PROCES - VERBAL

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare online a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 30 aprilie 2020

Dl. viceprimar Papuc: - începem cu prezența:

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

absent

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

absent

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Din totalul de 22 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la începutul ședinței 20 consilieri locali. Absentează domnii consilieri Bakos Levente și Bălaș Radu.

În timpul ședinței s-au logat domnii consilieri Bakos Levente și Bălaș Radu, sunt prezenți 22 consilieri locali.

O să începem cu votarea procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței de îndată, 13 martie 2020, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru? - 20 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

absent

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

absent

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

S-au logat și domnii consiliei Bakos Levente Attila și Bălaș Radu Florin, suntprezenți 22 consilieri locali.

dl. viceprimar Papuc: - domnule Papai, ați ridicat mâna, vă rog.

dl. consilier Papai: - procedural, când trecem la ordinea de zi, dacă trecem acuma, având în vedere că materialele 17 și 27 sunt legate, unul este cu trecerea canalizării, iar celălalt cu trecerea străzii de fapt, în domeniul Târgu Mureșului, ca să existe o logică, eu propun inversarea celor două, odată să trecem strada și după aceea ce este sub stradă. Deci inversare pct. 17 cu pct. 27.

dl. viceprimar Papuc: - ok, bun.

d-na Secretar Buculei: - și punctul nr. 5 cu nr. 6, la punctul 6 sunt taxele de la Direcția Arhitect șef și la pct. 5 se introduce o taxă unică, ar trebui prima dată să fie aprobată taxa unică și apoi cuantumul taxelor pe anul viitor.

dl. viceprimar Papuc: - bine.

Supun la vot ordinea de zi cu inversarea punctelor nr. 5 cu nr. 6 și 17 cu nr. 27.

dl. consilier Bakos: - o secundă, procedural, avem o ședință AGA la Transport Local, cei de la Transport Local sunt în stand-by , nu știu dacă este prezent domnul jursist de la Transport Local, dacă considerați necesar, conform uzanței putem să începem... a, este domnul jurist, a reușit, să facem repede să nu stea domnul.

dl. viceprimar Papuc: - ok, AGA Transport Local.

Adunarea Generală a Acționarilor SC Transport Local SA

dl. viceprimar Papuc: - supun la vot ordinea de zi cu inversarea punctelor nr. 5 cu nr. 6 și 17 cu nr. 27.

LPeti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sandor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovacs Lajos

da

21 Tatar Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Papai Laszlo Zsolt

da

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 1 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021.

dl. viceprimar Papuc: - aici legea ne impune să majorăm cu rata inflației, la restul puctelor s-a făcut varianta a 2-a, la restul taxelor locale, taxelor speciale, toate comisiile au fost de acord, la vot.

dl. consilier Peti: - de aocrd doar cu ajustarea inflației.

dl. viceprimar Papuc: - da, așa este materialul.

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 2 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe percepute prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol.

dl. viceprimar Papuc: - deci de la pct. 2 până la pct. 9 inclusiv, este varianta a 2-a, cu menținerea taxelor la nivelul anului trecut. Eu o să supun la vot aceste variante, varinate pe care le avem în mape cu toții, cu menținerea acelor taxe special de anul trecut.

dl. consilier Tatâr: - dacă îmi permiteți eu am un amendament aici, în vederea încurajării digitalizării, eu aș propune să acordăm o reducere de 30% pentru documentele eliberate în format electronic, deci art. 2 să fie: " Se acordă o reducere de 30% pentru documentele eliberate în format electronic", se vor decala celelalte articole.

dl. viceprimar Papuc: - acuma avem varianta a 2-a formulată, oricum cu digitalizarea, nu are nicio legătură cu povestea de astăzi, varianta a 2-a cu nivelul taxelor de anul trecut și apoi vedem, dacă nu, ne aglomerăm fantastic și nu mai știm ce o să votăm, pentru că sunt foarte complicate, de aceea am solicitat ca amendamentele chiar dacă s-au făcut în comisii, nu au întrunit votul majorității, o să supun la vot, varianta a 2-a, cu menținerea taxele de anul trecut și dupaia vedem.

dl. consilier Tatâr: - o să supuneți la vot și amendamentul presupun, nu?

dl. viceprimar Papuc: - dacă nu trece varianta, da.

dl. consilier Mozes: - de ce nu ați făcut amendamentul în timpul comisiei, comisiile de aceea sunt făcute.

dl. consilier Tatâr: - am propus și în comisie.

dl. viceprimar Papuc: - a propus și în comisie, dar nu s-a formulat o varianta a 2-a raportat la concluzia aceea de la Comisia juridică pentru că nu au fost 3 comisii așa cum e uzanța.

dl. consilier Peti: - vă rog frumos să nu interpretați greșit aprobarea mea pentru varianta a 2-a pentru că sunt împotriva digitalizării, eu sunt pentru digitalizare.

dl. viceprimar Papuc: - nu, este o chestiune separată, care care oricum există, oricum se face, pentru că sunt taxe și impozite locale, avem ghișeul.ro, avem în procedură mai multe componente, nimeni nu e împotriva digitalizării.

dl. consilier Tatâr: - dar știți foarte bine că suntem în urmă față de lumea digitalizată cu vreo 20 de ani.

dl. viceprimar Papuc: - de acord cu asta, toată lumea știe că ...

dl. consilier Tatâr: - un mic pas poate nu ar strica

Supun varianta a 2-a care a reieșit din comisii, toată lumea a fost de acord, o aveți și în mape, la vot.

Cine este pentru? - 21 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

abținere

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

dl. consilier Bălaș: - vreau să îl sfătuiesc pe colegul meu Tatâr Lehel, să inițieze separat o hotărâre de consiliu și atunci am rezolvat toată problema.

dl. viceprimar Papuc: - asta am spus.

Punctul nr. 3 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice, a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică, precum și a autorizațiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2021.

dl. viceprimar Papuc: - aceeași poveste.

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 4 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în anul fiscal 2021, aferente activității Direcției Arhitect Șef.

dl. viceprimar Papuc: - Supun la vot tot varianta a 2-a.

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 5 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind instituirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de către Direcția Arhitect Șef în cursul anului fiscal 2020.

dl. viceprimar Papuc: - Supun la vot tot varianta a 2-a.

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 6 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce vor fi percepute de către Direcția Arhitect Șef în anul fiscal 2021.

dl. viceprimar Papuc: - Supun la vot tot varianta a 2-a.

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr.7 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de Direcția Tehnică pe anul 2021.

dl. viceprimar Papuc: - Supun la vot tot varianta a 2-a.

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 8 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement și Sport « Mureșul » și Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021".

dl. viceprimar Papuc: - tot așa, la nivelul anului trecut, varianta a 2-a.

dl. consilier Papai: - domnul Papuc, am avut acolo un amendament care nu se regăsește în material.

dl. viceprimar Papuc: - amendamentul îl citesc, dar va trebui să facă obiectul unei alte hotărâri.

dl. consilier Papai: - de ce? Este vorba de una dintre taxe, dar oricum aș dori să reformulez acel amendament pentru că am văzut că a stârnit vâlvă, dacă îmi permiteți. Vorbim de punctele 10,11,12,13 unde era vorba de închirierea gratuită a terenurilor de sport de minifotbal pentru ...

Doresc următoarea reformulare, să nu fie dublă măsură:

18.10. " tarif închiriere terenuri de sport pentru organizarea competițiilor sportive de masă în zilele de sâmbătă și duminică, acces gratuit", deci s-a scos specificarea că este vorba de teren de minifotbal și că este organizat de Primăria Municipiului Târgu Mureș, adică toate terenurile de sport și indiferent cine organizează.

Același punct la 18.11. "cu nocturnă" și în concluzie 13 și 14 nu mai are niciun rost și trebuie numerotat restul.

dl. viceprimar Papuc: - bun, eu o să supun la vot varinta cu nivelul taxelor de anul trecut, după care discutăm de amendament.

dl. consilier Peti: - păcat că eu sunt primul, deci eu nu înțeleg amendamentul domnului Pâpai, cum se va proceda la prioritizare, deci dacă va fi pe aceeași oră solicitarea din partea a patru asociații, primăria și încă un club sportiv, pe ce bază se va decide cine va primi terenul pe gratis, mai ales gratis.

dl. consilier Papai: - este un punctaj acolo, cum se desfășoară și acuma, același punctaj se poate aplica și în acest caz.

dl. consilier Tatar: - prioritizarea celor care primesc sau nu acele terenuri nu se schimbă, este o altă regulă care se schimbă cu amendamentul domnului Pâpai.

dl. consilier Papai: - singura diferență este că nu dăm doar pentru minifotbal ci dăm toate terenurile de sport, la fotbal să dăm și la baschet să nu dăm.

dl. viceprimar Papuc: - Supun la vot:

Cine este pentru? - 18 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 4 abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru.

dl. consilier Vajda: - o sugestie, nu se poate face un regulament de a se folosi aceste terenuri și acolo se poate preciza în ce condiții.

dl. consilier Bakos: - să nu fie discrimare că cei de 20 de ani care fac fotbal să ...haideți să ne găndim puțin, vin și Asociații de proprietari, măcar să scoți un nr. CIS, măcar un nr. CIS să aibă.

dl. viceprimar Papuc: - suntem în procedură de vot.

dl. consilier Csiki: - o să votez cu varinata a 2-a deși sunt de acord perfect cu amendamentul domnului Pâpai, deci în momentul în care nu este nimeni pe teren să aibă acces cine dorește, cine vrea să organizeze ceva. Sunt perfect de acord și aștept să vină cu o hotărâre de consiliu pentru acest lucru, acuma s-a votat varinata a 2-a.

dl. viceprimar Papuc: - trebuie să înțelegeți că acuma vorbim de niște taxe, regulamentul după aceea se poate modifica după necesități.

dl. consilier Csiki: - exact, deci nu sunt împotriva amendamentului domnului Pâpai, dar votez varianta a 2-a.

1.Peti Andrei

abținere

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

abținere

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

abținere

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

abținere

Punctul nr. 9 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2021.

dl. viceprimar Papuc: - supun la vot:

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

dl. consilier Tatâr: - nu putem să rugăm administratorul teleconferinței să închidă microfoanele care nu sunt folosite, e un zgomot de fundal.

Punctul nr. 10 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Târgu Mureș cu localități din zona limitrofă a municipiului în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public.

dl. consilier Peti: - dacă îmi permiteți domnul Papuc, aici este o necorelare între Referatul de aprobare, justificare și hotărârea în sine, respectiv Actul constitutiv pentru că se vorbește despre facilizarea transportului personalului din oraș până în Parcurile industriale localizate în aria Ungheni, Sânpaul, dar la enumerarea localităților care ar intra în asociere nu mai apare Ungheni și Sânpaul, deși consider că ar fi oportun, nu vreau să amintesc de aeroport pentru că o să spuneți că sunt subiectiv, dar în mod evident am evitat acest lucru și eu din această cauză o să spun "nu" acestei inițiative.

dl. consilier Bakos: - domnul Peti în consecința cereți o amânare a materialului?

dl. consilier Peti: - eu în această formă spun "nu".

dl. consilier Pâpai: - în plus Comisia de buget a avut un amendament, care iarăși nu se regăsește. Deci în lista primăriilor erau Ceuașu de Câmpie, Ernei, văd că nu s-a refăcut materialul, varianta a 2-a.

dl. consilier Bakos: - mă gândeam la o propunere, eventual să discutăm direct pe toată Zona Metropolitană că ar fi interesul Transportului Local.

dl. consilier Pâpai: - da, așa ar fi logic.

dl. consilier Vajda: - atunci concret ar fi să nu votăm varianta aceasta și să se revină cu o variantă care să cuprindă și localitățile limitrofe, Zona Metropolitană practic, asta ar fi logic.

dl. consilier Tatâr: - da, sunt de acord.

dl. consilier Pâpai: - atunci de ce să nu facem pe asociația respectivă de Zonă Metropolitană, de ce altă asociație?

dl. consilier Vajda: - discutăm, dar nu în forma asta, deci "nu" variant aceasta.

dl. viceprimar Papuc: - deci o să propun amânarea, supun la vot:

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -Hotărârea a fost amânată.

l.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 11 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale și amenzi pentru anul 2021, percepute prin Administrația Serelor,Parcurilor și Zonelor Verzi.

dl. viceprimar Papuc: - deci și aici este o propunere de amânarea, supun la vot amânarea.

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost amânată.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 12 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe pentru anul 2021 percepute de către Administrația Grădinii Zoologice.

dl. viceprimar Papuc: - aici se discută pe varinanta a 2-a, prețurile de anul trecut

dl. consilier Papai: - în material nu apare varinata a 2 -a, eu am în față tabelul inițial, nu este nicio varintă a 2-a.

dl. consilier Matei: - sunt prețurile de anul trecut.

dl. consilier Papai: - nu sunt, sunt prețurile majorate, nu este varianta a 2-a cu aceleași prețuri, am în față materialul, bănuiesc că aveți și dvs., uitați-vă la tabel.

dl. consilier Miculi: - dar votăm prețurile pe 2020, atunci e ok.

dl. consilier Papai: - trebuia să se vină cu varianta a 2-a în care prețurile sunt lăsate la fel. Eu dacă votez materialul 12 am votat majorare de prețuri nu ?

d-na Secretar Buculei: - se face specificarea că texele se mențin la niveul celor de anul trecut, așa să se supună la vot, așa va apărea în hotărârea finală, taxele de anul trecut, identic.

dl. consilier Vajda: - am avut un amendament pentru diversificarea ofertei, aceea de a introduce bilete pentru grupuri și o taxă pentru ghid, dacă s-a menționat, eu aș dori să mențin, binețeles cu biletele rămase la prețul anului trecut, deci asta nu afectează schimbarea, numai am introdus ca o diversificare a ofertei Grădinii Zoologice.

dl. consilier Csiki: - de acord, dar cred că acestea trebuiau introduse în varianta a 2-a, să se specifice acest amendament în varianta a 2-a și cu acest amendament să fie supus la vot.

dl. consilier Papai: - mă scuzați, nu de aceea am făcut amendamentele în comisii ca să avem varianta a 2-a pregătită pentru ședință.

dl. viceprimar Papuc: - ba da.

dl. consilier Papai: - și de ce nu avem varianta a 2-a?

dl. consilier Csiki: - nu mi se pare că o problemă pentru că dacă votăm acuma varianta a 2-a cu acest amendament, atunci aceea va fi.

dl. consilier Papai: - dar înseamnă că trebuie să verificăm toate celelalte materiale ce am votat.

dl. consilier Csiki: - nu, pentru că este clar, am votat ca și până acuma varinata a 2-a și în procesele verbale de comisii apare varianta a 2-a cu amendamentele respective.

d-na Secretar Buculei: - exact și apare și acuma pe înregistrare, se votează varianta a 2-a cu menținerea taxelor de anul trecut.

dl. consilier Papai: - și cu cele introduse de domnul Vajda.

d-na Secretar Buculei: - exact și la restul materialelor exact așa apare și în procesul verbal, hotărârea finală oricum vine făcută după procesul verbal al ședinței de acum care se redactează.

dl. viceprimar Papuc: - supun la vot varianta a 2-a cu

Cine este pentru? - 21 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 13 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren și construcție) aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situat în Târgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 79.

dl. consilier Tatar: - dacă îmi permiteți eu aș avea câteva relații, pentru că noi când am discutat în comisii noi am crezut că este vorba de altă comisie, este o clădire metalică acolo în vecinătate, albastră și credeam că este vorba de acea clădire, dar nu este de fapt pentru că între timp a revenit site-ul la ANCPI și am putut să verific și este vorba de imbilul care se află, vă spun imediat, cred că este str. Szechenyi , intersecția dintre Gh. Doja și str. Szechenyi, este un imobil pe colț și în spate la casa respectivă este o altă construcție care nu este metalică, adică ușa este din metal, pereții din cărămidă, deci eu propun amânarea discuțiilor pentru că efectiv când am discutat proiectul nu știam despre ce e vorba, care imobil, prețul este puțin discutabil, eu aș zice să purtăm alte discuții.

dl. viceprimar Papuc: - deci propuneți amânarea?

dl. consilier Tatar: - da.

dl. viceprimar Papuc: - supun la vot amânarea.

Cine este pentru? - 16 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 4 abțineri

Hotărârea a fost amânată.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

abținere

13. Miculi Vasile

abținere

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

abținere

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

abținere

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 14 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modalitatea de valorificare a terenului în suprafață de 12513 mp situat pe str. Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - aici este o propunere de amânare de la Comisia de buget, deci supun la vot amânarea acestui punct.

Cine este pentru? - 21 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost amânată.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 15 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - toate comisiile au fost de acord, la vot.

Cine este pentru? - 19 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

abținere

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

abținere

Punctul nr. 16 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcțională pentru construire cădire administrativă cu spațiu comercial la parter", str. Gh. Doja nr.167, cu regulamentul local de urbanism aferent Inițiator: SC"NTL PROPERTY"SRL.

dl. viceprimar Papuc: - pe e-mail ați primit toți Contractul de comodat semnat, care are valabilitate de 15 ani, pentru acele 5 locuri de parcare, deci din punctul de vedere meu de vedere s-au întrunit condițiile pentru a putea fi adoptată, conform solicitărilor din comisii.

dl. consilier Pui: - aș avea o intervenție aici, pentru câteva clarificări, am discutat îndelung acest subiect și acest punct de pe ordinea de zi în comisiile de specialitate și am solicitat diferite clarificări. O parte din ele au venit prin Contractul de comodat, o parte nu. Deci, este până la urmă o clădire administrativă, cu un spațiu comercial la parter unde au prevăzut 5 locuri de parcare. Într-adevăr prin acest Contract de comodat care mie personal mi se pare oarecum o glumă, nu neapărat din punct de vedere juridic, se concesionează suprafața necesară parcării a 5 autovehicule, nici măcar nu este prevăzută care este suprafața, mai mult decât atât, modificarea se poate face oricând, normal, legal, printr-un act adițional încheiat între cele două părți, deci Primăria a ieșit din joc în acest moment sau până la vânzarea imobilului care în momentul finalizării construcției imobilul poate fi vândut iar acel contract este nul. În această formă, după alte clarificări, să revin, pe care le-am solicitat, ni se spunea că s-a discutat cu investitorul și și-ar desfășura activitatea cu un număr de 8 -10 angajați la birouri, fără spațiu comercial, iar având în vedere aceste lucruri care ne-au fost aduse la cunoștință consider că totuși numărul de locuri de parcare în momentul de față este mult, mult mai mic decât cel ce ar fi necesar, nu sunt împotriva unei astfel de investiții, mă bucură când se fac investiții în Târgu Mureș, dar consider că ar trebui revenit puțin la modificarea proiectului și să vină cu o soluție viabilă pentru numărul de locuri de parcare de care vor avea nevoie. În această formă, eu nu pot să fiu de acord, aș dori îl refacă să putem vota o variantă care chiar să îi asigure tot ceea ce are nevoie. Vă muțumesc.

dl. consilier Papai: - aș mai semnala și eu un aspect. Până acuma toate PUZ-urile de acest fel treceau prin Comisia de circulație unde se clarificau aceste aspecte. Acest material nu a trecut prin Comisia de circulație, deci nu știu cum a ajuns pe Ordinea de zi. Domnule Csiki, președinte al Comisiei de circulație, aveți idee?

dl. consilier Papai: - nu, nu am avut văzut materialul în comisie. Eu aș propune amânarea pesntru a trece de Comisia de circulație și de urbanism, dar bănuiesc că de urbanism a trecut.

dl. consilier Pui: - da, ar fi o soluție mai bună amânarea decât respingerea lui, în forma aceasta voi respinge cu siguranță și amânarea ar putea fi o soluție.

dl. consilier Papai: - cu condiția Comisiei de circulație, nu doar amânăm până în mai și în mai, mai intră odată.

dl. consilier Vajda: - să se vină cu o propunere mai viabilă.

dl. consilier Pui: - va reveni din nou și în Comisiile de specialitate și inclusiv în Comisia de circulație, binențeles.

dl. consilier Bakos: - nu în ultimul rând în Comisia tehnică de urbanism, nu știu cum arhitecții au fost de acord cu acest lucru. În mod normal ar trebui să intre în Comisia tehnică.

dl. consilier Pui: - a trecut de Comisia tehnică cu toate avizele

dl. consilier Bakos: - frumos, mulțumesc, atunci Comisia de circulație.

dl. viceprimar Papuc: - clădirea va avea maxim 500 mp, adică cam cât două case medii.

dl. consilier Papai: - cu showroom la parter și cu birouri la etaj. Showroom-ul are vizitatori în mod normal.

dl. viceprimar Papuc: - supun la vot amânarea acestui punct.

Cine este pentru? - 17 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 4 voturi

Hotărârea a fost amânată.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

abținere

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

abținere

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

abținere

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

abținere

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 17 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 996 mp din Târgu Mureș, str.

Voinicenilor nr.f.nr. în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Davila Rita-Cecilia.

dl. viceprimar Papuc: - supun la vot

Cine este pentru? - 21 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 18 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la 14 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - toate comisiile sunt de acord, la vot

Cine este pentru? - 18 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 3 abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

Abținere

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

Abținere

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

Abținere

dl. viceprimar Papuc: - de la pct. 19 până la pct. 29 inlusiv, toate comisiile au fost de acord cu aceste materiale, o să le trec rapid, pentru că toți am fost de acord.

Punctul nr. 19 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 %, pentru anul 2020, la finanțarea proiectelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe".

dl. viceprimar Papuc:

Cine este pentru? - 19 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 19 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

Abținere

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

Abținere

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 20 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici , pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Avram lancu "

dl. viceprimar Papuc:

Cine este pentru? - 21 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 21 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici , pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Ion Vlasiu".

dl. viceprimar Papuc:

Cine este pentru? - 21 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

dl. consilier Csiki: - domnule președinte, aș interveni puțin dacă mai este dl. director Horațiu Lobonț, aș interveni ținând cont că suntem la școli, mai este prezent?

dl. dir. Lobonț: - da, sunt aici.

dl. consilier Csiki: - îmi cer scuze, o să intru puțin procedural, de fapt nu procedural, ținând cont că e vorba de școli, la grădinițe, am înțeles că o asociație a vrut să doneze niște materiale pentru parcuri, la grădinițe, au depus o adresă și la adresa consilierilor pe care nu a primit-o niciun un consilier din cunoștiințele mele și s-a semnat un contract între Asociația respectivă și Primăria Târgu Mureș, de montare a unor spații de joacă pentru copii, ei donează absolut toate materialele, doar Primăria trebuie să le monteze, deci să aranjeze terenul, știți ceva domnule Horațiu despre acest lucru?

dl. dir. Lobonț: - da, există un parteneriat între Primărie și respectiva Asociație, corpurile de joacă au fost furnizate, noi trebuia să asigurăm infrastructura, trebuia să asigurăm partea, zona unde trebuie montate. La prima rectificare vom cere suma pentru că noi nu mai avem finanțare pe partea de Acordu cadru, de reparații, vom cere finațare pentru montarea acelor corpuri de joacă , iar la momentul în care copii vor reveni la grădiniță, vor fi montate absolut toate.

dl. consilier Csiki: - dar de ce trebuie pentru acord cadru, dacă sumele necesare sunt la școli, puteați să faceți deschidere de cont, pentru că nu e vorba de o sumă foarte mare, trebuie puțin nisip, să aranjeze și restul toate ...

dl. dir. Lobonț: - acuma depinde, discuția o putem duce unde vrem noi.

dl. consilier Csiki: - când s-a semnat acest contract?

dl. dir. Lobonț: - anul trecut.

dl. consilier Csiki: - bun și atunci anul acesta de ce nu ați prevăzut în bugetul anual?.. să pun altfel întrebarea, dacă s-a semnat anul trecut.

dl. dir. Lobonț: - o secundă, anul trecut s-a semnat, anul acesta am primit proiectul, iar corpurile de joacă au venit acuma o lună de zile.

dl. consilier Tatar: - eu am în față adresa despre care se vorbește acuma și văd că în acest sens s-a semnat un angajament strict lateral între Primărie, grădință și UCDMR, este asociația care a donat aceste piese , iar în paranteză scrie Contractul nr. 963/20.06.2019, deci dacă există un angajament strict lateral eu cred că trebuie să îl respectăm, probabil dacă luăm legătura cu ADP -ul putem să și găsim o soluție pentru montarea acestor piese

dl. dir. Lobonț: - dacă ar fi să le montăm strict pe spațiul verde al oricărei instituții, pentru că toate grădinițele beneficiază de aceste corpuri de joacă, revin acuma, dacă trebuie să le montăm pe spațiul verde ne putem angaja că le montăm de săptămâna viitoare, dar aceste corpuri de joacă pentru protecția copiilor nu se mai pun în nisp, în iarbă, se face o platformă, care ulterior vine placată cu acele dale de cauciuc, ei, noi pentru acestea nu mai avem astăzi sume de bani necesare și repet, la prima rectificare veți primi în mape o solicitare de la Direcția școli pentru suplimentarea bugetului și le vom face până când vor începe activitatea în instituțiile de învățământ, respectiv în grădinițe, vor avea toate montate.

dl. consilier Csiki: - intervin puțin, foarte pe scurt, dacă se donează, primim ceva gratuit, trebuia să faceți demersurile la începutul anului, la buget, pentru că la sfârșitul lui februarie am aprobat bugetul anual, mie mi se pare că se trage de timp, nu cunosc situația de ce se trage de timp, în momentul în care vine o asociație în ajutorul copiilor și al grădinițelor, în momentul în care bugetul suferă și Primăria nu are suficienți bani pentru anumite investiții și reparații, dar noi nu ținem cont de acest lucru, în loc să demarăm cu urgență acest lucru și să demarăm acțiunile, să primească acele grădinițe acele locuri de joacă, ce este mai important.

dl. dir. Lobonț: - sunt primite, sunt în posesia noastră, vor fi montate, domnule consilier trebuie și ajutorul dvs, nu puteți să spuneți că doar Direcția școli e de vină.

dl. consilier Csiki: - nu am spus că sunteți de vină, am spus să se demareze mult mai repede, trebuia prevăzut în bugetul anual, nu este o sumă foarte mare.

dl. dir. Lobonț: - lăsați-mă să vă dau răspunsul, ideea este, noi am cerut și un proiect cum să le montăm, la ce adâncime, ce suprafață necesită fiecare corp de joacă, pentru că repet, noi am semnat contractul, semnarea acordului a fost acum un an de zile, dar corpurile au venit acuma o lună de zile, noi nu mai avem bani, noi v-am cerut bani, tot timpul ni s-a spus că... nu are Primăria, nu are nu știu cine, bugetul e așa cum îi, deci asumați-vă, noi știm ce avem de făcut, aveți tot ceea ce este necesar, inlusiv acele corpuri de joacă ...

dl. consilier Csiki: - domnule Horațiu, mulțumim, ne-ați prezentat foarte bine, dar atunci mai intervin odată și răspund, aveți suficienți bani, vă rog frumos să faceți deschidere la școli, pentru că din 2 iunie se vor relua cursurile pentru clasele a 8-a și a 12-a și faceți deschidere de pe 20 unde aveți suficienți bani alocați în bugetul local, directorii unităților școlare sau menegerii să poată achiziționa ceea ce le trebuie pentru a evita virusul sau răspândirea virusului.

dl. consilier Papai: - doar o propoziție scurtă, domnele Lobonț , să nu îmi spuneți vă rog, că ați făcut un acord și nu știați ce fel de corpuri de joacă, doar acuma v-ați dat seama când s-au livrat ce dimensiuni au, nu îmi spuneți pentru că nu vă cred.

dl. dir. Lobonț: - eu chiar vă rog să mă credeți.

dl. consilier Vajda: - deci proiectul să nu îl solicitați, proiectul puteți să îl faceți dumneavoastră, dar ce mare proiect trebuie pentru asemenea lucrări și dacă am cuvântul aveți o datorie către Liceul Avram lancu de 10.000 lei de anul trecut pentru reparații, intrare hol, mi-ați promis mie și domnului director, vă rog să vă țineți de cuvânt. Mulțumesc frumos.

dl. consilier Tatar: - echipamentele au fost livrate în luna decembrie 2019 și ianuarie 2020.

dl. viceprimar Papuc: - haideți că acuma suntem la materialele de pe Ordinea de zi

dl. consilier Csiki: - îmi cer mii de scuze pentru că am intervenit și am deviat de la subiect , eram la Direcția școli și am profitat de această ocazie și eu zic să trecem mai departe, dar este p chesstie de urgență care trebuie rezolvată, mulțumim domnule Horațiu Lobont.

Punctul nr. 22 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 628 mp situat pe str. Dimitrie Cantemir.

dl. viceprimar Papuc:

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 23 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a cotei de 16/332 din suprafața totală 332 mp și a construcției C2, situat pe str. luliu Maniu, nr. 3.

dl. viceprimar Papuc:

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

da

Mariana Nicoleta

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 24 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 38 mp din Târgu Mureș, str. Constantin Hagi Stoian în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Cîmpean Marian loan și Cîmpean Diana-Greta.

dl. viceprimar Papuc:

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 25 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 45 mp din Târgu Mureș, str. Cotitura de Jos în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Cherteș Emil și Chertes Domnica.

dl. viceprimar Papuc:

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 26 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a cotei de 57/2151 din suprafața totală de 2151 mp a terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 193195.

dl. viceprimar Papuc:

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 27 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind preluarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de pompare din strada Serafim Duicu de la SC Faur Consulting IPURL și cuprinderea în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - aici avem o luare de cuvânt, nu știu dacă e on-line domnul, care a solicitat, da, este, aveți cuvântul.

dl. Florian Buga: - vă salut, sunt Florian Buga din partea Asociaței „Rezidenta Eden”, probabil cu o parte dintre dvs. ne-am întălnit în decursul a vreo 14 ani, de când purtăm niște demersuri pentru a intra în legalitate din punctul nostru de vedere cu partea de canalizare de pe str. Serafim Duicu. Problema este până la urmă că se dorește predarea de către lichidatorul SC Scorillo Prod SRL fiind un operator de apă canal de pe teritoriul Sântanei de Mureș care a operat nu știu cum pe str, Serafim Duicu care este pe UAT Târgu Mureș și acel lichidator a hotărât de bună credință împreună cu locuitorii străzii să predea această lucrare către Primăria Municipiului Târgu Mureș, pentru a fi preluați de operatorul UAT Târgu Mureș, respectiv Aquaserv. Menționez că partea de apă potabilă este operată de Aquaserv încă de la începuturile construirii străzii, aproximativ din 2006 -2007. Am înțeles că s-a făcut o expertiză de către Aquaserv pe banii Asociației locatarilor de pe stradă din care a reieșit conformitatea lucrării cu o uzură normală, mai puțin stația de pompare care ar necesita într-un viitor mai puțin sau mai îndepărtat o investiție din partea Primăriei Târgu Mureș pentru modernizarea acesteia. În momentul de față lucrarea este funcțională, noi primi facturi în acest moment de la Aquaserv, până în ianuarie 2020 am primit facturi de la SC Matrixcomp SRL care este operatorul pe Sântana de Mureș, probabil este o chestie ilogică din punctul acesta de vedere să fim pe UAT Târgu Mureș plătitori de taxe și impozite aici și să plătim facturi către un operator care este al Sântanei de Mureș. Dacă aveți întrebări...documentația este depusă atât la ADP cât și la Direcția tehnică, demersurile sunt începute undeva din anul 2008, nu am avut niciun răspuns concret, nu am avut nicio soluție, cred că prima oară după 14 ani când am ajuns să inițiem un punct dintr-o hotărâre de Consiliu local prin care să vă cerem sprijinul pentru cetățeni. Mulțumesc.

dl. consilier Papai: - am eu aici problemă, pentru că eu am început să scormonesc în Comisia de buget toată treaba, domnii locatari au perfectă dreptate, că dupa 14 ani de eforturi ar fi cazul ca în sfârșit să le preluăm canalizarea la oraș, doar că domnul care a prezentat materialul în comisie habar nu avea ce sumă este necesară pentru aceasta, acum am solicitat și punctul de vedere al Aquaserv, îl am în față, datat cu 30 aprilie, adică astăzi, Aquservul spune că : vă infromăm că nu poate fi preluat deoarece funcționalitatea acesteia este dată de stația de pompare uzate existentă, construită artizanal de către locatari și care nu poate transfaza apele uzate manajere pentru că este subdimensionată. Rețeaua de canalizare menajeră este funcțională dar preluarea sistemului în exploatarea Companiei Aquaserv va putea fi făcută doar după asigurarea funcționalității în totalitatea acestuia, respectiv construirea unei noi stații de pompare ape uzate. Acuma, nu avem o sumă, cât va costa această stație de pompare, eu sunt de acord să preluăm dar vă rog să votați în cunoștiință de cauză pentru că va duce la o investiție suplimentară din partea orașulu, unu la mână. Doi la mână, eu am înțeles de la locatari că dânșii întrețin această pompă, adică fac vidanjare periodică, mă gândesc juridic ce se va întâmpla după ce noi preluăm pompa și nu se face pompa nouă, deci în perioada de o lună, două, zece, un an, nu știu, cine va face această vidanjare, dacă tot e în proprietatea Municipiului.

dl. viceprimar Papuc: - dacă e în proprietatea Municipiului, o face Municipiul.

dl. consilier Papai: - ok, pe baza a ce, ce prevedere bugedară, adică cum ... mă rog

dl. viceprimar Papuc: - nu trebuie o prevedere bugedară specială, la alte cheltuieli, nu este o problemă aceasta. Ideea este să rezolvăm problema, trebuia de câțiva ani de zile să fie rezolvată.

dl. consilier Papai: - o rezolvăm, că o preluăm, dar urmează un HCL să construim o pompă acolo.

dl. viceprimar Papuc: - am avut, am avut un SF.

dl. consilier Papai: - cât costă pompa aceasta.

dl. viceprimar Papuc: - 1000.000 de euro, parcă așa țin minte.

dl. consilier Papai: - domnul care a venit în comisie a spus 5.000 lei, a nu, 50.000 lei, a nu 500.000 lei. Locatarii au spus 30.000 lei, care nu sunt 100.000 de euro.

dl. viceprimar Papuc: - nu e adevărat, am avut un HCL de la Direcția tehnică, așa țin minte, prin care am votat niște indicatori tehnico economici tocmai pentru pompa aceasta de pe Serafim Duicu. Deci cam 100.000 de euro costă.

dl. consilier Papai: - în fine, acuma să vedem când se face.

dl. consilier Papai: - doar o scurtă observație am la colegi, deci noi plătim taxe și impozite să ne asigure autoritățile locale utilitățile, utilitățile sunt niște cerințe de bun simț, obligatorii de bază, deci nu e vorba că nu preluăm un sistem de canalizare care a fost realizat pe banii proprietarilor și vai ce se întâmplă cu noi. Era obligatoriu să se facă de către autoritate, este un cadou pe care ni-l fac acești proprietari, hai să nu privim din nu știu ce perspectivă aceste lucruri deci, eu sunt de acord.

dl. consilier Bălaș: - sunt și eu de acord pentru că trebuie să beneficieze de utilități pentru că sunt în Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - supun la vot

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 28 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 4869 mp situat pe str. Podeni, nr. 10.

dl. viceprimar Papuc:

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 29 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a unor imobile.

dl. viceprimar Papuc: - supun la vot

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 30 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021.

dl. viceprimar Papuc: - aici la fel s-a discutat să fie varianta a 2-a, la nivelul costului mediu de anul trecut, la vot.

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 31 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Administrația Creșelor.

dl. viceprimar Papuc: - aici a solicitat Comisia de buget amânarea. Supun la vot prima dată propunerea de amânare.

dl. consilier Bălaș: - nu se spune și nouă cineva de ce s-a solicitat amânarea, noi suntem în altă comisi, există vreun motiv sau așa numai.

dl. consilier Bălaș: - la creșe, la pct. 31? Pentru că nu se știe încă cum vor începe școlile, grădinițele și în acest Regulament sunt prevăzute niște date de înscriere, de depunere dosare în perioada în care mai există Ordonanța militară și de aceea am spus să amânăm și să revină când va fi momentul, deci nu este ceva ieșit din comun.

dl. consilier Bălaș: - am înțeles.

dl. viceprimar Papuc:

Cine este pentru? - 22 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

da

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

dl. viceprimar Papuc: - la următoarele puncte, respectiv 32, 33, 34, 35 s-a solicitat amânarea.

dl. consilier Vajda: - am primit o informare din partea Agenției de Protecție a Mediuluui și a Gărzii de Mediu prin care ne aduc la cunoștiința faptul, că pentru amenajamentele silvice a pădurilor aflapte în proprietatea municipiului Târgu Mureș, nu s-a solicitat și nu s-a obținut avizul de la Ministerul Mediului prin APM Mureș. Garda de mediu a solicitat acest lucru în data de 17 iulie 2019 cu termenul de depunere al solicitării până în 24 august 2019. Din informare reiese că acest lucru nu a fost făcut nici până astăzi, deci nu putem să fim de acord cu lucruri care nu au avizul legal necesar, acest lucru a fost chiar astăzi verificat de subsemnatul. Deci, suntem împotrivă la pct. 32, 33, 34, 35. Nu amânare, împotrivă, în forma aceasta, deci Primăria să obțină avizul de mediu pentru amenajamentele silvice, mulțumesc frumos.

dl. consilier Miculi : - da, pot să intervin puțin?

dl. viceprimar Papuc: - vă rog, domnule Miculi.

dl. consilier Miculi: - după câte știu, au fost mai multe probleme cu Garda forestieră, au fost niște reclamații, știți bine, toată lumea știe, iar Ocolul Silvic a refăcut conferința de amenajare, conferința a doua s-a făcut anul tecut în 2019, prin noiembrie - decembrie, refăcută în comisii. Ocolul Silvic și Primăria într-un an de zile are dreptul să obțină avizul de mediu, deci nu se obțin avizele așa de rapid, este în termen, nu există o justificare să amânăm noi la tăiere amenajamentul după conferinta a doua, este perfect valabil. Termenul de obținere a documentației, a avizului de mediu este 1 an de zile. Dacă după 1 an de zile nu se obține atunci amenajamentul își pierde valabilitatea, ca să ne înțelegem.

dl. consilier Vajda: - de ce nu s-a solicitat ?

dl. consilier Miculi: - s-a solicitat domnule, solicitarea urmează în Comisia de avizare de la minister, durează, de aceea s-a acordat un an de zile, la majoritatea amenajamentelor din județul Mureș, nu se obține un aviz mai repede decât 7-10 luni.

dl. consilier Csiki: - domnul Vajda vorbea de 2016, nu am înțeles eu bine?

dl. consilier Vajda: - da, 2016.

dl. consilier Miculi: - amenajarea pădurilor s-a refăcut în 2019, la început, după care în funcție..., după reclamațiile făcute s-a refăcut în 2019, deci amenajarea este valabilă cu 1.01.2019. Deci, nu sunt în termen, din punct de vedere al Avizului de mediu.

dl. consilier Vajda: - da,am înțeles, dar și pe Platoul Cornești, sunt niște probleme, am înțeles că este pădure parc și acolo nu era voie să se fi făcut nici un fel de lucrare.

dl. consilier Miculi: - nu este adevărat, vedeți, este pădure parc, în pădurile parc se pot executa lucrări silvice. Ați văzut că acolo sunt tăieri de conservare, tăierile de conservare înseamnă extragerea arborilor uscați afectați de calamnități naturale, factori biotici, abiotici. În cazul în care noi nu îî extragem pericolul este să cadă jos sau să lovească pe cineva sau să atragă fel de fel de atacuri asupra pădurii, diferite insecte, s-a mai întâmplat.

dl. consilier Vajda: - dar acolo sunt și alte lucrări, deci asta nu am înțeles, că la care parcelă e conservare sau alte lucrări.

dl. consilier Miculi: - în ceea ce era în materialul de la sere, nu sunt decât tăieri de igienă, tăieri accidentale și tăieri conservare, nu există altfel de tăieri, sunt tăieri care sunt obligatorii să se facă, adică obligatorii dacă vrem să asigurăm o stare fitosanitară corespunzătoare fondului forestier pe care îl avem

dl. viceprimar Papuc: - am înțeles, bun atunci toată lumea e lămurită cu aceste materiale?

d-na Secretar Buculei: - masa lemnoasă care se valorifică, care rezultă din aceste tăieri se valorifică la un preț pe care îl stabilește, la pct. 34 este stabilirea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării .

dl. consilier Miculi: - nu se valorifică, vedeți, masa lemnoasă se exploateză în prestări servicii de către ..., o parte se valorifică într-adevăr , dar o parte se explotează în prestări servicii pentru a asigura necesarul de lemn de foc și cherestea pentru sere, unde au nevoie, iar restul se valorifică prin licitație dar partea care a fost pusă prin licitație a fost pusă anul trecut în 10 licitații și nu s-a valorificat. Piața lemnului a căzu, de aceea trebuie neapărat să aprobăm materialele, să fie scoase cât de urgent la licitație că altfel materialul.este vorba de niște arbori uscați, care dacă nu, cad jos și se depreciază. Nu este vorba despre alte tăieri pricipale.

dl. consilier Tatar: - eu cred că mai putem aștepta o lună, să amânăm materialul, să votăm amânarea și să ne documentăm.

dl. consilier Miculi: - domnul Tatar , anul trecut a fost pus în licitație 1 an de zile masa lemnoasă care este valorificare pe picior și nu s-a vândut, de ce să așteptăm, care e motivarea?

dl. consilier Boros: - la ce preț s-a scos la licitație?

dl. consilier Miculi: - 300 și nu știu cât, acuma s-a diminuat prețul la 240.

dl. consilier Boros: - dar și așa e mult.

dl. consilier Miculi: - nici așa nu vor veni, de aceea vă spun haideți să încercăm să îl punem la licitație, ca dacă nu, nu cred că se va vinde.

dl. consilier Csiki: - dacă nu se vinde atunci putem amâna pe luna viitoare că nu se întămplă nimic.

dl. consilier Miculi: - este vorba de un material care se depreciază de la o zi la alta, de ce să îl amânăm?

dl. consilier Csiki: - păi dacă și așa nu se vinde, ați spun mai înainte ...

dl. consilier Miculi: - probabil de vinde, nu știu dacă se vinde

dl. consilier Csiki: - a., pai atunci., noi am avut un amendament în comisie ca fără lemn de conservare

dl. consilier Miculi: - păi nu v-am explicat că ce însemnă conservare? În pădurile. grupa 1 unde sunt fag sau deservesc localități pentru protecție, nu pot fi executate decât lucrări de conservare. Lucrările de conservare înseamnă extragerea arborilor bolnavi afectați. De câte ori să vă explic? Acum nu pot să fac silvicultură cu toți. Vă spun că lucrările acestea sunt absolut necesare și pentru că, din contră, poate veni Garda forestieră să perceapă amenzi de ce nu s-a făcut lucrarea silvică, este o tăiere, este o lucrare silvică obligatorie.

dl. consilier Tatar: - dacă este atât de urgent puteam să avem acest material luna trecută pe ordinea de zi, să fie pregătit din timp, acum nu știu dacă s-a pus pe ordinea de zi în ultima clipă, nu este vina noastră.

d-na Secretar Buculei: - materialele sunt postate pe site, dacă îmi permiteți, din 4 februarie 2020.

dl. consilier Tatar: - da, dar nu au fost pe ordinea de zi.

d-na Secretar Buculei: - nu au fost pe ordinea de zi tocmai pentru că a intervenit acea stare de urgență, trebuiau să intre pe ședința din martie, nu au intrat cu urgențele.

dl. consilier Miculi: - citiți Codul silvic, Legea 46, prin care vă spune „ produsele accidentale, de igienă se extrag cu prioritate , deci este Legea 46, nu mai știu articolul pentru că nu am la îndemână, pentru că vi-l spuneam.

dl. consilier Papai: - dacă era așa urgent de ce nu ați insistat să fie în martie pe ordinea de zi.

dl. viceprimar Papuc: - acuma dacă era urgent, dacă nu era urgent, eu am aici de când s-a postat pe site, am așa, 18-19 februarie.

dl. consilier Matei: - și acuma să îl anulăm? De ce?

dl. viceprimar Papuc: - acuma să îl mai anulăm o lună.

dl. consilier Miculi: - și luna viitoare ce facem?

dl. consilier Csiki: - domnule președinte, sunt niște propuneri , supuneți la vot.

dl. viceprimar Papuc: - corect, bun, propunerea care este, de amânare, da?

dl. consilier Csiki: - da

Punctul nr. 32 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2020, precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - supun la vot amânarea.

dl. consilier Makkai: - sunt categoric împotriva amânării, ar fi vrema să ascultăm și pe specialiști.

dl. consilier Miculi: - categoric împotrivă, nu respectăm legea, codul silvic, categoric.

dl. viceprimar Papuc: - supun la vot amânarea.

Cine este pentru? - 11 voturi pentru

Cine este împotrivă? - 7 voturi împotrivă

Cine se abține? - 3 abțineri

Hotărârea nu a fost amânată.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

abținere

2.Makkai Grigore

împotrivă

13. Miculi Vasile

împotrivă

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

împotrivă

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

împotrivă

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

abținere

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

împotrivă

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

împotrivă

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

împotrivă

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

abținere

dl. viceprimar Papuc: - acuma puteți

dl. consilier Biro: - domnule Miculi am înțeles data trecută de la dvs. că tăierile de igienă, tăierile din accidentare și tăierile progresive ce trebuie extrase, atunci am înțeles de la dvs că tăierile de conservare acelea nu sunt prioritare, este adevărat sau nu, că aici avem noi dubii.

dl. consilier Miculi: - da, dar am discutat de tăieri de conservare, nu de tăieri progresive, dumneavoastră nu aveți în act decât tăieri de conservare, nu există niciun act cu tăiere progresivă, pentru că dacă era un act cu tăiere progresivă, atunci corect, este vorba de tăieri de conservare, tăieri accidentale și tăieri de igienă, nu sunt progresive. Am întrebat dacă din masa lemnoasă, din prestări servicii, dacă au ce face cu buștenii, au zis că au necesar de cherestea pentru ... și atunci de acord.

dl. consilier Biro: - propunerea domnului Csiki a fost să menținem tăierile de igienă, tăierile accidentale I și tăieri progresive, acesta cred că a fost amendamentul domnului Csiki, fără tăieri de conservare.

dl. consilier Csiki: - a comisiei de buget, a fost varianta a 2-a

dl. consilier Biro: - care nu apare

dl. consilier Miculi: - dvs. le încurcați, deci noi când vorbim despre arbori afectați sunt: tăieri de igienă, tăieri accidentale și tăieri de conservare. Aceștia sunt arbori uscați, afectați. Când vorbiți de tăieri progresive, vorbiți de tăieri de regenerare, nu există niciun act cu tăieri de regenerare, în ceea ce a prezentat Ocolul și Serviciul de sere sau cum îî spune, sunt absolut numai tăieri de ...

dl. consilier Boros: - pot să intervin, bine văd că apare tăieri progresive II - 723 mc.

dl. consilier Miculi: - stați puțin să ne uităm, la care material.

dl. viceprimar Papuc: - suntem la pct. 32.

dl. consilier Boros: -la pct.33 dacă văd bine.

dl. viceprimar Papuc: - la 32 suntem acum.

dl. consilier Miculi: - acuma am intrat pe pct 33 unde ați văzut dvs.

dl. consilier Boros: - eu ieri m-am uitat și apare progresive II - 723 mc

dl. consilier Papai: - apare, apare

dl. consilier Tatar: - da, deci scrie tăieri conservare - 1037 mc, tăieri de igienă - 406 mc, tăieri accidentale I - 787 mc, progresive II - 723 mc

dl. viceprimar Papuc: - tăieri progresive, da, este Referat de aprobare, la pct. 33 este 672 mc și 51 mc.

dl. consilier Boros: - întrebarea mea este: acuma este sau nu este progresivă.

dl. consilier Miculi: - da acestea sunt tăieri generale, într-adevăr, sunt tăieri care favorizează instalarea semințișului, acestea însemnă tăierile progresive, a, deci ei ce au făcut, se taie, nu vedeți gorun, nu vedeți specii de bază, se taie în carpen și tei, se înlătură speciile nevaloroase, se asigură o regenerare a pădurii, plus că, arborele ... 2000 de fire împărțit la 600, gândiți-vă că se scoate sub arboretu de sub arborii valoroși. Este o lucrare care este absolut necesară. Facem silvicultură, ce să facem, dacă acolo am ajuns acuma și nu avem încredere în colegii de la Ocolul Silvic, sunt 600 mc, 2000 de fire, dacă împărțim 2000 înseamnă 0,3 arborele mediu, se extrag arborii de sub arboret, arborii de valoare. Gorun și ștejar sunt decât 39 mc de toți.

dl. consilier Tatar: - și există un termen prevăzut de lege?

dl. consilier Miculi: - dar cum să nu, este prevăzut în amenajamentul silvic, sunt lucrări care se execută în deceniul actual.

dl. consilier Tatar: - ați spus Legea nr. 46, știți cumva articolul sau ...

dl. consilier Miculi: - la asta v-am spus că tăierile accidentale de igienă și conservare se fac cu prioritate, asta este o tăiere care se face conform amenajamentului silvic, este prevăzută în amenajamentul silvic a se executa.

dl. consilier Tatar: - și care este termenul?

dl. consilier Miculi: - păi care e termenul, acum, păi care e termenul ...

dl. consilier Tatar: - păi dacă nu există termen nu văd de ce am vota proiectul

dl. consilier Miculi: - în perioada de valabilitate a amenajamentului.

dl. consilier Biro: - eu am încredere în dvs. domnule Miculi.

dl. consilier Miculi: - acesta este material care au nevoie pentru lemnul de foc la Sere domnilor. Acesta este , de aici rezultă numai și numai lemn de foc, din acestea își vor asigura necesarul cu lemn de foc la sere ...

dl. consilier Papai: - nu vă supărați domnule Miculi, domnii de la sere au spus că deja au prea mult lemne de foc, nu au unde să îl depoziteze.

dl. consilier Miculi: - să ascultăm părerea, să vedem.

dl. consilier Csiki: - domnule președinte putem să trecem la vot, au fost comisii pe tema aceasta.

dl. viceprimar Papuc: - sunt de acord, dar dacă se tot vrea să se discute ...

dl. consilier Csiki: - domnule președinte, eu nu am spun să nu se intervină 2,3,5 minute, dar deja de o jumătate de oră să stăm pe o chestie ...

dl. viceprimar Papuc: - sunt de acord cu dvs., eu puteam să termin mai repede, dar acum suntem în situația în care nu avem încredere în ce spun ceilalți și ce zice și domnul Miculi, care este silvicultor, și discutăm dacă conservăm și care e termenul. Aici nu suntem la aprobarea unei legi, sunt niște lucrări care trebuie făcute în anumite anotimpuri, eu așa mă gândesc, că de obicei chestiunile acestea se fac după anotimpuri, nu se face iarna pe zăpadă, dacă avem termen, dacă .pe bune nu mai las pe nimeni la niciun punct să mai vorbească.

dl. consilier Makkai: - corect, domnule președinte, procedați așa cum scrie în Regulamantul nostru, nu suntem la dezbateri de silvicultură, nu suntem la facultate, sunt specialiști ...

dl. consilier Csiki: - aveți perfectă dreptate, arată și copacii foarte bine în oraș.

dl. viceprimar Papuc: - auziți la următoarele materiale, când cineva intervine peste altcineva opresc ședința și gata, fără discuții contradictorii, cine vrea, vrea, aici nu este o tribună în care să ne spunem frustrările. Bun, la vot.

Cine este pentru? - 11 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 10 abțineri

Hotărârea a fost respinsă.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

da

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

abținere

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

abținere

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

abținere

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

abținere

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

abținere

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

abținere

10.Kovâcs Lajos

abținere

21 Tatâr Lehel

abținere

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

abținere

Punctul nr. 33 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat.

dl. viceprimar Papuc: - vă rog, la vot

Cine este pentru? - 8 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 11 abțineri

Hotărârea a fost respinsă.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

abținere

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

abținere

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

abținere

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

abținere

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

abținere

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

abținere

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

abținere

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

abținere

20. Bălaș Radu Florin

abținere

10.Kovâcs Lajos

abținere

21 Tatâr Lehel

abținere

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

abținere

Punctul nr. 34 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - vă rog, la vot

Cine este pentru? - 8 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 10 abțineri

Hotărârea a fost respinsă.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

abținere

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

abținere

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

abținere

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

abținere

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

abținere

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

abținere

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

abținere

20. Bălaș Radu Florin

abținere

10.Kovâcs Lajos

abținere

21 Tatâr Lehel

abținere

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

abținere

Punctul nr. 35 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea exploatării și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - vă rog, la vot

Cine este pentru? - 8 voturi pentru

Cine este împotrivă? - 1 vot împotrivă

Cine se abține? - 19 abțineri

Hotărârea a fost respinsă.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

abținere

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

abținere

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

abținere

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

abținere

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

abținere

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Bir6 Csaba

abținere

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

abținere

20. Bălaș Radu Florin

abținere

10.Kovâcs Lajos

abținere

21 Tatâr Lehel

abținere

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

nu

Punctul nr. 36 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind interzicerea faptei persoanei de a apela la mila publicului pentru obținerea de foloase materiale prin ocuparea locurilor publice, cu afectarea imaginii și a condițiilor de mediu pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - este variant a 2-a, toate comisiile au fost de accord, la vot

Cine este pentru? - 17 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 17 de voturi.

1 .Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Bir6 Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

Abținere

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

Abținere

Punctul nr. 37 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind închirierea terenurilor pentru terase de alimentație publică în Complexul de Agrement și Sport « Mureșul » pentru anul 2020.

dl. viceprimar Papuc: - și aici există varainata a 2-a, toată lumea am înțeles că este de acord, da?

Cine este pentru? - 19 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 19 de voturi.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 38 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Utilități Municipale.

dl. viceprimar Papuc: - Comisiile de buget și cultură solicită amânare, deci supun la vot amânarea

Cine este pentru? - 13 voturi pentru

Cine este împotrivă? - 3 împotrivă

Cine se abține? - 3 abțineri

Hotărârea nu a fost adoptată.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

abținere

13. Miculi Vasile

nu

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

nu

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

abținere

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

abținere

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

nu

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 39 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ".

dl. viceprimar Papuc: - toate comisiile au fost de acord, trebuie nominalizat un reprezentant, la art. 2 mi se pare.

dl. consilier Bratanovici: - eu sunt reprezentant la "AQUA INVEST MUREȘ".

dl. viceprimar Papuc: - a, dvs. sunteți reprezentantul, corect, nu știu de ce s-a mai făcut, deși am convenit că nu se mai face, deci se mandatează domnul consilier Bratanovici. Atunci votăm împreună cu mandatarea domnului consilier Bratanovici, la vot

Cine este pentru? - 19 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 40 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea „Regulamentului de autorizare, organizare, atribuire în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș, aprobat prin HCLM nr. 349/2013 și modificat și completat prin HCLM nr. 392/2018.

dl. viceprimar Papuc: - aici este varianta a 2-a, toate comisiile au fost de acord, la vot

Cine este pentru? - 17 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

da

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

abținere

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

abținere

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 41 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind eliminarea taxei de parcare pentru autoturismele cu propulsie 100% electrică și cu propulsie hibridă.

dl. viceprimar Papuc: - aici avem o singură variantă

dl. consilier Bălaș: - aici aș vrea să intervin puțin dacă îmi permiteți domnule președinte.

dl. viceprimar Papuc: - da, vă rog.

dl. consilier Bălaș: - nu cred că pentru mașinile electrice, hibrid și de orice natură trebuie să facem scutire la parcare. Acesta este punctul meu de vedere, rămân la poziția că cei care au mașini hibride și electrice nu au nicio tangență cu parcarea, nici nu încurajăm achiziția de mașini electrice sau hibride prin faptul că parcarea este gratuită.

dl. consilier Kovacs: - pot să intervin și eu? Vă rog.

dl. viceprimar Papuc: - da, vă rog.

dl. consilier Kovacs: - în regulamentul inițial era trecută mașina hibridă, dar mai complectăm pentru mașinile electrice, deci dacă este pentru mașina hibridă, să fie și pentru mașina electrică.

dl. consilier Bogoșel: - eu nu înțeleg de ce trebuie să acordăm această facilitate, mașina respectivă ocupă un anumit spațiu, deci atunci trebuie să plătească, nu? Că e hibrid, că e motorină, nu contează, ocupă un spațiu pe stradă.

dl. consilier Papai: - pot să intervin, dacă am vorbii de taxe de parcare de domiciliu, da prin aceasta am încuraja ca lumea să cumpere mașini electrice, să parcheze acasă gratuit, dar cum noi în Târgu Mureș nu avem asemenea taxe, nu cred că momentan este oportun, în plus în următorii ani o să fie din ce în ce mai multe mașini hibride, dacă nu electrice, hibride sigur, nu știu dacă știți, dar Suzuki nu mai produce decât mașini hibride, deci nu cred că e cazul, eventual electrice, dar hibride în niciun caz.

dl. consilier Tatar: - dacă îmi permiteți, eu o văd ca o soluție, amplasarea unor stații de încărcare pentru mașini electrice și acolo la stația respectivă să fie parcarea gratuită, dar altfel în toate parcările sau în toate zonele, nu văd rostul.

dl. viceprimar Papuc: - supun la vot

Cine este pentru? - 11 voturi pentru

Cine este împotrivă? - 4 împotrivă

Cine se abține? - 4 abțineri

Hotărârea nu a fost adoptată.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

-

2.Makkai Grigore

abținere

13. Miculi Vasile

împotrivă

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

împotrivă

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

abținere

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

împotrivă

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

abținere

11.Matei Dumitru

împotrivă

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

abținere

Punctul nr. 42 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru achiziționarea autoturismelor noi cu propulsie 100% electrică și autoturisme noi cu propulsie hibridă benzină/electrică destinate transportului public de persoane în regim de taxi din Municipiul Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - toate comisiile au fost de acord, la vot.

Cine este pentru? - 16 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 3 abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi.

1.Peti Andrei

da

12.Benedek       Theodora

-

Mariana Nicoleta

2.Makkai Grigore

abținere

13. Miculi Vasile

abținere

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

da

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

abținere

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

dl. consilier Kovacs: - mulțumesc.

Punctul nr. 43 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind revocarea art.10 din H.C.L.M nr.44/27.02.2020 privind aprobarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020.

dl. viceprimar Papuc: - aici a existat o discuție în Comisia de buget ca să se coreleze titlul cu ...

d-na Secretar Buculei: - s-a corelat, s-a modificat

dl. consilier Csiki: - nu titlu, preambulul

d-na Secretar Buculei: - da, în interiorul hotărârii, denumirea referatului.

dl. consilier Csiki: - am o întrebare aici, în momentul în care s-a făcut un amendament în Plen nu trebuia corelat de d-na Secretar acest lucru?

d-na Secretar Buculei: - l-am corelat

dl. consilier Csiki: - nu acuma, mă refeream la ce s-a aprobat în februarie, pentru că a fost un amendament în Plen.

d-na Secretar Buculei: - a fost un amendament în Plen, v-am atras atenția că cel mai bine ar fi să apară sub forma unui articol separat

dl. consilier Csiki: - articol separat, art.10

d-na Secretar Buculei: - da, a fost un articol separat, dar nu vă înțeleg la ce să se coreleze.

dl. consilier Csiki: - la ceea ce a trimis Prefectul, adresa.

d-na Secretar Buculei: - o aveți în mapă.

dl. consilier Csiki: - am citit, dvs trebuia să corelați preambulul cu art. 10.

dl. consilier Peti: - îmi cer scuze aș dori să intervin.

dl. viceprimar Papuc: - vă rog, domnul Peti.

dl. consilier Peti: - în adresa primită de la Instituția prefectului se constată faptul că nu s-a corelat preambulul hotărârii având în vedere temeiurile juridice pe baza cărora se adoptă o hotărâre, respectiv, cea de buget, respectiv nu s-a corelat cu temeiul legal pe baza căruia Consiliul local poate să decidă bugetarea sau nebugetarea unor posturi vacante. Domana Prefect sau Instituția prefectului a sesizat această necorelare, dar aceasta nu s-a realizat prin această hotărâre pentru că astăzi suntem puși în situația în care să decidem dacă revocăm de tot, nu parțial sau nu corelarea hotărârii noastre din februarie, drept pentru care eu votez "nu".

d-na Secretar Buculei: - dacă vă uitați în hotărâre, într-adevăr așa începe adresa, în finalul adresei de la Prefectură, la fel cum vin la toate adresele, ni se cere revocarea, intrarea în legalitate sau revocarea în parte sau în tot a unei hotărâri. Dacă vă uitați ni se cere clar revocarea art. 10 a H.C.L.M nr. 44/27.02.2020.

dl. viceprimar Papuc: - da, de acord așa ni se zice, bun atunci supun la vot ...

dl. consilier Bakos: - este o problemă totuși dacă cumva materialul în această formă nu trece, atunci ce se întâmplă? În mod normal...

dl. viceprimar Papuc: - nu se întâmplă nimic.

d-na Secretar Buculei: - dacă nu trece materialul, notificarea este făcută, Instituția prefectului va ataca în contencios art. 10 din H.C.L.M nr. 44/27.02.2020, urmând să ne judecăm la instanță de contencios administrativ pe acest articol.

dl. consilier Bakos: - a bun, deci am putea ca noi acuma să votăm o hotărâre identică, cu voința Consiliului, art. 10 să rămână valabil, dar să aprobăm o hotărâre prin care avem un preambul cu articolele corecte.

d-na Secretar Buculei: - nu este vorba strict de preambul, va trebui să fie o hotărâre de Consiliu separată, la fel cum, dacă țineți bine minte, de regulă avem termen până în 31 august pare-mi-se, când se votează Statul de funcții al Municipiului, acolo unde se leagă strict la hotărârea legată de personal, de personalul...

dl. consilier Bakos: - bun și acea hotărârea nu poate fi aceasta? Aprobăm o hotărâre...

d-na Secretar Buculei: - nu poate să fie, acesta este strict legată raportat la adresa Instituției prefectului unde ni se cere să intrăm în legalitate cu H.C.L.M nr. 44 , respectiv să revocăm art. 10 din acest H.C.L.M. În caz contrar, Instituția prefectului va ataca în contencios și va suspenda de drept.

dl. consilier Bakos: - putem vota, cred că.

dl. consilier Makkai: - categoric revocarea acestui articol, fiindcă altfel cădem în teza greșită a puterii discreționare a Consiliului

dl. viceprimar Papuc: - bun, supun la vot

Cine este pentru? - 4 voturi pentru

Cine este împotrivă? - 11 împotrivă

Cine se abține? - 3 abțineri

Hotărârea nu a fost adoptată.

1.Peti Andrei

nu

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

-

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

nu

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

nu

16.Papuc Sergiu Vasile

abținere

6. Bakos Levente Attila

nu

17. Bratanovici Cristian

-

7. Boros Gyula

nu

18. Pui Sebastian Emil

nu

8. Birâ Csaba

nu

19. Bogoșel Constantin

nu

9.M6zes Levente Sândor

nu

20. Bălaș Radu Florin

nu

10.Kovâcs Lajos

nu

21 Tatâr Lehel

abținere

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

abținere

Punctul nr. 44 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor Compania Aquaserv SA, din data de 11 mai 2020.

dl. viceprimar Papuc: - domnul Bakos, vă rog

dl. consilier Bakos: - teoretic este o mandatare a mea și cred că în mare este în regulă în sensul că nu avem încotro, deși aș fi preferat și în comisia noastră să apară cineva de la Aquaserv și să ne explice de ce avem o scădere cu 66% aproximativ a profitului, o scădere destul de drastică față de anii precedenți. Oricum am să ma documentez dacă o să mă votați deci o să primesc răspuns. Motivul pentru care doresc să iau cuvântul este că, am infromații în scris, inclusiv domnul primar, viceprimar și tot Consiliu, despre faptul că, nu am putut să execut sau am executat de exemplu defectuos mandatul primit cu ocazia anterioară, în sensul că nu am fost lăsat ... la limita legii îmi exprim mandatul primit de la dvs. Practic la ședința anterioară din niște considerente de formă nu am fost lăsat, în calitate de reprezentantul acționarului majoritar, 51% din voturi, respectiv 80 % din capital, să îmi exprim mandatul pe cate mi l-ați dat. Eu sper că nu s-a greșit cu nimic, adică nu s-a greșit în senul că este un lucru destul de trist .... s-au întâmplat niște lucruri foarte ciudate, dar nu e momentul să detaliem, ideea este că....domnul Bratanovici dacă mai este, nu mai este, ca în ședința de Aqua Invest să se dezbată subiectul, noul Consiliu de administrație, subiectul care până la urma urmei a generat aceste jocuri destul murdare în cadrul AGA și CA Aquaserv. În CA s-a jucat de asemenea o horă foarte ciudată, ideea este ca, nu știu noi în ce măsură noi am putea să luăm o decizie, sau o propunere, sau să decidem o solicitare către Aqua Invest, pe baza procesului verbal inclusiv domnul Bratanovici poate să facă, mandatul actualei conduceri a Aquaserv s-a prelungit cu 4 luni, fără limitarea anumitor atribuții pe care le au, ideea este că eu aș propune urgent , o să fac și în plenul AGA, să se schimbe sau să se înceapă demararea unei noi conducei la Aquaserv. Nu știu dacă aveți întrebări cu privire la mandatul vechi, dar am informat în scris cam ce s-a întâmplat, vă mulțumesc...

dl. viceprimar Papuc: - trecem la vot , da?

Cine este pentru? - 18 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi.

1.Peti Andrei

Da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

-

2.Makkai Grigore

Da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

Da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

Da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

Da

17. Bratanovici Cristian

-

7. Boros Gyula

Da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

Da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

Da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

Da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

Da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 45 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a cotei de 17/22 prezentând 850 mp din suprafața totală de 1100 mp, a terenului situat pe str. Recoltei, nr. 8.

dl. viceprimar Papuc: - toate comisiile au fost de acord, la vot vă rog.

Cine este pentru? - 18 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi.

1.Peti Andrei

Da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

-

2.Makkai Grigore

Da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

Da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

Da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

Da

17. Bratanovici Cristian

-

7. Boros Gyula

Da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

Da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

Da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

Da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

Da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 46 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - vă rog domnule Csiki.

dl. consilier Csiki : - domnule președinte am să vorbesc în ambele limbi, prima dată în ungurește ... Domnule președinte, stimați consilieri în sfârșit a ieșit la iveală dezinformarea și problemele legate de contradicțiile bugetare, anul trecut Primăria a dezinformat târgumureșenii că noi, Consiliul local, nu vom aproba bugetul, nu vrem să aprobăm bugetul, astfel unele servicii publice de bază și investițiile de interes public au fost puse în pericol, ei bine execuția bugetară de anul trecut a lămurit acest lucru, pe lângă faptul că nimic nu s-a realizat din planificarea veniturilor fictive de mai mult de 100.000 lei, am reușit execuția bugetară în proporție de 70%, de fapt bugetul de anul trecut este mai defavorabil, mai mic decât era în 2018, prin urmare nici veniturile, nici investițiile, au rămas cu mult în urma celor din anul 2018. La execuția pe trimestrul IV, vă citesc din Referatul de aprobare, deci acei consilieri care erau puși pe tapet că nu vor să aprobe bugetul de anul trecut, cu rectificări peste rectificări, am votat 476.000 lei și până la sfârșitul anului s-a realizat 335.000 lei, deci în proporție, cum v-am spus 70%. Vă mulțumesc, acestea au fost intervențiile mele și trebuiau specificate aceste lucruri, din păcate nici la următorul punct, pe trimestrul I, situația nu este mai bună, ba din contră, apare, mi se pare la 69%, o execușie de 69% și dacă ține mult această situație cu coronavirusul, să nu ne trezim la sfârșitul anului să nu atingem nici măcar 50% sau în jur de 50%. Vă mulțumesc. De aceasta am legat și punctul următor ca să nu mai fac o altă inteevenție. Vă mulțumesc.

dl. viceprimar Papuc: - vă mulțumim și noi, domnul Tatâr.

dl. consilier Tatâr: - stimați colegi eu aș profita de ocazie să fac o interpelare pe marginea subiectului și să întreb Executivul ce măsuri s-au luat pentru reducerea cheltuielilor sau majorarea veniturilor pentru că știm foarte bine că nu stăm prea bine și că orașul are datorii în suma totală de 36,65 de milioane lei față de diferiți operatori economici, ONG-uri, dintre care aș numi câteva, Asociația Clubul Sportiv Academica Transilvania, Asociașia Club Sportiv Tiger Budo, Club Sportiv Explozive, Club Sportiv taekwondo, Asociația Club Sportiv MSE și lista continuă, deci asta apropo de cine distruge sportul târgumureșean. Mulțumesc mult.

dl. viceprimar Papuc: - da, mulțumesc și eu.

dl. consilier Bălaș: - am și eu o intervenție domnul Papuc, eu aș fi fost curios, știți că din bugetul local cam 30% se duc pe salarii, deja suntem în stare de urgență de o lună și ceva și mai sunt 3 săptămâni, unele administrații locale și-au trimis oamenii în șomaj tehnic pentru că efectiv angajații de acolo nu mai au ce să lucreze, o mare parte dintre ei și dat fiind faptul că impacul bugetar al salariilor în întreg bugetul este deosebit de mare, eu eram curios câți oameni din primărie au fost trimiși în somaj tehnic, care e varianta de regândire a organigramei în această epocă a digitalizării, a pandemiei, binențeles că conducerea primăriei, domnul primar și consilierul său magnific nu ne-au spus nimic în acest sens, nu este exclus ca la următoarea execuție bugetară salariile să ajungă la 50% din buget dacă încasările nu vor fi așa de mari, ceea ce este de-a dreptul aberant să dăm atâția bani pentru salarii, Primăria Târgu Mureș fiind cel mai mare angajator dintre administrațiile publice locale, raportat la numărul de populație. Mulțumesc.

dl. viceprimar Papuc: - da, mulțumesc și eu, dacă nu mai este altcineva supun la vot pct. 46

Cine este pentru? - 15 voturi pentru

Cine este împotrivă? - 3 voturi împotrivă

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi.

1.Peti Andrei

Da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

-

2.Makkai Grigore

Da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

Da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

Da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

Da

17. Bratanovici Cristian

-

7. Boros Gyula

Da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

Da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

Da

20. Bălaș Radu Florin

împotrivă

10.Kovâcs Lajos

Da

21 Tatâr Lehel

împotrivă

11.Matei Dumitru

Da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

împotrivă

Punctul nr. 47 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I anul 2020, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - toate comisiile de acord, la vot

Cine este pentru? - 15 voturi pentru

Cine este împotrivă? - 3 voturi împotrivă

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi.

1.Peti Andrei

Da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

-

2.Makkai Grigore

Da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

Da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

Da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

Da

17. Bratanovici Cristian

-

7. Boros Gyula

Da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

Da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

Da

20. Bălaș Radu Florin

împotrivă

10.Kovâcs Lajos

Da

21 Tatâr Lehel

împotrivă

11.Matei Dumitru

Da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

împotrivă

Punctul nr. 48 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea, completarea H.C.L.M nr.86/2008 și aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, eliberare a vehiculelor cu tracțiune animală, a celor trase sau împinse cu mâna care circulă neregulamentar și a animalelor abandonate la care nu s-a putut stabili/identifica proprietarul sau deținătorul, identificate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - și aici avem varianta a 2-a toate comisiile sunt de acord, la vot

Cine este pentru? - 18 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi.

1.Peti Andrei

Da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

-

2.Makkai Grigore

Da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

Da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

Da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

Da

17. Bratanovici Cristian

-

7. Boros Gyula

Da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

Da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

Da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

Da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

Da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 49 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Fundația Transilvană Alpha.

dl. viceprimar Papuc: - au fost mai multe discuții în comisii, comisia de buget solicită acordul din partea Fundației Alpha Transilvană și se solicită amânarea.

dl. consilier Csiki: - domnule președinte, în două comisii de buget nu a fost acest material, am discutat pe acest material, fără să avem materialul, vă mulțumesc.

d-na dir. Maier: - am solicitat fundației acordul, dar încă nu l-am primit.

dl. viceprimar Papuc: - ați solicitat amânarea, supun la vot amânarea

Cine este pentru? - 13 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 5 abțineri

Hotărârea a fost amânată.

1.Peti Andrei

Da

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

-

2.Makkai Grigore

Abținere

13. Miculi Vasile

abținere

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

abținere

4. Vajda Gyorgy

Da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

Da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

Da

17. Bratanovici Cristian

-

7. Boros Gyula

Da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

Da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

Da

20. Bălaș Radu Florin

abținere

10.Kovâcs Lajos

Da

21 Tatâr Lehel

abținere

11.Matei Dumitru

Da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 50 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către FARCAȘ JENICA și FARCAȘ IOAN-EUGEN a terenului în suprafață de 806 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș.

dl. viceprimar Papuc: - domnule Tatâr doriți să luați cuvântul?

dl. consilier Tatar: - da, o clipă să deschid fișierul, da, deci prețul concesiunii este de 5.158 euro/an pentru că vorbim de funcțiune cabană de odihnă. Domnul și doamna Fărcaș dețin și un alt spațiu de evenimente în zonă și desigur nu putem să spunem că nu trebuie pentru odihnă ci pentru funcțiuni comerciale dar ar trebui sublineat că prețul pentru activități comerciale ar fi de 15.000 de euro/an, deci de 3 ori mai mare decât prețul actual și în momentul în care se va vedea, dacă se va vedea, pentru că nu știm dacă se desfășoară alte activități acolo, atunci va trebui să intervenim. Mulțumesc.

dl.dir.Cârcu: - domneule Tatâr, să fiți convins că în momentul în care va face altă activitate decât de odihnă acolo, să fiți convins că și retro poate plăti. Deci nu se pune în discuție această treabă, am vrut neapărat să evidențiez cheltuiala și pe activitatea aceasta, nu numai activitate în care se fac amenajări, deci trebuia să taxez ceva acolo altfel stătea gratis în Weekend, deci eu am venit în sprijinul nostru, să fac încasări, domnul consilier vă rog să votați, atâta timp cât eu sunt acolo să fiți convins că din prima zi când face altă activitate îl taxez. De aceea am atâtea acte adiționale, inclusiv pe convencții, pe utilități dacă observați, tot ce se învârte în jurul concesiunilor, nu e de joacă.

dl. consilier Tatar: - am vrut doar să precizez doar pentru că este vorba de un imobil de 806 mp și mi s-a părut puțin ieșit din comun să fie utilizați pentru sau cu scopul de cabană de odihnă.

dl. consilier Bakos: - destul de ciudat să ai o discotecă și să stai cu șezlong în mijlocul sălii de dans, deci e ceva...

dl. viceprimar Papuc: - probabil o să modifice funcționalitatea, nu cred că va rămâne discoteca, a cumpărat clădirea, e proprietar pe clădire și vorbim de teren.

dl.dir.Cârcu: - când va face activitate acolo să fiți convinși domnilor consilieri că îl taxez, nu ne jucăm,

dl. consilier Csiki: - nu e de joacă

dl.dir.Cârcu: - domnule Csiki nu e de râs, eu am fost controlat, nu e de joacă, Curtea de conturi îmi scoate banii din buzunar ca la tonomat dacă am încălcat această treabă, și anul acesta am avut Curtea de conturi pe concesiuni și pe activități și au fost prin șondaj la locații, deci nu e de joacă, deci, nu.

dl. consilier Miculi: - problema se pune că vrem să luăm 5000 de euro sau nu vrem nimic.

dl.dir.Cârcu: - trebuie să luăm 5000 euro, ca să nu luăm nimic

dl. consilier Miculi: - păi corect.

dl. consilier Biro: - am o rugăminte, atunci să schimbăm concesiunea pe un an și în fiecare an atunci prelungim.

dl.dir.Cârcu: - domnule consilier s-a aprobat durata concesiunnii cu atâta, dar în mometul în care intervine o altă activitate, nu știu dacă mă înțelegeți, dacă mâine intervine, eu îî fac act adițional și plătește, 15.000 de euro cum zice domnul Lehel Tatâr. Nu vă faceți probleme, dar nu pot să-i ...dacă mă dă în judecată că la toată lumea le-am dat pe 5 ani și lui îi dau pe un an, de ce? Mă dă în judecată, mă câștigă, una e concesiunea și alta este activitatea și alta este intervenția actelor adiționale în momentul în care își schimbă activitatea. Nu vă faceți probleme.

dl. viceprimar Papuc: - domnul Tatâr alceva zice, domnul Tatâr zice că raportat la H.C.L.M prin care s-au stabilit valorile pentru redevență contează foarte mult ce fel activitate desfășoară, asta vrea să zică. Adică prețul pentru un anumit tip de activitate este de un fel, de o anumită valoare și este un alt tip de activitate de altă valoare. De adevărat, noi încă nu știm ce activitate va fi acolo și atunci ar trebui redevența la ceva ce există acuma, deocamndată nu face nicio activitate acolo.

dl.dir.Cârcu: - exact, deocamndată face curățenie.

dl. consilier Vajda: - nu e tot una casă de odihnă sau o clădire cu o anumită funcționalitate pentru care alte calcule se fac deci asta trebuie clarificat.

dl.dir.Cârcu: - domnule consilier e clarificată de când lumea, deci trei feluri de activități sunt în Weekend, nu s-au încălcat niciodată una pe alta domnule Vajda, niciodată, te prinde automat Curtea de conturi

dl. consilier Vajda: - deocamdată nu este nimica acolo.

dl.dir.Cârcu: - păi exact, se face curățenie.

dl. consilier Vajda: - dar ce vrea să facă acolo, mie nu îmi reiese.

dl. viceprimar Papuc: - este făcut deja, acolo este o construcție.

dl. consilier Vajda: - asta știu, dar ce activitate.

dl.dir.Cârcu: - a cumpărat-o deocamndată domnule Vajda, dacă nu mă hotărăsc să îl pun la taxa minimă el poate să stea pe 0 bani până când îi dă drumul, încă un an, doi.

d-na Secretar Buculei: - domnul Cârcu, stimați consilieri aici vorbom strict de achitarea unei taxe pentru o suprafață afltă sub o construcție a cărei proprietari au devenit respectivii, au devenit proprietari, nu știu, cu câteva luni, cu un an în urmă, deocamdată se folosește de clădire cu terenul de dedesupt neachitând nimic către Municipiu, în momentul în care va începe să desfășoare vreo anumită activitate, exact cum spune domnul Cârcu se va încheia un act adițional la acel contract, dar deocamdată și dacă bine rețin Primăria nu primește niciun leu, nicio taxă pe acel teren de ani de zile.

dl. viceprimar Papuc: - eu zic că amendamentul domnului Biro, care spune că pe 1 an până când se stabilește ce fel de activitate face, eu zic că e în regulă.

dl. consilier Bakos: - e aproape în regulă pentru că totuși ne ascundem după deget, soluția corectă ar fi fost ca să modificăm Regulamentul interior și să inserăm o nouă categorie de taxă pentru nu știu, foste cabane utilizate în regim restaurant sau alte categorii în conservare, să fim serioși nu ai cum să folosești 1000 mp ca agrement, sună aiurea, ne ascundem după deget. Sigur, nu au nici acuma funcție de agrement, este în conservare și în reamenajare, mi se pare și mie corect aceștia să plătească o taxă mult mai redusă, dar să intre într-o categorie reală, care e conform cu realitatea, de amenajare, de pregătire, de curățare.

dl. viceprimar Papuc: - ...un an să le luăm suma aceasta de bani și după aceea vedem ce vor desfășura acolo, modificăm regulamente, facem, dregem și corespunzător le luăm bani, asta spun.

dl. consilier Bakos: - ok, dar până atunci în opinia domnului Cârcu, nu știu ce nu înțelege, asta va trece poate va trece cu propunerea domnului Birâ, ideea e să ne gândim în regulament și la aceste situații, eu aș limita, nu știu, om cu avere ,să nu pot să îmi cumpăr, este un exemplu prost ales, dar cineva care e foarte potent în oraș să își cumpere o cabană pentru uzul propriu de 1000 mp pe Weekend, eu aș limita suprafețele pentru odihnă la 100, 200 mp, o cifră rezonabilă și peste 300 mp nu ai cum să intri în agrement, să nu facă nimeni palat în Weekend, deci ca idee ar trebui să ne gândim cumva și la acest aspectăm ca să limităm..., să nu ne ascundem după deget, acuma spunem agrement că nu avem altă categorie, hai să creem o categorie prin care putem gestiona aceste situații, era o propunere ipotetică, dacă o luați în considerare e bine, dacă nu ...

dl. viceprimar Papuc: - o să supun la vot așa, varianta care este în mape și după aceea am să supun amendamentul domnului Birâ, deci prima dată varianta din mape care este de 5 ani, după aceea amendamentul domnului Biro care este pe un 1 an. Deci, prima dată varianta din mape care este de 5 ani cu care am înțeles că lumea nu este de acord, cu varianta domnului Birâ, lumea ar fi de acord, ca să ne înțelegem să nu avem discuții.

dl. consilier Moldovan: - domnule președinte, am și eu o întrebare pentru domnul Cârcu.

dl. viceprimar Papuc: - vă rog

dl. consilier Moldovan: - în cazul în care celelalte contracte sunt pe 5 ani domnule director, considerați că familia Fărcaș ar putea să ne acționeze în instanță în contextul în care votăm pentru 1 an de zile și ceilați au pe 5 ani, există posibilitatea să avem probleme?

dl.dir.Cârcu: - din experiența mea, de 20 de ani de Weekend , să știți că am mai pățit treaba aceasta și am pierdut, de aceea am spus, s-a votat în Consiliu concesiune pentru 5 ani, punctul 2 este activitatea, la ora aceasta nu am unde să îl încadrez, acuma își face curățenie acolo, poate să își mai facă doi ani de curațenie și eu să nu iau niciun leu, cea mai ieftina plată care ..., nu are decât să nu fie de acord că până la urmă tot îl taxez, este taxa de odihnă, deci cealaltă este taxa de agrement unde e 7,5 euro și am cealaltă de alimentație publică care e departe până acolo...are de renovat 802 mp mult și bine, aia e 14 euro/mp, a remarcat bine domnul Lehel că este de 3 ori mai mare.

dl. consilier Boros: - domnule Cârcu dacă îmi permiteți, până acuma de ce nu a fost taxat?

dl.dir.Cârcu: - nu am putut să taxez, nu am avut, cum se numește...

d-na Secretar Buculei: - este vorba despre un proprietar care deținea o clădire și a intrat în insolvență, ANAF-ul a scos la licitație clădirea respectivă, dar terenul aparține de Municipiul Târgu Mureș.

dl. consilier Boros: - am înțeles.

dl. consilier Vajda: - cum au obținut aviz de construcție? Dacă intrăm în detalii și vedem cine, cum a construit acolo ajungem nu știu unde, deci hai să nu intrăm în detalii.

dl.dir.Cârcu: - domnule Vajda puteți intra în detalii, vă prezint autorizația în original în 2 ore, vă caut și vă arat autorizația în original, pe 802 mp.

dl. viceprimar Papuc: - nu vorbim acuma de autorizație.

d-na Secretar Buculei: - domnule Cârcu, vă rog frumos, proprietarul care a ridicat clădirea avea la momentul respectiv un contract de concesiune cu instituția noastră, a ridicat construcția cu Autorizație de construcție, în mod egal. Între timp a intervenit falimentul, contractul de concesiune nu a mai putut fi transferat, Finanțele au scos la licitație o proprietate, un imobil a respectivei societăți, terenul a rămas al Municipiului Târgu Mureș care a fost dintotdeauna.

dl. viceprimar Papuc: - da corect.

dl. consilier Vajda: - și de exemplu clădirile de ce nu pot să intre în proprietatea Municipiului, poate primăria, primarul viitor va decide să facă ceva folositor.

dl. viceprimar Papuc: - domnule Vajda, puteam să o cumpărăm și noi, dacă mergeam la licitație, dar avem bani? Vă întreb...

dl. consilier Vajda: - ipotec, era întrebarea mea...

dl. viceprimar Papuc: - eu cu domnul Cârcu, să știți că, foarte mult am discutat problema asta, dacă să o cumpărăm sau nu și el știe foarte bine.

dl. consilier Vajda: - nu e o idee pornită aiurea

dl. viceprimar Papuc: - m-am gândit ce să fac cu ea, să facem discotecă...

dl. consilier Vajda: - nu chiar

dl. viceprimar Papuc: - ca să o modific mă costau alți bani, pe lângă prețul de vânzare și nu merită și atunci nu am cumpărat-o, atunci au venit niște privați care au cumpărat-o. Contractul de concesiune pe care l-a avut celălalt privat, de dinainte, nu s-a putut transfera și acuma vrea privatul respectiv să aibă contract de concesiune pentru că, probabil, dorește să modifice clădirea și atunci dacă nu are un act asupra terenului cum să obțină autorizație de construcție, de aceea este incertă treabă, mă înțelegeți?

dl. consilier Vajda: - corect, mulțumesc.

dl. consilier Bokos: - propunerea domnului Cârcu este una corectă și justă, mă rog, dar e ciudată, de aceea revin cu ideea, că este o situație similară, când am fost eu, student, amendat că am mers repede cu mașina, când am ieșit din mașină a văzut că sunt amărât, am recunoscut fapta și mai bine mi-a trecut acolo că nu am avut centura de siguranță, am fost avertizat, deci este oarecum corectă, dar până la urmă ne ascundem după degete, de aceea vă rog domnul Cârcu, eu o să votez materialul pentru că trebuie să încasăm bani, dar haideți să creem o categorie specială pentru aceste situații, și alții își vor dărâma cabanele în viitor și alții își vor schimba proprietarii, să începem a încasa bani din a doua zi de când se schimbă proprietarii și până când se amenajează noua construcție.

dl. viceprimar Papuc: - da, sunt de acord cu asta.Votăm acuma varianta din mape, da?

Cine este pentru? - 7 voturi pentru

Cine este împotrivă? - 1 împotrivă

Cine se abține? - 9 abțineri

Varianta din mape nu a trecut.

dl. consilier Makkai: - eu sunt de acord pentru că vreau să evit ilegalitățile.

dl. consilier Bălaș : - eu mă abțin și îi mulțumesc la Dumnezeu că nu aluat Primăria să mai facă încă o discotecă.

dl. consilier Tatar : - eu mă abțin ca să pot vota proiectul împreună cu amendamentul.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

-

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

nu

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

abținere

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

abținere

17. Bratanovici Cristian

-

7. Boros Gyula

abținere

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

abținere

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

abținere

20. Bălaș Radu Florin

abținere

10.Kovâcs Lajos

abținere

21 Tatâr Lehel

abținere

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

abținere

dl. viceprimar Papuc: - acuma votăm amendamentul

Cine este pentru? - 13 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 3 abțineri

Amendamentul a trecut.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

-

2.Makkai Grigore

-

13. Miculi Vasile

abținere

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

abținere

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

-

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

abținere

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

dl. viceprimar Papuc: - acuma votăm hotărârea împotrivă cu amendamentul

dl. consilier Bokos : - o secundă, poate că e mai nevoie de un amendament ... o întrebare, referitor la ce a spus domnul Cârcu și domnul Moldovan, în sensul că, ar putea cineva să îi dea idei la proprietari să ne acționeze în instanță

dl. viceprimar Papuc: - pentru ce?

dl. consilier Vajda: - pentru că ați schimbat perioada.

dl. consilier Moldovan: - e vorba de diminuarea de la 5 ani la 1 an.

dl. viceprimar Papuc: - să vă spun ceva, trecând peste acest punct de ...cineva face o cerere, se aprobă sau nu, dacă nu ar mai trebui și ar fi doar o chestiune formală aprobarea Consiliului local atunci pe baza cererii ...

dl. consilier Vajda: - se poate scrie cu posibilitate de prelungire și atunci nu văd de ce ar putea fi problemă juridică.

dl. viceprimar Papuc: - este posibilitate de prelungire, ne dă în judecată că nu i-am concesionat?.. și dacă respingeam materialul tot nu ne putea da în judecată, eventual venea Curtea de conturi și ne imputea de ce nu am luat bani, aia e altă treabă.

dl. consilier Vajda: - e treaba noastră, a primăriei, corect.

dl.dir.Cârcu: - dacă îmi permiteți, e bună ideea domnului Vajda să scriem acolo cu posibilitate de prelungire, pentru că nimeni nu bagă banii în 802 mp reamenajare pentru 1 an și peste 1 an cineva ia atitudinea de care spuneați dvs domnule viceprimar, dacă vreau să aprob da, dacă nu, nu.

dl. viceprimar Papuc: - clădirea, dreptul real, deci proprietarul ...conform Codului civil are și preemțiune la cumpărare.

dl.dir.Cârcu: - e cumpărată deja.

dl. viceprimar Papuc: - păi da, nu, la cumpărarea terenului, nu al clădirii, el e proprietarul clădirii, poate să facă ce vrea. Dacă vrea face, dacă nu vrea, nu face, deci nu merge nimeni nu bagă bani, terenul nu pleacă de acolo și nici clădirea.

dl.dir.Cârcu: - auziți eu zic să fim mai blânzi așa, cumva, oarecum, cam cum se fac judecățile, să nu aibă dreptate nici unul, nici altul, un an cu posibilitate de prelungire, domnule Papuc, ascultați pe bătrânu.

dl. viceprimar Papuc: - nu așa l-ați făcut?

dl. consilier Vajda: - nu e așa.

dl. viceprimar Papuc: - haideți să votăm amandamentul acesta.

dl. consilier Bokos : - nici vorbă, nici nu am apucat să spun..

dl. viceprimar Papuc: - păi dacă ați intrat iar în discuții de genul acesta, că poate să ne dea în judecată, oricine poate.

dl. consilier Bokos : - păi oricine, dar aș vrea să finalizez propoziția în sensul că, să se insereze și asta era ideea, să se insereze, că până cel mult 1 an sau până când va începe activitatea.

dl. viceprimar Papuc: - nu se poate asta

dl. consilier Bokos : - atunci până la 1 an, ne ascundem după deget și așa comitem o greșeală acordându-i, să își pună șezlongul pe un teren de fotbal aproape, ne ascundem după deget.

dl. viceprimar Papuc: - unde să își pună șezlongul, în interior?

dl. consilier Bokos : - după ce a venit acolo, să plătească mai mult.

dl. viceprimar Papuc: - clădirea aceea are 800 mp, să își pună șezlog în interio? Eu nu înțeleg treaba aceasta, atâta este clădirea este construită deja.

dl. consilier Bokos : - sigur nu o folosește pentru agrement.

dl. consilier Tatar: - eu am un amendament și poate acesta rezolvă impasul, eu propun să sciem: pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, cu votul Consiliului local.

dl. consilier Vajda: - dar oricum Consiliu votează.

dl. viceprimar Papuc: - normal că Consiliu votează

dl. viceprimar Papuc: - ok, hai să supun la vot amendamentul domnului Tatar atunci.

dl. viceprimar Papuc: - dvs ați înțeles ce votăm?

dl. consilier Matei: - un amendament, că tot o frecați acolo de o oră, în loc să spunți clar, e un an, e 2 ani, e 5 ani, e varianta inițială sau am hotărât alceva, am votat odată un amendament.

dl. viceprimar Papuc: - păi da acuma e un alt amendament

dl. consilier Matei: - amendament la amendament

dl. viceprimar Papuc: - e altă treabă

dl. viceprimar Matei: - a, altă treabă, nu înțeleg, dar mă abțin.

dl. consilier Moldovan: - categoric sunt de acord cu prelungirea, în contextul în care vedem că în mometul de față proprietarii nici măcar nu își desfășoară activitatea acolo, e curațenie, amenajări, reabilitări și totuși e dispus să achite o sumă importantă, vedem că poate anul acesta știm cu toții că e dus, e clar, nu știm ce activitate vă desfășura în periaoda umătoare li totuși achită o sumă importantă. Acuma ce să spun, sunt de acord cu prelungirea peste un an, inevitabil, absolut.

dl. viceprimar Papuc: - posibilitatea prelungirii, dacă vrea.

dl. consilier Moldovan: - absolut, la cererea lui sigur că da.

dl. consilier Miculi: - și eu sunt de aord cu posibilitatea de prelungire dar mai bine eram de acord cu perioada de 5 ani și dacă își schimba...

dl. viceprimar Papuc: - am trecut peste asta

dl. consilier Moldovan: - ar fi fost posibilitatea ca în decurs de la un an să facă dovada...

dl. consilier Miculi: - de acord pentru perioada pentru cât se pregătește terenul, iar după ce își desfășoara activitatea ... așa e normal, cum stimulăm un operator, un agent economic să vină în zonă să dezvolte ceva.

dl. viceprimar Papuc: - se pare că nu vrem să stimulăm ceva, asta este.

dl. consilier Miculi: - păi nu vrem, corect, se vede clar că nu dorim

dl. consilier Moldovan: - pentru o perioadă de 5 ani și în termen de după 1 an de zile cum ați spus dumeavoastră să facă dovada că ce activitate desfășoară acolo.

dl. viceprimar Papuc: - e depășit momentul.

dl. consilier Moldovan: - am depășit momentul, așa este.

Cine este pentru? - 9 voturi pentru

Cine este împotrivă? - 1 vot împotrivă

Cine se abține? - 7 abțineri

Amendamentul nu a trecut.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

-

2.Makkai Grigore

abținere

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

abținere

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

împotrivă

17. Bratanovici Cristian

-

7. Boros Gyula

abținere

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

abținere

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sandor

abținere

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovacs Lajos

abținere

21 Tatar Lehel

da

11.Matei Dumitru

abținere

22. Papai Laszlo Zsolt

da

dl. viceprimar Papuc: - acuma hotărârea cu amendamtul domnului Biro la vot.

dl. consilier Miculi: - păi mai punem un amendament, pe 5 ani cu posibilitatea schimbării taxei...

dl. viceprimar Papuc: - dar nu a trecut, varianta inițială nu a trecut

dl. consilier Miculi: - nu scria că în momentul în care se schimbă ... era pentru 5 ani ...

dl. viceprimar Papuc: - gata nu ami avem ce face, gata.

dl. consilier Makkai: - acuma pot să întreb și eu ce votăm?

dl. viceprimar Papuc: - acuma votăm amendamentul domnului Biro cu 1 an și hotărârea așa, nu 5 , un an.

dl. consilier Boros: - s-a mai votat odată.

dl. viceprimar Papuc: - nu, doar amendamentul.

dl. consilier Makkai: - eu mă abțin pentru că am vrut 5 ani.

dl. consilier Miculi: - eu mă abțin, eu vreau 5 ani

dl. consilier Moldovan: - sunt de acord măcar pe 1 an cu posibilitate de prelungire

dl. consilier Bălaș: - eu sunt de acord, oricum va trebui prelungită automat concesiunea dupaia, că scriem noi acolo...nu e o tragedie și un cap de lume.

dl. consilier Moldovan: - oricum domnule Bălaș nu se poate interzice dreptul la concesiune dacă ar veni și după un an cu cerere de concesionare, sigur că da, absolut.

dl. consilier Vajda: - e o formaliate

dl. viceprimar Papuc: - sigur că da, tot ne învârtim , era vorba dacă îî dăm la om să facă ceva pentru oraș, pentru Weekend, era în paragină

Cine este pentru? - 15 voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi și 2 abțineri.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

Mariana Nicoleta

-

2.Makkai Grigore

abținere

13. Miculi Vasile

abținere

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

-

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

Punctul nr. 51 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLM nr. 47 din 30 martie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25. 04. 2019 și HCLM 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice, intreprinderilor individuale, PFA-uri, asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență.

dl. viceprimar Papuc: - varianta a 2-a la vot

Cine este pentru? - 17voturi pentru

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru.

1.Peti Andrei

-

12.Benedek       Theodora

-

Mariana Nicoleta

2.Makkai Grigore

da

13. Miculi Vasile

da

3.Magyary Elod

-

14. Moldovan Călin

da

4. Vajda Gyorgy

da

15.Todoran Radu

-

5. Csiki Zsolt

da

16.Papuc Sergiu Vasile

da

6. Bakos Levente Attila

da

17. Bratanovici Cristian

-

7. Boros Gyula

da

18. Pui Sebastian Emil

da

8. Birâ Csaba

da

19. Bogoșel Constantin

da

9.M6zes Levente Sândor

da

20. Bălaș Radu Florin

da

10.Kovâcs Lajos

da

21 Tatâr Lehel

da

11.Matei Dumitru

da

22. Pâpai Lâszlo Zsolt

da

dl. viceprimar Papuc: - mai avem un singur material de urgență, rectificarea bugetară.

Regim de urgență nr. 1

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020.

Dl. consilier Bakos: - aici o să iau cuvântul, pentru că dl. Magyary nu este. În comisie noi am fost de acord cu comisia de buget, în schimb un mic amendament făcut de dl. Magyary ca dânsul solicita 400 mii lei pentru amenajare terenuri de joacă. Ca să avem noi astăzi o variantă unanimă pe diferite comisii să existe varianta 2, eu am propus, de fapt am promis la d-na Năznean eu am spus că o să susțin propunerea d-lui Magyary în plen, ca să existe o variantă unanimă în comisii, urmând să discutăm eventual, separat, ca și amendament, acești 400. Practic, comisia de comerț pe care am onoarea să o prezidez din când în când, este de acord cu varianta comisiei de buget și să luați act de propunerea d-lui Magyary că dânsul ar fi droit să facă o modificare de la 400 mii de la Transport local la parcuri. Ulterior am aflat că s-ar putea ca această propunere să nici nu aibă temei legal. Dar să știți de acest aspect. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - alte luări de cuvânt la acest material, mai sunt?

Atunci, începem cu începutul.

Dl. consilier Bălaș: - domnule Papuc, dacă tot e la început, eu nu o să particip la votarea bugetului așa cum am făcut în ultimul an.

Dl. viceprimar Papuc: - am înțeles.

Total Venituri. Aici sunt multe voturi, vă rog să aveți răbdare.

Dl. consilier Csiki: - procedural aș intervene. Toate comisiile au fost de acord cu varinata II. Atunci începem cu varianta II, nu?

Dl. viceprimar Papuc: - varianta II o discutăm, altă variantă nu există. Dl. consilier Vajda: - cu varianta bugetului , cu aia mergem. Să fie clar. Dl. viceprimar Papuc: - este foarte clar.

Varianta II. Total Venituri: 418 milioane, influență negativă de -435 mii lei, buget rectificat 417. 688.524.

Dl. Peti nu este, dl. Makkai - da, dl. Magyary nu e dl. Vajda - da, dl. Csiki - da, dl. Bakos da Boros - da, Biro -da, Mozes - da Kovacs - da, Matei - da, Benedek nu e, Miculi - da, Moldovan - da, Todoran nu este, Papuc - da, Pui - da, Bogosel - da, Balaș și-a închis microfonul, dl. Tatar: nici eu nu votez la punctul acesta, dl. Papai nu.

Păi, atunci nici nu vă mai citesc.

Dl. consilier Csiki: - sunteți absenti.

Dl. viceprimar Papuc: - suntem 13.

Cote defalcate din impozitul pe venit. Avem o influență negativă de la 194.037. 135 la 123.602. Din păcate.

Dl. Makkai - da, dl. Vajda - da, dl. Csiki - da, dl. Bakos - da, dl. Boros - da, dl. Biro -da, dl. Mozes - da, dl. Kovacs - da, dl. Matei - da, dl. Miculi - da, dl. Moldovan - da, dl. Papuc -da, dl. Pui - da, dl. Bogosel -da.

Începem titlul II Bunuri și servicii. 123.755.709 influență pozitivă 224.000 buget rectificat 123.979.709. La vot.

Dl. Makkai - da, dl. Vajda - da, dl. Csiki - da, dl. Bakos - da, dl. Boros - da, dl.Biro -da, dl. Mozes - da, dl. Kovacs - da, dl. Matei - da, dl, Miculi - da, dl. Moldovan - da, dl. Papuc - da, dl. Pui - da, dl. Bogosel- da.

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE    tot influență negativă, buget rectificat

417.688.524

Dl. Makkai - da, dl. Vajda - da, dl. Csiki - da, dl. Bakos - da, dl. Boros - da, dl. Biro -da, dl. Mozes - da, dl. Kovacs - da, dl. Matei - da, dl., Miculi - da, dl. Moldovan - da, dl. Papuc -da, dl. Pui - da, dl. Bogosel -da.

TITLUL X ALTE CHELTUIELI influență negativă de -90.000 buget rectificat 13.164.714.

Dl. Makkai - da, dl. Vajda - da, dl. Csiki - da, dl. Bakos - da, dl. Boros - da, dl. Biro -da, dl. Mozes -da, dl. Kovacs - da, dl. Matei - da, dl. Miculi - da, dl. Moldovan - da, dl. Papuc - da, dl. Pui - da, dl. Bogosel- da.

CHELTUIELI DE CAPITAL influență negativă de -569.000  35.041.601. La vot.

Dl. Makkai - da, dl. Vajda - da, dl. Csiki - da, dl. Bakos - da, Boros - da, Biro -da, dl. Mozes -da, dl. Kovacs - da, dl. Matei - da, dl., Miculi - da, dl. Moldovan - da, dl. Papuc - da, dl. Pui - da, dl. Bogosel da.

Politie comunitara 14.777.793. La vot.

Dl. Makkai - da, dl. Vajda - da, dl. Csiki - da, dl. Bakos - da, dl. Boros - da, dl. Biro -da, dl. Mozes da, dl. Kovacs - da, dl. Matei - da, dl. Miculi - da, dl. Moldovan - da, dl. Papuc - da, dl. Pui - da, dl. Bogosel da.

Bunuri si servicii influență pozitivă 132.000 buget rectificat 577.215.

D-na p. secretar Buculei. - putin mai rar, să apară fiecare să se audă cum votează, că suntem chiar la limită 12-13 voturi și să apară și imaginile și fiecare cum spune da.

Dl. consilier Csiki: - cine e împotrivă sau abținere, să strige tare.

D-na p. secretar Buculei: - așa ar fi cel mai bine, strigați din nou care sunt prezenți și nu au microfoanele pornite, și din totalul de 13, 14 câți votează, cine votează împotrivă sau cine se abține.

Dl. consilier Csiki: - domnul Papuc, ati putea întreba la fiecare cine se abține și cine este împotrivă și dacă se aude cineva e ok, dacă nu, rămân toți cu da.

D-na p. secretar Buculei. - exact, dar să facem din nou prezența să vede câți sunt.

Dl. consilier Vajda: - deci, cine tace înseamnă că e da.

Dl. consilier Papuc: - faeți d-na secretar prezența.

D-na p. secretar Buculei. - dl. Peti nu este, Dl. Makkai - prezent, dl. Magyary nu este, dl. Vajda - prezent, dl. Csiki - prezent, dl. Bakos - prezent, dl. Boros - prezent, dl. Biro - prezent, dl. Mozes - prezent, dl. Kovacs - prezent, dl. Matei - prezent, d-na Benedek nu e, dl. Miculi - prezent, dl. Moldovan - prezent, dl. Todoran nu e, dl. Papuc - prezent, dl. Bratanovici nu e, dl. Pui -prezent, dl. Bogosel - prezent, dl. Bălaș nu votează, dl. Tatar nu votează, dl. Papai nu votează.

Dl. consilier Csiki. - nu-s prezenți.

Dl. consilier Tatar: - suntem prezenți, dar vă rugăm să consemnați că nu votăm.

D-na p. secretar Buculei: - avem 22-8 este 14.

Si atunci, supuneți la fiecare articol bugetar cine votează pentru, cine votează împotrivă sau cine se abține.

Dl viceprimar Papuc: - păi nu așa am făcut?

D-na p. secretar Buculei: - da, dar mă refer mai general. Luați-o invers: cine votează împotrivă. Dacă nu e nimeni împotrivă, dacă nu se abține, atunci e pentru.

Dl. viceprimar Papauc: - bine, haideți.

Bunuri si servicii

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Bunuri de natura obiectelor de inventar influență negativă -132.000 buget rectificat 282.085.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

68020401 Camin spital 3.216.500 buget rectificat

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Bunuri si servicii influență negativă -10.000 buget rectificat 282.000

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Materiale sanitare influență pozitivă 3.000 suma rezultată 5.000

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Dezinfectanti influență pozitivă 3.000 buget rectificat 8.000.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Protectia muncii influență pozitivă 4.000 suma rezultată 10.000.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

68020601 Centrul de zi Rozmarin influență negativă -50.000 suma rezultată 1.961.091.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Hrana pentru oameni influență negativă -50.000 suma rezultată 212.690.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

68020603 Centrul de zi perseverenta influență negativă -90.000     suma rezultată

711.136.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Asociatii si fundatii influență negativă -90.000 buget rectificat 711.136

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

68021502 Cantine de ajutor social     influență pozitivă 50.000 buget rectificat

  • I. 750.000.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii influență pozitivă 50.000 buget rectificat 50.000.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale influență pozitivă 90.000 sumă rezultată 11.229.567.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

A. CHELTUIELILE CURENTE influență pozitivă     90.000 buget rectificat

  • II. 134.567.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII influență pozitivă 90.000 sumă rezultată 1.269.760.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Materiale sanitare influență pozitivă 45.000 sumă rezultată 55.000.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru

Dezinfectanti influență pozitivă 45.000 sumă rezultată 47.000.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale influență 0 sumă rezultată 25.110.935.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Furnituri de birou influență negativă -5.000 sumă rezultată 93.216.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare influență pozitivă 33.400 sumă rezultată 3.122.342

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Alte obiecte de inventar influență negativă -11.400 sumă rezultată 587.085

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii influență negativă -17.000 sumă rezultată 728.594

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

70025003 Serviciu administrația domeniului public si privat influență negativă -298.000 sumă rezultată 10.819.014

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) influență negativă -298.000 sumă rezultată 3.293.987

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

70025005 Biroul juridic influență negativă -49.000 sumă rezultată 1.054.447.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) influență negativă -49.000 sumă rezultată 101.000

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparații si intretinere influență pozitivă 134.000 sumă rezultată 3.087.970

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII influență pozitivă 134.000 sumă rezultată 3.047.970.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Bunuri si servicii influență pozitivă 64.000 sumă rezultată 1.601.529.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Reparatii curente influență pozitivă 20.000 sumă rezultată 918.766.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Materiale sanitare influență pozitivă 50.000 sumă rezultată 50.000.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

74020501 Salubritate influență negativă -99.000 sumă rezultată 23.387.771

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) influență negativă    -99.000 sumă

rezultată 251.000

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

8402030302 Strazi ADP influență negativă -123.000 sumă rezultată 10.683.323.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) influență negativă -123.000  sumă

rezultată 619.753.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Supun la vot hotărârea începând cu art. 2.

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale -Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în sumă de 417.688.524,00 lei, conform Anexei nr. 1, respectiv pe secțiunea funcționare în sumă de 305.586.365,00 lei - Anexa nr. 1/SF și secțiunea dezvoltare, în sumă de 112.102.159,00 lei - Anexa nr. 1/SD.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Art. 3. Se aprobă detalierea cheltuielilor bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, conform Anexei nr. 2.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Art. 4. Se aprobă cheltuielile privind reparațiile curente ale bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în sumă de 40.649.021,00 lei -credite bugetare, respectiv 3.383.790,00 lei - credite de angajament multianuale, conform Anexei nr. 2/1, pe fiecare capitol și subcapitol bugetar.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Art. 5. Se aprobă programul de investiții publice, finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în sumă de 34.991.601,00 lei, respectiv 94.357.437,00 lei - credite de angajament multianuale conform Anexei nr. 2/4.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Art. 7. In conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. ”c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică tuturor direcțiilor/serviciilor publice/unităților subordonate

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale -Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, conform anexelor nr. 1, 1/SF, 1/SD, 2, 2/1 și 2/4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea e pentru.

Supun la vot hotărârea în ansamblu.

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru.

Dl. viceprimar Papuc: - Am epuizat ordinea de zi, la Diverse vă rog.

Dl. consilier Vajda:- Da eu aș avea ceva. Solicit o informare, nu solicit eu personal ci solicită cetățenii, se interesează. Deci vreau o informare bani cum au fost cheltuiți bani care am repartizat pentru lupta împotriva coronavirusului, deci câte scări de bloc s-au dezinfectat, străzi. Care este situația cu acele dispozitive care ar fi trebuit să fie instalate în blocuri. Deci până în 30 aprilie cum stăm cu aceste lucrări? Bani, ce s-a cumpărat, ce s-a făcut oamenii sunt interesat și vă rog să informați cetățenii și bineînțeles și pe noi de acest lucru. Vă mulțumesc frumos.

Dl. viceprimar Papuc: - Altcineva? Dl. Tatar.

Dl. consilier Tatar:- Da, eu tot așa ca și dl. Vajda transmit două întrebări de la cetățeni și doresc să primesc răspuns în scris. Deci prima întrebare este: pentru că s-a votat o sumă semnificativă în ședințele anterioare pentru amplasarea dozatoarelor de dezinfectant în scara blocurilor și în autobuze aș dori să știu în ce stadiu se află amplasarea

Dl. consilier Vajda:- La asta m-am referit și eu, dacă nu ai fost atent.

Dl. consilier Tatar:- Da, știu, dar am vrut să specific ca să fim siguri că nu se înțelege greșit. Eu aș dori să primesc și un tabel cu toate locurile în care s-a amplasat și data în care a fost amplasate. Și a doua întrebare: când s-a curățat ultima dată Podul Mureș și cine este responsabil pentru praful și murdăria care e pe pod. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - Bun. Vă rog.

Dl. consilier Vajda:- Acolo se lucrează, nu? La pod.

Dl. consilier Papai:- Și eu am dorit să solicit fix același lucru. Cu milionul de lei pentru dezinfectanți și dozatoare, dar frumos, cu scări de bloc. S-a montat aici, aici, aici, dacă se poate un tabel, și cu cei 1 milion 600 de mii lei cheltuiți pentru dezinfecția spațiilor publice

Dl. consilier Vajda:- dezinfectarea scări de bloc

Dl. consilier Papai:- mă gândesc că se poate face o singură informare către toți cei trei care am solicitat. Plus aș mai dori să solicit ca toate acele informări pentru consilieri, dacă ați putea să le trimiteți ori în momentul în care le primiți ori un pic mai repede, nu cu o jumătate de oră înainte de ședință. Vă rog frumos. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - Mulțumim și noi. Altcineva? Dacă mai dorește?

Dl. consilier Bogoșel:- Eu dacă se poate. Nu știu dacă ați observat, giratorul acela din Tudor, unde e Mega Mall-ul este o trecere de pietoni. Mie mi se pare foarte aproape amplasat de sensul giratoriul, sunt vreo 5 m. Nu știu în cât de siguranță vor fi pietonii care vor trece pe acolo. Nu știu dacă ați constatat dar dacă circulați pe acolo, vedeți că trecerea de pietoni este la vreo 5-6 metri de sensul giratoriu.

Dl. consilier Papai:- Asta am vrut. Deci, nu știu cine a recepționat lucrarea, dar sigur nu sa realizat așa cum s-a prezentat în comisia de circulație. Deci trotuarul trebuia să continue pe la benzinărie până sus și acolo trebuia să fie trecerea de pieton. Așa a fost planul. Deci ..

Dl. consilier Bogoșel:- E foarte aproape de sensul giratoriu.

Dl. consilier Vajda:- Am văzut și eu.

Dl. consilier Papai:- Acolo nici nu e făcut care a fost în plan, sus pe Calea Sighișoarei. Deci o informare în scris: cine a făcut recepția lucrării și de ce nu s-a respectat planul aprobat. Deci ei o revenit de vreo 3 sau 4 ori în comisia de circulație până am găsit o soluție bună și până la urmă nu s-a pus în practică.

Dl. viceprimar Papuc: - Am înțeles. Bun. Altcineva, dl. Csiki vă rog.

Dl. consilier Csiki:- Da. Dl. viceprimar, am o adresă către Consiliu cu număr de înregistrare 200/20.04. Întrebarea este de ce nu se trimit către consilieri aceste adrese? Eu am primit de altundeva. Rugămintea mea să fie trimis la toți consilierii. Vă mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - Am înțeles. Bun. Altcineva dacă mai dorește?

Dl. consilier Bălaș:- Am fost sesizat ieri de un cetățean din Târgu Mureș că pe strada Izvorului nr. 2 a fost amenajat o parcare și că nu există acolo plantați copacii, știți că este o Hotărâre de Consiliul local că 3 copaci la, adică 1 copac la 3 locuri de parcare. Am vorbit cu domnul director de la Poliția locală ieri și mi-a spus că se va deplasa cineva acolo să vadă care e treaba. Văd că dl. Matiș este aici în direct, sper să se lămurească problema. În altă ordine de idei am văzut că curgeau lacrimi în 13 pe pagina de Facebook a dl. Claudiu Maior și solidar ai lui Dorin Florea care plângeau șiroit de incompetența acestui consiliu local și a tuturor celor aici de față care nu au făcut o hotărâre de consiliul local privind gratuitatea parcărilor din Târgu Mureș. Eu așteptam ca fiind așa întristați și disperați acești doi cetățeni aflați vremelnic în fruntea urbei, să inițieze un proiect de hotărâre de consiliu local pentru că este în apanajul Primarului să inițieze proiecte de hotărâre de consiliu local în care să ne pună în față gratuitatea în Târgu Mureș. N-au făcut-o, deci este totul este doar un show și nimic mai mult. Ba mai mult, acum în timpul ședinței de consiliul local mi-a trimis cineva o fotografie cum că în oraș se distribuie măști de unică folosință, astea măști de protecție cu un fluturaș pe care scrie că tot noi ăștia răi consilieri locali din Târgu Mureș nu am votat bani pentru măști. Dar nu a fost inițiată nici o hotărâre de consiliu local pentru ca noi să putem să votăm pentru acordarea de măști cetățenilor. Dar aceste măști, tot cu acel bilețel scrie că au fost oferite, sau sunt oferite grație competenței profesionale și dragostei față de oraș a lui Claudiu Maior acest consilier omnipotent al orașului. Eu atât am avut de zis, sigur că minciunile vor curge în avalanșă în lunile care vor urma, din partea lui Claudiu Maior și a lui Primarului, așa încât nu putem decât să răspundem la ele sau să ne obișnuim că asta e felul de a fi al conducerii al Primăriei. Minciună și manipulare. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - da cu privire la parcarea de pe str. Izvorului, vă garantez eu că nu e pe Izvorului 2 că am eu acolo cabinet de avocatură. N-are cum să fie parcare acolo. Eu am trei tuia în curte, ca să știți.

Dl. consilier Bălaș:- Dl. Papuc nu știu unde stați, vă felicit că stați pe Izvorului nr. 2.

Dl. viceprimar Papuc: - acolo-i cabinetul. Chiar lângă cabinet de avocatură este o parcare. Acolo nici nu știu dacă au construit cu o autorizație. Nici nu știu, eu cred că nu are nimic. Și îi și taxează. Da, chiar am fost săptămâna trecută, nu știu cum a făcut-o. Acolo a demolat, a plătit amenzi pentru că a și demolat niște clădiri care existau în curtea respectivă. Îl căutau, îl căutau de la Primărie de pe vremuri îl căutau, pentru că nu a avut nici o autorizație de desființare a clădirilor. Deci eu cred că nu are nimic, că e total ilegal tot ce a făcut acolo.

Dl. consilier Papai:- Asta numesc eu tupeu. Lângă cabinetul Viceprimarului să faci lucrări ilegal. Apropo de parcări.

Dl. viceprimar Papuc: - A făcut înainte ca să fiu viceprimar, a demolat. Acuma chiar am fost, chiar ieri am fost și am văzut cum n-am mai avut treabă pe acolo, și-a făcut o lucrare... Plus că, o să verificăm, chiar o să verificăm.

Dl. consilier Miculi:- dl. Bălaș, dacă era inițiat un proiect de hotărâre cu achiziția măștilor, cum votați? La fel cum ați votați bugetul actual? Cu abținere, cu închiderea microfoanelor? Vă întreb doar. Sau la fel cum ați votat și sprijinul persoanelor de peste 65 de ani?

Dl. consilier Bălaș:- Da. Dl. Miculi, da îi votam. Acuma fiecare votează cum? V-a trimis dl. Maior SMS să îmi dați o replică dl. Miculi sau ce s-a întâmplat. Sau vă simțiți cu musca pe căciulă.

Dl. consilier Miculi:- Nu mi-a trimis nimeni, vă întreb eu, că am văzut că ați .. la bugetul astăzi.

Dl. consilier Bălaș:- Votăm conform conștiinței, dl. Miculi. De exemplu la lemnele dumneavoastră nu am votat că îs dubioase lemnele, știți. Conștiința mea asta este. Dacă cred votez pentru, dacă nu votez împotrivă, la fel cum aveți dreptul și dumneavoastră dreptul să votați pentru și împotrivă la ce doriți dumneavoastră.

Dl. consilier Miculi:- dar nu ați votat nici pentru, nici împotrivă, v-ați închis microfonul.

Dl. consilier Bălaș:- Exact, am dreptul să nu particip la vot oferit de legile Statului Român. Nu vă convine că

Dl. consilier Miculi:- Dar puteți să ne argumentați de ce nu votați deloc. Aveți o propunere? Propuneți-o!

Dl. consilier Bălaș:- Pentru că acest buget nu este constituit conform dorințelor noastre, este un buget în care salariile ocupă 30 %. Este un buget la care noi în comisii nu avem nici o forță pentru că suntem doar 3 consilieri, atunci nu-l votăm. Este bugetul dumneavoastră, spălați-vă cu el pe cap împreună cu Maior, cu Florea și cu cine doriți.

Dl. consilier Miculi:- Păi la fel și alte partide sunt, singura partid care are forță cât de cât este UDMR-ul, la fel restul sunt câte 3, 4, 5 înseamnă că toți să ne închidem microfoanele și să stăm că n-avem forță?

Dl. consilier Bălaș:- Domnule, dacă vreți închideți-vă microfonul până ce bugetul este cum vă place dumneavoastră. Deocamdată nu-mi place bugetul cum arată și am dreptul să nu particip la vot. Eu nu vă critic pe dumneavoastră cum votați, de ce votați împotrivă, de ce votați invers, la fel nu știu de ce trebuie să mă criticați de ce votez eu , nu votez sau cum votez. Eu am un vot, sunt reprezentant al cetățenilor ca și dumneavoastră.

Dl. consilier Miculi:- ... proiectul de hotărâre cu măștile, că de aici o plecat tot.

Dl. consilier Bălaș:- Păi n-o a fost. A fost inițiat vreun proiect cu măștile? L-ați văzut pe Florea să transpire pe tastatura laptopului când a redactat proiectul cu măștile? Eu nu l-am văzut. Ați văzut proiectul? Eu nu l-am văzut. Atuncea am pretenția ca domnul Claudiu Maior să nu trimită fluturaș în oraș că acest consiliu local nu a fost de acord cu achiziția de măști, câte vreme nici nu a fost așa ceva. Deci este o minciună sfruntată un fel de a fi al șmenarilor politici din Târgu Mureș. Vreți să continuăm un talkshow. Haideți că facem un talkshow dacă vreți. Eu fac talkshow-uri două ore jumătate. Haideți că mie îmi plac astea.

Dl. consilier Miculi:- Nici eu nu am fost în totalitate cu BVC-ul, pentru că eram de acord cu realocarea sumelor în cadrul direcțiilor. Nu s-a făcut. S-a făcut doar ce s-a dorit de comisia de buget.

Dl. consilier Bălaș:- Așa, foarte bine. Puteați să votați împotrivă. Ce? Nu aveți curaj să votați împotrivă?

Dl. consilier Miculi:- totuși am fost de acord pentru binele comunității, pentru

Dl. consilier Bălaș:- pentru binele comunități putea să aibă o rectificare așa cum o doream eu, și dacă nu e așa cum o doresc eu, nu votez domnul Miculi. E foarte simplu. Dacă eram mai mulți care nu votam, se făcea o rectificare cum vrem noi și votam. Până atunci nu se vota. Dar dumneavoastră ați preferat să votați, ăsta e bugetul orașului, foarte bine, la mulți ani cu sănătate, spălați-vă cap cu el. Eu nu vreau să particip la această șmenuială publică a locuitorilor orașului, din perspectiva mea. Din perspectiva dumneavoastră poate să fie foarte bun acest buget.

Dl. consilier Miculi:- Da, de obicei, nu știu de patru ani la câte BVC-uri ași fost de acord cu ele. Vă spun așa, cum am observat.

Dl. consilier Bălaș:- din greșeală la vreo două.

Dl. consilier Miculi:- Așa, vedeți, că recunoașteți.

Dl. consilier Bălaș:- Așa, și ce? Eu recunosc ce vreți dumneavoastră domnule, că le-am votat public.

Dl. consilier Miculi:- De ce nu recunoașteți dumneavoastră un buget, POL-ul care să-l analizăm toți și să îl votăm, că dacă poate îi mai bun, poate..

Dl. consilier Bălaș:- Domnul Miculi, noi am încercat să facem și chestia asta, dar dacă nu ne trec amendamentele în comisii să fie bugetul ca așa cum ni-l dorim noi nu-l votăm. Foarte simplu.

Dl. viceprimar Papuc: - Domnilor haideți că intrăm deja.. .Dacă mai sunt alte sau altceva, dacă nu

Dl. consilier Papai:- Doar o completare la interpelarea mea. Deci, întrebarea e de ce nu s-a respectat proiectul la noul Mall. Nu numai la trotuare și la treceri de pietoni ci și de copacii plantați, sau mă rog neplantați.

Dl. viceprimar Papuc: - verificăm acolo dl. Papai.

Dl. consilier Papai:- Vă rog.

Dl. consilier Biro:- Domnul Papuc, am o problemă, am fost sesizat mai înainte că la ultimul punct de pe, la punctul 51, am avut un amendament adică să trecem și suspendarea parcări pe perioada aceasta și colegii au sesizat că nu a intrat amendamentul respectiv. Eu n-am fost pe fază. Se mai poate schimba ceva?

Dl. consilier Papai:- Da, în mai.

Dl. consilier Matei: - Corect.

Dl. consilier Papai: - Doar nu credeți că revenim la un vot.

Dl. consilier Moldovan:- După cum știu, în comisia de urbanism am discutat amendamentul dumneavoastră și a trecut. E așa știu. Nu?

Dl. consilier Biro:- Da, este adevărat dar acum nu s-a auzit.

Dl. consilier Csiki:- Întrebarea atunci este, este prevăzut în varianta 2, că am impresia că varianta 2 am_ , este prevăzut amendamentul sau nu este? Dacă este, e OK, dacă nu este tot e OK, pentru că s-a trecut de vot.

Dl. consilier Biro:- Aveam un amendament separat. Domnul Papuc, este ceva? Se poate reveni? Sau nu se poate reveni?

D-na p.Secretar Buculei Dianora:- Nu se poate reveni. Era un amendament într-adevăr nu s-a discutat deloc despre el.

Dl. viceprimar Papuc: - A fost o omisiune probabil de a mea.

Dl. consilier Vajda:- Dar finalul cum am acceptat, cu amendament cu tot, sau fără?

Dl. consilier Csiki:- Varianta 2, atât a fost. Varianta 2. Depinde ce conține varianta 2.

Dl. viceprimar Papuc: - Probabil conține și amendamentul.

Dl. consilier Vajda:- atunci am acceptat, nu? Dacă conține varianta 2, deci legal înseamnă că am acceptat și cu amendament, nu ? Da să clarificăm, na. Nu știu asta chiar trebuie clarificat.

Dl. consilier Papai: - Nu conține.

Dl. consilier Kovacs:- Amendamentul domnului Biro, nu este trecut în varianta 2.

Dl. viceprimar Papuc: - Oricum mai avem 15 zile de stare de urgență, ce să mai votăm?

Dl. consilier Kovacs:- Amendamentul a fost depus după ce s-a întocmit varianta 2.

Dl. consilier Biro:- În comisii a fost depus.

Dl. consilier Miculi:- A fost depus la comisie. Înainte.

Dl. consilier Bălaș:- Bine. Domnul președinte, altfel, sunteți bine? Mai avem ceva votat?

Dl. viceprimar Papuc: - Nu mai avem nimica, suntem la Diverse, dacă mai doriți altceva.

Dl. consilier Csiki:- Am eu o propunere.

Dl. viceprimar Papuc: - Vă rog.

Dl. consilier Csiki:- Vă doresc poftă mare, o zi faină și de 1 Mai să sărbătoriți acasăalături de cei dragi, și să ciocnim virtual așa, sau să intrăm on-line să ciocnim cât-un pahar de apă sau bere. Cine, ce are acasă.

Dl. consilier Vajda:- Da. Facem flekken-ul pe balcon.

Dl. consilier Csiki:- Vă doresc poftă mare și o zi frumoasă tot așa mâine de 1 Mai, vă doresc toate cele bune.

Dl. consilier Bălaș: - Mâine o să ciocnesc un mic în cinstea lui ..

Dl. consilier Moldovan: - Vă doresc toate cele bune tuturor. La revedere.

Dl. consilier Vajda:- Domnul Matiș, mă amendați dacă fac flekken-ul pe balcon?

Dl. viceprimar Papuc: - Declar închisă ședința Consiliului local.

Dl. viceprimar Papuc Sergiu Vasile - președinte de ședință

D-na Buculei Dianora Monica - p.Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș