Hotărârea nr. 235/2007

235/31.07.2007 privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara domnului ALEXANDRU BULIGAN
Hotararea Consiliului Local 235/31.07.2007
privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara domnului ALEXANDRU BULIGAN


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 15357/17.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Urmare a Propunerii d-nilor consilieri municipali Dumitru Ţucu şi Ovidiu Ciuhandu înregistrată cu nr. SC2007-15357/03.07.2007;
Având în vedere avizele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.8 şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului ALEXANDRU BULIGAN, pentru întreaga activitate sportivă şi contribuţia sa la ridicarea prestigiului Timişoarei în lume.
Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

birouL relații publice, învățământ, cultură și sport

Nr. SC2007 - 15357 / 17.07.2007


Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: 0040256 - 408.300, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Propunere de aprobare a acordării titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului ALEXANDRU BULIGAN în atenția Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților

Domnul Alexandru Buligan s-a născut la 22 aprilie 1960 în Drobeta Turnu - Severin. A absolvit Facultatea de Electrotehnică din Timișoara. A debutat în prima ligă de handbal la Politehnica Timișoara în septembrie 1976, iar în echipa națională la 30 nov 1975.

Prin întreaga sa activitate a generat un palmares impresionant:

  • -  medalie olimpică de bronz la JO de la Los Angeles - 1984

  • -  medalie de bronz la Campionatul Mondial din Cehoslovacia - 1990

  • -  cel mai bun portar al CM din Cehoslovacia - 1990

  • -  Campion mondial universitar în anii 1981, 1985 și 1987

  • -  Supercupa Campionilor Mondiali și Olimpici - 1983

  • -  Are 230 de selecții în echipa României

  • -  A câștigat Cupa României, cu Politehnica Timișoara, în anul 1986

  • -  După 1990 s-a transferat în Spania unde a jucat la echipele Arrate, Lagun Aro și Portland San Antonio

  • -  Campion al Spaniei cu Portland San Antonio

  • -  Campion mondial cu Spania (ca antrenor) în anul 2005

Propunem să se acorde domnului Alexandru Buligan titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. Menționăm că această propunere de a i se acorda titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Alexandru Buligan a fost făcută de domnul primar Gheorghe Ciuhandu, la inițiativa domnilor consilieri Dumitru Țucu și Ovidiu Ciuhandu, iar referatul a fost întocmit de Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură și Sport, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

GHEORGHE CIUHANDU

Primarul Timișoarei

Violeta Mihalache                 Alina Pintilie

Mirela Lasuschevici


Director


Șef Birou


Șef Serviciu Juridic


Red. A.C / 2 ex.