Hotărârea nr. 24/2001

24/27.02.2001 privind privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului WOLFGANG CLEMENT
Hotararea Consiliului Local 24/27.02.2001
privind privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului WOLFGANG CLEMENT


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC2001 -2421/19.02.2001 al Biroului Relatii Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru cultura, invatamant, turism si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr.SC01/1209/08.02.2001 a Consiliului Judetean Timis;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(u) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala-republicata;
In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala-republicata ;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC : Se confera Titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului WOLFGANG CLEMENT, pentru contributia deosebita la afirmarea si cresterea prestigiului orasului Timisoara in plan international.


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI