PROCES - VERBAL


Încheiat cu ocazia ședinței de îndată, on-line, a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 6 mai 2021

Din totalul de 23 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți online la ședință 18 consilieri. Absentează d-nii consilieri Kelemen Atilla Marton, Pescar Radu, Suciu Horațiu, Maior Claudiu și Papai Laszlo.

dl. secretar Szoverfi Laszlo: - Bună ziua. În baza Dispoziției 864 din 6 mai 2021, se convoacă ședința de îndată a Consiliului loca Târgu Mureș. În temeiul art. 123 alin. 3, având în vedere din ceea ce văd, președintele de ședință ales lipsește. Prima dată vreau să fac prezența. 5 consilieri lipsesc, 18 sunt prezenți.

Având în vedere prevederile art. 123 alin. 3 în care în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință printr-o hotărâre adoptată cu majoritatea simplă a consilierilor prezenți, care va conduce această ședință. Vă rog să faceți propuneri pentru președinte de ședință.

dl. viceprimar Gyorgy Alexandru: - Bună ziua, domnule Secretar, Alexandru Gyorgy sunt, îl propun pe dl. Șarlea Horea Arthur.

dl. secretar Szoverfi Laszlo: - Bine, dacă nu sunt alte propuneri vă rog să votați președintele de ședință.

Cine este împotrivă? - Cine se abține? - Înseamnă că toate lumea este „pentru”. Deci, președinte de ședință este dl. Șarlea Horea. Îi predau microfonul.

dl. consilier Șarlea Horea: - Mulțumesc. Bună ziua. Conform convocatorului anunțat, avem 2 puncte pe Ordinea de zi. Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi propusă.

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Dl. Kiss Z.)

Cine este pentru? - 17 voturi

Deci, Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi pentru și o abținere.

Mulțumesc. Trecem la dezbaterea problemelor de pe Ordinea de zi.

Punctul nr. 1din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș, pentru anul 2021:

dl. consilier Șarlea Horea: - La acest punct are cuvântul d-na Năznean. Este aici? D-na director de la Direcția economică, vă rog.

d-na director Năznean Ana: - Bună ziua. Dl. președinte, stimați consilieri, am inițiat acest proiect de hotărâre de consiliu în regim de urgență, având în vederea Hotărârea de Consiliu nr. 140 din 27 aprilie 2021, prin care a fost aprobată delegarea serviciului de salubrizare pentru colectare și transport deșeuri. În urma solicitării compartimentului de specialitate Domeniul Public, solicitarea pentru toate activitățile de salubrizare, colectare stradală deci pentru toate activitățile de salubritate, în total a reieșit o sumă totală de 21.910.000 la partea de sursă de finanțare am identificat din taxele de salubrizare și respectiv de la alte impozite și taxe. Am mai avut încă 3 solicitări de relocare de fonduri la 3 compartimente, respectiv Arhitect șef unde am identificat o eroare în buget și am îndreptat eroarea respectivă. Deci a fost un obiect de investiții, deci efectiv imprimantele care de fapt nu erau Alte cheltuieli de bunuri și servicii ci erau Obiecte de inventar. Am refăcut suma, am prevăzut-o de la un articol bugetar la celălalt articol bugetar. Respectiv la Poliția locală tor așa am avut o solicitare de la dânșii de 30 de mii și de la Grădina Zoologică pentru hrană animale tot așa au solicitat o relocare de sumă. Toate aceste 4 solicitări au fost introduse în proiectul de hotărâre de consiliu. Dacă aveți întrebări? Sau pot să merg mai departe? Pot să merg mai departe?

dl. consilier Șarlea Horea: - Dacă sunt intervenții sau întrebări din partea colegilor? Dacă nu sunt supun la vot acest

d-na director Năznean Ana: - Nu, nu, merg mai departe

dl. consilier Șarlea Horea: - Citiți dumneavoastră, mă scuzați

d-na director Năznean Ana: - Ok. Articolul 2: se aprobă rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021 în sumă de 526.480.113 lei - Anexa nr. 1, respectiv secțiunea de funcționare în sumă de 338.248.022 lei - Anexa nr. 1/SF și secțiunea de dezvoltare în sumă de 188.232.091 lei -Anexa nr. 1/SD. La acest articol va trebui să supun tot așa ca și în bugetul inițial, în anexa 1 sunt anumite rânduri pe care trebuie să vi le supun aprobării. Eu le dau citire unde avem influențe și dumneavoastră va trebui să spuneți dacă sunteți „împotrivă” sau sunteți „pentru”. Pot să merg mai departe?

dl. consilier Șarlea Horea: - Cred că da.

d-na director Năznean Ana: - Ok. Mulțumesc. Deci la Anexa 1 rândul 1 total Venituri - influențe 21.910.000 total buget rectificat 526.480.113 lei. Vă rog să supuneți aprobării. Dacă este cineva împotrivă?

dl. consilier Șarlea Horea: - Este cineva împotrivă?

dl. consilier Kiss Zoltan: - Dl. președinte, la mine să considerați „abținere”. Mulțumesc.

dl. consilier Șarlea Horea: - Da, urma să întreb cine se abține. Mulțumesc.

d-na director Năznean Ana: - Rândul 17 - Impozit pe venituri. Influențe pe venituri 2.971.846 lei total buget 8.998.219 lei. Vă rog să spuneți dacă aveți abțineri sau împotrivă.

dl. consilier Șarlea Horea: - Cine este împotrivă? Cine se abține?

dl. consilier Bălaș Radu: - Abținere pe toată linia.

dl. consilier Kiss Zoltan: - Dl. președinte, dacă îmi permiteți.

dl. consilier Șarlea Horea: - Da, vă rog.

dl. consilier Kiss Zoltan: - Deci pentru a fluidiza procesul, exact cum a spus dl. coleg Bălaș, considerați votul meu „abținere” pe toată linia, având în vedere ca am votat ca și abținere inclusiv și la Ordinea de zi. Deci, dar dacă se solicită punctat fără nici o problemă să-l considerați.

dl. consilier Șarlea Horea: - Bine, am notat.

dl. consilier Papuc Sergiu: - Dl. președinte, dacă îmi permiteți

dl. consilier Șarlea Horea: - Vă rog.

dl. consilier Papuc Sergiu: - Punctual va trebui votat pe fiecare. D-na director economic poate așa cum a făcut și la celelalte ședințe de rectificare, să supună la vot întregul material și dumneavoastră la final pentru ca să nu avem sincope. Și pe fiecare linie votăm separat și abținere la toate separat toate voturile. Cine se abține, cine este împotrivă, și cine nu, este pentru. Și fiecare se exprimă la fiecare vot. Și dl. Kiss și dl. Bălaș poate să facă la fiecare influență așa. Și la final supuneți la vot tot. Și lăsați-o pe dna directorul să procedeze.

dl. consilier Șarlea Horea: - În regulă, dacă toată lumea este de acord. Domnul secretar este de acord. Doamna director, vă rog să

d-na director Năznean Ana: - Da. La rândul 55 - Alte venituri din prestări servicii și alte activități, influența este de 18.938.154 lei, total buget 25.747.464 lei.

Cine este împotrivă? Abțineri? Vă rog.

dl. consilier Bălaș Radu: - abținere

dl. consilier Kiss Zoltan: - abținere

d-na director Năznean Ana: - Mulțumesc. Rândul 89 - Total cheltuieli : influență totală 21.910.000 lei, total buget 526.480.113 lei.

Abțineri? Împotrivă? Vă rog.

dl. consilier Bălaș Radu: - abținere

dl. consilier Kiss Zoltan: - abținere

d-na director Năznean Ana: - Mulțumesc. Rândul 92 - Bunuri și servicii : influențe totală 21.910.000 lei, total buget 144.933.088 lei

dl. consilier Bălaș Radu: - abținere

dl. consilier Kiss Zoltan: - abținere

d-na director Năznean Ana: - Ok. mulțumesc. Rândul 155 - Autorități

executive: fără influențe, dar realocarea aceea de la d-na Arhitect șef, trebuie cu modificările respective. Total buget este 56.924.630 lei

dl. consilier Bălaș Radu: - abținere

dl. consilier Kiss Zoltan: - De acord cu relocarea, dl. președinte

d-na director Năznean Ana: - Mulțumesc. Rândul 186 la Poliția locală tot pentru relocare fără influențe pe buget. Total buget 15.214.121 lei.

Abțineri? Împotrivă? Vă rog.

dl. consilier Kiss Zoltan: - de acord cu relocarea

d-na director Năznean Ana: - Mulțumesc. Pot să merg mai departe?

dl. consilier Șarlea Horea: - da

d-na director Năznean Ana: - Mulțumesc. Rândul 306 - Influență, adică fără influență pentru Grădina Zoologică, dar total buget 59.594.119 lei.

Abțineri? Împotrivă?

dl. consilier Bălaș Radu: - abținere.

dl. consilier Kiss Zoltan: - De acord, d-na director.

d-na director Năznean Ana: - Mulțumesc. Rândul 307 - Protecția mediului Capitolul 7402, influențe 21.910.000 total buget 60.814.300.

Abțineri? Împotrivă?

dl. consilier Bălaș Radu: - abținere.

dl. consilier Kiss Zoltan: - abținere.

d-na director Năznean Ana: - Ok. Mulțumesc. Rândul 309 - Bunuri și servicii -Influențe 21.910.000 total buget 51.167.300. Abțineri? Împotrivă?

dl. consilier Bălaș Radu: - abținere.

dl. consilier Kiss Zoltan: - abținere.

dl. consilier Bălaș Radu: - Eu văd că tot ridică mâna dl. Călin Moldovan, nu știu se consemnează abținerile sau?

dl. consilier Șarlea Horea: - Se notează, da.

d-na director Năznean Ana: - Ok, și ultimul rând din Anexă, Rândul 324 -Salubritate, deci subcapitolul de Salubritate, influență 21.910.000, total buget 51.997.300

dl. consilier Bălaș Radu: - abținere.

dl. consilier Kiss Zoltan: - abținere.

d-na director Năznean Ana: - Mulțumesc. Deci, acesta a fost articolul 2 în totalitate. Mai repet sau? S-au consemnat?

dl. consilier Papuc Sergiu: - Să puneți la vot și articolul, d-na Director

d-na director Năznean Ana: - Deci, Art. 2 în integritate cu tot ce am prezentat până în momentul de față. Deci: Se aprobă rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021, în sumă de 526.480.113 lei - Anexa nr. 1, respectiv secțiunea de funcționare în sumă de 338.248.022 lei și secțiunea de dezvoltare în sumă de 188.232.091 lei, cele trei anexe. Anexa 1 și Anexele 1 SF și Anexa 1 SD. Vă rog

dl. consilier Bălaș Radu: - abținere.

dl. consilier Kiss Zoltan: - abținere.

dl. consilier Șarlea Horea: - Sunt 3 abțineri pentru acest articol (Bălaș R., Kiss Z., Moldovan C.)

d-na director Năznean Ana: - Ok. Mulțumesc. Art. 3: Se aprobă detalierea cheltuielilor bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021, în valoare totală de 526.480.113 lei, conform Anexei nr.2 -detalierea cheltuielilor.

dl. consilier Bălaș Radu: - abținere.

dl. consilier Kiss Zoltan: - abținere.

d-na director Năznean Ana: - Ok. Mulțumesc.

dl. consilier Șarlea Horea: -3 abțineri (Bălaș R., Kiss Z., Moldovan C.) Multumesc.

d-na director Năznean Ana: - Da. Articolul 4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică

dl. consilier Șarlea Horea: - Nimeni împotrivă.

d-na director Năznean Ana: - Articolul 5 : În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. ”c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate

dl. consilier Șarlea Horea: - Nimeni împotrivă, nimeni abținere.

d-na director Năznean Ana: - Articolul 6 : Prezenta hotărâre se comunică tuturor direcțiilor, serviciilor publice și unităților subordonate.

dl. consilier Șarlea Horea: - Tot așa ca la precedentul aricol.

d-na director Năznean Ana: - Da. Articolul 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021, conform anexelor nr. 1, 1/SF, 1/SD și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. E Articolul 1.

dl. consilier Bălaș Radu: - abținere.

dl. consilier Kiss Zoltan: - abținere.

dl. consilier Șarlea Horea: -3 abțineri (Bălaș R., Kiss Z., Moldovan C.).

d-na director Năznean Ana: - Ok. Și hotărârea în integralitate vă rog frumos acum, și mulțumesc frumos.

dl. consilier Bălaș Radu: - abținere.

dl. consilier Kiss Zoltan: - abținere.

dl. consilier Șarlea Horea: - Deci, hotărârea s-a aprobat cu 15 voturi pentru și 3 abțineri (Bălaș R., Kiss Z., Moldovan C.)

Mulțumesc.

d-na director Năznean Ana: - Și eu mulțumesc. O zi bună, la revedere.

dl. consilier Șarlea Horea: - Mulțumim. Trecem mai departe.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 80/25.03.2021 privind trecerea terenului în suprafață de 10.250 mp din suprafața totală de 78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureș,nr.cad. 129302,situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4, din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul public al Statului, în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul”:

dl. consilier Șarlea Horea: - La acest punct are cuvântul dl. Moldovan Florian care este aici prezent, dl. director ADP. Vă rog, dl. Director.

dl. Moldovan Florian: - Bună ziua. Modificările care au apărut au fost datorită unor solicitări din partea Prefecturii care au fost și trecute în prezenta hotărâre, ca să corespundă cerințelor. Alte modificări nu sunt.

dl. consilier Șarlea Horea: - Dacă sunt intervenții?

dl. consilier Bălaș Radu: - Să închidă dl. Moldovan telefonul că se aude cu ecou și n-am auzit ce ați zis.

dl. consilier Șarlea Horea: - Să repete sau

dl. consilier Bălaș Radu: - Nu, nu am auzit ce ați spus dl. Președinte, că se auzea ecoul, știți.

dl. consilier Șarlea Horea: - I-am mulțumit d-lui director. Dacă nu mai sunt intervenții atunci supun la vot acest proiect de hotărâre.

Cine este împotrivă? - Dacă sunt abțineri? -

Mulțumesc. Acest proiect de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi pentru.

S-au epuizat punctele de pe Ordinea de zi. La diverse dacă cineva dorește să intervină? Mulțumesc. Dacă nu, vă mulțumesc de prezență. Declar închisă această ședință. O zi bună.

dl. consilier Șarlea Horea Arthur - președinte de ședință

dl. Szoverfi Laszlo - p. Secretar general al Municipiului Târgu Mureș