PROCES- VERBAL


Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare, on-line, a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 21 mai 2021

Din totalul de 23 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți online, la începutul ședinței 16 consilieri. Pe parcursul ședinței s-au conectat d-nii consilieri Kiss Zoltan și Pescar Radu, ca urmare sunt prezenți online la ședință 18 consilieri. Absentează d-nii consilieri Tamasi Zsolt, Portik Vilmos, Suciu Horațiu, Voicu Bogdan și Maior Claudiu.

Dl. consilier Kelemen Marton - Suntem cel puțin 16 consilieri. Nu știu sub numele de Video streaming cine apare, n-am cum să îmi dau seama. Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș. Pe ordinea de zi, pe Convocator avem 2 proiecte de hotărâre. D-nul Kiss și d-nul Pescar încearcă să se conecteze dar nu au reușit încă. Eventual prin telefon putem să-i consultăm, dar avem cvorum. Să vedem.

Deci pe ordinea de zi avem 2 proiecte de hotărâri, după cum ați văzut, și în afară de asta am primit..... Stimați colegi, dacă mă auziți, eu am intrat pe telefon, că internetul drintr-o oarecare pricină nu merge pe, în ședința de consiliu. Deci, vă supun la vot ordinea de zi cu cele 2 puncte, vă rog să votați cu ridicarea mâinilor, respectiv ... Bine. Dacă este cineva împotrivă, vă rog să spună. Nimeni. Deci am aprobat ordinea de zi. Trecem la punctul 1.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor consilieri juridici ai Direcției Juridice, contencios administrativ și administrație publică locală din cadrul U.A.T. -Municipiul Târgu Mureș, în reprezentarea intereselor Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș în fața instanțelor de judecată, în Dosarul nr. 518/102/2021.

Dl. consilier Kelemen Marton - Dacă vrea cineva să intervină? Nu văd pe nimeni. Vă rog să votăm. Numai o clipă. Am aici făcut un poll, deci o să puteți vota pe ecran. Vă rog să votați. Sunt 4 persoane care nu au votat, dar probabil sunt și alții care au drept de vot. Avem 13 voturi pentru și o abținere (Moldovan C.)

Deci, materialul a trecut. Mulțumesc foarte mult. Aici aveți rezultatul.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Târgu Mureș, prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. (1) lit, „c” din Legea nr. 98/2016 și a documentației de atribuire aferentă, în vederea asigurării continuității serviciului.

Dl. consilier Kelemen Marton - Este vorba de SAGA deșeurilor. De data asta stradalul trebuie să încheiem, trebuie să facem o procedură de negociere ca să asigurăm continuitatea serviciului. Dacă vrea să intervină cineva? Dl. Papai vă rog, aveți cuvântul.

Dl. consilier Papai Laszlo - Da. Bună ziua. Eu am un puternic sentiment de deja vu. Fix la fel s-a procedat și anul trecut, cu această metodă fără publicarea anunțului care după părerea noastră este la limita legii, pentru că, da, legea acceptă această metodă în cazul în care este o situație de urgență, chestii neprevizibile și așa mai departe. S-a știut foarte clar că acest contract a fost reziliat și cele 90 de zile trec. Deci nu putem spune că este, ne-a luat prin surprindere, că este situație de urgență și așa mai departe. S-a votat acest fel acum un an, de atunci tragem ponoasele, de atunci avem probleme cu salubritatea, așa că POL nu acceptă această metodă, noi ne vom abține de la vot.

Dl. consilier Kelemen Marton - Doar o întrebare, dl. consilier, desigur respect decizia, însă dat fiind faptul că a fost lansat procedura de achiziție, asta este singura metodă prin care putem să prelungim, deci nu există nici o altă metodă, ca să prelungim până la derularea procedurii de achiziție care a fost lansată. Bine, dacă sunt alte intervenții? Nu sunt. Atunci

Dl. consilier Papai Laszlo - Dl. Papuc dorește, numai că nu are microfonul pornit.

Dl. consilier Papuc Sergiu - Da mă scuzați, nu aveam microfonul pornit.

Dl. consilier Kelemen Marton - Vă rog dl. Papuc.

Dl. consilier Papuc Sergiu - ca să nu planeze de nici un fel de discuții cu privire la legalitatea acestei hotărâri. Legea achizițiilor publice, ca și cum, anul trecut am făcut la fel, dl Papai știe foarte bine, dar ce se întâmplă? Procedura mare intră la validare la ANAP, a intrat, am văzut-o publicată pe SICAP. Până se derulează procedura competitivă noi n-avem ce să facem decât să atribuim prin negociere directă. E perfect legal, e prevăzut de Legea achizițiilor publice și eu nu cred că poate plana orice fel de critică și orice fel de critică de legalitate asupra acestei hotărâri. Deci nu e bine și nu este corect, să inducem o stare de nesiguranță în rândul consilierilor locali pentru că în lege este prevăzută asta de art. 104 și astfel se poate vota și se poate purcede spre o negociere directă.

Dl. consilier Kelemen Marton - Bine. Dl. Papai vă rog.

Dl. consilier Papai Laszlo - Sigur, se poate vota nu e nici o problemă. Fiecare votează după propria conștiință, nu asta e problema. Eu n-am înțeles de ce am mai lansat licitație publică din moment ce este lansat un HCL care delegă gestiunea la Sere sau mă rog, cum se va numi acel serviciu. Adică e o

Dl. consilier Kelemen Marton - dl. Papai, dumneavoastră știți, nu mai ziceți că nu știți. Știți foarte bine că Serele trebuie să obțină acele avize etc.etc., ca să poate să asigure acel serviciu.

Dl. consilier Papai Laszlo - Nicio problemă. Deci este HCL în vigoare care delegă la Sere, când Serele o să obțină.

Dl. consilier Kelemen Marton - Exact.

Dl. consilier Papai Laszlo - Între timp, atunci de ce am mai lansat licitația publică?

Dl. consilier Kelemen Marton - Fiindcă altfel nu putem să asigurăm continuitatea

Dl. consilier Papai Laszlo - Și ce facem dacă ne trezim că cineva participă la licitația publică?

Dl. consilier Kelemen Marton - La licitația publică, în documentație scrie foarte clar că în cazul în care anumite lucruri

Dl. consilier Papuc Sergiu - este o clauză de suspensivă, așa se numește.

Dl. consilier Kelemen Marton - Se concretizează, contractul va fi nul. Deci doar vreau să înțeleg, deci conform conștiinței credeți că ar fi cel mai bine să lăsăm orașul fără curățenie stradală? Fiindcă dacă nu votăm astăzi, asta o să rezulte.

Dl. consilier Papai Laszlo - Haideți să nu trecem la chestii populiste, că nu despre asta e vorba.

Dl. consilier Kelemen Marton - Nu, da asta nu-i populism.

Dl. consilier Papai Laszlo - Exact cum s-a prelungit cu furnizorul actual pentru colectarea deșeurilor menajere, tot așa se putea face și pentru curățenia stradală dacă chiar doream.

Dl. consilier Papuc Sergiu - Nu-i adevărat.

Dl. consilier Papai Laszlo - De ce?

Dl. consilier Papuc Sergiu - Pentru că, vedeți și dumneavoastră că și ADI Ecolect a lansat licitația pentru Zona 2 și cum bine știți, dl. Papai, că știți, colectarea și transportul gunoiului menajer este una și salubrizare stradală și măturat este altceva. Și mai ales că sunt plătite din 2 surse diferite. Și atunci lăsăm, vedeți și dumneavoastră ce discuții sunt și în oraș că salubrizarea stradală trebuie să continue. Bun. Una e una, alta e alta. Și mai ales sursele de finanțare sunt diferite, și atunci suntem acoperiți și legal și absolut pentru toate considerentele și orice critici ce ar putea veni, sunt doar populiste și atunci noi ca și consilierii locali trebuie să veghem asupra curățeniei orașului. Votăm sau nu, asta e o opțiune, dar nu e o problemă de legalitate.

S-a conectat dl. consilier Kiss Zoltan — suntprezenți 17 consilieri.

Dl. consilier Kelemen Marton - Bine cred că

Dl. consilier Șarlea Horea - aș vrea să spun și eu ceva.

Dl. consilier Kelemen Marton - Vă rog.

Dl. consilier Șarlea Horea - Mă bucur că, colegii noștri sunt îngrijorați de cheltuirea banului public. Dar e vorba de o procedură de negociere asta înseamnă că se poate înscrie oricine la negociere. Adică, faptul că e negociere, înseamnă că merge mai repede, nu trebuie să stea pe site-urile astea, pe SEAP și așa mai departe, să stea să dureze 6 luni o procedură, adică este, pe lângă că este legal, nu doar la limita legii, cum spune dl. Papai, pur si simplu se poate trece de la această procedură fără să avem griji suplimentare. Curățenia trebuie să se facă, nu putem lăsa orașul fără contract de curățenie. Mulțumesc.

Dl. consilier Kelemen Marton - Bine. Mulțumesc și eu. Aș zice să procedăm la vot. Am iarăși un poll undeva. Vă rog să votăm atunci. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că a votat toată lumea. Vă trimit acum rezultatul. Cu 13 voturi pentru și 3 abțineri (Moldovan C., Papai L. și Bălaș R.) materialul a trecut. Vă mulțumesc foarte mult, cu asta am epuizat ordinea de zi. Dacă cineva are vreo intervenție la Diverse?

S-a conectat dl. consilier Pescar Radu — suntprezenți 18 consilieri.

Dl. consilier Șarlea Horea - da, aș avea eu o intervenție, dacă se poate.

Dl. consilier Kelemen Marton - vă rog, dl. consilier Șarlea.

Dl consilier Kelemen: - dacă cineva are vreo intervenție la diverse?

Dl consilier Șarlea: - da, aș avea eu o intervenție dacă se poate.

Dl consilier Kelemen: - vă rog, domnul consilier Șarlea.

Dl consilier Șarlea: - e vorba despre o problemă mai delicată, în legătură cu cele două statui care au la baza niște HCL-uri care s-au tot adoptat de-a lungul timpului. Mă refer aici la statuia lui Nicolae Bălcescu și la Grupul Statuar “Școala Ardeleană”. Este foarte important, s-au adoptat aceste hotărâri, dar trebuie să avem în vedere când le vom pune în aplicare, că orice amplasare a unei statui se realizează cu obținerea unor avize, și mai exact vorbim despre avizul Comisiei Naționale pentru Monumente. În cazul statuii lui Nicolae Bălcescu este o discuție mai amplă cu această mutare, pentru că este un monument de for public, astfel că orice mutare, atingere, modificare a bustului trebuie să aiba la bază acest aviz. Deci, această hotărâre de Consiliu local din 2021, de la începutul anului, nu poate poate fi pusă în practică fără obținerea acelui aviz, așadar rog colegii nostri din cadrul instituției să facă demersurile pentru a încerca să obțină acest aviz, dacă dorim să punem în aplicare hotărârea de consiliu, ceea ce mi se pare greu de obținut, bineînțeles. Tot despre această comisie putem să vorbim si când vine vorba despre avizul pentru amplasarea Grupului Statuar “Școala Ardeleană”, cu locația Bulevardul Cetății. Există un document legal, un aviz care stă la baza acestui HCL. Bineînțeles, care spune că orice alternative sunt 3

de nedorit. Asadar, ca lucrurile să meargă mai departe, am rugămintea ca instituția primăriei să înceapă obținerea acestor avize, atât pentru mutarea statuii lui Nicolae Bălcescu, cat și pe pentru amplasarea Grupului statuar în locul statuii lui Nicolae Bălcescu, ceea ce este oarecum greșit, pentru că în prima hotărâre de Consiliu local s-a stabilit ca se amplasează statuia lui Bethlen în centru și în zona Cetății Grupul statuar al Școlii Ardelene. Așadar eu aș dori să luam în considerate pentru următoarele ședințe aceste două probleme, probabil că o să pregătesc și un HCL în acest sens , dar vă rog tare mult să luați în considerare acest aspect. Cele două statui, una nu se poate muta fără aviz, cealaltă nu poate să înlocuiască statuia lui Nicolae Bălcescu pentru că are alt aviz pozitiv pentru amplasare pe alt amplasament. Cam atât am vrut să vă spun, probabil că vor fi multe discuții mai departe, dar vă rog să luați în considerare acest subiect. Mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: - Mulțumesc foarte mult. Dl Moldovan, aveți cuvântul. Dl consilier Moldovan a cerut cuvântul, după aceea, dl. Papuc.

Dl consilier Moldovan:- ok, mulțumesc dl președinte. Stimați colegi, profit de această ședință să vă transmit două întrebări., din partea colegilor mei, reprezentanți ai asociaților de proprietari, două întrebări de actualitate.

  • 1. Reprezentanții asociaților de proprietari respectă Hotărârea de consiliu privind întreținerea domeniului public, mai precis prin tăierea vegetației, ori în mare parte, la multe blocuri s-a întâmplat acest aspect. Întrebarea este cine adună vegetația, mai precis iarba tăiată din jurul blocurilor, pentru că asociațiile de proprietari nu au această posibilitate? Și întrebarea numărul 2, la fel din partea reprezentanților din asociațiile de proprietari.

  • 2. În zona containerelor de gunoi s-au adunat foarte multe materiale inerte, știu eu, nu vreau să le enumăr, dar, la fel este o întrebare: cine ne sprijină, sau cine se implică ca aceasta acțiune să fie ridicate aceste deșeuri din zona gheenelor de gunoi?

Aștept, din partea asociațiilor un răspuns, astfel încât să pot să îl transmit mai departe colegilor mei. Mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: - Mulțumesc foarte mult, dl. consilier. Dl consilier Papuc, aveți cuvântul.

Dl consilier Papuc: - Mulțumesc, domnule președinte. Totuși mi se pare desuet, în anul de grație 2021 discutăm despre statui, dar dacă tot discutăm, vreau să reamintesc colegilor că există mai multe hotărâri de consiliu local, și doar una stabilește cu plan de situație, cu amplasament foarte clar, unde se, practic unde va fi Grupul Statuar Școala Ardeleană și aceea este în Piața Victoriei. Cealaltă hotărâre la care se face vorbire e o așa, un amplasament incert , în jurul Cetății Medievale. Deci, avem o hotărâre de Consiliu local, un plan de situație, cu amplasament, la fel, ca și în cazul statuii lui Bethlen. Atunci sa votat și Școala Ardeleană și Bethelen Gabor, a fost unanimitate în Consiliul local, am votat două amplasamente, una e montată, una urmează. Și aceea e hotărârea care trebuie să fie pusă în executare de către executivul primăriei până la urmă. Deci despre asta e vorba, ca să simplific discuția, unde e Bălcescu, acolo va fi Școala Ardeleană și Bălcescu va fi strămutat unde vom obține aviz, probabil în cartierul N. Bălcescu ar fi bine. Mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: - Mulțumesc foarte mult dl consilier.

Dl consilier Papai, vă rog aveți cuvântul.

Dl consilier Papai: - Tot legat de bustul lui Bălcescu, Gimnaziul Nicolae Bălcescu a solicitat în scris ca să fie amplasat bustul undeva în fața scolii, au ei o zonă verde acolo, și eu consider că ar fi locul cel mai potrivit, deci decât între blocuri, mai bine în fața școlii.

Și în plus, aș dori să întreb, văd că dl. Florian Moldovan e prezent, acuma dacă s-a votat continuarea contractului cu actualul furnizor Silevy, cand o să înceapă curățenia de primăvară, pentru că suntem întrebați zilnic, de cel puțin 5 persoane. Mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: - Domnul director.

Dl Moldovan Florian: - Bună ziua!

Dl consilier Kelemen: - Dl director, nu vă auzim.

Dl Moldovan Florian: - Mă auziti acuma?

Dl consilier Kelemen: - Acuma da.

Dl Moldovan Florian: - Ok. Va începe și curățenia de primăvară și vor fi, eu sper că într-o lună de zile să putem anunța și populația unde începem curățenia, dar se va face această curățenie pe componente și nu cum se făcea anii trecuți. Se va anunța în presă, clar, când se scoate, ce materiale se pot scoate și ce anume vor fi transportate, fără molozul care are alt regim.

Dl consilier Kelemen: - Dl Papai.

Dl consilier Papai : - Să înțeleg, că dacă începe peste o lună, o să fie curățenia de vară și probabil nu o să mai avem timp și de una de toamnă

Dl Moldovan Florian: - Avem timp si pentru cea de toamna, așteptăm acum, e noul operator, suntem în procedură și din cauza asta s-a decalat puțin ca și perioadă. Populația va fi anunțată, metodologia de execuție a acestei curățenii de primavără -toamnă care va fi și o curățenie și de igienizare, spălare și ridicarea deșeurilor, în special deșeurile verzi, rezultate din gospodării, deci crengi, iarbă, separat se vor colecta, ca să nu mai existe aglomerări masive de tot felul de deșeuri care populația ar trebui să le ducă în altă parte.

Dl consilier Kelemen: - Dl. director, dacă aveți o idee, văd că aveți idee destul de clară.

Dl Moldovan Florian: - Deci va fi anunțată începerea și perioada și orele.

Dl consilier Kelemen: - Dl director, eu am înțeles că încă nu știți când se va întâmpla, însă aveți o idee destul de bună cum să

Dl Moldovan Florian:  - Am o idee clară referitor la modalitate și ca și

perioadă.^

Dl consilier Kelemen: Exact. Dacă aveți ideee ca și modalitate și aproximativ perioada, ar trebui informată cât mai repede populația, că chiar șieu sunt întrebat destul de des, și măcar acele informații

Dl Moldovan Florian: - Exact nu vă pot spune un termen fix , la ce data să fie.

Dl consilier Kelemen: Nu referitor la data, dar macar să fie informată populația că de data asta curățenia se va face pe componente, fiindcă și ei eventual trebuie să facă selectarea acestora, trebuie să, deci să se pregătească că va fi alt fel de joc, de data aceasta , să știe cam la ce să se aștepte și aproximativ când. Cred că ar fi foarte important chiar dacă nu stim exact când va fi să dăm informația cât mai curând referitor la cum ne așteptăm să fie.

Bine. Dl. Papai, vă rog.

Dl consilier Papai: - Neapărat ar trebui făcute două sesiuni, pentru că taxa se percepe pentru curățenia de primăvara-toamnă , oricum am scumpit destul de serios anul acesta această taxă, deci nu putem să facem o singură sesiune de colectare.

Dl consilier Kelemen: - Vă mulțumesc foarte mult.

Dl consilier Șarlea: - Mai vreau să spun ceva, dacă se poate.

Dl consilier Kelemen: - Vă rog, dl Șarlea.

Dl consilier Șarlea: - Da, nu vreau să ducem subiectul, să exagerăm cu statuile , nu despre asta este vorba . Este vorba despre legalitatea unui HCL, care trebuie să se bazeze pe un aviz pozitiv. Înțeleg că dl Papuc cunoaște bine legislația, că îl văd că ne spune mult din legislație, dar trebuie să înțeleagă că mai citim și noi. Asta e foarte important.

Și doi la mână, există un prim HCL care din câte înțeleg este în vigoare, acela care se referă la cele două statui: Școală Ardeleană și Bethlen Gabor. Evident că nu s-a pregătit un plan de situație la momentul respectiv, dar oricând luăm o decizie trebuie să ne bazăm pe niște avize, așadar chiar dacă subiectul este sensibil și ne dorim să facem modificări prin HCL, nu putem să facem aceste modificări fără avize din partea Ministerului Culturii. Nu ne jucăm de-a, nu știu, nu ne jucăm prin hotărâri de Consiliu local cu zonele din centrul orașului, și așa mai departe. Mulțumesc.

Dl consilier Kelemen: - Mulțumesc și eu.

Eu propun să încheiem acum acest subiect și evident că vom merge mai departe conform legislației și conform deciziei luate.

Stimați colegi, dacă nu este altă intervenție, atunci eu vă mulțumesc pentru participare. Dacă vreți să luați cuvântul și nu vă văd, atunci să îmi ziceți, ca am intrat pe telefon, că iar s-a blocat internetul.

Văd că nu e nimeni. Mulțumesc foarte mult pentru participare, vă doresc un weekend plăcut. La revedere.

dl. consilier Kelemen Marton - președinte de ședință

dl. Szoverfi Laszlo - p. Secretar general al Municipiului Târgu Mureș