PROCES - VERBAL


Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 15 februarie 2021

Din totalul de 22 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la ședință 20 consilieri. Absentează d-nii consilieri Pui Sebastian și Voicu Bogdan..

dl. consilier Kelemen Atilla: - Bună ziua și scuze de întârziere, sper să fie doar un caz extraordinar că nu poți să începi exact. Declar deschisă ședința de astăzi, care este o ședință extraordinară. Pe Convocator avem un singur punct și am primit în regim de urgență un alt proiect de hotărâre care a ajuns pe tabletele dumneavoastră acum în minutele astea. Deci avem un punct pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică a serviciilor de salubrizare etc. etc., respectiv proiectul în regim de urgență -Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a contractului de servicii nr. 48 etc. etc.

În primul rând, supun la vot Ordinea de zi, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Mulțumesc foarte mult, am aprobat în unanimitate și atunci trecem la punctul nr. 1.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică a serviciilor de salubrizare - colectare și transport deșeuri municipale - și a documentației aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare și Modelul de contract de delegare prin contract de achiziție publică:

dl. consilier Kelemen Atilla: - Îl rog pe domnul Director Moldovan să ne prezinte materialul. Vă rog.

dl. director Moldovan Florian: - Bună ziua.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Numai o clipă dl. director, dl. consilier vreți să interveniți înainte? Vă rog.

dl. consilier Moldovan Călin: - Mulțumesc domnule Președinte, nu vroiam decât săi adresez doamnei Secretare două întrebări informative:

1. Dacă proiectul de pe Ordinea de zi a stat 30 de zile pe site, fiind în regim de urgență, și a doua întrebare în contextul în care contractul cu societatea de salubrizare Sylevy SRL a fost reziliat, mă refer la contractul din iunie 2020m această societate încă prestează 90 de zile activitate de ridicare a deșeurilor și ca atare dacă doamna Secretară consideră că acest proiect de pe ordinea de zi este legal să-l discutăm în regim de urgență. În contextul în care, cum spuneam, societatea mai prestează 90 de zile, cred că ar fi fost util să intrăm normal cu acest proiect de pe ordinea de zi în comisiile de specialitate și să îl votăm așa cum trebuie. Vă mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc domnul Consilier. D-na Secretar, vă rog.

d-na Secretar Soos Erika: - Bună ziua. Aș dori să subliniez că proiectele de hotărâri îndeplinesc condițiile prevăzute de articolul 7 alin. 13 din Legea 52 /2003 privind transparența decizională. Acesta este răspunsul la prima întrebare, iar ca răspuns la a doua întrebare, veți observa că în proiectul de hotărâre pe convocatorul de urgență figurează tocmai ceea ce ați spus dumneavoastră dl. consilier. Dumneavoastră, practic veți lua act de anumită situație și se vorbește exact de cele 90 de zile pe care le-ați subliniat. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc. Dl. director vă rog.

dl. director Moldovan Florian: - Bună ziua. Așa cum știți, în 2020 a fost demarată o procedură de achiziții a acestor servicii pe procedură concurențială tot prin achiziție de servicii publice în care era inclus inclusiv colectarea, transport deșeuri și respectiv salubrizarea stradală. Aceea procedură a fost anulată datorită unor modificări legislative apărute în perioada derulării acesteia, și a foarte multelor clarificări venite din parte operatorilor care erau interesați. În luna ianuarie s-a aprobat delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare stradală și deszăpezire către un serviciu care se va înființa în cadrul Administrației serelor, aceea fiind o procedură concurențială, având în vedere că acest serviciu se poate da, delega prin dare în administrare către o societate aparținând Municipiului Târgu Mureș sau o direcție cu personalitate juridică și ca atare aveam obligația să înaintăm și acest proiect de hotărâre prin care tot pe o procedură concurențială să se demareze achiziția de servicii publice privind salubrizarea, colectarea și transport deșeuri pe raza municipiului Târgu Mureș, până la delegarea acestui serviciu de către ADI Ecolect, respectiv de către Consiliul Județean. Ca atare am pregătit acest material ținând cont și de toate modificările care s-au făcut la nivelul Consiliului Județean privind noua procedură, tocmai ca să mergem pe aceeași structură care, pentru a implementa sistemul integrat de gestionarea deșeurilor pe raza județului Mureș. Noi avem obligația ca să demarăm această procedură în perioada aceasta pentru a putea asigura continuitatea acestui serviciu și pe timp mai îndelungat până când se va face o nouă procedură.

Ce este puțin modificat față de Hotărârea din 109? S-a introdus obligativitatea tarifării de către ofertantul care v-a participa la licitație, a tuturor tarifelor pe tipuri deșeuri tocmai în ideea de a putea încheia cu organisme, încheia contracte cu organisme prin care să recuperăm aceste cheltuieli privind, sau cheltuieli privind reciclarea deșeurilor. După cum știți, la nivelul municipiului trebuie să atingem o rată de reciclare de 31 % din care avem obligația cel puțin 60% din această cantitate să o reciclăm Aceste lucruri au fost cuprinse în aceste documentații și sunt prezentate atât în proiectul de hotărâre precum și în regulament. În regulament am făcut niște modificări privind modalitatea de verificare și gestionare acestui serviciu, modalitatea de facturare și modalitatea de încasare a tarifelor respectiv a taxelor a serviciului respectiv.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult, dacă avem intervenții? Dl. consilier Papai, vă rog.

dl. consilier Papai Laszlo: - Bună ziua. După un H.C.L. 109 adoptat în grabă fără fundamentare și așa mai departe pe repede înainte deși atunci se știa de ani de zile că va expira contractul cu Salubriservul acuma venim, mă rog veniți, iarăși în grabă. Deci, nu vă supărați dar nu așa se lucrează. Convocatorul trimis vineri după masă la 6:35. Convocatorul a apărut pe site vineri seara la 22:09 pentru ședința de luni. Ședința convocată pentru ora 12 amânată pentru 15, deci așa ceva nu s-a făcut în ultimii 20 de ani în Târgu Mureș. Puteți să-mi explicați care este graba asta? În material scrie: apropo, vă rog să-mi prezentați avizul comisiilor de specialitate cum scrie în material.

dl. director Moldovan Florian: - Raportul?

dl. consilier Papai Laszlo: - comisiilor de specialitate. Așa scrie. Cu avizul comisiilor de specialitate. Păi, am în față proiectul de hotărâre.

dl. director Moldovan Florian: - Aveți varianta 3.

dl. consilier Papai Laszlo: - Da?

dl. director Moldovan Florian: - A proiectului de hotărâre în care nu mai apare, pentru că fiind regimul de urgență pentru a stabili, și nu mai apare.

dl. consilier Papai Laszlo: - Sunteți convins?

dl. director Moldovan Florian: - Da

dl. consilier Papai Laszlo: - Îmi permiteți să deschid? Deci varianta 3, avizele favorabile a compartimentelor de specialitate pe care tot nu le văd. Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Târgu Mureș. Scrie aici.

dl. director Moldovan Florian: - Cred că nu o aveți.

dl. consilier Papai Laszlo: - Ce nu am? Varianta 3-a. Deci eu nu înțeleg de ce nu se putea, de ce nu se puteau convoca aceste comisii, să dezbatem un pic. Nu să ne trântiți 200 de pagini, da? Și să votăm. Nu știu din câți dintre colegi au apucat să le citească de vineri seara până acuma. Și degeaba le-a citit că acuma ați venit cu ultima variantă. Așa este? Modificată la 12:25 sau cât.

dl. director Moldovan Florian: - Sunt mici modificări solicitate de către compartimentele de specialitate pentru a nu.., s-a lucrat foarte intens mai multe compartimente tocmai pentru a da o plusvaloare a materialului și a nu face erorile care s-au întâmplat la celelalte, la cealaltă hotărâre.

dl. consilier Papai Laszlo: - Da? Și dumneavoastră puteți să enumerați toate modificările? Și eu atunci cum să votez cu bună știință aceste modificări dacă dumneavoastră care le-ați făcut nu puteți să le enumerați? Deci nu se lucrează așa. Nu vă supărați!

dl. director Moldovan Florian: - Deci s-a modificat pe contract, pe modelul de contract s-a modificat doar termenii folosiți în contract pentru a nu fi înțeles greșit. Delegatarul, utilizator sunt doar de formă, dl. consilier Papai. Deci nu

dl. consilier Papai Laszlo: - Dl. Moldovan

dl. director Moldovan Florian: - Ca să nu se

dl. consilier Papai Laszlo: - Deci de azi dimineață studiez legile și studiez materialul și nu am ajuns la capăt.

dl. director Moldovan Florian: - Este foarte mult.

dl. consilier Papai Laszlo: - Da, este foarte mult. Și atunci de ce procedați așa? Ne puneți noi 27 de persoane să votăm în necunoștință de cauză, practic, asta faceți. Eu am venit cu niște observații, da? Unele le-ați corectat. Nu puteți să spuneți că sunt neesențiale, că sunt esențiale, că altfel nu mi le-aș fi listat. Lipseau tarifele pentru deșeuri menajere reziduale.

dl. director Moldovan Florian: - Da, pentru că erau tarife care erau aprobate inițial, dar am mers pe ideea în care ofertatul poate să oferteze toate tarifele dar să meargă la valoarea maximă aprobată prin hotărâri de consiliu

dl. consilier Papai Laszlo: - E foarte bine că ați introdus. Dar acum 2 ore încă nu erau în material. Eu știu că trebuie să luptăm împotriva poluării, dar criteriul acesta pentru mașinile poluante sau nepoluante, cu 15 puncte pentru Euro 6, în condițiile în care dai 10 puncte pentru, 5 puncte pentru deșeuri de sticlă, mi se pare cam disproporționat.

dl. director Moldovan Florian: - Da, dacă era un contract care să aibă acești 2 ani de zile ar fi fost ok, ceea ce spuneați dumneavoastră, dar având în vedere că acest contract expiră în momentul în care ADI Ecolect deleagă gestiunea acestui serviciu, deci ori când se poate întrerupe, la 6 luni, 7 luni, 8 luni, 9 luni sau poate chiar 2 ani.

dl. consilier Papai Laszlo: - Ok. Da?

dl. director Moldovan Florian: - Nici un operator care nu are siguranța nu știu dacă poate să vină sau să.., oricum, pentru euro 6 are punctajul maxim. Dacă toate utilajele vin la euro 6 are punctaj maxim. Automat.

dl. consilier Papai Laszlo: - Și ce relevanță are gradul de poluare a mașinii, că este euro 5 sau euro 6, în a decide cine va fi operatorul. Pentru că acordați punctaj foarte mare, deci 18 utilaje ori 15 puncte. Deci practic asta va decide cine va câștigă licitația.

dl. director Moldovan Florian: - Nu

dl. consilier Papai Laszlo: - Cum să nu?

dl. director Moldovan Florian: - Pe parte tehnică are 15 puncte, 85 puncte are pe partea financiară.

dl. consilier Papai Laszlo: - Ok. Partea tehnică, atunci. Nu mai contează ce știe mașina să fie euro 6. Asta va decide.

dl. director Moldovan Florian: - Trebuie să fie mașină specializată așa cum scrie acolo.

dl. consilier Papai Laszlo: - Spuneți că la art. 6 documentele contractului sunt următoarele de la a până la p. O grămadăm da? Știți ce lipsește ? Fișa de date. Obligatorie la orice achiziție. De ce nu este în material?

dl. director Moldovan Florian: - Păi Fișa de date va fi făcută de către serviciu de specialitate în momentul în care se face achiziția.

dl. consilier Papai Laszlo: - În care puteți să puneți niște condiții cum doriți dumneavoastră.

dl. director Moldovan Florian: - condițiile sunt cele trecute și în caietul de sarcini, alte condiții nu sunt, decât cele trecute și în caietul de sarcini.

dl. consilier Papai Laszlo: - Deci, orice achiziție publică în țara asta este obligatorie fișa de date. Deci eu nu pot să votez ceva, o achiziție publică, aproape m-am ars și în iunie anul trecut, care nu are fișa de date. Deci am parcurs astăzi niște fișe de date, au 40, 50, 60 de pagini cu toate criteriile, cu toate punctajele cu tot. Și asta este baza contractului. Nu ce ați spus dumneavoastră.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc. Dat fiind faptul că nu am avut dezbateri în comisiile de specialitate, sunt de acord ca discuțiile să fie puțin mai prelungite dar totuși să încercăm să rămânem în niște cadre normale. Domnul consilier Maior și pe urmă domnișoara Frunda. Vă rog.

dl. consilier Maior Claudiu: - Bună ziua. În primul rând o să încep prin a vă cere să amânați materialul, cel puțin până vineri. Să reușim să facem comisii, să ne vedem la ele, să discutăm pe marginea lui, lipsesc forte multe lucruri din material. Acum n-o să mă apuc să-l cert pe Florin că nu asta e important. Se vede că e făcut în pripă. Să aduci un material la 12:30 și să vii să-l votezi când tu discuți cu ridicarea gunoiului, când tu normal mai ai 90 de zile la celălalt operator să ridice gunoiul și ai timp efectiv să-l faci așa cum scrie la carte, mi se pare din punctul meu de vedere un lucru care, nu vreau să-i dau dreptate, acum trebuie să-i dau dreptate d-lui consilier, așa ceva nu s-a întâmplat în 20 ani, mă oameni. Și chiar batjocură ce faceți. Să mai spui că e și legal, îl arunci, îl trântești sub nas la 12:30 și vi să faci dezbatere în Consiliu, când puteai să-l pui miercuri și până miercuri să ne întâlnim pe comisii și fiecare să, să se lămurească ce înseamnă. Deci propun amânarea lui, până când vreți dumneavoastră, miercuri, vineri când credeți, când crede d-nul Primar de cuviință. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc. Domnișoara Frunda.

d-na consilier Frunda Csenge: - Eu aș dori să fac un amendament la hotărâre și aș dori să propun un articol nou în care este prevăzut că la data aprobării prezentei hotărâri încetează efectele Hotărârii 109/2020.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles. Deci dacă nu sunt alte intervenții, în prima fază o să supun la vot..., dl. Bălaș vă rog.

dl. consilier Bălaș Radu: - Da, o să spun și eu câteva cuvinte

dl. consilier Kelemen Atilla: - Neapărat.

dl. consilier Bălaș Radu: - Pentru că da, asta e soarta noastră, ce să facem avem 2 minute la dispoziție. Pentru că hotărârea a fost, deci noi normal ca să respectăm legea, ședința extraordinară trebuia să aibă la zile după convocare, deci trebuia să ne întâlnim undeva pe la ora 19. Deci odată e ilegal, al doilea că chiar dacă e legală amânarea orei de la 12: 00 la 15:00 eu zic că imorală sau nelalocul ei. Dat fiind faptul că ultima variantă s-a pus pe site acum 2 ore și jumătate și vă spun sigur că puțini consilieri locali au citit materialul și vor vota pentru că așa li s-a spus la partid. Foarte bine, fiecare face cum vrea el, cu conștiința curată sau mai puțin, asta este soarta fiecărei persoane în parte care suntem la masa asta aicea. Pentru că materialul are forte multe hibe și doar o parte dintre ele le-a spus colegul meu, Laci Papai. Eu sigur nu voi vota un asemenea material și nici punctul 2 de pe ordinea de zi, care a fost introdus iarăși acuma câteva minute, ca să reziliem noi un contract. Nici nu știu ce contract. Eu din păcate nu am aicea tableta ca și colegii mei și mai sunt câțiva care n-au tabletele, nici nu știu ce o să rezilieze măcar, așa încât, eu zic că e o metodă de lucru care nu mai trebuie să o regăsim în consiliul local niciodată de acum în acolo. Hai să zicem că aici a fost o greșeală, s-a întâmplat, da. Dacă majoritatea colegilor mei vor și vota punctul pe ordinea de zi să nu ne mire faptul că peste vreo 6 luni iarăși nu știm ce e cu gunoiul, ce să facem, stai că e bai, că s-a greșit că acum nu mai plătim facturile, dar ăia dau facturi și o să fie un haos total în continuare în Târgu Mureș, pentru că noi acum ne grăbim. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mersi foarte mult. Scuze. Deci în prima fază atunci supun la vot amânarea materialului. Trebuie să stabilim un termen? Sau va - fi , va reveni pe ordinea de zi după ce Primarul convoacă următoare ședință. Da? Am înțeles. Bine. Deci în prima fază supun la vot amânarea materialului. Trebuie să stabilim un termen sau va reveni pe ordinea de zi după ce primarul convoacă următoarea ședință?

d-na consilier Frunda Csenge: - D-nul Președinte aș avea sugestia ca să, mai înainte să votăm asupra amendamentului meu, nu?

dl. consilier Kelemen Atilla: - Nu. Pentru amendament, în prima fază trebuie să supun la vot materialul în forma originală și nu o să supun la vot dacă este o propunere de amânare.

d-na consilier Frunda Csenge: - Ok. Am înțeles

dl. consilier Kelemen Atilla: - În prima fază votăm despre amânare. Deci vă rog să votați.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Pescar R.)

Bine materialul a fost amânat în unanimitate. Mergem mai departe la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - punctul în regim de urgență.

Punctul nr. 1- Regim de urgență

Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a Contractului de servicii nr. 48 din 16.06.2020, încheiat între Autoritatea Contractantă Municipiul Târgu Mureș și Prestatorul SC SYLEVY SALUBRISERV SRL și asigurarea continuității serviciilor de salubrizare a Municipiului Târgu Mureș:

dl. consilier Kelemen Atilla: - Cine prezintă materialul. În prima fază dau cuvântul d-lui consilier Maior.

dl. consilier Maior Claudiu: - Haideți să fiu tot eu oaia neagră dacă tot am promis, am promovat să se amâne. Părerea mea este domnul președinte, și așa puteți să-l puneți peste 3 zile din nou, haideți să-l citim toți și să înceapă iarăși să ne explice dl. Florin Moldovan, noi o să spunem că nu l-am citit, îl amânăm până miercuri, până joi, când vreți dumneavoastră, ne punem jos la masă și amândouă le trecem că e normal, dar să le citim să știm ce votăm. Să știm și noi ce votăm. Mulțumesc. Propun amânarea.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Cine prezintă materialul în prima fază? Vreau să am o prezentare. Cine o să prezinte materialul din partea executivului? Domnul Moldovan, vă rog.

dl. director Moldovan Florian: - Bună ziua. După cum bine știți, la nivelul Municipiului există un contract de servicii pentru salubrizare, colectare și transport, respectiv salubrizare stradală, Contractul nr. 48 încheiat în 16.06.2020, contract care s-a derulat până în prezent și am ajuns la niște situații în care operatorul a facturat o serie de servicii și aceste servici pe care o parte Municipiul a refuzat așa cum aveți și la acele notificări care fost discutate cu, transmise către dumneavoastră, prin care am solicitat o serie de lămuriri privind modul de facturare și modul de calcul al cantităților de lucrări efectuate. Având în vedere acest litigiu și având în vedere că cuantumul valorilor pe care societatea respectivă le-a solicitat ajung la, cel puțin pe componenta stradală la, s-a atins cuantumul sumelor preconizate și ca atare practic acest contract nu mai are fonduri alocate pentru componenta stradală și fiindcă această componentă nu se mai poate derula, este necesar a se încheia acest contract și a se demara noi proceduri privind achiziția unor serviciu de genul acesta.

Aveți o informare pe care împreună cu Direcția economică s-a făcut raportată la cuantumul valorilor solicitate, la cuantumul valorilor plătite și cele acceptate și cuantumul valorilor pe care Municipiul nu le-a, Executivul nu le recunoaște în momentul de față. Deci acest litigiu își va urma cursul, dar noi ca și Municipiul trebuie să luăm o hotărâre, să luăm act că acest contract a ajuns la o anumit nivel și trebuie să demarăm noi proceduri pentru a asigura continuitatea acestui serviciu și a intra într-un circuit normal. Tocmai de aceea la art. 2 se solicită din partea operatorului având în vedere că acest contract a fost, are la bază și Legea 51, să asigure o continuitate acestui serviciu până la delegare a unui nou operator pe raza municipiului Târgu Mureș.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Domnul consilier Maior, vă rog.

dl. consilier Maior Claudiu: - Da. Domnul director, eu din câte știu și am văzut, chiar la unii colegi de la POL pe facebook, am văzut o adresă semnată de unul dintre viceprimari în care scria că s-a, contractul a ajuns la maturitate. Eu înțeleg că a ajuns la maturitate înseamnă că valoarea a fost, s-a lucrat până la o anumită valoare. În momentul când veniți astăzi și ne spuneți „haideți să votăm încheierea unui contract” noi trebuie să avem în calcul și anumite de hârtii care sau dat. Pe care dumneavoastră le știți, pentru că le-ați văzut, le-ați discutat cu operatorul, sau știu eu, cu societatea. Noi nu le-am văzut, nu le știm. Materialul a intrat iară tot acuma de o jumătate de oră, haideți să le vedem și alea și în funcție de astea în cunoștință de cauză să votăm. Să nu ne trezim că ajungem într-un proces și o să se întoarcă împotriva noastră și o să zică domnule plătiți, o dată ce un viceprimar își pune semnătura că contractul a ajuns la maturitate. Și eu să vin acuma și să votez rezilierea contractului. Nu-s eu un avocat destul de bun, poate Sergiu ar reuși să vă explice mai bine. Eu rămân la ideea să propunem amânarea. Cum doriți dumneavoastră.

dl. director Moldovan Florian: - Dacă îmi permiteți, este o solicitare și din partea societății pentru a încheia acest contract.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Bine. Mulțumesc. Dau cuvântul d-lui Primar.

dl. Primar Soos Zoltan: - Bună ziua. Am ținut să facem, să introducem acest proiect de hotărâre având în vedere că suma prevăzută pentru salubrizare, prevăzută pe un an, din păcate s-a făcut pe un contract de prestări de servicii pe o sumă fixă. Deci în momentul în care valoarea serviciilor atinge această sumă, sau un component din sumă, noi suntem obligați să oprim acest serviciu pentru că nu mai putem continua. Și ați văzut săptămâna trecută nu accidental s-a întâmplat că Sylevy nu a ridicat gunoiul din oraș. Evident era o dispută între noi și vedeți aicea situația facturilor foarte clar prezentate în care se vede că diferența între calculele noastre și calculele operatorului este suficient de mare, 10 milioane de lei neacceptate, dar și așa suntem la epuizarea sumei. Și dacă astăzi nu se retrage, deci nu se votează să continuăm serviciile de salubritate prin încetarea acestui contract, înseamnă că se va bloca în 2-3 zile iarăși orașul și atunci Consiliul va trebui să explice locuitorilor acestui oraș, de ce s-a blocat iarăși serviciu. Aici este foarte clar, atât juridicul, cât și Direcția economică și-a asumat, știm situația clară, sunt aicea datele, cifrele se văd foarte clar. Credeți-ne că de 6 săptămâni încercăm să ieșim din impas și am epuizat absolut toate variantele, ne-am consultat cu Prefectura, cu Consiliul Județean Mureș, efectiv nu este altă cale de ieșire legală din această situație, doar dacă încetăm acest contract și pe 90 de zile se va continua serviciul, va asigura serviciul firma, operatorul actual. Pe durata acestor 90 de zile se pot demara procedurile de licitație și pe stradal și pe gunoiul menajer, chiar dacă Ecolect paralel o să pornească procedură de licitație, dar asta o să dureze minim 1 an de zile. Deci noi nu putem risca ca în 90 de zile, sau în trei zile să rămână orașul iarăși fără salubritate. Este singura soluție legală care vi s-a prezentat. Evident este o situație de urgență. N-am reușit să găsim altă cale. Sunt de acord ca celălalt material trebuie regândit, trebuie dezbătut în comisii. Este normal așa, și să revină la următoare ședință, dar pentru a nu ne trezi iarăși cu străzile pline cu gunoi, eu asta cer, pentru asta cer, ca să voteze Consiliul astăzi această încetare a contractului pe baza situației financiare și juridice prezentate. Vă mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc dl. Primar. Domnul Maior, a treia oară vă dau cuvântul, dar, ok. Vă rog

dl. consilier Maior Claudiu: - Deci poate n-am fost bine înțeles, chiar nu doresc să nu-l votăm, dar eu nici acuma nu-l văd. Deci domnul Primar poate îl are. Da. Îi corect. Eu nici nu știu ce votez că nu-l avem în față. M-am uitat pe mail, nu-l am. Dar mail-ul am și pe telefon și pe tabletă. Când îmi intră pe tabletă, îmi intră și pe mail. Dar nu-l au nici colegii.

Pe telefon. Nu-mi intră. Bine, mulțumesc. Deci rămân, părerea mea este, domnul Primar, până joi, convocați joi domnule, suntem cu amândouă, le votăm, nu-i nici un bai. Nici dumneavoastră nu vă asumați și nici nimeni de aicea că-i ceva ilegal. Nu-i nicio prostie și aveți și timp că doar firma mai face până.. Părerea mea, cum credeți dumneavoastră, cum cred colegii. Deci eu aș propune amânare.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc, am recepționat, dau cuvântul domnului Pescar apoi supun la vot propunerea de amânare, desigur. Vă rog.

dl. consilier Pescar: - Eu văd că aici contractul este solicitat să se încheie cu acordul părților. Deci n-avem nicio problemă de a, de a ne avea litigii cu privire la încheierea acestui contract. Dacă toată lumea vrea să-l încheie, e foarte bine n-avem, chiar n-avem de ce să insistăm să stăm în contract bănuiesc, și atunci pierdem vremea dacă amânăm.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc, domnul Pescar. Nu văd altă intervenție. În acest caz, în prima fază pun la vot propunerea de amânare din partea domnului Maior.

dl. consilier Maior Claudiu: - Foarte scurt. De acord oameni buni. Îi reziliezi contractul. Îi spui că îi mai dai 90 de zile, care-i suma de bani care i-o dai în 90 de zile? Dacă tu zici că ți-o expirat. Deci, arătați-mi și mie o sumă de bani. Îl reziliezi de mâine ăla nu-ți mai intră la lucru, că tu nici măcar nu-i votezi suma de bani. Dacă-i doamna director economic să ne spună, dacă s-a terminat contractul vechi, poți ca să-i faci, așa în mare cât m-am uitat? Arătați-mi!

dl. consilier Kelemen Atilla: - Bine. Domnul Maior o singură rugăminte am, v-am dat cuvântul de fiecare ori, dar cereți cuvântul și să nu luați. Bine? Mersi. Doamna Năznean, vă rog.

d-na director Năznean Ana: - Bună ziua. Deci conform legii, și conform solicitării făcute către Administrația Finanțelor Publice, pentru orice procedură nouă, până la aprobarea bugetului, conform Legii 273 art. 40 se merge pe a 12-a parte din buget. Respectiv 3.800.000 cât este bugetul prevăzut anul trecut.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Domnul Pescar și domnul Papai. Vă rog, domnul Pescar.

dl. consilier Pescar: - Deci eu bănuiesc că sumele plătite după încetarea contractului sunt prevăzute clar în acordul inițial a contractului. Deci nu avem ce discutăm despre ele. Ce să mai vorbim, îs clare, îs stabilite, ăsta-l încetăm, mergem după ce am stabilit atunci și în rest pierdem timpul, mă gândesc. Adică de ce să-l amânăm?

dl. consilier Kelemen Atilla: - Evident, prevederile legale sunt destul de clare, trebuie mers pe aceeași construcție financiară.

dl. consilier Pescar: - Sigur că da.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Prin această prelungire de 90 de zile

dl. consilier Pescar: - Sigur că da.

dl. consilier Kelemen Atilla: - domnul consilier Papai vă rog.

dl. consilier Papai Laszlo: - Deci, mă scuzați dar eu pricep mai greu. S-a spus că s-a ajuns la limita de sumă. Da? Deci asta înseamnă că se termină contractul. 2. Operatorul a cerut încetarea contractului în condiție amiabile, mi se pare. Cu acordul părților. Atunci de ce vrem noi a 3 variantă să reziliem? De ce nu putem să, de ce nu putem să încetăm ... asta înseamnă că nu se va putea continua 90 de zile? Dacă încetăm cu acordul părților? Deci lămuriți-mă, chiar nu înțeleg.

dl. Primar Soos Zoltan: - Foarte spre scurt. Faptul că operatorul solicită rezilierea amiabilă și noi acceptăm, înseamnă că acceptăm cerințele lor. Noi zicem că pe baza situației financiare am ajuns la maturitate noi cerem încetarea și o să solicităm să continue serviciile de salubritate până facem licitația, pentru a intra cu aceste servicii să acoperim totul în legalitate. Știți bine că acest contract n-a fost atribuit prin licitație. Deci asta, inițial putea să meargă 90 de zile și suntem deja la nu știu 200 de zile. Deci demult acest contract de fapt nu este, nu știu cum funcționează. Noi asta am moștenit, trebuie să închidem pentru că vedeți problemele create dintr-un contract făcut în grabă anul trecut în iunie. Noi asta cerem consiliului prezentând situația că singura cale legală de a ieși din acest impas este încetarea contractului respectiv să asigurăm continuitatea serviciului

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc. D-na Secretar vreți să interveniți? Am înțeles, mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții? Nu văd alte intervenții atunci supun în prima fază amânarea materialului propus de domnul consilier Maior. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 4 voturi (Bălaș R., Maior C:, Moldovan C., Papai L.)

Cine este împotrivă? - 15 voturi

Cine se abține? - 1 vot (Papuc S.)

Amânarea a fost respinsă. Mulțumesc. Mă duc mai departe și pun la vot materialul, deci punctul nr. 2, punctul de urgență de pe ordinea de zi. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Maior C., Moldovan C.)

Cine se abține? - 1 vot (Bălaș R.)

Materialul a fost aprobat. Mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi, am epuizat ordinea de zi deci trecem la diverse. Dacă cineva vrea să intervină. Domnul Papai, vă rog.

Diverse

dl. consilier Papai. - Am o listă, dar sunt scurte întrebările, sau mai puțin scurte. Văd că dl. Moldovan mai este aici. Aș dori să vă întreb, acum 2 ani am inițiat modificarea numelui str. Rovinari în Ady Endre. S-a aprobat acum un an, dl. coleg acum 3 ani a inițiat schimbarea denumirii str. 30 Decembrie în str. Regele Mihai, și acesta a trecut de vreo 2 ani și ceva, și indicatoarele încă nu sunt schimbate. Dacă puteți să-mi spuneți când aveți de gând să le schimbați totuși?

dl. director Moldovan Florian: - De vreo 2 ani încoace s-au tot făcut schimbări de denumiri de străzi, în hotărâre erau trecute, acum nu știu dacă și la hotărârea dvs., un articol în care se vor prevedea bani în bugetul local pentru achitarea acelor taxe pentru schimbarea cărților de identitate, respectiv buletine sau acte, către persoane, nefiind alocați bani la buget pentru acest serviciu nu se putea pune în aplicare. Există, în momentul de față le-am centralizat toate și solicităm la buget să se aloce fonduri ca să se poată implementa practic art. 2 prin care municipiul suportă toate cheltuielile privind schimbarea buletinelor respectiv cărților de identitate de pe adresele respective.

dl. consilier Papai: - Dl. Moldovan, hotărârea a fost adoptată în februarie, bugetul a fost aprobat în aprilie și au mai fost vreo 3 sau 4 rectificări bugetare. Se putea aloca, asta vorbesc de Ady Endre, că Regele Mihai a fost adoptat acum 2 ani sau 3 ani, au fost câteva bugete. Deci, puteați liniștiți să includeți în buget aceste cheltuieli,

dl. director Moldovan Florian. - Așa este, dar după cum știți, multe bugete au fost și tăiate, multe sume care au fost prognozate pentru asta și aici Serviciul de evidența populației trebuia să facă o evaluare, ca, costurile respective să fie trecute în buget. Pentru că nu partea de schimbare de buletine nu cade în sarcina ADP.

dl. consilier Papai: - Eu vă spun, comisia de buget nu a tăiat nici o sumă de la Evidența populației care era destinată schimbării buletinelor de pe str. Ady Endre. Nu a venit propunerea.

dl. director Moldovan Florian. - Eu v-am spus din punct de vedere financiar ca să poți să duci la îndeplinire trebuiau prevăzute aceste sume pentru a putea sprijini cetățenii care locuiesc pe străzile respective. Sunt 5 sau 6 străzi așa care trebuiau alocate niște fonduri pentru schimbarea buletinelor.

dl. consilier Kelemen: - Cred că, până la urmă, mesajul d-lui Papai este ca în bugetul care vine trebui să prevedem aceste costuri și să le aprobăm, că altfel nu putem să fim consecvenți cu deciziile consiliului. Probabil că acesta este mesajul, nu?

dl. consilier Papai: - Sper să fie măcar anul acesta în buget.

Am primit un telefon de la un votant foarte indignat dl. Adrian Conț Stoica. Sper că vă spune ceva numele. Este dl. administrator de la Infra Meteo SRL. Știți materialul acela votat în regim de urgență cu spălatul, deszăpezitul, etc. și este foarte supărat, o oră am stat la telefon cu dânsul. Era foarte supărat că ne-ați indus în eroare că dânșii nu ar avea fonduri materiale pentru realizarea proiectului, colegii aveți în mape informarea de la Infra Meteo. Asta discutați cu dânsul, am înțeles că v-au trimis note, nu ați răspuns, etc., dar mi-a mai zis un lucru interesant: că acum 3 ani orașul a cumpărat 6 panouri de informare meteo. Unul este la Platou, funcțional, unul este la Week-end, funcțional. Toate 6 au fost achitate. Și mai sunt 4 bucăți la A.D.P.

dl. director Moldovan Florin. - Care trebuie amplasate, da.

dl. consilier Papai: - De 3 ani, domnule Moldovan?

dl. director Moldovan Florin. - Și anul trecut au fost banii cuprinși în buget, au fost tăiați. Pentru că îți trebuie autorizație de construire și formalitățile făcute pentru autorizarea acestor panouri.

dl. consilier Papai: - Eu am înțeles, dar totuși 3 ani au trecut și le țineți acolo. De ce le-ați mai cumpărat?

dl. director Moldovan Florian. - Domnule Papai, din moment ce nu ai buget, cu ce poți să faci?

dl. consilier Papai: - De câte ori ați spus în comisia de buget că aveți nevoie de banii aceștia pentru panouri? Că eu acum am auzit prima dată de panouri și am fost în comisia de buget 3 ani la rând. Niciodată nu ați solicitat.

dl. director Moldovan Florian. - Au fost cuprinși, dl. Papai, o să vă aduc bugetele.

Dl. consilier Papai: - Eu stau bine cu memoria, nu ați spus de panouri și nu ați solicitat bani pentru așa ceva. Nici nu știam că există, acum am aflat de la domnul.

Dl. director Moldovan Florian.  - Dl. Papai, o să vă arăt bugetele cu care am

intrat în comisii.

Dl. consilier Papai: - Care au fost tăiate între timp. Bine.

Dl. director Moldovan Florian: - Nu am zis că dvs. ați tăiat. A fost tăiate din

Dl. consilier Papai: - Nu în comisia de buget. Sigur.

Dacă tot a intrat în vigoare Ordinul 25/2021 pe baza căruia ni s-au tăiat, eu zic ilegal, indemnizațiile de consilier pe luna ianuarie, acolo scrie foarte clar ce trebuie să conțină. Dacă v-ați uitat pe site, este în dreapta sus cum spune hotărârea, Monitorul oficial local cu toate documentele, etc. Nu este completat cum trebuie. Este un link cu alte documente, acest ordin spune ce trebuie să fie acolo, de la procesele verbale, etc, nu este nimic încărcat, deci, ar fi bine să vă conformați. Este un link cu dispoziții primar, este una bucată din 26 octombrie, mi-e greu să cred că dl. primar nu a emis nici o dispoziție din 26 octombrie până astăzi.

HCL-urile adoptate. Se spune clar că în maxim 10 zile se trimit către Prefectură și în 5 zile de la trimiterea la Prefectură se afișează pe site. Cele care sunt din 28 ianuarie trebuia să fie în 16 februarie pe site. Pe site apare 1, 2, 4 si 20 din 2021. Ați cam ieșit din termen. Eu căutam ceva pentru ședința de azi, nu este.

Aș dori să știu dacă primăria are ofițer responsabil cu GDPR-ul și datele de contact le acestei persoane, și dacă poate să-mi răspundă dacă au fost vreodată reclamații legate de GDPR și cumva se leagă de chestia asta, în contractele care se afișează pe site, de ce se șterg datele de identificare ale firmelor? Apare doar numele și atât. Mie mi s-a spus neoficial că este legat de GDPR, ceea ce este o prostie. Codul fiscal și datele acestea nu cad sub incidența regulamentelor GDPR. Am găsit un contract, era o firmă, am căutat pe net, erau 4 firme cu același denumire în 4 județe. De unde să știu cu cine s-a încheiat contractul?

O întrebare mai sensibilă: dacă am putea să aflăm cine sunt consilierii angajați ai d-lui primar, domeniile în care îl consiliază și salariile lor. Pentru că într-o declarație a d-lui Primar a pomenit de o doamnă/domnișoară, de la unul dintre presupușii consilieri am aflat că sunt 2 persoane, altele. Iar în spațiul public se vehiculează cifra de 6. Deci aș dori un răspuns concret. Și nivelul de salarizare. Pentru că doamna Soos mi-a spus că o să fie salarizați la nivelul celui mai înalt grad din primărie, adică, consilier gr. I cu studii superioare.

d-na secretar Soos Erika: - Am spus că vor avea drepturile salariale stabilite conform legii la cel mai înalt grad contractual existent la nivelul primăriei.

dl. consilier Papai: - Da, e cam același lucru, nu?

d-na secretar Soos Erika. - Nu prea. E diferență între funcționar public și contractual, sunt alte coeficiente aprobate de consiliu.

dl. consilier Papai: - Ok. Dar poate o să ne spuneți sume concrete, bănuiesc că sunt informații publice.

d-na secretar Soos Erika. - Da, vi le vom comunica.

dl. consilier Papai: - Tot conform acestui Ordin 25, art. 7 alin. 3 obligă instituțiile publice să pună la dispoziția cetățenilor formulare bilingve. Aș dori să aflu când o să fie disponibile la nivelul Primăriei Târgu Mureș toate formularele bilingve. La alin. 6 spune că afișajul trebuie să fie bilingv, ceea ce nu se întâmplă. Cu formularele am înțeles, trebuie așteptat de la Guvern să se traducă unele, dar cu afișajul se poate face de ieri.

8. Dacă puteți să ne informați cum stăm cu procesul intentat de fostul viceprimar dl. Makkai, pentru compensații bănești, bănuiesc că reașezarea în funcție e mai greu. Dacă puteți să ne spuneți care e stadiul procesului.

Având în vedere că s-au deschis școlile, s-au deschis restaurantele cu anumite capacitate, piața de ruși este un spațiu semiînchis și este funcțional, când se va deschide piața de vechituri care e totuși în aer liber?

dl. consilier Kiss: - Doream să fac o completare referitor la modificarea denumirii străzilor. Pe lângă inconvenientul creat de actele de stare civilă, mai există și cel creat în cartea funciară. Să nu uităm în cazul când se schimbă o denumire de stradă, cetățeanul respectiv ar trebui să vină la serviciul urbanism cu o documentație de certificat de urbanism, cu care să meargă înapoi la cartea funciară, săracul e nevinovat că azi strada are o denumire și mâine alta. Dacă putem să facem ceva în sensul acesta ca să nu-i mai plimbăm pe oameni. La starea civilă e ușor că se poate face, bineînțeles și la evidența populației. Dar la cartea funciară e mai greu.

dl. consilier Bălaș: - Pentru că colegul Papai mi-a adus aminte de o chestiune, în urmă cu 3 ani s-a votat o hotărâre de consiliu privind instalarea de semne-simbol la intrarea în orașul Târgu Mureș, noi le-am numit totemuri. Au avut loc nu mai puțin de 3 concursuri de jurizare la care au participat artiști din toată țara, de ori la rând. Au fost o jurizare, poate proiectul cel mai jurizat și cel mai profesionist jurizat din Târgu Mureș, și cam de vreo 2 ani ar fi trebuit instalate la intrarea în oraș aceste semne simbol, aici chiar știu că s-au tăiat banii în comisia de buget la un moment dat, dar acum sper că de anul acesta și tot la dl. Moldovan, din păcate dl. Moldovan Florian are multe pe cap, să fie bani în buget și să nu-i mai ștergem, ca să demarăm măcar la intrările principale în oraș, mi se pare sunt 6 intrări, măcar la 3 să punem, am înțeles că s-au găsit și amplasamentele și s-a rezolvat din punctul acesta de vedere. Era doar o rugăminte ca în proiectul de buget să fie trecute și aceste sume care nu sunt colosale.

Mai este o hotărâre de Consiliu local în vigoare privind instalarea de inscripții stradale maro, care orientează turiștii către obiectivele turistice denumite ca atare în hotărârea de consiliu local. Au fost instalate doar 2 sau 3, dar așa de multe au fost trecute pe un indicator și indicatoarele sunt și trilingve, și în engleză, destinația lor fiind clar și turistică, acesta e rolul indicatoarelor maro și probabil, eu am încredere și probabil o să am un aliat în dl. Primar, știu că are și în echipa primăriei sunt dizaineri care lucrează bine și cumva să avem în vedere să amplasăm nu numai la nivelul străzilor principale rutiere, ci și la nivelul aleilor pietonale indicatoare către Muzeu Județean, Platoul Cornești, etc. aceste indicatoare trilingve, care eu zic că dau un plusvaloare și creează un aer de oraș cosmopolit Târgu Mureșului.

dl. Primar Soos: - Apreciez observațiile dvs. evident, ce nu s-a făcut în 5, 10 ani, nu putem face în câteva săptămâni, mai ales că nu este buget deocamdată, evident, la hotărârea noului buget veți lua și dvs. parte, sunt convins că în caz că nu sunt cuprinse sumele o să semnalați, o să vedem ce posibilități financiare o să aibă primăria, având în vedere că mai avem niște datorii moștenite pe care va trebuie să le plătim obligatoriu, plus a mai intrat procesul E-star care l-a pierdut primăria și 17 milioane de lei o să trebuiască să plătim și în acest caz. Trebuie să avem în vedere toate aceste probleme moștenite de administrația anterioară și în primul rând trebuie să stabilim să dăm înapoi datoriile, să facem primăria funcțională, și evident când avem bani să avem și cheltuieli de lux, cu mare plăcere. Indicatoarele nu consider că sunt cheltuieli de lux, chiar sunt utile pentru turism și evident o să inițiem să fie aceste indicatoare proiectate și apoi eu aș veni cu aceste indicatoare în fața Consiliului, să vadă, să fie toată lumea de acord, și să mergem mai departe.

Legat de situația de urgență, nu o să pot să răspund la toate întrebările d-lui Papai, dar ce nu am reținut, în scris sigur vă dau răspunsul.

Legat de talcioc sau oser, este hotărâre de urgență care reglementează ce anume poate să fie deschis și ce nu poate să fie deschis. Din păcate, talciocurile sau piețele de vechituri se încadrează în categoria activităților care nu sunt permise pe perioada situațiilor de urgență, mall-urile sunt permise, deși și acolo aglomerația poate să fie la fel de mare, dar asta nu depinde de administrația locală. Asta trebuie să interpelați la Guvern să modifice această hotărâre și să permită și pieței de vechituri. Dacă ar depinde de mine, evident că aș da voie, nu cred că este un pericol mai mare decât la mall-uri. Dar trebuie să respectăm Hotărârile de Guvern. Acesta este răspunsul clar, știu că multe familii depind de activitatea de la piața de vechituri, din păcate, noi nu avem puterea să modificăm această situație. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen. - Nu mai sunt intervenții. Vă mulțumesc pentru participare și cer scuze față de modul în care a fost organizată această zi, este o situație extraordinară și sper că a fost un modus divendi extraordinar și sper să nu se mai întâmple așa.

dl. consilier Kelemen Atilla - președinte de ședință

d-na Soos Erika - Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș