Hotărârea nr. 2/2007

2/30.01.2007 Privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului AUREL ANTON
Hotararea Consiliului Local 2/30.01.2007
Privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului AUREL ANTON


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 24861 / 7.12.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 38 aliniatul 8 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art.46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţi apublică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului AUREL ANTON, pentru întreaga sa activitate în domeniul şahului prin corespondenţă.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +004 - 408.300, e-mail: relatiipublice@primari.atm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Propunere de aprobare a acordării titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului AUREL ANTON în atenția Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților

Domnul Aurel Anton s-a născut la 30.03.1928 în satul Sălbăgel din județul Timiș. A absolvit Facultatea de Electrotehnică din Timișoara în anul 1954.

Pasiunea vieții sale a fost și este șahul, sport cu care a obținut o seamă de premii. Între anii 1948 -1950 obține cele mai multe rezultate dintre participanții la simultanele susținute de către fostul campion al țării, Ștefan Erdelz. Este declarat campion al tuturor școlilor din Reșița în anul 1950 când i s-a acordat și categoria I.

A debutat la dezlegări de probleme de șah în anul 1958, la un concurs organizat la Timișoara, ocupând locul doi. A participat la "Spartachiada Tineretului" în anul 1958, ocupând locul 2 pe regiunea Banat.

Debutează la șahul prin corespondență în anul 1959 la un concurs cu deschideri obligatorii la care va ocupa locul I. Participă în perioada anilor 1960 - 1963 la prima ediție a campionatului național unde câștigă toate fazele preliminare precum și finala, devenind primul campion al României la șah prin corespondență. A ocupat locul 3 la Finala Campionatului European, încheiată în anul 1970, iar în anul 1976 devine primul român campion european.

Primește titlul de Maestru al Sportului în 1976 și de Maestru Internațional în 1980. În perioada anilor '80 s-a numărat printre primii 4 jucători de șah ai lumii. A fost selecționat în echipa națională de șah, unde, în decursul anilor, a susținut 20 de partide amicale fără înfrângere (15 victorii și 5 remize).

Având în vedere întreaga activitate a domnului Aurel Anton, precum și contribuția sa la ridicarea prestigiului orașului nostru în lume prin întreaga sa activitate șahistică, propunem să se acorde domnului Aurel Anton titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara.

Menționăm că această propunere de a i se acorda titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Aurel Anton a fost făcută de domnul primar Gheorghe Ciuhandu, la inițiativa domnului consilier Pavel Țepeneu, iar referatul a fost întocmit de Biroul Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

GHEORGHE CIUHANDU

Primarul Timișoarei

Adrian Bragea

Mirela Lasuschevici

Șef Serviciu Juridic


Șef Birou Relații Publice

Red. A.C / 2 ex.