Hotărârea nr. 236/2007

236/31.07.2007 privind conferirea post-mortem a titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara lui OSCAR SZUHANEK
Hotararea Consiliului Local 236/31.07.2007
privind conferirea post-mortem a titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara lui OSCAR SZUHANEK


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 14952/17.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.8 şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă post-mortem titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara lui OSCAR SZUHANEK, pentru întreaga activitate şi contribuţia sa la ridicarea prestigiului Timişoarei în lume.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

birouL relații publice, învățământ, sport, cultură

Nr. SC2007 - 14952 / 17.07.2007


B-dul C. D. Loga nr. 1, 1900 Timișoara, Tel/fax: +40 256 204886, e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Propunere de aprobare a acordării post - mortem a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara lui OSCAR SZUHANEK

în atenția Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților

Oscar Szuhanek a copilărit în Timișoara unde și-a făcut de altfel și studiile elementare și gimnaziale, după care s-a înscris la Academia de Arte Frumoase din Budapesta.

A debutat ca artist și expozant exact cu 100 de ani în urmă, participând cu o lucrare în Salonul Național organizat și deschis în capitala Ungariei.

În 1908 a plecat la Paris unde a frecventat cursurile Academiei Julien și unde a avut prilejul să lege relații de prietenie cu Modigliani și să facă cunoștință cu Picasso, Leger, Mestrovici, Arhipenko și Rodin. În 1912 s-a stabilit la Roma unde a frecventat cursurile serale ale Academiei Medici. A fost silit să se întoarcă la Timișoara în anul 1914, odată cu izbucnirea primului război mondial. Revenirea la Timișoara a generat o perioada prodigioasă de creație. În 1922 a organizat și a deschis la Timișoara prima sa expoziție personală, care s-a bucurat de un veritabil succes.

În perioada interbelică a organizat mai multe expoziții personale la Timișoara și Arad și a participat cu regularitate la expozițiile de grup și colective, la saloanele oficiale deschise la Timișoara, București și Cluj.

Începând din 1951, Oscar Szuhanek s-a numărat printre fondatorii Filialei din Timișoara a Uniunii Artiștilor Plastici din România, desfășurând o activitate intensă în cadrul breslei creatorilor de frumos din sud-vestul României până la stingerea din viață, în 5 mai 1972.

Artistul plastic Oscar Szuhanek s-a dovedit a fi un împătimit și veritabil pictor al Timișoarei. A realizat nenumărate peisaje urbane, tablouri inspirate de străzile, piețele, parcurile, clădirile emblematice ale orașului de pe Bega. O serie de portrete finalizate de cunoscutul și apreciatul pictor au imortalizat trăsăturile unor personalități ilustre ale urbei: Constantin Lahovary, poetul Endre Karoly, avocatul și politicianul Kaspar Muth, anticarul Eugen Keppich. În multe colecții publice și particulare din Timișoara se regăsesc tablouri semnate Oscar Szuhanek.

Propunem să se acorde post - mortem lui Oscar Szuhanek titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. Menționăm că această propunere de a i se acorda titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Oscar Szuhanek a fost făcută de domnul primar Gheorghe Ciuhandu, la inițiativa domnului Ioan Szekernyes, din partea Filialei Timișoara a Uniunii Artiștilor Plastici, iar referatul a fost întocmit de Biroul Relații Publice, Învățământ, Sport, Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

GHEORGHE CIUHANDU

Primarul Timișoarei

Violeta Mihalache                Alina Pintilie                    Mirela Lasuschevici

Director


Șef Birou


Șef Serviciu Juridic


Red. A.C / 2 ex.