Hotărârea nr. 261/2001

261/30.10.2001 privind conferirea Diplomei de Onoare a Municipiului Timişoara doamnei MARIANNE MARXER
Hotararea Consiliului Local 261/30.10.2001
privind conferirea Diplomei de Onoare a Municipiului Timişoara doamnei MARIANNE MARXER


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16381/15.10.2001 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(v) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Diploma de Onoare a Municipiului Timişoara doamnei MARIANNE MARXER, pentru susţinerea proiectului de construcţie a Spitalului de onco-hematologie din Timişoara.


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI