Hotărârea nr. 2/2001

2/29.01.2001 privind conferirea Diplomei de Onoare a Municipiului Timişoara domnului LUCIAN DAN
Hotararea Consiliului Local 2/29.01.2001
privind conferirea Diplomei de Onoare a Municipiului Timişoara domnului LUCIAN DAN


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2000-15900/17.10.2000 al domnului Primar Gheorghe Ciuhandu ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru invăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(u) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Diploma de Onoare a Municipiului Timişoara Domnului LUCIAN DAN , pentru întreaga sa activitate sportivă de promovare naţională şi internaţională a imaginii Timişoarei.

Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI