PROCES - VERBAL


Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 22 aprilie 2021

Din totalul de 23 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la ședință 22 consilieri. Absentează dl. consilier Maior Sergiu Claudiu.

Dl consilier Kelemen: bună ziua! Încă nu declar ședința ordinară, pentru că avem 2 ședințe A.G.A., una la SC Locativ SA și una la SC Administrator Imobile și Piețe SRL. Deci, aș începe cu acestea. Până ce au loc AGA-urile se oprește transmisea live.

Îi rog pe cei de la tehnic să ne spună când este oprit stream-ul. Doar sunetul. Pot să ne vadă, e foarte bine.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Locativ S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor S. C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L.

Dl consilier Kelemen: Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului local Târgu Mureș de astăzi. Am avut pe ordinea de zi 44 proiecte de hotărâri din care s-au retras cinci, și anume punctele 1, 2, 3, 28 și 42, astfel ramânând cu 39 de materiale, și mai avem 4 materiale în regim de urgență

Vă rog să votăm Ordinea de zi.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Ordinea de zi a fost aprobată cu 20 voturi pentru.

(Nu a votat d-na Frunda C. și dl. Papuc S.)

Punctele nr. 1, 2 și 3 au fost retrase din ordinea de zi

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,  aferenți

obiectivului de investiții Modernizare strada Mioriței.

Dl consilier Kelemen: avem varianta II. Dl. director, asta include și amendamentul din comisia de buget privind bordura ridicată pentru separarea fizică pistă biciclete și trotuar?

Varianta II include asta? Da?

Bine. Deci a fost un amendament care a fost integrat in varianta II: bordură ridicată pentru separare fizică pistă bicicletă și trotuar .

Dacă este vreo intervenție. Nu. Atunci supun la vot.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. Papuc S.)

Punctul nr. 5 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții Modernizare strada Eden

Dl consilier Kelemen: avem varianta II. Toate comisiile au avizat pozitiv. Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. Voicu B. și dl. Papuc S.)

Punctul nr. 6 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului situat în Târgu Mureș, str. Pășunii, nr. 21A, înscris în CF nr. 131344 Tg Mureș, nr. cadastral 1046/1-C1, nr. top. 3810/a/3/2/1, 3810/a/2/1/2/1, 3809/1/1/1/2/1, 3810/1/1/1/1/2/1, în vederea asigurării spațiului necesar desfășurării activității de învățământ a structurii fără personalitate juridică arondată Școlii Gimnaziale Romulus Guga.

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au avizat pozitiv, dl. Bălaș, aveți cuvântul.

Dl consilier Bălaș: întotdeauna am ascultat de opiniile celor care se pricep mai bine decât mine la unele subiecte. O să vă citesc un mesaj pe care l-am primit de la dna Koreck Maria, pe care cu toții probabil o cunoaștem și știm că s-a ocupat de problemele romilor prin Asociația Divers. Vă citesc textual ce a zis și eu merg pe mâna ei.:

“Sunt în cunoștință de cauză, ... vă rog să luați în considerare propunerea de a modifica destinația pentru care se achiziționează clădirea din str. Pășunii, din școală în Centru de zi. Activitățile școlare în acest moment, în str. Pășunii se desfășoară într-o clădire neadecvată procesului educațional, respectiv în acea clădire se desfășoară educație segregată fără plan de desegregare, ceea ce contravine Constituției României și legislației în vigoare, având în vedere că segregarea școlară este o formă gravă de discriminare.”

Propunem și propun eu, ăsta este un amendament: să modificăm destinația imobilului în centru de zi, unde ar putea, acesta este amendamentul, și acum continui, aici ar putea funcționa activități tip școală după școală, chiar și o grupă de grădiniță, respectiv ar putea fi consiliați părinții. Este tot ceea ce spune d-na Koreck. „Amenajarea pe termen scurt nu necesită investitie mare, iar pe termen mediu se pot obține fonduri prin finanțări nerambursabile, în acest sens putem să sprijinim cu expertiza noastră Primăria.

Desegregarea trebuie să fie făcută conform unui Plan de desegregare prin redirecționarea înscrierii copiilor în clasa 0 la alte școlii din zonă, respectiv asigurarea mediatorului școlar și transportul cu microbuz a copiilor la și de la școlile respective.

Imobilul nu este adecvat derulării procesului educativ conform standardelor impuse de Legea Educației, dar nici de standardele impuse de Legea construcțiilor, respectiv în acest imobil se derulează în prezent educație segregată pentru elevi de etnie romă, cee ce este interzis prin Constituție, segregarea fiind o formă severă de discriminare.

Imobilul este un loc total nepotrivit pentru o instituție educațională. Casa, inițial un spațiu cu două camere, bucătărie și baie, plus camerele anexate, foste spații de atelier, nu sunt corespunzătoare, sunt foarte mici, iar galeria are acces printr-o scară îngustă, abruptă, respectiv, nu suportă greutăți. Aceste condiții nu îndeplinesc minimele cerințe cuprinse în Legea educației, cerințele privind sănătatea copiilor sau protecția împotriva incediilor. Acest lucru poate fi ușor determinat de un comitet de experți, mai ales reprezentanții instituțiilor de sănătate publică, cea de protecție împotriva incediilor și cea de siguranța construcțiilor.

136 de copii sunt absenți din învățământul de calitate, segregați în condiții necorespunzătoare, imobilul nu le oferă oportunitatea de a învăță alături de alți copii, deși acest lucru ar fi posibil dacă copii ar fi distribuiți în mai multe școli. Prin urmare, situația poate duce la punerea sub acuzarea de segregare sub incidența legislației actuale, chiar și procedurile judiciare pot fi câștigate atât împotriva Consiliului Local, cât și împotriva Inspectoratului Școlar Județean.”

Cam asta am vrut să vă comunic.

Dl consilier Kelemen: dl Bălaș, cred ca toți consilierii au primit mesajul.

Dl consilier Bălaș: nu știam, cel puțin l-am făcut public, să nu rămână între noi.

Dl consilier Kelemen: dl Venczi și se pregătește dl Tamasi.

Dl consilier Venczi: sunt într-un totul de acord cu colegul, cu cele expuse și am primit fiecare dintre noi acest e-mail din partea doamnei. In schimb, astazi să votăm pentru achiziționarea imobilului respectiv și să îl menținem deocamdată în sistem, pentru că așa este clădirea cum a fost expusă, dar în schimb copii de acolo, cei 155 de copii, deocamdată nu avem unde să îi trimitem la școală, dar în schimb putem să începem cu acest pas o desegregare, pentru romii din Valea Rece. Și atunci eu propun un amendament cu schimbarea titlului hotărârii și anume: pe lângă „desfășurării activității de învățământ” să înșirăm și “educativ” și atunci și pe viitor este posibilitate mare, la o gamă largă de activități și alte activități, decât chiar numai la ce se referă la educație. Prin pasul acesta eu sper că putem să începem un pas spre desegregare și nu segregare, și bineînțeles de anul acesta oricum clădirea respectivă nu corespunde conform cerințelor pentru a fi o școală, să nu se mai înscrie copii de la clasele zero.

Dl consilier Tamasi: și eu susțin amendamentul făcut de domnul coleg Venczi, deci să fie inserat termenul de “educativ”, pentru ca atunci, pe viitor, se poate organiza orice alt tip de activități. Momentan eu consider că procurarea imobilului și subordonarea unui unități de învățământ cu personalitate juridică este favorabilă pentru că, orice activitate care se va desfasura acolo trebuie să fie acreditată și pentru a fi acreditată, inițiatorul trebuie să fie o unitate de învățământ cu personalitate juridică pentru obținerea finanțării de bază de la început.

Dl consilier Kelemen: dau cuvântul d-lui consilier Papai și pe urmă o să vă rog să citiți exact amendamentul cum vreți să fie.

Dl consilier Papai: Bună ziua! Având în vedere că titlul proiectului nu este în concordanță cu textul, cu art 1, eu aș propune o chestie mult mai simplă, să aprobăm ceea ce scrie în art. 1: se aprobă achiziționarea și atât, fără să stabilim destinația. Oricum, trebuie corectat titlul că nu este în corelare cu articolul întâi. Acolo unde se termină număr cadastral din titlu, ștergem restul. Important e să îl achiziționăm și pe urmă îi gasim noi utilitatea și modalitatea de utilizare. Eu zic ca e cel mai simplu, decât să mai completăm.

Dl consilier Kelemen: dl Tamasi, dl Venczi sunteți de acord?

Dl consilier Tamasi: da, față de cele spuse de dl coleg Papai, vreau să subliniez că dacă nu stabilim personalitatea juridică care va organiza aici activitatea, atunci va trebui să reluăm înca o dată votul și să subordonăm undeva, acestă clădire trebuie să intre în rețeaua scoalară, ca să existe o unitate de învățământ care va putea demara activitățile de acreditare prin ARACIP , pentru orice tip de activitate, ori învățământ, ori centru educațional, dar trebuie să existe o unitate de învățământ care să coordoneze această activitate.

Dl consilier Kelemen: dau cuvântul d-lui consilier Kiss. Procedural, vă rog, dl Papai.

Dl consilier Papai: eu sunt de acord , dar atunci trebuie să corelam articolul întâi cu titlul.Ceva trebuie să facem, că nu pușcă.

Dl consilier Kelemen: asta a fost propunerea dânșilor.

Dl consilier Kiss: Bună ziua! Nu sunt de acord cu dl coleg Papai, nu poti să achiziționezi niște imobile fără a le stabili clar destinația. Având în vedere că, să nu uităm, că la poziția 11 vom avea un material unde vom vota o metodologie asupra acestor achiziții si discutăm de oportunitatea acestor achiziții, fără să știi ce destinație are nu poti stabili oportunitatea achiziției.

Dl consilier Kelemen: .. .dl Papai a fost de acord.

Dl consilier Kiss: am înțeles.

Dl consilier Kelemen: mulțumesc. Dl Venczi, aveți un minut.

Dl Venczi: singura problemă este dacă votăm doar punctul 1 și schimbăm proprietarul imobilului atunci eu așa consider că pierdem și titulatura, în ceea ce este folosită clădirea respectivă. Mulțumesc. Aș propune ca să schimbăm doar denumirea.

Dl consilier Kelemen: am nevoie de un amendament clar pe care să îl votăm. Dl Papuc, vă rog.

Dl consilier Papuc: ultimul amendat, practic a concluzionat dl. Papai, dacă nu modificăm, atunci și dl Tamasi, de fapt din ce au zis ei doi se face un amendament și atunci dacă titlul, pe logică și pe tehnică legislativă trebuie să fie exact ca și articolul 1.

Oricare ar fi titlul trebuie să fie exact cu articolul 1, și ca să poată fi inclus în rețeaua școlară trebuie să fie cumpărat un imobil care să aibă afectațiune specială să fie foarte clar pentru ce se achiziționează, pentru a putea urma toate procedurile de acreditare așa cum a zis dl Tamasi. Pe tehnică legislativă cum a zis dl Papai. Deci, oricare ar fi titlul trebuie să fie ca articolul unu și achiziționarea trebuie să fie exact pentru ceea ce se dorește a se face acolo. Adică, spațiul necesar desfășurării activității, practica structurii arondată Școlii gimnaziale Romulus Guga, că e o structură, nu are personalitate juridică.

Dl consilier Kelemen: titlul și art. 1 trebuie să nu se bată cap la cap. Cum să formulăm titlul, care este schimbarea propusă, îmi trebuie concret că trebuie supusă la vot. Supun la vot prima dată materialul fără amendament. Dl Tamasi, vă rog.

Dl consilier Tamasi: deci în titlu: privind achiziționarea imobilului situat în Târgu Mureș, str. Pășunii, nr. 21A, înscris în CF numărul cutare, în vederea asigurării spațiului necesar desfășurării activității de învățământ și de educație, a structurii fără personalitate juridică arondată Școlii Gimnaziale Romulus Guga.

Și al doilea amendament, ca articol 1, după ce se aprobă achiziționarea imobilului cutare cu suma de 85.000 euro, în vederea asigurării spațiului necesar activității de învățământ și de educație a structurii fără personalitate juridică arondată Școlii Gimnaziale Romulus Guga.

Dl consilier Kelemen: am înțeles. Dl Papai, vă rog.

Dl consilier Papai: problema este că atunci revenim la ce a spus colegul Radu Bălaș, cu segregarea, unu la mână, doi la mână, sunt atât de mici acele spații că nu o să primescă niciodată acreditare de la ARACIP.

Dl consilier Kelemen: dl Bălaș, vă rog.

Dl consilier Bălaș: amendamentul meu, eu merg pe mâna d-nei Koreck, cum m-am dus întotdeauna în problemele astea și întotdeauna ne-am întors la vorba ei, știți că au mai fost așa niște ședințe, unde d-na Korek ne-a spus ceva, că ea se ocupă de problemele romilor și că le știe mai bine ca noi, care nu am stat toată ziua printre ei .

Dl consilier Kelemen: spuneți amendamentul, vă rog.

Dl consilier Bălaș: s-a mai votat invers decât a spus dna Korek și pe urmă iarăși s-a ajuns, după 2 luni să se voteze cum a zis dna Korek. Eu am încredere în profesionalismul ei și amendamentul meu este: proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului situat în Târgu Mureș, str. Pășunii nr.21 A, înscris în CF, în vederea realizării unui centru de zi, punct. Mulțumesc.

Dna consilier Kakassy: dacă este centru multifuncțional, aparține tot de educație, dar nu trebuie avizat ca și școală, ci o să funcționeze ca un centru de zi plus tot ce a mai cerut dna Korek, cred ca asta putem include în amendament.

Dl consilier Kelemen: formulați, vă rog, un amendament.

Dna consilier Kakassy: nu pentru școală, ci pentru centru multifuncțional.

Dl consilier Kelemen: Spațiu necesar desfășurării activității unui centru multifuncțional a structurii fără personalitate juridică

Dna consilier Kakassy: centru multifuncțional a structurii fără personalitate juridică, da.

Dl consilier Tamasi: singura problemă pe care o văd în această modificare, formulată de dl. coleg Radu Bălaș, este că cine va coordona? Pentru dacă este centru de zi atunci, de unde este bugetul? Dacă este centru de zi trebuie arondat la Palatul Copiilor sau nu știu unde pentru că cineva trebuie să coordoneze și să obțină acreditarea.

Eu consider și îmi mențin că este cel mai simplu să fie arondat așa cum este formulat în proiect, la Școala Gimnazială Romulus Guga și acolo se poate acredita orice tip de activitate. Nu suntem pentru segregare, e normală ideea dnei Korek și susțin și eu desegregarea, dar nu aici este problema, ci cine va iniția acolo începerea unei activități. Cel mai simplu este dacă inițiază Scoală Romulus Guga, ca personalitate juridică și este siguranța obținerii fondurilor pentru aceste activități. Dacă scoatem Romulus Guga, atunci trebuie să indicăm acolo o altă entitate cu personalitate juridică care să facă demersurile.

Dl consilier Venczi: se știe foarte bine că situația persoanelor defavorizate și mai ales romii din municipiul Târgu Mureș sunt la inima mea și oarecum mă și doare.

Dar în schimb vreau să vă spun că nu îmi place segregarea, mai mult îmi place cuvântul desegregare. În acest moment am analizat la rece împreună și cu dna Korek Maria cele propuse de dânsa, dar avem aici, vorbim de 155 de copii care în acest moment, dacă vom schimba destinația și vom face un centru de zi și nu o scoală unde învață ei, asta înseamnă că din septembrie încolo să împărțim copii în nu știu câte școli, microbuze, autobuze și mai este încă o problemă foarte mare, unde se înscriu copiii.

Dl consilier Kelemen: dl Venczi propuneti ceva în plus față de ce a fost propuse de colegi? Spuneți vă rog, concret propunerea.

Dl consilier Venczi: mențin amendamentul care l-a propus colegul meu.

Dl consilier Kelemen: la asta m-am gândit, dar atunci haideți să mergem așa că chiar nu vreau ca să luăm de trei ori cuvântul.

Dl consilier Venczi: da, numai să nu se creadă că nu am analizat la rece aceste situații.

Dl consilier Papuc: discuțiile privind achiziționarea imobilului cu fundația olandeză le-am purtat încă de pe vremea când eram viceprimar.

Acolo există și un proiect la Direcția Școli prin care, că tot vorbeau de spații mici, prin care se dorea la momentul respectiv să se facă o adăugire la clădire și să se majoreze suprafața în care înavață elevii.

Astăzi discutăm de o structură a unei școli care este inclusă în rețeaua școlară, care aparține de Romulus Guga și unde își desfășoară activitatea niște elevi. Noi astăzi nu putem să cumpărăm ceva și să modificăm rețeaua, să facem centre de zi, centre multi funcționale, alea le putem face altundeva. Deocamdată acolo sunt niște elevi care desfășoară niște activități didactice, educative. Dacă asta fac astăzi pentru asta cumpărăm. Dacă îi mutăm după aceea, când facem modificarea de rețea școlară putem să îi mutăm oriunde, dar deocamdata hai să depășim momentul și să votăm ce avem de votat.

Dl consilier Kelemen: în primă fază, supun la vot materialul în forma originală. Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 2 voturi (Kiss Z., Pescar R.)

Cine ete împotrivă? - 10 voturi

Cine se abține? - 5 abțineri (Bălaș R., Papai L., Papuc S., Pui S., Moldovan C.)

(Nu au votat d-nii Gyorgy A., Iszlai T., Kakassy B., Portik V. Voicu B.)

Dl consilier Kelemen: materialul a fost respins. Supun la vot, prima dată amendamentul dlui consilier Tamasi, în sensul că introducem în titlu și în articolul unu sintagma și “educatie”, deci necesar desfășurării activității de învățământ și de educație a structurii fără personalitate juridică arondată Școlii Gimnaziale Romulus Guga și la fel și la art.1. Să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 3 abțineri (Bălaș R., Papai L., Moldovan C.)

Dl consilier Kelemen: amendamentul a trecut. Restul amendamentelor nu le mai supun la vot.

Și acum hotărârea în integralitatea sa cu amendamentul.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 3 abțineri (Bălaș R., Papai L., Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 3 abțineri.

Punctul nr. 7 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30% din valoarea lucrărilor de intervenție, pentru anul 2021, la finanțarea proiectelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, confor OUG nr. 18/2009.

Dl consilier Bălaș: vroiam numai să vă atrag atenția, oricum rezultatul votului la punctul precedent nu ar fi fost altul, doar că amendamentele se supun la vot în ordinea formulării lor.

Eu am fost primul care am formulat amendamentul, în urma citirii mesajului. Nu e nicio problemă.

Dl consilier Kelemen: dl Bălaș, primul amendament a fost formulat de dl Venczi, nu de dvs.

Dl consilier Bălaș: deci, credeti-mă.

Dl consilier Kelemen: dvs. doar ați citit mesajului d-nei Korek și nu ați formulat amendament, nu vă supărați.

Dl consilier Bălaș: deci, procesul verbal care o să fie, noi îl consultăm și eu vă provoc, să facem pariu pe o cafea, că eu am formulat primul amndament. Am zis: “ăsta este amendamentul pe care îl fac”, dar asta e o cafea între noi doi. Probabil nu ați reținut. Eu am zis prima dată amendamentul. Nă vă reproșez nimic, doar că mă gândeam că nu ați știut chestiile astea.

Dl consilier Kelemen: mulțumesc și vedem pe baza procesului verbal. Rămâne cafeaua stabilită.

Punctul 7, toate comisiile au avizat favorabil . Supun la vot.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri ((Bălaș R., Papai L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 8 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea metodologiei de sprijinire a acțiunilor de învățământ

Dl consilier Kelemen: aici avem varianta II. Întrebarea mea este, comisia buget și comisia juridică au mers pe opinia comisiei de cultură.

Comisia de cultură a formulat anumite amendamente. Aceste amendamente sunt incluse în varianta II?

-Nu.

Dl. Tamasi, vă dau cuvântul să ne prezentați amendamentele.

Dl consilier Tamasi: comisia de cultură a formulat 5 ( cinci) amendamente. Din care primul este renumerotarea punctelor din ghid, pentru că de două ori apare numărul 5.

După renumerotare, modificarea la punctul 5 care ajunge acum punctul 6 din ghid, schimbarea termenului de depunere a proiectului, din noiembrie, în septembrie, pentru semestrul I.

Al treilea amendament este la punctul 5 din Ghid, se elimină obligativitatea depunerii CV-ului, de asemenea și din cerere, pentru că a fost scos acel punctaj prin care se acorda punctaj pentru CV, deci trebuie scos.

Amendamentul nr. 4, anexele, la anexa 4 se renunță la masă, la sintagma “de protocol”, oricum nu se pot deconta protocoale.

Respectiv amendamentul 5, la anexa 4, la transport și la materiale promoționale, să se elimine sintagma de “comisie constituită”.

Dl consilier Kelemen: dacă nu sunt intervenții, în prima fază supun la vot varianta II a materialului, fără aceste amendamente și pe urmă trecem la votul amendamentelor.

Cine este pentru? -

Cine ete împotrivă? - 15 voturi

Cine se abține? - 7 abțineri

Hotărârea în forma inițială a fost respinsă cu 15 voturi împotrivă și 7 abțineri.

Dl consilier Kelemen: amendamentele. Primul amendament este renumerotarea punctelor.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Amendamentul a fost aprobat cu 22 de voturi.

Dl consilier Kelemen: al doilea, la punctul 6, termenul de depunere se modifică pentru semestrul I, al anului următor, din 30 noiembrie în 30 septembrie.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Amendamentul a fost aprobat cu 22 de voturi.

Dl consilier Kelemen: la punctul 5 se elimină obligativitatea depunerii CV-ului coordonatorului de proiect, de asemenea și din cererea de finanțare se elimină această obligativitate.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Amendamentul a fost aprobat cu 22 de voturi.

Dl consilier Kelemen: următorul amendament, din anexa 4, ghid de decontare, la cheltuielile de masă se elimină sintagma “de protocol” și rămâne tabel de participanți care au beneficiat de masă.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Amendamentul a fost aprobat cu 22 de voturi.

Dl consilier Kelemen: ultimul amendament este tot la anexa 4, ghid de decontări, la cheltuielile de transport și materiale promoționale se elimină sintagma de comisie constituită și va rămâne decizia de atribuire întocmită de beneficiar, în urma analizării ofertelor pentru firma câștigătoare.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Amendamentul a fost aprobat cu 21 de voturi.

(Nu a votat dl. Voicu B.)

Dl consilier Kelemen: toate amendamentele au trecut. Acum supun la vot materialul în întregime cu amendamentele.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru.

Punctul nr. 9 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe pentru tineri ( ANL) destinate închirierii, în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au avizat favorabil. Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi pentru.

Dl consilier Kelemen: mulțumesc foarte mult.

Punctul nr. 10 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind desființarea Universității Cultural Științifice Târgu Mureș.

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au avizat favorabil materialul. Trebuie să avem insă o nominalizare, la art. 6 , unde trebuie să împuternicim pe cineva ca să depună toată diligențele necesare radierii UCS-Tg. M. din evidențele autorităților instituțiilor.

Dl consilier Bălaș: vreau doar să spun că dacă acest proiect va trece, sigur că da, se va implini visul meu de acum 5 ani de a desființa o instituție inutilă care, de acum 5 ani, ce să vezi a mai cheltuit vreo 7 milioane de lei aproximativ, poate 6, poate 7, oricum multe milioane de lei și ăsta e un semn și pentru dvs să aveți în vedere faptul că ceea ce zic eu acum, o sa ajungeți la vorba mea peste 4-5 ani. Mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: mulțumim. Rog să se facă nominalizări pentru art. 6. Dl viceprimar Portik, vă rog.

Dl viceprimar Portik: propun pe dl. Radu Bălaș

Dl consilier Kelemen: supun la vot cu nominalizarea d-lui consilier Radu Bălaș, la art. 6.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1vot (Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru și o abținere.

Dl consilier Kelemen: următorul punct. Domnule Csegzi, am trecut de punct. Vă dau un minut, dacă vreți, dar nu văd care este rolul dat fiind faptul că am trecut de punctul respectiv.

Dl Csegzi: se vorbește aiurea de niște cifre și vroiam să pun la punct aceste cifre.

Dl consilier Kelemen: dat fiind faptul că am trecut, sau ne faceți în scris către toți consilierii, că este probail și mai clar. Dat fiind faptul că am trecut de punct, chiar nu văd care este rolul. Nu vreau să deschid o dezbatere în acest sens.

Dl Csegzi: .... de aceea nu am considerat că trebuie să intervin mai repede.

Dl consilier Kelemen: vă rog să o faceți în scris și scuzați-mă, dar chiar trebuie să terminăm.

Punctul nr. 11 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de negociere a prețului imobilelor ce se achiziționează de către Municipiul Târgu Mureș și a componenței comisiei de negociere.

Dl consilier Kelemen: - toate comisiile au avizat favorabil materialul, însă avem nevoie de o serie de nominalizări, în art. 2 ne trebuie unul dintre viceprimari și 4 consilieri.

La art. 3 celălalt viceprimar și 4 consilieri.

Vă rog să îmi dați propunerile.

D-ra consilier Frunda: - eu aș propune ca și viceprimar pe domnul Portik pentru prima grupă de nominalizări și pe dl Jakab Istvan și dl Iszlai Tamas, ca membrii supleanți pe dl Szabo Arpad și dl Venczi Janos.

Dl consilier Kiss: nu referitor la propuneri, ci eu aș avea un amendament.

În condițiile art. 138 alin. 12 din OUG 57/2019 formulez prezentul amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de negociere a prețului imobilelor ce se achiziționează de către Municipiul Târgu Mureș și a componenței comisiei de negociere. La anexa 1 din metodologie privind negocierea prețului imobilelor ce se achiziționează de către Municipiul Târgu Mureș, cap I , art. 3 lit b. articol ce condiționează analiza propunerii de achiziționare, de existența următoarelor documente, să se introducă un nou alineat, adică actul de dobândire.

Menționez că este necesar consultarea actului de dobândire inițial al posibilului vânzător pentru siguranța achizitiei, în speță pentru evitarea unei suprapuneri de titlu sau alte date neconforme din cartea funciară, că se solicita doar Cartea funciară. Oricum, e o practică folosită de notarii publici, de exemplu multinaționalele cer actele de dobândire retroactiv pe 3 generații, ca sa spun așa, sau 3 acte de dobândire. Atât am vrut, mulțumesc.

Dl consilier Suciu: îi propun în comisie pe colegii consilieri Voicu Bogdan și Șarlea Horea.

Dl consilier Kelemen: în ordinea asta, la art. 2, respectiv 3?

Dl consilier Suciu: da

Dl consilier Kelemen: alte propuneri, vă rog.

Mai avem nevoie încă de 2 nominalizări pentru cele două comisii și practic, automat după propunerea d-lui Portik, conform propuneri d-rei consilier Frunda, dl. consilier Gyorgy este în cealaltă comisie, dar mai avem nevoie încă de 2 persoane.

Dl consilier Pescar: îl propun pe dl. Kiss

Dl consilier Kelemen: la art.2, da?

Dl consilier Pescar: da.

Dl consilier Kelemen : mai avem nevoie de încă o nominalizare la art.3

Dl consilier Iszlai: îl propun pe dl. Pui Sebastian.

Dl consilier Kelemen: dl. Pui, acceptați propunerea? Avem toate propunerile, având în vedere faptul că nu sunt alte propuneri, o sa le supun la vot împreună cu varianta originală a proiectului de hotărâre, fără amendament și pe urmă vedem dacă nu trece materialul, atunci trecem la amendament.

Cine este pentru? - 5 voturi (Gyorgy A., Șarlea H. Suciu H., Voicu B.)

Cine este împotrivă? - 12 voturi

Cine se abține? - 3 abțineri (Moldovan C., Papai L., Pui S.)

(Nu au votat d-nii Papuc S. și Bălaș R.)

Hotărârea inițială a fost respinsă.

Dl consilier Kelemen: dl Kiss, o să supun la vot amendamentul, însă nu o să pot să îl citesc acum, va trebui să îl citiți încă o data, doar schimbarea în text efectiv.

Dl consilier Kiss: cap I, art. 3 lit b, articol ce condiționează analiza propunerii de achiziționare de existența următoarelor documente se introduce un nou aliniat: “actul de dobândire”.

Dl consilier Kelemen: supun la vot amendamentul d-lui Kiss.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 3 abțineri vot (Moldovan C., Papuc S., Suciu H.)

Amendamentul a trecut. Dl. secretar, aveți cuvântul.

Dl. secretar Szoverfi: - cu liniuță, așa.

Dl consilier Kelemen: supun la vot încă o dată materialul cu amendamentul și cu nominalizările făcute, pe care nu o să le citesc încă o dată.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

Hotărârea cu amendamentul a fost aprobată cu 21 de voturi pentru și o abținere

Punctul nr. 12 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind utilizarea mijloacelor de transport public local în interes de serviciu de către angajații Primăriei Municipiului Târgu Mureș, precum și de anagajații direcțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Municipal.

Dl consilier Kelemen: comisiile au avizat favorabil. Comisia de buget a avut, am formulat eu un amendament. Comisia juridică a fost de acord cu acest amendament. Citesc amendamentul dl Bălaș, și pe urmă vă dau cuvântul.

Amendamentul se referă la inițiativa Ministerului Mediului cu privire la vinerea verde și noul art. 2 sună în felul următor: “ în fiecare zi de vineri se aprobă utilizarea mijloacelor de transport public local de către toți angajații Primăriei Târgu Mureș și angajații direcțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Municipal. Acesta a fost amendamentul.

Dl consilier Bălaș: am zis întotdeauna că nu voi fi de acord cu nimic ce înseamnă dublă măsură, iar acest proiect, indiferent cu amendament sau nu, creează o dublă măsură. Adică angajații primăriei sunt mai presus decât alții, și vor putea merge gratuit cu autobuzul.

Chestiunea cu interesul de serviciu este foarte vagă, pentru că niciodată nu o să poți să demonstrezi, ca angajat al primăriei, că ești sau nu în interes de serviciu gratis, în autobuz. Eu cred că principiul ăsta ar trebuie să ne guverneze. Am auzit în comisie de exemplu, că spunea cineva, cum că transportul în comun e al Consiliului Local și al primăriei și că angajații primăriei să meargă gratis, că de ce să mai băgam bani dintr-un buzunar în altul.

Ori, noi trebuie să avem în vedere că transportul public din orașul Târgu Mureș nu este proprietatea Consiliului Local și a primăriei, ci proprietatea orașului, a tuturor cetățenilor, plătitori de taxe si impozite.

Noi, doar vremelnic și pe o scurtă perioadă de timp, suntem mandatați să administrăm acestă proprietate a cetățenilor orașului Târgu Mureș. Și abuzăm de acestă poziție și ne dăm nouă gratuități.

Asta ar fi ca și cum angajații Electrica nu ar mai plăti curent și angajații E-On gaz nu ar mai plăti gaz și angajații de la Vodafone nu ar mai plăti telefonul mobil. Ori, din acest punct de vedere, eu nu susțin acest proiect si nu cred că angajații primăriei sunt cetățeni superiori altor cetățeni și cred că la salariile și la bugetul care se acordă salariaților primăriei, de 103 milioane de lei, angajații primăriei au 80 de lei să își plătească un abonament pe toate liniile. Mulțumesc. Așa cum o fac și alții mult mai săraci decât ei.

Dl consilier Papai: acesta este unul dintre momentele în care sunt în total dezacord cu colegul Radu Bălaș. Eu știu că până acuma angajații primăriei arătau legitimația în autobuz și circulau gratis. Chestia asta se elimină, din câte știu, prin acest proiect de hotărâre, deci este un pas înainte.

Și sunt, de exemplu, știu că am aprobat acum doi ani niște sume pentru a cumpăra două autoturisme pentru Direcția de Asistență Sociala, ca cei care fac anchetele sociale să aibă cu ce să se deplaseze. Mașinile s-au cumpărat și nu au ajuns la DAS, din păcate și doamnele și acum se deplasează cu transport local, cu bicicleta, pe jos, cu ce apucă și din cauza asta, că se duc pe jos, de exemplu, fac două anchete în loc de cinci într-o zi.

Deci, alt exemplu ar fi, angajații de la Sere care trebuie să se ducă dintr-o parte în alta și e mult mai avantajos, și pentru oraș, zic eu, să folosească transportul public decât să folosească o mașină și să consume. În plus prin asta, eu zic că, îi încurajăm pe angajați să meargă cu transportul local și să polueze mai puțin decât cu mașina. Deci, eu sunt de acord cu propunerea.

Dl consilier Pescar: și eu sunt de acord cu dl Papai. Eu țin bine minte că în comisie am stabilit condițiile în care angajații primăriei pot să folosească mijloacele de transport în comun, adică pentru interesul de serviciu și dacă, desigur i-am putea pune să plătească și să decontăm. Singurul dezavantaj este că pe toată distracția asta ar trebui să plătim un TVA care l-am da la stat, de pomană.

Adică, nu știu cât ar fi pe lună dar învârtindu-se prin oraș, TVA nu l-am putea recupera din toată socoteala asta. Deci eu sunt de acord cu proiectul ca angajații primăriei să fie scutiți.

Dl viceprimar Portik: eu vroiam să spun doar ca acesta este unul dintre momentele în care sunt total de acord cu cele spuse de dl Papai. Atât.

Dl consilier Kelemen: felicitări, felicitări! Dl Șarlea, vă rog, dvs cu cine sunteți de acord?

Dl consilier Șarlea: fiecare are dreptul la o opinie, dar de data asta vreau să spun un lucru cert. Pentru educație, cultură, sport, mediu nu putem să analizăm economic investițiile, adică este nevoie să investim cât mai mult în aceste domenii.

Pe de altă parte, vreau să spun un lucru, ca acuma, citind un primar competent, Bolojan, mai exact, momentul în care a preluat primul mandat de primar a luat o decizie, binențeles, mai mult o decizie verbală, mai exact, prin care angajații primăriei nu mai aveau voie să parcheze în jurul primăriei, tocmai pentru a avea acces la locurile de parcare toți cetățenii care doreau să își plătească taxele și să beneficieze de serviciile primăriei. Deci atâta timp cât încurajăm folosirea mijlocului de transport în comun, mai ales că urmează să avem autobuze moderne, eu cred că este o măsură bună. Dar din acest motiv. Mulțumesc.

Dl consilier Papuc: din cauza mea lui Radu Bălaș să nu îi dați un minut în plus,că nu o să îl nominalizez.

În contra-pondere cu primarul Bolojan care a luat o decizie verbală, noi am luat o decizie în vechiul Consiliu local, când am modificat Regulamentul de parcare, cu toate strazile din jurul primăriei, unde se plătește abonament și nimeni nu este exclus și am făcut, chiar edificat o parcare în Panov, pentru angajații primăriei, tocmai ca cetățenii să poate să parcheze și pe str. Enescu și pe str. Primăriei și angajații au un loc special amenajat pentru a-și parca mașinile personale.

Sigur că, practic este o reglementare a unui fapt care se întâmpla și e nevoie.

Dl consilier Bălaș: domnule, mie îmi place cum ați îmbrăcat-o asta, că dacă angajații primăriei o sa înceapă să meargă cu autobuzul din când în când o să se salveze mediul și poate salvăm și delfinii și balenele, cu ocazia asta.

Dar ce să vezi că și zugravii care merg în interes de serviciu folosesc autobuzul și instalatorii folosesc autobuzul și casierițele de la supermarket merg si poluează domnule. Cu ăia cum salvăm mediul?

Chiar acum o îmbrăcăm așa frumos că salvează mediul și mediul din oraș va fi mult mai respirabil, că angajații primăriei merg, pe gratis, cu autobuzul. Serios? Mie îmi place chestia asta , dar, eu vă zic, eu nu vreau cetățeni altfel, toți trebuie să fim egali. Ori dați transport gratuit la toată lumea, ca să nu mai polueze nimeni, putem interzice să nu mai meargă nimeni cu masinile domnule, dacă vrem să salvăm mediul. Si mergem toți pe jos, cu trotinetele electrice, să facem un program de genul ăsta, nu îmi îmbrăcați mie gratuitatea angajaților primăriei, care au devenit cetățeni de rangul I în oraș, cu chestia că salvăm mediul. Mulțumesc

Dl consilier Kelemen: nu credeți că pentru dvs. am îmbrăcat toată această chestie. Referitor la toată inițiativa, până acum a existat un regulament conform căruia toți angajații primăriei, oricând puteau să meargă. Am avut inițiativa de a elimina acest lucru , când au venit diferite servicii și direcții și au spus că folosesc aceste servcii chiar când lucrează și cred că este normal, că dacă avem noi transportul local , ei când se deplasează, cei de la sere de la un parc la altul sau cei care fac anchetele sociale sau orice chestie de serviciu , să meargă fără plată.

Aș vrea să vă reamintesc că atunci când am zis că o să vin cu inițiativă de Vinerea verde și am zis că aș vrea ca toți cetățenii să meargă vinerea fără, dvs. ați fost cel care ați calculat cu cât prejudiciez bugetul orașului. Dar, analizând puțin mai bine inițiativa Vinerea verde, ideea este ca instituțiile și firmele să își încurajeze angajații ca în zilele de vineri să folosească transportul public și de aceea am avut această ințiativă, să includem art. 2 , referitor la vineri, pentru toți angajații.

Dacă sunt.. bine, mulțumesc. O să supun la vot materialul, în prima fază materialul fără amendament și dacă nu trece atunci mergem pe amendament. Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 2 voturi ( Moldovan C, Pui S.)

Cine este împotrivă? - 14 voturi

Cine se abține? - 6 voturi (Gyorgy A., Papuc S., Papai L., Suciu H, Șarlea H., Voicu B.) Hotărârea în forma inițială a fost respinsă.

Dl consilier Kelemen: citesc încă o dată amendamentul. Un nou articol 2 , va suna în felul următor: “ în fiecare zi de vineri se aprobă utilizarea mijloacelor de transport public local de către toți angajații Primăriei Târgu Mureș și de angajații serviciilor și direcțiilor subordonate Consiliului Local Municipal ”.

Să votăm amendamentul.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi ( Bălaș R. și Kelemen A.)

Cine se abține? - 2 voturi ( Moldovan C, Pui S.)

Amendamentul a fost aprobat

Dl consilier Kelemen: dl secretar mi-a atras atenția că articolele se renumerotează. E clar dar, să fie spus.

Acum supun materialul la vot, în întregime, cu amendament.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot ( Bălaș R.)

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru și un vot împotrivă.

Punctul nr. 13 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorior tehnico-economici, pentru obiectivul “SF/DALI REABILITARE ȘI MANSARDARE SCOALĂ GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL” aprobat prin HCL nr. 176/30.05.2019

Dl consilier Kelemen: la Comisia de cultură s-a formulat un amendament, toate comisiile în afară de asta l-au avizat favorabil. La Comisia de cultură s-a formulat un amendament: îndreptare eroare la Anexa nr. 1, pct 1.1.1, suma va fi 8.767.217 lei. Dacă nu este nicio intervenție, atunci supun la vot în forma originală și pe urmă mergem la amendament.

Cine este pentru? - 7 voturi (Frunda C., Gyorgy A., Iszlai T., Kakkasy B., Szabo P., Șarlea H, Venczi J),

Cine este împotrivă? - 9 voturi

Cine se abține? - 2 voturi ( Bălaș R, Moldovan C, Papuc S, Papai L, Pui S, Suciu H).

Dl consilier Kelemen: mulțumesc, nu a trecut. Supun la vot amendamentul, deci la Anxa 1, pct.1.1.1 suma va fi de 8.767.217 lei. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot ( Kelemen A.)

Cine se abține? -

Supun la vot materialul în întregime cu amendamentul

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi pentru.

Punctul nr. 14 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor fapte care constituie contravenții în domeniul activității comerciale pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Mureș și sancțiunile aplicabile acestora

Dl consilier Kelemen: avem varianta II. Toate comisiile au avizat favorabil. Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru.

Punctul nr. 15 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de atribuire a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe aflate în proprietatea municipalității.

Dl consilier Kelemen: comisia de cultură a avut un amendament, anexa 2, criteriul 2 , pct. c, în loc de 50.000 să se corecteze 5.000, exact același punct și la comisia de urbanism. Este fără egal, să fie doar mai mult de 5.000 de membri. Întreb comisia de cultură dacă sputem să punem așa fără egal, să avem doar un singur amendament..

Supun la vot materialul în formă originală.

Cine este pentru? - 4 voturi (Gyorgy A., Moldovan C., Șarlea H., Voicu B.)

Cine este împotrivă? - 13 voturi

Cine se abține? - 5 abțineri

Dl consilier Kelemen: supun la vot amendamentul.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Supun la vot materialul in integralitate cu amendamentul.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

(Nu a votat dl. Pescar R.)

Punctul nr. 16 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuințe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalității.

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au avizat favorabil, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot ( Bălaș R)

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 17 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități pentru persoanele fizice și juridice care au incheiat cu Municipiul Târgu Mureș, contracte de concesiune/închiriere și a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă, potrivit art. 1 din Ordonanța Militară nr. 1/18.03.2020.

Dl consilier Kelemen: avem varianta II și avem câteva amendamente care se bat cap la cap. După cum știți, la material s-au prezentat două potențiale scenarii de facilități.

Unul era varianta cu cele două luni care se reduc integral, celălalt era cu reducere cu 75% pe tot anul. De fapt, nu se bat cap la cap. Comisia de buget, urbanism, cultură și juridică toate au optat pentru această variantă, numai formulat în moduri total diferite, de ceea am crezut ca se bat cap în cap.

Deci, avem 4 comisii care au avizat varianta cu cele două luni cu reducere integrală și o să supun la vot materialul cu acest scenariu.

Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. Voicu B.)

Punctul nr. 18 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordiniide prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințe retrocedate și locuințe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2021

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au avizat favorabil varianta II. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. Voicu B.)

Punctul nr. 19 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului Cetățean de onoare al municipiului Târgu Mureș

Dl consilier Kelemen: avem varianta II. Toate comisiile au avizat favorabil. Comisia de cultură a venit cu amendament. Conform acestui amendatment în Regulament, la cap IV , art. 8, pct.2 , se renunță la pct. d, iar următoarele se renumerotează, se referă la cazierul judiciar. S-au gandit cei de la cultură, cam logic, ca de la un potențial cetățean de onoare să nu cerem cazier. Că este destul de jenant, în anumite cazuri.

Supun la vot materialul în forma inițială și dacă nu trece atunci supun la vot amendamentul.

Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 3 voturi (Moldovan C., Papuc S., Suciu H.)

Cine este împotrivă? - 14 voturi

Cine se abține? - 4 abțineri

(Nu a votat dl. Voicu B.)

Dl consilier Kelemen: supun la vot amendamentul.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Moldovan C și Suciu H).

(Nu a votat dl. Voicu B.)

Supun la vot materialul în integralitatea sa cu amendamentul aprobat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Suciu H).

(Nu a votat dl. Voicu B.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 20 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 100 mp din Târgu Mureș, str. loan Vescan, în proprietate municipiului Târgu Mureș de la SC MACO CONSTRUCT SRL

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au avizat favorabil. Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. Voicu B.)

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

Punctul nr. 21 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar, precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș, anexă la HCL nr. 179/2019

Dl consilier Kelemen: avem varianta II. Și avem un amendament formulat. Mă întorc către dl consilier Iszlai. Au și colegii acest amendament sau îl am doar eu, în față? Este încărcat pe tabletă?

Deci avem un amendament pentru articolul 4, pe care îl aveți pe tablet.

Articolul 4 nou sună în felul următor: “operațiunea de ridicare se realizează asupra vehiculelor de orice tip staționate neregulamentar, dacă acestea staționează:

  • a) pe partea carosabilă a drumurilor publice;

  • b) în alveole și stații ale mijloacelor de transport în comun;

  • c) pe trotuare sau zone pietonale;

  • d) în zonele nepermise semnalizate corespunzător;

  • e) pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Târgu Mureș;

  • f) în fața acceselor auto amenajate pentru imobil aparțănând domeniului privat;

  • g) blocând alte vehicule staționate regulamentar;

  • h) în parcări rezervate pentru autoturismele persoanelor cu dizabilități fără semn internațional pentru persoane cu handicap, amplasate la vedere, conform prevederilor OUG 69/2018;

Ridicarea autovehiculelor parcate în locul rezervat autoturismelor pentru persoanele cu dizabilități, amenajate pe proprietăți private, se poate realiza la cererea proprietarilor ori administratorilor imobilelor.

Operațiunile de ridicare se realizează și asupra vehiculelor abandonate, de orice tip, dacă acestea staționează pe una dintre variantele de la pct a-h sau daca acestea staționează în parcări publice amenajate”.

Dl consilier Kelemen : dacă sunt intervenții?

Dl consilier Papai: nu știu dacă intră la procedural. Dacă dl. Iszlai este de acord să mai completăm cu: “pe piste și trasee de biciclete”. Dacă acceptă dl Iszlai să completăm amendamentul dânsului cu încă un punct.

Dl consilier Kelemen: cu un nou punct i) pe piste și traseele de biciclete.

Dl secretar Szoverfi: doar să se facă precizarea că modificarea se face la Regulament, nu la hotărâre. Deci art. 4 din regulament se modifică.

Dl consilier Kelemen: exact. Dl. Iszlai, sunteți de acord?

Dl consilier Iszlai: da, sunt de acord.

Dl consilier Kelemen: deci atunci amendamentul este cum l-am citit și se completează cu un punct “ i”, referitor la traseele și pistele de biciclete.

Dl consilier Papai: aș mai avea un amendament. Tot legat de biciclete. Aș reformula art.3 din Regulament zice: vehiculelor care blochează, stânjește circulația motorizată, sau pietonală.

Eu aș scrie stânjește circulația motorizată, velo sau pietonală și la fel și Cap II, exact aceeași formulare.

Dl consilier Kelemen: am înțeles. O să vă rog să spuneți încă o dată când o supun la vot.

Nu mai sunt intervenții. Supun la vot varianta originală a proiectului de hotărâre nr. 21.

Cine este pentru? -

Cine este împotrivă? - 14 voturi

Cine se abține? - 7 abțineri

(Nu a votat dl. Moldovan C.)

Hotărârea inițială a fost respinsă .

Dl consilier Kelemen: primul amendament se referă la art. 4.

Dl secretar Szoverfi: deci, acum se va introduce în hotărâre, la art. 1, punctul 6 care modifică cu amendamentele propuse. La art.1 din hotărâre avem cinci puncte de modificări și se include punctul 6 , cu amendamentele făcute. La art. 1 mergem în continuare cu punctul 6 si punctul 7 eventual.

Dl consilier Kelemen: următorul articol se referă la modificarea propunere de a introduce articolul nou în hotărâre se referă la modificarea art. 4 din Regulament formulat de dl Iszlai și citit de mine, completat cu acel punct formulat de dl Papai, pct i, referitor la pistele de biciclete. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Iar următorul amendament dl Papai, vă rog să mă ajutați, că nu am notat și nu pot să-l redau.

Dl consilier Papai: apare formularea în vreo 5 locuri, peste tot scrie, vehiculelor care blochează, stânjește circulația motorizată sau pietonală. Acesta se completează și o să sune: a vehiculelor care blochează, stânjeste circulația motorizată, velo sau pietonală.

Dl consilier Kelemen: dl. secretar, putem să votăm așa sau trebuie să nominalizăm fiecare loc în parte?

Supun la vot deci acest amendament cu completarea.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Amendamentul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru.

Dl consilier Kelemen: au trecut ambele amendamente. Supun la vot, materialul în integralitate cu cele două amendamente aprobate.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru.

(A plecat dl. consilier Jakab Istvan — suntprzenți 21 consilieri)

Punctul nr. 22 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul IV anul 2020, pentru Unitatea Administrativ Teritorială-Municipiul Târgu Mureș

Dl consilier Kelemen: practice, am aprobat cu bugetul, deci, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Bălaș R și Papai L)

Hotorârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 2 abțineri.

(Nu a votat dl. Moldovan C.)

Punctul nr. 23 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism "Plan Urbanistic Zonal-reconformare zonă funcțională pentru construire imobil de locuințe collective-modificare parțială P.U.D. aprobat prin HCL nr. 103/04.09.2008”, cu regulamentul local de urbanism aferent str. Cdin Hagi Stoian fnr. Inițiator-Beneficiar: Mureșan Florea-Alin

Dl consilier Kelemen: aici am avut o cerere de intervenție din partea locatarilor din zonă. Este prezent cineva. Încă nu vă dau cuvântul .

Dacă nu este clar, vorbim de proiectul de hotărâre nr. 23 - P.U.D. str. Cdin Hagi Stoian fnr. Inițiator-Beneficiar: Mureșan Florea-Alin.

Acum, niciuna dintre comisii nu a dat aviz favorabil . Deci, pe moment materialul aproape sigur că nu o să treacă.

Comisia de buget a propus reluarea procesului de cosultare publică, iar comisia de urbanism a propus amânarea materialului, cu solicitarea de restituire a unui acces suplimentar pentru imobilul respectiv, de pe strada principală practice.

Deci, eu cu aceste două observații aș propune amânarea proiectului, ceea ce înseamnă că o să fie returnat proiectantului să lucreze pe material, pe urmă se va reface consultarea publică..

Întrebarea este, dacă în acest caz vă mențineți intenția de a lua cuvântul?

Dacă, da, vă dau cuvântul, doar pentru un minut că, cred ca si-a pierdut cât de cât obiectivul intervenția.

Dl Lucian H: bună ziua. Mă numesc Lucian Horhat și reprezint locatarii de pe str. C-tin Hagi Stoian, locatari care nu sunt de acord cu construcția acestor blocuri, datorită faptului că accesul la aceste blocuri se va face printr-o stradă lungă de aproximativ 75 de m cu o lățime de 5,7 m din gard în gard, da. Deci la această stradă se va mai face și trotuar și tot, strada este înfundată, deci va fi dus-întors pe o lățime de 5 m. Se vor face 30 de apartamente unde vor fi 40-50 de mașini care vor circula zilnic, pe langă mașinile noastre care sunt acuma, pe această stradă dus-întors. Vă dați seama ce va fi acolo în fiecare dimineață, în fiecare după-masă, deci nu ni se pare corect să se facă acest acces pe acestă cale. Și în plus, nu ni se pare nouă normal ca să se construiască un bloc sau două blocuri între case. E un cartier numai cu case. Noi, locatarii de acolo, în momentul în care am construit acele case sau am cumpărat acele case, știam că e un cartier de case,da? Așa am ales locul. Acuma ne trezim cu blocurile între case. Deci nu e normal să fie între case un bloc sau două blocuri. Cum nu e normal nici o casă între blocuri. Deci e putin , nu mi se pare corect. Mulțumim.

Dl consilier Kelemen: am înțeles, mulțumim foarte mult. Dl. consilier Papuc.

Dl consilier Papuc: sunt convins ca toți dintre dvs. au văzut informarea pe care a trimis-o dna Arhitect șef cu privire la acest PUD . Din punctul meu de vedere, cum spunea si Direcția architect șef înainte, Municipiul are până la urmă atribuții de secretariat atunci când se eliberează , trece cetățeanul prin toate etapele legale, consultare, dezbatere publică, în fine, până se ajunge la hotărârea de Consiliul Local. Nimănui nu îi convine ca unde și-a construit el casă să se facă un bloc , dar casa s-a construit în câmp. În câmp se presupune că la un moment dat, se vor face la un moment dat blocuri, că așa e viața. Se mai fac și blocuri, și vina că acel drum este de 5,7 m, nu este vina elaboratorului PUD-ului de astăzi, pentru ca acel drum s-a făcut de constructorul care a construit casele. Deci, despre asta discutăm. Acum dacă se mai făceau încă 30 de case tot 40 de mașini erau, dacă se făceau 30 de case în continuare, tot așa circula mașina, pe acolo. Deci din punct de vedere legal nu există niciun impediment să nu aprobăm noi astăzi PUD-ul , e o chestiune de oportunitate. Daca acest PUD se circumscrie și face parte, are un regim de înălțime de P+2, mi se pare. Acolo unde sunt case care au parter, plus etaj și mansardă, deci un etaj în plus față de regimul de înălțime care există în zonă, nemaidiscutând că în Unirii se construiește P+ 2 și 3 retras, și P+3, da în situația de față, sigur că nimănui nu îi convine ca lângă casa lui să se facă un bloc. Dar, așa cum spuneam într-o arie mare, într-un câmp atât de mare se puteau construi și se putea gândi orice că se pot construi și blocuri, și case și blocuri, că așa e viața la oraș. Ai și case, ai și blocuri. Dacă, așa e viața. Dacă nu, te muți la țară , unde ai numai case. Și atunci din punct de vedere legal, nu vorbesc din punct de vedere al comisiei juridice, vorbesc din punctul meu, doar din punctul meu de vedere, nu există niciun impediment legal ca noi să votăm, e o chestiune de oportunitate . Și vreau să mai spun și următorul lucru, noi dacă nu il votăm sau îl respingem, nu putem să il amânăm la nesfârșit. La un moment dat trebuie să luăm o decizie. Sigur că și dezvoltatorul se va putea îndrepta împotriva Consiliului Local și va obține pe cale judecătorească până la urmă aprobarea, pe cale judecătorească, obligația de a face și se va pronunța o hotărâre care va ține locul de hotărîre de consiliul local și i se va aproba și va obține autorizația de construire. Deci, și sigur că și cetățenii pot ataca , dacă noi vom aproba sau nu, pot ataca în contencios, să obțină anularea hotărârii de Consiliul Local. Și acestea sunt etapele pe care trebuie să le avem în vedere. Și să ținem cont întotdeauna și de specificul zonei unde se construiește, deci în Unirii se construiește și mai mult decât atât și peste tot se construiește în oraș. Gata. Mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: vă rog stimați colegi, cât de cât să rămânem în acele două minute. Domnișoara Frunda, vă rog.

D-ra consilier Frunda: Mulțumesc frumos. Ca și o completare la cele zise de colegul meu, Papuc, noi în comisie am discutat, în comisia juridică despre speța aceasta și noi, ca și consilieri suntem obligați și ca și cetățeni ai acestui oraș suntem obligați să respectăm dreptul de proprietate al investitorului. Deci, dacă dânsul pe propriul lui teren dorește să facă blocuri, noi trebuie să îi respectăm această decizie. Cum și dvs trebuie să îi respectați această decizie. Pe lângă acest fapt noi suntem de acord că planul astfel gândit, cu același mod de acces în cartier, cum ar fi cartierul acesta mic, actualmente nu va fi bine. Și tocmai din cauza aceasta am luat decizia în comisiea juridică să se rezolve problema asta cu accesibilitatea. Nu stiu, asta trebuie să decidă investitorul, însă noi nu putem să încălcăm dreptul nimănui la proprietate. Bine? Mulțumim.

Dl consilier Kelemen: dl Papai, vă rog.

Dl consilier Papai: eu aș dori să vă explic puțin ceea ce a propus comisia de buget. Deci am droit să fim corecți și echidistanți și față de dvs și față de investitor. Am înțeles că a fost o dezbatere publică în care toți vecinii au fost împotriva proiectului. De atunci investitorul a modificat anumite chestii pe care le-ați cerut. Deci, de asta am propus să se mai facă încă o dezbatere publică, în care dvs puteți să respingeți sau să aprobați acele modificări. Dar, haideți să fim corecți, să nu ne acuze investitorul a venit cu modificările cerute și noi tot l-am respins din start. Nu stiu, 2-3, nu știu câte sunt. Reluați, discutați cu dânșii și vedeți la ce concluzie ajungeți.

Dl consilier Kelemen: mulțumesc. Dl consilier Iszlai, aveți cuvântul.

Dl consilier Iszlai: bună ziua. Deci, ca să răspund proprietarilor imobilelor din zonă. Zona de amplasament, conform PUZ Unirii este încadrat în UTR L 2 Z, zona locuințelor individuale și colective mici, având P+1 sau două niveluri. Asta înseamnă că si dvs când ați cumpărat și ați edificat acele locuințe ați avut dreptul de a realiza clădiri P+2. A fost la alegerea și latitudinea dvs. Și a proiectanților. Ați avut această posibilitate. Eu vă citez ce spune legislația locală.

Pentru dl. Papai, consultarea publică se face permanent, pe tot procesul de avizare a unui PUZ. Deci nu trebuie refacut o dezbatere publică, se pot ține o mie de dezbateri publice, pe întreg parcursul elaborării.

Cât despre problema dvs., ca și locatari existenți, problema este a drumului de acces. Deci, strada este o alee semicarosabilă, încadrată în categoria 4, având o lățime de 6 m, cu o buclă de întoarcere pe jumătate realizată în prezent. Această stradă deservește 9 parcele, din care 3 parcele sunt parcelele beneficiarului, care dorește să realizeze niște locuințe colective, de mici dimensiuni, restudiate în urma HCL nr. 6 aprobat anul acesta, privind regulamentul de realizare a construcțiilor colective în zone de locuinte individuale, dar într-adevar, prin realizarea celor 30 de apartamente se va influența semnificativ traficul de pe acea stradă, unde inclusiv dvs. parcați pe partea carosabilă, deci nu vă duceți autoturismele în curți. Deci și în momentul de față este o stradă practic blocată. Totuși investitorul are un acces îngust către strada Cdin Hagi Stoian, pe partea aceea unde strada are 10 m. Noi am dorit să, am propus prin Comisia de urbanism amânarea documentației și restudierea de către proiectant și beneficiar a unei soluții de realizare a unui al doilea acces auto. Atât vroiam să vă explic.Mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: dl Papai

Dl consilier Papai: eu știu că s-a făcut consultarea și se face, știu că legea nu prevede, nu obligă la reluare, dar nici nu interzice. Deci eu asta am propus, să se așeze la o masa și să mai discute încă o data. Deci, eu acum nu vorbesc din punct de vedere tehnic și legislativ, vorbesc ca și unul care stă la casă și nu i-ar plăcea să se trezească cu un bloc lângă. Deci încercați să vă mai așezați o dată și să mai discutați și să vedeți ce s-a propus, că eu am văzut diferențe mari față de proiectul initial și această propunere de acces la colțul clădirii în afară, poate ajungeți la un numitor comun. Și ar fi mult mai ok decât să respingem noi acest PUD.

Dl consilier Kelemen: bine . Stimați consilieri, dl Suciu.

Dl consilier Suciu: trebuie să ne gândim, că totuși, nu doar mașini mici merg pe străzile astea, că poate fi caz de pompieri, ambulanță, salvări, și știu eu, alte lucruri și în condițiile astea nu văd, dacă sunt două mașini parcate, una în stânga, una în dreapta, pe un drum de 6 m .

Dl consilier Kelemen: pe un drum de 6 m cu două mașini parcate, nu mai trece nimeni, nicio bicicletă.

Dl consilier Suciu: Nu mai trece nimeni, nici o bicicletă. Trebuie să ne gândim, nu best case scenario, ci worst case scenario, adică poate să fie o urgență unde să rămână ambulanțele pe stradă și să nu ajungă unde trebuie sau mai rău, pompierii. Toate lucrurile aceste trebuie să conteze când se dau PUZ-urile astea, nu acuma.

Dl consilier Kelemen: deci conform propuse la comisii, referitor la ceea ce am discutat și cu d-na arhitect șef, o să cerem investitorului, proprietarului ca sa studieze posibilitatea unui alt acces de pe Cdin Hagi Stoian, deci dl Șarlea, vă rog.

Dl consilier Șarlea: scurt. Deci, se face o afirmație greșită în această ședință, da, noi aprobăm aceste planuri urbanistice, zonale, de detaliu și așa mai departe, dar trebuie să fie înțeles un lucru, nu are treaba vecinul cu ce face proprietarul pe parcela lui, atâta timp cât respectă regulamentul de urbanism. Și asta este foarte important adică tot îi punem noi, îî trimitem la discuții. Nu, domnule, dacă eu respect regulamentul, acela scrie ca pot să fac P+2, fac P+2. Într-adevăr în cazul acesta există o problemă de acces , acea stradă nu respectă niște reguli, care există în planul urbanistic. Da, strada nu are o lățime suficient de mare și atunci trebuie regândit. Deci eu vorbesc aici despre dreptul de proprietate, fiecare în principiu, poate să construiască ceea ce consideră, atâta timp cat respectă regulile. Asta este foarte important, pentru că o să înțeleagă lumea că noi ne opunem. Mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: dl Papuc

Dl consilier Papuc: așa cum zice dl. Papai, cu aviz de oportunitate, a fost la un moment dat o discuție, dacă se putea da sau nu. Acum nu e problema cu strada, ca acolo este un cartier , că nu putem să intrăm peste proprietatea lor, a dumnealor acum, să marim strada aia. Nici nu putem pe el să îl obligăm să cumpere teren să facă altă strada. Deci, noi practic motive nu avem, acum așa ca să îi chemăm la o discuție, să tăm la masa asa ca să ajungă la o înțelegere, ca la stabor, dar motive legale nu avem să nu votăm, cam asta iese din poveste. Sfatul bătrânilor, să convingem pe investitor să mai cumpere un teren, un colt de aici, un colt din partea cealaltă, să dezmembre, dacă vinde. Și dacă nu rezolvă problema cu accesul pe care îl are, ce o să facem? O să votăm așa. Bun, asta am vrut să spun. Deci că îl amânăm, că nu-l amânăm, tot îl votăm așa.

Dl consilier Kelemen: poate dvs. dl Papuc, o să-l votați așa, eu nu o să votez așa. Dar asta depinde, deci totuși cred că Consiliul local, dacă tot ni se supun la vot aceste lucruri, trebuie să luăm în considerare nu numai legea în sine, că atunci nu ar trebui să votăm, dar și oportunitatea unei investiții.

Dl Suciu, eu vreau să o supun la amânare. Ceva, altceva vreți să intervenți? Vă rog. Dacă pe scurt puteți să o faceți.

Dl consilier Suciu: vreau să spun că faptul că nu încalcă nici o lege, e regretabil, înseamnă că nu e buna legea. Eu nu cred că e ok să se admită construirea unui bloc, când nu este prevăzut un acces de minim 10-12 m, adică construim în camp, dar ajungem cu elicopterul. Deci, înseamnă că reglementările sunt insuficiente. Deci se dau PUZ-urile doar pe parcela respectivă, fără să ne gândim la acces, la asfaltare, la canalizare, deci aste e o problemă care e trist că .. respectă legea.

Dl consilier Kelemen: dl. Papai, ați luat de două ori cuvântul. Serios, acuma. Toată lumea vrem să amânăm acest material, dar fiecare vreți să spuneți ceva publicului, nu știu cui, mergem în roată, dar vă rog, aveți cuvântul.

Dl consilier Papai: ideea este, au fost niște scandaluri la Cluj-Napoca, pentru că nu știu câți știți din sală, aceste PUZ-uri și PUD-uri trebuie precedate de un Aviz de oportunitate emis de primar. Deci de acolo este problema, acesta are. Dar acolo trebuie

Dna Arhitec șef Miheț: toate au. Toate PUZ-urile trebuie să aibă avizul dlui primar. Toate au. Altfel nu ar avea avizul arhitectului șef anterior supunerii în consiliul local, dacă nu ar avea toată procedura legală.

Dl consilier Papai: exact . Doamnă, eu nu am contestat faza asta. Vreau să vă spun, pe viitor, pe acolo se pot opri anumite chestii care nu sunt oportune, să nu obțină și nu mai ajungem la faza asta . Deci trebuie analizat, dacă strada suportă și așa mai departe. Acum nu avem ce face pentru că acest aviz de oportunitate a fost dat acum 1-2-3 ani, nu stiu, când. Dar pe viitor ar trebui un pic analizat înainte să semnăm ca primarul toate avizele de oportunitate. Mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: mulțumesc. Deci pe baza discuției eu propun amânarea materialului. Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri ( Moldovan C și Papuc S).

Hotărârea a fost amânată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 24 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, pentru perioada mai-iulie 2021

Dl consilier Kelemen: d-șoara Frunda, vă rog.

Dșoara consilier Frunda: domnul președinte, eu l-aș propune pe dl. Kelemen Marton pentru această poziție.

Dl consilier Kelemen: eu până acum am știut că o să avem altă propunere, până acum o oră jumate, două.

Dl. Bălaș, vă rog.

Dl consilier Bălaș: îl propun pe dl Papai. Mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: mulțumesc. În acest caz o să rog să pregătiți buletinele de vot și mergem mai departe și votăm la sfârșit. Dacă sunteți de acord.

Dacă sunt alte propuneri? Bine, mulțumesc. Am înțeles. Haideți să mergem mai departe . Ne reîntoarcem la această problemă la sfârșit.

Dl consilier Papai: da, ca să nu mai pierdem timpul, mă găndeam că poate ați obosit să fiți încontinuu președinte de ședință, așa e și democratic să mai schimbăm președintele, dar daca asta este dorința dvs. și a fracțiunii UDMR să continuați, eu nu am nimic împotrivă. Deci eu mă retrag, mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: vă mulțumesc foarte mult, dl Papai. Nu -i vorba de oboseală sau nu.

Supun la vot cu nominalizarea numelui meu pentru încă 3 luni.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

Punctul nr. 25 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu- studio de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială cu regim de înălțime P+1, str Agricultorilor nr. 28 Proprietari-Beneficiari : Tekse Barna și Tekse Csilla

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au avizat favorabil, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat d-ra Frunda C.)

Punctul nr. 26 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “Plan Urbanistic Zonal-parcelare teren și stabilire reglementări pentru construire locuințe individuale” cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Mărului, fnr. Inițiator: Dogaru Lucreția

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au avizat favorabil, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

Punctul nr. 27 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului ocupat de construcție în suprafață de 374 mp aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situate pe str. Calea Sighișoarei nr. 94.

Dl consilier Kelemen: niciuna dintre comisii nu a avizat favorabil acest material. Eu o să propun amânarea.

Este vorba de un teren care se află în extravilan, prețul de vânzare directă este foarte, foarte mic. Comisia de buget a propus amânarea și trecerea în intrvavilan a suprafaței și ulterior valorificarea acestuia.

Urbanismul iarăși a solicitat trecerea terenului în intravilan și reluarea procedurii, Comisia juridică a mers pe comisia de urbanism. Și comisia de urbanism, iarăși , probabil aici este o greșeală, propune reevaluarea. Deci cred ca este o opinie destul de clară că trebuie să amânăm și trebuie să trecem în intravilan această suprafață care se află în interiorul intravilanului cu statut de extravilan și astfel are un preț foarte, foarte redus, față de prețul real al pieței. În acest sens propun amânarea și vă rog să votați.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

Punctul nr. 28 a fost retras din ordinea de zi

Punctul nr. 29 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană-instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, prin reorganizarea Serviciului Public Administrația serelor, percurilor și zonelor verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrația Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu-Mureș

Dl consilier Kelemen: avem o variantă III. O să am o propunere de modificare că s-a înțeles ceva greșit, dar dau cuvântul d-lui Papai.

V-ați retras. Deci,la Organigramă, în comisia de buget am propus și am și cerut varianta III, cu privire la înființarea unui birou de mediu, însă am cerut altă denumire. Original am cerut “Biroul de ecologie urbană și schimbări climatice”, pe urmă am revenit, dat fiind faptul că sintagma „de mediu” este obligativitate legală, trebuie să avem un birou, un serviciu, ceva de mediu, și am revenit la denumire Compartiment, respectiv Birou de mediu.

Dl Daniel, ce se întâmplă aici? Deci față de ceea ce am discutat nu asta apare în varianta III. Apare un compartiment de mediu, dezinsecție și ....Nu am înțeles. Haideți, vă rog, la microfon.

Dl Daniel Lajos: a cerut să se taie două persoane de la transport. S-a tăiat.

Dl consilier Kelemen: da. Ideea era că înființăm Biroul de ecologie și schimbări climatice și aici apare, Compartimentul de mediu, dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

Dl Daniel Lajos :din compartiment s-a făcut birou. Nu. Aveți varianta III?

Dl consilier Kelemen: bine atunci, haideți că mă uit pe un document greșit și mă enervez degeaba. Scuze, stimați colegi. Totul este perfect. Scuzați-mă. Nu, a fost prins și varianta veche, de acest document și m-am zăpăcit aici. Nu există nicio intervenție, dacă sunteți de acord. Să votăm varianta III a materialului. Vă rog.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 30 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 230 din 17.12.2020 privind taxele speciale și tarifele, aplicate de către Serviciul Public- Administrația domeniului public, pentru anul 2021, precum și instituirea unor sacțiuni contravenționale, aplicabile acestora.

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au fost pentru. Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu cu 21 de voturi pentru.

Punctul nr. 31 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A dl....... să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării generale a Acționarilor Compania Aquaserv SA, din data de 26.04.2021

Dl consilier Kelemen: adică lunea viitoare. Majoritatea comisiilor au fost pentru dezbaterea în plen. Comisia juridică, însă, a formulat propunerea, care cred, că este perfectă. Comisia juridică a cerut mandatarea reprezentantului AGA, dl. X să nu aprobe documentele referitoare la ordinea de zi a ședinței AGA Aquaserv, din 26.04.2021.

Dacă sunt intervenții?

După cum bine știți, pe ședința AGA-ului de luni, este bugetul, proiectul de buget al Aquaservului, care are niște bube majore, profitul prevăzut a scăzut dramatic față de anii anteriori, partea de investiții nu răspunde la necesitățile pe care le-am identificat în municipiu. Deci cred că este foarte bine să respingem acest buget, să fie refăcut acest buget, să fie refăcut conform doleanțelor sau necesităților acționarului majoritar.

Dau cuvântul în prima fază d-lui Șarlea și se pregătește d-șoara Frunda. Vă rog.

Dl consilier Șarlea: deci, legat de Aquaserv și de modul în care decid cei din conducerea Aquaserv să își facă treaba până la urmă, trebuie să luam în discuție ce se întâmplă în acest oraș, având în vedere că foarte multe din noile locuințe realizate în cartierul Unirii, mă rog, drumurile nu se pot racorda la canalizarea pluvială, deci în principiu, cei de la Aquaserv ar trebui să se împlice mai mult în aceste investiții și practic să nu încurce, totuși să încerce să sprijine municipalitatea, pentru că acum avem numeroase sesizări pentru aceste probleme.

Aflu că nu fac nici investiții, adică nu fac extinderi de rețele pentru că totul e o analiză economică și practic lasă primăriile să investească și apoi le preiau de-a gata. Totuși acest mod de lucru trebuie să se oprească.

Și doi la mână, cu toții avem mașini și circulăm prin oraș și vedem că în loc de capace de canal avem gropi în drumuri, așa că sper ca de acum încolo, având în vedere că sunt multe intervenții ale Aquaserv , să încerce să respecte acele proiecte când vine vorba de montarea capacelor de canal și să nu ne mai stricăm mașinile, să umblăm pe la service-uri. Este foarte important să schimbăm atitudinea față de cetățean. Mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: domnișoara Frunda, vă rog

D-ra consilier Frunda: multumesc. Eu aș dori ca să propun, ca și persoană mandatată pe dl. Kelemen Marton.

Dl consilier Kelemen: mulțumesc. Dacă sunt alte propuneri? Nu sunt. Mulțumesc foarte mult, va fi așa de fain.

O să supun la vot, în prima faza documentul, adică proiectul de hotărâre în forma originală și pe urmă o să supun la vot modificarea, amendamentul propus de comisia juridică. Trebuie să spun că accept nominalizarea doar în forma modificată. Supun la vot materialul nemodificat.

Cine este pentru? - 1 vot (Szabo P.)

Cine ete împotrivă? - 16 voturi

Cine se abține? - 4 abțineri (Bălaș R., Moldovan C, Pui S, Szabo A.).

Dl consilier Kelemen: mulțumesc foarte mult. Supun la vot amendamentul formulat de comisia juridică, deci mandatarea reprezentantului AGA să nu aprobe materialele referotor la ordinea de zi a Aquaserv pentru 26.04.2021.Vă rog să votăm

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Moldovan C)

Supun la vot hotărârea în inegralitate cu amendamentul aprobat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Moldovan C)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru și o abținere ( Moldovan C).

Dl consilier Kelemen: mă îndrept acum către dvs, avem încă 15 puncte plus cele în regim de urgență, să facem o pauza de 10 min. Bine acum e, exact 4, deci la 4 și 10, vă rog să ne ocupăm locurile. Merci.

P a u z ă

Dl consilier Kelemen: stimați colegi, vă rog, haideți. Ocupați-vă locurile, să mergem mai departe.

Bine, stimați colegi, reîncepem discuția fiindcă, pur și simplu, văd că este foarte greu să avem o pauză de 10 minute. Aș vrea să începem.

Punctul nr. 32 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au fost de acord. Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.

Punctul nr. 33 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Local SA Târgu Mureș pe anul 2021.

_Dl consilier Kelemen: toate comisiile au avizat favorabil, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri ( Bălaș R, Papai L)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 de voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 34 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al SC Locativ SA Târgu Mureș

Dl consilier Kelemen: vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri ( Bălaș R, Papai L)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri ( Bălaș R, Papai L)

Punctul nr. 35 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă nr. 22/202662/5.03.2010, încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane juridice nr. 81243/19.07.2019 Extindere rețea de apă potabilă-str. Remetea.

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au avizat favorabil, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

Punctul nr. 36 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea delagării gestiunii, prin contract de achiziție publică, a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadravelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Târgu Mureș, în vederea asigurării continuității până la preluarea serviciului prin gestiune directă conform H.C.L.M nr. 11/2021 și aprobarea documentației aferente: Referatul de oportunitate, Caietul de sracini, Regulamentul de organizare și funcționare, Proiectul de contract de achiziție publică și Fișa de date a achiziției.

Dl consilier Kelemen: avem varianta II pe proiect și varianta III pe anexe. Toate comisiile au avizat favorabil, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri ( Bălaș R, Moldovan C)

Hotorârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 37 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor terenuri și baze sportive aflate în administrarea Municipiului Târgu Mureș, către Clubul sportiv Municipal Târgu Mureș

Dl consilier Kelemen: avem varianta II la anexe, toate comisiile au avizat favorabil.

Dl consilier Bălaș: așa cum am spus în repetate rânduri, nu cred că primăria trebuie să aibă un club sportiv propriu și cu atât mai mult el să și administreze bazele sportive fiind și jucător și ăla care centrează și cel care dă cu capul. De ce? Pentru că se vor naște inevitabil abuzuri.

Abuzuri au fost și când s-a constituit acest club sportiv municipal. Mulți stim, puțini vorbim, antrenori și echipe întregi șantajate cu aceste spații, pentru că dacă nu vor trece la CSM, nu vor mai avea niciodată acces la bazele sportive, și aici vorbim de multe, multe cluburi private care au fost șantajate în acest fel. S-a supus că salvăm copilașii orașului, să aibă unde să facă sport și au fost aduse echipe întregi, la diferite sporturi din, cum a fost de exemplu, la polo, ca au venit juniorii de la Steaua, să joace pentru CSM. Și e clar că statul și prin CSM a fost și va fi în continuare un prost administrator.

Acum, la această oră, am înțeles că chiar dacă bazele sportive, abia acum trec la CSM, ele totuși oarecum sunt coordonate deja de acest Club Sportiv Municipal și că aceste abuzuri continuă.

La această oră există un Club sportiv CS Târgu Mureș Marosvaserhelyi, sper să nu greșesc, care taie și spintecă, a închiriat toate orele bune de desfășurare a antrenamentelor și le “subcontractează” prietenilor.

Ori, dacă știți sau nu știți aceste lucruri eu vi le pun în față, vă atrag atenția, că la această oră, acest lucru se întâmplă. Și cluburile private care, nu știu din ce motive nu sunt prieteni cu deținătorii bazelor, ori nu primesc ore, ori primesc ore târzii la care nu se pot efectua antrenamentele.

Deci asta este etapizarea sportului și a bazelor sportive din oraș. De asemenea, știm cu toții că la stabilirea punctajului pentru atribuirea acestor baze sportive clubul primăriei beneficiază din start de 5 puncte în plus, ceea ce similar cu chestia cu autobuzele, că sunt ale noastre și tot ce e al nostru primește mai mult și restul cetățenilor, contribuabili, primesc sau nu primesc nimic. Ori noi administrăm bazele, care repet, nu sunt ale noastre, ale celor de la masa asta și nici ale primarului și anagajaților primăriei, ci sunt ale comunității și trebuie găsită pârghia normală și legală pentu ca toți să beneficieze de aceleași condiții de antrenament, indiferent că e clubul primăriei sau cluburile private.Mulțumesc.

Dl consilier Pescar: eu aici, sunt complet de acord cu dl Bălaș. Eu aș vrea să dau un exemplu, concret, pe mine, nu pe povești. Vorbesc de terenurile de tenis, pe zugură, de la Complexul de Agrement Mureșul, unde eu acum vreo 15 ani, am făcut o închiriere, la un preț foarte, foarte mic, de la Ministerul Tineretului și Sportului, în promisiunea de a face o baza sportivă modernă, cu un balon de tenis pentru iarnă, în condiții competiționale, de 12, 7 m înălțime, pe trei terenuri. Investiția m-a costat 1 milion de lei, aproximativ. Plăteam chirie la Ministerul Tineretului și Sportului, într-un cuantum foarte redus și am organizat încet-încet un club sportiv acolo, pe subvenția mea. Eram într-o pierdere lunară, undeva între 4-5.000 de euro, dar mi-am făcut eu plăcerea de a susține acestă activitate sportivă.

După care primăria a preluat terenurile respective, mi-a mărit chiria, nu am avut nicio problemă. După ce s-a terminat perioada contractuală, care o aveam ințial cu Ministerul Tineretului și Sportului , mi-a cerut 3.700 euro chirie pe suprafața respectivă, am fost de acord, am participat la licitație.

Nu mi-a făcut contractul, a demolat, prin distrugere, exact cum a demolat și balonul de la Weekend, deci mi-a distrus efectiv toată investiția și a mutat activitatea de tenis de câmp, peste drum , la un teren, la un balon care nu corespunde din niciun punct de vedere. În loc de 12,7 m are 5,7 m, în loc de presiunea presostatică înăuntru, el trebuie să aibă maxim 1.200 klpascali, are undeva la 6.000 klpascali balonul respectiv , pentru că sunt niște cabluri foarte grele, nu are sistem de circulație, numai bagă aer. Este un balon improvizat și primăria este într-o pierdere anuală acolo pe care ar trebui să, eu sunt în proces cu primăria pentru această distrugere, chiar cred că o să inițiez o hotărâre deconsiliu pentru a studia ce pierderi pot genera aceste abuzuri, cum zice dl Bălaș.

350 de jucători practicau tenis acolo, închiriam ora între 10 lei dimineața și 40 de lei dupa-masă, cu care, vă spun, eram în pierdere. La ora asta primăria închirează terenul, în condițiile acele dezastruoase, undeva între 80 și 100 lei ora Face o pierdere anuală, nu știu, bănuiesc, că undeva la 50-60 -100.000 de euro/an și activitatea de tenis nu este susținută . Toți jucătorii de tenis, competiții, organizam competiții internaționale, nu se mai țin. Aveam nocturnă, pe costul meu, eram dispus să plătesc, competițiile nu se mai țin, toată lumea este nemulțumită, foarte mulți tineri s-au lăsat de tenis. 350, am lista cu ei, am protestul lor către primărie. Această modalitate de a susține sportul în Târgu Mureș, părerea mea că este total împotriva oricărei logici și împotriva normalului, împotriva interesului primăriei de a susține sportul și de a face bani în același timp. Eu plăteam chirie primăriei, eram dispus să plătesc 3.700 de euro/lună, era 50.000 de euro/an. Primăria nu reușeste să organizeze ce organizam eu nici în 100 de ani și în același timp pierde 50.000 de euro/an.

Aș vrea ca acest exemplu al meu, să fie un exmplu de gândit. Deci, eu vă spun un alt exemplu. Acel balon în care se organiza înotul. Este important să comunic Consiliului Local. Este o chestiune importantă

Dl consilier Kelemen: dl. Pescar, vorbiți de aproape 4 minute. Există un regulament și trebuie să ne respectăm.

Dl consilier Pescar: ok, nu mai zic nimic. Lăsați-o așa atunci,să mergem în... Vă spun niște lucruri care sunt foarte relevante, nu are rost să mai vorbesc, atunci.

Dl consilier Kelemen: cum să nu, este important ce ziceți. Din întâmplare cunosc acestă problemă, mi-ați povestit si dvs și alții. Dvs. tot vorbeați de primărie. Acum vrem să le dăm. Asta este propunerea, nu către aceeași instituție și pur și simplu nu puteți să porniți din experiențele acestea foarte negative care le-ați avut. Eu cred că putem și cred că toți veți fi convinși după un timp, dar ne trebuie timp, că acum vor ajunge la CSM, că lucrurile o să funcționeze mult mai bine

Dl consilier Pescar: știți cum o să funcționeze mult mai bine? Vă spun: avem în buget o sumă de 1.400.000 de lei pentru ca să se facă un balon pe două terenuri, nici măcar nu este conform terenul acela, este pe o parte tartan , pe o parte zgură. Tartanul nu e voie să se ude, zgura trebuie să se ude. Cum o să treacă de pe zgură pe tartan? E o inepție. Dimensional este o inepție, nu se poate construi. Noi avem contractul făcut.

Dl consilier Kelemen: nu vă supărați, acum de ce vorbim despre acest lucru?

Asta ar fi trebuit să spuneți ori la buget,

Dl consilier Pescar: pentru că este aceeași activitate sportivă, pe care noi o susținem, în loc să găsim partener să o susțină. Pentru balonul de înot găseam parteneri să o susțină, dar sunt tăiate tot, nu se mai găsește balonul. Balonul de înot putea fi rentabil.Vorbesc despre sport, vorbim despre a da terenurile sportive într-o organizare care părerea mea, cum zice dl Bălaș, dubioasă. Păstrăm aceeași metodă?

Dl consilier Kelemen: dl Pescar, eu chiar v-aș ruga, fără nicio problemă putem vorbi și despre aceste probleme, la diverse, dar acum, ceea ce ziceți se leagă de materialul acesta, ca și cum l-ați zice la bugetul Locativ.

Dl consilier Pescar: nu, este vorba de a da în administrare.

Dl consilier Kelemen: mulțumesc foarte mult

Dl consilier Papai: în principiu, nu aș avea nimic de obiectat să dăm terenurile către CSM, în administrare, dacă CSM-ul nu s-ar ocupa cu altceva, decât cu asta. Dar, ia toate terenurile în administrare și are și echipe care folosesc aceste terenuri, mi se pare, cel puțin, lipsit da fair play. Adică normal, eu dacă o să am un teren, o să îl folosesc când vor mușchii mei și când mai rămâne liber, o să îl dau la alții.

Deci asta mi-i problema mare cu acestă hotărâre.Nu cunosc legislația în domeniu, deci nu știu dacă e legal, e ilegal, dar este imoral, asta e clar.

În plus, până acuma, era un punctaj, pe baza cărora aceste cluburi private aveau acces la aceste terenuri de sport, cât timp erau la SPUM. Noi, ca și Consiliul, am avut o oarecare influență asupra acestui punctaj, că , până la urmă noi l-am votat . Eu nu știu, de acum încolo, ce se va întâmpla?

Adica o să fie la latitudinea CSM-ului să decidă cui dă terenul și în ce condiții? O să mai avem vreo influență?

Dl consilier Kelemen: se va face un regulament, în Consiliul director al CSM-ului și nu știu dacă conform regimului acestei decizii trebuie să o supunem la vot sau nu , dar evident că, consilierii care sunt delegați acolo, că sunt 5, o să aibă un cuvânt de spus în acest sens.Va fi un regulament, transparent, public.

Dl consilier Papai: în loc să votăm 23 cum am votat până acum, o să voteze 5. Da. Mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: o să supun la vot materialul în forma originală, dar am două amendamente.

În titlu și în art. 1 sintagma “ aflate în administrarea” se schimbă în” aflate în proprietatea”, respectiv art. 2 se completează, la sfârșit , se regăsesc în anexa 1, se completează “care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. Astea sunt cele două amendamente.

În prima fază supun la vot fără amendamente și pe urmă dacă nu trece, trecem la amendamente. Vă rog să votați.

Cine este pentru? - 1 vot (Szabo P.)

Cine ete împotrivă? - 15 voturi

Cine se abține? - 5 abțineri

Dl consilier Kelemen: atunci primul amendament, referitor la schimbarea sintagmei aflate în administrarea, cu aflate în proprietatea, în titlu respectiv la art .1. Vă rog, să votăm

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine ete împotrivă? - 3 voturi (Bălaș R., Kiss Z., Pescar R.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Moldovan C., Papai L.)

Celălat amendament, completarea art 2, la sfârșit după anexa 1, cu “care face parte din prezenta hotărâre”.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine ete împotrivă? - 4 voturi (Bălaș R., Kiss Z., Papai L., Pescar R.)

Cine se abține? - 1 abținere (Moldovan C.)

Dl consilier Kelemen: acum materialul în integralitate cu amendamentele.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine ete împotrivă? - 4 voturi (Bălaș R., Kiss Z., Papai L., Pescar R.)

Cine se abține? - 1 abținere (Moldovan C.)

Hotârârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere.

Punctul nr. 38 din ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea- Conferința Transilvania de Sud, a cotei de 829/1661 din suprafața totală de 1661 mp din imobilul situate pe str.Aurel Filimon nr. 16, identificat în CF nr. 122162 Târgu Mureș

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au data aviz favorabil, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere ( Moldovan C)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

(Nu a votat dl. Pui S.)

Punctul nr. 39 din ordinea de zi

Proiectul de horărâre privind documentația de urbanism Plan urbanistic zonal-reconversie zonă funcțională pentru construire clădiri de locuințe colective și dotări, servicii comerciale și hoteliere, stație de distribuire carburanți, amenajare accese și parcări ( modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 329/28.11.2009), Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 287 și nr. 291 cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiar: SC Katan Consulting SRL

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au data viz favorabil, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Bălaș R, Papai L)

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 2 abțineri.

(Nu a votat dl. Suciu H.)

Punctul nr. 40 din ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situate pe str. Brașovului identificat în CF nr. 140994 Târgu Mureș, în suprafață de 89 mp

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au avizat favorabil, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? -2 abțineri (Bălaș R, PapaiL)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 41 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Parohia Reformati IX a terenului și construcției aflate în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș situate în str. Prieteniei nr. 7, înscrise ăn CF nr. 125366 Târgu Mureș

Dl consilier Kelemen: există un amendament din partea Comisiei de urbanism referitor la schimbarea numelui Henter Gyorgyi cu Nagy Jozsef Levente. Dacă sunt intervenții? Dacă nu, atunci supun la vot varianta originală și pe urmă trecem la amendament. Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 4 voturi (Bălaș R., Gyorgy A., Șarlea H., Szabo P.)

Cine ete împotrivă? - 11 voturi

Cine se abține? -5 abțineri (Moldovan C., Papuc S., Pui S., Suciu H., Voicu B.)

(Nu a votat dl. Papai L.)

Dl consilier Kelemen: mulțumesc foarte mult. Supun la vot amendamentul, însă mă întorc către dl consilier Berecki să ne zică unde exact schimbăm numele Henter Gyorgyi cu Nagy Jozsef Levente.

Dl consilier Berecki: Bună ziua. În Anexă la contract, la părțile contractante, reprezentantul legal se modifică din Henter Gyorgyi în Nagy Jozsef Levente, la fel și la sfârșitul contractului, la semnături.

Dl consilier Kelemen: mulțumesc foarte mult. Deci supun la vot amendamentul respectiv. Vă rog , să votăm

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Moldovan C., Pui S.)

Și acum materialul în întregime cu amendamentul aprobat.Vă rog.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine ete împotrivă? - 1 vot (Pescar R).

Cine se abține? - 2 abțineri ( Moldovan C, Pui S)

Hotărârea a fost adopatată cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri.

Punctul nr. 42 s-a retras din ordinea de zi

Punctul nr. 43 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respective reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2022.

Dl consilier Kelemen: toate comisiile au avizat favorabil, vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere ( Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 44 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș nr. 140 din 06 aprilie 2017 referitoare la angajarea unui mandatar judiciar în cauzele generate urmare declanșării procedurii de executare silită în dos executional al BEJ Giunca Maria Cristina.

Dl consilier Pui: doresc să nominalizez pe dl. Sergiu Papuc.

Dl consilier Berecki: doresc să nominalizez pe domnișoara Frunda Csenge.

Dl consilier Kelemen: deci cu aceste două nominalizări supun la vot materialul.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru și o abținere.

Proiecte de hotărâri în regim de urgență

Punctul 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș nr. 95 din 16 aprilie 2021 referitoare la aprobarea bugetului UAT . Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021.

Dl consilier Kelemen: este vorba despre acea sumă pe care am obținut-o de la consiliul județean Mureș. Supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru și o abținere.

Punctul 2 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I anul 2021, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș.

Dl consilier Kelemen: Supun la vot.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Bălaș R. Papai L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 2 abțineri.

(Nu a votat dl. Pui S.)

Punctul 3 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de desfășurare a manifestării „Zilele Târgumureșene”, în ultima săptămână a lunii iunie, începând cu cea de a XXIV-a ediție - 2021.

Dl consilier Kelemen: la comisii, deși nu-mi amintesc să fi apărut acest material, scrie renumerotarea articolelor. Trebuie să renumerotăm articolele? Am înțeles. Este o greșeală materiale, trebuie să faceți acest lucru. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot materialul.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Bălaș R.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 1 abținere.

(Nu a votat dl. Pui S.)

Punctul 4 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 42 lei/persoană necesare pentru asigurarea hranei familiilor afectate de incendiul din strada Valea Rece din municipiul Târgu Mureș:

Dl consilier Kelemen: eu vin cu un amendament în acest caz, în tilul proiectului completăm cu acordarea sumei. Deci, privind aprobarea acordrii sumei de 42 lei/persoană pentru asigurarea hranei. Și la art. 1 la fel.

Dacă nu sunt intervenții, supun la vot materialul în forma originală și pe urmă treecm la amendament, dacă nu trece.

Cine este pentru? - 4 voturi (Bălaș R., Frunda C, Pescar R., Szabo P.)

Cine ete împotrivă? - 10 voturi

Cine se abține? - 6 abțineri (Moldovan C., Papai L., Papuc S., Pui S., Suciu H., Voicu B.) (Nu a votat dl. Gyorgy A.)

Supun la vot amendamentul.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Moldovan C.)

Supun la vot materialul în întregime cu amendamentul aprobat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine ete împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru și o abținere.

A sosit dl. consilierJakab Istvan - sunt prezenti 22 consilieri.

DIVERSE

Dl. consilier Venczi: - îmi pare bine că a apărut și proiectul de hotărâre în regim e urgență privind acordarea sumelor familiilor. Eu aș ori ca executivul să se gândească pe viitor. Sunt anumite lucruri care funcționează destul de bine, dar nu chiar atât de bine cât ar trebui. Sunt situații de urgență, de exemplu, decese sau accidente, sau ceva de genul, și în momentul în care se depune o solicitare, o cerere, undeva se agață cererea respectivă la juridic și nu mai merge mai departe. Eu aș dori ca de la Registratură direct să se plaseze solicitările, cerererile respective, sociale fiind sau de urgență, către direcțiile abilitate în rezolvarea respectivelor solicitări. Fiind decese sau cazuri sociale care sunt urgență de gradul zero.

A doua chstiune care doresc să o aduc în vederea colegilor și executivului, la rectificarea de buget care va urma în cel mai scurt timp, o lună, două sau trei, să luăm cazul de la Valea Rece. E o chestiune destul de delicată. Știm că ADP-ul deține două sau trei sau cinci containere, sau șase containere, care ar trebui recondiționate și puse în uzul consiliului local și în uzul unde este nevoie. În cazul Valea Rece chiar că ar fi nevoie pentru a caza acele familii care sunt într-o situație de nedescris. Și să acordăm și o sumă pentru recondiționarea acestor containere și de a mai cumpăra încă două sau trei, dacă va fi cazul. Aceste comtainere pot fi folosite și de DAS și de oricine are nevoie, orice direcție, pentru că acest incendiu poate fi astăzi pe mine, mâine pe oricine altcineva. Eu sper ca pe viitor să putem să avem în vedere aceste lucruri care, și când vorbim de rromi nu-i putem caza nici la școală, nici la un institut anume pentru că nu avem încredere în aceste familii. Și atunci mă gândesc că aceste containere dacă sunt plasate undeva într-un spațiu unde poate fi folosit de oricine este într-o situație anevoioasă, eu cred că va fi binevenită și pentru noi ca și consiliu în a rezolva situațiile respective.

Dl. consilier Tamasi: - aș avea câteva sugestii din mai multe puncte de vedere pe baza celor semnalate de locuitorii orașului Târgu Mureș. Prima ar fi revopsirea marcajelor privind parcările. Aș solicita de la ADP ca să se respecte de fiecare dată prevederea legală de a păstra la trotuar distanța de 1 metru între zona marcată și case, având în vedere imposibilitatea la unele locuri de a fi folosit trotuarul de către pietoni. Totdată, solicit ca în acele străzi unde este posibil marcarea locurilor de parcare să se realizeze nu doar parallel ci și oblic, de exemplu în str. Lăpușna.

Pe baza semnalărilor locuitorilor, în limita posibilităților este indicată marcarea parcărilor și în străzile cu circulație redusă, ca să fie aplicabilă hotărârea consiliului local referitoare la reglementarile de parcare. Tot în acest sens solicit ca de către Poliția locală să fie pus la dispoziția locuitorilor un număr de telefon cu aplicația de WhatsApp sau ceva de gen, la care se poate trimite poze și date privind situații în care din cauza unei parcări neregulamentare se blochează circulația pietonală la trotuare. Totodată, conform semnalărilor locuitorilor, la mai multe trotuare lucrările de asfaltare în ultimii ani au fost realizate defectuos, astfel solicit să fie puse la dispoziție acele situații în care aceste lucrări de asfaltare sunt încă în perioada de garanție, ca în acele cazuri und este indicat, să fi solicitat de la firma care a executat lucrarea să remedieze problema.

Solicit de la Direcția școli ca hotărârea privind proiectul de sprijinire a acțiunilor de învățământ, pe care am aprobat-o astăzi, să fie trimis prin e-mail către fiecare unitate de învățământ, pentru a asigura șanse egale de participare.

Totodată, referitor la HCL 52 privind deschiderea curților școlilor, solicit colegilor din consiliul local, să desimineze în cadrul sedințelor CA acele prevederi din regulament prin care se asigură folosirea corectă a acestor spații și avantajele referitoare la dotările pentru școlile care deschid curțile. Totodată, având în vedere neînțelegerea din cauza unei comunicări deficitare, solicit ca Direcția școli să revină cu această adresă la unitățile de învățământ după ridicarea stării de alertă.

Dl. consilier Szabo: - aș dori să menționez o poportunitate care consider că ne-ar duce spre un trafic mult mai dezvoltat și sigur în Târgu Mureș. Vorbesc despre implementarea sistemelor inteligente de iluminat în cazul trecerilor pietonale. Cu asta am putrea crește siguranța traficului atât pentu conducători auto cât și pentru pietoni. Funcționarea acestor sisteme se bazează și pe prezența senzorilor de mișcare care comandă creșterea fluxului luminos al aparatelor. În momentul în care pietonii intră în raza de acțiune a senzorilor, când sunt înregistrate, conducătorii auto sunt avertizați prin creșterea intensității iluminatului pe trecere. Senzorii de mișcare vor avea avantajele și pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, nu mai avem nevoie să se acționeze butoanele de acces care de obicei rezultă de un timp de așteptare mult mai mare pentru mașini. Aceste măsuri combinate cu prezența indicatoarelor de circulație ne-ar putea duce în mod sigur la micșorarea numărului de accidente frecvente care sunt din păcate foarte frecvente în Târgu Mureș.

Dl. consilier Papai. - am avut o interpelare acum 2 luni prin care am cerut lista consilierilor personali. Am primit o listă parțială cu 6 nume. De atunci s-au mai completat niște posturi, deci aș dori, am menționat și atunci că doresc să obțin lista finală când se ocupă posturile, inclusiv fișa postului pentru aceste persoane.

În al doilea rând, aș dori să primesc o situația cu taxa de salubrizare, preferabil un tabel din care să reiasă câte locuințe avem cu o persoană domiciliată, câte cu 2, cu 3, cu 4 sau 5, nu știu, până la 6 până unde se merge și cât s-a încasat. Bănuiesc că aveți declarațiile primite până acum, că termenul era 31 martie. Și cât s-a încasat din această taxă de salubrizare până în 31 martie 2021.

Am mai semnalat și d-lui director, pe str. Fabrica de Zahăr, asta este o străduță unde este Diego, vizavi de Autogara Voiajor, este un morman de gunoi care crește de la o zi la alta. Am înțeles că mai vine Poliția Locală, mai face niște poze și pleacă. Eu aș dori când se montează camerele de supraveghere, să fie tratată străduța aceasta cu prioritate, pentru că e aproape de centru și deja cred că sunt 2 camioane de gunoi acolo. Aș mai avea o întrebare, cum stăm cu acel proiect de realitate virtuală E-on, cu care trebuia să avansăm deja, suntem imediat în mai și erau niște pași de făcut. Aș dori să primesc răspuns.

Dl. consilier Kelelmen: - am vrut să mă refer și eu la deschiderea școlilor, deși nu a fost inițiativa mea sau a noastră, eu îmi susțin această idee și din păcate Inspectoratul general a dat niște mesaje negative și a dat un îndemn foarte clar atât inspectorului general cât și inspectorului general adjunct, către școli, să nu deschidă curțile pentru copii, asta mă interesează destul de mult și vă rog pe toți să ne gândim cum putem să facem niște facilități în afară de cele discutate deja, ca să fie un îndemn către școli să facă această deschidere, fiindcă până la urmă astfel deschid pentru populație și în marea majoritate a cazurilor cum era și cazul meu, de fapt când eu în curtea Papiului rămânem câteva ore să joc fotbal, în marea majoritate a cazurilor ar veni copiii chiar din școala respectivă să folosească aceste terenuri.

Dl. consilier Bălaș: - și eu vroiam să vorbesc pe aceeași temă. Se poate face cumva, dar trebuie voință și putință. Și eu v-am zis că eu sunt prea bătrân să mai aștept că treacă anii și reformele astea nu mai vreau câte un deți de reformă, eu vreau un butoi de reform să vină o dată și cumva să se întâmple lucruri repede. Și foarte bine că ați spus dl. Kelemen ca să nu o lăsăm moartă și de data asta. Ideea asta cu deschiderea curților școlilor a mai murit acum trei ani și nu s-a întâmplat nimic. Iarăși, ce am spus eu și tot la vorba mea o să ajungem, că eu acum când am vrut să modific hotărârea asta, nu degeaba am spus că se dechid curțile școlilor fără nici un vot al nici unui consiliu de administrație. Dvs. ați spus că totuși 50%+1 să fim amabili și așa. În cazul acesta nu mai există, eu sunt aprig susținător al dotării școlilor, să susținem învățământul, dar aici, directorii de școli fac un abuz. De ce e abuz? Pentru că, curțile școlilor și școlile sunt proprietatea Consiliului local. Așa scrie în Legea educației. Consiliul local este proprietar. Or, eu am tot dreptul să decid ce se întâmplă pe proprietatea mea. Școlile doar administrează. Și eu le spun școlilor: trebuie să deschideți. Dar eu zic să nu facem cu forța neapărat asta. Dar primarul prin autoritatea lui, neapărat va trebui să facă o întâlnire cu directorii de școli, unde eu cu drag particip pentru că sunt doctor honoris causa în problema asta și am răspunsuri la toate întrebările lor sau la toate îngrijorările lor sau la ce vreți dvs. Să facem o întâlnire din asta pentru că, de ce vă spun, singura școală care a decis până acum să deschidă curtea, este Cuza din Unirii, unde eu sunt în consiliul de administrație și unde ședința a început la fel ca peste tot: nu deschidem, nu se poate că, și se înșiruie niște motive, uneori penibile. Totuși, prin ceea ce le-am spus acolo au hotărât că trebuie să deschidă. Eu cred că eu am argumente necesare, pentru că în centrul acestei acțiuni sunt, ca și în centrul sistemului educațional, sunt copiii, nu directorii de școli, nu că nu au paznici sau paznicii nu știu ce nu vor să facă. Trebuie să ne întâlnim, dacă până primarul nu se întâlnește cu directorii de școli și pe tema asta, să avem o discuție onestă, de exemplu, școala Romulus Guga, fosta Școală 18 niciodată nu a închis curtea școlii. Ei, să aducem pe directorul acela drept exemplu pentru ceilalți directori și să povestească: vin prostituatele, vin violatorii în curtea școlii? Nu vin, domnule. Păi dacă nu vin acolo pe str. Transilvaniei, nu o să vină nici acolo, nici acolo. Deci, avem un exemplu de bună practică. Pe directorul acela trebui să-l aducem, domnule, cum ai făcut? Și să învățăm. Să vedem ce mai aveți nevoie, de un paznic, ceva, să facem o situație pe foaie să vedem ce avem nevoie ca să cădem de acord să se deschidă.

Dl. viceprimar Portik. - vreau să vă povestesc că și eu am copilărit în Dâmbu Pietros atunci când încă erau zone verzi și încă erau terenuri de joacă și terenuri de sport. Și acum, zona aceea unde eu am copilărt și am petrecut timpul liber, sau copil fiind aveam tot timpul să fiu liber, am jucat până târziu, până la ora 10-11 când începea Dallas când mergeam acasă și am revenit să jucăm fotbal. Acum nu mai avem posibilitatea aceasta și am înțeles că aveau niște argumente cei de

la școli, că dacă lumea dorește să aibă sau să facă agrement, atunci să meargă la Platoul Cornești, să meargă la Complexul Weekend și mie mi se pare acest lucru cumva nu numai fără simț dar mi se pare că nu este un argument bun, pentru că atunci eu nu aș vrea să trăiesc într-un oraș unde mi se zice unde să-mi petrec timpul. Dacă există posibilitatea ca, copiii să joace fotbal să petreacă timpul pe terenurile astea sau în curțile școlilor, atunci noi ca și executiv dorim să le facilităm această posibilitate. Voiam doar să vă spun că sunt în total de acord cu dvs., aproape tot grupul UDMR dacă pot să vorbesc în numele lor și facem tot posibilul și o să fiu și eu ferm în această speță și vom invita pe d-nii și doamnele directori în instituție să avem un dialog cu dânșii.

Dl. consilier Jakab: - aș avea o rugăminte către direcțiile primăriei care au de-a face cu infrastructura municipiului. Vă rog frumos să ne puneți la disponibilitate în format tabular, toate studiile de oportunitate, prefezabilitate și fezabilitate, care au fost realizate, și toate concursurile de idei și proiecte care au fost câștigate, care vizează infrastructura municipiului, dar care au rămas în acest stadiu și nu au trecut mai departe, nu au fost finalizate din 2016 încoace.

Dl. consilier Kiss. - referitor la H.C.L. 52 cu deschiderea curților, să nu uităm că fiecare consilier local este membru în consiliu de administrație, eu zic că are un cuvânt greu de spus. Ceea ce uităm noi, că fiecare școală, aici dl. Iszlai poate să confirme, are particularitatea ei. Unele au sistem de supraveghere, altele nu au. Unele au pază, altele nu au. Căi de acces, sunt diferite, la unele se poate ajunge la teren, la altele trebuie să păzești. Terenul e mai în spate, expui tot patrimonial școlii să deschizi publicului. Eu zic că ar trebui ori să modificăm hotărârea de consiliu, să acordăm, simplu șu eficient. La fiecare școală particular în parte, grad de securitate, camera de supraveghere, pază, risc, specific amplasament, cale de acces, și atunci dacă corespund și se poate aplica această hotărâre, nici consiliile de administrație nu mai au ce să spună. Fiindcă la școala unde sunt memebru în consiliul de administrație, au avut argumente chiar justificate și întemeiate de a “nu da curs”. Au spus “încercăm, vedem, dar uite, asta se întâmplă”. Începând de la bănci rupte, cioburi de sticlă, de la acces cu câini, etc. Dar, repet, e un caz particular. Și atunci fiecare școală luată în parte, tot acolo se va ajunge, să se deschidă. Dar să le și asigurăm condiții.

Dl. consilier Bălaș: - d-le Kiss, la toate consiliile de administrație se găsește câte un argument, pentru că noi de fapt am dat decizia ca ei să deschidă curtea, la cei care o țin închisă de 20 de ani. Deci, cineva ține închisă curtea școlii de 20 de ani și noi spuneți votați pentru deschidere? Nu. Și o să vină tot timpul. Că o dată unul a mâncat semințe, că s-a stricat o băncuță, că s-a spart nu știu ce. Păi, eu zic să închidem și orașul că am văzut gunoi pe stradă. Hai să închidem strada. Deci, acesta este argumentul școlilor. A venit unul și a lăsat un pet. Eu dimineața să curăț petul după el? Da, că ai femeie de serviciu la școală. Acesta este argumentul pe care îl aduci. Paznicul, câți paznici ai angajați? 2. Cât trebuie să lucreze? 8 ore pe zi. 8 x 2 e 16. Deci, 16 ore școala e păzită. În weekend ei nu lucrează. Bun, atunci vede primăria, poate ei angajează o firmă de pază pentru weekend. Eu știu, de asta vă spun că eu sunt doctor honoris causa în subiectul acesta. Argumente au toți să le țină închise.

Dl. consilier Kelemen: - aș mai adăuga că și eu am avut o ceartă, din păcate, Consiliul de administrație era online și acolo sunt aproape convins că dacă aș fi fost acolo, atunci s-ar fi, rezultatul ar fi fost diferit, dar așa online am putut doar să le, dar evident că acolo s-a comunicat către membrii Consiliului de administrație că au discutat cu Inspectoratul școlar și nu e voie, și imediat au început să voteze oamenii împotrivă și pe urmă i-am întrebat cine și cum și am și spus că sper că de aici înainte inspectorul general să dezvolte terenurile de sport în școală, că atunci el decide. Chiar trebuie o întâlnire cumva și trebuie să mergem împreună cu ei.

D-na consilier Frunda: - aș dori să aduc în vedere o chestie pozitivă care nu aparține de fapt de viața noastră de zi cu zi, pentru că am inițiat un program sau am întins mâna către victimele incendiului de ieri din Valea Rece și am inițiat programul Ajută-ne să ajutăm prin care colectăm diferite lucruri, de exemplu, alimente, haine, produse de igienă, etc. Pentru cei afectați de incendiu. Acest program curge până la data de 7 mai, deci, așteptăm cu mare drag tot ajutorul pe care dvs doriți să-l oferiți acestor oameni. Sunt 48 de oameni, din care 18 copii, 36 copii și restul adulți.

Dl. consilier Kelemen: - mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt intervenții, încă un minut vă rețin atenția. Vreau să clarific un lucru, mai ales cu dl. Pescar. Eu nu sunt aici să vă opresc, însă trebuie să țineți cont de toți. Regulamentul spune că avem 2 minute și încă 1 munit răspuns. Fiecare dintre noi încearcă să respecte aceste lucruri. Dacăm problema pe care ați ridicat-o pe care o cunosc și chiar este revoltător și sunt perfect de acord cu dvs., ar fi avut legătură directă cu materialul, eventual puteam să continuăm. Însă în acest caz ste o practică foarte proastă și greșită din trecut care sper să se rezolve în viitor și să nu mai avem astfel de exemple. Deci, vă rog pe toți, totdeauna când vă întrerup, vă întrerup din respectul pentru ceilalți 21 de persoane din sală, fiindcă fiecare are timpul limitat și așa tragem destul de mult de timp. Deci nu este nimic personal sau legat de problema pe care ați ridicat-o pe care o consider absolut justă. Mulțumesc de atenție.

Stimați colegi, am epuizat totul destul de repede față de câte puncte am avut și vă doresc o zi frumoasă în continuare.

Dl. consilier Kelemen Atilla Marton - președinte de ședință

Dl. Szoverfi Laszlo - p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș