PROCES- VERBAL


Încheiat cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 23 februarie 2021

Din totalul de 22 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la ședință 21 consilieri, iar dl. consilier Bălaș este conectat online.

Dl. consilier Kelemen: - bună ziua. Declar deschisă ședința de îndată a Consiliu local al municipiului Târgu Mureș. Pe Ordinea de zi avem un singur punct cu privire la mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Mureș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A.

După cum bine știți, pentru acest lucru am avut deja o ședință și o decizie, însă materialul a fost atacat în instanță și a fost suspendat. Totuși materialul și-a făcut efectul adunarea generală ordinară a Aquaserv este convocată pentru vineri, iar suspedarea până la urmă afectează desemnarea reprezentului Consiliul local în A.G.A. Pentru acest lucru a fost făcută această ședință de îndată.

D-na consilier Frunda: - aș dori să am o intervenție de a semnaliza o eroare materială în preambulul hotărârii, și anume, ca în loc de art. 133 să se scrie art. 134. Mulțumesc.

Dl. consilier Maior: -am o întrebare la d-na secretar, dacă este?

Dl. consilier Kelemen: - nu este, dar spuneți, poate că răspunde altcineva.

Dl. consilier Maior: - dacă astăzi votăm această hotărâre, nu contravine la ceea ce a dispus instanța? Dispune suspendarea executării hotărârii. Ce votăm astăzi, domnule preșdinte? Ca să știu.

Dl. consilier Kelemen: - de la juridic dacă poate cineva să răspundă. Din perspectiva mea evident că nu. Vorbește de hotărârea respectivă, dar nu .. dvs. Eu cred că nu este nici o problemă.

D-na director Buculei: - având în vedere că Hotărârea A.G.A. a fost deja convocată penru data de 26 februarie la ora 14, Municipiul Trebuie să aibă un reprezentant numit în A.G.A.

Dl. consilier Kelemen: - dacă sunt alte intervenții?

D-na consilier Frunda: - aș dori să-l numesc pe dl. Kelemen Marton ca și reprezentant AGA.

Dl. consilier Kelemen: - presupun că nominalizați, nu? Că l-ați numit. Mă flatează, dar haideți. Dl. Papai, vă rog.

Dl consilier Papai. - acum m-a sunat colegul Radu Bălaș care a solicitat prezența online pentru că a fost...

Dl. consilier Kelemen: - da, mulțumesc d-șoara Frunda, acum mi s-a atras atenția că nominalizarea, dat fiind faptul că materialul se bazează pe celălalt, este deja trecut în hotărâre, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să votăm despre asta. Dacă sunt alte propuneri? Vă ascult.

Dacă nu sunt alte propuneri, supun la vot materialul și dl. Bălaș până când o să primească link-ul o să .. sunați-l vă rog.

Între timp, în prima fază supun la vot ordinea de zi, deși discutăm deja. Vă rog să votăm.

Dl. consilier Bălaș. - bună ziua, d-le președinte.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Dl. Bălaș, acum am votat ordinea de zi. Sunteți de acord?

Dl. consilier Bălaș: - da

Dl. consilier Kelemen: - cu 19 voturi și votul d-lui Bălaș, cu 20 de voturi a fost aprobată ordinea de zi.

(Nu a votat d-na consilier Kakassy B. și dl. consilier Papuc S.)

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Mureș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A.

Dl. consilier Kelemen: - supun la vot singurul material de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Maior C., Moldovan C.)

Cine se abține? -

Este vorba de numirea unui reprezentant, domnule Bălaș.

Dl. consilier Bălaș: - da, sunt de acord.

(Nu a votat dl. consilier Papuc S.)

La Diverse aveți intervenție, dl. Bălaș?

Dl. consilier Bălaș: - nu.

Cu 18 voturi pentru și 2 voturi împotrivă, respectiv votul d-lui Bălaș, hotărârea a trecut cu 19 voturi.

Dl. consilier Kelemen: - mulțumesc foarte mult și declar ședinșța închisă. Dacă la Diverse vrea cineva să ia cuvântul?

Dl. consilier Papai. - am avut 11 interpelări la ședința trecută, aș dori să amintesc secretariatului că cele 10 zile trec până joi și aștept răspuns, că am primit doar la una din ele.

Dl. consilier Kelemen: - cu ocazia ședinței ordinare, da? Sau eventual în scris, am înțeles.

Stimați colegi, vă mulțumesc de prezență și probabil că unii dintre dvs. începeți ședințele de comisie. La revedere!

Dl. consilier Kelemen Atilla - președinte de ședință

D-na Soos Erika - Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș