Hotărârea nr. 134/2021

HCL 134 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2021,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș

ROMÂNIA

Anexa nr. 1


JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

31.03.2021

- lei (RON) -

D E N UMIR E A IN DIC A T O RIL O R

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Execuție la 31.03.2021

1

2

3

VENITURI - TOTAL

000102

0,00

0,00

128.950.489,00

I. VENITURI CURENTE

000202

0,00

0,00

122.106.477,00

A. VENITURI FISCALE

000302

0,00

0,00

106.379.498,00

Impozit pe venit

0302

0,00

0,00

133.718,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

133.718,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

0,00

0,00

55.202.896,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

55.202.896,00

Impozite si taxe pe proprietate

0702

0,00

0,00

35.373.283,00

Impozit si taxa pe cladiri

070201

0,00

0,00

30.094.162,00

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

07020101

5.742.890,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

24.351.272,00

Impozit si taxa pe teren

070202

0,00

0,00

4.294.362,00

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07020201

1.847.351,00

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

2.414.968,00

Impozitul pe terenul extravilan

07020203

32.043,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale

070203

615.705,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

369.054,00

Sume defalcate din TVA

1102

0,00

0,00

7.647.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

110202

7.155.000,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

492.000,00

Taxe pe servicii specifice

1502

0,00

0,00

240.719,00

Impozit pe spectacole

150201

7.284,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

233.435,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1602

0,00

0,00

7.765.922,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

0,00

0,00

7.009.658,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16020201

3.958.785,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16020202

3.050.873,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

361.249,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

395.015,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180002

0,00

0,00

15.960,00

Alte impozite si taxe fiscale

1802

0,00

0,00

15.960,00

Alte impozite si taxe

180250

15.960,00

C. VENITURI NEFISCALE

290002

0,00

0,00

15.726.979,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

300002

0,00

0,00

1.346.264,00

Venituri din proprietate

3002

0,00

0,00

1.346.264,00

Venituri din concesiuni si inchideri

30020530

911.702,00

Alte venituri din proprietate

300250

434.562,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

330002

0,00

0,00

14.380.715,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3302

0,00

0,00

12.510.380,00

Venituri din prestari de servicii

330208

509.013,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

28.242,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

330213

155.708,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

11.109,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

11.806.308,00

Venituri din taxe administrative, eliberaripermise

3402

0,00

0,00

75.866,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

35.526,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

40.340,00

Amenzi, penalitati si confiscari

3502

0,00

0,00

1.194.549,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35020102

567.663,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

35020202

1.046,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

625.840,00

Diverse venituri

3602

0,00

0,00

599.920,00

Taxe speciale

360206

356.158,00

Contributia asociației de propr.pt lucr.de reabilitare termică

360231

183.931,00

Alte venituri

360250

59.831,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-4.635.000,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

4.635.000,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

390002

0,00

0,00

4.806,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

3902

0,00

0,00

4.806,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

0,00

0,00

4.806,00

IV. subvenții

410002

0,00

0,00

4.908.303,00

Subventii de la bugetul de stat

4202

0,00

0,00

4.908.303,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

-98.460,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

420241

2.384.742,00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

1.968.237,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

420269

643.454,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

420280

10.330,00

Sume in curs de distribuire

4702

0,00

0,00

899,00

Sume incasate pentru bugetul local in contul unic

470400

0,00

0,00

899,00

Sume primite de la UE/alți donatori

4802

0,00

0,00

1.930.004,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

4802001

0,00

0,00

1.831.582,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020101

1.552.762,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48020102

278.820,00

Fondul Social European

480202

0,00

0,00

98.422,00

Prefinanțare

48020203

98.422,00

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

0,00

0,00

87.065.755,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,00

0,00

81.455.566,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

26.067.862,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

33.500.846,00

TITLUL III DOBÂNZI

30

0,00

0,00

130.000,00

TITLUL IVSUBVENTII

40

0,00

0,00

9.974.979,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

1.566.873,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

328.000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

0,00

4.399.543,00

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

0,00

0,00

3.818.828,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

1.668.635,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

5.296.843,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVIIRAMBURSARIDE CREDITE

81

0,00

0,00

691.600,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

0,00

0,00

-378.254,00

5102 Autoritatipublice si acțiuni externe

5102

0,00

0,00

8.820.438,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,00

0,00

8.799.529,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8.520.976,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

145.147,00

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

17.143,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

116.263,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

283.205,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

283.205,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-262.296,00

5402 Alte servicii publice generale

5402

0,00

0,00

1.058.853,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,00

0,00

1.058.953,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

844.873,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

214.080,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-100,00

5502 Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

5502

0,00

0,00

130.000,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,00

0,00

130.000,00

TITLUL III. DOBANZI

30

130.000,00

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

0,00

0,00

4.045.049,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,00

0,00

4.045.149,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.765.698,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

279.451,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-100,00

6502 Invatamant

6502

0,00

0,00

9.504.177,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,00

0,00

8.811.133,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.966,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

7.834.783,00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

328.000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

237.341,00

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

398.043,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

708.862,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

708.862,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-15.818,00

6602 Sanatate

6602

0,00

0,00

1.906.771,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,00

0,00

1.906.771,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.881.137,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

25.634,00

6702 Cultura, recreere si religie

6702

0,00

0,00

6.879.294,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,00

0,00

6.302.269,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.366.475,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1.270.992,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.566.873,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

1.097.929,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

577.475,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

577.475,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-450,00

6802 Asigurări si asistenta sociala

6802

0,00

0,00

11.084.095,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,00

0,00

11.183.085,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.825.762,00

TITLUL IIB UNURI SI SER VICII

20

578.794,00

TITLUL IVSUBVENTII

40

145.356,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4.162.202,00

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

16.528,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

454.443,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-98.990,00

7002 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7002

0,00

0,00

10.999.476,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,00

0,00

9.675.046,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.849.975,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6.026.357,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

798.714,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

1.324.930,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.324.930,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-500,00

7402 Protectia mediului

7402

0,00

0,00

14.838.979,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,00

0,00

14.838.979,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

12.336.608,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

2.502.371,00

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

0,00

0,00

56.269,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,00

0,00

56.269,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

56.269,00

8402 Transporturi

8402

0,00

0,00

17.742.354,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,00

0,00

14.648.383,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4.732.731,00

TITLUL IVSUBVENTII

40

9.829.623,00

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

86.029,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

2.402.371,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.402.371,00

OPERA TIUNI FINANCIARE

79

691.600,00

TITLUL XVIIRAMBURSARIDE CREDITE

81

691.600,00

EXCEDENT/DEFICIT

990002

0,00

0,00

41.884.734,00

VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE

119.683.518,00

CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE

77.950.084,00

EXCEDENT FUNCTIONARE

0,00

0,00

41.733.434,00

VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE

9.266.971,00

CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE

9.115.671,00

EXCEDENT DEZVOLTARE

0,00

0,00

151.300,00

EXECDENT/DEFICIT

0,00

0,00

41.884.734,00

ROMÂNIA

Anexa nr. 2


JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ

CONTUL DE EXECUȚIE AL ACTIVITĂȚILORȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31.03.2021

- lei (RON) -

D E N UMIR E A IN DIC A T O RIL O R

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Execuție la 31.03.2021

1

2

3

VENITURI

000110

0,00

0,00

3.947.415,00

I VENITURI CURENTE

000210

0,00

0,00

1.726.136,00

C. VENITURI NEFISCALE

290010

0,00

0,00

1.726.136,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

300010

0,00

0,00

304.786,00

Venituri din proprietate

3010

0,00

0,00

304.786,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

208.247,00

Ate venituri din proprietate

301050

96.539,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

330010

0,00

0,00

1.401.862,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3310

0,00

0,00

1.390.536,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

392.476,00

Venituri din prestari de servicii

331008

2.976,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.

331014

861.339,00

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331016

19.773,00

Venituri din organizarea de cursuri de califcare si conversie profesionala,specializare si perfectionare

331017

14.870,00

Ate venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

99.102,00

Diverse venituri

3610

0,00

0,00

11.326,00

Ate venituri

361050

11.326,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

3710

0,00

0,00

19.478,00

Donatii si sponsorizari

371001

19.478,00

II.VENITURI DIN CAPITAL

390010

0,00

0,00

654.416,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

3910

0,00

0,00

10,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institut Hor publice

391001

0,00

0,00

10,00

Alte operatiuni financiare

410010

0,00

0,00

639.106,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

410600

0,00

0,00

639.106,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4210

0,00

0,00

15.300,00

Sume primite de instituțiile publice și activitățile fnanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programului FEGA implementate de APIA

421043

0,00

15.300,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4310

0,00

0,00

1.566.873,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

1.566.873,00

Total cheltuieli

5010

0,00

0,00

2.857.959,00

A. CHELTUIELI CURENTE

01

0,00

0,00

2.858.982,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

622.621,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

2.236.061,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

300,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0,00

0,00

-1.023,00

6510 Invatamant

6510

0,00

0,00

1.322.528,00

A. CHELTUIELI CURENTE

01

0,00

0,00

1.322.528,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

259.642,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1.062.586,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

300,00

6710 Cultura, recreere si religie

6710

0,00

0,00

1.535.431,00

A. CHELTUIELI CURENTE

01

0,00

0,00

1.536.454,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

362.979,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1.173.475,00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1.023,00

Excedent

0,00

0,00

1.089.456,00

VENITURI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

3.947.405,00

CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

2.857.959,00

EXCEDENT FUNCȚIONARE

0,00

0,00

1.089.446,00

VENITURI SECȚIUNEA DEZVOLTARE

10,00

CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE

EXCEDENT DEZVOLTARE

0,00

0,00

10,00

EXECDENT/DEFICIT

0,00

0,00

1.089.456,00

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ


Anexa nr.3


CONTUL DE EXECUȚIE AL CREDITELOR INTERNE

31.03.2021

- lei (RON) -

D E N U MIR E A IN DIC A T O RIL O R

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Execuție la 31.03.2021

1

2

3

VENITURI

000107

0,00

0,00

0,00

Sume aferente creditelor interne

41070201

Total cheltuieli

5007

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

6507Invatamant

6507

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

7007 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7007

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

8407Transporturi

8407

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

PRIMAR                                        DIRECȚIA ECONOMICĂ

Soos Zoltan                                       DIRECTOR EXECUTIV ȘEF SERVICIU BUGET-C.F.I.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 134

din 22 aprilie 2021

privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I anul 2021, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 29.243/1.960 din 19.04.2021 prezentat de Direcția Economică, privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I anul 2021, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș,

Ținând seama de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „a”și „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul I anul 2021, la partea de venituri în sumă de 128.950.489 lei și la partea de cheltuieli, în sumă de 87.065.755 lei, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului activităților și instituțiilor publice finanțate din venituri proprii al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul I anul 2021, la venituri, în sumă de 3.947.415 lei și la cheltuieli, în sumă de 2.857.959 lei, conform anexei nr. 2.

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1) lit. ”c”, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcție Economice.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru“ și 2 voturi „abținere”)