Hotărârea nr. 468/2007

468/18.12.2007 privind închirierea terenurilor aflate în folosinţa persoanelor juridice
Hotararea Consiliului Local 468/18.12.2007
privind închirierea terenurilor aflate în folosinţa persoanelor juridice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 27075/03.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ , sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.797/14.07.2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2007 ;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.14/20.07.2004, Hotărârii Consiliului Local nr. 259/28.06.2005 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 291/27.06.2007 privind închirierea terenurilor aflate în folosinţa persoanelor juridice;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) si (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

ART.1: Se aprobă prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosinţa persoanelor juridice pe anul 2008, închiriere aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/20.07.2004 şi prelungită prin Hotărârea Consiliului Local nr.259/28.06.2005 şi Hotărârea Consiliului Local nr.291/27.06.2006.
Terenurile a căror închiriere urmează a fi prelungită sunt cuprinse în lista Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenurile vor fi închiriate întocmindu-se o fişă de calcul, tariful fiind cel stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.797/14.07.2005,modificată, privind categoria de impozit pe terenurile cu construcţii, amplasate în intravilan.
Tarifele practicate se indexează anual cu rata inflaţiei comunicată de către Direcţia Generală de Statistică.
ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
ART.3. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA la HCLMT nr. /

Nr. crt

Denumirea Societatii

cod fiscal

Adresa societatii

Adresa terenului

Supraf.

Teren.

-mp

ZONA

TAXA /zona

1

A.M.R.Leasing &Factoring srl

8534217

P-ta Libertatii nr.2

P-ta Libertatii nr.2

66

A

0,6714

2

ABAKADRI srl

6049232

Dorobantilor 5

Dorobantilor 5

26

D

0,1652

3

Ab-Cad srl

14221460

V.Alecsandri nr.7,ap.20

A.Popovici nr.19/21,ap.2

10

A

0,6714

4

Aculina & Ilie sa

8591409

Torontalului nr.10

Torontalului nr.10

241

D

0,1652

5

AD Public sa

2490618

N.Titulescu nr.10

Zona A

2.630,60

A

0,6714

6

AD Public sa

2490618

N.Titulescu nr.10

Zona B

3.999,22

B

0,5078

7

AD Public sa

2490618

N.Titulescu nr.10

Zona C

21.041,00

C

0,3498

8

Agrici srl

14203889

P-ta Unirii nr.8

Odobescu nr.16

13

B

0,5078

9

Agro Banat sa

6260697

Caransebes Str.Subdeal nr.1

Naturi nr.2 colt Girocului 31

17

D

0,1652

10

Agro-busi srl

1833041

Piata 700

Piata 700

328

A

0,6714

11

Agronive srl

14497725

Mercy nr.7 ap. 7

Brediceanu nr.2 ap.7

39

A

0,6714

12

AJVPS

4268350

Bella Bartok nr.17

Rozelor 16

23.342

C

0,3498

13

Alcom sa

18001848

Procl de la Timisoara nr.7

Zona A

2.008

A

0,6714

14

Alcom sa

18001848

Procl de la Timisoara nr.7

Zona B

128

B

0,5078

15

Alcom sa

18001848

Procl de la Timisoara nr.7

Zona C

1.244

C

0,3498

16

Alcom sa

18001848

Procl de la Timisoara nr.7

Zona D

4.176

D

0,1652

17

Alta Minichim

5516747

Lidia nr.88

Lidia nr.88

18

C

0,3498

18

AMB&Investment srl

13625257

P-ta Unirii nr.8

P-ta Unirii nr.14

39

A

0,6714

19

Amero srl

1801236

Piatra Craiului nr.1

Piatra Craiului nr.1

35

A

0,6714

20

Amfora srl

1827600

I.Vacarescu nr.36

I.Vacarescu nr.36

15

C

0,3498

21

Arcadia 2000 SA

11369861

Bucuresti,Calea Mosilor 62-68

N.Paulescu nr.2

429

A

0,6714

22

Arta srl

1835352

Piatra Craiului nr.1

Piatra Craiului nr.1

101

A

0,6714

23

As.Ord.Surorilor de Not. Dame

5517211

I.Maniu nr.8

N.Titulescu nr.10/A

23

D

0,1652

24

As.Sport.Autoturisme

8591522

Recoltei 1

Recoltei 1

18.000

C

0,3498

25

Asoc. Ev.si de Carit Isus Sper.

5313378

CapitanDan nr23

Intrarea Arenei nr. 4

17

C

0,3498

26

Asoc. Ev.si de Carit Isus Sper.

5313378

CapitanDan nr23

Dorobantilor bl 5

22

D

0,1652

27

Asoc. Ev.si de Carit Isus Sper.

5313378

CapitanDan nr23

Trubadur nr.1

8

B

0,5078

28

Asoc.Radio Vocea Evangh.

10411909

Vlasiei nr.4

Clabucet nr.13,ap.15

22

D

0,1652

29

Assitec Solutions srl

15426544

Goethe nr.2

Goethe nr.2

196

A

0,6714

30

Astra sa

10622396

H.Berthelot nr.1 ap 4

Caraiman+Circumval. 113

113

D

0,1652

31

Soc Coop Modex Group

2482909

E.de Savoya nr.4

Zona A

698

A

0,6714

32

Soc Coop Modex Group

2482909

E.de Savoya nr.4

Zona B

5.738

B

0,5078

33

Soc Coop Modex Group

2482909

E.de Savoya nr.4

Zona C

3.633

C

0,3498

34

Soc Coop Modex Group

2482909

E.de Savoya nr.4

C.Buziasului

2.847

D

0,1652

35

Autoclub srl

6915339

3 Aug.1919 nr.63 ap.1 si 1/B

V.Goldis 3A Ap14

98

A

0,6714

36

Autohton Tim sa

5730537

Aleea Viilor 24

C Aradului 17

16

D

0,1652

37

Autorecord

1814988

Dorobantilor 59-63

Dorobantilor 59-63

17.318

C

0,3498

38

Autotim sa

1802681

Valiug nr.5

Valiug nr.5

20.781

D

0,1652

39

Avicenna srl

1827120

Bv.Gen.Dragalina,nr.41

Bv.Gen.Dragalina,nr.41

134

D

0,1652

40

Azienda Agricola Ber-Cam

14783166

Horia nr. 103/A

L.Blaga nr.1

16

A

0,6714

41

Azur sa

1807689

Constructorilor nr. 1-3

Dorobantilor Bl.5

127

D

0,1652

42

Azzurra's Gi&Gi srl

9462682

Gelu nr.6

Gelu nr.4-10

2.225

C

0,3498

43

Azzurra's Gi&Gi srl

9462682

Gelu nr.6

Paris nr.7-9

17

A

0,6714

44

Bai&incalzire-bad&Heizung R

7358236

C.Torontalului nr.12

C.Torontalului nr.12

15

B

0,5078

45

Bardeau Holding Rom.sa

14386522

A.Pacha 1

A.Pacha 1

151

A

0,6714

46

Bardeau Holding Rom.sa

14386522

A.Pacha 1

A.Pacha 1

23

A

0,6714

47

Baroul Timis

4759527

P-ta Tepes Voda nr. 2A

L.Blaga nr. 2

40

A

0,6714

48

Branik Domnim srl

3980235

Lunei nr.45 bl.L15

Teiului nr.10

39

D

0,1652

49

Bega Pam sa

1830452

Gh. Lazar nr.26

Zona A

3.195

A

0,6714

50

Bega Pam sa

1830452

Gh. Lazar nr.26

Zona B

5.738

B

0,5078

51

Bega Pam sa

1830452

Gh. Lazar nr.26

Zona C

6.480

C

0,3498

52

Bega TM sa

15671071

Carol Telbisz nr.3

Vaporul ( pe Bega)

1.771

D

0,1652

53

Bega TM sa

15671071

Carol Telbisz nr.3

Odobescu nr.4

511

B

0,5078

54

Bega TM sa

15671071

Carol Telbisz nr.3

Aurora nr.8

13.947

C

0,3498

55

Bega TM sa

15671071

Carol Telbisz nr.3

Hercules

1.285

A

0,6714

56

Bega TM sa

15671071

Carol Telbisz nr.3

Zborului

167

C

0,3498

57

Bega Turism SA

1826281

Mărășești nr. 1-3

Marasesti nr.1-3

4804

A

0,6714

58

Bega Turism SA

1826281

Mărășești nr. 1-3

Gen.Dragalina nr.47

1470

C

0,3498

59

Bega Turism SA

1826281

Mărășești nr. 1-3

Dorobantilor nr.94

9.040

C

0,3498

60

BELLA -DONA

1810749

L.Rebreanu 104 A

L.Rebreanu 104 A

91

B

0,5078

61

Bios&Co srl

4691456

Bujorilor,bl.58,sc.A,ap.2

Bujorilor,bl.58,sc.A

29

C

0,3498

62

BMG Security srl

11941385

Aleea Azurului nr.2 ap 2

Aleea Azurului nr.2

12

D

0,1652

63

Bruno E Val

3794437

Adolescentei nr.10

Adolescentei nr.10

17

D

0,1652

64

Busteni sa

8591360

I.Barac nr.15A

I.Barac nr.15A

33

D

0,1652

65

C.M Arta Popul.Banateana

2487957

General Praporgescu nr.2

Tineretii

126

D

0,1652

66

C.M Arta Popul.Banateana

2487957

General Praporgescu nr.2

Stefan Furtuna

595

D

0,1652

67

C.M Arta Popul.Banateana

2487957

General Praporgescu nr.2

Borzesti 15

178

C

0,3498

68

C.M.Invalizi Unirea

2488332

Burebista nr.3

Burebist.Bogd.Drubeta,etc

25

A

0,6714

69

C.M.Invalizi Unirea

2488332

Burebista nr.3

Burebist.Bogd.Drubeta,etc

1.600

B

0,5078

70

C.M.Invalizi Unirea

2488332

Burebista nr.3

Burebist.Bogd.Drubeta,etc

690

D

0,1652

71

Cala srl

1810935

Republicii nr.8

Republicii nr.8

238

A

0,6714

72

Colterm S.A

16063013

Ep.I.Lonovici nr. 4

Zona A

1.737

A

0,6714

73

Colterm S.A

16063014

Ep.I.Lonovici nr. 4

Zona B

10.250

B

0,5078

74

Colterm S.A

16063015

Ep.I.Lonovici nr. 4

Zona C

17.954

C

0,3498

75

Colterm S.A

16063016

Ep.I.Lonovici nr. 4

Zona D

19.219

D

0,1652

76

Colterm S.A

16063013

Ep. I. Lonovici nr. 4

P-ta romanilor nr.1-2

19.380

D

0,1652

77

Colterm S.A

16063013

Ep. I. Lonovici nr. 4

Chopin

9.950

C

0,3498

78

Colterm S.A

16063013

Ep. I. Lonovici nr. 4

C.Sagului 201

10605

D

0,1652

79

Comp.Nat.Loteria Nationala

13028720

B-dul Take Ionescu nr. 30

Zona A

222

A

0,6714

80

Comp.Nat.Loteria Nationala

13028720

B-dul Take Ionescu nr. 30

Zona B

118

B

0,5078

81

Comp.Nat.Loteria Nationala

13028720

B-dul Take Ionescu nr. 30

Zona C

95

C

0,3498

82

Camera Notarilor Publici

7898864

C.Brancoveanu nr.44

Snagov nr.2/A

17

B

0,5078

83

Camping International srl

1834209

Aleea Padurea Verde 6

Aleea Padurea Verde 6

43.480

C

0,3498

84

Casa Asigurari Avocati

9430265

P-ta Tepes Voda nr. 2A

L.Blaga nr.2

77

A

0,6714

85

Castrum-Tim srl

1814023

16 Februarie 4

16 Februarie 4

87

A

0,6714

86

Catharsis plus srl

6288965

Torontalului nr.1

Torontalului nr.1

138

D

0,1652

87

Filiala CCCF-Drumuri și Poduri Timișoara SA

14734040

L.Rebreanu nr.3

Steaua

2.744

C

0,3498

88

Filiala CCCF-Drumuri și Poduri Timișoara SA

14734040

L.Rebreanu nr.3

Dragalina

85

D

0,1652

89

CCIA Timisoara

4248972

Piata Victoriei nr.3

Piata Victoriei nr.3

510

A

0,6714

90

CEC Timisoara

5728731

Torontalului nr.2A

T.Ionescu nr.51

109

D

0,1652

91

CEC Timisoara

5728731

Torontalului nr.2A

E.Carusso nr.1

306

A

0,6714

92

CEC Timisoara

5728731

Torontalului nr.2A

Lenau 10

55

A

0,6714

93

Centru Financiar Gradinite

14078379

Versului nr.2

Versului nr.2

15

D

0,1652

94

Ceramica Crinul SA

5089425

P-ta A.Vlaicu nr.1

P-ta A.Vlaicu nr.1

686

B

0,5078

95

Com Duo Durabil

14689070

G. Lazar nr. 40

G. Lazar nr. 40

56

D

0,1652

96

Cici Rici Miki

2484683

Averescu nr.61 ap.4

Dimbovita nr.65

69

C

0,3498

97

City Bird Trading srl

13575191

Daliei nr.11 ap.3

Daliei nr.11 ap.3

11

B

0,5078

98

Club Haltere Electromotor

9232039

Amforei 1

Amforei 1

454

D

0,1652

99

CM Igiena

3042248

Vadul Calugareni nr.5

Zona A

24

A

0,6714

100

CM Igiena

3042248

Vadul Calugareni nr.5

Zona C

119,0

A

0,3498

101

CM Igiena

3042248

Vadul Calugareni nr.5

Zona D

393

D

0,1652

102

CM Igiena

3042248

Vadul Calugareni nr.5

Revolutiei nr.11

97

A

0,6714

103

CN Posta Romana

13867161

B-dul Revolutiei nr.2

Zona A

5.093

A

0,6714

104

CN Posta Romana

13867161

B-dul Revolutiei nr.2

Zona B

850

B

0,5078

105

CN Posta Romana

13867161

B-dul Revolutiei nr.2

Zona C

1.783

C

0,3498

106

CN Posta Romana

13867161

B-dul Revolutiei nr.2

Zona D

348

D

0,1652

107

CN Posta Romana

13867161

B-dul Revolutiei nr.2

Campului -teren arabil

7.718

D

0,1652

108

Colegiul T.Henri Coanda

4605587

Brediceanu nr.37

Brediceanu nr.37

45

B

0,5078

109

Societate Cooperativa Colortex Timisoara

2486994

P-ta Huniade nr. 3 et. 3

I.Vacarescu

140

C

0,3498

110

Societate Cooperativa Colortex Timisoara

2486994

P-ta Huniade nr. 3 et. 3

P-ta Huniade

182

A

0,6714

111

Societate Cooperativa Colortex Timisoara

2486994

P-ta Huniade nr. 3 et. 3

P-ta Balcescu

20

B

0,5078

112

Societate Cooperativa Colortex Timisoara

2486994

P-ta Huniade nr. 3 et. 3

Take ionescu

41

B

0,5078

113

Societate Cooperativa Colortex Timisoara

2486994

P-ta Huniade nr. 3 et. 3

Zona Soarelui

20

C

0,3498

114

Societate Cooperativa Colortex Timisoara

2486994

P-ta Huniade nr. 3 et. 3

Borzesti

74

D

0,1652

115

Comcereal Sa

8220737

Al. Odobescu 11A

Al. Odobescu 11A

744

B

0,5078

116

Comlube srl-Italia

3241240179

Revolutiei nr. 1

Revolutiei nr.1

34

A

0,6714

117

Comp.Constr.Bog'Art Bucur.

6807973

Aradului nr.8 ap 62

C.Aradului nr.8 ap 62

11

D

0,1652

118

Comrace Computers

6591623

Orsova nr.3 sc A ap 2

Orsova nr.3 sc A ap 2

15

D

0,1652

119

Comtim Grup srl

13427047

Liviu Gabor 1

Pastorilor 2

8.495

C

0,3498

120

Comtim Grup srl

13427047

7 Aprilie nr.1

B-dul Cetatii nr.71-75

2.687

B

0,5078

121

Comun.Cult.Crest.Dupa Evang.

5390621

P-ta Axente Sever nr.13

P-ta Axente Sever nr.13

441

B

0,5078

122

Confmet

3792150

Garii nr.15

Garii nr.16+Gelu nr.48,52

4.919

C

0,3498

123

Constructim sa

1802843

P.ta Uniri nr.3

P.ta Uniri nr.3

174

A

0,6714

124

Coop Service GS

5016245

E.Gojdu nr.14 Ap. 9

E.Gojdu nr.14 Ap. 9

66

D

0,1652

125

Combat Ins

2803731

P-ta Plevnei nr. 4

P-ta Plevnei nr. 4

136

D

0,1652

126

Coop.Mestesug.Imbracam.

2488057

Goethe 2

Zona A

1.523

A

0,6714

127

Coop.Mestesug.Imbracam.

2488057

Goethe 2

Zona B

1.680

B

0,5078

128

Coop.Mestesug.Imbracam.

2488057

Goethe 2

Zona C

44

C

0,3498

129

Coop.Mestesug.Imbracam.

2488057

Goethe 2

Zona D

37

D

0,1652

130

Coop.Monolit

3286846

C.Buziasului nr. 14

C.Buziasului nr. 14

9.932

D

0,1652

131

Coop.Progresul Timisoara

3290553

C.Buziasului nr.14-16

C.Buziasului nr.14-16

7.769

D

0,1652

132

Cornul Vinatoresc sa

8487565

Paris nr.2

Paris nr.2

95

A

0,6714

133

Corp.Exp.Cont.Contab Autoriz.

