Hotărârea nr. 262/2001

262/30.10.2001 privind conferirea Diplomei de Onoare a Municipiului Timişoara domnului JEAN-JACQUES BRUNNER
Hotararea Consiliului Local 262/30.10.2001
privind conferirea Diplomei de Onoare a Municipiului Timişoara domnului JEAN-JACQUES BRUNNER


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16650/18.10.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (v) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Diploma de Onoare a Municipiului Timişoara domnului JEAN-JACQUES BRUNNER, pentru întreaga sa activitate şi serviciile deosebite aduse Timişoarei.


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI