Hotărârea nr. 49/2021

HCL 49 privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 243 din 29 august 2019 privind avizarea şi aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri,componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Municipale Solide din Judeţul Mureş (SMIDS Mureş),pentru municipiul Târgu Mureş din zona 2 Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 49 din 25 februarie 2021

privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 243 din 29 august 2019 privind avizarea și aprobarea documentațiilor pentru delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru municipiul Târgu Mureș din zona 2 Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr.4892/478/21.01. 2021 a Primarului, precum și avizul comisiilor de specialitate Privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 243 din 29 august 2019 privind avizarea și aprobarea documentațiilor pentru delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru municipiul Târgu Mureș din zona 2 Târgu Mureș,

Având în vedere dispozițiile art.8, alin. (3), lit.”c” și „dA1”, ale art.29 și ale art.30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) - lit.„e”, „h”, „i” și „j”, al Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, art. 17 alin. (1) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor,

Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.18 și 20, precum și ale art.20 coroborat cu cele ale art.21, alin.(1) din Statutul ADI Ecolect Mureș,

În considerarea prevederilor art. 11 din Contractul de asociere încheiat între toate UAT din Județul Mureș,

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. „d”, art. 132 și art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă modificările Anexei 2 la HCL nr. 243 din 29 august 2019 privind avizarea și aprobarea documentațiilor pentru delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru municipiul Târgu Mureș din zona 2 Târgu Mureș și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul municipiului Târgu Mureș să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureș” documentația de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 2 Târgu Mureș, prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica:

  • - Institutiei Prefectului Județului Mureș

  • - Primarului Municipiului Târgu Mureș

  • - Administrației Domeniului Public

  • - Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect” Mureș - care va supune aprobării în AGA, Documentația de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățiile de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 2 Târgu Mureș, prevăzută în Anexa la prezenta.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru“, 1 vot „împotrivă“ și 1 vot „abținere”)

12764729 ROYAL PREMAPTEX SRL

33006212 KOHINOR CONSTRUCTION SRL

33776807 AUMA HANDLEN DEVELOPMENT SRL

37322420 DUOSIM S.R.L.

35182061 UNTARU VLAD - MEDIC REZIDENT ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

24682665 BUNGĂRDEAN G. ANCA-MARIA - TRADUCĂTOR

37370584 MARTON . ADRIEL-SZILÂRD - ASISTENT IN BROKERAJ

31201373 DR.TOMA ÂRON - CABINET MEDICAL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE

33965580 ALBERT CLAUDIU - MEDIC

25922367 SZAVA-KALAMAR E. EMESE - TRADUCĂTOR

33337526 FISH PROIECT MANAGEMENT SRL

33791629 LUPEI CORINA - AVOCAT STAGIAR

26327821 IGNAT CAMELIA MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

15396192 PROMO INTERNATIONAL S.R.L.

26206463 DOXSPEEDSRL

14853423 RAGUZA COMIMPEX S.R.L.

18247799 KREATIV PARTY SERVICE S.R.L.

2525384 NEVO PRODCOM S.R.L.

14002257 BIRHOLZ S.R.L.

3446602 ARCHIPROG S.R.L.

7828583 NELDAREX S.R.L.

12746536 NEOVET S.R.L.

1211480 ANCESTRAL COM S.R.L.

16612189 MED WORK S.R.L.

26596188 ELITE BIO CHAMP SRL

26211966 CERTFONDSRL

9968010 SIEBENBURGERANTIKITATCOM S.R.L.

26609520 RUS MOLDOVAN VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

24072365 HAMACH MANAGEMENT SRL

16444034 G&LROM COMPANY S.R.L.

1271563 MOBOSTE S.R.L.

23852516 ISSSRL

15800273 TAXCONT S.R.L.

12143349 SCOPUS S.R.L.

15193678 GREATLAKES S.R.L.

19205864 Z PLAN S.R.L.

16847886 RENFIELD ROTARY SRL

1215750 ELVO PREȘ COM S.R.L.

26122044 BUDA MELINDA ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

6246382 Q.UARK IMPEX S.R.L.

4275250 CSIFO PROD SERVICE S.R.L.

14544908 CATTUS SRL

26500557 VERES VASILICA ANCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

6667896 TRANSILVANIA MIX TRADE S.R.L.

23142560 AGUANTI S.R.L.

26147804 MOLDOVAN FN IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

23242500 EXIMUS S.R.L.

19908104 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL CHINEZU I. MARIANA

20012220 HENTER IMOLA CLEMENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

26577500 ȘTEFAN GHEORGHE - CABINET AVOCATURĂ

20336499 MUICA T. DORIN - CABINET AVOCATURĂ

30515378 FICZUS S ISTVAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

31969011 NAOTIKA CONCETTO SRL

30871120 MNK HARMONYSRL

34906891 PURAMASRL

27069186 PAP ILONA-AGENTASIGURĂRI

35995307 BAUTECHNIK KNOW-HOW SRL

14394690 STARUINTA S.R.L.

28364249 MOGOȘ MAGDOLNA - AGENT ASIGURĂRI

38409615 D' ARTS&CRAFTS SRL

20002979 BIROU EXPERT CONTABIL NICOARĂ D. DUMITU

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA IF -ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


Târgu Mureș

Jud. ALBA, Orș. Zlatna, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 4, Cod Postai 516100

NU

Târgu Mureș

Jud. ARAD, Mun. Arad, Cal. Timișorii, Nr. 205, Cod Postai 310229

NU

Târgu Mureș

Jud. ARAD, Mun. Arad, Str. Caisului, Nr. 28, Cod Postai 310455

NU

Târgu Mureș

Jud. BIHOR, Mun. Oradea, Str. Aluminei, Nr. 37D, Ap. 12

NU

Târgu Mureș

Jud. BRAȘOV, Mun. Brașov, Str. Viorelelor, Nr. 2,Ap. II, Cod Postai 500372

NU

Târgu Mureș

Jud. BRĂILA, Mun. Brăila, Str. Negoiului, Nr. 5, Bl. A11BIS, Sc. 1, Et. 5, Ap. 17, Cod Postai 810305

NU

Târgu Mureș

Jud. CLUJ, Mun. Turda, Str. Petru Maior, Nr. 57, Cod Postai 401189

NU

Târgu Mureș

Jud. COVASNA, Mun. Sfântu Gheorghe, Str. Șoimului, Nr. 23, Cod Postai 520014

NU

Târgu Mureș

Jud. HARGHITA, Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Denes Lăszlo, Nr. 8, Ap. 1, Cod Postai 530173

NU

Târgu Mureș

Jud. HARGHITA, Mun. Odorheiu Secuiesc, Int. Tineretului, Nr. 5, Ap. 14, Cod Postai 535600

NU

Târgu Mureș

Jud. HARGHITA, Orș. Cristuru Secuiesc, Car. Kossuth Lajos, Bl. B2, Ap. 3, Cod Postai 535400

NU

Târgu Mureș

Jud. HUNEDOARA, Sat. Băcia Corn. Băcia, Nr. 60F, Cod Postai 337040

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 11, Ap. 18

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 25, Ap. 23, Cod Postai 540303

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 27, Ap. 37

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 29, Ap. 10

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 29, Ap. 22, Cod Postai 540336

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 29, Ap. 32, Cod Postai 540336

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 29A, Ap. 8, Cod Postai 540336

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPAtl, Nr. 3, Ap. 22, Cod Postai 540304

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 33, Ap. 40, Cod Postai 540318

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35A, Ap. 4, Cod Postai 540318

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35, Ap. 51, Cod Postai 540318

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35, Ap. 55, Cod Postai 540318

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35, Ap. 63

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35, Sc. A, Ap. 34

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35A, Ap. 12

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35A, Et. II, Ap. 8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 37, Ap. 77, Cod Postai 540296

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 39, Ap. 52

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 43, Ap. 19, Cod Postai 540296

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 43, Ap. 28, Cod Postai 540296

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 43/A, Sc. B,Ap. 3, Cod Postai 540296

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 45, Ap. 1, Cod Postai 540311

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 45, Ap. 1, Cod Postai 540311

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 45, Ap. 34, Cod Postai 540311

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 45A, Ap. 5, Cod Postai 540311

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 47, Ap. 13, Cod Postai 540296

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpati, Nr. 51, Ap. 609

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 51, Ap. 734, Cod Postai 540311

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 53, Ap. 23, Cod Postai 540311

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 53, Sc. B, Ap. 64

11 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 55, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 57, Cod Postai 540311

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 9, Ap. 11, Cod Postai 540303

16 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. BL.53, Ap. 54

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATII, Nr. 29, Ap. 37, Cod Postai 540336

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 1, Ap. 2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 25, Ap. 26, Cod Postai 540303

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 25A, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 27, Sc. B, Et. 1, Ap. 45

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 33, Sc. E, Et. 3, Ap. 94

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 37, Sc. A, Ap. 11

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 39, Sc. A, Et. 6, Ap. 27

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 39, Sc. B, Ap. 55

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 41, Ap. 17

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 41, Sc. D, Et. 1, Ap. 67

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 43, Sc. B, Ap. 41

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 47, Sc. B, Ap. 56, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 51, Ap. 423

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 55, Sc. A, Et. 6, Ap. 27, Cod Postai 540311

NU

39478419 VIDA ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

40507844 CONSTANTIN MARIAN-CRISTINEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27536176 BUDAI CLAUDIA - CABINET MEDICAL DE MEDICINA DE FAMILIE

20010327 LAKO MIRCEA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

27818274 COZMA DAN-VIOREL - MEDIC CHIRURGIE

19931000 GOTCU RADU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

24987201 MURAR M. IOAN - AGENT ASIGURĂRI

28605657 NELUCBNSRL


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


14317417 CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI - CAMERA DE CONTURI A JUDEȚULUI MURI PUB -1NSTITUTII PUBLICE


21029042 OFICIULJUDETEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE MUREȘ PUB -1NSTITUTII PUBLICE


25085703 ASOCIAȚIA GIMNAZIULUI FRIEDRICH SCHILLERTG. MUREȘ                AFJ - ALTE FORME JURIDICE


29853600 ALNEMARLESRL


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


21511431 ȘCOALA GIMNAZIALA "FRIEDRICH SCHILLER" Municipiul TARGU MUREȘ PUB - INSTITUT!! PUBLICE


27067185 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 445


AFJ-ALTE FORME JURIDICE


34407905 HERISANNOSRL

32954353 POP VTAMARA OTILIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36658059 MEDELSANSRL

36632822 ZAVIONATAL MED SRL

19856862 TAMAS LASZLO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

39694811 TOTALPROD PLAST CONSTRUCT S.R.L.

24253701 PROMOTOURSSRL

29234174 MULTCSABAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

39403050 BELLISBIO NATURA S.R.L.

19856048 MATHE MARGIT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

26443419 ZAIT . NATALIA - MEDIC

29422968 ZAIȚ V. VALENTINA -MEDIC SPECIALIST STOMATOLOGIE

34910388 ICLĂNZAN-DEMETER ANNAMĂRIA - MEDIC SPECIALIST

38855030 INOVATION GAZENERGY S.R.L.

19907362 SERBAN GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

35161883 AVRAM ALEXANDRA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

26148419 ZAIȚ V. VIOREL - MEDIC

10787289 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.823 TARGU MUREȘ

34270262 SĂLEGEAN ANDREA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

14870297 ASOCIAȚIA CULTURALA "MAROSSZEK"

25901895 FAZAKAS B ILDIKO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

38962240 GHICA C. MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

MUNCII PFL-PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

34000889 COSTEA-NEDELCU ANDRA-MONICA - MEDIC SPECIALIST OBSTETRICA-GINECO PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE 23090002 ADACONT EXPERT SRL

35326736 CATAUDITCONSULTING SRL

30854099 SERICRAFTSRL

18218599 CHIC ARHITECTURAL DESIGN SRL

38316486 FEKETE ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

11284072 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.267 TARGU MUREȘ

33631148 HAIFA BOGDAN ADNAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

17983754 FUNDAȚIA ROMHANDICARE

32313120 KISSPLASTSRL

40477050 PALL DIGITAL TECH S.R.L.

41381360 DILEAN ANDREI CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

25816285 ALMASI CSABA - AGENT ASIGURĂRI

27642258 NEGREANU CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

33080588 ANGI AGOTA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

4727835 URZICOM IMPEX SRL

36281683 BURLACU EMIL - AGENT DE ASIGURARE

35470013 APOSTOLACHE OCTAVIAN - AGENT DE ASIGURARE

38598620 RĂCZ S. EMESE - MEDIC MEDICINA INTERNA

35708540 LORINCZ IOSIF - AGENT DE ASIGURARE

36076948 LORINCZ CIPRIAN - MEDIC DENTIST

41326552 INTELLIGENT DIGITAL SOLUTIONS S.R.L.

23869950 TARCEA VASILE SORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

326296 STOMADENTSRL

19858901 APOSTOLACHE OCTAVIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 13, Ap. 10

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 1, Ap. 15, Cod Postai 540304

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 1, Ap. 2, Cod Postai 540304

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 11, Ap. 9, Cod Postai 540303

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 13, Ap. 12, Cod Postai 540303

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 13, Ap. 17, Cod Postai 540303

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 13, Ap. 8, Cod Postai 540303

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 13, Ap. 8, Cod Postai 540303

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 17

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 17, Cod Postai 540304

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 23

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 23, Ap. 15

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 23, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 23A, Ap. 9

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 23A, Sc. 1, Et. 1, Ap. 7

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25 A, Sc. B, Ap. 5

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25 B, Et. 2, Ap. 49

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 17, Cod Postai 540303

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 2

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 23, Cod Postai 540303

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 27

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 38

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 42, Cod Postai 540303

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 49

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 49

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 55

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 69

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 77, Cod Postai 540303

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Bl. 25, Sc. B, Ap. 43

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Bl. B, Ap. 49

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Cod Postai 540303

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Et. 3, Ap. 53

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Sc. A, Et. 8, Ap. 35, Cod Postai 540303

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Sc. A, Et. 8, Ap. 35, Cod Postai 540303

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Sc. B, Ap. 43

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25A, Sc. B, Ap. 5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25A, Sc. B, Ap. 6

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25A, Sc. B, Et. 2, Ap. 6

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25B, Ap. 57

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Ap. 17, Cod Postai 540336

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Ap. 21, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Ap. 27, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Ap. 27, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Ap. 54, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Ap. 75, Cod Postai 540336

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Bl. B, Ap. 61, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Et. 9, Ap. 38, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27/A, Ap. 40, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27A, Sc. A, Ap. 6, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 18

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 28, Cod Postai 540336

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 29, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 53, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 78, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 81, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 81, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 83, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Bl. 29, Sc. C, Ap. 44, Cod Postai 540336

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. A, Ap. 1, Cod Postai 540336

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. C, Et. 3, Ap. 53, Cod Postai 540336

NU

NR

MEDIU ANGAJATI - BILANT

2018

7228961 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 229 TARGU MURES

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. D, Cod Postai 540336

NU

18655410 EXPERT ROM SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. E, Ap. 97

0 NU

29586588 ZOLD KATALIN EDIT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. E, Ap. 97, Cod Postal 540336

NU

27634875 CDIT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. E, Ap. 98, Cod Postal 540336

1 NU

36629860 FARKAS RENATA MEDIC DENTIST

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. E, Et. 3, Ap. 94, Cod Postal 540336

NU

38199904 ART DESIGN ZIZIN SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 3, Ap. 31, Cod Postal 540304

0 NU

29599863 ASOCIATIA SOIMI KERECSEN

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 3, Ap. 4, Cod Postal 540304

NU

33624140 BAN CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31 A, Sc. A, Ap. 2

NU

7962894 SOCIETATEA PENTRU CULTURA SI LITERATURA ROMANA IN BUCOVINA

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31 B, Ap. 66, Cod Postal 540318

NU

24502020 BUMBAC HOREA CONSTANTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 16, Cod Postal 540318

NU

39549820 MISTRANS PDG S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 2, Cod Postal 540318

2 NU

29340639 SÎMPĂLEAN DAN-ȘTEFAN - MEDIC DENTIST

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 23, Cod Postal 540318

NU

29611576 ASOCIATIA REGENERACIO EGYESULET

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 25, Cod Postal 540318

NU

24964437 KREATIV PROJECTS S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 25, Cod Postal 540318

0 NU

37606961 MARINBO EVENTS SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 31

NU

20605260 VINCA ILONA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 37, Cod Postal 540318

NU

36138250 VINCA R&A SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 37, Cod Postal 540318

0 NU

34364332 ROXO LOGISTIC SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 47, Cod Postal 540318

1 NU

29514972 TRANS MAC LOGISTIC SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 53, Cod Postal 540318

3 NU

40753393 ADORJANI CONSTRUCT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 64, Cod Postal 540318

NU

13797929 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.304 TARGU MURES

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Cod Postal 540318

NU

37854681 E-SOLUTION 4 PEOPLE SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Cod Postal 540318

2 NU

35511806 DEE IBOICA - AGENT DE ASIGURARE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Et. 2, Ap. 10, Cod Postal 540318

NU

24453505 CIUCHINĂ I. VERONICA - TRADUCATOR

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31/A, Ap. 7, Cod Postal 540318

NU

13172610 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.499 TIRGU MURES

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31/A, Bl. 31/A, Et. II, Ap. 7, Cod Postal 540318

NU

37057863 EMTHORIND SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31A, Ap. 11

1 NU

29659590 CIUCHINA IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31A, Sc. A, Ap. 7

NU

31596583 ASOCIATIA "CLUB SPORTIV A.E.R. & HORSES"

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 100, Cod Postal 540318

NU

28260302 OGREAN LUCIAN PETRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 2, Cod Postal 540318

NU

40181372 TRANSILVANIA AGROSERV S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 2, Cod Postal 540318

1 NU

19931670 COCAN ANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 41, Cod Postal 540318

NU

19931727 COCAN EUGEN NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 41, Cod Postal 540318

NU

32356678 ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR CU HEMIHIPERTROFIE SI LIPOMATOZA

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 49

NU

1199409 HATSCHEK ZOLTAN

PFA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 66, Cod Postal 540318

NU

38171300 STEINERSYSTEMS S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 80, Cod Postal 540318

2 NU

32425328 METART GTL SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Sc. A, Ap. 7, Cod Postal 540318

3 NU

30237816 BALA L CSILLA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Sc. A, Et. IV, Ap. 17, Cod Postal 540318

NU

29869924 VARADI-SZOCS ERZSEBET - CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Sc. B, Ap. 40, Cod Postal 540318

NU

38328707 DENIMUR SPEDITION SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Sc. D, Ap. 63, Cod Postal 540318

1 NU

19910198 VARO FRANCISC ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33/61, Cod Postal 540318

NU

11044355 TELECONSTRUCTIA SA CLUJ-NAPOCA - PUNCT DE LUCRU TARGU MURES

SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 34, Cod Postal 540318

NU

32552771 FRENȚ OVIDIU ALIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35 A, Sc. A, Et. 3, Ap. 10

NU

17850359 FREESPORT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 2, Cod Postal 540318

2 NU

38053266 PETTO MEDIA STUDIOS SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 23, Cod Postal 540318

0 NU

41665133 IMA CONCEPT EUROPE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 28

NU

24905600 IMA CONCEPT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 28, Cod Postal 540318

3 NU

33583130 IMA CONCEPT INVEST SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 28, Cod Postal 540318

1 NU

34697256 IMA CONCEPT SERVICE SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 28, Cod Postal 540318

2 NU

36321109 IMA CONCEPT IMPACT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 28, Cod Postal 540318

2 NU

38097661 IMA CONCEPT SYSTEM SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 28, Cod Postal 540318

1 NU

25718511 KADAR ATTILA ISTVAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 30, Cod Postal 540318

NU

22052876 ASOCIATIA FREESPORT

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 41, Cod Postal 540318

NU

33537265 FARCAȘ N MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 47, Cod Postal 540318

NU

29174277 PROMO RECRUTARE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 51, Cod Postal 540318

2 NU

33451120 MED ARBEIT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 55, Cod Postal 540318

0 NU

32875900 BOTA OANA-LETIȚIA - BIROU DE MEDIATOR

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 65, Cod Postal 540318

NU

10407258 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.223 TIRGU MURES

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Cod Postal 540318

NU

37524144 GS AUTO TAXI SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Sc. A, Ap. 1, Cod Postal 540318

0 NU

41206556 JAKABFFI ENIKO ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Sc. B, Ap. 72, Cod Postal 540318

NU

39259974 GORBAI NOEMI - MEDIC SPECIALIST GASTROENTEROLOGIE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35/A, Sc. B, Ap. 1

NU

31040269 TOKES-FUZESI ATTILA - MEDIC

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35A, Ap. 6, Cod Postal 540318

NU

23293279 MOLDOVAN F. DANIELA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

23939281 TEAMEDIA GRUP S.R.L.

30143940 H&H AUTO GEPA SRL

40542159 ENGLEZA ONLINE S.R.L.

31083685 PROFILAXIS MEDICAL SRL

34125084 NEMEȘ DAN - SPECIALIST CADASTRU, GEODEZIE, CARTOGRAFIE

37739453 VWV REDCLOUD SRL

38265374 MARK SPRINT TRANS SRL

36449702 GEOPROFIL CONCEPT SRL

5961400 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 15TIRGU MUREȘ

15590813 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 492 TARGU MUREȘ

40891558 MONASMART CAR S.R.L.

40181305 FLO IRMMED DIAGNOSTIC S.R.L.

32771062 VIDA ĂRPĂD-OLIVER - MEDIC SPECIALIST UROLOG

34670617 BABIENDROLSRL

40551823 PAPELTRANSLATIONS& CONSULTING S.R.L.

41921258 PETELEI CSABA-ISTVĂN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

30288020 NUTIU-BANCIOV GABRIELA - MEDIC SPECIALIST MEDICINA INTERNA

20008793 ILIET. ELENA-TRADUCĂTOR

5961396 ASOCIAȚIA DE LOCATARI NR. 14TIRGU MUREȘ

39056490 SZOCS EMESE - EXPERT CONTABIL

21506656 GABOR GEORGICĂ - CABINET DE AVOCATURA

13834156 ASOCIAȚIA "CLUB - SI NOI PUTEM REUȘI"

40057367 SKILLED ARTIST S.R.L.

37174626 FARAGAU AURICA LI LIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

33555296 MOGA HORAȚIU OVIDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

3840401 ODETT IMPEX SRL

32766910 SOMLAY MELINDA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

11255875 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.222 CONDOMINIALATARGU MUREȘ

37141823 ORTHO 4 FEET SRL

29932657 SERESS ILDIKO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


25517399 FAGHIURA G GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 25629937 ASOCIAȚIA SOCIETATEA DE MICOLOGIE "MALNASSY LASZLO" FILIALA SOCIET4 AFJ - ALTE FORME JURIDICE 35960775 HURDUGACI EMILIAN-ILIE - EXPERT CONTABIL 33575676 PETROVAN CECILIA - MEDIC PRIMAR CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-FACIALA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE 39380673 BOD-DENT ESTETIC S.R.L.

31146902 STRAT ALEXANDRA-MEDIC

38340336 CHEȚAN MINODORA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

37958240 PMV GO NETWORKS SRL

28303136 MIHEȘAN LAURA - AGENT DE ASIGURĂRI

21576058 PANDOR S.R.L.

35580296 SPARTGARTSRL

41908569 RIAJADRAGONBAU S.R.L.

38673080 DINCĂ F. MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

40542086 GAGYI S ILDIKO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

34054234 BEVTRANS & DRIVE SRL

27137914 CIOBANU P VERONICAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

29281052 ARTKARISSIMA S.R.L.

31240178 GREEN WAVE SYSTEMS SRL

34677593 3D PRINTING SOLUTIONS SRL

32900132 SUTO GABRIELLA - CONTABIL AUTORIZAT

38432804 HAIR EXTENSIONS CSSA S.R.L.

36818354 CABINET MEDICAL-SALINELE ROMAN SRL

20075768 MALNASI ILDIKO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

24269830 SZOCS I. ANIKO - AGENT ASIGURĂRI

22168782 CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE SFÎRLEA ALINA ADELA

10654150 FUNDAȚIA "HELP ELDERY"

13496993 ASOCIAȚIA DIRECTORILOR INSTITUȚIILOR PENTRU VÂRSTNICI

36313912 ASOCIAȚIA PRO CASTELLUM DEGENFELD

7332309 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 12 TARGU MUREȘ

27985329 ANIMAL DREAM VET S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


LOCALITATE SEDIU SOCIAL

DOMICILIU FISCAL

NR MEDIU ANGAJATI -BILANȚ 2018

INACTIV FISCAL

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35A, Ap. 9, Cod Postai 540318

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35A, Sc. B, Ap. 1, Cod Postai 540318

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35B, Ap. 60

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Ap. 29, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Ap. 32, Cod Postai 540296

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Ap. 34, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Ap. 41, Cod Postai 540296

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Ap. 8, Cod Postai 540296

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Ap. 90

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Sc. A, Ap. 16, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Sc. C, Ap. 52, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Sc. C, Et. 2, Ap. 51, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Sc. D, Ap. 62, Cod Postai 540296

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Sc. D, Ap. 72, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Sc. E, Ap. 82

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Sc. E, Ap. 88, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Sc. E, Et. 1, Ap. 87, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37/D, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39 A, Ap. 2, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39, Ap. 16, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39, Ap. 20, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39, Ap. 39

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39, Ap. 47, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39, Ap. 55

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39, Ap. 55, Cod Postai 540296

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39, Ap. 71

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39, Sc. A, Ap. 8, Cod Postai 540296

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39, Sc. B, Ap. 76

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39, Sc. B, Ap. 76, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39/A, Ap. 9, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39A, Sc. B, Ap. 5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 39A, Sc. B, Ap. 8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 10

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 37, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 45, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 46, Cod Postai 540296

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 50, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 53, Cod Postai 540296

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 57, Cod Postai 540296

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 85, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 86

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 88, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 90, Cod Postai 540296

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 91, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 91, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 96, Cod Postai 540296

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Ap. 96, Cod Postai 540296

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Sc. C, Ap. 57, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Sc. E, Ap. 91, Cod Postai 540296

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 41, Sc. E, Et. 4, Ap. 98, Cod Postai 540296

6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43, Ap. 34, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43, Ap. 40, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43, Ap. 41

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43, Ap. 51, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43, Ap. 51, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43, Ap. 68, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43, Et. 1, Ap. 47, Cod Postai 540296

3

NU

33911946 ROMAN D ANAMARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

19912180 SZABO A CSABA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

7146136 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR 22 TARGU MUREȘ

33303159 ASOCIAȚIA "CLUBUL PACIENTILOR CU BOALA PARKINSON"

30197460 IANOȘI A. EDITH-SIMONA - MEDIC

41892721 IAKAB S. NOEMI - MEDIC SPECIALIST MEDICINA INTERNA

38080643 MBI TONI SRL

29415855 SOOS M BARNAÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

38688773 ASOCIAȚIA "LET'S BIKE"

23160302 CSIZMAS KATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

38881072 FANCSALI MELINDA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

18166074 CSVENDING SRL

30234364 CAD MAȘTER SERV SRL

24675331 SKINGRAPH S.R.L.

40618800 PLHRLIGHTWORKS S.R.L.

35698055 ELPRO ASIG SRL

39857382 MOLDOVAN ANDRĂS BELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

35458958 OPREA DANIELA-AGENT DE ASIGURARE

35514900 NATURAL 1000 BUCURII SRL-D

23972024 SZEKELY S ALEXANDRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

25789520 BUTTERFLY SUPPLIES S.R.L.

19907990 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MARC A. LIVIU-AUREL

20518547 TRADUCATORCHIRTEȘA. EVA

38223786 BALOGH KATALIN PFA

27972825 VARO GYULAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

27071003 DREAM INK S.R.L.

22685428 MEDITEHNOSRL

39382003 WAHYUDI ILDIKO-ANDREA AGENT DE ASIGURĂRI

36714612 SANCHEZ MARTINEZ G. RAMONA - ASISTENT IN BROKERAJ

28226670 SARAMISSRL

17873590 ASOCIAȚIA CLUBUL ROTARACTTG. MUREȘ

35045447 TRADEHOUSE NETWORK CONSULTING SRL

27151412 LAZAR BALAZS ANTALÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

35660603 SIMOBIARSRL

14125403 MONARH S.R.L.

35570829 BARTHAT ENIKO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

26301210 NĂSTASE-MELICOVICI G. DOREL - MEDIC

10097548 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 47 TARGU MUREȘ

40665470 VECSEI RAMONA - GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

34561610 VÎLCELEAN LUMINIȚA-MIHAELA - MEDIC SPECIALIST REUMATOLOGIE

26840079 GROSS ANNAMARIA - EXPERT CONTABIL

34407824 BIRO FERENC LEVENTE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

32324978 SASS ZOLTĂN - BIROU DE MEDIATOR

31637284 SZAKĂCS OSZKĂR-BALĂZS - MEDIC

27257660 RAD SILVIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

40497090 TEKLA ARHITECTURA&DESIGN S.R.L.

35474074 CORMSPEED AGENT DE ASIGURARE SRL

19931352 RADU I CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

23168594 NEGRUȚIU I. ADRIANA-JUDIT - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

40709720 SZEKELY A NORBERT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

29032620 GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "RAZA DE SOARE" TG. MUREȘ

31117990 CIOCA IOAN-FLORIN - BIROU DE MEDIATOR

17945556 ASOCIAȚIA "PORTATIVE DOLCE"

20004520 TRADUCĂTOR GOGYĂN Z. ERZSEBET

38097670 ISOLVE REPAIR SRL

41298738 BAKO SZABOLCS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27972795 R& KTECH SRL

35121838 R&KASIG SRL

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA IF -ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PUB-INSTITUȚII PUBLICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


37559789 GRANIT SHOP SRL-D 21151081 ASOCIAȚIA COMISARIATUL PENTRU SOCIETATE CIVILA - FILIALA JUDEȚEANĂ N AFJ - ALTE FORME JURIDICE 33251319 MATHE LI LI A - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43, Et. 2, Ap. 49, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43, Et. 3, Ap. 16, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43, Sc. A, Ap. 7, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43, Sc. B, Ap. 41, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43A, Ap. 11

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43A, Sc. A, Ap. 9

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 43A, Sc. B, Ap. 3

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 44, Sc. D, Et. II, Ap. 71, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Ap. 17

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Ap. 17, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Ap. 25

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Ap. 35, Cod Postai 540311

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Ap. 49

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Ap. 5, Cod Postai 540311

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Ap. 69

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Ap. 70

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Ap. 9

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Ap. 91

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Ap. 91

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Ap. 92, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Sc. A, Et. 1, Ap. 8, Cod Postai 540311

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Sc. B, Et. P, Ap. 21

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Sc. D, Et. 2, Ap. 69

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Sc. E, Ap. 100

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45, Sc. E, Et. III, Ap. 96, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 45A, Ap. 8

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Ap. 28, Cod Postai 540296

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Ap. 42

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Ap. 44

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Ap. 44

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Ap. 54, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Ap. 58

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Ap. 58, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Ap. 61

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Ap. 68, Cod Postai 540296

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Ap. 70

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Bl. 47, Sc. B, Et. 3, Ap. 53, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Sc. A, Ap. 11

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Sc. A, Ap. 19

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Sc. A, Ap. 26

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Sc. A, Et. 7, Ap. 31

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Sc. B, Ap. 60

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Sc. B, Ap. 72

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47, Sc. B, Et. VI, Ap. 65, Cod Postai 540296

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47A, Ap. 8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 47B, Ap. 47

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 49, Sc. A

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 5, Ap. 1, Cod Postai 540304

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 5, Ap. 7, Cod Postai 540304

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 5, Cod Postai 540304

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 117

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 16, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 229

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 230

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 24

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 32

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 32

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 333

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 432, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 604

NU

28810970 VÎLCELEAN G. MARIUS - MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE 32259543 MULTIPROJECT AUTOMATIC SRL

41787971 CSIBI ANITA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

40106630 INDIRAARTTOTAL S.R.L.

25068133 MIHALY A EMESE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

32881588 NOMIS ENGINEERING SRL

7130024 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 53 TARGU MUREȘ

7250250 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 10 TARGU MUREȘ

10199122 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 55 TARGU MUREȘ

12415508 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 343 TARGU MUREȘ

12415516 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.342 TARGU MUREȘ

20009225 BARABAS VIKTOR - CABINET DE AVOCAT

40700887 FLAWLESSSMILE DENTISTRY S.R.L.

35442455 BAGOSI ĂGOTA - MEDIC SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIE

39977923 ALVOOHIM S.R.L.

36558459 COOȘ BRÎNDUȘA-VIORICA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

41267057 FĂRCĂ7AN LAURA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

14338878 CLUBUL SPORTIV "NEKOKAN" TARGU MUREȘ

35817970 CALIANI NICOMED SRL

39574386 LA VAL SENIOR S.R.L.

29472400 CRISTALIN STUDIO S.R.L.

36008455 MOZES HUBA - MEDIC

14124343 YONG FU SRL

40688104 GENASMEFA MED S.R.L.

27878020 PĂNCZEL L. HUBA-AGENT ASIGURĂRI

38863750 DRĂGAN LUCA DORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

34539035 OLTEAN M PETRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27679931 NEW INVESTING SRL

23293384 MOLNAR F. IBOLYA-MATILD - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36478872 ZORILEX BONITOSRL

27367042 ASOCIAȚIA DE REINTEGRARE SOCIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI

25226896 LELE CONS S.R.L.

24675285 VAS ERZSEBET PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

32949845 CLAUDUM EXPERT CONSULTING SRL

19929077 FLOREA DAN CALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

38396582 ASOCIAȚIA TRANSYLVANIAN ORIGINS

39719428 MEDICAL ADVICE EXPERT S.R.L.

35433139 DAWIN CAFFE SRL TG. MUREȘ - PUNCT DE LUCRU

31024158 IRIS WEDDING S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


21029085 ADMINISTRAȚIA NAȚIONALA "APELE ROMANE" - DIRECȚIA APELOR MUREȘ - S PUB - INSTITUT!! PUBLICE 41543845 BAR TRANS OFFICE TOURS S.R.L.

7022570 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 16 TIRGU MUREȘ

37998873 ASOCIAȚIA BUD RISERS

30881816 POP I IOAN AURELÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

27710018 MUREȘ RECYCLING SRL

30923377 RUSU I IOAN DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

20006067 DOCZYI. ILEANA-ANDREA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

31993834 KARDOS NORBERT LEVENTE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

6152245 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 9 TARGU MUREȘ

30614231 MELEG MARTA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

38931847 SZASZ CARMEN-ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

1246250 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 1060 TARGU MUREȘ

20003788 CIOBAENIKO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

40070277 CIOBA HENRIETTA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

10641991 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.950 TARGU MUREȘ

30120580 TROSNAI RODICAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

36331838 PEPI PALI PALACEAN SRL

23334492 DROCSA I. ADRIANA - BIROU EXPERT CONTABIL

35449917 BONDOROI DANIEL CONSULTING S.R.L.

33250887 ACEROMIXSRL

29591703 MY LOGO S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 613

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 614

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 719

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 913

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 913, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Ap. 925

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Et. 9, Ap. 928

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 51, Et. V, Ap. 501

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Ap. 13

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Ap. 16

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Ap. 19

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Ap. 53

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Et. 7, Ap. 30, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. A, Ap. 25

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B, Ap. 42

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B, Ap. 43, Cod Postai 540311

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B, Ap. 71

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55, Ap. 18

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55, Ap. 37

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55, Ap. 4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55, Ap. 43

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55, Ap. 47

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55, Ap. 47, Cod Postai 540311

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55, Ap. 7, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55, Ap. 78

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55, Ap. 80

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55, Ap. 80, Cod Postai 540311

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55, Sc. A, Et. 9, Ap. 39, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55, Sc. B, Ap. 58

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55/25

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55B, Ap. 74

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 55B, Ap. 74

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 57

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 59

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 61, Cod Postai 540311

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 7, Ap. 20, Cod Postai 540304

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 7, Ap. 6, Cod Postai 540304

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 7, Ap. 8, Cod Postai 540304

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 9, Ap. 6, Cod Postai 540303

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. BL.53, Ap. 23, Cod Postai 540311

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 1, Ap. 15, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 1, Ap. 2, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 1, Ap. 6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 1, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 1, Et. 1, Ap. 6, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 11, Ap. 17, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 11, Ap. 20, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun.Târgu Mureș,Aleea CONSTRUCTORILOR, Nr. ll,Ap. 5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 11, Ap. 5, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 13, Ap. 19, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 13, Ap. 3, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 13, Ap. 5, Cod Postai 540113

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 13, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 15, Ap. 12, Cod Postai 540113

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 17, Ap. 17

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 17, Ap. 19, Cod Postai 540113

1 NU

20009365

AMBRUS TIBOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

33445404

MEZEI SANDOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

36067230

SZEP LEONORA MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE LABORATOR

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

26324922

VASS HAJNAL ERZSEBET PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

41201575

FERENCZI IMOLA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

39694862

SARANDRASI TAXI S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

36589153

CROM EXPRESS CURIER SRL-D

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

9964565

MEDENC SERV S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

14484148

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.1144 TARGU MUREȘ

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

34175937

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DE LA ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 TARGU MUREȘ

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

29033065

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 TÂRGU MUREȘ

PUB-INSTITUȚII PUBLICE

1247476

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.898 TARGU MUREȘ

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

1247638

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.899 TARGU MUREȘ

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

1248455

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.949 TARGU MUREȘ

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

5934448

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 214TARGU MUREȘ

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

7042089

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.1118TARGU MUREȘ

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

7280625

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.897 TARGU MUREȘ

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

7332627

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.1120TARGU MUREȘ

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

9592844

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.896 TARGU MUREȘ

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

12736885

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.1005 TARGU MUREȘ (22 DECEMBRIE 1989 NR AFJ - ALTE FORME JURIDICE

39682752

DIGITAL ARCHIVING PARTNERS S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

21584603

BN INTERNATIONAL GROUP SERVICE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

1247484

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.1113 TARGU MUREȘ

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

30395840

MOLNĂRJUDITA-ECATERI NA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

1221530

COMTRANSOVIDIU S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

36103244

VERES COMPUTERS SRL-D

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

20010556

DAN DUMITRU VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

1212001

TEX OPTIM SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

26027760

SANDOR HORATIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

16499501

MEDRESSRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

23193032

MAORI S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

2852165

TOMVAS COMIMPEX S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

1201991

GLEM SERVICE FRANCEAN S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

11087020

MINI FARM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

18847092

YNA MOTORS S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

15674795

DISTRITECH SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

15212494

GHERCOP S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

17260536

IMOLAPHARM SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

15310530

ENDOMED S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

17013641

BIFA S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

12242245

BIOPLANT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

23895223

VAOPETCOM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

10962770

MINIMUM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

10212760

ERGOARTCOMPANY SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

17942800

DAVOSCOMPANY S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

19159636

KANGOO TOURS TRANS SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

3935285

DINA MIXTS.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

16143309

HORATRADING S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

1201029

LIVANA LEASING S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

18644152

NT CONSULTING S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

23230807

D&D STEEL S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

19858375

BIRTON BRIGITTA MATILD PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

8264938

ALAVIANA S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

13744088

FIRST INTERMEDIARY SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

14755808

CABINET DE CONSILIERE SI TERAPIE IN PSIHIATRIE SI PSIHOTERAPIE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

1205802

CRISTAL AUTO S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

2528070

AZEGCOM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

18562125

DRG SOFT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

38775624

L&CPLANTINBOX S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

38789158

FAVOPLAN S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

39366628

DENDRO-PROD DELIVERY S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 17, Ap. 2, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 17, Ap. 4, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 17, Ap. 4, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CONSTRUCTORILOR, Nr. 17, Ap. 6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 3, Ap. 13, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 3, Ap. 13, Cod Postai 540113

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 3, Ap. 20, Cod Postai 540113

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CONSTRUCTORILOR, Nr. 3, Ap. 4, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 3, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 49, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 49, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 5, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 5, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 5, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 5, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 5, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 5, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 5, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 5, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 5, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 5, Cod Postai 540113

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CONSTRUCTORILOR, Nr. 7, Ap. 14, Cod Postai 540113

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 7, Ap. 6, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 7, Ap. 8, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CONSTRUCTORILOR, Nr. 9, Ap. 12, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 9, Ap. 4, Cod Postai 540113

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Constructorilor, Nr. 9, Ap. 5, Cod Postai 540113

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 11, Ap. 17, Cod Postai 540143

68 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 11, Bl. ll,Sc.c,Ap. 16

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 12, Ap. 21, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 16, Ap. 31, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 2, Ap. 16, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 20, Ap. 10

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 20, Ap. 13, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 20, Ap. 18, Cod Postai 540143

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 20, Ap. 8, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 21, Ap. 12, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 22, Ap. 18, Cod Postai 540143

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 24, Ap. 1, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 24, Ap. 11, Cod Postai 540143

5 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 28, Ap. 21, Cod Postai 540143

8 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 28, Ap. 23, Cod Postai 540143

4 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 28, Ap. 27, Cod Postai 540143

12 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 29, Ap. 10

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 29, Ap. 3, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 3, Ap. 6, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 32, Ap. 28, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 32, Ap. 5, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 32, Ap. 9, Cod Postai 540143

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 32, Ap. 9, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 33, Ap. 1, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 34, Ap. 41

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 34, Ap. 5, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 35, Ap. 2, Cod Postai 540143

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 4, Ap. 4, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 5, Ap. 13, Cod Postai 540143

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 8, Ap. 36, Cod Postai 540143

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CORNIȘA, Nr. 8, Ap. 39

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Bl. 23, Ap. 14

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Bl. 23, Ap. 14

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Bl. 23, Ap. 14

1 NU

35413832 SZABO C-l REKA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

39661040 SZALO REKA MĂRIA - TRADUCĂTOR Șl INTERPRET

20077548 BIROU EXPERT CONTABIL STOICA S. ION

32404465 SHADOW GOURMETS SRL

23046252 UNO ENGINEERING S.R.L.

22083589 GALPAL ISTVANÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

18199047 ASOCIAȚIA CULTURALA PLAYGROUND

30253145 BIKEMARESRL

19852070 GALPAL J. EDITH - BIROU EXPERT CONTABIL

36160606 NIMFA EGIPTEANA SRL

29229747 VLINDER PRODUCTION SRL

10740707 FUNDAȚIA "DIABCARE"

25443186 MACARIE GHEORGHE-COSMIN - MEDIC SPECIALIST CARDIOLOGIE

14116952 ARMTECH S.R.L.

35693104 CIUBUCĂ SILVIA - AGENT DE ASIGURĂRI

12150770 ASOCIAȚIA FORUMUL FEMEILOR MUREȘENE

27117607 FERENCZ D. MELINDA - MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE

24990371 ASOCIAȚIA EDUCATIVA DEGETICA

39724122 KONRĂD GERGELY PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

23215076 NEMEȘI. ANNA-MARIA-PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

2609582 ASOC.FAM. "PROMPT"

34970096 NEMEȘ I ANNA-MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

41098691 MAXVELO TIME S.R.L.

33434065 DUMITRU KINDA MĂRTA - MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE

25161797 CASTELLUMBUILD S.R.L.

25696391 KORONKAF. ILLA-MARIA - AGENT ASIGURĂRI

36177128 UNGAR TIMEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27320414 SZALMAN L. KRISZTINA-BORBALA - MEDIC

33462634 DARABANT HORVATH ISTVAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

37701181 DĂVID ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

32173301 TOMOIAGĂ VASILE-LAUREAN - BIROU DE MEDIATOR

29863140 FARKAS-RĂDULYS.SZABOLCS-MEDIC

20849885 MARTON ANDRAS JANOS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

30864360 IRIS APOTHEKE SRL

41104858 FISH4KIDSS.R.L.

28354539 DUMITRASCU RADU ROMEO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

33024740 KUPAS ANNA-MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36948427 KUPĂS JĂNOS-DĂVID MEDIC SPECIALIST OBSTETRICA-GINECOLOGIE

1219638 B.A. VIDEO

4948550 SALIXFARM SRL

37077917 FEKETE IBOLYA ENIKO - MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE

2532713 FUNDAȚIA "MEDICARE"

19854578 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL FINNA S. IUDIT

36258737 4 SEASONS GARDEN SRL

23455176 POTCOAVĂ G. DANIELA-ADRIANA - AGENT MARKETING

20581102 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL ȘTEFĂNESCU I. MIHAI

6031030 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 5TIRGU MUREȘ

6031049 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 4TIRGU MUREȘ

37395040 BALĂZS MĂRTA-KINGA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

14753653 PROSISTEM ELECTRO SRL

11965961 MINOR SZABOLCS OTTO-SUCCESORÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

29804569 MR OTTO TEXTILE SRL

37903458 CATERING & RESTAURANT CONCEPT SRL

25451170 MOLNAR ANDREA-ZSUZSĂNNA - TRADUCĂTOR AUTORIZAT

9116638 ARMIARTUR IMPEX SRL

39997130 LILITHDESIGN FASHION S.R.L.-D.

32474215 COSTIN SEPTIMIU BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

33262466 ASOCIAȚIA "ÎNGERII NU PLÂNG"

37712423 OROSAPORI SRL

35666215 CATINAMURES SRL-D

23233994 HEIDEL I. TAMĂS - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

ASF - ASOCIAȚIE FAMILIALA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Bl. 30, Ap. 43

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. l,Sc. A, Ap. 18

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 10, Ap. 22, Cod Postai 540102

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 10, Ap. 25, Cod Postai 540102

5 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 10, Ap. 31, Cod Postai 540102

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 10, Ap. 33, Cod Postai 540102

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 10, Ap. 43, Cod Postai 540102

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 10, Ap. 6, Cod Postai 540102

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 10, Et. 4, Ap. 18, Cod Postai 540102

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 11, Ap. 1

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 12, Ap. 19, Cod Postai 540102

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 12, Ap. 2, Cod Postai 540102

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 12, Ap. 29

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 12, Ap. 35, Cod Postai 540102

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 12, Ap. 9, Cod Postai 540102

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 12/A, Ap. 28, Cod Postai 540102

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 12A, Ap. 40

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 13, Ap. 20

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 15, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 15, Ap. 15

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 15, Ap. 18

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 15, Et. 3, Ap. 15

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 16, Ap. 22, Cod Postai 540103

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 16, Ap. 32, Cod Postai 540103

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 17, Ap. 15, Cod Postai 540143

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 17, Ap. 5, Cod Postai 540143

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 18, Ap. 21, Cod Postai 540103

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 18, Ap. 25, Cod Postai 540103

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 18, Ap. 4, Cod Postai 540103

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 19, Et. II, Ap. 9, Cod Postai 540104

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 2, Ap. 16, Cod Postai 540102

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 2, Ap. 3, Cod Postai 540102

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 2, Ap. 9, Cod Postai 540102

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 20, Ap. 5, Cod Postai 540103

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 20, Ap. 5, Cod Postai 540103

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 20, Et. 1, Ap. 7, Cod Postai 540103

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 21, Ap. 10

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 21, Ap. 10, Cod Postai 540104

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 21/4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 22, Ap. 18, Cod Postai 540103

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 22, Ap. 4, Cod Postai 540103

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 23, Ap. 1, Cod Postai 540104

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 23, Ap. 1, Cod Postai 540104

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 23, Ap. 14, Cod Postai 540104

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 23, Ap. 15, Cod Postai 540104

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 24, Ap. 2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 24, Ap. 4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 24, Ap. 4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 24, Sc. A, Et. 3, Ap. 16

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 25, Ap. 11

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 27, Ap. 4, Cod Postai 540105

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 27, Ap. 4, Cod Postai 540105

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 27, Ap. 5, Cod Postai 540105

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 28, Ap. 18

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 28, Ap. 2, Cod Postai 540103

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 28, Ap. 24

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 28, Ap. 25

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 28, Ap. 27

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 28, Ap. 27

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 28, Ap. 30

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 28, Ap. 32

NU

NR


MEDIU


COD FISCAL


DENUMIRE


TIP CONTRIBUABIL


LOCALITATE SEDIU SOCIAL


DOMICILIU FISCAL


ANGAJATI


INACTIV


- BILANT


FISCAL


2018

23234000 HEIDEL KATALIN - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 28, Ap. 32

NU

38022715 PETER LEVENTE - MEDIC SPECIALIST NEUROCHIRURGIE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 28, Ap. 37

NU

31260361 SERRAR AUTOMOTIVE SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 28, Ap. 40

0 NU

30215257 VONYIGA GEZA SZABOLCS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 28, Bl. 28, Et. III, Ap. 16

NU

30018166 EDISON HOUSE SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 29, Ap. 13, Cod Postal 540105

0 NU

35744593 PODEANU MEDIMAGE SRL-D

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 29, Ap. 9, Cod Postal 540105

0 NU

16973710 ASOCIATIA MATEMATICA VALYI GYULA

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 3, Ap. 5

NU

23177266 GRUN L. ANDREI - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 3, Sc. B, Ap. 7

NU

33051914 MORARIU MIHAI-RAUL - SPECIALIST ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 30, Ap. 10

NU

28117605 ASOCIATIA BIO APIS

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 30, Ap. 33

NU

20007135 BIROU EXPERT CONTABIL KISS L. ILDIKO

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 30, Ap. 35

NU

36998492 SERIALTHINKERS SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 30, Ap. 38

0 NU

20010602 BIROU EXPERT CONTABIL MOLDOVAN ALINA-SIMONA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 30, Ap. 39

NU

37831360 GGCS TEST&GO SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 30, Ap. 40

0 NU

27930960 SIMMA JOLAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 30, Et. 8, Ap. 33, Cod Postal 540105

NU

41829414 KEEP THEM WHITE DENTAL S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 30, Et. IX, Ap. 40

NU

36957956 COZOS ANCUTA-IOANA MEDIC PRIMAR FIZIOTERAPIE, SPECIALIST REUMATO PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 31, Ap. 15, Cod Postal 540105

NU

38828800 SZABO M E ATTILA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 31, Ap. 3, Cod Postal 540105

NU

30079570 GYARMATI SZONJA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 16

NU

6753270 COMUREXIM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 2, Cod Postal 540106

1 NU

40585338 NEW TREND OFTA S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 20

NU

32176642 DOCZI-KERESZTESI ZOLTAN - MEDIC

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 20, Cod Postal 540102

NU

36733860 SZAKACS KATALIN-ILDIKO ASISTENT IN BROKERAJ

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 25

NU

14493812 STUDIO DE ARHITECTURA ATRIUM INTERNATIONAL SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 27

0 NU

23080254 GYORFI P. CSILLA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 30

NU

33458102 THOMAS HUX TRAVEL SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 30

10 NU

27399796 THOMAS HUX S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 30, Cod Postal 540105

1 NU

41551821 TOMPA ENIKO-SZENDE - FIZIOTERAPEUT

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 36

NU

41298584 HIPREC FUNNEL S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 4

NU

29317989 BOCICOR SEBASTIAN CORNELIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 4, Cod Postal 540106

NU

15456170 LACCIKA SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 43

1 NU

30679290 ASOCIATIA "NAPPALI MENEDEKHELY"

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Ap. 44

NU

22398927 MUNTEANU G. NORA-MARIA - TRADUCATOR

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Et. 7, Ap. 31

NU

35389483 PLATON MIHAIL - AGENT DE ASIGURARI

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 32, Et. V, Ap. 21

NU

32479433 DARE DEVIL SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 33, Ap. 1

1 NU

41234629 TORDAI WORTEXMOB S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 34, Ap. 21

NU

29878205 ALEXANDRESCU ADRIAN - MEDIC

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 34, Ap. 32

NU

37881783 TARA SOX MED SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 34, Ap. 32

NU

39140670 BOJTHE-BEYER KINGA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 34, Ap. 40

NU

29625520 SPOREA V. EUGEN-MIRCEA - EXPERT CONTABIL

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 35, Ap. 11

NU

31490654 RACZ ENGINEERING SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 35, Ap. 14

0 NU

34002022 BECSI JANOS - MEDIC SPECIALIST OBSTETRICA-GINECOLOGIE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 4, Ap. 15, Cod Postal 540102

NU

33043091 ORCHIC STYLE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 5, Ap. 13

0 NU

19909568 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL STOLNICU M. SIMONA-MARIA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 5, Ap. 4

NU

20007950 PODOLEANU G. DOINA-FELICIA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 5, Ap. 4

NU

27824500 DR. PODOLEANU CRISTIAN-GHEORGHE-CĂLIN - CABINET MEDICAL DE CARDI PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 5, Ap. 4

NU

15691613 BESTIMAGE SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 5, Sc. C, Ap. 4

0 NU

40807655 TOMA DANIELA - MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE, CARDIOLOGIE PADIATRICA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 6, Ap. 1, Cod Postal 540102

NU

41367943 FOFIU CRINA-STEFANIA - MEDIC SPECIALIST GASTROENTEROLOGIE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 6, Ap. 9, Cod Postal 540102

NU

35952268 SZATMARI ENIKO-KRISZTINA - MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ INTERNĂ

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 7, Ap. 15

NU

15828070 BIG CITY LIFE SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 7, Ap. 15, Cod Postal 540143

0 NU

39247716 BLEOCA SILVIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 7, Ap. 3

NU

33671789 BLACK HAWK EYES SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 7, Ap. 8

1 NU

27816478 AKLETE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 8, Ap. 35, Cod Postal 540102

2 NU

14919471 ASOCIATIA "CORNISA 8" TARGU MURES

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 8, Ap. 44, Cod Postal 540102

NU

18096424 AKER SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 8, Ap. 9, Cod Postal 540102

1 NU

13665642 FUNDATIA "MIHAI SI IOANA"

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 9, Ap. 15

NU

30335016 TIMAR OVIDIU TRAIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Cornișa, Nr. 9, Ap. 3

NU

38796562 EHEDI ELENA GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Bl. 5, Ap. 11

NU

21627887 PLAY COM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea COVASNA, Bl. 8, Ap. 4, Cod Postal 540504

5 NU

39454290 ASOCIATIA "CLUBUL SPORTIV DANCE ART" TG. MURES - PUNCT DE LUCRU

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 1, Cod Postal 540503

NU

40717447 EXCELLENTDANCINGS.R.L.

35690400 MX DRIVE AUTO SALES SRL-D

19931867 KOCS LUDOVIC PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

14412010 KOEDLA S.R.L.

34876278 ROL AUTOMOBILE S.R.L.

25993538 VARGA MIHAIL-MARIAN - MEDIC

29598833 MED SAN PREST S.R.L.

3935420 KLINTOSCOM S.R.L.

41298746 JENEI EDMONDÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

31036900 MAMUT BUISI NES SOLUTION S.R.L.

13851165 DUDA TRANS SRL

21680201 DUDA LOGISTIK S.R.L.

39123750 TRUȚAAUGUSTINA-MARIAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

40686561 LIPTĂK LORĂNT-SĂNDOR - MEDIC SPECIALIST NEUROCHIRURGIE

32327869 KELEMEN BEATA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

25745419 KUTI S PIROSKA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

14238542 MOLFER S.R.L.

36623964 ASOCIAȚIA BALLET GYM DANCE

41010532 POPA MARIA MARINELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

23474976 KORODI V. EVA - AGENT MARKETING

29270240 KOCSIS MAGDOLNA KATALIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

30319002 KOCSIS MAGDOLNA-KATALIN - TRADUCĂTOR

6031014 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.205 TIRGU MUREȘ

33317685 DEM ETER GY ZOLTAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

5207326 PREFERAL S.R.L.

38425513 ILLES K. SĂNDOR-FERENC - AGENT DE ASIGURARE

41381344 ALPROVA LIVAN S.R.L.

23820450 COMSA MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

1247050 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.931 TARGU MUREȘ

39529342 LAZĂR ADRIAN MIRCEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

41456080 BLAZI ELISABETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

4786378 FUNDAȚIA ECOLOGICA "DIMITRIE CANTEMIR"

1204750 G&G ELECTRO S.R.L.

19582899 CARSGB S.R.L.

28991930 STĂNESCU FABIAN-NICOLA - MEDIC DENTIST

32244860 STĂNESCU NICOLAE - BIROU DE MEDIATOR, EXPERT TEHNIC JUDICIAR

38316419 ELIT EFECT CONSTRUCT SRL

38253361 NCCBTYCHESRL

5284108 TEMEXIM SRL

31327380 SAEVIOSRL

35143747 ASOCIAȚIA NEUMARKT EVENTS

24376410 SERBAN RADU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

27608493 DIALEX CONSULTING S.R.L.

18352824 ARISTERM S.R.L.

28045789 SERVICE CENTRALE TERMICE S.R.L.

27137620 VAJDA G. TAMARA-KATALIN - TRADUCĂTOR

29262204 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI COVASNA NR.737

6668166 MERUTA SERVICE SRL

22295654 TRANSFIDEL S.R.L.

20329815 YGAN SRL

23357470 DOCTOR COMAN D. SIMONA-IULIANA

25136483 TERMOSANITINSTAL S.R.L.

8159134 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI HATEGANA NR.835TARGU MUREȘ

17966672 SIKLODI S.R.L.

18170334 SARA PRODIMPEX SRL

41504196 ROMEGAHUB S.R.L.

16385230 MC LINE SRL

40085553 UMTEH INDCO S.R.L.

10138532 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 1067 TARGU MUREȘ

40085634 CIUNGAN LIVIA ILEANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

34702530 FOX ROUTE SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA IF -ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


LOCALITATE SEDIU SOCIAL

DOMICILIU FISCAL

NR MEDIU ANGAJATI -BILANȚ 2018

INACTIV FISCAL

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 1, Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 10, Ap. 12, Cod Postai 540504

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 10, Ap. 5, Cod Postai 540504

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea COVASNA, Nr. 10, Ap. 5, Cod Postai 540504

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 10, Ap. 7, Cod Postai 540504

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 10, Ap. 9, Cod Postai 540504

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 10, Ap. 9, Cod Postai 540504

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea COVASNA, Nr. 11, Ap. 5, Cod Postai 540503

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 11, Et. 1, Ap. 3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 12, Ap. 2, Cod Postai 540504

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 13, Ap. 12, Cod Postai 540503

40

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 13, Ap. 12, Cod Postai 540503

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 13, Ap. 13, Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 13, Ap. 2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 13, Et. 1, Ap. 5, Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 2, Ap. 2, Cod Postai 540504

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 2, Ap. 4, Cod Postai 540504

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 2, Ap. 7, Cod Postai 540504

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 2, Et. 3, Ap. 9, Cod Postai 540504

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr.3,Ap. 11, Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr.3,Ap. 12, Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr.3,Ap. 12, Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr.3,Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 4, Ap. 1, Cod Postai 540504

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea COVASNA, Nr. 4, Ap. 11, Cod Postai 540504

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 4, Ap. 3, Cod Postai 540504

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 4, Ap. 4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 4, Ap. 9, Cod Postai 540504

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr.4,Cod Postai 540504

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 4, Et. 4, Ap. 12, Cod Postai 540504

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 5, Ap. 6, Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 5, Ap. 8, Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea COVASNA, Nr. 6, Ap. 4, Cod Postai 540504

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea COVASNA, Nr. 6, Ap. 6, Cod Postai 540504

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 7, Ap. 1, Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 7, Ap. 1, Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 7, Ap. 1, Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 8, Ap. 1, Cod Postai 540504

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea COVASNA, Nr. 8, Ap. 5, Cod Postai 540504

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 8, Ap. 6, Cod Postai 540504

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 8, Ap. 7, Cod Postai 540504

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 8, Et. 4, Ap. 15, Cod Postai 540504

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 8, Et. IV, Ap. 15, Cod Postai 540504

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea COVASNA, Nr. 9,Ap. 13

4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr.9,Ap. 13, Cod Postai 540503

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 9, Ap. 3, Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr.9,Cod Postai 540503

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Covasna, Nr. 9, Et. II, Ap. 6, Cod Postai 540503

5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea HAȚEG, Nr. 4, Ap. 8, Cod Postai 540518

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea HAȚEG, Nr. 8, Ap. 12, Cod Postai 540518

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Bl. 2, Et. 3, Ap. 9, Cod Postai 540518

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 10, Ap. 10, Cod Postai 540518

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 10, Ap. 12, Cod Postai 540518

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 10, Ap. 4, Cod Postai 540518

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 10, Ap. 5, Cod Postai 540518

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 10, Ap. 5, Cod Postai 540518

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 12, Ap. 11, Cod Postai 540518

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 12, Ap. 11, Cod Postai 540518

7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 12, Cod Postai 540518

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 14, Ap. 11

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 14, Ap. 3, Cod Postai 540518

3

NU

32840804 CELEST SUN SRL

1246993 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.836 TARGU MUREȘ

24283265 CHIRPAC ANDREEA CODRUTA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

32908632 MANIA FXSRL-D

33954424 CHEȚAN MIHAELA BOGDANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

1256512 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.833 TARGU MUREȘ

25909864 BÎNDILĂ IOAN - AGENT ASIGURĂRI

39136939 A&T DECO SOFT S.R.L.

40637020 SWEET FOOD &GRILL S.R.L.

20360292 YVELSRL

36516518 PARLAGI CONSTRUCTSRL

26242210 AMELIAN SIMONA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

26058456 MĂRGINEAN MANUELA LIGI A PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

40835213 TOTH VERONICA - ASISTENT MEDICAL GENERALIST

26490798 MĂRKOS GYORGY - AGENT ASIGURĂRI

26803828 MĂRKOS GYORGY-MIHAI - AGENT ASIGURĂRI

31135032 KALMAN EDITÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

35529153 VARGA MIHAI IOSIF PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27292527 BEAUTY GYM S.R.L.

36632830 GYU DO BEAUTY SRL

27389628 CASI TRANS S.R.L.

32448194 COCO SHINE BOUTIQ.UE SRL-D

36688483 HORIA . RADU-DOREL - ASISTENT MEDICINA GENERALA SI RADIOLOGIE

32092339 MAFTEI TANIA MONICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

20830831 ELECTROINVESTSRL

12448637 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 386 TARGU MUREȘ

34109607 IURIAN I MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

41246992 VIPER AUTOPARTS S.R.L.

37847129 CIOBAN CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

38245997 PRIVO GENERATION IMOB SRL

28675300 SERVICE HEAT CARE S.R.L.

39209232 MOADCO S.R.L.

31169833 KATONA MARICICA - AGENT DE ASIGURARE

41137006 MĂRGINEAN I. MARCEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

18454050 B&U FAMILY SRL

23276340 POP I. DORINA-DANIELA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

25079531 COMAN SORIN GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

20789848 SZI & OR S.R.L.

27054584 POPA O. OCTAVIAN-COSMIN - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

20011888 MUNTEAN ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

14238640 DEMETER TRANS SRL

11516571 MISCHIATI GROUP SRL

24492539 RUSU GABRIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

19853890 NAGY REKA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

19904510 NAGY TIMEA MAGDALENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

10733793 CONSMONV SERV S.R.L.

18338870 N&BS.R.L.

20007305 KISS IULIANA ETELKA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

19913909 BODALI ISTVAN CSABA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

40181356 FALUVEGI KINGA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

19933116 BURJAN TIMEA ERZSEBET PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

4026950 ORGANIZAȚIA "TENIS CLUB ELITTEN"

29281079 BOGDEXPERTSRL

36454997 PROMETHEUS NSA SRL

40224244 NICOMAX SMART S.R.L.

14107563 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.363-369 TARGU MUREȘ

23211074 CIOBA-MICU A. ALEXANDRINA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36445344 LUNKAKATALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

25506632 REOLAND SRL

14425303 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 26 TARGU MUREȘ

33363770 BARTLUN IMPEX SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 14, Ap. 5, Cod Postai 540518

17 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 16, Ap. 8, Cod Postai 540518

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 2, Ap. 11, Cod Postai 540518

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 2, Ap. 3, Cod Postai 540518

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 2, Et. 3, Ap. 10, Cod Postai 540518

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 4, Ap. 5, Cod Postai 540518

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 6, Ap. 11, Cod Postai 540518

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 6, Ap. 14, Cod Postai 540518

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 8, Ap. 10, Cod Postai 540518

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 8, Ap. 12, Cod Postai 540518

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Hațeg, Nr. 8, Ap. 7, Cod Postai 540518

7 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea ION MIHUT, Nr. 2, Ap. 10

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea ION MIHUT, Nr. 7, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 1, Ap. l,Cod Postai 540275

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 1, Ap. 8, Cod Postai 540275

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 1, Ap. 8, Cod Postai 540275

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 10, Ap. 1, Cod Postai 540275

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun.Târgu Mureș,Aleea Ion Mihuț, Nr. 10,Ap. 11

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 10, Ap. 8, Cod Postai 540275

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 10, Ap. 8, Cod Postai 540275

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 12, Ap. 1, Cod Postai 540275

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 12, Ap. 10, Cod Postai 540275

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 12, Ap. 11, Cod Postai 540275

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 12, Ap. 4, Cod Postai 540275

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 12, Ap. 9, Cod Postai 540275

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 12, Cod Postai 540275

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 2, Et. 1, Ap. 5, Cod Postai 540275

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 4, Ap. 15, Cod Postai 540275

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 4, Ap. 9

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 4, Ap. 9, Cod Postai 540275

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 5, Ap. 2, Cod Postai 540275

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 6, Et. 2, Ap. 6, Cod Postai 540275

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 7, Ap. 3, Cod Postai 540275

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 7, Et. 2, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 7, Et. 4, Ap. 13, Cod Postai 540275

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 8, Ap. 14, Cod Postai 540275

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 8, Ap. 14, Cod Postai 540275

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 8, Ap. 15, Cod Postai 540275

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Ion Mihuț, Nr. 8, Ap. 6, Cod Postai 540275

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea SAVINESTI, Nr. 11, Ap. 4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea SAVINESTI, Nr. 12, Ap. 20, Cod Postai 540166

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea SAVINESTI, Nr. 12, Ap. 22, Cod Postai 540166

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea SAVINESTI, Nr. 14, Ap. 23

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea SAVINESTI, Nr. 2, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea SAVINESTI, Nr. 2, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea SAVINESTI, Nr. 5, Bl. SC.A, Ap. 10

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea SAVINESTI, Nr. 6, Ap. 3, Cod Postai 540172

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea SAVINESTI, Nr. 6, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea SAVINESTI, Nr. 9, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Bl. 10, Sc. B, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Bl. 16, Et. 4, Ap. 30

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 1, Ap. 18, Cod Postai 540172

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 1, Ap. 5

4 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 1, Ap. 5

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 1, Ap. 6

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 1, Ap. 7, Cod Postai 540172

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 10, Ap. 19, Cod Postai 540166

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 10, Ap. 23

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 10, Ap. 27

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 10, Bl. 10, Ap. 19, Cod Postai 540166

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 10, Et. 3, Ap. 23

0 NU

39373641 TERPEZAN MARIUS DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

39775452 BOGYO CSOKI S.R.L.

9361084 VIANO IMPEXSRL

12528264 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.371 TIRGU MUREȘ

36413113 TORDAI CSABA TRAVEL SRL

34974349 GYORGYG IZABELLA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

12528272 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.372 TIRGU MUREȘ

41635604 HAJNALKALAND S.R.L.

35388216 KAMANDALU ART&CRAFT SRL-D

9436730 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.244 TARGU MUREȘ

40848884 BANDI ADRIENN-ORSOLYA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

41305185 CREACTIVITY EVENT SOLUTIONS S.R.L.

33637655 ASOCIAȚIA CREACTIVITY

39116273 SZILĂGYI GEZA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

12528280 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.373 TIRGU MUREȘ

33427114 BANDRABULĂ SILVIA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

35137460 VALICSTRANSSRL

20750392 GHEORGHIȚĂ F. IOAN - LICHIDATOR

26893162 ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE NICOLAE BALCESCU

12547770 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.374TIRGU MUREȘ

26935667 TOMA ELEONORA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

36431861 CSALA KINGAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

38940101 FOGARASI I. ORSOLYA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

37559886 ELLEREVE LINGERIE SRL-D

36533497 TERO VASI LE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

6450004 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.227 TARGU MUREȘ

1196887 ACOLADA COMIMPEX SRL

38070909 EAGLES SPIRIT SRL

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


23276090 DEBRECZENI G. GYONGYVER-GABRIELLA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 23452595 AA INVESTMENT S.R.L.

41462562 PANTI ANDRĂS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

29463950 DEĂK L. IMRE-BARNA - MEDIC ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

35492364 GĂLL ALEXA- AGENT DE ASIGURARE

23276162 PĂL M. ANNA-MELINDA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

6525131 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 228TARGU MUREȘ

31193610 GALSEMPERVIVUM SRL

40395023 POP P ZSUZSĂNNA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

30713626 NOVAPRINT MANAGEMENT SRL

23431339 VERENA GROUP S.R.L.

22258737 MEDTRIO INVEST SRL

1200848 MINICOM S.R.L.

40387136 COSMETIZARE AUTO S.R.L.

25892053 ASOCIAȚIA ACROPOLIS MUREȘ

38024040 TUBOSI MED SRL

16618556 BIT CONTROL SRL

21084730 ASSET CONTROL S.R.L.

32131144 ȘTEFĂNACHE ILEANA-RAMONA - MEDIC

25388693 DEMOSCOPIA SRL

36470720 PAVELEA LUCIAN-VALENTIN MEDIC DENTIST

26433890 ASOCIAȚIA "BOD" EGYESULET

41257029 KPTV MEDIA PROMOTION S.R.L.

28164704 GROSZ ISTVAN - AGENT DE ASIGURĂRI

9632477 FUNDAȚIA AERONAUTICA "AUREL VLAICU"

2850385 ASOCIAȚIA "QVERCUS"

33592030 BRIGI & RAJMI SRL

36353119 PYTELSA TRAVEL SRL

15874289 TIMURAL GROUP S.R.L.

1200945 FUNDAȚIATRANSILVANAALPHA

30660351 ȘTEFAN V CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

38687093 JUNCU ALEXANDRA-ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

37193431 ZSIDO PAULA-SIMONA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 10B, Ap. 25

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 11, Ap. 15

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 11, Ap. 16

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 11, Cod Postai 540166

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 12, Ap. 2

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 12, Bl. 12, Et. 4, Ap. 30

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 12, Cod Postai 540166

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 12, Et. IV, Ap. 29

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 13, Ap. 27

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 13, Ap. 27, Cod Postai 540166

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 13, Ap. 8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 1-3, Bl. 1, Sc. A, Ap. 10

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 1-3, Bl. 1, Sc. A, Et. 2, Ap. 10

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 14, Ap. 10

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 14, Cod Postai 540166

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 16, Ap. 18

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 16, Ap. 27

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 16, Ap. 29

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 16, Ap. 9

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 16, Cod Postai 540166

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 2, Et. 1, Ap. 6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 3, Ap. 19

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 4, Ap. 3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 5, Ap. 19

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 5, Ap. 6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 5, Cod Postai 540172

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 5, Et. 3, Ap. 14, Cod Postai 540172

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 5, Et. P, Ap. 3

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 6, Ap. 10, Cod Postai 540172

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 6, Ap. 12, Cod Postai 540004

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 6, Ap. 20

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 8, Ap. 26, Cod Postai 540099

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 8, Ap. 30

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 8, Ap. 9, Cod Postai 540166

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 8, Cod Postai 540166

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 8, Et. IV, Ap. 30

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 9, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Săvinești, Nr. 9, Ap. 27

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea TÂMPLARILOR, Nr. 1, Ap. 15, Cod Postai 540117

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea TÂMPLARILOR, Nr. 3, Ap. 2, Cod Postai 540117

12 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea TÂMPLARILOR, Nr. 4, Ap. 9, Cod Postai 540117

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 1, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 1, Ap. 7, Cod Postai 540117

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 2, Ap. 14, Cod Postai 540117

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 3, Ap. 10, Cod Postai 540117

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 3, Ap. 10, Cod Postai 540117

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 3, Ap. 19, Cod Postai 540117

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 3, Ap. 3, Cod Postai 540117

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 3, Ap. 7, Cod Postai 540117

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 3, Sc. A, Et. 1, Ap. 8, Cod Postai 540117

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 5, Ap. 16, Cod Postai 540117

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 5, Et. III, Ap. 15, Cod Postai 540117

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 6, Ap. 1, Cod Postai 540117

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 6, Ap. 15, Cod Postai 540117

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Tâmplarilor, Nr. 6, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Bl. 4, Ap. 7, Cod Postai 540517

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea VRANCEA, Nr. 1

10 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 1, Cod Postai 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 1, Cod Postai 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 1, Cod Postai 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 1, Cod Postai 540517

NU

NR

MEDIU ANGAJATI - BILANT


37193466 DEMETER CSILLA-JUDIT CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

19911479 MERUTIU FLORIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

3563270 MARIUS COM IMPEX S.R.L.

23440582 COM TUR S.R.L.

24151159 SELECT CAZINO SRL

30908857 CIUCHINĂ LIANA-MANUELA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

22828641 VODĂ MARCELA - CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL

23288825 RUJA I. ANAMARIA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

4027840 MAMA ANACOM SRL

24297945 T&A MED CONSULTING SRL

36926470 NAGY K. KATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

12701534 FUNDATIA DOVE

35723248 ENDONEFRON SRL

18182746 DIDE SRL

23040020 FERENCZ L. JULIANNA - EXPERT CONTABIL

34888175 BIOCRISLIN SRL

31436841 DAYANIS ALEMAR S.R.L.

8047491 VALGERO CON SRL

32183127 PAIZS-VINCZEFI MAGDOLNA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

34477510 GEPO GAS SRL

36589137 BLUEEYE & BLUELINE SRL

37457762 FABER STEIN HAUS SRL

40438620 CDI FABER ENTERPRISE S.R.L.

23840252 DÂRJAN I. ANDA-VICTORIȚA - AGENT MARKETING

17543230 GIULIA TRADING S.R.L.

19933094 BANDI ANDRAS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

38444973 MEDIA INVEST SOLUTIONS SRL

30267574 BARBU RADU MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

4838043 RENELDA SERVICE S.R.L.

19854179 HATHAZI JOZSEF PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

34390811 HERBETH MIHALY PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

21587480 BOTOG GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

41613347 BOTOG CRISTINA MONICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

2609957 IMPEX BACIU SRL

35660573 ACTUAL VITA 4 LIFE SRL

41241090 TAXI ANDREW TOURS S.R.L.

34315461 BOJAN ELENA SANDA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

1205179 IMPEX ROM ELEN S.R.L.

15844172 MULTI ACTIV IMPEX S.R.L.

10787254 SAVIADORA S.R.L.

6564530 FAKTUM SERVICE S.R.L.

22295603 GEOSPACE S.R.L.

16059055 SZEKELY I ATILA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

16623862 CAR COMSERV S.R.L.

13300026 PART NER S.R.L.

1215555 THERMACUT ROMANIA S.R.L.

23415481 CONSTRUCT CC S.R.L.

1214703 FIN MIXT SERVICE S.R.L.

22173681 ECO KING S.R.L.

11860167 IMOBINVEST S.R.L.

4931842 CREPUSCUL COMSERV S.R.L.

1209782 RUBICOMPRES DEMETER S.R.L.

23869909 DEVA MIRELA CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

15274250 SARACRIS S.R.L.

1207900 DACINT IMPEX S.R.L.

15415251 ORIGO CONTEXPERT S.R.L.

11343985 ORTODENT SERV S.R.L.

4234209 GENERAL IMPEX S.R.L.

8679331 AS TAXI SRL

10283753 ROYAL TOURS SRL

14905859 VENUS TAXI SRL


PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA


2018

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 1, Cod Postai 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 10, Ap. 1, Cod Postai 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 10, Ap. 12, Cod Postal 540517

6 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 10, Ap. 12, Cod Postal 540517

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 10, Ap. 12, Cod Postal 540517

16 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 10, Ap. 3, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 10, Ap. 5, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 10, Ap. 6, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea VRANCEA, Nr. 10, Ap. 6, Cod Postal 540517

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 12, Ap. 1, Cod Postal 540517

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 12, Ap. 14

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 12, Ap. 3, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 12, Ap. 9, Cod Postal 540517

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 14, Ap. 11, Cod Postal 540517

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 14, Ap. 12, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 14, Ap. 13, Cod Postal 540517

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 14, Ap. 14, Cod Postal 540517

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 2, Ap. 1, Cod Postal 540517

4 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 2, Ap. 10

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 2, Ap. 12, Cod Postal 540517

17 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 2, Ap. 2, Cod Postal 540517

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 2, Ap. 6, Cod Postal 540517

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 2, Ap. 6, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 2, Et. 4, Ap. 15, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 4, Ap. 4, Cod Postal 540517

8 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 4, Ap. 8, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 4, Ap. 8, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 4, Et. 4, Ap. 14, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea VRANCEA, Nr. 6, Ap. 12, Cod Postal 540517

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 6, Ap. 14, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 6, Et. II, Ap. 6, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 8, Ap. 12, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 8, Ap. 12, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 8, Ap. 14, Cod Postal 540517

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 8, Ap. 4, Cod Postal 540517

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 8, Ap. 7, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Vrancea, Nr. 8, Et. 2, Ap. 7, Cod Postal 540517

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DEC 1918, Nr. 108, Ap. 13, Cod Postal 540447

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 80, Ap. 3, Cod Postal 540003

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, Bl. 236, Ap. 18, Cod Postal 540509

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 102, Ap. 19

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 106, Ap. 11, Cod Postal 540445

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 110, Ap. 17

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 120, Ap. 1, Cod Postal 540445

4 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 127, Cod Postal 540445

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 127/A, Cod Postal 540445

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 128, Ap. 9, Cod Postal 540445

5 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 130, Ap. 6, Cod Postal 540445

5 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 131

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 134, Ap. 1, Cod Postal 540445

4 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 134, Ap. 19, Cod Postal 540445

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 140, Ap. 4, Cod Postal 540445

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 140, Et. 4, Ap. 17

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 142, Ap. 7, Cod Postal 540445

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 15, Ap. 8, Cod Postal 540061

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 155, Ap. 2, Cod Postal 540445

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 156, Ap. 2, Cod Postal 540445

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 159, Cod Postal 540445

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 161, Cod Postal 540445

5 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 161, Cod Postal 540445

41 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 161, Cod Postal 540445

3 NU


13766647 TITANIC S.R.L.

1217556 CRISTAL SZ.O. SRL

3799507 BANDEANAIMPEX S.R.L.

17300487 CONT CONSULTING S.R.L.

15415286 BINIAN S.R.L.

23739771 CUSTOMZONE S.R.L.

26438897 SZABO Ml SANDOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

10822530 ANDIMARCOM S.R.L.

4619310 BELLADONNA MIXTIMPEX S.R.L.

21659412 ADEXPERTUSSRL

10527220 SUBTRANSCON S.R.L.

14366142 VALDADENTSRL

9743602 SOLENACOM S.R.L.

21614453 SCENTIS S.R.L.

26648678 KIAS TRADING S.R.L.

12538535 RUNSYS S.R.L.

1262646 COMPRES HELIOS IMPEX S.R.L.

8481520 KINGOCOM SRL

18182819 VALCOD S.R.L.

21445583 GNZ AUTO SRL

24242893 ANDREI DORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

15257232 TACHOSERVICE S.R.L.

10976628 PREVENTAMED SRL

2526002 MEZACOM S.R.L.

16059039 CONSISTEM S.R.L.

22598682 LONDONSRL

10905864 PROVISAN SRL

14373867 AUTOPROCOM S.R.L.

9007053 IOVADO PRODCOM S.R.L.

16448036 LOROM SERVICE SRL

29628284 INSOLVSERV SRL

3447535 ROVAS COMIMPEX SRL

12138539 MANPLAST S.R.L.

18239303 BUSINESS INVESTCONSULTING S.R.L.

29644336 LOGIGAN SORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

1197858 LAVINIATIMEX S.R.L.

18247837 WORLD CENTER SRL

16641036 H&H FINANCIAL S.R.L.

1201436 NICOMEXIM SRL

17942789 BARNESSRL

26403023 TIRNAVEAN ANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

23723520 VULC RODICA SIMONA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

15364034 OXANACOM S.R.L.

13625370 VASLEN COM S.R.L.

18745424 PINK COM S.R.L.

15179924 EUROLLY S.R.L.

14329810 LA PETRICA S.R.L.

26116263 GLIGA AURELIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

11640285 MAXABO S.R.L.

19120547 CRISTAL INFO SRL

11261796 DIASAN S.R.L.

3258919 C & D EUROSAN S.R.L.

16256090 EUROMINERVASRL

16685865 INTER TOP S.R.L.

26721027 GALL LEHEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

6593268 SILVICOMEX S.R.L.

18590001 SMARANDA S.R.L.

26226703 RZVTOUR S.R.L.

17332870 SZILILINE SRL

1200910 LADY SALON S.R.L.

26197861 MAILATGOLD S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 Decembrie 1918, Nr. 162, Ap. 9, Cod Postai 540525

4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 180, Cod Postai 540561

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 180, Cod Postai 540561

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 182, Ap. 14, Cod Postai 540561

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 182, Ap. 9, Cod Postai 540561

2

NU

Târgu Mureș

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 185, Ap. 14, Cod Postai 540528

1 Decembrie 1918, Nr. 185, Ap. 32

0

NU

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 187, Ap. 19

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 187, Ap. 20

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 188, Ap. 7

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 188, Ap. 7, Cod Postai 540561

8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 189, Ap. 4, Cod Postai 540528

4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 196, Ap. 25

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 199, Ap. 31

5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr.200,Ap. 31

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 203, Ap. 1, Cod Postai 540530

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 203, Ap. 16, Cod Postai 540530

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 203, Ap. 2, Cod Postai 540530

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 204, Ap. 5

4

NU

Târgu Mureș

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 205, Ap. 11, Cod Postai 540530

1 DECEMBRIE 1918, Nr.205,Ap. 23

7

NU

NU

Târgu Mureș

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 205, Ap. 28, Cod Postai 540530

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 205, Ap. 29, Cod Postai 540530

1

NU

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 205, Ap. 30, Cod Postai 540530

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 206, Ap. 5, Cod Postai 540530

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 207, Ap. 22, Cod Postai 540530

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 209, Ap. 1, Cod Postai 540530

9

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 209, Ap. 33, Cod Postai 540530

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 209, Ap. 5, Cod Postai 540530

23

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 209, Ap. 9, Cod Postai 540530

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr.209, Et. II, Ap. 9

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 210, Ap. 3, Cod Postai 540530

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 211, Ap. 22, Cod Postai 540530

3

NU

Târgu Mureș

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 211, Ap. 6, Cod Postai 540530

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 212, Ap. 19

0

NU

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 213, Ap. 1, Cod Postai 540530

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 213, Ap. 15, Cod Postai 540530

1

NU

Târgu Mureș

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 213, Ap. 25, Cod Postai 540530

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 213, Ap. 32, Cod Postai 540530

0

NU

NU

Târgu Mureș

Târgu Mureș

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 213, Ap. 4, Cod Postai 540530

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 216, Ap. 1

1 DECEMBRIE 1918, Nr.216,Ap. 6

10

NU

NU

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 219, Ap. 20, Cod Postai 540469

0

NU

Târgu Mureș

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 221

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 221, Ap. 10

2

NU

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 221, Ap. 13, Cod Postai 540469

4

NU

Târgu Mureș

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 221, Cod Postai 540469

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 222, Ap. 1

1

NU

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 223, Ap. 1

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 223, Ap. 28, Cod Postai 540469

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 223, Ap. 4, Cod Postai 540469

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 225, Ap. 38, Cod Postai 540469

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 225, Ap. 4, Cod Postai 540469

6

NU

Târgu Mureș

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 226, Ap. 8, Cod Postai 540469

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 229, Ap. 17

1

NU

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 23, Ap. 4, Cod Postai 540061

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 231, Ap. 2, Cod Postai 540469

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 234, Ap. 15

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 235, Ap. 36, Cod Postai 540470

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 235, Ap. 4, Cod Postai 540470

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul

1 DECEMBRIE 1918, Nr. 237, Ap. 17

1

NU

NR

MEDIU ANGAJATI - BILANT


26177023 BOGDAN MIRCEA FLORIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

14953244 WEER SRL

17780440 NOVASERVICE S.R.L.

30108994 MIKI FOOD SRL

26366766 TAKACS EDITH MONA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

15571331 MECANICPLAST S.R.L.

18264668 MEDEEA WEB S.R.L.

11307770 HORIZON S.R.L.

21932848 FL TRANS SPEED S.R.L.

8364732 LOTTO COM S.R.L.

26707278 ALTRIX ELECTRONICS SRL

26754180 ALTRIX ELECTRONICS LTD SRL

14443229 FEAT S.R.L.

15380013 ELI PROT TRANS S.R.L.

18444138 BUCUR RADU DECOR S.R.L.

16160210 ERA CONSULTING S.R.L.

3387697 PLUS AUDIO S.R.L.

18297258 RAGE SOLUTIONS S.R.L.

16844111 ROVALOR S.R.L.

5122190 SARMASANCA TRANS SRL

1221980 IGIENA MURES SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

17813644 ORACLER ADVERTISING S.R.L.

5977457 CONFAUROPAL SERV S.R.L.

9076371 APICOLA SRL

23807167 MEDIA EVENT MANAGEMENT SRL

14177054 LUMINITA IMPEX S.R.L.

1199743 BANCA COOPERATISTA MURESUL TARGU MURES

1202504 COMINFO S.R.L.

16699690 LUCEAFARUL ADI S.R.L.

18422741 GINEMED S.R.L.

16612197 ARLEKINO DESIGN DKJ SRL

6564459 TEKTURA SRL

15436513 ARA ARCHITECTS S.R.L.

15349549 CONSICONT S.R.L.

6839843 OPTOLENS S.R.L.

1221867 ATCOM SOCIETATE COOPERATIVA

26326117 MAIER ALEXANDRU EMILIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

26269488 LEYZA S.R.L.

27909119 MAYO SHOP S.R.L.

6781920 NAUCRATIS S.R.L.

16623927 ZONE CONSULT S.R.L.

29617889 INTERIOR 9 SRL

18418090 CONSTRUCT PROFI SRL

5977430 PROELCOM S.R.L.

1261373 PRISMA SERVCOM IMPEX S.R.L.

23731808 GPT LORA SERVICES SRL

1216127 SALVIA S.R.L.

13349208 ELCOLIM SRL

16823925 SATELIS S.R.L.

14516509 BIGGAME SRL

17974888 S OLIVER SRL

32685271 RUSU VIORICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

13280417 TROVAINSTAL SRL

27042024 SUCIU CARMEN GEORGETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

2852939 SANTINA COMEXIM S.R.L.

1218330 PRODCOMOLIMIMPEX S.R.L.

11401830 LIOMARI S.R.L.

1209375 SILPRESCOM S.R.L.

12960024 PRODSAN SRL

26235680 GRAMA EMIL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

6031138 JUPITER PRODCOM S.R.L.


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA OC1 - ORGANIZATIE COOPERATISTA MESTESUGAREASCA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA OC3 - ORGANIZATIE COOPERATISTA DE CREDIT

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA OC1 - ORGANIZATIE COOPERATISTA MESTESUGAREASCA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA


2018

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 237, Ap. 21

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 239, Ap. 2, Cod Postal 540470

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 243, Ap. 20, Cod Postal 540470

6 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 decembrie 1918, Nr. 243, Ap. 25

9 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 243, Ap. 27

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 25, Ap. 13

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 251, Ap. 12, Cod Postal 540471

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 251, Ap. 32, Cod Postal 540471

6 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 253, Ap. 21, Cod Postal 540471

11 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 255, Ap. 10

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 259, Ap. 2

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 259, Ap. 2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 261, Ap. 2, Cod Postal 540510

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 263, Ap. 2, Cod Postal 540510

7 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 267, Ap. 4, Cod Postal 540510

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 271, Ap. 2

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 273, Ap. 27, Cod Postal 540510

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 275, Ap. 7, Cod Postal 540510

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 29, Ap. 3, Cod Postal 540061

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 297, Cod Postal 540510

42 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 30, Cod Postal 540061

68 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 31, Ap. 4, Cod Postal 540003

15 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 31, Ap. 9, Cod Postal 540003

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 35

6 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 35, Et. V, Ap. 12, Cod Postal 540003

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 37, Ap. 1, Cod Postal 540003

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 39, Cod Postal 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 41, Ap. 14, Cod Postal 540061

8 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 41, Ap. 5

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 43, Ap. 1, Cod Postal 540061

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 43, Ap. 3, Cod Postal 540061

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 45, Ap. 19, Cod Postal 540061

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 45, Ap. 19, Cod Postal 540061

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 45, Ap. 2, Cod Postal 540061

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 49, Cod Postal 540061

11 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 49, Et. I, Cod Postal 540061

10 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 52, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 59, Ap. 23

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 70, Ap. 1

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 70, Ap. 17, Cod Postal 540011

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 70, Ap. 3

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 74, Ap. 15

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 76, Ap. 11

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 80, Ap. 6, Cod Postal 540003

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 89, Cod Postal 540445

27 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 92, Ap. 3, Cod Postal 540445

9 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 94, Ap. 1, Cod Postal 540445

5 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 97, Cod Postal 540445

35 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 98, Ap. 12, Cod Postal 540445

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 98, Ap. 19

18 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 98, Ap. 19, Cod Postal 540445

13 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Bl. 28, Et. IX, Ap. 38

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 11, Ap. 18

26 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 11, Ap. 44

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 11, Bl. A, Ap. 14, Cod Postal 540374

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 11, Bl. T2, Ap. 7, Cod Postal 540374

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 11/A, Ap. 24, Cod Postal 540374

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-DUL 1848, Nr. 11/A, Ap. 27, Cod Postal 540374

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 11B, Ap. 37, Cod Postal 540374

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 11C, Ap. 36

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 11E, Ap. 2

1 NU


NR

MEDIU ANGAJATI - BILANT

2018

34892680 HAJIME AOA SRL-D

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 11E, Ap. 42

0 NU

17710673 BTK S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 11E, Ap. 43, Cod Postal 540374

1 NU

26347764 EROSS MAGDOLNA CECILIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 11E, Et. 10, Ap. 40

NU

13744070 PACIFIC S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 13, Ap. 37, Cod Postal 540429

0 NU

19231847 GAM RO IMPORT EXPORT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 16, Cod Postal 540429

3 NU

39851495 ANGIES ARTISTIC S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 17, Ap. 34

2 NU

15302775 SILVFOREST S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 19, Ap. 23, Cod Postal 540373

4 NU

15909000 VOCEA 9 S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 19, Ap. 6, Cod Postal 540429

1 NU

17078578 INSIME S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 20 A, Ap. 14

NU

7175379 SENIN PRODEXP SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 20/A, Ap. 3, Cod Postal 540429

20 NU

2527628 GAMA PRODCOM SERVICE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 20A, Ap. 11, Cod Postal 540429

1 NU

18217089 CONT EXPERT ACTIV SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 20B, Ap. 9

4 NU

37282644 PROMPT THOPOGRAFY SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 20E, Ap. 7

0 NU

19231804 GLORIOSA S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 21, Ap. 20, Cod Postal 540373

2 NU

7893263 KOVSAN COM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 21, Ap. 36, Cod Postal 540373

0 NU

35779010 111 ZENITH ESTHETIQUE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 22, Ap. 33

1 NU

9964689 OVINEX S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 23, Ap. 1, Cod Postal 540429

NU

6753342 CON DEPAS IMPORT EXPORT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 23, Ap. 17, Cod Postal 540373

6 NU

3447179 MODA SPRINT IMPEX S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 23, Ap. 9, Cod Postal 540373

0 NU

1198381 MARIA PRODCOMIMPEX SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 23B, Ap. 56, Cod Postal 540429

1 NU

20336812 MATYUS GYONGYVER PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 24/41

NU

4102194 TRANS EXPRES S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 25, Ap. 43, Cod Postal 540429

0 NU

12024755 TETA S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 26, Ap. 33

0 NU

37927490 LAVANDERIA BUBBLES TRANSILVANIA SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 26, Ap. 44

0 NU

18803061 ECOGEOCOM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 26, Ap. 9

0 NU

35808875 BESPALETZ GERHARD ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 28, Ap. 15

NU

1197084 U P T S OPAL S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-DUL 1848, Nr. 28, Ap. 32, Cod Postal 540375

2 NU

23795240 ALMONTEXPRESS S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 29, Ap. 1, Cod Postal 540429

NU

22730880 LG LUX S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 29, Ap. 32, Cod Postal 540429

0 NU

37568825 OGLEJA IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 29, Ap. 7

NU

23374292 TRIVAL CONSULT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 30, Ap. 11

1 NU

16492066 UNITY GROUP SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 31, Ap. 24, Cod Postal 540375

0 NU

36031890 SZAKI SOFTWARE COMPANY SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 31, Ap. 34

0 NU

8234996 ELPROCO IMPEX S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 31, Ap. 35, Cod Postal 540375

3 NU

1198110 HYPERBIT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 33, Ap. 44

1 NU

20016281 EMI TOUR&TRAVEL S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 34, Ap. 5

0 NU

17879320 CO EURO DISTRIBUTION S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 35, Ap. 11

1 NU

22854691 SIRIUS S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 37, Ap. 319, Cod Postal 540405

0 NU

14141735 LORAND TRANS S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 38, Ap. 5, Cod Postal 540429

2 NU

14853466 METAPROIECT SOFTWARE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 39, Ap. 20, Cod Postal 540429

0 NU

23193059 FAST WAY S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 39, Ap. 24

7 NU

39334979 PAPP DALMA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 39, Et. 8, Ap. 32

NU

3563904 NAL COM IMPEX S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 40, Ap. 35, Cod Postal 540429

6 NU

17829624 ELITE SPORT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 41, Ap. 15, Cod Postal 540406

NU

2523197 MERIDIAN PROD S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 43, Ap. 10, Cod Postal 540429

2 NU

21739228 BELLE DENTAL SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 43, Ap. 2, Cod Postal 540429

7 NU

22907451 TABLEM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 43, Ap. 27

0 NU

18222107 SONCOM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 44, Ap. 26, Cod Postal 540429

18 NU

26421992 HAJDU V ZSOLT INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 44, Ap. 6

NU

40833670 DUSTER 4WD ADVENTURE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 45, Ap. 33

NU

1198535 FOLCOM PRODIMPEX S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 46, Ap. 11, Cod Postal 540397

1 NU

1214193 IEPURAS LEGUME FRUCTE SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 46, Ap. 29, Cod Postal 540397

4 NU

16976805 BELMAICO SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 47B, Ap. 15

0 NU

16072330 PAN CONSULT CAR S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 47C, Ap. 14, Cod Postal 540406

NU

14411979 COPYTECH SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 50, Ap. 1

0 NU

15706013 WHITE CHILY SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 50, Ap. 14, Cod Postal 540397

0 NU

11197090 PHONEPREST SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 50, Ap. 2

9 NU

16230553 HODIM SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 50, Ap. 25, Cod Postal 540406

9 NU

18520286 HOPTRADE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 50, Ap. 6, Cod Postal 540406

11 NU

1217815 DAN BOMBON S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 52/29, Cod Postal 540406

6 NU

33208580 MARGANDAI JOZSEF PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 53, Ap. 16

NU

2018

17144230 TOPOCAD S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 54, Ap. 34, Cod Postai 540406

0 NU

13413963 ELMOTECH S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 56, Ap. 26, Cod Postai 540398

5 NU

26628301 ILIES C GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 57, Ap. 12

NU

34016516 DENCAR GAL SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 57, Ap. 35

6 NU

35831258 AQUATERM LEV SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 58, Ap. 27

2 NU

13763870 SZABO TRANS COM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 58, Ap. 4, Cod Postal 540421

0 NU

1262107 BUILDER SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-DUL 1848, Nr. 63, Ap. 4, Cod Postal 540421

0 NU

2527920 FLAMINGO ALIMCOMPEX S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 65, Ap. 6, Cod Postal 540422

3 NU

18766206 SEBMAR CONSTRUCT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 69, Ap. 29, Cod Postal 540422

1 NU

32978824 LANȚOS IOAN DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 69, Ap. 5

NU

7280617 ENTINA SERVCOM SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 69, Ap. 9, Cod Postal 540422

3 NU

21050168 BRILLO S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 71, Ap. 33, Cod Postal 540422

0 NU

16261630 ERATONIS SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 71, Ap. 36, Cod Postal 540422

NU

21359229 FLT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 81, Ap. 11, Cod Postal 540386

2 NU

11644970 EXPLORER FARM SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 83, Ap. 13, Cod Postal 540385

5 NU

10000679 ERKA COM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 83, Ap. 2, Cod Postal 540385

1 NU

24786119 ERKO TRADING SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 85, Et. II, Ap. 11

0 NU

18673220 INTERMAX S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1848, Nr. 87, Ap. 5, Cod Postal 540386

0 NU

18490363 DARIS SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 1DEC 1918, Nr. 231, Ap. 12

0 NU

1214177 EURO INVEST SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 22 DEC 1989, Nr. 38-42, Cod Postal 540135

2 NU

6525204 NORDIC COM SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 22 DECEMBRIE 1989, Bl. 1, Ap. 25, Cod Postal 540124

2 NU

2851380 TRIMER COM SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 19, Ap. 2, Cod Postal 540124

1 NU

7360732 SKORPIO COMIMPEX SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 19, Ap. 4, Cod Postal 540124

0 NU

9473347 IFTI COM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 24, Ap. 19, Cod Postal 540124

1 NU

15742741 SERVINSTAL S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 51, Ap. 7, Cod Postal 540124

38 NU

1206158 ADIMEX S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 63, Cod Postal 540124

45 NU

15257240 TRANSYLVANIA ESTATE INVESTMENT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 63, Cod Postal 540124

4 NU

1209030 PREX MOARA CU NOROC M GH S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul 22 DECEMBRIE, Nr. 10, Ap. 12, Cod Postal 540109

0 NU

2523464 DELCOS PRODIMPEX SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul BULEVARDUL PANDURILOR, Nr. 108, Ap. 4, Cod Postal 540485

1 NU

25589395 BUDA LAURENTIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul CUTEZANTEI, Nr. 17, Ap. 7

NU

10097556 PREVENT DENTAL S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul DECEBAL, Nr. 20, Ap. 1, Cod Postal 540248

3 NU

15705972 NICE PROIECT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul Maresal Ion Antonescu, Nr. 9 A, Cod Postal 540089

0 NU

1199174 PHIL COM SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Bl. 2, Ap. 6, Cod Postal 540344

4 NU

16429107 MAGIC PROIECT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Bl. 32, Ap. 8, Cod Postal 540554

0 NU

7893220 CORES ELECTRO S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 1, Bl. SC.A, Ap. 12, Cod Postal 540506

1 NU

15193694 QUALITHERM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 1/A, Ap. 15, Cod Postal 540506

5 NU

11445187 ROBO PRINT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-DUL PANDURILOR, Nr. 100, Ap. 35, Cod Postal 540485

1 NU

21084691 GIV INSTALATII SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 102, Ap. 2, Cod Postal 540485

2 NU

14877520 DANCAR S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 103, Ap. 6

0 NU

10023982 DORU AUTOACTIV IMPEX S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 106, Ap. 2, Cod Postal 540485

20 NU

18254885 DORU TRANSACTIV S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 106, Ap. 2, Cod Postal 540485

2 NU

13986715 PRIMIT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 11, Ap. 11, Cod Postal 540506

2 NU

26211958 TEHNIC EDIL PROJECT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 11, Ap. 9

1 NU

22347494 AXA CADPROJECT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 11, Ap. 9, Cod Postal 540506

NU

7209471 VETEX COM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 113, Cod Postal 540501

6 NU

10354331 SALIX PHARM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 113, Cod Postal 540501

4 NU

16681200 DUMACOM FARM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 114, Ap. 3, Cod Postal 540543

6 NU

17144272 IMPACT CONSULT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 117, Ap. 5, Cod Postal 540501

0 NU

9909412 MOLDEXPERT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 123, Ap. 3, Cod Postal 540501

1 NU

17102790 PROFI BEL IMPEX SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 125, Ap. 5, Cod Postal 540506

NU

1206212 SERV IMPEX COM QUARTZ S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 127, Ap. 12, Cod Postal 540501

3 NU

26609482 RITEA A MARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 133, Ap. 13

NU

13524228 CONIRCOP SERVICE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-DUL PANDURILOR, Nr. 135, Ap. 10, Cod Postal 540501

1 NU

3800334 MOISANA PROD COM S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 135, Ap. 12, Cod Postal 540501

0 NU

14573040 DUO 04 S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 135, Ap. 12, Cod Postal 540501

0 NU

16054716 VALVERA S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 135, Ap. 2, Cod Postal 540501

0 NU

7922490 MODENT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 16, Ap. 2, Cod Postal 540554

4 NU

17816187 ASZ CONS SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 16, Ap. 24

1 NU

17399985 DADATRANS S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 18, Ap. 14, Cod Postal 540554

1 NU

2525139 LAKSHMI PROD S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 19, Ap. 14, Cod Postal 540506

0 NU

21521192 GET INSTAL S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 19, Ap. 8

12 NU

NR


MEDIU


COD FISCAL


DENUMIRE


TIP CONTRIBUABIL


LOCALITATE SEDIU SOCIAL


DOMICILIU FISCAL


ANGAJATI


INACTIV


- BILANT


FISCAL


16431352 RUANDA IMPEXS.R.L.

13240889 DIGITAL DOCUMENT COPIERS SRL

17497797 EXECUTIV S.R.L.

17591912 SBIN S.R.L.

15274314 CONSTERM S.R.L.

2527571 TERMOPLAST IMPEXS.R.L.

16066826 PRESMAN S.R.L.

26303148 KOSZTA DEMETER LENKE KATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

13883140 SPORTEXTRADING S.R.L.

11928661 NARVESSRL

3388625 BETTINA COM S.R.L.

12547657 SIENNE S.R.L.

26186072 COCIRDAN CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

23381907 DEDITOURS S.R.L.

8575268 MURI BENZOILSRL

11206872 MINIBUS TOUR S.R.L.

26472678 SABĂU ANDREEA MARIAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

16215391 ANDRALEX S.R.L.

26336528 POGACEAN GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

14011638 TESOK S.R.L.

16665663 TADIO CONSTRUCT S.R.L.

13226450 PROPC S.R.L.

22380393 NUNILUS S.R.L.

1214223 IMPEXELIODOR COM S.R.L.

9834263 AMERICAN TIPO BUSINESS S.R.L.

16094060 ANA EXPERT CONSULTING SRL

11280208 PRESSING S.R.L.

26011453 DORDEA I NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

1220420 ELKRASRL

17850405 TRANSTEAM S.R.L.

4786319 MARI CRISTI COM SERV SRL

12665768 PRESEXPERT SRL

11640277 ICHTIOSRL

6416169 VAFEX S.R.L.

14953163 PANDUR S.R.L.

15409446 PREST COM INSTAL S.R.L.

22491600 JINMI COM S.R.L.

9605324 CAMARIS FINANCE SRL

10817282 SANDILOTSRL

16976775 CONTACTIV S.R.L.

25574874 NYESTE IOAN CRISTIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

1204696 SASANDA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

ASF - ASOCIAȚIE FAMILIALA


1209715 ASOC.FAM. TRUTIA MATILDA 13982136 SC "ECHINO" SRL DANES - PUNCT DE LUCRU TARGU MUREȘ (STATIA DE BENZI SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

23263413 CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL TOGĂNEL I. ELENA                PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

27973111 MAN & MAN SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE PSIHOLOGIE            AFJ - ALTE FORME JURIDICE

39562160 SUCIU TEODORA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ                         PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE 15353469 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 130TARGU MUREȘ

26985223 MOISIN FLOARE-ANA - AGENT ASIGURĂRI

29555115 ASOCIAȚIA ZOUM

24120454 MAIER ROMEO TUDOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

23134028 GĂLĂȚAN D. DELIA-ELENA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

1208930 INCZE EDIT ELISABETA "PRIMOLA"

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


19856536 MATEI DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 33363223 BODO ANNAMARIA - MEDIC PRIMAR DIABET ZAHARAT. NUTRIȚIE SI BOLI ME PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

13646284 SINDICATUL LIBER AL SALARIATILOR C.E.C.

2523596 CEC BANK S.A.BUCURESTI SUCURSALATARGU MUREȘ

37680895 CLSGRUPSRL

35459040 TURCU CODRUȚA - AGENT DE ASIGURĂRI

23263430 CAPUSI IOAN CRISTIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

39423065 GREMI'S WORLD S.R.L.

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. IC, Ap. 10, Cod Postai 540506

4 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 1D, Ap. 6, Cod Postai 540506

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 20, Ap. 14, Cod Postai 540554

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul pandurilor, Nr. 26, Ap. 14

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 28, Ap. 18

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 29, Ap. 2, Cod Postai 540506

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 33, Ap. 15, Cod Postai 540506

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 4, Ap. 5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 43, Ap. 9, Cod Postai 540506

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 45, Ap. 12, Cod Postai 540506

8 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 47, Ap. 13, Cod Postai 540505

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 47, Ap. 4, Cod Postai 540505

4 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul Pandurilor, Nr. 47, Ap. 8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 51, Ap. 9, Cod Postai 540505

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 53/A

32 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-DUL PANDURILOR, Nr. 6, Ap. 5, Cod Postai 540344

32 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 62, Ap. 17

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 62, Ap. 2, Cod Postai 540505

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 62, Ap. 36

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 7, Ap. 5, Cod Postai 540506

20 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 70, Ap. 13, Cod Postai 540487

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 70, Ap. 3, Cod Postai 540487

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 71, Ap. 14, Cod Postai 540505

10 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 72, Ap. 22, Cod Postai 540487

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 72, Ap. 9, Cod Postai 540487

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 73, Ap. 3, Cod Postai 540505

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul Pandurilor, Nr. 75, Ap. 9, Cod Postai 540505

5 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 77, Ap. 2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 78, Ap. 2, Cod Postai 540487

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 81, Ap. 8, Cod Postai 540502

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 82, Ap. 13, Cod Postai 540487

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 82, Ap. 17, Cod Postai 540487

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 82, Ap. 2, Cod Postai 540487

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 84, Ap. 11, Cod Postai 540487

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 85, Ap. 1, Cod Postai 540502

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 88, Ap. 1, Cod Postai 540487

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 90, Ap. 7, Cod Postai 540487

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 91, Ap. 2, Cod Postai 540502

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 92, Ap. 9, Cod Postai 540487

5 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul PANDURILOR, Nr. 97, Ap. 1, Cod Postai 540502

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, B-dul VICTOR BABES, Nr. 8, Ap. 6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Bl. 13, Et. 1, Ap. 2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Bl. 19, Ap. 4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Bl. 205, Ap. 38

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Bl. 226, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Bl. 237, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Bl. 263, Et. IV, Ap. 15, Cod Postai 540150

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Bl. 271, Et. 4, Ap. 19

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Bl. 70, Ap. 6, Cod Postai 540011

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Bl. 8, Ap. 3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. l,Ap. 13, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Ap. 9, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 100, Ap. 15, Cod Postai 540447

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 100, Ap. 17, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 100, Ap. 18, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 102, Ap. 14

1 NU

19299486 ATSC MASIMO S.R.L.

33911938 HYRALHERBSRL

27279846 PROJECT LINE S.R.L.

21506672 SZOVERFI E. KLARA-BIROU EXPERT CONTABIL

1207668 HAREXSRL

39136955 SALONUL LUX S.R.L.

34847485 BOTOS B HAINALKA ZITA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

35706972 BOTOȘ I ANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

19911649 GYORI BARNA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

17620910 YOSHIMURASRL

40653009 SEBASTIALIN S.R.L.

40260590 OGNEAN M ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

40747014 OGNEAN ANDRADABIANCAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

14573008 EURINTIM SRL

25656079 EVI WHITE HOUSE SRL

38555980 TEIANU SONIA - SPORTIV PROFESIONIST VOLEI

32000890 HAȚEGAN LIVIU IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

9028315 SINDICATUL REDACȚIONAL DIN STUDIOUL DE RADIO TARGU MUREȘ

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE


1209316 SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE - STUDIOUL TERI

41451547 OCUFIZMED S.R.L.

20004392 BIROU CONTABIL AUTORIZAT GALIȘ L. IBOLYA

26905585 GALIȘ ROBERT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

8659040 PROSAT SERVICE SRL

16864631 FIREFLY MEDIA SRL

18877735 AUTO RENTALSRL

19855123 CABINET STOMATOLOGIC KIS I. ROZĂLIA

19855131 CABINET STOMATOLOGIC ACS F. VASILE

6117906 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 74 TARGU MUREȘ

37864340 DMCLOOKSRL

31774990 MARIAN DES EXPRESS SRL

26590126 DURA G. GEORGE CĂTĂLIN - AVOCAT STAGIAR

26758360 LEUCEA V. ALINA ELENA - AVOCAT STAGIAR

32212931 MALIELENA CONSULT SRL

13706491 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 395TARGU MUREȘ

13733364 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 401 TARGU MUREȘ

13737889 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 394TARGU MUREȘ

13737897 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 397 TARGU MUREȘ

13737927 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 393 TARGU MUREȘ

13737935 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 402 TARGU MUREȘ

13737943 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 398TARGU MUREȘ

13737960 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 533 TARGU MUREȘ

13737978 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 399 TARGU MUREȘ

13737986 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 396 TARGU MUREȘ

21464488 CABINET AVOCATURĂ LEPEDEANU S. NECULAI

26758387 IRIMIAS I. ERIKA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

15436564 OPTOMEDSRL

18700511 KLAMERATRADESRL

32574192 OMY PLUS MED SRL

34619363 KARMEDOFTA SRL

27431404 GALCONTEX S.R.L.

39302993 TRAȘCĂ DOINA-CRISTINA - TRADUCĂTOR

37992773 PATRIA BANK S.A. BUCUREȘTI - PUNCT DE LUCRU - AGENȚIA


. DE RADK SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

MUREȘ 1 SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI


20411973 PALFI C. ELENA-BIANCA - CABINET STOMATOLOGIC

17120605 MARIACOLLECTION SRL

41062426 EVOLUT CONTA S.R.L.

22218902 ANTAL HAJNALKA - CABINET MEDICAL DE MEDICINA DENTARA

30156428 CSABYSICSRL

16513533 STARGLOW S.R.L.

39471364 FAMLAK ACTIVE S.R.L.

20005860 CABINET AVOCATURĂ POP H. ANCA-IOANA

13126966 NAGYILONA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 102, Ap. 9, Cod Postai 540447

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 102, Ap. 9, Cod Postai 540447

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 104, Ap. 13, Cod Postai 540447

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 104, Ap. 14, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 104, Ap. 2, Cod Postai 540447

40 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 104, Ap. 4, Cod Postai 540447

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 106, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 106, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 106, Ap. 12, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 106, Ap. 14, Cod Postai 540447

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 106, Ap. 2, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 106, Ap. 5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 106, Ap. 5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 107, Cod Postai 540445

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 108, Ap. 1, Cod Postai 540447

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 108, Ap. 16, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 108, Ap. 18, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 109, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 109, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11-13

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11, Ap. 2, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11, Ap. 3, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11, Ap. 3, Cod Postai 540061

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11, Ap. 8, Cod Postai 540061

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11, Ap. 8, Cod Postai 540061

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Ap. 1, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Ap. 1, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Ap. 10, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Ap. 11

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Ap. 11, Cod Postai 540447

4 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Ap. 13

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Ap. 13

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Ap. 2, Cod Postai 540447

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 110, Et. III, Ap. 13, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11-13

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11-13

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11-13

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11-13

5 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11-13

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11-13, Bl. 11, Ap. 3, Cod Postai 540061

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11-13, Bl. 13, Ap. 10

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 11-13, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 112, Ap. 2, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 112, Ap. 3, Cod Postai 540447

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 114, Ap. 13, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 114, Ap. 3, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 114, Et.l,Ap. 6, Cod Postai 540447

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 115, Ap. 1, Cod Postai 540445

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 116, Ap. 11

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 116, Ap. 19, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 116, Ap. 6, Cod Postai 540447

NU

20006156 NAGY ILONA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

30599603 NAGY EMESE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

40761531 CONTACTORY STUDIO S.R.L.

31962900 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV BLACK DIAMOND FIGHT

1200562 M.T.S.-COMPANYSRL

30002267 MIHĂILESCU A DAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

30956439 A-SHUTTLE MUREȘ SRL

18490380 MIHNEATRANSSRL

34066123 STAR 15 AURAL SRL

36374456 CORAL ȘTEFANA TRANS SRL-D

38665893 HĂDĂRĂU CLAUDIU DAN DIRIGINTE DE ȘANTIER

28922159 BALAZS-CSIKI MARIA-TONICA - AGENT ASIGURĂRI

35779060 ILIESCU COSMA LI LIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27113567 ȘTEFĂNESCU OANA-LAURA - TRADUCĂTOR

19909258 ANDRUS LETITIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

35098891 MYDENT STUDIO S.R.L.

40835680 GLIGA ALINA MARIA - MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE

38118063 D&A ASCENDANTSRL

20077025 DOSAANNA MARIAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

24477717 BĂRDĂȘAN N. CARMEN - PERSOANĂ FIZICĂ

6152407 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 75TARGU MUREȘ

38378047 DANCIU MĂDĂLIN ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

38812307 MOGA DUMITRU ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

39053183 REPEDE SABINA ILEANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

7332449 BOBITA PRODCOM SRL

37881759 EMZSOLEX SRL-D

14311295 ASOCIAȚIA "CLUBUL SPORTIVTIGER-BUDO"

14905794 ZENTRO SRL

16945159 EURODENTSRL

31383330 HAINE XXXXL SRL

3799086 VIDEO KLIPPSRL

29115890 FINANCIAL EXPERT CONT SRL

41817592 MOZESEZOTERIA S.R.L.

25585750 RAITA D. ANAMARIA - TRADUCĂTOR

33882867 JAKAB ESZTER PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36399221 LUCNIS DISTRIBUTION SRL-D

33427106 POP MARIOARA MARCELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

39990280 FAREL DSL S.R.L.

30090501 ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE SI OVINE DIN SAUSA

33348401 LANȚOȘALINATALIDA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

8535948 BALOGJ ROZALIAÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

32523415 GXT PREMIUM TRANS SRL

36268897 ANDRE MARIA LACRIMA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

40688074 NAMIDA STUDIO S.R.L.

31410256 GR8EVENTS CONSULTING SRL

23203268 CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL TAVASZI G. EMESE-IBOLYA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

IF -ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


21499656 TIMAR ROZALIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 21485243 C.N. LOTERIA ROMANA S.A. BUCUREȘTI - PUNCT DE LUCRU JUDEȚEAN MUREȘ SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

26090805 CONSULTGUARDMBSRL


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

32456839 CARICRIS DAR TRANS SRL

40472142 FLOREA DANIELA - AGENT DE ASIGURARE

30718658 MOLDOVAN A LENUȚA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

30454491 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV LGS

34173480 SABĂU NICOLAE-EMIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27840298 MOLDOVAN I. VOICHIȚA - AGENT ASIGURARE

41728185 LUKĂCS Al ANDREA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

30109124 WEYTRADESRL

36951155 MOLDOVAN lONUz TEODOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

31008799 SUCIU FLORIN CLAUDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

41186939 MOBIL CONSTRUCT BONUS S.R.L.

39973956 DR. NĂDĂȘAN CARMEN - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL - N

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

INTERh PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 116, Ap. 6, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 116, Ap. 6, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 116, Ap. 6, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 116, Et. III, Ap. 13, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 116, in garajul nr.4. Cod Postai 540447

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 118, Ap. 11, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 118, Ap. 2

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 118, Ap. 6, Cod Postai 540447

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 120, Ap. 10

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 120, Ap. 13

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 121, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 122, Ap. 3, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 122, Ap. 4, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 123, Ap. 2, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 124, Ap. 10, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 124, Ap. 3, Cod Postai 540447

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 124, Ap. 6, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 124, Ap. 7

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 124, Ap. 7, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 124, Ap. 8, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 124, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 126, Ap. 3 parter. Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 126, Ap. 3, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 126, Ap. 3, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 126, Ap. 3, Cod Postai 540447

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 126, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 126, Et. 4, Ap. 18

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 127A

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 127A

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 128, Ap. 1, Cod Postai 540447

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 128, Ap. 10, Cod Postai 540447

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 128, Ap. 20, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 128, Ap. 3, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 128, Ap. 6, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 128, Et. 4, Ap. 17, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 13, Ap. l,Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 13, Et. 6, Ap. 14, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 130, Ap. 20

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 130, Ap. 9, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 132, Ap. 1 A, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 132, Ap. 7, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 132, Ap. 7, Cod Postai 540447

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 133, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 133, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 134, Ap. 1, Cod Postai 540447

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 134, Ap. 15, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 134, Ap. 2, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 1-3-5, Et. 1, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 137

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 138, Ap. 12, Cod Postai 540447

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 138, Ap. 17, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 138, Et. IV, Ap. 18, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 139

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 140, Ap. 13, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 140, Ap. 18, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 140, Ap. 2, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 142, Ap. 14, Cod Postai 540447

11 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 142, Ap. 15

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 142, Et. 3, Ap. 14

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 144, Et.2,Ap. 9, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 146, Ap. 3, Cod Postai 540525

NU

27714796 COMSA TANIA ANGELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

28111084 JIDVEIAN IOANA CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

28142560 MICU SEVERA MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

21343567 SYNERGIE S.R.L.

25930718 AFFARONE TRANSILVANIA SRL

28871500 JELLYROLLTRANSILVANIA S.R.L.

33896463 NAGY S ISTVAN LASZLO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

39782522 HEM-INT-CONS S.R.L.

10058859 FUNDAȚIA "CONSTANTIN SILVESTRI"

40102590 ASOCIAȚIA "INCUBATOR 13"

41878433 LOGHIN DOINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

18510002 BROKERLAND S.R.L.

30267493 CRISTEN G SRL

32491569 IORGA GABRIELA-IOANA - FARMACIST

39326984 NAȘTE R. MĂRIOARAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

40374063 NAȘTE RAZVAN DORU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

39634445 EBENEBAU S.R.L.

38285320 POL-VĂRZARU ANA-MARIA PFA

35736019 ECO TOOLS SOLUTIONS SRL

40560155 MERCURYSERVICESETS S.R.L.

25422922 ZUK SALON S.R.L.

28740351 CRIȘAN VALER PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

19159792 ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV AIKIDO MUREȘ

1221123 VERTICAL SERV IMPEX SRL

5768833 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 38TARGU MUREȘ

28576446 DEMIAN ANAMARIA IOANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

29223345 Q.UITT TRAVEL S.R.L.

30744185 YSO EGYPT SRL

40374012 MEDIMEX EXCLUSIV S.R.L.

31295394 APOSTOL ANGELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36563056 HAMOUD F. ALI - MEDIC DENTIST

9486347 EDEPRES COMIMPEX S.R.L.

40090258 ATELIERUL DE BUNATATI SRLTG. MUREȘ - PUNCT DE LUCRU

30005948 ASOCIAȚIA CULTURALA "TEATRUL SCENA"

30725892 TEATRUL SCENA SRL

22786805 ASOCIAȚIA "DINAMISM SI SINERGIE IN DEZVOLTAREA PERSONALA"

41241111 TAXI OFFICE ASTORTOURS S.R.L.

34717906 REBECA& REBECATOURSSRL

34742551 LUCA & LUCA TOURS SRL

36449672 Y&YTOURSSRL

36705800 VENUS TOURS SRL

36707224 TIFFANYSPEED LINE SRL

40420100 VENUSAUTO TEHNIC S.R.L.

41543764 TAXI OFFICE REBECA TOURS S.R.L.

41543829 TAXI LUCA DANIELS TOURS S.R.L.

41842243 BLAZI CITYTRANS S.R.L.

18866124 ASOCIAȚIA COPIILOR SI TINERILOR DIABETICI MUREȘ - ASCOTID

22501380 SZABO ERZSEBET PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

29223418 BOCZOG SZABOLCS ISTVAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


36622250 VRĂJESCU VIRGIL NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 41881641 BANCA DE EXPORT IMPORTA ROMÂNIEI (EXIMBANK) SA BUCUREȘTI - AGENTI SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI 18028799 CLUBUL SPORTIV DE TIR TALERE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE


40466906 RED ROSE RESTAURANT S.R.L.

28110984 PARAGON11SRL


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

34376760 DR. PANȚURU ANDREI-RADU - MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA-MICR( PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

17918446 SEBASTIAN PUBLISHING HOUSE S.R.L.


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

36735917 CENTRUL STOMATOLOGIC DOCTOR ZAMFIR SRL

25996224 LEVAIRINA ECATERINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

6901007 MORDIA IMPEX SRL

34022607 EXOTIC PLANT PRODUCTIONS SRL

41451563 WEDDING DRESSES BY LAVI S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 147, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 147, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 147, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 147, Cod Postai 540445

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 147, Cod Postai 540445

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 147, Cod Postai 540445

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 148, Ap. 2, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 148, Et. IV, Ap. 19, Cod Postai 540525

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 15, Ap. 12, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 15, Ap. 12, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 15, Ap. 12, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 15, Ap. 13, Cod Postai 540061

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 15, Ap. 2, Cod Postai 540061

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 15, Ap. 5, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 15, Ap. 8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 15, Ap. 8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 150, Ap. 7, Cod Postai 540525

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 150, Ap. 9, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 151, Cod Postai 540445

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 151, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 152, Ap. 2, Cod Postai 540525

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 152, Et. II, Ap. 12, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 154, Ap. 5, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 154, Ap. 9, Cod Postai 540525

8 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 154, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 154, Et.P, Ap. 3, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 156, Ap. 16, Cod Postai 540525

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 156, Ap. 16, Cod Postai 540525

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 156, Ap. 2, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 158, Ap. 13, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 158, Ap. 9, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 159, Ap. 1, Cod Postai 540445

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 159, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 160, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 160, Ap. 7, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 160, Ap. 8, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 161

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 161, Cod Postai 540445

4 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 161, Cod Postai 540445

4 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 161, Cod Postai 540445

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 161, Cod Postai 540445

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 161, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 161, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 161, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 161, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 161, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 162, Ap. 15, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 162, Ap. 4, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 162, Sc. A, Et. IV, Ap. 18, Cod Postai 540525

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 163

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 163, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 163/A, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 163A

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 165A

8 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 17, Ap. 10, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 17, Ap. 13, Cod Postai 540061

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 17, Ap. 7, Cod Postai 540061

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 17, Et. V,Ap. 11, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 171, Cod Postai 540445

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 171, Cod Postai 540445

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 171, Cod Postai 540445

NU

41481750 HAIR EXTENSION BY L&L S.R.L.

40585397 UNIMAGNAGRECIA S.R.L.

41704259 MIATA AUTO TRADE S.R.L.

32749022 TOTH I FERENC PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

8412597 BIROTOTH IULIU ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

13070032 PRAXITEEA S.R.L.

33342034 MOREH ISTVAN MIHALYÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

35598420 S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA - BUCUREȘTI - PUNCT DE LUCRU TG. MUREȘ

27922207 SC LONDON SRL TG. MUREȘ - PUNCT DE LUCRU

34541485 CASA TEXTILELOR SRL TIMIȘOARA - PUNCT DE LUCRU TARGU MUREȘ

35619302 LUKACSTAMAS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

24242907 OTVOS E IZABELLA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

IF -ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


24745623 SZAKACS MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 29995884 GEDEON RICHTER FARMACIA SA CORUNCA - PUNCT DE LUCRU TG. MUREȘ SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI 23692520 IGIENA MUREȘ SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA - UNITATEA NF OC1 - ORGANIZAȚIE COOPERATISTA MESTESUGAREASCA

33408805 MSG SYSTEMS ROMANIA SRL CLUJ-NAPOCA - PUNCT DE LUCRU TARGU MURE SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA 13617777 OMROIFN S.A.

33932078 POGĂCEAN MIRCEA CLAUDIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

41356910 PML SARA CITYTRANS S.R.L.

8700506 TEHNINVEST S.R.L.

24120470 IUGA ANA DANIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

34942150 CATENA HYGEIA SRL PITEȘTI - PUNCT DE LUCRU TARGU MUREȘ

35811315 ACTIV PLUS SRL TG. MUREȘ - PUNCT DE LUCRU

39563158 STEREO CAD 1974 SRL OROI - PUNCT DE LUCRU TG. MUREȘ

28228409 BALOȘ MONICA-DORA - CABINET DE STOMATOLOGIE

34443053 NET CARDIODENT SRL

40217409 ENTERPRISE BUSINESS SUPPORT S.R.L.

40542124 QUALITY JUICE S.R.L.-D.

678438 PROD MAMOUTH SRL

37230424 TARVOS SOFTWARE SRL

23370134 NAGY A. NATALIA - AGENT MARKETING

29308689 ZOOMWEBSRL

35869031 SABIRA EXPERT SRL

37770866 GRAN NOBLESSE SRL-D

40551815 LOVECOFFEE LAND S.R.L.

17786094 BARABASITOROKCOMSRL

12466951 INDUSTRIAL SERVICES SRL

31252121 GFORCE DEVELOPMENT SRL

23932127 TOTAL ICE DISTRIB SRL

41928094 LUMINAREVENTS S.R.L.

22638060 LUMINARSRL

16571577 HIBISCUS FARM S.R.L.

34702620 CHIOREAN CORNEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

30146386 SC SIBPHARMAMED SRL SIBIU -PUNCT DE LUCRU TG MUREȘ

40304890 ECO INTEGRATIVE CLINIC S.R.L.

19907737 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL PRIBAC L. IOAN-LAZĂR

40304882 DENTAL INTEGRATIVE CLINIC S.R.L.

41186793 HEALTH&HARMONY THERAPY S.R.L.

38550087 NAGY CSILLA - ASISTENT IN BROKERAJ

27961958 MOLDOVAN I. ELENA-CRISTINA - AGENT ASIGURĂRI

41093899 MOLDOVAN RAUL-BOGDAN - ASISTENT IN BROKERAJ

20390820 KIS FERENC PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

20077726 BIROU EXPERT CONTABILTÂRNAVEAN C. ADRIANA

13595334 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.678 TIRGU MUREȘ

13595342 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.679 TIRGU MUREȘ

13595369 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.676 TIRGU MUREȘ

13595377 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.677 TIRGU MUREȘ

20148428 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL CORMOȘ-SUCIU I. STELUȚA-EMILIA

19928535 KISS TUNDE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

38837166 GABOR CĂLIN-LUCIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

26905569 HODOS JEROFTEI TEOFIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 171, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 171, Et. 2, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 171, Et. 1, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 177 A

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 180, Ap. 16, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 180, Ap. 4, Cod Postai 540561

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 180, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 180, Ap. P/l,Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 181, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 181, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 182, Ap. 13

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 182, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 182, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 182-184

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 182-184, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 183, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 183,PARTER

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 184, Ap. 3, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 184, Ap. 3, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 184, Ap. 9, Cod Postai 540561

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 184, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 184, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 184, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 185 A

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 185, Ap. 1, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 185, Ap. 1, Cod Postai 540528

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 185, Ap. 12

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 185, Ap. 14, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 185, Ap. 2, Cod Postai 540528

15 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 185, Ap. 24

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 185, Ap. 29, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 185, Ap. 8, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 186, Ap. 14, Cod Postai 540561

4 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 186, Ap. 16, Cod Postai 540561

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 186, Ap. 16, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 186, Ap. 20, Cod Postai 540561

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 186, Ap. 27, Cod Postai 540561

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 186, Ap. 28, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 186, Ap. 31, Cod Postai 540561

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 186, Ap. 34

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 186, Ap. 34, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 186, Ap. 4, Cod Postai 540561

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 186, Ap. 8, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 186, Et. P, Ap. 2, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 187, Ap. 2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 187, Ap. 2, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 187, Ap. 2, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 187, Ap. 2, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 187, Ap. 28, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 188, Ap. 2, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 188, Ap. 2, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 188, Ap. 5, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 188, Ap. 7, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 188, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 188, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 188, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 188, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 188, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 189, Ap. 11, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 189, Ap. 15, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 189, Ap. 24, Cod Postai 540528

NU

20327644 AMBRUS E. IBOLYA - TRADUCĂTOR

25663858 STAN MIRCEA RARES PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

39509841 MIRCEA STAN& PAUL MIRON S.R.L.

41787955 BEATRIX QUALITY CONSULȚING S.R.L.

38342132 MYTRADINGSOFTWARE SRL

4167274 BIJUPREST S.R.L.

13693227 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 872 TARGU MUREȘ

24376429 ZAHARIE AURORA ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

27866972 SZEKELYCSABA BELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27822658 CANAIMA S.R.L.

32193627 PFC EXCLUSIVE MEDIA SRL-D

27035612 LOGHIN SIMONA-CLAUDIA - AGENT ASIGURĂRI

16166230 PROVIDENTSRL

17609718 MARQUEZSRL

27856634 BARTA-ZĂGONI L. LORINCZ-GYULA-AGENT ASIGURĂRI

35938425 TURZAI STARR SRL-D

29382901 ZAMFIR LAURENȚIU-TIBERIU-AGENT DE ASIGURĂRI

38015777 MATHEDONFISHSRL

28097567 NAGY ENIKO ILONA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

26407661 LAKO BORBĂLA-TRADUCĂTOR

37644671 MILAȘ ION ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

28004819 BORDI ISTVAN ATTILAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

20284942 CABINET MEDICAL M.G. BUEȘTEANU N. PETRONELA-VOICHIȚA

20004902 NAZNEAN I. ANDREEA-ROMANA - TRADUCĂTOR

22134160 ASOCIAȚIA PENTRU RECREERE ACTIVA

32348446 OGNEAN IMOLA-ENIKO - TRADUCĂTOR

29918253 KOVSZA MEDICAL SRL

3799140 COMP ALB IMPEX SRL

25355190 KACSO TUNDE IBOLYA-AGENT ASIGURĂRI

39209348 HUN GER DECOR S.R.L.

32927154 MEDIPULS TRANS S.R.L.

36431853 PAULO STANDARD TAXI SRL

41629912 JE 6 M'EN 9 FICHE S.R.L.

23168500 SZEKELY I. ELISABETA- EXPERT CONTABIL

38619706 BORBELY PE-ZSO S.R.L.

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


27197452 ONITA AURORA-FLORINA - CABINET INDIVIDUAL DE: INSOLVENTA; EXPERT CO PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE 10817207 ADMINISTRATIV BUSINESS SRL

32286882 ADMINISTRATIV BUSINESS ACCOUNTING SRL

34415410 FRESH BAITSSRL

41629904 STARDUST HUMAN RESOURCE S.R.L.

23276219 MAGYARYG. ELISABETA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

26084943 MAGYARY G. GRIGORE - AGENT ASIGURĂRI

35502018 BIROEMESEÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

40819587 HORNARPROD CLEAN S.R.L.

21232763 LORINCZ P MARGITÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

27341174 PC EYESRL

38126112 HUFTECH SRL

29560162 FULL AUTOMATIC SRL

23276197 TAMĂS I. GABRIELA-ILDIKO - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

35923572 CIOLOBOC IOANA-CRISTINA - MEDIC SPECIALIST NEUROLOGIE

33846210 RĂCHITĂ ANCA IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 18721352 MARCPRO S.R.L.

32448216 DEMETER I ANDREAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

19854969 POP MIHAELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

31556830 AQ.UA IMPACT SRL

31129405 ANDRAȘ CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

35300620 BOARGEORGE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

18494080 AGROSIM S.R.L.

32928710 CÂMPEAN ALEXANDRU CĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

16533530 KOMKEL S.R.L.

32927120 HUZAVLAD PETRU CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 189, Ap. 26, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 189, Ap. 32, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 189, Ap. 32, Cod Postai 540528

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 189, Ap. 43, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 189, Ap. 44

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 189, Ap. 6, Cod Postai 540528

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 189, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 189, Et.10, Ap. 44, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 189, Et.V, Ap. 21, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 189, Et.V, Ap. 23, Cod Postai 540528

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 19, Ap. 22

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 19, Ap. 3, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 19, Ap. 3, Cod Postai 540061

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 19, Ap. 4

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 190, Ap. 17, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 190, Ap. 21, Cod Postai 540561

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 190, Ap. 22, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 190, Ap. 23

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 190, Ap. 26, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 190, Ap. 27, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 190, Ap. 28, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 190, Ap. 5, Cod Postai 540561

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 191, Ap. 1, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 191, Ap. 13, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 191, Ap. 35, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 191, Ap. 35, Cod Postai 540528

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 191, Ap. 37

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 1918, Bl. 190, Ap. 14, Cod Postai 540561

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 192, Ap. 12, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 192, Ap. 18, Cod Postai 540562

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 192, Ap. 20, Cod Postai 540562

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 192, Ap. 20, Cod Postai 540562

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 192, Ap. 24, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 192, Ap. 26, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 192, Ap. 8

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 1, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 1, Cod Postai 540529

6 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 1, Cod Postai 540529

5 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 1, Cod Postai 540529

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 1, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 17, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 17, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 17, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 17, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 18, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 24

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 24

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 25, Cod Postai 540529

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Ap. 9, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Et. 7, Ap. 30, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 193, Et. 7, Ap. 31

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 194, Ap. 11, Cod Postai 540562

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 194, Ap. 26, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 194, Ap. 3, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 194, Ap. 34, Cod Postai 540562

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 194, Ap. 35, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 194, Ap. 35, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 194, Ap. 8, Cod Postai 540562

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 194, Et.2,Ap. 9, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 196, Ap. 17, Cod Postai 540562

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 196, Ap. 2

NU

36121151 KOVÂCSABARNA LEVENTE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

36745988 KOVĂCS BOTOND CSABAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

25365959 KOVACS KOBOT S.R.L.

40542175 ILO FAST TRUCK S.R.L.

33726949 GRAMA G ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36986005 ASOCIAȚIA MOZGOKEPEK ERDELYERT EGYESULET

10589141 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 187 TARGU MUREȘ

19909045 JANI ETELKA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

36975600 LEHEL CREATIVE HOM3DESIGN SRL

34054242 NIVOCONS TEAM SRL

21430949 VERES VIORICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27699777 VERCONSULT S.R.L.

38126120 BECOLOREDSRL

39218591 MUNTEANU ADRIAN-IOAN - MEDIC SPECIALIST RADIOLOGIE -

20006202 KAJCSA KINGA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

24745666 ZEN SRL

19855166 NYULAS ANTAL PAL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

27209891 COMAN T MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

34443045 MAN ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

34988727 TÎNTOSAN RAZVAN-ANDREI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

29945886 PRODPREST RM SRL

32087723 PROD PREST FARM RMB SRL

34181858 ASOCIAȚIA SPORTIVA BASTIA TARGU MUREȘ

33737948 TRIF GEORGE SILVIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

31207139 CHETELEȘ C DANIELA MARIAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

37222979 TRASEEU-COF SRL

41052791 BERNAT CARMINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

32327818 PERFECT INVESTASIG SRL

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA IMAGISTICA Ml PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

36314373 ALBU SI ASOCIAȚII - SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE ASISTENTA SOCIAL4 AFJ - ALTE FORME JURIDICE 32699307 BE EXPLORED TRAVEL SRL

27221933 TIMAR IRINA-LILIANA - MEDIC

19904447 RIZA MARIA MAGDALENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

37258662 OBOLENSCHI TIMEA MELINDA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

35413689 ROMAN IOANA-LAURA - AGENT DE ASIGURĂRI

38113899 MARIUSTAXI MUREȘ SRL

13695350 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.783 TIRGU MUREȘ

23583078 GULIAN N. ANDREI - MEDIC

32172942 PAPADOPOULOS NIKOLAOS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

20464323 MARSPORT DESIGN S.R.L.

25161789 UNION INSTAL S.R.L.

39116362 RYO CARPATICA EXPRES S.R.L.

28330998 BRAȘOVEAN MIRCEA - CABINET DE AVOCAT

39586992 THEMIS CERT CONSULTING S.R.L.

29211286 TODALTEX S.R.L.

40738393 YARN STOREHOUSE S.R.L.

27634913 NISTORV ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

16623889 PRAGMATIC WORKS SRL

13727133 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.769 TIRGU MUREȘ

33875177 RAD PETRU MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

21499583 LUNG DANUT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

40658235 GOLDEN UNIVERSAL STUDIO 8 S.R.L.

9308935 BATO PRODCOMIMPEX SRL

34662193 MY-TEAM TRANS SRL-D

40891566 CRISTINA SUNRISE TRANSFER S.R.L.

41670121 GET FIT WITH DRAGOS VULTUR S.R.L.

10565991 PITICOTSRL

26112199 ANDREI V. FLORIN - AGENT ASIGURĂRI

29757980 ANDREI VI FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

30416188 P MIKY FITNESS SRL

1222510 BOBOCULSERVCOM SRL

23643714 NETSTARSRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 196, Ap. 22, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 196, Ap. 22, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 196, Ap. 22, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 196, Ap. 24, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 196, Ap. 30

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 196, Ap. 6, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 196, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 197, Ap. 17, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 197, Ap. 17, Cod Postai 540529

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 197, Ap. 20, Cod Postai 540529

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 197, Ap. 25, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 197, Ap. 25, Cod Postai 540529

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 197, Ap. 3, Cod Postai 540529

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 197, Ap. 30, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 197, Ap. 31

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 197, Ap. 4, Cod Postai 540529

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 197, Ap. 5, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 198, Ap. 2, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 198, Ap. 2, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 198, Ap. 2, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 198, Ap. 2, Cod Postai 540562

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 198, Ap. 2, Cod Postai 540562

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 198, Ap. 21, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 198, Ap. 22, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 198, Ap. 3, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 198, Ap. 32, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 198, Ap. 36

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 198, Ap. 4, Cod Postai 540562

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 198, Et. 7, Ap. 29

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 199, Ap. 10, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 199, Ap. 22, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 199, Ap. 32, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 199, Ap. 40

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 199, Ap. 43, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 199, Ap. 7, Cod Postai 540529

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 199, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 2, Ap. 2, Cod Postai 540011

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 2, Ap. 3, Cod Postai 540011

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 200, Ap. 22, Cod Postai 540562

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 200, Ap. 22, Cod Postai 540562

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 200, Ap. 24, Cod Postai 540562

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 200, Ap. 6, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 200, Ap. 6, Cod Postai 540562

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 200, Ap. 7, Cod Postai 540562

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 200, Ap. 7, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 200, Ap. 9, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 200, Ap. 9, Cod Postai 540562

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 200, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 200, Et.l,Ap. 5, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 201, Ap. 13, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 201, Ap. 14

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 201, Ap. 23, Cod Postai 540529

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 201, Ap. 30, Cod Postai 540529

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 201, Ap. 40, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 201, Ap. 40, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 201, Ap. 8

6 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 201, Ap. 9, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 201, Ap. 9, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 201, Et.V, Ap. 23, Cod Postai 540529

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 202,Ap. 15, Cod Postai 540562

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 202, Ap. 2

0 NU

30827825 ASOCIAȚIA SOCIETATEA STOMATOLOGICA PENTRU EDUCAȚIE MEDICALA

40900796 MONMEDACTS.R.L.

30919953 AMBROS MIRCEA - MEDIC SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIE

29835972 IERNUȚAN A. CRISTINA - MEDIC

41260032 FODOR MELÂNIA-SAROLTA - MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE

33260430 MOLDOVAN ROXANA ADELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

40438639 MĂGURĂ BIO AGROFOOD S.R.L.

25216825 HARTAGAN RALUCA MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

22029288 ANIGRAM S.R.L.

35928537 KOVACS S HAJNALKA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

20652629 KOVĂCSV. HAJNALKA - TRADUCĂTOR

39605024 RALUANDREE SUPPLIES S.R.L.

41318991 MOCCASHOP S.R.L.

33974120 LASLO DAN AUREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

23293376 MAXIM V. VIKTOR-ATTILA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27559986 MXM AUTO SRL

39326950 SALAGHIE VLAD VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

38940063 GDPR ADVISER S.R.L.

16828230 SIGURASIG AGENT DE ASIGURARE S.R.L.

27189980 BONCZ S ISTVAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

24344656 CURTICĂPEAN Ș. DANIELA - AGENT ASIGURĂRI

29329665 NAGY ȘTEFAN-ALBERT - CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL

25286510 BONCZ ISTVANÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

29276013 NAGY EVA ENIKO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

37889469 MĂGURA ENERGY PRODUCT S.R.L.

36483887 BAUERING-BE SRL

25109861 SOARE M. LAURENȚIU - AGENT ASIGURĂRI

34528818 CODEKBYTESRL

31699678 GAFIR FOOD SRL

27005140 RĂDIC ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

29844962 FARKASTIBERIU IOANÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

23370061 BUTIURKAI. HAJNAL - AGENT MARKETING

10518167 META SERVICE SRL

33850385 MUNTEAN CLAUDIU LUCIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

39069805 ROȘCA ANDREEA ALEXANDRA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

16699712 DARITOM SRL

37182840 G.K.M.PHOENIXMOBILIXSRL

27313344 ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV BBT RACING

39168230 ZALDI COMERCIAL S.R.L.

31186540 MAȘTER INSOLVSPRL

41934002 ALFA BUSINESS SEU INVEST S.R.L.

35359628 ALFA DEZMEMBRĂRI SRL

36055813 BALLA BEĂTA KRISZTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

16431255 TOTAL SERV GC S.R.L.

10155126 XUETRADESRL

39471283 SPRING SUNSHINE S.R.L.

32193570 DEIALEXROM SRL-D

39782468 LB UNIQUE FASHION HOUSE S.R.L.

41536945 KOVĂCS MIKLOS GYOZO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

34686427 MINCAN CODRUȚA-IULIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

25540685 PEDROGROUPAGRO S.R.L.

40724436 VEPEMIRRO S.R.L.

33002601 ASOCIAȚIA PRO MERITA

17448590 24BBCSRL

30166766 PAMFILIE I. ȘTEFANIA-LIA-CRISTINA - AGENT ASIGURĂRI

26369053 MOLNAR-VARLAM I. CLAUDIU - MEDIC OBSTETRICA GINECOLOGIE

16431344 HRA CONCEPT & CONSULTING SRL

30134187 DISTRIFABSRL

33117610 FLORIN DESPOIU SRL

15396001 KINGSTONESRL

20659961 SÂMPALEAN A. MIHAELA - CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 202, Ap. 2, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 202, Ap. 2, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 202, Ap. 26, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 202, Ap. 29, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 202, Ap. 30, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 202, Ap. 31

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 202, Ap. 4, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 202, Et. P, Ap. 1, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 203,Ap. 12, Cod Postai 540530

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 203, Ap. 16

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 203,Ap. 16, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 203, Ap. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 203, Ap. 34, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 203, Et. 2, Ap. 12

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 204,Ap. 11, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 204,Ap. 11, Cod Postai 540562

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 204,Ap. 15, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 204, Ap. 17

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 204, Ap. 21, Cod Postai 540562

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 204, Ap. 23, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 204, Ap. 3, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 204, Ap. 7, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 204, Et. 5, Ap. 23, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 204, Et.l,Ap. 7, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 204/4/1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 205, Ap. 22

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 205, Ap. 28, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 205, Ap. 29, Cod Postai 540530

5 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 205, Ap. 32, Cod Postai 540530

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 205, Ap. 33, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 205, Ap. 37, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 205, Ap. 38, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 205, Ap. 41, Cod Postai 540530

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 206,Ap. 10, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 206,Ap. 10, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 206,Ap. 18, Cod Postai 540562

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 206, Ap. 25, Cod Postai 540562

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 206, Ap. 29, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 206, Ap. 30, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 206, Ap. 5, Cod Postai 540562

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 206, Ap. 6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 206, Ap. 6, Cod Postai 540562

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 207, Ap. 27, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 207, Ap. 28, Cod Postai 540530

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 207, Ap. 34, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 207, Ap. 34, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 207, Ap. 41, Cod Postai 540530

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 207, Ap. 7, Cod Postai 540530

4 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 207, Ap. 9

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 208,Ap. 12, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 208, Ap. 4

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 208, Ap. 4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 208, Ap. 5, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Ap. 2, Cod Postai 540530

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Ap. 20, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Ap. 25, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Ap. 26, Cod Postai 540530

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Ap. 28

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Ap. 3, Cod Postai 540530

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Ap. 31, Cod Postai 540530

9 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Ap. 33, Cod Postai 540530

NU

40658162 ARKAMON AVATAR S.R.L.

28885506 COLLECTIVE DATA PROCESSING S.R.L.

10130210 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 250 TARGU MUREȘ

30444250 FRĂȚILĂ ADINA-ROXANA - CABINET DE INSOLVENȚĂ

29239090 SAVIN G. ELENA-LAURA - AGENT ASIGURARE

29240583 IOSUB C. CORNELIU - AGENT ASIGURĂRI

39529270 FLORICA SALON TOP S.R.L.

14357551 VIA MODUL SRL

27463392 MAN B. ANA - AGENT DE ASIGURARE

30190721 DENTAL GLAMOUR SRL

12864345 ERILINE S.R.L.

20075342 COTUȚIU I. MONICA-CARMEN - CABINET AVOCATURĂ

5864571 FULAREXTERMO ENERG S.R.L.

15396176 ELSICONT S.R.L.

33450524 DE-VILLA BEATRIX PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

1217211 COM FANA F & M SRL

33998382 BANDI V ANNA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

16543216 HARDWOOD S.R.L.

19854950 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL FEKETE I. GYULA-LĂSZLO

27786156 FEKETE I. JULIA-EDIT - CABINET MEDICAL DE EPIDEMIOLOGIE

41097181 MIKK EMILIAN-LORĂNT - CABINET AUDIT FINANCIAR

28024549 AITHANA PROD S.R.L.

40939460 MOTODOCTOR MS S.R.L.

29054483 ROYAL TRUST S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


29712520 SC PRETURI PENTRU TINE SRL BUCUREȘTI - PUNCT DE LUCRU TG MUREȘ SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA 28178831 MARI DAMIAN S.R.L.

38340310 SZEKELY HUNOR PFA

16027827 WEST GROUP SRL

35677460 LINKBEWUSST SRL

24104041 DRAGNE REX-ARMANT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

10385192 GERBOREXCOMIMPEXSRL

29482447 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MUREȘ FLY

41241057 ILEA IAMINA CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

8102227 BOB DUMITRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

21091982 COVACIU V. IOAN - CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL

32212923 BRUNO BUTTONI SRL

10177663 PROCAF SERV COM SRL

13760474 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.848 TARGU MUREȘ

20077254 LĂSZLO S. TEREZIA - BIROU CONTABIL AUTORIZAT

39924996 CARLA ENERGY SRL TG. MUREȘ - PUNCT DE LUCRU

25234910 FAVORIT INVEST S.R.L.

37781725 HARMONY OPȚIONAL SHOP SRL

40143140 SMARTCREATIONS S.R.L.

18098719 OTP BANK ROMANIA SA BUCUREȘTI SUCURSALA TARGU MUREȘ

24240558 ANCA T. ANA-OVIDIA - AGENT ASIGURĂRI

20012387 ASTAFEI STELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

31121819 ROLMARTNORSRL

29144624 AH CREATIVE SRL

30978569 CHOCO TANNING SRL

30978577 CHOCOLATE BROWN SRL

36094570 ASOCIAȚIA LABORATORUL DE EDUCAȚIE

27257554 GABUDEAN CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

27895218 NAGY MARGARETA-EUGENIA - AGENT DE ASIGURĂRI

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

IF -ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


39535379 FLORIAN SONIA AURORA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 26153180 SC S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA BUCUREȘTI - PUNCT DE LUCRU FARMACIA DONA 111 SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

33045351 ARTIMA SA CHIAJNA - PUNCT DE LUCRU TARGU MUREȘ                 SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

31278784 MARTINIUC TEODORA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ                  PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

31278849 MORAR PETRU DRAGOȘ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ                 PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

38377246 CHIFOR CARMEN - MEDIC SPECIALIST ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

41571217 MAD GENIUS ADVERTISING AGENCY S.R.L.                              SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

24202830 PETERFI FLORIN VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA                   PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

LOCALITATE SEDIU SOCIAL

DOMICILIU FISCAL

NR MEDIU ANGAJATI -BILANȚ 2018

INACTIV FISCAL

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Ap. 5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Ap. 9, Cod Postai 540530

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Et. 2, Ap. 9, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Et. 7, Ap. 30, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 209, Et. 7, Ap. 30, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Ap. 2, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Ap. 4, Cod Postai 540061

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 210,Ap. 11, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 210, Ap. 3, Cod Postai 540509

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 210, Ap. 4, Cod Postai 540509

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 210, Ap. 9, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 210, Ap. 9, Cod Postai 540509

10

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 210, Ap. 9, Cod Postai 540509

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 211, Ap. 14, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 211, Ap. 2, Cod Postai 540530

8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 211, Ap. 21

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 211, Ap. 28, Cod Postai 540530

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 211, Ap. 4, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 211, Ap. 4, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 211, Ap. 6, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 211, Ap. 7, Cod Postai 540530

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 211, Et. 2, Ap. 12, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 211, Et. II, Ap. 10, Cod Postai 540530

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 211, Et. P, Ap. 2, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 212, Ap. 11, Cod Postai 540509

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 212, Ap. 16, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 212, Ap. 20, Cod Postai 540509

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 212, Ap. 8, Cod Postai 540509

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 212, Et. 1, Ap. 5, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 213, Ap. 2, Cod Postai 540530

4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 213, Ap. 21

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 213, Ap. 21, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 213, Ap. 28, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 213, Ap. 3, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 213, Ap. 4, Cod Postai 540530

4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 213, Ap. 7, Cod Postai 540530

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 213, Cod Postai 540530

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 214, Ap. 8, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 214, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 215, Cod Postai 540557

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 215, Cod Postai 540557

12

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 215, Cod Postai 540557

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 216

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 216, Ap. 1, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 216,Ap. 11, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 216, Ap. 5

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 216, Cod Postai 540509

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 216, Cod Postai 540509

6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 216, Cod Postai 540509

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 217, Ap. 112, Cod Postai 540557

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 217, Ap. 309, Cod Postai 540557

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 217, Ap. 709, Cod Postai 540557

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 217, Cod Postai 540557

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 217, Cod Postai 540557

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 217, Cod Postai 540557

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 217, Et. 5, Ap. 509, Cod Postai 540557

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 217, Et. II, Ap. 211

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 218,Ap. 12, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 218, Ap. 3, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 219,Ap. 10, Cod Postai 540469

NU

27943234 C C EXPRESS S.R.L.

39423006 B2B MAJESTIC S.R.L.

27867757 ASOCIAȚIA JUMBO JET TRIATHLON CLUB

33245708 CON LORTAXI SRL

27979009 CHIBELEAN C NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

34172809 PETRYRETAILSRLTARGU MUREȘ - PUNCT DE LUCRU

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

38350160 SENSIBLU SRL MOGOSOAIA - PUNCT DE LUCRU TG MUREȘ NR.2

30169720 BÂRSAN CORI NA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

33422478 MOLDOVAN GHEORGHIȚĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

35627216 PÎRVU FLORINA-LIVIA - MEDIC SPECIALIST DIABET ZAHARAT, NI

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

IE SI BOL PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

23093041 IVIDENTAL S.R.L.

33609973 PETO BARNA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

28513294 EBOUTIQUE S.R.L.

20008831 TODORAN DUMITRU - AGENT DE ASIGURARE; EXPERT TEHNIC JUDICIAR

21571417 CADRUPOSRL

39264911 TOMA IOANA ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


19857540 GAMAN OANCEA LILIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


29259675 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCUREȘTI - AGENȚIA TUDOR VLADIMI SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI


2852572 ELENCOMSRL


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


14052476 ESCU CONSTRUCȚII SRL


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


9125989 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.882 TARGU MUREȘ


AFJ-ALTE FORME JURIDICE


26943740 FLOREA N. ANCA-ELENA - CABINET MEDICAL DE ORTODONTIE


PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


34619231 TRANSNEOPAUSRL


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


4564649 ASOC.FAM.DEME FABIAN SI DEME DOINA

37629310 BUZGĂU ROSANA - CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL


AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


16648891 SVETLANASRL


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


33250895 AMADORA WOODHOUSE SRL


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


38891980 NĂSTASEMELICOVICI VLAD - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL CHIRURGIE PLASPFL -PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


29869584 ANCA PETRU BALAZS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 16585009 STAGIRASRL

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

25718546 EOL GREEN HOUSE S.R.L.

19932250 JURCAN OVIDIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

33451082 UIFĂLEAN ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

33358596 BÂRLEA BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

24682258 ILYES ISTVAN LEVENTE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

26656174 SC DENTALMAR SRLGREBENISU DE CÂMPIE - PUNCT DE LUCRU TG. MUREȘ SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA 38366280 FEKETE DALMA-TUNDE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

28544673 ITFORMED SRL

37182874 DIABANDFIT SRL

24089839 MIKLOS M. MARTIN - AGENT ASIGURĂRI

29793443 HADADI L. LĂSZLO - MEDIC

22768760 DOGA TRADING S.R.L.

1209766 PALMAS PREȘ COM SRL

34137690 ASOCIAȚIA CULTURALA IGNIS

34427112 MSSAB-DSSRL

32969427 ASOCIAȚIA "AERO MUREȘ"

25143642 TRUTA G GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

28262699 VARGA CRISTIAN-GABRIEL - AGENT DE ASIGURĂRI

23288817 DĂVID I. EVA- PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

34134899 UIFĂLEAN ALINA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

38285371 ZOLYOMI ANDREA GABRIELLA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36074238 RINEO PLUS SRL

13753043 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.805TIRGU MUREȘ

32151419 ȘIPOȘ MARIA IZABELLAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

41823543 SIMONFIĂRPĂD PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

24251867 BAKO P. CRISTIAN - TRADUCĂTOR

30103466 LAZĂR E VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

12056960 PST GLOBAL CONSULTING SRL

41129895 AVIA MAȘTER S.R.L.

40078165 SIMONFI ANNA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

33255434 GALL J ANDRASÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


LOCALITATE SEDIU SOCIAL

DOMICILIU FISCAL

NR MEDIU ANGAJATI -BILANȚ 2018

INACTIV FISCAL

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 219, Ap. 11, Cod Postai 540469

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 219, Ap. 2

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 219, Ap. 2, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 219, Ap. 22, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 219, Ap. 28, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 219, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 219, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 219, Et. 3, Ap. 9, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 220, Ap. 19

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 220,Ap. 19, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 220,Ap. 19, Cod Postai 540509

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 221, Ap. 19, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 221, Ap. 20, Cod Postai 540469

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 221, Ap. 23, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 221, Ap. 25

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 221, Ap. 26

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 221, Ap. 27, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 221, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 222,Ap. 14, Cod Postai 540509

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 222, Ap. 20, Cod Postai 540509

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 222, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 223, Ap. 1, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 223,Ap. 10, Cod Postai 540469

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 223,Ap. 12, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 223,Ap. 17, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 223, Ap. 2, Cod Postai 540469

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 223, Ap. 22, Cod Postai 540469

21

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 223, Ap. 4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 223, Et. 1, Ap. 6, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 224,Ap. 15, Cod Postai 540509

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 224,Ap. 16, Cod Postai 540509

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 224, Ap. 4, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225,Ap. 13, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 15

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225,Ap. 19, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 21

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 22, Cod Postai 540469

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 22, Cod Postai 540469

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 23, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 24, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 28, Cod Postai 540469

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 3, Cod Postai 540469

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 32, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 32, Cod Postai 540469

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 37, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 38, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Ap. 39, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 225, Et. 3, Ap. 13, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 226,Ap. 14, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 226, Ap. 4, Cod Postai 540509

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 226, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 226, Et. 3, Ap. 10, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 227, Ap. 15

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 227, Ap. 20, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 228,Ap. 12, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 228, Ap. 6, Cod Postai 540061

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 228, Ap. 9

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229,Ap. 17, Cod Postai 540469

NU

31063327 KULCSAR ERNO-CSABAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

37958160 PANTA REI FUTURE TECHNOLOGIES SRL

23370126 BLAGA I. IONEL-SEBASTIAN - AGENT MARKETING

16729511 THOMAS TELECOM SRL

19737500 RAM EXPERT SRL

37414656 NUSSWALDER SRL

14596508 ANCHORSRL

7146233 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.788 TARGU MUREȘ

9401260 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.544 TARGU MUREȘ

9511106 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.181 TARGU MUREȘ

11155744 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.787 TARGU MUREȘ

13801418 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 699 TARGU MUREȘ

13804988 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.786 TARGU MUREȘ

13805096 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.790 TARGU MUREȘ

13805126 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.785 TARGU MUREȘ

13805169 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.789 TARGU MUREȘ

28395881 TAKĂCS ISTVĂN - AGENT DE ASIGURĂRI

39587602 BĂDĂU SABIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

20012140 BUCULEU D. DANILA - C.l. AUDITOR

37114896 LAN SOFTSERVICES SRL

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

1210930 ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VINATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI MUREȘ - AJ\ AFJ - ALTE FORME JURIDICE

16160938 SINDICATUL DIN ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VÂNĂTORILOR SI PESCARILOR SPOI AFJ - ALTE FORME JURIDICE 14672362 LOSTRITASRL

35845962 BINAR IT SHOP SRL

32292663 MAGYAROSI MONICA DORINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36258710 PAVPASSATSRL

15856762 NAVARRO S.R.L.

1214894 MURESANGEORGE

28544703 CIPAIAN TRANS S.R.L.

16623900 YUGYIMPEX SRL

30302787 MISAKI SRL

23221701 FRESH WATERINSTAL SRL

35690205 HURGHIȘ-SOȚAN IOANA-BIANCA - EXPERT CONTABIL

28635810 ALDINTOURSRL

29191413 BAS 11 TRANS S.R.L.

37810146 BASOUTLETDESIGNERSRL

14552781 BARATOSI DEMEDSRL

32196089 CRIALVINO TRANS SRL

18297266 REMETIELSRL

40476977 MOGA GHEORGHE SUDOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

31806731 MELEG ANDRAS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36571598 LTS MUREȘ SRL

1245904 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.924 TARGU MUREȘ

14247826 DORAVDOSRL

24882825 COVACI V. VASILICA-LAVINIA - AGENT ASIGURĂRI

23275876 DUMA I. ADRIANA-VOICHIȚA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

28283055 SYNAPSITCONSULTING S.R.L.

5503798 MURTRANS INTERNATIONAL S.R.L.

24628470 RALUCSA-PRES-COM S.R.L.

25291274 RAȚIU I. CARMEN-LUCIA - AGENT ASIGURĂRI

17319226 CĂLDURĂ SRL

28076939 BORZ TEODOR-GEORGE - AVOCAT STAGIAR

22322163 DAU IZABELLA EMOKE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

16153310 MORE PARTS S.R.L.

23276154 NAGY A. ANNAMĂRIA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

30886384 ALBERT ALEXANDRA SILVANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

37204581 BUCIN RAZVAN ALEXANDRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

26202755 TAMAS A. ADRIANA - AGENT ASIGURĂRI

25816250 OPREA VOICHITA-SILVIA-SAVIA-AGENT ASIGURĂRI

37314614 GOREA GAVRIL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

19929808 KOVACSJ ANDRAS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


LOCALITATE SEDIU SOCIAL

DOMICILIU FISCAL

NR MEDIU ANGAJATI -BILANȚ 2018

INACTIV FISCAL

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Ap. 28, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Ap. 28, Cod Postai 540469

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Ap. 37, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Ap. 40, Cod Postai 540469

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Ap. 41

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Ap. 41, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Ap. 42, Cod Postai 540469

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 229, Et. 4, Ap. 19, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 23, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 23, Ap. 4, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 23, Ap. 5, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 23, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 23, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 23, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 23, Cod Postai 540061

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 230, Ap. 11

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 230, Ap. 12

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 230, Ap. 2, Cod Postai 540509

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 231, Ap. 20, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 231, Ap. 20, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 231, Ap. 21, Cod Postai 540469

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 231, Ap. 22, Cod Postai 540469

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 231, Ap. 28

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 231, Ap. 28, Cod Postai 540469

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 231, Ap. 3, Cod Postai 540469

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 231, Ap. 36, Cod Postai 540469

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 231, Ap. 36, Cod Postai 540469

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 231, Ap. 37, Cod Postai 540469

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 231, Et. 8, Ap. 36, Cod Postai 540469

4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 232, Ap. 1, Cod Postai 540509

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 232,Ap. 15, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 232, Ap. 6, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 232, Ap. 8, Cod Postai 540509

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 232, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 234, Ap. 12

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 234, Ap. 20, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 234, Ap. 5, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 235, Ap. 1, Cod Postai 540470

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 235,Ap. 17, Cod Postai 540470

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 235, Ap. 20, Cod Postai 540470

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 235, Ap. 22, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 235, Ap. 29, Cod Postai 540470

5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 235, Ap. 33, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 235, Ap. 36, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 235, Ap. 40, Cod Postai 540470

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 235, Ap. 5, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 235, Et.l,Ap. 6, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 236,Ap. 12, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 236,Ap. 17, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 236,Ap. 18, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237,Ap. 10, Cod Postai 540470

NU

1215903 ETASIM COM SRL

36044547 CSEGEDI KRISZTINA - MEDIC DENTIST

40761590 ORTHOKIDSCKS.R.L.

19906693 MATEA MARIA SIMONA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

29766511 MAILATEXCHANGESRL

33737921 MAILAT SPEED TRANS SRL

38164388 LINCA-MORAR BIANCA-MINODORA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

39984718 LINCA ALEXANDRU ALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

29296762 MIRALUX PREȘ COM S.R.L.

32379167 BENYOVSZKI DIANA VERONICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

39216582 GENIUS NET & INSTAL S.R.L.

17555898 KAHUNASRL

39719371 ALBU ADELA IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

38432740 CIOLOBOC MARIAN-CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

32840790 EIBLIN MANAGEMENT SRL

38320673 DAVIZA TRAVEL SRL

40551904 ELADY&RODIRELIA S.R.L.

24602909 RUSU MIRCEA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

41045417 BIAGOLDSERV PRINȚ S.R.L.

32814163 GALENCO VLADIMIR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

40282296 MINCAN CODRUȚA-IULIA - MEDIC STOMATOLOG

23516290 MAȘTER CUALIT S.R.L.

24620018 CUCUEETTOADER PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

41387819 RUSU E.M. ANA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

39929578 BERECKI BEATA HAJNALKA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

3799574 COM ROYALSRL

34223244 MUULOX S.R.L.

41165073 FISCAL.SHOP S.R.L.

13782863 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.543 TARGU MUREȘ

39829609 FĂGĂRA? ANDREEA ARIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

20009942 BIROU EXPERT CONTABIL COVERCĂ MELINDA

32641640 FAST WAY AUTO SRL

35147366 MOBIL NET AUTO SRL

34785005 LUKY RED S.R.L.

29402197 WOOD TRANS &FOREST S.R.L.

32666598 LIFSCHITZ DENT SRL

8369152 FARMEL CONSTRUCȚII SRL

31484903 OLTEAN ELISABETA - CABINET DE AVOCAT

19906332 POP IOAN VIRGIL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

26217357 DAN OCTAVIAN - MEDIC

37494280 DAN MARIA EXPERT CONTABIL

26073014 FANCSALI C. KINGA-TIMEA - AGENT ASIGURĂRI

41758054 RETAILCOFFEE S.R.L.

23513935 BAKO A. MĂRIA-MARGIT - AGENT MARKETING

34401953 APOFAIAN ILONA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

28582464 INAFLA S.R.L.

23267679 NAGY K KALMAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

38529573 FI PHOTOGRAPHY DIGITAL EVENTS S.R.L.

29483035 GOZUTOK HUSEYIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

24120500 BODAN PETRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

37556502 BODAN ADRIANA-ANCUTA MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE

14708270 SAND IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

33573810 ANDRAȘ LUMINIȚA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

19856773 SABAU EMIL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

35775778 SABĂU DANA - TRADUCĂTOR

41798849 MIRIAM MERAKI SAB S.R.L.

39104970 MOL@LUK SERV S.R.L.

36197621 MUNTEANU-STOICA SERVICII DE ASIGURĂRI SRL

34310120 MOLNARJ ATTILA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

15674760 GEMANINVESTSRL

34234723 SZAKACS KRISTINA - MEDIC SPECIALIST MEDICINA INTERNA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

IF -ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


LOCALITATE SEDIU SOCIAL

DOMICILIU FISCAL

NR MEDIU ANGAJATI -BILANȚ 2018

INACTIV FISCAL

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237, Ap. 12, Cod Postai 540470

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237,Ap. 14, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237,Ap. 14, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237,Ap. 15, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237,Ap. 17, Cod Postai 540470

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237,Ap. 17, Cod Postai 540470

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237, Ap. 20

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237, Ap. 20

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237, Ap. 24, Cod Postai 540470

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237, Ap. 26, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237, Ap. 27, Cod Postai 540470

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237, Ap. 3, Cod Postai 540470

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237, Ap. 33

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237, Ap. 35, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237, Ap. 7, Cod Postai 540470

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 237, Ap. 9

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 238, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 238, Ap. 1, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 238,Ap. 11, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 238, Ap. 13

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 238, Ap. 8, Cod Postai 540509

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 239, Ap. 1, Cod Postai 540470

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 239,Ap. 10, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 239,Ap. 17, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 239, Ap. 24, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 239, Ap. 27, Cod Postai 540470

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 239, Ap. 3, Cod Postai 540470

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 239, Ap. 3, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 239, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 241, Ap. 10, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 241, Ap. 13, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 241, Ap. 18, Cod Postai 540470

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 241, Ap. 18, Cod Postai 540470

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 241, Ap. 7, Cod Postai 540470

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 241, Ap. 9, Cod Postai 540470

5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 241, Cod Postai 540470

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 243,Ap. 13, Cod Postai 540470

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 243,Ap. 17, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 243, Ap. 27, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 243, Ap. 28, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 243, Ap. 28, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 243, Ap. 29, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 243, Ap. 32, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 243, Ap. 33, Cod Postai 540470

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 243, Ap. 8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 243, Cod Postai 540470

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 245,Ap. 17, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 245, Ap. 38, Cod Postai 540471

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 245, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 247,Ap. 14, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 247,Ap. 14, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 247, Ap. 25, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 247, Ap. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 247, Ap. 32, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 247, Ap. 32, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 247, Ap. 32, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 247, Ap. 34

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 247, Ap. 43

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 247, Et. 10, Ap. 41, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 249, Ap. 27, Cod Postai 540471

10

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 249, Ap. 39, Cod Postai 540471

NU

33159038 TOEL SOLUTIONS SRL

25066582 ASOCIAȚIA" CLUBUL SPORTIV REI FIGHTCLUB "

32628403 ASOCIAȚIA "HANDS FOR LIFE"

33648328 KLAUSENWERK SRL CLUJ-NAPOCA - PUNCT DE LUCRU TARGU MUREȘ

34368067 VLAS4RSRL

28327313 ROLLING ROM CONSULTING GROUP S.R.L.

33424096 ASOCIAȚIA DIANA MUREȘ

2528313 VOIAJOR SRL

41811875 KINETIK CAPITAL S.R.L.

30702481 DMDEKOSRL

36701540 COMAN AURICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36701558 COMAN AUGUSTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

28443989 ARKWEB SRL

30648560 LEMON SOFT SRL

38652257 PORCA BIANCA-IOANA - MEDIC DENTIST

41497358 KATONA JR TUNDE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

35290691 ARKARAMOONLIGHT S.R.L.

41709965 DODI MARIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

7908003 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.100 TARGU MUREȘ

24417782 SC MARIA PLUS SRL PITEȘTI - PUNCT DE LUCRU TARGU MUREȘ

34514910 GOLDEN MOON SRL

29329134 MURESEXPEDITII TRANS SRL

9796135 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 249 TARGU MUREȘ

7719004 ASOCIAȚIA SPORTIVA "HANDBAL CLUB UNIREA"

29211251 MAKKAI SVERESSSRL

37470060 ACANTHUSSIGNUM SRL

35868907 MOLDOVAN TE TEODOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

29175299 LABIȘ C. MARIUS-CONSTANTIN - CABINET DE AVOCAT

13715821 IFFSRL

38214885 PIZZA DRIVE MUREȘ SRL-D

36369700 CONFORT VLĂDEASAVIM SRL-D

24792129 UNICREDIT BANK S.A. BUCUREȘTI SUCURSALA OPAL TARGU MUREȘ

38685459 MAX BET SRL BUCUREȘTI - PUNCT DE LUCRU TIRGU MUREȘ

30815375 VERES KATALIN ZSUZSANNA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

25358323 NUMIS FILA S.R.L.

37712458 DNU TRAILER RENT SRL

30854056 OROIAN DAN IONUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36342756 BOGADY CAR TAXI SRL

40891639 LOLANDRAVOIAGE S.R.L.

41298630 SZAKĂCSSZSOLTÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

28778852 KAPPA INSOLVENCY IPURL

34633171 ATX RETAIL SYSTEMS SRL

25708518 ANTAL A ZOLTAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

23972121 PRO REGIO CONSULTING SRL

20004597 ARIESAN MARINÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

18464666 SC CORAL IMPEX SRL PLOIEȘTI - PUNCT DE LUCRU TG.MURES

40017648 MURE7AN A IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

32063813 MUREȘAN E RODICAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

35626288 GALIA ROȘA SRL

34895202 MAGDĂS ANNAMĂRIA - MEDIC SPECIALIST MEDICINA INTERNA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

ÎNTREPRIND PROFES UNIPERSCU RASP LIMIT (IPURL)

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


31004339 FLOREAN LACRIMA-LUMINIȚA - MEDIC SPECIALIST ANESTEZIE

38366271 DLC GROUP SRL

26995227 POP LAURA FLORINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

37941478 ART METAL INOX TRANSILVANIA SRL

23288680 POP G. AUREL - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

16072356 VIORELA CONSULT S.R.L.

TERAPIE INTE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

27734289 VIRG IN IA BORDAS LANGUAGE SERVICES SRL

39738373 VBX WARESOFT S.R.L.

1215024 BIG IMPREST S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

36248695 MOLDOVAN IULIA-MARIA - CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL 23250740 POP-SUCI G. GRIGORELA-SIMONA - CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


LOCALITATE SEDIU SOCIAL

DOMICILIU FISCAL

NR MEDIU ANGAJATI -BILANȚ 2018

INACTIV FISCAL

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 249, Ap. 40, Cod Postai 540471

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 249, Et. 2, Ap. 9, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 250

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 250

41

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 250, Et. 3

6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 250-252

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 250-252

105

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 250-252

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 251, Ap. 1, Cod Postai 540471

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 251, Ap. 12

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 251, Ap. 12, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 251, Ap. 12, Cod Postai 540471

5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 251, Ap. 12, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 251, Ap. 16, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 251, Ap. 32

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 251, Ap. 32, Cod Postai 540471

5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 251, Ap. 9, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 251, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 251, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 251, Cod Postai 540471

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 253, Ap. 21, Cod Postai 540471

9

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 253, Ap. 23, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 253, Ap. 3, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 253, Ap. 7, Cod Postai 540471

5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 253, Ap. 7, Cod Postai 540471

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 253, Et.V, Ap. 18, Cod Postai 540471

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 255,Ap. 11, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 255,Ap. 14, Cod Postai 540510

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 255, Ap. 15

13

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 255, Ap. 2, Cod Postai 540510

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 255, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 255, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 255, Et. 7, Ap. 19, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 259,Ap. 11, Cod Postai 540510

3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 259, Ap. 15

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 259,Ap. 15, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 259,Ap. 16, Cod Postai 540510

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 259,Ap. 16, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 259,Ap. 19, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 259, Ap. 2, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 259, Ap. 2, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 261, Ap. 20

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 261, Ap. 20, Cod Postai 540510

7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 261, Ap. 26, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 261, Ap. 3, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 261, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 261, Ap. 7, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 261, Ap. 8, Cod Postai 540510

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 263,Ap. 10, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 263,Ap. 14, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 265, Ap. 12

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 265,Ap. 14, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 265, Et. 2, Ap. 11

1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 267, Ap. 2, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 267, Ap. 25, Cod Postai 540510

2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 267, Ap. 25, Cod Postai 540510

4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 267, Ap. 25, Cod Postai 540510

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 267, Ap. 8, Cod Postai 540510

0

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 267, Et. 8, Ap. 30, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 269,Ap. 11, Cod Postai 540510

NU

41640201 ASOCIAȚIA "ANTEPORTUM"

14290818 UGRON GYONGYI ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

17668145 XELIBRI SRL

41298681 BIANA TEAM AGREEMENT S.R.L.

34456002 PELERINA ACCENT SRL

38328685 ORTHO CLEVER SRL

27915170 FĂGĂRĂȘANT. RODICA-MEDIC

32271040 GOGA CLAUDIA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

25211372 VOLEI IMPRES S.R.L.

36275762 AQUA COMPAS SRL

6753202 MALU SERV S.R.L.

38214907 SĂLĂGEAN LOREDANA-CARMEN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

34932033 FARCAS SILVIU - MEDIC SPECIALIST MEDICINA INTERNA

20327946 CABINET DE AVOCAT FĂGĂRĂȘAN E. EMIL

13608256 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.740TIRGU MUREȘ

41774777 MAN LOREDANA RODICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

21979263 HUMAN DIAGNOSTIC S.R.L.

31154620 OLTEAN MARIA RODICAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

36667570 OLTEAN RÂUL MARIUSÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

23232670 MĂRGINEAN D. MIHAELA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

32820629 SUCIU TUNDE RITAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

14067779 DIABOLO IMPEXSRL

20010939 ROZSA SAVETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36534352 ASOCIAȚIA "CLUB SPORTIV DUSTER HOBBY RACING"

20077793 BIROU EXPERT CONTABIL MUNCACIU S. EMILIA-MARIA

22565820 SEBESTYEN GIZELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

25713646 KADAR NI ARPAD PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

41811913 BALOGH TIBOR CSONGOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

30537082 LUPEA CARMEN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

26701356 LUPEA CARMEN-TRADUCĂTOR

38192035 KOVĂCSJ ISTVĂN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

40313210 IGNAT BIANCA MARGARETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

22781883 BĂLAN D. LUCIAN - EXPERT CONTABIL

16069881 ASOCIAȚIA TINERILOR PAPUSARI - HABAKUK

15069026 LAZANASRL

26813627 SINDICATUL POLIȚIȘTILOR "PRO LEX" MUREȘ

40402740 CIOBOTARU MELĂNIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

19853424 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL ROTAR I. SIMONA

19854594 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL SZAKĂCS I. ZSOFIA

19854748 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL SUCIU I. LENUȚA

20005746 CABINET DE TEHNICĂ DENTARĂ SZABO G. GAVRILĂ

20005878 DOBRE I. ADRIAN-SORIN - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

20006334 ALEXANDRESCU N. CRISTINA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

20006555 NEAGOE P. MEDA-PETRONELA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

20006571 ROȘCA G. ANCUȚA-NOELA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

20006717 VERZEA V. ALINA-ROXANA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

20007771 FRICIU T. BEATRICE-CARMEN-PATRICIA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

20008688 VAIDA I. ROZALIA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

20009047 VARODI A. EMILIA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

20010386 BUCUR I.SOREL-ALEXANDRU - CABINET DE TEHNICĂ DENTARĂ

20011144 LABORATOR DE TEHNICĂ DENTARĂ ȘUTEU P. AURELIA

20075636 TRUȚA E. EMILIA-CAMELIA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

20076097 TOGĂNEL P. CLAUDIA-MONA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

20076879 POP P. ESZTER - CABINET DE TEHNICĂ DENTARĂ

20076925 POP A. ANDREI - CABINET DE TEHNICĂ DENTARĂ

20327849 BOTAN P. PAUL-ANTONIU-ADRIAN - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

19859508 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL SASS I. ILDIKO

19855280 TEHNICĂ DENTARĂ ȘIPOȘ L. EUGENIA

7002823 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 194TARGU MUREȘ

30126052 TORNEA I AGNES ESZTER PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

41387860 AVRAM ANICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

IF -ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


LOCALITATE SEDIU SOCIAL

DOMICILIU FISCAL


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 269, Ap. 13, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 269,Ap. 13, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 269, Ap. 4, Cod Postai 540510

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 269, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Ap. l,Cod Postai 540061

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Ap. l,Cod Postai 540061

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Ap. 13, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Ap. 14, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Ap. 2, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Ap. 2, Cod Postai 540061

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Ap. 4, Cod Postai 540061

9 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Ap. 7, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Ap. 8, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Bl. 27, Et. 6, Ap. 13, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 271, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 271, Ap. 12, Cod Postai 540510

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 271, Ap. 17

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 271, Ap. 17, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 271, Ap. 18, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 271, Ap. 4, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 273, Ap. 1, Cod Postai 540510

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 273,Ap. 11, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 273,Ap. 15, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 273, Ap. 23, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 273, Ap. 3, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 273, Ap. 31, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 275,Ap. 13, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 277,Ap. 13, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 277,Ap. 13, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 277,Ap. 15, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 277, Ap. 33, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 277, Ap. 7, Cod Postai 540510

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 279, Ap. 16

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 279, Ap. 23

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 279, Ap. 33

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 279, Et. VIII, Ap. 33

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 28, Et. 2, Ap. 203

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 281

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 281, Ap. 6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 281, Ap. 8

NU

41803228 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 757 15938153 SC "UNIVERS'ALLTRADING ROMANIA" SRL ILFOV - PUNCT DE LUCRU TARGU l\ SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE


36436940 AMA HOME DESIGN SRL SIBIU - PUNCT DE LUCRU TG. MUREȘ 15067238 SC COMMERCIAL CENTER DEVELOPMENTS SRL - GHERMANESTI - PUNCT DE LI SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


35082348 BOBUELASRL-D

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


38015726 ELAVIENASRL-D

40063830 DORELA TRANSPORT S.R.L.

14412036 FIORD SRL

6668719 ANI CO TRADE S.R.L.

18965853 PRAKTIKER ROMANIA SA BUCUREȘTI - PUNCT DE LUCRU TG. MUREȘ

36990545 MSI DIGITAL SYSTEMS SRL

6329666 BIBORKA PROD S.R.L.

29456570 BIDIGA BIANCA INGRID PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

25215161 EGRIIOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

20005827 BIROU DE ARHITECTURĂ PÂNTEA G. MIHAI

41344656 SAFE MARVORENT RAM S.R.L.

9296113 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.816 TARGU MUREȘ

28294003 FLANCO RETAIL SA VOLUNTARI - PUNCT DE LUCRU TG MUREȘ

32862179 AUCHAN ROMANIA SA BUCUREȘTI - PUNCT DE LUCRU TARGU MUREȘ

39100323 SHOE EXPRESS SA BUCUREȘTI - PUNCT DE LUCRU

26369045 SC PREMIUMBLUE SRL BUCUREȘTI-PUNCT DE LUCRU TG. MUREȘ

35614453 ADESSO TXM ROMANIA SRL TIMIȘOARA - PUNCT DE LUCRU TG. MUREȘ

34997849 PEPCO RETAIL SRL BUCUREȘTI - PUNCT DE LUCRU TG MUREȘ

18105824 SC SENSIBLU SRL MOGOSOAIA - PUNCT DE LUCRU TG. MUREȘ 6 23597499 SC FLANCO INTERNATIONAL SRL BUCUREȘTI - PUNCT DE LUCRU TG. MUREȘ -1 SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

24213324 SC PLAY COM SRL TARGU MUREȘ - PUNCT DE LUCRU

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


36410222 MSM MAILAT SERV SRL-D TG MUREȘ - PUNCT DE LUCRU

38232423 POP I.M. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

26549690 DIMBIAN MARIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

32389594 DEDEMAN SRL BACAU - PUNCT DE LUCRU TARGU MUREȘ

23211112 MUREȘAN N. IOANA-LAURA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

30253676 VĂCAR MIHAELA-LAURA - MEDIC RADIOLOGIE - IMAGISTICA MEDICALA

15367170 CENTROGRAFIC S.R.L.


4322955 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA NR 1 TG. MUREȘ


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PUB-INSTITUTII PUBLICE 36194129 EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA BUCUREȘTI - PUNCT DE LUCRU TG. MUREȘ SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

18151839 ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMANIA - FILIALA JUDEȚEANĂ N AFJ - ALTE FORME JURIDICE

7828710 BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA SUCURSALA TG.MUREȘ 9308986 FUNDAȚIA "PRO OMNIA" 26470936 SC ECOFARMACIA NETWORK SRL BRAȘOV - PUNCT DE LUCRU TARGU MUREȘ SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI AFJ-ALTE FORME JURIDICE


20518407 CABINETDEAVOCATSĂNDULESCU L. ADRIANA-MELINDA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


19909843 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL ANDREI J. SORIN

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


34940680 CATENA HYGEIA SRL PITEȘTI - PUNCT DE LUCRU TARGU MUREȘ

23288809 AMBRUS T. RAMONA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

10465550 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 915TARGU MUREȘ

27105440 NAGY DALMA-MELINDA - TRADUCĂTOR

24069807 BOGDAN I. MARIA-RODICA - MEDIC

40106613 SZABO BZTAMĂS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27200671 SZABO A. BELA - MEDIC PRIMAR OBSTETRICA-GINECOLOGIE

5848991 CIPRI IMPEXPROD SRL

38194486 ADC ITP SERVICE SRL

37799455 ORMENIMEDSRL 12665806 FUNDAȚIA MEDICALA SI ȘTIINȚIFICA "ACADEMICIAN PROFESOR DR. VICTOR E AFJ - ALTE FORME JURIDICE

8700280 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 210TARGU MUREȘ

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


19854365 CABINET DE TEHNICĂ DENTARĂ PRUNAȘ A. AUGUSTIN-CĂLIN

30279064 ASOCIAȚIA "LOVE & LIFE 4 ANIMALS" TIRGU MUREȘ

37294606 ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE SI CULTURA MUREȘ - ASDECUM

39952171 MAGYARI LEVENTE ZSOLT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

1212109 CENTROCOMIMPEXSRL

25478877 LĂSLEANU I. VIOLETA - AGENT ASIGURĂRI

10925764 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.265 TARGU MUREȘ

37509969 NEW LOOK DENT SRL

LOCALITATE SEDIU SOCIAL


DOMICILIU FISCAL


Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș


Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 281A                                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 283                                               NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 283                                               NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 283, Cod Postai 540510                            NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 287                                            1 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 287                                            5 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 287                                            0 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 287/B                                         16 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 287/C                                         12 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 289, Cod Postai 540510                            NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 29, Ap. 10, Cod Postai 540061                    0 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 29, Ap. 14, Cod Postai 540061                    3 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 29, Ap. 16, Cod Postai 540061                       NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 29, Ap. 2, Cod Postai 540061                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 29, Ap. 20, Cod Postai 540061                       NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 29, Ap. 22, Cod Postai 540061                       NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 29, Cod Postai 540061                              NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 291                                               NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 291                                               NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 291                                               NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 291                                               NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 291                                               NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 291, Bl. SP nr.TGMPOl                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 291, Cod Postai 540469                            NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 291, Cod Postai 540510                            NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 291, Cod Postai 540510                            NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 291D                                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 3, Ap. 18                                          NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 3, Ap. 2                                           NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 307                                               NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 31, Ap. 5, Cod Postai 540003                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 31, Ap. 8, Cod Postai 540061                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 31, Ap. 8, Cod Postai 540061                      4 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 32, Cod Postai 540011                              NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 33, Cod Postai 540003                              NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Cod Postai 540003                              NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 37, Cod Postai 540061                              NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 38, Ap. 1                                          NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 39                                                NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 39, Ap. l,Cod Postai 540003                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 39, Ap. 2, Cod Postai 540003                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 4, Cod Postai 540011                               NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 40-42                                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 41, Ap. 12, Cod Postai 540003                       NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 41, Ap. 4, Cod Postai 540003                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 41, Ap. 7, Cod Postai 540003                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 43, Ap. 1                                          NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 43, Ap. l,Cod Postai 540003                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 43, Ap. 10, Cod Postai 540003                     1 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 43, Ap. 11                                         NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 43, Ap. 5                                        2 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 43, Ap. 5, Cod Postai 540061                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 43, Cod Postai 540003                              NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 44, Ap. 4                                          NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 45, Ap. 15, Cod Postai 540003                       NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 45, Ap. 15, Cod Postai 540003                       NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 45, Ap. 3                                          NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 45, Ap. 3, Cod Postai 540061                      0 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 45, Bl. 45, Sc. A, Et. 6, Ap. 20, Cod Postai 540061 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 45, Cod Postai 540003                              NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 47, Ap. l,Cod Postai 540003                      0 NU

40350242 TOROK BERNADETT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

26511858 MAIOR A. MARIA-RUXANDA - MEDIC

24418915 RUSNIK GUARD SRL

34249805 LOKODI VERA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

15191731 REVLINK EUROPE S.R.L.

18464658 ASOCIAȚIA MEȘTEȘUGARILOR MUREȘENI

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

23673669 SC OPTICA OPTOFARM SRL TG-MURES-PUNCT DE LUCRU ( OPTICA MEDICALA; SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

41020919 BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ-NAPOCA - AGENȚIA LUXOR TARGU MUREȘ SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI 38378080 AGROS BEST MOLD SRL

38425130 EGETFUTURE SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

26643875 COCIAN MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

15711249 H&B PRESTSERVSRL

24606897 MAIER E. ALEXANDRU-EMILIAN - AGENT ASIGURĂRI

39807074 POP G. LAURAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

39807082 POP N. DIANAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

29809574 STUPMEDIASRL

35408046 STREC GOGU - AGENT DE ASIGURĂRI

39807066 COVACIU ANTONIA MARIAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

37248618 PRODAN lONUz ALEXANDRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

40063792 MOLDOVAN BIANCA MARIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

24221394 PETSERV S.R.L.

41170878 CAILA FLORINA-ANCUȚA - MEDIC SPECIALIST EPIDEMIOLOGIE

36960420 DALO PROIECT TEHNIC SRL

18502972 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR 314

32908497 ALDEA IOANA-GEORGETA - BIROU DE MEDIATOR

31139646 D&D BEST INVEST SRL

22544780 PANIS OTTILIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

19855913 ICLANZAN REMUS DORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

28675288 UNIBOXSRL

38964577 DENIS DELUXE STYLE SRL SLATINA - PUNCT DE LUCRU TG. MUREȘ

40910820 ANIMA CORD S.R.L.

12536640 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 695 TG. MUREȘ

14519955 RADEX S.R.L.

35604131 POP SM ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

1202911 FUNDAȚIA "MARIA MAGDALENA"

9201300 FUNDAȚIA "FORTIUS"

9445479 ASOCIAȚIA SPORTIVA "UNIVERSITAR TENIS CLUB"

33291844 HODOS ADRIAN DUMITRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

16448753 SC RCS & RDS SA - BUCUREȘTI - PUNCT DE LUCRU TG.MUREȘ

38859946 BOKOR ENDRE-ĂRPĂD MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE GENERALA

35826049 ART MEMORIES SRL

23275930 FLEACAI. FLORINA-DĂNUȚA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

38684852 MARIN MARIA-CĂTĂLINA - MEDIC DENTIST

37204611 FOTBAL PLAYJUNIOR SRL

41675137 DOCZYĂRON MĂTYĂS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27244996 DOCZY S. ANNAMĂRIA - MEDIC

29100580 GREBENIȘAN VASILE - DETECTIV PARTICULAR

32488539 KOSTYĂK F. KINGA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

34073341 GHEORMA FLORENTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

37692016 GAF CREDIT CONCEPT SRL

39458675 VULTUR MIRCEA OVIDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

30854030 CSISZER A ANNAMARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

1197955 TRANSIMEX H&SSRL

1247727 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 463 TARGU MUREȘ

20879398 TODORAN P. MONICA-LEONTINA - CABINET DE AVOCAT

32362947 GIURGEA LUCICA-BIROU DE MEDIATOR

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


21240030 IMPACT MED SRL 28035106 ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALA A POLIȚIȘTILOR - SECȚIA ROMANA REGIUNEA M AFJ - ALTE FORME JURIDICE

26362101 BÂRSAN M. MĂRIOARA - AGENT ASIGURĂRI                             PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

8602966 VATRA SRL BISTRIȚA SUCURSALA TG.MUREȘ                          SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

40688112 TOP EPIL S.R.L.                                                     SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

LOCALITATE SEDIU SOCIAL

DOMICILIU FISCAL


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 47, Ap. 4, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 49, Ap. 2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 49, Ap. 3

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 49, Ap. 4, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 49, Ap. 7

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 49, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 49, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 49, Et. parter. Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 5, Ap. 5, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 5, Ap. 5, Cod Postai 540061

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 5, Ap. 7, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 52

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 52, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 59, Ap. 11

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 59, Ap. 11

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 59, Ap. 11, Cod Postai 540003

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 59, Ap. 13

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 59, Ap. 15, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 59, Ap. 22, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 59, Ap. 23

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 59, Ap. 25, Cod Postai 540061

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 59, Ap. 28, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 59, Ap. 34

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 59, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 59, Et. 8, Ap. 36, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 6, Ap. 1, Cod Postai 540011

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 6,Ap. 10, Cod Postai 540011

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 6,Ap. 12, Cod Postai 540011

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 6, Ap. 3, Cod Postai 540011

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 6, Cod Postai 540011

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 69, Et. PARTER, Ap. 2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 70

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 70, Ap. 12, Cod Postai 540011

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 70, Ap. 14

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 70, Ap. 17, Cod Postai 540011

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 70, Ap. 3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 70, Ap. 3, Cod Postai 540011

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 70, Ap. 6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 71, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 72, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 72, Ap. 10

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 72, Ap. 13, Cod Postai 540011

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 72, Ap. 2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 72, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 72, Ap. 8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 72, Ap. 8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 74, Ap. 10, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 76, Ap. 3

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 78, Ap. 5, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 78, Ap. 5, Cod Postai 540003

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 78, Ap. 6, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 78, Ap. 7, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 78, Ap. 8, Cod Postai 540003

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 78, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 79, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 79, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 79, Cod Postai 540003

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 80, Ap. 16

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 80, Ap. 2, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 80, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 80, Cod Postai 540003

NU

7146128 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 30 TARGU MUREȘ

30709692 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 336 TARGU MUREȘ

30467327 NEMEȘ CONSTANTINA-AURORA - BIROU EXPERT CONTABIL

35147463 ASDELTAXI SRL

13756120 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.153 TIRGU MUREȘ

20007593 DIACONU V. CRISTIAN-GABRIEL - CABINET STOMATOLOGIC

13727168 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.152 TIRGU MUREȘ

22670699 IMANI ARDABILI MAHRAJ - CABINET STOMATOLOGIC

25075068 HODOȘ V. ALINA - CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA

27122484 ASDELSRL

37029316 BALOGH ATTILA-BOTOND MEDIC DENTIST

17148290 CONROBITESTS.R.L.

37958372 DAMIAN RAUL-RAIMOND PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

39437290 PASCU MARIUS-LUCIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

37488629 LIRAURASDEL SRL

37488637 LIR&ASDELSRL

38037287 BALEA I ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

9923026 MASTEBAN COM SRL

15048074 ASOCIAȚIA "TABULA"

24713664 DAWCOMS.R.L.

30710115 SC CLINICA SÂNTE SRL BUZĂU - PUNCT DE LUCRU TG MUREȘ

29174412 OLTEAN MIRCEA ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36544062 GPT SMART PARTNER S.R.L.

2532276 SILETINA IMPEX S.R.L.

25339925 MOLDOVAN N. SILVIU-NICOLAE - AGENT ASIGURĂRI

26988270 BARDOSI FLORIN IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

4322300 PALATULCOPIILORTARGU MUREȘ

4786360 PATRIA BANK S.A.

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PUB-INSTITUȚII PUBLICE

SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI

SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI


36314284 PATRIA BANK S.A. VOLUNTARI - PUNCT DE LUCRU TG. MUREȘ 36567104 BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. BUCUREȘTI - CENTRUL OPERAȚIONAL T> SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACȚIUNI 32277574 POP IOAN-OCTAVIAN - BIROU DE MEDIATOR

4323942 TEST COMIMPEX SRL

41326560 TATIANA CONFORT CITY S.R.L.

35751752 GR8 FLOWERS SRL

28544851 DĂLĂLĂU TITI VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27065001 BUTIU I MARIAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

21389661 PROINSTASERV S.R.L.

36926402 DOSATILDA KATALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

41504277 LIV SPEED CITY S.R.L.

24550680 PASCU MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

23628145 PAȘCU I. GHEORGHE-AGENT MARKETING

29467030 CRETATERAP SRL

36297906 KOVACSDENT SRL

30991673 RONAKONCEPTSRL

25878113 SC BOBO SRL TARGU MUREȘ - PUNCT DE LUCRU

28580188 B & T KEPI BLANC SRL - PUNCT DE LUCRU TG MUREȘ

27522472 ORBANJENO LORANDÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

7881846 POPOVICI D DORINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

34514944 KOVACS S ERZSEBETÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

35003336 KOVACS ISTVAN CSABAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

41751927 AGOTAVIVIEN IDEAL S.R.L.

19929794 POGACEAN ROMEO VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

38316400 KOVĂCSTUNDEZSUZSANNA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

35555438 SUCIU LUCICA - ASISTENT IN BROKERAJ

35460338 JELIP ROZALIA - AGENT DE ASIGURĂRI

2523049 CODARCEA MARIA

29258050 TĂTAR SIMONA-LUCIANA - AGENT DE ASIGURĂRI

13574900 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.706 TIRGU MUREȘ

20827852 RETEGAN ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

26242288 POGĂCEAN A. IOAN - AGENT ASIGURĂRI

34233698 VELICHIE OLGA-LILIANA - EXPERT EVALUATOR

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

IF -ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


LOCALITATE SEDIU SOCIAL

DOMICILIU FISCAL


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 82, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 82, Cod Postai 540003

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 85, Ap. 2, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86 B, Ap. 6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86 C, Sc. C, Ap. 20, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86, Ap. 4, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86, Bl. B, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86/A, Ap. 4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86/A, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86/B, Ap. 6, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86/E,Ap. 14

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86/E, Ap. 3, Cod Postai 540447

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86/E, Ap. 9

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86B, Ap. 4

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86B, Ap. 6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86B, Ap. 6

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86C, Ap. 2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86C, Ap. 22

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 86F, Ap. 2, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 89, Ap. 1, Cod Postai 540445

22 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 91, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 92, Ap. l/B,Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 92, Ap. 3, Cod Postai 540447

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 92, Ap. 4, Cod Postai 540447

216 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 92, Ap. 7, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 92, Ap. 9, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 93, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 93, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 93, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 93, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, Ap. 10, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, Ap. 10, Cod Postai 540447

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, Ap. 14, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, Ap. 4

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, Et. 3, Ap. 13, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 96, Ap. 13, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 96, Ap. 19, Cod Postai 540447

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 98, Ap. 1, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 98, Ap. 11, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 98, Ap. 18, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 98, Ap. 18, Cod Postai 540447

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 98, Ap. 18, Cod Postai 540447

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 98, Ap. 4, Cod Postai 540447

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 99

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 99, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr. 99, Cod Postai 540445

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Ap. 34

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Bl. 36, Ap. 35

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. l,Ap. 2, Cod Postai 540342

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. l,Ap. 2, Cod Postai 540342

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. l,Ap. II, Cod Postai 540342

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Ap. 19, Cod Postai 540374

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Ap. 30

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Ap. 5

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Ap. 8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Bl. 11B, Ap. 25, Cod Postai 540374

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Bl. C, Ap. 22, Cod Postai 540397

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Cod Postai 540374

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Cod Postai 540374

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Et. 4, Ap. 19

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Et. 9, Ap. 39

NU

26914834 BUJAP. PETER - AGENT ASIGURĂRI

23203225 NIȚU N. NICOLETA-MANUELA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

29941213 TAMAS TEODORA - EXPERT CONTABIL

30191115 ASOCIAȚIA "MUVESZKUCKO EGYESULET - ASOCIAȚIA ODAIA ARTIȘTILOR"

33856418 ROSCA C CORNEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

23293260 NAGY S. REKA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

26377684 MARTONJ. ERZSEBET-REKA - AGENT ASIGURĂRI

8721410 CAMPEANU CORNEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

16143287 V&A LIDER SRL

40149185 MADARAS ANNAMĂRIA - AGENT DE ASIGURARE

19856277 SANDOR LEVENTE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

29258068 TĂTAR OVIDIU - AGENT DE ASIGURĂRI

19906588 ROSCA ALINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

16692684 HARMOMEDSRL

20493426 C&l CONSULTING SRL

23133952 GĂLĂȚAN M. CRISTIAN-OVIDIU - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

25468806 COSMA CORINA-AURORA - MEDIC

24069823 GĂLĂȚAN V. MARIA - AGENT ASIGURĂRI

9583617 FUNDAȚIA "ALBATROS"

23177185 DRĂGAN D. MIHAELA-DANA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

17289249 PRO GABI SRL

24431116 PROPOLIS INVESTIGAȚII S.R.L.

19931530 BUMBAC LUCRETIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

41835165 FARKASSĂNDOR-CSABAÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

23275760 CHEBUȚ N. GELU-MIRCEA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

36319591 SEFT MARIA-EUGENIA - AGENT DE ASIGURĂRI

26791774 SEFT MARIA EUGENIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

34079964 COVRIG D IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

37083803 BURCIU CARMEN-ALINA AGENT DE ASIGURARE

34073333 COSTIN SILVIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

31632481 TEKALOUNGESRL

22446749 INPIRO PRODCOM S.R.L.

19910260 SANDOR JUDIT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

17178348 MINI PROIECTS.R.L.

29873437 GRAMA RUXANDA - MEDIC

38130326 CHIRTES IOANA ALINA PFA

13799610 OIL STIL SRL

23232603 SZEKERES I. LEVENTE - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

40106656 ZOEX SOFTWARE EVOLUTION S.R.L.

40870709 CRIS INTER INVESTS.R.L.

14407242 BOLDEA ADRIAN LIVIU ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

34950226 ANIMUS MARA SRL

26692924 FARCAS DUMITRU-ALIN - AGENT ASIGURĂRI

41112800 SUNNYSMILE& HAPPINESS S.R.L.

23481418 VODĂ I. VALENTINA-SIMONA - AGENT MARKETING

19910570 BUMBAC VALER PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

24095407 MOBBO PRODSERV S.R.L.

26449780 SZAKĂCSA. ȘTEFAN - AGENT ASIGURĂRI

39562055 ROXANA LUK TRAVEL S.R.L.

41566520 SERBU FURNITURE S.R.L.

41646735 DOJIBAT BEST AMENAJĂRI S.R.L.

41381220 SEBYLUCK CITY CONFORT S.R.L.

1219956 VALICSEK ANDREI

36012332 FERONERIE USI SRL

23276316 TANASI P. MELINDA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

23474720 EGRAPHIXSRL

40009700 PRICETWEAKERS S.R.L.

23288728 MALOȘ F. CRISTIAN - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

37119494 SZILVESZTER . MONIKA - MEDIC PRIMAR CHIRURGIE PLASTICA

23104906 ȚARCĂ A. DALMA-ILDIKO - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

13775041 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 932 TARGU MUREȘ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

IF -ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA IF -ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE


LOCALITATE SEDIU SOCIAL

DOMICILIU FISCAL


Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Sc. A, Et. 4, Ap. 19

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Sc. A, Et. 7, Ap. 32, Cod Postai 540374

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Sc. C, Ap. 28

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Sc. C, Ap. 39

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Sc. C, Ap. 42

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Sc. D, Et. 8, Ap. 33, Cod Postai 540374

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11, Sc. E, Ap. 24

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11/A, Ap. 23

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Bld. 1848, Nr. 11/A, Ap. 4

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mure