Hotărârea nr. 95/2021

HCL 95 privind aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

1

TOTAL VENITURI

000102

347,091,429.00

504,570,113.00

0.00

0.00

2

VENITURI PROPRII

4802

272,075,008.00

284,841,060.00

0.00

0.00

3

I. VENITURI CURENTE

0002

309,382,430.00

330,463,060.00

0.00

0.00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

288,896,377.00

309,977,007.00

0.00

0.00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

0004

194,306,406.00

207,144,229.00

0.00

0.00

6

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0006

194,306,406.00

207,144,229.00

0.00

0.00

7

Impozit pe venit

0302

955,229.00

955,229.00

0.00

0.00

8

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

955,229.00

955,229.00

0.00

0.00

9

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

193,351,177.00

206,189,000.00

0.00

0.00

10

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

193,351,177.00

205,889,000.00

0.00

0.00

11

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean

040205

0.00

300,000.00

0.00

0.00

12

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

41,670,842.00

41,670,842.00

0.00

0.00

13

Impozite si taxe pe proprietate

0702

41,670,842.00

41,670,842.00

0.00

0.00

14

Impozit pe cladiri

070201

32,229,716.00

32,229,716.00

0.00

0.00

15

Impozit pe cladiri persoane fizice

07020101

9,008,740.00

9,008,740.00

0.00

0.00

16

Impozit pe cladiri persoane juridice

07020102

23,220,976.00

23,220,976.00

0.00

0.00

17

Impozit pe terenuri

070202

6,026,373.00

6,026,373.00

0.00

0.00

18

Impozit pe terenuri persoane fizice

07020201

3,058,822.00

3,058,822.00

0.00

0.00

19

Impozit pe terenuri persoane juridice

07020202

2,917,260.00

2,917,260.00

0.00

0.00

20

Impozit pe teren extravilan

07020203

50,291.00

50,291.00

0.00

0.00

21

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

070203

2,931,963.00

2,931,963.00

0.00

0.00

22

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

482,790.00

482,790.00

0.00

0.00

23

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

52,855,025.00

61,097,832.00

0.00

0.00

24

Sume defalcate din TVA

1102

37,379,193.00

45,622,000.00

0.00

0.00

25

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

110202

28,483,193.00

43,530,000.00

0.00

0.00

26

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

110205

0.00

15,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

6,923,000.00

0.00

0.00

0.00

28

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

110209

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

29

Taxe pe servicii specifice

1502

3,118,877.00

3,118,877.00

0.00

0.00

30

Impozit pe spectacole

150201

85,571.00

85,571.00

0.00

0.00

31

Alte taxe pe servicii specifice

150250

3,033,306.00

3,033,306.00

0.00

0.00

32

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1602

12,356,955.00

12,356,955.00

0.00

0.00

33

Taxa asupra mijloacelor de transport

160202

11,072,880.00

11,072,880.00

0.00

0.00

34

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice

16020201

6,352,541.00

6,352,541.00

0.00

0.00

35

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane juridice

16020202

4,720,339.00

4,720,339.00

0.00

0.00

36

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

722,896.00

722,896.00

0.00

0.00

37

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

561,179.00

561,179.00

0.00

0.00

38

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

64,104.00

64,104.00

0.00

0.00

39

Alte impozite si taxe fiscale

1802

64,104.00

64,104.00

0.00

0.00

40

Alte impozite si taxe

180250

64,104.00

64,104.00

0.00

0.00

41

C. VENITURI NEFISCALE

0012

20,486,053.00

20,486,053.00

0.00

0.00

42

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

3,865,174.00

3,865,174.00

0.00

0.00

43

Venituri din proprietate

3002

3,865,174.00

3,865,174.00

0.00

0.00

44

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

3,054,390.00

3,054,390.00

0.00

0.00

45

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30020530

3,054,390.00

3,054,390.00

0.00

0.00

46

Venituri din dividende

300208

404,030.00

404,030.00

0.00

0.00

47

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30020803

404,030.00

404,030.00

0.00

0.00

48

Alte venituri din proprietate

300250

406,754.00

406,754.00

0.00

0.00

49

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

16,620,879.00

16,620,879.00

0.00

0.00

50

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3302

10,705,773.00

10,705,773.00

0.00

0.00

51

Venituri din prestari de servicii

330208

3,194,094.00

3,194,094.00

0.00

0.00

52

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

85,815.00

85,815.00

0.00

0.00

53

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

330213

553,663.00

553,663.00

0.00

0.00

54

Venituri din despagubiri

330226

14,050.00

14,050.00

0.00

0.00

55

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

48,841.00

48,841.00

0.00

0.00

56

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

6,809,310.00

6,809,310.00

0.00

0.00

57

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

3402

304,119.00

304,119.00

0.00

0.00

58

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,681.00

147,681.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

59

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

156,438.00

156,438.00

0.00

0.00

60

Amenzi, penalitati si confiscari

3502

4,842,148.00

4,842,148.00

0.00

0.00

61

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

2,595,431.00

2,595,431.00

0.00

0.00

62

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35020102

2,595,431.00

2,595,431.00

0.00

0.00

63

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

350202

6,441.00

6,441.00

0.00

0.00

64

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2,240,276.00

2,240,276.00

0.00

0.00

65

Diverse venituri

3602

768,839.00

768,839.00

0.00

0.00

66

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctiv

360201

3,587.00

3,587.00

0.00

0.00

67

Taxe speciale

360206

425,907.00

425,907.00

0.00

0.00

68

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

360231

147,309.00

147,309.00

0.00

0.00

69

Alte venituri

360250

192,036.00

192,036.00

0.00

0.00

70

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-20,327,500.00

-35,575,534.00

0.00

0.00

71

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

20,327,500.00

35,575,534.00

0.00

0.00

72

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

71,771.00

0.00

0.00

0.00

73

Venituri din valorificarea unor bunuri

3902

71,771.00

0.00

0.00

0.00

74

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

6,878.00

0.00

0.00

0.00

75

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

9,893.00

0.00

0.00

0.00

76

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

390207

55,000.00

0.00

0.00

0.00

77

IV. subvenții

0017

37,637,228.00

174,107,053.00

0.00

0.00

78

subvenții de la alte nivele ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

19,764,800.00

54,694,774.00

0.00

0.00

79

Subventii de la bugetul de stat

4202

19,657,808.00

54,694,774.00

0.00

0.00

80

A. De capital

0019

153,034.00

9,551,720.00

0.00

0.00

81

Subventii pt reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

153,034.00

9,551,720.00

0.00

0.00

82

B. Curente

0020

19,504,774.00

45,143,054.00

0.00

0.00

83

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

7,126,871.00

21,431,305.00

0.00

0.00

84

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

5,833,197.00

2,269,150.00

0.00

0.00

85

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

420269

5,013,209.00

20,342,199.00

0.00

0.00

86

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

420279

37,927.00

1,100,400.00

0.00

0.00

87

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare

42027901

0.00

166,500.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

88

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

42027902

37,927.00

933,900.00

0.00

0.00

89

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

1,493,570.00

0.00

0.00

0.00

90

Subventii de la alte administratii

4302

106,992.00

0.00

0.00

0.00

91

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

430241

106,992.00

0.00

0.00

0.00

92

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod

48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.0 2.19)

4802

17,872,428.00

119,412,279.00

0.00

0.00

93

Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

480201

15,859,670.00

115,191,332.00

0.00

0.00

94

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

13,237,544.00

94,233,168.00

0.00

0.00

95

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

48020102

229,542.00

0.00

0.00

0.00

96

Prefinantare

48020103

2,392,584.00

20,958,164.00

0.00

0.00

97

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

2,012,758.00

4,220,947.00

0.00

0.00

98

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020201

230,770.00

4,220,947.00

0.00

0.00

99

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

48020202

155,718.00

0.00

0.00

0.00

100

Prefinantare

48020203

1,626,270.00

0.00

0.00

0.00

101

TOTAL CHELTUIELI

4902

346,886,656.00

504,570,113.00

26,893,951.00

654,060,013.00

102

CHELTUIELI CURENTE

01

308,513,034.00

457,202,722.00

23,273,321.00

550,188,013.00

103

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

105,011,601.00

115,775,638.00

0.00

0.00

104

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

116,852,369.00

123,023,088.00

16,449,569.00

118,193,013.00

105

TITLUL III DOBANZI

30

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

106

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

107

TITLUL IV SUBVENTII

40

21,848,785.00

20,995,745.00

6,199,248.00

0.00

108

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

21,848,785.00

20,995,745.00

6,199,248.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

111

Transferuri catre institutii publice

510101

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

112

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

113

A. Transferuri interne.

5501

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

114

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

115

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

18,391,863.00

17,088,968.00

115,745.00

0.00

116

Ajutoare sociale

5702

18,391,863.00

17,088,968.00

115,745.00

0.00

117

Ajutoare sociale in numerar

570201

18,214,995.00

16,532,968.00

115,745.00

0.00

118

Ajutoare sociale in natura

570202

171,418.00

456,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

119

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

5,450.00

100,000.00

0.00

0.00

120

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

27,444,510.00

149,364,700.00

136,233.00

431,995,000.00

121

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

25,508,049.00

144,772,700.00

136,233.00

429,397,000.00

122

Finantarea nationala

580101

8,224,602.00

24,311,000.00

131,592.00

37,817,000.00

123

Finantarea externa nerambursabila

580102

14,547,871.00

106,562,000.00

4,641.00

213,552,000.00

124

Cheltuieli neeligibile

580103

2,735,576.00

13,899,700.00

0.00

178,028,000.00

125

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

1,936,461.00

4,592,000.00

0.00

2,598,000.00

126

Finantarea nationala

580201

11,767.00

347,000.00

0.00

391,000.00

127

Finantarea externa nerambursabila

580202

1,924,694.00

4,245,000.00

0.00

2,207,000.00

128

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

8,998,346.00

21,599,458.00

372,526.00

0.00

129

Burse

5901

2,481,461.00

11,476,000.00

0.00

0.00

130

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

20,000.00

0.00

0.00

131

Asociatii si fundatii

5911

3,567,080.00

5,325,485.00

114,462.00

0.00

132

Sustinerea cultelor

5912

1,044,469.00

1,139,016.00

1,228.00

0.00

133

Despagubiri civile

5917

102,175.00

210,000.00

0.00

0.00

134

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

1,171,835.00

2,798,957.00

256,836.00

0.00

135

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

631,326.00

630,000.00

0.00

0.00

136

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

22,477,856.00

38,867,391.00

3,620,630.00

103,872,000.00

137

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

71

22,427,856.00

38,867,391.00

3,620,630.00

103,872,000.00

138

Active fixe

7101

22,427,856.00

38,867,391.00

3,620,630.00

103,872,000.00

139

Constructii

710101

17,697,987.00

26,757,888.00

3,381,495.00

68,088,000.00

140

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

2,109,658.00

6,862,968.00

4,467.00

30,449,000.00

141

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

665,362.00

1,293,900.00

234,668.00

365,000.00

142

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

1,954,849.00

3,952,635.00

0.00

4,970,000.00

143

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE

72

50,000.00

0.00

0.00

0.00

144

Active financiare

7201

50,000.00

0.00

0.00

0.00

145

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000.00

0.00

0.00

0.00

146

operațiuni financiare

79

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

147

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

148

Rambursari de credite interne

8102

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

149

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-1,158,707.00

0.00

0.00

0.00

150

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-1,158,707.00

0.00

0.00

0.00

151

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-1,158,707.00

0.00

0.00

0.00

152

Autoritati publice si actiuni externe

5102

39,746,246.00

56,924,630.00

598,596.00

19,199,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

153

CHELTUIELI CURENTE

01

40,653,211.00

55,563,995.00

352,858.00

18,829,000.00

154

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33,848,756.00

33,669,879.00

0.00

0.00

155

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6,336,802.00

20,032,116.00

352,858.00

16,231,000.00

156

Reparatii curente

2002

50,000.00

620,000.00

27,855.00

0.00

157

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

0.00

1,412,000.00

0.00

2,598,000.00

158

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

0.00

1,412,000.00

0.00

2,598,000.00

159

Finantarea nationala

580201

0.00

215,000.00

0.00

391,000.00

160

Finantarea externa nerambursabila

580202

0.00

1,197,000.00

0.00

2,207,000.00

161

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

467,653.00

450,000.00

0.00

0.00

162

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

467,653.00

450,000.00

0.00

0.00

163

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

251,742.00

1,360,635.00

245,738.00

370,000.00

164

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

251,742.00

1,360,635.00

245,738.00

370,000.00

165

Active fixe

7101

251,742.00

1,360,635.00

245,738.00

370,000.00

166

Constructii

710101

185,483.00

255,000.00

245,738.00

0.00

167

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

54,250.00

383,000.00

0.00

200,000.00

168

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

12,009.00

722,635.00

0.00

170,000.00

169

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-1,158,707.00

0.00

0.00

0.00

170

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-1,158,707.00

0.00

0.00

0.00

171

Autoritati executive si legislative

510201

39,746,246.00

56,924,630.00

598,596.00

19,199,000.00

172

Autoritati executive

51020103

39,746,246.00

56,924,630.00

598,596.00

19,199,000.00

173

Alte servicii publice generale

5402

3,721,159.00

4,025,415.00

86,426.00

150,000.00

174

CHELTUIELI CURENTE

01

3,706,938.00

3,954,415.00

86,426.00

150,000.00

175

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,466,474.00

3,431,115.00

0.00

0.00

176

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

240,464.00

523,300.00

86,426.00

150,000.00

177

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14,221.00

71,000.00

0.00

0.00

178

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

14,221.00

71,000.00

0.00

0.00

179

Active fixe

7101

14,221.00

71,000.00

0.00

0.00

180

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

14,221.00

50,000.00

0.00

0.00

181

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

0.00

21,000.00

0.00

0.00

182

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,627,943.00

3,940,415.00

36,892.00

150,000.00

183

Alte servicii publice generale

540250

93,216.00

85,000.00

49,534.00

0.00

184

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

2,858,107.00

2,505,000.00

0.00

0.00

185

CHELTUIELI CURENTE

01

2,858,107.00

2,505,000.00

0.00

0.00

186

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4,480.00

5,000.00

0.00

0.00

187

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

4,480.00

5,000.00

0.00

0.00

188

TITLUL III DOBANZI

30

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

189

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

190

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONAL

5902

15,603,912.00

16,237,164.00

52,943.00

947,000.00

191

Ordine publica si siguranta nationala

6102

15,603,912.00

16,237,164.00

52,943.00

947,000.00

192

CHELTUIELI CURENTE

01

15,603,912.00

15,888,164.00

52,943.00

147,000.00

193

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

15,027,011.00

14,889,164.00

0.00

0.00

194

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

576,901.00

979,000.00

52,943.00

147,000.00

195

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

20,000.00

0.00

0.00

196

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

20,000.00

0.00

0.00

197

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

349,000.00

0.00

800,000.00

198

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

349,000.00

0.00

800,000.00

199

Active fixe

7101

0.00

349,000.00

0.00

800,000.00

200

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

339,000.00

0.00

800,000.00

201

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

0.00

10,000.00

0.00

0.00

202

Ordine publica

610203

14,882,119.00

15,214,121.00

49,224.00

137,000.00

203

Directia Politia Locala

61020304

14,882,119.00

15,214,121.00

49,224.00

137,000.00

204

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

721,793.00

1,023,043.00

3,719.00

810,000.00

205

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6402

115,418,166.00

161,247,488.00

3,595,924.00

162,025,000.00

206

Invatamant

6502

29,768,855.00

60,935,900.00

1,584,866.00

144,802,000.00

207

CHELTUIELI CURENTE

01

28,286,863.00

54,916,000.00

1,584,866.00

142,352,000.00

208

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

188,809.00

200,000.00

0.00

0.00

209

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20,484,815.00

27,326,000.00

1,584,866.00

7,982,000.00

210

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

211

A. Transferuri interne.

5501

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

212

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

550163

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

213

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

1,228,721.00

1,537,000.00

0.00

0.00

214

Ajutoare sociale

5702

1,228,721.00

1,537,000.00

0.00

0.00

215

Ajutoare sociale in numerar

570201

1,051,853.00

981,000.00

0.00

0.00

216

Ajutoare sociale in natura

570202

171,418.00

456,000.00

0.00

0.00

217

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

5,450.00

100,000.00

0.00

0.00

218

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,936,461.00

12,305,000.00

0.00

134,370,000.00

219

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

0.00

9,125,000.00

0.00

134,370,000.00

220

Finantarea nationala

580101

0.00

1,059,000.00

0.00

2,237,000.00

221

Finantarea externa nerambursabila

580102

0.00

5,933,000.00

0.00

12,655,000.00

222

Cheltuieli neeligibile

580103

0.00

2,133,000.00

0.00

119,478,000.00

223

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

1,936,461.00

3,180,000.00

0.00

0.00

224

Finantarea nationala

580201

11,767.00

132,000.00

0.00

0.00

225

Finantarea externa nerambursabila

580202

1,924,694.00

3,048,000.00

0.00

0.00

226

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

2,475,057.00

11,471,000.00

0.00

0.00

227

Burse

5901

2,475,057.00

11,471,000.00

0.00

0.00

228

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,713,638.00

6,019,900.00

0.00

2,450,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

229

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,713,638.00

6,019,900.00

0.00

2,450,000.00

230

Active fixe

7101

1,713,638.00

6,019,900.00

0.00

2,450,000.00

231

Construcții

710101

324,838.00

3,616,000.00

0.00

1,150,000.00

232

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

987,499.00

1,722,000.00

0.00

1,300,000.00

233

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

292,604.00

502,900.00

0.00

0.00

234

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

108,697.00

179,000.00

0.00

0.00

235

Sanatate

6602

7,731,102.00

21,433,305.00

13,131.00

0.00

236

CHELTUIELI CURENTE

01

7,286,472.00

21,433,305.00

13,131.00

0.00

237

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,145,766.00

20,156,305.00

0.00

0.00

238

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

140,153.00

1,275,000.00

13,131.00

0.00

239

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

553.00

2,000.00

0.00

0.00

240

Ajutoare sociale

5702

553.00

2,000.00

0.00

0.00

241

Ajutoare sociale in numerar

570201

553.00

2,000.00

0.00

0.00

242

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

444,630.00

0.00

0.00

0.00

243

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

444,630.00

0.00

0.00

0.00

244

Active fixe

7101

444,630.00

0.00

0.00

0.00

245

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

3,950.00

0.00

0.00

0.00

246

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

440,680.00

0.00

0.00

0.00

247

Servicii de sanatate publica

660208

7,730,549.00

7,324,305.00

13,131.00

0.00

248

Servicii de sanatate publica

66020801

7,730,549.00

7,324,305.00

13,131.00

0.00

249

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

553.00

14,109,000.00

0.00

0.00

250

Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

553.00

14,109,000.00

0.00

0.00

251

Cultura, recreere si religie

6702

28,205,025.00

30,469,820.00

1,481,361.00

6,117,000.00

252

CHELTUIELI CURENTE

01

25,845,352.00

28,420,344.00

903,886.00

2,460,000.00

253

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,945,529.00

9,348,389.00

0.00

0.00

254

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6,766,426.00

7,710,857.00

645,822.00

2,460,000.00

255

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

256

Transferuri curente

5101

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

257

Transferuri catre institutii publice

510101

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

258

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

3,994,464.00

6,582,973.00

258,064.00

0.00

259

Asociatii si fundatii

5911

1,778,160.00

2,645,000.00

0.00

0.00

260

Sustinerea cultelor

5912

1,044,469.00

1,139,016.00

1,228.00

0.00

261

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

1,171,835.00

2,798,957.00

256,836.00

0.00

262

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,368,383.00

2,049,476.00

577,475.00

3,657,000.00

263

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,368,383.00

2,049,476.00

577,475.00

3,657,000.00

264

Active fixe

7101

2,368,383.00

2,049,476.00

577,475.00

3,657,000.00

265

Constructii

710101

1,446,495.00

872,476.00

577,475.00

1,632,000.00

266

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

838,612.00

1,175,000.00

0.00

2,025,000.00

267

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

83,276.00

2,000.00

0.00

0.00

268

Servicii culturale

670203

2,571,166.00

3,916,529.00

256,836.00

0.00

269

Alte servicii culturale

67020330

2,571,166.00

3,916,529.00

256,836.00

0.00

270

Servicii recreative si sportive

670205

24,023,110.00

24,657,275.00

1,188,742.00

5,767,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

271

Sport

67020501

5,774,537.00

6,385,000.00

0.00

0.00

272

Tineret

67020502

95,343.00

430,000.00

0.00

0.00

273

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

18,153,230.00

17,842,275.00

1,188,742.00

5,767,000.00

274

Servicii religioase

670206

1,044,469.00

1,139,016.00

1,228.00

0.00

275

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

566,280.00

757,000.00

34,555.00

350,000.00

276

Asigurari si asistenta sociala

6802

49,713,184.00

48,408,463.00

516,566.00

11,106,000.00

277

CHELTUIELI CURENTE

01

49,609,975.00

47,974,963.00

516,566.00

11,106,000.00

278

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

23,586,489.00

22,613,510.00

0.00

0.00

279

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6,543,986.00

5,201,000.00

213,840.00

520,000.00

280

TITLUL IV SUBVENTII

40

314,300.00

330,000.00

72,519.00

0.00

281

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

314,300.00

330,000.00

72,519.00

0.00

282

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

17,162,589.00

15,549,968.00

115,745.00

0.00

283

Ajutoare sociale

5702

17,162,589.00

15,549,968.00

115,745.00

0.00

284

Ajutoare sociale in numerar

570201

17,162,589.00

15,549,968.00

115,745.00

0.00

285

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

43,614.00

1,415,000.00

0.00

10,586,000.00

286

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

43,614.00

1,415,000.00

0.00

10,586,000.00

287

Finantarea nationala

580101

37,485.00

129,000.00

0.00

300,000.00

288

Finantarea externa nerambursabila

580102

0.00

727,000.00

0.00

1,695,000.00

289

Cheltuieli neeligibile

580103

6,129.00

559,000.00

0.00

8,591,000.00

290

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

1,958,997.00

2,865,485.00

114,462.00

0.00

291

Burse

5901

6,404.00

5,000.00

0.00

0.00

292

Asociatii si fundatii

5911

1,788,920.00

2,680,485.00

114,462.00

0.00

293

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

163,673.00

180,000.00

0.00

0.00

294

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

201,596.00

433,500.00

0.00

0.00

295

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

201,596.00

433,500.00

0.00

0.00

296

Active fixe

7101

201,596.00

433,500.00

0.00

0.00

297

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

77,557.00

433,500.00

0.00

0.00

298

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

86,187.00

0.00

0.00

0.00

299

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

37,852.00

0.00

0.00

0.00

300

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

3,983,829.00

4,035,600.00

0.00

0.00

301

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

23,832,493.00

22,231,032.00

61,745.00

0.00

302

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

23,832,493.00

22,231,032.00

61,745.00

0.00

303

Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

2,040,393.00

2,596,485.00

165,545.00

0.00

304

Crese

680211

5,153,708.00

6,944,346.00

100,054.00

11,106,000.00

305

Prevenirea excluderii sociale

680215

3,787,479.00

958,000.00

48,566.00

0.00

306

Ajutor social

68021501

474,164.00

558,000.00

48,566.00

0.00

307

Cantine de ajutor social

68021502

3,313,315.00

400,000.00

0.00

0.00

308

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

10,915,282.00

11,643,000.00

140,656.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

309

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902

105,853,737.00

122,263,931.00

10,372,186.00

212,132,013.00

310

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

46,298,884.00

83,359,631.00

2,790,723.00

132,022,013.00

311

CHELTUIELI CURENTE

01

35,645,742.00

64,137,951.00

2,080,853.00

69,210,013.00

312

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,802,767.00

11,467,276.00

0.00

0.00

313

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19,401,579.00

19,222,975.00

1,986,449.00

10,122,013.00

314

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

4,339,221.00

33,347,700.00

94,404.00

59,088,000.00

315

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

4,339,221.00

33,347,700.00

94,404.00

59,088,000.00

316

Finantarea nationala

580101

1,732,515.00

6,923,000.00

94,404.00

7,239,000.00

317

Finan?are externă nerambursabilă

580102

1,626,283.00

23,459,000.00

0.00

40,913,000.00

318

Cheltuieli neeligibile

580103

980,423.00

2,965,700.00

0.00

10,936,000.00

319

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

102,175.00

100,000.00

0.00

0.00

320

Despagubiri civile

5917

102,175.00

100,000.00

0.00

0.00

321

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,979,651.00

19,221,680.00

709,870.00

62,812,000.00

322

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,979,651.00

19,221,680.00

709,870.00

62,812,000.00

323

Active fixe

7101

10,979,651.00

19,221,680.00

709,870.00

62,812,000.00

324

Constructii

710101

9,392,729.00

15,336,212.00

470,735.00

58,147,000.00

325

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

133,569.00

1,446,468.00

4,467.00

0.00

326

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

286,571.00

791,000.00

234,668.00

365,000.00

327

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

1,166,782.00

1,648,000.00

0.00

4,300,000.00

328

Locuinte

700203

5,706,860.00

16,160,512.00

94,404.00

17,939,000.00

329

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

5,706,860.00

16,160,512.00

94,404.00

17,939,000.00

330

Iluminat public si electrificari rurale

700206

6,827,734.00

7,605,000.00

297,933.00

3,407,000.00

331

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

33,764,290.00

59,594,119.00

2,398,386.00

110,676,013.00

332

Protectia mediului

7402

59,554,853.00

38,904,300.00

7,581,463.00

80,110,000.00

333

CHELTUIELI CURENTE

01

59,554,853.00

38,134,300.00

7,581,463.00

77,810,000.00

334

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

38,549,188.00

29,257,300.00

7,581,463.00

72,810,000.00

335

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

21,005,665.00

8,817,000.00

0.00

5,000,000.00

336

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

21,005,665.00

8,817,000.00

0.00

5,000,000.00

337

Finantarea nationala

580101

6,436,670.00

3,225,000.00

0.00

0.00

338

Finantarea externa nerambursabila

580102

12,819,971.00

3,060,000.00

0.00

0.00

339

Cheltuieli neeligibile

580103

1,749,024.00

2,532,000.00

0.00

5,000,000.00

340

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

60,000.00

0.00

0.00

341

Despagubiri civile

5917

0.00

60,000.00

0.00

0.00

342

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

770,000.00

0.00

2,300,000.00

343

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

770,000.00

0.00

2,300,000.00

344

Active fixe

7101

0.00

770,000.00

0.00

2,300,000.00

345

Constructii

710101

0.00

420,000.00

0.00

1,200,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

346

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

100,000.00

0.00

850,000.00

347

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

348

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

59,554,853.00

38,904,300.00

7,581,463.00

80,110,000.00

349

Salubritate

74020501

38,549,188.00

30,087,300.00

7,581,463.00

75,110,000.00

350

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

21,005,665.00

8,817,000.00

0.00

5,000,000.00

351

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

63,685,329.00

141,366,485.00

12,187,876.00

259,607,000.00

352

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

367,007.00

945,000.00

0.00

1,521,000.00

353

CHELTUIELI CURENTE

01

317,007.00

945,000.00

0.00

1,521,000.00

354

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

317,007.00

945,000.00

0.00

1,521,000.00

355

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

50,000.00

0.00

0.00

0.00

356

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000.00

0.00

0.00

0.00

357

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000.00

0.00

0.00

0.00

358

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000.00

0.00

0.00

0.00

359

Actiuni generale economice si comerciale

800201

367,007.00

945,000.00

0.00

1,521,000.00

360

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

367,007.00

945,000.00

0.00

1,521,000.00

361

Transporturi

8402

63,318,322.00

140,421,485.00

12,187,876.00

258,086,000.00

362

CHELTUIELI CURENTE

01

39,144,602.00

123,329,285.00

10,100,329.00

226,603,000.00

363

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17,490,568.00

10,545,540.00

3,931,771.00

6,250,000.00

364

TITLUL IV SUBVENTII

40

21,534,485.00

20,665,745.00

6,126,729.00

0.00

365

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

21,534,485.00

20,665,745.00

6,126,729.00

0.00

366

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

119,549.00

92,068,000.00

41,829.00

220,353,000.00

367

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

119,549.00

92,068,000.00

41,829.00

220,353,000.00

368

Finantarea nationala

580101

17,932.00

12,975,000.00

37,188.00

28,041,000.00

369

Finantarea externa nerambursabila

580102

101,617.00

73,383,000.00

4,641.00

158,289,000.00

370

Cheltuieli neeligibile

580103

0.00

5,710,000.00

0.00

34,023,000.00

371

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

50,000.00

0.00

0.00

372

Despagubiri civile

5917

0.00

50,000.00

0.00

0.00

373

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6,453,995.00

8,592,200.00

2,087,547.00

31,483,000.00

374

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

6,453,995.00

8,592,200.00

2,087,547.00

31,483,000.00

375

Active fixe

7101

6,453,995.00

8,592,200.00

2,087,547.00

31,483,000.00

376

Constructii

710101

6,348,442.00

6,258,200.00

2,087,547.00

5,959,000.00

377

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

1,214,000.00

0.00

25,274,000.00

378

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

105,553.00

1,120,000.00

0.00

250,000.00

379

operațiuni financiare

79

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

380

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

381

Rambursari de credite interne

8102

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

382

Transport rutier

840203

63,318,322.00

140,421,485.00

12,187,876.00

258,086,000.00

383

Transport în comun

84020302

21,654,034.00

108,686,745.00

6,168,558.00

233,270,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

384

Strazi Direcția Tehnica

8402030301

33,483,093.00

18,718,200.00

4,441,640.00

7,679,000.00

385

Strazi ADP

8402030302

8,181,195.00

13,016,540.00

1,577,678.00

17,137,000.00

386

EXCEDENT

9802

204,773.00

0.00

-26,893,951.00

-654,060,013.00

387

DEFICIT

9902

-204,773.00

0.00

26,893,951.00

654,060,013.00

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1/SD


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

1

VENITURI - TOTAL

000102

49,456,375.00

188,232,091.00

0.00

0.00

2

I. VENITURI CURENTE

000202

20,474,809.00

35,722,843.00

0.00

0.00

3

C. VENITURI NEFISCALE

290002

20,474,809.00

35,722,843.00

0.00

0.00

4

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

20,474,809.00

35,722,843.00

0.00

0.00

5

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

147,309.00

147,309.00

0.00

0.00

6

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

360231

147,309.00

147,309.00

0.00

0.00

7

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 370201+370250)

3702

20,327,500.00

35,575,534.00

0.00

0.00

8

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

20,327,500.00

35,575,534.00

0.00

0.00

9

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 3902)

390002

71,771.00

0.00

0.00

0.00

10

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 390201+390203+390204+390207)

3902

71,771.00

0.00

0.00

0.00

11

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

6,878.00

0.00

0.00

0.00

12

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

9,893.00

0.00

0.00

0.00

13

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

390207

55,000.00

0.00

0.00

0.00

14

IV. subvenții

410002

11,037,367.00

33,096,969.00

0.00

0.00

15

subvenții de la alte nivele ale ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

11,037,367.00

33,096,969.00

0.00

0.00

16

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

11,037,367.00

33,096,969.00

0.00

0.00

17

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

153,034.00

9,551,720.00

0.00

0.00

18

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

420265

5,833,197.00

2,269,150.00

0.00

0.00

19

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

420269

5,013,209.00

20,342,199.00

0.00

0.00

20

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

420279

37,927.00

933,900.00

0.00

0.00

21

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare

42027902

37,927.00

933,900.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

22

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod

48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19 +48.02.32+48.02.33)

4802

17,872,428.00

119,412,279.00

0.00

0.00

23

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480201

15,859,670.00

115,191,332.00

0.00

0.00

24

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020101

13,237,544.00

94,233,168.00

0.00

0.00

25

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48020102

229,542.00

0.00

0.00

0.00

26

Prefinanțare

48020103

2,392,584.00

20,958,164.00

0.00

0.00

27

Fondul European de Dezvoltare Regionala

480202

2,012,758.00

4,220,947.00

0.00

0.00

28

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020201

230,770.00

4,220,947.00

0.00

0.00

29

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48020202

155,718.00

0.00

0.00

0.00

30

Prefinanțare

48020203

1,626,270.00

0.00

0.00

0.00

31

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

49,442,999.00

188,232,091.00

3,756,863.00

535,867,000.00

32

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

27,444,510.00

149,364,700.00

136,233.00

431,995,000.00

33

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

27,444,510.00

149,364,700.00

136,233.00

431,995,000.00

34

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

25,508,049.00

144,772,700.00

136,233.00

429,397,000.00

35

Finantarea nationala

580101

8,224,602.00

24,311,000.00

131,592.00

37,817,000.00

36

Finantarea externa nerambursabila

580102

14,547,871.00

106,562,000.00

4,641.00

213,552,000.00

37

Cheltuieli neeligibile

580103

2,735,576.00

13,899,700.00

0.00

178,028,000.00

38

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

1,936,461.00

4,592,000.00

0.00

2,598,000.00

39

Finantarea nationala

580201

11,767.00

347,000.00

0.00

391,000.00

40

Finantarea externa nerambursabila

580202

1,924,694.00

4,245,000.00

0.00

2,207,000.00

41

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

22,477,856.00

38,867,391.00

3,620,630.00

103,872,000.00

42

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

22,427,856.00

38,867,391.00

3,620,630.00

103,872,000.00

43

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

22,427,856.00

38,867,391.00

3,620,630.00

103,872,000.00

44

Construcții

710101

17,697,987.00

26,757,888.00

3,381,495.00

68,088,000.00

45

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

2,109,658.00

6,862,968.00

4,467.00

30,449,000.00

46

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

665,362.00

1,293,900.00

234,668.00

365,000.00

47

Alte active fixe

710130

1,954,849.00

3,952,635.00

0.00

4,970,000.00

48

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000.00

0.00

0.00

0.00

49

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000.00

0.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

51

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-479,367.00

0.00

0.00

0.00

52

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-479,367.00

0.00

0.00

0.00

53

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-479,367.00

0.00

0.00

0.00

54

5102 Autoritati publice si actiuni externe

5102

251,742.00

2,772,635.00

245,738.00

2,968,000.00

55

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

0.00

1,412,000.00

0.00

2,598,000.00

56

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

0.00

1,412,000.00

0.00

2,598,000.00

57

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

0.00

1,412,000.00

0.00

2,598,000.00

58

Finantarea nationala

580201

0.00

215,000.00

0.00

391,000.00

59

Finantarea externa nerambursabila

580202

0.00

1,197,000.00

0.00

2,207,000.00

60

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

251,742.00

1,360,635.00

245,738.00

370,000.00

61

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

251,742.00

1,360,635.00

245,738.00

370,000.00

62

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

251,742.00

1,360,635.00

245,738.00

370,000.00

63

Construcții

710101

185,483.00

255,000.00

245,738.00

0.00

64

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

54,250.00

383,000.00

0.00

200,000.00

65

Alte active fixe

710130

12,009.00

722,635.00

0.00

170,000.00

66

510201 Autoritati executive si legislative

510201

251,742.00

2,772,635.00

245,738.00

2,968,000.00

67

51020103 Autoritati executive

51020103

251,742.00

2,772,635.00

245,738.00

2,968,000.00

68

5402 Alte servicii publice generale

5402

14,221.00

71,000.00

0.00

0.00

69

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14,221.00

71,000.00

0.00

0.00

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

14,221.00

71,000.00

0.00

0.00

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

14,221.00

71,000.00

0.00

0.00

72

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

14,221.00

50,000.00

0.00

0.00

73

Alte active fixe

710130

0.00

21,000.00

0.00

0.00

74

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

14,221.00

71,000.00

0.00

0.00

75

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

0.00

349,000.00

0.00

800,000.00

76

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

349,000.00

0.00

800,000.00

77

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

349,000.00

0.00

800,000.00

78

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

0.00

349,000.00

0.00

800,000.00

79

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

339,000.00

0.00

800,000.00

80

Alte active fixe

710130

0.00

10,000.00

0.00

0.00

81

610203 Ordine publica

610203

0.00

196,000.00

0.00

0.00

82

61020304 Directia Politia Locala

61020304

0.00

196,000.00

0.00

0.00

83

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor

610205

0.00

153,000.00

0.00

800,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

84

6502 Invatamant

6502

3,465,070.00

18,324,900.00

0.00

136,820,000.00

85

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

1,936,461.00

12,305,000.00

0.00

134,370,000.00

86

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,936,461.00

12,305,000.00

0.00

134,370,000.00

87

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

0.00

9,125,000.00

0.00

134,370,000.00

88

Finantarea nationala

580101

0.00

1,059,000.00

0.00

2,237,000.00

89

Finantarea externa nerambursabila

580102

0.00

5,933,000.00

0.00

12,655,000.00

90

Cheltuieli neeligibile

580103

0.00

2,133,000.00

0.00

119,478,000.00

91

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

1,936,461.00

3,180,000.00

0.00

0.00

92

Finantarea nationala

580201

11,767.00

132,000.00

0.00

0.00

93

Finantarea externa nerambursabila

580202

1,924,694.00

3,048,000.00

0.00

0.00

94

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,713,638.00

6,019,900.00

0.00

2,450,000.00

95

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,713,638.00

6,019,900.00

0.00

2,450,000.00

96

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1,713,638.00

6,019,900.00

0.00

2,450,000.00

97

Construcții

710101

324,838.00

3,616,000.00

0.00

1,150,000.00

98

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

987,499.00

1,722,000.00

0.00

1,300,000.00

99

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

292,604.00

502,900.00

0.00

0.00

100

Alte active fixe

710130

108,697.00

179,000.00

0.00

0.00

101

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-185,029.00

0.00

0.00

0.00

102

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-185,029.00

0.00

0.00

0.00

103

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-185,029.00

0.00

0.00

0.00

104

6602 Sanatate

6602

444,630.00

0.00

0.00

0.00

105

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

444,630.00

0.00

0.00

0.00

106

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

444,630.00

0.00

0.00

0.00

107

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

444,630.00

0.00

0.00

0.00

108

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

3,950.00

0.00

0.00

0.00

109

Alte active fixe

710130

440,680.00

0.00

0.00

0.00

110

660208 Servicii de sanatate publica

660208

444,630.00

0.00

0.00

0.00

111

66020801 Servicii de sanatate publica

66020801

444,630.00

0.00

0.00

0.00

112

6702 Cultura, recreere si religie

6702

2,368,383.00

2,049,476.00

577,475.00

3,657,000.00

113

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2,368,383.00

2,049,476.00

577,475.00

3,657,000.00

114

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2,368,383.00

2,049,476.00

577,475.00

3,657,000.00

115

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

2,368,383.00

2,049,476.00

577,475.00

3,657,000.00

116

Construcții

710101

1,446,495.00

872,476.00

577,475.00

1,632,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

117

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

838,612.00

1,175,000.00

0.00

2,025,000.00

118

Alte active fixe

710130

83,276.00

2,000.00

0.00

0.00

119

670205 Servicii recreative si sportive

670205

2,368,383.00

2,049,476.00

577,475.00

3,657,000.00

120

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

2,368,383.00

2,049,476.00

577,475.00

3,657,000.00

121

6702050301 Sera de flori

6702050301

866,330.00

933,000.00

0.00

2,025,000.00

122

6702050302 CASM

6702050302

1,502,053.00

1,116,476.00

577,475.00

1,632,000.00

123

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

245,210.00

1,848,500.00

0.00

10,586,000.00

124

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

43,614.00

1,415,000.00

0.00

10,586,000.00

125

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

43,614.00

1,415,000.00

0.00

10,586,000.00

126

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

43,614.00

1,415,000.00

0.00

10,586,000.00

127

Finantarea nationala

580101

37,485.00

129,000.00

0.00

300,000.00

128

Finantarea externa nerambursabila

580102

0.00

727,000.00

0.00

1,695,000.00

129

Cheltuieli neeligibile

580103

6,129.00

559,000.00

0.00

8,591,000.00

130

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

201,596.00

433,500.00

0.00

0.00

131

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

201,596.00

433,500.00

0.00

0.00

132

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

201,596.00

433,500.00

0.00

0.00

133

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

77,557.00

433,500.00

0.00

0.00

134

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

86,187.00

0.00

0.00

0.00

135

Alte active fixe

710130

37,852.00

0.00

0.00

0.00

136

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

21,626.00

0.00

0.00

0.00

137

68020401 Camin spital

68020401

21,626.00

0.00

0.00

0.00

138

680206 Asistenta sociala pentru familie si copi

680206

8,842.00

0.00

0.00

0.00

139

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

8,842.00

0.00

0.00

0.00

140

680211 Crese

680211

129,801.00

1,628,500.00

0.00

10,586,000.00

141

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

9,282.00

20,000.00

0.00

0.00

142

68021501 Ajutor social

68021501

9,282.00

20,000.00

0.00

0.00

143

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

75,659.00

200,000.00

0.00

0.00

144

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

75,659.00

200,000.00

0.00

0.00

145

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

15,024,534.00

52,569,380.00

804,274.00

121,900,000.00

146

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

4,339,221.00

33,347,700.00

94,404.00

59,088,000.00

147

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

4,339,221.00

33,347,700.00

94,404.00

59,088,000.00

148

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

4,339,221.00

33,347,700.00

94,404.00

59,088,000.00

149

Finantarea nationala

580101

1,732,515.00

6,923,000.00

94,404.00

7,239,000.00

150

Finantarea externa nerambursabila

580102

1,626,283.00

23,459,000.00

0.00

40,913,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

151

Cheltuieli neeligibile

580103

980,423.00

2,965,700.00

0.00

10,936,000.00

152

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

10,979,651.00

19,221,680.00

709,870.00

62,812,000.00

153

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

10,979,651.00

19,221,680.00

709,870.00

62,812,000.00

154

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

10,979,651.00

19,221,680.00

709,870.00

62,812,000.00

155

Construcții

710101

9,392,729.00

15,336,212.00

470,735.00

58,147,000.00

156

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

133,569.00

1,446,468.00

4,467.00

0.00

157

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

286,571.00

791,000.00

234,668.00

365,000.00

158

Alte active fixe

710130

1,166,782.00

1,648,000.00

0.00

4,300,000.00

159

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-294,338.00

0.00

0.00

0.00

160

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-294,338.00

0.00

0.00

0.00

161

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-294,338.00

0.00

0.00

0.00

162

700203 Locuinte

700203

5,706,860.00

16,160,512.00

94,404.00

17,939,000.00

163

70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

5,706,860.00

16,160,512.00

94,404.00

17,939,000.00

164

700206 Iluminat public si electrificari rurale

700206

924,155.00

2,464,000.00

0.00

841,000.00

165

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

8,393,519.00

33,944,868.00

709,870.00

103,120,000.00

166

70025001 Administratia gradinii ZOO

70025001

12,912.00

739,468.00

4,467.00

0.00

167

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

6,274,788.00

5,559,400.00

470,735.00

38,729,000.00

168

70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

70025003

2,195,747.00

2,513,000.00

234,668.00

750,000.00

169

70025004 C.G.C.F.S.E.

70025004

21,804.00

170,000.00

0.00

0.00

170

70025005 Biroul juridic

70025005

0.00

200,000.00

0.00

1,800,000.00

171

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

38,764.00

452,000.00

0.00

0.00

172

70025007 Serviciu investitii

70025007

-150,496.00

24,311,000.00

0.00

61,841,000.00

173

7402 Protectia mediului

7402

21,005,665.00

9,587,000.00

0.00

7,300,000.00

174

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

21,005,665.00

8,817,000.00

0.00

5,000,000.00

175

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

21,005,665.00

8,817,000.00

0.00

5,000,000.00

176

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

21,005,665.00

8,817,000.00

0.00

5,000,000.00

177

Finantarea nationala

580101

6,436,670.00

3,225,000.00

0.00

0.00

178

Finantarea externa nerambursabila

580102

12,819,971.00

3,060,000.00

0.00

0.00

179

Cheltuieli neeligibile

580103

1,749,024.00

2,532,000.00

0.00

5,000,000.00

180

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

770,000.00

0.00

2,300,000.00

181

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

770,000.00

0.00

2,300,000.00

182

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

0.00

770,000.00

0.00

2,300,000.00

183

Construcții

710101

0.00

420,000.00

0.00

1,200,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

184

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

100,000.00

0.00

850,000.00

185

Alte active fixe

710130

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

186

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

21,005,665.00

9,587,000.00

0.00

7,300,000.00

187

74020501 Salubritate

74020501

0.00

770,000.00

0.00

2,300,000.00

188

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

21,005,665.00

8,817,000.00

0.00

5,000,000.00

189

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

50,000.00

0.00

0.00

0.00

190

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50,000.00

0.00

0.00

0.00

191

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000.00

0.00

0.00

0.00

192

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000.00

0.00

0.00

0.00

193

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000.00

0.00

0.00

0.00

194

800201 Actiuni generale economice si comerciale

800201

50,000.00

0.00

0.00

0.00

195

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

50,000.00

0.00

0.00

0.00

196

8402 Transporturi

8402

6,573,544.00

100,660,200.00

2,129,376.00

251,836,000.00

197

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

119,549.00

92,068,000.00

41,829.00

220,353,000.00

198

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

119,549.00

92,068,000.00

41,829.00

220,353,000.00

199

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

119,549.00

92,068,000.00

41,829.00

220,353,000.00

200

Finantarea nationala

580101

17,932.00

12,975,000.00

37,188.00

28,041,000.00

201

Finantarea externa nerambursabila

580102

101,617.00

73,383,000.00

4,641.00

158,289,000.00

202

Cheltuieli neeligibile

580103

0.00

5,710,000.00

0.00

34,023,000.00

203

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6,453,995.00

8,592,200.00

2,087,547.00

31,483,000.00

204

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

6,453,995.00

8,592,200.00

2,087,547.00

31,483,000.00

205

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

6,453,995.00

8,592,200.00

2,087,547.00

31,483,000.00

206

Construcții

710101

6,348,442.00

6,258,200.00

2,087,547.00

5,959,000.00

207

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

1,214,000.00

0.00

25,274,000.00

208

Alte active fixe

710130

105,553.00

1,120,000.00

0.00

250,000.00

209

840203 Transport rutier

840203

6,573,544.00

100,660,200.00

2,129,376.00

251,836,000.00

210

84020302 Transport în comun

84020302

119,549.00

88,021,000.00

41,829.00

233,270,000.00

211

8402030301 Strazi Directia Tehnica

8402030301

6,388,843.00

6,683,200.00

2,087,547.00

6,819,000.00

212

8402030302 Strazi ADP

8402030302

65,152.00

5,956,000.00

0.00

11,747,000.00

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1/SF


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

1

VENITURI - TOTAL

000102

297,528,062.00

316,338,022.00

0.00

0.00

2

I. VENITURI CURENTE

000202

94,601,215.00

87,595,988.00

0.00

0.00

3

A. VENITURI FISCALE

000302

94,589,971.00

102,832,778.00

0.00

0.00

4

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 0302+0402)

030002

194,306,406.00

207,144,229.00

0.00

0.00

5

Impozit pe venit (cod 030218)

0302

955,229.00

955,229.00

0.00

0.00

6

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

955,229.00

955,229.00

0.00

0.00

7

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 040201+040204)

0402

193,351,177.00

206,189,000.00

0.00

0.00

8

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

193,351,177.00

205,889,000.00

0.00

0.00

9

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean

040205

0.00

300,000.00

0.00

0.00

10

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 0702)

070002

41,670,842.00

41,670,842.00

0.00

0.00

11

Impozite si taxe pe proprietate (cod 070201+070202+070203+070250)

0702

41,670,842.00

41,670,842.00

0.00

0.00

12

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07020101+07020102)

070201

32,229,716.00

32,229,716.00

0.00

0.00

13

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

07020101

9,008,740.00

9,008,740.00

0.00

0.00

14

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

23,220,976.00

23,220,976.00

0.00

0.00

15

Impozit si taxa pe teren (cod

07020201+07020202+07020203)

070202

6,026,373.00

6,026,373.00

0.00

0.00

16

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3,058,822.00

3,058,822.00

0.00

0.00

17

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

2,917,260.00

2,917,260.00

0.00

0.00

18

Impozitul pe terenul extravilan

07020203

50,291.00

50,291.00

0.00

0.00

19

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale

070203

2,931,963.00

2,931,963.00

0.00

0.00

20

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

482,790.00

482,790.00

0.00

0.00

21

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 1102+1202+1502+1602)

100002

52,855,025.00

61,097,832.00

0.00

0.00

22

Sume defalcate din TVA (cod 110201 la 110207)

1102

37,379,193.00

45,622,000.00

0.00

0.00

23

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

110202

28,483,193.00

43,530,000.00

0.00

0.00

24

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

110205

0.00

15,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

25

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

6,923,000.00

0.00

0.00

0.00

26

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan?area învă?ământului particular sau confesional acreditat

110209

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

27

Taxe pe servicii specifice (cod 150201+150250)

1502

3,118,877.00

3,118,877.00

0.00

0.00

28

Impozit pe spectacole

150201

85,571.00

85,571.00

0.00

0.00

29

Alte taxe pe servicii specifice

150250

3,033,306.00

3,033,306.00

0.00

0.00

30

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 160202+160203+160250)

1602

12,356,955.00

12,356,955.00

0.00

0.00

31

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16020201+16020202)

160202

11,072,880.00

11,072,880.00

0.00

0.00

32

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16020201

6,352,541.00

6,352,541.00

0.00

0.00

33

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16020202

4,720,339.00

4,720,339.00

0.00

0.00

34

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

722,896.00

722,896.00

0.00

0.00

35

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

561,179.00

561,179.00

0.00

0.00

36

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180002

64,104.00

64,104.00

0.00

0.00

37

Alte impozite si taxe fiscale (cod 180250)

1802

64,104.00

64,104.00

0.00

0.00

38

Alte impozite si taxe

180250

64,104.00

64,104.00

0.00

0.00

39

C. VENITURI NEFISCALE

290002

11,244.00

-15,236,790.00

0.00

0.00

40

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3002+3102)

300002

3,865,174.00

3,865,174.00

0.00

0.00

41

Venituri din proprietate (cod 300201 la 300250)

3002

3,865,174.00

3,865,174.00

0.00

0.00

42

Venituri din concesiuni si inchideri

300205

3,054,390.00

3,054,390.00

0.00

0.00

43

Venituri din dividende (cod 30020802)

300208

404,030.00

404,030.00

0.00

0.00

44

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30020803

404,030.00

404,030.00

0.00

0.00

45

Alte venituri din proprietate

300250

406,754.00

406,754.00

0.00

0.00

46

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

-3,853,930.00

-19,101,964.00

0.00

0.00

47

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+330224+330227+3302 28+330250)

3302

10,705,773.00

10,705,773.00

0.00

0.00

48

Venituri din prestari de servicii

330208

3,194,094.00

3,194,094.00

0.00

0.00

49

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

85,815.00

85,815.00

0.00

0.00

50

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

330213

553,663.00

553,663.00

0.00

0.00

51

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330226

14,050.00

14,050.00

0.00

0.00

52

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

48,841.00

48,841.00

0.00

0.00

53

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

6,809,310.00

6,809,310.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

54

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 340202+340250)

3402

304,119.00

304,119.00

0.00

0.00

55

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,681.00

147,681.00

0.00

0.00

56

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

156,438.00

156,438.00

0.00

0.00

57

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 350201+350202+350203+350250)

3502

4,842,148.00

4,842,148.00

0.00

0.00

58

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

2,595,431.00

2,595,431.00

0.00

0.00

59

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

350202

6,441.00

6,441.00

0.00

0.00

60

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2,240,276.00

2,240,276.00

0.00

0.00

61

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

621,530.00

621,530.00

0.00

0.00

62

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

360201

3,587.00

3,587.00

0.00

0.00

63

Taxe speciale

360206

425,907.00

425,907.00

0.00

0.00

64

Alte venituri

360250

192,036.00

192,036.00

0.00

0.00

65

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 370201+370250)

3702

-20,327,500.00

-35,575,534.00

0.00

0.00

66

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-20,327,500.00

-35,575,534.00

0.00

0.00

67

IV. subvenții

410002

8,620,441.00

21,597,805.00

0.00

0.00

68

subvenții DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

8,620,441.00

21,597,805.00

0.00

0.00

69

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

8,620,441.00

21,597,805.00

0.00

0.00

70

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

7,126,871.00

21,431,305.00

0.00

0.00

71

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

420279

0.00

166,500.00

0.00

0.00

72

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare

42027901

0.00

166,500.00

0.00

0.00

73

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

420280

1,493,570.00

0.00

0.00

0.00

74

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

430241

106,992.00

0.00

0.00

0.00

75

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

297,443,657.00

316,338,022.00

23,137,088.00

118,193,013.00

76

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

281,068,524.00

307,838,022.00

23,137,088.00

118,193,013.00

77

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

105,011,601.00

115,775,638.00

0.00

0.00

78

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

99,387,237.00

111,785,567.00

0.00

0.00

79

Salarii de baza

100101

94,076,991.00

92,590,389.00

0.00

0.00

80

Sporuri pentru conditii de munca

100105

210,100.00

204,000.00

0.00

0.00

81

Alte sporuri

100106

210,240.00

185,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Execuție 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

82

Fond aferent platii cu ora

100111

0.00

13,000,000.00

0.00

0.00

83

Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii

100112

401,874.00

527,928.00

0.00

0.00

84

Indemnizatii de delegare

100113

1,036.00

23,000.00

0.00

0.00

85

indemnizatii de detașare

100114

141,321.00

163,934.00

0.00

0.00

86

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

188,809.00

200,000.00

0.00

0.00

87

Indemnizatii de masa

100117

4,127,482.00

4,846,316.00

0.00

0.00

88

Alte drepturi salariale in bani

100130

29,384.00

45,000.00

0.00

0.00

89

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

3,421,778.00

1,604,540.00

0.00

0.00

90

Norme de hrana

100202

1,537,578.00

1,604,540.00

0.00

0.00

91

Vouchere de vacanta

100206

1,884,200.00

0.00

0.00

0.00

92

Contributii

1003

2,202,586.00

2,385,531.00

0.00

0.00

93

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

2,202,586.00

2,385,531.00

0.00

0.00

94

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

116,852,369.00

123,023,088.00

16,449,569.00

118,193,013.00

95

Bunuri si servicii

2001

65,212,256.00

61,402,285.00

9,925,052.00

77,947,200.00

96

Furnituri de birou

200101

293,581.00

407,000.00

34,246.00

7,000.00

97

Materiale pentru curatenie

200102

774,178.00

1,019,000.00

52,763.00

20,000.00

98

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

12,150,310.00

12,506,281.00

169,283.00

0.00

99

Apa, canal, salubritate

200104

40,741,007.00

27,090,000.00

7,810,927.00

52,680,000.00

100

Carburanti si lubrifianti

200105

710,182.00

820,780.00

3,119.00

200,000.00

101

Piese de schimb

200106

101,949.00

187,000.00

2,522.00

0.00

102

Transport

200107

84,235.00

124,000.00

1,246.00

0.00

103

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

1,628,425.00

5,693,000.00

446,094.00

0.00

104

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

1,732,920.00

4,261,600.00

223,379.00

21,070,000.00

105

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

6,995,469.00

9,293,624.00

1,181,473.00

3,970,200.00

106

Reparatii curente

2002

31,559,134.00

21,457,000.00

5,484,750.00

14,258,000.00

107

Hrana

2003

2,776,644.00

1,323,078.00

51,227.00

25,000.00

108

Hrana pentru oameni

200301

2,656,352.00

1,130,500.00

3,789.00

5,000.00

109

Hrana pentru animale

200302

120,292.00

192,578.00

47,438.00

20,000.00

110

Medicamente si materiale sanitare

2004

2,210,175.00

2,122,881.00

8,257.00

505,000.00

111

Medicamente

200401

88,767.00

127,881.00

1,079.00

45,000.00

112

Materiale sanitare

200402

706,039.00

987,000.00

7,178.00

230,000.00

113

Dezinfectanti

200404

1,415,369.00

1,008,000.00

0.00

230,000.00

114

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

3,821,595.00

5,046,600.00

323,463.00

4,770,813.00

115

Uniforme si echipamente

200501

61,805.00

170,000.00

0.00

107,000.00

116

Lenjerie si accesorii de pat

200503

990.00

31,000.00

0.00

0.00

117

Alte obiecte de inventar

200530

3,758,800.00

4,845,600.00

323,463.00

4,663,813.00

118

Deplasari, detasari, transferari

2006

50,932.00

171,000.00

0.00

0.00

119

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

49,133.00

118,000.00

0.00

0.00

120

Deplasari in strainatate

200602

1,799.00

53,000.00

0.00

0.00

121

Materiale de laborator

2009

0.00

7,000.00

0.00

0.00

122

Carti publicatii si materiale documentare

2011

12,714.00

57,000.00

0.00

0.00

123

Consultanta si epertiza

2012

0.00

230,000.00

0.00

100,000.00

124

Pregatire profesionala

2013

63,986.00

313,000.00

1,300.00

100,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Execuție 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

125

Protecția muncii

2014

125,351.00

240,500.00

2,012.00

40,000.00

126

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

0.00

1,000.00

0.00

0.00

127

Meteorologie

2021

0.00

1,000.00

0.00

0.00

128

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

0.00

10,000.00

0.00

0.00

129

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

4,480.00

5,000.00

0.00

0.00

130

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

4,480.00

5,000.00

0.00

0.00

131

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

6,626.00

45,000.00

0.00

0.00

132

Alte cheltuieli

2030

11,008,476.00

30,590,744.00

653,508.00

20,447,000.00

133

Reclama si publicitate

203001

399,147.00

512,000.00

33,948.00

500,000.00

134

Protocol si reprezentare

203002

312,560.00

387,000.00

30,929.00

0.00

135

Prime de asigurare non-viata

203003

194,122.00

223,800.00

0.00

0.00

136

Chirii

203004

1,014,893.00

2,147,000.00

237,258.00

1,500,000.00

137

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

9,087,754.00

27,320,944.00

351,373.00

18,447,000.00

138

TITLUL III DOBÂNZI

30

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

139

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

140

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

141

TITLUL IV SUBVENȚII

40

21,848,785.00

20,995,745.00

6,199,248.00

0.00

142

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

21,848,785.00

20,995,745.00

6,199,248.00

0.00

143

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

144

Transferuri curente

5101

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

145

Transferuri catre institutii publice

510101

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

146

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

147

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.2

1 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

148

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

149

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

18,391,863.00

17,088,968.00

115,745.00

0.00

150

Ajutoare sociale

5702

18,391,863.00

17,088,968.00

115,745.00

0.00

151

Ajutoare sociale in numerar

570201

18,214,995.00

16,532,968.00

115,745.00

0.00

152

Ajutoare sociale in natura

570202

171,418.00

456,000.00

0.00

0.00

153

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

5,450.00

100,000.00

0.00

0.00

154

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

8,998,346.00

21,599,458.00

372,526.00

0.00

155

Burse

5901

2,481,461.00

11,476,000.00

0.00

0.00

156

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

20,000.00

0.00

0.00

157

Asociatii si fundatii

5911

3,567,080.00

5,325,485.00

114,462.00

0.00

158

Sustinerea cultelor

5912

1,044,469.00

1,139,016.00

1,228.00

0.00

159

Despagubiri civile

5917

102,175.00

210,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

160

Acțiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

1,171,835.00

2,798,957.00

256,836.00

0.00

161

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

631,326.00

630,000.00

0.00

0.00

162

OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

163

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

164

Rambursari de credite interne

8102

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

165

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

166

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-1,344,592.00

0.00

0.00

0.00

167

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-1,344,592.00

0.00

0.00

0.00

168

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-1,344,592.00

0.00

0.00

0.00

169

5102 Autoritati publice si acțiuni externe

5102

39,494,504.00

54,151,995.00

352,858.00

16,231,000.00

170

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

40,653,211.00

54,151,995.00

352,858.00

16,231,000.00

171

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33,848,756.00

33,669,879.00

0.00

0.00

172

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

32,707,259.00

32,851,390.00

0.00

0.00

173

Salarii de baza

100101

31,317,567.00

31,039,073.00

0.00

0.00

174

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

401,874.00

527,928.00

0.00

0.00

175

Indemnizatii de delegare

100113

996.00

20,000.00

0.00

0.00

176

Indemnizatii de masa

100117

986,822.00

1,264,389.00

0.00

0.00

177

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

413,950.00

0.00

0.00

0.00

178

Vouchere de vacanta

100206

413,950.00

0.00

0.00

0.00

179

Contributii

1003

727,547.00

818,489.00

0.00

0.00

180

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

727,547.00

818,489.00

0.00

0.00

181

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,336,802.00

20,032,116.00

352,858.00

16,231,000.00

182

Bunuri si servicii

2001

1,849,155.00

2,298,000.00

147,479.00

345,000.00

183

Furnituri de birou

200101

61,820.00

100,000.00

11,742.00

0.00

184

Materiale pentru curatenie

200102

55,202.00

55,000.00

0.00

0.00

185

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

291,681.00

300,000.00

9,157.00

0.00

186

Apa, canal, salubritate

200104

22,579.00

23,000.00

4,579.00

0.00

187

Carburanti si lubrifianti

200105

99,980.00

90,000.00

0.00

100,000.00

188

Piese de schimb

200106

3,197.00

15,000.00

0.00

0.00

189

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

762,268.00

760,000.00

58,872.00

0.00

190

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

292,543.00

350,000.00

34,334.00

200,000.00

191

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

259,885.00

605,000.00

28,795.00

45,000.00

192

Reparatii curente

2002

50,000.00

620,000.00

27,855.00

0.00

193

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

25,000.00

0.00

0.00

194

Dezinfectanti

200404

0.00

25,000.00

0.00

0.00

195

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

14,806.00

80,000.00

53,949.00

0.00

196

Alte obiecte de inventar

200530

14,806.00

80,000.00

53,949.00

0.00

197

Deplasari, detasari, transferari

2006

38,350.00

100,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

198

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

36,986.00

50,000.00

0.00

0.00

199

Deplasări in strainatate

200602

1,364.00

50,000.00

0.00

0.00

200

Carti publicatii si materiale documentare

2011

2,768.00

5,000.00

0.00

0.00

201

Consultanta si epertiza

2012

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

202

Pregatire profesionala

2013

9,064.00

150,000.00

0.00

100,000.00

203

Protectia muncii

2014

51,175.00

80,000.00

2,012.00

40,000.00

204

Alte cheltuieli

2030

4,321,484.00

16,574,116.00

121,563.00

15,646,000.00

205

Reclama si publicitate

203001

399,147.00

456,000.00

33,948.00

500,000.00

206

Prime de asigurare non-viata

203003

28,373.00

30,000.00

0.00

0.00

207

Chirii

203004

2,160.00

53,000.00

540.00

0.00

208

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

3,891,804.00

16,035,116.00

87,075.00

15,146,000.00

209

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

467,653.00

450,000.00

0.00

0.00

210

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

467,653.00

450,000.00

0.00

0.00

211

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-1,158,707.00

0.00

0.00

0.00

212

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-1,158,707.00

0.00

0.00

0.00

213

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-1,158,707.00

0.00

0.00

0.00

214

510201 Autoritati executive si legislative

510201

39,494,504.00

54,151,995.00

352,858.00

16,231,000.00

215

51020103 Autoritati executive

51020103

39,494,504.00

54,151,995.00

352,858.00

16,231,000.00

216

5402 Alte servicii publice generale

5402

3,706,938.00

3,954,415.00

86,426.00

150,000.00

217

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,706,938.00

3,954,415.00

86,426.00

150,000.00

218

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,466,474.00

3,431,115.00

0.00

0.00

219

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

3,346,521.00

3,355,881.00

0.00

0.00

220

Salarii de baza

100101

3,234,428.00

3,227,671.00

0.00

0.00

221

Indemnizatii de masa

100117

112,093.00

128,210.00

0.00

0.00

222

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

44,950.00

0.00

0.00

0.00

223

Vouchere de vacanta

100206

44,950.00

0.00

0.00

0.00

224

Contributii

1003

75,003.00

75,234.00

0.00

0.00

225

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

75,003.00

75,234.00

0.00

0.00

226

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

240,464.00

523,300.00

86,426.00

150,000.00

227

Bunuri si servicii

2001

112,105.00

410,300.00

28,503.00

150,000.00

228

Furnituri de birou

200101

9,452.00

60,000.00

5,714.00

0.00

229

Materiale pentru curatenie

200102

11,218.00

12,000.00

0.00

0.00

230

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

43,521.00

45,000.00

3,756.00

0.00

231

Apa, canal, salubritate

200104

1,128.00

5,000.00

0.00

0.00

232

Carburanti si lubrifianti

200105

0.00

20,000.00

0.00

0.00

233

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

5,012.00

9,000.00

428.00

0.00

234

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

30,883.00

80,000.00

6,738.00

0.00

235

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

10,891.00

179,300.00

11,867.00

150,000.00

236

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

34,616.00

15,000.00

8,389.00

0.00

237

Alte obiecte de inventar

200530

34,616.00

15,000.00

8,389.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

238

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

5,000.00

0.00

0.00

239

Deplasări interne, detasari, transferari

200601

0.00

5,000.00

0.00

0.00

240

Carti publicatii si materiale documentare

2011

0.00

2,000.00

0.00

0.00

241

Pregatire profesionala

2013

0.00

3,000.00

0.00

0.00

242

Alte cheltuieli

2030

93,743.00

88,000.00

49,534.00

0.00

243

Prime de asigurare non-viata

203003

527.00

3,000.00

0.00

0.00

244

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

93,216.00

85,000.00

49,534.00

0.00

245

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,613,722.00

3,869,415.00

36,892.00

150,000.00

246

540250 Alte servicii publice generale

540250

93,216.00

85,000.00

49,534.00

0.00

247

5502 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

2,858,107.00

2,505,000.00

0.00

0.00

248

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

2,858,107.00

2,505,000.00

0.00

0.00

249

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4,480.00

5,000.00

0.00

0.00

250

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

4,480.00

5,000.00

0.00

0.00

251

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

4,480.00

5,000.00

0.00

0.00

252

TITLUL III DOBÂNZI

30

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

253

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

254

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

255

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

15,603,912.00

15,888,164.00

52,943.00

147,000.00

256

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

15,603,912.00

15,888,164.00

52,943.00

147,000.00

257

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

15,027,011.00

14,889,164.00

0.00

0.00

258

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

13,000,198.00

12,981,707.00

0.00

0.00

259

Salarii de baza

100101

12,977,117.00

12,952,849.00

0.00

0.00

260

Indemnizatii de masa

100117

23,081.00

28,858.00

0.00

0.00

261

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

1,741,378.00

1,604,540.00

0.00

0.00

262

Norme de hrana

100202

1,537,578.00

1,604,540.00

0.00

0.00

263

Vouchere de vacanta

100206

203,800.00

0.00

0.00

0.00

264

Contributii

1003

285,435.00

302,917.00

0.00

0.00

265

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

285,435.00

302,917.00

0.00

0.00

266

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

576,901.00

979,000.00

52,943.00

147,000.00

267

Bunuri si servicii

2001

476,871.00

626,000.00

51,301.00

0.00

268

Furnituri de birou

200101

12,303.00

15,000.00

0.00

0.00

269

Materiale pentru curatenie

200102

3,502.00

6,000.00

0.00

0.00

270

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

43,322.00

47,000.00

1,538.00

0.00

271

Apa, canal, salubritate

200104

8,358.00

15,000.00

0.00

0.00

272

Carburanti si lubrifianti

200105

131,293.00

156,000.00

0.00

0.00

273

Piese de schimb

200106

14,992.00

24,000.00

1,000.00

0.00

274

Transport

200107

0.00

2,000.00

0.00

0.00

275

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

133,805.00

170,000.00

22,682.00

0.00

276

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

82,576.00

117,000.00

17,545.00

0.00

277

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

46,720.00

74,000.00

8,536.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

278

Hrana

2003

0.00

50,000.00

0.00

0.00

279

Hrana pentru oameni

200301

0.00

40,000.00

0.00

0.00

280

Hrana pentru animale

200302

0.00

10,000.00

0.00

0.00

281

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

1,000.00

0.00

0.00

282

Materiale sanitare

200402

0.00

1,000.00

0.00

0.00

283

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

19,144.00

164,000.00

0.00

147,000.00

284

Uniforme si echipamente

200501

13,950.00

110,000.00

0.00

107,000.00

285

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

1,000.00

0.00

0.00

286

Alte obiecte de inventar

200530

5,194.00

53,000.00

0.00

40,000.00

287

Deplasari, detasari, transferari

2006

0.00

7,000.00

0.00

0.00

288

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

0.00

7,000.00

0.00

0.00

289

Carti publicatii si materiale documentare

2011

0.00

1,000.00

0.00

0.00

290

Pregatire profesionala

2013

0.00

28,000.00

0.00

0.00

291

Protectia muncii

2014

852.00

3,000.00

0.00

0.00

292

Meteorologie

2021

0.00

1,000.00

0.00

0.00

293

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

0.00

10,000.00

0.00

0.00

294

Alte cheltuieli

2030

80,034.00

88,000.00

1,642.00

0.00

295

Prime de asigurare non-viata

203003

42,393.00

48,000.00

0.00

0.00

296

Chirii

203004

8,906.00

10,000.00

1,642.00

0.00

297

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

28,735.00

30,000.00

0.00

0.00

298

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

20,000.00

0.00

0.00

299

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

20,000.00

0.00

0.00

300

610203 Ordine publica

610203

14,882,119.00

15,018,121.00

49,224.00

137,000.00

301

61020304 Directia Politia Locala

61020304

14,882,119.00

15,018,121.00

49,224.00

137,000.00

302

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor

610205

721,793.00

870,043.00

3,719.00

10,000.00

303

6502 Invatamant

6502

26,303,785.00

42,611,000.00

1,584,866.00

7,982,000.00

304

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

26,350,402.00

42,611,000.00

1,584,866.00

7,982,000.00

305

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

188,809.00

200,000.00

0.00

0.00

306

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

188,809.00

200,000.00

0.00

0.00

307

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

188,809.00

200,000.00

0.00

0.00

308

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,484,815.00

27,326,000.00

1,584,866.00

7,982,000.00

309

Bunuri si servicii

2001

10,199,799.00

16,203,000.00

484,004.00

1,920,000.00

310

Furnituri de birou

200101

105,136.00

105,000.00

0.00

0.00

311

Materiale pentru curatenie

200102

452,187.00

550,000.00

0.00

0.00

312

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

5,716,802.00

5,800,000.00

31,886.00

0.00

313

Apa, canal, salubritate

200104

922,833.00

1,273,000.00

51,726.00

0.00

314

Carburanti si lubrifianti

200105

32,587.00

35,000.00

0.00

0.00

315

Piese de schimb

200106

7,138.00

10,000.00

0.00

0.00

316

Transport

200107

131.00

15,000.00

0.00

0.00

317

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

344,191.00

4,244,000.00

310,394.00

0.00

318

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

335,005.00

1,550,000.00

34,065.00

300,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

319

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

2,283,789.00

2,621,000.00

55,933.00

1,620,000.00

320

Reparatii curente

2002

4,938,930.00

5,133,000.00

811,159.00

3,762,000.00

321

Medicamente si materiale sanitare

2004

1,911,781.00

1,309,000.00

0.00

400,000.00

322

Medicamente

200401

1,603.00

9,000.00

0.00

0.00

323

Materiale sanitare

200402

604,458.00

500,000.00

0.00

200,000.00

324

Dezinfectanti

200404

1,305,720.00

800,000.00

0.00

200,000.00

325

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2,170,411.00

2,327,000.00

99,627.00

1,900,000.00

326

Uniforme si echipamente

200501

6,820.00

7,000.00

0.00

0.00

327

Lenjerie si accesorii de pat

200503

990.00

20,000.00

0.00

0.00

328

Alte obiecte de inventar

200530

2,162,601.00

2,300,000.00

99,627.00

1,900,000.00

329

Deplasari, detasari, transferari

2006

1,874.00

26,000.00

0.00

0.00

330

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

1,439.00

23,000.00

0.00

0.00

331

Deplasari in strainatate

200602

435.00

3,000.00

0.00

0.00

332

Materiale de laborator

2009

0.00

7,000.00

0.00

0.00

333

Carti publicatii si materiale documentare

2011

6,763.00

25,000.00

0.00

0.00

334

Pregatire profesionala

2013

29,722.00

50,000.00

0.00

0.00

335

Protectia muncii

2014

19,756.00

87,000.00

0.00

0.00

336

Alte cheltuieli

2030

1,205,779.00

2,159,000.00

190,076.00

0.00

337

Reclama si publicitate

203001

0.00

2,000.00

0.00

0.00

338

Prime de asigurare non-viata

203003

18,120.00

23,000.00

0.00

0.00

339

Chirii

203004

921,502.00

1,864,000.00

190,076.00

0.00

340

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

266,157.00

270,000.00

0.00

0.00

341

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

342

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.2

1 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

343

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

344

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1,228,721.00

1,537,000.00

0.00

0.00

345

Ajutoare sociale

5702

1,228,721.00

1,537,000.00

0.00

0.00

346

Ajutoare sociale in numerar

570201

1,051,853.00

981,000.00

0.00

0.00

347

Ajutoare sociale in natura

570202

171,418.00

456,000.00

0.00

0.00

348

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

5,450.00

100,000.00

0.00

0.00

349

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

2,475,057.00

11,471,000.00

0.00

0.00

350

Burse

5901

2,475,057.00

11,471,000.00

0.00

0.00

351

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-46,617.00

0.00

0.00

0.00

352

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-46,617.00

0.00

0.00

0.00

353

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-46,617.00

0.00

0.00

0.00

354

6602 Sanatate

6602

7,286,472.00

21,433,305.00

13,131.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

355

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

7,286,472.00

21,433,305.00

13,131.00

0.00

356

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,145,766.00

20,156,305.00

0.00

0.00

357

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

6,894,452.00

19,989,828.00

0.00

0.00

358

Salarii de baza

100101

6,518,330.00

6,543,149.00

0.00

0.00

359

Fond aferent platii cu ora

100111

0.00

13,000,000.00

0.00

0.00

360

indemnizatii de detasare

100114

141,321.00

163,934.00

0.00

0.00

361

Indemnizatii de masa

100117

234,801.00

282,745.00

0.00

0.00

362

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

100,300.00

0.00

0.00

0.00

363

Vouchere de vacanta

100206

100,300.00

0.00

0.00

0.00

364

Contributii

1003

151,014.00

166,477.00

0.00

0.00

365

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

151,014.00

166,477.00

0.00

0.00

366

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

140,153.00

1,275,000.00

13,131.00

0.00

367

Bunuri si servicii

2001

30,132.00

724,000.00

12,140.00

0.00

368

Furnituri de birou

200101

0.00

27,000.00

9,859.00

0.00

369

Materiale pentru curatenie

200102

0.00

50,000.00

0.00

0.00

370

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

0.00

300,000.00

0.00

0.00

371

Apa, canal, salubritate

200104

0.00

15,000.00

0.00

0.00

372

Carburanti si lubrifianti

200105

0.00

10,000.00

0.00

0.00

373

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

0.00

40,000.00

0.00

0.00

374

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

30,132.00

282,000.00

2,281.00

0.00

375

Medicamente si materiale sanitare

2004

110,021.00

485,000.00

0.00

0.00

376

Medicamente

200401

24,903.00

25,000.00

0.00

0.00

377

Materiale sanitare

200402

57,136.00

385,000.00

0.00

0.00

378

Dezinfectanti

200404

27,982.00

75,000.00

0.00

0.00

379

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

0.00

66,000.00

991.00

0.00

380

Alte obiecte de inventar

200530

0.00

66,000.00

991.00

0.00

381

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

553.00

2,000.00

0.00

0.00

382

Ajutoare sociale

5702

553.00

2,000.00

0.00

0.00

383

Ajutoare sociale in numerar

570201

553.00

2,000.00

0.00

0.00

384

660208 Servicii de sanatate publica

660208

7,285,919.00

7,324,305.00

13,131.00

0.00

385

66020801 Servicii de sanatate publica

66020801

7,285,919.00

7,324,305.00

13,131.00

0.00

386

660250 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

553.00

14,109,000.00

0.00

0.00

387

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

553.00

14,109,000.00

0.00

0.00

388

6702 Cultura, recreere si religie

6702

25,836,642.00

28,420,344.00

903,886.00

2,460,000.00

389

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

25,845,352.00

28,420,344.00

903,886.00

2,460,000.00

390

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,945,529.00

9,348,389.00

0.00

0.00

391

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

9,521,910.00

9,130,713.00

0.00

0.00

392

Salarii de baza

100101

8,995,573.00

8,535,236.00

0.00

0.00

393

Indemnizatii de delegare

100113

40.00

1,000.00

0.00

0.00

394

Indemnizatii de masa

100117

526,297.00

594,477.00

0.00

0.00

395

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

211,750.00

0.00

0.00

0.00

396

Vouchere de vacanta

100206

211,750.00

0.00

0.00

0.00

397

Contributii

1003

211,869.00

217,676.00

0.00

0.00

398

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

211,869.00

217,676.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Execuție 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

399

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,766,426.00

7,710,857.00

645,822.00

2,460,000.00

400

Bunuri si servicii

2001

3,342,004.00

4,344,591.00

450,307.00

100,000.00

401

Furnituri de birou

200101

12,237.00

13,000.00

0.00

0.00

402

Materiale pentru curatenie

200102

9,364.00

23,000.00

6,259.00

0.00

403

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

1,296,439.00

1,407,281.00

49.00

0.00

404

Apa, canal, salubritate

200104

363,541.00

472,000.00

89,419.00

0.00

405

Carburanti si lubrifianti

200105

248,835.00

278,710.00

3,119.00

0.00

406

Piese de schimb

200106

25,685.00

69,000.00

536.00

0.00

407

Transport

200107

84,104.00

90,000.00

1,246.00

0.00

408

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

71,001.00

80,000.00

3,517.00

0.00

409

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

178,677.00

243,300.00

43,802.00

100,000.00

410

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

1,052,121.00

1,668,300.00

302,360.00

0.00

411

Reparatii curente

2002

1,447,358.00

654,000.00

47,100.00

510,000.00

412

Hrana

2003

10,000.00

15,500.00

0.00

0.00

413

Hrana pentru oameni

200301

10,000.00

15,500.00

0.00

0.00

414

Medicamente si materiale sanitare

2004

5,473.00

13,000.00

0.00

0.00

415

Medicamente

200401

2,997.00

3,000.00

0.00

0.00

416

Materiale sanitare

200402

0.00

5,000.00

0.00

0.00

417

Dezinfectanti

200404

2,476.00

5,000.00

0.00

0.00

418

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

144,361.00

117,600.00

13,727.00

0.00

419

Uniforme si echipamente

200501

32,744.00

20,000.00

0.00

0.00

420

Alte obiecte de inventar

200530

111,617.00

97,600.00

13,727.00

0.00

421

Deplasari, detasari, transferari

2006

0.00

10,000.00

0.00

0.00

422

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

0.00

10,000.00

0.00

0.00

423

Consultanta si epertiza

2012

0.00

80,000.00

0.00

0.00

424

Pregatire profesionala

2013

13,980.00

30,000.00

0.00

0.00

425

Protectia muncii

2014

13,893.00

19,000.00

0.00

0.00

426

Alte cheltuieli

2030

1,789,357.00

2,427,166.00

134,688.00

1,850,000.00

427

Protocol si reprezentare

203002

300,860.00

383,000.00

30,929.00

0.00

428

Prime de asigurare non-viata

203003

47,723.00

60,000.00

0.00

0.00

429

Chirii

203004

69,953.00

200,000.00

45,000.00

1,500,000.00

430

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1,370,821.00

1,784,166.00

58,759.00

350,000.00

431

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

432

Transferuri curente

5101

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

433

Transferuri catre institutii publice

510101

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

434

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

3,994,464.00

6,582,973.00

258,064.00

0.00

435

Asociatii si fundatii

5911

1,778,160.00

2,645,000.00

0.00

0.00

436

Sustinerea cultelor

5912

1,044,469.00

1,139,016.00

1,228.00

0.00

437

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

1,171,835.00

2,798,957.00

256,836.00

0.00

438

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-8,710.00

0.00

0.00

0.00

439

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-8,710.00

0.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

440

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-8,710.00

0.00

0.00

0.00

441

670203 Servicii culturale

670203

2,571,166.00

3,916,529.00

256,836.00

0.00

442

67020330 Alte servicii culturale

67020330

2,571,166.00

3,916,529.00

256,836.00

0.00

443

670205 Servicii recreative si sportive

670205

21,654,727.00

22,607,799.00

611,267.00

2,110,000.00

444

67020501 Sport

67020501

5,774,537.00

6,385,000.00

0.00

0.00

445

67020502 Tineret

67020502

95,343.00

430,000.00

0.00

0.00

446

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

15,784,847.00

15,792,799.00

611,267.00

2,110,000.00

447

6702050301 Sera de flori

6702050301

8,368,207.00

8,548,948.00

489,887.00

1,600,000.00

448

6702050302 CASM

6702050302

7,416,640.00

7,243,851.00

121,380.00

510,000.00

449

670206 Servicii religioase

670206

1,044,469.00

1,139,016.00

1,228.00

0.00

450

670250 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

566,280.00

757,000.00

34,555.00

350,000.00

451

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

49,467,974.00

46,559,963.00

516,566.00

520,000.00

452

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

49,566,361.00

46,559,963.00

516,566.00

520,000.00

453

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

23,586,489.00

22,613,510.00

0.00

0.00

454

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

22,410,152.00

22,075,277.00

0.00

0.00

455

Salarii de baza

100101

20,303,232.00

19,748,523.00

0.00

0.00

456

Sporuri pentru conditii de munca

100105

210,100.00

204,000.00

0.00

0.00

457

Alte sporuri

100106

210,240.00

185,000.00

0.00

0.00

458

Indemnizatii de delegare

100113

0.00

2,000.00

0.00

0.00

459

Indemnizatii de masa

100117

1,657,196.00

1,890,754.00

0.00

0.00

460

Alte drepturi salariale in bani

100130

29,384.00

45,000.00

0.00

0.00

461

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

674,450.00

0.00

0.00

0.00

462

Vouchere de vacanta

100206

674,450.00

0.00

0.00

0.00

463

Contributii

1003

501,887.00

538,233.00

0.00

0.00

464

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

501,887.00

538,233.00

0.00

0.00

465

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,543,986.00

5,201,000.00

213,840.00

520,000.00

466

Bunuri si servicii

2001

1,567,356.00

1,711,000.00

103,067.00

90,000.00

467

Furnituri de birou

200101

36,688.00

40,000.00

3,258.00

0.00

468

Materiale pentru curatenie

200102

168,757.00

185,000.00

21,843.00

20,000.00

469

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

417,269.00

397,000.00

7,433.00

0.00

470

Apa, canal, salubritate

200104

99,890.00

125,000.00

370.00

0.00

471

Carburanti si lubrifianti

200105

4,726.00

40,000.00

0.00

0.00

472

Piese de schimb

200106

27,685.00

24,000.00

0.00

0.00

473

Transport

200107

0.00

7,000.00

0.00

0.00

474

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

94,220.00

210,000.00

7,566.00

0.00

475

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

105,925.00

120,000.00

13,862.00

40,000.00

476

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

612,196.00

563,000.00

48,735.00

30,000.00

477

Reparatii curente

2002

551,303.00

680,000.00

99,106.00

350,000.00

478

Hrana

2003

2,637,263.00

1,053,000.00

3,189.00

0.00

479

Hrana pentru oameni

200301

2,637,263.00

1,053,000.00

3,189.00

0.00

480

Medicamente si materiale sanitare

2004

156,052.00

223,000.00

7,178.00

60,000.00

481

Medicamente

200401

42,382.00

54,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

482

Materiale sanitare

200402

44,445.00

81,000.00

7,178.00

30,000.00

483

Dezinfectanti

200404

69,225.00

88,000.00

0.00

30,000.00

484

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

163,102.00

242,000.00

0.00

20,000.00

485

Uniforme si echipamente

200501

8,291.00

8,000.00

0.00

0.00

486

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

10,000.00

0.00

0.00

487

Alte obiecte de inventar

200530

154,811.00

224,000.00

0.00

20,000.00

488

Deplasari, detasari, transferari

2006

0.00

6,000.00

0.00

0.00

489

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

0.00

6,000.00

0.00

0.00

490

Carti publicatii si materiale documentare

2011

3,183.00

4,000.00

0.00

0.00

491

Pregatire profesionala

2013

6,250.00

42,000.00

1,300.00

0.00

492

Protectia muncii

2014

24,992.00

29,000.00

0.00

0.00

493

Alte cheltuieli

2030

1,434,485.00

1,211,000.00

0.00

0.00

494

Reclama si publicitate

203001

0.00

4,000.00

0.00

0.00

495

Protocol si reprezentare

203002

11,700.00

4,000.00

0.00

0.00

496

Prime de asigurare non-viata

203003

14,612.00

20,000.00

0.00

0.00

497

Chirii

203004

12,372.00

20,000.00

0.00

0.00

498

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1,395,801.00

1,163,000.00

0.00

0.00

499

TITLUL IV SUBVENTII

40

314,300.00

330,000.00

72,519.00

0.00

500

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

314,300.00

330,000.00

72,519.00

0.00

501

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

17,162,589.00

15,549,968.00

115,745.00

0.00

502

Ajutoare sociale

5702

17,162,589.00

15,549,968.00

115,745.00

0.00

503

Ajutoare sociale in numerar

570201

17,162,589.00

15,549,968.00

115,745.00

0.00

504

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1,958,997.00

2,865,485.00

114,462.00

0.00

505

Burse

5901

6,404.00

5,000.00

0.00

0.00

506

Asociatii si fundatii

5911

1,788,920.00

2,680,485.00

114,462.00

0.00

507

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

163,673.00

180,000.00

0.00

0.00

508

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-98,387.00

0.00

0.00

0.00

509

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-98,387.00

0.00

0.00

0.00

510

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-98,387.00

0.00

0.00

0.00

511

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

3,962,203.00

4,035,600.00

0.00

0.00

512

68020401 Camin spital

68020401

3,137,171.00

3,218,000.00

0.00

0.00

513

68020402 Ingrijitori persoane in varsta

68020402

825,032.00

817,600.00

0.00

0.00

514

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

23,832,493.00

22,231,032.00

61,745.00

0.00

515

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

23,832,493.00

22,231,032.00

61,745.00

0.00

516

680206 Asistenta sociala pentru familie si copi

680206

2,031,551.00

2,596,485.00

165,545.00

0.00

517

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

1,318,953.00

1,416,000.00

51,083.00

0.00

518

68020602 Centrul de violenta in I.E.E.S.R

68020602

197,970.00

413,485.00

78,461.00

0.00

519

68020603 Centrul de zi perseverenta

68020603

447,569.00

686,000.00

36,001.00

0.00

520

Centrul de primiri urgente adapost

68020604

67,059.00

81,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

521

680211 Crese

680211

5,023,907.00

5,315,846.00

100,054.00

520,000.00

522

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

3,778,197.00

938,000.00

48,566.00

0.00

523

68021501 Ajutor social

68021501

464,882.00

538,000.00

48,566.00

0.00

524

68021502 Cantine de ajutor social

68021502

3,313,315.00

400,000.00

0.00

0.00

525

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

10,839,623.00

11,443,000.00

140,656.00

0.00

526

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

10,839,623.00

11,443,000.00

140,656.00

0.00

527

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

31,274,350.00

30,790,251.00

1,986,449.00

10,122,013.00

528

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

31,306,521.00

30,790,251.00

1,986,449.00

10,122,013.00

529

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,802,767.00

11,467,276.00

0.00

0.00

530

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

11,317,936.00

11,200,771.00

0.00

0.00

531

Salarii de baza

100101

10,730,744.00

10,543,888.00

0.00

0.00

532

Indemnizatii de masa

100117

587,192.00

656,883.00

0.00

0.00

533

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

235,000.00

0.00

0.00

0.00

534

Vouchere de vacanta

100206

235,000.00

0.00

0.00

0.00

535

Contributii

1003

249,831.00

266,505.00

0.00

0.00

536

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

249,831.00

266,505.00

0.00

0.00

537

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

19,401,579.00

19,222,975.00

1,986,449.00

10,122,013.00

538

Bunuri si servicii

2001

9,204,665.00

10,053,854.00

1,105,385.00

2,562,200.00

539

Furnituri de birou

200101

55,945.00

37,000.00

3,673.00

7,000.00

540

Materiale pentru curatenie

200102

73,948.00

138,000.00

24,661.00

0.00

541

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

4,320,135.00

4,140,000.00

114,300.00

0.00

542

Apa, canal, salubritate

200104

1,011,987.00

920,000.00

123,131.00

0.00

543

Carburanti si lubrifianti

200105

192,761.00

191,070.00

0.00

100,000.00

544

Piese de schimb

200106

23,252.00

45,000.00

986.00

0.00

545

Transport

200107

0.00

10,000.00

0.00

0.00

546

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

217,928.00

220,000.00

42,635.00

0.00

547

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

707,311.00

1,661,300.00

73,033.00

530,000.00

548

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

2,601,398.00

2,691,484.00

722,966.00

1,925,200.00

549

Reparatii curente

2002

7,327,701.00

4,551,000.00

538,087.00

3,546,000.00

550

Hrana

2003

129,381.00

204,578.00

48,038.00

25,000.00

551

Hrana pentru oameni

200301

9,089.00

22,000.00

600.00

5,000.00

552

Hrana pentru animale

200302

120,292.00

182,578.00

47,438.00

20,000.00

553

Medicamente si materiale sanitare

2004

26,848.00

66,881.00

1,079.00

45,000.00

554

Medicamente

200401

16,882.00

36,881.00

1,079.00

45,000.00

555

Materiale sanitare

200402

0.00

15,000.00

0.00

0.00

556

Dezinfectanti

200404

9,966.00

15,000.00

0.00

0.00

557

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

1,273,163.00

1,645,000.00

146,780.00

2,513,813.00

558

Uniforme si echipamente

200501

0.00

25,000.00

0.00

0.00

559

Alte obiecte de inventar

200530

1,273,163.00

1,620,000.00

146,780.00

2,513,813.00

560

Deplasari, detasari, transferari

2006

10,708.00

17,000.00

0.00

0.00

561

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

10,708.00

17,000.00

0.00

0.00

562

Carti publicatii si materiale documentare

2011

0.00

20,000.00

0.00

0.00

563

Consultanta si epertiza

2012

0.00

50,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

564

Pregătire profesionala

2013

4,970.00

10,000.00

0.00

0.00

565

Protecția muncii

2014

14,683.00

22,500.00

0.00

0.00

566

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

0.00

1,000.00

0.00

0.00

567

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

6,626.00

45,000.00

0.00

0.00

568

Alte cheltuieli

2030

1,402,834.00

2,536,162.00

147,080.00

1,430,000.00

569

Reclama si publicitate

203001

0.00

50,000.00

0.00

0.00

570

Prime de asigurare non-viata

203003

42,374.00

39,800.00

0.00

0.00

571

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1,360,460.00

2,446,362.00

147,080.00

1,430,000.00

572

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

102,175.00

100,000.00

0.00

0.00

573

Despagubiri civile

5917

102,175.00

100,000.00

0.00

0.00

574

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-32,171.00

0.00

0.00

0.00

575

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-32,171.00

0.00

0.00

0.00

576

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-32,171.00

0.00

0.00

0.00

577

700206 Iluminat public si electrificari rurale

700206

5,903,579.00

5,141,000.00

297,933.00

2,566,000.00

578

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

25,370,771.00

25,649,251.00

1,688,516.00

7,556,013.00

579

70025001 Administratia gradinii ZOO

70025001

3,485,943.00

4,137,923.00

130,830.00

700,000.00

580

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

13,152,066.00

11,250,684.00

907,799.00

4,218,425.00

581

70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

70025003

6,438,886.00

6,584,451.00

39,659.00

357,588.00

582

70025004 C.G.C.F.S.E.

70025004

294,892.00

395,163.00

31,183.00

255,000.00

583

70025005 Biroul juridic

70025005

442,475.00

1,015,000.00

111,896.00

1,100,000.00

584

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

1,512,803.00

2,243,530.00

467,149.00

925,000.00

585

70025007 Serviciu investitii

70025007

43,706.00

22,500.00

0.00

0.00

586

7402 Protectia mediului

7402

38,549,188.00

29,317,300.00

7,581,463.00

72,810,000.00

587

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

38,549,188.00

29,317,300.00

7,581,463.00

72,810,000.00

588

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

38,549,188.00

29,257,300.00

7,581,463.00

72,810,000.00

589

Bunuri si servicii

2001

38,311,417.00

24,462,000.00

7,541,702.00

72,580,000.00

590

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

726.00

20,000.00

0.00

0.00

591

Apa, canal, salubritate

200104

38,310,691.00

24,242,000.00

7,541,702.00

52,680,000.00

592

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

0.00

100,000.00

0.00

19,900,000.00

593

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

0.00

100,000.00

0.00

0.00

594

Reparatii curente

2002

0.00

180,000.00

39,761.00

230,000.00

595

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

0.00

130,000.00

0.00

0.00

596

Alte obiecte de inventar

200530

0.00

130,000.00

0.00

0.00

597

Alte cheltuieli

2030

237,771.00

4,485,300.00

0.00

0.00

598

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

237,771.00

4,485,300.00

0.00

0.00

599

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

60,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de Angajament 2021

600

Despăgubiri civile

5917

0.00

60,000.00

0.00

0.00

601

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

38,549,188.00

29,317,300.00

7,581,463.00

72,810,000.00

602

74020501 Salubritate

74020501

38,549,188.00

29,317,300.00

7,581,463.00

72,810,000.00

603

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

317,007.00

945,000.00

0.00

1,521,000.00

604

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

317,007.00

945,000.00

0.00

1,521,000.00

605

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

317,007.00

945,000.00

0.00

1,521,000.00

606

Alte cheltuieli

2030

317,007.00

945,000.00

0.00

1,521,000.00

607

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

317,007.00

945,000.00

0.00

1,521,000.00

608

800201 Actiuni generale economice si comerciale

800201

317,007.00

945,000.00

0.00

1,521,000.00

609

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

317,007.00

945,000.00

0.00

1,521,000.00

610

8402 Transporturi

8402

56,744,778.00

39,761,285.00

10,058,500.00

6,250,000.00

611

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

39,025,053.00

31,261,285.00

10,058,500.00

6,250,000.00

612

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

17,490,568.00

10,545,540.00

3,931,771.00

6,250,000.00

613

Bunuri si servicii

2001

118,752.00

569,540.00

1,164.00

200,000.00

614

Furnituri de birou

200101

0.00

10,000.00

0.00

0.00

615

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

20,415.00

50,000.00

1,164.00

0.00

616

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

98,337.00

509,540.00

0.00

200,000.00

617

Reparatii curente

2002

17,243,842.00

9,639,000.00

3,921,682.00

5,860,000.00

618

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

1,992.00

260,000.00

0.00

190,000.00

619

Alte obiecte de inventar

200530

1,992.00

260,000.00

0.00

190,000.00

620

Alte cheltuieli

2030

125,982.00

77,000.00

8,925.00

0.00

621

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

125,982.00

77,000.00

8,925.00

0.00

622

TITLUL IV SUBVENTII

40

21,534,485.00

20,665,745.00

6,126,729.00

0.00

623

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

21,534,485.00

20,665,745.00

6,126,729.00

0.00

624

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

50,000.00

0.00

0.00

625

Despagubiri civile

5917

0.00

50,000.00

0.00

0.00

626

OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

627

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

628

Rambursari de credite interne

8102

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

629

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

630

840203 Transport rutier

840203

56,744,778.00

39,761,285.00

10,058,500.00

6,250,000.00

631

84020302 Transport în comun

84020302

21,534,485.00

20,665,745.00

6,126,729.00

0.00

632

8402030301 Strazi Directia Tehnica

8402030301

27,094,250.00

12,035,000.00

2,354,093.00

860,000.00

633

8402030302 Strazi ADP

8402030302

8,116,043.00

7,060,540.00

1,577,678.00

5,390,000.00

Institutia: Municipiul Tg-Mures


ANEXA NR. 2


BUGETUL LOCAL

BUGETUL DETALIAT PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2021

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2021

1

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

346,886,656.00

504,570,113.00

26,893,951.00

654,060,013.00

2

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

308,513,034.00

457,202,722.00

23,273,321.00

550,188,013.00

3

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

105,011,601.00

115,775,638.00

0.00

0.00

4

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

99,387,237.00

111,785,567.00

0.00

0.00

5

Salarii de baza

100101

94,076,991.00

92,590,389.00

0.00

0.00

6

Sporuri pentru conditii de munca

100105

210,100.00

204,000.00

0.00

0.00

7

Alte sporuri

100106

210,240.00

185,000.00

0.00

0.00

8

Fond aferent platii cu ora

100111

0.00

13,000,000.00

0.00

0.00

9

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

401,874.00

527,928.00

0.00

0.00

10

Indemnizatii de delegare

100113

1,036.00

23,000.00

0.00

0.00

11

indemnizatii de detasare

100114

141,321.00

163,934.00

0.00

0.00

12

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

188,809.00

200,000.00

0.00

0.00

13

Indemnizatii de masa

100117

4,127,482.00

4,846,316.00

0.00

0.00

14

Alte drepturi salariale in bani

100130

29,384.00

45,000.00

0.00

0.00

15

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

3,421,778.00

1,604,540.00

0.00

0.00

16

Norme de hrana

100202

1,537,578.00

1,604,540.00

0.00

0.00

17

Vouchere de vacanta

100206

1,884,200.00

0.00

0.00

0.00

18

Contributii

1003

2,202,586.00

2,385,531.00

0.00

0.00

19

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

2,202,586.00

2,385,531.00

0.00

0.00

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

116,852,369.00

123,023,088.00

16,449,569.00

118,193,013.00

21

Bunuri si servicii

2001

65,212,256.00

61,402,285.00

9,925,052.00

77,947,200.00

22

Furnituri de birou

200101

293,581.00

407,000.00

34,246.00

7,000.00

23

Materiale pentru curatenie

200102

774,178.00

1,019,000.00

52,763.00

20,000.00

24

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

12,150,310.00

12,506,281.00

169,283.00

0.00

25

Apa, canal, salubritate

200104

40,741,007.00

27,090,000.00

7,810,927.00

52,680,000.00

26

Carburanti si lubrifianti

200105

710,182.00

820,780.00

3,119.00

200,000.00

27

Piese de schimb

200106

101,949.00

187,000.00

2,522.00

0.00

28

Transport

200107

84,235.00

124,000.00

1,246.00

0.00

29

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

1,628,425.00

5,693,000.00

446,094.00

0.00

30

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

1,732,920.00

4,261,600.00

223,379.00

21,070,000.00

31

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

6,995,469.00

9,293,624.00

1,181,473.00

3,970,200.00

32

Reparatii curente

2002

31,559,134.00

21,457,000.00

5,484,750.00

14,258,000.00

33

Hrana

2003

2,776,644.00

1,323,078.00

51,227.00

25,000.00

34

Hrana pentru oameni

200301

2,656,352.00

1,130,500.00

3,789.00

5,000.00

35

Hrana pentru animale

200302

120,292.00

192,578.00

47,438.00

20,000.00

36

Medicamente si materiale sanitare

2004

2,210,175.00

2,122,881.00

8,257.00

505,000.00

37

Medicamente

200401

88,767.00

127,881.00

1,079.00

45,000.00

38

Materiale sanitare

200402

706,039.00

987,000.00

7,178.00

230,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Execuție 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2021

39

Dezinfectanti

200404

1,415,369.00

1,008,000.00

0.00

230,000.00

40

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

3,821,595.00

5,046,600.00

323,463.00

4,770,813.00

41

Uniforme si echipamente

200501

61,805.00

170,000.00

0.00

107,000.00

42

Lenjerie si accesorii de pat

200503

990.00

31,000.00

0.00

0.00

43

Alte obiecte de inventar

200530

3,758,800.00

4,845,600.00

323,463.00

4,663,813.00

44

Deplasari, detasari, transferari

2006

50,932.00

171,000.00

0.00

0.00

45

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

49,133.00

118,000.00

0.00

0.00

46

Deplasari in strainatate

200602

1,799.00

53,000.00

0.00

0.00

47

Materiale de laborator

2009

0.00

7,000.00

0.00

0.00

48

Carti publicatii si materiale documentare

2011

12,714.00

57,000.00

0.00

0.00

49

Consultanta si epertiza

2012

0.00

230,000.00

0.00

100,000.00

50

Pregatire profesionala

2013

63,986.00

313,000.00

1,300.00

100,000.00

51

Protectia muncii

2014

125,351.00

240,500.00

2,012.00

40,000.00

52

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

0.00

1,000.00

0.00

0.00

53

Meteorologie

2021

0.00

1,000.00

0.00

0.00

54

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

0.00

10,000.00

0.00

0.00

55

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

4,480.00

5,000.00

0.00

0.00

56

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

4,480.00

5,000.00

0.00

0.00

57

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

6,626.00

45,000.00

0.00

0.00

58

Alte cheltuieli

2030

11,008,476.00

30,590,744.00

653,508.00

20,447,000.00

59

Reclama si publicitate

203001

399,147.00

512,000.00

33,948.00

500,000.00

60

Protocol si reprezentare

203002

312,560.00

387,000.00

30,929.00

0.00

61

Prime de asigurare non-viata

203003

194,122.00

223,800.00

0.00

0.00

62

Chirii

203004

1,014,893.00

2,147,000.00

237,258.00

1,500,000.00

63

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

9,087,754.00

27,320,944.00

351,373.00

18,447,000.00

64

TITLUL III DOBANZI

30

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

65

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

66

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

67

TITLUL IV SUBVENTII

40

21,848,785.00

20,995,745.00

6,199,248.00

0.00

68

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

21,848,785.00

20,995,745.00

6,199,248.00

0.00

69

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

70

Transferuri curente

5101

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

71

Transferuri catre institutii publice

510101

5,138,933.00

4,778,125.00

0.00

0.00

72

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

73

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21

la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

74

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,973,000.00

2,077,000.00

0.00

0.00

75

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

18,391,863.00

17,088,968.00

115,745.00

0.00

76

Ajutoare sociale

5702

18,391,863.00

17,088,968.00

115,745.00

0.00

77

Ajutoare sociale in numerar

570201

18,214,995.00

16,532,968.00

115,745.00

0.00

78

Ajutoare sociale in natura

570202

171,418.00

456,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Execuție 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2021

79

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

5,450.00

100,000.00

0.00

0.00

80

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

27,444,510.00

149,364,700.00

136,233.00

431,995,000.00

81

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

25,508,049.00

144,772,700.00

136,233.00

429,397,000.00

82

Finantarea nationala

580101

8,224,602.00

24,311,000.00

131,592.00

37,817,000.00

83

Finantarea externa nerambursabila

580102

14,547,871.00

106,562,000.00

4,641.00

213,552,000.00

84

Cheltuieli neeligibile

580103

2,735,576.00

13,899,700.00

0.00

178,028,000.00

85

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

1,936,461.00

4,592,000.00

0.00

2,598,000.00

86

Finantarea nationala

580201

11,767.00

347,000.00

0.00

391,000.00

87

Finantarea externa nerambursabila

580202

1,924,694.00

4,245,000.00

0.00

2,207,000.00

88

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

8,998,346.00

21,599,458.00

372,526.00

0.00

89

Burse

5901

2,481,461.00

11,476,000.00

0.00

0.00

90

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

20,000.00

0.00

0.00

91

Asociatii si fundatii

5911

3,567,080.00

5,325,485.00

114,462.00

0.00

92

Sustinerea cultelor

5912

1,044,469.00

1,139,016.00

1,228.00

0.00

93

Despagubiri civile

5917

102,175.00

210,000.00

0.00

0.00

94

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

1,171,835.00

2,798,957.00

256,836.00

0.00

95

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

631,326.00

630,000.00

0.00

0.00

96

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

22,477,856.00

38,867,391.00

3,620,630.00

103,872,000.00

97

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

22,427,856.00

38,867,391.00

3,620,630.00

103,872,000.00

98

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

22,427,856.00

38,867,391.00

3,620,630.00

103,872,000.00

99

Construcții

710101

17,697,987.00

26,757,888.00

3,381,495.00

68,088,000.00

100

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

2,109,658.00

6,862,968.00

4,467.00

30,449,000.00

101

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

665,362.00

1,293,900.00

234,668.00

365,000.00

102

Alte active fixe

710130

1,954,849.00

3,952,635.00

0.00

4,970,000.00

103

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000.00

0.00

0.00

0.00

104

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000.00

0.00

0.00

0.00

105

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000.00

0.00

0.00

0.00

106

OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

107

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

108

Rambursari de credite interne

8102

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

109

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

17,719,725.00

8,500,000.00

0.00

0.00

110

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-1,823,959.00

0.00

0.00

0.00

111

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-1,823,959.00

0.00

0.00

0.00

112

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-1,344,592.00

0.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2021

113

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-479,367.00

0.00

0.00

0.00

114

51020103 Autoritati executive

51020103

39,746,246.00

56,924,630.00

598,596.00

19,199,000.00

115

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

40,653,211.00

55,563,995.00

352,858.00

18,829,000.00

116

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33,848,756.00

33,669,879.00

0.00

0.00

117

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

32,707,259.00

32,851,390.00

0.00

0.00

118

Salarii de baza

100101

31,317,567.00

31,039,073.00

0.00

0.00

119

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

401,874.00

527,928.00

0.00

0.00

120

Indemnizatii de delegare

100113

996.00

20,000.00

0.00

0.00

121

Indemnizatii de masa

100117

986,822.00

1,264,389.00

0.00

0.00

122

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

413,950.00

0.00

0.00

0.00

123

Vouchere de vacanta

100206

413,950.00

0.00

0.00

0.00

124

Contributii

1003

727,547.00

818,489.00

0.00

0.00

125

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

727,547.00

818,489.00

0.00

0.00

126

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,336,802.00

20,032,116.00

352,858.00

16,231,000.00

127

Bunuri si servicii

2001

1,849,155.00

2,298,000.00

147,479.00

345,000.00

128

Furnituri de birou

200101

61,820.00

100,000.00

11,742.00

0.00

129

Materiale pentru curatenie

200102

55,202.00

55,000.00

0.00

0.00

130

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

291,681.00

300,000.00

9,157.00

0.00

131

Apa, canal, salubritate

200104

22,579.00

23,000.00

4,579.00

0.00

132

Carburanti si lubrifianti

200105

99,980.00

90,000.00

0.00

100,000.00

133

Piese de schimb

200106

3,197.00

15,000.00

0.00

0.00

134

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

762,268.00

760,000.00

58,872.00

0.00

135

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

292,543.00

350,000.00

34,334.00

200,000.00

136

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

259,885.00

605,000.00

28,795.00

45,000.00

137

Reparatii curente

2002

50,000.00

620,000.00

27,855.00

0.00

138

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

25,000.00

0.00

0.00

139

Dezinfectanti

200404

0.00

25,000.00

0.00

0.00

140

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

14,806.00

80,000.00

53,949.00

0.00

141

Alte obiecte de inventar

200530

14,806.00

80,000.00

53,949.00

0.00

142

Deplasari, detasari, transferari

2006

38,350.00

100,000.00

0.00

0.00

143

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

36,986.00

50,000.00

0.00

0.00

144

Deplasari in strainatate

200602

1,364.00

50,000.00

0.00

0.00

145

Carti publicatii si materiale documentare

2011

2,768.00

5,000.00

0.00

0.00

146

Consultanta si epertiza

2012

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

147

Pregatire profesionala

2013

9,064.00

150,000.00

0.00

100,000.00

148

Protectia muncii

2014

51,175.00

80,000.00

2,012.00

40,000.00

149

Alte cheltuieli

2030

4,321,484.00

16,574,116.00

121,563.00

15,646,000.00

150

Reclama si publicitate

203001

399,147.00

456,000.00

33,948.00

500,000.00

151

Prime de asigurare non-viata

203003

28,373.00

30,000.00

0.00

0.00

152

Chirii

203004

2,160.00

53,000.00

540.00

0.00

153

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

3,891,804.00

16,035,116.00

87,075.00

15,146,000.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2021

154

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

0.00

1,412,000.00

0.00

2,598,000.00

155

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

0.00

1,412,000.00

0.00

2,598,000.00

156

Finanțarea naționala

580201

0.00

215,000.00

0.00

391,000.00

157

Finanțarea externa nerambursabila

580202

0.00

1,197,000.00

0.00

2,207,000.00

158

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

467,653.00

450,000.00

0.00

0.00

159

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

467,653.00

450,000.00

0.00

0.00

160

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

251,742.00

1,360,635.00

245,738.00

370,000.00

161

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

251,742.00

1,360,635.00

245,738.00

370,000.00

162

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

251,742.00

1,360,635.00

245,738.00

370,000.00

163

Construcții

710101

185,483.00

255,000.00

245,738.00

0.00

164

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

54,250.00

383,000.00

0.00

200,000.00

165

Alte active fixe

710130

12,009.00

722,635.00

0.00

170,000.00

166

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-1,158,707.00

0.00

0.00

0.00

167

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-1,158,707.00

0.00

0.00

0.00

168

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-1,158,707.00

0.00

0.00

0.00

169

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,627,943.00

3,940,415.00

36,892.00

150,000.00

170

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,613,722.00

3,869,415.00

36,892.00

150,000.00

171

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,466,474.00

3,431,115.00

0.00

0.00

172

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

3,346,521.00

3,355,881.00

0.00

0.00

173

Salarii de baza

100101

3,234,428.00

3,227,671.00

0.00

0.00

174

Indemnizatii de masa

100117

112,093.00

128,210.00

0.00

0.00

175

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

44,950.00

0.00

0.00

0.00

176

Vouchere de vacanta

100206

44,950.00

0.00

0.00

0.00

177

Contributii

1003

75,003.00

75,234.00

0.00

0.00

178

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

75,003.00

75,234.00

0.00

0.00

179

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

147,248.00

438,300.00

36,892.00

150,000.00

180

Bunuri si servicii

2001

112,105.00

410,300.00

28,503.00

150,000.00

181

Furnituri de birou

200101

9,452.00

60,000.00

5,714.00

0.00

182

Materiale pentru curatenie

200102

11,218.00

12,000.00

0.00

0.00

183

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

43,521.00

45,000.00

3,756.00

0.00

184

Apa, canal, salubritate

200104

1,128.00

5,000.00

0.00

0.00

185

Carburanti si lubrifianti

200105

0.00

20,000.00

0.00

0.00

186

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

5,012.00

9,000.00

428.00

0.00

187

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

30,883.00

80,000.00

6,738.00

0.00

188

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

10,891.00

179,300.00

11,867.00

150,000.00

189

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

34,616.00

15,000.00

8,389.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2021

190

Alte obiecte de inventar

200530

34,616.00

15,000.00

8,389.00

0.00

191

Deplasări, detasari, transferari

2006

0.00

5,000.00

0.00

0.00

192

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

0.00

5,000.00

0.00

0.00

193

Carti publicatii si materiale documentare

2011

0.00

2,000.00

0.00

0.00

194

Pregatire profesionala

2013

0.00

3,000.00

0.00

0.00

195

Alte cheltuieli

2030

527.00

3,000.00

0.00

0.00

196

Prime de asigurare non-viata

203003

527.00

3,000.00

0.00

0.00

197

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14,221.00

71,000.00

0.00

0.00

198

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

14,221.00

71,000.00

0.00

0.00

199

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

14,221.00

71,000.00

0.00

0.00

200

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

14,221.00

50,000.00

0.00

0.00

201

Alte active fixe

710130

0.00

21,000.00

0.00

0.00

202

540250 Alte servicii publice generale

540250

93,216.00

85,000.00

49,534.00

0.00

203

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

93,216.00

85,000.00

49,534.00

0.00

204

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

93,216.00

85,000.00

49,534.00

0.00

205

Alte cheltuieli

2030

93,216.00

85,000.00

49,534.00

0.00

206

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

93,216.00

85,000.00

49,534.00

0.00

207

5502 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

2,858,107.00

2,505,000.00

0.00

0.00

208

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

2,858,107.00

2,505,000.00

0.00

0.00

209

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4,480.00

5,000.00

0.00

0.00

210

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

4,480.00

5,000.00

0.00

0.00

211

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

4,480.00

5,000.00

0.00

0.00

212

TITLUL III DOBANZI

30

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

213

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

214

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

2,853,627.00

2,500,000.00

0.00

0.00

215

61020304 Directia Politia Locala

61020304

14,882,119.00

15,214,121.00

49,224.00

137,000.00

216

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

14,882,119.00

15,018,121.00

49,224.00

137,000.00

217

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,327,420.00

14,207,121.00

0.00

0.00

218

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

12,325,818.00

12,315,808.00

0.00

0.00

219

Salarii de baza

100101

12,325,818.00

12,315,808.00

0.00

0.00

220

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

1,731,228.00

1,604,540.00

0.00

0.00

221

Norme de hrana

100202

1,537,578.00

1,604,540.00

0.00

0.00

222

Vouchere de vacanta

100206

193,650.00

0.00

0.00

0.00

223

Contributii

1003

270,374.00

286,773.00

0.00

0.00

224

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

270,374.00

286,773.00

0.00

0.00

225

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

554,699.00

811,000.00

49,224.00

137,000.00

226

Bunuri si servicii

2001

455,257.00

542,000.00

47,582.00

0.00

227

Furnituri de birou

200101

9,232.00

10,000.00

0.00

0.00

228

Materiale pentru curatenie

200102

3,502.00

5,000.00

0.00

0.00

229

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

42,736.00

45,000.00

1,538.00

0.00

230

Apa, canal, salubritate

200104

4,944.00

7,000.00

0.00

0.00

231

Carburanti si lubrifianti

200105

131,293.00

150,000.00

0.00

0.00

232

Piese de schimb

200106

14,992.00

20,000.00

1,000.00

0.00

233

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

122,914.00

150,000.00

21,645.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2021

234

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

81,577.00

100,000.00

15,552.00

0.00

235

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

44,067.00

55,000.00

7,847.00

0.00

236

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

19,144.00

150,000.00

0.00

137,000.00

237

Uniforme si echipamente

200501

13,950.00

100,000.00

0.00

97,000.00

238

Alte obiecte de inventar

200530

5,194.00

50,000.00

0.00

40,000.00

239

Deplasari, detasari, transferari

2006

0.00

5,000.00

0.00

0.00

240

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

0.00

5,000.00

0.00

0.00

241

Pregatire profesionala

2013

0.00

25,000.00

0.00

0.00

242

Protectia muncii

2014

852.00

2,000.00

0.00

0.00

243

Alte cheltuieli

2030

79,446.00

87,000.00

1,642.00

0.00

244

Prime de asigurare non-viata

203003

41,805.00

47,000.00

0.00

0.00

245

Chirii

203004

8,906.00

10,000.00

1,642.00

0.00

246

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

28,735.00

30,000.00

0.00

0.00

247

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

196,000.00

0.00

0.00

248

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

196,000.00

0.00

0.00

249

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

0.00

196,000.00

0.00

0.00

250

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

186,000.00

0.00

0.00

251

Alte active fixe

710130

0.00

10,000.00

0.00

0.00

252

610205 Protecție civila si protectia contra incendiilor

610205

721,793.00

1,023,043.00

3,719.00

810,000.00

253

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

721,793.00

870,043.00

3,719.00

10,000.00

254

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

699,591.00

682,043.00

0.00

0.00

255

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

674,380.00

665,899.00

0.00

0.00

256

Salarii de baza

100101

651,299.00

637,041.00

0.00

0.00

257

Indemnizatii de masa

100117

23,081.00

28,858.00

0.00

0.00

258

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

10,150.00

0.00

0.00

0.00

259

Vouchere de vacanta

100206

10,150.00

0.00

0.00

0.00

260

Contributii

1003

15,061.00

16,144.00

0.00

0.00

261

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

15,061.00

16,144.00

0.00

0.00

262

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

22,202.00

168,000.00

3,719.00

10,000.00

263

Bunuri si servicii

2001

21,614.00

84,000.00

3,719.00

0.00

264

Furnituri de birou

200101

3,071.00

5,000.00

0.00

0.00

265

Materiale pentru curatenie

200102

0.00

1,000.00

0.00

0.00

266

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

586.00

2,000.00

0.00

0.00

267

Apa, canal, salubritate

200104

3,414.00

8,000.00

0.00

0.00

268

Carburanti si lubrifianti

200105

0.00

6,000.00

0.00

0.00

269

Piese de schimb

200106

0.00

4,000.00

0.00

0.00

270

Transport

200107

0.00

2,000.00

0.00

0.00

271

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

10,891.00

20,000.00

1,037.00

0.00

272

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

999.00

17,000.00

1,993.00

0.00

273

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

2,653.00

19,000.00

689.00

0.00

274

Hrana

2003

0.00

50,000.00

0.00

0.00

275

Hrana pentru oameni

200301

0.00

40,000.00

0.00

0.00

276

Hrana pentru animale

200302

0.00

10,000.00

0.00

0.00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Executie 2020

Buget 2021

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Credite de angajament 2021

277

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

1,000.00

0.00

0.00

278

Materiale sanitare

200402

0.00

1,000.00

0.00

0.00

279

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

0.00

14,000.00

0.00

10,000.00

280

Uniforme si echipamente

200501

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

281

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

1,000.00

0.00

0.00

282

Alte obiecte de inventar

200530

0.00

3,000.00

0.00

0.00

283

Deplasari, detasari, transferari

2006

0.00

2,000.00

0.00

0.00

284

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

0.00

2,000.00

0.00

0.00

285

Carti publicatii si materiale documentare

2011

0.00

1,000.00

0.00

0.00

286

Pregatire profesionala

2013

0.00

3,000.00

0.00

0.00

287

Protectia muncii

2014

0.00

1,000.00

0.00

0.00

288

Meteorologie

2021