Hotărârea nr. 123/2007

123/24.04.2007 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara domnului MIHAIL ŞORA
Hotararea Consiliului Local 123/24.04.2007
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara domnului MIHAIL ŞORA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 403 / 16.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală , republicată;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului MIHAIL ŞORA, pentru întreaga activitate.
Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

BIROUL RELAȚII PUBLICE

Nr. SC2007 - 8622 / 13.04.2007


Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: 0040256 - 408.300, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Propunere de aprobare a acordării titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului MIHAIL ȘORA

în atenția Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților

Una dintre personalitățile culturale ale culturii române de astăzi, legată prin familie, formare și identitate de Timișoara este Mihail Șora. Elev al Liceului C.D.Loga, el a evocat în zeci de interviuri, în pagina dememorilaistică, anii liceului cu personalitățile care au contribuit la definirea sa ca scriitor, filozof, om politic.

Trebuie să numim personalitatea lui Mihail Șora pornind de la acest unghi al formării sale. Numele dascălilor și al colegilor timișoreni devin esentiale pentru acest timp al conturării personalității sale viitoare. În Bucureștiul în care este elevul unor mari profesori, în Parisul în care leagă prietenii de durată cu Eugen Ionescu si cu Mircea Eliade, dar si cu filozofi importanți ai secolului XX, Mihail Șora putea afirma o personalitate egală cu a lui Cioran sau Eliade. A debutat înaintea acestora cu succes, dar s-a întors in țara unde, in condiții grele, a contribuit decisiv, prin solidarizări de editor si de scriitor, la supraviețuirea valorilor culturale.

A sprijinit personalitățile majore ale culturii române, de la Noica la Mircea Dinescu, în afirmarea proiectului lor cultural. A fost alături de toate mișcările anticeaușiste ale anilor optzeci ai secolului trecut, iar autoritatea sa a dat avant dizidenței românesti.

Cărțile sale de filozofie, de eseu, rămân fundamentale pentru cultura română și europeană. După „Despre dialogul interior - Du dialogue interieur” - 1947, „Sarea pământului” - 1978, „A fi, a face, a avea” - 1985, „Eu și tu și el și ea sau dialogul generalizat” - 1990, a tipărit numeroase cărți de dialog cu mai tinerii săi prieteni.

Mihail Șora a fost membru fondator al Grupului pentru dialog social si a ocupat fotoliul de de ministru ai Învățământului in primul guvern de după revoluție.

Personalitate exemplară a României de azi, Mihail Șora este și cel mai important filozof contemporan, luat drept model de cărturari importanți ai zilelor noastre. În anii '50 și mai ales în anii '60 a contribuit la supraviețuirea unei culturi umaniste, stimulând atât marii scriitori marginalizați, cât și direcții culturale necesare devenirii fericite a scrisului românesc.

Propunem să se acorde domnului Mihail Șora titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. Menționăm că această propunere de a i se acorda titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Mihail Șora a fost făcută de domnul primar Gheorghe Ciuhandu, la inițiativa domnului Cornel Ungureanu, din partea Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor, iar referatul a fost întocmit de Biroul Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

GHEORGHE CIUHANDU

Primarul Timișoarei

Adrian Bragea

Mirela Lasuschevici

Șef Serviciu Juridic


Șef Birou Relații Publice

Red. A.C / 2 ex.