PROCES-VERBAL


Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 25 martie 2021

Din totalul de 23 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la ședință 19 consilieri. D-nii consilieri Șarlea Horațiu și Maior Claudiu sunt conectați on-line. Absentează d-nii consilieri Kiss Zoltan și Suciu Horațiu.

Adunarea Generală a acționarilor - SC Locativ SA Târgu Mureș

dl. consilier Kelemen Atilla: - stimați colegi, deschid ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Târgu Mureș. Ați văzut convocatorul, am avut 32 de proiecte pe ordinea de zi din care s-au retras trei.

Începem prin a lua act de informările pe care le-am primit, 14 la număr, și aș supune la vot procesul verbal pe care l-ați primit pe tablete, a ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 12 martie. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Maior Claudiu: - pentru

dl. director Szoverfi Laszlo: - mă scuzați, dl. consilier Șarlea dorește să intre online, are Covid, acum am fost anunțați.

dl. consilier Kelemen Atilla: - da, desigur, să intre și dl. Șarlea. Este deja? Să-mi spuneți când este, să pot întreba și pe dânsul.

Înainte să intrăm în proiectele de hotărâre, avem o cerere de luare de cuvânt, adresată de către Reum Care în numele Consiliului de reprezentare a Grupului de acțiune al furnizorilor privați licențiați în domeniul social. În numele cărui grup de lucru, dl. Ludescher Lâszlo de la Caritas ar lua cuvântul și eu aș propune să le oferi acum înaintea ședinței posibilitatea să se adreseze Consiliului. Dacă există vreo problemă cu asta, sau intervenție? Dacă nu, atunci că rog dl. Ludescher, aveți cuvântul.

Dl. Ludescher Laszlo: - bună ziua, mulțumesc pentru posibilitatea. Aș dori să vorbesc puțin despre activitatea noastră, despre școpurile noastre, despre colaborarea cu primăria și consiliul local Târgu Mureș. O data, despre trecut aș dori să vorbesc.

Deja din anii 90 Târgu- Mureș dispune de o gamă variată de servicii sociale private, profesionale. Totuși până în prezent nu a existat o relație serioasă de parteneriat între Primăria Târgu Mureș și sfera socială privată. Relația fostei conduceri a Primăriei și a DAS-ului cu furnizorii sociali privați a avut următoarele caracteristici: neglijarea domeniului social, lipsa echității public-privat, lipsa transparenței, discriminare în contractarea serviciilor sociale (cu unii s-au semnat convenții de parteneriat, cu alții nu), neglijarea convențiilor pe baza Legii 34/1998 în privința respectării termenelor de plată, neatragerea în elaborarea strategiei sociale a municipiului etc.

Din fericire, în prezent s-au schimbat lucrurile. Din 2021 observăm deja o schimbare a atitudinii domnului primar, a consilierilor locali și a noii directoare a DAS-ului. Sperăm că noua conducere a orașului va fi deschizător de drumuri în mai multe domenii. Astfel, va exista un parteneriat real între autoritatea locală și furnizori sociali privați.

Vă rugăm să primiți mulțumirile și recunoștința noastră că pentru anul acesta s-a extins scutirea de taxe și impozite pe clădirile în care ne desfășurăm activitatea cu scop social.

De multe ori percepția despre furnizorii sociali privați se epuizează în concepția că aceștia ”cer numai bani” - de aceea considerăm că este deosebit de important conștientizarea contribuției noastre la rezolvarea problemelor sociale din municipiu. Furnizorii de servicii sociale sunt un avantaj pentru comunitate, ei fiind nu doar participanți, ci și investitori importanți care produc dezvoltare în comunitate.

În prezent în Municipiul Târgu Mureș există un număr de 24 de furnizori privați de servicii sociale acreditate, ONG-uri locale.

În anul 2019, la nivelul orașului s-a constituit Grupul de Acțiune al acestora. Scopul constituirii grupului a fost reprezentarea furnizorilor acreditați de servicii sociale privați în relația cu Consiliul Local și Primăria municipiului Târgu Mureș, respectiv Direcția de Asistență Socială.

Conform datelor asigurate de 18 organizații neguvernamentale din cele 24 care ni s-au alăturat, în anul 2019 aceștia au atras suma de 2,9 milioane, aproape 3 milioane de euro pe plan local, și au furnizat lunar 61 de servicii (licențiate și nelicențiate) pentru 1570 de beneficiari. Din această sumă doar 13% provenea din bugetul local al municipiului Târgu Mureș. De aici putem observa că finanțarea serviciilor sociale din fonduri publice locale este extrem de mică. Totodată este foarte important de menționat că 46% din cheltuielile acestor organizații reprezintă salariul angajaților, iar taxele și impozitele pe aceste salarii se întorc în bugetul statului.

În anul 2019, cele 18 ONG-uri respondente au lucrat cu 249 de angajați, 176 angajați de specialitate și 73 indirecți. La cei aproape 250 de angajați se mai adaugă și 302 de voluntari. Atragerea lor iarăși necesită o mare investiție de timp și resurse.

Am operat cu datele din 2019, deoarece datorită pandemiei datele din 2020 nu sunt relevante.

În prezent, în Municipiul Târgu-Mureș pot fi accesate 56 de servicii licențiate, dintre care 17 publice și 39 private. Acest lucru înseamnă că 70% din serviciile sociale licențiate sunt furnizate de actori privați, iar 30% de cei publici. Dacă luăm în considerare că furnizorii privați mai au 22 de servicii sociale nelicențiate, procentul se schimbă la 78%-22% în favoarea actorilor privați.

Credem că buna gestionare a banilor publici ar indica o schimbare majoră privind aceste numere procentuale.

Serviciile oferite de către noi sunt servicii sociale și socio-medicale ca: activități educaționale, de corepetare și de dezvoltare pentru copii marginalizați, consiliere, integrare pe piața muncii, asistență medicală, kinetoterapie, recuperare neuromotorie, servicii pentru persoane cu dizabilități, îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice, recuperare persoane cu dizabilități și persoane vârstnice, socializare, centre de zi și rezidențiale etc.

Dorim reala existență și funcționare a parteneriatul public-privat în domeniul social, deoarece serviciile publice și private numai împreună pot dezvolta comunitatea pe termen lung. Pentru autoritățile locale e mult mai eficient să finanțeze serviciile sociale private, deoarece astfel cu bani mai puțini poate să satisfacă nevoile mai multor pături de nevoiași din municipiu.

Există mai multe beneficii legat de această colaborare. Dacă sunt implicate cu ONG-uri, atunci:

  • - este o mai bună acoperire a nevoilor de servicii sociale ale comunității,

deoarece ONG-urile sunt caracterizate prin flexibilitate și creativitate.

  • - Crește calitatea serviciilor oferite, astfel crește și nivelul de trai în oraș, fiindcă toate instituțiile implicate în parteneriat contribuie cu expertiză complementară și resurse, ajutând la îmbunătățirea serviciului oferit.

  • - Sistemul privat vine cu inovație, cu metodologie nouă și experiența din lucrul direct cu beneficiarii serviciilor sociale.

  • - Prezența voluntarilor este mai frecventă în rândul furnizorilor privați decât în rândul furnizorilor publici.

  • - Înființarea de servicii publice neexistente este mai costisitoare decât achiziționarea lor.

  • - ONG-urile dețin parteneriate internaționale care le oferă programe de formare continuă.

  • - Utilizarea resurselor ONG-urilor: a angajaților, a cunoștințelor și experiențelor lor profesionale, este un atu.

  • - Pentru autoritățile locale, atât pe termen scurt cât și pe termen lung, e mult mai eficient să finanțeze serviciile sociale private pentru a satisface nevoia de asistență a persoanelor vulnerabile din comunitate, mai ales că se susține astfel și diminuarea dependenței de asistență socială și se garantează accesul la servicii sociale de calitate. După consultări și o ședință pe Zoom cu furnizorii de servicii sociale, în bugetul propus de DAS sunt prevăzute următoarele sume pentru următoarele servicii:

  • 1. 1.354.360 lei pentru contractarea a 4 servicii licențiate, respectiv

1.000.000 lei în formă de sumă nerambursabilă pe baza Legii 350/2005 pentru toate serviciile licențiate și nelicențiate (în jur de 60).

  • 2. 1.134.300 lei pe baza Legii 34/1998 pentru serviciile licențiate care au depus

proiect în 2020 (în total 17 servicii)

Cum actualmente strategia de finanțare pe acest an nu se mai poate schimba, vă rugăm să votați această propunere care va fi punctul 5.

Suntem în cunoștință de cauză că datorită proiectelor depuse în 2020 nu se poate trece anul acesta la convenții de prestări servicii sociale, dar suma alocată subvențiilor nu acoperă nici necesitățile minime ale furnizorilor, ba mai mult, exclude furnizorii nelicențiați, care la rândul lor oferă servicii sociale benefice locuitorilor orașului. Totodată atragem atenția că parteneriatul real în viitor se poate realiza doar prin contractarea serviciilor sociale.

Dorința noastră este ca din anul 2022 să intrăm cu aceste servicii pe contractarea acestor servicii.

Permiteți-mi să vă prezint câteva fotografii despre activitățile noastre zilnice.

Ceea ce nu poate fi transmis prin numere și diagrame, poate nici prin ilustrații, este impactul ONG-urilor în comunitate și în viețile persoanelor îngrijite.

În numele tuturor furnizorilor privați din domeniul social din Târgu-Mureș vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție, suntem împreună cu colegele noastre Magda de la fundația Mâini Dibace și Gomboș Marinela de la Fundația Reum Care.

dl. consilier Kelemen Atilla: - dacă există întrebări?

d-na consilier Frunda Csenge: - doar o foarte scurtă intervenție, vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, este un ajutor imens și sper cum ați spus și dvs., ca de acum încolo să reușim să conlucrăm mai bine.

dl. consilier Maior Claudiu: - felicitări pentru ceea ce fac domnii.

Mi-ar fi plăcut foarte mult să aud ce propuneri reale are pentru anul acesta, pentru că pentru anul 2022n la fel o să vedeți bugetul care va fi aprobat.

Mi-ar fi plăcut foarte mult să fi auzit dacă au avut colaborări cu cei din primărie, și aici vorbesc de Direcția Asistență Socială, și dacă imaginile vorbesc mai mult decât cifrele, cred că și cei de la DAS ar fi avut destule imagini, numai la câte au participat foștii consilieri, ca să nu vorbim de fosta administrație, cred că puteau aduce un teanc de imagini.

Mi-ar fi plăcut foarte mult ca cel care prezintă să fi știut măcar literar limba română perfect, pentru că aveți aparate acolo care pot traduce limba maghiară.

Vă mulțumesc, vă doresc mult succes și sper ca de acum încolo Consiliul local să voteze cât mai mulți bani ca să aibă astfel de colaborări.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc, domnule consilier.

Stimați colegi, dacă-mi permiteți, începem să discutăm proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Am înțeles că ni s-a alăturat și

dl. p. secretar Szoverfi Laszlo: - domnule președinte, v-aș ruga să supuneți la vot ordinea de zi cu materialele.

dl. consilier Kelemen Atilla: - bine. Am înțeles că ni s-a alăturat și dl. consilier Șarlea care din păcate, din câte am înțeles are Covid, îi doresc însănătoșire grabnică și bine ați venit!

Supun la vot ordinea de zi a ședinței de azi. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Maior Claudiu: - pentru

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 21 voturi pentru.

dl. consilier Kelemen Atilla: - vă mulțumesc. Avem un material în regim de urgență pe care nu știu unde îl am. Stimați colegi, avem și un material în regim de urgență, un proiect similar cu cele 7 sau 8, reglementarea înscrierii provizorie în domeniul public al municipiului Târgu Mureș a unor suprafețe. Cu scuzele de rigoare, supun la vot ordinea de zi împreună cu materialul în regim de urgență. Vă rog să votați.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Maior Claudiu: - pentru.

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 21 voturi pentru.

dl. consilier Kelemen Atilla: - așa cum am făcut și la ședința anterioară, la acele materiale la care toate comisiile au dat aviz pozitiv, o să procedez direct la vot, dacă nu există vreo intervenție din partea dvs.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Impozite și taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Târgu Mureș, în Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș -instituție publică de interes local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții.

dl. consilier Kelemen Atilla: - toate comisiile au dat aviz favorabil. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Maior Claudiu: - pentru

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru.

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Târgu Mureș la „Convenția Primarilor pentru Climă și Energie” (2030):

dl. consilier Kelemen Atilla: - toate comisiile au dat aviz favorabil. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Maior Claudiu: - pentru

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru.

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - Planului urbanistic zonal - reconversie zonă funcțională din "LV2z" în "LV1z" pentru extindere și mansardare locuință”, str. Verii nr. 51 cu regulamentul local de urbanism aferent Proprietari - Beneficiari: Benedek Theodora - Mariana - Nicoleta și Benedek Imre - Sandor:

dl. consilier Kelemen Atilla: - toate comisiile au dat aviz favorabil. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Maior Claudiu: - pentru

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru.

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Papuc S.)

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Planul urbanistic zonal - introducere teren în intravilan, lotizare teren și stabilire reglementări în vederea construirii de locuințe unifamiliale, str. Remetea fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent Inițiator: ȘTEFAN DOINIȚA- MARIA.

dl. consilier Kelemen Atilla: - materialul l-am refuzat o dată pentru că drumul a fost prea îngust. Acum revenim cu drumurile mai late, avem varianta 2, toate comisiile au dat aviz favorabil. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Maior Claudiu: - pentru

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru.

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

Punctul nr. 5 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2021.

dl. consilier Kelemen Atilla: - materialul este la varianta 3 a Planului de acțiune. Toate comisiile au dat aviz favorabil. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Maior Claudiu: - pentru

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru.

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

Punctul nr. 6 din ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș nr. 12/28.01.2021 referitoare la concesionarea directă a unor terenuri din raza teritorială a Municipiul Târgu Mureș.

dl. consilier Kelemen Atilla: - este o hotărâre pe care am luat-o în ianuarie și a fost atacată de prefectură. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Dl. consilier Maior? Nu-l mai avem pe dl. consilier Maior.

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru.

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Punctul nr. 7 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea analizării oportunității încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. loan Botezătorul Târgu Mureș, situate în Piața Trandafirilor nr.61, în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic II “ Răkoczi Ferenc” din Târgu Mureș și aprobarea modelului de contract.

dl. consilier Kelemen Atilla: - o vedeți pe convocator, pe email și presupun că și pe tablete o aveți. Avem amendamente la acest proiect. Amendamente pentru varianta 3. Procedural, dl. Tamasi vă rog.

dl. consilier Tamasi : - la acest punct nu doresc să particip pentru că este vizată unitatea la care sunt director.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles. Dl. consilier Pui, vă rog.

dl. consilier Pui Sebastian: - Mulțumesc. Bună ziua. Aș dori să-l propun în comisie pe dl. Sergiu Papuc. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Dl. Bereczki.

dl. consilier Bereczki Sandor: - Bună ziua. Dacă suntem la propuneri atunci, aș interveni după celelalte propuneri, din câte știu trebuie propuși 2 consilieri, și aș intervenii cu amendamentele formulate în Comisia de cultură după ce se fac propunerile

dl. consilier Kelemen Atilla: - Sper să nu reveniți cu amendamentele, sper că toată lumea le-a primit. Dar dacă este necesar, atunci le puteți citi.

dl. consilier Bereczki Sandor: - Dacă domnul președinte consideră că nu este cazul nu voi reveni atunci cu amendamentele.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Dl. consilier Papai, vă rog.

dl. consilier Papai Laszlo: - Da, eu aș dori să intervin după ce se citesc acele amendamente și chiar aș dori să se citească și să se audă. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles. Bine. Domnișoara Frunda.

d-na consilier Frunda Csenge: - În cazul în care se propun persoane în comisie, eu laș propune pe domnul Iszlai Tamas. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles. Mulțumesc. Deci avem 2 propuneri, domnul consilier Iszlai și domnul consilier Papuc. Domnul consilier Dl. Bereczki, vă rog citiți amendamentele.

dl. consilier Bereczki Sandor: - Se modifică titlul hotărârii, în loc de: „Hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea analizării oportunității încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi”, se va formula: „Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi”. 2. Se modifică preambulul: în loc de „privind constituirea unei comisii de negociere în vederea analizării oportunității încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi”, se va formula: „privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi”. 3. Se introduce Art. 1: Se aprobă încheierea unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano-Catolice Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureș, situate în Piața Trandafirilor nr. 61, în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano-Catolic „Râkoczi Ferenc al Il-lea ” din Târgu Mureș. 4. Art. 1 devine Art. 2 și se modifică: în loc de „comisii de negociere care să analizeze oportunitatea încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi”, se va formula: comisii de negociere în vederea stabilirii cuantumului lunar al chiriei prin contract de închiriere a unor încăperi. 5. Art. 2. devine Art. 3. și se completează: „care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și care se va semna între părți după stabilirea cuantumului lunar al chiriei de către comisia de negociere nominalizată la Art. 2 și aprobat de Consiliul Local” 6. În continuare, Art. 3, 4 și 5 vor fi renumerotate. Se modifică următoarele articole din Anexa 1, Contract de închiriere nr. și atunci vine amendamentul 7 . La Cap. II. Art. 2.1., conform actului adițional al contractului semnat la data de 23.06.2020 între Parohia Romano-Catolică și Liceul Teologic Romano-Catolic „Râkoczi Ferenc al II -lea” se completează în continuare: respectiv Parter - o sală festivă cu suprafața de 130,60 mp; o sală cu suprafața de 35,06 mp, o sală cu suprafață de 67,68 mp, două grupuri sanitare cu suprafața totală de 50 mp; un hol foaier și coridor cu suprafața de 200 mp. Punctul 8 la Cap. VII. Art. 7.1. lit. p se completează în continuare: cheltuielile aferente spațiilor închiriate se vor achita lunar, conform calculelor procentuale a suprafețelor închiriate 226/915 adică 226 mp total Săli de clasă din 915 mp total spațiul închiriat, conform facturilor emise de proprietar. 9. La Cap. VII. după Art. 7.1 lit. p se introduce lit. q: să respecte normele SSM și PSI și alte obligații prevăzute de actele normative în vigoare respectiv litera r: să nu constituie sarcini asupra imobilului închiriat. Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă am fost prea lung.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc domnul consilier Bereczki. Nu aveți de ce să cereți scuze. Ideea a fost să fie trimis pentru că este mult mai ușor de însușit dacă omul vede scris pe hârtie însă domnul Papai a ținut să audă. Vă rog domnul Papai.

dl. consilier Papai Laszlo: - Deci să înțeleg bine, proprietarul Parohia Romano-Catolică va închiria niște săli către Liceul teologic Romano-Catolic, iar orașul va plăti această chirie. Da? Eu înțeleg că prin amendament s-a schimbat destinația acestei comisii, dar s-a analizat oportunitatea acestui contract? Adică, eu știu că orașul deține niște spații educaționale goale, în care s-ar putea merge probabil fără chirie. Mă refer la Liceul de Chimie, la Liceul Ion Vlasiu și din câte știu mai sunt spații libere. Adică măcar să facem o analiză a acestei oportunități nu că schimbăm peste noapte și nu mai analiză oportunitatea, ci gata, încheiem contractul.

dl. consilier Kelemen Atilla: - dl. Bereczki vă rog.

dl. consilier Bereczki Sandor: - Aș dori să răspund prin înștiințarea dumneavoastră că clasele primare din Liceul Teologic Romano-Catolic „Râkoczi Ferenc al II -lea” funcționează deja în această clădire pentru că ei au toate autorizațiile necesare de la Ministerul Culturii, au ARACIP și toate celelalte necesare pentru a desfășura cursurile primare în aceea clădire. Până acum aceste săli au fost practic acordate de Parohia Romano-Catolică pro bono în vederea continuării cursurilor la acolo. Și noi considerăm oportună ca totuși fiind vorba despre o instituție de stat, totuși să se încheie un asemenea contract între cele două instituții vizate.

dl. consilier Kelemen Atilla: - dl. Szabo, vă rog.

dl. consilier Szabo Peter: - Deci, vreau să revin la alte posibile săli sau școli. Să luăm un exemplu, ați și zis dumneavoastră Liceul chimic. Eu am fost acolo de ori în ultimii câteva săptămâni și din păcate starea clădirii e, să zic exemple: caloriferele sunt ruginiți, încălzirea nici nu merge, nici nu este centrală, nici rețeaua electrică nu este în nici o stare în care să putem să folosim la orice scop, să nu vorbim de o școală, deci, sunt inundați, deci practic nu este în stare, în starea în ce necesită învățământul școlar sau ori ce activitate în acest moment. Din păcate a fost o clădire semiabandonată și nu se poate folosi. Dar în teorie dacă ar fi renovată clădirea ar fi posibil, dar în acest moment trebuie să rezolvăm problema noastră actuală, și după aia putem să discutăm în viitor despre reabilitarea clădirilor menționate de dumneavoastră. Dar în acest moment eu nu văd ca asta să fie posibil în termen scurt. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - domnul Papai vă rog.

dl. consilier Papai Laszlo: - Deci, să înțeleg că s-a făcut acel studiu de oportunitate și concluzia este că aceasta este singura soluție. Da? Eu asta înțeleg.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Dl. Papai, înțelegeți? Bine atunci.

dl. consilier Papai Laszlo: -.....

dl. consilier Kelemen Atilla: - Sau poate cea mai bună soluție. Bine. Avem deja amendamentul pe care deja l-ați primit cu toții. Avem două nominalizări pentru cele două locuri. În prima fază supun varianta originală fără amendament împreună cu cele două nominalizări și dacă aceasta nu trece voi trece la materialul cu amendament. Vă rog să votăm. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - abținere

Cine este pentru? - 3 voturi (Gyorgy A., Pescar R., Pui S.)

Cine este împotrivă? - 10 voturi

Cine se abține? - 5 voturi (Bălaș R., Moldovan C., Papuc S., Papai L., Voicu B.)

(Nu a votat dl. consilier Tamasi Z.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mersi. Deci materialul n-a trecut. Domnul Viceprimar vreți să interveniți? Am înțeles, atunci puteți să vă retrageți. Mersi. Supun la vot materialul cu amendamentul citit de dl. Bereczki și cu cele două nominalizări pentru

dl. secretar Szoverfi Laszlo: - V-aș ruga să citiți amendamentele să le aprobați pe fiecare în parte.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Dl. Secretar, n-aveți ceva de făcut undeva? Mersi. Bine. Le am, da. Și iată că le auzim încă o dată. Deci, o să supun la vot fiecare amendament în parte și pe urmă materialul în întregime cu amendamentele. Bine. Primul amendament: Se modifică titlul hotărârii: în loc de: Hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea analizării oportunității încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi, se va formula: Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi. Vă rog să votăm. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - abținere

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Pescar R. )

Cine se abține? - 3 voturi (Gyorgy Moldovan C., Voicu B. )

(Nu a votat d-na consilier Frunda C. și Tamasi Z.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - amendamentul a trecut. Amendamentul nr. 2: Se modifică preambulul, în loc de: privind constituirea unei comisii de negociere în vederea analizării oportunității încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi, se va formula: privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi. Vă rog să votăm. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - abținere

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Papai L., Pescar R.)

Cine se abține? - 3 voturi (Gyorgy A., Moldovan C., Voicu B.)

(Nu a votat dl. consilier Tamasi Z.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mersi. Amendamentul a trecut. Amendamentul 3: Se introduce Art. 1: Se aprobă încheierea unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano-Catolice Sf. loan Botezătorul Târgu Mureș, situate în Piața Trandafirilor nr. 61, în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Râkoczi Ferenc” din Târgu Mureș. Vă rog să votăm. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - abținere din nou.

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Pescar R.)

Cine se abține? - 4 voturi (Moldovan C., Papai L., Pui S., Voicu B.)

(Nu a votat dl. consilier Tamasi Z.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mersi. Amendamentul a trecut. Următorul amendamentul: Art. 1 devine Art. 2 și se modifică: în loc de: comisii de negociere care să analizeze oportunitatea încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi, se va formula: comisii de negociere în vederea stabilirii cuantumului lunar al chiriei prin contract de închiriere a unor încăperi. Vă rog să votăm. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - abținere

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Pescar R.)

Cine se abține? - 3 voturi (Moldovan C., Papai L., Voicu B.)

(Nu a votat dl. consilier Tamasi Z.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc. Amendamentul a trecut. Următorul amendamentul: Art. 2. devine Art. 3. și se completează: care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și care se va semna între părți după stabilirea cuantumului lunar al chiriei de către comisia de negociere nominalizată la Art. 2. și aprobat de Consiliul Local. Vă rog să votăm. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - abținere

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Pescar R., Moldovan C.)

Cine se abține? - 2 voturi (Papai L., Voicu B.)

(Nu a votat dl. consilier Tamasi Z.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mersi. Amendamentul a trecut. În continuare Art. 3, 4 și 5 vor fi renumerotate. Trebuie să votăm fiecare renumerotare, dl. Secretar? Ok. Doar v-am întrebat. Se modifică următoarele articole din Anexa 1, Contract de închiriere nr.: 6 La Cap. II. Art. 2.1., conform actului adițional al contractului semnat la data de 23.06.2020 între Parohia Romano-Catolică și Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Râkoczi Ferenc” se completează în continuare: respectiv Parter: o sală festivă cu suprafața de 130,60 mp; o sală cu suprafața de 35,06 mp, 1 sală cu suprafață de 67,68 mp, două grupuri sanitare cu suprafața totală de 50 mp; un hol foaier și coridor cu suprafața de 200 mp. Vă rog să votăm. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - abținere

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Pescar R.)

Cine se abține? - 4 voturi (Gyorgy A., Moldovan C., Papai L., Voicu B.)

(Nu a votat dl. consilier Tamasi Z.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc. Amendamentul a trecut. Următorul

amendament. La Cap. VII. din Anexă Art. 7.1.p. se completează în continuare: cheltuielile aferente spațiilor închiriate se vor achita lunar, conform calculelor procentuale a suprafețelor închiriate 226/915 (226 mp total Săli de clasă din 915 mp total spațiul închiriat) conform facturilor emise de proprietar. Vă rog să votăm. Mulțumesc. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - abținere

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Pescar R.)

Cine se abține? - 3 abțineri (Moldovan C., Papai L., Voicu B.)

(Nu a votat dl. consilier Tamasi Z.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc. Amendamentul a trecut, și ultimul

amendament: La Cap. VII. după Art. 7.1.p. se introduce Art. 7.1.q.: să respecte normele SSM și PSI și alte obligații prevăzute de actele normative în vigoare respectiv Art. 7.1.r.: să nu constituie sarcini asupra imobilului închiriat. Vă rog să votăm. Mulțumesc. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - abținere

Cine este pentru? - 15 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Pescar R.)

Cine se abține? - 2 voturi (Moldovan C., Papai L.)

(Nu a votat dl. consilier Tamasi Z.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc. Toate amendamentele au trecut. Supun deci materialul în întregime cu amendamente și cu cele două nominalizări

dl. secretar Szoverfi Laszlo: - dacă îmi permiteți încă o observație

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog.

dl. secretar Szoverfi Laszlo: - Ar fi bine la art. 1 să se termine fraza: format din reprezentanți ai executivului, 3 reprezentați ai executivului în persoana numiților, că acolo n-o să fie nume. Deci fraza să se termine: format din 3 reprezentanți ai executivului, punct. Respectiv 2 reprezentanți ai Consiliului local. Dumneavoastră nominalizați reprezentanții Consiliului local, reprezentanții executivului vor fi nominalizați de către dl. Primar. Deci aș dori ca cineva să facă amendamentul dacă se poate. Deci fraza să se termine la: ai executivului - fără nominalizare, fără numiți.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles. Îmi însușesc acest amendament. Dacă e ok. Asta ați vrut? Dl. Bereczki? Haideți, supun la vot și acest amendament. Vă rog să votăm. . Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - abținere

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Moldovan C.)

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Tamasi Z.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc. Și atunci cu toate aceste amendamente și cele două nominalizări: dl. consilier Papuc și dl. consilier Iszlai, supun la vot în întregime materialul. Vă rog să votăm. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - abținere

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Pescar R., Moldovan C.)

Cine se abține? - 2 voturi (Papai L., Voicu B.)

(Nu a votat dl. consilier Tamasi Z.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Materialul a trecut. Mergem mai departe.

Punctul nr. 8 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 225 din 03.12.2020, privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, cu atribuțiile aferente în consiliul de administrație la Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian” și Colegiul Național “Unirea”, în anul școlar 2020-2021.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Materialul a avut aviz pozitiv în comisii, însă ne trebuiesc propuneri. Vă rog. Cuprinde pe dl. Șarlea? Am înțeles. Atunci o supun la vot, vă rog. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Pui S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

Punctul nr. 9 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 207 din 26.11.2020, privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, cu atribuțiile aferente în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Trebuie să propunem un consilier la Traian Vuia. Așa-i? Dl. Tamasi vă rog

dl. consilier Tamasi: - o propun pe domnișoara Frunda Csenge.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles. Mulțumesc. Dacă sunt alte propuneri? Dacă nu atunci o să supun la vot. Vă rog să votăm. Mulțumesc foarte mult. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Voicu B.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

Punctul nr. 10 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 233 din 17 decembrie 2020 referitoare la stabilirea unor taxe speciale și amenzi pentru anul 2021, în vederea dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din Târgu Mureș

dl. consilier Kelemen Atilla: - Materialul a primit aviz pozitiv de la toate comisiile, deci o supun direct la vot. Vă rog. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 11 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea cantității de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Avem varianta a 2-a. La Comisia de buget am avut două amendamente. Una la mână, la art. 1 se introduce sintagma maximă, deci: se aprobă cantitățile maxime de mase lemnoase. Iar al doilea a fost: am scos din anexa 1 partidele care afectează direct zona de agrement din Platoul Cornești, au fost 3 partizi: 10.012, 10.013 și 60.055. Astea sunt cele două amendamente. Dl. Papai, procedural, vă rog.

dl. consilier Papai Laszlo: - Deci, cantitățile maxime se introduce și în titlu, nu numai la art. 1

dl. consilier Kelemen Atilla: - Da, ok. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, atunci supun la vot în prima fază materialul în forma originală, pe urmă dacă nu trece, trecem la vot amendamentele separat, la varianta 2. La vot, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - împotrivă

Cine este pentru? - 1 vot (Pui S.)

Cine este împotrivă? - 15 vot

Cine se abține? - 4 voturi (Bălaș R., Moldovan C., Papai L., Papuc S.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles, mulțumesc. Materialul nu a trecut. Atunci trecem la votul amendamentelor. Primul amendament se referă la introducerea sintagmei maxime în titlu și în art. 1. Deci, se aprobă cantitățile maxime a masei lemnoase etc. Vă rog să votăm. Mulțumesc. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Kelemen Atilla: - Al doilea amendament se referă la eliminarea din anexa 1 a partidelor care afectează direct zona de agrement adică partizile: 10.012, 10.013, 60.055. Vă rog să votăm. Mulțumesc. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Kelemen Atilla: - au trecut amendamentele, în acest caz supun materialul în întregime cu amendamente. Vă rog să votăm. Vă mulțumesc foarte mult.. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotarârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Punctul nr. 12 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Avem varianta a 3-a. Toate comisiile au dat aviz favorabil, vă rog să votăm. Mulțumesc foarte mult. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotarârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Punctul nr. 13 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea achiziției serviciilor de exploatare forestieră și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Avem varianta a 2-a. Vă rog să votăm. Toate comisiile au avizat favorabil. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotarârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Punctul nr. 14 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2021, precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș

dl. consilier Kelemen Atilla: - aici Comisia de buget a solicitat o variantă nouă, dat fiind faptul că am eliminat acele partizi, și evident s-a schimbat și Bugetul de venituri și cheltuieli. Dacă înțeleg bine,atunci varianta 3 include deja aceste modificări. Altfel materialul a fost avizat pozitiv de toate comisiile. Supun la vot materialul. Vă rog să votăm. Vă mulțumesc foarte mult. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru. La următorul material aș avea un amendament dacă se poate. Mulțumesc.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotarârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Desigur. O să vă dau cuvântul la momentul. Mulțumesc foarte mult. Trecem la Proiectul nr. 15.

Punctul nr. 15 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 209 din 26 noiembrie 2020 cu privire la procedura emiterii ”Autorizației de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 2/2014 ”privind aprobarea noului Regulament referitor la emiterea Autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local municipal nr. 182/2008.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Avem varianta 2. Toate comisiile au avizat favorabil. Am înțeles că dl. Șarlea vrea să prezinte un amendament. Vă rog dl. Șarlea.

dl. consilier Șarlea Horea: - Da, mulțumesc. Este un amendament ce ține de digitalizarea sistemului de primirea documentațiilor în vederea eliberării autorizațiilor de spargere, bineînțeles și pentru alte domenii se aplică. Eu am un, pe calculator am un Regulament, nu știu sigur cât este actual, pentru că l-am găsit pe un site, dar aș avea la capitolul III punctul 4 ar fi după ce mă uit aicea, pe acest fișier. Amendamentul ar fi următorul: Documentația pentru emiterea autorizația de spargere se depune fizic la registratura sau electronic prin mijloace online puse la dispoziție de autoritate sau print-un email unic. Acum sper că este corect ce am propus, dacă considerați că trebuie reformulat vă rog să facem o reformulare corectă să fie introdusă pe acest Regulament. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul d-lui consilier Iszlai și pe urmă d-lui Secretar, eventual să ne dați un feedbak pe propunerea d-lui Șarlea. Vă rog dl. Iszlai.

dl. consilier Iszlai Tamas: - Bună ziua, aș avea și eu 2 amendamente la acest Regulament de spargere. La Capitolul IX punctul 3 scrie în felul următor: contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile. Aici aș dori să fie reformulat în felul următor: Contravenientul să poate achita jumătate din valoarea amenzii. Deci dacă se impune de către autoritatea emitentă a amenzii o valoare mai mare decât minimum, atunci sigur că trebuie calculat jumătate din valoarea efectivă a amenzii. Iar al doilea amendament ține de modelul tip pentru autorizația de spargere a domeniului public, unde în partea inferioară există o notă prin care scrie în felul următor: Notă - refacerea sistemului rutier în forma inițială se face conform Anexei 1. Ori Anexa 1 descrie stratificația verticală pentru refacerea domeniului public, dar totodată avem planșele din Anexa nr. 3 care sunt planșe de execuție unde se fac descrieri verticale și orizontale pentru un modul de spargere. Deci, conțin informații mult mai mult care după părerea mea sunt în favoarea celui care face acea spargere și aș dori ca această notă să se reformuleze în felul următor: Refacerea sistemului rutier în forma inițială se va face conform Anexei nr. 1 și a planșelor anexate ce fac parte integrată din prezenta autorizație. Atât. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc mult. O să vă mai rog să dați citire încă o dată când votăm. Acum dau cuvântul d-lui consilier Papuc Sergiu.

dl. consilier Papuc Sergiu: - Raportat la ce zicea dl. consilier Iszlai. În OUG 2/2000 care reglementează regimul contraveniților, asta este și ideea, jumătate din minim se plătește întotdeauna din amenda aplicată. Și din amenda din circulație. Nu știți? Deci plătești jumătate din minimul amenzii, pentru că dă legiuitorul o plajă de amendă pe care poate să aprecieze agentul constatator cât se dă. Dacă tu plătești jumătate din minimul amenzii atunci tu ești de bună credință, Statul recuperează banii mai repede și e mai în regulă decât să te execute, să-ți pună popriri, să te facă, să te dreagă. Nu-i așa dl. Secretar?

dl. Secretar Szoverfi Laszlo: - Aici chiar și eu am vrut să intervin. Primul amendament nu poate supus aprobării întrucât încalcă prevederile OUG 1/2001 cu Legea contravențiilor unde zice jumătate din minimul amenzii.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles. Mulțumesc. Prima dată 2 amendamente sunt ok din punctul Dvs. de vedere.

dl. Secretar Szoverfi Laszlo: - nu știm unde să le notăm. E vorba de modificarea care apare, dl. Șarlea?

dl. consilier Kelemen Atilla: - dl. Șarlea vă rog, dl. Secretar se adresează dvs.

dl. Secretar Szoverfi Laszlo: - amendamentul pe care-l propuneți se include un nou art. în hotărâre de acum de modificare sau Regulamentul în sine trebuie modificat undeva?

dl. consilier Șarlea Horea: - Păi, acum modificăm Regulamentul.

dl. Secretar Szoverfi Laszlo: - Modificăm și doriți să introducem încă un punct în această modificare.

dl. consilier Șarlea Horea: - da, încă un articol, acum eu am menționat Capitolul IV unde se vorbește despre emiterea autorizației.

dl. Secretar Szoverfi Laszlo: - da, se va introduce un nou art. cu...

dl. consilier Kelemen Atilla: - Bine. Procedăm astfel. E supun la vot materialul în forme originală și pe urmă dacă nu trece o să-l rog pe dl. Șarlea să recitească amendamentul pe urmă pe dl. Iszlai pe celălalt amendament. Vă rog. Haideți să votăm forma originală a materialului.

Cine este pentru? - 5 voturi (Bălaș R., Papai L., Papuc S., Pescar R., Pui S.)

Cine este împotrivă? - 14 voturi

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

dl. consilier Șarlea Horea: - împotrivă.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Materialul nu a trecut. Dl. Șarlea, vă rog să formulați încă o dată amendamentul ca să supun la vot.

dl. consilier Șarlea Horea: - M-am mai uitat aici, există și Capitolul IV emiterea autorizației, sau aviz pentru alte lucrări. Acuma cred că și acolo ar trebui să introducem tot așa același articol ca să fie clar, pentru că se referă pentru ambele tipuri de lucrări.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Amendamentul să fie că următoarea sintagmă să fie introdus în articolul X și Y. Vă rog.

dl. consilier Șarlea Horea: - Da, deci, documentația pentru emiterea autorizațiilor de spargere

dl. consilier Kelemen Atilla: - Numai o clipă, dl. Bălaș procedural? Ziceți vă rog.

dl. consilier Bălaș Florin: - cumva, nu știu, mi se pare că e anormal ca un consilier să citească 7 amendamente și pe urmă să le mai citească încă o dată. Deci așa ceva nu a mai fost în Consiliul local. Nu știu, zicem, citim un amendament, toată lumea îl ascultă și după aia iar citim amendamentul să-l votăm. Noi presupunem că amendamentul colegului l-am reținut și supuneți la vot să nu mai punem să citească același amendamente la aceeași punct le citim de două ori. Nu e ok.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Acum, de exemplu a fost modificat dl. Bălaș

dl. consilier Bălaș Florin: - dl. Președinte, așa am făcut la toate. Și la Berecki când colegul Sanyi l-o citit. L-ați pus să citească de 2 ori 12 amendamente. Chiar nu-i normal așa.

dl. consilier Kelemen Atilla: - nu eu n-am pus să citească de 2 ori amendamentele. Amendamentele au fost trimise prin email în acest caz, toată lumea le avea în mână și dl. consilier Papai, colegul dumneavoastră l-a pus să citească. Nu eu am pus. Ca să fie clar. Bine.

dl. consilier Bălaș Florin: - eu nu mă refer la dumneavoastră personal. Să nu se mai citească de 2 ori amendamentele care au fost făcute. Faci o dată și gata.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Bine, bine domnule Bălaș, nu știu la ce vă referiți. Pentru că în acest caz domnul consilier Șarlea și-a modificat amendamentul.

dl. consilier Bălaș Florin: - Da, da

dl. consilier Kelemen Atilla: - Înainte să supun la vot, chiar aș vrea s-o aud.

dl. consilier Bălaș Florin: - Da.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc. Dl. consilier Papuc.

dl. consilier Papuc Sergiu: - doresc procedural. Nu poți modifica în timpul procedurii de vot amendamentul. Amendamentele se depun, am intrat de procedură, le votăm așa cum au fost făcute. Nu modificăm, că nu suntem la piață. Înțelegeți? Deci nu se poate modifica în timpul procedurii de vot amendamentul pe care l-a făcut. Noi am intrat deja pe procedură. Am votat varianta inițială, a picat, am votat un amendament , suntem în procedură de vot nu mai modificăm ce am făcut deja.

dl. consilier Kelemen Atilla: - domnule n-am votat încă nici un amendament.

dl. consilier Papuc Sergiu: - Așa ați spus că a modificat.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Nu. Dl. Șarlea a zis că ar vrea să introducă în 2 articole.

dl. consilier Papuc Sergiu: - Păi, nu se mai poate. Și-a făcut amendamentele înainte. Nu mai modificăm acum, dacă nu după aceea mai facem a treia variantă, sau cum facem?

dl. consilier Kelemen Atilla: - dl. Secretar

dl. consilier Șarlea Horea: - atunci facem un amendament unic care să fie valabil pentru ambele Capitole.

dl. Secretar Szoverfi Laszlo: - Domnilor consilieri, doar am cerut să precizeze încă o dată, fiindcă nu știam dacă modificarea este în Regulamentul mare sau este în ceea ce s-a propus acum ca modificare. Deci atâta am dorit să se precizeze. Amendamentul la care se referă este de a se putea depune și on-line cererile. Dacă este acesta amendament atunci ajunge un singur articol. La capitolul..., dar am vrut să fiu clar unde să-l trecem, în capitolul unde se hotărăște modificarea Regulamentului sau era ceva nou adus față de modificări. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - eu aș prefera să aud încă o dată amendamentul în cazul în care dl. Bălaș poate să ne zică cum e, e bine și așa, sau îl pun pe dl. Șarlea. Vă rog dl. Șarlea. Vă rog dați citire amendamentului ca să putem să votăm. Bine?

dl. consilier Șarlea Horea: - da, deci, documentația pentru emiterea autorizației de spargere se depune fizic la registratură sau electronic prin mijloace on-line puse la dispoziție de autoritate sau prin e-mail unic.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles, Mulțumesc, stimați colegi vă rog să votăm. Dl. Șarlea presupun că susțineți.

dl. consilier Șarlea Horea: - da, pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Kelemen Atilla: - Al doilea amendament formulat dl. consilier Iszlai. Primul îl retrageți, presupun. Da? Mulțumesc. O supun la vot. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - da, pentru

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Pescar R.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles. Ambele amendamente au trecut. Unul a fost retras, adică două amendamente au trecut, unu a fost retras. Supun la vot materialul în întregime cu cele două amendamente, vă rog să votați. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc. Dragi colegi, mergem mai departe. Punctul 16 a fost retras. Urmează o serie de proiecte de hotărâre similare, toate au primit avize favorabile de la fiecare comisie.

Punctul nr. 16 a fost retras din ordinea de zi

Punctul nr. 17 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafață de 10.250 mp din suprafața totală de 78.460 mp din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul”

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog să votăm. Mulțumesc. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mersi

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Punctul nr. 18 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 536 mp situat pe Calea Sighișoarei

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog să votăm. Mulțumesc. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Punctul nr. 19 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului DE 612 în suprafață de 1613 mp situat pe Calea Sighișoarei.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog să votăm. Mulțumesc. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mersi

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Punctul nr. 20 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 3646 mp situat pe Calea Sighișoarei.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog să votăm. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Punctul nr. 21 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a terenului CC 614 în suprafață de 469 mp situat pe Calea Sighișoarei.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă menționez că toate aceste material au varianta 2. Vă rog să votăm. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Punctul nr. 22 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului DE 625 în suprafață de 2610 mp situat pe Calea Sighișoarei.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog să votăm, varianta 2. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Punctul nr. 23 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului DE 1048 în suprafață de 1007 mp situat pe Calea Sighișoarei.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog să votăm, Mulțumesc. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Punctul nr. 24 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a terenului identificat astfel CC 613, CC 614, CC 615, în suprafață de 7785 mp situat pe Calea Sighișoarei.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog să votăm, Varianta 2 desigur. Dl. Consilier Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (PApai L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 25 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului DE 1073 în suprafață de 394 mp situat pe Calea Sighișoarei.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog să votăm. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Punctul nr. 26 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a „Actului artistic stradal” în Municipiul Târgu Mureș.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Avem aici un email, adică am primit amendamentele prin email. Amendamentele făcute în Comisia juridică. Toată lumea le-a primit, aș prefera să nu o citim, domnișoara Frunda vă dau cuvântul.

d-na consilier Frunda Csenge: - eu aș mai dori să fac o completare încă un amendament. La amendamentul din Comisia juridică art. 5 lit. B, după, sau în continuarea primei fraze, după adresa de email aș dori să intercalăm fraza - cel puțin, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data solicitării pentru avizare. Și atuncea art. Sună astfel - Cererile însoțite de actele necesare pot fi depuse la registratura Municipiului Târgu Mureș sau în format electronic la adresa de email mfopublic@tirgumures.ro cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de la data solicitată pentru avizare. Iar despre amendamentele făcute, adică primite pe email de către dl. Kodok Marton acestea au fost transpuse deja în Comisia juridică în amendamentele făcute în Comisia juridică.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles. Mersi. Dau cuvântul dl. Consilier Bălaș

dl. consilier Bălaș Florin: - Da, am și eu un amendament la art.5 imediat în continuare la ce a spus colega mea. Eu sunt de obicei atent la dubla măsură și încerc s-o evit pe cât posibil. Acum sună așa prevederea: Elevii Liceului Vocațional de Artă precum și studenții Universității de Artă Teatrală din Târgu Mureș sunt scutiți de taxe pentru actele artistice stradale. Amendamentul meu este ca această frază sună: Elevii și studenții sunt scutiți de taxe pentru actele artistice stradale, pentru că, ce să vezi, poate este un student talentat și la UMF care vrea să facă ceva și trebuie să plătească taxă și cel de la Universitate de Artă nu trebuie să plătească, sau un elev de la Papiu îl punem să plătească și pe ăla de la Arte nu-l punem să plătească. Asta este amendamentul meu, mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Dacă sunt și alte intervenții? Dacă nu, atunci supun la vot în prima fază varianta original, pe urmă o să dau citire amendamentelor. Vă rog. Mulțumesc. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - împotrivă

Cine este pentru? - 0

Cine este împotrivă? - 15 voturi

Cine se abține? - 5 voturi (Bălaș R., Moldovan C., PApai L., Papuc S., Pui S.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc. Materialul nu a trecut. Votăm amendamentele, fiecare amendament separat. Așa-i, dl. Secretar? Bine. Primul amendament conform hârtiei pe care o am la mine, este eliminarea din cuprinsul Anexei nr. 1 la Proiectul de hotărâre a creațiilor de artă plastic și graffiti, urmând ca aceste acte plastice să fie reglementate într-un alt Proiect de hotărâre privind desenele stradale. Dar amendamentul este eliminarea din Anexa nr. 1 a sintagmei creațiilor de artă plastică și graffiti. Vă rog să votăm. Scuze domnișoara Frunda procedăm la vot și pe urmă. Bine, spuneți domnișoara Frunda.

d-na consilier Frunda Csenge: - pentru a se înțelege hârtia pe care o aveți în mână conține amendamentele? Toate amendamentele?

dl. consilier Kelemen Atilla: - Teoretic da.

d-na consilier Frunda Csenge: - și email-ul? Și amendamentele făcute în Comisie

dl. consilier Kelemen Atilla: - Amendamentele pe care le-ați spus acuma nu conține hârtia.

d-na consilier Frunda Csenge: - Deci numai

dl. consilier Kelemen Atilla: - ar fi fost foarte interesant. Acuma le-ați formulat, dacă s-ar fi transpus pe hârtie, chiar ar fi ceva.

d-na consilier Frunda Csenge: - Bun, am înțeles.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mersi. În cazul respective o să vă rog s-o citiți dvs., chiar dacă nu-i place d-lui Bălaș că citiți de două ori, eu nu pot să redau.

d-na consilier Frunda Csenge: - Bine.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog să procedăm la vot privind eliminarea sintagmei creațiilor de artă plastică și graffiti. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Moldovan C.)

Cine se abține? -

dl. consilier Kelemen Atilla: - art. 2 va avea următorul cuprins, amendamentul 2: Artiștii pot prezenta performanțe teatrale piese, scenete, recitaluri, jocuri de marionete, teatru de păpuși, muzicale, în toate genuri muzicale, scenete de clovn, iluzionism, consorționism, jonglării, acrobații, pantomime, sculpturi vii, portretiști, scamatori, pictori, fără a pune în pericol integritatea corporală ale spectatorilor, fără perturbarea circulației rutiere și/sau pietonale și fără a aduce prejudicii domeniului public sau privat al municipiului din cauză sau în urma desfășurării activității și cu respectarea prevederilor legale. Vă rog să votăm. Mulțumesc foarte mult. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Moldovan C.)

Cine se abține? - 0 voturi

dl. consilier Kelemen Atilla: - art. 5 va avea următorul cuprins. Amendamentul d-lui Bălaș am reținut. Îmi era frică. N-am vrut să-l pun să citească încă odată, am reținut dar a dumneavoastră n-o să pot să citesc. Oricum, citesc primele două propoziții: Art.5 va avea următorul cuprins: Artiștii care vor să prezinte arte artistice stradale vor depune cerere din care să rezulte genul actului artistic, numărul persoanelor care vor realiza actul artistic, locația solicitată pentru desfășurare și perioada de desfășurare. Cererea va fi însoțită de: copie de buletine sau cărții de identitate, acceptul părinților/tutorelui pentru minori, descrierea actului artistic și se va menționa locația exactă. Cererile însoțite de actele necesare se vor depune la Registratura Municipiului Târgu Mureș, către Direcția activități sociale-patrimoniale și comerciale, pentru analiză și soluționare, apoi se înaintează Serviciului Public Administrația Domeniului Public pentru avizarea ocupării domeniului public. În această propoziție, ultima, trebuie să introducem sintagma propusă de dumneavoastră care

d-na consilier Frunda Csenge: - Nu, pentru că această propoziție a fost modificată prin amendamentele făcute în Comisia juridică. Ultima parte, ultima frază a fost modificată de, o nouă literă care sună astfel: cererile însoțite de actele necesare pot fi depuse la registratura Municipiului Târgu Mureș sau în format electronic la adresa de email infopublic@tirgumures.ro cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de la data solicitată pentru avizare. În cazul cererilor incomplete se comunică telefonic sau în scris solicitantului indicând documentele ce trebuie aduse în termenul legal. Asta este litera b, și avem și o altă literă nouă care zice astfel: Cererile însoțite de actele necesare vor fi redirecționate către DASCP și Serviciul Public ADP.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles. Iar ultima propoziție este: Elevii și studenții sunt scutiți de taxe pentru actele artistice stradale. În acest format referitor la art. 5, doar vreau să întreb, puteți s-o urmăriți, deci veți putea să faceți

dl. secretar Szoverfi Laszlo: - deci pentru procesul-verbal vreau să se consemneze: introduceți literele b, c, în formatul original nu sunt litere. Se dorește introducerea literelor a, b, c, d, da?

d-na consilier Frunda Csenge: - da

dl. secretar Szoverfi Laszlo: - Așa, am înțeles.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Bine. Vă rog să votăm. Mulțumesc. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - articolul 6 va avea următorul cuprins: Locațiile pentru acte artistice stradale vor fi stabilite de către Serviciul Public Administrația Domeniului Public. Vă rog să votăm. Mulțumesc. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Articolele 11, 12 și 13 se revocă, ca urmare restul articolelor se renumerotează. Vă rog să votăm. Mulțumesc. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc foarte mult. Toate amendamentele au trecut supun la vot materialul în întregime cu amendamente. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc foarte mult. Vreau să îmi cer scuze. De asta au fost neînțelegerile pentru că emailul nu a cuprins toate cele propuse la Comisia juridică, deși este în numele Comisiei juridice, deci este interesant. Dar până la urmă a ieșit bine. Mulțumesc foarte mult, și mulțumim de înțelegere.

Punctul nr. 27 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș, anul școlar 2020-2021, semestrul I.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am primit amendamente, vorbim de varianta 2. Am primit amendamente din partea d-lui Bereczki și Tamasi prin email. Presupun că toate lumea le are. Dacă sunt intervenții? Dl. Bereczki și pe urmă dl. consilier Voicu. Vă rog.

dl. consilier Berecki Sandor: - Prin votarea acestui proiect de hotărâre Municipiul Târgu Mureș, cu întârziere, dar se poate alătura la orașe precum Cluj Napoca, Brașov, Oradea, Bistrița , Baia Mare sau chiar Reghin, Sighișoara, Târnăveni și Luduș care conform criteriilor prevăzute prin Ordinul de Ministru nr. 5576/2011 acordă cele 4 tipuri de burse, anume: burse de performanță, burse de merit, burse de studii și burse sociale. Cuantumul burselor propuse în proiectul de hotărâre au fost stabilite pe de o parte ținând cont de Hotărârea de Guvern 1064/2020, pe de altă parte au fost consultate sumele oferite de alte municipii reședințe de județ din regiune. Sunt convins că nu este necesară argumentarea importanței votării acestui proiect și rog executivul și direcțiile responsabile să facă tot posibilul în vederea plății la timp a burselor școlare. Având în vederea că între timp s-a încheiat semestrul I al anului școlar 2020-2021 și Direcția Școli a cuantificat numărul beneficiarilor de burse școlare pentru semestrul II, inițiatorii am propus acele amendamente pe care le-am primit pe email.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult dl. Consilier. Dl. consilier Voicu vă rog.

dl. consilier Voicu Bogdan: - Eu o să fiu foarte scurt. Propun introducerea unui nou punct pe HCL și anume ca elevii cu bursele de performanță, care nu sunt foarte mulți, să beneficieze și de un voucher din parte Primăriei care să le permită intrarea gratuită la cinema, Grădina zoologică, patinoar și Complexul de agrement Weekend.

dl. consilier Papuc Sergiu: -....trebuie proiect de hotărâre separat.

dl. consilier Kelemen Atilla: - și eu așa aș propune, să nu, să avem o hotărâre separată eventual în acest sens, o inițiativă din partea dumneavoastră, că este foarte important ca proiectul de hotărâre să nu poate să fie atacat de Prefectură că vorbim de bursele copiilor. Mai bine să fie o chestie separată ca să fie sigur.

dl. consilier Voicu Bogdan: - Ok. O să inițiem atunci.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc foarte mult de înțelegere.

dl. consilier Voicu Bogdan: - eu vă mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot materialul în forma inițială și pe urmă o să dau citire amendamentelor. Vă rog să votăm. Mulțumesc. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - împotrivă

Cine este pentru? - 5 voturi (Bălaș R., Iszlai T., Kakassy B., Moldovan C., Szabo P.) Cine este împotrivă? - 10 voturi

Cine se abține? - 4 voturi (Gyorgy A., Papuc S., Pui S., Voicu B.)

(Nu a votat dl. consilier Papai L.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Materialul nu a trecut și o să dau citire amendamentelor. Primul amendament, se modifică titlul hotărârii: în loc de anul școlar 20202021, semestrul I, intră anul școlar 2020-2021, semestrul I și II. Vă rog să votăm. Mulțumesc foarte mult. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Pescar R.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Se modifică preambulul, punctul a.): în locul semestrul I, se introduce semestrul I și II. Vă rog să votăm. Mulțumesc foarte mult. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Kelemen Atilla: - Se completează art. 1. Sintagma semestrul I, se înlocuiește cu semestrul I și II. Vă rog să votăm. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Kelemen Atilla: - Amendamentul 4. Se completează art.1 alin. 1 sintagma semestrul I, se înlocuiește cu semestrul I și II. Vă rog să votăm. Mulțumesc. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Kelemen Atilla: - următorul amendament. La art. 1 se introduce alin. 3 cu următorul conținut: alin. (3) Se aprobă numărul de beneficiari pentru acordarea următoarelor burse școlare în anul școlar 2020-2021, semestrul II, conform Anexei 2 - bursă de performanță: 27 elevi, - bursă de merit: 8933 elevi, - bursă de studiu: 2 elevi - bursă de ajutor social: 49 elevi - total: 9011 elevi. Vă rog să votăm. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Kelemen Atilla: - și ultimul amendament. Anexa 2 cuprinzând numărul burselor școlare pentru semestrul II devine parte integrantă a prezentei hotărâri. Vă rog să votăm. Dl Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Kelemen Atilla: - Toate amendamentele au fost aprobate de dvs., supun la vot materialul în întregime cu amendamentele aprobate. Vă rog să votăm. Dl. Șarlea?

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Szabo P.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

Punctul nr. 28 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și pietonalizare str. Bolyai - tronsonul dintre Piața Trandafirilor și strada Koteles Sămuel”:

dl. consilier Kelemen Atilla: - Are aviz negativ juridic. Are patru avize negative de la comisii. Conform Comisiei juridice, nu îndeplinește condiția de legalitate, etc. D-nul Bălaș vă rog.

dl. consilier Bălaș Radu: - Da, colegul meu Papai va veni după mine și va face în așa fel încât să întrunească condițiile de legalitate. Povestea acestui proiect de hotărâre este mai lungă, noi l-am mai depus anul trecut, și atunci solicitam să se închidă de probă str. Bolyai pentru 3 luni. Cei din Primărie au zis, domnule cum să închidem de probă, fără studiu de fezabilitate? Înțelegeți? Noi am refăcut proiectul, a căzut proiectul, l-am refăcut cu studiu de fezabilitate cum au zis cei din Primărie c-ar trebui. Ca să aflăm acuma că e ilegal chestia cu studiu de fezabilitate cum ne-au zis ăia din Primărie, acum dau aviz negativ la ce au zis că ar trebui să facem noi bine. Înțelegeți? Bun, asta e raționamentul juridic să zicem așa, Pe urmă este raționamentul asta electoralo-politic și pe mine mă miră avizele astea negative din comisii ale colegilor mei, vă spun sincer, și îmi pare rău că d-nul Primar Soos nu e aicea, aș fi vrut să-l văd aici la față, să-i aduc aminte niște lucruri. Și anume: el în campania electorală a promis de pildă tren urban. Mă înțelegeți? Domnule eu aștept trenul urban să-l văd, dar e mai greu de făcut. Dar ce să vedem că domnul Soos a promis în campania electorală că va pietonaliza str. Bolyai. Este film. Nu știu să vi-l pun sau să vă povestesc. Așa zice la clipul asta că vezi îl pun la microfon, măcar

dl. consilier Kelemen Atilla: - încă aveți 40 de secunde, cum preferați, povestiți sau nu

dl. consilier Bălaș Radu: - vedeți că domnul Bereczki a vorbit înainte 4 minute, nu mă cenzurați pe mine.

dl. consilier Kelemen Atilla: - bine, domnul Bereczki a avut 4 minute pentru că domnul Papai l-a rugat să citească chestia, dar haideți să nu vreau să vă iau timpul.

dl. consilier Bălaș Radu: - deci, eu am 2 minute și m-ați întrerupt. Și aici: Legyen setalo a Bolyai utca. Domnul Soos în clipul asta electoral stă și bea un expresso la o terasă. Știți? După aceea zice, „așa nu se mai poate, trebuie să fie Bolyai asta pietonală și eu când vin o pietonalizez”. După care se mai plimbă sus pe stradă și vin în spatele două balerine care dansează așa frumos, că faci strada artistică. După aia îi dă unul o pungă cu un covrig local, zi ce, domnule, să fie antreprenorii aceștia să mâncăm local că eu închid str. Bolyai. După care, merge și ascultă la 4 muzicanți cum cântă la simfonia Bachus 12 opus 16, mă înțelegeți? Ca să fie cultură. Ei, bine, strada Bolyai se putea închide, din prima zi de când a fost Primar punea pilonii, strada Artei cu dublu sens și rezolvam problema, nu mai trebuia nici HCL, nimica. Eu asta vreau, îl rog pe dl. Soos, și i-am amintit aceste lucruri, să-și respecte promisiunile din campania electorală, asta e o promisiune simplă care mâine se poate implementa. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - domnul Bălaș doar să, nu vreau să, nu , e drept acum să-l apăr, deci nu știu dacă știți sau nu, s-a pregătit o documentație pentru un concurs de idei, care, cu premii cu tot, pentru str. Bolyai și str. Enescu și piața din zonă, care este propus deja de Primăriei ca să fie introdus în bugetul pe care-l votăm în scurt timp. Deci totuși s-au făcut pași, numai că nu s-au făcut pași în aceea direcție în care ați vrut eventual dumneavoastră. Domnul Papai, vă rog. Vreți ca populismul să fie la sfârșit? Am înțeles. Domnul Pescar vă rog.

dl. consilier Șarlea Horea: - aș dori ca și eu să iau cuvântul dacă se poate

dl. consilier Kelemen Atilla: - desigur, domnul Șarlea o dau cuvântul domnului Pescar, pe urmă la domnul Papai și urmați dumneavoastră. Vă rog.

dl. consilier Pescar Radu: - Deci, eu, să fiu sincer, nu înțeleg rolul acestui studiu de fezabilitate. Vă spun eu răspunsul: nu este fezabil. Simplu. La ora asta nu ne putem permite să închidem o arteră de circulație precum Bolyai. Punctul 1. Punctul 2 artera pietonală în pantă nu am văzut-o nicăieri. Nu știu de unde și până unde să se ducă, și ce să facă acolo. Oamenii au nevoie de magazine cu parcări, acolo au nevoie să ajungă la Tribunal. Au nevoie să ajungă pe partea cealaltă a orașului. Noi tot închidem străzile, închidem sensuri unice, sensuri giratorii nu funcționează, orașul este sufocat de circulație. Noi trebuie să deschidem nu să închidem. Prea multă concentrare pe închis, hai să găsim concentrare pe deschis, prea multă concentrare pe interzis, hai și mergem pe permis și o să vedem cum facem să funcționeze lucrurile. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc mult, am înțeles. Mulțumesc dl. Pescar. Domnul Papai preferați să vorbiți ultimul? Dau cuvântul domnului Șarlea? Domnul Șarlea vă rog.

dl. consilier Șarlea Horea: - Mulțumesc. Doar atât aș dori să completez în calitate de inginer, absolvent al facultății de drumuri și poduri, că s-au încurcat termenii, colegii noștri au încurcat termenii când au scris acest proiect de HCL. Este vorba de studiu de circulație. Dacă dorim să vedem ce se întâmplă cu traficul care nu mai poate să treacă pe această stradă: Deci este foarte important ca la orice studiu de fezabilitate să ne bazăm pe un studiu de circulație.

Cel puțin așa spune legislația. Că elaborezi un studiu de fezabilitate în baza unui studiu de circulație.

În al doilea rând, strada Artei cu dublu sens înseamnă să introducem trafic suplimentar pe acele străzi care iarăși nu știu cum s-au gândit colegii noștri să se realizeze. Total greșit. Legat de pietonalizarea străzii, totuși o pietonalizăm pentru plimbări sau să facem terase în pantă? Că și asta este o întrebare foarte importantă. Eu cred că totuși dacă ne dorim să pietonalizăm această stradă, trebuie să ne gândim și la închiderea zonei centrale de jumătate, ori mutăm traficul pe o parte și să avem 4 benzi, ori rămânem doar cu un sens de circulație prin centru și atunci dacă pietonalizăm și str. Bolyai o să avem o piațetă foarte mare în zona aceea unde sunt și terase astăzi, ceea ce se poate realiza bineînțeles tot cu un studiu de circulație, pentru că trebuie să vedem ce facem cu traficul acesta, încă nu avem centuri, abia acum urmează să se liciteze centura Corunca - Ernei. Se relicitează, după cum știm cu toții. Deci, când mai propunem HCL-uri pentru închiderea unor străzi, vă rog să propuneți să elaborăm studiu de circulație.

dl. consilier Kelemen Atilla: - nu am văzut cât timp ați consumat, dar vă rog să încercați să vă țineți de 2 minute.

Dl. Papai, vreți ca dl. Bălaș să vorbească înaintea dvs.

dl. consilier Bălaș Radu: - colegul meu are amendamente și ca să nu le uitați să le citim de 4 ori atunci el rămâne la urmă cu amendamentele. Mulțumesc pentru sfaturi colegului Șarlea, doar că trebuie să înțeleagă că oamenii din primărie, mulți ingineri pe aici care au terminat facultăți ca și el, au zis că trebuie să facem studiu de fezabilitate, nu de circulație. Și noi am făcut cum au spus specialiștii din primărie, domnule Șarlea. În altă ordine de idei, firește că ce a spus colegul Pescar poate fi un punct de vedere, ori noi știm și eu am încredere și că dl. Soos când s-a plimbat pe str. Bolyai și a zis că pietonalizează, el a zis că are soluțiile. Deci el exact știe ce să facă și dl. Șarlea poate să-l întrebe pe dl. Soos ce proiect a avut pe str. Bolyai că el a promis în campanie și a zis că are soluții.

Dl. Pescar, există filosofii de pietonalizare a orașelor aglomerate. Când în orașul New York unde eu am stat mai mult de un an și ceva, când s-a închis jumătate din Broadway unde era cea mai mare intersecție din Times Square, au zis că gata, a murit New York. Și nu a murit. La Cluj, când s-a închis partea dreaptă cum ne uităm cu fața spre biserică și a pietonalizat-o Boc, toți au spus că Clujul e blocat și va muri. Nu s-a blocat și nu a murit. În marile orașe este filosofia pietonalizării unor artere rutiere. Dacă noi vrem să îmbrățișăm ca și filosofie foarte bine, dacă nu, să circule mașinile chiar și prin apartamentele noastre.

dl. consilier Kelemen Atilla: - aș prefera să supun la vot materialul, dau cuvântul dlui Papai.

dl. consilier Papai Laszlo: - eu de obicei sunt de acord cu dl. Pescar în foarte multe chestii, acum nu sunt de acord. Dl. Șarlea dacă ar fi citit materialul până la capăt, în art. 5 spune foarte clar de studiu de trafic. Deci, înainte să ne dea lecții ar trebui să citească materialul ce-l are în față.

Am câteva amendamente. La art. 2, am depășit acel termen de 1 februarie, deci să fie între 1 mai și 1 septembrie acea perioadă de probă. Art. 3, aprovizionarea unităților dimineața între 8 și 10 nu între 9 și 12; asta a fost propunerea ADP-ului. Și da, cum a spus și dl. Bălaș, noi cu acest material ne aflăm în situația iepurașului din bancă. O iei în freză dacă ai șapcă, o iei în freză dacă n-ai șapcă. Deci, ba facem studiu, ba nu facem. Așa că am înțeles, s-a schimbat echipa în Primărie, s-au făcut schimbări și în executiv, probabil s-a schi,bat și atitudinea față de aceste materiale, așa că mergem pe mâna Direcției juridice și propun eliminarea art. 1 și 5 și renumerotarea restului articolelor, ca să fim legali, cum spun dânșii.

dl. consilier Kelemen Atilla: - aș prefera să supun la vot. Sunt încă două persoane care vor să ia cuvântul - d-șoara Frunda și dl. Sergiu Papuc, apoi supun la vot materialul.

D-na consilier Frunda Csenge: - în cazul acesta în care faceți astfel de amendamente și este posibil să primiți o viză juridică, eu aș sugera să amânați acum materialul și cu amendamentele dvs. să faceți o variantă 2 pe care dacă primiți viză juridică să intrăm într-o altă discuție.

dl. consilier Kelemen Atilla: - eu aș propune să mergem înainte la vot, dat fiind faptul că concursul de idei este pus la punct, va fi introdus în buget, aș vrea să punem punct.

dl. consilier Papuc Sergiu. - pentru zona centrală știți că a existat un concurs de soluții pe care l-a avut municipiu, care s-a și plătit, care au fost premii, care s-a votat de către Consiliul local, acum un an sau doi, unde a participat, concurs chiar internațional de soluții a fost. Unde au participat din Târgu Mureș, din București, mai multe, și a câștigat, locul I zice că nu s-a atribuit, dar locul II a fost chiar din Târgu Mureș care a câștigat, o doamnă arhitect, de fapt. Un proiect de pietonalizare a zonei centrale. Cel puțin inoportun ar fi să mai cheltuim alți bani pentru aceeași treabă, pentru că noi deja avem un material care a fost votat Consiliul local, un material care a fost un concurs de soluții internațional și toate aceste PHCL-uri să le facem mai puțin din rațiuni politice, că asta facem noi astăzi aici, ne batem joc de o treabă, facem care pune primul să închidem Bolyai, sau care pune primul să închidem Artei, care pune primul să închidem Enescu, sau centru. Asta e o chestiune politică, nu e o chestiune pragmatică. Și dl. viceprimar Gyorgy care are în subordine Direcția tehnică și ADP-ul știe foarte bine treaba asta. Și să ne limităm în a mai face populisme, a trecut campania electorală, dacă în proiectul de buget există ceva care emană de la executiv, haideți să vedem ce este acel lucru, să nu bulversăm toată treaba, să obligăm practic să se voteze ceva astăzi, că obligăm, că oamenii se gândesc și electoral, să vedem ce variantă a pregătit executivul care se coroborează cu ce a fost, să vedem ce bani am inclus acolo și să mergem pe soluție unică acceptată de toți. Eu cred că așa e mai bine. Pentru că executivul a și pus banii, știe ce vrea să facă, are o viziune și trebuie să o pună în practică. Eu așa zic. Să nu bulversăm acum cu altă hotărâre de consiliu local care poate e contrară. Și de aceea a zis și ce a zis d-na colegă Frunda, să-l amânăm, să vedem ce e pus în buget, să vedem ce hotărâri de Consiliu local mai sunt și să facem împreună. Eu zic că așa e mai sănătos. Eu susțin să amânăm acest material.

dl. consilier Papai Laszlo: - acest material a pornit de la Fundația Comunitară Mureș care în colaborare cu Poliția Rutieră au discutat, s-au uitat, au zis că tronsonul acesta din str. Bolyai ar putea fi un experiment să vedem dacă funcționează sau nu pietonalizarea în Târgu Mureș. Nu este politic, nu este de la noi, e o chestie pornită acum 2 ani și fix asta spune proiectul: de probă închidem pentru 4 luni și ce se va întâmpla, este mult mai concludent decât orice studiu pe care l-am face, fie el de trafic, de circulație, cum l-am numi. Deci, am vedea pe viu ce se întâmplă. Dacă funcționează mergem mai departe și dacă scoatem acele articole care se referă la studiul de fezabilitate nu mai implică nici o cheltuială. Nu mai acele indicatoare de accesul interzis, și putem să vedem. În 2-3 luni ne dăm seama, se poate în Târgu Mureș sau nu se poate în Târgu Mureș. Altfel, cheltuim bani pe niște studii, poate punem în practică și apoi vedem că nu se poate. Eu zic că e mult mai ok să facem acest experiment, se poate renunța și după o lună dacă nu funcționează, dacă iese scandal.

dl. consilier Kelemen Atilla: - dl. Pescar, nu vă supărați, nu vă mai dau cuvântul. Dl. Șarlea, aveți maxim un minut și procedăm la vot dacă inițiatorii nu propun retragerea sau amânarea.

dl. consilier Șarlea Horea: - ca recomandare pentru colegii nostri. Aș dori să fim mai serioși și să nu ne jucăm cu propunerile în consiliul local, chiar să venim cu proiecte de probă experimentale? Asta nu e joacă aici, totuși trebuie să înțelegem că până ce nu avem o centură care să preia un trafic de tranzit, nu ne putem juca cu aceste închideri de străzi fără studii de circulație clare. Studiile de circulație stau la baza elaborării un proiecte și hotărâri de HCL și vă spun că sunt realități. Sunt studii clare prin care se stabilește ce se poate face și ce nu. Tocmai de asta spun să nu ne jucăm cu proiecte de probă. Vă mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Attila. - în prima fază supun la vot materialul în forma originală, dat fiind faptul că dl. Papai a formulat amendamente. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 1 vot (Szabo P.)

Cine este împotrivă? - 13 voturi

Cine se abține? - 5 abțineri (Bălaș R., Papai L., Moldovan C., Papuc s., Voicu B.)

dl. consilier Șarlea Horea: - împotrivă.

Supun la vot amendamentul, domnule Papai, amendamentul s-a referit la eliminarea art. 1 și 5?

dl. consilier Papai Laszlo: - amendamentul s-a referit la perioada. Nu 1 februarie, ci 1 mai - 1 septembrie.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles. Primul amendament se referă la perioada experimentului. Spuneți încă o dată?

dl. consilier Papai Laszlo: - 1 mai - 1 septembrie.

dl. consilier Kelemen Atilla: - haideți să votăm.

Cine este pentru? - 4 voturi (Bălaș R., Papai L., Moldovan C., Pescar R.)

Cine este împotrivă? - 12 voturi

Cine se abține? - 3 abțineri (Gyorgy A., Papuc S., Voicu B.)

dl. consilier Șarlea Horea: - împotrivă.

dl. consilier Kelemen Atilla: - al doilea amendament era eliminarea art. 1 și 5.

dl. consilier Papai Laszlo: - art. 3, aprovizionarea unităților să se facă între 8 și 10, nu între 9 și 12.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles. Supun la vot.

Cine este pentru? - 4 voturi (Bălaș R., Papai L., Moldovan C., Pescar R.)

Cine este împotrivă? - 12 voturi

Cine se abține? - 3 abțineri (Gyorgy A., Papuc S., Voicu B.)

dl. consilier Șarlea Horea: - împotrivă

dl. consilier Kelemen Atilla: - al treilea este eliminarea articolelor?

dl. consilier Papai Laszlo: - eliminarea art. 1 și 5 și renumerotarea celorlalte.

dl. consilier Kelemen Atilla: - supun la vot.

Cine este pentru? - 4 voturi (Bălaș R., Papai L., Moldovan C., Pescar R.)

Cine este împotrivă? - 14 voturi

Cine se abține? - 1 abținere (Papuc S.,)

dl. consilier Șarlea Horea: - împotrivă

dl. consilier Kelemen Atilla: - amendamentele nu au trecut, deci nu supun la vot materialul.

Punctul nr. 29 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 209/2017 pentru aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru activități non-profit pentru tineri „Târgu Mureș sprijină tinerii” și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 198/2019 privind organizarea unei Competiții de Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivității și Creșterea Capacității de Cercetare-Inovare din Municipiul Târgu Mureș

dl. consilier Kelemen Atilla: - Toate comisiile au avizat favorabil materialul, vă rog să votăm. Scuzați-mă dl. Bălaș vă rog.

dl. consilier Bălaș Radu. - am fost desemnat de către colegii de comisie să iau cuvântul la acest punct, pentru că este un proiect inițiat de întreaga comisie de cultură. Anulăm două programe, sau două concursuri de proiecte - Târgu Mureș sprijină tinerii și proiectele de cercetare, pentru că în ceea ce privește proiectele cu Târgu Mureș sprijină tinerii, acest regulament, cel puțin regulamentul a fost defectuos realizat și în anul 2019 s-au înscris în competiție 5 proiecte dintre care toată lumea a fost descalificată pentru că nu respectau criteriile de eligibilitate. În anul 2020, de asemenea. În ceea ce privește proiectele de susținere a cercetării, eu am mai spus-o și în momentul în care acest proiect de hotărâre a fost votat anul trecut, că în realitate de fapt nu sprijinim cercetarea și nici nu e apanajul administrației locale să sprijine cercetarea, că este apanajul universităților, dar nivelul de sume care se puteau aloca prin aceste concursuri de proiecte erau extrem de mici și în realitate nu sprijineam noi nici un fel de cercetare ci doar niște seminarii și simpozioane unde se întâlneau câțiva oameni, povesteau și plecau. Așa încât am decis ca aceste proiecte să nu mai continue. În varianta inițială a bugetului local care acum se află în dezbatere publică, aceste două concursuri de proiecte întrunesc suma de 425 mii lei, deci ele sunt trecute în varianta inițială a bugetului, dacă noi revocăm aceste HCL-uri ne rămân 425 mii lei care vom vedea unde îi redirecționăm. Dacă m-ați întreba pe mine unde ar trebui să redirecționăm luând bani de la tineri și de la cercetare, aș vedea în dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, etc. din gimnazii și licee.

dl. consilier Kelemen Atilla: - probabil că o să veniți cu această inițiativă și la dezbaterea bugetului.

Supun la vot materialul în varianta 2.

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Pui S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

Punctul nr. 30 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării campionatelor de mini fotbal desfășurate în cadrul Complexului de Agrement și Sport „Weekend“:

dl. consilier Kelemen Atilla: - toate comisiile au avizat pozitiv.

dl. consilier Bălaș Radu: - după cum știți, eu nu îmbrățișez dubla măsură și chiar dacă intenția inițiatorilor pare a fi una bună, în realitate se crează din nou dublă măsură și anume faptul că dacă eu mâine cu doi vecini ai mei și cu copiii noștri mergem la Weekend plătim o taxă pentru închiriat terenuri, de aceea aceste terenuri au taxă pe ele, ca să plătim taxa ca să putem beneficia de ele. Or, prin această hotărâre de consiliu local iarăși creem două categorii de cetățeni, adică ceilalți vecini ai mei care se întrunesc ei 7 și zic că au o echipă de minifotbal, merg, joacă mult mai mult ca mine pe aceste terenuri și nu plătesc nimic. Ori din aceată perspectivă nu sunt de acord cu proiectul, sunt ferm convins că nu această taxă care este la închirierea terenului de la Wekkend oprește fenomenul de minifotbal din Târgu Mureș. Dacă prin această taxă a terenurilor s-au împiedicat toți fotbaliștii și amatorii de fotbal pentru care minifotbalul e viața lor, eu tind să nu cred așa ceva. Că va fi doar o dublă măsură.

dl. consilier Kelemen Atilla: - dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot. Dl. Papai, haideți să nu tot folosiți tehnici din acestea. Când vreți să luați cuvântul, luați cuvântul.

dl. consilier Papai Laszlo: - vreau să-i ascult și pe colegi. Dl. Szabo era înscris la cuvânt, văd că s-a retras.

dl. consilier Papai Laszlo (prin traducător): - în principal, aș vrea să spun în limba maghiară ce a spus și colegul meu. Din nou, vrem să luăm o decizie care îi va favoriza pe unii și nu pe alții.

Ar fi suficient să ai ocupate terenurile de fotbal în fiecare săptămână din cauza acestor mini-turnee. Dar a le pune la dispoziție gratuit terenuri, este o exagerare. Pe acest motiv, am putea oferi cu titlu gratuit, terenuri de tenis, terenuri de baschet etc., tuturor celor care vor să organizeze ceva (acum vorbim despre amatori, nu despre profesioniști).

Noi ne plângem că Complexul de agrement Weekend înregistrează un deficit de 7 milioane la bugetul local. Deci avem un minus de 7 milioane, iar noi oferim gratuit terenurile de sport astfel însumând un cost de 140.000 lei.

Nu este suficient că oferim gratuit terenurile de sport, jucătorii nici măcar nu trebuie să plătească un bilet de 7 lei pentru că ei ne prezintă legitimația și pot intra gratuit și apoi să rămân acolo pe parcursul zilei. Eu nu pot susține așa ceva.

dl. consilier Kelemen Atilla: - dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot.

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Bălaș R., Papai L.)

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Pui S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 2 abțineri.

Am epuizat proiectele de hotărâri în regim ordinar și avem un proiect de hotărâre în regim de urgență.

Punctele nr. 31 și 32 s-au retras din ordinea de zi

Punctul nr. 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului DE 571 în suprafață de 5774 mp situat pe Calea Sighișoarei.

dl. consilier Kelemen Atilla: - supun la vot.

dl. consilier Șarlea Horea: - pentru.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Pui S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

Am epuizat ordinea de zi suntem la diverse.

DIVERSE

Dl. consilier Papai: - o să fiu mai scurt ca de obicei. În primul rând, aș dori să mulțumesc executivului, secretariatului, în sfârșit am primit răspuns la toate interpelările mele de până acum. Într-adevăr, unele au venit în ultima clipă, dar chiar am fost surprins. Din toate aceste răspunsuri aș dori să citesc unul referitor la anonimizarea datelor firmelor care încheie contract cu executivului UAT Târgu Mureș, și firma care ne oferă consultanță legat de GDPR ne spune că: „considerăm că publicarea informațiilor precum denumire societate comercială sau PFA, adresa completă, număr de telefon, nr. cont bancar sau cont de trezorerie, unitatea la care este deschis contul bancar, nr. de înregistrare la registrul comerțului, cod de identificare fiscală și numele și prenumele reprezentantului societății poate fi efectuată pentru respectarea principiului transparenței în ceea ce privește cheltuielile bugetului local. De asemenea, pentru respectarea aceluiași principiu pot fi publicate și datele persoanei împuternicite să semneze împreună cu funcția acestuia în cadrul societății ofertantului”.

Vă rog frumos de acum încolo să transmiteți acest răspuns și directorilor din cadrul primăriei și la capitolul transparență să vedem toate datele de identificare ale firmelor care au contract cu municipalitatea.

Dacă tot ne aflăm la al treilea secretar în timpul mandatului aceluiași președinte de ședință, aș dori să solicit noului secretar al municipiului ce le-am solicitat și celorlalți doi. Când primim notele informative, vă rog frumos două propoziții de explicații. Ce să facem cu aceste informări: trebuie să dezbatem în consiliu, se ocupă direcția X, se ocupă secretarul, se ocupă portarul. Nu știu, dar să primim ceva informații legate în plus. Să știm ce să facem. Trebuie să facem să inițiem HCL să rezolvăm, se rezolvă altfel? Tot aici, codul administrativ modificat spune că pe cât posibil la aceste interpelări răspunsurile se dau pe loc. Eu aș solicita ca directorii să fie prezenți la ședințe și pe cât posibil să și răspundă interpelărilor.

Clasica întrebare legată de transmiterea în limba română a interpelărilor pe facebook, acum nu mai întreb dacă s-a făcut că bănuiesc că nu s-a făcut. Aș dori să întreb când se va implementa, că există, cred că s-au identificat soluții tehnice, doar ar trebui puse în practică. Nu. Să se transmit în limba română intervențiile care sunt în limba maghiară. Eu am vorbit, știu ce doresc.

Totodată am observat că au început să se populeze link-urile din Monitorul Oficial local, ceea ce este iarăși foarte bine.

M-a sunat un cetățean legat de piața agricolă din Mureșeni care a fost mutată acum câțiva ani și acum este lângă zidul fostului Prodcomplex, nu este folosită ca și piață agroalimentară, funcționează un singur bar acolo și multe persoane fără adăpost, acolo își petrec nopțile. Aș dori să știu dacă se poate face ceva, în cel mai rău caz să dărâmăm și să facem un teren de sport sau să facem un teren de joacă acolo, că este total inutil. Nu parcare. Zonă verde.

Tot așa, legat de pista de alergare de la Platoul Cornești, eu am semnalat și acum câteva luni că lipsește iluminarea pe anumite porțiuni, nici de atunci nu s-a rezolvat nimic. Dacă se poate face ceva în acest sens, bănuiesc că trebuie schimbate niște becuri arse, nu cred că nu există, nu a existat în bugetul SPUM-ului până acum niște sume pentru niște becuri.

O ultimă întrebare, când o să dispară acele benere cu iz comunist de lângă locul de joacă de la Platul Cornești, pentru că, sincer, mă întreabă copiii cine sunt acolo pe afiș și ce fac și de ce sunt acolo? Acum, ce să le zic, că sunt Tănase și Napoleon? sau ce să fac?

Mulțumesc.

Dl. consilier Kelemen Atilla: - vă mulțumesc domnule Papai. Domnule consilier Szabo aveți cuvântul.

Dl. consilier Szabo - mulțumesc, aș dori să felicit conducerea primăriei pentru că a convenit ca la porțiunile de drum aflate sub frezare și plombare să fie reasfaltate în termen de 24 de ore, asta e super, dar în același timp, eu aș dori să menționez că sunt mai multe secțiuni de drum unde carosabilul deteriorat provoacă multe neplăceri și pentru locuitori și pentru cei aflați în tranzit. De exemplu, pe str. Budiului probabil știți că adâncimea gropilor este foarte mare, adică din această cauză pe vreme de ploaie se formează chiar bălți de apă pe carosabil și mai mult decât atât, din cauza gropilor și a mașinilor de are tonaj care circulă acolo casele pe lângă șosea chiar se trepidează. La fel, este situația drumului pe str. Liviu Rebreanu, zona nr. 21- 23, și acolo locatarii chiar în anul 2019 au depus mai multe plângeri, cereri, mă rog, dar încă tot nu sunt progrese în această privință. Eu cred că locuitorii vor să afle când vor fi lucrări pe secțiunile rutiere menționate și în această privință dacă există vreo strategie publică din care se poate afla că de exemplu, anumite secțiuni de drum când vor fi mai circulabile, reparate, un tabel. Știu că nu se poate face totul dintr-una, dar măcar să știm că pe data x, y, va fi reparat drumul și atunci toată lumea stă în liniște.

Dl. consilier Kelemen Atilla: - domnul consilier Bălaș, vă rog.

Dl. consilier Bălaș: - în primul rând l-aș ruga pe dl. secretar - știu că nu el l-a introdus pe ordinea de zi,- dar să nu mai introducă punctul 32 cu locațiile de artă stradală să nu-l mai punem pe ordinea de zi, el a fost retras și să nu mai fie pe ordinea de zi pentru că înțeleg și sper ca cei din conducere primăriei să elaboreze un proiect privind concursul de proiecte de artă stradală, de aceea tocmai s-a renunțat și la prevederile cu grafitii din proiectul pe care l-am votat azi, se va lucra la el, eu îl voi vota cu două mâini, dacă cineva crede că aș putea să fiu de ajutor în domeniul acesta că m-am mai ocupat cu chestiile astea, poate să-mi dea beep că eu îl sun înapoi, nu-i nici o problemă.

Din alt punct de vedere, vreau să mi se răspundă la următoarea speță. În cartierul Unirii există un teritoriu ocupat de Aquaserv. Este acolo unitatea Aquaservului de apă. Acolo există o mini pădurice care e în proprietatea Aquaservului și gardul, este împrejmuită acea pădurice cu tot ce se întâmplă acolo, de un gard. Or, știm cu toții că orașul duce lipsă de spații verzi și aș vrea să vedem care ar fi posibilitatea, dar fiind faptul că noi ca AGA suntem majoritari în Aquaserv, să decidem că acel gard să se mute câțiva zeci de metri încolo, astfel încât în acea pădurice sau acel parc cu arbori destul de înalți să devină accesibil locuitorilor din cartier și altor cetățeni. Va trebui mutat doar gardul și în rest este o priveliște destul de sălbatică, deci o chestie foarte interesantă acolo, nu știu, locuitorii din Unirii probabil știu

Un alt lucru, acum câțiva ani tot în proximitatea acestui parc se afla un teren de fotbal în aer liber, de minifotbal, de handbal în realitate, cu porți, jumătate din el a fost închis, l-au făcut ceilalți parcare. Și aș vrea să rog conducerea primăriei să mute și gardul la terenul acesta de sport și să tragă un pic de asfalt peste, cu 2 porți, că în Unirii sunt vreo câteva sute de copii care nu au unde să facă sport, că, ce să vezi, nici curtea școlii încă nu s-a deschis. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc foarte mult. Domnul consilier Moldovan.

Dl. consilier Moldovan: - mulțumesc domnule președinte, stimați colegi. Astăzi am avut pe Ordinea de zi, pct. nr. 10 și o AGA Locativ care pe mine mă dezamăgesc oarecum, deși am votat punctul de pe Ordinea de zi a celor mai bine spus celor de la Locativ AGA, am votat-o dar din considerentul că în această AGA s-a renunțat la comisionul sau coeficientul mai bine spus a 10% din majorarea chiriilor anuale. Revin la AGA. Înainte de toate, punctul de pe ordinea de zi de astăzi care revine cu taxe speciale pentru asociațiile de proprietari și mai precis cu amenzi, dacă în ianuarie 2021 am votat obligarea asociațiilor de proprietari să întrețină spațiul verde, limitrofă blocurilor care este domeniul public, astăzi se pare că venim și cu amenzi. Punctul nr. 1 din proiectul nr.10 de pe ordinea de zi, spune: amendă pentru neîntreținerea zonei verzi aferentă blocului de locuințe, cuprinsă între 150 lei și 400 lei. Tot la pct. nr. 8 parcă în contradicție cu pct. 1 spune: amendă pentru reamenajare zonă verde fără Avizul primăriei, cuprins între 150 și 400 lei, ori nu mai înțeleg. Dacă nu întreții spațiul verde ești amendat sau dacă intervii pe spațiu verde și îl întreții, la fel ești amendat. În altă ordine de idei, vis-a-vis de acest punct din punctul 10 pct. 8, cred că în acest moment majoritatea proprietarilor care în fața blocului sau în zona limitrofă și-au amenajat spațiu verde sunt pasibili de amendă. Foarte mulți proprietari din Târgu Mureș își întrețin în jurul blocului curățenia și sigur își mai amenajează anumite lucruri să fie frumos. Închei legat de acest punct, cred totuși să se revină asupra acestor amenzi. Nu cred că sunt conforme cu ceea ce în momentul de față cetățenii se străduiesc în cadrul asociațiilor de proprietari la blocuri să își întrețină domeniul public din zona limitrofă blocurilor.

În altă ordine de idei , stimați colegi, astăzi am avut AGA Locativ care aș cum am spus, am votat-o doar din considerentul că acel comision a fost diminuat, dar ceea ce m-a surprins pentru că dvs. domnule președinte această AGA SC Locativ nici măcar nu ne-ați dat voie să ne spunem punctul de vedere vizavi de ceea ce se întâmplă la contractele de închiriere pentru blocurile Primăriei din str. Pandurilor 44-46. Or, noi astăzi am votat un contract cadru pentru prelungirea contractelor de închiriere la acești chiriași fără a avea în vedere că nu există nici o obligație pentru chiriașii care vin pe bandă rulantă în aceste blocuri, se mută în chirie, și pleacă pe bandă rulantă din aceste blocuri fără ca cineva să-i întrebe dacă și-au achitat cheltuielile de întreținere. În altă ordine de idei, se predau apartamente către Locativ cu sume restante la cheltuielile de întreținere. Ori din 2013 până astăzi, sumele nerecuperate de la chiriașii care au predat de bună voie aceste apartamente, le-au abandonat pur și simplu, sau pur și simplu nu vor să achite cheltuielile de întreținere, sumele nerecuperate până la data de astăzi pentru aceste două blocuri, aproape 200 de apartamente, se ridică la suma de 120 mii de lei. O să vă puneți întrebarea, ce a făcut asociația de proprietari care administrează aceste blocuri? A făcut demersuri, pentru că eu sunt ales în cadrul acestei asociații de proprietari în calitate de administrator și îmi justific sumele pe care le spun, a făcut demersuri în instanță pentru recuperarea acestor sume la chiriașii evacuați și nu am avut nici un câștig de cauză în contextul în car4e relația contractuală cu chiriașii este, adică mai precis, chiriașul în cadrul dosarului are calitate pasivă, ori în acest context, pentru recuperarea acestor sume de 120 mii lei asociația de proprietari se vede nevoită să acționeze în instanță Locativul și autoritatea publică locală pentru recuperarea acestor cheltuieli de întreținere în baza art. 9 alin 1 din Legea 196/2018 care prevede foarte clar că autoritățile publice locale care dețin locuințe au aceleași drepturi și obligații precum proprietarii. Ori astăzi noi am votat o AGA în care o să achităm, sau autoritatea publică locală va achita cheltuielile de întreținere pentru acești chiriași din blocul Pandurilor 44-46 care din diverse motive rămân neachitate.

În altă ordine de idei, din lista de plată curentă care justifică cheltuielile restante și cheltuielile de întreținere curente plus penalizările aferente debitului restant, se mai regăsesc sume nerecuperate încă, în valoare de 156.141,90 adică, mai precis, cu sumele nerecuperate asociația de proprietari are de încasat de la chiriașii noștri din Pandurilor 44-46, o sumă de, 276.471,45 lei. În contextul în care în anul 2019 luna martie Compania Aquaserv a sistat serviciile de apă, de furnizare apă potabilă către aceste blocuri, eu o spun public că nerecuperarea acestor datorii cheltuieli de întreținere, este un bumerang care se încarcă de la lună la lună cu aceste sume și care în perioada următoare cu siguranță vom avea sistări de servicii în aceste blocuri, pentru că nu mai putem continua în asemenea ritm. Nici măcar furnizorii de servicii nu-și mai pot permite la asemenea sume să ne mai furnizeze utilități. Or, trebuie să avem în vedere că în aceste blocuri sunt și proprietari care sunt cu plata la zi a cheltuielilor de întreținere, dar sigur că vor beneficia de aceste măsuri, eu aș spune drastice, de sistare a serviciilor de apă.

În altă ordine de idei, eu cred că este imperios necesar să găsim variante astfel încât aceste sume la cheltuielile de întreținere a chiriașilor noștri, să găsim variante să le recuperăm, să găsim variante și să invităm la discuții Compania Aquaserv unde în mare parte se reflectă cea mai mare datorie și în altă ordine de idei, astăzi ar fi trebuit să dezbatem mai serios AGA SC Locativ SA, printr-o simplă implementare în contractul de închiriere a unor măsuri astfel încât chiriașul care închiriază apartamente în aceste blocuri să primească aceste locuințe cu sold zero și desigur oarecum să-i obligăm să predea aceste locuințe cu sold zero, astfel încât autoritatea publică locală ar fi fost protejată oarecum de aceste probleme care se regăsesc la chiriașii noștri. Pur și simplu nu am fost în stare să punem piciorul pe pedala privind drepturile și obligațiile unui chiriaș. Astăzi chiriașii vin și pleacă iar cheltuielile de întreținere rămân în soldul asociației de proprietari, dar în baza Legii 196 art. 8 alin. 1 revin ca obligație de plată proprietarului. Cine este proprietarul? Primăria Municipiului Târgu Mureș. Sper ca în perioada următoare să găsim soluții și să ne întâlnim la discuții, astfel încât aceste cheltuieli de întreținere să fie recuperate. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc, d-le Moldovan. Dvs. nu ați cerut cuvântul la AGA Locativ. Dacă ați fi cerut cuvântul, vi l-aș fi dat. Atunci să nu menționați că nu am dat posibilitatea, am zis că nu există nici o intervenție, ar fi trebuit să interveniți. Pe de altă parte, vă rog, nimeni să nu exagereze cu timpul celorlalți la punctul diverse.

dl. consilier Szabo Arpad: - eu vreau să vă întreb de blocurile care trebuiau izolate termic. S-au început niște lucrări în noiembrie, au fost sistate s-au desfăcut contractele și când o să se reînceapă aceste lucrări?

d-na consilier Frunda Csenge: - eu aș dori să vă atrag atenția la o hotărâre a consiliului local Târgu Mureș, din anul 2001, respectiv H.C.L. 71 din 29 martie 2001. Este vorba de o hotărâre care peste 4 zile o să împlinească 20 de ani, care prevede perioada de aprovizionare a unităților comerciale situate în zona centrală respectiv str. Lungă. Au fost semnalizate de mai multe ori, de către oamenii care locuiesc în această zonă, respectiv și în alte zone ale Târgu Mureșului, pentru că în ultimii 20 de ani orașul a dezvoltat semnificativ, faptul că această perioadă de aprovizionare nu se mai respectă, respectiv că orele care sunt fixate sau orele care sunt aprobate prin această hotărâre, sunt orele 6.30 până la ora 9, respectiv orele 19 până la 21. Eu cred că ar fi oportun să ne reîntoarcem la această temă și să începem să dăm soluții atât pentru cetățeni care locuiesc în aceste zone, cât și pentru comercianți.

dl. consilier Venczi Janos. - aș dori să știu, în urmă cu mulți ani au început niște lucrări, dar nu se știe, cel puțin eu nu știu că au fost lucrările efectuate prin proiecte europene sau proiecte finanțate de primăria municipiului Târgu Mureș, vizând str. Dealului, str. Remetea și Valea Rece. De ce mă leg de chestiunea aceasta, pentru că aceste străzi au existat și locatarii de acolo au existat și în timpul respectiv. Magistrala de apă și canalizare nu a fost prelungită sau cel puțin făcută până la capătul locatarilor, respectiv la unele locuri lipsesc 2030 metri de canalizare și apă potabilă. Avem pretenția să fie ei curați și nu le acordăm nici cel puțin minimum de posibilitate. Dar totuși aș vrea să știu dacă aceste proiecte au fost finanțate din bani europeni sau din cadrul municipiului și de ce nu au fost duse până la capătul străzilor. Și canalizarea de ce a fost făcută așa cum este, că atunci când este o ploaie mare toată mizeria și apa curge în străzile de pe centură și str. Gh Doja.

dl. viceprimar Gyorgy Alexandru: - eu o să încerc să răspund colegilor care au pus întrebări și la care le putem răspunde pe loc. Pentru dl. Bălaș, ne vom deplasa probabil săptămâna viitoare, să vedem exact cele spuse de dvs. pentru posibilitatea unui teren de sport în acea zonă. Și cu Aquaservul, dar probabil nu săptămâna viitoare cu Aquaservul.

Pentru dl. Szabo Peter aș dori să vă spun că avem o listă, o strategie de asfaltare și de plombări a străzilor și trotuarelor. Majoritatea sunt cereri venite de la cetățeni Târgu Mureșului. Str. Budiului de care spuneți dvs. chiar în această săptămână va intra în refacere

chiar totală, știm și noi problemele sesizate de dvs. Avem inclusiv o strategie pentru siguranța circulației în care am început să înlocuim semnele de circulație deteriorate, cele, lipsă. Va urma când vremea ne permite, și o strategie de străzi pentru marcajele rutiere. Dacă doriți o listă mai detaliată de străzi, este dl. director Moldovan care are lista pe care am început să o concepem de 2-3 săptămâni încoace și vi le poate enumera și expune pe toate.

dl. consilier Jakab Istvan: - de ani buni, de foarte mult timp încoace, nu mai vedem centrul închis circulației și traficului de autoturisme. Noi am dori să vedem iarăși în zilele de duminică și de sărbători centrul închis și redat în întregime pietonilor, mai ales că urmează o perioadă foarte grea probabil în care singura modalitate de recreere va fi o plimbare în aer liber. Vă rog să ne spuneți dacă consiliul local poate face ceva, dacă putem face demersuri în acest sens să le facem.

dl. secretar Szoverfi Laszlo: - aș vrea să răspund d-lui consilier Papai, întrucât această întrebare cu informările a mai fost pusă de anumiți consilieri. Conform art. 21 alin. 11 din ROF-ul Consiliului local, din ordinea de zi „Informările, notele și referatele sau orice materiale necesare funcționării Consiliului înscrise pe ordinea de zi sau depuse în mape se supun dezbaterii la sfârșitul ședinței, iar în cazul neînscrierii la cuvânt pe marginea acestora, se consideră a fi însușite de consiliu”. Aceste informări le punem în mape și vin ca materiale pe care cetățenii vi le adresează. Foarte multe adrese pe care le vedeți apare și Consiliul local municipal, apare și Municipiul Târgu Mureș. Pentru a fi aduse la cunoștința dvs. Aceste materiale sunt puse ca note în mapele de ședință. Așa cum scrie în alin. 11 acestea se pot supune dezbaterii, se pot cere alte informații, în funcție de conținutul acestora, sau dacă nu se supun la vot atunci se consideră că sunt însușite de către consilieri.

dl. consilier Papai Laszlo: - ok. Atunci hai să le supunem dezbaterii. Veniți dvs. la fiecare ședință cu ele și să ni le prezentați. Mie îmi convine și așa. Dar mă gândeam că vă e mai ușor să formulați două rânduri în scris și să ne mai transmiteți informați cu

Cum doriți dvs., dar haideți să le dezbatem, că sunt acolo niște chestii importante spun eu. Să amintesc de scrisoarea comercianților de la Platoul Cornești; printre altele. Plus că mai sunt altele.

Domnule viceprimar, eu apreciez că aveți o listă cu străzile, dar nu noi trebuie să primim lista. Ar trebui să o faceți publică să vadă cetățenii. Săptămâna viitoare urmează strada asta, că ok, noi o primim, primim un răspuns la interpelare, dar ar fi bine să fie publice.

Apropo de centru, când mi-a fost validat primul mandat, primul meu proiect de hotărâre a fost să completez un H.C.L. din 1999 care prevede închiderea centrului în zilele de duminică și am vrut că completez ca în afară de zilele de duminică să se închidă și în sărbătorile legale. Acel H.C.L. este în vigoare, nu a fost niciodată retras. Pur și simplu trebuie pus în aplicare. Da, se poate completa să fie și în zilele de sărbători legale, dar momentan, pentru ziua de duminică avem un HCL mai vechi de 20 de ani care trebuie pus în aplicare. Atât. Proiectul meu a fost respins, normal.

dl. consilier Kelemen Marton: - mulțumesc stimați colegi de operativitate în timpul ședinței și aș vrea să fim puțin mai operativi și mai la punct, și la punctul diverse. Aș avea și eu un singur punct. A venit primăvara și au început toaletările de copaci în oraș, e dezastru, eu vreau să-mi cer iertare târgumureșenilor, în multe zone s-au făcut iarăși toaletări așa ieșite dintr-un coșmar. Am mers la fața locului în cartierul Budai de exemplu, o dată, era acolo și un inginer de la sere care ne-a explicat că nu are ce să facă, că trebuie să micșoreze cu 30% coronamentul, spun asta când stăteam în fața unui copac care era sută la sută fără coronament. Nu au lăsat nici măcar o creangă pe copac. Și au fost mai mulți astfel de copaci. Din fericire dl. director a înțeles când l-am apelat și a închis lucrările acolo, iar astăzi s-a reînceput și se face mult mai ok, dar trebuie să fim conștienți că acești copaci care sunt măcelăriți în acest hal, rămân acolo foarte mulți ani și sunt așa un deget ridicat permanent. Nu știm ce facem. Chiar aș propune ca dl. director de la sere să introducă în buget, sau să vină cu o propunere de completare, ca oamenii care fac toaletările să aibă un fel de traning, să meargă undeva și să învețe ca lumea acest lucru, că totuși, este ceva de învățat.

dl. consilier Papai Laszlo::- completez ce ați spus dvs. Se pare că a avut efect intervenția dvs. Azi am văzut în cartierul Libertății s-a făcut ca la carte. Deci, a avut efect.

dl. consilier Kelemen Marton: - vă mulțumesc, declar închisă ședința Consiliului local, vă doresc o zi frumoasă în continuare.

dl. consilier Kelemen Atilla - președinte de ședință

dl. Szoverfi Laszlo - p. Secretar general al Municipiului Târgu Mureș