5286737

S.Barnutiu nr.67

S.Barnutiu nr.67

36

B

0,5078

134

Cosmelchim srl

1814538

Brincoveanu nr. 52A

Brincoveanu nr. 52A

119

B

0,5078

135

Creditim srl

9606559

Sever Bocu bl.316 ap.2

Sever Bocu bl.316

22

D

0,1652

136

Cricetus srl

8247015

Lipovei nr.43

Lipovei nr.43

38

D

0,1652

137

Danube Line srl

1609606

Orsova Str.1 Dec.1918 bl 21 ap.1

Brincoveanu 52A

21

B

0,5078

138

Danube Line srl

1609606

Orsova Str.1 Dec.1918 bl 21 ap.1

Ialomita bl. 75

9

B

0,5078

139

Dany Trans srl

2796855

Romul Ladea nr.19 A

S.Barnutiu nr.56,71

110

B

0,5078

140

Dany Trans srl

2796855

Romul Ladea nr.19 A

Stefan cel Mare nr.27

66

C

0,3498

141

Datcu srl

7814758

Martir Cristina Lungu nr.1 ap.14

Martir Cristina Lungu nr.1

18

B

0,6714

142

Devest Farmatech

9050231

Garii nr.14

Linistei nr.10

16

D

0,1652

143

Diana srl

1824299

Sf.Ap.Petru-Pavel nr.17 Bl.39/A

Sf.Ap.Petru-Pavel nr.17

33

D

0,1652

144

DinaDent

1812367

Olimpiadei nr.20-22

Olimpiadei nr.20-22

57

A

0,6714

145

Dinu Instal

13937755

Iorgovici nr.6 bl.U 8 ap 2-3

Iorgovici nr.6 bl.U 8

49

D

0,1652

146

SN Radiocomunicatii SA

11986662

A.Demetriade nr.1

Bujorilor bl.11

11

C

0,3498

147

Dir.Sanit.Veterinara Timis

4250824

Negoi nr.4

Negoi nr.4

2.679

B

0,5078

148

Distrigaz Nord sa

13220369

Independentei nr.26-28

Zona A

1.483

A

0,6714

149

Distrigaz Nord sa

13220369

Independentei nr.26-28

Zona B

3.361

B

0,5078

150

Drum Proiect srl

10828567

16 Decembrie 1989 nr.47

16 Decembrie 1989 nr.47

35

B

0,5078

151

Drumuri Municipale sa

3286536

Eternitatii nr.45

Eternitatii nr.45

11.237

C

0,3498

152

Drumuri Municipale sa

3286536

Eternitatii nr.45

I.slavici nr.17

824

C

0,3498

153

Drumuri Municipale sa

3286536

Eternitatii nr.45

Odobescu nr.18

1.559

B

0,5078

154

Drumuri Municipale sa

3286536

Eternitatii nr.45

I.Maniu nr.29

1.964

C

0,3498

155

Drumuri Nationale

14084958

E.Zola 159

E.Zola 159

3.170

C

0,3498

156

East European Partner srl

2358103

Bucuresti Intrarea Galati 5

Ion Mihalache(Bicaz)25-27

65

C

0,3498

157

Ecco-Romina srl

1819527

I.Maniu nr.31

I.Maniu nr.31

113

C

0,3498

158

Electrica Banat sa

14490379

Pestalozzi nr.3-5

Gh.Lazar nr.7 A

962

A

0,6714

159

Electrointegral Impex srl

5833923

St.Cel Mare nr.4

St.Cel Mare nr.4

270

B

0,5078

160

Electrometal sa

1830894

Circumvalatiunii nr.1-3

D.Coresi

16.732

B

0,5078

161

Electrometal sa

1830894

Circumvalatiunii nr.1-3

Pirvan nr.3A

2.605

C

0,3498

162

Electrometal sa

1830894

Circumvalatiunii nr.1-3

Dacilor nr.14

3.344

D

0,1652

163

Elisa&Roberto international

13655029

P-ta Victoriei nr.5

Macesilor nr.1

26

A

0,6714

164

Elisa&Roberto international

13655029

P-ta Victoriei nr.5

Lenin 22

20

A

0,6714

165

Elisa&Roberto international

13655029

P-ta Victoriei nr. 5 sc B ap 4

30 Dec. Nr.5 Sc D ap 11

11

A

0,6714

166

Episc.Rom-Catolica

4250689

A.Pacha nr.4

Dej 6,Mures 121,Giroc. 19

105

D

0,1652

167

Evian srl

1810277

Aradului nr.27

Aradului nr.27,6Martie nr.6

127

B

0,5078

168

Fagaras Univesal srl

1803881

I.Vacarescu nr.24-26

I.Vacarescu nr.24-26

187

D

0,1652

169

Fagi srl

2797478

Jimbolia,str.Spre Nord,nr.1

Orsova nr.3

16

D

0,1652

170

Fandana srl

8563387

miorita nr.17

miorita nr.17

268

B

0,5078

171

Fangmeier srl

3290219

Dionisie Lintea nr.1 ap.2-3

Cugir nr.1

30

D

0,1652

172

Farmacia Sanctus

8507450

Bogdanestilor nr.4

Bogdanestilor nr.2

76

D

0,1652

173

Farmelia srl

4356940

Take ionescu 51

Take ionescu 51

87

D

0,1652

174

Farmina Srl

1808498

V.Parvan 12

V.Parvan 12

65

B

0,5078

175

Federalcoop Timis

2486986

Nera 2

V.Parvan 28

3.903

B

0,5078

176

Federalcoop Timis

2486986

Nera 2

Nera 2

3.988

B

0,5078

177

Filip Klug srl

1817380

Garii nr. 4

Garii nr. 4

133

C

0,3498

178

Filty sa

1814805

Dorobantilor nr.48

Aleea Chisodei nr.10

2.158

C

0,3498

179

Filty sa

1814805

Dorobantilor nr.48

Aleea Padurea Verde

6.465

C

0,3498

180

Firu-Trans srl

1822506

Steaua bl.52 sc.D ap.3

Steaua nr.65

2.054

C

0,3498

181

Floratim sa

2487248

N.Titulescu nr.4

N.Titulescu nr.4

197

D

0,1652

182

Fotbal Club Auto

5342942

Pop de Basesti nr.41/43

Valiug nr. 5

824

D

0,1652

183

Fundatia International Forum

4357015

CD Loga nr.11

Circumvalatiunii II Bl.b6

10

D

0,1652

184

Fundatia International Forum

4357015

CD Loga nr.11

Stelelor nr.10

8

D

0,1652

185

G Com Impex srl

4032498

Ocna Muress,Str.Unirii nr.9

V.Pirvan nr.18 ap.20

11

B

0,5078

186

Gelateria K2 srl

15576819

P-ta Victoriei nr.5

P-ta Victoriei nr.5

36

A

0,6714

187

General Beton Romania srl

9938922

Epure nr.6-8

Epure nr.6-8

399

B

0,5078

188

Geni Soft Group srl

11086660

Acad.Alex Borza nr.4 ap.4

Acad. Alex. Borza nr.4 ap.4

51,00

A

0,6714

189

Ghita Motul srl

1814082

I.Slavici nr.22

I.Slavici nr.22

273

C

0,3498

190

Gica Import-Export Italia

8375570

Arad.Str. Feledacului nr.1

Aradului nr.34

68

B

0,5078

191

Gin-Oftal srl

1813141

Rebreanu nr.143 ap.7

C.Martirilor nr.1

37

C

0,3498

192

GL Hefaistos Company Srl

2486633

Capitan Dan nr.2

Capitan Dan nr.2

315

B

0,5078

193

Global Trade &Investment srl

13164064

P-ta Victoriei nr.5 sc.A ap.21

P-ta Victoriei nr.5

54

A

0,6714

194

Grand srl

1800893

Stelelor nr10 ap. 11

Stelelor nr10 ap. 11

19

D

0,1652

195

Help Trans srl

3759685

Oravita Str.Timisorii nr.1

Cugir nr.4 bl.4 sc A ap.3

27

D

0,1652

196

Hi Score srl

6731174

Deva str.A.Vlaicu nr. 60

Intrarea Visinului nr.10 ap.7

22

B

0,5078

197

Hit Trading srl

6553972

Polona nr.2

Polona nr.2

1.357

D

0,1652

198

HL-Cons

3979400

Infratirii nr.2 ap. 2, 3

Infratirii nr.2

72

B

0,5078

199

I.M.S.R.TIMASUD SA

1805920

M.Viteazul 30A

M.Viteazul 30A

1.190

B

0,5078

200

I.N.C.E.R.C TIMISOARA

698

Traian Lalescu 2

Traian Lalescu 2

8.537

B

0,5078

201

I.Sudura I.M. Timisoara

3041226

M.Viteazul nr.30

M.Viteazul

6.130

B

0,5078

202

I.Sudura I.M. Timisoara

3041226

M.Viteazul nr.30

Bulbuca nr.9

7.421

D

0,1652

203

Ilian srl

1805998

Putna nr. 14 A

Putna nr. 14 A

98

B

0,5078

204

Imober srl

15728550

Gelu nr.11-13

C.Sagului nr 64-66 ap 16

13

D

0,1652

205

Imober srl

15728550

Gelu nr.11-13

Carei nr.24 ap. 8

15

D

0,1652

206

Imobiliara Timis srl

14892171

P-ta Victoriei nr. 4

P-ta Victoriei nr. 4

30

A

0,6714

207

Imobiliare C&V srl

14630634

A.Saligny nr.6A ap.4

A.Saligny nr.6

100

B

0,5078

208

Imobiliare C&V srl

14630634

A.Saligny nr.6A ap.4

C.Sagului nr.140

84

D

0,1652

209

INMA BUC.FIL.TIMISOARA

2795310

Bv.Revolutiei 1989,nr.15A parter

Bv.Revolutiei 1989,nr.15A

294

A

0,6714

210

Inst.Chimie Timisoara

2488480

M.Viteazul 24

Psih.Cornelia Salceanu 22

6.235

B

0,5078

211

Inst.N.C.D.ptr.Elec.-chim.M.C.

9364218

D.Coresi nr.144

Tarnava

237

D

0,1652

212

Interconex srl

6011521

Sever Bocu nr. 9 ap. 2

Lipovei nr. 9

16

D

0,1652

213

Interoptik

3043006

Negoi nr.39

D.Coresi nr. 125 sc A Ap. 3

21

B

0,5078

214

Iorom Industry sa

1814899

Cercumvalatiunii nr. 24

Cercumvalatiunii nr. 24

740

A

0,6714

215

Pencop SA

3288880

Amurgului nr.1

Amurgului nr.1

10.801

A

0,6714

216

I-Team srl

14898766

Linistei Bl.1 C Ap.1

I.Vidu nr.20

16

D

0,1652

217

1 Iunie SA

1805157

Penes Curcanu 6

Samuil Micu nr 6

154

B

0,5078

218

Iunie 1

1805157

Penes Curcanu 6

Jules Verne nr.52

11.137

B

0,5078

219

Konzol Srl

9377641

O.Cotrus nr.2

Girocului nr.29,Arenei

37

C

0,3498

220

La Bunul Gospodar srl

3490519

Republici nr.4

Republici nr.4

150

A

0,6714

221

Lacinio Company srl

5480937

Bogdanestilor2-Mrsl.I.Antonescu2

Bogdanestilor2

225

B

0,5078

222

Lanessi srl

1804151

I.Maniu nr. 45

I.Maniu nr. 45

503

C

0,3498

223

Laura Gioia

14337490

Resita, B-dul Republicii nr.100

C Negruzzi nr.24

65

D

0,1652

224

Lengesia sa

8533980

L.Rebreanu nr.142

L.Rebreanu nr.142

26

B

0,5078

225

Level 7 Software

10386589

Bucovina nr.59 D

Eneas nr.31A

74

C

0,3498

226

Liant-Company srl

3489522

V.Babes nr.7

V.Babes nr.7

19

B

0,5078

227

LOBO srl

6960283

A.Pacha 3

A.Pacha 3

69

A

0,6714

228

AEM SA

22362524

C.Buziasului 26

C.Buziasului 26

32.078

C

0,3498

229

Ma-Na srl

1817453

I.Maniu nr.16

I.Maniu nr.16

216

C

0,3498

230

Maralux srl

7760070

Bv.Iuliu Maniu,nr.9

Bv.Iuliu Maniu,nr.9

95

C

0,3498

231

Market TopDeq

8288490

C.Martirilor 27

Snagov nr.2 A

17

C

0,3498

232

Marketing Ivu srl

6469090

Azuga nr.5

Azuga nr.5

14

C

0,3498

233

Mavifrancy

14180440

Eminescu nr.26 Ap.4

Eminescu nr.26 Ap.1

51

A

0,6714

234

MC Medical srl

15119736

Eneas nr.75

L.Rebreanu nr.134 A ap.2

21

C

0,3498

235

ME Caucaz srl

8534152

T. Ionescu nr.51

T. Ionescu nr.51

198

D

0,1652

236

Med-Grimonia srl

6262175

P.Ramneantu(Oltului)nr.19,ap.11

P.Ramneantu(Oltului)nr.19

20

C

0,3498

237

Merotimi SRL

12665547

Lugojului DN 6 Km 551,6

P-ta Victoriei nr.1A

21

A

0,6714

238

Bega Turism SA

1826281

Marasesti nr.1-3

Intrarea Doinei nr.19-21

20.176

D

0,1652

239

Metrinex srl

3687520

Titel C-tin Petrescu nr.6

Neculuta nr.6

136

C

0,3498

240

Metropol Sa

1801279

V.Alecsandri 2

I.Maniu nr. 44

1.960

C

0,3498

241

Metropol Sa

1801279

V.Alecsandri 2

Caprioarei nr.1

942

C

0,3498

242

Metropol Sa

1801279

V.Alecsandri 2

Garii nr. 6

559

C

0,3498

243

Metropol Sa

1801279

V.Alecsandri 2

Somnului nr. 42

5

D

0,1652

244

Metropol Sa

1801279

V.Alecsandri 2

S. Barnutiu nr. 56

71

C

0,3498

245

Metropol Sa

1801279

V.Alecsandri 2

V.Alecsandri 2

435

A

0,6714

246

Migara standard srl

6722575

1 Decembrie 1918,nr.94 ap. 28

Odobescu nr.19

67

B

0,5078

247

Mioritic Catering Service

2484608

Cluj nr.26

Cluj nr.26

134

B

0,5078

248

Mixt sanitim I&G

1835778

E.de Savoya nr.7

E.de Savoya nr.7

366

A

0,6714

249

Nada Florilor

1800842

Astrilor nr.1

Astrilor-Azurului

60

C

0,3498

250

N C Devora srl

8507379

T. Ionescu nr.51

T. Ionescu nr.51

297

D

0,1652

251

Ocheanu srl

8507697

Ghe. Lazăr nr.40

Ghe. Lazăr nr.40

8

C

0,3498

252

Oprea Industries

8985039

Bucuresti Str.Niculescu Bazar 14

M.cel Batrin nr.62 ap.1

11

B

0,5078

253

Oprea Industries

8985039

Bucuresti Str.Niculescu Bazar 14

M.cel Batrin nr.72 ap.2

27

B

0,5078

254

Orchideea mica 2 srl

13055105

P-ta Victoriei nr.7

P-ta Victoriei nr.7

334

A

0,6714

255

Org.Centr.a Famil.Kolping

7445880

Brasov.Str.Salcamilor nr.2

Paris nr. 19 ap.2

76

A

0,6714

256

Orizont srl

1831458

Piata Victoriei 1

Piata Victoriei 1

187

A

0,6714

257

Orizont srl

1831458

Piata Victoriei 1

Piata Victoriei 1

8

A

0,6714

258

Pan srl

1818068

Piatra Craiului nr.3

Piatra Craiului nr.3

30

A

0,6714

259

Paroh Ortodox.Sirba

6102590

Ungureanu nr.14

V.Alecsandri 9

56

A

0,6714

260

Parohia Rom-Catol

6993728

Piata Romanilor 2

Stef.Cel Mare 19

500

D

0,1652

261

Pasmatex sa

1805190

Jiul nr2

Jiul nr2

385

B

0,5078

262

Pasmatex sa

1805190

Jiul nr2

Zona C

9

C

0,3498

263

Pasmatex sa

0

Jiul nr2

Zona D

42

D

0,1652

264

Pescotim Sa

1812847

Biled nr.782

P-ta 700

50

A

0,6714

265

Pescotim Sa

1812847

Biled nr.782

P-ta Iosefin

66

C

0,3498

266

Pescotim Sa

1812847

Biled nr.782

P-ta Badea Cirtan

12

B

0,5078

267

Pescotim Sa

1812847

Biled nr.782

A.Pacha

110

A

0,6714

268

Pedana Fast srl

10649456

Lidia 71sc.A ap.1

Lidia 71sc.A ap.1

17

D

0,1652

269

Petrobanat Trade srl

6374136

Moldova Noua DN57 KM106+100

A.Saguna 3,bl.U5

344

D

0,1652

270

Pharmamed srl

2804648

1Decembrie nr.88

Retezat

15

C

0,3498

271

Piemontana Banatica sa

7195708

Demetriade nr.15

Brincoveanu 52A ScC

149

B

0,5078

272

Pod Construct srl

1825308

S.Barnutiu nr.11A Sc B ap nr.1

S.Barnutiu nr.11A

27

B

0,5078

273

Potop Company srl

10539593

Lidiei nr.120 B

Șt. Cel Mare nr.27

96

D

0,1652

274

Prima SB srl

2485468

Torontalului nr.10-12

Torontalului nr.10-12

2.507

B

0,5078

275

Pro casa srl

13504964

Bader nr.4

Bader nr.4

11

B

0,5078

276

Pro Eco srl

11066914

Amurgului bl.46 ap.1

Amurgului bl.46

22

A

0,6714

277

Prodnanina Serv srl

9872739

Mures nr.2

Mures (P-ta Doina)

11

D

0,1652

278

Profix srl

1831946

Aleea Martir E. Nagy nr.2 ap.2

Sirius nr.27 ap.17

14

D

0,1652

279

Promos Consulting srl

13479119

Sat Chisoda DN 59 Km 8+550Stg

Bujorilor bl 9

12

C

0,3498

280

Provadia srl

8524558

Aries nr.20

Aries nr.20

20

B

0,5078

281

RA Aquatim

3041480

Gh. Lazar nr. 11A

Treboniu Laurean 7A

3.586

B

0,5078

282

RA Aquatim

3041480

Gh. Lazar nr. 11A

Cerna 12, S. Barnutiu 52

17.489

C

0,3498

283

RA Aquatim

3041480

Gh. Lazar nr. 11A

Gh. Baritiu nr. 3

638

D

0,1652

284

RADEF -Romania Film

7394301

CD Loga nr.2

Zona A

12.075

A

0,6714

285

RADEF -Romania Film

7394301

CD Loga nr.2

Zona B

3.584

B

0,5078

286

RADEF -Romania Film

7394301

CD Loga nr.2

Zona C

742

C

0,3498

287

RADEF -Romania Film

7394301

CD Loga nr.2

Zona D

2.580

D

0,1652

288

Radimex srl

1826192

spl.N.Titulescu 4

spl.N.Titulescu 4

1.390

D

0,1652

289

Randevu srl

9462690

Ana Ipatescu nr.27

Rusu Sirianu nr.37 ap.2

21

B

0,5078

290

RATransport Timisoara

2490570

T.Ionescu nr.56

Zona A

1.690

A

0,6714

291

RATransport Timisoara

2490570

T.Ionescu nr.56

Zona B

4.425

B

0,5078

292

RATransport Timisoara

2490570

T.Ionescu nr.56

Zona C

1.043

C

0,3498

293

RATransport Timisoara

2490570

T.Ionescu nr.56

Zona D

61.419

D

0,1652

294

Ravicia srl

8671036

Soveja nr.1

Soveja nr.1

108

C

0,3498

295

Realtor Home Market srl

10295170

Gh.Lazar nr.4 ap. 1

Gh.Lazar nr.4 ap. 1

15

A

0,6714

296

Dir.Reg.de Drumuri și Poduri Timișoara

16054368

Coriolan Baran 18

Coriolan Baran 18

1.319

B

0,5078

297

Resarogii srl

6469414

Martir D.Juganaru 7 Sc B Ap 7

M.cel Batran nr.70

32

B

0,5078

298

Rio Negro Company srl

8534160

I.Vacarescu nr.36

I.Vacarescu nr.36

168

D

0,1652

299

Rips srl

2488170

C Aradului 14 A

Plugarilor

52.036

B

0,5078

300

Robert Sabelberg

556622-5669

Balantei nr. 20 sc. B ap. 3

V.Lucaci nr.20

23

D

0,1652

301

Rodope srl

5541848

Regele Carol nr. 15

Regele Carol nr. 15

80

C

0,3498

302

Roekl Romania srl

8397594

Ulpia Traiana nr.121

Zona C

13

C

0,3498

303

Roekl Romania srl

8397594

Ulpia Traiana nr.121

Zona D

27

D

0,1652

304

Roel srl

1596786

Bucuresti Str.Bibescu V.-P5A

Aradului nr.105 sc B

18

D

0,1652

305

Roger-Serv srl

7624800

I.Mincu nr.9 bl.B 101

I.Mincu nr.9 bl.B 101

20

D

0,1652

306

Rom depopriv A.C

6687826

Orsova 12 ap.2

Orsova 12 ap.2

22

D

0,1652

307

Rom MB srl

15296789

I.Barac nr.1

Orsova nr.27 Bl 108

24

D

0,1652

308

Romlube srl

13231481

P-ta Unirii nr.8

Revolutiei nr.1

30

A

0,6714

309

Ronn-dobra srl

1801724

Calimanesti 89

Calimanesti 89

512

C

0,3498

310

S.I.F.Banat-Crisana SA Suc.T

2761040

Gh.Lazar,36-Sucursala T

Gh.Lazar,36

214,00

A

0,6714

311

S.T.G.N.Gaze Nat.Arad

4766133

Arad,str.Poetului,nr.56

Albastrelelor nr.101

1.779

C

0,3498

312

SAIF-TIM sa

1828843

Brediceanu nr.8

C. Mosnitei nr.8

3.408

C

0,3498

313

Sandru SRL

2806339

Rubinului nr.2

Rubinului nr.2

173

D

0,1652

314

SCA Dinamo

1817615

Zugrav Nedelcu nr.9

C.Porumbescu 1-3

22

B

0,5078

315

SCA Dinamo

1817615

Zugrav Nedelcu nr.10

Dambovita 42

22

C

0,3498

316

SCCA Spatial

1810528

Z.Nedelcu 9

C.Porumbescu (17 mp), Republicii (17 mp)

34

A

0,6714

317

SCCA Spatial

1810528

Z.Nedelcu 9

Dambovita (64 mp), Aradului (7 mp), Borzesti A42 (6 mp)

77

B

0,5078

318

SCCA Spot

1814570

Z.Nedelcu 9

Huniade (53 mp), Goethe 2 (38 mp)

91

A

0,6714

319

SCCA Spot

1814570

Z.Nedelcu 9

C.Porumbescu 3

19

B

0,5078

320

SCCA Spot

1814570

Z.Nedelcu 9

S. Barnutiu

15

C

0,3498

321

SCCA Spot

1814570

Z.Nedelcu 9

Borzesti (6 mp), Dambovita (44 mp)

50

D

0,1652

322

SCF Arcatim sa

1817038

L.Pasteur nr.2

Teiului nr.11

27

D

0,1652

323

SCF Arcatim sa

1817038

L.Pasteur nr.2

Lidia nr.78

42

D

0,1652

324

SCF Arcatim sa

1817038

L.Pasteur nr.2

B-dul Sudului nr.10

29

D

0,1652

325

SCF Arcatim sa

1817038

L.Pasteur nr.2

Independentei nr.1-3

77

B

0,5078

326

SCF Arcatim sa

1817038

L.Pasteur nr.2

Closca nr.18

280

B

0,5078

327

Scolpline srl

6633001

Odobescu nr.13

Cosbuc 5

28

A

0,6714

328

SDFEE Timisoara

14492965

Pestalozzi nr.3-5

I. Maniu

16

B

0,5078

329

SDFEE Timisoara

14492965

Pestalozzi nr.3-5

Gh. Lazar

18

C

0,3498

330

SDFEE Timisoara

14492965

Pestalozzi nr.3-5

C. Aradului

22

D

0,1652

331

Seb Almina srl

12679470

I.Maniu nr. 37

Orsova nr. 26

22

D

0,1652

332

Sega Consulting

9050355

Martir Dan Crapin nr.13

Brîndușei nr. 16

16

D

0,1652

333

Sempre Trim srl

6687869

Stefan Cel Mare nr.33

Stefan Cel Mare nr.33

220

D

0,1652

334

Seritim SA

1815770

O.Balea nr.2

O.Balea nr.2

2.444

D

0,1652

335

Serv Nibas srl

9209923

Stefan Cel Mare nr.33

Stefan Cel Mare nr.33

38

D

0,1652

336

Servcon sa

1815231

I.I. de la Brad nr.27A

Gloriei nr.26

92

B

0,5078

337

Syber srl

14410108

Odobescu Bl. C1 Ap.12

Odobescu Bl. C1 Ap.12

20

B

0,5078

338

Sindicatul Liber Uniteh

12844631

Chimistilor nr.5-9

L.Rebreanu nr.11

6.275

D

0,1652

339

Petrom SA Bucuresti-Peco Timis

181231482

Eroilor 37 A

Circumvalatiunii 2

5.888

D

0,1652

340

SNIF SA SUC.TIMIS

13108668

C.Brediceanu nr.8

Albinelor

2.465

B

0,5078

341

SNIF SA SUC.TIMIS

13108668

C.Brediceanu nr.8

Bv.16 Dec.1989

1.175

B

0,5078

342

SNIF SA SUC.TIMIS

13108668

C.Brediceanu nr.8

Spl.T.Vladimirescu

113

D

0,1652

343

SNIF SA SUC.TIMIS

13108668

C.Brediceanu nr.8

Valisoara

1.395

C

0,3498

344

Sport voiaj srl

1818327

Piatra Craiului nr.1

Piatra Craiului nr.1

53

A

0,6714

345

St.Cerc.Dezv.pt.Pajisti Tim.

7394328

C.Urseni nr.32

C.Urseni nr.32

20.254

C

0,3498

346

Stitch srl

15114437

Herodot nr.12

Aries nr.20

27

B

0,5078

347

Supermold sa

2485549

C Buziasului 11

Sirius,Lumini, Alex.Ioar

55

C

0,3498

348

Tata si Fiul srl

3980715

Pop de Basesti nr.43

Pop de Basesti nr.43

149

C

0,3498

349

Tecnorubber srl

10537240

Buziasului nr. 77

B-dul 30 dec nr.5

20

A

0,6714

350

Tecnorubber srl

10537240

Buziasului nr. 77

N.Paulescu nr.2

60

C

0,3498

351

Tehnic Art srl

8303166

C Sagului nr.66 ap.4

C Sagului nr.66 ap.4

12

D

0,1652

352

Teleconstructia sa

8220702

Gh.Adam,17

Metalurgiei 2

740

D

0,1652

353

Teutates srl

8341860

Holdelor,nr.23

Aleea Creatiei,nr.11,ap.1

8

D

0,1652

354

Tiab sa

9451764

Iorgvici nr.6

Iorgvici nr.6

58

D

0,1652

355

Tibu Trans srl

13867170

Evlia Celebi nr. 14

Titulescu nr. 21 bl A/2

10

D

0,1652

356

Tim Cosate sa

8534420

T.Ionescu nr.51

T.Ionescu nr.51

581

D

0,1652

357

Tim Paul Privat

1823749

C Aradului 46 bl 33-35

C Aradului 46

32

D

0,1652

358

Timberland srl

15189162

St.O. Iosif nr.3 bl. B 7 Ap. 5

St.O. Iosif nr.3 bl. B 7

15

D

0,1652

359

Timcon sa

1823242

Demetriade nr.13

Demetriade nr.13

55

B

0,5078

360

Timcor srl

1813281

Chimistilor nr.5-9

Buziasului

621

D

0,1652

361

TimElectrocolor

1824590

Filaret Barbu nr.2

Lalelelor 23

1.619

C

0,3498

362

Timis SCA

1806373

C.Buziasului,nr.14

C.Buziasului,nr.14

24.473

D

0,1652

363

Timisoara sa

1834136

Procl. de la Timisoara nr.5 Ap23

Procl. de la T-sra nr.5

112

A

0,6714

364

Timisoara sa

1834136

Procl. de la Timisoara nr.5 Ap23

Brediceanu nr.37

274

B

0,5078

365

Tim-Press sa

1812960

B-dul Revolutiei1989 nr.8

B-dul Revolutiei1989 nr.8

1.114

A

0,6714

366

Timvalco srl

1831490

Giurgiu nr.12 ap.1

Gh.Doja nr.1

41

D

0,1652

367

Tira-cons srl

9630298

Perlei 4

Cerna 12

10

D

0,1652

368

TMUCB sa

4268368

A.Saguna nr.3 bl.5

A.Saguna nr.3

31

D

0,1652

369

Trading Co impex

1808676

Gh.Baritiu nr. 2 B

P-ta Victoriei nr.7

41,00

A

0,6714

370

Uniun.Artist. Plastici

10637508

G.Enescu nr.1

G.Enescu nr.1

1.521

C

0,3498

371

Universal SEJA

1813770

Tineretii nr.19-21

Tineretii nr.19-21

649

D

0,1652

372

UTT-sa

1834500

Aradului nr.48

Aleea Textilistilor

19.795

B

0,5078

373

UTT-sa

1834500

Aradului nr.48

C.Aradului bl.141

10

B

0,5078

374

Vajda Val-Tours International

1808390

sat Bodo nr.193

Circumvalatiunii,bl.E nr.10

20

D

0,1652

375

Via Adrian Trans srl

13367204

Martir C-tin Zabulica 5 Sc A ap11

I.I.de la Brad bl A 5 sc A

18

D

0,1652

376

Viva Tara Romania

14023195

Resita, B-dul Republicii nr.100

C Negruzzi nr.24

66

B

0,5078

377

West Petrol sa

4758432

Torontalului 14 A

Torontalului 14 A

704

D

0,3498

378

WG Test Romania srl

13101104

Lidia nr. 95 bl.54 ap.5

I.I de la Brad bl A 27 Ap.1

24

D

0,1652

379

Z- Factoring financial

14497598

A.Pacha nr.6 Ap. 21

Lidia nr.76(M-sal Averescu)

17

D

0,1652

380

Zlatko Cipi srl

8534330

G.Lazar 40

G.Lazar 40

640

D

0,1652

381

Continental sa

1822964

Revolutiei nr. 3

Revolutiei nr.5

9.250

A

0,6714

382

Politehnica 1921

Știința Timișoara & Invest sa

18279006

Bv. Regele Ferdinand nr.2

Str. M.Kogălniceanu nr.2A

540

B

0,5078

383

sc Coti srl

1819110

Chimiștilor nr.5-9

Chimiștilor nr.5-9

215

D

0,1652

DIRECTOR, EC. NICUȘOR C-TIN MIUȚ

ȘEF BIROU, EC. BOGDAN DUMITRU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DE ACORD

PRIMAR

DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL URMĂRIRE VENITURI

NR. SC2007-27075/03.12.2007

REFERAT

privind închirierea terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice

Persoanele juridice care au în folosință terenuri proprietate a Statului Roman au achitat până la finele anului 2003, pe baza declarațiilor pe proprie răspundere o taxa de folosință teren conform L69/1993 si O.G.36/2002. Începând cu data de 01.01.2004 această taxă de folosință nu mai este prevăzută de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, taxă care a constituit venit la bugetul local și care nu a mai putut fi percepută de la aproximativ 500 persoane juridice.

Ținând cont de faptul că, persoanele juridice și-au declarat terenurile în folosință până la data de 31.01.2004 și ca veniturile bugetului local au fost diminuate, prin H.C.L.M.T. nr.14/20.07.2004 s-a stabilit închirierea acestor terenuri pe un an de zile prin întocmirea unei Fișe de Calcul. De asemenea, prin H.C.L.M.T. nr.259/28.06.2005 și H.C.L.M.T. nr.291/27.06.2006 s-a aprobat prelungirea pentru perioada 21.07.2005-20.07.2006, respectiv pentru perioada 21.07.2006-31.12.2007 a închirierii acestor terenuri, închiriere aprobata inițial prin H.C.L.M.T. nr.14/20.07.2004.

Fișele de calcul au fost întocmite astfel :

 • -  an 2004 - perioada 01.01.2004-19.07.2004, în baza Deciziei Curții de Conturi emisă în anul 2005;

 • -  an 2004 - perioada 20.07.2004-31.12.2004 ;

 • -  an 2005 - perioada 01.01.2005-20.07.2005 și 21.07.2005-31.12.2005 ;

 • -  an 2006 - perioada 01.01.2006-20.07.2006 și 21.07.2006-31.12.2006 ;

 • -  an 2007 - perioada 01.01.2007-31.12.2007

În baza declarațiilor și a evidentelor primite de la Direcția Fiscală au fost întocmite inițial aproximativ 455 fișe de calcul , iar până în prezent, ca urmare a clarificării situației juridice a terenurilor, au rămas cca 380 fișe de calcul, stabilindu-se următoarele debite :

 • -  pentru anul 2004 ( 01.01.2004-19.07.2004) suma de 135.358,58 lei ;

 • -  pentru anul 2004 ( 20.07.2004-31.12.2004) suma de 150.135,10 lei ;

 • -  pentru anul 2005 ( 01.01.2005-20.07.2005) suma de 148.549,42 lei ;

 • -  pentru anul 2005 ( 21.07.2005-31.12.2005) suma de 119.171,61 lei ;

 • -  pentru anul 2006 ( 01.01.2006-20.07.2006) suma de 131.127,04 lei;

 • -  pentru anul 2006 ( 21.07.2006-31.12.2006) suma de 146.921,58 lei;

 • -  pentru anul 2007 ( 01.01.2007-31.12.2007) suma de 285.891,00 lei.

Având în vedere cele expuse anterior,

PROPUNEM :

 • 1.     Aprobarea prelungirii închirierii terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice pe anul 2008, închiriere stabilită prin H.C.L.M.T. nr. 14/20.07.2004 prelungită prin H.C.L.M.T. nr.259/28.06.2005 și H.C.L.M.T. nr.291/27.06.2006, conform ANEXEI. Terenurile vor fi închiriate întocmindu-se o fișă de calcul, tariful fiind cel stabilit prin HG nr.797/14.07.2005 actualizată, privind categoria de impozit pe terenurile cu construcții, amplasate în intravilan .

 • 2.     Tarifele practicate se indexează anual cu rata inflației comunicată de către Direcția Generala de Statistică .

  VICEPRIMAR, ING. ADRIAN ORZA


DIRECTOR, EC. NICUȘOR C-TIN MIUȚ

ȘEF BIROU,

EC. BOGDAN DUMITRU

AVIZAT JURIDIC