Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 28 ianuarie 2021

Din totalul de 22 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la ședință 21 consilieri locali, absentează dl. consilier Suciu Horațiu.

A.G.A. - SC Administratie si Turism SRL

PAUZĂ

dl. consilier Kelemen Atilla: - stimați colegi haideți să începem, declar deschisă ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Târgu Mureș din data de 28 ianuarie 2021. Pe Convocator figurează 40 de proiecte de hotărâri, din care s-a retras un număr de puncte, aș da citire acestora, punctul 11, 12, 13, 14, 17, 23, 32, 33 și 38. În afara de acestea, după cum ați primit și dumneavoastră materialul, avem încă trei proiecte în Regim de urgență. Cu aceste modificări, în prima fază aș supune la vot Ordinea de zi, vă rog să votăm. Procedural domnul Papai, vă rog.

dl. consilier Papai Laszlo-Zsolt: - deci, aș dori să aflu dacă transmisia pe Facebook sa rezolvat problema tehnică prin care nu se auzea decât vorbitorul, în speță dacă eu vorbesc în maghiară se aude traducerea în română sau nu. Și aș dori să îl văd pe domnul primar la această ședință, să ne prezinte raportul despre deplasarea la Budapesta pentru că, din câte știu așa este procedura. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - tehnicul vă rog, dați răspunsul domnului consilier referitoare la transmisea Facebook. Cine poate să răspundă pentru aceasta. Aș fi foarte curios, din câte știu, nu s-a rezolvat dar aș vrea să aud de la tehnic. Vă rog, cineva să ne răspundă.

Referitor la domnul primar pot să vă dau răspunsul pentru că exact acum a intrat în sală.

Referitor la Facebook aștept răspunsul, dar aș merge mai departe între timp dacă îmi permiteți. Domnul Papai, vă rog.

dl. consilier Papai Laszlo-Zsolt: - am primit răspuns de la cineva care ne urmărește, nu merge decât în maghiară, deci nu merge traducerea.

dl. consilier Kelemen Atilla: - da, m-am așteptat la acest lucru.

A fost o solicitare din partea domnului Papai ca, cândva, în cursul ședinței de astăzi ar fi curios dânsul, referitor la raportul privind deplasarea la Budapesta pe care ați avut-o.

dl. primar Soos Zoltan: - luni dacă predau în scris este corespunzător, domnule Papai?

dl. consilier Papai Laszlo-Zsolt: - mie îmi este corespunzător, dar ar fi bine să fie un raport public totuși.

dl. primar Soos Zoltan: - și cereți pe ultimii zece ani toate rapoartele?

dl. consilier Papai Laszlo-Zsolt: - nu, nu, nu, doar deplasarea aceasta.

dl. primar Soos Zoltan: - doar a mea, bine. O să vă dau a mea, poate sunt prezenți în sală și alții care ar fi vrut să dea rapoarte, bine, sigur domnule Papai, până luni îl aveți.

dl. consilier Papai Laszlo-Zsolt: - domnule primar, nu mă înțelegeți greșit.

dl. primar Soos Zoltan: - nu înțeleg greșit.

dl. consilier Papai Laszlo-Zsolt: - în decembrie eu am spus e prima deplasare pe care eu o votez, în speranță că o fie altfel decât au fost deplasările celeilalte conduceri și în acest spirit eu mă așteptam ca astăzi să veniți și să prezentați raportul acestei deplasări.

dl. primar Soos Zoltan: - bine, am înțeles, până luni aveți în scris raportul, bine?

dl. consilier Kelemen Atilla: - ok, mulțumim.

Haideți să trecem la vot referitor la Ordinea de zi. V-am prezentat deja, deci aș vrea să votăm, vă rog.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

d-na secretar general Soos Erika: - domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, supuneți la vot anterior ordinii de zi, procesele verbale care sunt în fața dumneavoastră și care au fost comunicate domnilor consilieri, mulțumesc frumos.

dl. consilier Kelemen Atilla: - aceasta a fost intenția, ca după ce votăm Ordinea de zi să trecem la votul proceselor verbale. Avem procese verbale, înainte să procedăm la ordinea de zi, avem procese verbale ale ședințelor pe care le-am primit, este vorba despre șase procese verbale, doamna secretar putem să le votăm împreună sau trebuie să la votăm separat fiecare?

d-na secretar general Soos Erika: - separat fiecare, vă mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - atunci vă supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 3 decembrie 2020. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi abținere (Maior C., Moldovan C.)

Mulțumesc, avem 2 abțineri și 19 voturi pentru.

Vă supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 17 decembrie 2020.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi abținere (Maior C., Moldovan C.)

Mulțumesc.

Vă supun la vot procesul verbal al ședinței de îndată din data de 17 decembrie 2020.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi abținere (Maior C., Moldovan C.)

Mulțumesc.

Vă supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 28 decembrie 2020.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi abținere (Maior C., Moldovan C.)

Mulțumesc.

Vă supun la vot procesul verbal al ședinței de îndată din data de 14 ianuarie 2021.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi abținere (Maior C., Moldovan C.)

(Nu a votat dl. consilier Szabo P.)

Mulțumesc.

Vă supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21 ianuarie 2021.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi abținere (Maior C., Moldovan C.)

Mulțumesc foarte mult, astfel am epuizat procesele verbale pe care trebuia să le aprobăm

Înainte să începem cu punctul nr. 1, vreau să îmi cer scuze pentru postura în care stau dar am avut o intervenție chirurgicală și trebuie să stau așa cu piciorul ridicat.

Să trecem la proiectele de pe Ordinea de zi.

Punctul nr. 1 din Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, pentru perioada februarie -aprilie 2021.

dl. consilier Kelemen Atilla: - domnișoara Frunda.

d-na consilier Frunda Csenge Orsolya: - mulțumesc, aș dori să îl propun pe domnul Kelemen Marton.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles, mersi, dacă mai sunt alte propuneri? Domnul Călin Moldovan, vă rog,

dl. consilier Moldovan Călin: - mulțumesc domnule președinte, eu îl propun pe domnul consilier Claudiu Maior.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles, vă mulțumesc foarte mult, în acest caz înainte să continuăm, trebuie să avem o procedură de alegere, vă rog colegii să pregătească buletinele de vot. În cât timp puteți să pregătiți?

d-na secretar general Soos Erika: - 10 minute.

dl. consilier Kelemen Atilla: - 10 minute, atunci până atunci se suspendă ședința mersi.

dl. consilier Kelemen Atilla: - bine, mulțumesc domnule consilier Maior. În acest caz în care domnul Maior s-a retras și nu mai sunt alte propuneri, atunci supun la vot proiectul de hotărâre nr. 1 cu propunerea domnișoarei Frunda, cu privire la persoana mea, ca președinte pe următoarele 3 luni, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi abținere (Maior C., Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Mulțumesc mult pentru încredere și mulțumesc domnului Maior pentru înțelegere. Să mergem mai departe.

Punctul nr. 2 din Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Molnar Ervin.

dl. consilier Kelemen Atilla: - vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

Mulțumesc foarte mult.

Punctul nr. 3 din Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiților și susținerea dezvoltării economice, prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș.

dl. consilier Kelemen Atilla: - rog pe domnul director Szoverfi să ne prezinte foarte pe scurt materialul, chiar două minute, nu mai mult.

dl. director Szoverfi: - bună ziua, deci din procedura de acordare a scutirilor la plata impozitelor pe clădiri și teren, respectiv de aprobare a schemei de ajutor de minimis, pentru atragerea investițiilor și susținerea dezvoltării economice a municipiului Târgu Mureș, voi prezenta câteva aspecte.

dl. consilier Kelemen Atilla: - domnule Szoverfi, scuzați-mă că vă întrerupt, avem avizele pozitive de la toate comisiile în afară de comisia de buget, care a avizat pozitiv dar a avut o propunere. Varianta 2 conține deja acea propunere de reducere a numărului de locuri de muncă create de la un minim de cinci la trei, în cazul microîntreprinderilor?

dl. director Szoverfi: - nu, nu, deci varianta doi este făcută în urma avizului primit de la Consiliul Concurenței.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles.

dl. director Szoverfi: - a trebuit să introducem câteva articole.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles domnule Szoverfi, cred că nu trebuie să prezentați materialul să mergem mai repede, în comisia de buget, a existat o propunere cu privire la reducerea numărului minim de locuri de muncă create în cazul microîntreprinderilor, de la 5 la 3. Asta a avut votul tuturor membrilor comisiei de buget și eu aș merge mai departe pe această propunere, în formă de amendament. Dacă sunteți de acord, dacă nu sunt alte intervenții. Domnul Pui, vă rog.

dl. consilier Pui Sebastian: - mulțumesc domnule președinte, am și eu câteva amendamente pe care îmi pare rău că nu am apucat să le formulez în comisia de specialitate, o să încerc să sintetizez să fiu foarte scurt.

Primul Amendament este eliminarea de la Capitolul de obiective "Eliminarea obiectivului - sprijinirea tinerilor pentru înființarea de microîntreprinderi". Cred că atunci când vorbim de niște sume de 250.000 de euro și o societate care trebuie să aibă activitate de cel puțin un an, nu putem să ne asumăm un obiectiv de genul acesta, cred că obiectivele ar trebui să fie realiste, realizabile și pe care le putem atinge.

Amendamentul 2, ar fi eliminarea condiției de la punctul "f" din Capitolul pentru condiții care se referă la "societatea trebuie să desfășoare activități economice de cel puțin un an", iar având în vedere că beneficiile pe care le au investitorii după ce realizează o anumită investiție, una din condiții este ca investiția să fie deja realizată iar angajările să fie făcute în minimul necesar de 5 persoane pe perioadă nedeterminată. Având în vedere acestea nu văd de ce o societate nou înființată care respectă aceste criterii nu poate să beneficieze de aceste oportunități acordate de Municipiu.

Amendamentul 3, ar fi eliminarea condiției de la punctul "h", " societatea să nu aibă litigii cu Consiliul local al municipiului Târgu Mureș sau cu Municipiul Târgu Mureș", nici aici nu văd de ce am include o asemenea condiție, dacă un potențial investitor se consideră la un moment dat neîndreptățit de o anumită decizie a Executivului, sau a Consiliului local și face demersurile firești, nu văd de ce l-am izola și l-am bloca de la oportunitatea accesării unor beneficii din partea Municipiului.

Amendamentul 4, ar fi la art. 7, punctul (5) unde se vorbește despre acordarea ajutorului de minimis pentru investiția efectuată este condiționată de menținerea proprietății și destinațiacesteia pentru o perioadă de minim 3 ani de la data finalizării investiției, aș solicita ca și amendament și completarea acestuia "si menținerea locurilor de muncă nou create".

Acestea sunt cele patru amendamente, vă mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mă întorc la domnul Szoverfi să ne dea o opinie profesională referitoare la aceste amendamente.

dl. director Szoverfi: - deci referitor la primul amendament, eliminarea de la Capitolul II, Obiective și scopul schemei, sprijinirea tinerilor pentru înființarea de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, nu văd de ce ar trebui să scoatem această prevedere întrucât poate să constituie un imbold pentru tineri să înființeze întreprinderi, având în vedere că există asemenea intenții de a face.de a se acorda facilități la impozitele și taxele locale în Târgu Mureș. Asemenea proceduri de minimis se aplică și în alte orașe, pot fi accesate și de către tineri care probabil văzând că se acordă anumite facilități la plata impozitelor și taxelor se îndreaptă către acele zone.

La art. 6 lit. "f" desfășoară activități economice de cel puțin un an, aici vorbim de investiții de cel puțin 250.000 de euro, deci trebuie să facă investiția, cine se apucă acum să își facă o firmă în primul an, bănuiesc că face construcția, deci dacă nu are firma, nu are cum să aibă construcția, deci după ce își face construcția, firma se apucă de construcție, angajează persoane și bine-nțeles dacă este o afacere serioasă, atunci într-un an de zile, după un an de zile poate beneficia de aceste facilități.

Mai era încă art. 6 lit. "h" , da, aici se poate pune în discuție să nu aibă litigii cu Consiliul local sau cu Municipiul Târgu Mureș.

Și mai era art. 7 alin. (5) acordarea ajutorului de minimis este condiționată de menținerea locurilor de muncă în continuare, dacă citiți în cuprinsul procedurii.

dl. consilier Kelemen Atilla: - domnul Szoverfi, doar o întrebare și pe urmă domnul Papai, dacă investiția se realizează în nouă luni, doar ca exemplu vă spun, fiindcă terenul în sine costă 200.000 de euro și investiția e finalizată în nouă luni, de ce să excludem aceste proiecte, acestea nu le înțeleg, probabil aceasta este și ideea domnului Pui, ca și inițiator.

dl. director Szoverfi: - acesta a fost propunerea noastră, se poate face amendamente bineînțeles.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles, doar am vrut să văd, eu nu văd nici un impediment înaintea propunerii. Vă rog, domnule Papai.

dl. consilier Papai Laszlo-Zsolt: - nu îmi este foarte clar dacă vom merge pe principiul "primul venit, primul servit" pentru că avem și o limită de sumă și avem și un număr de maxim de beneficiari, 15 parcă, sau cum se va stabili?

dl. director Szoverfi: - da, în funcție de "primul venit, primul servit", deci până la epuizarea sumei.

dl. consilier Kelemen Atilla: - domnul Pui și se pregătește domnul Bălaș

dl. consilier Pui Sebastian: - da, foarte pe scurt, îl înțeleg pe domnul director dar totuși la amendamentul pe care l-am avut legat de eliminarea obiectivului, nu știu cum vede dânsul sprijinirea tinerilor, când noi discutăm aici de investiții minime care trebuie efectuate de 250.000 de euro și condiționăm să aibă și un an de activitate anterior. Cum să sprijinim tinerii să înființeze o societate sau o microîntreprindere când noi cerem deja să aibă deja un an de activitate minim. Aici nu vedeam legătura și de aceasta spuneam că trebuie să ne asumăm și niște obiective mai realiste.

Legat de punctul "f" de la Condiții, "desfășoară activități economice de cel puțin un an", aici raționamentul a fost atunci când doresc acordarea acestui ajutor de minimis la dosarul care se cere, investiția trebuie realizată deja, deci investiția e completă, realizată, de minin de 250.000 de euro, avem persoanele angajate, minim 5 persoane, pe perioadă nedeterminată, păi atunci de ce să mai condiționăm, să aibă minim un an, când noi avem investiția realizată și noi acordăm doar un beneficiu pentru investiția care deja este recepționată.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles domnule Pui. Vă rog, domnul Bălaș.

dl. consilier Bălaș Radu: - da eu știu foarte mulți tineri în preajma mea care au 250.000 de euro de investit, dar știu și vreo doi care au numai 240.000 de euro, problema e ce facem cu acela? Acela are chiar numai 240.000 de euro și nu va beneficia de minimis și dacă cunoscutul meu cu 250.000 de euro face o fabrică de cărămizi și beneficiază de minimis, deci de reducere de taxe, și celălalt prieten al meu care are doar 240.000 de euro și face tot o fabrică de cărămizi, deja prin simpla contribuție a acestui minimis noi l-am dezavantajat economic pe cel cu investiția de 240.000 de euro care va vinde cărămizie probabil mai scump și noi intervenim într-o piață sau bulversăm oarecum piața liberă și concurențială. Eu consider că orice ajutor oferim, doar unora este discriminatoriu, creează dublă măsură și întotdeauna în momentul în care eu voi vedea vreun proiect de hotărâre în acest Consiliu local care într-un fel sau altul creează dublă măsură, voi vota împotriva sau mă voi abține, firește că majoritatea va decide. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc domnule Bălaș. După cum știți avem Avizul Consiliului Concurenței, pe această temă, dar am înțeles mesajul.

O să supun la vot materialul, fără amendamente, pe urmă o să mergem pe amendamente, dacă nu trece materialul fără amendamente.

Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 6 voturi (dl. Berecki, d-na Frunda, dl. Pescar, dl. Venczi, dl. Voicu, dl. Kiss)

Cine este împotrivă? - 7 voturi

Cine se abține? - 7 voturi (dl. Bălaș, dl. Gyorgy, dl Maior, dl.Moldovan, dl. Papuc, dl. Papai, dl. Pui)

Materialul nu a trecut.

(Nu a votat dl. consilier Szabo P.)

Atunci supun la vot primul amendament, acela formulat la Comisia de buget, care propune reducerea numărului minim de locuri de muncă în cazul microîntreprinderilor de la 5 la 3. Vă rog să votați.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 3 voturi (dl. Bălaș, dl. Pescar , dl. Kiss)

Amendamentul a trecut, mulțumesc.

Domnule Pui o să vă rog să formulați fiecare amendament pe rând, vă rog primul.

dl. consilier Pui Sebastian: - Primul Amendament 1 este obiective "Eliminarea obiectivului - sprijinirea tinerilor pentru înființarea de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii".

dl. consilier Kelemen Atilla: - vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (d-na Kakassy, dl. Kelemen)

Cine se abține? - 3 voturi (dl. Bălaș, dl. Berecki , dl. Tamasi)

A trecut, mulțumesc, următorul amendament.

dl. consilier Pui Sebastian: - Amendamentul 2, eliminarea condiției din Capitolul pentru condiții de eligibilitate, de la punctul "f", "desfășoară activități economice de cel puțin un an".

dl. consilier Kelemen Atilla: - vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 6 voturi (d-na Frunda, d-na Kakassy, dl. Jakab, dl. Pescar, dl. Szabâ P., dl. Kiss)

Cine se abține? - 3 voturi (dl. Bălaș, dl. Berecki , dl. Tamasi)

A trecut, mulțumesc, următorul amendament.

dl. consilier Pui Sebastian: - următorul amendamentul ar fi eliminarea condiției de la punctul "h", tot din Capitolul pentru condiții de eligibilitate "societatea să nu aibă litigii cu Consiliul local al municipiului Târgu Mureș sau cu Municipiul Târgu Mureș".

dl. consilier Kelemen Atilla: - vreți să eliminați această prevedere?

dl. consilier Pui Sebastian: - da.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 6 voturi (dl. Maior, dl. Moldovan, dl. Papuc, dl. Pescar, dl. Pui, dl. Kiss)

Cine este împotrivă? - 11 voturi

Cine se abține? - 4 voturi (dl. Bălaș, dl. Berecki , dl. Tamasi, dl. Papai)

Amendamentul nu a trecut, următorul amendament, ultimul de fapt, nu?

dl. consilier Pui Sebastian: - da, mai era un amendament, la art. 7, punctul (5) doar completarea, să se completeze cu ...

dl. consilier Kelemen Atilla: - vă mențineți ideea să amendați acest lucru? După ce domnul Szoverfi a spus că .

dl. consilier Pui Sebastian: - da, îi spun domnului director că am analizat materialul și la art. 7 scrie foarte clar, acordarea ajutorului.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles, doar formulați și mergem mai departe.

dl. consilier Pui Sebastian: - formulez tot articolul ca să fie clar, "acordarea ajutorului de minimis pentru investiția efectuată este condiționată de menținerea proprietății și destinației acesteia pentru o perioadă de minim 3 ani de la data finalizării investiției cu excepția investițiilor în blocuri de locuințe " și completarea "și menținerea locurilor de muncă nou create".

dl. consilier Kelemen Atilla: - bine, mulțumesc, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 11 voturi

Cine este împotrivă? - 6 voturi (dl. Iszlai, d-na Kakassy, dl. Portik, dl. Szabâ, dl. Venczi, dl. Voicu)

Cine se abține? - 4 voturi (dl. Bălaș, dl. Berecki , dl. Tamasi, dl. Gyorgy) Amendamentul a trecut.

Supun la vot materialul în întregime, cu cele patru amendamente pe care le-am aprobat. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi (dl. Bălaș, dl. Papai)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Mulțumesc foarte mult.

Înainte să mergem mai departe la punctul nr. 4, avem o solicitare în scris de către domnul Roșca Titus Emil, care vrea să ia cuvântul cu privire la situația dezastruoasă a sistemului juridic al Primăriei municipiului Târgu Mureș în ședința de Consiliu de astăzi.

În primul rând, aș vrea să îl rog pe domnul Roșca Titus, ca măcar, să ne respecte, în așa fel încât, să își pună mască și să nu aibă ceva pe față, dacă tot e prezent în sala de Consiliu.

În al doilea rând, supun la vot dacă îi dăm sau nu cuvântul, eu zic și propun, ca să cerem în scris opinia domnului Roșca Titus Emil și vreau să supun la vot acum, ca să nu aștepte până la sfârșitul ședinței. Supun la vot dacă dăm sau nu dăm cuvântul domnului Roșca Titus Emil, dacă nu, atunci o să solicit ca să depună în scris observațiile. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 5 voturi (dl. Bălaș, dl. Papai, dl. Papuc, dl. Pui, dl. Venczi)

Cine este împotrivă? - 13 voturi

Cine se abține? - 1 vot (dl. Moldovan)

Deci domnul Roșca Titus Emil nu o să aibă cuvântul în această ședință. O să îl rog să ne depună în scris ca informare, ceea ce a vrut să spună. Mulțumesc.

Trecem mai departe.

Punctul nr. 4 din Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind aprobarea investițiilor private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiului Târgu Mureș.

dl. consilier Kelemen Atilla: - avem varianta 6, comisiile au cerut variante noi, au cerut încă atunci varianta 5, cea de urbanism, acum avem varianta 6. Vă rog, pe scurt, să ne prezentați varianta 6 a materialului.

d-na Arhitect șef, Miheț Dana: - buna ziua, față de varianta 5 care a cuprins și observația sau propunerea din comisia de urbanism, în varianta 6 sunt două modificări:

  • 1. Prima este în textul proiectului de hotărâre la art. nr. 3, respectiv, oferă posibilitatea pentru certificatele de urbanism valabile care au fost obținute anterior acestui certificat, în baza unor documentații de urbanism aprobate să se dea un termen până la 31 iulie, de depunere, de înregistrare a cererii de obținere a autorizației, după care, după acest termen urmând să se aplice și prevederile actualului regulament, față de art. 3 inițial care propunea termenul de 1 martie pentru toată lumea.

  • 2. La pagina 10 a Regulamentului, tot în urma discuțiilor și observațiilor, de fapt și acest art. 3 tot datorită recomandărilor primite în procesul de consultare publică s-a născut varianta 6, iar la pagina 10, la art. 14 la alineat 1 și alineat 5, prevederea aceea cu amplasarea parcărilor maxim jumătate la nivelul solului să se aplice doar pentru investițiile care au nevoie conform normativelor de mai mult de 5 locuri de parcare, în felul acesta investițiile mici și în construcțiile mai mici sunt, să zicem, favorizate tocmai pentru a nu bloca dezvoltarea și a mediului construit în oraș.

Acestea două sunt modificările propuse, în plus, față de cele convenite, discutate și agreate în Comisia de urbanism a Consiliului local . Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc foarte mult, dau cuvântul domnului Papuc Sergiu.

dl. consilier Papuc Sergiu: - la punctul nr. 3 care s-a modificat, la varianta 6, din punctul meu de vedere dacă tot prorogăm punerea în aplicare, să revenim și să nu putem o dată de aplicare, când expiră certificatul de urbanism, adică nu dăm un termen, pentru că nu depinde neapărat de investitor dacă poate să își asume și să aducă în timp până în 31 iulie, certificatele de urbanism care s-au emis fără modificarea pe care încercăm să o votăm astăzi, își produc efecte până la expirare lor. Așa e corect să fie. Adică nu dăm termen.dacă nu aduce până în 31 iulie, un investitor, poate, care dorește să facă o mega investiție în Târgu Mureș are și certificat de urbanism nu va mai putea aduce. De ce să instituim un termen, dacă tot prelungim, atunci să lăsăm până la valabilitatea certificatului de urbanism.

d-na Arhitect șef, Miheț Dana: - certificatul de urbanism are termen de 12 luni, cu posibilitate de prelungire încă 12 luni, asta înseamnă că doi ani de zile.

dl. consilier Papuc Sergiu: - și care e problema? Nu înțeleg care e problema. Nu există nicio problemă din punctul acesta de vedere.

d-na Arhitect șef, Miheț Dana: - termenul acesta a fost propus pe principiu că certificatele, să zicem, care sunt până astăzi emise, s-ar încadra în termenul de valabilitate până la 31 iulie, au suficiență maturitate încât deja investitorii să fi realizat o parte din proiectul tehnic, o parte din avize.

dl. consilier Papuc Sergiu: - aceasta este o presupunere a dumneavoastră, doamna arhitect.

d-na Arhitect șef, Miheț Dana: - nu este, o demonstrează practica.

dl. consilier Papuc Sergiu: - păi aduceți să îmi arătați dacă e așa. Haideți, doamna arhitect, să terminăm cu chestiunile acestea. Sunt presupuneri. Deci dacă s-a pus 1 martie, acum s-a pus 31 iulie, poate să fie și 1 decembrie, pentru că văd că nu este nicio chestiune logică.

dl. consilier Kelemen Atilla: - o să formulați ca și amendament?

dl. consilier Papuc Sergiu: - da, ca și amendament, pe durata maximă pe care o poate avea certificatul de urbanism, pentru ca să nu creăm ... pentru că m-au sunat... acum vă spun sincer care este rațiunea, există o.cum să vă spun.o presiune în piață, că s-ar face acest proiect de hotărâre pentru a avantaja pe cineva și vreau să elimin această chestiune și atunci toți cei care au avut certificat de urbanism emise, până la durata de maximă de valabilitate ale acestora, pentru că sunt investitori care sunt supărați, să știți, nu e în regulă, asta a fost .

dl. consilier Kelemen Atilla: - ok, ne reîntoarcem dacă o formulați ca și amendament.

dl. consilier Papuc Sergiu: - am formulat, cum să nu, „până la durata maximă a certificatului de urbanism”, atât.

dl. consilier Kelemen Atilla: - domnul consilier Papai a formulat în scris trei amendamente în scris și îi dau cuvântul.

dl. consilier Papai Laszlo-Zsolt: - eu mă bucur foarte mult că acest material a ajuns pe Ordinea de zi, cuprinde o serie de lucruri pentru care noi ne-am luptat în anii trecuți, cu arbori plantați, cu rastele de bicilete, cu locuri de încărcare pentru mașini electrice, am înțeles că simplifică destul de mult și procedura de obținere a certificatului de urbanism, în schimb aș avea încă trei amendamente.

Desigur, știți că una dintre problemele majore este lipsa acută a locurilor de parcare din cartierele de locuit, toată lumea parchează pe spatiul verde, pe terenuri de joacă și unde apucă, eu zic că trebuie să îi obligăm pe investitori să creze suficiente locuri de parcare, pentru că dacă nu sunt suficiente .în străinătate dacă omul nu are loc de parcare asigurat atunci nu își cumpără încă o mașină. La noi dacă nu are loc de parcare în cartierul în care stă, o să parcheze pe spatial public din jur, pe spatial verde, pe locuri de joacă ș.a.

Aș dori să modificăm art. 14 alin. 1 astfel încât, cum începe: pentru locuințele nou construite se vor prevedea pentru fiecare unitate de locuit minim un loc de parcare/garare dacă unitatea de locuit are o suprafață utilă mai mică de 100 m2 și două locuri de parcare/garare dacă are o suprafață utilă mai mare de 100 m2 și mai departe continuă cum scrie acolo.acesta ar fi primul amendament și să se aplice și la art. 17 la construcții mai mici.

Amendamentul doi, la sfârșitul alin. 1 din art. 14 și la sfărșitul art. 17 : se va suplimenta numărul total de locuri de parcare /garare cu un procent de 10%, pentru vizitatori, deci asta este o prevedere care se aplică în foarte multe localități din țară și trebuie să ne gândim și la vizitatorii care vin în aceste cartiere.

Amendamentul trei, desigur există o posibilitate ca realizarea acestor locuri de parcare, să nu fie posibilă din diverse motive sau investitorul să nu dorească să realizeze aceste număr minim de parcări și să îî dăm posibilitatea să răscumpere cu 10.000 de euro pe loc de parcare/garare sumă care va fi nerealizată, care va fi virată într-un cont al Primăriei din care se vor amenaja parcări publice, dar aș dori să limitez și această posiblitate, la maxim 20% din locurile de parcare minim necesare a fi realizate conform acestui Regumalament. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc foarte mult, apreciez foarte mult că vorbiți în două limbi, de aceasta nu v-am oprit cu cele două minute, la fel o să procedez și eu când nu o să conduc ședința. Dar, cât se poate să ne limităm la două minute. Domnule Maior, vă rog.

dl. consilier Maior Claudiu: - aș avea două amendamente, nu am nimic, în principiu, împotriva hotărârii, dar mi-aș dori ca Certificatele de urbanism să poate să fie scoase până.să dăm un termen de două-trei luni de zile, pentru că s-ar putea întâmpla ca să existe investitori astăzi în Târgu Mureș care au investit bani, noi o să venim și o să le spunem, domnule nu v-ați cerut Certificat de urbanism, nu puteți face nimic, deci vindeți ce aveți, sau plecați de aici din Târgu Mureș. Eu aș merge pe ideea ca să lăsăm trei luni de zile și după ce primesc Certificatele de urbanism, să mai existe un trei luni de zile. Deci undeva m-aș duce la maxim 6 luni de zile să intre în aplicare hotărârea, repet, pentru că s-ar putea întâmpla, ca la ora actuală să existe oameni care și-au cumpărat terenuri în Târgu Mureș, care doresc să construiască ceva, și noi venim peste noapte cu o hotărâre ad-hoc, spunându-i că dacă nu ai avut Certificat de urbanism nu poți ca să beneficiezi de ceea ce ai beneficiat și până acum. Deci acestea două ar fi cele două lucruri.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles, domnul consilier Papai, vă rog.

dl. consilier Papai Laszlo-Zsolt: - o scurtă întrebare. Ce este rău în acest Regulament de care ar trebui să fugă investitorii și repede - repede să scoată Certificatul de urbanism? Eu asta nu înțeleg.

dl. consilier Kelemen Atilla: - evident, nici din perspectiva mea nu este o hotărâre ad-hoc, chiar dacă o numiți așa domnule Maior, dar până la urmă, evident puteți să faceți orice amendament, vreți să reveniți? Vă rog.

dl. consilier Maior Claudiu: - eu știu că, atunci când te duci într-un anumit oraș să cumperi teren, te interesezi de anumite facilități pe care le ai sau Planul de urbanism care e aprobat, sau ce poți construi. În momentul în care te-ai dus, te-ai interesat și nu ai beneficiat de toate datele și peste noapte vi și spui schimb regula jocului în timpul jocului mi se pare absurd, dar dacă ziceți că nu e nicio problemă.

dl. consilier Kelemen Atilla: - bine, am înțeles. Domnul Papuc, vă rog.

dl. consilier Papuc Sergiu: - nu vă rețin, sub două minute. Am vrut să spun, ceea ce zicea și domnul Maior, da, dar jocul încă nu a început, până nu ai solicitat Certificatul de urbanism, nu ai început, dacă ai o cerere eventual, pentru eliberarea unui Certificat de urbanism. Jocul nu începe decât după ce depui, până nu ai depus, nu ai depus și sigur nu poate retroactiva dar putem hotărî până la urmă ce vrem, putem să prorogăm și intrarea în vigoare a hotărârii, a regulamentului, Consiliul local va hotărî, eu am zis doar, că nu e normal să acorzi un termen pentru un certificat din moment ce are valabilitate un an, dacă l-a primit ieri, eu să îl oblig să îmi aducă mai repede documentația decât își dorește, pentru că are un termen de un an, depun certificat de urbanism, trebuie să depun .în termen de un an poți să emiți autorizație. Păi dacă cu un certificat de urbanism valabil, tu îmi impui un termen mai scurt? Poate vreau să aduc în septembrie toate documentele, păi înseamnă că avizele ce mi le-ai cerut și regulamentul pe care mi l-ai solicitat să îl respect, în certificatul de urbanism am avut această problemă când s-a modificat și data trecută și nu știam când intră in vigoare, la ce se referă, cu plantarea copacilor, de aceea am spus că pe durata valabilității maxime a Certificatului de urbanism, pentru ca să te încadrezi în termen. Când se emite alt certificat, nu e neapărat să fie 12 luni plus 12 luni, când se emite alt certificat sunt alte condiții, pentru că este altul, dar acesta cu privire, cel puțin, la avizele pe care le are inserate să fie valabil și să nu acordăm noi termene, pe durata valabilității Certificatului de urbanism. Acesta este amendamentul. Atât.

dl. consilier Kelemen Atilla: - bine , vă rog, un minut.

dl. consilier Maior Claudiu: - doar pentru că a făcut referire la mine, deci nu am nimic împotrivă Sergiu, e perfect ce spui, singurul lucru pe care l-am spus eu în plus, a fost în felul următor: în momentul în care tu astăzi spui că cei care au certificate de urbanism date, doar aceia pot să meargă un an, ceilalți care până astăzi nu au scos certificate, dar ei sunt în derulare cu achiziții de terenuri, pe aceia i-ai omorât, atâta v-am spus, și atunci am spus, lăsați trei luni de zile și mergeți încă trei luni de zile, nu un an cum ai spus tu pentru certificatul de urbanism și atunci te-ai încadrat undeva la 6 luni, în care, știi că în următoarele trei luni de zile cine dorește să construiască sau cumpără astăzi, este interesat, știe exact la ce să se aștepte și mai are 3 luni de zile în care îi pune în practică. Mi se pare normal, nu am nicio problemă, e foarte logic ce zici, doar că eu am spus să nu se meargă pe un an, să se meargă doar după 3 luni de zile după obținerea Certificatului de urbanism. Atât.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc. Domnul Kiss.

dl. consilier Kiss Zoltan : - va trebui să facem o diferență între Certificat de urbanism de certificare regim tehnic și un Certificat de urbanism pentru o investiție. Cel cum spunea domnul coleg, domnul Maior, dacă într-adevăr acel investitor a fost interesat să cumpere un teren, era foarte simplu să ceară un Certificat de urbanism pentru certificare regim tehnic, avea toate datele și are deja un Certificat de urbanism. Dar să facem diferențiere și între Certificatul de urbanism pentru o anumită investiție.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles, mersi. Aș supune la vot materialul. În prima fază supun la vot punctul nr. 4, fără varianta 6, fără amendamente, dacă nu trece atunci procedăm la amendamentele propuse, vă rog să votăm.

Cine este pentru? -

Cine este împotrivă? - 18 voturi

Cine se abține? - 3 voturi (dl. Bălaș, dl. Papuc , dl. Pui)

Materialul nu a trecut, atunci mergem la amendamente. Aș ruga în prima fază pe domnul Papuc, care a fost primul, să formuleze amendamentul.

dl. consilier Papuc Sergiu: - da, la art. 3. stați că nu mai găsesc materialul la câte comunicări avem pe aici.. .să vă citesc tot articolul... art. 3, de fapt esența este: până la expirarea valabilității Certificatului de urbanism, nu 31 iulie, până la expirarea valabilității, deci nu în termen. Așa e corect să fie, pentru că la autorizare după aceea, dacă nu a adus documentele o să ne dea în judecată, pentru că el are certificat de urbanism, unde i se pun niște avize și în baza unui regulament . păi ce facem? Domnule Iszlai, ziceți dacă greșesc.

dl. consilier Iszlai Tamas: - bună ziua. Deci, Certificatul de urbanism este un act informativ la data emiterii. Dacă acele condiții din Certificat se schimbă, cu legislația care se schimbă, înseamnă că în momentul depunerii documentației pentru, de exemplu pentru Autorizație de construire, Primăria poate cere completări, în baza legislațiilor modificate. Deci a cere ca un Certificat de urbanism să fie baza pentru o anumită investiție este greșită.

dl. consilier Papuc Sergiu: -.....

d-na Arhitect șef, Miheț Dana: - acest Regulament nu propune avize în plus, ci doar reglementează niște moduri de amplasare a unor parcări, de plantare a copacilor, dacă vă uitați mai bine de 80% din prevederile acestui Regulament sunt deja aprobate, în vechi regulamente, dar din dorința de a operativiza activitatea și de a nu avea niște Certificate de urbanism stufoase, s-a solicitat să fie compilate într-un singur document pe care să îl menționăm în Certificatul de urbanism și care să fie mult mai ușor de parcurs și de respectat și de cunoscut de beneficiar, de proiectant ș.a. Nu sunt avize în plus, dimpotrivă, prin acest Regulament vor fi avize în minus pentru că la nivelul instituției, a Primăriei, se va emite un singur Aviz.

dl. consilier Papuc Sergiu: - atunci eu tot nu înțeleg de ce avem termenul de 31 iulie, eu nu înțeleg asta, de ce nu intră în vigoare de astăzi, dacă nu este nicio problemă și nu sunt avize în plus și e de bine, de ce?

d-na Arhitect șef, Miheț Dana: - pentru că, așa cum spuneam, sunt Certificate de urbanism care astăzi sunt ..., au o perioadă de maturitate în obținerea lor, unde deja inclusiv documentațiile tehnice sunt avansate cu avize obținute. De exemplu, un proiect pentru o clădire mai complicată care are deja aviz de la pompieri, de la monumente ș.a., ori dacă se aplică acest Regulament care îl obligă ca un număr de parcări să fie în subteran și să schimbe soluția tehnică, să se facă subsol, înseamnă să reia procedurile de avizare care sunt stufoase.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc doamna Arhitect șef.

d-na Arhitect șef, Miheț Dana: - din acest punct de vedere spuneam să se ofere.

dl. consilier Kelemen Atilla: - doamna Arhitect șef, vă rog, mergem mai departe, o supun la vot, deja intrăm în polemici.

dl. consilier Papuc Sergiu: - deci atunci nu e logic ce am spus eu?

dl. consilier Kelemen Atilla: - haideți să procedăm la vot, am înțeles propunerea dumneavoastră.

  • Cine este pentru? - 10 voturi (dl. Bălaș, dl.Gyorgy, dl. Maior, dl. Moldovan, dl. Papuc, dl. Papai, dl. Pescar, dl. Pui, dl. Voicu, dl. Kiss)

Cine este împotrivă? - 10 voturi

Cine se abține? - 1 vot (dl. Jakab)

Nu a trecut, ok mergem mai departe.

Domnule Papai, o să formulez eu propunerea pe baza materialului pe care mi le-ați dat, dacă cumva nu formulez bine, atunci să mă corectați.

Deci, amendamentul nr. 1 este la art. 14, care se aplică și la art. 17, unde se completează un loc de parcare/garare dacă unitatea de locuit are o suprafață utilă mai mică de 100 m2, respectiv două locuri de parcare/garare dacă unitatea de locuit are o suprafață utilă mai mare decât 100 m2 asigurată și amenajată pe terenul aferent imobilului proprietate privată. Deci această propunere se aplică și la art. 14 alin. 1 și la art. 17. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (dl. Maior)

Cine se abține? - 1 vot, dl. Moldovan

Mulțumesc, amendamentul a trecut.

Trecem la amendamentul nr. 2, la sfârșitul alin. 1 de la art. 14 și la sfărșitul art. 17: se va suplimenta numărul total de locuri de parcare/garare cu un procent de 10% pentru vizitatori, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (dl. Pescar)

Cine se abține? - 3 voturi (dl. Moldovan, dl. Maior, dl. Kiss)

Mulțumesc, amendamentul a trecut.

Amendamentul nr. 3, se completează art. 14 cu un nou alineat "8" și art. 17 cu un nou alineat "3", alineatul sună în felul următor: numărul minim de locuri de parcare/garare prevăzut de prezentul Regulament, poate fi diminuat prin achitarea unei sume de 10.000 de euro pe loc de parcare/garare nerealizat, într-un cont special, deschis prin dispoziție de primar. Sumele adunate în acest cont vor fi folosite exclusive pentru dezvoltarea parcărilor publice din Târgu Mureș și continuați aici domnule Papai, pentru că nu pot să citesc.

dl. consilier Papai Laszlo-Zsolt: -......

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles, deci prevederea se aplică la maxim 20% din locurile de parcare/garare necesare, conform acestui Regumalament. Vă rog să procedăm la vot.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (dl. Maior)

Cine se abține? - 1 vot (dl. Moldovan)

Nu a votat domnul Papuc.

Mulțumesc, amendamentul a trecut.

Domnule consilier Maior, acum mă întorc către dumneavoastră ca să îmi formulați amendamentul, vă rog.

dl. consilier Maior Claudiu: - cred că îl formulez degeaba, că din câte am văzut doriți neapărat să nu se mai construiască nimic în Târgu Mureș, haideți să vedem, poate, să intre în vigoare hotărârea așa cum este, încerc să îl fac mai... poate că îl digerați mai ușor, deci să intre în vigoare din 1 septembrie, atât.

dl. consilier Kelemen Atilla: - deci este un amendament la hotărârea în sine și nu la Regulament, așa-i? La regulament, am înțeles, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 2 voturi (dl. Moldovan, dl. Maior)

Cine este împotrivă? - 15 voturi

Cine se abține? - 4 voturi (dl. Bălaș, dl. Papuc, dl. Papai, dl. Pui)

Mulțumesc.

Acum supun la vot materialul în întregime cu amendamentele aprobate, vă rog să procedăm la vot.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (dl. Maior)

Cine se abține? - 1 vot (dl. Moldovan)

Mulțumesc, materialul a trecut.

Punctul nr. 5 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureș.

dl. consilier Kelemen Atilla: - aș avea o propunere. În cazul în care toate comisiile au avut un aviz favorabil, o să procedez direct la vot. Dacă nu sunt intervenții importante, în cazul punctului nr. 5 toate comisiile au fost de acord, îș supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (dl. Papai)

Mulțumesc, cu o abținere materialul a trecut.

Punctul nr. 6 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea Costului mediu lunar de întreținere și a Contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2021, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș și a Categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice.

dl. consilier Kelemen Atilla: - toate comisiile au dat aviz favorabil și în unanimitate după cum văd, deci supun la vot.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Materialul a trecut cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 7 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, lotizare teren și stabilire reglementări în vederea construirii de locuințe unifamiliale, str. Remetea fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent Inițiator: Ștefan Doinița-Maria.

dl. consilier Kelemen Atilla: - urbanismul a respins, celelalte comisii au mers pe votul comisiei de urbanism, tehnic nu ar fi trebuit să intre, dar practic celelalte comisii au spus doar că merg pe opinia comisiei de urbanism, în acest sens dau cuvântul d-lui Iszlai, apoi d-lui Pui și apoi supun la vot.

Dl. consilier Iszlai: - analizând această documentație, am cerut în comisia de urbanism ca străzile nou propuse pentru această lotizare să aibă o lăține minimă de 9 metri cu posibilitatea de cedare ulterioară în favoarea domeniului public, deci să nu rămână doar definitiv ca și străzi private. Între timp, elaboratorul documentației de urbanism a înțeles cerința noastră și în prezent face demersuri pentru a realiza o documentație după modificările cerute și aș dori să propun amânarea acestui material, nu retragerea.

Dl. consilier Kelemen: - adică nu respingerea, ci amânarea.

Dl. consilier Iszlai: - amânarea.

Dl. consilier Pui: - într-adevăr așa este, și eu am susținut în comisie propunerea d-lui Iszlai, de lărgire, și am avut la bază un argument care cred eu că este destul de solid, pentru că am dorit ca strada care va fi nou construită pentru 11 locuințe individuale, să corespundă tuturor normelor ca ulterior să piată fi preluată de municipalitate, dacă se dorește acest lucru. Nu neapărat condiționat. Dar ni s-a spus că strada nu se dorește să fie preluată, să fie predată municipalității, conform documentației, dar asta nu dorește constructorul în această fază în care a elaborat documentația și vrea să realizeze proiectul. Dar după ce locuințele vor fi vândute și cumpărate de alți cetățeni, ne vom trezi cu petiții la primărie în care vor solicita să preluăm strada. Iar dacă aceasta nu va corespunde, bineînțeles că ne este ușor să ne spălăm pe mâini și să spunem că nu corespunde tehnic, nu se poate prelua. De asta vreau să anticipăm puțin direcția în care se merge și cum pot evolua lucrurile și până la urmă să încercăm să punem cel puțin la nivel de egalitate și investitorul, nu neapărat să-l încurcăm, dar să ne gândim și la cei care vor cumpăra acele locuințe să poată beneficia de toate lucrurile pe care predând strada la primărie le vot avea. De la iluminat public, la deszăpezire, la asfaltare și tot ce este nevoie.

Dl. consilier Papai: - eu sunt de acord să stabilim o cerință de acum încolo, dar atunci sper că și la nr. 31 din ordinea de zi este aceeași cerință de a avea strada 9 metri lățime. Între timp eu m-am interesat și am înțeles că ei au venit inițial cu un proiect de 5 metri lățime, li s-a cerut să facă 7 metri, au făcut 7 metri, acum le cerem 9 metri. Nu știu dacă pot să facă conform proiectului, asta nu e treaba noastră, dar din câte am înțeles, str. Remetea în care se va conecta această străduță privată are 7 metri lățime. Noi cerem 9 metri pentru o stradă privată care intră într-o stradă publică de 7 metri. Nu e un pic ilogic?

Dl. consilier Kelelmen: - dau cuvântul pentru răspuns d-lui Iszlai, însă aș zice că dacă regulamentul nostru prevede să fie 9 metri, atunci e ok. În al doilea rând, am ridicat această problemă și în comisia de buget și știm foarte bine că la 31 sunt drumuri de 9 metri.

Dl. consilier Iszlai. - ca și răpuns pentru dl. Papai, corpul de stradă, domeniul public înseamnă între limitele de proprietate privată. Str. Remetea are peste 20 de metri între limitele private. Corpul de stradă constă din trotuare, din spațiul carosabil. Dvs. vă referiți la spațiul carosabil. Noi în această cerință de 9 metri, vorbim despre distanța între limitele de proprietate privată, care în acești 9 metri trebuie să fie incluse atât trotuare cât și spațiu carosabil, spațiu vertde, etc. Considerăm că 9 metri nu este o lățime așa de mare.

Dl. consilier Kelemen: - din câte am înțeles, proiectantul deja a început să facă demersurile în acest sens.

Dl. consilier Iszlai: - d-na arhitect șef ne poate răspunde.

D-na arhitect șef Miheț: - aș vrea să fac o precizare. Raportat doar la acest teren cu cele 11 loturi, la elaborarea proiectului s-au respectat toate normele în vigoare. Drumul de 7,5 metri care înseamnă două benzi de 3 metri cu un trotuar de 1,5 metri pe o parte, respctă la

lungimea sub 100 de metri și deservind loturile pe care le deservește, respectă cerințele legii. Dl. consilier și-a pus problema în perspectivă, pentru că pe porțiunea aceea cum se merge pe partea dreaptă a străzii Remetea s-ar putea dezvolta ulterior, dacă vor veni și în vecinătate alți proprietari de terenuri, s-ar putea dezvolta o stradă paralelă cu str. Remetea, ori atunci 7,5 metri s-ar putea să nu mai fie suficenți pentru că ar deveni o stradă colectoare, unde într-adevăr profilul minim este de 9 metri. Dar documentația așa cum a fost gândită și elaborată la parcela respectivă, deservind parcelele respective, de aceea a și primit toate avizele și a trecut de toate comisiile și a ajuns pe masa dvs. Nu aș vrea să se înțeleagă că documentația nu a respectat ceva din prevederile legale. Practic aici este propunerea d-lui consilier.

Dl. consilier Papai: - doar o scurtă întrebare către d-na Miheț. De ce așteaptă investitorul de 4 ani să primească actele? Că e din 2017.

Dl. consilier Kelemen: - este o întrebare retorică?

D-na arhitect șef Miheț: - documentația, în momentul în care a fost depusă, a fost analizată între primul aviz de oportunitate și documentația pe masa dvs. sunt o serie de proceduri care nu sunt toate la noi. Nu am de unde să vă răspund. La noi în instituție nu a stat, d-le consilier.

Dl. consilier Kelemen: - mulțumesc, d-na arhitect. Dar fiind faptul că am avut o singuă propunere concretă, supun la vot amânarea punctului nr. 7.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Materialul a fost amânat.

Punctul nr. 8 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind utilizarea în comun a domeniului public din zonele adiacente blocurilor de locuințe de către Municipiul Târgu Mureș și Asociațiile de Proprietari din Municipiul Târgu Mureș.

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au dat aviz pozitiv, în afara comisiei de buget, în care s-a ridicat o cerere, mă întorc către domnul director și îl întreb dacă varianta 4 deja are integrată această cerere. Cererea a fost introducerea în contractul de închiriere între Primărie și asociațiile de proprietari, obligativitatea ca aceste suprafețe să fie folosite exclusiv pentru parcări. Este inclus sau nu? Să formulăm un amendament în aceest sens.

Bine, deci varinata 4 nu include acest lucru. Domnul Călin Moldovan, vă rog.

Dl. consilier Moldovan: - am și eu câtvea nelămuriri vizavi de art. 1 care precizează, și sper să ne lămurească dl. director Moldovan, în ceea ce privește utilizarea în comun a domeniului public în zona adiacentă blocurilor de locuință, prin încheierea unor contracte de asociere între Municipiul Târgu Mureș și Asociațiile de proprietari. Or, în dispozitvul acestui articol precizează în vederea bunei utilizări a domeniului public, în sensul conservării și utilizării parcărilor dintre blocuri, aici perfect de acord cu prelungirea contractului de asociere pe o durată de 5 ani, dar în ceea ce privește întreținerea spațiilor și a zonelor verzi, a parcurilor și a gestionării deșeurilor, este cred că este o sarcina mult prea grea care va reveni către asociațiile de proprietari care nu o să reușească să îndeplinesacă aceste prevederi. Cred că gestionarea deșeurilor din zona limitrofă a blocurilor și în momentul de față asociațiile își îndeplinesc aceste sarcini pentru că întrețin unele aceste zone și la gheenele de gunoi, or, nu prea înțeleg, în principiu, ce înseamnă gestionarea deșeurilor. Vă rog, domnule director să-mi explicați.

Dl. Moldovan Florian. - referitor la ceea ce spune dl. consilier Moldovan, fac următoarea referire. Având în vedere că în zona asociațiilor de proprietari și în speță zona verde din jurul blocurilor de locuințe care aparțin asociațiilor de proprietari, respectiv gheenele de 14

gunoi, în care toată lumea din asociație aruncă gunoiul, trebuie să responsabilizăm asociațiile de proprietari pentru a urmări, asta înseamnă a gestiona, de fapt, a anunța din timp și a nu lăsa să se creeze aceste depozite clandestine care apar permanent în zona asociațiilor de prorietari. În sensul acesta, practic, e și materialul făcut, încât sprijinul asociațiilor de proprietari și implicarea asociațiilor de proprietari privind întreținerea zonelor și crearea unui climat optim pentru ceilalți locatari să vină prin această activitate a lor. Deci, să se intensifice activitatea și sprijinul pentru municipiu ca să nu mai apară aceste locații clandestine de depuneri de deșeuri. Și au sarcina, sau să aibă obligația de a anunța din timp ca municipalitatea să poată lua măsuri aferente legislației în vigoare.

Referior la spațiile de joacă, sunt anumite spații de joacă care se află chiar în zona blocurilor de locuință, de multe ori am avut probleme prin faptul că asociația dorește să se amenajeze un spațiu de joacă, după care după un an de zile dorește să desființeze pentru că e gălăgie sau pentru alte diferite aspecte, și atunci vom încerca spațiile mici, deci nu ne referim la spațiile mari care necesită întrețineri mari cum sunt spațiile de joacă mari consacrate în oraș, ci ne referim la spațiile mici care se află între blocurile de locuințe.

Dl. consilier Maior: - să înțeleg că-i punem pe locatari să anunțe, facem un telefon, cum a zis prim-ministrul, sau fostul prim-ministru, să-i facem delatori pe toți? O să vină să ne spună dinainte, vedeți că acolo o să vină x sau y să depună? Mi se pare puțin deplasat. În ceea ce privește parcurile de joacă cu poți să impui cuiva să vină să preia? În momentul în care a preluat, el trebuie să se ocupe, să toaleteze, să taie iarba, să investească niște bani. Eu aici aș face un amendament: acolo unde asociațiile de proprietari sunt de acord. Pentru că nu poți să impui la un om, preia tu toată zona verde, investește-ți tu banii, oamenii săracii acum nu au locuri de muncă, nu să se apuce în timp să... Aș face amendamentul acesta, acolo unde asociațiile de proprietari sunt de acord.

Dl. consilier Kelemen. - alte intervenții dacă sunt? Domnule Papai, în comisia de buget ați avut ideea să introducem această obligativitate. Am fost de acord cu acest lucru, însă acum nu găsesc unde am putea printr-un amendmanet concret să introducem obligativitatea de a menține, adică de a fi folosit exclusiv pentru parcări. Eventual dl. director dacă puteți să ne ajutați unde, că noi în comisie am zis că ori în procesul verbal, ori în contract, eu zic că în contract ar trebui la drepturile și obligațiile asociației de proprietari, undeva între punctele b sau să creăm un nou punct b.7.

Dl. Moldovan Florian. - trebuie trecut în contract, faceți atunci un amendament că un articol în contract, ceea ce a zis dl. consilier să fie consemnat exact.

Dl. consilier Kelemen: - obligativitatea ca aceste suprafețe să fie folosite exclusiv pentru parcări. Este absolut logic, numai formularea îmi scapă pe moment.

Supun la vot în prima fază materialul în întregime, iar dacă nu trece atunci votăm despre amendamente. La vot punctul 8.

Cine este pentru? -

Cine este împotrivă? - 14 voturi

Cine se abține? - 5 voturi (Bălaș R., Papai L., Papuc S., Pui S., Gyorgy)

(Nu au votat d-nii consilier Portik V. și Voicu B.)

Nu a trecut. Primul amendmaent se referă la obligativitatea ca aceste suprafețe să fie folosite exclusiv pentru parcări, propun ca să introducem un nou punct în contractul de asociere, la drepturile și obligațiile părților, la drepturile și obligațiile asociației de proprietari, între punctele b, un nou punct b.7 care să prevadă obligativitatea ca aceste suprafețe să fie folosite exclusiv ca parcări. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi (Maior C., Moldovan C.)

A trecut. Vă rog dl. consilier Maior să formulați amendamentul pe care o să-l supun la vot.

Dl. consilier Maior: - în ceea ce privește spațiile verzi, acolo unde asociațiile de proprietari sunt de acord să le preia și să le întrețină, pentru că nu putem obliga pe cineva să le preia, să le întrețină, să investească bani, atâta timp cât, vă dau un exemplu, pe str. Sârguinței blocul de pensionari, ce faci cu aceia? Îi dai să gestioneze spațiul verde și apoi te duci și le ceri bani ca și președinte de asociație?

Dl. consilier Kelemen: - supun la vot amendamentul d-lui consilier Maior.

Cine este pentru? - 3 voturi (Bălaș R., Maior C., Moldovan C.)

Cine este împotrivă? - 13 voturi

Cine se abține? - 4 voturi (Gyorgy A., Papai L., Pui S., Voicu B.)

(Nu a votat dl. consilier Papuc).

Amendamentul nu a trecut. Supun la vot materialul în întregime cu amendamentul aprobat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi (Maior C., Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 9 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea locației în Piața Victoriei f.n. pentru grupul statuar „Școala Ardeleană”.

Dl. consilier Kelemen: - dacă sunt intervenții?

Dl. consilier Bălaș: - noi am formulat, nu mai știu dacă am formulat în comisie sau nu, dvs. vedeți acolo mai bine, dar aveam o solicitare la comisia de cultură, la art. 2, îmi cer scuze că tot mă chinui să deschid hotărârea. La art. 3 zice se aprobă strămutarea statuii bust Nicolae Bălcescu pe B-dul Cetății, conform.... Amendamentul meu și nu mai știu dacă e și al comisiei, este: se aprobă strămutarea statuii bust Nicolae Bălcescu, pe str. Nicolae Bălcescu. Și de ce fac acest amendament, vă spun. Pentru că în primul rând această statuie nu știu dacă ne putem prea mult lăuda cu ea, nu cu personajul Nicolae Bălcescu, ci la cum arată ea. Statuia este extrem de degradată, nici nu mai ști că-i Bălcescu, nu știu dacă v-ați uitat atent la acestă statuie, probabil pe cei care-i interesează se uită mai atent, acela ar putea să fie Bălcescu, Eminescu sau Cristi Minculescu, nu-ți dai seama cine e. Statuia e așa de degradată încât efectiv nu i se mai vede fața și e așa o chestie conturată. Mai demult eu locuiam în cartierul Bălcescu, acum vreo 8-10 ani și asociația de proprietari de acolo a fost încântată să preia ei acolo într-un scuar, am vorbit și cu dl. Moldovan și există acolo un loc unde s-ar preta să fie în cartierul Nicolae Bălcescu. Dacă vrem să facem într-adevăr ceva pe locul acela de pe Bdul Cetății, să facem o statuie mai modernă, să fie non figurativă, știți că acum 4 ani noi am votat în Consiliul local să nu se mai facă statui cu fețe de oameni, că i-am cam făcut pe toți deja, să trecem și la statui din acestea mai moderne care să devină obiective turistice în adevăratul sens al cuvântului. Deci, amendamentul meu este la art. 3 în loc de B-dul Cetății, str. Nicolae Bălcescu.

Dl. consilier Kelemen: - nu vă supărați, d-le Bălaș, dare eu am înțeles atunci că statuia e atât de proastă încât vreți să o dați celor din Bălcescu că nu-i bună pentru bulevard? Că așa reiese.

Dl. consilier Bălaș: - da, se pretează la a fi statuie de cartier.

Dl. consilier Maior. - nu o să mă leg de dl. consilier vizavi de greșeala pe care a făcut-o, dar pot să vă spun altceva. Școala Ardeleană are o aprobare dată de la Sibiu și cu toții știm că, la fel și de la dl. Băciuț de aici de la Târgu Mureș, ca ea să se amplaseze lângă intrarea din Cetate. Observ acum că trebuie să mutăm o altă statuie care unora li se pare că nu chiar ok, într-un alt spațiu doar, doar să facem un loc Școlii ardelene. Nu mi se pare normal atâta timp cât există hotărâre de consiliu, s-au făcut toți pașii, s-au primit aprobările necesare de la culte, ca astăzi să ne apucăm din nou să primim aprobări și să mutăm statui doar de dragul de a le muta, poate mai trece un pic de timp și nu reușim să punem Școala Ardeleană, în schimb altă stauie am inaugurat-o deja cu mult fast, mi se pare o batjocură adusă târgumureșenilor. Din punctul meu de vedere statuia trebuie să rămână amplasamentui ei lângă Cetate, așa cum a fost votată, și cu avizele care există la ora actuală. Trebuia doar făcut soclu și adusă statuia. Nu văd de ce trebuie să schimbăm regulile jocului în timpul jocului. Dar dacă asta doriți, poate maine o să facem în albastru ca să fie mai bine. Că am înțeles că la dl. primar îi plac culorile albastre. ... Nu v-am intrerupt. Îmi place că apreciați culoarea cămășii mele, cred că din cauza asta v-ați și luat la interviu, cred că un colț albastru la Școala Ardeleană v-ar onora pe deplin, după cât gândiți dvs.

Rămân cu amendamentul, acolo unde s-au primit avizele și lângă Cetate.

Dl. consilier Kelemen: - am înțeles, d-le Maior, dau cuvântul și la colegi dar am senzația că parcă am trăi în universe paralele.

Dl. consilier Papuc: - a fost discuție în legătură cu acest proiect de hotărâre, sunt mai multe proiecte de hotărâre, am spus și atunci când l-am votat pe celălalt. Dar amplasamentul clar care a fost stabilit, a fost stabilit prin proiect de hotărâre practic similar cu acesta, exact cu amplasamentul care este în Piața Victoriei. În rest, ce s-a stabilit înainte, a fost în jurul, așa o hotărâre de consiliu cum se adoptau pe vremuri în principiu, adică să hotărâm ceva să nu facem nimic. Data trecută când am votat, am votat foarte clar: Bethlen Gabor acolo și Școala Ardeleană acolo. Simplu. Și așa s-au primit și avizele nu s-au primit altfel. Restul ce s-a discutat, că am dori să o facem și că cineva la un moment dat credea că mută statuile pe aici prin oraș și hotărârile de consiliu local sunt facultative, e altă discuție. Dar Școala Ardeleană a fost aprobată acolo și nu are rost să facem disensiuni pe această temă. Pentru că nu așa a fost. Școala ardeleană a fost aprobată exact unde o aprobăm și astăzi, în Piața Victoriei, așa este și în hotărârea trecută, au existat alte hotărâri unde s-a aprobat în principiu în jurul Cetății. Adică, în jurul Cetății putând să însemene și la intrarea în Cetate și la ieșire din Cetate. Asta e, să fie foarte clar, nu discutăm de altele. Și toate avizele s-au primit pe acest amplasament și aici e Florin Moldovan și poate confirma. Și că mutăm sau nu Nicolae Bălcescu într-un loc sau altul, e o altă discuție. Putem să mutăm oriunde, nu e important. Dar să știe toat lumea Școala Ardeleană s-a votat și am votat atunci, și cred că am și inițiat acel proiect de hotărâre, și cu Școala Ardeldană și cu Bethlen gabor, și dacă nu l-am inițiat cel puțin m-am ocupat de licitație și de toate documentele ca să se și înfăptuiască licitația, atribuirea către cei sculptori care realizează monumentele și atunci nu are rost să discută, toate avizele și toate documentele sunt pentru acest amplasament.

Dl. consilier Kelemen: - domnule Bălaș, cereți cuvântul ca și răspuns? Că ați avut deja o intervenție.

Dl. consilier Bălaș: - da, asta voiam, și eu susțin ce zice dl. Segiu Papuc, probabil dl. Maior nu mai ține minte, dare eu am făcut parte și din comisia de jurizare pentru aceste statui, sigur gusturile nu se discută, după părerea mea, erau altele mai interesante și de o parte și de alta, dar asta este, s-a schimbat votul în timpul jurizării, și s-a făcut după aceea o hotărâre de consiliu local prin care s-a aprobat. Acestea sunt statuile conform jurizării și locațiile lor sunt: Bethlen Gabor aici și Școala Ardeleană în Piata Victoriei. Există hotărâre de consiliu local, probabil dl. Maior nu-și mai aduce aminte de ea. Este și cea care zice dl. Maior, mai veche, dar bănuiesc că aceea s-a anulat sinedie aprobându-se asta nouă.

D-na consilier Frunda: - numai o scurtă intervenție legat de ceea ce a spus dl. Papuc, hotărârea prin care s-a propus de către comisia de jurizare a concepției, respectiv amplasamentul acesteia a fost făcută prin HCL 278 din 2017. Așa că nu văd nici un sens să mai discutăm de altele.

Dl. consilier Pescar: - eu doream să spun ce a spus dl. Papuc. Este ok și locul pentru Școala Ardeleană este foarte bun acolo.

Dl. consilier Papai (prin traducător): - eu nu știu, colegul consilier Maior unde sau pe ce lume trăiește. Nu am prea multe merite dar memoria mea este bună. Știu sigur că în 2018 am votat că statuia Școala Ardeleană va fi amplasată în Piața Victoriei și că vom găsi un loc potrivit pentru statuia Bălcescu, mai târziu. Chiar și atunci, am îndemnat ca statuia să fie inclusă în cartierul Bălcescu. Deci, nu înțeleg de ce trebuie să amestecăm astfel de culori acum, pentru că nu despre asta vorbim.

Dl. consilier Kelemen: - dau cuvântul la dl. Maior, înainte însă, dl. director, unde avem avizele, pe ce locație? Să clarificați acest aspect.

Dl. Moldovan Florin: - inițiat s-au obținut avizele pentru Piața Victoriei, ulterior s-a schimbat amplasamentul și s-a început reavizarea lor. Suntem într-o fază înaintată și pe o locație, la cealaltă locație în jurul Cetății, încă nu avem finalul la ultimul aviz. S-a dus, a fost la București, s-a aprobat locația, fără arcade.

Dl. consilier Kelemen: - mulțumesc, deci avizele au fost obținute pe Piața Victoriei.

Dl. consilier Maior: - dacă tot e aici dl. Florin, ați primit avizul de la Bucureșțti în ceea ce privește amplasarea statuii Școala Ardeleană lângă Cetate, fără arcade? Da sau nu.

Dl. Moldovan Florian: - de la Bucurețști s-a obținut

Dl. consilier Maior: -da sau nu. Atât.

Dl. Moldovan Florian: - pe ambele amplasamente s-a obținut un aviz.

Dl. consilier Maior: - s-a primit sau nu s-a aprimit? Da sau nu.

Dl. Moldovan Florian: - avem pentru ambele amplasamente.

Dl. consilier Maior: - deci, există. Ca să nu vorbim avioane vizavi de ce vorbește.

Dl. Moldovan Florian: - în jurul Cetății trebuia să mai primim un aviz de la Sibiu pentru amplasare.

Dl. consilier Maior: - pentru că s-a cerut să se ia acele arcade jos, lucru care s-a și trimis. Deci aveți avizul. Ca să vedeți că nu vorbim prostii. A doua, dl. Bălaș îmi pare rău că nu știți dacă există sau nu acel punct în hotărârea de consiliu care anulează cealaltă hotărâre. Nu există, dl. Bălaș. Dacă ați fi citit, ați fi văzut că nu există. Deci,nu vorbesc prostii, rămân la argumentele pe care le-am spus, Școala Ardeleană nu are dreptul să fie în altă parte, dar dacă doriți să o puneți într-un colț, cum doriți să faceți și iluminatul de Crăciun, asta e.

Dl. consilier Kelemen: - da, deci în centru, într-un colț.

Dl. viceprimar Gyorgy: - pentru dl. consilier Bălaș, referitor la amendamentul dvs., locația ar fi bine să o stabilim în amendament. Pentru că zice dl. Moldovan că riscăm să rămână în aer.

Dl. consilier Bălaș: - da sigur, dar eu acum nu am un CF să o identific. Cu dl. Moldovan am vorbit, deci, este lângă pensiunea Flora, în dreapta pensiunii Flora. Dar nu știu cum să zic eu într-o hotărâre de consiliu că în dreapta pensiunii. De aceea am zis, str. Nicolae Bălcescu, strada e lungă, acolo cartierul și blocurile acelea fac parte din str. Nicolae Bălcescu, așa încât noi neidentificând-o clar zicem str. Nicolae Bălcescum deci avem o distanță. Și dincoace era B-dul Cetății, nu ziceam B-dul Cetății topo 2343. B-dul Cetății, str. Bălcescu.

Dl. consilier Kelemen:- cred că sunteți de acord că tuturor le dau cuvântul. Vă rog să nu vă autosesizați, vă dau eu cuvântul când e cazul.

Dl. consilier Papai. - dacă dorim să spunem exact locația, este spațiul verde mărginit de blocurile nr. 10 și 6. Eu am copilărit în acel cartier și aș fi foarte bucuros dacă ar ajunge statuia acolo. Dl. Maior, eu nu înțeleg, și dl. Moldovan, dacă noi avem un HCL în vigoare care stabilește locația exactă, și normal că ultimul HCL adoptat este cel în vigoare. Dvs. de ce solicitați aviz pentru Cetate? Dacă spune clar HCL-ul că trebuie amplasat în PiațaVictoriei, de ce s-a mai pus problema Cetății?

Dl. consilier Kelemen: - stimați colegi, nu vă supărați, intrăm într-o polemică absolut, nu văd că ar conduce undeva. Dl. Maior, vreți să continuai sau aveți un argument în plus? L-am întrerupt și pe el, o să vă întrerup și pe dvs. dacă e personal.

Dl. consilier Maior: - dacă ați fi citit atent hotărârea de consiliu, ați fi văzut că în hotărârea de consiliu nu există nici un punct de anulare a vechii hotărâri. Dacă ar fi existat nu am fi putut să cerem aviz. Având în vedere că hotărârile de consiliu se pun în practică de către executivul primăriei, nu pot să vă spun altceva decât că nu citiți.

Dl. consilier Papai. - mi s-a confirmat că dvs. ați ales una din cele două hotărâri și ați aplicat care v-a convenit dvs. ceea ce nu este normal. Eu propun ca și amendament să completăm materialul și să revocăm toate HCL-urile care se referă la amplasament.

Dl. consilier Papuc: - păi așa e materialul

Dl. consilier Papai: - nu numai ăsta, și ăla, și celălalt.

Dl. consilier Papuc: - scrie.

Dl. consilier Kelemen: - dl. Maior, nu vă supărați.

Dl. consilier Maior: - numai o secundă, dar pe el de ce nu-l opriți.

Dl. consilier Kelemen: - l-am oprit, dar fiecare ați avut 4 cazuri să luați cuvântul. De fapt, conform regulamentului aveți două minute intervenție, 1 minut răspuns.

Dl. consilier Maior: - de accord, dar când

Dl. consilier Kelemen: - le-ați epuizat pe toate, am oprit pe toată lumea, și supun la vot materialul așa cum este, dacă nu trece putem să vorbim de altă locație. Varianta a II a a materialului o supun la vot. Fără amendamente, trebuie să supun orginalul. Haideți să votăm.

Cine este pentru? - 2 voturi (Kelemen A., Kiss Z.)

Cine este împotrivă? - 14 voturi

Cine se abține? - 4 voturi (Pui S., Papuc S., Bălaș R. Papai L.)

(Nu a votat dl. consilier Pescar R.)

Materialul nu a trecut.

Care sunt amendamentele, în ordine?

Dl. consilier Bălaș: - art. 3 se schimbă pe Bd. Cetății, “pe str. Nicolae Bălcescu. În spațiul mărginit de blocurile 10 și 6”. Și se renunță la “conform anexei 2”.

Dl. consilier Kelemen: - supun la vot amendamentul d-lui Bălaș.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vor Maior C.)

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

A trecut. Dl. Maior, formulați amendamentul.

Dl. consilier Maior. - conform avizului primit, el să fie pus lângă intrarea de la Cetate. În ceea ce privește aplicarea hotărârilor de consiliu, dacă s-au scos avizele pentru amândouă locurile, înseamnă că am respectat ambele hotărâri și nu cea care am dorit noi. Aviz celui care vorbește în plus.

Dl. consilier Kelemen: - hadeți să votăm amendamentul.

Cine este pentru? - 2 voturi (Moldovan C., Maior C.)

Cine este împotrivă? - 16 voturi

Cine se abține? - 3 voturi (Bălaș R., Papuc S., Pui S.)

Supun la vot materialul în întregime cu amendamentele aprobate.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi(Moldovan C., Maior C.)

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 voturi împotrivă.

Punctul nr. 10 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare pentru activitățile de salubrizare stradală, deszăpezire, colectare cadavre animale în Municipiul Târgu Mureș, și aprobarea Studiului de Oportunitate, Regulamentului de Organizare si Funcționare, Caietului de Sarcini și Proiectului de Contract pentru aceste servicii:

Dl. consilier Kelemen: - avem varianta 4? Avem varianta 4. Comisia de buget a cerut discuții în plen, urbanismul, comerțul și cultura au fost de acord. Juridicul - conform procesului verbal din comisie se propune varianta 4. Această variantă o avem. Dacă nu sunt intervenții, aș avea eu un amendament la art. 2. Mai întâi dau cuvântul d-lui Kiss.

Dl. consilier Kiss. - aș dori să am câteva completări la regulamet, dacă este corectă intervenția sau nu.

Dl. consilier Kelemen: - care regulament?

Dl. consilier Kiss: - regulamentul pentru efectuarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare. Bănuiesc că este aferent punctului 10. Sau am greșit eu.

Dl. consilier Kelemen. - este aferent. Procedural, dl. Papai.

Dl. consilier Papai: - nu știu, pe tablete avem o variantă, dl. Papuc are tipărită o altă variantă, este și o variantă 4. Ar putea cineva să prezinte materialul să știm despre ce votăm?

Dl. consilier Kiss: - la art. 11, art. 12, dacă-l corelăm și cu 16, vorbesc de regulamentul pentru efectuarea lucărilor, efectuarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare, și mai ales la spălarea balizelor de beton. Acum, este interzisă sau nu se aplică la o temperatură inferioară valorii de 7 grade. Este o aberație, toată lumea spală parbrizul la mașină, mai ales că balizele de beton nespălate, unde sunt și indicatoarele rutiere, sunt chiar periculoase. Venind dinspre Combinat începând de la scuaruri unde sunt și balize, nu-i precis că le observi seara. Asta ar fi una. Eu zic că nu e un lucru mare să le spălăm, nu costă mult. Discutăm de balizele de beton și indicatoarele rutiere.

Ar mai fi la art. 23 corelat cu 32, evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor, etc. se ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit jurnal de activitate pe timp de iarnă. Și ar mai fi la 32 indicatorii de performanță pentu serviciul public de salubrizare se refreă la: situația îndeplinii parametrilor din contractul de delegare, program orar de funcționare pe ore, zile, ritmicitatea serviciului.

Toată lumea știe ce înseamnă o urmărire prin GPS, un sistem integrat, dacă cineva are intenția de a monta pe mașini acele sisteme GPS care știu în fiecare secundă, minut locația mașinii și cum se deplasează, ar fi foarte indicat fiindcă toți operatorii care folosesc, ei spun că oferă o productivitate de aproximativ 40%. Implicit se reduc costurile. Doar atât.

Dl. consilier Kelemen: - dl. Moldovan, prezentați-ne materialul și să reflectați pe scurt și la ceea ce a zis Kiss.

Dl. Moldovan Florian: - Hotărârea de consiliu art. 1: Se aprobă regulamentul și studiul de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Târgu Mureș, conform anexei 1 si 2, care fac parte ingrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă darea în administrare a serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire printr-un serviciu cu personalitate juridică, până la data de 30.06.2021.

Caietul de sarcini se va modifica conform prevederilor art.2, adică în funcție de modul de delegare.

Cu aducerea la îndeplinire se încredințează, ADP, Direcția economică, Direcția Juridică și Direcția proiecte cu finanțare, relații cu publicul și logistivă și serviciul cu personalitate juridică căreia i se va da în administrare serviciul public de salubrizare stradală și deszăpezire.

În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public, Direcției economice, Direcție Juridice și Direcția proiecte cu finanțare, relații cu publicuol și logistică și serviciului cu personalitate juridică căreia i se va da în administrare serviciul de salubrizare stradală și deszăpezire.

Dl. consilier Kelemen: - ați citit materialul. Problema este că fondul, dacă sunt mai mai multe varinate și nu avem toți variantele respective, este o problemă. Și eu am varianta 2 aici la mine.

Dl. Moldovan Florin. - este varianta care s-a editat în funcție de discuțiile și amendamentele făcute în comisia juridică.

Dl. consilier Kelemen: - am înțeles. Problema este că nu le are toată lumea. Pe mail este.

Dl. director, puteți să-mi dați varianta ultima?

Dl. consilier Maior: - dl. Florin, poate că vă ajut dacă vă pun întrebarea. Ce se dorește să se facă, cele două lucruri - deszăpezirea și salubrizarea să o facă Primăria Târgu Mureș?

Dl. Moldovan Florian: - da, printr-un serviciu.

Dl. consilier Maior: - printr-un serviciu care, acest serviciu nu l-am văzut scris aici.

Dl. consilier Kelemen. - o să am un amendament în acest sens.

Dl. consilier Maior: - deci, printr-un serviciu să-l facă Primăria municipiului Târgu Mureș pe o perioadă de 6 luni de zile, nu?

Dl. Moldovan Florian: - nu. Să intre, conform legislației se poate atribui direct unui serviciu aparținând Municipiului Târgu Mureș, cu personalitate juridică, sau unei societăți aparținând municipiului Târgu Mureș.

Dl. consilier Maior. - de acord. Și mergând mai departe, până la atribuirea de către ADI Ecolect, sau nu are nimica

Dl. Moldovan Florian. - este modul, nu, este pentru salubrizare stradală și deszăpezire, nu pentru ... și transport deșeuri.

Dl. consilier Kelemen. - nu are nici o legătură ADI Ecolect.

Dl. consilier Maior. - eu întreb ca să înțeleagă lumea. Mulțumesc.

Dl. Primar Soos: - aș avea o scurtă precizare, pentru că am primit din partea ADI Ecolect un material referitor pentru gunoiul menajer și săptămâna viitoare foarte probabil o să avem ședință de consiliu extraordinară, acum o să discutăm doar despre stradal și deszăpezire, care trebuie despărțit de salubrizarea orașului, având în vedere că ADI Ecolect o să lanseze aceste licitații și au nevoie de votul nostru pentru a putea porni licitația pe care o așteptăm de ani de zile și să fie reglementată salubrizarea în Târgu Mureș. Din acest motiv este separat și astăzi doar stradalul și deszăpezirea este în discuție, săptămâna viitoare va intra separat legat de menajer material trimis de ADI Ecolect.

Dl. consilier Papuc: - nu pentru 6 luni îl dăm în administrare către un serviciu, ci în termen de 6 luni trebuie să se organizeze serviciul și să funcționeze. Asta e ideea. Îl dăm pe viață.

Dl. consilier Maior: - perfect de acord. Am pus întrebarea doar ca să se facă distincția pentru că e greu la consilierii care nu au fost în Cinsiliul local să înțeleagă ce înseamnă exact. A doua întrebare a mea ar fi: ce se întâmplă astăzi cu salubritatea? Noi reorganizăm pe o perioadă de 6 luni de zile ca jumătate din ce există să fie dus și făcut de societate noastră, sau un serviciu, iar cealaltă jumătate, până când ADI Ecolect, așa cum a spus și dl. Primar, va face licitația, ce se întâmplă?

Dl. consilier Kelemen: - aș ruga să ne întoarcem la Diverse, nu are legătură cu acest punct. Este o problemă reală, dar nu are, cum are legătură salubritatea cu curățenia stradală și deszăpezirea?

Dl. consilier Maior: - vă spun cum. Dacă dvs. acum vă apucați și vă organizați ca în termen de 6 luni, preconizați că în 6 luni de zile se va face licitația la județ, nu s-a făcut în 4 ani, eu preconizez că nu o să se facă nici într-un an de zile, dar să dea Dumnezeu să se facă într-un an de zile așa cum spuneți dvs., în 6 luni dați hotărâre, intervalul acela de timp în care spuneți că de acum în 6 luni de zile, rămân 3 luni care veți avea descoperit chiar dacă societatea actuală mai merge 90 de zile. De asta v-am întrebat. E foarte importantă întrebarea, dacă nu vreți

Dl. Primar Soos: - foarte pe scurt dacă-mi permiteți o să răspund, să fie clară situația. Din moment ce o să avem cu operatorul actual această înțelegere sau acest contract că 90 de zile, ea va fi valabilă până la organizarea sau finalizarea licitației Ecolect, asta putem face în momentul de față. Stradalul separat merge, deci asta va fi o altă situație, dar operatorul actual va trebui să presteze că evident, Târgu Mureșul are nevoie. Aveți dreptate. 90 de zile și până la finalizarea licitației.

Dl. consilier Maior:- nu vreau să intru în polemică.

Dl. Primar Soos: - si eu zic să nu intrăm, că o zi o să discutăm dacă intrăm acum.

Dl. consilier Kelemen: - dacă nu este altă intervenție o să formulez un amendament referitor la art. 2 din material care răspunde exact la întrebarea care este acea entitate. Amendamentul meu sună în felul următor: Se aprobă darea în administrare a serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire printr-un serviciu separat cu personalitate juridică, respectiv Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, după constituirea acestui serviciu ca serviciu de interes local cu personalitate juridică proprie, până la data de 30.06.2021. Asta este propunerea de amendament.

În prima fază supun materialul la vot fără amendament, și dacă nu trece, atunci trecem la votul amendamentului. Vă rog la vot.

Cine este pentru? - 1 vot (Pescar R.)

Cine este împotrivă? - 18 voturi

Cine se abține? - 1 vot (Bălaș R.)

(Nu a votat dl. consilier Papai L.)

Trecem al vot cu privire la amendamentul formulat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (Bălaș R.)

(Nu a votat dl. consilier Papai L.)

Vă rog să votăm materialul în întregime, cu amendamentul propus de mine.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (Bălaș R.)

(Nu a votat dl. consilier Papai L.)

Materialul a trecut cu 19 voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 15 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor terenuri din raza teritorială a Municipiul Târgu Mureș

Dl. consilier Kelemen: - varianta 3, toate comisiile au fost de accord. O să supun la vot direct în acest caz.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Papai L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

Dl. consilier Maior. - aș avea o rugăminte când mai formulați titluri, privind concesionarea unor terenuri din raza, să le și spună în titlu, că ar fi frumos să le știm, așa ca și idee.

Punctul nr. 16 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 20 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 7, către SC Therezia Prodcom SRL

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au dat aviz favorabil. Supun direct la vot.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi pentru.

Punctul nr. 17 a fost retras din ordinea de zi

Punctul nr. 18 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reînnoirea protocolului de colaborare cu ONG Germania.

Dl. consilier Kelemen: - până la urmă, hotărârea are avize pozitive de la toată lumea, dar două comisii au cerut reformularea titlului, ca să știm despre ce este vorba. Domnul director, vă rog să ne dați un alt titlu.

Dl. Moldovan Florian. - privind înnoirea protocolului de colaborare cu Tasso Germania în vederea sprijinirii activității formației de gestionare câini fără stăpân din cadrul ADP.

Dl. consilier Kelemen: - așa toată lumea știe despre ce este vorba. O să votăm ca un amendament. În prima fază supun la vot materialul în forma originală, dacă nu trece și probabil cu toții vrem să nu treacă, atunci mergem pe formula amendată, adică cu titlu modificat.

Supun la vot.

Cine este pentru? - 2 voturi (Papuc S., Pui S.)

Cine este împotrivă? - 17 voturi

Cine se abține? - 2 voturi (Bălaș R., Papai L.)

Nu a trecut. Să votăm amendamentul cu privire la titlul proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Supun la vot hotărârea în întregime.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat d-na consilier Kakassy B.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

Punctul nr. 19 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor de închiriere pentru unitățile locative cu destinația de locuințe aflate în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale Târgu Mureș și date în administrarea S.C. LOCATIV S.A

Dl. consilier Kelemen: - varianta 2, toate comisiile au avut aviz pozitiv.

Dl. consilier Moldovan: - sunt și eu de accord și e un lucru foarte bun ca aceste contracte de închiriere să se prelungească pe o perioadă de 6 luni, sigur cu posibilitate de prelungire succesivă nelimitată, ori în cazul de față aici cred că respectiva comisie ar fi avut sau ar fi trebuit să aibă în vedere anumite aspecte. Și aici mă refer strict la cheltuielile de întreținere neachitate sau care rămân neachitate către asociația de proprietari care administrează aceste locuințe sociale. Ce se întâmplă ca într-o perioadă de 6 luni, dacă decedează respectivul chiriaș, cine își asumă aceste cheltuieli de întreținere, în contextul în care primăria este proprietarul blocului, în baza legislației asociațiilor de proprietari UAT-urile care dețin imobilele cu destinația de locuință au aceleași drepturi și obligații ca și oricare proprietar, or, în acest contract sau în aceste contracte nu este cuprins acest aspect. Ce se întâmplă cu respectivii chiriași care după 6 luni de zile nu mai doresc să prelungească acest contract de închiriere cu primăria și timp de 6 luni de zile are cheltuielile de întreținere neachitate, nu este prevăzut în acest contract cine achită aceste cheltuieli către asociația de proprietari. Ș mai există și posibilitatea ca respectivii chiriași să renunțe la acest contract de închiriere, pur și simplu să abandoneze, deci fără să anunțe Locativul sau proprietarul să renunțe la aceste contracte de închiriere, sigur, părăsind apartamentul și lăsând o sumă importantă la cheltuielile de întreținere.

În ceea ce privește aceste cheltuieli de întreținere dacă prin acest contract nu sunt stipulate, mai rămâne o singură variant care asociația de proprietari va trebui să se adreseze instanței și desigur să ceară plata acestor cheltuieli de întreținere proprietarului blocului. Cine este proprietarul blocului? Primăria Târgu Mureș. Or, cred că printr-o procedută simplă am fi putut ca la întocmirea acestui contract, respectivul chiriaș preia cum este și logic, soldul cheltuielilor de întreținere zero și ca atare să renunțe la acel contract sau să predea apartamentul, cum dorește, tot cu un sold zero. Din punctual meu de vedere nu voi face nici un amndament, doar că am adus la cunoștința consiliului local aceste aspecte care într-un fel sau altul se răsfrâng asupra bugetului sau a contului primăriei care va fi la un moment dat blocat de către executor pentru plata acestor cheltuieli și desigur, pe o perioadă scurtă de timp chiriașii vor avea de suferit pentru că așa cum suntem obișnuiți în Târgu Mureș sistările din partea furnizorilor de servicii se aplică, adică rămâne blocul fără apă. Or, locuințele sociale pe ANL-uri avem sume pe care nu vreau să le denunț, foarte mari.

Dl. consilier Kelemen. - v-aș ruga dacă nu aveți amendament, să ridicați aceste probleme, am înțeles că este legat de, dar dacă nu aveți amendamente să le ridicați la diverse eventual să cereți în scris informare de la Locativ.

Dl. consilier Papai. - asta voiam și eu. Dl. Moldovan ar fi cel mai în măsură să formuleze amendamente că este expert în domeniu.

Dl. consilier Kelemen. - dar este de cord cu material. Problemele ridicate nu țin neapărat direct de acest material. Dl. Moldovan ați epuizat cele 2 minute și acel 1, dar vă rog.

Dl. consilier Moldovan: - dvs. ați precizat că sunt de accord cu materialul, da, sunt de accord, cu proceudra materialului de prelungire a contractului pe 6 luni. Este foarte bine. Și cu prelungire succesivă pe perioadă nedeterminată. Dar eu am arătat anumite aspect care ar fi trebuit adăugate în acest proiect, astfel încât urmările care vor fi, și am dat exemple, să le evităm. Tocmai la întocmirea acelui contract între SC Locativ și chiriaș stipulate foarte clar.

Dl. consilier Kelemen. - am înțeles domnule Moldovan, sunt mai multe căi de atac în aceest caz. Puteți să faceți un proiect de hotărâre, puteți să dați amendamente. Dacă nu avem amendamente, aș zice în acest caz să procedăm la vot.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 20 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în proprietatea municipalității date în administrare S.C. LOCATIV S.A

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au fost de acord. Supun direct la vot.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 21 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.)

Dl. consilier Kelemen: - urbanismul, comerțul, cultura și juridicul au avut avize favorabile. Bugetul a fost de accord cu comisia de urbanism însă a fost o abținere și un vot împotrivă. Nu sunt intervenții și supun la vot.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Pescar R.)

Cine se abține? - 1 abținere (Papai L.)

(Nu a votat d-na consilier Frunda C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă și o abținere.

Punctul nr. 22 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș

Dl. consilier Kelemen: - varianta 2, toate comisiile au fost de acord și au dat aviz pozitiv.

Dl. consilier Maior. - nu o să încep să vă spun că s-au redus posture, că nu s-au achitat datoriile chiar dacă s-a promis că într-o lună de zile se achită. În schimb o să vă spun altceva. Și aici am o întrebare d-nei secretar. Dacă s-a respectat în momentul în care s-a pus pe site, așa cum a spus varianta 1, dacă a avut aprobarea Consiliului director și dacă varinata 2 a stat în dezbatere publică. Sunt două răspunsuri simple.

Dl. consilier Bălaș: - eu așteptam, totuși, să se desființeze clubul acesta sovietic municipal. E oarecum un pas înainte că nu se mai plătesc 80 de salarii ci numai 13, trebuie să recunosc, dar e ca și cum în loc să facem vacine anticovid tratăm bolnavul cu zeamă de varză. Așa încât eu nu voi vota acest punct pentru că consider că acest club nu ar trebui să existe iar bazele sportive din Târgu Mureș ar putea fi liniștit administrate de SPUM sau ADP. Nu mai trebuie să dăm 13 salarii, sunt salariați care s-ar putea ocupa de ele din alte structure ale departamente ale primăriei.

Dl. consilier Papai. - după cum știți, eu am fost în comisia de buget în mandatul trecut și când s-a stabilit bugetul pe anul 2020, în aprilie, cei din partea CSM ne-au solicitat o sumă, parcă 4,5 milioane lei și au spus: cu asta ne achităm toate datoriile, ne strângem mâna și am încheiat bâlciul. Dl. Maior, cred că sunteți cel mai capabil să ne răspundeți de ce nu s-au achitat acele datorii în cursul anului 2020?

Dl. consilier Kelemen: - d-na secretarm dacă puteți să ne daț răspunsul pentru cele ridicate.

D-na secretar Soos. - adică la întrebarea dacă a fost postat în dezbatere publică.

Dl. consilier Kelemen: - cele două întrebări.

D-na secretar Soos. - anunțul pentru acest material a fost postat pe site în data de 10 noiembrie 2020, legea nu ne cere postare pentru fiecare variante ulterioare, s-a mai lucrat și într-adevăr în fața dvs se află variant 2 a acestui material.

Dl. consilier Maior: - mai era o întrebare: dacă exista în momentul acela hotărârea consiliului director, sau nu exista. Asta era întrebarea, pentru că nu am văzut.

Dl. consilier Kelemen: - întrebarea este retorică, sunt și eu în consiliul director, nu a existat.

Dl. consilier Maior - să-mi răpundă d-na secretar.

Dl. consilier Kelemen: - vă spun eu că sunt acolo.

Dl. consilier Maior: - după cum bine știți, actualul primar nu a achitat sumele, din cauza asta nu s-a plătit.

Dl. consilier Papuc: - anunțul e din, în 10.11.2020 s-a publicat pe site. Acum, aici e o dezbatere, cât trebuie să stea varianta 1, cât trebuie să stea varianta 2. Am avut azi un proiect de hotărâre cu varianta 6 care nu a stat pe site nici măcar 24 de ore, că a venit azi. Inițiativa de a modifica, chiar și un stat de funcții, chiar și un proiect de hotărâre, sau să-l publici, eu totdeauna am avut o dezbatere cu Prefectura dacă toate actele trebuire să stea pe site și toate proiectele 30 de zile. Prefectura zice că toate sunt normative. Păi nu e chiar așa. Aici unde modificăm ceva superspecific care nu afectează întreg Târgu Mureșul ci afectează doar persoanele care mai ocupă sau nu niște funcții, din punctual meu de vedere nu sunt acte normative, deci nu trebuie să stea 30 de zile pe site. Taxele de salubritate, da. Avem și hotărârea Înaltei Curți de Casație care ne spune treaba asta. Eu zic că suntem acoperiți din punct de vedere legal cu privire la a vota acest proiect de hotărâre.

Dl. consilier Maior: - cum puteți să spuneți așa ceva? Dacă spuneți o dată că Prefectura spune că nu ek, și după aceea spuneți domnule din punctul meu de vedere

Dl. consilier Kelemen: - supun la vot punctul 22.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Maior C., Moldovan C.)

Cine se abține? - 0

(Nu au votat d-nii consilier Papai L. si Bălaș R.)

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 2 voturi împotrivă.

Facem o pauză de 10 minute

P A U Z Ă

Dl. consilier Kelemen: - sunt proiecte de hotărâri care au fost retrase, punctul 23 a fost retras.

Punctul nr. 24 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local în anul 2021 pentru beneficiarii venitului minim garantat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, cu modificările și completările ulterioare

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au au dat aviz favorabil. Supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Papuc S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

Punctul nr. 25 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2021 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale, selecționate în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au au dat aviz favorabil. Supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Papuc S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

Punctul nr. 26 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Târgu Mureș

Dl. consilier Szabo Peter: - eu vreau să cer amânarea materialului. Mulțumesc.

Dl. consilier Kelemen: - dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot amânarea proiectului nr. 26.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Papuc S.)

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

Punctul nr. 27 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre 27 privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.036/23.12.2020 referitoare la modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale -Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au dat aviz favorabil. Supun la vot.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru.

(Nu au votat d-nii consilieri Moldovan C., Papuc S., Bălaș R. și Papai L.)

Punctul nr. 28 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 8,50 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str Narciselor, nr. 14,ap.1, către d-nul Szabo Zoltan și d-na Kovacs Agneta

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au dat aviz favorabil. Supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Papuc S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru

Punctul nr. 29 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic Avram lancu, asupra imobilului situat în Târgu Mureș, str. B-dul 1848, nr.9 înscris în Cf nr.90387/N ( A+ 30) corp C1, nr. top.3843/1/2 și trecerea imobilului respectiv în administrarea Școlii Gimnaziale Dr. Bernady Gyorgy din Târgu Mureș, pe o perioadă de 10 ani.

Dl. consilier Kelemen: - comisiile au dat aviz favorabil. Comisia de buget a cerut corectarea denumirii clădirilor din B în C1. În material a fost o neconcordanță. La cultură și la buget de fapt, s-a cerut obligativitatea ca Școala Gimnazială Bernadi să solicite evaluarea externă ARACIP pentru extindere locație.

Dl. consilier Moldovan: - ar trebui să avem în vedere răspunsul Consiliului de administrație al Liceului Tehnologic Avram Iancu, care se opune în totalitate contractării către Școala Gimnazială a respective clădiri pe o perioadă de 10 ani. În discuțiile pe care le-am avut cu dl. director al Liceului tehnologic Avram Iancu, a precizat foarte clar că acolo liceul, în clădirea respectivă își desfășoară și ei acitvitatea într-un contract de partenriat cu Școala Gimnazială Bernadi, or, și Avram Iancu are laboratoare, au sălile de clasă unde le va fi foarte greu în contextul în care această clădire trece la Școala Gimnazială Bernadi. Ceea ce am solicitat în comisie, văd că nu a fost inclus în material, deci va trebui să depunem amendament.

Dl. consilier Kelemen: - o să rezolvăm prin amendament.

Dl. consilier Maior: - l-aș rug ape dl. director de la Direcția Școli, dl. Lobonț, să ne spună dacă s-a discutat cu dl. director de la Avram Iancu, ce se întâmplă cu logistica ce există acolo?

Dl. Lobonț Horațiu: - este vorba de 4 laboratoare, din punctual meu de vedere se pot muta într-o zi, trebuie doar oameni. Acolo sunt 24 de săli de clasă din care 20 sunt folosite de Școala Gimnazială Bernadi Gyorgy din anul 2012. Iar acele laboratoare nu pot să vă spun astăzi cât sunt de folosite sau nu, dar cred că se pot muta în corpul de clădire de la urcare pe Dânbu pe partea dreaptă.

Dl. consilier Maior: - nu asta a fost întrebarea. Cu siguranță, orice se poate muta în țara asta. Întrebarea era dacă ați discutat vizavi de mutarea celor, pentru că totuși mi se pare absurd, cum de nu ați reușit cu dl. director de acolo să ajungeți la o înțelegere dacă vorbim de 4 laboratoare pentru Avram Iancu. Poate ați fi găsit o înțelegere, eu sper ca după adoptarea hotărîrii bănuiesc că oricum o adoptați că sunteți majoritari, să reușiți într-un fel să mediați ca lucrurile să meargă bine.

Dl. Lobonț Horațiu: - retragerea dreptului de administrare nu este pentru anul acesta școlar, este pentru 2021-2022, până atunci sută la sută îi vom sprijini și noi ca să le mutăm aparatura.

Dl. consilier Kelemen. - eu sunt în Consiliul director de la Bernadi și am convingerea că între cele două unități școlare poate fi găsită o înțelegere, până la urmă, din perspective mea este o intrare în normalitate, dacă timp de 8 ani marea majorittae a clădirii a fost folosită de Bernadi, cred că se poate rezolva chiar și printr-o înțelegere de acum de direcție opusă, încât Avram Iancu folosește 4 săli din clădirea respectivă.

Dl. consilier Papai: - cam asta am vrut să spun ce ați spus și dvs. Dacă 9 ani de zile au funcționat așa că era administrat de Liceu și școala avea 20 de clase liceul 4, se va inversa situația, o să fie la școală și o să folosească liceul 4. Sau nu știu care e problema.

Dl. consilier Moldovan. - întrebare scurtă pentru dl. director: dacă din 2012 sau 2013 își desfășura acolo Școala gimnazială activitatea și dl. președinte a spus că acum intră în legalitate Școala Gimneazială Bernadi, eu vă întreb, să înțeleg că până acum Școala gimnazială și-a desfășurat activitatea acolo ilegal, dacă acum intră în legalitate?

Dl. consilier Kelemen. - nu vă supărați domnule Moldovan, am zis normalitate și nu legalitate.

Dl. consilier Moldovan: - normalitate. Sau nu poate ca în continuare Școala Gimnazială Bernadi să-și desfășoare așa cum a făcut-o și până acum - activitatea, astfel încât clădirea să nu fie predată către Bernadi? Să rămână în evidența Liceului Tehnologic Avram Iancu? Nu se poate lucrul ăsta, să-și continue astfel activitatea Școala Bernadi?

Dl. Lobonț Horațiu:: - pentru acreditarea ARACIP este nevoie și de acea clădire. Ei trebuie să demnostreze că dețin spațiile necesare conform efectivului numărului de elevi. Ei astăzi dacă ar folosi doar clădirea de pe str. Gh Doja nu ar putea obține acreditarea pentru întreg efectivul de elevi.

Dl. consilier Tamasi: - ce vreau să spun și eu, de fapt, pentru extindere de locație, ca să se poate introduce și în rețeaua școalară și cu acea adresă Liceul Bernadi, e nevoie de evaluare ARACIP pe baza căreia se emite un ordin de ministru și atunci este normalitate totală.

Dl. consiler Kelemen: - supun materialul la vot.

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? - 4 (Kakassy B., Kiss Z., Pescar R., Szabo A.)

Cine se abține? - 2 (Maior C., Moldovan C.)

(Nu a votat dl. consilier Venczi J.)

Da, am făcut o greșeală, din păcate până la urmă, amendamentul este în referatul de aprobare, deci hotărârea în sine este ok, în referatul de aprobare nu a fost identificată bine clădirea, nu o să mă reîntorc, materialul a fost aprobat. Scuze de greșeală.

Punctul nr. 30 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor care vor sta la baza calculării redevențelor aferente actelor adiționale/contractelor de concesiune ce se vor încheia în cursul anului 2021.

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au dat aviz pozitiv. Supun la vot..

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. din 31 Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Planul urbanistic zonal - introducere teren în intravilan, lotizare teren și stabilire reglementări pentru construire case de locuit unifamiliale, str. Budiului fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent Inițiator: SC" MACO CONSTRUCT"SRL.

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au dat aviz pozitiv. Supun la vot.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctele nr. 32 si 33 din ordinea de zi au fost retrase.

Punctul nr. 34 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei locale de ordine publică

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au dat aviz pozitiv. Supun la vot.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi (Moldovan C., Maior C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 35 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art. 12 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au dat aviz pozitiv. Supun la vot.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Bălaș R., Papai L.)

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 2 voturi împotrivă.

(Nu a votat dl. consilier Pescar R.)

Punctul nr. 36 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 178 mp din Târgu Mureș, str. Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la SC. MACO CONSTRUCT SRL

Dl. consilier Kelemen: - este o situație interesantă. Comisia de urbanism a cerut o completare, o clarificare, și toate celelalte comisii au fost de acord cu comisia de urbanism. Aș da cuvântul cuiva din comisia de urbanism să ne explice despre ce este vorba și apoi d-nei arhitect șef să ne clarifice.

Dl. consilier Iszlai: - sigur, suntem de accord cu aceptarea acestei suprafețe de teren, dar analizând acea documentație de urbanism PUZ aprobat, prin care s-a cerut cedarea acestei suprafețe, am realizat că nu au fost prevăzute acele teșiri ale unor terenuri private ce vor rezulta în urma aprbării acestui PUZ, pentru realizarea corectă a intersecției str. Vasile Săbădeanu cu strada nou creată. Adică nu exista toate premisele pentru o funcționalitate ușoară, și pentru o vizibilitate adecvată la acea intersecție. Tocmai din această cauză am cerut să se suplimenteze această suprafață de teren cedată cu niște suprafețe în plus prin realizarea unor dezmembrări ulterioare din cele două parcele private propuse adiacent amplasate acestei intersecții.

Dl. consilier Kelemen: - d-na arhitect șef, doriți să interveniți? E vorba despre punctul 36 și cererea comisiei de urbanism cu privire la suplimentarea acestor suprafețe pentru optimizarea intersecției, dacă am înțeles bine.

D-na arhitect Miheț: - conform referatului de aprobare se menționează că este în baza PUZ-ului aprobat. Dacă dl. Moldovan care a făcut referatul poate să confirme acest lucru? Dacă este în baza documentației de urbanism aprobată, atunci este o urmare firească a hotărârii anterioare de aprobare a PUZ-ului.

Dl. consilier Kelemen: - am înțeles, și nu putem să cerem de fapt modificarea fiindcă a fost un PUZ aprobat. Doar de leghe sau... vă rog dl. Moldovan să ne clarificați.

Dl. Moldovan Florian: - la ceea ce se referă dl. consilier este racordul la strada existență să se lărgească puțin ca să aibă vizibilitate mai mare. Corpul de stradă care se creează din str. Vasile Săbădeanu s-a creat tot din bucăți cedate de către proprietarii respectivi. La reabilitarea corpului, având în vedere că este prevăzut un trotuar de 1,5 metri, se poate, în momentul în care municipiul va realiza acel corp de stradă, să îndulcească acele racorduri astfel încât să asigure vizibilitatea. Vasile Săbădeanu nu este o bretea sau o arteră foarte circulată în momentul de față și eu cred că în momentul în care vom realiza corpuri de stradă putem gândi o ușoară deschidere a acestui record la corpul de stradă privată. Având în vedere că deja este un PUZ aprobat, în faza asta nu cred că putem cere o modificare .

Dl. consilier Kelemen: - am înțeles. Supun la vot. Oricum în prima fază trebuie să supun fără amendament, dar nu a fost amendament.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Papai L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și 1 abținere.

Punctul nr. 37 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al Primei Asociațiuni a agricultorilor și Reuniunea Funebrală din Tg. Mureș și atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 390 mp situat pe str. Livezeni, nr. 69.

Dl. consilier Kelemen: - toate comisile au dat aviz favorabil. La comisia de buget au fost 4 voturi pentru și o abținere. Supun la vot.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul 38 a fost retras din ordinea de zi.

Punctul nr. 39 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Târgu Mureș și Asociația Mureș Runners, în vederea inițierii de programe de construire a unor infrastructuri adecvate desfășurării de activități sportive.

Dl. consilier Kelemen: - urbanismul și comerțul au fost de acord. Și cultura. Bugetul a cerut discuții în plen. Juridicul - contract refăcut, determinarea obligației părților, indicat valoarea cofinanțării. A avizat negativ. Este cineva care să ne prezinte, din partea asociației, proiectul?

D-na Ioana Cristescu: - bună seara, sunt reprezentanta Asociației Mureș Runners. Așa cum probabil majoritatea dintre dvs. stiu, suntem un ONG format din târgumureșeni de diferite vârste, cu diferite profesii și din diferite domenii de acrivitate pe care ne-a unit exact această pasiune, și anume sportul și mișcarea și pe care la rândul nostru vrem să o promovăm cât mai mult în cadrul comunității. Astfel venim azi în fata dvs cu porpunerea unui parteneriat pe care ni l-am dori pe termen lung, care să ne ofere posibilitatea de a ne implica activ în zona de investiții pentru sectorul sport și recreere, astfel încât să putem să colaborăm, să reușim să punem cât mai repede în mișcare câteva lucruri care ar putea fi funcționale pentru toți târgumureșenii. Acest parteneriat îl gândim de așa natură încât să nu genereze obligații reciproce din partea părților. Câteva dintre aspectele pe care noi le-am identificat și pentru care am dori să colaborăm ca să putem să le dăm drumul cât mai repede ar fi remontarea balonului pentru bazinul din Weekend, refacerea pistei de alergare de la Platoul Cornești, refacerea și dotarea vestiarului de la Platoul Cornești, acela de lângă pista de alergare. Dotarea spațiilor publice destinate târgumureșenilor cu aparate pentru fitnes. Ne-am dori foarte mult să colaborăm de asemena și pe partea de extindere a zonelor verzi sau de restaurare a parcurilor și noi vedem cumva forma asta, dacă și dvs veți fi de acord bineînțeles, o colaborare destul de strânsă prin care primăria să poată să ne spună locurile în care putem interveni concret și să putem să venim cu un sprijin financiar în aceeași direcție. Noi până acum avem câteva proiecte destul de mari și de amploare desfășurate, cum ar fi Mureș Half Marathon, concursul de anduranță Mureș 24 ore, concursuri de alergare și ciclism destinate copiilor și cu alte ocazii în timpul anului, și nu în ultimul rând aș spune colaborarea cu cei de la Tășuleasa social pentru cei 163 km din Via Transilvanica din Județul Mureș. Cam asta ar fi propunerea noastră, în funcție de curiozitățile dvs. dacă vă putem fi de folos cu ceva, suntem aici.

Dl. consilier Papuc. - aș dori să explic poziția comisiei juridice față de acest protocol de colaborare. Sunt mai multe chestiuni de lămurit. În sine, sigur că orice inițiativă de acest gen este de lăudat și trebuie să o încurajăm. Dar protocolul în sine se referă doar la remontarea balonului. Acolo dacă se poate verifica și la serviciul audit, cheltuielile de funcționare a balonului într-un an sunt de 1 milion 300 mii lei. Atâta costă ca să menținem balonul. Acum costurile acelea greu vor putea fi suportate din bugetului local, mai ales că nici nu cred că se mai impune să fie suportate din buetul local, pentru că în 2-3 luni de zile bazinul olimpic va porni. Mai avem și TCM, mai sunt și alte bazine private. Întotdeauna a fost o povară dar a fost un serviciu social pentru că nu a existat un bazin olimpic în Târgu Mureș și Primăria Târgu Mureș și-a asumat să susțină această activitate. Dar costurile anuale sunt de 1 milion 300 mii de lei. Remontarea este o sumă mică. Dar acolo cheltuielile și tehnologia care a fost folosită la momentul respectiv e foarte costisitoare din punct de vedere energetic. Ar trebui exemplificat cât e coparticiparea, ce se dorește, unde, pentru că sunt intervenții și propuneri care au nevoie de avize de autorizații de te miri ce și ar trebui fiecare, nu un protocol de colaborare groso modo așa, ci pentru fiecare direcție sau ce se dorește să se facă, să fie o hotărâre de consiliu local separată. Ca să putem so o atacăm separate și să o discutăm separat. Pentru că așa că dorim să vă ajutăm cu tot ce doriți dvs., nu se poate vota. Pentru că ne dorim multe, mulți, da nu putem să le obținem toate, toți. Și de aceea a zis comisia juridică că nu e de respins, nu e de avizat neapărat negativ, e de completat, de discutat, de îmbunătățit mai mult. Asta e opinia comisiei.

Dl. consilier Maior: - în ceea ce privește montarea balonului nu cred că ar trebui să fie o problemă chetuielile, atâta timp cât în campania electoral toți de aici v-ați asumat că în 10 zile în puneți sus, va funcționa și va fi în regulă. Apropo de chestia asta.

În al doilea rând, referitor la comisia juridică, eu nu am fost la comisie, deci eu nu am fost de accord cu ce spuneți dvs. Dar mergând mai departe și făcând abstracție de ce v-am spus, cred că e binevenit ca atunci când vine un ONG cu anumite idei și mai ales când nu îți cere bani

și te roagă să pui la punct doar ceea ce s-a făcut și să nu se distrugă mai departe, cred că e o idee lăudabilă. Iar dacă tot v-ați implicat dl. Sergiu trebuia în comisii să chemați ONG-ul și să spuneți domnule cu ce bani vii, cum vii, să nu intre materialul să-i ținem și pe oameni până la ora asta, ca acum să le spunem hai că plimbă ursu și vino peste o lună sau două.

Dl. consilier Kelemen: - de oportunitatea sau inoportunitatea balonului din Weekend putem să discutăm, eu chiar cred că ar fi oportună repornirea și chiar cred că ar fi foarte bine să găsim pe acei care le-au demontat în așa fel încât să nu poată fi montat înapoi, sau cel puțin mult mai greu, chiar putem să vorbim cine a dat ordinul direct să se demonteze așa, dar nu vreau să intrăm în astfel de detații. Am anumite probleme cu materialul și eu, dar dau în prima fază cuvântul d-nei Frunda, d-lui Kiss și d-lui Pescar.

D-na consilier Frunda. - tocmai asta voiam să spun și eu că dacă toată structura balonului nu ar fi fost distrusă, atunci am fi putut să ne mișcăm mult mai repede decât în situația asta. Cât despre acest protocol, este un protocol absolut binevenit și ne bucurăm de faptul acesta, dar cum a subliniat și colegul meu, avem nevoie de anumite precizări mai ales financiare ca să putem lua o decizie concretă. Dar sigur că da, este absolut binevenit.

Dl. consilier Kiss: - în protocolul sau contractul de colaborare, la art. 4 pct. 4 scrie foarte clar: coordonatorul să asigure finanțarea lucrărilor de întreținere, modenizare, realizare a obiectivelor prezentului protocol de colaborare. Adică dacă cineva vrea să aducă bani indiferent de unde și cum, e binevenit.

Dl. consilier Pescar: -  ...despre ce capacități este vorba și sigur că balonul acela poate

funcționa cu bani mai puțini, este fără discuție. Și eu pot să consiliez pentru că eu am făcut această chestiune, balonul meu funcționa cu bani mai puțini, aproape de aceeași mărime. Sunt soluții. În 10 ani cât am funcționat în balon, știu cam cum să facă, sigur că nu merge pe gratis, dar poate să funcționeze cu aproape jumătate suma. Dar și jumătate suma trebuie pusă de cineva sau să și-o asume cineva. Sigur că și acolo sunt niște încasări din câte am înțeles, care nu ar fi departe. Totuți este cu pierdere. Activitățile acestea cineva trebuie să și le asume și să piardă. Cât, în ce măsură trebuie să știm cine pierde, cât pierde, să nu ne trezim cu o nefăcută ca până la urmă ori să se distrugă echipamente, ori să fim puși în fața unui fapt împlinit pe care să nu-l puem duce la bun sfârșit. Clarificările acestea trebuie făcute, să știm ce disponibilități financiare implică din partea, sau ce să facem, în ce măsură, care e cererea mai completă.

Dl. consilier Bălaș: - și eu sunt cumva, în asentimentul a ceea ce a spus dl. Papuc și o să vă spun și de ce. Sigur că în sine, vine cineva să dea bani comunității și să facă ceva pentru binele multora. E intenția lăudabilă. Doar că aici ne referim la chestiuni strict juridice. Eu știu că pe domeniul public nu poate să vină cineva să înceapă să amenajeze ceva. Aici în protocol scrie că ei anunță în scris intenția de amenajare înainte cu 5 zile și dă-i bice! Ori eu știu că îți trebuie avize, autorizații, etc. și atunci ce spune dl. Papuc, că aici văd că asociația vrea să facă Calistenic parc la Platoul Cornești. Și ce face? Zice peste cinci zile facem Calistenic parc. Și și-a făcut Calistenic parc la Platoul Cornești. Cumva juridic, trebuie așa făcut protocolul acesta sau colaborarem dar eu sunt pe principiul că pentru fiecare obiectiv în parte facem o hotărâre de consiliu local. Dacă asociația Mureș Runners se gândește că în martie sau în aprilie vrea să planteze 24 de copaci în nu știu care parc. Sau să amenajeze un parc. Și atunci facem un HCl -se aprobă ca asociația împreună cu ADP să facă parcul X. Cumva juridic, pentru că vom avea probleme juridice la cum e constituit și redactat actualul protocol. Așa încât eu propun amânarea acestui punct de pe ordinea de zi și să vedem cum facem, trebuie gândit de către departamentul juridic al primăriei și cu asociația, cumva să fie în regulă, că nu poate oricine oricând să meargă pe domeniul public să facă ceva.

Dl. consilier Papuc. - raportat la ce spunea și dl. Pescar, dumnealui avea doar terenul de tenis, încălzea doar aerul. Noi aici încălzeam și apa la 28 de grade. De aceea erau cheltuielile de așa natură. 1 milion 300, s-a făcut un raport de audit la serviciul de audit din cadrul primăriei, îl poate consulta oricine. Anul trecut sau acum 2 ani. Și ce zicea dl. Bălaș la fel, asta era idea. Orice inițiativă e binevenită ca cineva să facă ceva. Dar fiecare subiect ar fi tratat ca un proiect de hotărâre, pentru vă fiecare subiect implică alte avize și alte autorizații.

Dl. consilier Kelemen:- dl. Bălaș mi-a luat cuvântul, în sensul că am vrut și eu să propun amânarea. Inițiativa este binevenită, însă am senzația că mai ales cu experiențele pe care le are asociația, care sunt foarte faine și eu personal am lucrat cu ei la Via Transilvania din partea Consiliului județean, deci asta nu e o problemă. Au experiență mai mult pe zona asta de sport, plantări și arbori și creare de spații verzi pe raza municipiului Târgu Mureș, respectiv amenajări parcuri în Municipiul Târgu Mureș, în timp ce avem serele și după cum am văzut prin amendamentul meu vrem să aibă o identitate juridică cred că este mult prea general. Trebuie să o formulăm mult mai concret din perspectiva mea. Eu cred că amânarea este o idee bună, deși din punctul de vedere al balonului de la Weekend nu este binevenită că eu cred că ar trebui să-l dăm cât mai repede echipelor și sportivilor bazinul, dar eu o să supun la vot amânarea materialului, aș reveni cu un material mult mai focusat pe anumite chestiuni, eventual mai multe, dar mult mai concrete. În propunerea de față cel mai concret este balonul respectiv evenimentele sportive care oricum le organizați și în care evident că susținerea din partea consiliului cel puțin din partea mea este fără nici o problemă existentă, Calistenic parc la Platoul Cornești există, probabil că este vorba ori de dezvoltarea acestuia ori de managementul acestuia, nu știu. Este mult prea general. Înainte să supun la vot dau cuvântul d-lui consilier Maior.

Dl. consilier Maior. - sunt de acord și eu cu amânarea, dar să nu dureze mai mult de o lună de zile până la următoarea ședință ordinară, iar executivul primăriei să se ocupe de lucru acesta. Să se întâlnească și să vină cu el.

Dl. consilier Kelemen: - eu cred că de asta trebuie să votăm amânarea ca operatorul să se ocupe de această problemă și să revină cu o propunere de contract care este mult mai focusat și mult mai concret și care să clarifice implicarea asociației respectiv a Primăriei.

D-na Ioana Cristescu: - vă mulțumim foarte mult pentru feedbeckul dat. Sunt lucruri la care probabil nu ne-am gândit pentru că nu lucrăm în administrație și nu cunoaștem aceste detalii. Bineînțeles că sunt binevenite și sunt constructive. Noi suntem peste 50 de membri. Ne dorim să avem o persoană sau eventual o echipă din primărie cu care să putem să colaborăm în așa fel încât și banii noștri și timpul nostru să fie investiți exact în cea mai bună formă. Într-adevăr raportul poate că nu este în cea mai bună formă dar am vrut măcar să știți care sunt intențiile noastre, să știți că vă puteți baza pe poi și că suntem chiar foarte hotărâți să schimbăm ceva.

Dl. consilier Kelemen: - supun la vot amânarea materialului.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

Punctul nr. 40 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind prelungirea aplicării pentru intervalul 1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021 a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 200/26.11.2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au dat aviz favorabil, supun la vot materialul.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Papai L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și 1 abținere.

Proiecte de hotărâri în regim de urgență

Punctul nr. 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș cu apărarea intereselor consiliului local- în calitatea sa de persoană vătămată în cadrul dosarului nr.174/P/2015, aflat în instrumentarea DNA- Serviciul teritorial Târgu Mureș.

Dl. consilier Tamasi: - la acest punct nu doresc să particip la dezbateri și nici la vot.

D-na consilier Frunda: - aș dori să-l numesc pe dl. Papuc Sergiu pentru reprezentarea Consiliului în acest dosar.

Dl. consilier Kelemen: - dl. consilier Papuc, acceptați?

Dacă nu sunt alte propuneri, atunci vă supun la vot, cu propunerea d-șoarei Frunda.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu au votat d-nii consilier Papuc S. si Tamasi Z.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

Punctul nr. 2 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind încetarea asocierii dintre Municipiul Târgu Mureș și S.C. Administrație și Turism S.R.L. încuviințate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 18.05.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Dl. Consilier Kelemen: - rog să ne prezinte cineva materialul, eu nu cunsc acest material.

D-na director Năznean: - acest material a fost inițiat în regim de urgență în urma solicitării și a raportului inițiat de dl. Hermann pentru Societatea Administrație și Turism, și, din punct de vedere juridic s-a luat decizia ca să se întrerupă acest contract de asociere.

Pe baza art. 24 din contractul de societate simplă, încheiată în baza HCL 191, se precizează clar că în cazul în care societatea civilă nu desfășoară activitate rentabilă, rezultatele economice fiind nesatisfăcătoare, părțile contractante pot hotărî încetarea societății înainte de expirarea duratei acesteia. În baza art. 1930 din Codul civil societatea se poate dizolva prin consimțământul părților. Propunem încetarea acestei asocieri.

Dl. consilier Pescar: - mie îmi vine să râd. Adică, dacă nu-mi convine îmi iau jucăriile și plec acasă. Dar te întâlnești cu judecătorul în drum și zice “unde pleci băiete? Stai aici”. Nu ai cum să ieși dintr-o asociere când tu ești falit. Ieși eventual dintr-o asociere într-o altă formă, adică în momentul în care ți-ai făcut socotelile, nu-i nici o problemă, sigur că poți să faci, este o hotărâre a Adunării generale, chiar te poate despăgubi cineva, ar fi foarte frumos așa să zic, domnule am 99% sau cât are, ies din asociere, îl las pe ăla cu 1% că nu-i bine. Nu se poate, nu merge așa. Este fără discuție ne râde și anulează judecătorul ieșirea din asociere. Orice act înainte de intrarea în insolvență cu 3 ani, este anulabil. Fără discuție ne facem de râs.

Dl. consilier Papuc: - aici a fost o discuție, nu din asociere. S-a făcut un contract de asociere în vederea dării în folosință a unor spații. Folosință, atât. Despre asta e vorba. Pentru că societatea intră în faliment, averea societății nu prea există, că nu prea are numai un capital social care s-a constituit la înființare. Atât. Restul, noi la momentul respectiv am dat în folosință pentru ca să desfășoare activitățile specifice hoteliere, de alimentație publică, am dat în folosință niște spații pe care le aveam. Și acum le luăm înapoi pentru că azi s-a hotărât și administratorul nu are decât să ceară falimentul. Asta hotărâm noi acum.

Dl. consilier Kelemen: - totuși am o întrebare. Art. 1 sună așa: Se aprobă încetarea asocierii dintre municipiul Târgu Mureș și SC Administrație și Turism SRl încuviințate prin HCL nr. ...

Dl. consilier Pescar: - în cazul ăsta vorbim de un fel de uzufruct, da? Este un dezmembrământ al dreptului de proprietate. Ok, renunțăm la dezmembrământul dreptului de prooprietate. Și asta este puțin discutabil, dar se poate încerca.

Dl. consilier Papuc: - ....

Dl. consilier Pescar: - da, noi trebuie să renunțăm la un contract de dare în folosință. De la un dezmembrământ al dreptului de proprietate în anumite condiții de faliment. Nu știu dacă trece. Se poate încerca.

Dl. consilier Papuc: - ....

Dl. consilier Pescar: - municipiul are calitatea de acționar, și aici este problemă.

Dl. consilier Papuc: - consiliul local are.

Dl. consilier Kelemen: - consiliul local are, este o diferență.

D-na consilier Frunda: - la ieșirea din asociere se referă la asocierea simplă care a fost înființată pe baza noului Cod civil și din această asociere se iese, care a fost înființată între SC Administrație și Turism SRL, respectiv municipiul Târgu Mureș. Deci, din această asociere cerem ieșirea, ori acest aspect nu afectează procedura de insolvență în nici un fel.

Dl. consilier Bălaș: - se cam întâmplă ce am zis, că Statul e un prost administrator, de aceea m-am și abținut la revenirea curățeniei stradale la stat, că noi avem impresia că ce buni manageri suntem. Nu suntem buni și la fel de eficienți ca privații, nu noi, consilierii locali, ci administrația, sau Statul în general. Ori acum noi aducem niște bunuri înapoi la oraș, noi am fost acolo asociați, noi am votat și asocierea, noi am votat și bugetul la SC Administrație și Turism, - adică voi, că eu am fost împotrivă - s-a votat și programul cu Să îngrijim bunicii, să dăm mâncare moca la pensionari care aveau 300 lei net în familie și acum ne străduim cumva să ne luăm bunurile înapoi, ca ce să facem, să ajungem ca societățile care sunt datoare firmei Consiliului local, să ia țeapă. Pentru că dacă noi o băgăm în insolvență, Selgros nu va mai primi 3 milioane de lei, ceilalți 27 mii 500, noi acum ne-am transformat poate cel mai mare țepar economic al orașului, că o țeapă de 3 milioane de lei să iei, nu e de ici de colo. Cam atât am vrut să zic.

Dl. consilier Kelemen: - de fapt, ce ați vrut să ziceți, domnule Bălaș. Susțineți sau nu susțineți?

Dl. consilier Bălaș: - domnule Marton, nu susțin nimic din ceea ce înseamnă această socitate comercială.

Dl. consilier Kelemen: - deci, nu susțineți materialul.

Dl. consilier Bălaș: - eu nici nu particip la vot, o să vedeți că iarăși o să fiu absent.

Dl. consilier Kelemen: - am înțeles, dacă nu participați la vot, haideți să nu participați nici la dezbateri.

Dl. consilier Bălaș: - dar de ce să nu mă lăsați să-mi spun punctul de vedere.

Dl. consilier Kelemen: - dar v-am lăsat, să nu-mi ziceți că nu v-am lăsat. V-am ascultat până la sfârșit.

Dl. consilier Bălaș; - da, aveți dreptate. Dar m-ați și certat puțin după.

Dl. consilier Papuc: - un amendament am la art. 1. Și va suna așa art 1: se revocă HCL 191 din 18 05 2017, pentru că și contractual de asociere și toate care făceau parte integrantă din hotărâre și atunci e mai corect juridic așa, dacă se revocă, nu dacă încetează asocierea.

Dl. consilier Kelemen. - sunt de acord și este mult mai

Dl. consilier Papuc: - și preambulul și tot ce, la care face vorbire.

D-na director Năznean: - dar a produs efecte hotărârea. Contractul este în vigoare și a produs efecte juridice.

Dl. consilier Pescar: - eu aș vrea să întreb, această dare în folosință a fost pe bani, cu plată, sau a fost dare în folosință fără bani?

Dl. consilier Papuc. - cu bani.

Dl. consilier Pescar. - cu bani. Atunci, bun, înseamnă că e ca un fel de client și poate renunța. Dacă e fără bani, e mai greu de renunțat.

Dl. consilier Papuc: .....

D-na director Năznean. - hotărârea a produs efecte. Este un contract, este un process verbal încheiat, au urmat și hotărâri de predare a altor mijloace fixe și nu se poate revoca doar hotărârea respectivă, constând și alte material care au produs efect.

Dl. consilier Papuc.....

D-na director Năznean. - ulterior, da. Pe baza cărora s.au făcut alte acte adiționale.

Dl. consilier Pescar. - au plătit banii?

D-na director Năznean. - nu au fost bani. A fost doar transfer de drept de folosință a bunurilor respective. Da, fără bani.

Dl. consilier Kelemen. - la ceea ce vă referiți d-na Năznean ar fi că revocăm Hotărârea CLM nr. 191 din ... și toate hotărârile subsecvente? Și toate contractele subsecvente. Așa este bine. Da?

D-na director Năznean: - da

Dl. consilier Kelemen: - că este mult mai clar din perspectiva mea decât încetarea asocierii, că încetarea asocierii este atât de general, chiar dacă este pe urmă specificat că ne referim la HCL-ul respectiv, cred că e mai bine ca art. 1 să fie revocarea HCL-ului și a tuturor contractelor subsecvente pe baza acestuia.

D-na consilier Frunda: - și oare nu se poate să rămână ambele? Să rămână și ieșirea din asociere, respectiv revocarea HCL amintite de dl. Papuc.

Dl. consilier Kelemen: - Ideea a fost că nu ieșim din asociere deci din.

Dl. consilier Papuc. ---- se reziliează.

Dl. consilier Kelemen. - contractele subsecvente.

Problema mea este că aș vrea o opinie juridică clară în acest sens

Dl. consilier Papuc: - oricum trebuie să revocăm Hotărârea, pentru că dacă nu o revocăm

Dl. consilier Kelemen: - revocăm hotărârea, cred că toată lumea este de accord. Ne trebuie o formulare corectă în acest sens care să nu lase dubii.

D-na director Năznean: - recunsc că sunt economist, nu am știut să formulăm repede, ne-am și grăbit și am făcut repede materialul.

Dl. consilier Kelemen: - nu este nici o problmeă, doamna Năznean, doar să gsim o formulare corectă în acest sens. Teoretic trebuie să ne plătească redevență, nu?

D-na director Năznean:- în urma acestei hotărâri, a rezultat în asociere municipiul intervine cu 100 mii ca și capital social și societatea intervine cu 100 mii capital social. Dar se reține din stocul de marfă care trebuia dânșii să ni-l valorifice și să nea dea suma respectivă, toate aceste bunuri mobile și imobile cu titlu gratuit de folosință.

D-na consilier Frunda: - așa avea amendamentul să fie art. 1 să aprobă încetarea asocierii și în continuare prin revocarea HCL.Nu-i bine?

Dl. consilier Papuc: - se revocă hotărârea, după aceea...... după aceea s-a semnat contractual...... Se restabilește situația anterioară. Cum doriți.

Dl. consilier Kelemen: - avem câțiva juriști aici. Putem să avem o formulare corectă? Haideți, vă rog. Aș prefer să facem repede, dar vreau să facem corect.

Dl. consilier Papuc.- se revocă HCL nr. 191 din 18 05 2017. După aceea, se dispune încetarea asocierii sau se reziliază contractual de asociere între municipiul Târgu Mureș și SC Administrație și Turism SRL. Și restul rămân nemodificate.

Dl. consilier Kelemen: - practic, schimbăm ordinea în art. 1.

Dl. consilier Papuc: da.

Dl. consilier Kelemen: - dacă nu este intervenție în acest sens

Dl. consilier Papuc: - și la art. 2 precum și a tuturor actelor premergătoare și subsecvente. Ca să fie acoperitor. Pentru că au existat și acte premergătoare și subsecvente.

Dl. consilier Kelemen: - se revocă HCL x y

Dl. consilier Papuc. - cu și toate actele premegătoare și subsecvente, și se dispune încetarea contractului de asociere între municipiu și Administrație și turism.

Dl. consilier Kelemen: - eu zic să mergem pe această variantă. Supun la vot în prima fază hotărârea în forma originală. Dacă nu trece îl rog pe dl. Papuc să formuleze încă o dată amendamentul. La vot.

Cine este pentru? -

Cine este împotrivă? - 15 voturi

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

(Nu au votat d-nii consilieri Bălaș R., Maior C., Papai L., Pui S., Papuc S.)

Nu a trecut. Îl rog pe dl. Papuc să ne citească încă o dată textul amendamentului.

Dl. consilier Papuc: - art. 1. Se revocă HCL 191 din 18 05 2017 și toate actele premergătoare și subsecvente cu punerea situației anterioare a părților. Se încetează, se dispune încetarea contractului de asociere dintre municipiul Târgu Mureș și SC Administrație și Turism SRL.

Dl. consilier Kelemen. - deci asta este forma nouă a art. 1.

Dl. consilier Kiss: - ....luat așa pe grabă o hotărâre de consiliu și dacă o introducem mâine în regim de urgență, se poate?

Dl. cosnilier Kelemen. - nu.

Dl. consilier Pescar: - să nu apărem în fața judecătorului .. acestei societăți, primăria fuge din această asociere că dă falimnet. Că oricum e mai rău decât dacă am lăsa și cerem judecătorului având în vedere că nu a performat, cineva tot răspunde, să știți.

Dl. consilier Kelemen: - supun la vot amendamentul d-lui Papuc.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Iszlai T., Kiss Z., Pescar R.)

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

(Nu au votat d-nii consilieri Bălaș R., Maior C., Papai L., Pui S., Voicu B.)

D-na consilier Frunda: - ar trebui să schimbăm și titlul proiectului.

Dl. consilier Kelemen: - vă rog să formulați un amendament.

D-na consilier Frunda. - conform amendamentului d-lui Papuc. Deci exact același titlul se schimbă în conformitate cu amendamentele votate.

Dl. consilier Kelemen: - supun la vot modificarea titlului în conformitate cu

amendamentul aprobat referitor la art. 1

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Iszlai T., Kiss Z., Pescar R.)

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

Nu au votat d-nii consilieri Bălaș R., Maior C., Papai L., Pui S., Kakassy B.)

A trecut. Și acum cu cele două amendamente aprobate, supun la vot materialul în întregime.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Iszlai T., Kiss Z., Pescar R.)

Cine se abține? - 2 voturi (Moldovan C., Jakab I.)

(Nu au votat d-nii consilier Bălaș R., Maior C., Papai L., Pui S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Punctul nr. 3 regim de urgență

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului care ocupă funcții publice și posturi de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale „Administrație,, din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș și din serviciile publice:

Dl. consilier Kelemen: - rog pe cineva să prezinte materialul.

D-na Ijac Dana: -proiectul de hotărâre are la baza Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226 / 2020 privind unele măsuri bugetar fiscal, potvit văreia indemnizațiile lunare pentru funcție de demnitate public și funcțiile asimilate acestora se mențin la nivelul afferent lunii decembrie 2020. Începând cu luna ianuarie 2021. Esența acestui proiect de hotărâre se referă la faptul că salariile angajaților primăriei rămân oarecum înghețate la nivelul lunii decembrie 2020.

Dl. consilier Bălaș: - pot fi și scăzute?

D-na Ijac Dana: - doar printr-o hotărâre a Consiliului local distinctă, dacă este cazul.

Dl. consilier Bălaș: - așteptăm, da.

Dl. consilier Kelemen: - supun la vot.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu au votat d-nii consilieri Papuc S. si Maior C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

Diverse

Dl. consilier Venczi: - aș avea o porpunere și o rugăminte executivului, dacă se poate cumva pe viitor, la taxa special de gunoi din Târgu Mureș. Având în vedere situația în care este populația Târgu Mureșului, că nu toți suntem în situația în care să putem plăti, sau să se poată plăti dintr-o dată sau din două suma respectivă, și m-am gândit și am făcut un calcul pentru 2 persoane vârstnice din pensile sau dacă unul are pensia, nu s-ar putea să plătească această sumă dintr-o bucată. Dacă eventual ne gândim pe viitor, trimestrial dacă am putea împărți sumele, ca să se poată achita taxa aceasta specială.

Dl. consilier Papai. - aș avea o rugăminte către d-na secretar, în legătură cu informările pe care le primim, dacă ar putea să completeze doamna cu 2-3 propoziții, punctul dânsei de vedere, punctul instituției de vedere, ce trebuie să facem, trebui să reacționăm, nu trebuie să reacționăm, cam asta ar urma. Adică sunt o grămadă de chestii la care nu am ce să spun. Bine că le primim, nu e bine că le primim după ce începe ședința, dar totuți niște explicații ar fi binevenite.

Dl. consilier Pescar: _.cu plata eșalonată, pentru că în oraș am auzit multe plângeri despre această plată a taxei.

Dl. consilier Kelemen: - am convingerea că aproape toți am avut sesizări în acest sens. Probabil că toți susținem, rog și pe dl. Szoverfi să încerce să identifice o soluție, că este un punct nevralgic acum, cu care stăm foarte prost.

Dacă nu sunt alte intervenții, vă mulțumesc pentru colaborare și pentru timpul acordat și declar închisă ședința.

Dl. consilier Kelemen Atilla Marton - președinte de ședință

D-na Soos Erika - Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș