Hotărârea nr. 7/2007

7/30.01.2007 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al Asociatiei "Casa Faenza"
Hotararea Consiliului Local 7/30.01.2007
privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al Asociatiei "Casa Faenza"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr: 283/ 19.12.2006 al Asociatiei Casa Faenza aprobat de Primarul Muncipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.124/17.05.2001 privind aprobarea Protocolului incheiat intre Primaria Municipiului Timisoara si Primaria Faenza , modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 237/2003, Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2005 si Hotărârea Consiliului Local nr. 207/30.05.2006.
Avand in vedere Protocolul Incheiat intre Primaria Municipiului Timisoara si Primaria Faenza - Italia la data de 13.04.2000;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.24/2000 - privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, modificată;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 - privind finantele publice locale;
In conformitate cu prevederile art. 38 alin 2 lit. (b) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
In temeiul art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea Organigramei si a Statului de functii la Asociatia Casa Faenza, in sensul infiintarii, in cadrul Asociatiei Casa Faenza - Centru comunitar pentru copii autisti, a unui post cu norma intreaga pentru asistent social pe serviciul la domiciliu, conform Anexei nr.1 si Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Anexele 1 si 2 din Hotararea Consiliului Local nr.124/2001 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.237/2003, Hotărârea Consiliului Local nr. 128/22005 si Hotărârea Consiliului Local nr.207/2006, se modifica in mod corespunzator.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Asociatia Casa Faenza.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş
- Primarului Municipiului Timisoara
- Serviciului Juridic
- Directiei Economice
- Directiei Edilitare
- Directiei Urbanism
- Directiei Patrimoniu
- Direcţiei Poliţia Comunitară
- Biroului Control Intern
- Biroului Relatii Publice
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetateni
- Asociatiei Casa Faenza
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA nr. 1

ORGANIGRAMA ASOCIAȚIEI „CASA FAENZA”


DIRECTOR

Personal:

- de specialitate

echipa; 1


- auxiliar


 • - 8 instructori de ergoterapie

(pedagogi de recuperare)

 • -   2 psihologi ( 1 supervizor de specialitate

coordonator servicii adolescenti autisti)

 • - 2 medici neuropsihiatri

 • - 2 asistenti sociali

 • - 1 kinetoterapeut

-1secretar/contabil

- 1 infirmier

-1 sofer/administrator/casier

TOTAL PERSONAL: 1 + 18 = 19


ASOCIAȚIA "CASA FAENZA"

CENTRU COMUNITAR PENTRU COPII AUTIȘTI TIMIȘOARA - ROM ANI A

Fondata de Primaria Timișoara, Primăria Faenza - Italia si Comitetul de Prietenie Faenza-Timisoara

Timișoara, Aleea Sanatatii, nr.15, cod 300742; Tel: 0040 356 101410; Fax: 0040 0356 101 409; e-mail: casafaenzatimisoara@yahoo.com

Nr. Inreg. /_____________

SE APROBA,

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al Asociatiei „Casa Faenza”

Asociația Casa Faenza - Centrul Comunitar pentru Copii Autiști este fondata de catre:

 • -  Primaria Timișoara

 • -  Primaria Faenza - Italia

 • -  Comitetul de prietenie Faenza - Timișoara.

Scopul serviciilor oferite este de a creste conditiile de viata si adaptabilitate sociala a copiilor diagnosticati cu tulburare din spectrul autist si varsta cuprinsa intre 2 - 18 ani din Timisoara.

Protocolul incheiat intre Primaria Municipiului Timisoara si Primaria Faenza- Italia, cat si Organigrama si Statul de functii al Asociatiei Casa Faenza, avand sediul in Timisoara, str. Aleea Sanatatii, nr.15, au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local Timisoara nr. 124/17.05.2001.

Prin gama serviciilor oferite si structura de organizare a acestora, incepand din anul 2001 Asociatia Casa Faenza este centrul pilot la nivel national. Pe parcursul celor 5 ani de existenta aceste servicii au cunoscut un real progres atat la nivel de proces de abilitare a copilului autist si sustinere a familiei, cat si la nivel de dezvoltare strategica a serviilor oferite.

Astfel pana in prezent au fost oferite servicii de specialitate unui numar total de 132 copii autisti si familiilor acestora. Structura serviciilor oferite de catre Asociația Casa Faenza cuprinde in prezent 3 tipuri de servicii organizate dupa cum urmeaza:

 • -  Serviciu de tip centru de zi

 • -  Serviciu la domiciliul beneficiarilor

 • -  Serviciu de evaluare la nivel national

In baza hotararii    consiliului    local nr. 128/29.03.2005

Asociatia Casa Faenza a initiat serviciului la domiciliu beneficiarilor.

In prezent acest serviciu are ca si obiective principale

 • •  Acordarea de servicii terapeutice specializate la domiciliul beneficiarilor

 • •  Coordonarea si supervizarea proiectului pilot“Vreau si eu la scoala!” prin intermediul caruia s-au format 3 clase speciale pentru copii autisti. Acest proiect se desfasoara in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Timis prin Scoala Dumitru Ciumageanu.

 • •  Campanii de informare organizate sub forma de microproiecte in granitele din Timisoara. In prezent se desfasoara 2 astfel de microproiecte in gradinita cu PP nr. 31 si respectiv gradinita cu PP nr. 33.

Beneficiarii serviciului sunt:

 • •  Tineri si adolescenti cu autism si varsta cuprinsa intre 12- 18 ani.

 • •  Copii cu autist integrarti intr-o forma de scolarizare si varsta cuprinsa intre 7-15 ani.

 • •  Copii cu autistm din judetul Timis si care nu beneficiaza de nici un alt serviciu de specialitate.

Tinand cont de nevoile beneficiarilor nostri, dar si de raportul cost/eficienta este necesara completarea resurselor umane aferente serviciului la domiciliul beneficiarilor, deoarece initierea unor servicii de tip centru de zi si pentru adolescentii autisti necesita o investitie foarte mare - doar constructirea cladirii necesare unui astfel de serviciu in anul 2005 a fost estimata la 400 000 lei RON.

Motivația modificării de organigrama pentru serviciului la domiciliu se bazeaza pe urmatoarele asumptii:

 • 1. Principiul separarii clare a responsabilitatilor

 • 2. Principiul multidisciplinaritatii in cadrul echipei functionale ce lucreaza cu copiii autisti

 • 3. Relatia cu scoala si institutii colaterale

 • 4. Scriere de proiecte

 • 1. Copii cu tulburare din spectru autist si parintii acestora au foarte multe nevoi de integrare in sociatate, suport si sprijin terapeutic, si acompaniere la toate activitatile vietii cotidiene. Autismul este un handicap grav si in acelasi timp un diagnostic pe viata, aceasta inseamna ca nevoia de asistare a copilului si mai tarziu a adultului autist este permanenta.

La aceste nevoi incearca sa raspunda Asociatia Casa Faenza si prin serviciul la domiciliu. Nevoile se refera la intelegerea simptomelor autiste de catre comunitate, intelegerea simptomelor autiste si aplicarea tehnicilor educative specifice de catre educatorii din scoli si gradinite, aplicarea tehnicilor educative acasa de catre parinti. Comunitatea , educatorii si familia sunt beneficiarii specifici ai serviciului la domiciliu. Ei sunt destul de diferiti ca structura si trebuie abordati specific. In acest sens, echipa serviciului la domiciliu trebuie sa-si stabileasca clar responsabilitatile si sa-si cunoasca foarte bine beneficiarii. Asistentul social va avea responsabilitati legate de stabilirea contactelor cu beneficiarii. Primele contacte de stabilire a relatiilor si a contractelor de colaborare sunt foarte importante. De ele depinde derularea proiectelor si indeplinirea obiectivelor. Separarea acestui responsabilitati in cadrul echipei contribuie la o mai buna structurare si organizare a activitatilor serviciului.

