PROCES - VERBAL


Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare, on-line, a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 8 februarie 2021

Din totalul de 22 consilieri în funcție, sunt prezenți online la ședință 21 consilieri. Absentează dl. consilier Suciu Horațiu.

Dl. consilier Kelemen: - Bună ziua. Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Târgu Mureș din data de 8 februarie 2021. Conform Convocatorului, avem 4 proiecte de hotărâri pe ordinea de zi. Aveți convocatorul deci v-aș ruga să votăm ordinea de zi, v-aș întreba în prima fază, cine nu este de acord?. Bine. Dacă se abține cineva? Bine, mulțumesc. Atunci ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, și trecem atunci la proiectul de hotărâre nr. 1

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea, provizorie, pe perioada pandemiei Covid-19, a art. 4 din Regulamentului privind eliberarea acordului Direcției Arhitect Sef în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere și a comerțului promoțional în zona centrala a municipiului Târgu Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 135 din 26 martie 2009.

Dl. consilier Kelemen: - Aveți convocatorul. Aș ruga pe cineva, și probabil dl. consilier Iszlai să ne prezinte pe scurt ce este acest proiect. Vă rog.

Dl. consilier Iszlai: -

Dl. consilier Kelemen: - L-am văzut pe dl. Iszlai, acum nu-l văd, da este acolo. Dl. Iszlai ne auziți? Este acolo dar nu ne aude. Dl. Iszlai zice că nu aude nimic. Ar trebui să remediem cumva. Îi scriu d-lui consilier că l-am rugat să ne prezinte că poate că noi l-am auzi. Dl. Iszlai ne auziți? Poate că ar fi bine

Dl. consilier Iszlai: - Mă auziți?

Dl. consilier Kelemen: - Acum, da. Vă auzim.

Dl. consilier Iszlai: - Eu nu aud absolut nimic. Nu vă supărați, eu nu aud absolut nimic.

Dl. consilier Kelemen: - Deci noi vă auzim și v-am scris. Haideți prezentați-ne materialul numai.

Dl. consilier Iszlai: - Nu aud nimic.

Dl. consilier Kelemen: - Dl. Iszlai, vă rog. Noi vă auzim, v-am scris, prezentați-ne materialul ca să putem merge mai departe. Bine. Între timp aș propune să mergem mai departe la proiectul următor.

Dl. consilier Iszlai: - Eu nu vă aud, dar dacă dumneavoastră mă auziți atunci aș prezenta materialul.

Dl. consilier Kelemen: - Da, vă rog.

Dl. consilier Iszlai: - Deci, am propus din nou modificarea si completarea provizorie pe perioada pandemiei, a Regulamentului privind eliberarea acordului pentru realizarea teraselor sezoniere în zona centrală a municipiului. Dacă vă aduceți aminte am mai avut o asemenea inițiativă care a fost din păcate respinsă de către Prefectură, am revenit cu un material care este mult mai propice și nu modifică în mare prevederile acelui regulament existent. Ce am propus este în concordanță cu ce am discutat cu d-na Arhitect șef, și a pus limitarea acestor terase doar la umbrele, umbrele cu una sau mai multe picioare, precum am dat și posibilitatea de realizarea unor delimitări laterale, având de o înălțime de maximum de 2 m 20 demontabile, deci ușor de strâns, și dând astfel de o flexibilitate mult mai mare pentru închiderea parțială sau totală a acestor terase. Atât ar fi modificările propuse, desigur am propus și acceptarea de sisteme de încălzire sau răcire pentru terase și încă odată trebuie să subliniez că toate modificările cerute și propuse sunt de ordin provizorie. Nu știu dacă m-ați auzit, eu sincer, îmi pare rău dar nu aud nimic. Absolut nimic din păcate.

Dl. consilier Kelemen: - Bine, mulțumesc foarte mult dl. consilier. Noi v-am auzit. Stimați colegi, dacă există vreo comentariu referitor la materialul nr. 1? Dacă nu, atunci supun la vot.

Cine este împotrivă? Nimeni. Dacă se abține cineva? Nimeni. Mulțumesc. Cred că dl. Iszlai nu se abține ca și inițiator, da și-a ridicat mâna. Atunci Proiectul de hotărâre nr. 1 a fost aprobat în unanimitate. Mulțumesc foarte mult, trecem mai departe la Proiectul de hotărâre nr. 2

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale de redactare, strecurată în cuprinsul Crt. XVI pct. 5) din Anexa nr. 1 la HCL nr. 230 din 17.12.2020 privind taxele speciale și tarifele, aplicate de către Serviciul public - Administrația domeniului public, pentru anul 2021, precum și instituirea unor sancțiuni contravenționale, aplicabile acestora:

Dl. consilier Kelemen: - dl. director, vă rog, spuneți-ne despre ce este vorba.

Dl. director Moldovan Florian: - a fost o eroare în redactare la taxa de transport greu, era 114, așa a și fost discutat și din greșeală s-a pus 1114 un 1 în plus. Asta este eroarea care trebuie corectată.

Dl. consilier Kelemen: - am înțeles, aș supune materialul la vot.

Dacă este cine împotrivă? Nimeni. Dacă se abține cineva? Mulțumesc, atunci materialul, adică Proiectul de hotărâre nr. 2 a fost aprobat în unanimitate. Mergem mai departe la proiectul nr. 3.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 117/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș.

Dl. consilier Kelemen: - am înțeles dl. director Moldovan că ați invitat pe cineva de la Ecolect, nu știu dacă sunt prezenți, dar cineva ar trebui să prezinte materialul.

Dl. director Moldovan Florian: - d-na Toth Andrea este.

Dl. consilier Kelemen: - d-na Andrea, vă rog pe scurt.

D-na Toth Andrea:- Bună ziua. După cum știți în anul 2016 a fost aprobat Regulamentul județean de salubrizare inclusiv de către Municipiul Târgu Mureș. În urma modificărilor legislative a fost nevoie de niște modificări și în acest document care este de fapt o Anexă la Contractele de salubrizare și modificările care au fost făcute și propuse în cadrul Regulamentului de salubrizare sunt mai ales în urma publicării OUG 74/2018 care, printre altele, prevede în principal și vizează răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje. În modificările propuse, deci eu acuma vreau să punctez principalele modificări care sunt cuprinse în documentul respectiv. Au fost, după cum știți în cadrul proiectului județean colectarea deșeurilor selective se realizează prin puncte fixe de colectare. În urma monitorizării contractelor și a modificărilor actelor normative am cuprins o modificare în sensul în care toate fluxurile de deșeuri să fie colectate din poartă în poartă în județ, tocmai pentru ca să ajungem să avem niște rezultate mai semnificative și mai bune. Totodată au fost modificări în cea ce privește reglementarea colectării deșeurilor verzi, aceste reglementări vizează toate zonele din județul Mureș și sunt în concordanță cu noile acte normative apărute în august 2020 care vizează compostarea deșeurilor verzi și indicatorii care trebuie îndepliniți în acest sens. Totodată au fost niște actualizări ale fluxurilor de deșeuri în cadrul sistemului județean și au fost potrivit celor prevăzute în noul act normativ actualizate indicatorii de performanță din contracte. Cam astea sunt principalele modificări ale documentului care este supus aprobării dumneavoastră.

Dl. consilier Kelemen: - Mulțumim foarte mult. Dacă sunt intervenții sau întrebări? Dl. Papai.

Dl. consilier Papai Laszlo: - Da eu aș avea niște, .. Bună ziua, dacă îmi permiteți să port un dialog cu d-na Toth. Adică să pun întrebare și să răspundă.

Dl. consilier Kelemen: - vă rog.

Dl. consilier Papai: - Dacă puteți să-mi spuneți până când este obligatoriu să participăm ca și municipiu Târgu Mureș la acest proiect? Adică acuma se va desemna în sfârșit operatorul, sper. Cât timp trebuie să mergem pe acest sistem?

D-na Toth Andrea: - După cum știți, la nivel național au fost inițiate programe, sisteme integrate județene. Județul Mureș este unul dintre din cele 34 de județe care au inițiat aceste proiecte și au depus cerere de finanțare. În acest scop toate UAT-urile din județ, deci cele 102 + Consiliul Județean, s-au asociat pentru realizarea acestei investiții. Ceea ce înseamnă realizarea investiției de infrastructură pentru gestionarea deșeurilor care privește numai deșeurile sau trebuie să primească sau trebuie să prelucreze....

Dl. consilier Kelemen: - Nu vă supărați, d-na director, Andi, cred că ați înțeles greșit întrebarea. Întrebarea este simplă. Până când este obligatorie ca Târgu Mureșul să participe în acest program de fapt.

D-na Toth Andrea: - Târgu Mureșul cum s-a angajat este parte în SMID și este obligatoriu, este fără termen de finalizare, deci cam asta este răspunsul.

Dl. consilier Papai: - Adică putem să ieșim mâine din asociația asta?

D-na Toth Andrea: - subt condiții care trebuie prevăzute la o ieșire din astfel de asociație. În cazul în care cineva dorește să iasă din această asociație, trebuie să vadă care sunt condițiile acestuia, trebuie să asigure contravaloarea investițiilor realizate pentru partea lui și sunt alte condiții care trebuie îndeplinite.

Dl. consilier Papai: - Exact. Deci la orice investiție din bani europeni este un termen minim la care trebuie să continuăm această activitate.

D-na Toth Andrea: - corect

Dl. consilier Papai: - Asta v-am întrebat, care este acest termen? Minim. 3 ani, 5 ani, care este termenul?

D-na Toth Andrea: - există 5 ani de monitorizare a proiectului, sincer nu prea înțeleg concret întrebarea dumneavoastră. Deci 5 ani monitorizează Uniunea Europeană finanțarea realizată.

Dl. consilier Pescar: - înseamnă că 5 ani.

Dl. consilier Kelemen: - nu vă supărați, când putem noi, ca asociație, în comun să decidem că închidem SMID-ul și fiecare merge pe ideea proprie, cum vrea să facă, teoretic când putem face acest lucru, fără să avem infringement. Asta era întrebarea. Da.

D-na Toth Andrea: - Teoretic peste 5 ani, dar trebuie găsită posibilitatea elimină deșeurilor mai departe.

Dl. consilier Kelemen: - Bine. Asta este clar.

Dl. consilier Papuc: - Domnule președinte, cu d-na Toth. Deci termenul de 5 ani decurge normal de când se pune în funcțiune tot sistemul. Nu, d-na Toth?

D-na Toth Andrea: - Da.

Dl. consilier Papuc: - Deci, în momentul de față nu suntem în perioada de acei 5 ani, pentru că tot sistemul, și cu zona 2, și cu tot, încă nu a fost, deci stația de sortare abia pornită, noi încă n-avem zona 2. Deci termenul de 5 ani curge după ce întreg operațional e tot sistemul. Nu e așa?

D-na Toth Andrea: - Asta așa este.

Dl. consilier Papuc: - Deci de aicea pornim. Termenul încă nici nu a început.

D-na Toth Andrea: - Asta așa este.

Dl. consilier Papai: - Deci, cel mai optim scenariu, cam în 2026, da? Dacă se desemnează câștigător anul acesta, pentru zona 2. Ok. Eu trebuie să vă întreb o grămadă de chestii pentru că în regulamentul nu regăsește nicăieri. Pe pagina dumneavoastră de web nu se regăsește acest document, deci nu am avut de unde să fac rost

Dl. consilier Kelemen: - Domnul Papai, vă rog

Dl. consilier Papai: - decât ce am văzut. Nu, nu, mai am niște întrebări. Am văzut niște modificări la Regulament pe care mi-ați trimis pe email, deci o parte din regulament și, o să vă întreb pentru că trebuie să vă întreb. De ce tarifele prevăzute în mediul urban sunt mai mari cu 40% decât în mediul rural? Tarifele maximale. Care este justificarea economică

D-na Toth Andrea: - Dacă vă documentați puțin la nivel național există un principiu al solidarității pe baza căruia funcționează toate sistemele. Dacă vă uitați pe frecvența de colectare și fluxurile de deșeuri colectate din oraș față de rural, o să vedeți că este o anumită diferență, este o frecvență mai mare. Se colectează, de exemplu 5 fracții de la Târgu Mureș și toate aceste diferențe duc și la diferențe financiare ceea ce înseamnă costurile de suportare a gestionării deșeurilor din serviciu.

Dl. consilier Papai: - Bun, la Târgu Mureș se colectează într-o singură fracție, eventual să se separe la stația de sortare. Deci din păcate colectare selectivă nu avem.

Dl. consilier Kelemen: - Încă nici nu suntem în sistem.

Dl. consilier Papai: - perfect. Tot referitor la aceste taxe maximale, deci, ne prezentați în material un tabel din care rezultă că până pe după anul 2022 trebuie să avem peste 70% deșeuri reciclabile. Da? Deci eu de cât înțeleg, cu cât mai mult reciclăm ar trebui să scadă costurile.

D-na Toth Andrea: - Corect. Așa este.

Dl. consilier Papai: - Prezentați inflația prognozată până în 2030 care ar fi de 31,46%, Prezentați o creștere a PIB-ului estimată la 73%. Deci inflația crește cu 31, PIB-ul cu 73, scade volumul de deșeuri colectate, totuși tariful maximal crește cu 125 % până în 2030.

D-na Toth Andrea: - D-nul consilier, dacă vă uitați puțin mai atent la material, o să observați că tabelul la care faceți referire dumneavoastră este un tabel privind gradul de suportabilitate a populației, ceea ce trebuie să avem în vedere la stabilirea taxei. Acest grad suportabilitate a taxei la nivel național a fost elaborat și a fost actualizat de către consultanții de la Jaspers angajați lângă Minister, comunicate aceste date fiecare, la fiecare județ și trebuie avut în vedere. Acest prag nu poate fi depășit în cea ce înseamnă costurile de gestionare a deșeurilor pe cap de locuitor.

Dl. consilier Papai: - Deci, nu este vorba de tariful maximal aproximat.

D-na Toth Andrea: - Nu este vorba. Este de gradul de suportabilitate a populației.

Dl. consilier Papai: - Deci poate fi și jumătate din acest tarif?

D-na Toth Andrea: - Corect, așa este.

Dl. consilier Papai: - Am văzut că s-a ajuns până la 50 și ceva de lei/persoană pe lună, undeva prin tabel.

D-na Toth Andrea: - Se poate. Sincer nu am în față acuma acel tabel, dar dacă așa spuneți probabil așa este.

Dl. consilier Papai: - Ok.

Dl. consilier Kelemen: - Este suportabilitatea și nu taxa efectivă.

Dl. consilier Papai: - Ok. Vă mulțumesc.

D-na Toth Andrea: - Și eu vă mulțumesc.

Dl. consilier Kelemen: - Dacă sunt alte intervenții? Nu sunt. Mulțumesc foarte mult. Atunci o să pun la vot Proiectul de hotărâre nr. 3.

Cine este împotrivă? Vă rog să spună dacă .. D-nul consilier Maior vreți să luați cuvântul sau votați împotrivă? Nu vă aud, nu aveți microfon.

Dl. consilier Maior: - împotrivă, scuze.

Dl. consilier Kelemen: - Am înțeles. D-nul Moldovan împotrivă, da? Am înțeles. 2 voturi împotrivă. Cine se abține? Dl. Papai. Altcineva dacă se mai abține?

Dl. consilier Bălaș: - Radu Bălaș.

Dl. consilier Kelemen: - dl. Bălaș am înțeles, mulțumesc. Bine, atunci cu 2 voturi împotrivă și 2 abțineri materialul este aprobat. Mulțumesc foarte mult. Trecem mai departe la punctul nr. 4.

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul Târgu Mureș, aprobat prin H.C.L. nr 249 din 17 decembrie 2020.

Dl. consilier Kelemen: - Rog pe colegul nostru Venczi Janos să prezinte materialul.

Dl. consilier Venczi: - Da. Bună ziua. Acest proiect este inițiat de grupul

consilierilor din parte UDMR privind modificarea și completând Regulamentul, după cum urmează, deci: art. 8 din alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut: taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici se plătește anual în 4 rate, așa cum este expus în proiect până în 31 martie prima tranșă, pe urmă până în 30 iunie a doua, cea de-a treia până în septembrie și ultima până în 15 decembrie a anului.

La articolul 10 se introduce un nou punct care va avea următorul conținut: persoanele cu handicap grav sau accentuat, și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate nu vor plăti.

După articolul 10 din Regulament se introduc două noi articole care vor avea următorul cuprins. Articolul 11: în cazul familiilor numeroase cu 3 sau mai mulți copii minori aflați în întreținere și care domiciliază în aceeași adresă, taxa se datorează și se va calcula doar pentru 2 copii. Pentru al treilea, respectiv următorii copii minori, aflați în întreținerea și care locuiesc la respectiva adresă nu se datorează taxa specială de salubrizare. Așa cum reiese din hotărâre acesta se aplică și familiilor monoparentale. La împlinirea vârstei de 18 de ani proprietarul imobilului va depune o declarație fiscală rectificată.

Dl. consilier Kelemen: - Bine, mulțumesc foarte mult, domnul consilier. Dacă sunt intervenții?

D-na consilier Frunda: - Eu aș avea, domnul președinte.

Dl. consilier Kelemen: - Vă rog.

D-na consilier Frunda: - Aș dori conform Raportului primit de la ADP, aș dori să completez preambulul hotărârii, în sensul că ar trebui sau trebuie menționată Legea 51/2006 care este sediul materiei în această privință.

Dl. consilier Kelemen: - Încă o dată, domnișoara Frunda, că nu am înțeles că tot sau.., au intervenit.

D-na consilier Frunda: - Au intervenit, da. Bine. Încă o dată. Aș dori să fac

Dl. consilier Kelemen: - dl. Portik, scuze, vă rog închideți microfonul. Ok. Vă rog Domnișoara.

D-na consilier Frunda: - Deci, aș dori să fac, în preambul aș dori să fac o completare conform Raportului de la ADP, în sensul că trebuie menționat și completat preambulul cu mențiunea ca Legea 51/2006 este sediul materiei și acesta Lege prevede serviciile comunitare de utilități publice.

Dl. consilier Kelemen: - Am înțeles. Preambulul la capitolul În conformitate cu prevederile, să fie inclusă și această lege. Da?

D-na consilier Frunda: - Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

Dl. consilier Kelemen: - Am înțeles.

Dl. consilier Venczi: - Aș mai interveni un pic, dacă îmi dați voie.

Dl. consilier Kelemen: - Vă rog.

Dl. consilier Venczi: - (în lb. maghiară)

Dl. consilier Kelemen: - dacă sunt alte intervenții? Nu văd pe nimeni. În acest caz, în prima fază supun la vot materialul în forma originală, și dacă materialul nu trece atunci vom vota referitor la amendamentul domnișoarei Frunda. Cine este împotriva materialului în forma originală? Majoritatea este împotrivă.

Dl. consilier Bălaș: - Radu Bălaș.

Dl. consilier Kelemen: - am înțeles, mulțumesc foarte mult.

Cine se abține? Dl. Papai. Mulțumesc.

Dl. consilier Papuc: - Domnul președinte, pe procedură. Fiind, citiți-i mai bine, pentru că înainte procedura de vot era cine e pentru. Știți, să facem la fel. Citiți-i pe toți.

Dl. consilier Kelemen: - în fiecare caz, am chemat prima dată pe cei care sunt împotrivă.

Dl. consilier Papuc: - Bine, domnul președinte, bine.

Dl. consilier Kelemen: - în fiecare caz, așa a fost.

Dl. consilier Papuc: - Mă iertați!

Dl. consilier Kelemen: - Poate în acest caz ar fi fost logic invers, pentru că m-am așteptat ca majoritatea să fie împotrivă, dar exact din această cauză am procedat la fel. Cine se abține? Deci am avut o singură abținere - domnul Papai, domnul Claudiu Maior și domnul Moldovan, deci 3 abțineri. Cine este pentru materialul în forma originală? Nimeni. Asta înseamnă că, cu 3 abțineri materialul în forma originală a fost respins. Acum v-aș ruga, domnișoara Frunda să formulați încă o dată amendamentul și o să supun la vot.

D-na consilier Frunda: - Aș dori completarea preambulului cu mențiunea Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

Dl. consilier Kelemen: - Am înțeles. O să supun la vot. Cine este pentru

amendament? Adică nu, scuzați-mă. Scuzați-mă. Cum a zis colegul nostru Papuc mergem în aceeași idee. Cine este împotriva amendamentului ? Nu văd pe nimeni. Cine se abține referitor la amendament? Nimeni. Am înțeles. Amendamentul a fost aprobat în unanimitate.

Și acum, supun la vot materialul în întregime cu amendament. Cine este împotrivă? Nimeni. Mulțumesc. Cine se abține? Nimeni. Mulțumesc. Atunci materialul a fost aprobat cu amendamentul domnișoarei Frunda în unanimitate. Mulțumesc foarte mult.

Trecem la diverse. Dacă cineva are vreo problemă pe care vrea s-o ridice. Domnul Papai vă rog, și se pregătește domnul Moldovan

Dl. consilier Papai: - Știu că este o scuză că nu avem bugetul aprobat, dar câte se știe se poate cheltui a 12-a parte a bugetului anului trecut. Mă refer acum la bugetul pentru reparații. Unele din străzile orașului arată jalnic, și am avut două săptămâni de primăvară în oraș, în care se puteau astupa gropile. Deci eu zilnic la Cocoșul de Aur îmi rup mașina în două, într-o groapă frumoasă. Strada Bega arată jalnic

Dl. consilier Kelemen: - Zilnic aveți altă mașină?

Dl. consilier Papai: - Poftiți? Aproape îmi rup mașina în două. Deci acuma iarăși vine iarna peste 3 zile, trebuia profitat de această vreme, pentru că în primăvara, dacă stăm până în primăvara nu știu cum vom mai circula pe străzile orașului.

Dl. consilier Kelemen: - Am înțeles. În principiu sunt de acord, totuși, din câte am înțeles, din ziua de vineri vine un val mare de frig și eu cu aceste reparții, mai ales cu astupările, aș aștepta până când trecem de acest lucru. Dar am înțeles.

Dl. consilier Papai: - Și dacă tot vine acel val de frig, dl. Moldovan dacă mai este online, am aprobat noi un proiect în noiembrie, cu zona aceea experimentală, cu deszăpezit între Corina și Fortuna. Se mai aude ceva despre acel proiect? Sau a trebuit repede, repede trecut, ca mare inovare a orașului și apoi zero implementare.

Dl. director Moldovan Florian: - Referitor la proiectul care spune dl. consilier Papai, societatea nu a avut suficiente fonduri și urmează să implementeze în jumătatea a doua a acestui an.

Dl. consilier Papai: - Da, ok.

Dl. consilier Kelemen: - Dl. consilier Moldovan, vă rog.

Dl. consilier Moldovan. - Profit de faptul că dl. director Moldovan Florian este prezent, și vreau să-i adresez o întrebare din partea colegilor mei de la asociațiile de proprietari. Dacă este adevărat că firma Iridex astăzi a notificat primăria, prin care interzice depozitarea gunoiului menajer la depozitul de la Sânpaul. Ce ne puteți spune?

Dl. director Moldovan Florian: - Oficial nu am primit nici o adresă din partea celor de la Iridex, urmează să avem o întâlnire cu dânșii să clarificăm situația.

Dl. consilier Moldovan. - Vă mulțumesc pentru răspuns, d-le director.

Dl. consilier Bălaș: - Aș vrea să atrag atenția că este o chestiune care de data aceasta nu mai ține de frigul de afară sau de căldura de afară. Există o grămadă de operatori culturali care încă nu și-au primit banii pe proiecte deja derulate de 3-4 luni. Știm cu toții că în mediul cultural este dezastru din punct de vedere financiar, așa încât mizez pe faptul că primăria va grăbi plata banilor tuturor operatorilor culturali care au derulat proiecte și au fost jurizate de către Consiliul local și Primăria Târgu Mureș. Nu știu în ce fază sunt, am înțeles că astăzi dl. primar ar fi trebuit să mai semneze niște ordine de plată, sper că s-a întâlnit cu directoarea economică și a semnat aceste ordine de plată. Doar vreau să atrag atenția că operatorii culturali sunt disperați, pentru că depun deconturi și nu primesc acești bani, tot timpul sunt întârzieri de săptămâni și luni de zile.

Dl. consilier Kelemen: - Pe scurt, aș lua și eu cuvântul. În ultimele zile am primit câteva feedback-uri referitoare taxele referitoare la garaje și am zis că ar merita totuși să menționăm acest lucru aici și eventual să, cel puțin eu personal să îmi exprim susținerea pe acea inițiativă, am fost ca și consiliu, și dl. primar, am fost atacați pentru faptul că am majorat cu sută la sută taxa pe acele garaje care nu sunt folosite ca și garaje. Și trebuie să vă zic că acest lucru mi se pare a fi absolut în ordine. Cred că într-un oraș în care avem probleme majore cu parcările, dacă există garaje atunci acestea trebuie folosite ca și garaje. Materialul, de altfel, a trecut cu majoritate mare, sau unanimitate, în consiliu, dar totuși am considerat important să menționez că nu am vorbit despre majorarea tuturor taxelor, doar de majorarea taxelor la acele garaje care nu sunt folosite în scopul pentru care au fost făcute, și consider că Consiliul a luat o decizie înțeleaptă în acest sens. Pe scurt, o să zic și în maghiară.

Dacă nu sunt alte intervenții, vă mulțumesc pentru participare. Închid sedinta extraordinară a consiliului local.

dl. consilier Kelemen Atilla - președinte de ședință

d-na Soos Erika - Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș