PROCES-VERBAL

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 28 mai 2020

Din totalul de 22 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la ședință 21 consilieri locali. Absentează domnul consilier Todoran Radu.

Dl. consilier Makkai: - domnule președinte, la mine pe stradă se lucrează la rețeaua electrică, nu știu cât îmi ve ține bateria, votul meu este Da pentru toate punctele, dacă se întrerupe între timp.

Dl. viceprimar Papuc: - haideți să facem prezența.

Dl. Peti - prezent, dl. Magyary - prezent, dl. Csiki- prezent, dl. Vajda - prezent, dl.Bakos - prezent, dl. Boros - prezent, dl.Biro- prezent, dl. Kovacs -prezent, dl. Mozes-prezent, dl.Makkai - prezent, d-na Benedek - prezentă, dl. Miculi - prezent, dl. Moldovan -prezent, dl.Matei - prezent, dl.Todoran - absent, dl. Papuc - prezent, dl. Pui -prezent, dl. Bratanovici - prezent, dl.Bogoșel - prezent, dl.Tatar - prezent, dl.Bălaș - prezent, dl.Papai -prezent.

Înainte de ordinea de zi, avem două ședințe AGA. Începem cu d-na arhitect Mihet

A.G.A. - SC Science city for research and medical informatics SA

A.G.A. - SC Administrator Imobile și Piețe SRL

Dl. viceprimar Papuc: - avem 22 de punct pe ordinea de zi, unul în regim de urgență inițiat de dl. primar, și încă o solicitare pentru includerea în regim de urgență formulată de d-na consilier Benedek. Cele 22 de puncte de pe ordinea de zi așa cum le cunoașteți.

Supun a vot ordinea de zi.

Cine este împotrivă? -

Cine se abțin? -

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Ordinea de zi a fost aprobată cu cele două puncte în regim de urgență și cele 22 de puncte.

Dl. consilier Csiki: - domnule președinte, procedural, am văzut că la punctul 16 toate comisiile au solicitat amânarea. Nu trebuia să fie eliminat sau amânat punctul 16?

Dl. viceprimar Papuc: - îl amânăm când ajungem acolo, nu e o problemă.

Dl. consilier Csiki: - ok. Că toate comisiile au solicitat amânarea.

Dl. viceprimar Papuc: - dacă există propunere de amânare, discutăm la punctul 16.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. nr. 363/2011 și a Hotărârii Consiliului local nr. 13/2020.

Dl. viceprimar Papuc: - aici au fost în principiu toate comisiile de acord, dar au fost niște amendamente, de la comisia de urbanism în sensul modificării art. 1 din hotărâre cu următorul text: termenul pentru depunerea proiectelor de finanțare pentru semestrul II al anului 2020 este de 35 de zile de la ridicarea stării de urgență și a stării de alertă ce se vor adopta la nivel național sau local. Comisia de comerț a fost de acord cu amendamentul acesta, comisia juridică la fel. Supun la vot mai întâi varianta inițială fără amendamentul cu care toate comisiile au fost de acord, varianta inițială.

Dl. consilier Csiki: - nu, domnule președinte, dacă toate comisiile au fost de acord cu amendament, să treacă direct amendament.

Dl. viceprimar Papuc: - supun la vot amendamentul.

Cine este împotriva amendamentului? -

Cine se abține? -

Nieni.Toată lumea este de acord, amendamentul a fost aprobat.

Si acum supun la vot hotărârea cu amendamentul.

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea este de acord, hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în proprietatea municipalității, precum și schimbarea în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință a unei unități locative.

Dl. viceprimar Papuc: - a existat aici un amendament al comisiei de buget prin care e solicită practic eliminarea art. 19 și hotărâre de consiliu local separată pentru acesta. Se mai menține amendamentul sau rămâne?

Dl. consilier Csiki: - nu neapărat, mi se pare, nu știu dacă nu a fost amendamentul d-lui Papai. Dânsul să spună dacă susține.

Dl. consilier Papai: - ideea este că asta a fost propunerea comisiei de acordare a spațiilor să fie obiectul unei... Eu am citit din material. A cerut ca schimbarea de destinație să facă obiectul unei hotărâri separate. Este acolo procesul verbal al comisiei respective.

Dl. viceprimar Papuc: - . asta e întrebarea.

Dl. consilier Papai: - eu am zis că trebuie să respectăm ce hotărăște comisia, nu? Eu am propus ce a hotarât comisia respectivă. Menține amendamentul.

Dl. consilier Tatar: - am și eu un amendament, la punctul 1 să fie tot pe o perioadă de 6 luni cume la ceilalți. Nu cred că este echitabil.

Dl. viceprimar Papuc: - este instituție publică Institutul de statistică. Asta am spus.

Dl. consilier Tatar: - da, dar am spus că așa ar fi echitabil să fie aceeași regulă pentru toată lumea.

Dl. consilier Bakos: - în calitate de membru al comisiei, aș dori să au cuvântul. În discuțiile din comisii s-a propus modificarea regulamentului pentru următorul mod. Sunt niște instituții cum e Cuvântul liber, Nepujsag sau alte ONG-uri care o activitate de 20 de ani și să vină din 6 în 6 luni, mi se pare o chestie hilară. Este, bine dacă un ONG care are o activitate de o jumătatede an, un an, să vină din 6 în 6 luni, dar este, trebuie modificat.

În ce privește instituțiile guvernamentale, cum este și Institutl Național de Statistică, acolo legea prevede această durată, în consecință, modificarea d-lui Tatar ar trebui, să fie echitabil ar trebui ca celelalte să fie ridicate la nivelul organzațiilor guvernamentale, dar acest lucru nu ar trebui aplicat fără nici o discriminare, pentru că într-adevăr sunt niște asociații care abia acum se nasc și nu ai ce, dacă vor avea activitate o perioadă. Atât am vrut să completez.

Dl. viceprimar Papuc: - o să supun a vot varianta inițială.

Dl. consilier Papai: - nu am vrut să aduc vorba, dar dacă dl. Bakos tot a adus, nu mi se pare normal ca două societăți comerciale cum sunt redacțiile celor două ziare, să beneficieze de o chirie subvenționată de mai puțin de 6 lei/mp, adică 1 virglă ceva euro, în condițiile în care toate celelalte organe de presă plătesc chirie la nivelul pieței, adică 8, 10, 12 euro/mp. Chestia asta durează de ani de zile și reprezintă concurență neloială față de alte organe de presă. Și chestia asta ar trebui modificată la un moment dat. Noi am semnalat și anul trecut fix aceeași discriminare.

D-na Costașuc Irma: - prin hotărâre AGA se modifică chiria, tariful de închiriere pentru spații.

Dl. consilier Papai: - AGA Locativ?

D-na Costașuc Irma: - da.

Dl. consilier Papai: - păi da, dar prin H.C.L. s-au menținut aceleași prețuri din 2017.

D-na Costașuc Irma: - Hotărârea AGA ce v-am trimis, Hotărârea AGA SC Locativ SA nr. 18.

Dl. viceprimar Papuc: - bine, ok, atâta dezbatem o chestiune, este vorba de

susținerea instituțiilor de presă, care și așa e pe moarte presa scrisă.

Dl. consilier Papai: - vorbeam de discriminare.

Dl. viceprimar Papuc: - ce facem acum? Că e Cuvântul liber, că e nu știu cine, nu mai contează.

Varianta inițială o supun la vot..

Dl. consilier Papai: - hai să-i susținem pe toți! Nu pe 2 din 10.

Dl. viceprimar Papuc: - sunt de acord, pe toți.

Varianta inițială la vot.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? - 4 abțineri (Bălaș R., Tatar L., Papai L., Pui S.)

Hotărârrea a fost adoptată.

Dl. consilier Bakos: - dacă dl. Papai și colegii doresc, putem discuta aceste propuneri în mandatul nostru, acest material necesită o oarecare cunoștință. Discutăm în perspectiva modificarea regulamentului.

Dl. viceprimar Papuc: - se poate convoca AGA oricând, se consființește prin hotărâre de consiliu local și mergem mai departe.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea a două locuințe pe aceeași parcelă, accese și utilități", Strada Nordului nr. 7 Beneficiari - Proprietari: Gabor loan, Gabor Cireșica, Ogrean Ovidiu - Valer și Ogrean Ioana.

Dl. viceprimar Papuc: - toate comisiile au fost de acord.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 143/25.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș.

Dl. viceprimar Papuc: - este un proiect inițiat de dl. consilier Magyary și existe niște amendamente ale comisiei de buget: să se coreleze cu metodologia, banii să fie achitați în maxim 30 de zile de la depunerea dosarului, cel puțin unul dintre părinți să aibă loc de muncă și termenul de depunere a dosarului să fie 60 de zile.

Dl. consilier Vajda. - domnule președinte eu am făcut acea propunere cu părinții și o retarg, deci rămâne ambii părinți.

Dl. consilier Csiki: - și comisia de buget, să spună și alții părerea, și eu aș retrage, am înțeles ideea acolo deci rămân la varianta inițială cu părinții, dar menținem 60 de zile cu noul articol, ca în 30 de zile să fie achitate.

Dl. viceprimar Papuc: - și termenul de depunere de 60 de zile.

Dl. consilier Csiki. - 60 de zile și în 30 de zile plătite.

Dl. consilier Bălaș. - domnule președinte, am avut și eu un amendament la comisia de cultură sau juridică, nu mai știu la care dintre ele, nu știu dacă e menționat sau nu acolo,

Dl. viceprimar Papuc: ----- care au fost în șomaj?

Dl. consilier Bălaș. - da sigur, asta e foarte important. Acum, la ora asta, de ajutorul acesta când se naște un copil, primăria dă 2000 de lei. Și condiția ca părinții să nu aibă serviciul întrerupt timp de un an. Și acum pe perioada pandemiei cu Covidul, multă lume a intrat în șomaj tehnic, așa încât dacă în următorul an se va naște un copil și unul dintre părinți a fost în șomaj tehnic din pricina crizei coronavirus, nu va mai beneficia de acest ajutor financiar, așa încât consider foarte important să specificăm.

Dl. viceprimar Papuc: - bun, deci aceste trei amendamente.

Dl. consilier Papai: - stați puțin că mai este o problemă. Hotărârea spune: acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș. Nu vorbim de sprijin acordat părinților. Sprijinul îl primește copilul, indiferent dacă părinții lucrează sau nu lucrează. Condiția ca să aibă domiciliul în Târgu Mureș este corectă. Dar să legăm faptul că părintele este angajat sau nu, este discriminare. Orice copil oriunde se naște în Târgu Mureș trebuie să beneficieze de acest ajutor.

Dl. viceprimar Papuc: - tocmai că locul de muncă l-am scos. A rămas, banii să fie achitați în 30 de zile și termenul de depunere să fie de 60 de zile, asta a rămas, și care au fost cu șomaj tehnic.

Dl. consilier Papai: - nu este vorba numai de șomaj tehnic. Avem cazuri în care un părinte lucrează și unul nu lucrează, de exemplu. Și revin, este sprijin pentru copil, nu pentru adult, nu pentru părinte. Nu are nici un rost să condiționăm.

Dl. consilier Magyary: - domnule Papai, noi prin această hotărâre vrem să sprijinim familiile care vor să lucreaze și să dezvolte orașul, nu să dăm la toată lumea care chiulește. Ca să înțelegeț bine. Cei care nu lucrează nu au cum să plătească impozite. Ăla merge și fură, domnule Papai.

Dl. consilier Bogoșel: - și copilul ăla mic ce face cu banii?

Dl. consilier Papai: - părintele cumpără pampers.

Dl. consilier Magyary: - domnule Papai, să nu confundați ajutorul social cu un pachet de bebeluși care dăm din respect pentru tinerii care vor să se stabilească în Târgu Mureș, să lucreze și să plătească impozite. Așa, o să facem iarăși un talmeș-balmeș.

Dl. consilier Boros: - șomajul tehnic nu înseamnă întrerupere de muncă.

Dl. consilier Magyary: - absolut. Aveți dreptate, domnule Boros. Asta conform Ordonanței se ia în considerare.

Dl.consilier Papai: - domnule Magyary, ce propuneți dvs. e discriminare pe față!

Dl. consilier Magyary: - să fie!

Dl. viceprimar Papuc: - e proiectul dumnealui.

Dl. consilier Papai: - ok. Eu am acel amendament, să eliminăm acea condiție ca părinții să fie angajați.

Dl. consilier Magyary: - lăsați domnule Papai, că nici copiii care chiulesc de la școli și au 4 la toate materiile, nu primesc bursa.

Dl. consilier Papai: - e o chestie diferită, oricum nu o să mă convingeți, propun să eliminăm acel punct, dacă nu doriți, votați împotrivă.

Dl. consilier Magyary: - normal că împotrivă.

Dl. viceprimar Papuc: - citesc acum amendamentele cu care toată lumea a fost de accord, și după aceea altele. Banii să se dea în 30 de zile, termenul de depunere în 60 de zile, practic e un amendament care include mai multe, și care au fost în șomaj tehnic pe durata stării de urgență. Acesta trei care mi se par în regulă.

Cine e împotriva acestora sau se abține? Nimeni.

Dl. consilier Csiki. - doar atâta specificare, că la cele 30 de zile va veni un nou articol.

Dl. viceprimar Papuc: - da, un nou articol care să se coreleze cu metodologia.

Dl. consilier Csiki: - exact.

Dl. viceprimar Papuc: - așa am spus când am început

Acum, cu amendamentul d-lui Papai.

Cine este împotrivă? - (Magyary E., Vajda G., Miculi V., Matei D., Boros G.)

Cine se abține? - (Papuc S., Csiki Z., Bratanovici C., Kovacs L., Benedek Th.)

Cine este pentru amendament? - 1 vot ( Papai L.)

Acum hotărârea împreună cu amendamentele adoptate.

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - Papai

Cine este pentru amendament?

O abținere, în rest toată lumea este pentru. Hotărârea a fost adoptată.

Punctul nr. 5 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT- Municipiul Târgu Mureș.

Dl. viceprimar Papuc: - avem aici varianta 2, toate comisiile au fost de acord cu varianta 2.

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Cine este pentru? - unanimitate

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul nr. 6 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren și construcție) aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situat în Târgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 79.

Dl. viceprimar Papuc: - aici a existat o propunere a comisiei de buget, amendament, să se majoreze prețul terenului cu 20%.

Cine este împoriva acestui amendament?

Dl. consilier Csiki: - mai este și un alt amendament pe care l-am văzut, al comisiei juridice.

Dl. viceprimar Papuc: - da, să fie 300 de lei.

Dl. consilier Csiki: - asta înseamnă 60 euro?

Dl. viceprimar Papuc: - da, 60 euro/mp

Dl. consilier Csiki: - eu am făcut calculul 20% ar veni 54 euro, dacă sunt și colegii de accord, mi-aș reatrage amendamentul, să rămână un singur amendament cu 60 euro/mp.

Dl. viceprimar Papuc: - bun. Atunci cine este împotriva aceastui amendament sau se abține?

D-na secretar Buculei: - domnule președinte, supuneți la vot varianta inițială să fie procedural.

Dl. viceprimar Papuc: - bine. Haideți la vot varianta inițială.

Cine se abține? - unanimitate

Cine este împorivă? -

Cine este pentru? -

Varianta inițială nu a trecut.

Supun amendamentul cu 300 lei/mp la teren.

Cine se abține? -

Cine este împorivă? -

Cine este pentru? - unanimitate

Supun la vot hotărârea împreună cu amaendamentul.

Cine se abține? -

Cine este împorivă? -

Cine este pentru? - nuanimitate

D-na p. secretar Buculei: - domnule președinte, să vă spuneți și dvs. votul să apară.

Dl. viceprimar Papuc: - de acord, păi este amendamentul formulat de comisia juridică.

Punctul nr. 7 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modalitatea de valorificare a terenului în suprafață de 12513 mp situat pe str. Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.

Dl. viceprimar Papuc: - aici comisiile au solicitat concesionare pe 15 ani. Aceasta a fost varianta aleasă de comisii. Și aici o să supun la vot varianta inițială, dacă nu s-a făcut varianta a doua aici.

Dl. consilier Csiki: - dacă mai multe comisii au fost de acord cu varianta a doua atunci supuneți la vot varinata a doua.

Dl. viceprimar Papuc: - da, varianta II cu concesionare pe 15 ani.

D-na secretar Buculei: - în mape aveți și prima variantă și varianta a doua. Una e cu concsiunea și una e cu vânzarea.

Dl. viceprimar Papuc: - da, varianta II cu concesionare pe 15 ani.

Cred că e varianta 1 cu concesionarea.

Dl. viceprimar Papuc: - varianta I, am spus concesionare, nu contează varianta contează ideea. Concesionare pe 15 ani.

Cine este pentru?

Dl consilier Bălaș:- eu sunt împotrivă. Ce faceți?

Dl consilier Tatar: - împotrivă.

Dl. viceprimar Papuc: - nu vă aud, aveți conexiunea slabă.

Dl consilier Bălaș:- eu voiam săspun câteva cuvinte și ați yis că suntem în procedură de vot.

Dl. consilier Boros: - foarte rău se aude.

Dl. consilier Csiki: - întrerupt.

D-na p. secretar Buculei: - nu aveți semnal la internet, domnule Bălaș.

Dl. consilier Bălaș: - voiam să zic că acest teren de 12 mii de mp este foarte important pentru Târgu Mureș, eu nu am încredere că dacă dăm acum drumul la concesiune pe 15 ani, în comisii spuneam că dacă va trece cu concesiune pe 15 ani, să obligăm Primăria să anunțe Camera Româno Germană, Asociația .... Patronale din Târgu Mureș, cum că dispunem de acest teren .....și vine firma Bosch sau Samsung și nu mai avem teren. Ziceam

că, strategic, la un moment dat nu o să mai avem să-i dăm teren. Dacă acum Primăria . săptămâna viitoare la betoniera . eu sunt împotrivă acum. Eu aștept noua conducere a Primăriei și noua conducere să înceapă să facă demersurile .

Dl. consilier Tatar: - o să avem punctul 22 din ordinea de zi unde ar trebui să analizăm posibilitatea amenajării unui parc de panouri fotovoltaice și probabil terenul acesta ar fi potrivit. Cred că nu ar fi oportun să votăm concesionarea.

Dl. viceprimar Papuc: - am votat deja.

Dl. consilier Tatar: - ne-am grăbit. Nu erau două versiuni?

Dl. viceprimar Papuc: - versiunea cu concesionarea am votat-o.

Punctul nr. 8 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții ,,Stație de pompare apă uzată strada Serafim Duicu”.

Dl. viceprimar Papuc: - aici toate comisiile au fost de acord. Cine este împotrivă cine se abține?

Dl. consilier Papai: - noi în comisia de buget am cerut o reevaluare a acelui preț și eventual să vedem și un deviz de lucrări. Dacă doriți vă repet și dvs. Un material votat luna trecută mi s-a spus clar că este o pombă care nu face față și trebuie suplimentată. Tot acolo erau anexate devizele de atunci, pompa respectivă a costat mai puțin de 10 mii lei. Iar acum pentru suplimentarea acelei pompe se solicită jumătate de milion de lei. Am înțeles că au trecut 15 ani.

Dl. viceprimar Papuc: - stați puțin, dvs știți despre ce pompă vorbim?

Dl. consilier Papai: - da, despre Serafim Duicu.

Dl. viceprimar Papuc: - nu are cum să fie 10 mii lei.

Dl. consilier Papai: - uitați-vă în documentația ședinței de luna trecută a fost 9982 șei. Pompa care funcționează de 15 ani și care trebuie suplimentată. Așa ni s-a prezentat luna trecută.

Dl. viceprimar Papuc: - dar aia nu e pompa cumpărată de noi.

Dl. consilier Papai: - nu contează de cine e cumpărată.

Dl. viceprimar Papuc: - aici e vorba de o stație de pompare, nu e vorba despre o pompă.

Dl. consilier Papai: - este vorba despre o pompa care a funcționat 15 ani și a costat 10 mii lei. Acum vrem să suplimentăm cu jumătate de million. Mie mi se pare valorea exagerat de mare și am cerut să se revizuiască prețul, eventual să primim și un deviz. Să vedem o ofertă de pompă cât cost. Nu poate fi de 55 de ori mai mult.

Dl. viceprimar Papuc: - dl. Popistan este online?

Dl. consilier Papai: - a fost la comisia de buget și a zis că o să revină. Nu a mai revenit. Eu propun amânarea până vedem un preț ca lumea.

Dl. Popistan Dorin: - domnule președinte, doamnă și domnilor consilieri, dacă vă amintiți, nu în ședința de acum o lună, ci de acum un an de zile, la terminarea Sf-ului s-au aprobat indicatorii tehnico economici pentru această investiție. De fapt, a fost aprobarea în 2018. La oferta de bază, la devizul general din 2018, pompa a fost evalută și prinsă ca valoare în devizul general cu 56 mii euro, pentru care aveam ofertă de preț. În 56 mii euro este inclus și tabloul electric, electronic, pentru că se va face, conform cerințelor și procedurilor Aquaserv, se va face teletransmisie în sistem SCADA. Între timp din 2018 până în present a intervenit Ordonanta 118 care viza creșterea slariului minim în construcții și activități aferente, respetiv proiectare, dirigenție de șantier etc., plus că proiectantul în momentul când am solicitat revizuirea sau actualizarea devizului general, a venit cu o creștere de 10% și pe utilaje. Toate acestea adunate îmi dau diferența de la actualul deviz pe care în propunem pentru aprobare față de cel care a fost aprobat în 2018. Pompa din 2015, eu nu pot să vă dau amănute pentru că nu noi am făcut construcția. Bănuiesc că pompa aceea despre care vorbiți dvs și care de fapt nu funcționează la parametri, am înțeles că locatarii mai curăță și ei mizeria care este acolo, nefiind performantă, noi am făcut tema de proiectare și SF-ul a fost elaborate în urma unor documentații primite de la Aquaserv cu caracteristicile pe care dânșii le doresc pentru această pompă. Pompa, din informațiile pe care le am se poate obține doar din import, nefiind fabricată în România.

Dl. consilier Papai: - noi, înseamnă că luna trecută am fost induși în eroare când ni sa spus că nu este investiție mare, pentru că se va suplimenta doar pompa. Dar să revenim la calcule. Aici scrie clar: construcții motaj - 57 mii, mai rămân 480 mii lei. Dacă dvs. spuneți pompa este 56 mii euro plus 10% înseamnă 60 mii euro, care este 300 de mii, nu 500 de mii.

Dl. Popistan Dorin: - vorbim de valori fără TVA. Dvs. vă referiți la valori cu TVA.

Dl. consilier Papai: - ok. 300 de mii tot nu ajunge la 500 mii.

Dl. Popistan Dorin: - haideți dacă doriți, numai că acum nu e cazul, trebuia să vi se prezinte în comisii, ... și devizele generale. Și de acolo puteam discuta la concret.

Dl. consilier Papai: - eu v-aș propune, având în vedere că discutăm de diferență de 150 mii lei din bani publici, eu propun să amânăm cu o lună și să veniți cu devizul luna viitoare.

Dl. Popistan Dorin: - doar atâta vreau să vă spun că dvs. vă raportați la ședința precedent unde s-a trecut o valoare a execuției preluată dintr-un contract de cesionare de către locatarii care.

Dl. consilier Papai: - nu, nu, nu.

Dl. Popistan Dorin: - ba da. Acei 9000 sun preluați din cei 86 mii lei.

Dl. consilier Papai: - eu v-am spus acum ce ați scris dvs în proiectul de față. Este 538 mii lei. Dvs. ați scris.

Dl. viceprimar Papuc:- care include TVA.

Dl. Popistan Dorin: - dar 538 mi lei nu îi raportați la 9000 de care vorbeați înainte.

Dl. consilier Papai: - nu îi raportz. Îi raportez la ce ați spus dvs. Domnule, ați spus că pompa costă 56 mii euro. Aia nu înseamnă jumătate milion de lei.

Dl. viceprimar Papuc: - domnule Papai, cetățenii de pe strada respctivă, de când sunt eu viceprimar au venit de vreo patru ori în audiențe.

Dl. consilier Papai: - nu e nici o problemă.

Dl. viceprimar Papuc. - îi trimit la dvs. să le spuneți cum nu vreți să rezolvați.

Dl. consilier Papai: - vreau să rezolv, dar la calcule matematice îmi dă o virgulă de 150 mii lei.

Dl. viceprimar Papuc. - vă dă devizul pe mail azi.

Dl. Popistan Dorin: - vă dă o virgulă de 71 mii lei care include creșterea manoperei, creșterea prețului la pompă, creșterea prețului proiectării creșterea, utilajelor a anexelor și a celorlalte material. Pentru că într-un Sf nu se dă în detaliu, se estimează costurile.

Dl viceprimar Papuc: - Supun la vot. Toate comisiile au fost de accord.

Cine se abține?

Cine e împotrivă? - Papai

Dl. consilier Papai: - eu sunt împotrivă, pentru că e risipă de bani publici.

Dl. consilier Boroș: - normal, acolo e vorba de 71 mii lei diferență per total.

Dl. consilier Papai: - mie îmi dă 140 mii lei diferență.

Dl. viceprimar Papuc: bun. Cine e împotrivă, cine se abține, am zis?

Dl. consilier Papai: - eu sunt împotrivă.

Dl. consilier Bratanovici: - numai o specificație. Eu fiind în domeniu, cunosc situația. Valoarea aceea pe care o aveți dvs. de 9800 de pe valoarea pieței constituie practic o motopompă care face această semipompare, că nu poate fi numită pompare. Dacă vorbim de o stație de pompare care are și circuite electrice, e cu totul altă valoare. Poate că valoarea e un pic umflată, dar comparative, cam acolo sunt prețurile.

Dl. viceprimar Papuc: - cine se abține? Cine e împotrivă?

Dl. consilier Papai: - eu sunt împotrivă, că domnul se contrazice. Ce spune prețul în euro, nu dă în lei.

Dl. viceprimar Papuc: - hotărârea a fost adoptată.

Punctul nr. 9 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Târgu Mureș cu localități din zona limitrofă a municipiului în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public.

Dl. viceprimar Papuc: - aici au existat propuneri de amânare, deci o să supun la vot amânarea.

Cine e împotriva amânării? -

Eu mă abțin.

Deci, s-a amânat.

Punctul nr. 10 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, pentru perioada iunie - august 2020.

Dl. consilier Csiki: - am o propunere, pe dl. Bakos Levente.

Dl. consilier Boros: - dl. Bakos acceptă?

Dl. viceprimar Papuc: - acceptați, domnule Bakos?

Dl. consilier Bakos: - da, dacă nu găsiți unul mai bun. Mă abțin la vot, dacă eu sunt nominalizat.

Dl. viceprimar Papuc: - bine. Cine se abține? Cine e împotrivă?

Toată lumea de acord, deci dl. Bakos e președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.

Punctul nr. 11 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale și amenzi pentru anul 2021, percepute prin Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi.

Dl. viceprimar Papuc: - la punctele 11, 12, 13, 14, 15 au fost propuneri de amânare.

Și 16.

Punctul 11. Cine e impotriva amânării?

Cine se abține? - Miculi V., Matei D:, Moldovan C.

Dl consilier Bakos: - am o întrebare procedurală. S-ar putea să nu avem voie să amânăm, și eu sunt pentru amânare, dar

Dl. consilier Vajda: - amânare, da

Dl. viceprimar Papuc. - s-a amânat.

Punctul nr. 12 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat.

Dl. viceprimar Papuc: - Cine e împotriva amânării?

Cine se abține? - Miculi V., Matei D:, Moldovan C.

S-a amânat.

Punctul nr. 13 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.

Dl. viceprimar Papuc: - Cine e impotriva amânării?

Cine se abține? - Miculi V., Matei D., Moldovan C.

S-a amânat.

Punctul nr. 14 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea exploatării și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.

Dl. viceprimar Papuc: - Cine e impotriva amânării?

Cine se abține? - Miculi V., Matei D., Moldovan C., Bratanovici C.

S-a amânat.

Punctul nr. 15 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2020, precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș:

Dl. viceprimar Papuc: - Cine e impotriva amânării?

Cine se abține? - Miculi V., Matei D., Moldovan C., Bratanovici C.

S-a amânat.

Punctul nr. 16 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Utilități Municipale.

Dl. viceprimar Papuc: - au fost multe discuții cu privire la, bugetul cultura

urbanismul și comerțul au solicitat amânarea.

Cine e împotrivă cu privire la amânare?

Cine se abține? - Moldovan C., Matei D., Miculi V.

S-a amânat.

Punctul nr. 17 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre pentru închirierea prin licitație publică, a unui număr de 35 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcții provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare și membrii supleanți.

Dl. consilier Csiki: - propun si la pct. 17 un amendament - amânare.

Cine e împotriva amânării? -

Cine se abține? - Papuc S.

S-a amânat.

Punctul nr. 18 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de salubrizare - colectare și transport deșeuri municipale și salubrizare stradală - prin acord cadru și a documentației aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare și Model de contract:

Dl. consilier Papai: - eu aș avea o întrebare către d-na secretar. Eu nu am văzut viza de legalitate a acestui material.

D-na p. secretar Buculei: - este. Am pus ieri viza de legalitate. Trebuia să vă trimită Adela și hotărârea și anexele modificate. În conformitate cu cele menționate de Serviciul de achiziții.

Dl. consilier Papai. - totul este legal, da?

D-na p. secretar Buculei: da, da. Nu am vrut să pun viză până când pe întreaga documentație de achiziție nu e totul în regulă să nu ne împotmolim apoi când demarăm procedura.

Dl. consilier Papai: - altă întrebare: acest studiu de oportunitate, cine și-l asumă că nu este semnat?

D-na p. secretar Buculei: - ADP-ul

Dl. consilier Papai: - pentru că studiu de oportunitate, primul punct din hotărâre este să aprobăm studiul. Studiu face referire la Legea nr. 51 din 2016 republicată, care reglementează domeniul și spune clar. Conform prevederilor legii Cap III modalitatea de delegare este prin gestiune directa sau gestiune delegată, concesionare, sau atribuirea serviciului prin încheierea unui contract cadru. Asta spune studiul. Dacă ne uităm în lege spune foarte clar la cap. III alin 2: gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități: a) gestiune directă, b) gestiune delegată. Deci, contrac cadru nu este legal.

D-na p. secretar Buculei: - contractual cadru se face prin achiziții strict pe o perioadă scurtă de timp până se finalizează de către C.J.

Dl. consilier Papai: - doamna secretar, Legea 51 se referă la acest capitol și prevede cele două modalități. Nu prevede și contractual cadru, nu putem introduce printr-un studiu de oportunitate, o altă posibilitate legală.

Dl. viceprimar Papuc: - că nu e legal, asta spuneți.

Dl. consilier Papai: - păi, nu este legal.

Dl. viceprimar Papuc: - bun, e clar atunci.

Dl. consilier Papai: - dacă pot să fac un share screen, vă arăt legea.

Dl. viceprimar Papuc: - faceți, vă rog.

Dl. consilier Papai: - dacă mă lasă IT-ul.

Dl. consilier Bakos: - până când se rezolvă, deci încercați să rezolvați problema d-lui Papai, eu cred că, cu asemenea speță importantă, care acum o oră era în discuție, poate că ar merita o ședință extraordinară, peste câtva zile.

Dl. viceprimar Papuc: - corect. Până ne lămurim. Să-l amânăm acum să vedem care e treaba și cu legea și cu, să ne edificăm clar. Supun amânarea.

D-na p. secretar Buculei: - este raport și de la Serviciul concesiuni care spune că sunt respectate prevederile Legii 51.

Dl. consilier Papai: - eu vă cred, dar am legea în față.

D-na p. secretar Buculei: - și eu o am și mă uit.

Dl. consilier Papai: - și ce scrie? Art. III

D-na p. secretar Buculei: - dar, domnule Papai, nu mergem pe gestiune, mergem pe achiziție. Achiziție de servicii. Delegarea de gestiune se face prin Consiliul județean. Se deleagă întreg serviciul de ridicare, colectare deșeuri menajere și

Dl. viceprimar Papuc: - haideți, supun la vot amânarea.

Dl. consilier Peti: - domnule Papuc, îmi cer scuze,

Dl. consilier Vajda: - domnul Florian Moldovan să ne explice, că poate el e în temă.

Dl. viceprimar Papuc: - de asta ar trebui o ședință separată pentru asta.

Dl. consilier Peti: - foarte scurtă intervenția. Îmi pare rău că nu am putut participa azi, dar am citit cu mare atenție toate documentele aferente proiectului de hotărâre.

Am următoarea observație și fac observația pentru a ajuta la clarificarea. Se face un amestec a tei servicii total diferite, în toate documentele. Unul colectare și transport deșeu menajer. Aceasta este legată de proiectul integrat de gestionare a deșeurilor la nivel județean și se poate face achizia serviciilor conform legii, și se face până la încherea la nivel județean a contractului de coletare pentru zona 2 din cadrul căreia face parte și Târgu Mureșul. Dar, acesta s-ar putea accepta și aproba astăzi pentru că nu avem, orice zi de întârziere vom avea de suferit noi cetățenii Târgu Mureșului. Dar sunt încă două activităț, punctul 2 salubrizarea stradală care conține 9 activități, de la măturat manual, mecanizat și așa mai departe, care este legat de proiectul județean și trebuie tratat total diferit pentru că acesta nu se termină ....     în

regulament, în schimb, nici în studiul de oportunitate, nici în caietul de sarcini nu mai apare referire cu privire la cea de-a treia activitate. Activitatea 1 se poate aproba, activitatea 2 si 3 după părerea mea, trebuie corelate toate documentele.

D-na p. secretar Buculei:   - domnule Peti, eu am solicitat să se scoată cu

deszăpezirea, pentru că acum nu vorbim de deszăpezitre, rămânea doar colectarea deșeurilor și măturatul stradal. S-ar putea și cele două să se despartă și să rămână atunci să aprobați astăzi strict pentru colectarea de deșeuri.

Dl. consilier Miculi: - am propus în comisii, domnule Peti, pentru măturarea străzilor un termen de 6 luni sau 1 an, până când inițiază o nouă procedură. Ca să nu rămână nici acela descoperit.

Dl. viceprimar Papuc: - dar putem să facem separat, o altă procedură, o altă hotărâre, în care să discutăm treaba asta.

Dl. consilier Miclui: - dar până atunci să avem și asta asigurat.

Dl. viceprimar Papuc: - nu până atunci, de atunci încolo. Asta spun. Până atunci să avem colectarea rezolvată și după aceea să discutăm de măturat și alte lucruri și de deszăpezire, eventual.

Atunci o să supun la vot așa.

Dl. consilier Bălaș: - vreau să spun și eu ceva. Din discuțiile pe care le-am avut la comisii s-a desprins clar o situație. Din 15 iunie, peste două săptămâni, orașul Târgu Mureș nu mai are contract pentru colectarea deșeurilor, pentru transportul gunoiului.

Dl. viceprimar Papuc: - păi nu asta spunea dl. Peti?

Dl. consilier Bălaș: - dacă noi chiar aprobăm azi caietul de sarcini conform celor spunse în comisie, va dura până cel mai devreme în noimebrie să stabilim câștigătorul licitației. Așa încât din 15 iunie pînăîn 15 noiembrie nu există o formă legală pentru care noi să ducem, sau primăria nu a identificat o formă legală ca să se poată lua gunoiul din oraș. Or, dacă noi vom găsi o formă legală ca din 15 iunie până în noiembrie să se poată duce gunoiu, aceea va fi valabilă și până termină Consiliul județean licitația pentru gunoi.

Dl. viceprimar Papuc: - eu am discutat cu d-na președintă a ADI Ecolect. Ultimele retușuri care se fac la caietul de sarcini. Ei într-o lună lansează licitația. Maxim o lună. Ea mi-a zis două săptămâni, eu zic o lună să fie în regulă. Hai să, și urcă pe SEAP achiziția pentru zona 2, ce spunea domnul director Peti.

Dl. consilier Boros: - domnul președinte,

Dl. viceprimar Papuc: - da, vă rog, domnul Boros.

Dl. consilier Boros: - dacă se poate separa, se poate separa colectarea și transportul deșeurilor față de salubrizare și salubrizare stradală?

Dl. viceprimar Papuc: - da, sigur, eu zic că se poate.

D-na secretar Buculei: - deci decât să amânați materialul, atuncea ar fi o variantă să nu se mai amâne să se poate demara procedura de achiziție.

Dl. viceprimar Papuc: - pentru colectare și transport deșeuri.

D-na secretar Buculei: - exact.

Dl. viceprimar Papuc: - bun.

Dl. consilier Bakos: - ideea este că este unul dintre cele mai importante subiecte pe care se poate discuta în această conce... serviciile cele mai importante. Azi am votat amânarea unui material similar în care de asemenea rămânem fără contract cu unul dintre partenerii noștri, mă refer la contractul cu Romsilva. Eu zic că și cu Salubriservul încă câteva zile se poate amâna problema, oricum discutăm de o procedură lungă, noi votăm un material care suferă modificări în plenul ședinței.

Dl. viceprimar Papuc: - ar trebui să ne și întâlnim să discutăm treaba asta.

Dl. consilier Bakos: - nu știu ce să zic.

Dl. viceprimar Papuc: - fizic, să ne întâlnim.

Dl. consilier Bakos: - păi, bun. Până luni, deci . amendament. Eu nu am apucat să citesc.

Dl. viceprimar Papuc: - haideți atunci să nu mai discutăm pe subiect, ori cum e un subiect foarte delicat. Supun la vot amânarea se poate face o ședință extraordinară și să discutăm atunci doar acest subiect. Bun.

Cine este împotriva amânării? Miculi V., Moldovan C., Matei D.

Cine se abține? -

Dl. viceprimar Papuc: - Bun. S-a amânat.

Punctul nr. 19 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 91 din 30 aprilie 2020 referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 47 din 30 marie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de H.C.L. nr. 106/25. 04. 2019 și H.C.L. nr. 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice, întreprinderilor individuale, PFA-uri, asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență.

Dl. consilier Kovacs: - la acest punct am o completare. Se completează cu un nou articol cu următorul conținut, și anume, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare se abrogă. Să fie mai clar.

Dl. viceprimar Papuc. - deci, așa votăm varianta 2 cu această mențiune.

Varianta 2, toate comisiile au fost de acord, cu această mențiune.

Cine se abține? -

Cine este împotrivă? -

De acord toată lumea.

Punctul nr. 20 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind instalarea unor stații de încărcare rapidă pentru autoturismele cu propulsie 100% electrică și propulsie hibridă și operarea acestora pentru a asigura folosirea gratuită de către proprietarii de autoturisme cu propulsie electrică și propulsie hibridă.

Dl. consilier Tatar: - subiectul mi se pare bun, dar ca să evităm problemele în faza de execuție, eu am un amendament cu câteva completări. Propun să schimbăm titlul, să fie aprobarea elaborării proiectelor pentru instalarea unor stații de încărcare rapidă pentru autoturisme electrice și hibride, și ulterior printr-un alt HCL să vedem dacă se vor da gratuit sau nu. Probabil că trebuie elaborat un regulament. Bineînțeles, primul articol trebuie corelat cu titlul, iar art. 2 să sune așa: se vor elabora proiecte de urbanism cât și de pe rețea electronică sau electrică, și altele dacă este cazul. Art. 3 locațiile pentru stațiile de încărcare rapidă se vor alege conform anexei 1. Se decalează restul articolelor.

Dl. viceprimar Papuc: - dl. Peti dorește. Dl. Peti, mai sunteți?

Dl. consilier Kovacs. - și eu mai am o completare. Se vor înlocui locațiile din anexă, cu locațiile propuse de Direcția tehnică sau Biroul energetic, în raportul de specialitate.

Dl. consilier Papai: - și comisia de buget avea un amendament.

Dl. viceprimar Papuc. - da, din fonduri proprii, că se elimină la art. 3.

Dl. consilier Papai: - exact. Adică rămâne din fonduri europene.

Dl. viceprimar Papuc. - bun. Atunci supun la vot prima dată varianta inițială, fără amendamentele acestea care mi se par bune, și modificările și amendamentul d-lui Tatar, și amendamentul comisiei de buget și amendamentul d-lui Kovacs.

Prima dată varianta inițială din mape fără aceste amendamente care cred că sunt în regulă.

Cine se abține? -Tatar L., Bnedek Th., ...

Cine este împotrivă? - Miculi V., Boros G., Kovacs L., ...

Deci, hotărârea inițială nu a trecut.

Acum amendamentele acestea 3 pe care vi le-am citit.

Cine se abține? -

Cine este împotrivă? - Miculi V., Moldovan C., Matei D.

Acum hotărârea împreună cu amendamentele.

Cine se abține? -

Cine este împotrivă? -

A trecut.

Punctul nr. 21 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 246/2019 în vederea scutirii de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru depozitarea materialelor de construcții, schele, containere etc. și de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru organizare de șantier, a proprietarilor de clădiri monument istoric sau de clădiri care fac parte dintr-un ansamblu urban inclus pe lista monumentelor istorice, care execută lucrări de intervenție, pe cheltuială proprie, pentru creșterea performanței energetice ori pentru creșterea calității arhitectural-ambientale.

Dl. consilier Magyary: - domnule președinte, am un amendment la acest punct.

Dl. consilier Kovacs: - aici s-a făcut varianta 2.

Dl. consilier Magyary: - eu cer ca toate imobilele din zona protejată să aibă această facilitate de scutire de aceste taxe. Pentru că atunci când s-a făcut evidențierea imobilelor ca și monument istoric, 20% au fost evidențiate.

Dl. viceprimar Papuc: - de acord, domnule Magyary, cred că sunt prevăzute în varianta 2.

Dl. consilier Kovacs: - s-a făcut varianta 2 unde este prevăzut și aceasta.

Dl. viceprimar Papuc: - supun la vot varianta 2.

Dl. consiler Tatar: - dacă vă rog, domnule Papuc, puteți citi varianta 2 să știm ce votăm?

Dl. viceprimar Papuc: - toată varianta 2 vreți să o citesc?

Dl. consiler Tatar: - măcar titlul și primul articol.

Dl. viceprimar Papuc: - păi varianta 2 care include ce a spus ca amendament dl. Magyary cu privire la zona istorică. Asta e varinata 2, asta include. Nu, domnule Kovacs?

Dl. consilier Kovacs: - da.

Dl. consiler Tatar: - titlul cum sună?

Dl. viceprimar Papuc: - “privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 246/2019 în vederea scutirii de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru depozitarea materialelor de construcții, schele, ... ocuparea parțială a ... a proprietarilor de clădiri monument istoric ...” Așa e, dl. Kovacs?

Dl. consilier Kovacs: - da, s-a trimis varianta 2 înainte de ședință

Dl. viceprimar Papuc: - așa e. Aceea o votăm.

Cine este împotrivă?

Cine se abține? - 1 abținere (Miculi V.)

O abținere, restul pentru, hotărârea a trecut.

Punctul nr. 22 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pe imobilele administrate de Primăria Târgu Mureș

Dl. viceprimar Papuc. - și aici sunt mai mult amendamente. La comisia de buget -se elimină din fonduri proprii. Și restul comisiilor au fost de acord.

Dl. consilier Tatar. - dacă îmi permiteți aș avea și aici câteva completări, din același considerent ca și la punctul 20. Aș modifica titlul hotărârii să sune în felul următor: privind aprobarea elaborării studiului de fezabilitate privind instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice. Art. 1 să se coreleze cu titlul și art. 2 să sune în felul următor: se vor analiza cel puțin următoarele două scenarii: 1. Pe imobile - identificarea imobilelor care sunt potrivite. 2-pe raza municipiului - identificarea sitului potrivit pentru amplasarea mai multor panouri solare. Și aceste două abordări trebuie analizate din punctul de vedere al raportului cost eficiență luând în calcul suma necesară investiției inițiale și având în vedere posibilitatea ca un singur parc de panouri solare ar putea să fie mai eficient existând posibilitatea de a încărca în rețea curentul generat și a-l utiliza altundeva. Deci, până aici ține amendamentul.

Ca o observație, în cazul amplasării panourilor solare pe clădiri individuale există riscul ca costurile de proiectare și de obținere a autorizațiilor să fie mai mare decât banii economisiți în primii ani prin energia electrică generată de aceste panouri.

Dl. viceprimar Papuc: - ați făcut un amendament cât un proiect de hotărâre.

Dl. consilier Tatar: - da, asta e.

Dl. consilier Biro: - eu îmi mențin proiectul inițial, deoarece după calculele mele și calculele firmelor care ne-au ajutat la proiectul respectiv este mult mai avantajos să folosim spațiul nefolosit adică pe clădiri, decât să folosim un teren care se poate folosi și pentru altceva. De exemplu, ideea a fost să folosim spațiile nefolositoare cum sunt școlile, grădinițele și alte clădiri sunt spații care nu se pot folosi pentru altceva. De aceea a fost ideea să fie pe școli. În plus, legea zice că 27 de KWat se poate monta deodată și toate calculele care sunt trecute acolo sunt făcute exact ca să fie rentabil și de aceea am făcut proiectul ca să se poată vedea cât este, eu așa îmi amintesc că sunt trecute și costurile acestui proiect și efectiv cât câștig aduce o singură investiție, adică numai pe o singură clădire.

Mă scuzați că m-am bâlbâit așa de mult, dar așa de repede nu am putut să leg cuvintele.

Dl. viceprimar Papuc: - eu susțin, domnule Biro, varianta inițială.

Dl consilier Boros: - dl. Biro vrea să spună că nu e vorba de un parc fotovoltaic, e vorba de a ajuta consumurile interne ale unor instituții publice, nu e vorba să facem un parc fotovoltaic.

Dl. consilier Tatar: - eu mă tem că dacă lăsăm hotărârea formulată în felul acesta, atunci aceste panouri se vor monta improvizat pe niște monumente, pentru că Primăria are și monumente în proprietare. Păi nu se poate teoretic, dar am mai văzut cazuri în care s-au făcut mari prostii. Ca să evităm toate aceste situații, ar fi bine să facem un studiu de fezabilitate în care măcar să identificăm clădirile în care se pot monta aceste Dacă comparăm cele două variante și varianta acesta cu montatul pe imobile este mai fiabilă, atunci oricum din studiu va reieși că această cale este calea pe care trebuie să mergem.

Dl. viceprimar Papuc: pe toate școlile se poate monta fără studiu de fezabilitate.

Dl. consilier Tatar: - exact, acolo se poate, dar noi trebuie să avem un studiu din care reiese unde putem și unde nu. Și de aceea propun această abordare.

Dl consilier Papai: - domnule Papuc, permiteți-mi să vă contrazic, nu se poate chiar pe orice școală. Putem să avem clădire încadrată între blocuri care nu este însorită și nu are nici un rost să montăm.

Dl. viceprimar Papuc. - zic ca principiu pe școli.

Dl. consilier Papai: - care nu are acoperiș în ...

Dl. consilier Bălaș: - ca să împac eu și capra și varza, și ce zice dl. Tatar și ce zice inițiatorul, pentru că proiectul în sine e bun. Să nu ne trezim cu panouri fotovoltaice pe clădiri istorice. De exemplu și Școala Unirea, sau Papiu, sau Bolyai sau clădirea unde este Universitatea cultural științifică, sunt monumente istorice.

Dl. consilier Vajda: - dar acolo prin lege nu se poate.

D-na p. secretar Buculei: - dacă-mi permiteți, orice lucrări au nevoie la autorizare de avizul celor de la monumente.

Dl. viceprimar Papuc:- sigur, pentru că documentele de avizare și de autorizare ți le cer, și dacă nu le obții nu poți face. E simplu.

Dl. consilier Tatar: - vedem foarte bine cum arată clădirea Primăriei, cu gresie și cu parapeți de aluminiu și chestii de genul, pe când clădirea este monument istoric și în mod legal nu s-ar putea face așa ceva. Eu aș zice că totuși ar fi mult mai ok ori să specificăm ca să împăcăm și capra și varza, ori să specificăm că pe monumente istorice nu se face, ori să facem un studiu. Cel mai bine ar fi

Dl. viceprimar Papuc: - specificăm că pe monumente istorice nu se face. Dacă nu facem studiu și vedem care e treaba.

Dl. consilier Bălaș: - eu vreau să fac un amendament la art. 1, cu excepția clădirilor monument istoric. Acesta e amendamentul.

Dl. viceprimar Papuc: - de acord, și atunci putem vota varianta inițială a d-lui Tatar cu asta.

Dl. consilier Vajda: - o scurtă precizare, dacă îmi dați voie, la finanțare. Am înțeles că s-a propus că nu din fonduri proprii, dar se poate ambele, că pot fi accesate și fonduri europene pe chestia asta și trebuie și contribuția proprie, deci și fonduri proprii și prin proiecte naționale, europene. Deci finanțarea să nu excludem.

Dl. consilier Papai: - dl. Vajda, nu este același lucru, normal că la fonduri europene trebuie să ai contribuție proprie. Dacă scrie din fonduri proprii aia înseamnă din bugetul local și nu e cazul.

Dl. viceprimar Papuc: - nu e cazul, sigur că nu e cazul. Ideea este așa: nu din fonduri proprii, partea de cofinanțare este altă discuție, vorbim de valoarea investiției total.

Dl. consilier Csiki: - domnule Președinte, aș interveni doar o frază, puțin legat de acest subiect, eu atât vreau să vă spun că la școli, la sălile de sport, la anumite săli de sport că nu le cunosc pe toate, s-au schimbat becurile vechi în leduri și s-au redus foarte mult costurile. Ar trebui să ne gândim și la treaba asta, într-adevăr pe spațiile acelea de acoperișuri pe clădiri de școli, dacă se pot accesa aceste fonduri sigur că ar economisi orașul cu aceste proiecte. Vă mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - sunt de acord cu treaba asta. Știu că s-a schimbat și la dvs. s-a schimbat la mai multe săli de sport, și în Dânbu s-a schimbat, s-au pus, și unde am putut. Direcția școli s-a ocupat.

Dl. consilier Csiki: - s-au redus cu mult, considerabil.

Dl. viceprimar Papuc. - cu amendamentele acestea, cu excepția clădirilor istorice și să se elimine, fără fonduri proprii, așa cum a propus comisia de buget, așa o supunem la vot. Cum ne-am înțeles aici.

D-na secretar Buculei: - procedural, varianta inițială, amendamentele.

Dl. viceprimar Papuc: - am vrut să văd dacă d-na secretar e atentă.

Deci, la vot variata inițială. Eu mă abțin.

D-na p. secretar Buculei: - atenție! Domnule președinte, specificați din nou: varianta inițială, apoi amendamentele, apoi hotărârea cu amendamentele.

Dl. viceprimar Papuc: - da, am spus.

Dl. consilier Tatar . - varianta inițială trebuie să pice.

Dl. consilier Papai: - să reluați votul.

Dl. viceprimar Papuc. -păi da, ca să luăm amendamentele, adică nu din fonduri proprii, cu referire la clădirile istorice ce am discutat. De aceea m-am abținut la varianta inițială.

Dl. consilier Bălaș: - eu zic să luați nominal.

Dl. viceprimar Papuc: - bine, iau nominal.

Dl. Peti nu e, Makkai nu e, dl. Magyary - nu, dl. Vajda - nu, dl. Csiki - nu, dl. Bakos - nu, dl. Biro - da, Boros - nu, Mozes - nu, Kovacs - abținere, Matei - abținere, Benedek - nu, dl. Miculi - abținere, dl. Moldovan - abținere, dl. Papuc - abținere, dl. Pui -abținere, dl. Bratanovici nu e, dl. Bogoșel - abținere, Bălaș - abținere.

Dl. consilier Bălș: - acum văd că toată lumea e împotrivă, înainte tot da se auzea.

Dl. viceprimar Papuc -b un. Acum amendamentele cu privire la clădirile istorice și să se elimine art. 2 din fonduri proprii.

Cine este pentru aceste amendamente?

Cine se abține? -

Cine e împotrivă? -

Dl. consilier Csiki: - pentru primul amendament, nu?

Dl. viceprimar Papuc: - pentru primul.

Dl. consilier Csiki: - de acord.

Dl. consilier Magyary: - de acord.

Dl. viceprimar Papuc: - haideți să o luăm așa:

Cine e împotrivă? -

Nimeni nu e împotrivă.

Al doilea, cu interdicția de a amplasa pe clădiri monument.

Cine se abține? -

Cine e împotrivă? -

Ok. Și hotărârea împreună cu amendamentele.

Cine se abține? -

Cine e împotrivă? -

Da, hotărârea a trecut.

Punctul nr. 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020:

Dl. viceprimar Papuc: - toată lumea a fost de acord.

Cine e împotrivă? -

Cine se abține? -

Da, hotărârea a trecut.

Punctul nr. 2 în regim de urgență

Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș pentru derularea unei campanii de testare voluntară a elevilor și personalului didactic care urmează să participe la examenele de evaluare și bacalaureat din luna iunie 2020 la nivelul unităților de învățământ din rețeaua școlară a Municipiului Tîrgu Mureș

D-na consilier Benedek: - aș vrea să explic foarte pe scurt pentru că am citit materialele elaborate de executiv și vreau să se înțeleagă foarte bine. Acestea este o inițiativă de a ajuta acei elevi respectiv cadre didactice care urmează să fie implicate în procesul de evaluare la Examenul de Evaluare respectiv Bacalaureat, pregătire și examinare, a-i ajuta dacă doresc voluntar să facă testarea Real Time PCR printr-o colaborare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență. Practic, doar cei care vor solicita și vor dori voluntar să facă aceste teste vor fi testați, nu se pune problema de a obliga pe cineva sau de a condiționa prezentarea la examen de efectuarea acestor teste, nici vorbă, al doilea lucru care aș dori să-l menționez este colaborarea cu Spitalul clinic județean care va efectua gratuit primele 500 de teste pentru elevii care vor solicita acest lucru. În toate județele din jurul Târgu Mureșului există această modalitate de a efectua aceste testări la cerere. În Târgu Mureș încă nu s-au făcut decât la pacienți simptomatici sau la contacți sau la suspecți, conform unei proceduri, unei metodologii standard. Dar până acum nu s-a inițiat această procedură care există în toate județele din jur de a se efectua la cerere. Prin acest proiect, practic doar decontăm costurile, respectiv primele 500 sunt efectuate pe gratis, costurile pentru cei care doresc, în loc să le achite, pentru că fiecare familie își cunoaște specificul și sunt familii care vor dori să facă aceste testări și atunci, pentru a le ajuta, pentru a nu plăti din buzunar, din bugetul familiei, noi putem deconta prin acest protocol testările. Am văzut în punctele de vedere pe care le-am primit pe mail cu putin înaintea sedinței că se fac anumite cobnfuzii, și vreau să menționez noi nu ne putem substitui nici Ministerului

Sănătății prin programele naționale, nici unor campani naționale, aici vorbim de testarea voluntară care în mod normal s-ar face contra cost dar putem ajuta la decontarea acestor chituri. Spitalul va face oricum primele 500 de teste pe gratis, iar celelalte care exced numărului de 500, ar urma să fie decontate doar prețul chiturilor, urmând ca manopera să fie pe bază de voluntariat efectuată pe gratis. Și în materialele pe care le-am primit, văd în continuare această confuzie că S.C.J.U. ar fi subordonat Consiliului Județean și atunci problema ar fi de apanajul Consiliului județean, este greșit. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este subordonat direct Ministerului Sănățătii. Nu a fost niciodatră subordonat Consiliului județean Mureș și măcar în perioadă de maximă criză sanitară ar trebui să cunoaștem aceste detalii administrative mai ales cei care lucrează sau vor să lucreze în administrație.

Dl. viceprimar Papuc. - așa e, d-na doctor. Nu a fost niciodată în subordine, aparține de minister. Eu zic că ar treui să fie spial universitar să aparțină de UMF dar asta e o altă discuție.

D-na consilier Benedek:- nu am înțeles exact, spital universitar ați spus?

Dl. viceprimar Papuc. - da.

D-na consilier Benedek: - deocamdată este spital județean de urgență. Faptul că sunt multe cadre didactice universitare care lucrează în el, crește bineînțeles prestigiul și cotația.

Dl. viceprimar Papuc: - așa cum ne bucurăm și noi de prezența dvs. în Consiliul local, dar avem nici o adresă de la Spitalul Clinic Județean de Urgență prin care ei să ne spună că sunt de acord cu treaba asta. Nu avem o prețuire și nu știm cât costă un test. Nu avem o adresa de la DSP prin care să ne spună dacă capacitatea de testare suportă o astfel de activitate.

D-na consilier Benedek: - eu am avut aceste discuții și cu conducerea Spitalului Județean, modelul de protocol pe care îl aveți anexat este agreat cu dânșii. Din punct de vedere al capacității de testare cred că au fost și declarații publice care au estimat capacitatea de testare, sigur că er fi ideal să știm în momentul de față câte testa va fi necesar, dar din moment ce este pe bază de voluntariat la solicitare, nu putem știi în prezent câți părinți vor solicita sau câte cadre didactice vor solicita această testare, de aceea nici nu putem fi siguri că se va depăși acel număr de 500 de testări efectuate gratuit. S-ar putea ca solicitările să se încadreze în cele 500 de testări și atunci toată acțiunea să fie suportată de Spitalul clinic județean de urgență. Dar suntem într-o situație de urgență, ar fi ideal să avem timp să facem toate aceste estimări, dar din păcate, nu avem.

Dl. viceprimar Papuc: - asta cu privire la sumele care s-ar putea cheltui, eu mă refeream aici cu privire la capacitatea de testare zilnică pe care o are DSP-ul care coordonează activitatea. Din câte stiu eu, eu stiu că e cam la limită, adică testează maxim.

D-na consilier Benedek: - Spitalul județean are acum propriul aparat Real Time PCR cu care, conform informațiilor celor care lucrează cu aparatul pot face 40-50 teste pe zi până când sosește extractorul, după care capacitatea va crește la cca 400 de teste pe zi și în plus există colaborarea cu UMF-ul care efectuează 400-500 teste pe zi. Evident că aceasta capacitate la oferta către publicul larg, inclusiv cazul nostru elevi - cadre didactice depinde și de evoluția pandemiei, pentru că dacă vor fi solicitări de cazuri suspecte, cazuri simptomatice, asta va afecta capcitatea de testare la cerere. Dar acestea sunt lucruri pe care nu le putem decât estima conform trendului prezent, trend care nu este decât orecare scadere la nivelul județului Mureș.

Dl. consilier Bălaș: - mai întâi o constatare. Stim cu toții că d-na Benedek nu a mai votat un proiect de hotărâre în regim de urgență de vreun an și jumătate, și acum și inițiază. Asta așa ca aspect general să nu uităm.

D-na consilier Benedek: - nu am încășcat nici o regulă.

Dl. consilier Bălaș: - o regulă personală ați încălcat, dar asta nu e interzis de nimeni.

D-na consilier Benedek: - situație de urgență, măsuri de urgență.

Dl. consilier Bălaș: - eu nu mai știu cât e de urgență, că deja de e alertă. Eu m-am simțit alertat de proiect așa că m-am dăcumentat mai bine și vreau să vă zic câteva lucruri. Am văzut că s-a transmis cel puțin în mediul online, impresia că prin acest proiect de hotărâre copiii vor fi în siguranță, că luptăm pentru sănătatea copiilor noștri care merg la examene și că avem șansa să-i identificăm pe acei copii bolnavi și s-a dat o notă foarte romantică de situație de urgență, când de fapt nu este cazul de așa ceva. Pentru că noi nu o să putem testa toți copiii și dacă nu o să putem testa toți copiii, e clar că printre aceia pot să fie și cei contaminați care vor contamina pe alții la examene. Asta e clar.

Pe urmă, dacă era chiar așa importantă testarea asta, cred că Ministerul sănătății ar fi elaborat niște protocoale pentru această perioadă de examene în care ar fi spus clar că trebuie să stea 15 în clasă, mănuși, dezinfectați, măști așa cum s-a spus deja, și să facem teste PCR, ori Ministerul nu a zis așa ceva, așa încât eu nu văd de ce acum am inventa noi gaura la macaroană.

Pe urmă, la orice proiect de hotărâre pe care noi l-am inițiat în Consiliul local, eu am inițiat 34 până acum, dvs. numai 3 proiecte, d-na Benedek, acesta este al treilea, eu având experiența proiectelor anterioare striu că trebuie să pun întotdeauna impactul bugetar, dacă am zis material didactic, am zis că costă 1 milion 200 mii lei, și mai important decât impactul pe care noi putem doar să-l estimăm în cazul proiectului dvs, trebuie să identificăm sursa de finanțare: de unde luăm banii? Că e un test, că vor fi 3.500, că 500 acoperă spitalul, maximim pot să fie 4.000-4.500. De unde luăm banii? Unul din referatele de specialitate care ne-au fost puse acum de către Direcția economică, a zis că trebuie să facem rectificare bugetară înainte să adoptăm acest proiect, adică noi nu avem sursa de finanțare. De unde luăm, de la ce capitol? Unde băgăm banii aceștia, la învățănânt, Bunuri și servicii, sau materiale medicale, și de unde luăm banii? Luăm de la transport, de la salubrizare, de la alt capitol de la învățământ? Nu știm. Ori în contextul acesta nu putem să votăm proiectul, pentru că, după mine, neavând sursa de finanțare încălcăm legea.

Dl. viceprimar Papuc: - Legea finanțelor publice locale, sigur că încălcăm legea.

Dl. consilier Bălaș: - nu e clar că nu știm sursa de finanțare și capitoul de unde luăm banii și câți luăm. Ce să vedeți, dacă chiar se înscriu toți tinerii dornici de teste, impactul bugetar de 500 mii lei, la cât am calculat noi că un test PCR nu e 100 de lei, că e 150- 200 de lei, ori 3.55 de elevi, o să vedeți că ajungem până în 450.000 - 500 mii impactul bugetar. De unde scoatem o jumătate de milion de lei din buget acum? Asta este problema caremă frământă acum pe mine.

D-na p. secretar Buculei: - va trebui făcută și rectificare de buget.

D-na consilier Benedek: - haideți să răspund ca să vă ajut să scăpați de frământări. În primul rând, legat de poziția Ministerului Sănătății, am spus și eu, nu putem să ne substituim Ministerului Sănătății și nici nu dorim să obligăm copii, sau cel puțin eu ca și inițiator nu doresc, nu a fost intenția mea absolut deloc ca acești elevi sau cadre didactice să fie obligate să facă testarea. Este o măsură care se adresează celor care doresc pe bază voluntară, pe bază de voluntariat se înscriu, și ei solicită această testare, ca să nu suporte din bugetul familiei costul acestei testări și să se efectueze gratuit.

Referitor la impactul bugetar, în momentul de față, până când nu demarăm acest demers ca să vedem câți s-ar înscrie sau câți ar solicita efectuarea acestor testări, nu avem cum să estimăm impactul pentru că nu știm din cele aproximativ de 4000 de persoane care ar intra în grupul care va fi implicat în susținere, elevi și cadre didactice, pregătirea și susținerea examenelor, nu avem de unde să știm câți vor solicita aceste testări. Dacă vor fi de exemplu sub 500 în total, impactul bugetar va fi zero pentru că vor fi suportate costurile de către Spitalul județean. Dar se poate rezolva foarte ușor problema pe care ați ridicat-o referitoare la alocarea bugetară, dacă aprobăm astăzi proiectul și demarăm campania, se vor înscrie cei care doresc această testare pe o listă, după ce avem o estimare a numărului putem face o rectificare bugetară ca să identificăm dacă e nevoie, dacă nu sunt acoperite de spitalul județean toate costurile, să alocăm sumele respective

Dl. consilier Csiki: - ce se întâmplă dacă aceste persoane se înscriu pe o listă în așteptare de rectificare de buget, și bugetul e zero sau nu găsim fonduri pentru a aloca? Atunci ce facem, le trimitem pe aceste persoane la plimbare, zicem că a fost numai un test pe hârtie. A doua, o propunere pe anul viitor propun pe Radu Bălas ca purtător de cuvânt al comisei de buget, foarte frumos a învățat lecția de buget, vă felicit.

D-na consilier Benedek: - rectificarea de buget tot de noi ține, dacă aprobăm acum bugetul și după aceea trebuie să dăm 50 mii lei ca să se aloce pentru acesta și nu aprobăm rectificarea de buget, înseamnă că suntem neserioși.

Dl. viceprimar Papuc: - din punctul meu de vedere, prima dată trebuie să avem o rectificare de buget în care să prevedem o sumă pe care să o trecem într-un protocol și apoi să avem protocolul, că altfel nu...

D-na p. secretar Buculei: - dați-mi voie să vă sugerez o idee. Aprobați protocolul în limita a 500 de teste suportate de Spitalul județean, în cazul în care sunt mai mulți care se vor înscrie, că presupun că se vor înscrie, se va face o rectificare de buget să se aloce sumele. Dar proiectul poate merge acum până în limita celor 500 de teste suportate de Spitalul județean.

Dl. viceprimar Papuc: - d-na secretar, sunt de acord cu dvs. dar eu nu văd cum se vor face aceste testări, în baza la ce? Că se vor înscrie pe o listă. Pe o listă, unde?

D-na consilier Benedek: - aici este subiectul protocolului. Direcția școli poate centraliza această listă de solicitări.

Dl. viceprimar Papuc: - și îi testăm când, în august?

D-na consilier Benedek: - săptămâna viitoare. Peste câteva zile.

Dl. viceprimar Papuc: - asta e o glumă. Asta testeaza spitalul clinic. Vă spun eu că e o glumă.

D-na consilier Benedek: - credeți că eu nu am discutat? Am discutat cu Inspectoratul școlar, am discutat cu Prefectura, am discutat cu DSP-ul, se pot foarte simplu pe mediu online centraliza aceste solicitări, practic sunt 3500-3600 de copii care urmează să susțină aceste examene.

Dl. viceprimar Papuc: - eu întotdeauna am susținut că aceste examene nu ar trebui să se susțină deloc, să se facă echivalarea, era foarte simplu, îi expunem inutil, așteptăm și, dacă tot ați vorbit cu Inspectoratul, nu-i întrebați și măștile când vin? Măștile când vin de la MEC?

D-na consilier Benedek: - ei solicită efectuarea și ei dacă vor dori și le vor efectua oricum. Spitalul va putea efectua aceste teste, doar noi îi ajutăm să le deconteze să nu le suporte din bugetul familiei, altele vor face contra cost la solicitarea lor, la inițiativa familiei.

Dl. viceprimar Papuc: - sunt de acord cu dvs., păi asta spun, dacă nu i-ați întrebat, să întrebați, măștile, dezifectanții, care le-am cumpărat noi din bugetul local, când vin de la MEC? Că am văzut în ședința de Guvern că încă licitația nu este, dar obligativități sunt, îi veți întreba și treaba asta.

D-na consilier Benedek: - pe cine să întreb?

Dl viceprimar Papuc: - să întrebați la Inspectorat măștile de protecție când vin.

Dl. consilier Bălaș: - pe colegii din PNL de la Inspectoratul Școlar.

D-na consilier Benedek: - propunerea mea se adresează elevilor și cadrelor didactice. Propunerea mea se adresează dvs. ca si consilieri să aprobați să ajute această categorie să-și facă testările. Pentru a fi sigur că-i dau o formă care este posibil de pus în practică, am avut aceste discuții, iar protocolul pe care îl aveți pe masă, dacă l-ați citit, reflectă opiniile tuturor celor implicați.

Dl. consilier Bălaș: - ideea proiectului este nobilă, dar pentru că nu respectă acest proiect Legea administrației publice locale, prin care nu se prevede impactul bugetar și capitolele bugetare care sunt bulversate, de unde luăm banii, nu luăm banii, așa se face proiectul de hotărâre în această fază, nu după, trebuie să știm o estimare și de unde luăm banii. Acum în proiectul acesta la art. 4 trebuie să ziceți: suma de se va lua de la capitolul buigetra 2 4 6.033 capitolul Salubrizare. Trebuie să zicem acum o sumă care o luăm de unde o luăm, că altfel este ilegal să rămâne doar un proiect populist cum dvs ați vrut să ajutați sărmanii copilași, așa cum face și Maior,

D-na consilier Benedek: - nu am spus sărmanii, nu puneți în gura mea ce nu am spus, nu am spus sărmanii copilași, am spus că le oferim posibilitatea decontării acestor teste ca să nu fie suportate din bugetul familiei. Dacă doriți să faceți un calcul este foarte simplu. Practic, spitalul va face această testare doar pentru cele care exced celor 500 de cazuri, doar la prețul de achiziție a chitului, car este în jur de 100 de lei sau un pic mai puțin, doar chitul, nu întreaga procedură, manopera urmând să fie făcută gratuit.

Dl. consilier Bălaș: - vedeți, aici e problema.

D-na consilier Benedek: - dacă am merge pe o estimare că toți cei 3500 de elevi din care scădeți 500, toți cei 3500 vor dori, ceea ce este nerealist, atunci puteți ajunge la un impact bugetar de circa 300 mii ron care se pot lua cu mare ușurință din alte capitole de buget, care la următoarea rectificare bugetară se poate face, după ce se estimează această listă, sau numărul de persoane care s-ar înscrie pe această listă. Domnul Bălaș ce încercați să faceți, este să vă agățați de niște chichițe care evident că nu se pot face acum în starea de urgență și într-un timp foarte scurt până la examene, să vă agățați de niște chichițe ca să demontați proiectul care știți și dvs. foarte bine că se poate pune în practică și este un gen de abordare care multe orașe reședință de județ din jurul nostru o practică referitor la testarea Real Time PCR care se poate efectua la cerere, contra cost, fără nici problemă.

Dl. viceprimar Papuc: - problema este că am avut rectificarea de buget acum o săptămână.

Dl. consilier Bălaș: - ceea ce spuneți dvs. dna Benedek că este o chichiță, chichița asta de care vorbiți dvs. este legea Statului român. Eu nu pot să încalc legea, să nu asigur sursele de finanțare înainte, nu după.

D-na consilier Benedek: - dar nu v-a cerut nimeni să încălcați legea,

D-na p. secretar Buculei: - am spus și înainte. Protocolul se poate încheia acum până în limita a 500. În cazul în care se depășește numărul, se vine cu o rectificare de buget și din nou un proiect de hotărâre pentru suportarea acelui număr de teste pentru câte solicitări vor exista. Ar fi păcat să nu aprobați acum protocolul de colaborare să se poată efectua cele 500, oricum Bacalaureatul începe în 22 iunie, până atunci putem face 10 mii de rectificări dacă e nevoie.

Dl. consilier Matei: - și pentru cei din clasa a VIII-a?

D-na p. secretar Buculei: - pentru cei din clasa a VIII -a să fie în prima fază cele 500 suportate de spital.

Dl. consilier Matei: - trebuie să avem grijă că este vorba de aproximativ 9000 de persoane: elevii de clasa a VIII-a, a XII-a și a XIII-a, și cadrele didactice. Trebuie să estimăm niște sume care să acopere măcar 50% din numărul total de elevi. Sunt convins că jumătate din numărul acesta total de elevi vor dori să realizeze această testare.

D-na p. secretar Buculei: - vă dau o soluție de compromis, este păcat să nu se încheie contractul de colaborare, ca într-o primă fază în decurs de câteva zile să se poată efectua cele 500 de teste, urmând ca ulterior, săptămâna viitoare, în baza centralizărilor venite de la școli, să centralizeze Direcția școli exact numărul de elevi, și să se revină săptămâna viitoare dacă este cazul că rectificare de buget și încă un proiect de hotărâre cu care să se revină în completare la acesta.

Dl. consilier Csiki: - acesta ce este amendamentul cuiva?

Dl. consilier Tatar: - al d-nei Buculei, eventual. Mi se pare...

D-na p. secretar Buculei: - eu v-am dat o soluție de compromis. Atât.

Dl. consilier Tatar: - da, dar mi se pare că iarăși vă depășiți.

Dl. viceprimar Papuc: - stați puțin, haideți să ne oprim. Păi ce facem acum, cu amendamentul d-nei secretar.

Dl consilier Vajda: - nu e amendament.

D-na p. secretar Buculei: - vă rog să nu luați sub formă de amendament.

Dl. viceprimar Papuc: - îl luăm sub forma care l-am înțeles.

D-na consilier Benedek: - dar tot ceea ce a spus d-na secretar nu contravine proiectului de hotărâre,

Dl. viceprimar Papuc: - da, dar în protocol?

Dl. consilier Papai: - dacă ne referim doar la cele 500 de teste care se vor efectua la copiii care vor voluntar să le efectueze, nu văd de ce să facem vreun protocol, de ce să intervină primăria? Cine dorește se duce frumos la spital și i se efectuează gratuit acel test. Dacă ne referim la cele 500. Nu are rost de nici un protocol să intervenim. Dacă mergem mai departe, mi se pare corect să oferim posibilitatea la toată lumea care dorește, trebuie să vedem numărul maxim, 3000-3500 cât este, și să prevedem suma necesară pentru toți, că nu avem de unde să știm câți vin și nu putem să refuzăm două persoane că nu au mai fost fonduri.

Eu mă așteptam de la d-na Benedek ca în acest proiect să scrie clar: un test costă 123 lei și 50 de bani pe care îi înmulțim cu 3500 și vedem de ce sumă avem nevoie, că așa vorbim avioane. Că costă în jur de 100 de lei. Noi, ce ne-am interesat pe piață costă mai mult, dar ok, să fie 100 de lei. Dar să scrie d-na inițiatoare că este atâta, să înmulțim cu numărul maxim după care să găsim sursa de finanțare. Din punctul meu de vedere am votat 1,6 milioane lei pentru a stropi cu clor peste praful din parcuri și de acolo putem gasi suma necesară. Deci sursă putem găsi, dar trebuie să știm suma maximă necesară. Nu așa că estimăm, vedem ce va fi și cum va fi.

D-na consilier Benedek: - eu v-am spus, suma maximă necesară este 350 mii ron dacă se vor înscrie toți. Am făcut acest calcul.

Dl. viceprimar Papuc: - cum să fie doar atâta? Dacă discutăm de clasa a VIII-a, a XII-a și a XIII-a si profesori, nu are cum să ajungă 350 mii.

D-na consilier Benedek: - pentru că testele se vor face, decontarea se face la prețul chitului fără a include în acest preț manopera.

Dl. viceprimar Papuc: - cum pot eu să promovez o hotărâre și să oblig primarul să semneze fără să știe cât

D-na consilier Benedek: - practic vă oferă posibilitatea de a efectua pe gratis aceste teste, doar că trebuie decontat chitul, prețul e cumpărare.

Dl. viceprimar Papuc: - dar nu pot obliga primarul municipiului să semneze ceva fără să știe cât costă.

D-na consilier Benedek: - vă va trimite

Dl. viceprimar Papuc: - păi ne va trimite, nu știu, cine ne va trimite Dl consilier Papai: - nu. Trebuia să fie în hotărâre.

D-na consilier Benedek: - aceasta este atribuția dvs. ca și executiv. Noi ca și consiliu local putem aproba conținutul acestui protocol urmând ca executivul să pună în practică toate detaliile procedurale

Dl. viceprimar Papuc: - dar nu se poate d-na doctor, chiar așa. Noi trebuie să aprobăm o sumă.

D-na consilier Benedek: - v-am spus suma, 350 000 ron.

Dl. viceprimar Papuc: - deci, să nu-i testăm pe toți.

D-na consilier Benedek: - v-am spus suma 350 000 ron e suficient.

Dl. viceprimar Papuc: - de unde o luăm? Cât costă un test?

D-na consilier Benedek: - o luăm la o rectificare de bugetară care putem să o facem săptămâna viitoare

Dl. viceprimar Papuc: - nu putem face rectificări bugetare pentru mofturi. Pe bune!

D-na consilier Benedek: - dacă nu doriți, nu putem, evident. Dacă votați împotrivă nu putem.

Dl. viceprimar Papuc: - putem obliga pe primar să convoace ședință extraordinară?

Dl. consilier Csiki: - domnule președinte, am găsit o soluție, la următoarea rectificare luăm de la Cârcu, că și așa nu are bazin. De la plata facturilor.

Dl. viceprimar Papuc: - asta trebuie să vedem pentru că sunt foarte multe detalii. Nu stim cât costă un test, nu știm câți trebuie să testăm, nu avem nici o informație. Facem un protocol așa, e la modă treaba asta. Am văzut că face și Firea la București, fac și alții. E la modă între candidații la primărie să facă asemenea proiect de hotărâre prin care se testează. Dar fără detalii nu știm. Să testăm tot. Eu aș vrea să testăm tot orașul. Putem? Nu putem, pentru cănu avem capacitate. Așa nu ști nici câți testăm, nici cât cosă testul nici care e suma. Și facem protocol. Nu putem obliga pe primar să semneze ceva ilegal.

Dl. consilier Csiki: - domnule președinte, trebuia puțin mai repede adus accest proiect pentru că Cîrcu a renunțat la 1 milion de lei de la reparații tobogan.

Dl. consilier Papai: - aia era înainte de pandemie.

Dl. consilier Csiki: - mă rog, dar atunci era 1 milion care a oferit comisia de buget pentru reparația topoganului și predarea lucrării și dânsul a doua zi a venit cu o hârtie că renunță. Numai că atunci s-au distribuit altundeva.

D-na consilier Benedek: - putem face o rectificare săptămâna viitoare.

Dl. viceprimar Papuc: - putem face rectificarea, dar numai dacă putem. Și numai cu privire la anumite tipuri de cheltuieli. Nu putem face rectificare cu privire la orice.

D-na consilier Benedek: - e vorba de sănătatea copiilor care trebuie să se ducă la examen.

Dl. viceprimar Papuc: - știu, dar are Municipiul în proprietate vreun spital? Facem un protocol neștiind cât ne costă, neștind care e valoarea nominală, neștiind câți testăm.

D-na consilier Benedek: - v-am dat toate cifrele astea. Dacă nu mă credeți, nu am ce să fac.

Dl. consilier Bălaș: - nu v-am spus înainte că un proiect populist?

Iarăși ați zis că e vorba de sănătatea copiilor care merg la examene. O informație extrem de falsă. Pentru că noi nu o să putem limita răspândirea covidului prin aceste teste la aceste examene.

D-na consilier Benedek: - dar le putem asigura confortul moral necesar familiilor care doresc să o facă. Nu este treaba noastră să judecăm în locul lor, că trebuie să o facă sau nu trebuie să o facă. Ei au libertatea de alegere, dacă ei doresc să o facă este o decizie care aparține familiei. Îi putem ajuta dacă solicită acest lucru.

Dl. viceprimar Papuc: - eu am o întrebare pentru d-na secretar. Dacă ne limităm la cele 500 pe care le suportă Spitalul clinic județean de urgență, atunci sunt de acord cu dl. Papai că nu mai e nevoie de nici un protocol. Eventual un protocol între spital și Inspectorat.

D-na p. secretar Buculei: - da, între spital și inspectorat. Într-adevăr nu ar avea implicații bugetare deloc.

Dl. viceprimar Papuc: - asta spun. Nu am avea de ce să hotărâm noi. În altă ordine de idei, dacă nu avem prețuirea, nu avem valoarea nominală, nu avem număr, nu putem obliga primarul să semneze un protocol în alb, pentru că nu va semna că nu e legal. Noi putem vota ce vrem noi aici. Dar dacă nu e legal nu va semna, pentru că nu e nimeni nebun să semneze ceva ce nu e legal.

Dl. consilier Bălaș: - și eu rămân la părerea că în această formă a hotărârii de consiliu local, vom încălca legea pentru că nu am identificat sursa de finanțare, trebuie rectificare bugetară înainte și încălcăm legea administrației publice locale și cred că oricum va fi notificat de prefectură. Dacă vreți puteți supune la vot, eu sunt împotriva lui în această formă. Pentru că din punct de vedere procedural nu este construită bine hotărârea de consiliu local.

Dl. viceprimar Papuc: - eu aș zice să, îl putem discuta dacă se va face o ședință extraordinară cu privire la salubritate, ceea ce presupun că se va face, să discutăm și acest proiect atunci, pentru că e un proiect care în acestă formă sigur că nu poate fi votat azi, dar e important să fie votat. Eu sunt de acord cu el, în principiu. Și atunci eu aș supune la vot să-l amânăm acum și îl discutăm cu ocazia ședinței extraordinare care se va face probabil cu privire la salubrizare. D-na doctor, ce părere aveți?

D-na consilier Benedek: - eu cred că trebuie votat acum pentru că nu mai avem timp. Sunt elevi și cadre didactice care vor dori să facă aceste testări deja săptămâna viitoare. De aceea, ar trebui votat.

Dl. viceprimar Papuc: - păi, săptămâna viitoare e și ședința.

Dl. consilier Csiki: - domnule președinte, tot aceeași urgență este, din 2 iunie încep elevii, noi am votat data trecută niște sume pentru deschideri de credite pentru școli, pentru cumpărarea de materiale de dezinfecție și pentru materiale și pentru obiecte de inventar. La ora actuală nu s-au făcut deschideri de credite, la unități școlare. Asta cred că este o importanță tot atât de mare ca și restul sau cel puțin de o importanță majoră. Nu s-au făcut deschideri de credite către unități școlare. Mai mult, s-au primit niște dezinfectanți care în ultima ședință și am și întrebat pe directorul Direcției școli care a spus în plen că se vor face deschideri de credite pentru unitățile de învățământ să se pregătească pentru a achiziționa materiale. După care, ieri sau alaltăieri s-au dat niște materiale de dezinfectanți și niște dozatoare. Dar încă deschideri de credite obiecte de inventar, nu au venit deschiderile de credite.

Dl. viceprimar Papuc: - am înțeles. Eu de asta am spus că materialul în forma asta are toate șansele să nu treacă pentru că sunt anumite vicii de egalitate. Aici e problema. Intenția e lăudabilă și eu sunt de acord să testăm cât mai mult ca asta-i rețeta până la urmă să stabilim, dar să votăm și ceva legal. Ce sumă votăm, votăm oricât nu e problemă, dar să știm ce sumă luăm de unde o luăm, cât costă, câte teste se fac, cine le face și cui. Cui în sensul de număr. Să avem de la Inspectorat o evidență, câte cadre școlare sunt implicate la operațiunile de la BC și examenele naționale, câți elevi de clasa a VIII-a câși elevi de clasa a XII și câți elevi de clasa a XIII-a.

D-na consilier Benedek: - în expunerea mea sunt menționate cifrele.

Dl. viceprimar Papuc: - dar nu sunt suficiente.

Dl. consilier Bălaș: - vizavi de ce spunea colega Benedek că dacă nu votăm astăzi se intră într-o situație de criză și așa ceva, să nu uităm că sunt cele 500 de teste care pot fi făcute fără nici controbuție de la Consiliul local. Dacă e așa o criză mare de mâine deja, luni, marți, miercuri și joi se pot face cele 500 de teste care există deja, printr-un protocol între ISJ și Spitalul Județean.

D-na consilier Benedek: - spitalul județean le poate face fără nici o îndoială, dar cred că ar fost de datoria noastră ca și consilieri locali să contribuim la decontarea acestor teste pentru familiile care doresc. Pentru că este de datoria noastră, așa cum am găsit și alte soluții pentru tot felul de acțiuni umanitare, sau cum ați spus dvs. populiste. Au fost acțiuni multe populiste, nu am comentat atunci, dar cum s-au găsit atunci soluțiile, și acum într-o situație de maximă criză sanitară se poată găsi o soluție. Dar cu sau fără Consiliul local se vor face aceste teste, este păcat că avem această ocazie și nu o folosim să ajutăm.

Dl. consilier Bălaș: - nu folosim această ocazie să ajutăm, pentru că proiectul dvs. încalcă legea administrației publice locale, d-na Benedek, chiar nu vreți să înțelegeți?

D-na consilier Benedek: - dacă cumva încalcă legea, va fi notificat de prefectură.

Dl. viceprimar Papuc: - dar până atunci ne apucăm de testat.

Dl. consilier Csiki: - îmi cer scize că intervin iarăși, dar lângă acest material trebuia să vină rectificare de buget. Dacă era retificare de buget, avea șansa să treacă, dacă se identificau bani de unde putem să luăm să punem pe articolul bugetar respecți, gen Direcția școli sau nu știu, găseam unde să punem. Dar trebuia rectificare de buget lângă acest material și trebuiau identificate sumele de unde să sa ia.

Dl. viceprimar Papuc: - de aceea am sugerat să-l amânăm

D-na consilier Benedek: - în istoria Consiliul lui local am votat anumite alocări care după aceea s-au reflectat în rectificările de buget sau în bugetele pe anii viitori. Asta s-a mai întâmplat. Și noi putem face săptămâna viitoare rectificare de buget pentru a include aceste sume. Dacă se dorește.

Dl. consilier Vajda: - domnule președinte, o întrebare aș avea, această sarcină nu cade în decizia Ministerului Sănătății? Mie așa mi se pare că vrem să luăm o bucată care ar trebui să facă Ministerul sănătății și să dăm bani de aici. Oricum banii sunt luați

Dl. viceprimar Papuc: - nu cade în sarcina Ministerului Sănătății, e o chestiune electorală, ca să înțelegeți, despre asta e vorba. Așa electorală cum e, tot e necesară.

D-na consilier Benedek: - domnule Vajda, Ministerul sănătății are protocoale bine definite, are metodologii, în care intră definiția de caz, dacă ești simptomatic, dacă ai avut contact cu un caz confirmat, dacă ești cadru medical, etc. Doar acei pacienți sau posibili pacienți care se încadrează în acele protocoale sunt testați. Vorbim aici de testarea la cerere care se pracrică în Alba, se practică în Harghita, se pracrtică în Bistrița. Eu știu foarte bine pentru că noi primi pacienți la spital care își fac la cerere aceste teste contra cost, în județele din care sunt trimiși. Aici vorbim de cu totul altceva decât testarea pe bază de protocoale a Ministerului Sănătății. Vorbim de testarea la cerere pe bază de voluntariat care peste tot se face contra cost.

Dl. viceprimar Papuc: - este o chestiune facultativă pe care doriți să o finanțăm din bugetul local, asta e ideea.

Dl. consilier Bălaș: - știți ce mi-ar fi plăcut mie, doamna Benedek, când conduceați dvs. ședințele și inițiam eu proiecte de hotărâre de consiliu și să am dreptul la cuvânt de vreo 12 ori la proiectul meu, știți? Acelea multe care le-ați respins dvs. , vreo 34. Așa mi-ar fi plăcut să vorbesc de 17 ori și îmi închideați microfonul.

D-na consilier Benedek: - și mie mi-ar fi plăcut să ținem ședința asta nu online, ci la sediul primăriei și cred că am fi lămurit mai multe probleme. Dar de ce nu puneți la vot domnule președinte?

Dl. viceprimar Papuc: - ce să pun la vot, că am pus la vot amânarea ca să facem un proiect legal. Asta

Dl. consilier Bălaș: - supuneți amânarea la vot.

Dl. viceprimar Papuc: - da, la vot amânarea.

Cine este împotriva amânării?- Benedek Th.

Cine se abține? - Miculi V., Biro S., Moldovan C:, Kovacs L.

Vă citesc pe toți: dl. Peti nu e, dl. Makkai nu e, dl. Magyary - da pentru amânare, dl. Vajda - amânare, dl. Csiki - amânare, dl. Bakos - amânare, dl. Boros - amânare, dl. Biro -amânare, dl. Mozes - amânare, dl. Kovacs - amânare, dl. Matei - amânare, d-na Benedek -impotrivă, dl. Miculi - abținere, dl. Moldovan - împotriva amânării, dl. Bratanovici nu e, dl. Todoran nu e, dl. Pui - pentru, dl. Bogoșel - abținere, dl. Bălaș - pentru amânare, Tatar -abținere, dl. Papai - penru amânare, dl. Papuc - abținere.

Sunt 12 în total, s-a amânat.

Avem de votat procesul verbal al ședinței din data de 30 aprilie 2020.

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Toată lumea este pentru.

La Diverse?

Dl. consilier Papai: - dacă-mi permiteți, eu nu cred că cineva din consiliul acesta este împotriva testării populației. Orice test este benefic. Problema este cum e făcut materialul. Eu cred că dacă materialul dacă va fi făcut în alt fel, vom vota cu ambele mâini.

D-na consilier Benedek: - am înțeles, doar că aici nu vorbim de testare sau netestare, ci de decontarea testării pentru cei care doresc.

Dl. viceprimar Papuc: - exact, sunt de acord, am alocat bani pentru atâtea lucruri care poate nu sunt esențiale, dar trebuie să facem proiectul cum trebuie, să avem rectificare, să includem sumele, să vedem cât costă, cine plătește și cum.

Dl. consilier Papai: - din câte știu, nu se mai stropește cu clor peste praful din oraș, deci acolo mai avem 1 milion și ceva de lei disponibili.

Dl. viceprimar Papuc: - nu se mai stropește că plouă.

Dl. consilier Papai: - da, și că-i degeaba.

Dl. consilier Vajda: - oricum, virusul e în trecere.

Dl. consilier Csiki: - poate ne ajută Combinatul cu ceva, că acum plouă și exact se ... amoniacul.

Dl. consilier Bălaș: - plouă cu dezinfectant.

Dl. consilier Papai: - doamna Benedek, eu v-am indicat sursa, doar că trebuie să refaceți materialul.

D-na consilier Benedek: - nu trebuie să refac materialul, că practic în material sunt prevăzute toate aceste lucruri. Dacă citiți cu atenție, este indicat numărul de elevi care urmează să susțină examenele, aproximativ un supraveghetor la 10 elevi, deci se știe și numărul de cadre didactice. V-am spus acum și suma care este conform prețului chitului, doar la rectificare bugetară trebuie mutată suma dintr-un capitol în altul, asta este apanajul executivului.

Dl. consilier Papai: - nu vă supărați, nu trebuie să spuneți, trebuie să scrieți în material. Atâta este testul, atâtea avem nevoie, asta rezultă din înmulțire.

D-na consilier Benedek: - nu putem știi câte avem nevoie. Putem face o campanie de adunare a intențiilor, de centralizare a intențiilor și atunci vom putea știi câte avem nevoie.

Dl. consilier Csiki: - dl. Papai are dreptate. La acest material trebuie să identificați suma, de unde se vor lua aceste sume. Asta trebuie identificat, că altfel degeaba, am înțeles ideea, că trebuie 1000, 2000, dar dacă mergeți pe 2000 teste, aceste 2000 ori valoarea, aceasta trebuie identificat și luat de la alt compartiment.

D-na consilier Benedek: - asta înseamnă rectificare bugetară.

Dl. consilier Csiki: - exact. Asta am spus, că la rectificare bugetară când va veni acest material, obligat trebuie forțată și rectificare și identificată sursa de finanțare.

D-na consilier Benedek: - rectificarea bugetară trebuie făcută de executiv. Putem face o ședință extraordinară de rectificare bugetară în care să introducem și asta.

Dl. consilier Miculi: - referitor la punctele 12, 13, 14 și 15 prea ușor am trecut peste materialele respective. Eu vreau să vă spun, în condițiile legii, noi acum riscăm să nu facem lucrările silvice pentru că nu am aprobat un buget de venituri și cheltuieli Ocolului Silvic. Dar punctul 12 de exemplu, în ce temei legal a fost pus hotărârea de consiliu. H.G. nr. 715/2019 prevede la art. 6: volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unei Unități administrativ teritoriale, se propune în condițiile legii de către Ocolul Silvic care administrează, asigură serviciile silvice, în baza amenajamentelor silvice și în condițiile regulamentului art. 59 din Legea 46/2008 și se aprobă prin hotărâre de consiliu. Deci cantitatea, este legal stabilită, răspunde Ocolul silvic. Pe de altă parte, Hotărârea nr. 12 zice așa art. 4: hotărârea privind modul de valorificare, - asta este mai mult de competența consiliului local - privind modul de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a unei unități administrativ teritoriale, ca masă lemnoasă pe picior sau ca lemn fasonat, se ia în conformitate cu prevederile art. 6 alin 2 de către consiliul local. Acolo este cantitatea, că taiem, că nu tăiem. Vă spun, lucrările de exploatare sunt lucrări silvice. Noi riscăm să nu facem alte lucrări silvice. Prea ușor am trecut peste ele și le amânăm fără un temei legal. V-am spus pentru că suntem toți de față, în comisie nu pot explica să audă toată lumea. Trecem peste ele fără să ne dăm seama ce facem. Conform Legii 171 suntem pasibil de sancțiuni destul de dure. Neadministrarea în regim silvic se amendează de la 50 mii la 10 mii de lei, iar neexecutarea lucrărilor silvice pe fiecare categorie de lucrări, sunt sancțiuni dure. Ocolul silvic când va fi controlat de către Garda forestieră sau alte unități, va da vina pe unitatea administrativ teritorială respectiv pe consiliul local, care va suporta consecințele.

Dl. viceprimar Papuc: - dacă nu mai sunt alte intervenții, declar închisă ședința online a Consiliului local.

D-na Buculei Dianora Monica - p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș_

Dl. viceprimar Papuc Sergiu Vasile - președinte de ședință