PROCES - VERBAL


Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 25 februarie 2021

Din totalul de 23 consilieri în funcție, sunt prezenți la ședință 22 consilieri. Absentează dl. consilier Suciu Horațiu.

dl. consilier Kelemen Atilla: - stimați colegi, eu zic să începem. Avem ședința ordinară, avem AGA SC Administrator Imobile și Piețe SRL. În prima fază începem cu depunerea Jurământului noului nostru coleg Șarlea Horea Arthur. Apoi trecem la AGA și pe urmă, mergem înainte cu convocatorul ședinței ordinare. Deci, vă rog atunci, dl. Șarlea, să depuneți Jurământul.

dl. consilier Șarlea Horea: - Bună ziua. „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Târgu Mureș. Așa să-mi ajute Dumnezeu”.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult, și felicitări dl. consilier. Cu această ocazie declar deschis Adunarea Acționarilor Societății Administrator Imobile și Piețe SRL și supun la vot Ordinea de zi. Avem 3 puncte pe ordinea de zi conform convocatorului pe care-l aveți.

dl. consilier Papai Laszlo: - Bună ziua. Eu nu vreau să mă leg, și chiar îl felicit pe noul coleg, dar totuși nu erau niște proceduri de validarea mandatului, de prezentat niște acte și așa mai departe? Eu așa țin minte că se procedează. Acum, cum credeți de cuviință.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog, din câte am înțeles nu, dar imediat vă dă răspunsul de la Direcția juridică.

d-na director Buculei Dianora: - Bună ziua, stimați consilieri. Într-adevăr așa era vechea procedură pe Legea 215, acum pur și simplu consilieri locali iau act de prevederile sentinței prin care Judecătoria validează mandatul pe Codul administrativ. Deci nu mai este, sau schimbat procedurile odată cu intrarea în vigoare a noului Cod.

dl. consilier Papai Laszlo: - ... ne arătați, nu că ne trezim că, eu îl știu pe domnul, dar ne trezim că cineva depune jurământul.

d-na director Buculei Dianora: - Eu așa știu că Sentința a fost transmisă consilierilor pe email.

dl. consilier Papai Laszlo: - este. Dar cum s-a procedat cu cei 22 de consilieri.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Dl. Papai, vreți acuma să se citească sentința?

dl. consilier Papai Laszlo: - ...

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult, domnul coleg. Domnul Pescar sunteți aici? Vă rog. Bine. Declar deschis Adunarea Acționarilor Societății Administrator Imobile și Piețe SRL. Aș vrea să menționez că AGA nu este public, deci transmisia online trebuie oprită pe durata sedinței AGA.

AGA - SC Administrator Imobile și Piețe SRL.

dl. consilier Kelemen Atilla: - închidem ședința AGA și rog tehnicul să asigire transmisia online a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgu Mureș. Dl. Papai vă rog.

dl. consilier Papai Laszlo: - Aceeași întrebare de fiecare dată. S-a rezolvat cu traducerea cu transmiterea simultană în ambele limbi, sau nu?

dl. consilier Kelemen Atilla: - Nu vă supărați, cine a răspuns? Am înțeles. Deci răspunsul a fost dat. Vă rog nu mai răspundeți așa. Vă rog, chiar e revoltător. Dl. Bălaș vă rog.

dl. consilier Bălaș Radu: - Da, înainte să intrăm pe ședința ordinară vreau să protestez asupra unui mod de lucru, pe care îl consider inacceptabil în această instituție, nu cred că este normal ca acești consilieri locali să fie convocați la ședințe de îndată la 2 ore și jumătate, cum s-a întâmplat marți. Primim email la 9 jumate că avem ședință de îndată la 12. Cred că este anormal, este un abuz făcut pe marginea prevederilor legale și cred că acest lucru trebuie să înceteze în această instituție. Am fost convocați pentru că, să aprobăm ca un consilier local în AGA Aquserv care are loc mâine. Când se știa că noi astăzi avem ședință. Este, cum să zic, inacceptabil ca noi să fim chemați, în două ore jumate, și să mi se îngrădească, de exemplu, dreptul meu de a putea participa la ședință, deoarece nu cred că toată lumea este pregătită ca în două ore jumate să vină la Primărie. Noi nu lucrăm la stat, nici în instituție ca să fim aicea când are chef conducerea Primăriei. Dacă ne-ar fi atacat Ucraina, și trebuia să votăm de urgență, să mutăm scutul antirachetă din Dâmbul în Tudor, înțelegeam să fie de două ore și jumate. Dacă se revărsa Mureșul și trebuia să fugim să diguim ceva, înțelegeam. Dacă era cutremur, înțelegeam. Dar altfel, această ședință a fost convocată în disprețul cel puțin al meu, și consider că am fost, sau este lipsă de respect la adresa mea personală. Mulțumesc. Sper să nu se mai întâmple cu aceste ședințe de îndată ca în două ore să fim aicea.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc dl. Bălaș. Definiția de îndată înseamnă de îndată, una la mână. Doi la mână, din păcate hotărârea respectivă nu putea să fie luat în ședința de zi, dat fiind faptul că trebuia comunicat CA-ului Aquaservului cu 48 de ore înainte. Probabil că știți acest lucru și doar ați ridicat această problemă. Am înțeles, de pe altă parte sper și eu să avem cât mai puține astfel de cazuri cu ședințe de îndată. Dar, vă mulțumesc.

Deschid lucrările ședinței ordinare a Consiliului local Târgu Mureș. În prima fază, supun la vot Ordinea de zi. Avem 25 de puncte, din care sunt retrase 2 materiale, și avem 3 proiecte de hotărâre în regim de urgență. Dl. Sebastian Pui, vă rog, procedural.

dl. consilier Sebastian Pui: - Da, bună ziua. Înainte de ordinea de zi, Procesele verbale să le supuneți vă rog la vot. Le-am primit pe email. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Da. După votarea ordinii de zi am vrut să supun la vot procesele verbale. Dacă chiar considerați că ar trebui înainte. Nu. O să supun la vot ordinea de zi și după aia procesele verbale. Dl. Bălaș, procedural vă rog.

dl. consilier Bălaș Radu: - Eu dacă apăs procedural, chiar că e procedural.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Na, spuneți vă rog.

dl. consilier Bălaș Radu: - Era punctul 11 pe Ordinea de zi care sună așa, deci este în convocator: Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, și așa mai departe. Și îl văd că este și în regim de urgență la punctul 1. Și nu știam de ce? Adică punctul 14, sau punctul 11 de pe convocator este și în regim de urgență la punctul 1, și mă gândeam că

dl. consilier Kelemen Atilla: - Sunt două materiale diferite, după cum ați văzut.

dl. consilier Bălaș Radu: - Am înțeles, bine.

dl. consilier Kelemen Atilla: - pe ambele. Atât despre procedural. Mulțumesc. Supun la vot Ordinea de zi. Vă rog.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Unanimitate. Mulțumesc foarte mult. Încep cu votul proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local. Avem 4 procese verbale pe care le-am primit.

Procesul verbal al Ședinței ordinare din 28 ianuarie 2021. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Unanimitate. Mulțumesc.

Ședința extraordinară din 8 februarie 2021, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere

A plecat dl. consilier Maior Claudiu - sunt prezenți 21 consilieri locali.

Mulțumesc forte mult. Cu o abținere s-a votat.

Ședința extraordinară din 15 februarie 2021, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Șarlea H.)

Mulțumesc. Și în sfârșit ședința de îndată din 23 februarie 2021, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Șarlea H.)

Mulțumesc foarte mult. În afară de asta, trebuie să luăm act de informări, 9 la număr, pe care le-am primit pe tablete. Asta nu trebuie să pun la vot, doar luăm act. Bine mulțumesc. Intrăm atunci în Ordinea de zi.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 pct. 5 din Hotărârea Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș nr. 3 din 2 noiembrie 2020 (renumerotată cu nr. 182/02.11.2020) privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș.

dl. consilier Kelemen Atilla: - este vorba de comisiile de specialitate, trebuie să votăm ca colegul nostru, dl. Șarlea, să fie în comisia în care îl înlocuiește pe domnul Molnar. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

dl. consilier Kelemen Attila: - Mergem mai de departe, dar nu înainte să vă zic că, o să încerc să procedez în așa fel, încât în acele cazuri în care comisiile au avut o opinie unitară asupra unor proiecte, nu o să le supun la dezbatere, ci o să le supun direct la vot.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, stabilire zonă funcțională și parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale, str. Cetinei fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent Inițiator: MUREȘAN VALERIA.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Toate comisiile au dat aviz pozitiv, deci o să supun direct la vot. Vă rog.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan urbanistic zonal- parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale" cu regulamentul local de urbanism aferent str. Tazlăului - str. Crișului Beneficiari: Stoica Viorica și Bădescu Livia Adriana

dl. consilier Kelemen Atilla: - Iarăși toate comisiile au dat aviz favorabil asupra variantei 2, deci o supun la vot. Vă rog.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pentru anul școlar 2021-2022.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Varianta 2 la referat de aprobare și varianta 3 la anexă, toate comisiile au dat aviz pozitiv, deci o să supun la vot, vă rog.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Dl. Tamasi văd că ați cerut cuvântul, dar nu înainte să dau drumul la vot. Vă rog. Luați cuvântul vă rog, că altfel nu vă auzim.

dl. consilier Tamasi Zsolt: - Acum se aude, mulțumesc. În legătură cu rețeaua școlară eu aș dori ca să fie prezentat pentru consilieri un raport privind bugetul, fie pentru școli defalcat pentru anii 2018, 2019 și 2020. Deci, aici mă gândesc că la bugetul în sens că: care erau valorile cheltuite pe bunuri și servicii și investiții pentru fiecare PJ separat, respectiv care era bugetul din finanțare de bază per elev de care beneficiază aceste școli? Ca să putem să vedem cum stă rețeaua școlară în ansamblu pe viitor, pentru că acum este această situație dar pe viitor să putem să lucrăm la acest aspect.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc. Mergem mai departe.

Punctul nr. 5 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințele retrocedate și locuințe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2021.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Aici avem o situație mai interesantă. Comisia de buget, de comerț și cultură au fost de acord cu comisia juridică care conform materialul meu a solicitat amânarea materialului. D-na Kakasy, vă rog.

dl. consilier Kakassy Blanka: - Am cerut amânarea materialului până la întrunirea următoare a Consiliului local, dacă se poatem ca până atunci să se lucreze pe criterii, pentru că considerăm că aceste criterii nu sunt echitabile. Sunt aici la punctul 7 niște criterii în care, comandanții și locțiitorii de comandanți din unitățile militare, conducători de instituții bugetare să primească 20 de puncte, și specialiștii din diverse profesiuni, salariații din sectorul public cu excepția celor din societăți comerciale cu capital de stat să primească iarăși puncte. Ceea ce considerăm discriminatoriu, iar prima anexă pentru fondul locativ de stat cu chirie, deși sunt locuințe sociale sunt niște criterii destul de interesante în care persoanele cu un salariu decent pot să opteze pentru aceste locuințe sociale.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Bine. Propunerea este să amânăm?

dl. consilier Kakasy Blanka: - Amânarea.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles. Dl. Papai vă rog. Scuzați-mă dl. Papai, mai aveți ceva de adăugat, d-na Kakassy?

dl. consilier Kakasy Blanka: - lb. maghiară

dl. consilier Kelemen Atilla: - Dl. Papai vă rog.

dl. consilier Papai: - Da, sunt perfect de acord că, conducătorii de unități militare care au niște salarii frumoase, și conducătorii de unități bugetare, parcă așa este formulat, nu știu de ce solicită locuințe sociale. Deci hai să fim serioși. Oricum n-avem, asta-i altă poveste. Dar nu știu cine și-a pus problema ca aceste persoane remunerate frumos, să nu mă exprim altfel, să aibă nevoie de locuințe sociale. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Deci, supun la vot amânarea materialului, adică a proiectului de hotărâre nr. 5. Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost amânată.

Punctul nr. 6 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea pieței situată în Str. Libertății nr.114 administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Aici este o situație interesantă, toate comisiile au fost de acord cu varianta 1, însă varianta 1 nu a avut aviz juridic. Deci, mergem printr-un amendament pe care o s-o formulez eu, care înseamnă de fapt eliminarea art. 3 și 4 din varianta 2, astfel reîntorcându-ne la varianta 1. Ideea este că în articolul 3 și 4 din material se propune o variantă de accesare a pieței și un regulament de circulație pe acolo, care contravine acelor prevederi care au fost aprobate în Comisia de circulație cu o zi înaintea comisiilor. Deci de asta ne vom întoarce la varianta 2. Adică mai bine zis, ca amendament propun eliminarea art. 3 și 4 din material. În prima fază, supun la vot varianta originală fără amendament. Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? -

Cine este împotrivă? - 16 voturi

Cine se abține? - 5 voturi (Bălaș R., Moldovan C., Papai L., Papuc S., Pui S.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - A fost respins. Acum supun la vot amendamentul prin care propun eliminarea art. 3 și 4 din varianta 2. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Mulțumesc, supun la vot materialul în întregime cu amendamente. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

Mulțumesc foarte mult. Mergem mai departe.

Punctul nr. 7 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 172 mp din Târgu Mureș, str.Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la SC. MACO CONSTRUCT SRL.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Toate comisiile au avut aviz pozitiv. Vă rog să votăm

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult.

Punctul nr. 8 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 966208/27.02.2017 aprobat prin H.C.L.M. nr. 40/2017 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Naționale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș a patru spații în suprafață totală de 50 mp din imobilul situat pe strada Kos Karoly 1B, aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș, pentru desfășurarea activității.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Toate comisiile au dat aviz pozitiv pentru varianta 2. Supun la vot, vă rog.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

(Nu a votat d-na Frunda C. și dl. Pui S.)

Punctul nr. 9 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice a Aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ - Teritoriale Târgu Mureș, Cabinet primar și cabinet viceprimari.

dl. consilier Kelemen Atilla: - toate comisiile au dat aviz pozitiv, însă am solicitări de luare de cuvânt. Domnul consilier Bălaș, vă rog.

dl.consilier Bălaș Radu: - prin acest proiect de hotărâre se va consfinți de fapt, că domnul primar va avea șase consilieri personali și viceprimarii câte doi consilieri personali, egal 10 consilieri personali. Până acum, Primăria funcționa cu doi consilieri personali ai primarului. Firește că legea permite acest număr de consilieri și este maximul cât permite legea, după mine, și vorbesc aici de principiu, deci vorbim de principii, asistăm la o mărire a organigramei actuale a primăriei, prin înființarea a opt posturi noi, deci zece de consilieri locali. Din punctul meu de vedere este, hai să zicem, ușor imoral față de ceea ce e înseamnă bugetul local, tot timpul și pe bună dreptate, de altfel, ne văităm că nu sunt bani la buget, că nu vor fi bani la proiecte sportive, poate nu ne ajung la proiectele culturale, dar totuși calculele noastre arată că acești zece consilieri personali vor consuma anul 700.000 lei. Adică, aceasta tradus în ceea ce îmi place mie - material didactic în școli, înseamnă banii cu care s-a finanțat materialul didactic în toate școlile din Târgu Mureș timp de 2 ani, vorbim de laboratoare de biologie, de fizică, de chimie, material didactic în grădinițe. Atâta s-a cheltuit în ultimii doi ani, 700.000 lei, cât vor cheltui acești zece consilieri. Nu știu de ce au nevoie viceprimarii de consilieri personali, am văzut că un mandat întreg domnul Papuc s-a descurcat fără consilier personal, serios, am văzut că a avut o activitate ok, sa descurcat fără consilieri personali, nu știu de ce ar trebui acuma să introducem aceste funcții. Repet, consider că cel puțin față de bugetul local este o schimbare, care nu este neavenită la ora aceasta în Târgu Mureș, mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc. Dau cuvântul domnului Pescar și se pregătește donmnul domnul consilier Pâpai .

dl. consilier Pescar Radu : - eu am înțeles în comisii că aceste persoane se află deja pe organigrama primăriei și doar încercăm să le găsim un loc în care să performeze. Acuma ce se întâmplă, sigur că putem să zicem că consilierii pot să fie mulți sau puțini, dar cred că trebuie ca fiecare specialitate să își spună cuvântul, adică, nu cred că nici domnul primar, nici domnul Papuc, cred că nici un viceprimar nu este specializat în toate domeniile ca să poată performa. Ca și organ de conducere ai nevoie de ajutorul unor specialiști. Eu ce am spus în comisie a fost ca ar fi bine ca aceste posturi să fie nominalizate cam pe specialitate, adică, unul să fie specialist, în ce știu eu, arhitectură, altul să fie specialist în economie, altul să fie...mie mi se pare că a fi consiliat este un lucru bun pentru conducerea primăriei, șase oameni, vis-a-vis de 1.300 sau câți are primăria, nu mi se pare că ar fi foarte mulți, acești oameni cred că sunt, numai că îi pune dintr-o parte în alta, pentru că nu îi putem să îi lăsăm în drum acuma, acesta a fost punctul meu de vedere în comisii.

dl. consilier Kelemen Atilla: -mulțumesc, cred că ați înțeles că posturile există, nu neapărat persoanele, dar oricum... . Domnele Pâpai vă rog.

dl. consilier Pâpai Lâszlo-Zsolt: - deci eu am spus asta și în comisie, că multe persoane, experți în domeniul lor, mi-au semnalat că ar fi o onoare pentru ei să îl consilieze pe domnul primar, pro bono, adică gratis, să contribuie la dezvoltarea orașului. Nu să înființăm niște posturi destul de bine plătite și asta va conduce la faptul că, în primărie în loc de 3 șefi, adică primarul și 2 viceprimari, vor fi 13 șefi, deja unii se manifestă. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc, dau cuvântul domnului Papuc Sergiu, se pregătește domnul Portik și dupaia închid lista de intervenții.

dl. consilier Papuc Sergiu: - domnule președinte, nu vă supărați, eu doar din cauză că tot mi-am auzit numele pe aici vânturat, am spus să stabilesc niște adevăruri. Așa cum știți, domnule Bălaș, în mandatul trecut Consiliul local nu a votat organigrama cum a fost propusă la momentul acela, la momentul modificării legii, posturile nu se și nu se mărește organigrama, ci unele posturi de muncitori, dacă ați fi citit în Referatul de aprobare, de ici acolo, posturile se transformă, deci posturile existau pe organigramă, fiind vacante erau și bugetate, deci nu se ia de la școli cum spuneți dumneavoastră, pentru că și posturile vacante se bugetează la începutul anului pentru că intră în cheltuiala salarială, care se votează la capitol. Deci nu se mărește suma pentru salarii , era deja bugetată, că execuția nu a fost decât de 99% , asta e altă discuție, dar organigrama nu se mărește ci unele posturi se transformă din posturi de muncitori în posturi contractuale, nu posturi de funcționari publici și se transformă postul de consilieri, acuma că numărul este mare sau mic este o chestiune de apreciere și nu o chestiune obiectivă, că cineva are nevoie sau nu are nevoie. Eu am spus mereu, de câte ori am fost întrebat, că de ce nu am avut, am spus că nu e important, poate să aibă și 100, dacă 1 leu peste cei 100 de angajați în plus se produce în acest mandat e un câștig, un leu, nu mai mult, deci nu e important câți angajăm sau nu, important va fi ca după cei patru ani de zile să vedem rezultatul muncii, deci o ce discuție inutilă să o avem astăzi, cine câți a avut și de ce.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc foarte mult. Domnul viceprimar Portik.

dl.viceprimar Portik Vilmos-Laszlo: - eu am înțeles că aveți o imagine și o experiență rea a ceea ce înseamnă a fi consilier personal al primarului, dar experiența aceasta este din mandatul anterior, credeți-mă. Dați-le o șansă oamenilor care vor veni în această instituție, pe aceste posturi, pentru că o să fie altfel, nu neapărat pentru a fi șefi vin aici, ci pentru a ajuta pe domnul primar, pentru că sunt în acestă instituție, câteva sute de persoane care pleacă de fiecare dată la ora trei, fix la ora trei, pleacă cu grămada din această instituție fără să știm dacă ceea ce s-a făcut în ziua aceea era sau nu era terminată dar, consilierii personali ai primarului sau ai viceprimarului, vor fi până când primarul și viceprimarul are de lucru, ori aici în instituție, ori altundeva, chiar și sâmbăta sau duminica vor sta la dispoziție, pentru că de aceea sunt consilierii primarului. Dar totodată aș dori să adaug că este un lucru foarte firesc, că viceprimarul sau primarul, care a fost ales de oameni, dacă vine într-o instituție să aibă posibilitatea să lucreze cu oameni de încredere, cu oameni care pot să fie pregătiți din punct de vedere profesional, nu numai să dea sfaturi, ci pentru a fi acolo prezenți și să ajute ca ceea ce se face să fie într-un mod corect și legal. Încă ceva, trebuie să știți, pentru că este unul transparent, nu se aduce personal în plus pentru cei 1300 de persoane care au fost angajați pe ici, pe colo, pe nu știu ce legături sau rudenii sau așa ceva ci se face transparent, pe mandatul primarului, pe mandatul viceprimarilor, deci dacă de exemplu poimâine un viceprimar demisionează, atunci și acei consilieri au terminat aici contractul loc de muncă.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc, teroretic am închis lista de observații dar, domnișoara Frunda, vreți să comentați sau aveți amendament?

d-na consilier Frunda Csenge Orsolya: - aș dori să fac un amendament dacă se poate, domnule președinte?

dl. consilier Kelemen Atilla: - desigur, vă rog.

d-na consilier Frunda Csenge Orsolya: - vă mulțumesc foarte frumos, aș dori să introducem un alineat nou la art. 1, care sună astfel: pentru personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor se adaugă un coeficient în plus de 1,37 la nivelul de salarizare maxim aprobat prin HCL și Legea 153/2017, raportat la nivelul studiilor.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc. Domnule Pâpai aveți dreptul la o reacție, de un minut, vă rog.

dl. consilier Pâpai Lâszlo-Zsolt: - da, reacția e că domnul viceprimar tot timpul la mine s-a uitat cât și-a spus, eu nu am nimic cu domnul viceprimar și eu sunt convins că o să își angajeze doi consilieri personali capabili. Eu am probleme cu două persoane care se dau consilieri personali ai domnului primar, una dintre aceste persoane vorbește sau postează prostii pe Facebook, deci se vede clar că nu se pricepe la ce postează, iar celălalt se manifestă ca un mic șef în instituție. Deci eu despre asta vorbesc. Deci nu am nimic, legea vă permite să aveți șase consilieri, luați-vă 6, luați-vă 12 consilieri dar luați niște oameni competenți care să nu vorbească în numele dumneavoastră și să spună prostii, să facă de rușine instituția și pe dumneavoastră direct. Asta e problema. Iar chestia cu indexarea, am înțeles că vor fi încadrați la cel mai înalt nivel salarial al personalului contractual, dacă am înțeles bine data trecută, care înseamnă totuși câteva mii de lei și acuma am înțeles că mai doriți să indexați cu 1,35, adică încă o mărire de 35 % care nu știu dacă e legală, dar mă rog, deci e cam exagerat.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc, domnule Bălaș un minut, vă rog. dl.consilier Bălaș Radu: - mulțumesc domnule președinte pentru amabilitate, dl. consilier Kelemen Atilla: - e dreptul dumneavoastră, sunt doar corect.

dl.consilier Bălaș Radu: - mulțumesc, asta nu mă oprește să remarc că sunteți amabil. Eu nu am nimic nici cu persoanele, pe mine nici nu mă interesează cine sunt consilierii domnului primar, cine o să fie consilierii viceprimarilor, eu vă spun doar un lucru, că acești consilieri ai primarului vor consta bugetul local minim 700.000 lei, care ce să vezi la muncitorii aceea necalificați de la Weekend cum se transferă posturi, pentru că am înțeles că se transformă posturile din organigramă, ce să vezi sunt tot aceleași, da, dar noi furăm căciula și ne furăm căciulă și o dăm pe la spate și spunem că e altă căciulă. Nu, e același lucru. Atâta vreme cât bugetul orașului Târgu Mureș peste 32 % sunt salarii pentru 900 de oameni, 900 de oameni din acest oraș cheltuie o treime din bugetul local și restul de 127.000 câți au mai rămas ne mai rămân 2/3 din bugetul local, eu cred că orice suplimentare de posturi și mai ales aceste posturi care vor costa orașul 700.000 lei, care nu se vor lua de la educație domnule Papuc, dar atâta înseamnă ca valoare, eu am spus atâta s-a dat material didactic, eu nu am spus că se ia de la material didactic, se ia de oriunde, pentru că 700.000 vor fi cheltuiți zic eu imoral din buget.

dl. consilier Kelemen Atilla: - mulțumesc foarte mult. Vreți să interveniți domnule primar? Vă rog.

dl. primar Soos Zooltan: - foarte pe scurt, declarațiile populiste sună foarte bine, dar având în vedere că avem și o lipsă mare de personal specializat în anumite domenii, considerăm că este bine să avem lângă noi persoane care se pricep la anumite probleme pe care noi momentan nu le putem rezolva din cadrul executivului. Cum am spus, nu este o mărire de personal o să vedeți până la sfărșitul anului o să scadă numărul directorilor, numărul pensionarilor, la buget o să avem economie fără dar și poate, acesta este și scopul nostru și evident o să mărim mult mai mult bugetul dedicat învățământului, decât 700.00, care era o rușine, eu vă zic din start, faptul că s-a moștenit o administrație din perioada anterioară, nu este vina mea personală, presupun că nici a dumneavoastră, nu are rost să ne învinuim, e treaba noastră să facem o administrație eficientă și să menținem și personalul primăriei, persoanele să participe la cursuri și eu trebuie să învăț și dvs. și alții, nu este nicio rușine, nu ne-am născut niciunul savant, treaba noastră e să dezvoltăm acest oraș și eu pentru acest lucru o să militez în continuare, vă mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - cu îngăduința domnului viceprimar, nu vă mai dau cuvântul, haideți să trecem la vot.

O să supun la vot, în primă fază materialul fără amendament, pe urmă dacă nu trece, mergem la amendament și votăm în întregime, vă rog.

Deci materialul fără amendament, varianta originală.

Supun la vot:

Cine este pentru? -1 vot (dl. Kelemen)

Cine este împotrivă? - 18 voturi

Cine se abține? - 2 voturi ( dl. Moldovan, dl. Papuc )

Supun la vot amendamentul propus de domnișoara Frunda, vă rog să votați.

Cine este pentru? -17 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi, (dl. Bălaș, dl. Pâpai)

Cine se abține? - 2 voturi, (dl. Moldovan, dl. Pui)

Amendamentul a fost aprobat, vă mulțumesc foarte mult.

Supun la vot materialul cu amendament cu tot, la vot.

Cine este pentru? -17 voturi

Cine este împotrivă? - 4 voturi, (dl. Bălaș, dl. Pâpai, dl. Moldovan, dl. Pui)

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 4 voturi împotrivă.

Punctul nr. 10 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.

dl. consilier Kelemen Atilla: - trei comisii au fost de accord, două comisii bugetul și comerțul au cerut dezbateri în plen, vă rog domnilor consilieri dacă considerați să dezbateți. Domnule Pâpai, vă rog.

dl. consilier Pâpai Lâszlo-Zsolt: - eu mă așteptam să ia cuvântul domnul Pescar dar dacă nu, vorbesc eu. Spuneți dvs.? Vă rog.

dl. consilier Pescar Radu : - deci, ce observație am avut eu în comisie, acest teren este devalorizat pentru că nu are acces, deci este lipsit de acces, da? Dar proprietarul care a achiziționat anterior o altă parte din aceeași bucată de acces de teren are acces la suprafață. Dacă își alătură această suprafață, înseamnă că această suprafață va avea implicit acces și am spus eu, că este firesc ca achiziția să se facă la același preț cu suprafața mare, adică nu este firesc, cumpăr poarta și după aceea pretind că nu am acces în curte, curtea o cumpăr la prețul jumătate, pentru că tot eu am cumpărat poarta, deci aceasta a fost singura mea observație.

dl. consilier Kelemen Atilla: - bine, aș vrea o intevenție de la Biroul concesionări dacă se poate, pe această problemă, pare absolut logic cee ace spune domnul Pescar.

d-na Morariu Camelia (Biroul concesiuni): - bună ziua, prima parcelă care a fost vândută, a fost vândută la un alt preț, într-adevăr, însă acum după apariția Codului administrativ noi ca și executiv nu putem să propunem altfel decât cum prevede Codul. Codul zice: se face o paralelă, raportat la prețul de pornire la licitație, se face o paralelă între o evaluare a acestui teren, externă, și valoarea lui de inventar. Se ia valoarea cea mai mare, asta putem noi să propunem ca și executiv.

dl. consilier Kelemen Atilla: - ca și Consiliul putem noi să propunem altceva? Legal.

d-na Morariu Camelia (Biroul concesiuni): - nu știu dacă sunt în măsură să răspund la întrebarea aceasta, poate ne ajută cineva de la juridic.

dl. consilier Kelemen Atilla: - am înțeles, domnul Pâpai, după care domnul Pescar.

dl. consilier Pâpai Lâszlo-Zsolt: - doamnă, în comisie ne-ați spus că Consiliul poate să propună ce valoare dorește și dacă cineva crede că un teren pe malul Mureșului valorează 24 de euro/mp în 2021, hai să nu... ar trebui formulat și un amendament, dl. Pescar. Noi propunem ca prețul de pornire a licitației să fie valoarea la care s-a achizionat ternul acum 6 ani, de 34,7 euro metrul pătrat, sau ceva de genul acesta. Care și așa e puțin, zic eu, dar vorbim de preț de pornire.

dl. consilier Pescar. - tocmai asta am spus mai înainte, valoarea terenului este mai mică pentru că acest teren nu are acces. Accesul acestui teren se află în parcela care a fost achiziționată deja. Bănuiesc că această parcelă care se va alătura parcelei achiziționate va fi achiziționată de același propiretar Eu să fiu în poziția acelui propritar aș prefera, ca să nu fie discuție, să o cumpăr pe același preț, ca să nu am discuții că jumătate de teren de fotbal am cumpărat cu un preț că a avut poarta de intrare și jumătatea cealaltă l-am cumpărat după 6 ani cu alt preț că nu are poartă de intrare.

dl. consilier Kelemen. - este logic ceea ce zice dl. Pescar, dar eu tind să mergem pe litera legii. Mai sunt intervenții?

dl. Primar Soos: - fără să iau o parte. Eu, în 2014 sau 2013 s-a vândut acest teren, eu atunci eram consilier local și m-am opus. M-am opus la orice vânzare de teren de suprafață mare care face parte din proprietatea primăriei. Din păcate, acum suntem puși în fața unei situații deja implinite, că acel teren apaține de un domn, fără să spunem numele, 11

nu are importanță, nu este vina lui că acest teren a fost vândut, atunci consiliul local majoritatea a fost de acord, deci eu cred că dacă colegii de la juridic și de la achiziții zic că acestea sunt prevederile legale, eu nu pot să zic altceva decât să dau crez colegilor nostri, evident dacă amendamentul trece o să fie luat în vedere. Dacă sunt probleme de legalitate probabil că o să revenim la acest punct, dar și eu aș fi de acord, logic să fe același preț de achiziție măcar.

dl consilier Kelemen. - în prima fază o să supun la vot materialul în varinata originală. Dacă pică, o să-l rog pe dl, Pescar să ne formuleze un amendametn concret. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 3 voturi (Bereczi S., Tamasi Z., Venczi J..)

Cine este împotrivă? - 12 voturi

Cine se abține? - 6 voturi (Moldovan C., Bălaș R., Kelemen A., Papuc S., Papai L., Pui S.)

Materialul nu a trecut.

Domnul Pescar, vă rog să formulați un amendament concret pe text. dl. consilier Pescar: - amendamentul ar fi că dacă același proprietar

dl. consilier Kelemen: - nu. Pe text formulați amendamentul. Cum să sune și care articol.

dl. consilier Pescar. - prețul de pornite a licitației să fie egal cu prețul.. Care este articolul? Nu-l văd.

dl. consilier Kelemen: - 34,8.

dl. consilier Pescar. - prețul de pornire pentru vânzarea terenului să fie 35 euro/mp.

dl. consilier Kelemen. - vreau să clarific un lucru. 35 de euro a fost cu sau fără TVA?

dl. consilier Pescar. - fără TVA.

dl. consilier Kelemen. - fără TVA. Ok. Amendamentul este: art. 2 prima parte să sune: prețul de pornire a licitației este de 35 euro/mp la care se adauga TVA. Da?

dl. consilier Pescar: - da.

dl. consilier Papuc: - d-na de la concesiuni, stiți foarte bine că există niște prețuri, pe malul Murețului ce zonă e? C sau D? C mi se pare. C mi se mare că e 30 euro pe metru, conform catalocului pe care îl avem noi. Până în 64. Trebuie să vedem puțin, eu tot am spus să indexăm cu catalogul notarilorm să vedem cu cât se vând terenurile, pentru că aia e valoarea minimă de vânzare cu cât se vând în Târgu Mureș. Și se face în fiecare an expertiză și se stabilesc prețurile prin care se calculează taxele pe care le plătești la notar, valorile minime. Sigur că pot fi mai mari, dar logic atunci este ca prețul de pornie să fie undeva la nvelul acela pentru că în sus poate fi oricât, dar e o chestiune obiectivă, o chestiune verificată, o chestiune pe care evaluatorii o fac. Nu mă prea interesează exact care e valoarea, dar trebuie să pornească totuși de la valoarea de pornbire a licitației, de la o chestiune obiectivă, și de aceea tot timpul am spus, că din timpul mandatului tot asta spuneam să se indexeze cu catalogul, nu cu cât s-a vândut și cu cât este, dacă nu avem o expertiză specială pe acel teren care să stabilească cât e valoarea e circulație, nu valoarea de vânzare. Că așa se stabilește și în instanță, valoarea e circulație, nu valoarea de vânzare. Vânzarea poate fi și mai mică și mai mare. Dar prin niște metode specifice pe care evaluatorii le au, respectiv stabilesc niște coeficienți raporat la terenuri similare, pentru ce se dorește a se cumpăra, și așa se stabilește și în instanță într-un partaj sau alte spețe de asemenea natură, care e valoarea de pornire și cu cât se vinde. Se poate vinde ipotetic. Și atunci de la o chestiune obiectivăm

dl. consilier Kelemen. - domnul consilier, aveți amendament concret? Nu am înțeles. Amendament concret aveți?

dl. consilier Papuc: - valoarea de licitație să fie în concordanță cu catalogul notarilor, cu valorile de acolo . pentru zona respectivă la care începe licitația. Dar dacă se consideră de către ceilalți consilieri că nu este în regulă putem să și renunțăm. Eu doar mi-am spus o părere.

dl. consilier Kelemen. În ărima fază supun șa vot, dl. Pescar, supun la vot amendamentul dvs. apoi vede. În prima fază supun la vot amendamentul d-lui Pescar. Amendamentul este că prețul de pornire este 35 euro.

d-na Murariu Camelia: - fără TVA.

Cine este pentru? - 12 voturi (Bălaș R., Papai L.)

Cine este împotrivă? - 1 vot (Voicu B.)

Cine se abține? - 4 voturi (Moldovan C., Bălaș R., Gyorgy A., Jakab I.) Amendamentul a trecut.

(Nu au votat: Bereczi S., Papuc S., Șarlea H., Tamasi Z.)

Dl. Papuc, în acest caz vă mențineți amendamentul? Că modifivcați de fapt amendamentul. Am înțeles. În acest cau, supun la vot materialul în întregime cu amendamentul dlui consilier Pescar.

Cine este pentru? - 16 voturi (Bălaș R., Papai L.)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 5 voturi (Moldovan C., Bălaș R., Gyorgy A., Șarlea H., Voicu B.)

Punctul nr. 11 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr. 249 din 17 decembrie 2020.

Dl. consilier Kelemen: - este o propunere introdusă de colegul nostru Papai. Nu a primit nici un aviz pozitiv. Toate avizele au fost negative.

Supun la vot.

Cine este pentru? - 2 voturi (Bălaș R., Papai L.)

Cine este împotrivă? - 15 voturi

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

Proiectul de hotărâre a fost respins.

Punctul nr. 12 a fost retras din ordinea de zi

Punctul nr. 13 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 243 din 29 august 2019 privind avizarea și aprobarea documentațiilor pentru delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru municipiul Târgu Mureș din zona 2 Târgu Mureș.

Dl. consilier Kelemen: - este vorba despre proiectul SMIDS, adică proiectul Consiliului județean și al nostru comun, pentru managementul deșeurilor pe județul întreg. Toate comisiile au dat aviz poziiv, vă rog să votăm.

Cine este pentru? -19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Pescar R.)

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă și o abținere.

Punctul nr. 14 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică a serviciilor de salubrizare - colectare și transport deșeuri municipale - și a documentației aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare și Modelul de contract de delegare prin contract de achiziție publică.

Dl. consilier Kelemen: - varianta 3 la referat și varianta 6 la anexe.

Dl. consilier Papai: - eu mă bucur că s-a reușit întocmirea fișei de date, în sfârșit. Sunt mulțumit din acest punct de vedere. În schimb, a fost un domn în comisia de buget și am semnalat câteva probleme și ne-a promis că pentru ședința de consiliu aduce răspunsurile. Printre altele, o formulă greșită de calcul.

Dl. consilier Kelemen: - domnul respectiv cred că nu este aici. Sau este?

Dl. Makfalvi Laszlo: sunt Makfalvi Laszlo de la Administrația Domeniului Public. Domnul consilier Papai, la formula de calcul care ați constatat la ședința de comisie, a fost la criteriile tehnice de atribuire și s-a modificat și puntajul credem că acum este corect. Și tot acolo ați ridicat problema dacă un participant la licitație vine cu mai multe utilaje decât cele minim solicitate, am introdus la explicațiile criteriului, punctajului, că în cazul în care se menține egalitatea ținând cont de condițiile din pct. A, A se referă la punctajele care se acordă și cum se fac punctajele, și egalitate de puncte la criteriul tehnic care va fi maxim 10 puncte, indiferent cu câte utilaje vine. Se va lua în considerare pnctajul real obținut pe bata criteriului tehnic, fără limitarea impusă de punctaj. Adică, pe românește, dacă toate celelalte condiții sau criterii care diferențiază oferta, atunci se va lua în considerare și numărul utilajelor și calitatea.

Dl. consilier Papai: - să știți că eu altceva am întrebat. Eu am întrebat de ce criteriul Prețul pe deșeuri voluminoase este cel care departajează doi ofertanți care au același punctaj.

Dl. Makfalvi Laszlo: - s-a corectat și acela.

Dl. consilier Papai: - și ce criteriu va fi?

Dl. Makfalvi Laszlo: - va fi criteriul deșeurilor manajere.

Dl. consilier Papai: - menajere. Prețul pentru deșeuri menajere. Ok.

Dl. Makfalvi Laszlo: - acolo probabil că a rămas ca o greșeală. Într-adevăr nu era cel mai mare punctaj acolo.

Dl. consilier Papai: - nu este vorba de punctaj. Ați menționat punctual. Dacă doi ofertanți au același punctaj, criteriul de departajare va fi prețul pe deșeuri voluminoase.

Dl. Makfalvi Laszlo: - și scria T6. Sau T4. Am corectat.

Dl. consilier Papai: - ați corectat, ok. Cu utilajele, formula este greșită. Ași corectat formula?

Dl. Makfalvi Laszlo: - cu tariful cel mai mic

Dl. consilier Papai: - cu punctajul tehnic. Numărul de utilaje cu norma euro 6, se îmaprte la numărul minim de utilaje solicitate. Așa este formula, ceea ce este greșit. Pentru că dacă ofertantul vine cu mai multe utilaje o să obțină un punctaj supraunitar și în loc de 10 puncte o să obțină 13-14 puncte.

Dl. Makfalvi Laszlo: nu se va puncta chiar dacă vine peste, nu se vor puncta suplimentar dacă vine.

Dl. consilier Papai: - cum?

Dl. consilier Kelemen: - este descris, domnule a explicat.

Dl. consilier Papai: - nu este mai simplu să corectați formula?

Dl. Patrik: - sunt 19 utilaje în total. Și dacă vine cu 30, o să fie 30 supra 19 x punctajul maxim de 10 puncte. Supraunitar rezultatul. Va fi 7, 8, 20.

Dl. consilier Papai: - este foarte simplu: trebuie să împărțiți la numărul total de utilaje ofertate, nu la numărul total de utilaje cerute. Și gata, s-a rezolvat problema. Era matematică de clasa a IV-a. Asta v-am cerut, v-am semnalat, am vorbit șu cu dl. Moldovan ieri. Mi s-a promis că se va corecta.

Dl. consilier Kelemen: - s-a corectat, dl. Papai, numai nu așa cum ați crezut dvs. dar este corectat.

Dl. Makfalvi Laszlo:  - este corectat.

Dl. consilier Papai: - să vă cred pe cuvânt că este corectat. Ok, o să vedem rezultatul licitației.

Dl. consilier Pescar: - mai era o problemă cu privire la deșeurile voluminoase cu deșeurile de primăvară, toamnă, care nu era clarificată.

Dl. consilier Papai: - deci, era o întrebare dacă, din câte am înțeles tariful acesta și tot contractul se referă inclusiv la deșeuri voluminoase ce se aruncă acum în acele campanii de primavară, toamnă, și dacă e adevărat că, cuprinde aceste deșeuri sau nu cuprinde aceste deșeuri. Vă spun de ce. Dacă cuprinde aceste deșeuri atunci acea taxă majorată de noi cu sută la sută pentru curățeania de primavară toamnă nu își are rostul. Adică, e taxare dublă.

Dl. Makfalvi Laszlo: - în acest sens, într-adevăr nu era pomenit în Caietul de sarcini despre campaniile de primavară toamnă, am introdus un articol la 374 în care se face doar referire că activitățile se supun regulamentului, activitățile sezoniere de primavară toamnă se supun regulamentului, dar sunt activități disctincte și se vor achita din taxa specială de salubrizare care e actualizată în decembrie 2020, 50 de lei pe gospodărie și am înțeles că, dar asta numai din discuții pot să spun, că anul acesta se va mai menține aceea taxă specială, intenția noastră este ca de la anul să rămânem cu o singură taxă și cu aia să ne descurcăm, dar deocamdată nu se poate asta.

Dl. consilier Papai Laszlo: - deci, dacă nu conține, atunci de ce renunțăm la aceea taxă? Eu nu înțeleg logica.

Dl. Makfalvi Laszlo:- aicea nu știu să răspund. Depășește competența mea.

Dl. Primar Soos Zoltan: - dacă îm permiteți, o scurtă intervenție. Deșeurile clandestine la care vă referiți și eventual curățenia de primăvară care este o taxă separată, toamnă, nu face parte din serviciile de salubritate menajere. Acest material trebuie votat pentru că până la finalizarea licitației ADI Ecolect, care nu știm în ce dată, oră se va întâmpla, noi trebuie să avem serviciile de salubritate menajere asigurate pa raza municipiului Târgu Mureș conform acestui caiet de sarcini. Dar nu face parte curățenia de primăvară - toamnă, pentru că ele se, pe aceste servicii trebuie făcute alte contracte, alte licitații. Deci nu fac parte. Din câte știu eu nu fac parte. Dacă colegii știu alte informații să-mi zică, dar din acest motiv este instituită această taxă.

Dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc dl. Primar.

Dl. consilier Papai Laszlo: - Eu de asta am întrebat. Este ambiguu textul. Păi clarificați-mă. Deci, dl președinte textul este ambiguu, da? Și se vorbește la deșeuri voluminoase, de ritmicitate. La deșeuri voluminoase ne referim exact la dulapuri, saltele și nu știu ce, ce lumea le scoate în aceste campanii de primăvară și toamna. Dar ar fi bine să vă hotărâți, este în caietul de sarcini. Și scrie că se va face periodic. Vă rog frumos hotărâți-vă odată! Include sau nu include?

Dl. Makfalvi Laszlo:- dl. consilierm deșeurile voluminoase sunt incluse intr-adevăr ca activitate de colectare și transportul lor în Caietul de sarcini, dar este prevăzut clar cum se procedează. Se vor organiza periodic trimestrial campanii de colectare care se vor plăti de către municipalitate. Se vor colecta la solicitarea persoanelor fizice și persoanelor juridice pe baza tarifelor ofertate care vor fi achitate de către solicitant și în perioada campaniilor de primăvară și toamnă vor fi achitate tot de municipalitate dar din acele fonduri, din taxa de salubrizare specială

Dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc forte mult. Dl. Papuc Sergiu vă rog.

Dl. consilier Papuc Sergiu: - așa cum spune și dl. Primar trebuie să votăm azi acest material pentru că e o procedură care durează minim 60 de zile. Și acum chiar dacă dumneavoastră aveți niște neclarități cu privire la Caietul de sarcini, puteți foarte bine să votați împotrivă și să trecem mai departe, pentru că acum s-a modificat cât s-a putut de mult și deșeurile voluminoase de care face vorbire chiar dacă nu sunt menajere, provin tot de la cetățeni, e vorba de curățenie stradală, de măturat stradal sau de alte lucruri care e o altă licitație. Deci, noi astăzi votăm deșeurile menajere chiar dacă sunt așa. Deci vă rog să trecem la vot și să terminăm cu povestea.

Dl. consilier Kelemen Atilla: - Așa și o să facem, Mulțumesc dl. Papuc. Supun materialul la vot.

Cine este pentru? -17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 3 voturi (Moldovan C., Bălaș R., Papai L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă și o abținere.

(Nu a votat d-na consilier Frunda C.)

Punctul nr. 15 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 398/18.12.2018 referitoare la aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș.

Dl. consilier Kelemen: - vorbim de varinata II. Majoritatea comisiilor au fost de acord. În comisia juridică a zis cu condiția să fie adusă la zi. În comisia de buget am vorbit de două amendamente care vor fi formulate aici. Dacă nu sunt intervenții, o să le formulez.

Sunt două amendamente, unul care se referă exact la aducerea la zi a registrului și eu propun să dăm o dată limită pentru asta, dat fiind faptul că baza de date conține un număr foarte mare de arbori respectiv zone verzi. Aș propune să fie adus la zi până la data de 31 decembrie 2021, deci până la sfârșitul anului, și să fie menținut la zi după această perioadă. Al doilea amendament ar fi încă un articol care să prevadă accesul tuturor cetățenilor la această bază de date și la Registrul local al spațiilor verzi cu dreptul de vizualizare fără dreptul de editare. Acestea sunt cele două amendamente pe care aș vrea să le propun. Dacă nu sunt alte intervenții, în prima fază supun la vot materialul în forma originală și apoi mergem al amendamente, dacă sunteți de acord. Nu văd intervenții, atunci supun la vot.

Cine este pentru? - 0 voturi

Cine este împotrivă? - 15 voturi

Cine se abține? - 6 abțineri (Bălaș R., Moldovan C., Papai L., Papuc S., Pescar R., Pui S.)

Mulțumesc. Formulez cele două amendamente. Art. 3 să fie: Registrul spațiilor verzi să fie adus la zi până la data de 31 decembrie 2021 și menținut în această stare în viitor. Dacă este corect legal. Și art. 4 să fie: Se va sigura acces online tuturor cetățenilor la Registrul local al spațiilor verzi cu drept de vizualizare.

Supun la vot, în prima fază, amendamentele.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

Înainte să supun la vot materialul cu amendamente, vreau să reamintesc că acest material a mai fost în fața noastră, l-am amânat ca să verificăm pe teren, cu câțiva colegi din consiliu am demarat acest control, baza de date este suprinzptor de bine pusă la punct, cu vreo 58 mii arbori, arbori și arbuști, cu toate caracteristicile în baza de date, cu toate suprafețele spațiilor verzi, am văzut deja anumite decalaje din cauza tăierii copacilor, deci în ultimul sau mai mult nu a fost adus la zi, dar este o pornire foarte bună și consider că este foarte important ca cetățenii ai aibă aces la acest lucru. Dacă permiteți, foarte pe scrut spun asta și în maghiară.

Supun la vot variant în întregime cu amendamente.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 16 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 180 din 18.05.2017, referitoare la accesul liber și gratuit în curțile și pe terenurile de sport aparținând școlilor primare, gimnaziale și liceale.

Dl. consilier Kelemen: - se vor face amendamente în plen, citesc aici. Dau cuvântul d-lui Bălaș.

Dl. consilier Bălaș: - în calitate de inițiator am vrut să intervin și m-am băgat înaintea colegului meu, în comisia de cultură și educație noi am făcut mai multe amendamente, în încercarea de a îmbunătăți ceva ce astăzi nu prea funcționează. Pentru că proiectul de deschidere a curților școlilor este vechi de 4 ani, am constat că doar puține curți ale școlilor s-au deschis, așa încât acum am zis să facem în așa fel încât să sperăm că se vor deschide mai multe dacă nu chiar toate. Oricum, rămân la părerea, îmi pare rău că dl. primar nu mai este aici, probabil o să audă că am avut să-i transmit, cred că și după ce vom vota acest proiect de hotărâre de consiliu, cu amendamentele cu care în totalitate sunt de acord, vor fi necesare două lucruri. Direcția școli să monitorizeze exact, să transmită această hotărâre de consiliu, să atragă atenția consiliilor de administrație a școlilor să o supună la vot, să monitorizeze câte curți ale școlilor sau în câte școli s-a aprobat acest lucru, în cele care nu s-a aprobat, de ce nu s-a aprobat, și cred că o întâlnire a d-lui Primar cu toți directorii de școli și pe acest subiect, nu ar putea decât să ducă la acest deziderat pe care noi îl avem, de a se deschide curțile școlilor și ca tinerii să aibă unde să petreacă timpul liber și să facă mișcare. Îi dau cuvântul colegului meu, avem mai multe amendamente, vreo 7 sau 8 și sper să le susțineți.

Dl. consilier Kelemen: - dau cuvântul d-lui Tamasi, însă aș vrea să menționez că sunt perfect de acord cu ce ați zis, și până la urmă și Consiliul, cu prezența noastră în consiliile de administrație ale școlilor putem să facilităm acest lucru. Aș avea o singură mențiune. Știu că până la urmă, cumva, s-a lucrat paralel sau nu știu ce s-a întâmplat, dar când sunt atât de multe amendamente aș prefera să avem o variantă 2 că va fi destul de stufos. Dl. Tamasi, vă rog să dați citire amendamentului.

Dl. consilier Tamasi: - în titlu, sunt mai multe amendamente, să renunțăm la sitagma de gratuit, pentru că există un HCL 136/2015 care dă posibilitatea de a da în chirie aceste spații pentru cei care doresc să închirieze și să nu constrângem ... școlilor, și astfel titlul ar fi, și se completează cu sintagma că aflate în proprietatea și adminisrarea Municipiului Târgu Mureș, pentru că în titlu apărea că aparținând școlilor primare, și atunci corect ar fi titlul privind modificarea HCL 180/18 05 2017 referitoare la accesul liber în curțile și pe terenurile de spori aflate în proprietatea administrarea municipiului Târgu Mureș, administrate de școlile primare, gimnaziale și liceale.

La art. 2 se renunță la sintagma gratuit și atunci amenamentul corect ar fi: Se aprobă accesul liber în curțile și pe terenurile de sport ale școlilor primare gimnaziale și liceale aflate în ... cum am menționat și la titlu. Respectiv aici aș dori să completăm și cu mențiunea că “cu acordul majorității simple din membrii CA al unității de învățământ”. După art. 2 prefer să introducem încă un amendament, articol nou care va ava următorul cuprins: Se aprobă regulamentul modificat privind accesl liber în curțile și pe terenurile de sport aflșate în proprietatea/administrarea municipiului Târgu Mureș, administrate de școlile primare, gimnaziale și liceale anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Referitor la amendamentele din regulamentul care este anexa integrantă din hotărâre, în titlu de renunță la sintagma gratuit, respective se completează cu sintagma aflate în proprietatea municipiului Târgu Mureș. Astfel titlu corect este regulamentul privind accesul liber în curți și pe terenurile de sport flate în prorpietatea/administrarea municipiului Târgu Mureș, administrate de școlile primare, gimnaziale și liceale din Târgu Mureș.

La art. 1 propunem completarea cu următoarele: Și se stabilește drepturile și obligațiile beneficiarilor și ale unităților de învățământ care acordă accesul liber în curțile și pe terenurile de sport, pentru că în regulament se referea numai la modalitatea de utilizare, nu și la drepturi și obligații.

  • - Art. 3. Se completează: În lipsa de personal calificat de pază pentru perioada folosirii a terenurilor, unitatea de învățământ are dreptul de a condiționa deschiderea curților în funcție de asigurarea pazei de către Municipiul Tg.Mureș.

  • - Art. 6. Se completează cu următoarele: respectiv celor în cauză se interzice accesul în viitor în curțile și terenurile de sport. Acest articol se referea la situația când cineva nu ascultă de personalul de pază, nu părăsește incinta după program și e nevoie se fie chemată poliția la fața locului atun ci pentru ei se interice să mai folosească aceste soații.

  • - În art. 14 se introduce sintagma cu orarul accesului liber, acesta este important pentru că, nu se poate menține ideea ca la fiecare școală să fie deschis 7 ore în fiecare zi. Deci la art. 1 se renunță de „nu mai puțin de 7 ore în fiecare zi” și se înlocuiește cu „orarul stabilit de Consiliul de administrație al fiecărei școli”, astfel articolul 14 va avea următorul cuprins: Prezentul Regulament se completează cu orarul accesului liber și cu normele de comportament specifice fiecărei unități de învățământ, aprobate prin Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia.

  • - Se introduce în plus art. 15, 16 și 17, cu următorul cuprins:

o Art. 15: unitățile de învățământ au dreptul de a stabili taxe de folosire a terenurilor de sport, în concordanță cu prevederile și anexa Hotărârii 136 din 2015. Deci, dacă se închiriază, atunci să se poată folosi aceste taxe.

o Art. 16: unitățile de învățământ pot condiționa aplicarea prezentului Regulament de asigurarea de către Municipiul Târgu Mureș a sistemului de supraveghere video a curților și a terenurilor de sport, pentru care se acordă acces liber.

o Art. 17: unitățile de învățământ în cauză, în contextul articolului 3 alin. 1 din Legea educației fizice și sport nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, vor avea prioritate în dotarea acestor spații cu materiale de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale.

Acestea ar fi fost amendamentele, mulțumesc.

Dl. consilier Kelemen: - stimați colegi, e foarte bine, însă dacă asta o să fie votat, va fi un vot de încredere către dvs., fiindcă dacă colegii noștri nu au asta în mână, evident că nimeni nu putea să continue acest lucru. Ați lucrat mult pe el și sunt perfect de acord cu ele, eu însă le am în mnă, putem să le citesc în timp ce le citeați.

Dl. consilier Bălaș: - vreau să vă ajut. Da, într-adevăr sunt multe amendamente, doar că dacă vp uitați acolo toate comiisile au spus de acord cu comisia de cultură. Și comisia de cultură a lucrat și acum dacă ați fost de acord dinainte, din principiu cu noi, cum să nu fiți acum în plen? Că ne-ați dat credit că noi vom face lucru cel bun. Și l-am, făcut. Acesta este lucrul cel bun, să respingem varinata inițială să votăm amendamentul.

Dl. consilier Kelemen: - mulțumesc dl. consilier, asta vreau să propu să votăm, doar aș fi avut rugîmintea ca în cazul în care sunt amendamente atât de stufoase pe viitor, să le avem toți consilierii în mână, că altfel e foarte greu de urmărit și foarte greu de așteptat un vot, mai ales în chestii complicate. În prima fază supun la vot materialul în forma originală, iar dacă nu trece, supun la vot amendamentele.

Cine este pentru? - 1 vot (Iszlai T.)

Cine este împotrivă? -16 voturi

Cine se abține? - 4 vot (Bălaș R., Moldovan C., Papai L., Papuc S.) Supun la vot amendamentele propuse de dl. Tamas și dl. Bălaș.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Supun la vot hotărârea în întregime cu amendamente.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

Felicitări pentru efortul în comun!

Punctul nr. 17 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor locații pentru artă stradală în municipiul Târgu Mures:

Dl. consilier Kelemen: - citesc aici. Se vor face amendamente în plen.

Dl. consilier Bălaș. -am renunțat la ideea de a face amendametne în plen ca la precedenta hotărâre și în calitate de inițiator solicit amânarea acestui proiect pentru că îl vom reface într-o cu totul altă formă și nu mai avea rost, amendamentele ar fi schimbat hotărârea în întregime. Și atunci am zis că vom reveni cu un nou material. Solicit amânarea.

Dl. consilier Kelemen: - supun la vot amânarea, vreau să precizez că sunt un mare fan al artelor stradale și cred că mulți o să susțină acest lucru, se vedea în material că a fost făct într-o situație în care artele stradale erau considerate ceva foarte rău pentru oraș și de asta sunt de acord că trebui regândit. Mulțumesc pentru inițiativă și supun la vot amânarea.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

Punctul nr. 18 a fost retras din ordinea de zi

Punctul nr. 19 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Târgu Mureș:

Dl. consilier Kelemen: - discuții în plen citesc aici, respective, comisia juridică propune sediul incubatorului de afaceri în Casa de cultură Mihai Eminescu. Dau cuvântul d-lui Bălaș, apoi dl. Szabo.

Dl. consilier Bălaș. - da, știu că în genral opinia mea nu împărtățește

mentalitatea majorității, dar țin să atrag atenția supra unui fapt. Sigur că incubator de afaceri sună foarte frumos și prietenos și prențios, eu consider să Statul trebuie să lase oamenii de afaceri în pace să facă afacerile, să nu se bage în afaceri, să nu facă nici restaurant, nici incubatoare pentru afaceriști, pentru că dacă afaceriștii ar fi vrut să genereze incubatoare de afaceri, ar fi făcut-o ei înșiși. Vreau să vă dau un exemplu: să zicem că George are o covrigărie în centrul orașului Târgu Mureș, plătește o chirie în centrul orașului Târgu Mureș și după ce dă salariile poate să vândă covrigii la 1 leu bucata. Noi o să facem ca și Stat, Statul incubează afaceri. Și vine un alt antreprenor incubat de către Primăria Târgu Mureș unde beneficiază de chirie mai mică și de diferite facilități care vot permite lui Dănuț din incubatorul de afaceri să vândă covrigul cu 80 de bani.

Rezultatul va fi că George din centru va da faliment pentru că nu poate să vândă covrigul mai puțin de 1 leu, iar noi am incubat o covrigărie care vinde cu 80 de bani covrigul și nu am făcut dect să denaturăm piața. Consider că prin orice ajutor de minimis sau prin orice facilitate oferită doar câtorva, Statul intervine pe piața liberă concurențială denaturând-o.

Dl. consilier Szabo Peter: - prima dată trebuie să stabilim un lucru. Incubatoarele de afaceri sunt concepute pentru a sprijini și a ajuta antreprenorii începători și asta înseamnă o comunitate în care antreprenorii pot să solicite sfaturi de la profesioniști, și pot să aibă relații între afaceri, dar cel mai important este, bineînțeles că lângă sprijinul intelectual mai există și spațiul, dar cel mai important este un ajutor spre inovare. Deci noi vrem ca inovativitatea să crească în municipiul nostru, și pentru asta avem nevoie de un incubator de afaceri, pentru că obiectivele programului pot să, în scurt sunt 3 obiective mari. Primul este a ajuta relațiile între afaceri și centrele de cercetare-dezvoltare. Al doilea ar fi dezvoltarea structurii de cercetare, dezvoltare și inovare, deci, totul se axează la inovare și inovativitate și bineînțeles sprijinul antreprenorului prin programe workshop-uri, meetup-uri, etc. Și asta e foarte necesar. Dacă vrem să cuantificăm cumva inovativitatea, sunt medode foarte simple. De exemplu, există European Patent Office, care sper că știți și dvs., dacă aveți o idee inovativă, nu o simigerie de exemplu, de exemplu ceva inovativ, un startup. Asta înseamnă că la un moment dat ajungeți la un patent. Și dacă ne uităm unde stă România pe nivel național în numărul de patents, vedem că avem nevoie de un ajutor imens, pentru că în anul 2018 erau depuse 9 patents din România, iar în 2017 erau numai 13. Știți ce țări sunt cam la același număr? Insulele Seychelles au 8, Cuba are 7, Curacao are 7, Samoa are 7, și așa mai departe. Nu avem sprijin pentru a avea ceva nou, un startup cu succes internațional, spre fericire avem din România, probabil că ați văzut și dvs. în știri, UIPath-ul , dar în afară de asta nu prea avem și nu este o concurență neloială, pentru că bazat pe Legea 102/2016 legea care va fi baza înființării, nu există nici un incubator de afaceri în Târgu Mureș și în orașe mult mai mici cum e Odorheiu Secuiesc sau Miercea Ciuc, există. Deci suntem în momentul potrivit, cred că e prea târziu.

Dl. consilier Kelemen. - pauză 5 minute

PAUZĂ

Dl. consilier Șarlea: - mă bucur că acest proiect apare pe ordinea de zi, era loc să avem acest proiect pe ordinea de zi de zece ani încoace de când există fonduri europene pentru astfel de proiecte. Referitor la covrigii d-lui Bălaș, colegul nostru, trebuie să înțelegem că incubatoarele de afaceri au un alt rol, de a sprijini micile afaceri care doresc să aducă plusvaloare și să creeze inovare și să meargă pe câteva domenii inovative cum este IT-ul, vorbim de tehnologii inovative, invenții și așa mai departe. Există în România deja clustere de business cum funcționează foarte bine și în Cluj, unde companiile mari sprijină tinerii care nu-și permit să închirieze acel spațiu în centru, să pornească o afacere, tineri care au idei și care pot fi apoi preluate, pentru că vedem foarte bine în lumea asta că funcționează foarte bine aceste proiecte de start-up, colegul nostru Szabo are dreptate în ceea ce spune, și încă o chestiune, fondurile europene sunt practic niște fonduri sociale. 21

Cât de liberali am fi noi, trebuie să le folosim pentru dezvoltare, pentru că vedem că nu avem alte soluții să construim aceste incubatoare care totuși costă destul de mulți bani. Noi am propus în campanie și ne ținem de cuvânt și o să votăm acest proiect și ne bucurăm că s-a găsit o soluție în sfârșit, după atât de multe proiecte care se refereau la tot felul de incubatoare de afaceri ale fostei administrații.

Dl. consilier Pescar: - în decursul timpului, în calitatea de vicepreședinte al Camerei de Comerț și de membru în Consiliul director al Asociației Producătorilor de Mobilă din România, am participat la multe poriecte de genul ăsta. La nivel national, le-am discutat la nivel guvernamental, la toate nivelele. Cea mai mare problemă a acestor probleme este că ajutorul de stat este interzis. Clar. Foarte multe proiecte ne-au picat din cauza asta, deci va trebui să ținem foarte serios cont de această interdicție. Repet, nu se poate da ajutor de stat prin nici o intermediere a statului de nici un fel de afacere. Dacă se dorește să se facă această chestiune, primaria va trebui să manifeste privat. Ca să se manifeste privat, va trebui să facă o altă asociație de turism, nu știu cum a fost cealaltă, care nu ne-am dorit-o. Eu zic că noi putem să găsim o formă de a face incubatoare de afaceri prin instituții private pe care să le ajutăm cu infrastructură. Dar să le ajutăm cumva să nu fie considerate ajutoare de stat, că ni se răstoarnă în cap și e mai mare dandanaua. Vă spun foarte sigur, am pățit-o de multe ori cu aceste programe care după un an au venit, și acum am proces la Curtea supremă săptămâna viitoare pntru un ajutor de stat la o chestiune de genul ăsta care e bai. Dupaia trebuie dați banii înapoi la ajutorul de stat. Deci, covrigăria d-lui Bălaș este exprimată într-un mod popular ceea ce Uniunea Europeană zice ajutor de stat. Și altfel nu ține. Eu dacă vreți vă aduc o listă cu toate ajutoarele de stat care mi s-au constata de-a lungul timpului șu au venit, în general prin cei de la Consiliul concurenței, ei sesizează într-un anumit interval de timp, și sesizează fondurilor europene ca să-și spună punctul de vedere și în general alea zic punct, ajutor de stat, banii înapoi. Mare atenție!

Dl. consilier Kelemen: - mulțumim, dl. Pescar, însă acum vorbim de programe europene de înființare a astfel de instituții înființate de UAT-uri, evident că nu este considerat ajutor de stat.

Dl. consilier Pui: - vreu să încep prin a spune că mie îmi place și susțin ideea și principiile incubatoarelor de afaceri, dar cred că în acest moment hotărârea de față încă nu are consistența necesară. Vreau să fac câteva remarci. Din documentația prezentată nu am reușit să observ care este impactul ca resursă umană pentru acest incubator, ca resursă financiară, ca și spații, de ce spații avem nevoie, cât de mari să fie. Putem folosi specialiștii existenți din cadrul primăriei, trebuie să angajăm alte persoane? Dacă da, de câte persoane avem nevoie pentru acest incubator? O informație foarte importantă și necesară este pentru câți rezidenți se adresează acest incubator? Nu am văzut-o nicăieri prezentată și nu am primit răspuns la ea. Pe lângă acestea am am mai observant că art. 2 vorbește, dau enunț: „Se aprobă realizarea finanțării investiției în conformitate cu programul de finanare nerambursabilă din domeniul de specializare inteligentă”. Cât timp nu avem o finanțare concretă în față, nu știu dacă noi putem să aprobăm realizarea unei finanțării așa, vedem pe urmă despre ce o s fie vorba. Și cu siguranță nu cred că își are rostul acest articol în 22

hotărâre. De asemenea, conform Legii 102/2016, incubatoarele de afaceri pot fi de mai multe tipuri. De afaceri tehnologice, de afaceri din domeniul social, academice de afaceri, nu este prezentat și nu am găsit în hotărâre ce tip de incubator se dorește a se înființa și prefer să avem o categorie a incubatoarelor. De aceea, propunerea mea este de amânare a hotărârii, să o mai dsicută, să o dezbatere care să fie agreată de toată lumea.

Dl. consilier Bălaș: - am fost nominalizat de dl. Șarlea, dânsul e inginer, eu sunt mai cu literele, mă mai exprim și metaforic. Fără îndoileaă, nu m-am gândit vreodată că în incubator se fac covrigi. Doar am vrut să ilustreu metaforic ce înseamnă concurența neloială. În ce privește faptul că din ceea ce a expus unul dintre inițiatori, colegul Peter Szabo, că se vrea acolo a se inova, eu cred că primăria nu este instituție de învățământ. Noi nu trebuie să ne ocupăm și că cream cadrul ca cineva din oraș, probabil cândva, să inoveze ceva. Acolo se vor face patente. Din patentele alea de care zicea dl. Szabo cât la sută va lua primăria pentru că a oferit infrastructură? Poate inventează cineva un patent de 1 miliard de dolari sau de euro, cât câștigă primăria după patentul ăsta?

Ce vreau să zic că de fapt primăria nu trebuie să se implice în asta, asta e avantajul universităților, cercetarea și inovarea. Noi avem în oraș o gramadă de universități UMFST, Dimitrie Cantemir, Sapientia, Universitate de Artă Teatrală. Aceea trebuie să invoeze. Nu să se apuce să facă primăria incubatoare pentru inventatori. Invenția și cercetarea este apanajul universităților nu a administrației locale. Primăria sau intenția multora este de a confunda primăria cu un actor care se bagă peste tot, ea să sprijine, să ajute, nu asta e treaba noastră, a administrației locale cred eu.

Dl. consilier Papai: - eu mă bucur că dl. initiator a preluat argumentele colegului nostru de la Haga legat de patentele de inovare, da, avem nevoie de incubator de afacari, nu, Primăria nu are ce căuta într-un incubator, după părerea noastră. Din punct acesta de vedere, se pare că noi suntem mai liberali decât colegii de la PNL.

Dl. Șarlea, în acel cluster de business din Cluj, credeți că primăria deține ceva? Este al primăriei sau este făcut de niște oameni de afaceri și firme private care s-au gândit să-i ajute pe tinerii antreprenori? Clujul care are primar liberal, din câte știu. Dar este o problem mai gravă aș zice eu, legea care permite înființarea acestor incubatoare de afaceri spune clar, dacă vorbesc prostii, să stiți că departamentul juridic al primăriei vorbește prostii. Același act normativ stabilește etapele inființării unui incubator de afaceri care succint sunt: 1 - efectuarea unui studiu de oportunitate sau elaborarea strategiei de incubare. După aia, identificarea spațiului, selectarea managementului și așa mai departe. La sfârșit mai reia o data și pentru fondurile europene: 1 - elaborarea studiului

oportunitate, a studiului de fezabilitate, după caz; 2 - înființarea incubatorului; 3-elaborarea cererii de înființare. Iar proiectul nostru de hotărâre spune așa: art. 1 - se aprobă înființarea, art. 2 - se aprobă realizarea finanțării. Unde este studiul de oportunitate? Sunt perfect de acord cu dl. Sebastian Pui, că nu putem să ne aruncăm așa, hai să facem și după aia vedem dacă e oportun, dacă e cazul, dacă avem cui să ne adresăm, dacă e legal. Mi se pare așa, pe repede înainte.

Dl. consilier Kelemen: - vă atrag atenția că dacă sunteți de accord cu dl. Pui, atunci sunteți de acord că avem nevoie de incubator de afaceri, numai că nu așa, de un incubator de afaceri înființat de consiiu. Că asta a zis dl. Pui. Era o discrepanță, dar la asta am atras atenția. Am închis lista dr o să dau posibilitatea la cei care sunt pe listă.

Dl. consilier Șarlea: - deci, creem infrastructură, asta facem prin acest incubator de afaceri. Așa cum realizarea unei autstrăzi într-o zonă aduce investiții și mai departe taxe și impozite la buget, așa facem și cu acest incubator, adică sprijinim micii antreprenori să se dezvolte. Într-adevăr va fi un regulament de funcționare în acea clădire, că despre asta vorbim. Acel incubator nu produce el efectiv profit pentru primărie. Nu cred că aici trebuie să ajugem, ca o clădire, ca acest incubator să creeze profit pentru primărie. Ci acei mici intreprinzători vor crea profit, plusvaloare și asta înseamnă taxe și impozite, ca apoi primăria să reușească să implementeze alte proiecte de dezvoltare tot în acel oraș. Deci, despre asta vorbim. Legat de studiu de oportunitate, consiliul local propune. Urmează ca municipalitatea să achiziționeze servicii pentru aceste studii de oportunitate și evident că dacă există o justificare că nu sunt necesare astfel de incubatoare, probabil că nu o să le facem, pentru că asta înseamnă o risipă, dar cred că noi aici propunem și apoi trebuie să primim un răspuns profesionist și calificat de la specialiști. Nu cred că dvs. știți să elaborați aceste studii de oportunitate. Am văzut și eu câte un raport de aprobare și parcă-i scris la grădiniță. Dar trecând peste asta, eu cred că tinerii din acest municipiu, dar nu numai tinerii, mediul de afaceri nu a fost sprijinit în ultimii 20 de ani, adică noi nu avem un parc industrial, în centru nu avem un management al zonei centrale care trebuie să funcționeze pe principiul unui mall, dacă noi vedem că există exemple foarte bune aplicate în Cluj, Oradea, Sibiu, Brasov, cred că trebuie să le implementăm și noi. Și la Brașov există într-avedăr un incubator care cred că se numește cumva cu transfer de tehnologie, etc, are un nume mai complex, iar la Cluj există un parteneriat între primărie, marile companii care vor să sprijine mici intreprinzori, și universități, ca să fie clar. Asta ne dorim și noi aici. Și avem acum un sprijin financiar.

Dl. consilier Kelemen: - dl. Șarlea vă rog să încercați să țineți aceste perioade de intervenție: 2 minute intervenție, 1 minut reacție. Chiar vă rog să încercăm.

Dl. consilier Papuc: - cred că nu s-a înțeles proiectul de hotărâre. De fapt, ce se dorește prin acest proiect de hotărâre. E practic o hotărâre în principiu prin care Consiliul local votează astăzi o inițiativă ca municipiul, ulterior să facă tot ce are de făcut conform Legii 102. Și la art. 5 dacă o citim, de cine se poate înființa un incubator de afaceri. O asociere în participațiune, lit. b, în condițiile legii, între un fondator autoritate publică, și după caz, și dă mai mulți actori. Primăria poate urmări inclusiv să facă profit prin acest incubator. Pentru că în anul 3 la proprietate intelectuală, profesorul Roș spune. Dacă într-un spațiu, un spațiu pe care îl asiguri, să desfășoare activitate, se inovează, se inventează ceva, tu poți să soliciți drepturi de autor de la inventator și să beneficiezi de sume de bani dacă ulterior acel inovator sau inventator va vinde produsul, deci, putem să mergem și până acolo, dar hotărârrea asta este una de principiu și care practic mandatează executivul primăriei să se înscrie la Minister, la IMM-uri să obțină statutul de incubator de afaceri și ulterior să propună în bugetul local studiu de oportunitate și dacă votăm, votăm, dacă nu votăm, nu votăm. Dar ideea în sine, nu-l înființăm azi. Azi pornim o procedură prin care vom vedea dacă merită sau nu înființat. Asta facem astăzi. Nu așa scrie, dar asta e. Vă spun eu. Pentru că nu consiliul local trimit către, autoritatea publică locală reprezentată de primar. Și primarul poate să facă toate demersurile ca să ajungă să bugeteze sumele de bani pentru studiu de oportunitate și absolut toate etapele. Este o hotărâre în principiu. Că art. 2 poate că nu e cel mai fericit, e altă discuție, dar ideea în sine e în regulă.

D-na consilier Frunda: - într-adevăr așa este cum spune dl. Șarlea, sau d-nii colegi Șarlea si Papuc, acesta este un prim pas și cred că ar fi de bun augur ca toți colegii din sală să fie pentru o astfel de inițiativă, pentru că este un pas imens din punctul nostru de vedere. Atât din punct de vedere al tinerilor din oraș cât și al tuturor oamenilor care trăiesc în Târgu Mureș, dar aș dori ca d-na director Dana Ijac să ne prezinte succint dorința noastră de a participa sau de a putea accesa fonduri europene pe proiectul acesta.

D-na Dana Ijac: - Bună ziua, în ultimele luni din partea Ministerului fondurilor europene și a ADR-urilor au fost organizate o serie de caravane și sesiuni online prin care ne-au dus la cunoștință tipurile de investiții care pot fi accesate în perioada de progrmare următoare. Pe această secțiune de specializare inteligenă, au fost informate autoritățile publice locale că pot accesa fonduri pentru incubatoare de afaceri, centre tehnologice în anumite condiții. Este adevărat, solicitanții sunt obligatoriu autoritățile publice în parteneriat cu mediul de afaceri. Pentru că este o idee nouă și o metodologie nouă de accesare a fondurilor de către municipiul Târgu Mureș pe o secțiune mai deosebită, eu am avut în ultimele zile discuții cu reprezentanții ADR-ului, acolo este un nucleu specializat pe această secțiune și sunt deschiși să organizeze pentru municipiul Târgu Mureș, în special pentru consiliul local, o secțiune distinctă în care să ne prezinte acest abc care privește accesarea și să răspundă la toate întrebările noastre. Este adevărat, acest proiect de hotărâre este un acord de principiu nu neg faptul că înițial într-o primă variantă chiar am trecut în primul articol să se aprobe acordul de principiu, dar există o opinie potrivit căreia dacă un proiect de hotărâre începe cu aacord de principiu acela nu se mai implementa niciodată.

Dl. consiler Kelemen: - supun la vot amânarea, în prima fază. Pe urmă, vreau să știu dacă sunt amendamente sau nu, comisia juridică propune sediul în Casa de Cultură “Mihai Eminescu”, asta undeva trebuie trecut.

Supun la vot amânarea materialului.

Cine este pentru? - 4 voturi (Moldovan C., Pui S., Bălaș R., Papai L.)

Cine este împotrivă? -16 voturi

Cine se abține? - 1 vot (Papuc S.)

Dl. consilier Kelemen: - d-șoara Frunda, aveți amendament?

D-na consilier Frunda: - da, aș dori să fac un amendament, în continuare la art. 1 aș dori să completăm cu următoarea frază: cu sediul în Casa de Cultură “Mihai Eminescu”, str. Nicolae Grigorescu nr. 19.

Dl. consilier Kelemen: - am înțeles. Supun la vot în prima fază, materialul în forma originală. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? -

Cine este împotrivă? -16 voturi

Cine se abține? - 5 voturi (Moldovan C., Pui S., Papuc S., Bălaș R., Papai L.)

Supun la vot amendamentul propus de d-șoara Frunda.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 4 abțineri (Moldovan C., Pui S., Bălaș R., Papai L.)

Supun la vot materialul în întregime cu amendamentul propus de d-șoara Frunda.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Bălaș R., Papai L.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Moldovan C., Pui S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Punctul nr. 20 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a cotei de 774/1972 din terenul în suprafață de 493 mp situat pe str. Rodnei nr. 44:

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au dat aviz pozitiv. Supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Papai L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi și o abținere.

Punctul nr. 21 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului situat pe Lalelelor nr.2:

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au dat aviz pozitiv. Supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Papai L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi și o abținere.

Punctul nr. 22 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 24.315 mp situat pe str. Viitorului nr. 1 B:

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au dat aviz pozitiv. Supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Papai L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi și o abținere.

Punctul nr. 23 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a concesionării, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire prin licitație publică a terenului în suprafață de 700 mp din 4.869 mp situat pe str. Podeni nr. 10, aparținând domeniului public al Municipiului Târgu Mureș, în vederea amplasării unei spălătorii self-services.

Dl. consilier Kelemen: - nici o comisie nu a avizat pozitiv acest proiect.

Dl. consilier Pui: - nu știam de votul celorlalte comisii și de asta am vrut să intervin, pentru că am avut ceva solicitări în care am cerut completări la material, un plan de situație pentru cei 700 metri, să vedem exact desprinderea cum e și dacă terenul chiar poate fi folosit pentru o dezvoltare ulterioară sau putem să îl folosim, ca municipiu, într-un mod mult mai benefic și de asta voiam să propun amnarea. Dar dacă toate comisiile au fost împotrivă, este clar.

Dl. consilier Kelemen: - o respingem, nu știu, dar dacă nu a fost avizat de nici o comisie, o supun la vot.

Dl. consilier Papai. - s-a schimbat ceva în Codul administrativ? Până acum, materiale care nu au primit avizele comisiilor, nici nu mai intrau pe ordinea de zi. Și acesta e al doilea caz astăzi.

Dl. consilier Kelemen: - fiind aici, eu propun să votăm. Și eu așa știu dacă, dar asta e, dacă ed pe orinea de zi și am votatm atunci să o trecem.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? - 0 voturi

Cine este împotrivă? - 17 voturi

Cine se abține? - 4 abțineri (Moldovan C., Papai L., Papuc S., Pui S.)

Proiectul a fost respins.

Punctul nr. 24 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureș”.

Dl. consilier Kelemen: - un pas de mult râvnit de cei din Asociație. Toate comisiile au avizat pozitiv, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

Punctul nr. 25 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”.

Dl. consilier Kelemen: - toate comisiile au avizat pozitiv, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

Proiecte de hotărâri în regim de urgență

Dl. consilier Kelemen: -aceste materiale nu au trect prin comisii, deci o să rog colegii să ne prezinte succint materialele.

Punctul nr. 1 în regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020, modificat și completat prin HCL nr.37/2021:

Dl. consilier Kelemen: - ca principiu zic, că aceste taxe nu ar trebui să le modificm în fiecare ședință, dar am înțeles că există niște argumente.

Dl. director Szoverfi. - sunt modificări doar de ordin procedural, primul, o modificare se referă la prelungirea termenului de depunere a declarațiilor fiscale până la 31 martie, având în vedere că mai există foarte multă lume care încă nu și-a depus și depunerile curg destul de bine, însă pentru a evita aglomerațiile considerăm că este oportun a se aproba să se decaleze termenul de depunere până la 31 martie. A doua modificare se referă la clarificarea art. 10 referitor la facilități pentru a nu se crea discriminare între diferitele categorii de personae care beneficaiză de facilitățile respective, respectiv veterani, deportați și persoanele cu handicap grav și accentuat, respectiv gradul 1 de invaliditate.

Dl. consilier Papai. - aș dori să întreb dacă H.C.L. nr. 37 din 2021 rămâne în vigoare sau nu? Pentru că în acel HCl a fost deja introdusă această scutire pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, dar acolo mai era ceva. Și aici spune la art. 2 că celelalte prevederi ale regulamentului din H.C.L. 249 rămân în vigoare, dar nu amintește de acel HCL 37. Acolo s-a introdus o scutire de taxă pentru al treilea copil, deci, începând de la al treilea copil.

Dl. director Szoverfi. - bineînțeles că rămân în vigoare, orice modificare făcută ulterior apariției H.C.L. 249 rămâne în vigoare.

Dl. consilier Papai. - eu nu înțeleg logica. De ce ați preluat ceva din HCL 37 și l-ați introdus aici, iar cealaltă prevedere nu ați preluat-o și nici nu amintiți de ea.

Dl. director Szoverfi.: - nu s-a preluat nimic din acele

Dl. consilier Papai. - ba da, persoanele cu handicap grav sau accentuat.

Dl. director Szoverfi.- dacă vă uitați, este alineatul de introducere. În hotărârea originală se făcea referire la persoanele care a proprietate clădire și domiciliază în acea clădire. Și s-a eliminat această sintagmă pentru a nu se crea discriminări între diferitele categorii de veterani sau între diferitele categorii de persoane cu handicap, deci puteau beneficia doar cei care aveau în proprietate clădire și aveau domiciliul la clădirea respectivă, iar prin această modificare se dorește ca toate categoriile să fie incluse în această categorie de facilități.

Dl. consilier Papai. - bine, vorbim paralel. Important este că acel H.C.L. 37 rămâne în vigoare, da? Tot ce s-a prevăzut acolo. Ok, mulțumesc.

Dl. consilier Kelemen: - dacă nu sunt alte intervenții supun la vot materialul.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

Punctul nr. 2 în regim de urgență

Proiect de hotărâre privind privind împuternicirea d-lui primar SOOS ZOLTÂN, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgu Mureș, să semneze Scrisoarea de ofertă în numele Municipiului Târgu Mureș pentru proiectul ”Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș” depus în cadrul programului EON Grant Guarantee:

Dl. consilier Kelemen: - cine prezintă materialul?

D-na Ijac Dana: - în luna decembrie, prin HCL nr. 250/17.12.2020, s-a aprobat acordul de principiu privind demararea proiectului referitor la îmbunătățireea educației în municipiului Târgu Mureș, prin programul de garantare a granturilor Eon Reality. În 23 decembrie a fost depusă aplicația, iar în 29 decembrie Comitetul s-a întrunit și a selectat pentru finanțare această aplicație. Este o metodologie și un mecanism diferit față de cele cu care suntem noi obișnuiți și care se aplică în acest moment la nivel național și european, în sensul că într-o primă etapă se depune la finanțare o fisă de proiect care conține în special elementele de natură financiară, după condițiile finanțatorului, urmând ca în etapa de precontractare să întocmim o serie de elemente de documente, planuri de activitate, detalii privind termenele, plățile și bugetul de activități. În acest moment, legat de această aplicație municipiul Târgu Mureș se află în etapa de precontractare. Am primit din partea finanțatorilor o solicitare potrivit căreia până la data de 28 februarie Municipiul trebuie să transmită o scrisoare de ofertă prin care practic se angajează la continuarea etapelor următoare pentru semnarea constractului. În conformitate cu cerințele acestuia, valoarea totală este de 25 milioane 059.984 dolari, din care contribuție proprie este 254.122 dolari. Acesta reptrezintă un pas intermediar, deoarece în data de 28 februarie comitetul de evaluare se întrunește și analizează dacă solicitanții au depus și au semnat această scrisoare de ofertă. Prin prezentul proiect de hotărâre se împuternicește dl. primar să semneze această scrisoare de ofertă. Menționăm faptul că, în cazul în care noi nu dorim ca în continuare, sau considerăm că acele cerințe sunt nepotrivite pentru noi, semnarea acestei scrisori de ofertă nu implică sub nici o formă financiar sau juridic primăria; în penalități sau alte tipuri de răspunderi.

Dl. consilier Papai: - dacă puteți să-mi spuneți, acea perioadă de 270 de zile, dacă țin eu bine minte, în care ei ne garantează că o să obținem finanțare europeană, începând de când se scurge?

D-na Dana Ijac. - practic ar fi de la data la care se semnează contractul de finanțare.

Dl. consilier Papai: - deci, încă nu a început.

D-na Dana Ijac: - nu, suntem în etapa de precontractare. Abia acum vom urma din punctul nostru de vedere, o perioadă de cel puțăin 3 luni în care periodic vom întocmi anumite tipuri de documente, le transmitem, le verifică, noi propunem ca la fiecare pas să vă prezentăm o informare și să supunem spre aprobarea și obținerea acordului dvs. cu privire la angajamentele pe care urmează să ni le asumăm.

Dl. consilier Papai: - foarte bine, asta am vrut să vă solicit. Mukțumesc.

Dl. consilier Szabo Peter: - vreau să citesc numai o propoziție care e cel mai important din asta; citez: „în cazul în care bugetul nu este primit, acest acord este reziliat fără nici o obligație pentru nici una dintre părți”. Deci, în acest moment, cam așa stă cum a spus și d-na Ijac, nu avem obligații financiare, deci putem să votăm liniștiți din partea mea.

Dl. consilier Kelemen: - supun la vot.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

Punctul nr. 3 în regim de urgență

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea Municipiului Târgu Mureș asupra terenului situat în str. Bega nr.2 si aprobarea contractului de superficie în formă autentică.

Dl. consilier Kelemen: - este vorba de fapt, de votul referitor la decizia pe care am luat-o în AGA Transport Local. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu au votat d-nii consilieri Iszlai T si Kakassy B.)

Materialul a trecut, dl. Iszlai, scuze, nu ați apărut pe ecran, cred că, acum apăreți. Vă rog.

Dl. consilier Iszlai. - am putea relua? Aș avea un amendament. Credeam că cineva prezintă materialul.

Dl. consilier Kelemen: - scuzați-mă, nu ați luat cuvântul. Spuneți despre ce este vorba și să vedem ce să facem.

Dl. consilier Iszlai. - este vorba despre o omisiune, am avut această hotărâre AGA. La art. 1 apare în ultimul rând o frază care ar trebui să se regăsească și în hotărârea noastră, și care este lipsă. Dacă-mi permiteți.

Dl. consilier Kelemen: - aș vrea să aflu dacă tehnic este posibil să facem acest lucru. Din câte înțele eu, nu putem. De îndată, înseamnă de îndată, dl. Bălaș. Pe loc. Singura soluție ar fi să avem o ședință de îndată, dar asta ar trebui convocat de dl. primar, presupun.

Dl. consilier Iszlai. - da, este important amendamentul, vă spun despre ce este vorba. Primim de la Transport Local acest teren cu drept de superficie, dar ei ar trebui să aibă și drept de servitute asupra acestui teren, altfel nu pot folosi terenul.

Dl. consilier Papuc. - ... că Municipiul este titularul solicitării pentru acordarea

fondurilor nerambursabile ... autobuzele rcologice. Noi trebuie să avem noi drept, ei, oricum au drept, că ne constituie un drept de superficie, dar ei sunt propritari pe teren, nu mai trebuie să le dăm drept de servitute, că ei sunt proprietarii terenului, SC Transport Local, unde municipiul este acționar unic. Este în regulă așa.

Dl. consilier Kelemen; - scuze d-le Iszlai, nu am știut de intenția de amendament și nu ați apăsat. Va trebui să revenim cu un alt material care dă drept deservitute pentru Transport local.

Dl. consilier Papuc:- .. drept real, superficie, Municipiul. Ei sunt propritari pe teren, au toate drepturile.

Dl. consilier Kelemen: - am epuizat ordinea de zi, vă mulțumesc pentru colaborare, că a mers chiar bine.

La Diverse dacă intervine cinvea, am senzația că dl. Papai.

Diverse

Dl. consilier Papai: - eu am spus și la sedinta extraordinară, am avut 11 interpelări acum 10 zile, termenul de răspuns a fost 10 zile, astăzi trebuia să am răspuns la cele 11, am primit un răspuns pe loc atunci și am mai primit 3 răspunsuri din care două cred că sunt în bătaie de joc. Când am întrebat de ce nu este pus la punct acel Monitor Oficial local, Direcția architect șef îmi răspunde că pagina de internet este încălcată cu informații primate de la fiecare dintre compartimetele instituției, aceste nformații sunt aprobate, traduse și transmise Direcției arhitect șef spre publicare de către Serviciul relații interne și internaționale. Gata, am răspuns. Eu aștept atunci răspuns de la Serviciul relații internațioanle de ce nu este pus la punct. Vă rog frumos, nu răspundeți în stilul acesta.

Am întrebat de ofițerul cu GDPR-ul. Am primit 6 pagini în care ni se expune toată legislația care se referă la chestia asta, ceea ce nu am întrebat, mi s-a spus cine este persoana, dar nu am primit adresa de contact pe care am solicitat-o. Eu așteptam un nume și o adresa de email. Pentru asta primesc 4 pagini. Cineva a lucrat intens vreo două ore ca să formuleze răspunsul. Până acum administrația veche nu și-a permis să nu respecte aceste termene de răspuns. Nu știu unde este vina, cine este de vină pentru lipsa răspunsului, dl. Hermann foarte bine știe că și dânsul a primit răspuns la orice solicitare, sau aproape la orice, în termen. Poate nu i s-a răspuns corect, dar a primit în termen. Vă rog frumos respectați termenele legale!

Știți foarte bine că la baza dezvoltării orașului sunt două documente foarte importante. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, acest SIDU. Noi am spus de mai multe ori că ambele documente au fost întocmite într-un mod cel puțin dubios, au costat foarte puțin, au fost făcute, să vă dau un exemplu, chestionarul pentru Strategia de Dezvoltare Urbană Durabilă era următoarea întrebare: cu ce vă deplasați la serviciu - pe jos, cu mașina sau cu tramvaiul? Studiu făcut pentru Târgu Mureș. Nu, era un copy paste de pe studiul din Oradea. Știu și cine a făcut studiul. Acum pe SEAP se cere actualizarea SIDU. Este lansată licitația, e aici toată fișa de date care are o grămadă de probleme, printre altele valoarea estimată care este de 250 mii lei, iar prețul reprezintă 60% din punctaj, deci acest 250 mii probabil se va diminua la vreo 200 mii, adică la vreo 40 mii euro. Eu vă spun, un studiu serios cu experți, nu cu experți de apartament cum se practică în Târgu Mureș de 20 de ani, constă cam 100-150 mii euro. Deci, chestia asta nu se poate face profesionist cu acești bani. Banii aceștia înseamnă cam valoarea experților care sunt enumerați aici, 5 experți, cam pentru 2 luni, iar proiectul este prevăzut pentru 5 luni. Pentru 9, pe restul de 7 nu știu ce vor face.

Nu se cere, nu este nici un standard de asigurare a calității, nu se cere capacitate economică, adică se cere să fi avut încă un proiect de 240 mii de lei care sunt bani mărunți în acest domeniu și așa mai departe. Am o listă întreagă de probleme cu caietul de sarcini. Nu știu știe a postat, de ce postat în felul acesta, dar dacă vrem să ne batem joc mai departe de dezvoltarea orașului pe următorii 10 ani, dați-i înainte.

Dl. consilier Kelemen: - dacă mai sunt intervenții Dacă nu, vă mulțumesc și declar ședința închisă.

Dl. consilier Kelemen Atilla - președinte de ședință

D-na Soos Erika - Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș