Hotărârea nr. 122/2007

122/24.04.2007 Privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei MARIANA ŞORA
Hotararea Consiliului Local 122/24.04.2007
Privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei MARIANA ŞORA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 8622 / 16.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 36, alin.8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală , republicată;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei MARIANA ŞORA, pentru întreaga activitate.Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: 0040256 - 408.300, e-mail: relatiipublice@primari.atm.ro internet: www.primari.atm.ro

REFERAT

Propunere de aprobare a acordării titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei MARIANA ȘORA în atenția Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților

Doamna Mariana Șora s-a născut în Timișoara, fiind legată de orașul nostru prin anii formării ei cât și prin cărți fundamentale ale culturii române.

S-a impus pe firmamentul numelor importante ale culturii române cu peste 11 volume de eseistică, memorialistică, critică literară, roman. Amintim doar câteva titluri: "Heinrich Mann", "Unde și interferențe", "Cunoaștere poetică și mit în opera lui Lucian Blaga", "Gândirea lui Goethe în texte alese", "O viață în bucăți", "Corăbii de cenușă", "Mărturisirile unui neisprăvit" etc.

A fost prietenă cu Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, despre care a scris pagini fundamentale. Prin activitatea de traducător a făcut cunoscute numele lui Mircea Eliade, Max Blecher, ducând astfel mai departe ceea ce ne individualizează ca și cultură.

Mariana Șora dă dovada, cu modestia caracteristică, a unui suflet însetat de tot ceea ce înseamnă cultură. Ne mândrim cu o scriitoare pentru care actul creator este o necesitate, cu o preocupare permanentă pentru scris - pentru filozofie, pentru lectură, critică literară, într-o manieră de analiză riguroasă, serioasă, constantă.

În anii '50 și mai ales în anii '60 a contribuit la supraviețuirea unei culturi umaniste, stimulând atât marii scriitori marginalizați, cât și direcții culturale necesare devenirii fericite a scrisului românesc. Timp de șapte decenii, Mariana Șora au fost și au rămas în centrul unei acțiuni culturale energice, cu valențe intelectuale și politice unice.

Propunem să se acorde doamnei Mariana Șora titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. Menționăm că această propunere de a i se acorda titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei Mariana Șora a fost făcută de domnul primar Gheorghe Ciuhandu, la inițiativa domnului Cornel Ungureanu, din partea Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor și a ÎPS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, iar referatul a fost întocmit de Biroul Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

GHEORGHE CIUHANDU

Primarul Timișoarei

Adrian Bragea


Mirela Lasuschevici

Șef Birou Relații Publice

Șef Serviciu Juridic


Red. A.C / 2 ex.