Hotărârea nr. 410/2007

410/27.11.2007 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului CONSTANTIN LACHE
Hotararea Consiliului Local 410/27.11.2007
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului CONSTANTIN LACHE


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-24887/07.11.2007, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor;
În conformitate cu prevederile articolului 36, alin.(8) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă T+itlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului CONSTANTIN LACHE, pentru întreaga activitate.
Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Bd. C.D. Loga nr. 1, 1900 — Timișoara, tel/fax: +40 56 — 204886, e-mail: public_relations@cityhall.sorostm.ro internet: www.ccctm.ro/cityhall

REFERAT

Luând în considerare meritele domnului CONSTANTIN LACHE, propunem spre aprobare Comisiei pentru administrația locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și culte și Comisiei pentru cultură, învățământ, turism și sport, acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara.

Domnul CONSTANTIN LACHE s-a născut în 15 noiembrie 1923 în satul Urleasca, județul Brăila. Este absolvent al Liceului „Nicolae Bălcescu” din Brăila, promoția 1944. În anul 1950 este absolvent al Academiei Naționale de Educație Fizică , specialitatea jocuri sportive.

La data de 01.11.1951 este repartizat la catedra de baschet a Școlii Medii Tehnice de Cultură Fizică din Timișoara. Împreună cu elevii Școlii Medii Tehnice de Cultură Fizică din Timișoara amenajează ca baza sportivă de jocuri un manaj al vechii cetăți a Timișoarei si la data de 15.11.1950 organizează în premieră națională un meci de handbal în 7 cu elevii școlii pe această bază. În anul 1953 devine antrenor jucător al echipei de handbal în 11 „Știința Timișoara”. În anul 1956 câștigă titlul de campion național al României la handbal în 11.

Datorită originii sociale nesănatoase pentru regimul comunist, este exclus din viața sportivă, începând cu anul 1958 și până în anul 1964. În acești ani activează doar ca profesor la Școala Medie Nr.4 cu profil de educație fizică la disciplina handbal. Elevii Școlii Medii Nr.4 antrenați de Domnul CONSTANTIN LACHE câstigă în anul 1961 Campionatul Național al școlilor cu profil de educație fizică la handbal în 7.

După reorganizarea activității sportive din România, în anul 1964 este antrenor al echipei de baschet a Universității din Timișoara, obținând locul III în campionatul anilor 1964/ 1965. Antrenează elevele handbaliste ale Liceul nr. 4, acestea constituind o valoroasă pepinieră pentru handbalul feminin de înaltă performanță bănățeană și națională. Câstigă Campionatul Național, ediția 1967/1968 cu echipa de handbal feminin a Universității din Timișoara.

O activitate deosebit de valoroasă o are ca antrenor al echipei de handbal feminin a Universității din Timișoara, câștigând titlurile naționale în edițiile: 1968/1969, 1969/1970, 1971/1972, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978.

Obține : Locul II Cupa României în edițile : 1970/1971, 1972/1973.

Locul V ediția 1978/ 1979.

Locul VII ediția 1979/ 1980.

Locul V ediția 1980/ 1981.

Locul III ediția 1981/ 1982.

Cel mai valoros rezultat al domnului profesor CONSTANTIN LACHE este calificarea echipei de handbal fete a Universității din Timișoara în finala Cupei Campionilor Europeni din anul 1973, finala câstigată de echipa Spartak Kiev.

Având în vedere întreaga sa activitate sportiva și meritele deosebite aduse Timișoarei, propunem să i se acorde domnului CONSTANTIN LACHE titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. Menționăm că această propunere de a i se acorda domnului CONSTANTIN LACHE titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara a fost făcută de domnul primar Gheorghe Ciuhandu, la inițiativa domnului consilier PNȚCD Silviu Sarafolean, domnului consilier PNȚCD Valentin Moldovan si Liga de Vest a Profesorilor de Educație Fizică si Sport, iar referatul a fost întocmit de Biroul Relații Publice al Primăriei Municipiului Timișoara.

GHEORGHE CIUHANDU

Primar

Violeta Mihalache


Alina Pintilie


Mirela Lasuschevici


Director


Șef Birou


Șef Serviciu