Hotărârea nr. 110/2021

HCL 110 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 110

din 22 aprilie 2021

privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințele retrocedate și locuințe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2021

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 16.269 din 01.03.2021 inițiat de Primar prin Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale, privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințele retrocedate și locuințe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2021,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :

  • art. 129 alin. (2), lit. „c”, alin (6), lit. „b”, alin (7), lit. „q” și alin. (8), lit. „b” din OUG nr.

57/2019 privind Codul administrativ, în baza art.(2) lit. c, art. 42 și a art. 43 din Legea Locuinței nr. 114/1996, republicată și ale prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art.2 , alin (1), (2) și (3) din OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, precum și în condițiile HCLM nr. 148/2001 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 referitoare la repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat, în vederea închirierii

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă ordinea de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat cu chirie, de locuințe sociale, locuințe pentru chiriași din locuințe retrocedate și locuințe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2021, conform anexelor 1- 4, stabilite în baza punctajului obținut în coroborare cu HCL nr. 148/2001, cu completările și modificările ulterioare, și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale - Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locativ.

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c , ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției activități social culturale, patrimoniale și comerciale- Serviciul activitați culturale, sportive, de tineret și locativ.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”)

Lista de prioritati pentru atribuirea de locuinte Evacuabil

pe anul 2021

Pag: 1

Nr. crt.

Nr.

dosar

Numele si prenumele

Adresa

Punctajul acordat conform criteriilor din Hot. 148/2001

Observatii

An

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

1

59956

SZASZ PEPI MARIA

belșugului 31

50

20

5

20

90

20

30

30

265

PENSIONAR

2015

2

53765

NAGY MARGARETA

belșugului 31

50

20

5

20

100

30

30

255

PENSIONAR

2015

3

56320

PERES MELINDA

BELȘUGULUI 31/7

50

20

10

40

30

20

170

GM CURATENIE

2015

4

59467

BIRO ENIKO

BELȘUGULUI 31/8

50

30

10

5

20

30

145

FARA LOC DE MUNCA

2015

PRIMAR

Soos Zoltăn


DIRECTOR ex. adj.

Cosmin Blaga-Zâtreanu


INTOCMIT

Muresan Ramona

Lista de prioritati pentru atribuirea de locuinte din Fondul Locativ de Stat cu chirie

pe anul 2021

Pag: 1

Nr. crt.

Nr.

dosar

Numele si prenumele

Adresa

Punctajul acordat conform criteriilor din Hot. 148/2001

Observatii

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

1

56775

OGNEAN PETRU

LAMAITEI 31/11

50

5

20

120

30

225

PRIMARIA TG MURES

2

60644

KULCSAR ERNO CSABA

BDUL 1 DECEMBRIE 1918

50

5

20

110

30

215

SC LOCATIV SA

3

54700

TASCA GAVRIL

AL CORNISA 28/32

50

5

20

110

30

215

DNA

4

60859

DOCTOR RADU

BDUL 1848 NR. 42

50

5

10

5

30

100

EGS

5

58607

BERECKI BERNADETT

SOVATA

30

5

5

5

30

75

SPITALU JUD DE URGENTA

PRIMAR

Soos Zoltăn


DIRECTOR ex. adj.

Cosmin Blaga-Zâtreanu


INTOCMIT

Muresan Ramona

Lista de prioritati pentru atribuirea de locuinte Pensionari

pe anul 2021

Pag: 1

Nr. crt.

Nr.

