PROCES - VERBAL


Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 12 martie 2021

Din totalul de 23 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la ședință 21 consilieri. Absentează dl. consilieri Pescar Radu-Mircea și d-na consilier Kakassy Blanka.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Stimați colegi, bună ziua. Vă rog să porniți aparatele, cei care nu ați făcut încă. Dl. Papai, dacă sunteți. Deci suntem prezenți în număr de 17 și zic să începem. Deja a trecut de 12 și nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră. Deci, declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului local a municipiului Târgu Mureș, azi, 12 martie. În primul rând, aș vrea să supun aprobării ordinea de zi. Original ni s-au trimis patru puncte, dar punctul 4 a fost retras, deci avem 3 puncte pe ordinea de zi, vă rog s-o votăm, dacă sunteți de acord.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu au votat d-nii consilieri Pui S., Șarlea H., Szabo A.)

Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi pentru.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Înainte să începem cu punctele de pe ordinea de zi, vreau să supun la vot Procesul verbal al ședinței ordinare din 25 februarie pe care l-ați primit. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu au votat d-nii consilieri Pui S., Șarlea H., Szabo A.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Și să luăm act de informările, 9 la număr, pe care le-am primit după ședința, în perioada de după ședința din 25 februarie. Sunt 9 puncte, cred că le-ați primit pe toate. Atunci, să începem cu proiectele de hotărâri de pe Ordinea de zi. Începem cu proiectul 1.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind neasumarea de către Consiliul Local Târgu Mureș a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României la nivelul municipiului Târgu Mureș pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.

dl. consilier Kelemen Atilla: - este vorba până la urmă despre programul „lapte și corn”. Dacă există intervenții în acest sens? Dl. Bălaș, vă rog.

dl. consilier Bălaș Radu: - Aș vrea totuși unele explicații, sau lămuriri din partea inițiatorul proiectului, de ce am ajuns la concluzia că nu trebuie să ne sumăm asta. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog dl. Lobonț

dl. Lobonț Horațiu: - Bună ziua. Această procedură, de când a fost aprobată de Guvern de mai mulți ani de zile, a fost desfășurată de prin Consiliul Județean. Dacă noi ne-am asuma această achiziție, am obține un preț, pe când dânșii executând achiziția pentru tot județul, vă dați seama că au alt preț. Deci obțin alt preț, altfel gestionează ei, au în subordine și Inspectoratul școlar, altfel au relația. Am considerat că este o achiziție care nu ne privește pe noi.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. O să dau cuvântul d-lui Papai și pe urmă iarăși d-ului Bălaș. Dar intervin și eu puțin. Evident că programul ăsta nu este un mare succes, în toată țara. Din păcate sunt anumite prevederi legale referitor la rețeta care trebuie folosită, deci este foarte, foarte, e legat mâinile celor care fac aceste produse. Nici copii, nici părinții nu sunt mulțumiți de acest lucru, însă, din ceea ce înțeleg eu nu există nici o garanție, ba, mai mult, există o garanție destul de mare, adică o probabilitate destul de mare că nu putem să achiziționăm produse de calitate mai bună, chiar dacă o derulăm noi. Doar asta a fost intervenția, dl. Papai vă rog.

dl. consilier Papai Laszlo: - Da, bună ziua. Da, cam asta am vrut și eu să spun, că se cam plâng copii și părinții de calitatea produselor și nu cred că prețul trebuia să fie singurul criteriu, și da, într-adevăr dacă se licitează la nivelul Consiliului Județean se obține un preț mai bun, dar în situația actuală este parcă un furnizor din Iași, asigură acei biscuiți sau ce primesc, de o calitate îndoielnică. Poate la o licitație cu un lot mai mic nu ar merita să aducă din Iași și poate s-ar putea furniza pe plan local. Deci eu aș opta să mergem în loturi mai mici, dacă se poate.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Dl. Bălaș, vă rog.

dl. consilier Bălaș Radu: - Da, și părerea mea, sigur că explicația d-lui Lobonț poate părea ok până la un punct. Știu că și anii trecuți am votat pe același sistem să nu ne asumăm noi acest lucru, doar că această teorie cum că la o cantitate mai mare se obține un preț mai bun ține, când e vorba de 10 bucăți sau de 1000 de bucăți, dar totuși numărul elevilor din Târgu Mureș, în Târgu Mureș trăiește cam un sfert din populația județului, deci totuși vorbim de o cantitate însemnată. Iar ca număr de elevi, poate că undeva la 30% sunt în Târgu Mureș. Și, și eu cred că poate dacă am face noi acest lucru, în orașul acesta există multe brutării care ar putea să ofere un preț mai mic, tocmai pentru că taxele de transport și de livrare ar fi mai mici și atunci s-ar califica potențial la o licitație. Nu știm asta. Un alt aspect care mi-a fost sesizat de părinții, eu vă spun că la școala băieților mei se primește laptele de consum, deci lapte în sticluțe de sana, sunt, dar e lapte, mărul care să zicem că e ok, și un corn din făină integrală. Acuma și eu sunt adeptul vieții sănătoase, că să alimentăm copii hrănitor și așa mai departe, dar eu cred totuși că parte din alimentația asta foarte sănătoasă se poate face acasă. Și dacă primește un corn care nu-i din făină integrală nu-i o mare dramă, aceste cornuri nu sunt mâncate de nici un copil. Deci efectiv se aruncă și se prăduiesc banii. Bănuiesc că aceste cornuri fiind licitate s-a solicitat să fie din făină integrală, acuma, repet poate că Ministerul a dat o directivă în sensul ăsta

dl. consilier Kelemen Atilla: - Nu, dl. Bălaș este lege. Este lege inclusiv cu rețeta. Deci făină integrală, fără zahăr etc. Dat fiind faptul că am anumită tangență cu Consiliul Județean, adică lucrez acolo, ne-am chinuit destul de mult . Din păcate, aceste lucruri sunt prevederi legale, foarte mulți antreprenori mici din județ că sunt 10 localități care au făcut pe cont propriu, au refuzat să facă acest lucru, fiindcă au zis că nu vor să se compromite că produsul va 2

fi exact la fel fiindcă rețeta este atât de bine reglementată legal, încât nu pot să facă ceva bun și mai bine nu o fac. Înțelegând toate argumentele nu mai avem intervenții, deci eu supun la vot materialul și vedem cum mergem înainte. Mulțumesc. Vă rog, să votăm.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Bălaș R., și Papai L.)

(Nu a votat dl. consilier Venczi J.)

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi și 2 abțineri.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Materialul a trecut. Mergem la proiectul de hotărâre nr. 2.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii având ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din perimetrul intravilan al municipiului Târgu Mureș:

dl. consilier Kelemen Atilla: - Dacă sunt intervenții? Dl. Kiss, vă rog. Vă rog microfonul.

dl. consilier Kiss Zoltan: - Bună ziua. Dl. Președinte aș avea o întrebare. Se discută acum și detaliile contractului sau se discută doar într-un cadrul general? Că dacă se discută, se dezbat detaliile contractului aș avea câteva obiecțiuni, strict la contract. Dacă se discută altă dată, atunci mai avem timp.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog să le formulați.

dl. consilier Kiss Zoltan: - La art. 1 se menționează Obiectul contractului: îndepărtarea sau colectarea după caz. Acuma dacă ne uităm la titlul contractului, este un contract pentru recoltare, deci nu este chiar suficient de clar specificat. La art. 1 punctul 1 tot din cadrul contractului se menționează termenul de relocare. Termen ce nu apare în Hotărârea de Consiliul local, eventual dacă nu asimilăm la art. 1 din Hotărârea de Consiliul local monitorizarea, tranchilizarea, transportul și eliberarea. Dar ar fi bine dacă facem referire în cadrul contractului la relocare, să menționăm monitorizarea, tranchilizarea, transport, ca să fie în concordanță cu Hotărârea de Consiliul local.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Înțeleg, dvs. propuneți un amendament prin care în textul hotărârii să fie, deci asta nu se referă la contract, se referă exact la hotărâre. Este o propunere de amendament. Am înțeles.

dl. consilier Kiss Zoltan: - Exact. Și ar mai fi, nu știm exact, nu știm exact costurile. Noi în cadrul contractului avem 2 tipuri de costuri, avem un cost pentru un abonament pentru îndepărtare sau colectare care este o sumă X pe lună, nu știm. Și nu știm costurile de relocare. Ar fi bine, sau repet, dacă urmează într-o altă discuție unde se stabilesc și sume, pentru că nu-i tot una că relocăm la 5 km un urs cu 3 pui, sau un singur urs, sau relocăm la 1500 km.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles. Dacă cineva poate să răspundă la aceste întrebări? Adică până la urmă există o propunere de amendament pe care o să supun la vot dacă vă mențineți.

Referitor la preț, dacă cineva poate să dea un răspuns. Adică să ne dea un răspuns.

d-na Buculei Dianora:- Bună ziua. Prin această hotărâre nu se și încheie contractul. Contractul va fi încheiat ulterior după aprobarea bugetului, atunci vom supune modelul de contract care va fi, de acea aveți și varianta 2 la Proiectul de hotărâre de consiliu, s-a modificat inclusiv titlul. Se aprobă doar demararea procedurilor necesare.

dl. consilier Kiss Zoltan: - Da, am înțeles, exact de aceea am întrebat dacă dezbatem sau nu contractul, dar dacă este într-o dezbatere ulterioară n-are rost. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Nu știu, scuze, eu am varianta 1, în materialul meu. O, pe mail, am înțeles. Dumneavoastră la care v-ați referit domnul Kiss, varianta 1 sau varianta 2?

dl. consilier Kiss Zoltan: - La varianta 2, fiindcă varianta 1 e mai nasoală. Scuze de expresie.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Bine. Deci vorbim de varianta 2, clar. În varianta 2 aprobăm demararea procedurii, deci detaliile contractului nu o discutăm fiindcă va fi supus votului Consiliului ulterior.

dl. consilier Kiss Zoltan: - Am înțeles, atunci, la momentul respectiv.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Am înțeles. Vreți să mențineți un amendament pentru proiectul de hotărâre?

dl. consilier Kiss Zoltan: - Da.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Vă rog să formulați încă o dată, și pe urmă o să supun la vot materialul.

dl. consilier Kiss Zoltan: - Deci, în cadrul modelului de contract nu se face nicăieri referire la..

dl. consilier Kelemen Atilla: - Nu vorbim de modelul de contract, textul de amendament, ne-ați explicat argumentul, să ne dați textul exact al amendamentului pentru proiectul de hotărâre.

dl. consilier Kiss Zoltan: - atunci reformulez. Rămâne hotărârea nu mai am, renunț la amendament, rămâne hotărârea în forma inițială și vom modifica contractul după hotărâre. Exact același lucru. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Ok. În acest caz, ca, Consiliul să nu fie eventual atacat că am aprobat un material care se referă doar la recoltare, asta fiind împușcare, vin eu cu un amendament. Să zicem că în art. 1 să scriem contracte de prestări sericii privind recoltarea sau relocarea exemplarelor din specia de faună, astfel este clar că există ambele posibilități, este până la urmă decizia Asociației de vânătoare. Dar noi n-am aprobat un material care se referă doar la împușcare, ci după caz poate fi decis. Atunci vin eu cu acest amendament privind relocarea sau îndepărtarea exemplarelor din specia de faună sălbatică etc. etc.

d-na Frunda Csenge: - în cazul acesta, mă scuzați, atuncea trebuie modificat și titlul Hotărârii.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Da, desigur. Și propun să mergem în această direcție. Dl. Papuc, vă rog.

dl. consilier Papuc Sergiu: - Am înțeles că există o hotărâre a Comitetului Local de Situații de Urgență care stipulează această chestiune. Acum hotărâre de Consiliul, sigur că putem să discutăm și într-o hotărâre de consiliul local, dar nu-mi dau seama care e rostul. Pentru că, noi dacă azi votăm încheierea unui contract fără să avem preț, fără să avem obiect clar, fără să știm ce facem, fără să avem o prevedere bugetară, nu-i nevoie de hotărâre. E nevoie de o propunere la buget, deci noi nu avem o sumă.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Votăm pentru demararea procedurii

dl. consilier Papuc Sergiu: - Da, da ce demarăm și cu cât? Aici e întrebarea. Demarăm ce? Recoltarea, împușcare și cu cât și unde? Asta nu știm. Păi știți forte bine că obiectul și prețul e cel mai important într-un contract. Adică ce vrem să facem și cu cât. Pornim o procedură așa la modul general.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Obiectul este clar.

dl. consilier Papuc Sergiu: - Noi n-avem încă, se poate sigur că, în baza Hotărârii Comitetului Local de Situații de Urgență să prevedem în buget suma dar să o și știm. Pentru că noi astăzi n-avem din ce plăti și n-avem ce încheia un contract cu nimeni pe a 12-a parte din bugetul de anul trecut, pentru că n-avem așa ceva. O activitate similară anul trecut, adică n-am împușcat urși, capre sau vulpi, anul trecut deloc. Și atunci asta e o problemă, să începem o procedură să facem ce, dacă n-avem ce ? Dacă nu știm ce vrem să facem și cu cât.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Ce vrem să facem este destul de bine descris.

dl. consilier Papuc Sergiu: - Păi știu, dar trebuie să ducem ursul, sau poate trebuie să-l împușcăm

dl. consilier Kelemen Atilla: - Asta, dar nu vă supărați , asta e un contract care poate să rezulte în ambele cazuri

dl. consilier Papuc Sergiu: - Dar nu mă bag

dl. consilier Kelemen Atilla: - și nu vorbim de un urs, este un contract cadru care se referă la

dl. consilier Papuc Sergiu: - știu. Dar nu mă bag în treaba asta, dar ca idee

dl. consilier Kelemen Atilla: - Acuma vorbim de ursul cu Ro-Alert

dl. consilier Papuc Sergiu: - da, da de ursul cu Ro-Alert.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Dar poate să fie un căprior care intră

dl. consilier Papuc Sergiu: - Nu, dar eu la asta mă refeream, la problema aceasta. Aceasta, adică votăm să începem, nu știu ce să începem.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Imediat o să dau posibilitate să răspundeți. Dar prima dată dau cuvântul d-lui Szabo, vă rog.

dl. consilier Szabo Peter: - Eu consider că, e important să votăm acest proiect pentru că totuși ursul umblă prin străzile orașului, și e important să votăm ceva chiar astăzi, chiar dacă nu știm prețul sau, mă rog dacă știam că costă 1000 de lei, am zis din burtă un număr, ce putem să facem cu acest număr? Deci eu nu pot să zic că e mult sau e prea puțin sau nu știu ce. Pentru că avem specialiști care trebuie să se ocupe cu relocarea sau recoltarea ursului și ar fi bine să lăsăm o posibilitate de a rezolva problema imediată și după aia putem să discutăm despre buget, și unde, și câte kilometri, dar prima dată e super important să rezolvăm situația astăzi. Să avem un punct de pornire. Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Bine. Mulțumesc. Înțeleg problema ridicată de colegul nostru Papuc, însă demararea discuțiilor și stabilirea detaliilor înainte de aprobarea bugetului poate să conducă la o contractare mai rapidă după aprobarea bugetului. Deci eu nu cred că asta este o problemă. Înțeleg că

dl. consilier Papuc Sergiu: - dacă include suma. Dacă n-avem sumă. Consiliul local dacă nu votează suma pentru urs, ce se întâmplă. Aia zic. Acum votăm ceva care implică bugetul, dar care n-are prevedere bugetară și la care nu știm ce sumă votăm. Înțelegeți cum zic? Adică nici o discuție pe sume nu putem

dl. consilier Kelemen Atilla: - evident pe sume nu pot fi discutate. Dar aici este o problemă complexă care

dl. consilier Papuc Sergiu: - eu vreau s-o votez, vreau să plece ursul, să vină alți urși, dar

dl. consilier Kelemen Atilla: - pe care o cunosc, partea financiară nu putem să stabilim acum, eu supun la vot materialul. Îmi mențin amendamentul, deși în art. 1 mai.., în partea a doua deja vorbește și de relocare, dar și în titlul și în prima parte, știu, știu. În prima fază supun materialul în original și pe urmă amendamentul. Da. Deci în prima fază supun materialul în 5

forma originală, fără amendament. Vă rog să votăm. Deci materialul fără amendament în forma originală. Vă rog.

Cine este pentru? - 2 voturi (Gyorgy A., Șarlea H.)

Cine este împotrivă? - 13 voturi

Cine se abține? - 6 abțineri (Bălaș R., Papai L., Pui S., Papuc S., Maior S., Moldovan C.)

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Amendamentul o formulez iarăși: Atât în art. 1 în prima propoziție, cât și în titlu după cuvântul recoltarea să apară și/sau relocarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică. Deci includem în titlu și în art. 1 recoltarea sau relocarea exemplarelor. Asta fiind amendamentul, supun la vot, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Și acum materialul în întregime cu amendament, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Papai L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi și o abținere.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Trecem la Proiectul de hotărâre nr. 3

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind actualizarea Organigramei și Statului de funcții a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, prin punerea în executare a Sentinței nr. 189 din 18.06.2020, pronunțată de Tribunalul Mureș, Secția de contencios administrativ și fiscal, în dosar nr. 75/102/2020, definitivă prin Decizia Civilă nr.777/R din 09.12.2020 a Curții de Apel Târgu Mureș și în conformitate cu H.C.L. nr. 47 din 25 februarie 2021.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Dacă sunt intervenții? Dacă nu, atunci o supun la vot. Vă rog.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi, am epuizat Ordinea de zi, la Diverse dacă aveți intervenții. Dl. Papai vă rog și pe urmă dl. Maior. Cum considerați, mie mi-a apărut.. acuma sunteți doar dumneavoastră, vă rog dl. Maior.

dl. consilier Maior Claudiu: - Mersi mult. Am greșit după ce am... Am o rugăminte la d-na Secretar, ca în termenul legal să ne facă un răspuns în ceea ce privește deszăpezirea, dacă există contract, dacă s-au făcut comenzi, dacă s-au achitat, și care este baza legală.

Și a doua solicitare de la Direcția economică să mi se spună dacă, tot în scris, dacă s-au achitat sumele către SC Transport Local conform contractului de delegare. Mulțumesc mult.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc, dl. consilier Papai, vă rog.

dl. consilier Papai Laszlo: - Eu am mai multe, ca de obicei, mai ales că n-am primit răspuns la unele de acum 6 săptămâni și nu-mi place că ieșiți din termen, să știți că n-o să mă las, deci eu vă atrag atenția că fostul nostru coleg acuma a câștigat un proces cu Primăria pentru

că n-au vrut să i se pună la dispoziție rezultatul concursurilor de angajare din ultimii ani, și nu s-a lăsat, s-a dus în Tribunal, o să mă duc și eu dacă nu primesc răspunsurile.

Am atras atenția că în Monitorul Oficial Local nu sunt publicate anumite informații, au trecut 6 săptămâni, tot așa Dispozițiile de primar nu apar, este una singură din 26 octombrie. Am întrebat de schimbarea denumirii la str. Regele Mihai și str. Ady Endre, am văzut că s-a publicat pe site pentru locuitorii de pe str. Regele Mihai I că pot să se prezinte să schimbe buletinele, cu Ady Endre nu se întâmplă nimica. Apropo, aș dori să primesc răspuns în scris în termenul legal de 10 zile. Da? Vă atrag atenția încă o dată.

Aș dori să aflu de ce nu s-a publicat pe SEAP licitația pentru salubrizare, pentru că trece timpul, da? Sylevy mai prestează 90 de zile din care au trecut aproape 30. Deci n-o să avem timp să avem un câștigător sau iarăși ajungem la anumite soluții neortodoxe.

O chestie cât de cât procedurală, aș propune ca prezența să se semneze la sfârșit, sau nu știu dacă vin, votez ordinea de zi, semnez prezența și am plecat se consideră că sunt prezent și am participat și am luat parte la lucrări?

Aș dori să aflu ce este cu terenul de sport din satul Mureșeni, cică acolo este un teren de fotbal, parcă este păzit de Primărie, este nefolosit de ani de zile și în acest timp orașul duce lipsă de terenuri de sport. În continuare aștept răspuns la interpelarea cu consilierii personali ai Primarului și a Viceprimarilor. Deci am întrebat acum 6 săptămâni. Bine atunci încă nu erau angajați dar de atunci s-au angaja,t bănuiesc, sau urmează angajarea. Deci aș dori să primesc un tabel cu numele, studiile, domeniul în care consiliază, și salariul net, și da, fișa postului exact. Mulțumesc. Da o vreau.

De ce se șterg în continuare datele de identificare ale furnizorilor din contractele încheiate cu Primăria? Deci, eu am întrebat chestia asta și acum 6 săptămâni n-am primit nici un răspuns. Nu cade sub incidența reglementărilor GDPR. Sunt informații publice dar după cum știți Registrul Comerțului permite înregistrarea cu aceeași nume dacă sediile sunt în județe diferite. Și sunt foarte multe firme cu aceeași nume în județele limitrofe și nu știm cu cine încheie Primăria contracte. Deci vă rog frumos nu mai ștergeți. Da se șterge semnătura și cam atât. Restul nu sunt date personale. Mai ales că avem un contract de prestări servicii cu o firmă specializată în domeniul GDPR care ar trebui să știe acest lucru. La asta am primit răspuns.

Legat de gafa de comunicare din zilele trecute cu crengile, care ați văzut că s-a făcut mare vâlvă pe facebook. Trebuia spus doar atât: o să aibă loc curățenia de primăvară, cine se grăbește și nu vrea să țină crengile încă o lună în curte, poate să le pune gratuit la Sere, și s-ar fi rezolvat toată problema. Da, eu încerc să dau sfaturi gratis, eu vreau ca orașul asta să meargă într-o direcție bună, dar văd că degeaba mă agit. Cam atât mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Trebuie să vă asigur dl. Papai că nu vă agitați degeaba. E bine. Chiar sunt bine venite sfaturile, am convingerea. D-șoara Frunda, vă rog.

d-na consilier Frunda Csenge: - numai la cele spuse de colegul meu dl. Papai, vă rog frumos să nu vă mai agitați că se agită toată lumea și prea multă agitație nu ne duce nicăieri, așa că vă rog frumos calmați-vă. Haideți să ne apucăm de lucru. Bine? Mulțumesc.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Acuma eu ce să zic, eu am zis că e bine că vă agitați. Vă rog.

dl. consilier Papai Laszlo: - D-șoara Frunda, eu sunt foarte liniștit, eu am fost ales ca să reprezint interesele cetățenilor și a orașului. Deci eu doar din asta, n-am absolut nici un interes personal.

dl. consilier Kelemen Atilla: - dl. Papuc vă rog.

d-na consilier Frunda Csenge: - vă referiți că cineva de aicea ar avea? Că nu înțeleg.

7

dl. consilier Kelemen Atilla: - D-șoara Frunda, dl Papai când a răspuns a cerut cuvântul vă rog să faceți și dumneavoastră. Dl. Papuc vă rog.

dl. consilier Papuc Sergiu: - Nu cred că are nimeni interese personale aici, ci comunitare eventual. Bun. Aș dori să stabilim, adică, să stabilim raportat la comunicarea Municipiului privind înființarea Direcției de Ecologizare și Salubrizare Urbană. Aș vrea să știu dacă doar se numește direcție sau este chiar o direcție, pentru că sunt două lucruri diferite. Dacă se numește direcție, asta implică și funcționari publici. Așa zice legea. Dacă se numește numai direcție și e un serviciu public cu personalitate juridică subordinea Consiliului local, atunci e alt lucru. Eu zic că așa ar trebui să fie, un serviciu public în sub ordinea , cu personalitate juridică în sub ordinea Consiliului local, care fiind format numai din personal contractual pentru că se mută vreo trei servicii de la ADP și sunt care vin la Sere, n-are de ce să o denumim o direcție în sensul propriu a cuvântului ci juridic al cuvântului, pentru că nu-i o direcție până la urmă putem s-o denumim oricum. Bine, sunt niște denumiri pe care nu le putem folosi, dar eu insist ca Proiectul de hotărâre care se va face, un lucru foarte bun pornit, și era normal să se reorganizeze în acest sens, dar trebuie să fie un serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local, care are, beneficiază de autofinanțare, beneficiază de la Consiliul local, poate să atragă bani din piață și care poate să facă o treabă serioasă, dar să se fie stabilit foarte clar ce înființăm, ca să înființăm bine. Adică putem s-o denumim Direcție, dar să fie un serviciu public cu personalitate juridică. Aceasta să fie, pentru că așa zice legea, mai ales că entitatea, de fapt activitatea care vrem s-o mutăm acolo e cea de salubrizare stradală care intră sub incidența Legii 51 care e serviciu public, care e serviciu de utilitate publică și atunci de acolo avem denumirea și funcționalitatea și modelul de înființare. Atât am vrut doar să spun.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult, dl. Papai.

dl. consilier Papai Laszlo: - Una scurtă, mi-a adus aminte domnul coleg. Noi am votat că salubrizarea stradală o să fie făcută de această .., da, de Sere, începând cu data de .., 1 iunie? 1 iulie. Întrebarea mea este până atuncea cine asigură acest serviciu? Și cine asigură, are licență pentru așa ceva?

dl. consilier Kelemen Atilla: - Presupun că nu așteptați răspuns de la mine. După cum știu pe moment încă, salubritatea stradală, curățenia stradală încă este asigurată de același operator, din câte știu eu. Domnișoara Frunda vă rog.

d-na consilier Frunda Csenge: - Ca un răspuns pentru colegul Papuc, acesta va fi un serviciu public și Serele vor fi, va avea personalitate juridică separată, numai că denumirea este direcție. Dar urmează să aibă personalitate juridică.

dl. consilier Kelemen Atilla: - Bine. Vă mulțumesc. Nu vreau să mai abuzez de timpul dumneavoastră, doar o scurtă intervenție și din parte mea. Doar o idee despre care sunt singur că și dumneavoastră, încerc să vin cu o inițiativă în acest sens, după cum știți sau nu, Ministerul Mediului a lansat un program Vinerea fără mașini, care cred că este o inițiativă destul de bună pentru a conștientiza populația de a, referitor la problemele care sunt create de transport și aș veni cu o idee ca transportul în public vinerea să fie cumva, ori să fie fără plată, ori să fie cumva compensat de către noi ca oamenii să aibă posibilitatea să folosească mașinile mai puțin. Dar referitor la asta o să încerc să vin cu o inițiativă. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră și de operativitate, închei ședința și vă doresc un weekend plăcut. Dl. Bălaș, scuze.

dl. consilier Bălaș Radu: - Nu-i nimic, ori cum vreau numai să vă răspund dumneavoastră, că ați lansat-o și .. Puteți depune o inițiativă, am înțeles că și Ministrul vrea să, prin toate orașele și comunitățile din România, a adus o declarație mi s-a părut oarecum 8

stupefiantă în sensul care zicea că cine își lasă mașina acasă să poată să meargă gratis cu orice, cu metroul, cu autobuzul, cu transportul public, să spunem așa. Din păcate însă, practic acest lucru nu se va putea întâmpla niciodată să-l pui, că nimeni nu poate să vină cu dovada că și-a lăsat mașina acasă, deci trebuie să devină gratuit.

dl. consilier Kelemen Atilla: - ori este gratuit pentru toată lumea, ori nu, este clar.

dl. consilier Bălaș Radu: - Numai că impactul bugetar la o asemenea inițiativă e destul ușor de calculat, și vă zic imediat 32 de milioane de lei împărțit la 7 egal, deci o inițiativă de genul acesta ar costa orașul 4,5 milioane de lei înseamnă subvenția pentru o zi tot anul ca transportul să fie gratuit pentru toată lumea. Deci cam 4,5 milioane de lei înseamnă, ca impact bugetar vorbesc, o inițiativă de genul acesta. Poate că vă mai gândiți la ea dacă o s-o faceți sau nu. Mulțumesc

dl. consilier Kelemen Atilla: - Mulțumesc foarte mult. Închei ședința. Toate cele bune.

dl. consilier Kelemen Atilla - președinte de ședință

d-na Soos Erika - Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș