M”, strada Ion Cristoreanu , Timișoara.

Dl. Președinte : Supun la vot proiectul.

Se votează : 24 pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcție clădire plurifamilială P+2E+M”, str. Lorena nr. 56, Timișoara.

Dl. cons. Catană : Având în vedere că în text este trecută distanța expresă de 10 m față de limita posterioară , planul nu reflectă această distană este de 8 m. Regulamentul local de urbanism prevede această șansă,până la 6 m minim ,în anumite situații. În situația de față ar trebui scos acest 10 m și în com. 2 am discutat acest lucru . Amendamentul este : art. 2 : se scoate 10 m față de limita de proprietate posterioară.

Dl. Președinte : Supun la vot amendamentul.

Se votează : 23 pentru.

Supun la vot proiectul .

Se votează : 24 voturi pentru.

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Imobil de locuințe colective cu servicii P+5E+PENTHOUSE”, str. Barițiu nr. 40 și str. Gării nr.10, Timișoara.

Dl. Președinte : Supun la vot proiectul.

Se votează : 23 pentru

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcție fabrică - produse panificație Zona Freidorf’, Timișoara.

Dl. Președinte : Supun la vot proiectul.

Se votează : 22 pentru

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Bloc apartamente”, str. Cluj nr.16, Timișoara.

Dl. Președinte : Supun la vot proiectul.

Se votează : 23 pentru

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare regim de înălțime imobil existent”, str. Colonel Enescu nr.1, Timișoara.

Dl. cons. Ciuhandu : Este un raport de avizare al Comisiei Tehnice de amenajare al teritoriului. S-a strecut o greșeală : nu este P+2E extindere, ci este D + P+3 E +M. Mau rugat cei de la urbanism să fac acest amendament .

Dna. Pălălău : Este vorba de o greșeală care s-a strecurat .Este o clădire existenă cu demisol , parter și mansardă și se dorește înălțarea ei și condiția era să ajungă la nivelul cornișei blocului în vecinat. S-a strecurat această greșeală , iar în proiectul de hotărâre scrie h maxim 18 m , ceea ce înseamnă că îi prmite să facă trei etaje.

Dl. cons. Ciuhandu : Modificarea este la art. 2 .

Dl. Președinte : Supun la vot amendamentul.

Se votează : 21 pentru

Supun la vot proiectul.

Se votează : 19 voturi pentru.

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reamenajarea și modernizarea Parcului Botanic” din Municipiul Timișoara.

Dl. Viceprimar Orza : Eu am urmărit în timp atitudinea față de aceste 2 studii. Nu am să vă rețin mult , am să vă vorbesc foarte puțin legat de argumente. Citeam cu ceva timp în urmă ,ca un preambul ,la respingerea acestor proiecte un articol scris de un ziarist foarte important de la noi , legat de faptul că în toaletele unuia dintre cele două parcuri se vrea a se instala telefoane. Sigur era vorba de un studiu de fezabilitate. Acela era un s.f. fără studii de feazabilitate . Acela a fost argumentul care s-a adus atunci pentru ca proiectul să cadă. Unii dintre cei din sală s-au abținut , alții au votat împotrivă și proiectul a picat. Mă uitam să văd ce lucrări se vor face și dacă citim vom vedea că este vorba de rețele electrice, apă - canal, lucrări de arhitectură. Amfost recent în Parcul Rozelor pentru că urmează un eveniment important pentru Timișoara și m-am dus la toaletă, de fapt m-am dus la toaletă de fiecare dată când trec pe acolo. Toaletele din Parcul Rozelor nu au canalizare . Suntem în faza aceasta cu parcurile. Ne place să spunem despre noi că suntem un oraș al parcurilor. Sigur că sunt și lucruri care nu funcționează la modul de administrare al lor. Eu cred că un studiu de fezabilitate ne-ar da posibilitatea să atragem fonduri structurale acolo. Ar fi păcat să-l respingem, m-am uitat pe voturile comisiilor și există foarte multe abțineri,sigur că abținerile din punctul meu de vedere ar trebui anulate prin legea administrației, dar nu asta este o problemă, ele se calculează ca și vot împotrivă. Eu vă rog să ne gândim la faptul că aceste parcuri : Parcul Rozelor și Parcul Botanic , pe care l-am recuperat recent de la un minister de la București , care nu avea nici o treabă cu el și făceam intervenții prin faptul că este zonă centrală de spații verzi.Trebuie să investim acolo ca lucrurile să meargă bine. Se spune depre un domn din Primărie că este arendaș. Parcul respectiv nu este al arendașului, nici al Primarului și nici al dvs. Este păcat să amânăm votarea unui studiu de fezabilitate, care repet ne poate duce în postura să obținem fonduri pentru el. Nu mai vreau să vă spun că România pierde nenumărare proiecte acum, datorită situației de la București. Nu vreau să mă poziționez nici de o parte nici de alta. Chiar discutam pe hol cu directorul de la R.A.T.T. cum România a pirdut 2 mari proiecte. Haideți să votăm acest studiu , iar dacă sunt reticiențe legate de persoane le putem elimina. În momentul când se realizază licitațiile de execuție se pot face comisii de către domnii consilieri să participe în ele. Haideți să nu abținem în legătură cu cele două parcuri.

Dl. Președinte : Supun la vot proiectul.

Se votează : 10 pentru, 10 abțineri și 2 voturi împotrivă. A căzut.

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reamenajarea Parcului Rozelor” din Municipiul Timișoara.

Dl. Președinte : Supun la vot proiectul.

Se votează : 11 pentru, 11 abțineri și 1 voturi împotrivă. A căzut.

Dl. Primar : Eu vă felicit și voi ține cont în viitor de acest vot. Pot să vă spun cu certitudine pentru că ceea ce s-a întâmplat este bătaie de joc . Nu am vrut să fiu așa dramatic ca dl. viceprimar . Parcul Rozelor avea toate șansele să intre într-un circuit european al parcurilor demart cu un Institut din Luxemburg .Ați reușit să-l mai blocați o dată , o să-l reiau în fiecare lună . La alegeri o să spun , când o să meargă copii în Parcul Rozelor, la WC acelea unde trebuie să mergem lună de lună cu Aquatimul să le curățăm , fraților puteți să mulțumiți cuiva și o să spun cui.

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate economică „Varianta de ocolire Timișoara Sud Km.0+000 - km. 25+400” - proiect executiv între Podul Bega la Km. 28+00 și Nordul Rutier Km.549+076 pe DN6.

Dl. Președinte : Supun la vot proiectul.

Se votează : 24 voturi pentru.

Dl. Secretar : Domnilor consilieri , mai sunt 2 recursuri și vă rog să le acordați atenția cuvenită . Un recurs este de la prefectură și trebuie să vă pronunțați . Este privind patrimoniul și se solicită să reluăm pozițe că este domeniul public, domeniul privat , sunt trecute proprietăți, hotărârea care nu era aprobată și care a fost dată în 2006, a fost trimisă la dânșii și este un punct de vedere al Serviciului de Bancă de Date Urbane, care a întocmit materialul și Urbanism care susține că nu este adevărat ce spune Prefectura , să rămână de domeniul public și restul sunt verificate. Urmează să hotărâți ,dacă mențineți sau nu hotărârea care s-a datat în întregime cu domeniul public.

Dl. Președinte : Supun la vot dacă ne menținem hotărârea.

Se votează 13 pentru 2 împotrivă. Ne menținem.

Dl. Secretar : A doua problemă se referă la acordarea Titlului de Cetățean de Onoare dl. Paul Goma. A făcut Prefectura un recurs grațios și am supus acest recurs atenției dvs. în mapa din ședința de data trecută ,dar nu ați mai apucat să discutați. Trebuie să o repun în discuție. Ca element de noutate a mai apărut o scisoare din partea supraviețuitorilor holocaustului din România .

Executivul și-a exprimat un punct de vedere , iar dvs. trebuie să votați dacă vă mențineți hotărârea cu acordarea titlului de Cetățean de Onoare dl. Goma sau nu. Dl. Președinte : Supun la vot menținerea hotărârii de consiliu.

Se votează : 11 pentru, 1 vot împotrivă, 1 abținere.

Dl. Secretar : Mâine conduce ședința dna. Vlad și ne întâlnim la 12 la foto și apoi ne urmăm programul.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier CĂLIN VASI

SECRETAR,

IOAN COJOCARI