dosar

Numele si prenumele

Adresa

Punctajul acordat conform criteriilor din Hot. 148/2001

Observatii

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

1

55218

MOLDOVAN CRISTIAN

semănătorilor 2/11

50

20

5

15

160

20

30

300

PENSIONAR

2

60251

BUCUR ATTILA

MIORITEI 57/57

50

20

20

20

110

30

30

280

PENSIONAR

3

59956

SZASZ PEPI MARIA

BELȘUGULUI 31

50

20

5

20

90

20

30

30

265

PENSIONAR

4

53765

NAGY MARGARETA

BELȘUGULUI 31

50

20

5

20

100

30

30

255

PENSIONAR

5

58344

BERECZKI GYORGY

LIBERTATII 109

50

10

5

20

50

20

30

185

PENSIONAR

6

54041

MOLDOVAN DORINA

PANDURILOR 44

50

10

5

20

50

30

165

PENSIONAR

7

53885

HAMPU KAROLY

STR VALEA RECE NR. 67B

50

20

5

5

20

30

30

160

PENSIONAR

8

60881

ROMAN SONIA

ROVINARI 18

30

10

5

5

80

30

160

PERS HANDICAP

9

60939

GHEMES EVA

STR. HUNEDOARA 23/45

50

20

5

20

10

20

30

155

PENSIONAR

10

53737

VOINEA ANDREI

LIBERTATII 111/29

50

10

5

5

20

30

30

150

PERS.HANDICAP

11

61247

TOROK BIANCA

TRANSILVANIA 10/10

5

5

100

30

140

PERS HANDICAP

12

60846

KISS ERZSEBET

BDUL 1 DECEMBRIE 1918

50

20

5

20

5

30

130

PENSIONAR

13

58350

UJLAKI NAGY SANDOR

TG.MURES

30

10

20

40

30

130

PENSIONAR

14

60432

CIOBOTA MARIA

BDUL 1848 NR. 41

5

20

5

30

30

90

PENSIONAR

PRIMAR


Soos Zoltăn


DIRECTOR ex. adj.

Cosmin Blaga-Zâtreanu


INTOCMIT


Muresan Ramona


Lista de prioritati pentru atribuirea de locuinte Sociale

pe anul 2021

Pag: 1

Nr. crt.

Nr.

dosar

Numele si prenumele

Adresa

Punctajul acordat conform criteriilor din Hot. 148/2001

Observatii

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

1

56004

EMRICH MELINDA

ARANY JANOS 15

50

20

20

20

160

30

300

GM CURĂȚENIE

2

55218

MOLDOVAN CRISTIAN

semănătorilor 2/11

50

20

5

15

160

20

30

300

PENSIONAR

3

59458

SZANTO JOZSEF

STELELOR 23

50

20

25

15

130

30

30

300

KRONOS LIFE

4

59703

FAGARASI ELENA

BD. 1848 NR. 20A/2

50

20

15

20

160

30

295

SPITALUL CLINIC JUD

5

60647

FAZACAS ANNAMARIA

ION BUTEANU 38/1

50

30

25

20

130

10

30

295

TEXTILA MUREȘ SOCOM

6

55389

RADU MIHAELA

ROVINARI 24B/7

50

20

15

20

160

30

295

ARTIMA

7

56731

KELEMEN KINGA

BDUL PANDURILOR NR. 46

50

10

20

20

160

30

290

SC HORECA

8

56967

DEMETER MONIKA

CISNADIE 1

50

30

25

20

130

30

285

VARROC LIGHTING

9

61348

KOLOZSVARI

BDUL PANDURILOR 109

50

30

25

20

100

30

30

285

TEXTOR

10

56862

MACARIE RODICA

MUNCII 12/10

50

30

15

20

120

20

30

285

PENSIONAR BOALA

11

55972

STOICA JANOS

PANDURILOR 46/4

50

30

15

20

140

30

285

AS DE PROPRIETARI

12

57331

SZABO JOZSEF ATTILA

CARAIMAN 4

50

30

25

10

170

285

FĂRĂ LOC DE MUNCA

13

60251

BUCUR ATTILA

MIORIȚEI 57/57

50

20

20

20

110

30

30

280

PENSIONAR

14

56740

BUTA CRISTIAN CSABA

REMETEA 252

50

30

20

20

140

20

280

SALUBRISERV

15

59126

MOLDOVAN KALMAN

MIHAI VITEAZU 4/6

50

30

20

20

160

280

FĂRĂ LOC DE MUNCA

16

57154

VASILE COSTEL

FANATELOR 5

50

20

5

20

110

20

20

30

275

PENSIONAR BOALA

17

60831

VIZI ANNA MĂRIA

BANEASA 8/8

50

30

25

10

130

30

275

GROSALIMENT

18

56704

FARCAS ILDIKO

REPUBLICII 46/1B

50

10

20

160

30

270

SPITAL JUDEȚEAN

19

57868

KOPACZ KATALIN

ROVINARI 26B/56

50

20

10

20

140

30

270

TOP ELECTRO

20

54886

MOLDOVAN MARIA

LIBERTĂȚII 60

50

30

10

20

130

30

270

SC FAN CLEAN

21

60169

TOTH LORAND

GH MARINESCU 7B

50

10

20

20

110

30

30

270

SOCOT

22

58932

BUTA IOSIF

REMETEA 252

50

20

20

15

100

30

30

265

INSTORE POWER

23

55079

ORBAN SZEKELY JUDIT

1 DEC 1918 NR. 198/14

50

10

15

20

140

30

265

ARTIMA

24

59956

SZASZ PEPI MARIA

BELȘUGULUI 31

50

20

5

20

90

20

30

30

265

PENSIONAR

25

60506

CSAPAI ANDREA

ROVINARI 24/1

50

20

15

15

130

30

260

UE

26

57021

KALO LENKE

ROVINARI 49/87

50

30

25

15

140

260

FĂRĂ LOC DE MUNCA

27

60191

MATHE LENUTA

22 DEC.1989 NR.47/23

50

25

5

180

260

FĂRĂ LOC DE MUNCA

Pag: 2

Nr. crt.

Nr.

dosar

Numele si prenumele

Adresa

Punctajul acordat conform criteriilor din Hot. 148/2001

Observatii

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

28

60483

MOLDOVAN NICOLAE

FANATELOR 5

50

30

5

5

150

20

260

FARA LOC DE MUNCA

29

61002

POP OLIVIA

BOLYAI 10

50

20

10

20

130

30

260

GRADINITA NR.16

30

55429

FULOP ERIKA

VALEA RECE 72

50

30

10

5

140

20

255

FARA LOC DE MUNCA

31

58818

MIHAI LASZLO

HUNEDOAREI 19/2

50

20

20

15

120

30

255

ROCORIMPEX

32

57952

MOLDOVAN MARIA

ROVINARI 18

50

20

20

15

130

20

255

FARA LOC DE MUNCA

33

53765

NAGY MARGARETA

belșugului 31

50

20

5

20

100

30

30

255

PENSIONAR

34

61006

DOGARU ENIKO

VERDE 15

50

20

10

150

20

250

PRIMARIA TG.MURES

35

56987

JESCHKE ANAMARIA

GH POP DE BASESTI 17/7

50

10

20

20

120

30

250

SC ARES

36

59086

MOLDOVAN SZABOLCS

CLOSCA 1/1

50

20

20

20

110

30

250

ADMINISTRATIA PIETELOR

37

61176

SZILAGYI JENO

LAMAITEI 15/7

50

20

20

20

90

20

30

250

SURUB TRADE SRL

38

55190

BODI CLAUDIA

ROVINARI 49A/5

50

30

20

15

90

10

30

245

PENSIE BOALA

39

56278

DEMETER SANDOR

LIVEZII 16/3

50

5

20

140

30

245

ARABESQUE

40

58926

KOVACS BERCI

22DEC1989 NR.170

50

30

20

5

140

245

FARA LOC DE MUNCA

41

59827

TURDAN MELINDA

M EMINESCU 57

50

30

25

10

130

245

FARA LOC DE MUNCA

42

57502

CSISZER KATALIN

L REBREANU 33

50

20

10

20

110

30

240

VALEA IZVOARELOR

43

60621

OLTEAN ERZSEBET

HUNEDOARA 22/5

50

20

20

130

20

240

NICOLAY

44

54930

OTVOS ANNA MARIA

SINAIA 12

50

25

5

160

240

FARA LOC DE MUNCA

45

55862

RINGEL OLGA KATALIN

HUNEDOARA 26/7

50

20

10

10

120

30

240

SC VIXENTEX SRL

46

60856

ALDEA ALEXANDRA

VASILE LUCACIU 1/10

50

20

15

20

100

30

235

DAS

47

53892

BERECZKI ANNA

PANDURILOR 46

50

10

20

15

80

30

30

235

DAS

48

61045

FERI TUNDE

BANEASA 8/32

50

30

20

15

120

235

FARA LOC DE MUNCA

49

59298

IEREMIAS JUDIT

APICULTORILOR 1/1

50

10

5

20

120

30

235

NB STAR

50

57738

MOLDOVAN GYULA

MIHAI VITEAZUL 4

50

20

5

160

235

FARA LOC DE MUNCA

51

59125

MOLDOVAN IOSIF

MIHAI VITEZU 4/5

50

30

10

5

140

235

FARA LOC DE MUNCA

52

58315

MORARI ANA

ARINULUI 1

50

10

15

130

30

235

PF

53

61172

SZABO MARTIN

B-DUL 1848 NR.11/32

50

15

20

100

20

30

235

HIRSCHMANN

54

56300

SZATMARI GIZELLA

RESITA 8A

50

20

10

15

140

235

FARA LOC DE MUNCA

55

55770

FABIAN ISTVAN

ION BUTEANU 40/21

50

10

10

20

110

30

230

SELGROS

56

61297

RAD EVA

MIORITEI 57/39

50

10

10

20

110

30

230

PRIMARIA TG.MURES

57

60292

REVESZ IMOLA DALMA

ROVINARI 36

50

30

10

20

90

30

230

SC SEVDA IMPEX SRL

58

56415

BOLDIZSAR ENIKO

CUGIR 6/10

50

30

10

5

130

225

FARA LOC DE MUNCA

59

59875

MOLNAR KINGA

MADARAS

30

20

15

140

20

225

REGIANA CROSSOVER

Pag: 3

Nr. crt.

Nr.

dosar

Numele si prenumele

Adresa

Punctajul acordat conform criteriilor din Hot. 148/2001

Observatii

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

60

57881

NAGY ISTVAN

CISNADIEI 1

50

30

20

15

90

20

225

ADI DRAG

61

56772

OTVOS CSABA

SINAIA 1/19

50

10

15

120

30

225

EVERGREEN

62

60554

OTVOS LEVENTE

CUZA VODA 87

50

30

20

5

120

225

FARA LOC DE MUNCA

63

56322

SIMON ILONA

belșugului 31

50

30

20

5

90

30

225

GM CURATENIE

64

61173

URCAN VIOREL

GODEANU 21/2

50

5

20

100

20

30

225

MONDO TRADE

65

60148

AVRAM IOAN

CUGIR 10A/48

50

10

10

20

100

30

220

ROMARIS

66

60924

BALAZS GYONGYVER

LIVEZENI 57/12

50

20

10

20

90

30

220

SC BETTYICE

67

59819

BURDULA SANDOR

22 DECEMBRIE NR. 32/18

50

10

5

15

110

30

220

BUENA VISTA

68

63943

MATHE ROMEO

22 DEC 1989 NR. 47/23

50

10

10

20

130

220

FARA LOC DE MUNCA

69

55101

NAGY ALEXANDRU

ROVINARI 18/28

50

10

15

15

100

30

220

AUCHAN

70

59170

NAGY RODICA

PACII 74/2

50

10

20

110

30

220

UMF

71

54938

SABADI MONICA

HUNEDOAREI 32/39

50

10

20

110

30

220

SPITAL JUD. MUREȘ

72

54876

BAKO IBOLYA

STR.LIBERTATII 99/14

50

10

10

20

80

10

30

210

SPITAL JUDETEAN

73

54275

BALINT CLAUDIA

CEAHLAU 12/16

50

5

15

110

30

210

SC ARES

74

56681

DEMETER JOZSEF

L REBREANU 37C/20

50

10

10

20

90

30

210

MARIANTHERM

75

53764

PAPP ZSUZSANNA

SZECHENYI ISTVAN 11

50

20

15

15

50

30

30

210

DAS

76

59955

SZASZ TIBOR

BELȘUGULUI 31

50

20

20

20

70

30

210

ADM. PIETELOR

77

58263

VAS PETER

PASUNII 38B

50

5

15

110

30

210

PLASTERING CONS

78

58505

CSIKI ILEANA

BANEASA NR. 8C/7

50

30

10

5

100

10

205

FARA LOC DE MUNCA

79

57902

CSISZER LEVENTE

BDUL 1 DECEMBRIE 146/15

50

15

20

90

30

205

ROMCAB

80

57018

DEMETER KINGA

STR. STELELOR NR. 23/6

50

20

10

15

80

30

205

PROFI ROOM FOOD

81

60194

MATHE SANDOR

22 DECEMBRIE1989 NR.

50

20

15

20

70

30

205

ZOO

82

56329

MOLDOVAN OCTAVIAN

MUREȘENI 40

50

30

25

20

60

20

205

DPD PROTECT

83

60301

OLARU DELIA

GLORIEI 14/42

50

20

10

15

80

30

205

CRICOTEX

84

57900

TOTH ANDRAS

P-TA GARII 5/36

50

15

20

100

20

205

SPEEDBOS

85

58541

BANDA ARANKA

NICOLAE BALCESCU 7

50

15

5

130

200

FARA LOC DE MUNCA

86

57063

BANDI EDIT

ROVINARI 36/16

50

20

15

15

70

30

200

AS. PROPR.28

87

53826

CSURKULY

CUGIR 10A/8

50

30

25

15

60

20

200

KAUFLAND

88

56734

SZABO ERVIN HUNOR

CALARASILOR 64

50

20

5

5

70

20

30

200

PENSIE BOALA

89

54301

SZABO HAJNAL

L. REBREANU 38A

50

20

5

5

120

200

FARA LOC DE MUNCA

90

54907

SZALASI FERENC

P-TA REPUBLICII 46/1B

50

10

10

20

80

30

200

SC TIM KO

91

61351

VITUS VALENTINA

PANDURILOR 79/1

50

20

20

20

60

30

200

SIAS CLOTHING

Pag: 4

Nr. crt.

Nr.

dosar

Numele si prenumele

Adresa

Punctajul acordat conform criteriilor din Hot. 148/2001

Observatii

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

92

55180

HARSAN ALEXANDRA

ROVINARI 24A/2

50

20

10

15

70

30

195

SUPECO INVEST

93

58934

ROSTAS DANIEL

ROVINARI 26B/39

50

30

20

15

80

195

FARA LOC DE MUNCA

94

57447

CHEBUTIU MIHAI

CUTEZANTEI 6/12

50

10

20

80

30

190

AZOMURES

95

55258

DUCA MARIA

MARASTI 6

20

10

20

80

30

30

190

ASIST PERSONAL

96

60645

KOBLOS GYULA

BDUL 1 DEC 1989 NR.

50

20

20

100

190

SC BUNGALOW NET

97

60661

OZSVATH ENIKO

CEAHLAU 14/5

50

20

10

20

60

30

190

LEROY MERLIN

98

55957

TEGLAS JANOS

ROVINARI 18/28

30

25

15

90

30

190

ARABESQUE

99

57650

TOT OLGA

HUNEDOAREI 22

50

20

10

20

30

30

30

190

MARIS

100

56353

ZIMA ISTVAN

ROVINARI 26/42

50

30

10

20

50

30

190

ASIST. PERS.

101

58344

BERECZKI GYORGY

LIBERTATII 109

50

10

5

20

50

20

30

185

PENSIONAR

102

60132

COZAC ANA

VALEA RECE 53B

50

25

20

90

185

FARA LOC DE MUNCA

103

56374

LOPA MADALINA

CIUCAS 9/17

50

10

5

20

50

20

30

185

SOLUTIA PERFECTA

104

59005

MADARAS LAURENTIU

CEAHLAU 2/17

50

5

20

80

30

185

SPITALUL JUD

105

59620

SUATEAN IOAN TIBI

ROMULUS GUGA 6-8A/20

50

30

20

15

20

30

20

185

FARA LOC DE MUNCA

106

54658

TURK ADRIANA

LACRAMIOAREI 9/2

50

30

20

15

40

30

185

KAUFLAND

107

60733

VARGA MARGIT

BANEASA 8/15

50

20

10

15

60

30

185

TIMULAZU

108

61225

VASS JOZSEF

ROVINARI 18/26

50

15

10

110

185

FARA LOC DE MUNCA

109

57008

GARAY ALPAR GYORGY

ROVINARI 49A/15

50

20

15

15

50

30

180

DURKOPP ADLER

110

60504

VIZI GIZELLA

BANEASA 8/30

50

15

15

100

180

FARA LOC DE MUNCA

111

60175

NAGY KRISZTINA IREN

ROVINARI 24B

50

30

10

5

80

175

FARA LOC DE MUNCA

112

61116

POCZO JOZSEF

PACII 68B/16

50

30

10

5

80

175

FARA LOC DE MUNCA

113

57936

BIRTALAN ANNA

PANDURILOR 46/48

50

30

10

10

20

20

30

170

PENSIONAR INVALIDITATE

114

53736

MAGYARI ISTVAN

STR. L REBREANU NR. 31

50

20

5

5

50

10

30

170

PENS INVALIDIDATE

115

56320

PERES MELINDA

BELSUGULUI 31/7

50

20

10

40

30

20

170

GM CURATENIE

116

55489

CRACIUN ALEXANDRA

STR SINAIA 1/10

50

20

10

15

40

30

165

PRIMARIA TG.MURES

117

55033

FARKAS EVA

STR GOVORA NR.7

50

30

10

5

70

165

FARA LOC DE MUNCA

118

59009

FULOP ENIKO ANNA

STR.GH DOJA NR. 108/3

50

30

15

20

20

30

165

UMF

119

59297

HUSZAR JUDIT

APICULTORILOR 1/2

50

5

10

70

30

165

SC MANOEUVRABLE

120

60845

KISS KLARA

BDUL 1 DECEMBRIE NR.

50

30

10

20

5

20

30

165

PENSIONAR INVALID

121

57287

MOGYOROSI CSILLA

PETRU DOBRA 43/3

50

10

15

20

40

30

165

UMF

122

54041

MOLDOVAN DORINA

PANDURILOR 44

50

10

5

20

50

30

165

PENSIONAR

123

55330

RADU ANGELA BIANCA

ROVINARI 24/7

50

30

15

10

30

30

165

CORILEV CLEAN

Pag: 5

Nr. crt.

Nr.

dosar

Numele si prenumele

Adresa

Punctajul acordat conform criteriilor din Hot. 148/2001

Observatii

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

124

58196

SIMBOTELECAN ANNA

AL SAVINESTI 13

50

20

15

20

30

30

165

SPITALUL CLINIC JUDETEAN

125

60114

BAMBO ANAMARIA

STR. ROVINARI NR. 18/3

50

20

10

10

40

30

160

SC LISATEX

126

60659

BERES DALMA EMESE

N BALCESCU 8C/24

50

20

15

15

10

20

30

160

TEXTILA MURES

127

55331

DICUI ANCA

ARGESULUI 6/8

50

5

5

100

160

FARA LOC DE MUNCA

128

53885

HAMPU KAROLY

STR VALEA RECE NR. 67B

50

20

5

5

20

30

30

160

PENSIONAR

129

54727

NAGY LEVENTE

ROVINARI 18/28

50

10

10

70

20

160

TRIPLAST

130

60881

ROMAN SONIA

ROVINARI 18

30

10

5

5

80

30

160

PERS HANDICAP

131

57561

SZOCS ANDREA ILDIKO

LAMAITEI 23

50

30

20

15

5

10

30

160

SC SARMASANCA

132

56068

VIGH LASZLO

TARGULUI 12/6

50

20

20

10

30

30

160

PROFI ROM

133

60229

BUCUR PETRU CLAUDIU

ROVINARI 24/11

50

5

10

60

30

155

MATEROM

134

60230

BUCUR RAZVAN

ROVINARI 24/11

50

30

5

10

60

155

FARA LOC DE MUNCA

135

60937

BUTA IOAN

REMETEA252

50

20

15

10

30

30

155

CIFER

136

60939

GHEMES EVA

STR. HUNEDOARA 23/45

50

20

5

20

10

20

30

155

PENSIONAR

137

59104

KISS KINGA GIZELLA

VASILE LUCACIU 7/2

50

30

15

20

40

155

FARA LOC DE MUNCA

138

60730

CISMAS PETRU COSMIN

ST. CICIO POP 10/11

50

10

10

60

20

150

FARA LOC DE MUNCA

139

55179

HARSAN SEBASTIAN

ROVINARI 24A/2

50

5

15

50

30

150

PROFI

140

60746

MOLDOVAN ESTERA

VALEA RECE 147E

50

25

5

70

150

FARA LOC DE MUNCA

141

59532

TROSIN ISTVAN

STR. 22 DECEMBRIE NR

50

5

5

90

150

FARA LOC DE MUNCA

142

53737

VOINEA ANDREI

LIBERTATII 111/29

50

10

5

5

20

30

30

150

PERS.HANDICAP

143

59467

BIRO ENIKO

BELSUGULUI 31/8

50

30

10

5

20

30

145

FARA LOC DE MUNCA

144

60811

CERNEA ILIE

GH DOJA 50

50

20

20

20

5

30

145

PROFESSIONAL RECYCLE

145

60472

CHIRTES LUCIAN

VIITORULUI 13

50

10

20

10

5

20

30

145

KAUFLAND

146

54272

CINI VIOREL

ROZMARINULUI NR 58

50

20

5

20

30

20

145

PENSIE BOALA

147

55714

HEJAS PETER

CUGIR NR 10B/30

50

10

5

10

40

30

145

SC SERVSIL TRANS

148

59165

IRIMIA LUCIAN

STR. CUGIR NR. 10A/8

50

20

5

10

20

10

30

145

PENSIE BOALA

149

56065

NAGY ROZALIA MARIA

HUNEDOARA 15

10

15

90

30

145

HIRSCHMANN

150

59451

NEAMTU IOAN

GLORIEI 6/8

50

5

10

50

30

145

ROMARIS

151

61202

SZABO EVA

ARANY JANOS 16

50

30

15

15

5

30

145

ELIT DOGO

152

54239

BALLAI DIANA SONIA

MIORITEI 57/39

50

15

5

70

140

FARA LOC DE MUNCA

153

56294

BIRSAN VALER

ROVINARI 26A/20

50

30

5

5

50

140

FARA LOC DE MUNCA

154

56296

BOCA VLAD

ROVINARI 26A/20

50

30

5

5

50

140

FARA LOC DE MUNCA

155

57654

GODRI CATALIN

ROVINARI 32A/14

50

30

5

5

50

140

FARA LOC DE MUNCA

Pag: 6

Nr. crt.

Nr.

dosar

Numele si prenumele

Adresa

Punctajul acordat conform criteriilor din Hot. 148/2001

Observatii

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

156

60474

KALO BELA

ROVIANRI 26A/9

30

25

15

70

140

FARA LOC DE MUNCA

157

60931

RAD EMIL LORAND

HUNEDOARA 11

50

10

25

20

5

30

140

AZOMURES

158

60710

SZABO ANGELA

BDUL 1818 NR. 27

50

20

15

20

5

30

140

MUNICIPIUL TG MURES

159

60493

TINCA IONUT EUGEN

POTOPULUI 10

50

5

15

20

20

30

140

SPRINT

160

61247

TOROK BIANCA

TRANSILVANIA 10/10

5

5

100

30

140

PERS HANDICAP

161

57530

VASS NOEMI

ROVINARI 18/26

30

15

5

90

140

FARA LOC DE MUNCA

162

57229

BLAGA GEANI FLAVIUS

GEORGE COSBUC 21/14

50

5

20

30

30

135

LUKOIL

163

60487

COZMA CRISTINA

HUNEDOARA 28/10

50

10

15

10

20

30

135

MARKAS

164

60329

PETRA BOGDAN VASILE

STR VIITORULUI NR 13

50

5

10

20

20

30

135

SC AESCULAP PROD SRL

165

60578

SOPTEREAN SIMINA

BUCINULUI 1

50

10

20

20

5

30

135

ANAF

166

61093

VARGA TIMEA

STR. VULCAN NR. 2/13

50

20

10

5

20

30

135

FARA LOC DE MUNCA

167

57950

BENTE SIMONA

SAT BARLIBAS

30

20

20

5

5

20

30

130

SCGRAN NOBLESSE

168

59158

BOIER IDA

22 DEC 1989 53/28

50

30

15

5

30

130

FARA LOC DE MUNCA

169

55647

DOSA LASZLO

FANTANII 9

50

10

15

20

5

30

130

SPITALUL CJU

170

60846

KISS ERZSEBET

BDUL 1 DECEMBRIE 1918

50

20

5

20

5

30

130

PENSIONAR

171

56590

MOLNAR IREN

GH DOJA 160

50

25

5

50

130

FARA LOC DE MUNCA

172

58350

UJLAKI NAGY SANDOR

TG.MURES

30

10

20

40

30

130

PENSIONAR

173

60285

BUCUR ANDREEA

SALCAMILOR 20

50

10

5

5

5

20

30

125

CARREFOUR

174

58687

RUS ANDREA MARIA

DOBRA PETRU 13/7

50

5

10

30

30

125

SANAMED DEDA

175

60279

BAKI OLIVIA JULIETA

STR. 8 MARTIE NR. 89

50

30

25

10

5

120

FARA LOC DE MUNCA

176

54122

BUCIN IOAN

STR.TRANSILVANIA 5/8

50

20

20

10

20

120

SC SGPI SECURITY

177

55702

CIOBOTA CRISTINA

SAT NEAGRA

30

30

15

5

10

30

120

SC CLEANING

178

61217

PIPO ZOLTAN TIBOR

MIHAI VITEAZUL 24

50

10

5

15

10

30

120

ALPHA PARTNER SEC

179

59270

SZABO NOEMI

AL CORNISA 28

50

20

10

5

5

30

120

NICOLAY

180

61273

VARGA MARIA TUNDE

NAZNA

30

10

5

15

10

20

30

120

MURCOM

181

60127

GERGELY VALENTINA

TARGULUI 2

50

10

15

5

5

30

115

PATI FOOD

182

61209

KIRALY ARNOLD VLAD

VOINICENILOR NR. 22

50

20

5

5

5

30

115

ARABESQUE

183

59202

LEVAI ROZALIA

VALURENI

30

20

15

10

10

30

115

SC SUNNY PLAST

184

57579

MOLNAR TEREZ

BANEASA 8/7

25

20

50

20

115

FARA LOC DE MUNCA

185

59127

MURESAN MARIAN

M VITEAZUL 4/5

5

20

60

30

115

SPUM

186

57454

ROSTAS ADRIANA

TRANSILVANIA 10

50

30

15

5

5

10

115

FARA LOC DE MUNCA

187

60891

SZEKELY TIBERIU

1 DECEMBRIE 1918 NR 206

50

30

5

5

5

20

115

ELEV

Pag: 7

Nr. crt.

Nr.

dosar

Numele si prenumele

Adresa

Punctajul acordat conform criteriilor din Hot. 148/2001

Observatii

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

188

54163

FOGARASI JANIKA

GH MARINESCU 38

50

5

20

5

30

110

PRIMARIA TG MS

189

59063

HALASTOAN CRISTIAN

MAGUREI 21

50

10

10

5

5

30

110

WIMLINE

190

56733

NAGY SANDOR

STR. 22 DECEMBRIE 1989

50

5

15

10

30

110

PLEURO IND

191

61053

ONISOR ALEXANDRU

DECEBAL 42/17

50

5

5

20

30

110

INSTGAZ

192

60332

SUSTER PAUL SORIN

ROVINARI 26C

50

10

5

5

10

30

110

SC INSTORE

193

60243

TODORAN RAFILA

MOLDOVEI 4A

50

30

15

5

10

110

FARA LOC DE MUNCA

194

55324

BARABAS BELA

STR. MIORITEI 57

50

20

5

5

5

20

105

FARA LOC DE MUNCA

195

59850

CSAPAI RENATA

STR. ROVINARI NR. 24A/6

50

15

10

10

20

105

SC MURES ALHAMBRA

196

56592

MOLDOVANPETRU

SOMESULUI 59

20

20

5

30

30

105

FREEAD

197

60258

PASCOI JANOS

BDUL 1848 NR. 75

50

5

15

5

30

105

TRANSPORT LOCAL

198

57005

STOICA ELISABETA

DEALULUI 48

50

10

5

40

105

FARA LOC DE MUNCA

199

56516

SUCIACHI CATALINA

BDUL 1848 NR. 23B

50

30

15

5

5

105

FARA LOC DE MUNCA

200

60185

TULIT EDIT

UNGHENI

30

20

10

10

5

30

105

SC OK DESIGN

201

60795

LINGULAR GAFINA

CUGIR 8A

50

5

10

5

30

100

SC PROFESSIONAL

202

55784

PAL IOSIF TIHAMER

SABED

30

10

15

10

5

30

100

KRONOS LIFE

203

59883

BOANTA FLAVIUS

REGHIN

30

20

5

5

5

30

95

CRISTITAXI

204

57120

CARCULEA IZABELLA

ROVINARI 24A

50

15

5

5

20

95

FARA LOC DE MUNCA

205

55182

HARSAN VALENTIN

ROVINARI 24A

50

5

5

5

30

95

PREMIER RESTAURANTS

206

60988

KALO SZABOLCS

BANEASA 8

50

15

5

5

20

95

SC MINIMOBILA

207

61170

MISARAS KLARA

TURDA

30

5

5

5

20

30

95

REEA

208

59958

MOLDOVAN LORENA

22 DECEMBRIE 1918 NR. 47

50

30

5

5

5

95

STUDENTA

209

60866

POPOVICI EMOKE

ION BUTEANU 16

50

20

20

5

95

FARA LOC DE MUNCA

210

60333

TIMAR ILEANA

ROVINARI 26

10

30

10

10

5

30

95

NARIDA

211

60432

CIOBOTA MARIA

BDUL 1848 NR. 41

5

20

5

30

30

90

PENSIONAR

212

58686

KISS MATILD

ARMONIEI 39

20

10

20

5

30

85

DARINA

213

57193

GUNGHI FLORIN

SANTANA DE MURES

30

20

5

5

20

80

SC VALCRIS CONS

214

58920

NEAGU ADRIANA

REGHIN

30

5

10

5

30

80

GIMNAZ EUROPA

215

60857

CORDOS IOANA

SANCRAIU DE MURES

30

5

5

5

30

75

SC KRONOS

216

57582

DEMETER LORAND

BANEASA 8/5

30

20

5

20

75

FARA LOC DE MUNCA

217

57167

GYARFAS OLGA

STR. BANEASA NR. 8C

50

10

5

10

75

FARA LOC DE MUNCA

218

60789

MUCUI EVA

VALEA RECE 26B

20

15

5

5

30

75

MARKAS SERV

219

57163

SERA OANA ROZALIA

BANEASA 8C

50

10

5

10

75

FARA LOC DE MUNCA

Pag: 8

Nr. crt.

Nr.

dosar

Numele si prenumele

Adresa

Punctajul acordat conform criteriilor din Hot. 148/2001

Observatii

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

220

59916

BARABAS RAYMOND

CISNADIEI 1

50

5

10

5

70

FARA LOC DE MUNCA

221

60155

GERGELY ZSOLT

SARGUINTEI 20/28

5

5

60

70

FARA LOC DE MUNCA

222

57007

STOICA ILONKA

DEALULUI 48

50

5

5

10

70

FARA LOC DE MUNCA

223

55184

HARSAN VALENTINA

ROVINARI 24A

50

5

5

5

65

FARA LOC DE MUNCA

224

61201

KALUCZI MARIA

VALEA RECE 12/3

50

5

5

5

65

FARA LOC DE MUNCA

225

61104

RENDES FERENC ZSOLT

PTA TRANDAFIRILOR 49

5

15

5

30

55

ALFACONSTRUCT

226

54478

DICUI RARES

ARGESULUI 6/8

5

5

40

50

FARA LOC DE MUNCA

227

60779

POP OVIDIU NICOLAE

CUGIR 10B

30

5

5

5

45

ELEV

228

55637

BALOGH IOSIF

L REBREANU 22

20

5

5

5

35

FARA LOC DE MUNCA

229

60908

OTVOS ERZSEBET

ROVINARI 26B

25

5

5

35

FARA LOC DE MUNCA

PRIMAR

Soos Zoltăn


DIRECTOR ex. adj.

Cosmin Blaga-Zâtreanu


INTOCMIT

Muresan Ramona