 • 2. Principiul multidisciplinaritatii echipei ce lucreaza pe serviciu la domiciliu presupune ca echipa sa contina oameni specializati pe diferite domenii. Astfel se asigura ca dificultatile/ cererile beneficiarilor sa fie privite din toate punctele de vedere asigurandu-ne ca ne formam o imagine si viziune completa. Modelul abordat de Asociatia Casa Faenza inca de la infiintare este modelul echipei multidisciplinare, pe serviciu de zi existand o astfel de echipa. Succesul modelului abordat este dovedit de renumele national al centrului. De altfel modelul interdisciplinaritatii a inspirat si titlul seminarului national sustinut de centru in anul 2004, “O abordare holistica a copilului autist” devenind astfel o emblema a Asociatie Casa Faenza.

 • 3.  Serviciu la domiciliu are ca obiectiv cadru si integrarea scolara a copiilor cu tulburari din spectru autist; o responsabilitate importanta este relatia cu scoala suplinita pana acum de alti specialisti ai echipei. In comunitatea timisoreana ne lovim de o preconceptie: copilul autist este un copil cu handicap, el nu poate urma o scoala. Copii autisti pot avea retard intr-adevar chiar retard sever acest lucru facand dificila scolarizarea. Dar sunt foarte multi copii autisti cu o inteligenta foarte buna. Ei pot urma o scoala. In strainatate exista scoli pentru autisti. Exista autisti care si-au dat si doctoratul. De noi specialistii depinde pana unde vor ajunge copii autisti cu inteligenta buna. De noi depinde sa le creeam posibilitatile de a-si dovedi potentialul. De aceea relatia cu scoala este foarte importanta. Asistentul social va avea responsabilitatea colaborarii cu scoala.

 • 4. Un deficit consemnat de evaluarea pe anul trecut al serviciului la domiciului este: foarte putine proiecte pentru accesarea fondurilor europene. Cu angajarea unui asistent social speram sa dezvoltam aceasta latura mai mult.

Avandu-se in vedere nevoile beneficiarilor Asociatiei Casa Faenza- Centrul Comunitar pentru Copii Autisti cat si evolutia serviciilor dezvoltate in beneficiul copiilor autisti si a familiilor acestora consideram a fi justificata solicitarea noastra de modificare a Organigramei si a Statului de functii prin adaugarea a unui post de asistent social cu norma intreaga.

Acestea vor fi platite (conform legislatiei in vigoare) din fondurile alocate de catre Primaria Municipiului Timisoara, Asociatiei Casa Faenza, facandu-se astfel modificarea respectiva in bugetul ce va fi alocat.

Noua organigrama si statul de functii sunt prevazute in anexa nr. 1 si anexa nr. 2 anexe ce fac parte din prezentul referat.

PREȘEDINTE             DIRECTOR

ADRIAN ORZA             CRISTINA PISCUC

Aviz juridic

Serviciul Juridic al Primariei Muncipiului Timisoara

Anexa nr. 2

STAT DE FUNCȚII al ASOCIAȚIEI „CASA FAENZA”

Nr. crt.

Funcția (grad/treapta) de conducere / de execuție

Nivel studii

Forma de angajare

Nunar de posturi

1

Director

S

Norma intreaga

1

2

Psiholog - serviciu de tip centru de zi

S

Norma intreaga

1

3

Psiholog - serviciul la domiciliul beneficiarilor

S

Norma intreaga

1

4

Medic neuropsihiatru

S

% norma

2

5

Kinetoterapeut

S

Norma intreaga

1

6

Asistent social

S

Norma intreaga

1

7

Asistent social- serviciul la domiciul

S

Norma intreaga

1

8

Pedagog de recuperare serviciu de tip centru de zi

PL

Norma intreaga

6

9

Pedagog de recuperare Serviciu la domiciliul beneficiarilor

PL

Norma intreaga

2

10

Contabil/ S ecretar

S

Norma intreaga

1

11

Sofer/Administrator/Casier

M

Norma intreaga

1

12

Infirmiera

G

Norma intreaga

1

PREȘEDINTE

DIRECTOR


ADRIAN ORZA


CRISTINA PISCUC