Hotărârea nr. 3/2001

3/29.01.2001 privind încetarea mandatului de consilier al domnului OVIDIU BRÎNZAN
Hotararea Consiliului Local 3/29.01.2001
privind încetarea mandatului de consilier al domnului OVIDIU BRÎNZAN


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere art.15 lit.(d) şi art.19 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală, republicată;
În baza demisiei din funcţia de consilier a domnului Ovidiu Brânzan;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se constată încetarea mandatului de consilier al Domnului OVIDIU BRÎNZAN, ca urmare a alegerii acestuia ca deputat în Parlamentul României.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
-Domnului OVIDIU BRÎNZAN;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI