Hotărârea nr. 323/2007

323/25.09.2007 Privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara Domnului Şerban Foarţă
Hotararea Consiliului Local 323/25.09.2007
Privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara Domnului Şerban Foarţă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Ca urmare a Referatului cu nr. SC2007 - 19884 / 06.09.2007, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 36, alin.(8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
Având în vedere prevederile art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara domnului Şerban Foarţă, pentru întreaga activitate.
Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

birouL relații publice, învățământ, cultură și sport

Nr. SC2007 -   ’   / 6.09.2007


Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: 0040256 - 408.300, e-mail: relatii.puhlice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Propunere de aprobare a acordării titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului ȘERBAN FOARȚĂ în atenția Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților

Domnul Ștefan Foarță s-a născut la 8 iulie 1942 la Turnu - Severin. A urmat cursurile Facultății de Filologie a Universității din Timișoara, secția româno - germană, în perioada 1960 -1965. În 1978 obține doctoratul la Universitatea din Timișoara, cu o teză asupra poeziei lui Ion Barbu.

În colaborare cu Andrei Ujică a scris texte pentru piesele formației Phoenix, formație reprezentativă pentru Timișoara și pentru țara noastră în general (Mica țiganiadă, Scara scarabeului, Pasărea Calandrion, Muzica și muzikia etc).

De profesie scriitor, liber profesionist, între martie - noiembrie 1969 activează ca referent literar al Teatrului Național Timișoara și, respectiv, corector la revista "Orizont", până în 1990.

În perioada 1990 - 1991 este director al Teatrului Național din Timișoara, iar din 1992 este profesor la Universitatea de vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Secția Jurnalism.

Activează ca membru al Uniunii Scriitorilor din România între anii 1970 - 2001, iar în prezent este membru al Asociației Scriitorilor Profesioniști din România (ASPRO).

Palmaresul literar al domnului Ștefan Foarță cuprinde un număr impresionant de volume de poezii publicate din care nominalizăm doar câteva: Texte pentru Phoenix, Holorime, Clepsidra cu zăpadă, Ethernul pheminin, Caragialeta și lista poate continua cu multe alte titluri.

Mai putem aminti, de asemenea, o serie de volume de eseuri: Eseu asupra poeziei lui Ion Barbu, Afinități selective, Dublul regim al presei, Afinități efective, cât și un volum de traduceri: "Blazoanele anatomiei feminine. Poeți francezi ai Renașterii" pentru care obține în 2005 Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru cea mai buna traducere din literatura universală.

Este o onoare pentru Timișoara în a-l avea ca membru printre cetățenii de Onoare ai orașului pe domnul Șerban Foarță.

Propunem să se acorde domnului Șerban Foarță titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. Menționăm că această propunere de a i se acorda titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Șerban Foarță a fost făcută de domnul primar Gheorghe Ciuhandu, iar referatul a fost întocmit de Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură și Sport, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

GHEORGHE CIUHANDU

Primarul Timișoarei

Violeta Mihalache                Alina Pintilie                    Mirela Lasuschevici

Director


Șef Birou


Șef Serviciu Juridic


Red. A.M / 2 ex.