Hotărârea nr. 28/2007

28/30.01.2007 privind aprobarea listelor de prioritati pentru anul 2007, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 28/30.01.2007
privind aprobarea listelor de prioritati pentru anul 2007, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 1129/23.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, a Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi Hotărârii Consiliului Local nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
În baza prevederilor art.38 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă listele de priorităţi pe anul 2007, întocmite pe categorii de persoane îndreptăţite care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara, după cum urmează:
- Listă tineri căsătoriţi - 1856 persoane/familii,
- Listă crescuţi la casa copilului - 308 persoane/familii,
- Listă pensionari - 323 persoane/familii,
- Listă evacuaţi - 612 persoane/familii,
- Listă cazuri sociale - 2285 persoane/familii.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia pentru repartizarea locuinţelor, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa 2 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 cu persoanele care se incadreaza la categoria " TINERI PROVENITI DIN INSTITUTII DE OCROTIRE ALE MINORILOR " care au depus solicitari in vederea atribuirii unei locuinte din fondul locativ de stat al orașului Timișoara

Numarul de Inregistrare al cererii

Data inregistrarii cererii

Numele si Prenumele solicitantului

Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de pe listă

DO6X1-6750

26.11.2001

ANDRAS VIORICA

0

309

DO6X1-5996

31.10.2001

ANISOREAC IRINA

0

310

DO697002049

30.10.1997

ANITEI FLORIN

0

311

DO697000860

04.04.1997

BABICEANU CONSTANTIN

0

312

DO694003786

26.10.1994

BARANYI ECATERINA

0

313

D0699-3343

11.10.1999

BARNUTIU SIMION

0

314

SC2002-1964

06.02.2002

BOICI VERONICA AURICA

0

268

DO695001504

15.03.1995

BUSUIOC FLORIN

0

315

DO797002639

16.07.1997

CHIRIAC ION

0

316

DO696000431

24.02.1996

COGEIU TIBERIU

0

317

DO694003995

03.11.1994

COJOCARIU NICOLAE ILIE

0

318

DO694001213

01.06.1994

COJOCARU NICOLAE-ILIE

0

319

DO695003072

24.07.1995

COSTEA SIMONA

0

320

DO697002464

12.12.1997

COSTINAS REMUS

0

321

DO695950007

16.02.1995

GROSMAYER ELISABETA

0

322

DO696000426

24.02.1996

GRUIA CRISTIAN

0

323

DO6X1-5321

03.09.2001

GYULAI ADRIAN

0

324

D72002-7120

08.08.2002

GYULAI DIANA VIOLETA

0

325

DO697001944

15.10.1997

IANCHI DUMITRU

0

326

SC096002933

17.03.1996

KONCZANI MONIKA

0

327

DO694003345

15.09.1994

LACATIS GEORGETA

0

328

DO696000273

02.02.1996

MAHU GEORGETA-MARIANA

0

329

DO796002307

26.08.1996

MARTINIC NICOLAE

0

330

DO695002940

07.07.1995

MATEOIU ILIE

0

331

DO695003070

21.07.1995

MOLNAR MIHAI

0

332

DO697000154

03.02.1997

NAGY STEFAN IONEL

0

333

DO696001920

08.08.1996

NEAG GHEORGHE

0

334

DO696000427

24.02.1996

NEDA GELU

0

335

DO6X1-4159

01.08.2001

OPREA PETRU

0

336

DO695004119

24.11.1995

PASCU PETRONELA

0

337

DO696000243

31.01.1996

PASCUTOI DUMITRU

0

338

DO697002262

02.12.1997

PASTEAN GHEORGHE

0

339

DO797002528

10.07.1997

PEITY LAZAR ALIN

0

340

D82004-2272

21.04.2004

PETCOV VALENTIN

0

341

DO694002828

04.08.1994

PUIU FELICIA

0

342

DO696000930

05.04.1996

RADU ION

0

343

DO797003374

03.09.1997

SIRCA TICNOVAR

0

344

DO693037935

19.11.1993

TARAN FLOREA

0

345

DO697001280

28.05.1997

TURCU LOREDANA

0

346

DO698001227

13.10.1998

ULRICH MIREL

0

347

DO696002314

17.10.1996

VARSTA CLARA

0

348

DO6X1-1732

27.02.2001

ZANGLI MARIANA

0

349

Anexa 3 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "Cazuri sociale" care au depus solictari in vederea atribuirii unei locuințe din fondul locativ de stat

Numarul de inregistrare al cererii

Data inregistrarii cererii

NUMELE si PRENUMELE Solicitantului

Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de pe lista

DO693034954

04.11.1993

ABRAHAM STEFAN C-TIN

0

2286

DO696000721

12.03.1996

ADAM ERICA

0

2287

PA8X1-3434

13.11.2001

AHMADI-KHOIE MIRELA

0

2288

DO695004004

09.11.1995

ALEXA LAURA

0

2289

DO695002007

05.04.1995

ALEXA MARIA

0

2290

DO797000194

31.01.1997

ALEXI EMILIA STELUTA

0

2291

DO696001849

31.07.1996

ALMOSDI MARIA

0

2292

DO694002100

04.05.1994

AMARGHIOALEI FLORINA

0

2293

DO697000692

18.03.1997

ANDREI VIOREL

0

2294

DO695000624

14.02.1995

ANDRONACHE CRISTINA

0

2295

DO693017073

31.05.1993

ANDRUS VASILE

0

2296

DO696002710

05.12.1996

ANTON MITA

0

2297

SC2-7683

30.05.2000

ANTONIE ANASTASIA

0

2298

DO6X2-1874

14.03.2002

ARGHIROPOL MARIA

0

2299

D82002-874

14.11.2002

ARJOCA LILIANA

0

2300

DO696001216

21.05.1996

AVRAM VIOREL

0

2301

SC03-22188

16.12.2003

BACICAN RADU

0

2302

PA8X-3371

10.04.2000

BADEA PETRE

0

2303

DO695003787

13.10.1995

BALASA VERONICA

0

2304

DO6X1-6945

07.12.2001

BALASOIU MIRCEA

0

2305

DO698002316

13.03.1998

BALCAN ILEANA

0

2306

DO696002316

17.10.1996

BALCANU ILEANA

0

2307

DO695002643

19.06.1995

BALCU MARIANA

0

2308

DO798002976

27.08.1998

BALMUS MARIA

0

2309

DO696000697

11.03.1996

BALNOJAN PARASCHIVA

0

2310

D82003-8509

16.10.2003

BALUT IOAN OCTAVIAN

0

1544

DO694001777

13.04.1994

BARBU GHEORGHE

0

2311

DO6X2-1177

21.02.2002

BARBU MIHAIL

0

2312

DO797003314

28.08.1997

BARIU MARIA

0

2313

DO6X-4134

18.05.2000

BASAMENTCHI GHEORGHE

0

2314

D82002-1250

27.11.2002

BAUMGARTNER TEREZIA

0

2315

DO696000462

20.02.1996

BENES DANUTA LIVIA

0

2316

DO6X2-331

30.01.2002

BENGA LAVINIA

0

2317

DO697001376

09.06.1997

BERES ALEXANDRU

0

2318

DO695003944

02.11.1995

BERINDE OCTAVIA

0

2319

DO696002764

11.12.1996

BERNSTEIN PETRU

0

2320

DO695003159

03.08.1995

BILANIUC MARIA

0

2321

SC099/13286

20.09.1999

BILC LILIANA GABRIELA

0

2322

DO695002395

17.05.1995

BIROU CLAUDIA DANIELA

0

2323

DO798002554

28.07.1998

BISOC ROMEO

0

2324

DO698001608

21.12.1998

BLAJ ELISABETA

0

2325

DO694002171

12.05.1994

BOCZ ANA

0

2326

DO695003272

22.08.1995

BODAC VASILE

0

2327

DO697001667

09.09.1997

BODNAR SIBYLLE SORINA

0

2328

D82003-97

16.01.2003

BOIAN IOAN

0

2329

DO694002831

04.08.1994

BORODI LIVIU

0

2330

DO695003143

01.08.1995

BOT DORU

0

2331

DO695000585

14.02.1995

BOT IOAN

0

2332

DO695003770

11.10.1995

BOT LENUTA

0

2333

DO694002921

09.08.1994

BOTEA MARIANA

0

2334

PA8X2-21

14.01.2002

BOTEZATU ANNE-MARIE

0

2335

DO696002729

06.12.1996

BOTI ANGELA

0

2336

DO696003421

22.05.1996

BRASOVEANU CRISTIAN MARIUS

0

2337

DO694002648

13.07.1994

BRATOIU CRISTIAN

0

2338

DO694001848

19.04.1994

BRILL MIHAI TOMA

0

2339

DO698001300

30.10.1998

BRONCZ ALEXANDRU

0

2340

DO698001073

10.12.1998

BUD RAMONA

0

2341

DO693023374

28.07.1993

BUDAI MARIA

0

2342

DO695000529

10.02.1995

BUKOSA FLORINA

0

2343

DO696001346

12.06.1996

BULEA CARMEN

0

2344

DO695002937

07.07.1995

BUNA FLOARE

0

2345

DO695001104

28.02.1995

BURU DORIN

0

2346

DO697001121

07.05.1997

CALIMAN CLAUDIA

0

2347

D82003-473

05.02.2003

CARABAS RADU

0

2348

DO6X1-2228

27.03.2001

CATOIU IOAN

0

2349

DO6X1-6861

03.12.2001

CAZA ILIE

0

2350

SC097-9351

22.08.1997

CHEPETEAN LIVIA DIANA

0

2351

DO697000577

10.03.1997

CHICINAS MARIA

0

2352

DO697001911

10.10.1997

CHIHAIA ANISOARA

0

2353

DO6X1-2423

06.04.2001

CHIRA NICOLAE

0

2354

DO695003005

14.07.1995

CHIRANU VICTOR MARCEL

0

2355

DO694002777

02.08.1994

CHIS VASILE MILAN

0

2356

DO693025063

17.08.1993

CICLOVAN AURELIA (SPIRIDON AURELIA)

0

2357

PA8X1-3642

26.11.2001

CIOBANETE VICTORIA

0

2358

DO696001629

02.07.1996

CIOBANU MIHAI

0

2359

D0699-3523

27.09.1999

CIOCMARIAN SORIN FLORIN

0

2360

DO694002447

20.06.1994

CIOCOTEALA NICU

0

2361

DO696001173

15.05.1996

CIONCIOC PETRU

0

2362

DO694003292

12.09.1994

CIOTE PETRE

0

2363

D72002-3793

09.05.2002

CIPU DAN SIMION

0

2364

DO695003223

14.08.1995

CIRPACI VANDANA

0

2365

DO695002305

08.05.1995

CIRSTULESCU MARICICA

0

2366

DO697000938

14.04.1997

CITEA LUMINITA

0

2367

DO696002651

29.11.1996

CIURAR DAN

0

2368

DO696001349

30.05.1996

COCA MARIA

0

2369

DO796002151

14.08.1996

CODARCEA EVA

0

2370

D82002-680

05.11.2002

COJOCARU ARMANDO

0

2371

DO695003147

02.08.1995

COLA MARIA

0

2372

DO693039321

02.12.1993

COLOREZA LUMINITA

0

2373

DO698009535

23.04.1998

CONDRATIUC ANGELICA

0

2374

D0699-535

23.04.1999

CONDRATIUC ANGELICA

0

2375

D82004-173

19.01.2004

CONSTANTIN MAGDALENA

0

2376

DO6X1-44

04.04.2001

COPACI MARIA

0

2377

DO694000341

09.02.1994

CORDONEANU ARGENTINA

0

2378

DO6X-5659

20.11.2000

CORDUNEANU ARTEMIZA

0

2379

DO694000385

15.02.1994

COROAMA MARIA RICUSCA

0

2380

DO696000957

10.04.1996

COSERI MARINELA

0

2381

DO695001803

28.03.1995

COTOVANU EMIL

0

2382

DO696002727

06.12.1996

COVACI LIVIU

0

2383

D06X-2030

25.02.2000

COZMA VIOLETA RODICA

0

2384

DO696000096

16.01.1996

CRACIUN LOLI

0

2385

D0699-337

03.10.1999

CRISTEA GABRIELA

0

2386

DO6X2-1572

05.03.2002

CRISTEA RAMONA

0

2387

PA8X1-3433

13.11.2001

CRNIACICHI VLADIMIR

0

2388

DO695003228

15.08.1995

CSAVITS MARIA

0

2389

SC04-105

06.01.2004

CUREA NECULAI

0

2390

DO695004366

14.12.1995

DAMINUTA GABRIELA

0

2391

DO798003102

04.09.1998

DANA OLGA

0

2392

DO693035350

04.11.1993

DANCIU MARIA

0

2393

D72002-7810

04.09.2002

DANILA DANIELA

0

2394

DO695002320

09.05.1995

DAVID MIHAELA

0

2395

D82005-2086

12.05.2005

DAVINCA MIRELA SIMONA

0

2396

PA8X1-2865

09.10.2001

DEAC CAROL ZOLTAN

0

2397

DO695002681

20.06.1995

DEFTA GHEORGHE

0

2398

D72002-4703

30.05.2002

DICU LIVIU MARIUS

0

2399

D06X-4017

15.05.2000

DIDRAGA PAVEL

0

2400

DO695003724

05.10.1995

DINU NICOLAE

0

2401

DO695002128

13.04.1995

DODA SIMONA

0

2402

D06X-2857

22.03.2000

DORNSTAUDER CLAUDIU

0

2403

DO693009005

01.12.1993

DOSANU DIANA

0

2404

DO696002807

13.12.1996

DOT DORINA

0

2405

31071

20.08.1991

DRAGOS ANGELICA (fosta Sata)

0

2406

DO695002025

06.04.1995

DRAGOS MARIANA

0

2407

DO696001815

25.07.1996

DRAGOTA INGEBORD

0

2408

DO696002004

24.09.1996

DUDAR LAVINIA

0

2409

DO694000827

10.03.1994

DUMA MARIUS

0

2410

DO698001953

09.04.1998

DUMAN VICTOR

0

2411

DO697001953

15.10.1997

DUMAN VICTOR

0

2412

DO693031432

07.10.1993

DUMITRU ELEONORA

0

2413

DO797003038

13.08.1997

DUMITRU VIORICA

0

2414

D06X-1891

23.02.2000

EBERLING ELENA AURICA

0

2415

DO696001889

07.08.1996

ELESEI DOMNICA

0

2416

DO694003150

26.08.1994

ENE FLORIN

0

2417

DO6X-6043

15.12.2000

FARCALAU GEORGETA

0

2418

DO695001418

10.03.1995

FERAR DOINA

0

2419

DO696002519

19.11.1996

FIALCOVSCHI MARIA

0

2420

DO696000314

07.02.1996

FILCA DORINA

0

2421

DO695002503

01.06.1995

FILIP STELA

0

2422

DO695003201

10.08.1995

FLASCH GYONGYIKE

0

2423

DO695000579

13.02.1995

FLEANCU GHEORGHE

0

2424

DO695002189

20.04.1995

FLOREA GEORGE

0

2425

DO694000402

17.02.1994

FLORISTEAN DOMNICA

0

2426

DO698001301

30.10.1998

FLURCHE TINUTA

0

2427

DO698001556

07.12.1998

FOTA DOINA

0

2428

DO698009992

11.09.1998

FUERU ALEXANDRU

0

2429

DO698001589

10.12.1998

FUNDIUR OLIMPIA

0

2430

DO697002238

27.11.1997

GABOR VERONICA

0

2431

D72002-6107

08.07.2002

GAICI FLORICA

0

2432

D82003-9653

12.12.2003

GAINA MANUEL MARIN

0

2433

DO693009003

25.11.1993

GAL CORINA-ROBERTA

0

2434

D0699-2091

24.08.1999

GAMBRA MARIANA

0

2435

DO694000757

07.03.1994

GAUDI MONICA

0

2436

DO6X2-1109

19.02.2002

GECSE AURORA

0

2437

D82003-5718

30.07.2003

GHEORGHE IOAN

0

2438

DO6X-4372

26.05.2000

GHEORGHEVICI GHEORGHE

0

2439

DO695003346

31.08.1995

GHEORGHIEVICI ELISABETA ANGELA

0

2440

D82002-1591

09.12.2002

GHEORGHIOIU BOGDAN

0

2441

D82002-1590

09.12.2002

GHEORGHIOIU EUGEN

0

2442

DO697000482

27.02.1997

GHEORGHIU ARTEMIZA

0

2443

DO696000915

04.04.1996

GIULVEZAN GINA

0

2444

DO694003785

26.10.1994

GIURICIN MARIA

0

2445

DO696001564

21.06.1996

GOGOTA MIHAI

0

2446

DO696002388

29.10.1996

GOKLER IOAN

0

2447

DO695003999

09.11.1995

GORBE ANA

0

2448

DO696002391

29.10.1996

GORBE AUREL

0

2449

D72006-3233

17.05.2006

GORCI IULIANA

0

2450

D82004-234

21.01.2004

GRADINARU DUMITRU

0

2451

DO696001497

13.06.1996

GRAURE IOAN]

0

2452

D82003-5797

01.08.2003

GURMAI ADRIAN

0

2453

DO797002819

28.07.1997

HALMAGEAN SILVIA

0

2454

DO695001656

21.03.1995

HALMAGHE GENOVEVA

0

2455

D0699-3779

24.11.1999

HALUNGA OTILIA

0

2456

DO696002298

16.10.1996

HANAK LEON

0

2457

DO694003047

12.08.1994

HANCA DORIN

0

2458

DO695001777

28.03.1995

HARAGA RODICA

0

2459

DO696001533

19.06.1996

HERGHILIU VASILE

0

2460

DO696000538

23.02.1996

HICICA GAROFITA

0

2461

DO695004240

05.12.1995

HOCA PARASCHIVA

0

2462

PA8X-3202

28.09.2000

HODOSAN OLAR CRISTIAN DUMITRU

0

2463

SC02-88

07.01.2002

HODUT DAVID CRISTIAN

0

2464

DO6X-4165

18.05.2000

HOGIOIU SABINA

0

2465

DO694004055

09.11.1994

HORVATH ELENA

0

2466

DO694000019

11.01.1994

HRENIUC STELA

0

2467

DO6X1-7031

13.12.2001

IANCU MARIN

0

2468

DO695002114

12.04.1995

IANOS ANGELICA

0

2469

DO6X-5808

24.11.2000

IEREMIA IOAN

0

2470

DO696000256

01.02.1996

ILIESCU SIMONA

0

2471

DO697000907

09.04.1997

ION MARIA NICOLETA

0

2472

DO697001858

- -

IONESCU CONSTANTIN

0

2473

DO696001002

17.06.1996

IORDAC MALVINA

0

2474

DO696001947

16.09.1996

IORDACHESCU NICUSOR

0

2475

DO697000712

19.03.1997

IOVANESCU VERONICA

0

2476

D82002-1600

10.12.2002

IRINA TEODOR

0

2477

DO691027099

08.07.1991

IUHASZ EVA

0

2478

DO696000616

01.03.1996

IVANIC MARIA

0

2479

DO695003708

04.10.1995

JADIC DAMIAN NICOLAE

0

2480

DO697001713

12.09.1997

JUNC GHEORGHINA

0

2482

DO6X2-280

28.01.2002

JUNC GHEORGHINA

0

2481

DO696-1294

28.05.1996

JURMA EMILIAN

0

2483

DO696002157

10.10.1996

KARCSU IULIANA

0

2484

DO6X1-454

22.01.2001

KASEM MANUELA

0

2485

DO695004219

04.12.1995

KIMMEL ROLAND

0

2486

DO694004106

15.11.1994

KINCSES IOSIF

0

2487

D0699-411

25.03.1999

KOSKA ZINICA

0

2488

D72002-8889

05.11.2002

KOVACS CALIN

0

2489

DO695003967

06.11.1995

KRIZSA MIHAI

0

2490

DO698000056

19.01.1998

KUBAS PARASCHIVA

0

2491

D0699-57

15.01.1999

LACATUS EMILIA

0

2492

DO695003468

15.09.1995

LACATUS PETRICA VOICU

0

2493

DO693029092

21.09.1993

LAKATOS GYORGY

0

2494

D06X-397

17.01.2000

LAZAR ILEANA

0

2495

DO694001254

21.03.1994

LAZAR OCTAVIAN

0

2496

DO695001848

30.03.1995

LAZEA IBOLYA

0

2497

DO695003995

09.11.1995

LEGIAN EUGENIA

0

2498

DO6X2-1267

26.02.2002

LEMNARIU MARIA

0

2499

DO694-1283

22.03.1994

LESCHIAN MIRCEA

0

2500

DO698000826

28.05.1998

LICA LILIANA

0

2501

PA8X2-501

31.01.2002

LIVADARIU NICOLETA

0

2502

DO698000444

17.03.1998

LOGA VICTORIA

0

2503

PA8X-4441

15.12.2000

LUNGU TOADER

0

2504

DO695002340

11.05.1995

LUPSA LUCIA

0

2505

DO696001784

23.07.1996

MAGHIAR ADRIAN

0

2506

SC094011861

28.11.1994

MAGUREAN AURELIA

0

2507

DO695002341

11.05.1995

MAHU EVA

0

2508

DO797002723

22.07.1997

MANDACHE COSTICA

0

2509

DO698009153

04.12.1998

MARCU ELENA

0

2510

DO694000834

10.03.1994

MARCU FLORINA

0

2511

DO694003965

02.11.1994

MARCUS GIANINA

0

2512

DO694000731

03.03.1994

MARINCAS TEODOR

0

2513

SC04-20467

24.11.2004

MARX ANUTA

0

2514

DO696001531

19.06.1996

MERJAN LUCRETIA

0

2515

SCO9-4544

16.05.1996

MESAROS ELISABETA

0

2516

DO696001530

19.06.1996

MICHI STEFAN

0

2517

DO695003178

08.08.1995

MICU IOAN

0

2518

DO694003955

01.11.1994

MIHUT ADRIAN

0

2519

DO695000537

10.02.1995

MIRCIOV PETRU

0

2520

SC2001-8403

22.05.2001

MIRONICA ELENA

0

2521

SC099-16189

11.09.1999

MISEA MARIANA SERAFINA

0

2522

DO6X1-1334

13.02.2001

MITROI COSTEL

0

2523

DO696001762

19.07.1996

MITRU VIORICA

0

2008

DO6X1-6166

06.11.2001

MIUT DANIEL

0

2524

DO694000698

02.03.1994

MOHAN LAURA

0

2525

DO696002042

01.10.1996

MOLDOVAN CARMEN

0

2526

D82003-9395

04.12.2003

MORARIU TOADER

0

2527

DO695003041

18.07.1995

MOROSAN VIORICA

0

2528

DO6X1-3496

20.06.2001

MOSESCU NICOLETA ZANA

0

2529

DO6X1-3275

06.06.2001

MUCALAU NARCISA

0

2530

SC04-17860

12.10.2002

MUNTEAN VIRGINIA

0

2531

DO694-2988

08.10.1994

MUNTEANU DOINA

0

2532

DO695000596

14.02.1995

MURARIU CONSTANTIN

0

2533

DO694000212

31.01.1994

MUSAT SILVIU

0

2534

DO696000246

31.01.1996

MUSCAN VIRGIL IOAN

0

2535

DO697002252

28.11.1997

NAGY ILONA

0

2536

DO695001259

06.03.1995

NAGY MARIAN

0

2537

D82004-380

27.01.2004

NEAMTU CONSTANTIN

0

2538

DO696000785

20.03.1996

NECEA STEFAN

0

2539

DO693041413

16.12.1993

NECHIFOR MARIN

0

2540

DO695003840

19.10.1995

NECHITA VASILE

0

2541

DO694003300

12.09.1994

NECHITI CORINA

0

2542

D82003-2414

22.04.2003

NEGRU ADRIANA

0

2543

D0699-3456

15.11.1999

NETEDU MIHAELA

0

2544

DO694002701

21.07.1994

NICOLA AURELIA

0

2545

DO695002472

26.05.1995

NICOLA NICOLETA

0

2546

DO6X1-4570

13.08.2001

NICOLA PERSIDA

0

2547

DO697001399

11.06.1997

NICOLAE DANIELA

0

2548

DO693031915

11.10.1993

NICOLICI ECATERINA

0

2549

DO695000023

10.01.1995

NICULITA DOINA

0

2550

DO6X1-6858

13.12.2001

NIMRICHTER IOANA

0

2551

DO798002597

01.09.1998

NOVACOVICI CALMAN

0

2552

D82004-172

19.01.2004

NOVACOVICI ADRIAN

0

2553

D82004-171

19.01.2004

NOVACOVICI ANA

0

2554

PA8X-2905

19.09.2000

NUCA MARIA

0

2555

DO696002771

12.12.1996

OBREJA MIRELA

0

2556

DO798002617

03.09.1998

OMOTA TATIANA

0

2558

D06X-806

27.01.2000

OMOTA TATIANA

0

2557

D82002-410

14.10.2002

ONIGA ION CRISTIAN

0

2559

DO6X1-4373

07.08.2001

ONOFRICIUC MONICA

0

2560

DO697001084

05.05.1997

OPREA MARIA

0

2561

DO694002623

11.07.1994

OPREAN OVIDIU

0

2562

PA8X-4427

15.12.2000

ORBULOV PETRU

0

2563

DO695001576

17.03.1995

OSTAN ELENA LUMINITA

0

2564

DO696002194

11.10.1996

OTESCU CARMEN

0

2565

DO695002123

13.04.1995

OTVOS KATALINA

0

2566

DO6X1-1314

12.02.2001

PACE ALINA

0

2567

DO694001850

20.04.1994

PACHITA SILVICA

0

2568

PA8X-2751

13.09.2000

PADUCHE VIOLETA

0

2569

930

18.01.1990

PADURARIU GHEORGHE DORU

0

2570

DO695003918

31.10.1995

PALADE VICA

0

2571

DO694004067

10.11.1994

PASCARU ELENA

0

2572

DO692020718

23.07.1992

PASCU MIRELA-ROZALIA

0

2573

DO696002695

04.12.1996

PATRU ILIE

0

2574

DO693009002

13.05.1993

PATRUS GEORGE

0

2575

DO692032085

03.11.1992

PECA IULICA

0

2576

DO695003778

12.10.1995

PETA DORU VIOREL

0

2577

D72002-5196

12.06.2002

PETCOF MIOARA

0

2578

DO797002916

06.08.1997

PETRE GEORGE

0

2579

DO696001673

09.07.1996

PETRUTA RODICA

0

2580

SC04-22662

28.12.2004

PINTEA GHEORGHE

0

2581

D06X-3030

28.03.2000

PIRCIA VASILE

0

2582

DO695003898

30.10.1995

PIRVU ANTONELA

0

2583

PA8X-4383

14.12.2000

POENARU MARIUS

0

2584

DO694000804

09.03.1994

POJAR ILDIKO

0

2585

PA8X-3111

26.09.2000

POLOGA CARMEN

0

2586

DO697002011

23.10.1997

POP EUGENIA

0

2587

DO695000111

13.01.1995

POPA GABRIELA

0

2588

DO696002306

17.10.1996

POPA MARIA

0

2589

PA8X1-317

09.03.2001

POPESCU EUGENIA

0

2590

DO698001023

03.09.1998

POPESCU GEORGINA

0

2591

DO697001324

03.06.1997

POPOVICI RODICA

0

2592

DO697000121

29.01.1997

POPOVICI VIORICA

0

2593

DO696001658

05.07.1996

POPOVICIU LOREDANA

0

2594

DO696002344

22.10.1996

PORCARIN MIHAI

0

2595

SC2-18088

28.12.2000

PRECUP FLORIN

0

2596

DO6X1-5945

30.10.2001

PREDA NICOLAE

0

2597

DO696001446

06.06.1996

PRUNAR ANGELA

0

2598

DO695001995

05.04.1995

PRUNAR GEANINA

0

2599

DO696001729

16.07.1996

PURCEL MARIN

0

2600

DO695004106

22.11.1995

PUSCAS PETRU

0

2601

DO797003190

25.08.1997

RACSAN VASILE

0

2602

PA8X1-3912

14.12.2001

RADO ZOLTAN

0

2603

DO697001809

26.09.1997

RADU COSTICA

0

2604

DO695003417

11.09.1995

RADU LETITIA DORINA

0

2605

DO695004090

21.11.1995

RADU MINODORA

0

2606

DO695002119

12.04.1995

RADU PETRU

0

2607

D82003-6531

26.08.2003

RADULESCU EUGENIA

0

2608

D82003-2912

14.05.2003

RAFAI VICTORIA

0

2609

DO697002387

10.12.1997

ROMAN LIDIA

0

2610

DO796002193

15.08.1996

ROMANET PETRONELA

0

2611

DO697000143

31.01.1997

RUSNEAC MARIUS

0

2612

DO695002009

05.04.1995

RUSU MIRCEA

0

2613

DO697000136

30.01.1997

SALAGEANU IOAN

0

2614

DO695000248

20.01.1995

SAMARGI EUSEB

0

2615

DO694003749

24.10.1994

SANDULEAN FLOAREA-VIORICA

0

2616

DO6X1-2050

16.03.2001

SARACAN MARITA

0

2617

DO694000575

24.02.1994

SAVU GHITA

0

2618

DO691000605

13.04.1991

SAVU LAMIIA

0

2619

DO695003687

02.10.1995

SCHEIN DANIEL

0

2620

DO695002756

22.06.1995

SCHELENKA VIOLETA-BARBARA

0

2621

D0699-4194

12.10.1999

SCHIOAPA IOANA

0

2622

DO694003803

27.10.1994

SCHNEIDER ANA

0

2623

DO695004047

16.11.1995

SCHNEIDER DANIELA CARMEN

0

2624

DO698001194

07.10.1998

SEIBERT VIORICA

0

2625

DO694004341

09.12.1994

SELESAN GELU

0

2626

DO694002167

11.05.1994

SFERDEAN VIORICA

0

2627

DO697001047

24.04.1997

SIMIONESCU LUMINIȚA ILEANA

0

2628

D0699-930

06.03.1999

SIMIONESCU OLGA

0

2629

DO798002460

17.09.1998

SIMIZ VARVARA

0

2630

DO695004253

05.12.1995

SIRBU ANGELA

0

2631

DO694004269

06.12.1994

SLABU ANA

0

2632

DO6X1-3448

18.06.2001

SORA GEORGIANA

0

2633

DO695000008

09.01.1995

SORINCHESCU VOICHITA

0

2634

DO693038217

23.11.1993

SPINK MONICA

0

2635

DO698001243

15.10.1998

SPIȚA ALEXANDRU

0

2636

DO697001037

24.04.1997

STAMIN DORIAN

0

2637

D72003-31

08.01.2003

STAMIN MARIAN

0

2638

DO695002108

11.04.1995

STAMPAR ALEXANDRU

0

2639

DO695001783

28.03.1995

STANCA CAROL

0

2640

DO696000440

19.02.1996

STANCA DORINA

0

2641

DO696001429

05.06.1996

STANCHESCU DOREL

0

2642

DO695002352

12.05.1995

STANCIU ELENA

0

2643

DO698000791

21.05.1998

STOI FELICIA

0

2644

DO695003765

11.10.1995

STOIA DANIELA

0

2645

DO696002458

11.11.1996

STOIAN IULIANA

0

2646

PA8X-2005

26.07.2000

STOICA ANUTA

0

2647

DO696002453

08.11.1996

STOICA DANIEL

0

2648

DO698001256

16.10.1998

STRIMBU CARMEN

0

2649

DO6X1-6706

22.11.2001

STROIA DAN

0

2650

DO697002495

17.12.1997

STUPARIU DIANA

0

2651

PA8X-3006

22.09.2000

STUPARIU TATIANA

0

2652

D82004-4330

15.07.2004

SUCIU GEORGETA

0

2653

PA8X1-1636

03.07.2001

SUCIU MIHAI FLOREA

0

2654

DO696001263

27.05.1996

SUCIU RAMONA

0

2655

DO6X-5154

17.10.2000

SUSARU LUCIA CAROLINA

0

2656

DO693031162

05.10.1993

SZABO VERONICA OLGA

0

2657

D82006-3399

01.09.2006

TALMACI CARMEN

0

2658

DO695000195

18.01.1995

TARLUI IOAN

0

2659

DO6X1-6454

14.11.2001

TECU ION

0

2660

DO696000162

23.01.1996

TELBIS CLAUDIU

0

2661

DO696000161

23.01.1996

TELBIS TIBERIU DAN

0

2662

DO698001465

23.11.1998

TEODORESCU ELENA

0

2663

DO695002317

09.05.1995

TESAN MARIOARA

0

2664

DO696000559

26.02.1996

THAHER NINA-EMILIA

0

2665

DO695001488

15.03.1995

TIFOR CAROL

0

2666

D82002-1259

27.11.2002

TOCAI LIVIU CONSTANTIN

0

2667

DO693004786

11.02.1993

TOCANEL IOAN

0

2668

D72003-4234

03.12.2003

TOLEA LUMINITA

0

2669

D0699-3881

30.11.2000

TOLOS GHEORGHE

0

2670

DO6X2-526

11.02.2002

TOMICI CLARA

0

2671

DO698000437

16.03.1998

TOMOIAGA ZINA

0

2672

DO6X1-4436

09.08.2001

TOROK GABRIELA

0

2673

DO698002393

22.07.1998

TOTH MARIA

0

2674

DO696001721

16.07.1996

TOTH VIORICA

0

2675

DO695003100

26.07.1995

TRUICA MARIA

0

2676

DO695001042

27.02.1995

TUCA LACRAMIOARA

0

2677

DO697000942

14.04.1997

TUDOR MARIA

0

2678

DO696001478

11.06.1996

TUDORIU AFRODITA

0

2679

D82003-176

22.01.2003

TUFIS ANTON CRISTIAN

0

2680

DO694002714

25.07.1994

TURLEA CATALIN OCTAVIAN

0

2681

D72004-7361

09.12.2004

TURTOI IORGA BOGDAN VIOREL

0

2682

D72002-3278

22.04.2002

TUTUNARU VALERIA

0

2683

D72003-2641

16.05.2003

UNGUREANU IOAN GABRIEL

0

2684

DO693026936

07.09.1993

URSACHI PARASCHIVA

0

2685

DO697001024

23.04.1997

URSU LIA

0

2686

DO695000935

23.02.1995

VANT VIORICA

0

2687

DO695002185

20.04.1995

VASILCIN

0

2688

DO694002200

17.05.1994

VASILEAN FLORIN-IOAN

0

2689

D72004-246

19.01.2004

VERDESI IOANA

0

2690

DO696002584

26.11.1996

VERES MARGARETA

0

2691

DO695003746

10.10.1995

VINTILA COSTICA

0

2692

DO695002662

19.06.1995

VLADUTA DANIEL

0

2693

DO696002074

03.10.1996

VOROVEI IOAN

0

2694

DO696000617

01.03.1996

WEGMANN GABRIELA

0

2695

DO697002240

27.11.1997

WEKSZLER DORU

0

2696

DO694003784

26.10.1994

WILMS LUMINITA

0

2697

DO797002535

10.07.1997

WOLF MONICA

0

2698

DO697002084

04.11.1997

ZABERCA GEORGETA

0

2699

D72004-431

23.01.2004

ZDRUNCA OANA

0

2700

DO696001752

18.07.1996

ZEPA VIORICA

0

2701

DO694000217

01.02.1994

ZIMMER NICOLAE

0

2702

SC04-19096

02.11.2004

ZOLOTARIOV IULIAN

0

2703

DO697000595

11.03.1997

ZVINCA LILIANA

0

2704

SC2-011403

23.08.2000

ZVUNCA MARIA

0

2705

Anexa 1 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "EVACUAȚI DIN IMOBILE REDOBINDITE DE PROPRIETAR" care au depus solicitari in vederea atribuirii unei locuinte din fondul locativ de stat

Numarul de inregistrare al cererii

Data inregistrarii cererii

NUMELE si PRENUMELE Solicitantului

Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de pe lista

D82005-4587

12.09.2005

ABRUDAN DORIAN

10

361

D82006-3033

25.08.2006

ABRUDAN EUGEN MARCEL

6

523

D82006-3034

25.08.2006

ABRUDAN NICOLAE VALENTIN

10

362

D82006-2378

18.08.2006

ABRUDAN STELIANA

7

480

DO6X1-1535

20.02.2001

ALBULESCU MARIA

14

190

D72003-3616

29.10.2003

ALEXA ADRIANA

14

191

D72004-4835

24.06.2004

ALEXUTA AUREL

8

430

D72005-2468

26.04.2005

ALMAJANU FLORIN

10

363

D72006-2258

06.04.2006

ALUPOAIE SAVA

12

277

D82006-1065

05.06.2006

ANCUTA GHEORGHE

12

278

DO693025031

17.08.1993

ANDREI STEFAN

26

9

DO694002372

09.06.1994

ANDRIES STEFAN

23

25

DO695002105

11.04.1995

ANDRONACHE MIMU

25

14

D82003-9305

28.11.2003

ANDRONIC IOAN

12

279

D82005-875

25.02.2005

ANGHEL CORNELIU

10

364

D82003-7785

23.09.2003

ANTON LUCIAN

8

431

DO698009144

09.02.1998

ANTONIADE FELIX

18

111

D82006-1771

05.07.2006

APOSTU MIHAI

7

481

D82004-4915

03.08.2004

ARDELEAN FLOARE

11

315

D72006-4103

17.07.2006

ATUDOREI PETRU

11

316

D82006-185

31.01.2006

AUGUSTIN CEZAR

7

482

D0693-7388

06.04.1993

AVATAFULUI ANA

25

15

DO695000234

19.01.1995

AVRAM MARIA

21

44

D72004-4788

23.06.2004

AVRAM MARIANA

5

555

D72004-3729

18.05.2004

BADEANCA ION

7

483

D82006-2649

17.08.2006

BAKK ATTILA GEZA

9

390

D72006-302

19.02.2006

BALACI STEFAN

1

602

D72004-3343

05.05.2004

BALINTONI LENUTA

11

317

D82003-4791

08.07.2003

BALONIU MARIA

8

432

D72006-414

26.01.2006

BANCESCU ELENA

6

524

D82006-177

31.01.2006

BANCESCU MARIUS

9

391

D82002-1621

12.12.2002

BANITA ANGELA

13

227

DO698001579

23.12.1998

BARABOIU MONICA

22

31

D82006-282

07.02.2006

BARAN MARIA

6

525

DO696000517

22.02.1996

BARANTIS GHEORGHE

22

32

DO797003118

19.08.1997

BARBU ANA MARIA

21

45

D72006-5726

09.10.2006

BARBU IOAN

7

484

DO698001408

16.11.1998

BARBULESCU FLOAREA

15

166

DO6X1-5447

11.09.2001

BEJENARU MIHAI

19

80

D06X-2055

28.02.2000

BELECIU MARIA

12

280

D72005-4830

25.10.2005

BERECZKI PAL

6

526

D82005-3537

20.07.2005

BERES ALEXANDRU

8

433

DO6X1-6167

06.11.2001

BERZEGHEANU ADELAIDA

11

318

DO698001129

07.12.1998

BIBEL BRUNO

19

81

PA8X-2123

08.01.2000

BIGU CONSTANTIN

15

167

PA8X1-2319

20.09.2002

BIRO IOSIF GHEORGHE

15

168

DO6X-3258

04.05.2000

BIRU ANICA

13

228

D72004-5180

06.09.2004

BISCA VANDA

12

281

D72002-5302

14.06.2002

BITI CONSTANTIN

14

192

D82004-7540

16.12.2004

BLAJ ELENA

9

392

D72006-3398

23.05.2006

BLEJDEA DINA

8

434

D72005-419

25.01.2005

BLOGU TITUS

6

527

DO694004314

08.12.1994

BOARIU CORALIA CARMEN

32

1

DO698000219

12.02.1998

BOCICU LIDIA - MARIA

22

33

DO694000283

03.02.1994

BOCZ MIHAIL

23

26

D72002-5318

14.06.2002

BODEA ELISABETA

13

229

DO694000279

03.02.1994

BOGDAN ALEXANDRA

28

3

D82005-4139

18.08.2005

BOGDAN ELENA

7

485

D72002-2708

09.04.2002

BOGDAN MARIANA

14

193

D0699-4005

12.03.1999

BOKOR GABRIEL

18

112

DO6X1-940

01.02.2001

BOLDEA LIVIU

17

127

DO696003114

02.05.1996

BOLDEA-PETRIA ELENA

19

82

D0699-3486

24.09.1999

BORA VERONICA

14

194

D72004-7146

29.11.2004

BORCIAN ANA

11

319

D82003-9646

12.12.2003

BORTAS VIOREL

9

393

D72006-4694

09.08.2006

BOSCA ANGELICA

9

394

DO6X1-3998

24.07.2001

BOT FLORICA

16

147

D72004-1453

23.02.2004

BOTA IULIANA SINZIANA

10

365

D82006-2387

08.08.2006

BOTI MIHAI

12

282

D82003-9481

09.12.2003

BOTIN IRINA

13

230

D82006-4451

12.12.2006

BRACAU ROMULUS

3

584

D0699-106

25.01.1999

BRADACI FLOARE

18

113

D72003-679

19.02.2003

BRADACI MARIA

14

195

D82005-4164

18.08.2005

BRANZAN PETRIA

1

603

D82002-97

30.09.2002

BRATU GHEORGHE

12

283

D72006-215

17.01.2006

BRAZDA MARIA

5

556

D72005-337

21.01.2005

BRINCOVEANU BUDOMIR

9

395

D82003-4663

01.07.2003

BUCUR TIBERIUS

10

98

DO6X1-6743

26.11.2001

BUCUR TIBERIUS

17

128

DO6X1-3613

27.06.2001

BUDA EVA

2

601

D82004-7564

16.12.2004

BUDASCA MIRENA

7

486

D82003-5656

29.07.2003

BUDEANU DUMITRU

8

435

PA8X1-1748

09.07.2001

BUJNITA ELEONORA

15

169

DO697000560

06.03.1997

BULGAR FLOARE

21

46

PA8X1-2292

19.09.2001

BULIGA GEORGETA

9

396

D82004-3882

30.06.2004

BURIC VIOLETA

8

436

D72006-5370

21.09.2006

BUTA TEODOR

7

487

D82005-5090

30.09.2005

BUZA PAVEL

3

585

D82004-5508

24.08.2004

CAMPEAN IOSIF

11

320

DO697000559

06.03.1997

CAPATINA MARGARETA

17

129

DO6X1-4020

26.07.2001

CARABAS MARIA

15

170

D82004-3991

06.07.2004

CARAGIA DENISA

12

284

D72006-3435

30.05.2006

CAREBA CALIN CRISTIAN

4

572

D72006-3239

17.05.2006

CARUNTU EUGENIA

11

321

D82005-5089

30.09.2005

CATANA EUGEN

9

397

D82004-2491

29.04.2004

CAZACU ELENA

8

437

D72006-5176

15.09.2006

CERNA ESTERA

7

488

D72006-350

23.01.2006

CERNAT GHEORGHE

6

528

D82005-3238

30.08.2005

CETA MARIA

4

573

DO698000132

11.02.1998

CHETAN MARIUS

17

130

D72005-1520

14.03.2005

CHINCEA AURELIA

4

574

D72006-6650

13.11.2006

CHIORCEA ADRIANA ELENA

7

489

D82002-1043

19.11.2002

CHIRICEANU LILIANA

13

231

PA8X-3190

28.09.2000

CHIRICESCU TATIAN

17

131

D82003-8666

27.10.2003

CHIRILA ELENA

12

285

D0699-672

05.11.1999

CIMBRU CONSTANTIN

20

64

D82003-9582

11.12.2003

CINCA NICOLAE

10

366

DO6X-5489

11.08.2000

CINE BUZSI IREN

22

34

D72006-2176

04.04.2006

CIOBAI ELISABETA

9

398

D82006-121

26.01.2006

CIOBANU DUMITRU

6

529

D72006-6621

10.11.2006

CIOBANU IOAN

13

232

D82005-6395

16.12.2005

CIOBANU PETRUTA

5

557

D82005-3372

15.07.2005

CIOCAN VASILE

7

490

D0799-3004

09.10.1999

CIOCAN VASILE

19

83

D82005-6311

14.12.2005

CIOGOLEA ASPAZIA

4

575

D82005-6310

14.12.2005

CIOGOLEA GEORGE DUMITRU

6

530

D72005-3794

07.09.2005

CIRLIG FLORICA

7

491

D0699-484

13.04.1999

CIRSTENA VASILE

16

148

D72004-3764

18.05.2004

CIUCA PETRE

6

531

DO694003665

15.05.2001

CIUCIU VIOREL

14

196

D82004-4569

22.07.2004

CIUNGAN COSMIN

11

322

D82006-333

14.02.2006

CIUREA ION

5

558

D82003-2483

05.05.2003

CIURLEA DUMITRU

12

286

D0699-1104

06.04.1999

CIUTA DANIELA CAMELIA

21

47

PA8X-2863

19.09.2000

COCA ADELA

19

84

D72004-5890

30.09.2004

COCARLEA SABIN

7

492

DO6X1-4105

30.07.2001

CODREANU GHEORGHE

10

367

D82004-950

10.02.2004

COHUT ANTON

6

532

D82003-6912

04.09.2003

COJOCARIU FLOAREA

11

323

D72002-812

16.09.2002

COJOCARIU POPA MIHAI

13

233

D82002-1647

13.12.2002

CONSTANTIN IOANA

13

234

D72002-5002

06.06.2002

CONSTANTINESCU ALEXANDRU

10

368

D72004-6135

12.10.2004

CONTRA OVIDIU

11

324

D82002-1638

12.12.2002

CONTRASIU MIRCEA DANUT

9

399

PA8X2-450

30.01.2002

CONTRASIU NINA

17

132

D72002-8975

28.10.2002

CORLAN ION

16

149

DO698001054

05.11.1998

CORNEA ANCA

19

85

D82006-1061

02.06.2006

COROAMA MARIA RICUSCA

9

400

D82004-802

03.02.2003

CORSEI GHEORGHE

10

369

D82004-5602

26.08.2004

COSMA MARIA

11

325

D72006-7519

12.12.2006

COSNITA RODICA

3

586

D82003-6223

14.08.2003

COSTACHE ANGELICA

9

401

DO696000155

22.01.1996

COSTACHE RODICA

21

48

D72004-6862

17.11.2004

COSTAS AURELIA

13

235

D06X-2051

25.02.2000

COSTEA ANA

18

114

DO695002880

03.07.1995

COTARTA NINA

21

49

DO6X-5430

11.02.2000

COVACIU MARIANA

20

65

SC00-15768

16.11.2000

COVACS ADRIAN

21

50

DO696002444

07.11.1996

COVASA TEODOR

19

86

D82004-1951

01.04.2004

COZMIUC CARMEN

8

438

DO6X1-6950

07.12.2001

CRACEA IANCU

16

150

DO6X2-1099

18.02.2002

CRACIUN ALEXANDRA

13

236

DO696000558

26.02.1996

CRACIUN IOAN

19

87

D72006-5184

15.09.2006

CRAIUT GHEORGHE

3

587

DO696001773

22.07.1996

CRETAN FELICIA

21

51

D82002-1616

11.12.2002

CRETU IONEL

13

237

DO6X1-6616

19.11.2001

CRISAN CRISTIAN

13

238

D82004-262

22.01.2004

CRISAN DUMITRU

14

197

D82003-5341

22.07.2003

CRISAN ELENA

11

326

D82003-6177

14.08.2003

CRISAN STELUTA

12

287

D72005-5650

06.12.2005

CRISTEA ELENA

7

493

D82006-1413

23.06.2006

CUCOS VASILE

3

588

DO698000062

21.01.1998

CUZIC GHEORGHE

15

171

D72006-7200

29.11.2006

DAN CORNEL

4

576

D72006-1311

27.02.2006

DANCEA IOAN

4

577

DO6X1-4934

17.08.2001

DANCIU DOINA

9

402

D82002-569

29.10.2002

DANCSO ZOLTAN

16

151

D72005-3720

05.09.2005

DANILA FLORIN MARIUS

7

494

D72005-1137

24.02.2005

DARIDA STEFAN ANDREI

4

578

DO6X-4440

30.05.2000

DATES ELENA

1

604

D72003-3473

21.10.2003

DELCEA NICOLAE

15

172

D72004-2240

23.03.2004

DEMETER ROZALIA

11

327

DO6X1-1242

08.02.2001

DEREVENCIUC DUMITRU

10

370

D82005-4043

11.08.2005

DINIS DORIN FLORIAN

7

495

DO696000031

10.01.1996

DIRILI FLORICA

19

88

D0699-166

02.05.1999

DOANA IULICA

18

115

DO698001387

09.11.1998

DOBOS ANGELICA

21

52

DO6X2-188

23.01.2002

DOBOS MARIA

14

198

D72002-3918

13.05.2002

DOBREA DRAGOS

11

328

D72002-4906

05.06.2002

DOROGHI SOFIA IDA

14

199

D82005-4616

13.09.2005

DRAGALINA OFELIA

6

533

DO6X1-4838

15.08.2001

DRAGAN DORU

18

116

DO6X1-3541

22.06.2001

DRAGAN TRIFU

14

200

SC99-18447

20.12.1999

DRAGHICI MIREL

17

133

D82002-1253

27.11.2002

DRAGOI JENI

11

329

DO697001457

13.06.1997

DRAGOMAN GORITA

20

66

DO696000781

20.03.1996

DRAGOMIR MARIA

19

89

DO796002118

13.08.1996

DRIDA DORU PETRU

19

90

DO699-166

05.02.1999

DUANA IULICA

14

201

D72005-3886

07.09.2005

DUMITRESCU CEZARINA

7

496

D82002-1056

20.11.2002

DUMITRESCU SINZIANA

8

439

D72003-4219

02.12.2003

DUNEA ION

15

173

D72004-5697

27.09.2004

EHLING ELENA

14

202

D82002-1671

16.12.2002

EREMIE NICOLETA

18

117

D72004-7128

29.11.2004

FAGADAUAN LAURA

9

403

D82003-4222

18.06.2003

FARCUT (ENEA) OLIMPIA DORINA MONICA

12

288

DO6X1-6949

07.12.2001

FERARU IOANA

15

174

DO698001578

10.12.1998

FERNBACHER AURICA

26

10

D82005-2921

06.07.2005

FETERI ELISABETA

4

579

D72002-9323

12.11.2002

FILIP ANA

11

330

DO6X1-5899

29.10.2001

FILIP CRISTINEL

21

53

D72006-3419

24.05.2006

FLOREA IANCU

8

440

D72002-7752

03.09.2002

FLOREA VIOREL

19

91

D72002-4258

21.05.2002

FLUERAS ABEL MARIUS

10

371

D72003-444

04.02.2003

FOALE ADRIAN

18

118

D72006-4367

26.07.2006

FODOR BEATRIX

12

289

D72003-771

25.02.2003

FRIGLI VASILE

10

372

D72006-1065

16.02.2006

FRISCH EMIL

11

331

D72006-1064

16.02.2006

FRISCH ROZALIA

11

332

D72002-2178

12.06.2002

FUZER ZOLTAN

16

152

D72002-6530

18.07.2002

GACEU MARIA

10

373

D72005-4203

27.09.2005

GAISAN CONSTANTIN

1

544

D72005-5398

23.11.2005

GAISAN CONSTANTIN

6

534

D82005-1173

14.03.2005

GAITA ANA

11

333

D82003-47

10.01.2003

GAITA FLORIN

12

290

DO698001283

30.10.1998

GAJDA PIROSCA

22

35

D82004-3036

20.05.2004

GALEA IOAN

8

441

D06X-3740

20.04.2000

GARDA IULIANA

16

153

D82003-9187

24.11.2003

GASPAR IOAN

10

374

DO6X1-6821

29.11.2001

GAVAZ IULIAN

13

239

D82002-1379

30.11.2002

GAVOSDEAN TRAICA

13

240

DO696001765

22.07.1996

GAVRIL IULIANA

26

11

D0698001304

30.10.1998

GEORGE DOINA

26

12

PA8X-1782

17.07.2000

GEORGESCU FLORIN

19

92

D0699-2265

15.09.1999

GHEORGHIU ELENA

19

93

D72002-8804

21.10.2002

GHERES ADRIANA SOFICA

18

119

D0699-304

03.03.1999

GHERHES ADRIAN

21

54

DO6X1-2614

27.06.2001

GHERMAN IULIU

11

334

D72006-5809

11.11.2006

GHETU MARCELUS

12

291

DO6X-28

01.10.2000

GHITA SOFRON

1

605

DO696008341

14.06.1996

GIB MARCEL

19

94

D82003-1776

24.03.2003

GITA AUGUSTIN

11

335

DO6X2-1069

18.02.2002

GIUBALCA ELENA

13

241

D82004-4618

23.07.2004

GIURA DOINA

11

336

D72002-9165

06.11.2002

GIURA SILVIA

14

203

D82005-2984

07.07.2005

GIURCA CONSTANTIN

11

337

D82005-4782

20.09.2005

GIURICIN MARIA

7

497

D72006-7387

07.12.2006

GLIGOR IONEL ARCADIE

6

535

DO694002732

27.07.1994

GNANDT VASILE

24

19

D82005-4781

20.09.2005

GOLUBOV GHEORGHE

5

559

SC03-16179

19.09.2003

GOMOTRICEANU MILOVAN STELA

14

204

DO6X1-1367

05.05.2001

GOTTICH EMILIA

16

154

DO6X1-1854

05.03.2001

GRADINARU LILIANA

17

134

D06X-376

17.01.2000

GRIGORE NICOLAE

16

155

D82004-255

22.01.2004

GROSMAYER MARIANA

13

242

D72004-2122

18.03.2004

GROZA SOFIA

13

243

D72002-8448

25.09.2002

GROZESCU MIHAI

14

205

D72006-7515

12.12.2006

GRUIA ION

1

606

D72003-1940

14.04.2003

GRUICI PAVEL

1

0

DO6X1-5770

22.10.2001

GRUICI PAVEL

16

156

PA8X1-2708

03.10.2001

GUSAT ANA

12

292

DO695002107

11.04.1995

GUTTMAN MARGARETA

22

36

D72006-5360

21.09.2006

GYORFI BARBALA

9

404

DO698000593

08.05.1998

GYUKIN ELENA

19

95

D82006-1371

22.06.2006

HANTASCU ELENA

3

589

PA8X1-918

03.05.2001

HARABAGIU OPREANA PAULINA

15

175

D72006-5195

15.09.2006

HAZAPARIU ANISOARA

5

560

D82005-1266

18.03.2005

HERTANU CORNELIU

10

375

D72002-3271

22.04.2002

HERTEG IOSIF

16

157

DO694002682

19.07.1994

HINGACI GHIZELA

23

27

D72004-5016

02.07.2004

HIRSCH ECATERINA

12

293

D82005-5625

04.11.2005

HOLODNEAC ION

8

442

D72003-4135

27.11.2003

HOTOPILA ADRIAN

9

405

SC2003-3308

25.02.2003

HUIBAN GENIA

7

498

SC04-21151

02.12.2004

HUIBAN GHEORGHE

8

443

D82005-3461

19.07.2005

HUTAN GHEORGHE

10

376

D72003-2519

14.05.2003

IACOB CORNELIA

14

206

D06X-3513

04.12.2000

IACOBESCU MARIA

16

158

D72002-5690

25.06.2002

IAGHER ERNEST

8

444

D82006-3137

29.08.2006

IAKOB ROBERT

5

561

DO6X2-2385

28.03.2002

IANCOVICI IOAN

8

445

DO697000687

18.03.1997

IANCU ELENA

17

135

D82004-343

26.01.2004

IANCUTA GHEORGHE

9

406

DO6X1-5708

17.10.2001

IEPURE IOAN

13

244

D82006-1199

31.07.2006

IGNAT GHEORGHE

7

499

D0699-200

02.11.1999

ILEA LILIANA ANGELA

17

136

D72002-5117

11.06.2002

ILES VASILE

12

294

D82003-5033

16.07.2003

ILICA ADRIAN

10

377

D82005-2425

02.06.2005

ILIE CONSTANTIN

7

500

D82005-5963

25.11.2005

ILIOIU ZOIEA

9

407

D82005-6208

08.12.2005

ILISIE VASILE

6

536

D82002-1593

10.12.2002

ILUTIU ZAMFIR

12

295

D72004-3367

05.05.2004

IONESCU MARIA

7

501

D72004-3107

27.04.2004

IONESCU VICTORIA

8

446

D82003-4328

20.06.2003

IORDACHESCU SORIN

12

296

DO695002722

21.06.1995

IOVANESCU IOAN

29

2

D82004-1268

26.02.2004

IOVIN CIRESAN PASCUTA

8

447

DO695001047

27.02.1995

ISTOC MARINELA

21

55

D82004-1124

20.02.2004

IUHASZ IOAN

13

245

D82004-3860

29.06.2004

IVAN ATENA

9

408

SC05-22178

23.12.2005

IVAN MIHAI

9

409

DO6X2-314

29.01.2002

JEBELEANU MARIOARA

15

176

D72004-2121

18.03.2004

JEJU EUGEN

7

502

D82005-6388

16.12.2005

JUNCU MARIA

8

448

D72005-4044

22.09.2005

JURJE MARIA

3

590

D72006-7703

15.12.2006

KAIMICH ELENA

9

410

D72003-3393

16.10.2003

KECSKES FERDINAND

12

297

DO797002574

14.07.1997

KERKER ELISABETA

22

37

DO698000655

24.04.1998

KISS EMERIC

20

67

D82003-2582

07.05.2003

KISS IOSIF

11

338

D82005-1463

01.04.2005

KISS STEFAN

8

449

D72005-5847

14.12.2005

KLEIN FLORICA

6

537

PA8X1-3910

14.12.2001

KLIMANOVITS MARIA STEFANIA

11

339

D72006-7269

04.12.2006

KOLOMPAR ELENA

6

538

D82005-3210

12.07.2005

KORTYE IOAN

14

207

D72005-3623

30.06.2005

KOVACS AUGUSTIN

7

503

D72004-6034

07.10.2004

KOVACS ELISABETA

9

411

D72006-7671

15.12.2006

LAPUSTE FLORIN

3

591

D82004-303

23.01.2004

LASCU VICTORIA

10

378

D72002-6559

19.07.2002

LASSO DANIELA

12

298

DO6X-5796

24.11.2000

LAURENTIU ZENOVIA (BUDA MARIA)

16

159

DO698-1610

11.12.1998

LAVER IOAN DORIN

20

68

D72006-6907

21.11.2006

LAZAR LASZLO KAROLY

12

299

D72002-9964

27.11.2002

LAZI VIORICA

13

246

D702-10529

18.12.2002

LECA ALEXANDRU

15

177

D82003-8116

01.10.2003

LIKSASOV ALEXANDRU

13

247

SC04-21475

07.12.2004

LINTA NICOLETA

7

504

D82002-1192

25.11.2002

LIPAI VIORICA

13

248

DO6X-5666

20.11.2000

LITEANU RODICA

18

120

DO698001173

05.10.1998

LOCH GHIZELA

24

20

D82003-9541

11.12.2003

LORINCZ MARTA

15

178

D72005-4575

12.10.2005

LUCA IOAN

13

249

D72005-1771

24.03.2005

LUCA MARGARETA

9

412

D72005-710

07.03.2005

LUCIAN DANIELA

15

179

D82003-9330

02.12.2003

LUKACS IOSIFINA

10

379

SC01-20581

19.12.2001

LUPULESCU CONSTANTIN

20

69

PA8X-1906

20.07.2000

LUPUSOR ELENA

18

121

D72003-2043

17.04.2003

MAFTEAN GHEORGHE

14

208

D702-10338

05.12.2002

MAGDICI EVA

14

209

DO698000218

12.02.1998

MAGHIAR MARIA

17

137

DO6X1-5530

14.09.2001

MAGYARI CAROL

14

210

D82004-3065

21.05.2004

MAILAT IOSIF

13

250

D82004-2703

10.05.2004

MAILAT TOMA

9

413

PA8X-3500

10.10.2000

MAITA GEORGE

14

211

D72005-1991

05.04.2005

MALITA GHEORGHE

12

300

D72005-4792

24.10.2005

MANDOIU MARIA

7

505

DO798002457

21.07.1998

MANEA MARIAN

19

96

DO6X-5377

30.10.2000

MANEA MARIOARA

19

97

D0699-854

21.05.1999

MANEA VIORICA

21

56

D82006-4457

13.12.2006

MANOILA NARCISA

9

414

D82006-4456

13.12.2006

MANOILA VASILE

5

562

D82002-664

05.11.2002

MANOLE MARICEL

20

70

SC06-26436

28.12.2006

MARCSO KLARA

9

415

D72004-6723

12.11.2004

MARCU IOAN

8

450

D72006-1965

27.03.2006

MARCU ION

3

592

D72005-4955

01.11.2005

MARGEA DAN

8

451

D82003-4492

26.06.2003

MARGINEANU DOREL

9

181

DO6X-5137

16.10.2000

MARIN GHEORGHE

13

251

D72002-7625

29.08.2002

MARINA IONEL PETRU

11

340

D82004-920

09.02.2004

MARINCU PETRU

11

341

D72004-6787

16.11.2004

MARTINOV MARIA

9

416

D72002-6087

05.07.2002

MATEI MARIA

13

252

DO6X1-6475

15.11.2001

MATEI MARIOARA

16

160

D82004-1156

23.02.2004

MATEI REMUS

11

342

DO697000838

02.04.1997

MAZILITA JAN LUCIAN

22

38

DO6X1-2316

30.03.2001

MECIA DAN

13

253

D82006-3477

05.09.2006

MERCESCU MIHAELA

6

539

D82006-4460

13.12.2006

MESESAN MARIA

8

452

DO692015053

03.06.1992

MESZAROS ELIODOR

27

4

D0699-1953

26.07.1999

MICHNIK MARIA

18

122

D82004-5623

27.08.2004

MICLOSONI EUGEN

8

453

D0699-2983

26.10.1999

MIHAESCU MARCEL

23

28

D72002-8423

24.09.2002

MIHAI TRIFU

11

343

DO6X1-1944

08.03.2001

MIHAIASA STEFAN

14

212

PA8X-339

17.04.2000

MIHALACHE ELISABETA

15

180

D07-3133

15.09.1999

MIHALACHE FILIMON

21

57

PA8X1-2467

26.09.2001

MIHALACHE MARIOARA

1

607

DO6X2-100

17.01.2002

MIHOC CAMELIA

22

39

D82004-7559

16.12.2004

MILICI MARGARETA

7

506

D82002-1680

16.12.2002

MILICI PASTITA

13

254

D72002-5317

14.06.2002

MILOVANOV MILAN

13

255

SC096002180

01.02.1996

MINICA GHEORGHE

19

98

DO697000910

09.04.1997

MIRCU GHEORGHE

22

40

D82004-1396

03.03.2004

MIRONICA CIPRIAN

1

608

DO6X1-3367

12.06.2001

MIRONICA GHEORGHE

19

99

D82004-3980

06.07.2004

MITRACHE MARIUS

14

213

D72006-657

02.02.2006

MITRAN AUREL

3

593

D82002-1697

17.12.2002

MITRICA FLORIN

13

256

D82005-4807

21.09.2005

MLADEN BADIA

9

417

D82005-1345

23.03.2005

MOCAN ION

11

344

D72006-415

26.01.2006

MOCAUTA MARIA

6

540

D82005-3585

22.07.2005

MOLDOVAN DANIEL

6

541

DO6X1-4403

08.08.2001

MOLDOVAN EUGENIA

13

257

D72005-3443

21.06.2005

MOLDOVAN MARIA

5

563

D82005-3333

14.07.2005

MOLOCA LUCRETIA

1

609

D82003-8799

04.11.2003

MORAR VIOREL

9

418

D82004-2832

13.05.2004

MORARU VOICHITA

8

454

D72002-3384

24.04.2002

MORICZ VASILICA (PETRU)

12

301

D0699-1378

17.06.1999

MOSOARCA FLOAREA

17

138

DO698000843

01.06.1998

MOTORGA VIORICA

20

71

D82005-3957

09.08.2005

MURARASU RODICA

7

507

DO696000651

09.01.1996

MURESAN RODICA

19

100

PA8X-1666

07.11.2000

MURESAN ELENA

23

29

D72004-3967

25.05.2004

MURGU VALERIA

12

302

D72003-3834

11.11.2003

MUSCA ROZA

13

258

D82005-6226

08.12.2005

NASLEU IOAN

9

419

D82006-4452

12.12.2006

NEAMT CAROLINA

6

542

SC04-21169

02.12.2004

NEAMTU EMILIA

8

455

D82003-8082

30.09.2003

NECEA DANA

14

214

D72003-301

27.01.2003

NEDA ANA

13

259

D82005-3536

20.07.2005

NEDELCOVICI IOAN

8

456

D72006-2282

06.04.2006

NEDIANU ELENA

5

564

D72006-4856

05.09.2006

NEGRU DANIELA

7

508

PA8X2-436

29.01.2002

NEGRU GRIGORE

23

30

D72005-1358

07.03.2005

NEMES GABRIEL

6

543

D72004-2019

15.03.2004

NICKE AUREL

7

509

DO6X-3893

05.09.2000

NICOLAU ESTERA

19

101

D72002-9163

06.11.2002

NICOLESCU MARIA

13

260

SC04-17942

13.10.2004

NICOLESCU OCTAVIA

12

303

D0699-2139

22.07.1999

NINCU EUGEN

20

72

PA8X1-2416

25.09.2001

NONU MIRCEA

19

102

D82002-1055

20.11.2002

NOVAC IOAN

12

304

PA8X2-1635

04.04.2002

NOVAC STEFAN

20

73

D72005-1577

16.03.2005

OALA CONSTANTIN

8

457

D82006-1600

29.06.2006

ODROBOT IOAN

8

458

D82006-3595

19.09.2006

ODROBOT OTILIA

11

345

D82004-3873

30.06.2004

OLAH ANGELICA

9

420

D82005-6348

15.12.2005

OLARU GABRIEL SEVERIN

10

380

D72004-2352

26.03.2004

OLTEAN MARIA

11

346

DO696000393

15.02.1996

OPREANU RADU

19

103

DO6X1-5706

17.10.2001

OROS POMPEI

13

261

D72005-5839

14.12.2005

OSTAP GIZELA

6

544

D0699-2947

22.10.1999

OSZLANCZI RITTA

20

74

D82005-2708

23.06.2005

OTVOS EMA

8

459

DO6X2-1129

19.02.2002

PACSANOVSKI ELISABETA

12

305

D82002-1765

20.12.2002

PAICU GHEORGHE

11

347

D82002-774

12.11.2002

PANDURU ROMULUS

8

460

SC097002414

03.03.1997

PANTEA STELIAN

17

139

DO692004276

19.02.1992

PAPP-TAKACS ELENA

27

5

SC2001-8113

01.01.2001

PAPURA ALEXANDRINA

11

348

D82006-663

31.03.2006

PARASCHIV GIGEL

9

421

DO6X1-6932

06.12.2001

PASCALAU MARIA

14

215

D82003-6066

11.08.2003

PASCALE LENUTA

17

140

D72004-684

29.01.2004

PASCARIU LUCRETIA

8

461

D72004-6330

19.10.2004

PASLEA DAN

13

262

D82005-2359

27.05.2005

PATRULESCU DUMITRU

8

462

DO6X1-7002

12.12.2001

PAUN ELENA

12

306

D72005-5004

04.11.2005

PAVA LEONTINA

8

463

D06X-4161

27.03.2000

PEICA IULCA

14

216

PA8X1-3355

08.11.2001

PENESCU DOREL

10

381

DO696000163

23.01.1996

PETERKA STEFAN

20

75

D82003-3779

06.06.2003

PETO ELISABETA

14

217

D72002-4907

05.06.2002

PETRACHE ANA

12

307

D06X-3868

05.09.2000

PETRARIU DANIEL

17

141

DO6X-3826

05.04.2000

PETRARU VIOREL

20

76

DO6X2-1228

25.02.2002

PETROV AMADEO

14

218

DO6X2-1227

25.02.2002

PETROV AURELIA

14

219

D82004-4332

15.07.2004

PETROVICI VERONICA

5

565

D82005-2511

28.04.2005

PETRUS GAVRILA

6

545

D82003-2395

22.04.2003

PINTEA DENU

13

263

D82005-345

26.01.2005

PINTILIE LENUTA

5

566

D82005-650

15.02.2005

PINTILIE MARICICA

5

567

DO696001055

26.04.1996

PIRCOV STEFAN

19

104

D82002-1643

12.12.2002

PISLEA LIUBINCA

14

220

D06X-660

24.01.2000

PLESA FLORENTIN

18

123

D82005-3700

27.07.2005

PLESUVU FLORIN

10

382

D72002-7918

09.09.2002

PODAR FLORITA

11

349

D72006-7687

15.12.2006

POP IOAN

3

594

D82004-1001

12.02.2004

POPA ADINA MARIA

13

264

D72005-3462

21.06.2005

POPA ANA SORINA

12

308

D72002-6698

25.07.2002

POPA BARTH ALEXANDRU

14

221

D82002-1208

26.11.2002

POPA CONDREA

11

350

D72002-2707

09.04.2002

POPA COSTACHE

16

161

DO6X1-1553

21.02.2001

POPA DUMA VALENTIN

14

222

DO692034828

23.11.1992

POPA MARIA

27

6

D72004-4469

08.06.2004

POPA NECULAI

7

510

D82004-2579

04.05.2004

POPECI STEFAN

10

383

D82005-6334

15.12.2005

POPESCU VIORICA

7

511

D82006-1339

20.06.2006

POPOVICI CORNELIA

7

512

D72006-2634

25.11.2006

POPOVICI IOAN

12

309

DO696000458

26.02.1996

POPOVICI MARIA

19

105

PA8X-2864

19.09.2000

POPOVICI MARIOARA

20

77

D72002-8321

20.09.2002

POPOVICIU LUCIAN

17

142

D82003-424

04.02.2003

POPOVICIU PETRU

8

464

D82005-6269

13.12.2005

POPP SIMONA MIRELA

13

265

DO6X-4671

06.09.2000

PREDA FLORICA

15

181

DO6X1-2816

11.05.2001

PROCOPCIUC MIRCEA

17

143

DO697-972

17.04.1997

PRODEA GEORGEL

25

16

D82005-2118

16.05.2005

PUHA MARIN

9

422

D72006-2342

10.04.2006

RACOVEANU OLIMPIA

6

546

DO699-3720

10.04.1999

RADU SOPONAR NUTA

18

124

DO6X1-5524

14.09.2001

RADU DAMIAN

15

182

D72003-1576

26.03.2003

RADU SOPORAN NUTA

4

310

D82005-5209

10.10.2005

RADULESCU VASILE

10

384

D72004-7512

16.12.2004

RISZTITS KRISZTIAN

15

183

D72002-5662

25.06.2002

ROMAC VICTORIA

12

310

D72002-9164

06.11.2002

ROMAN MIHAI

11

351

D82005-144

17.01.2005

ROMAN VALERIA

5

568

DO695003782

12.10.1995

ROSU CONSTANTIN

21

58

D82002-1654

13.12.2002

ROSU FLORIA

19

106

D0699-220

16.02.1999

ROSU FLORIN

22

41

D82005-6162

06.12.2005

ROSU IONEL

3

595

D82003-599

12.02.2003

ROTARU NELU

13

266

D82003-3139

23.05.2003

ROZSA MIKLOS

13

267

PA8X-2649

09.08.2000

RUBI CAMELIA

22

42

D702-10439

11.12.2002

RUJA GABRIELA

9

423

D82003-6319

19.08.2003

RUJAN GHEORGHE

10

385

DO698001551

04.12.1998

RUS MARIA

19

107

DO698009925

25.11.1998

RUSAN ANISOARA

15

184

D82006-3502

06.09.2006

RUSAN NICOLAE

5

569

D72006-3409

24.05.2006

RUSU FLORICA

6

547

DO697001985

20.10.1997

RUSZ AURELIA

21

59

D72002-9963

27.11.2002

SAFTA CRISTIAN

24

21

D72002-9962

27.11.2002

SAFTA VIRGIL

16

162

D06X-1455

02.09.2000

SALAGEAN IOAN

21

60

D72006-1124

24.02.2006

SAMARGI EMIL

7

513

DO697001709

11.09.1997

SANDU MIHAI OVIDIU

20

8

DO696002351

23.10.1996

SARBU ALEXANDRU

19

108

DO6X1-4402

08.08.2001

SAVA IOANA

15

185

DO695002362

15.05.1995

SAVU GEORGE

21

61

D82003-5135

17.07.2003

SAVU HORATIU

7

514

D82004-1123

20.02.2004

SCHEIBLE CONSTANTIN

8

465

DO799-2508

26.08.1999

SERBAN TEREZIA

15

186

D72004-60

13.01.2004

SEVERA MARIA

7

515

D82004-2578

04.05.2004

SFERDEAN MARIUS

10

386

D82004-2580

04.05.2004

SFERDEAN NICOLETA

10

387

D72006-7704

15.12.2006

SIBII ELISABETA

4

580

D0699-2376

23.08.1999

SICOE SALVINA

18

125

D72006-3861

14.06.2006

SIMA MIHAI

8

466

DO6X1-6010

31.10.2001

SIMION DOINITA

15

187

D72005-5308

18.11.2005

SIMIONESCU ROMICA

6

548

DO6X-3485

11.04.2000

SINTEREGAN EUGEN

14

223

D82003-1883

28.03.2003

SIRBU ALEXANDRU

8

467

D82006-4459

13.12.2006

SMEREA MARIELA CARMEN

8

468

D72006-7636

15.12.2006

SOCACI FROZINA

6

549

D82004-2255

21.04.2004

SOCTER IOAN

7

516

D82005-445

31.01.2005

SOMOGYI ATTILA

6

550

DO6X1-7034

13.12.2001

SPINU IOANA

13

268

DO696000174

03.03.1996

STAN IOAN

19

109

D72006-7560

13.12.2006

STAN TITA MARIA

8

469

D06X2-2476

01.04.2002

STANCESCU MARIN

17

144

DO6X1-6990

11.12.2001

STANCIU RODICA

13

269

D82004-5351

17.08.2004

STANCULEANU NICOLAE

10

388

SC098-7857

17.06.1998

STEFAN DOINA

21

62

D82005-5465

24.10.2005

STEFANESCU GEORGETA

7

517

D72005-5892

16.12.2005

STEIN DANIEL

6

551

D82002-1140

22.11.2002

STENGER ROZALIA

13

270

D72006-4996

08.09.2006

STEPANESCU CARMEN

9

424

D72004-1434

20.02.2004

STIUBE VIOREL ANDRIAN

11

352

D82002-1611

10.12.2002

STOICA ANGEL

16

163

D82006-368

16.02.2006

STOICA FLORIN

11

353

D82006-983

22.05.2006

STOICOI CORNEL

3

596

DO798003124

23.09.1998

STRACHINARIU CONSTANTA

24

22

D72004-3379

06.05.2004

STRAINESCU ELENA

14

224

DO6X1-6658

21.11.2001

SUCIU VASILE

15

188

D82004-2492

29.04.2004

SULIMAN MARIANA

8

470

SC2-11537

28.08.2000

SURMIC OCTAVIAN

13

271

D82006-616

27.03.2006

SUSMAN MARIA

1

610

DO6X2-302

29.01.2002

SUSNEA ELISABETA

14

225

DO698001335

21.12.1998

SZABO FRANCISC

19

110

D82003-6897

24.09.2003

SZABO ELISABETA

1

611

D82004-5601

26.08.2004

SZABO ILONA

8

471

D82005-6396

16.12.2005

SZIGYRTO GABRIEL

9

425

DO6X1-5368

05.09.2001

TALPOSI CORNEL

13

272

D0699-1121

06.07.1999

TANASE NICOLETA

24

23

D72002-7534

27.08.2002

TANDAREL IOANA

8

472

D72006-214

17.01.2006

TARBA IOAN

6

552

D72006-7553

13.12.2006

TECU ION

3

597

D72004-3617

13.05.2004

TENCHE DUMITRA

9

426

D82004-3955

05.07.2004

TEREK ANA

7

518

D82003-8447

14.10.2003

TIRITEU ANA

13

273

D82006-1756

05.07.2006

TIRON FLORENTINA

3

598

D72004-3730

18.05.2004

TOACA FIRICEL

6

553

DO6X1-2470

11.04.2001

TOC GEORGETA

13

274

SC0002829

07.06.1994

TODUT SIMION

27

7

D72002-8442

25.09.2002

TOFEI GEORGETA

9

427

D82003-9045

18.11.2003

TOMA DAN

13

275

D82005-2046

11.05.2005

TOMA IOAN

4

581

D72005-1785

24.03.2005

TOMICI FLOAREA

4

582

DO6X1-5250

29.08.2001

TOMUTA IOAN

15

189

D72006-5017

11.09.2006

TOPLICEANU MARIANA

13

276

D82004-3811

24.06.2004

TOPOR STEFAN

7

519

DO697000438

25.02.1997

TOTH GHEORGHITA

25

17

D72002-7558

27.08.2002

TOTH STEFAN

12

311

DO696001206

21.05.1996

TRIFUT IOAN

25

18

D72005-5778

12.12.2005

TRUTIA ADRIAN

4

583

D72005-5467

28.11.2005

TRUTIA IONEL

6

554

DO693025687

24.08.1993

TUDOR JIVA

26

13

D82003-9287

27.11.2003

TURCANU FLORIN NICOLAE

16

164

D72006-7486

12.12.2006

TURI IOLAN

10

389

D06X-2656

15.03.2000

TURLAN RODICA

11

354

D72004-3765

18.05.2004

TUS ROZALIA

12

312

SC06-26046

19.12.2006

UDEANU AIDA

8

473

DO692037685

21.12.1992

ULUCIAN PETRE

27

8

D82005-3298

14.07.2005

UNGOR DOINA LIA

12

313

D82004-3204

26.05.2004

UNGUREANU MARIA

8

474

D82005-5355

14.10.2005

UNGUREANU TEODORA

7

520

D72005-5838

14.12.2005

URSU SUZANA CAMELIA

1

612

DO6X1-4938

17.08.2001

USTIUC DANUT

20

78

D82005-771

08.02.2005

UTFINEANT STEFAN IOAN

3

599

D72002-4421

24.05.2002

VALCU VASILE

17

145

DO798002312

10.07.1998

VANTU DUMITRU

18

126

D72006-219

17.01.2006

VARGA IOLANDA

8

475

DO6X2-1305

27.02.2002

VARZAN ELISABETA

22

43

D72005-5881

15.12.2005

VASILACHE MARIA

3

600

D82004-1546

10.03.2004

VAT ANA

9

428

D72004-7438

14.12.2004

VELEA AURICA

11

355

D72004-1544

25.02.2004

VELIMIROVICI FLORIAN

11

356

SC098-4677

08.04.1998

VINTILESCU CONSTANTIN

20

79

DO796002451

07.07.1996

VINTILESCU TEODORA

24

24

D82005-62

11.01.2005

VIZITIU VALERIU

11

357

DO696002334

21.10.1996

VLAD IOAN

21

63

D72004-622

28.01.2004

VLAD STELIAN

9

429

D72002-5691

25.06.2002

VLADIC MATEI

16

165

D82005-5696

10.11.2005

VOICA STEFAN

8

476

D82004-4153

12.07.2004

VOICU APOSTOL

11

358

D72005-711

07.03.2005

WEISS SOFIA

5

570

D82004-7472

14.12.2004

WEISSGERBER ELISABETA

8

477

D72006-3613

01.06.2006

WEISSGERBER MARGIT

7

521

D82005-6394

16.12.2005

WOLF EVA

14

226

D72004-2338

25.03.2004

YANDO LEONTINA

11

359

D82003-8169

03.10.2003

ZACHIA (CHIRICESCU) MARIA

12

314

D82006-949

17.05.2006

ZAHARIA SILVIA

5

571

D82004-7389

09.12.2004

ZAMOSTEANU ILIE

7

522

D82004-3752

21.06.2004

ZEICEANU VICTOR

11

360

DO6X-5864

28.11.2000

ZENCENCO ALIN FLORIN

17

146

D82006-1707

04.07.2006

ZENCENCO GHEORGHE

8

478

D82005-2707

23.06.2005

ZSORI MARIA

8

479

Anexa 1 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "EVACUAȚI DIN IMOBILE REDOBINDITE DE PROPRIETAR" care au depus solicitari in vederea atribuirii unei locuinte din fondul locativ de stat

Numarul de inregistrare al cererii

Data inregistrarii cererii

NUMELE si PRENUMELE Solicitantului

Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de pe lista

D0699-318

03.04.1999

ACHIM TATIANA

0

613

DO6X1-5001

20.08.2001

AGACHI GENOVEVA

0

614

DO6X-4391

29.05.2000

ANDRON GHEORGHE

0

615

D72002-6787

29.07.2002

ANGHELINI ELISABETA

0

616

D82003-9647

12.12.2003

ARDELEAN GHEORGHE

0

617

D72003-288

27.01.2003

BAIAS LIA

0

618

19217

23.04.1991

BARBU MIRCEA

0

619

DO696001802

24.07.1996

BESNEA MILICA

0

620

DO694004337

09.12.1994

BOIESAN DANUT

0

621

DO695002881

03.07.1995

BORBELY KOVACS PAVEL

0

622

DO6X1-6487

15.11.2001

BORNUZ SORIN

0

623

DO697000832

01.04.1997

BORZ VASILE

0

624

D82003-8978

13.11.2003

BOTNAR VIOREL

0

625

D72002-4254

21.05.2002

BROSTINEANT GAVRIEL

0

626

D82002-4

26.09.2002

CALINESCU OVIDIU

0

627

D82002-1252

27.11.2002

CARABAS MARIA

0

628

DO695002500

31.05.1995

CERCHEZ MIHAI

0

629

D72005-4880

27.10.2005

CHOROSI MIRCEA

0

630

PA8X-383

21.04.2000

CIOROIANU CONSTANTIN

0

631

PA8X1-1766

10.07.2001

CIUCIUC AURELIA

0

632

D72003-511

10.02.2003

CIURAR DAN

0

633

SC096007082

26.07.1996

CLOP ANETA

0

634

19716

12.07.1990

COTTA VASILE

0

635

DO6X1-6670

21.11.2001

CULBECI DUMITRU

0

636

DO692034955

24.11.1992

CURIACICHI IOTA

0

637

D0698-1266

19.10.1998

CZINE ARANKA

0

638

DO697000576

10.03.1997

DAB STEFAN

0

639

DO692027775

23.09.1992

DINU PETRE

0

640

SC095006563

18.05.1995

DIOSI IRENE SI ILIE

0

641

DO6X1-3585

26.06.2001

ELENEI COSTACHE

0

642

DO798002355

07.09.1998

GABOR TOCSI

0

643

DO697001724

16.09.1997

GAINA ADRIANA

0

644

PA8X-1985

25.07.2000

GHITUN SERGIU

0

645

PA8X-2388

24.09.2001

GORNIC MARIOARA

0

646

DO698000678

30.04.1998

GUTULESCU ION

0

647

D82005-5823

17.11.2005

HALASZ AURORA

0

648

DO697001738

17.09.1997

HENDEA MARIA

0

649

DO696002646

28.11.1996

IACSIN DRAGOSLAVA

0

650

DO6X1-6969

10.12.2001

IEPURE PERSIDA

0

651

SC0-12741

09.08.1999

ILCAU PETRU

0

652

DO6X1-6565

16.11.2001

IOVAN ALEXANDRU

0

653

DO695003217

14.08.1995

ISTRATE MARIA

0

654

DO6X-5359

27.10.2000

JISA TRAIAN

0

655

PA8X-2015

26.07.2000

JURJITA IOAN

0

656

DO691017278

10.04.1991

KISS FRANCISC

0

657

D82002-791

12.11.2002

LUPUSORU MARIN

0

658

SC099-9149

29.06.1999

MALDAN CARMEN MARIA

0

659

SC099-9150

29.06.1999

MALDAN MONICA

0

660

DO695001664

04.08.1995

MARGINEANU DOREL

0

661

D82002-1299

28.11.2002

MARTINIC NICOLAE

0

662

DO6X-4455

30.05.2000

MATEIESCU RODICA

0

663

DO696002760

11.12.1996

MENGHER TRIFU

0

664

DO6X1-4443

09.08.2001

MICULITA GHEORGHE

0

665

DO6-1762

17.09.1996

MITRU VIORICA

0

666

DO698000745

13.05.1998

MOCAN - DRAGOESCU MIRELA - LILIANA

0

667

DO696000023

09.01.1996

MURESAN RODICA

0

668

D06X-633

24.01.2000

MUSTETI HORIA

0

669

DO695003805

17.10.1995

MUSTETIU HORTENSIA

0

670

D0699-79

20.01.1999

NAGY STEFAN

0

671

DO698000235

17.07.1998

NEAMTU DOREL

0

672

DO691910304

12.08.1991

NICA VASILE

0

673

DO692007655

19.03.1992

NICHITIN MIRCEA

0

674

D06X-738

25.01.2000

NICOLICI ALEXANDRU

0

675

DO692036412

08.12.1992

NICULITA TEODOR

0

676

D06X-2316

03.06.2000

NINOIU ANA

0

677

D702-10356

05.12.2002

NISTOR VASILE

0

678

D06X-3917

02.11.2000

NITU MALVINA

0

679

DO696000160

23.01.1996

ONEA ELENA

0

680

DO695002927

06.07.1995

ONITA NICOLAE

0

681

D82005-6222

08.12.2005

PASCA IULIANA

0

682

DO694001710

07.04.1994

PAUL MARIA

0

683

DO600000156

20.02.1990

PETRICESCU IOAN

0

684

DO697000458

26.02.1997

PETROVICI MARIA

0

685

D82003-9049

18.11.2003

POP VERGINIA

0

686

DO698001559

08.12.1998

POPESCU LUCIA

0

687

D06X-2475

03.10.2000

POPESCU SORINA

0

688

DO697001177

15.05.1997

POPOVICI MIHAI

0

689

DO693004172

08.02.1993

PUSCASIU ELENA

0

690

DO6X2-1373

28.02.2002

RADU CONSTANTIN

0

691

DO696000072

12.01.1996

RAICU CONSTANTIN

0

692

DO697000768

24.03.1997

REMNICEANU MARIA

0

693

DO695003163

04.08.1995

RITAN GHEORGHE

0

694

DO692028768

05.10.1992

ROMAN VASILE

0

695

D82003-2457

24.04.2003

RUBI GHEORGHE

0

696

D82006-349

15.02.2006

SAMARGI DUMITRU

0

697

DO697-1709

11.09.1997

SANDU MIHAI OVIDIU

0

698

DO693007092

03.03.1993

SAVA ANTON

0

699

D72003-4380

10.12.2003

SCHMIDT ADOLF GHEORGHE

0

700

D06X-1725

23.02.2000

SCUMPIA CORNELIA

0

701

20928

05.07.1993

SCURTU SORIN

0

702

DO697001242

23.05.1997

SENESI ADRIANA

0

703

D72004-5418

15.09.2004

SERBAN DOMNICA

0

704

DO6X1-1631

22.02.2001

SIKLOVAN ALEXANDRU

0

705

PA8X-2114

08.01.2000

SIMION TRAIAN (VIORICA)

0

706

D82003-4537

27.06.2003

SIRBU VASILE

0

707

D72004-4132

27.05.2004

SOKOL ANNEMARIE

0

708

D0699-4237

12.10.1999

STANILA NICUSOR CORNEL

0

709

16583

25.05.1993

STEFAN IOAN

0

710

DO697000851

03.04.1997

STROICI CONSTANTIN

0

711

PA8X-1729

13.07.2000

SUSA IULIANA

0

712

DO797002667

17.07.1997

TEODOR GEORGETA

0

713

D06X-3750

20.04.2000

TINCU DUMITRU

0

714

D82003-4681

01.07.2003

TOC ELENA

0

715

D06-2787

08.03.1994

TOMA DORICA

0

716

D72002-4785

03.06.2002

TOMA IONEL

0

717

DO6X1-4321

07.08.2001

TORJE SILVIA

0

718

DO6X2-2691

08.04.2002

TOROK GEZA

0

719

D82005-5967

25.11.2005

TRAILESCU ANA

0

720

DO6X1-7023

13.12.2001

TRUTI TOMA

0

721

PA8X-3599

10.12.2000

TURLOIU MARINELA

0

722

DO698000671

22.05.1998

URSAN DOINA

0

723

SC098003732

20.03.1998

UZA VIORICA SI ANTONOVICI

0

724

DO6X2-2041

19.03.2002

VELEA PATRU

0

725

DO695002213

27.04.1995

VLADI EUGEN

0

726

DO697001392

10.06.1997

VOICU GHEORGHE

0

727

D82003-5340

22.07.2003

WOGH CRISTINA

0

728

PA8X-3306

10.03.2000

WRBITSKY KOLOZSI

0

729

DO694004019

07.11.1994

ZABULICA GHEORGHE

0

730

D72002-5589

21.06.2002

ZAGANESCU DANIEL

0

731

DO698001078

29.09.1998

ZARIN DUMITRU

0

732

D0699-2663

13.10.1999

ZENIK ANA

0

733

Anexa 5 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "Pensionari" care au depus solictari in vederea atribuirii unei locuințe din fondul locativ de stat

Numarul de inregistrare al cererii

Data inregistrarii cererii

NUMELE si PRENUMELE Solicitantului

Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de pe lista

DO6X1-2141

22.03.2001

ALEXANDRU ELISABETA

14

234

PA8X1-2944

11.10.2001

AMBRUS LADISLAU

18

186

DO696002777

12.12.1996

ANCULIA ELISABETA STANA

27

44

D72003-72

10.01.2003

ANCUTA MARIUS

11

274

DO696002426

05.11.1996

ANDREI ELISABETA

19

175

D72003-759

24.02.2003

ANTALUT CARMIL

14

235

SC0X-5030

04.07.2000

ANTONIU IOAN

16

215

D82004-4805

29.07.2004

APOPEI MIHAI

12

259

DO694002533

28.06.1994

ARMBRUSZT FRANCISC

25

79

D82003-4917

14.07.2003

AVRAM LUCRETIA

11

275

DO6X2-1181

21.02.2002

BABA NICOLAE

11

276

SC0X-6165

05.02.2000

BABEU PAVEL

19

176

DO695002559

08.06.1995

BAJENARUION

21

138

D06X-4881

24.08.2000

BALAN CONSTANTA

12

260

DO6X-5919

30.11.2000

BALASOIU LUCRETIA

13

248

DO692000014

03.08.1992

BAN IOSIF

29

27

D0699-406

04.07.1999

BANIAS MARIOARA

21

139

DO694002361

07.06.1994

BARTUS IULISCA

25

80

DO697000857

03.04.1997

BASTOREALA AURICA

17

201

D0698-98

12.11.1998

BAUER CAROL

19

177

DO694000456

21.02.1994

BENO MARIA

23

101

DO693000018

15.06.1993

BERBECEA MARIA

30

8

DO693000019

05.06.1993

BERKI AGRIPINA

25

81

DO693000020

23.02.1993

BIBU IOVAN

25

82

23511

29.07.1993

BIROU ANA

29

28

DO694000400

17.02.1994

BLIDAR FLOARE

23

102

DO696001785

23.07.1996

BOCZ IOAN

23

103

DO696000125

18.01.1996

BOLEANTU OLIMPIA

19

178

D82005-2198

06.05.2005

BOLOGA ANA

2

320

DO693000027

22.05.1993

BORCA STELUTA

28

35

D72003-3375

15.10.2003

BOSNIAG GHEORGHE

9

294

DO694003422

22.09.1994

BOT FLORICA

23

104

D0699-1011

06.01.1999

BOT MILEVA

18

187

PA8X-1407

07.03.2000

BOTOS ANA

13

249

D72005-5698

07.12.2005

BRASOVAN MILITA

6

312

DO6X-3960

05.11.2000

BRINASI AURICA

13

250

DO694000029

05.02.1994

BRONT NINA

23

105

DO695002609

14.06.1995

BUCIU MARIA

21

140

D0699-628

13.05.1999

BUCUR CONSTANTIN

14

236

DO692000030

03.07.1992

BUD TOMA

30

9

DO697002480

16.12.1997

BUDA VIORICA

20

160

DO693000031

01.12.1993

BULEA LIVIA

25

83

DO694000297

07.02.1994

BUMBU IOAN

27

45

DO692000032

20.06.1992

BURESIN TUDOR

30

10

PA8X-2039

27.07.2000

CALANCEA AVRAM

18

188

D72002-8221

18.09.2002

CALIN MIRCEA

11

277

DO6X1-2580

23.04.2001

CANAVEA GHEORGHE

17

202

DO694000038

06.04.1994

CARAUSU IOAN

23

106

DO694000039

09.05.1994

CARDU MIHAI

30

11

DO695002179

19.04.1995

CASINEANU VASILE

26

64

DO694000356

10.02.1994

CEACHIR ELENA

23

107

DO694002702

21.07.1994

CHELBA ILEANA

23

108

DO696002501

18.11.1996

CHIBICI VIOREL

22

127

DO695002359

15.05.1995

CHIRLA IOAN

24

92

DO692000231

06.02.1992

CIOARA ELENA

30

12

DO694944259

05.12.1994

CIOBOTARU TEODOR

26

65

DO698001040

22.10.1998

CISLARIU DUMITRU

21

141

DO6X2-1322

27.02.2002

CISMAS TEODOR

13

251

DO695004378

14.12.1995

CIUC IRINCA

21

142

DO694000048

10.05.1994

CIUPEI MARIA

23

109

DO695000302

27.01.1995

CIURARIU ROMICA

24

93

DO696001069

30.04.1996

COBZARU GHEORGHE

20

161

D72002-2851

11.04.2002

COCOS TOZA

18

189

DO6X1-2127

21.03.2001

COPACEAN ANA

14

237

SC02-6557

19.04.2002

COPIL DUMITRU

9

295

DO7X-3896

05.05.2000

CORBEANU DUMITRU

16

216

DO69800944

30.03.1998

COSEREANU FLORICA

21

143

DO698001367

05.11.1998

COTORA IOAN

20

162

DO697002163

17.11.1997

COVACIU IOAN

20

163

DO693000053

16.03.1993

CRAINIC MARIA

28

36

DO698001181

04.11.1998

CSEBZAN STEFAN

18

190

DO691000056

12.04.1991

CSIKOS ILEANA

29

29

DO698001491

26.11.1998

CUREA IZIDOR

15

224

DO698000597

15.04.1998

CZINE ANDRAS

22

128

DO695003895

27.10.1995

DAICU VICTORIA

24

94

D72002-8518

09.10.2002

DAN RODICA

13

252

DO6X2-113

17.01.2002

DANIEL ROZALIA

14

238

D0699-3558

17.11.1999

DAVID IOSIF

22

129

DO694004093

14.11.1994

DINCA VASILE

23

110

DO696000080

15.01.1996

DINU VETU

19

179

PA8X-1811

18.07.2000

DRAGAN ION

12

261

DO694000210

31.01.1994

DRAGAN NICULAICA

23

111

DO698000418

09.04.1998

DRAGOESCU MARIA

15

225

DO6X1-6941

07.12.2001

DRAGOMIR ELENA

11

278

PA8X-1361

30.06.2000

DRAGOMIR MARIA

12

262

DO693027664

13.09.1993

DRANICEANU EUGENIA VICTORIA

25

84

D82004-4698

27.07.2004

ELEKES IOAN

1

0

DO696002639

28.11.1996

ENE ELENA

19

180

DO692000071

05.03.1992

FARA SOFIA

27

46

DO697002222

25.11.1997

FEKETE IOSIF

17

203

DO6X1-6820

29.11.2001

FETESCU ALEXANDRA

11

279

DO694000203

28.01.1994

FETT MARIA

23

112

DO692000075

28.02.1992

FICZAI TIBERIU

30

13

DO698001068

17.09.1998

FIERARU ELENA

21

144

DO692000076

23.08.1992

FILIP DOINA

27

47

D0699-289

03.01.1999

FLOARE FLOAREA

21

145

D82004-4963

04.08.2004

FRENTESCU PAULINA

7

308

DO692000078

03.05.1992

FUCS EVA

29

30

D82003-7793

23.09.2003

GAGIU MARIN

10

288

D82006-1301

20.06.2006

GAICEA SILVIA

7

309

31974

29.08.1991

GAJDA ECATERINA

33

2

PA8X-3258

29.09.2000

GALE DUMITRU

14

239

D0699-3900

10.07.1999

GALGOCZI ALEXANDRU

16

217

D72003-928

04.03.2003

GANCIOV ELISABETA

11

280

DO694004282

06.12.1994

GANEA DANIEL IONEL

28

37

DO696002050

01.10.1996

GAVAN MARIA

22

130

D06X-1495

02.10.2000

GAVRILA ANA

18

191

DO6X1-4426

09.08.2001

GAVRILESCU CONSTANTIN

15

226

DO694000345

10.02.1994

GEORGE MARIOARA

33

3

DO6X2-361

01.02.2002

GHEBAN GENES MARIA

9

296

DO694000714

03.03.1994

GHEORGHEVICI EVA

23

113

D0699-315

03.04.1999

GHERHES MARIA

16

218

DO697001677

09.09.1997

GHERMAN SIMONA

20

164

DO698001375

05.11.1998

GHIATA ELENA

18

192

DO692000080

22.05.1992

GHIMPLI VERONICA

30

14

DO6X1-6977

10.12.2001

GIURA ETELCA

12

263

D72005-330

21.05.2005

GIURGIU AURICA

3

318

DO695000727

17.02.1995

GIURIAN MIHAI

22

131

DO696002097

04.10.1996

GLAT VERONICA

26

66

D72004-4859

25.06.2004

GLIGOR MARIA

1

322

D0699-233

18.02.1999

GODJA PETRU

16

219

DO695003218

14.08.1995

GOLDEMBERG EVA

21

146

D82002-382

10.10.2002

GOLEA CONSTANTIN

12

264

D06X-2613

14.03.2000

GURGUT MARIA

15

227

DO692000085

03.06.1992

GUTFREUND IOSIF

30

15

D82005-1296

22.03.2005

HAIAS IOAN

3

319

D06X-834

27.01.2000

HAMZA VIORICA

18

193

6426

25.02.1993

HELE GHEORGHE

33

4

DO691000088

01.05.1991

HIRLEA IERONIM

30

16

DO692000090

02.06.1992

HULUBAN MARIANA

30

17

DO693017261

01.06.1993

IANCULESCU IOAN

25

85

DO693000093

09.07.1993

ICHIM LIDIA

11

112

DO693000032

01.02.1993

ICHIM LIDIA

28

38

D72002-3460

25.04.2002

ILIN ANA

11

281

DO694003048

12.08.1994

ION CONSTANTIN

26

67

D82003-600

12.02.2003

ION SIMONA RAMONA

15

228

D06X-284

13.01.2000

IONASI ZOLTAN

15

229

DO6X1-2111

21.03.2001

IONESCU FLORICA

14

240

D0694-2368

09.07.1994

IONESCU IUSTINIANA

28

39

DO694004215

28.11.1994

IOVI IOAN

26

68

DO6X1-5936

30.10.2001

IOVITA ION

12

265

D82003-8798

04.11.2003

ISTFAN EMILIA

9

297

DO697000172

04.02.1997

ISTVAN VALER

20

165

DO696000258

01.02.1996

JIANU MARIN

21

147

DO797003386

04.09.1997

JIGALOV PETRONELA

23

114

DO6X2-938

15.02.2002

KISS IOAN

12

266

DO696002619

28.11.1996

KOSKA LIDIA

19

181

PA8X-1434

07.04.2000

KOVACS LADISLAU

12

267

DO694001862

27.04.1994

KRAJCSIK SUSANA

23

115

PA8X-3269

10.02.2000

KRATOCHWILL IRINA ALICE

15

230

DO695002898

04.07.1995

LAZAR MIHAI

27

48

DO692000107

05.06.1992

LAZAR TRANDAFIR

32

5

D72002-9961

27.11.2002

LAZI VIORICA

13

253

DO6X-4777

15.06.2000

LEUSCA MIHAI

13

254

DO6X1-3668

28.06.2001

LICA ION

12

268

DO6X2-84

16.01.2002

LINGURAR CLARA

9

298

DO693000108

03.05.1993

LIVADARIU MARIA

25

86

DO6-3115

23.08.1994

LUCACS AURORA

30

18

D82003-5420

23.07.2003

LUPOU VICTORIA

11

282

DO695004213

04.12.1995

LUPU TUDORA

24

95

DO695003188

08.08.1995

LUPULESCU NICOLAE

21

148

DO695003890

26.10.1995

MACOVEICIUC IOAN

24

96

DO698000217

29.04.1998

MAGHIAR MARIA

16

220

DO6X1-2192

26.03.2001

MAGUREANU ELENA

14

241

PA8X1-2816

08.10.2001

MAGUREANU VASILE

13

255

DO697002485

16.12.1997

MAGYAR ELENA

20

166

DO797003395

04.09.1997

MAHLER IOSEFINA

17

204

DO695003754

10.10.1995

MAKRA MARIA

26

69

DO694000743

15.03.1994

MARCU IOANA

26

70

D82005-6389

16.12.2005

MARDALE PETRE

8

304

D0699-478

04.08.1999

MARIAN MATEI

14

242

SC097012809

12.11.1997

MARINCESCU ETEL

17

205

DO695000295

26.01.1995

MARIS IOAN

21

149

DO692000000

01.01.1992

MARTA CONSTANTIN

30

19

DO6X2-2212

22.03.2002

MARUSINSKY EUGEN

12

269

DO695002184

19.06.1995

MASTACANEAN MIRCEA

24

97

D72004-3964

24.05.2004

MATEI VASILE

6

313

PA8X1-2895

10.10.2001

MATES MARCELA

13

256

DO6X-5720

22.11.2000

MATICI NEVENCA

17

206

DO6X2-1568

05.03.2002

MATIES IOAN

10

289

D72006-4984

08.09.2006

MESTER STEAFN IOSIF

5

316

D06X-1245

02.03.2000

MIHUT GHEORGHE

14

243

DO694000120

24.05.1994

MIKLOS EDITH

27

49

DO6X1-7039

13.12.2001

MILOS FELICIA

10

290

DO797003295

28.08.1997

MISTREANU DUMITRU

17

207

DO695002420

23.05.1995

MITILE TRAIAN

21

150

DO692000123

08.05.1992

MOISE CONSTANTIN

30

20

DO692000124

09.06.1992

MOISE FLOARE

30

21

DO694002711

22.07.1994

MOLDOVAN TIBERIU

28

40

DO6X1-1206

08.02.2001

MOLDOVEANU EMILIA

12

270

D82003-344

30.01.2003

MOLNAR MARIA

8

305

DO692000126

08.06.1992

MORUT ILIE

27

50

D82003-8980

13.11.2003

MOT IOAN

10

291

DO699-4248

12.10.1999

MUDURA GHEORGHE

14

244

DO697000515

03.03.1997

MULLER IOAN

17

208

DO694003624

11.10.1994

MULLER MARIA

28

41

DO692000127

04.08.1992

MUNTEANU AUREL

27

51

PA8X1-1838

12.07.2001

MURA MARIA

21

151

D06X-3015

28.03.2000

MURESAN AURELIA

11

283

DO695000000

27.03.1995

MURESAN DOMNICA

21

152

DO695004051

16.11.1995

NAGI PETRU

21

153

D82003-128

17.01.2003

NAGY IOSIF

6

314

D72002-4270

21.05.2002

NAN ILEANA

10

292

D06X-3633

14.04.2000

NECHIFOR COCUTA ELENA

19

182

DO694003515

29.09.1994

NEDELEA DUMITRU

23

116

DO692000136

13.03.1992

NEGREA IOSIF

27

52

D0694-353

02.10.1994

NEGRULESCU CALIN

26

71

D82004-7371

08.12.2004

NICA PETRU

4

317

DO696002434

06.11.1996

NISTOR ADALBERT

19

183

DO695002465

25.05.1995

NISTOR FRANCISCA

21

154

D0699-335

03.10.1999

NOVACOVICI MIHAI

18

194

DO696001519

19.06.1996

NOVACOVICI VERONICA

22

132

DO692000140

16.09.1992

OLARESCU DOMNICA

30

22

D72003-607

14.02.2003

ONCIOIU ANA

9

299

DO693000141

27.07.1993

ORAS MIHAI

25

87

DO6X-5755

23.11.2000

ORBAN ELISABETA

14

245

D0799-3561

28.09.1999

ORHA ANA

20

167

DO694002050

28.04.1994

PARAFIN MIHAI

23

117

SC095013755

15.11.1995

PARLOG LUCIAN

23

118

DO693023562

29.07.1993

PATRU ANASTASIA

29

31

DO698001511

14.12.1998

PAUL ANA

16

221

DO693027252

09.09.1993

PERIAT IONEL

28

42

D72002-2918

12.04.2002

PETCU PETRU (IULIANA)

7

310

DO6X-5660

20.11.2000

PETRE ELENA

13

257

DO697001212

19.05.1997

PETRE GHEORGHE

20

168

DO697000906

09.04.1997

PETRE VIRGINIA

20

169

DO698001472

24.11.1998

PETRESCU MARIA

20

170

DO694004021

07.11.1994

PETRESCU ADAM

23

119

DO696002160

10.10.1996

PETRINESCU GHEORGHE

22

133

DO694004322

08.12.1994

PETROV ANA

23

120

21294

13.05.1991

PETROV ELISABETA

36

1

DO694000380

15.02.1994

PETROVICI ANA

28

43

DO697001249

23.05.1997

PETRUT MARIA

17

209

DO692000157

06.06.1992

PITU ELISABETA

30

23

DO698000592

09.04.1998

POP VIORICA

18

195

D82003-4951

15.07.2003

POP IOAN

11

284

DO692000159

20.02.1992

POPA BINGERT TEREZIA

27

53

DO697000320

12.02.1997

POPA GHEORGHE

17

210

DO692000160

19.05.1992

POPA MIHAI

27

54

DO692000161

18.08.1992

POPA NICOLAE

27

55

D72005-2356

12.07.2005

POPLICEANU GHEORGHE

2

321

DO6X1-1710

27.02.2001

POPOVICI TEREZIA

12

271

DO694000186

27.01.1994

PRANDEAION

23

121

D72004-4411

03.06.2004

PRELIPCEAN GHEORGHE

8

306

D72002-6226

10.07.2002

PRUNCU VIORICA

11

285

D06X-1600

15.02.2000

PURCEL MARIN

13

258

DO698001009

03.08.1998

PURSIELUS FLOARE

18

196

DO693000165

02.03.1993

PUSCAS ANA

25

88

SC094009581

29.12.1994

RADESCU VICTOR

26

72

DO694002612

07.07.1994

RADU FLOAREA

29

32

D06X-2884

23.03.2000

RAICI ELISABETA

15

231

D82004-3928

02.07.2004

RATULESCU CONSTANTIN

1

323

DO696000053

11.01.1996

RISTA PETRU

22

134

D0699-1978

27.07.1999

RITAN AURELIA

17

211

D0699-735

14.05.1999

ROSTAS IOAN

21

155

D0699-4008

12.03.1999

RUGINESCU IOAN NICU

20

171

SC095015022

19.12.1995

SACALUS MIHAI

27

56

D06X-3257

04.05.2000

SAMU ELISABETA

18

197

DO695000143

16.01.1995

SANDU DAN

29

33

DO694001120

07.05.1994

SARBU AGNETA

25

89

DO695001805

28.03.1995

SAVESCU TINCA ANA

21

156

D72004-1732

03.03.2004

SCHEEL RICHARD

9

300

DO6X1-5874

26.10.2001

SCHNEIDER ELENA

9

301

D0699-4160

12.09.1999

SCHNEIDER IOAN

16

222

DO692000176

14.09.1992

SERBAN ANA

27

57

D72003-1968

15.04.2003

SERBAN DOMNICA

7

311

D0799-3882

10.07.1999

SMALBERGER GEORGE

16

223

DO694003513

29.09.1994

SONNENHEIM IOSIF

23

122

SCO98011990

22.09.1998

SPATARIU ILEANA

18

198

DO694002724

26.07.1994

SPIRK MIHAI

26

73

DO692009999

01.03.1992

STAN MIRCEA

30

24

DO696001157

13.05.1996

STANCIU GHEORGHE

29

34

PA8X1-2387

24.09.2001

STANESCU NICOLAE

14

246

DO6X1-6928

06.12.2001

STANIS IRINA

12

272

D82003-1134

06.03.2003

STEFANAS PETRU GHEORGHE

8

307

DO694003612

10.10.1994

STEFANUT MARIANA

23

123

DO698000929

07.09.1998

STIRBU GHEORGHE

22

135

D82003-887

25.02.2003

STOICA GHEORGHE

6

315

DO698001401

17.12.1998

STOIENICA MARIN

15

232

DO696002496

14.11.1996

STRAJAN LENUTA

9

302

DO695002181

20.04.1995

STRATULAT DUMITRAS EMILIAN

22

136

DO693000186

16.07.1993

SUBOTA STEFAN

25

90

DO696000905

03.04.1996

SUR FLOAREA

20

172

DO692000188

06.08.1992

SZABO ELENA

27

58

DO6X-4849

23.08.2000

SZECKELY CATITA

19

184

DO6X1-1991

14.03.2001

SZUCS HILDA

12

273

DO693009443

03.02.1993

TALVAN ELENA

25

91

DO6X2-1265

26.02.2002

TAMAS GHEORGHE

11

286

DO695003189

08.08.1995

TANASIE VICTORIA

27

59

DO695002178

19.04.1995

TARKANYI GEZA

21

157

4064

18.02.1992

TAUT AVRAM

31

7

2072

14.02.1994

TCACIUC IOAN

24

98

D82003-8782

03.11.2003

TEODORESCU MARIA

4

293

SC02-15375

26.09.2002

TEODORESCU MARIA

9

303

D0699-114

26.01.1999

TEREK ELISABETA

17

212

D72002-3395

24.04.2002

TESLARIU ELENA

14

247

DO697000500

28.02.1997

TIBULEAC NECULAI

20

173

D06X-1391

02.08.2000

TINC FLORINEL SABIN

20

174

PA8X-1777

17.07.2000

TIRZIU IOAN DOREL

18

199

DO6X-5410

11.01.2000

TISAN NATALIA

15

233

DO695001679

22.03.1995

TODOR IOAN

26

74

DO696002420

04.11.1996

TOMA PETRE

21

158

DO695003637

28.09.1995

TOMIN MERIMA

26

75

DO692000194

15.05.1992

TONTA IULIANA

27

60

D06X-2470

03.09.2000

TOPAI NICOLAE

11

287

DO692000196

12.02.1992

TRINFA IULIANA

30

25

DO696002327

21.10.1996

TUDIC ILEANA

22

137

DO694001753

12.04.1994

TUDOSE GABRIEL

26

76

DO694000724

03.03.1994

TUDOSIE VASILINA

27

61

DO694002758

01.08.1994

UNGUREANU LIVIA

26

77

DO694000199

01.03.1994

URBAN MARIA

23

124

DO694003298

12.09.1994

UTA I.IOAN

26

78

SC098-3732

20.03.1998

UZA VIOARA

21

159

DO692000200

11.07.1992

VANCA ELENA

27

62

DO694002266

26.05.1994

VASILE ARTUR

23

125

DO694004057

09.11.1994

VASILE LUCRETIA

23

126

SC04-19343

09.11.2004

VELICEASA PAVEL

10

293

DO692000203

04.12.1992

VINTURA ILEANA

27

63

DO692000204

11.07.1992

VITEAZ ELENA

32

6

DO695003162

04.08.1995

WIND ADAM

24

99

D0699-3023

27.10.1999

WOLF EMERIC

24

100

DO697001061

29.04.1997

WOTH DOMNICA

17

213

D0699-3134

11.02.1999

WRBITSKY KOLOZSI AURELIA

19

185

DO692000206

10.07.1992

ZABAN ZOLTAN

30

26

PA8X-2148

08.02.2000

ZAMOSTEANU ILIE

18

200

DO6X1-6808

28.11.2001

ZAVOIANU GHEORGHE

17

214

Anexa 5 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "Pensionari" care au depus solictari in vederea atribuirii unei locuințe din fondul locativ de stat

Numarul de inregistrare al cererii

Data inregistrarii cererii

NUMELE si PRENUMELE Solicitantului

Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de pe lista

DO693034953

04.11.1993

ABRAHAM MARIANA

0

325

DO600000001

- -

ADAM FLOARE

0

326

DO600000002

- -

ALBERT ELISABETA

0

327

DO600000003

- -

ALDEA ECATERINA

0

328

DO600000004

- -

ALEXOIU TUDORA

0

329

DO600000005

- -

ALMASAN MINODORA

0

330

DO6X2-937

15.02.2002

ANGHEL DUMITRU

0

331

DO697000899

08.04.1997

ANGHEL MIRCICA

0

332

DO698001474

24.11.1998

APETREI FLOARE

0

333

DO600000007

- -

ARJOCA ELENA

0

334

DO600000008

- -

ASKENAZY ELISABETA

0

335

DO600000010

- -

AVRAM ANA

0

336

DO600000011

- -

AVRAM ECATERINA

0

337

DO698001612

11.12.1998

BABA NICOLAE

0

338

DO600000012

- -

BABUTI VICHENTIE

0

339

DO694000013

12.05.1991

BAIES EUGEN

0

340

DO692015906

10.06.1992

BALANICA AGLAIA

0

341

DO697002260

28.11.1997

BALAS VALERIU

0

342

DO694001614

04.04.1994

BALEAN ION

0

344

DO694940016

04.04.1994

BALEAN ION

0

343

DO696001684

10.07.1996

BALLA ROZALIA

0

345

DO694002741

28.07.1994

BALNOJAN EUGENIA

0

346

DO695004388

15.12.1995

BAN IOSIF RUDOLF

0

347

DO694000638

25.02.1994

BEJAN ALEXANDRU

0

348

DO698000522

02.04.1998

BEKA GETA

0

349

DO600000015

- -

BELA PRISCA

0

350

DO600000016

- -

BELINTAN ANA

0

351

DO600000017

- -

BELTOV VICTOR

0

352

DO600000021

- -

BILD ANA MARIA

0

353

DO698001147

26.10.1998

BIRAU ILIE

0

354

DO600000022

- -

BIRO EDIT MARIA

0

355

DO600000023

- -

BLAZER ETELCA

0

356

DO696000022

25.12.1995

BLIDARIU SILVIU IOAN

0

357

DO600000024

- -

BOARIU TATIAN

0

358

DO600000025

- -

BOCICARIU TEODORA

0

359

DO696001605

27.06.1996

BODALE NICOLAE

0

361

DO696000247

31.01.1996

BODALE NICOLAE

0

360

DO694000293

07.02.1994

BOGDAN ADALBERT

0

362

DO695004343

12.12.1995

BOGDAN IOSIF

0

363

DO600000026

- -

BOGOS AURELIA

0

364

DO692000001

01.01.1992

BOROS STELIAN

0

365

DO694002700

21.07.1994

BOT FLORICA

0

366

DO696002460

11.11.1996

BOT PERSIDA

0

367

DO600000028

- -

BRAITI BORITA

0

368

DO695000099

01.12.1995

BRASOVEANU OLGA

0

369

DO696000027

10.01.1996

BUDUCA IOLANDA

0

370

DO694000167

16.08.1993

BUGARSKY MARIA

0

371

DO695000325

31.01.1995

BUGARSKY MILAN

0

372

DO694001660

05.04.1994

BUIBAS CRISTINA

0

373

DO695003533

21.09.1995

BUNA ANA

0

374

DO600000033

- -

BUS GABRIEL

0

375

DO600000034

- -

CALDARAS MANTA

0

376

DO696001479

11.06.1996

CALIN ANA

0

377

DO600000035

- -

CALUGARU MARIA

0

378

DO600000036

- -

CAMPEAN EMILIA

0

379

DO600000037

- -

CARADJOV ECATERINA

0

380

DO697001813

26.09.1997

CARAMATRAC GHEORGHE

0

381

DO695000390

07.02.1995

CARLEA IAGODA

0

382

DO696001486

12.06.1996

CARNAREASA GHEORGHITA

0

383

DO695000159

17.01.1995

CEANADI ELENA

0

384

DO695003477

18.09.1995

CEAUSU GHEORGHE

0

385

DO6X-5524

11.10.2000

CHITONESCU SOFIA

0

386

DO600000040

- -

CHIU TEOFANA

0

387

DO600000041

- -

CIMPEAN ELISABETA

0

388

DO600000042

- -

CIOCAN ECATERINA

0

389

DO600000043

- -

CIOCAN NICOLAE

0

390

DO600000044

- -

CIRNECI VETA

0

391

DO600000045

- -

CIRSTEOABA ELENA

0

392

DO600000046

- -

CIULOCI EUFENIA

0

393

DO600000047

- -

CIUNEL MARIA

0

394

DO695003045

19.07.1995

CIUTAC MARIA

0

395

DO600000049

- -

CLINCIU MARIA

0

396

DO697001089

05.05.1997

COJOCARU ALEXANDRU

0

397

DO600000050

- -

COMAN VICTORIA

0

398

DO694002856

05.08.1994

COMAN VIRICA

0

399

DO600000051

- -

CONDRIUC STEFAN

0

400

DO600000052

- -

CONDURACHE MIRCEA

0

401

DO797003377

03.09.1997

COSTEA ELENA

0

402

DO694002716

25.07.1994

CRETU IRIS

0

403

DO600000054

- -

CRISTEA SAV

0

404

DO600000055

- -

CSERGO ROZALIA

0

405

DO600000057

- -

CUIBARI ION

0

406

DO695003238

16.08.1995

CURTEAN MIHAI

0

407

DO693008999

18.03.1993

CZIFRA IOSIF

0

408

DO695003588

26.09.1995

DAMINESCU IOANA

0

409

DO600000059

- -

DAN BUJOR

0

410

D0699-3266

11.05.1999

DANGA SANDOSA AUREL NICOLAE

0

324

DO600000061

- -

DEAC MARIA

0

411

DO695000127

16.01.1995

DECEAN POMPEI

0

412

DO600000062

- -

DINCA GHEORGHE

0

413

DO696000211

29.01.1996

DIRLE MARIA

0

414

DO600000063

- -

DOBRANIS MARIA

0

415

DO600000064

- -

DOBRICA GEORGETA

0

416

D06X-3126

30.03.2000

DOMIDA DOINA SMARANDA

0

417

DO600000066

- -

DRAGHICI ION

0

418

DO600000067

- -

DRAGUT FLORENTINA

0

419

DO6X1-6915

05.12.2001

DUMBRAVA ANTITA

0

420

DO691003144

07.02.1991

DUMBRAVEANU GHEORGHE

0

421

DO600000068

- -

DUMITRU IULIANA

0

422

DO600000069

- -

DUMITRU SEMENICA

0

423

DO696000226

29.01.1996

DURE MAGDALENA

0

424

DO600000070

- -

ENOIU ELENA

0

425

DO600000072

- -

FARCAS AURICA

0

426

DO695004086

21.11.1995

FAUR AVRAM

0

427

DO600000073

- -

FEKETE VALERIA

0

428

DO600000074

- -

FERENTZ AURICA

0

429

DO696001034

23.04.1996

FERICEL IOAN

0

430

DO600000077

- -

FIRAN ION

0

431

DO696002111

08.10.1996

FLOREA ELENA

0

432

DO694006230

15.09.1994

FLOREA IOAN

0

433

DO694004112

15.11.1994

FLORUTA TRAIAN

0

434

D72002-7358

20.08.2002

FRIG ELENA

0

435

DO698000555

02.04.1998

GALEA NICOLAE

0

436

DO696001222

22.05.1996

GARGAIANU PETRE

0

437

DO600000079

- -

GAVRILA ANA

0

438

DO694001001

15.03.1994

GEORGESCU MARIA

0

439

DO600000081

- -

GODEAN DOMNICA

0

440

DO694000042

06.12.1994

GOGA VASILE

0

441

DO693000082

06.07.1993

GONTIA VASILE

0

442

DO600000083

- -

GOTZ STEFAN

0

443

DO600000084

- -

GRUICI NATALIA

0

444

D06X-4282

20.12.2000

GURBAN TEA EMILIA

0

445

DO600000086

- -

HAJAS ASPAZIA

0

446

DO693012384

21.04.1993

HALID MARIA

0

447

DO698009894

25.05.1998

HANCU GHEORGHE

0

448

DO694003320

13.09.1994

HARAGA PETRU

0

449

DO600000087

- -

HARHOI GHEORGHE

0

450

DO696001701

11.07.1996

HEBER IOSIF

0

451

DO600000089

- -

HEGHES VARVARA

0

452

DO695003797

16.10.1995

HERT ADALBERT

0

453

DO694940041

24.11.1994

HOFFMANN TEREZIA

0

454

DO600000091

- -

HUTYAN ANA

0

455

DO600000092

- -

IANAS AMBROZIE

0

456

DO695004116

24.11.1995

IANCU IOAN

0

457

DO600000094

- -

IEDU ELISABETA

0

458

DO600000096

- -

IGNAT MARIA

0

459

D72002-9049

31.10.2002

IOJA AURELIA

0

460

DO600000097

- -

IONESCU MINODORA

0

461

DO600000098

- -

IOVAN MARIA

0

462

DO600000099

- -

IVANOV PARASCHIVA

0

463

DO695000350

02.02.1995

JIFCOVICI CORNEL

0

464

DO600000100

- -

JORA ANA ELISABETA

0

465

DO600000101

- -

JUDE IOSIF

0

466

DO600000102

- -

JURESCU AURORA

0

467

DO600000103

- -

JURMA ANA

0

468

DO696000082

15.01.1996

KAISER PETRU

0

469

DO696001975

19.09.1996

KAVAI TEREZIA

0

470

DO600000104

- -

KAZAN OLGA

0

471

DO695002268

04.05.1995

KELLE ELISABETA

0

472

DO600000105

- -

KOCH MIHAI

0

473

DO694000130

21.01.1994

KOVACS VASILE

0

474

DO695002852

28.06.1995

KROTZER DIDINA

0

475

DO696000054

11.01.1996

LACATIS RODICA

0

476

DO600000106

- -

LADAU ELISABETA

0

477

DO694001894

22.04.1994

LAZAR PAVEL

0

478

DO798002316

10.07.1998

LEMNARU MIHAI

0

479

DO696000130

18.01.1996

LEU FROZINA

0

480

DO691038022

04.11.1991

LEVAI ADELA

0

481

DO695003286

22.08.1995

LICA IOAN

0

482

DO694001195

18.03.1994

LINA ANA

0

483

DO696002063

02.10.1996

LOREA ERWIN

0

484

DO600000109

- -

LUCA IOAN

0

485

DO600000110

- -

LUNGU MARGARETA

0

486

DO696000148

19.01.1996

LUPOU VICTORIA

0

487

DO600000111

- -

LUPSOR MARIA

0

488

PA8X1-2629

01.10.2001

LUPU MIHAI

0

489

DO600000112

- -

LUPUI MIHAI

0

490

DO695000265

24.01.1995

MACEDOLEAN ELISABETA

0

491

DO694002745

29.07.1994

MALAIMARE IOAN

0

492

D82004-2428

27.04.2004

MARCOVICI DUSAN

0

493

DO600000113

- -

MARINCESCU ETEL

0

494

DO692000114

03.05.1992

MARTOCIAN GHEORGHE

0

495

DO694001946

26.04.1994

MATASAREANU MARIA

0

496

DO798002419

08.09.1998

MERJAN AUREL

0

497

DO600000115

- -

MERLAN MARIA

0

498

DO600000116

- -

MESTER FRANCISC

0

499

DO600000117

- -

MESZAROS MIHAI

0

500

SC098002486

26.02.1998

MIAT EMILIAN

0

501

DO696000732

13.03.1996

MICLAU SABINA

0

502

DO600000118

- -

MIHAI GHEORGHE

0

503

DO694001459

29.03.1994

MIHALACHE ANGELICA

0

504

DO600000119

- -

MIHOC GHEORGHE

0

505

DO697000512

03.03.1997

MIHON LIVIU

0

506

SC0-10085

14.07.1999

MILITARU ILIE

0

507

DO698000716

04.06.1998

MIRONESI GAVRIL

0

508

D06X-2031

25.02.2000

MITITIUC ROZA

0

509

DO600000122

- -

MLADIN CORNEL

0

510

DO600000125

- -

MOLNAR ELVIRA

0

511

DO600000128

- -

MUNTEANU CUZMAN

0

512

DO600000129

- -

MUNTEANU IOAN

0

507

DO600000130

- -

MURARASCU DUMITRU

0

513

DO600000131

- -

MURGU SOFIA

0

514

DO600000132

- -

MUSAT ELENA

0

515

DO695003858

20.10.1995

MUSCA STEFAN

0

516

DO600000133

- -

NAGY ILONA

0

517

DO695004040

15.11.1995

NASTASA NECULAE

0

518

DO600000134

- -

NEAGOE AURORA

0

519

DO600000135

- -

NEAMTU ELISABETA

0

520

DO698001330

29.10.1998

NEMES VALENTIN - VASILE

0

521

DO696002374

28.10.1996

NEZO IRINA

0

522

DO600000137

- -

NISTOR FRANCISCA

0

523

DO694002686

19.07.1994

NITU CATINCA

0

524

DO695001143

01.03.1995

NOVACOVICI MIHAI

0

525

DO600000138

- -

NOVOLAN OVIDIU

0

526

DO694000262

03.02.1994

OCRAIM DOINA

0

527

DO600000139

- -

OHAT MARGARETA

0

528

DO694002645

12.07.1994

OLTEAN BOAR DOINA

0

529

DO696009001

05.06.1996

ONUT PETRU

0

530

SC2-12717

22.09.2000

OPREA PETRU

0

531

DO600000142

- -

ORAVICEANU MARIA

0

532

DO600000143

- -

OROS MARIA

0

533

D06X-40

01.10.2000

OSTAP EMIL

0

534

DO600000144

- -

PACURARU ROZALIA

0

535

DO6X-4547

06.05.2000

PAICA NICOLAE

0

536

DO600000145

- -

PAL DENES

0

537

DO695003285

22.08.1995

PALADE DUMITRU

0

538

DO600000146

- -

PALASTEA GEORGETA

0

539

DO693021946

14.07.1993

PALEANU NICOLAE

0

540

DO796002526

11.09.1996

PANA FLORICA

0

541

DO600000148

- -

PANTEA ZOR

0

542

PA8X1-3928

14.12.2001

PANTIS FLOARE

0

543

DO694000190

27.01.1994

PASCA ANUTA

0

544

DO600000149

- -

PASCU FLORIAN

0

545

DO600000150

- -

PASTOR ELENA

0

546

DO600000151

- -

PAULOVITS ADALBERT

0

547

DO697002029

27.10.1997

PELE NISTOR

0

548

DO600000152

- -

PENCIU ION

0

549

DO697001103

06.05.1997

PETER GHEORGHE

0

550

DO600000154

- -

PETOLESCU GHEORGHE

0

551

DO600000155

- -

PETRESCU ZORICA

0

552

DO694000181

27.01.1994

POHL TEREZIA

0

553

DO694004228

29.11.1994

POP ELENA

0

554

DO600000158

- -

POP TEREZIA

0

555

DO600000162

- -

POPA OANA

0

556

DO694002543

28.06.1994

POPOVICI FLOARE

0

558

DO695002750

22.06.1995

POPOVICI FLOARE

0

557

DO600000163

- -

POPOVICI GHIZELA

0

559

DO690001123

12.03.1990

POPOVICI MARIOARA

0

560

DO600000164

- -

PORTIK-KOCSI VERONICA

0

561

DO6X1-6857

03.12.2001

PUSCASU AUREL

0

562

DO600000166

- -

PUTIN ELISABETA

0

563

DO6X1-1417

15.02.2001

RETEZAN FLOARE

0

564

DO600000168

- -

RETEZAN IOAN

0

565

DO698000909

12.06.1998

ROBA GEORGETA

0

566

DO6X1-2076

19.03.2001

ROGOJEANU ELISABETA

0

567

DO600000169

- -

ROMANU GHEORGHE

0

568

DO600000171

- -

ROTAR XENIA

0

569

DO600000172

- -

ROTAREANU MARIA

0

570

DO600000173

- -

ROVA CORNELIA

0

571

DO6X-5215

19.10.2000

SAVA GRIGORE

0

572

DO600000174

- -

SCHEIN AGNETA

0

573

DO600000175

- -

SCHEULEAC JUVENAL

0

574

DO694002628

11.07.1994

SEBOK MARIA

0

575

DO695002430

12.06.1995

SEPETAN ANA

0

576

DO694002641

12.07.1994

SEREMET ANA

0

577

DO694002173

12.05.1994

SESERMAN SOFIA

0

578

DO600000177

- -

SICLOVAN OTILIA

0

579

DO698000258

13.03.1998

SILVESTRU ANA

0

580

DO600000178

- -

SIMULESCU VICTORIA

0

581

DO600000179

- -

SIRBU EUGENIA

0

582

DO697001346

04.06.1997

SIRBU TEODOR

0

583

DO600000180

- -

SLAVKO SUZANA

0

584

DO696002177

10.10.1996

SOCOLAN AUREL

0

585

DO694002122

05.05.1994

SOICA CONSTANTIN

0

586

D82002-1045

19.11.2002

SOOS ARPAD

0

587

D0699-4173

12.09.1999

SPATAR EVA

0

588

DO600000181

- -

STANCOVICI SLOBODAN

0

589

DO694003804

27.10.1994

STANCU EUGENIA

0

590

DO695000721

16.02.1995

STANILA ELENA

0

591

DO600000183

- -

STELEAC NICOLAE

0

592

DO694000184

12.03.1994

STETCO VASILE

0

593

DO600000185

- -

STOIAN MARIA

0

594

DO695003298

24.08.1995

SULICAR ETELCA

0

595

DO600000187

- -

SURDAN MARIA

0

596

SC094004195

05.07.1994

SUSMAN ELENA

0

597

DO697000964

17.04.1997

SUTA ELENA

0

598

DO600000189

- -

SZABO MARIA

0

599

DO600000190

- -

SZABO PIROSCA

0

600

DO600000191

- -

SZUFLEK ANNA

0

601

D0699-1423

18.06.1999

TARINA ECATERINA

0

602

DO691030421

12.08.1991

TEREN AUREL

0

603

DO600000193

- -

TODOROV MILA

0

604

DO697002259

28.11.1997

TOMBACZ PETRU

0

605

DO690025449

14.09.1990

TOPAI PAULA

0

606

DO600000195

- -

TOTH SZOLLOS STEFAN

0

607

DO694000521

23.02.1994

TRANDAFIR MIHAI

0

608

DO600000197

- -

TUHUT MARIA

0

609

DO600000198

- -

TURTUREANU IRMA

0

610

DO600000201

- -

VARGA ELENA

0

611

DO695002193

21.04.1995

VARGA GHEORGHE

0

612

DO600000202

- -

VERES MARIA

0

613

DO697001265

27.05.1997

VLAD SAVIAN

0

614

DO600000205

- -

VUCOVAN VIORICA

0

615

DO6X-4135

18.05.2000

ZAH ANDREI

0

616

SC095000946

23.01.1995

ZAHARIA GHEORGHE

0

617

DO600000207

- -

ZAHORNEANU MIHAI

0

618

DO600000208

- -

ZAVAIANU ANA

0

619

DO694002525

27.06.1994

ZBAGAN VASILICA

0

620

DO692000209

09.05.1992

ZEGREA VASILE

0

621

DO600000210

- -

ZELINSCHI MARIA

0

622

Anexa 4 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "Tineri casatoriti" care au depus solictari in vederea atribuirii unei locuințe din fondul locativ de stat

Numarul de inregistrare al cererii

Data inregistrarii cererii

NUMELE si PRENUMELE Solicitantului

Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de pe lista

D72002-3486

26.04.2002

ABAGIU RODICA

14

1136

DO696000334

08.02.1996

ABRUDAN ADRIAN

14

1137

D72002-2817

10.04.2002

ACATRINEI SORIN

10

1496

DO696001475

10.06.1996

ACHIHAEI GABRIEL

28

33

DO6X1-7001

11.12.2001

ACHIM PITORAC CLAUDIU

13

1221

DO697002513

18.12.1997

ACHIM SIMONA

18

776

DO6X2-2594

03.04.2002

AENOAEI IOAN

11

1410

D0699-35

13.01.1999

AFRA CLAUDIU

20

549

D72003-1903

10.04.2003

AGACHE SORIN GABRIEL

8

1642

DO694003427

22.09.1994

AGAPCIUC ADRIANA GABRIELA

25

103

DO798002545

27.07.1998

AGAVRILOAE DANIEL - RADU

16

996

DO695002476

29.05.1995

AGOSTON ARPAD

23

241

D702-10119

02.12.2002

AILOAIEI GHEORGHE

7

1717

D82003-705

17.02.2003

ALAZAROAIE CRISTIAN

14

1138

PA8X1-3886

14.12.2001

ALAZAROAIE REMUS

12

1302

DO694002804

03.08.1994

ALBERTUS MIHAI

28

34

DO695002062

06.04.1995

ALBESCU IRINA

21

459

DO6X-5882

29.11.2000

ALBIS SORIN

15

1063

D82002-492

22.10.2002

ALBU DANIEL

11

1411

DO694002802

03.08.1994

ALBU MARIA CARMEN

24

141

DO6X1-4398

08.08.2001

ALDEA ANA

10

1497

D82002-140

01.10.2002

ALEXA COSTEL

11

1412

DO696001136

09.05.1996

ALEXA FLORIN

23

242

D06X-3425

04.11.2000

ALEXA MIHAI

17

889

DO695002231

27.04.1995

ALEXANDRESCU CRISTINEL

22

356

D82003-5567

25.07.2003

ALEXANDRU CRISTIAN

10

1498

DO6X2-503

08.02.2002

ALEXIN ANA CLAUDIA

11

1413

D82005-6057

30.11.2005

ALEXIN LILIANA

7

1718

D06X-2217

03.02.2000

ALMAJAN FLORIN

19

649

DO695003775

12.10.1995

AMALIEV VERONICA

29

21

DO695001243

06.03.1995

AMARIEI CRISTIANE AURORA

21

460

DO695003498

19.09.1995

AMBRUS CAROL

28

35

DO695003080

25.07.1995

AMORARITEI RALUCA

22

357

D72004-224

16.01.2004

AMOSIESEI MIHAI

9

1578

D72003-408

03.02.2003

ANASTASIU ADRIAN DORIN

8

1643

DO6X2-82

16.01.2002

ANDRAS DANUT

8

1644

DO6X1-5901

29.10.2001

ANDRAS TRAIAN

13

1222

DO6X-4899

25.08.2000

ANDREI ALIN

15

1064

DO695000190

17.01.1995

ANDREI LILIANA

22

358

D82005-1160

11.03.2005

ANDREICI ADRIAN OLIVER

9

1579

DO696000129

18.01.1996

ANDRICI LOREDANA

20

550

D72004-253

19.01.2004

ANDRICI STEFAN

8

1645

D82004-2207

20.04.2004

ANDRIESI COSTEL

5

1796

D06X-3679

18.04.2000

ANDRONIC MIHAI

14

1139

DO697002025

24.10.1997

ANDRONIC NICOLETA

19

650

DO696000792

21.03.1996

ANDRUSEAC LAURA

19

651

D72002-4923

05.06.2002

ANGI CINCA CLAUDIUS

10

1499

D72003-145

16.01.2003

ANGI LIVIUS IOAN

10

1500

D0699-468

04.06.1999

ANITEI RELU GABRIEL

19

652

D82003-4548

27.06.2003

ANKNER ADRIAN

11

1414

DO694003223

05.09.1994

ANTAL FRANCISC EMERIC

30

16

DO697002217

24.11.1997

ANTAL MUSTETI DANIELA

17

890

D82003-9247

26.11.2003

ANTON CRISTIAN

7

1719

PA8X-3657

13.10.2000

ANTON ION

12

1303

DO694002808

04.08.1994

ANTONESCU CRISTIAN

24

142

D82002-998

18.11.2002

ANTONESCU EMANUEL

12

1304

D06X-1538

02.11.2000

ANUTA BERNA

15

1065

D72002-9498

14.11.2002

APETREI DANUT

15

1066

DO6X1-2462

10.04.2001

APINZURASOAIE MIHAI

11

1415

D82004-6366

04.10.2004

APOSTOL AURICA

8

1646

DO6X1-2058

16.03.2001

APOSTOL GSBRIEL

11

1416

D82003-7189

10.09.2003

APRO STEFAN

12

1305

DO698000120

29.01.1998

ARDELEAN ADRIAN

18

777

D72002-4206

20.05.2002

ARDELEAN CLAUDIU IONEL

11

1417

D06X-496

19.01.2000

ARDELEAN OVIDIU

16

997

DO6X-5294

25.10.2000

ARDELEAN SORIN LIVIU

14

1140

DO6X1-7016

12.12.2001

ARDELEAN TABITA

12

1306

D72004-385

22.01.2004

ARICI OVIDIU ADRIAN

13

1223

D0699-4256

12.10.1999

ARMANCHI MARIUS

22

359

DO694004126

17.11.1994

ARMAS TOMA

23

243

D82003-129

17.01.2003

ARSINTE FLORIN

6

1767

D82003-4569

27.06.2003

ARSINTE MARIOARA

6

1768

DO697001860

03.10.1997

ARTENIE DANIEL

19

653

DO698001314

16.11.1998

ASAFTEI VICTOR

17

891

DO6X1-3002

22.05.2001

ASAFTEI ELENA

17

892

D0799-3729

10.04.1999

ASOFIE SORIN VASILE

20

551

D72006-1182

22.02.2006

AUGUSTINOV ALINA IONELA

5

1797

D06X-561

20.01.2000

AVRAM IONEL

13

1224

DO695004295

07.12.1995

AVRAM SIMONA

22

360

D82004-175

19.01.2004

AVRAM VIOLETA

8

1647

DO6X2-21

14.01.2002

AXENTE DUMITRA DANIELA

16

998

DO698000365

06.03.1998

BABA SVETOZAR

20

552

DO697002459

12.12.1997

BABAT LILIANA

17

893

DO697000339

14.02.1997

BABEANU SEBASTIAN

18

778

D06X-1505

02.10.2000

BABENSCHI MARIANA

17

894

DO6X1-6934

06.12.2001

BABETI CRISTIAN

15

1067

DO696-354

02.12.1996

BABICI MIODRAG

21

461

D72002-9218

08.11.2002

BACER ALEXANDRU

12

1307

DO694003770

25.10.1994

BACHE DAN MARCEL

24

143

DO698000510

24.03.1998

BACHIM VELEMIR

18

779

DO696002060

01.10.1996

BACOCI MOLDOVAN MIHAI

21

462

D72004-640

28.01.2004

BACRAU ACHIM OLIVER

6

1769

DO6X1-6960

07.12.2001

BADAU IOSIF

9

1580

DO6X1-5703

17.10.2001

BADEA OVIDIU ALIN

15

1068

DO698001374

05.11.1998

BADITA DANUT

19

654

D82003-1492

13.03.2003

BADITOIU ILIE

5

1798

DO694002882

08.08.1994

BAIA NICOLAE

24

144

DO697000959

16.04.1997

BAICON COSTEL

18

780

D82004-5642

27.08.2004

BAIES CORNEL FLORIN

7

1720

DO6X1-2227

27.03.2001

BAJUSZ ALEXANDRU

13

1225

DO697000087

20.01.1997

BAJUSZ ANDREI

18

781

DO694003691

17.10.1994

BALA STEFAN-SORIN

23

244

D82004-785

02.02.2004

BALACI CLARISSA GINA

10

1501

DO6X2-1815

12.03.2002

BALAJ TODORESCU PETRICA

13

1226

D06X-2262

03.03.2000

BALAN DAN

11

1418

PA8X1-221

28.02.2001

BALAS ALINA

18

782

D82003-7421

16.09.2003

BALASA MARIA ELENA

8

1648

DO696000973

12.04.1996

BALAU CRISTINA

21

463

D702-10417

10.12.2002

BALAURE VLAD ADRIAN

10

1502

DO695000105

13.01.1995

BALC IONEL

23

245

DO694003518

29.09.1994

BALDU ALEXANDRA MARIA

27

52

DO698000544

31.03.1998

BALEANU MIHAELA

19

655

DO694004081

11.11.1994

BALINT ION

25

104

D82004-1035

16.02.2004

BALINT RODICA EUGENIA

5

1799

DO6X1-3431

15.06.2001

BALINT TIBERIU CSABA

16

999

PA8X1-3021

12.10.2001

BALINT VALENTIN

9

1581

DO797000190

21.01.1997

BALINT VALENTIN IOSIF

17

895

D06X-3158

31.03.2000

BALMEZ MARIUS

18

783

D82004-393

27.01.2003

BALOG CRISTINA

12

1308

DO696001119

07.05.1996

BALOGH KAIUS

19

656

D0699-1493

22.06.1999

BALOSU IONEL

17

896

DO697001025

23.04.1997

BALTEAN AIDA

18

784

DO6X1-6013

31.10.2001

BALU GHEORGHE

9

1582

D82003-4723

03.07.2003

BALUT MARINELA

10

1503

DO697000540

05.03.1997

BAN OVIDIU

18

785

DO695000795

20.02.1995

BANCA IONEL

21

464

D82003-197

23.01.2003

BANDI FERENC

8

1649

DO695004027

14.11.1995

BANGAU MARIA

22

361

DO698001361

04.11.1998

BANILEAN GHEORGHE

17

897

D0696-1035

24.04.1996

BANU MARIOARA

26

74

D72002-976

21.11.2002

BANU MIRCEA

8

1650

D82003-6210

14.08.2003

BANU NICOLAE

6

1770

DO6X1-2570

20.04.2001

BAR TEODOR

12

1309

DO698001510

27.11.1998

BARABASI PETRU - GHEORGHE

18

786

D0699-2562

27.08.1999

BARABOI CLAUDIU

20

553

D72002-5004

06.06.2002

BARBU GABRIEL

19

657

DO696-2715

12.05.1996

BARBUT NICOLAE

23

246

DO698000084

22.01.1998

BARNA MARIUS

24

145

DO699-578

05.04.1999

BARNA CALIN PETRU

20

554

DO694004170

22.11.1994

BARNA DANIEL

24

146

D72003-1419

19.03.2003

BARON LACRAMIOARA

9

1583

PA8X2-902

15.02.2002

BARTH NICOLAE ANON

10

1504

DO694004350

12.12.1994

BASSMANN RAIMOND

24

147

DO6X1-6060

02.11.2001

BATANIAT MADALINA ROXANA

14

1141

DO696000837

26.03.1996

BATEA FLORIN ILIE

20

555

DO6X1-5883

29.10.2001

BATEA MIRELA

16

1000

D82003-6626

28.08.2003

BAUSCHE ZOLTAN

11

1419

DO6X1-6948

07.12.2001

BEBEC ADRIAN

12

1310

D702-10125

02.12.2002

BECHES FANICA

9

1584

DO695004087

21.11.1995

BECZE ILIOPOL LASZLO

22

362

D06X-1945

24.02.2000

BEJENARIU FLORIN

19

658

DO6X-6022

12.07.2000

BEJINARIU STEFAN

19

659

DO697000082

17.01.1997

BELDEA MARIN

19

660

DO6X1-5499

13.09.2001

BELDEAN ADRIAN

12

1311

DO697002147

13.11.1997

BELEA FLORIAN

17

898

D72002-5419

18.06.2002

BELEAGA DANIEL

12

1312

D72002-6555

19.07.2002

BELECCIU GABRIELA

12

1313

DO695000753

20.02.1995

BELU DANIELA

32

6

D06X-3420

04.11.2000

BENGA ONITEL

18

787

DO697000124

30.01.1997

BENTAN COSTICA

18

788

DO694001748

12.04.1994

BERCHI GHEORGHITA

30

17

DO699-273

25.02.1999

BERCHI ROMEO

19

661

DO6X1-6641

20.11.2001

BERCUCI GHEORGHE

12

1314

DO695003136

01.08.1995

BEREZNICU ANA

23

247

DO6X1-6708

22.11.2001

BERINDE GHEORGHE

21

465

DO697002200

20.11.1997

BERINDEA IOAN PETRU

17

899

DO699-355

15.03.1999

BERLOVAN CLAUDIU ALIN

4

1494

D0699-355

15.03.1999

BERLOVAN CLAUDIU ALIN

18

789

DO695003851

20.10.1995

BERNSTEIN ALEXANDRU

22

363

DO698000863

02.06.1998

BEZEDE MARIAN

19

662

DO696000501

22.02.1996

BIG AURICA

20

556

D72002-7652

30.08.2002

BILIUZ VALENTIN

12

1315

DO694003430

22.09.1994

BIRCEA REMUS ADRIAN

25

105

D82004-1931

30.03.2004

BIRLEA CORNELIA

7

1721

DO695003224

15.08.1995

BIRO MARIUS

23

248

DO697001576

23.06.1997

BIRO RENATTE

18

790

DO798003159

09.09.1998

BIRSANU VIORICA - CARMEN

18

791

D82005-1584

07.04.2005

BIRTA MARIUS

8

1651

DO697000459

26.02.1997

BISTRIAN DANIELA

19

663

DO694004069

10.11.1994

BITA VALERICA

28

36

DO6X1-1939

08.03.2001

BITICU FLOREA

9

1585

DO695003065

21.07.1995

BITTE DANIEL LADISLAU

21

466

DO697000579

10.03.1997

BLAGA AURELIAN

21

467

DO695002346

11.05.1995

BLAGA LUCIAN

22

364

DO696002568

25.11.1996

BLANARIU CONSTANTIN

19

664

DO698001172

05.10.1998

BLEDEA MARIUS - FLORIAN

20

557

DO6X1-6933

06.12.2001

BLEJDEA MARIAN

13

1227

D82005-6259

12.12.2005

BLIDARIU CRISTIAN

9

1586

DO694004078

10.11.1994

BLIDARIU ECONOMESCU GABRIELA

24

148

DO6X1-2671

26.04.2001

BLOJU MARIUS STEFAN

14

1142

DO697001535

19.06.1997

BOBOC MARIAN

17

900

DO697000627

13.03.1997

BOBOICIOV SIMONA

17

901

D82002-1741

19.12.2002

BOBONICI MILAN

13

1228

D82002-836

13.11.2002

BOC CRISTINEL

10

1505

DO697002511

18.12.1997

BOCA ALINA

17

902

DO6X2-1118

19.02.2002

BOCA EMOKE

16

1001

D702-10544

19.12.2002

BOCANCA NICOLAE

18

792

D82004-251

22.01.2004

BOCANCEA ELENA

16

1002

DO6X1-4128

31.07.2001

BOCICU GEORGE

14

1143

D06X-1465

02.09.2000

BODEA STEFAN

14

1144

DO694003537

30.09.1994

BODEAN ANGELA

26

75

DO697001822

29.09.1997

BODMAR ERICA

18

793

DO6X1-154

16.01.2001

BODNARIUC CALIN FLORIN

13

1229

D72003-2944

01.07.2003

BODRI CRISTIAN DAN

10

1506

DO697002186

19.11.1997

BOGATAN CODRIN

17

903

D72002-7915

09.09.2002

BOGDAN CLAUDIA

11

1420

D702-10541

19.12.2002

BOGDAN DANIEL IOAN

7

1722

DO697-1166

13.05.1997

BOGDAN DORIN

19

665

DO697001183

15.05.1997

BOGDAN IONEL

18

794

DO6X1-7028

13.12.2001

BOGDAN NICOLAE

12

1316

DO694003175

29.08.1994

BOGDAN OVIDIU VIRGIL

23

249

D72002-9397

13.11.2002

BOGDEA VICA

13

1230

DO694940033

20.09.1994

BOGHEAN M.TOADER

31

7

D72002-8461

07.10.2002

BOGHIU PAUL

16

1003

D82004-3559

03.06.2004

BOGHIU-IGNAT MIHAELA

8

1652

PA8X-2974

21.09.2000

BOGZA EMANUEL

15

1069

D82004-612

29.01.2004

BOICEAN MARIA CRISTINA

9

1587

D72006-6809

16.11.2006

BOJINESCU NICOLAE NYKY

1

1849

D72004-3722

18.05.2004

BOLDEA OANA

6

1771

D0699-1817

07.06.1999

BOLDI ISTVAN

16

1004

DO695000530

10.02.1995

BOLDIZSAR ADALBERT

30

18

DO694004313

08.12.1994

BOLDIZSAR ISTVAN

27

53

DO694004326

08.12.1994

BOLDORAN DAN

23

250

DO698001271

19.10.1998

BOLOCAN VASILE

22

365

DO699-110

25.01.1999

BOLOCAN CONSTANTIN

17

904

DO695003115

27.07.1995

BOLOG FLORIN MIRCEA

27

54

DO696002311

17.10.1996

BOLOG MIHAELA ANDREEA

25

106

D72004-75

13.01.2004

BOLOGA DANIELA

9

1588

D0699-1800

24.08.1999

BOLOGA IOACHIM MARIUS

24

149

D0699-394

23.03.1999

BOLOHAN MARIUS

17

905

D72002-4322

22.05.2002

BONCHIS ADRIAN

10

1507

DO695000219

18.01.1995

BORA RADU MARIAN

25

107

DO695000421

08.02.1995

BORA SILVIA ADELA

22

366

DO694003485

27.09.1994

BORBELY MARIA MIRELA

24

150

DO696000422

16.02.1996

BORCEAN ADRIAN

20

558

D06X-3179

04.03.2000

BORCILA CONSTANTIN CATALIN

14

1145

D72004-1769

11.03.2004

BORDEANU CATALIN

10

1508

DO697000590

11.03.1997

BORDEANU MARIUS

17

906

DO6X1-6781

27.11.2001

BORDIANU DUMITRU

17

907

PA8X1-1752

10.07.2001

BOROBAR CRISTINEL GABRIEL

15

1070

DO695000241

19.01.1995

BOROS GERHARD

23

251

DO695000240

19.01.1995

BOROS HARALD IOSIF

25

108

DO696001434

05.06.1996

BORS LUCIAN

22

367

DO694004333

09.12.1994

BORSAN GABRIELA

28

37

DO695000173

17.01.1995

BORZASI ANDREI EMERIC

22

368

DO6X2-1327

28.02.2002

BOSICA LUCIAN

15

1071

DO694003446

23.09.1994

BOSIOC SERGIU DORU

24

151

DO698000216

12.03.1998

BOT ION

18

795

D82005-514

03.02.2005

BOT CALIN

12

1317

DO695-4336

12.12.1995

BOT DORIN

21

468

DO6X1-1359

13.02.2001

BOT VERONICA

15

1072

DO6X1-553

24.01.2001

BOTA CRISTIAN

17

908

DO6X1-4303

07.08.2001

BOTA LOREDAN

15

1073

D06X-740

25.01.2000

BOTEZATU VALERIU

20

559

D72002-5323

14.06.2002

BOTOACA ADRIAN

10

1509

DO697001072

30.04.1997

BOTOS NICOLAE

18

796

D82004-3963

05.07.2004

BOZOKI MARIANA

10

1510

DO698001132

29.09.1998

BOZSODI GYULA

20

560

DO697001558

20.06.1997

BRABECE IRINA

23

252

DO694002996

11.08.1994

BRAD CRISTIAN

24

152

D0699-126

28.01.1999

BRADACI SILVESTRU BENTEL

20

561

D72004-4186

28.05.2004

BRADU IOAN

4

1823

D0695-4164

29.11.1995

BRASOVEANU ALINA GABRIELA

21

469

DO6X1-7067

13.12.2001

BRASOVEANU DANIELA

12

1318

D82004-3676

15.06.2004

BRASOVEANU FLORIN

7

1723

DO6X1-2613

24.04.2001

BRAT ALEXANDRU

14

1146

D72006-1851

21.03.2006

BRAT DANIEL

8

1653

DO6X1-3557

25.06.2001

BRATUIANU COSMIN

12

1319

DO697002174

18.11.1997

BRENDUSE REMUS

20

562

D72005-2471

21.04.2005

BRINDA LUCAIN CRISTIAN

7

1724

D82003-7968

26.09.2003

BRINDAS MIHAELA

11

1421

DO695-3892

26.10.1995

BRINDUS MIRELA

33

4

DO697001811

26.09.1997

BRONZ EMIL

18

797

DO696-108

16.01.1996

BUCA ILIE

21

470

D06X-2801

21.03.2000

BUCHE IULIAN

19

666

DO696002147

09.10.1996

BUCIU ZOLTAN

20

563

D06X-3063

29.03.2000

BUCIUTA STEFAN

14

1147

PA8X-3142

26.09.2000

BUCSI ALEXANDRU

13

1231

D06X-3907

05.10.2000

BUDAI DANIEL

14

1148

DO6X1-4641

14.08.2001

BUDIANA ION

9

1589

D0600-247

22.02.1999

BUDRITAN ATTILA

22

369

DO698000980

26.06.1998

BUGA COSMIN

23

253

DO695003735

06.10.1995

BUGARIU DAN

22

370

DO694002987

10.08.1994

BUGARIU MARCEL

23

254

DO696002465

11.11.1996

BUGARIU TIBERIU

20

564

DO6X2-2280

25.03.2002

BUHACEANU CRISTIAN

11

1422

D0699-1633

29.06.1999

BUHAI URSU LEON

15

1074

D0699-2666

14.10.1999

BUHNA CIPRIAN

14

1149

DO695001974

05.04.1995

BUIBAS CRISTIAN

21

471

DO696001489

12.06.1996

BULZ IOSIF

20

565

DO697001853

03.10.1997

BULZAN CRISTINEL STEVITA

18

798

D0699-3083

29.10.1999

BUMB AVRAM

16

1005

D72003-981

05.03.2003

BUMBAR LUCIAN

11

1423

DO6X-5529

11.10.2000

BUNDUC VASILE

20

566

D82005-2648

20.06.2005

BURCSA RUPI

10

1511

DO694003467

26.09.1994

BURE ADRIAN CRISTIAN

23

255

D72004-1570

26.02.2004

BURILEANU MILITA DANIELA

7

1725

DO696001083

02.05.1996

BURLACU IOANA

26

76

D06X/3044

28.03.2000

BURTICICA FLORENTINA

17

909

D82002-730

11.11.2002

BUSAGA MARIUS

12

1320

D0699-2888

21.10.1999

BUSU VASILE NICOLAE

19

667

DO697002520

19.12.1997

BUTAN IULIAN

19

668

D72002-6430

16.07.2002

BUTARITA ANDRATHA

13

1232

DO694003287

09.09.1994

BUTIRI PETRE MARIUS

31

8

SC01-19377

30.11.2001

BUZ IONEL DANIEL

13

1233

PA8X1-2699

03.10.2001

BUZATU BOGDAN

11

1424

DO696002428

05.11.1996

BUZIC CONSTANTIN

20

567

DO697000680

18.03.1997

CADARU COSMIN

21

472

PA8X-2069

28.07.2000

CALDARUS JUGANARU NICU

11

1425

D72003-302

28.01.2003

CALIN CATALIN

7

1726

DO797000232

22.01.1997

CALIN GHEORGHE

21

473

D82004-7488

14.12.2004

CALIN IULIAN

14

1150

DO697-337

13.02.1997

CALIN LAURENTIU

25

109

DO695003204

10.08.1995

CANTOLARIU MARIANA

31

9

DO6X-5271

24.10.2000

CAPAT FLORIN

18

799

D06X-2608

13.04.2000

CAPETEAN LEONTIN

19

669

DO695003092

25.07.1995

CAPRARESCU AURELIAN

23

256

DO697002104

06.11.1997

CAPRARIU MARIUS

17

910

D702-10543

19.12.2002

CARAGUI CRISTIAN

10

1512

PA8X-4292

12.12.2000

CARAULEANU SEBASTIAN

15

1075

DO6X1-2678

26.04.2001

CARLIG ANA

11

1426

D06X-1847

22.02.2000

CARMOCANU SORIN CRISTIAN

17

911

D82002-1629

12.12.2002

CARPEN ADRIAN

13

1234

D72002-5720

26.06.2002

CARSTOIU CRISTIAN

10

1513

DO694003661

12.10.1994

CASALEAN COSMIN

23

257

DO695000352

02.02.1995

CASAP LILIANA

22

371

D82005-1335

23.03.2005

CASAPU DANIEL

5

1800

DO694004184

23.11.1994

CATALINA FLORIN ADRIAN

23

258

D06X-614

21.01.2000

CATALINA MIHAELA

16

1006

DO6X1-2975

21.05.2001

CATARESCU ION

12

1321

DO698001394

11.11.1998

CATARGIU NICOLETA

16

1007

DO696002192

11.10.1996

CAULEA CRISTIAN

19

670

DO6X1-7059

13.12.2001

CEAUSELU BENEDICT

11

1427

DO6X1-3225

04.06.2001

CEICA CLAUDIU

24

153

DO697000223

06.02.1997

CENUSE CONSTANTIN

17

912

DO696000116

17.12.1995

CERCEL MIHAELA

23

259

D82003-8507

16.10.2003

CERNA IOAN CIPRIAN

10

1514

D72006-1519

08.03.2006

CERNESCU COMAN SIMONA

6

1772

DO697001968

16.10.1997

CERTUS ION

17

913

DO695004113

23.11.1995

CHEIE ROMULUS

21

474

DO694000035

04.10.1994

CHELARU ELENA MARGARETA

24

154

D72004-5265

09.09.2004

CHELU VASILICA

9

1590

DO694003181

30.08.1994

CHERECHES VASILE FLORIAN

24

155

D82004-2872

14.05.2004

CHEREGI CONSTANTIN

9

1591

D82005-596

09.02.2005

CHETRARU ION CRISTINEL

2

1847

DO695003078

24.07.1995

CHETRARUC CORNELIA

21

475

D82004-2206

20.04.2004

CHIFA VIOREL

5

1801

D72002-8934

25.10.2002

CHIFAN MARIUS

15

1076

D72003-621

17.02.2003

CHIHAIA NICOLAE

9

1592

DO695002397

17.05.1995

CHILARIU SORIN DTRU

25

110

D82004-2029

06.04.2004

CHIORESCU MARCEL

7

1727

PA8X1-3919

14.12.2001

CHIRA CRISTIAN LUCIAN

12

1322

D0799-3309

21.09.1999

CHIRA DANIEL SORINEL

19

671

D06X-1634

15.02.2000

CHIRIBUCA STELICA

13

1235

DO6X1-1114

06.02.2001

CHIRILA ALIN

16

1008

D0699-2375

08.04.1999

CHIRILA IOAN MIHAI

21

476

DO694003764

25.10.1994

CHIRILENCO DANIEL

24

156

DO694003049

12.08.1994

CHISOZAN CRISTIAN

25

111

DO698001550

04.12.1998

CHITU IANORICA

19

672

D82004-2460

28.04.2004

CHITU VIOREL CIPRIAN

8

1654

D72004-2099

17.03.2004

CICIC ALIN VICTOR

8

1655

DO698001586

10.12.1998

CICLOVAN CATALIN

23

260

PA8X1-2452

25.09.2001

CICLOVAN DANIEL COSTIN

16

1009

D82003-10

07.01.2003

CIOABA SORIN

5

1802

D82002-783

12.11.2002

CIOACA DANUT

14

1151

D72002-3667

30.04.2002

CIOANCA RADU GABRIEL

15

1077

PA8X1-516

23.03.2001

CIOBAN IOAN MARIUS

16

1010

D82005-871

25.02.2005

CIOBANICA VALENTIN

3

1837

DO694002759

01.08.1994

CIOBANU CONSTANTIN

28

38

D06X-608

21.01.2000

CIOBANU MIHAELA

14

1152

D72004-6950

22.11.2004

CIOBANU MIHAI

10

1515

D82002-75

14.01.2003

CIOBOTARU RITCU COSTEL

8

1656

D72002-8888

23.10.2002

CIOC DANIELA

9

1593

D82002-463

16.10.2002

CIOCAN MARINEL

9

1594

D0699-1968

14.07.1999

CIOCARLAN VASILE

20

568

D82003-8193

03.10.2003

CIOFU PETRU

7

1728

D72002-4392

23.05.2002

CIONCA ALIN MIRCEA

12

1323

D82003-5556

25.07.2003

CIONCA NELU CIPRIAN

11

1428

DO6X1-1402

14.02.2001

CIORBA LUCHI SILVIU

13

1236

D82003-2986

16.05.2003

CIORBA TIBERIU

7

1729

DO694004202

24.11.1994

CIORTUZ GINA GABRIELA

23

261

DO6X1-3229

05.06.2001

CIOTAU SORIN

13

1237

DO6X1-6870

04.12.2001

CIRA DORIN

13

1238

D06X-3563

13.04.2000

CIRDEI CATALIN

9

1489

D06X-3859

05.08.2000

CIRDEI CATALIN

13

1239

DO6X-4652

06.08.2000

CIRDU ADRIAN

13

1240

DO695000304

30.01.1995

CIRMAT EUGEN

22

372

PA8X1-428

16.03.2001

CIRSTEA IONICA

14

1153

DO6X1-4080

30.07.2001

CIRTOG-NICARA CONSTANTIN

11

1429

DO698001344

03.11.1998

CISMAS VALERIA - CRISTINA

18

800

D72002-4519

28.05.2002

CITIRIGA CRISTINA ADINA

13

1241

D72006-4925

07.09.2006

CIUBEICA IOAN

4

1824

D702-10542

19.12.2002

CIUBOTA MIRCEA

9

1595

PA8X2-130

16.01.2002

CIUCIU GEORGE

8

1657

D82004-5898

20.09.2004

CIUCIU NICOLAE

8

1658

DO6X1-5841

25.10.2001

CIUNGU TUDOR

11

1430

D06X-852

27.01.2000

CIURARIU FLORIN CONSTANTIN

14

1154

DO696002509

19.11.1996

CIURARIU RODICA

24

157

D72002/9259

11.11.2002

CIURCA ELENA

7

1730

PA8X-1158

23.06.2000

CIURCIUN STEFAN MARIUS

25

112

DO696000443

20.02.1996

CIURDAR TATIANA

20

569

DO695002327

10.05.1995

CLAICI ION PETRISOR

23

262

DO6X2-1591

05.03.2002

COBLIS CONSTANTIN

14

1155

D82003-407

03.02.2003

COBZARU COSTEL

10

1516

DO695002209

26.04.1995

COCA GABRIELA

22

373

DO797000236

22.01.1997

COCIUBA DANIEL

19

673

DO698000158

04.02.1998

COCONETU OVIDIU

18

801

DO695003344

31.08.1995

COCOS GABRIEL

30

19

DO695000320

31.01.1995

COCOTIANU CARMEN

21

477

DO694003215

02.09.1994

CODITA CRISTIAN

27

55

DO796002275

22.08.1996

CODRIANU NICOLAE

20

570

D82004-6058

22.09.2004

CODRUT VASILE

7

1731

D0699-13

01.12.2000

COJOCARI ADRIAN

14

1156

DO697000521

04.03.1997

COJOCARIU VASILE

20

571

DO698000253

17.02.1998

COJOCARU GABRIEL

15

1078

DO697001589

24.06.1997

COJOCARU DANIELA

27

56

DO698000566

03.04.1998

COJOCARU HAJDA DUMITRU

19

674

D702-10518

17.12.2002

COJOCARU MIRON

7

1732

D72005-1000

17.02.2005

COJOCARU SORIN IOAN

2

1848

D82003-4249

18.06.2003

COLDEA GABRIELA

11

1431

D82005-4434

01.09.2005

COLUMBAN IULIU ALEXANDRU

7

1733

DO797003397

04.09.1997

COMAN CORNELIU

15

930

DO697000866

07.04.1997

COMAN CORNELIU

18

802

DO696001982

23.09.1996

COMAN ION

20

572

DO696000432

19.02.1996

COMLOSAN SIMONA

20

573

DO6X2-553

11.02.2002

COMNENOV DANIELA

9

1596

D0699-4147

12.09.1999

CONACHI MARIUS

17

914

D82002-1038

19.11.2002

CONACHI VIOREL

14

1157

D72003-7

06.01.2003

CONDURACHE RAMONA

11

1432

D06X-3783

05.03.2000

CONSTANDA DOREL

16

1011

DO696002179

10.10.1996

CONSTANTINESCU SIMONA

25

113

DO698000117

28.01.1998

CORBAN MARICEL

17

915

DO695001328

08.03.1995

CORBEA GHEORGHE

25

114

DO694003979

02.11.1994

CORDUNEANU-SANDU SILVIA-LILIANA

25

115

D72003-3153

11.07.2003

CORICOVAC DUMITRU

10

1517

D0699-824

25.05.1999

CORMI CALIN

20

574

DO697000365

18.02.1997

CORNEANU VASILICA

19

675

D82004-3234

26.05.2004

CORNISCHI CRISTIAN

12

1324

DO797003376

03.09.1997

COROAMA ELENA MIHAELA

17

916

DO797002757

23.07.1997

CORODEA LAURENTIU

20

575

D72005-3942

16.09.2005

COROIAN MIHAELA

9

1597

DO6X1-4021

26.07.2001

COROIU DANIELA

13

1242

DO694004134

17.11.1994

CORTUSAN AURELIA SIMONA

24

158

DO698000538

30.03.1998

COSARIU LUMINITA

15

1079

DO697000530

04.03.1997

COSERGAR PULTICA IOAN

18

803

DO697000932

11.04.1997

COSMA VIOREL

22

374

DO698000377

09.03.1998

COSMAN CRISTINA

16

1012

DO697000744

20.03.1997

COSORECI MIRCEA

24

159

DO696001070

30.04.1996

COSTACHE DANIELA ALEXANDRA

23

263

D72004-523

27.01.2004

COSTACHE NECULAI

6

1773

DO6X1-5935

30.10.2001

COSTACHI MARIAN LIVIU

12

1325

DO6X1-2006

14.03.2001

COSTE CORNEL

16

1013

D72004-478

26.01.2004

COSTEA ALIN FLORIN

15

1080

DO694002817

08.09.1994

COSTEA CRISTIAN IOAN

23

264

D72004-4781

22.06.2004

COSTEA NICOLETA

6

1774

D72002-8732

17.10.2002

COSTI FLORIN

9

1598

D72002-8412

24.09.2002

COSTIC DUMITRU

15

1081

DO694002749

01.08.1994

COTE NICOLETA ISABELLA

23

265

PA8X1-1949

19.07.2001

COTOC VIRGIL

11

1433

DO698009994

09.02.1998

COTRAU FLORIN

20

576

D700210555-

20.12.2002

COTUNA FLORIAN

12

1326

DO694002201

17.05.1994

COVACI GABRIEL

34

2

DO6X-4540

06.05.2000

COZMA BALAN CONSTANTIN

14

1158

D72002-3699

30.04.2002

COZMA CONSTANTIN

12

1327

DO695003915

31.10.1995

COZMA LUMINITA

28

39

DO6X1-5416

27.09.2001

COZMIUC ADRIAN

14

1159

DO694002821

02.09.1994

CRACIUN ADRIAN VASILE

25

116

D72002-6078

05.07.2002

CRACIUN DANIEL

12

1328

PA8X1-94

16.02.2001

CRAINIC DANIEL FLORIN

15

1082

DO697000811

28.03.1997

CRAIUT GHEORGHE

24

160

DO697002209

21.11.1997

CRASOVAN VALENTIN

17

917

D72003-3961

18.11.2003

CRAUCIUC DUMITRU

7

1734

PA8X1-981

07.05.2001

CRET IUSTIN THEOBALD

13

1243

D0699-28

13.01.1999

CRETA PETRE

19

676

DO695002824

26.06.1995

CRETAN IOAN

24

161

D0699-2022

16.07.1999

CRETU FLORIN

20

577

DO696000067

12.01.1996

CRETU ROMEO

21

478

PA8X-3338

10.03.2000

CRISAN ALIN

19

677

DO699-4286

30.12.1999

CRISAN DORIN LUCIAN

17

918

DO694002984

10.08.1994

CRISAN LIVIU IULIAN

23

266

DO6X1-436

22.01.2001

CRISAN ROZALIA

13

1244

PA8X1-3292

06.11.2001

CRISAN ROZALIA CRINA

13

1245

DO698001527

03.12.1998

CRISMAR MIRCEA

20

578

D72004-4628

16.06.2004

CRISTA LAVINIA

8

1659

D06X-1275

02.03.2000

CRISTA PUIU

16

1014

DO695003779

12.10.1995

CRISTEA ADRIAN STELIAN

22

375

DO6X1-2039

15.03.2001

CRISTEA EMANUELA

15

1083

D0699-873

06.01.1999

CRISTEA GABRIEL EUGEN

19

678

DO697002004

22.10.1997

CRISTEA SORIN

23

267

PA8X-387

21.04.2000

CRISTESCU VALERIA DOINA

16

1015

DO698001558

08.12.1998

CRISTETI EMILIAN

19

679

DO695002517

02.06.1995

CRISTIAN DANIELA

21

479

D72003-4140

27.11.2003

CRISTISOR DAN IOAN

11

1434

D82003-7436

16.09.2003

CRUCIAT GABRIEL

13

1246

DO695002387

16.05.1995

CRUCITA DORIN

22

376

DO695002856

28.06.1995

CSEH ZOLTAN

22

377

DO695003688

02.10.1995

CSEKE ZOLTAN

21

480

D72004-5684

27.09.2004

CSENGETTYUS GHEORGHE

11

1435

D0699-795

19.05.1999

CSISMAR MARTA

19

680

DO694003166

29.08.1994

CSOSZ IOSIF-FRANCISC

24

162

DO696001736

16.07.1996

CUCURA KOVACS MARIN

20

579

DO696-1843

30.07.1996

CURCA IONEL

3

1838

DO6X2-1061

18.02.2002

CURCUTA GHEORGHE

9

1599

DO697001256

26.05.1997

CUZA FLORIN CORNELIU

21

481

DO796002100

12.08.1996

CZEGLEDI LILIANA

24

163

DO698000635

16.04.1998

CZINE IOSIF

16

1016

DO697001633

29.07.1997

DADALAU ADRIAN

17

919

DO696000854

27.03.1996

DAICI LOREDANA

19

681

DO698001389

10.11.1998

DAICU - CSEH PETRICA

19

682

D72004-4538

10.06.2004

DAMIAN ADRIAN

6

1775

DO696000767

19.03.1996

DAMIAN GABRIELA

20

580

D72003-1898

10.04.2003

DAMIAN VASILE

9

1600

DO697-1751

02.05.1997

DAMINESCU SORIN

23

268

DO7-1751

05.02.1996

DAMINESCU SORIN ADRIAN

12

189

DO695000337

02.02.1995

DAMINUTA VASILE GHEORGHE

22

378

D06X/2844

22.03.2000

DANAILA MIHAI RADU

13

1247

D82003-6217

14.08.2003

DANILIS RADU

10

1518

D82003-337

29.01.2003

DARABAN SIMONA

8

1660

D0699-438

31.03.1999

DASCALIUC DUMITRU

19

683

PA8X1-2241

18.09.2001

DASCAU DANIEL

12

1329

DO694002969

10.08.1994

DAVID RAMONA ARANKA

23

269

D82004-4327

15.07.2004

DEACONU RAMONA

7

1735

DO6X1-5723

18.10.2001

DEHELEAN DENIS

15

1084

DO695004355

13.12.1995

DEKRELL RAMONA MIHAELA

22

379

DO698000940

18.06.1998

DEKRELL ROBERT MARIUS

22

380

D0699-4275

12.10.1999

DELICOSTEA VASILE MIHAI

17

920

PA8X1-2239

18.09.2001

DEMCIUCEAN IURII

16

1017

D0699-366

16.03.1999

DEMENESCU GIANI

19

684

D72005-3073

01.06.2005

DEMETER FLORIAN

10

1519

DO698001303

26.10.1998

DEMIAN ALEXANDRU

20

581

DO696002547

21.11.1996

DERMESTIOV STOIAN

23

270

DO694003278

09.09.1994

DIMA MIRCEA

23

271

D72006-2581

19.04.2006

DIMITRIAN SORIN

7

1736

DO694003854

28.10.1994

DIMOFTE LUCIAN

24

164

DO695002820

26.06.1995

DIN AUGUSTIN

21

482

D82003-4735

03.07.2003

DINA CRISTOPHER GEORGE

12

1330

DO6X2-1320

27.02.2002

DINCA ADRIAN

15

1085

D82004-260

22.01.2004

DINCA MARIA

6

1776

D0699-3087

29.10.1999

DINCA STELIAN

13

1248

D82004-1582

11.03.2004

DINCA-ENEA DANIELA

8

1661

DO797002971

08.08.1997

DINU GABRIEL STEFAN

18

804

DO698000211

12.02.1998

DINU PETRE

17

921

DO697001118

07.05.1997

DINU PINTEA FLORIN

18

805

D72006-1002

14.02.2006

DINU VICTOR

5

1803

PA8X-505

26.04.2000

DIRTU SORIN

20

582

D0699-463

04.05.1999

DN GABRIEL RONEL

18

806

DO695002072

07.04.1995

DOBORKOZY STEFAN

23

272

DO698001180

06.10.1998

DOBRA MIRELA

19

685

D82002-1057

20.11.2002

DOBRA ILARIE

11

1436

DO698000789

21.05.1998

DOBRE DANIELA

18

807

DO696002452

08.11.1996

DOBRE MARIAN

20

583

DO6X-4346

25.05.2000

DOBREAN NICOLAE

17

922

DO695002839

27.06.1995

DODU RODICA

21

483

PA8X-494

26.04.2000

DOMINCIUC PETRE

14

1160

DO694004070

10.11.1994

DOMSIK IOAN

23

273

DO6X1-3629

27.06.2001

DONEA ALINA

21

484

DO694002906

08.08.1994

DORUTIU TOMITA

24

165

DO694003742

21.10.1994

DRAGACICHI BORISLAV

24

166

D0699-4012

12.03.1999

DRAGAN ADRIAN ENRIC

16

1018

DO696-2607

12.04.1996

DRAGAN DAN

20

584

DO696-2707

12.04.1996

DRAGAN DAN GABRIEL

27

57

DO697001746

17.09.1997

DRAGAN MIRELA

18

808

D82003-420

04.02.2003

DRAGAN PAUL

7

1737

DO695000026

10.01.1995

DRAGOI DAN

21

485

DO696001862

02.08.1996

DRAGOI SIMONA

23

274

D72003-4018

20.11.2003

DRAGOMIR CRISTIAN

8

1662

DO797002440

04.07.1997

DRAGOMIR OVIDIU

26

77

D82002-779

12.11.2002

DRAGOS NICOLETA

12

1331

DO695004064

17.11.1995

DRAGOTA ADRIAN

22

381

DO697000332

13.02.1997

DRINCEANU DAN

17

923

D0699-269

24.02.1999

DRULA IOAN BENONE

18

809

DO696001225

22.05.1996

DUCU DIANA

19

686

DO697000631

13.03.1997

DUMA DANIEL

19

687

D82002-1581

09.12.2002

DUMA MARIUS GABRIEL

8

1663

D72003/392

31.01.2003

DUMESCU SORIN

11

1437

DO695000259

24.01.1995

DUMITRAS FLORENTIN

21

486

DO696000598

29.02.1996

DUMITRASCIUC GABRIEL

19

688

DO694000097

18.01.1994

DUMITRASCU DORU

36

1

DO696001088

02.05.1996

DUMITRESCU ILEANA MIRELA

19

689

D0699-68

19.01.1999

DUMITRESCU PETRONELA

17

924

DO695004394

15.12.1995

DUMITRESCU RODIN MARIN

23

275

PA8X1-2702

03.10.2001

DUMITRICA DANIELA

1

1850

D82004-7119

24.11.2004

DUMITRICA VASILE

12

1332

PA8X-2884

19.09.2000

DUMITRU DAN GHEORGHE

15

1086

DO6X-6013

12.07.2000

DUMITRU FLORENTINA

14

1161

DO695004144

29.11.1995

DUMITRU MARIN AUREL

21

487

DO696001809

25.07.1996

DUNCA VASILE

20

585

DO695000090

12.01.1995

DUNGAN MIRCEA ADRIAN

22

382

DO694002988

10.08.1994

DUPALAU MARIUS GHE.

23

276

PA8X-1588

07.10.2000

DUSU IRINA

1

1851

DO697000089

20.01.1997

EBERLING NICOLAE

18

810

DO695000692

16.02.1995

ECSEDY ROBERT

22

383

D06X-3954

05.11.2000

ELENES FLORIN LAZARICA

12

1333

DO698001492

26.11.1998

ENACHE ZIRCA

20

586

PA8X-1576

07.07.2000

ENE ADRIAN DORIN

17

925

PA8X1-3357

08.11.2001

ENESCU REMUS

13

1249

D72006-2479

14.04.2006

ERGOSU ERIKA

4

1825

DO698001475

24.11.1998

FANCSALI - BOLDIZSAR INTE

21

488

DO697000537

04.03.1997

FARA LUCIAN

19

690

DO695002583

12.06.1995

FARAGO GABRIEL

25

117

DO697002523

19.12.1997

FARAON IONEL

19

691

DO697000985

21.04.1997

FARCAL RADU

17

926

DO697002093

05.11.1997

FARCAS ANTON

19

692

DO694003744

21.10.1994

FARCAU CHRISTINE

25

118

DO6X-5153

17.10.2000

FARKAS CLAUDIU

17

927

D0697-1356

06.05.1997

FARKAS GHEORGHE

17

928

D82002-1648

13.12.2002

FATI NELU

12

1334

DO698001313

27.10.1998

FAUR NICOLAE

19

693

DO696000760

18.03.1996

FAUR ADINA

29

22

DO694003649

11.10.1994

FAUR ALEXANDRU

24

167

D82003-346

31.01.2003

FAUR CALIN

11

1438

D0699-2992

26.10.1999

FAUR CALIN IULIU

20

587

D72002-6410

16.07.2002

FAUR DORIN

13

1250

DO6X-5379

30.10.2000

FAUR SORIN

11

1439

DO6X1-2235

27.03.2001

FAZEKAS CRISTIAN

13

1251

DO698000417

12.03.1998

FEDOREAC VASILE-ADRIAN

20

588

DO694002998

11.08.1994

FEHER AURORA

28

40

D72005-5835

13.12.2005

FEHER GABRIEL CLAUDIU

6

1777

DO695000269

24.01.1995

FEIER VIOLETA

21

489

DO694003180

30.08.1994

FEKETE CLAUDIU

24

168

D72002-7396

28.08.2002

FENYVESI FERDINAND

11

1440

D0699-1020

06.04.1999

FERARIU CRISTIAN OVIDIU

19

694

D82005-393

28.01.2005

FERARU GHEORGHE

3

1839

D0699-2222

28.07.1999

FERENCZ ANTON

18

811

D0699-1590

28.06.1999

FERUT IONEL

20

589

DO697001102

06.05.1997

FESIU RAMONA

22

384

DO695000037

10.01.1995

FILIP ANICA

22

385

D06X-1179

02.02.2000

FILIP FLORIN

26

78

DO694003093

18.08.1994

FILIP MIHAI

24

169

DO695000606

14.02.1995

FILIP STELIAN

22

386

DO698000664

28.04.1998

FILIPAS MIODRAG

17

929

DO695004311

07.12.1995

FIRFIRICA RAHELA

23

277

DO695001951

04.04.1995

FIRU CORNEL

26

79

DO696-2756

11.12.1996

FLOAREA CRISTIAN

20

590

DO6X1-1663

23.02.2001

FLORE LUCIAN

13

1252

D72002-6084

05.07.2002

FLOREA GRATIELA

8

1664

D72002-7361

20.08.2002

FLOREA RAHELA

10

1520

DO694004091

14.11.1994

FLOREA SORIN

24

170

DO697001195

15.05.1997

FLORESCU TIBERIU

19

695

DO6X1-1802

01.03.2001

FLORISTEAN IRINEL VLADIMIR

14

1162

D72002-6324

12.07.2002

FODOR LAURENTIU (MARIA)

13

1253

DO6X-5834/1

28.11.2000

FOGARASSY ROBERT

15

1087

DO697000413

21.02.1997

FOGARASSY RODINA

18

812

DO695001129

28.02.1995

FOROS GHEORGHE

22

387

DO697001004

22.04.1997

FOTA CLAUDIA

22

388

DO6X1-3315

08.06.2001

FRANCULESCU PETRE

16

1019

D82005-712

17.02.2005

FRANTIA JANETA LIDIA

9

1601

DO697000946

15.04.1997

FRANZEN ZOLTAN

23

278

D06X-746

26.01.2000

FRIG IOSIF CAROL

21

490

DO6X1-6744

26.11.2001

FUGEL IOSIF

13

1254

DO694003190

30.08.1994

FULDEAK GEZA

24

171

D72002-9134

05.11.2002

FULOP ADELA MIHAELA

12

1335

DO695002143

17.04.1995

FULOP GABRIEL

23

279

DO695003215

11.08.1995

FULOP GABRIELA

34

3

PA8X-1031

20.06.2000

FURCEANU COSTEL

11

1441

DO6X-5260

24.10.2000

GABOR DANUT

15

1088

DO694003640

11.10.1994

GABOR EUGEN

24

172

SC01-015066

20.09.2001

GABOR ILEANA

12

1336

D06X-2781

21.03.2000

GABOR LAJOS

20

591

DO6X2-1690

07.03.2002

GAFTON STEFAN

12

1337

DO694003270

08.09.1994

GAL MELANIA

27

58

DO6X1-1729

27.02.2001

GALAN FLORIN

16

1020

DO694003763

25.10.1994

GALCSIK TEREZIA

24

173

DO6X1-5449

11.09.2001

GALE CIPRIAN

12

1338

DO6X2-2011

18.03.2002

GALE DUMITRU

13

1255

DO797002925

07.08.1997

GALICI ANCA PETRONELA

19

696

DO698001349

03.11.1998

GALIS SERGIU

16

1021

DO697000913

10.04.1997

GALONICI DAN ADRIAN

17

930

DO695003869

24.10.1995

GANEA SERGIU MIRCEA

27

59

D0699-42

14.01.1999

GASPAR ANDREI ALEXANDRU

21

491

D06X-3066

29.03.2000

GASPAR LAURA CLAUDIA

15

1089

D0699-1952

24.09.1999

GASPAR MIRCEA

24

174

DO695004019

13.11.1995

GASPAR RADU DANIEL

22

389

D0699-276

03.09.1999

GAUDI MIHAI

19

697

DO694001658

05.04.1994

GAUREANU ADRIANA

31

10

D72003-1720

02.04.2003

GAVENDA ADRIAN

12

1339

D82003-7759

23.09.2003

GAVRA DOINA

14

1163

DO796002542

12.09.1996

GAVRILA BUJOR

20

592

DO697000119

29.01.1997

GAVRILA DANIELA

19

698

DO697000122

30.01.1997

GAVRILA ION

19

699

DO694003815

27.10.1994

GAVRILA MARCEL CUZMA

26

80

DO697001775

22.09.1997

GAVRIS ADRIAN

18

813

DO697001593

24.06.1997

GEANTA NICOLETA

18

814

DO695002920

06.07.1995

GEANTA TRAIAN GABRIEL

22

390

DO695001641

21.03.1995

GEORGE CARMEN

23

280

D82005-4294

25.08.2005

GERA DIANA MARIA

6

1778

DO694003356

15.09.1994

GERBACS CRISTIAN

23

281

DO695000886

22.02.1995

GERGELY BALAZS

22

391

DO695000267

24.01.1995

GHEBAN MIRCEA

25

119

D72002-7113

08.08.2002

GHEORGHE DAN

16

1022

DO697000114

29.01.1997

GHEORGHE ION

18

815

D82006-47

17.01.2006

GHEORGHE MARIAN

10

1521

D702-10496

13.12.2002

GHEORGHIU LIVIU DAN

13

1256

DO6X1-6951

07.12.2001

GHERAN MARIUS

12

1340

DO6X1-7051

13.12.2001

GHERASIM ANGELA

14

1164

D82002-867

14.11.2002

GHERASIM CALIN

13

1257

D72004-14

12.01.2004

GHEREBEANU DANIELA

12

1341

D72002-6368

15.07.2002

GHERHES ANA LILIANA

11

1442

PA8X-4144

30.11.2000

GHERMAN ALIN ILIE

13

1258

DO6X2-102

17.01.2002

GHERMAN CONSTANTIN

9

1602

DO797003411

04.09.1997

GHERMAN CRISTIAN

17

931

D72003-92

14.01.2003

GHERMAN DANIEL

10

1522

D82003-266

27.01.2003

GHERMAN MARIUS

8

1665

DO6X-5952

12.05.2000

GHICA ALEXANDRU

23

282

PA8X2-478

30.01.2002

GHICIU EMIL

10

1523

D0699-1391

17.06.1999

GHILE LUCIAN AURELIAN

16

1023

DO697002321

05.12.1997

GHINDAS IONEL

17

932

D0696-2300

23.08.1996

GHITA FLORINEL

19

700

DO694004347

09.12.1994

GHIZDAVESCU MARIAN EUGEN

33

5

DO6X1-3065

28.05.2001

GILCA CRISTIAN

12

1342

DO697001922

13.10.1997

GIREADA GHEORGHITA

19

701

DO695000213

18.01.1995

GIREDARU CONSTANTIN DAN

22

392

D72003-166

16.01.2003

GIRJOABA TITU

9

1603

DO6X1-1920

07.03.2001

GIRU ADRIAN

13

1259

D0699-440

28.06.1999

GIUCHICI DANIEL

15

1090

DO6X2-2637

05.04.2002

GIURA REMUS

15

1091

D702-10083

29.11.2002

GIURGIU BIJAN SABINA

15

1092

DO696001424

04.06.1996

GIURIAN CARMEN

20

593

DO695000274

25.01.1995

GLAVAN ILIE

26

81

DO699-2630

13.10.1999

GLIGU IOAN MIHAI

20

594

D0699-557

15.06.1999

GLUJDEA NELU

18

816

D82003-9253

26.11.2003

GOASADI FLORIN MARIAN

10

1524

DO6X-4969

30.08.2000

GOGOTA VICTOR

16

1024

DO694003001

11.08.1994

GOGU ANDREI

23

283

D82003-1815

25.03.2003

GOGU MARIUS

8

1666

D0699-124

28.01.1999

GOIANU MIHAI EUGEN

18

817

DO696001757

19.07.1996

GOIEA COSMIN

23

284

D82002-1633

12.12.2002

GOIEA LAURA CHRISTINE

15

1093

DO6X-6032

12.08.2000

GOKLER FLORIN IOAN

12

1343

PA8X1-3018

12.10.2001

GOLBAN DANIEL OVIDIU

12

1344

DO6X1-6910

05.12.2001

GOLITA FAUR NICU

12

1345

DO6X1-2604

24.04.2001

GOLOSIE GEORGINA

14

1165

DO6X2-1098

18.02.2002

GOMBOS FLORIN

14

1166

D72004-5731

29.09.2004

GORCSI IOAN

12

1346

DO697000381

19.02.1997

GORDAN CRISTINA

17

933

DO6X1-3575

26.06.2001

GORITA MARIANA

13

1260

D82003-6272

18.08.2003

GOROVEI IOANA

8

1667

DO6X1-6998

11.12.2001

GRAMA BUJOR

12

1347

D0699-439

14.05.1999

GRAMADA DORIN

18

818

DO6X1-5041

21.08.2001

GRANCEA ALINA

16

1025

DO6X2-557

12.02.2002

GRECU DOINA

9

1604

D82003-4938

14.07.2003

GROSU LUCIA

11

1443

D06X-3888

05.09.2000

GROZA ION ADRIAN

15

1094

DO697001634

29.07.1997

GROZONI RADU

18

819

DO698001379

06.11.1998

GRUIA CRISTINA

19

702

DO6X-5139

17.10.2000

GUDIU CRISTINA

18

820

D72002-4749

31.05.2002

GUGOASA GARAIMAN ALIS GABRIELA

15

1095

D72002-8614

14.10.2002

GUI FLORIN

9

1605

DO696002350

23.10.1996

GULA CRISTIAN

24

175

D82004-2444

28.04.2004

GUTU DANIEL

10

1525

DO694003108

19.08.1994

GUTUE OVIDIU

24

176

D0699-202

22.03.1999

HAINAL NORBERT

22

393

DO698001599

11.12.1998

HAISIUC CRISTIAN

18

821

DO696002737

09.12.1996

HALASZ PAVEL ANTON

20

595

DO694003738

20.10.1994

HALMADE OCTAVIAN

25

120

DO697001005

22.04.1997

HAMZA LAZAR

19

703

D0699-1313

15.06.1999

HAMZO PAUL

22

394

DO6X1-1474

19.02.2001

HANCIG MIRCEA

2

1686

DO696000593

28.02.1996

HANCIG MIRCEA

20

596

DO698000553

02.04.1998

HANDARIC LIVIU

19

704

DO695000592

14.02.1995

HANGHICEL NICOLETA

22

395

D0699-618

13.05.1999

HANU CATALIN

19

705

DO797002774

23.07.1997

HARCHI IOAN

17

934

D0699-2664

13.10.1999

HARITON CRISTIAN EDUARD

17

935

D82003-461

04.02.2003

HARJABA VASILE

8

1668

DO6X2-1356

28.02.2002

HAUERSRETO

11

1444

PA8X1-3262

05.11.2001

HAULICA CIPRIAN IOAN

16

1026

D82003-5640

29.07.2003

HAURES FLORIN

5

1804

D82006-4453

13.12.2006

HEGEDUS DANA FLORICA

5

1805

DO696001192

16.05.1996

HERTE DAN

19

706

DO6-3299

04.06.2000

HERTIU LIGIA

15

1096

D82002-450

15.10.2002

HINCU LEONARD DANIEL

11

1445

DO694003214

02.09.1994

HIRLEA ADRIAN

24

177

DO695004061

16.11.1995

HITT HORTENSIA

21

492

DO798002632

30.07.1998

HOCA - VIRAG FRANCISCA

18

822

DO694004139

17.11.1994

HOCA CAIUS KALMAN

24

178

D0699-2010

15.07.1999

HOLTCHI ANTON PETRU

16

1027

D72005-1897

31.03.2005

HOMOLYA ADINA VIOLETA

4

1826

D82003-268

26.01.2003

HORABLAGA NICOLAE MARINEL

10

1526

DO695004161

29.11.1995

HORGA PETRU

21

493

PA8X-2880

19.09.2000

HRIOR MIRCEA

13

1261

DO698001178

06.10.1998

HRISCA EUGEN

25

121

DO696001171

15.05.1996

HUC RADU

24

179

DO696-2709

12.05.1996

HUCIU ION

20

597

DO6X-5140

17.10.2000

HUMA GHEORGHE

19

707

DO695003105

27.07.1995

HUSAC STEFAN

22

396

DO694004335

09.12.1994

HUSTEA NAGY OLGA

31

11

DO6X-5501

11.09.2000

HUTAN FLORENTIN

16

1028

DO696002006

25.09.1996

HUTAN GHEORGHE

21

494

D72004-3556

12.05.2004

HUTANU MIHAI

7

1738

D0699-709

06.01.1999

HUTULEAC SORIN

17

936

DO797002813

25.07.1997

IACOB CIPRIAN

18

823

D702-10509

13.12.2002

IACOB LIUBINCO

14

1167

D82003-5369

23.07.2003

IACOBESCU FLORIN

11

1446

D82003-4885

11.07.2003

IAKAB IOSIF

9

1606

DO698000019

13.01.1998

IANCU PAVEL

20

598

D72005-5147

11.11.2005

IANCU ANGELICA SIMONA

7

1739

DO694004237

29.11.1994

IANCU AVRAM FLORIN

25

122

D72002-5497

20.06.2002

IANCU CAMELIA

12

1348

DO694001054

16.03.1994

IANCU CRISTIAN

28

41

D82003-709

17.02.2003

IANCU FLORIN NICOLAE

13

1262

DO6X1-3463

19.06.2001

IANCU STEFANEL

10

1527

DO695003584

26.09.1995

IANCU VIRGIL

23

285

DO694002907

09.08.1994

IANIA IOAN PAVEL

24

180

PA8X2-84

15.01.2002

ICHIM EMANUELA

11

1447

DO6X1-6289

09.11.2001

ICOBESCU ION

13

1263

D0699-4196

12.10.1999

IEDU IOAN

18

824

DO797003331

29.08.1997

IENCI VASILE

26

82

D72005-3020

30.05.2005

IENESEL CRISTIAN FLORIN

8

1669

D0699-2418

24.08.1999

IERIMA VICTOR

15

1097

D82003-948

27.02.2003

IFRIM FLORIN LAURENTIU

5

1806

DO697001273

27.05.1997

IGNAT EMIL

19

708

DO6X-4160

18.05.2000

IGNAT OVIDIU

17

937

DO697000494

27.02.1997

IGNAT POMPILIU

19

709

DO697001053

24.04.1997

IGNEA MARIUS

18

825

DO696000612

29.02.1996

ILIA CLAUDIA

19

710

DO694003112

22.08.1994

ILIE ANGELICA RODICA

26

83

DO798002459

21.07.1998

ILIE FLORIN

19

711

D82004-546

29.01.2004

ILIESCU DOINA

11

1448

DO6X1-2419

06.04.2001

ILIESI BENIAMIN

16

1029

D82003-8952

13.11.2003

ILIN LILIANA

9

1607

DO695003745

09.10.1995

ILIOPOL CONSTANTIN

21

495

D72004-822

30.01.2004

ILITONI LIDIA FLORICA

12

1349

DO696000021

09.01.1996

ILIUC ALEXANDRU DAN

20

599

PA8X-4332

14.12.2000

ILIUTA MARCEL

12

1350

DO6X-5497

11.08.2000

INCEU ALIN LOREDAN

16

1030

DO695-2441

24.05.1995

INDREI DAN

26

84

DO696000963

11.04.1996

INDREI LILIANA

19

712

DO695001065

28.02.1995

INDREICA PETRU

22

397

DO697002507

18.12.1997

INDRU MUGUREL

17

938

DO796002295

23.08.1996

INISCONI CRISTIAN IONEL

20

600

DO695004074

21.11.1995

IOANA EUGEN

22

398

PA8X1-1625

03.07.2001

IOANOVICIU CRISTINA

13

1264

D06X-3523

04.12.2000

IOANOVICIU ELENA

14

1168

DO696001103

06.05.1996

IOFTOR MARCEL

19

713

DO694003123

23.08.1994

IOJA GHEORGHE PAVEL

23

286

DO6X2-1354

28.02.2002

IOKAI DANIEL

12

1351

DO6X1-6442

14.11.2001

ION LAURA

14

1169

DO697001907

10.10.1997

IONASCU REMUS

18

826

D06X-4989

30.08.2000

IONESCU VALENTIN

18

827

DO797002649

17.07.1997

IONESI AURELIA

18

828

D82004-2938

18.05.2004

IORDACHE MARIA

4

1827

D82004-5993

17.09.2004

IORDACHE MARIN

6

1779

D72005-1181

25.02.2005

IORDANESCU EMIL

4

1828

DO796-2528

09.11.1996

IORGA SORIN DUMITRU

28

42

SC2001-4140

16.03.2001

IOVAN LILIANA VASILICA

9

1608

D72004-4996

01.07.2004

IOVITA DAN

5

1807

D72004-4097

27.05.2004

IRIMESCU TURCUS LUCIAN

7

1740

DO6X2-1194

22.02.2002

IRIMUS FLAVIUS

9

1609

D82004-1046

17.02.2004

ISAC MARCU

6

1780

DO697000982

18.04.1997

ISFANESCU NELU DORINEL

19

714

D82006-1919

07.07.2006

ISPAS MARIN

4

1829

D72003-437

04.02.2003

ISTOC RAMONA

8

1670

D82004-5465

23.08.2004

ITU FLORIN

9

1610

DO695000224

19.01.1995

IUHASZ ZOLTAN

26

85

D06X-2234

03.02.2000

IUON VELIBOR

18

829

DO6X1-1124

06.02.2001

IURISTA DANIELA

13

1265

DO697001707

11.09.1997

IUSTIN ANDREI

17

939

DO697002242

27.11.1997

IVAN ADRIAN

23

287

DO694003447

23.09.1994

IVAN DIANA

24

181

DO694002985

10.08.1994

IVAN GABRIELA

27

60

DO695000102

13.01.1995

IVAN OVIDIU CODRUT

27

61

D72004-6532

27.10.2004

IVANOV-IANCOV PAVELUSCA

9

1611

DO698001204

08.10.1998

IVASCU OVIDIU

22

399

D0697-2496

17.12.1997

JANOS LEVENTE

17

940

D72002-5385

18.06.2002

JARAVETE CONSTANTIN

12

1352

DO6X1-6811

28.11.2001

JEREMIC VALENTINA

20

601

DO694002212

18.05.1994

JICHICI SIMONA

31

12

DO696002463

11.11.1996

JICHIM ADRIAN

21

496

DO697000820

31.03.1997

JIGOVAN ADRIAN

18

830

DO696002714

05.12.1996

JITIAN CONSTANTIN

21

497

PA8X1-3238

01.11.2001

JOLDES SILVIU GABRIEL

16

1031

DO694002755

01.08.1994

JUMUGA CUIBARIU EMIL

23

288

DO796002445

05.09.1996

JUMUGA NICOLAE

20

602

D0699-3282

11.10.1999

JURCA MIRCEA

22

400

D82003-7431

16.09.2003

JUREBIE CRETU PAUL

11

1449

DO694003610

07.10.1994

JURESCU DANIELA

24

182

D82003-9324

29.11.2003

JURJ MARIN FLORIN

6

1781

DO6X1-6971

10.12.2001

JURJE DEBORA

14

1170

DO696000173

23.01.1996

KABUREK ROLAND

19

715

DO6X2-1365

28.02.2002

KAITOR MELANIA

8

1671

PA8X-4375

14.12.2000

KALMAR IOSIF

14

1171

DO797003032

13.08.1997

KELEMEN MARTON

17

941

DO696002791

12.12.1996

KELEMEN TIBERIU

21

498

PA8X-4101

29.11.2000

KEMENDI SORIN DORU

12

1353

DO696001576

25.06.1996

KEREKES ADRIANA

20

603

PA8X1-1756

10.07.2001

KERTESZ AMADEO

12

1354

DO694003408

21.09.1994

KIP PAVEL

25

123

DO696001465

07.06.1996

KIS IUHASZ NICOLAE

24

183

D72002-4981

06.06.2002

KISS ALEXANDRU

13

1266

D82006-1357

21.06.2006

KISS ALIN NICOLAE

8

1672

DO696000706

11.03.1996

KISS CAROL

21

499

D0699-136

02.02.1999

KISS CLAUDIU

16

1032

D72004-6447

25.10.2004

KISS VIOREL GHEORGHE

13

1267

DO694004127

17.11.1994

KLUCH LUMINITA

23

289

DO6X1-1101

06.02.2001

KOBAU MIRCEA

12

1355

D72002-7487

26.08.2002

KOHONITZ-TURBOK FRANCISC DAN

12

1356

DO6X-5440

11.04.2000

KONCSAG MIRCEA

18

831

DO6X-1670

16.02.2000

KOSA ANDREI

14

1172

PA8X-4397

14.12.2000

KOSKA GEORGETA

14

1173

PA8X1-1956

19.07.2001

KOSLOVASCHI SIMONA

16

1033

DO694003195

31.08.1994

KOTAI DORIN IOAN

24

184

DO698000431

21.04.1998

KOVACS RUDOLF

17

942

DO694003388

20.09.1994

KOVACS ALINA CRISTINA

24

185

DO695000233

19.01.1995

KOVACS LADISLAU

24

186

D82002-1128

22.11.2002

KOVACS MARIA

17

943

D72006-4562

31.07.2006

KOVACS MARINELA

4

1830

D82004-2862

14.05.2004

KOVACS ROBERT

10

1528

DO695003342

31.08.1995

KOVACS ZOLTAN

21

500

DO695000131

16.01.1995

KOVACS ZOLTAN I.

22

401

DO6X1-6838

03.12.2001

KOZAK LEVENTE

14

1174

DO697002126

11.11.1997

KRAICZAR TIHOMIR

18

832

DO694003793

26.10.1994

KRAMER GUNTHER PETRU

23

290

DO694004248

30.11.1994

KRAMER HELMUTH

23

291

DO695000761

20.02.1995

KRAMER ROBERT

21

501

D0699-408

25.03.1999

KRATOCHWILL ROBERT GHEORGHE

20

604

DO695000056

11.01.1995

KULIK MONICA

22

402

DO6X-5998

12.07.2000

KUSMODI IOSIF

16

1034

DO6X2-1362

28.02.2002

LABA IOANA

15

1098

D0699-2304

19.08.1999

LACATUS ION

20

605

PA8X1-2655

02.10.2001

LACATUS TIBERIU DUMITRU

12

1357

DO695000225

19.01.1995

LAMBU CONSTANTIN

22

403

DO698000570

06.04.1998

LANGRAJAN DANIEL

23

292

DO698001519

02.12.1998

LAPADAT CLAUDIU

23

293

DO694000030

15.08.1994

LAPADAT DIANA

29

23

DO6X1-4327

07.08.2001

LAPUGEAN CONSTANTIN

9

1612

DO695003501

19.09.1995

LAPUSTE IONEL CONSTANTIN

29

24

DO696-679

07.03.1996

LAPUSTE NICOLAE

26

86

D72002-9882

26.11.2002

LARGO MATILDE

11

1450

D0699-4183

12.09.1999

LASCUS ECATERINA MARIA

14

1175

D06X-4022

15.05.2000

LASLO STEFAN TIBERIU

14

1176

D72002-9754

21.11.2002

LASZLO MARITA

12

1358

D06X-1636

15.02.2000

LATCU FLORENTIN PETRU

14

1177

DO695001763

27.03.1995

LATCU RODICA

22

404

DO697001044

24.04.1997

LAURENTIU GELU

19

716

DO698001253

15.10.1998

LAUTARU ION

18

833

DO698001610

11.12.1998

LAVER IOAN DORIN

19

717

DO6X2-81

16.01.2002

LAVER CRISTINA

11

1451

D72006-3368

23.05.2006

LAZAR ADRIANA

7

1741

DO697000520

04.03.1997

LAZAR AURICA

18

834

DO694004071

10.11.1994

LAZAR DANIEL MARIUS

24

187

DO697000159

03.02.1997

LAZAR DORU CATALIN

8

706

DO696002119

08.10.1996

LAZAR DORU CATALIN

23

294

D06X-2594

14.03.2000

LAZAR GEORGIAN

17

944

D82004-1975

01.04.2004

LAZAR MARIUS

6

1782

DO6-1228

21.03.1994

LAZAR MIHAELA

27

62

DO6X1-3685

29.06.2001

LAZETI OTILIA

13

1268

DO694003708

18.10.1994

LAZURCA IULIA

23

295

D82005-2284

24.05.2005

LEACH TANASE MIRCEA

7

1742

D72006-1648

14.03.2006

LEAHU OFELIA ELENA

10

1529

DO696000735

14.03.1996

LEAHU VASILE CRISTIAN

27

63

D0699-50

14.01.1999

LEHACI NICOLLAE MARCEL

20

606

DO798002314

10.07.1998

LEITHEIM STEFAN - MARIUS

19

718

D82006-750

11.04.2006

LELESCU ADRIAN

5

1808

D72005-2390

21.04.2005

LEMLE MATIAS NATALIA SIMINA

7

1743

D82005-857

25.02.2005

LEONTE PAVEL

10

1530

D0699-2288

30.07.1999

LET LUIGI

16

1035

D82003-7195

10.09.2003

LICIU DANIEL

10

1531

D82003-8737

30.10.2003

LICIU ION

8

1673

DO797000226

22.01.1997

LINTA MIRCEA EUGEN

18

835

DO694003227

05.09.1994

LITEANU RADU

23

296

D72002-2841

11.04.2002

LIVADARU GHEORGHE

10

1532

DO695004320

08.12.1995

LOBONEA DOINA

23

297

DO6X1-7017

12.12.2001

LONTIS NICOLAE

13

1269

D82004-7335

06.12.2004

LOTOROSANU ION

9

1613

DO695000260

24.01.1995

LOVRENSCHI DRAGAN

23

298

DO697001852

02.10.1997

LOZICI ALINA

18

836

DO695002264

04.05.1994

LUCA DAN

29

25

DO796002351

29.08.1996

LUCA CLARA LAURA

19

719

DO798002454

21.07.1998

LUCA DANIEL

19

720

DO695003683

02.10.1995

LUCA SORIN

24

188

DO697002375

10.12.1997

LUCHICI ANGELCO

27

64

DO6X1-1273

09.02.2001

LUDWIG CARMEN

18

837

D82003-9436

05.12.2003

LUDWIG IUSTINA

6

1783

D82002-1760

20.12.2002

LUKACS MARIUS

12

1359

DO6X2-2354

27.03.2002

LUNGU NICOLAE

10

1533

DO6X1-4260

06.08.2001

LUPA ADRIAN

12

1360

PA8X1-1270

31.05.2001

LUPSAN GHEORGHE

12

1361

DO694003098

18.08.1994

LUPU CLAUDIA

24

189

DO798002925

24.08.1998

LUPU IONEL DANIEL

18

838

D82002-182

02.10.2002

LUPU MIHAELA

10

1534

DO694004336

09.12.1994

LUPU OCTAVIAN DANIEL

23

299

D82005-1882

26.04.2005

LUTA GEORGETA

3

1840

D06X-3051

29.03.2000

LUTA ILIE

16

1036

DO697000599

12.03.1997

LUTE FLORIN MIHAI

22

405

D82002-1614

11.12.2002

MACARIE CLAUDIU ISAC

11

1452

DO6X1-1587

22.02.2001

MADA CALIN GHEORGHE

14

1178

D72004-4337

01.06.2004

MAEREAN VASILE

4

1831

DO798003098

04.09.1998

MAFTEI MIHAELA

19

721

D0699-342

22.03.1999

MAFTEI CONSTANTIN

15

1099

DO6X1-1645

22.02.2001

MAFTEI DAN GABRIEL

12