PROCES - VERBAL

Încheiat cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului local municipal

Târgu Mureș din data de 23 iunie 2020

Din totalul de 22 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la ședință 15 consilieri locali. Absentează d-nii consilieri Magyary Elod, Mozes Levente, Matei Dumitru, Todoran Radu, Papuc Sergiu, Bratanovici Cristian, Bogoșel Constantin.

Dl. consilier Papai: - am o întrebare: cum se va desfășura această ședință?

Dl. consilier Bakos: - eu am încercat să învăț de la colegul Papuc Sergiu, ori că înscrieți la cuvânt acolo lateral, pe ecran, ori prin semne disperate.

Dl. consilier Papai: - nu în sensul acesta. O să votăm fiecare răspuns separate, fiecare punct?

Dl. consilier Bakos: - îl las pe dl. Peti să explice că el. Eu cred că nu. Unde sunt amendamente, eu vă spun în limita regulamentului, dar dl. Peti poate explica. Dacă cumva însușim răspunsul executivului așa cum este, fără amendamente, voi supune întregul material și dacă nu, vom lua pe articole ca și întrebări.

Domnule Peti, vă rog să vă exprimați și dvs. opinia.

Dl. consilier Peti. - bună ziua și eu procedural aș dori să vă propun o modalitate de lucru, deși respect opinia și părerea colegului nostru dl. Moldovan. Dar având în vedere specificitatea procedurii de demitere a unui viceprimar, respectiv modalitatea concretă de vot secret a acestei proceduri, indiferent ce și cum a votat sau care a fost opțiunea fiecăruia dintre noi, Consiliul local fiind un organ deliberativ și colegial, noi luăm deciziile cu majoritate, indiferent că în acea majoritate cineva se regăsește sau nu. Dar sigur, cu tot respectul pentru opinia dumnealui, respect poziția dânsului.

În al doilea rând, exact asta voiam să vă propun să mergem și punctual să aprobăm fiecare răspuns. Adică, spuneți: întrebarea nr. 1. Dacă are cineva amendamente? Dacă nu, supuneți la vot. După ce am parcurs toate cele 14 întrebări atunci să supuneți hotărârea în întregime. Eu așa aș propuse. Deși nu este stabilită o procedură anume, dar așa ar fi corect din punctul meu de vedere.

D-na p. Secretar Buculei: - așa este corect din punct de vedere procedural, să se aprobe fiecare răspuns la fiecare întrebare.

Dl. consilier Bakos: - sunt de acord, mai puțin cu momentul zero.

Acum o să vă întreb dacă are cineva amendament. Dacă este un singur amendament, intrăm pe fondul problemei și discutăm pe fiecare. Dl. Boros, văd că v-ați înscris, veți avea amendament?

Dl. consilier Boros. - am un amendament la punctul 8.

Dl. consilier Bakos: - atunci, haideți să luăm de la 1, așa cum a propus dl. Peti și d-na secretar. Și când ajungem la întrebarea 8 facem completările de rigoare.

Întrebarea nr. 1. Dacă sunt întrebări sau amendamente la această întrebare? O să încerc pe parcurs să dau de întrebări, că nu m-am gândit la acest aspect. Vă rog să, este cineva care vrea să ia cuvântul?

D-na secretar Buculei, vă rog citiți întrebarea 1 până când eu găsesc ce este întrebarea 1.

D-na secreta Buculei:

 • 1. Documentele depuse de pârâtă la data de 15.05.2020 sunt, în lipsa unei stipulații exprese printr-o adresă de înaintare la dosarul cauzei, așa cum de altfel se procedează în asemenea cazuri, probabil actele care au stat la baza emiterii actului administrativ atacat, însă este necesar a se specifica dacă acestea sunt actele care au stat la baza emiterii Hotărârii nr. 264 din data de 31 octombrie 2019 și dacă mai există altele privind măsura destituirii din funcția deținută de reclamant.

Aici, răspunsul, noi Executivul, prin adresa nr.71832/14.11.2019, Municipiul Târgu Mureș a comunicat d-lui Makkai Grigore toate actele care au stat la baza emiterii Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.264 din data de 31 octombrie 2019.

Nu avem cunoștință despre alte documente care să fi stat la baza emiterii hotărârii de consiliul mai sus amintită.

Deci, strict, exact ce ați avut dvs. în mapa de ședință, prin adresa respectivă au fost comunicate.

Dl. consilier Bakos: - este clar. Are cineva obiecțiuni cu privire la acest răspuns? Nu. Atunci vă rog să votați, va trebui să merg tot pe sistemul introdus de dl. Papuc să vă întreb cine este împotrivă și cine se abține. În cazul în care nu se exprimă, vom considera că restul voturilor sunt pentru.

Dl. consilier Moldovan. - domnule președinte, să înțeleg că răspunsul la acest punct din întrebare al d-nei secretar la această întrebare este și răspunsul Executivului pe care noi îl votăm. Noi ca și consiliu local nu formulăm un alt răspuns, nu?

Dl. consilier Bakos. - exact.

D-na p. secretar Buculei: - răspunsurile le-ați primit prin email de vineri.

Dl. consilier Bakos: - până la urmă este răspunsul nostru nu al d-nei secretar. Este o variantă propusă de executiv dar după ce l-am votat, este răspunsul nostru.

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Se subînțelege că restul de 14 voturi dacă nu a mai intrat cineva, sunt voturi pentru.

 • 2. Cu privire la Raportul anul pe 2018. Trebuie să se confirme că reclamantului i s-a solicitat în mod expres de către organul colegial pârât să întocmească și să comunice raportul în cauză cu respectarea unui termen limită și că datorită lipsei informațiilor cerute s-a cauzat un prejudiciu atât de însemnat încât ar fi condus la motive temeinice de aplicare a sancțiunii celei mai dure, respectiv de demitere.

Dl. consilier Bakos: - răspunsul executivului este că nu deținem informații cu privire la acest aspect și se face trimitere la OUG Nr.57/2019 și specifică obligativitatea consiliului local privind depunerea acestui raport, fără stabilirea vreunui termen limită în acest sens.

Dacă sunt înscrieri la cuvânt cu privire la acest răspuns.

Dl. consilier Csiki: - vedeți puțin că dl. Biro tot încearcă să se conecteze și nu reușește.

Dl. consilier Bakos: - cu privire la această întrebare are cineva comentariu?

Dl. consilier Peti. - da, sunt de acord cu răspunsul partea a doua, adică teza a doua din răspuns, dar nu sunt de acord cu prima, adică propun în concret eliminarea propoziției “nu deținem informații cu privire la acest punct” și înlocuirea ei cu „necunoașterea obligațiilor legale nu absolvă de răspundere”. Atât. Scurt și la obiect.

DL. consilier Bakos: - este cineva care nu este de acord cu această formulare la punctul 2? Eu zic să supun la vot direct și voi proceda la celelalte puncte de asemenea. Dacă la acest amendament are cineva obiecțiuni, sau vot împotrivă?

Dl. consilier Moldovan: - la amendamentul d-lui Peti subsemnatul mă abțin și susțin punctul de vedere al executivului pe care l-am primit pe adresa de e-mail.

Dl. consilier Bakos: - am înțeles.

Dl. consilier Miculi. - și eu mă abțin la amendamentul respectiv.

Dl. consilier Bakos: - mergem pe articole, supun la vot varianta propusă de

D-na p. secretar Buculei. - o secundă, domnule Bakos, să nu mă înțelegeți greșit. De ce am scris „nu deținem informații cu privire la acest aspect”. Din partea executivului nu exisă nici o dovadă că s-a solicitat în mod colegial, între dvs. De aceea am făcut această mențiune. Eu am formulat răspunsurile strict în baza prevederilor legale nu în baza relațiilor pe care la veți dvs. în calitate de colegi, între dvs.

Dl. consilier Bakos: - noi vă mulțumim pentru

Dl. consilier Csiki: - aici este vorba despre un amendament al d-lui Peti, eu solicit președintelui de ședință dl. Bakos, să supună amendamentul la vot, că așa putem discuta o mie de ore.

D-na p. secretar Buculei. - exact din acest motiv v-am solicitat pe e-mail ieri să reformulați răspunsurile în cazul în care nu le

Dl. consilier Csiki: - exact. Dl. Peti a și mulțumit pentru răspunsul ce ați formulat. Să dăm drumul procedural, domul președinte, supuneți la vot amendamentul.

Dl consilier Bakos: doamna secretar, am luat act de această poziție la toate întrebările. Ați răspuns de bună credință și pe temei legal, alte informații nu aveți de unde să le știți, de aceea le modificăm noi acum. Dat fiind că au fost discuții contradictorii, cine este pentru varianta inițială propusă de executiv?

Cine este împotrivă - 8 voturi

Cine se abține? - 2 abțineri (Benedek Th., Tatâr L.)

Cine este pentru? - 3 voturi (Moldovan C., Miculi V., Makkai )

Supun la vot varianta d-lui Peti.

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Dl. consilier Vajda: - procedural vreau să întreb ceva, d-na secretar, dl. Makkai cum poate să participe, că e vorba despre dânsul? Dânsul nu are voie să participe la această discuție, nu vă supărați.

Dl. consilier Csiki: - ba da, să aibă încă un vot în plus.

Dl. consilier Vajda: - atunci eu nu particip. Nu știu cum este această treabă, nu e legal.

Dl. consilier Makkai: - este legal și pot să particip. Nu cunoașteți legea administrației publice locale.

Dl. consilier Csiki: - de ce nu aveți și imagine?

D-na p. secretar Buculei. - dl. Makkai are azi calitatea de consilier local. La fel cum a participat la vot la HCL 264, și acum poate să participe la vot. Legea nu interzice acest lucru chiar dacă e vorba despre dânsul.

Domnul consilier Vajda: - este vorba despre dânsul. Acum nu știu dacă...

D-na p. secretar Buculei: - eu știu, dar are calitatea de consilier local și poate să participe la ședința consiliului

Dl. consilier Csiki: - haideți să trecem peste material, că pierdem timpul cu discuții absurde. Așa poate se mai supără și Mah Hee Lee pe noi.

Dl. consilier Bakos: - ideea este că în mod normal eu nu am nimic împotrivă ca dl. Makkai să participe și să-și exprime punctul de vedere, personal, doar că legea administrației publice locale spune că orice consilier când este implicat personal trebuie să se abțină. Nu contează, dl. Makkai rămâne și votează, din punctul meu de vedere, dacă d-na secretar a fost de acord.

Suntem 15. Moldovan C., Miculi V. și Makkai G. au votat pentru varianta inițială, sunt 6 voturi împotrivă - Csiki, Vajda, Bakos, Peti, Boros, Kovacs, Bălaș, Biro. 8 voturi. Și 2 abțineri: Benedek Th., Tatâr L.

Dl. consilier Papai: nu iese totalul

Dl. consilier Csiki: - domnul președinte, permiteți-mi să intervin. Se numără voturile pentru, sunt 3 voturi pentru, e clar că materialul nu a trecut.

Dl consilier Bakos: - voiam să avem sumă de control, dar cred că d-na Adela ne-a comunicat că suntem 15. A căzut.

Dl. consilier Papai: - 3 sunt pentru, 2 abțineri și restul sunt împotrivă. Ce e așa de greu?

Discutăm amendamentul în varianta d-lui Peti.

Cine este împotrivă? -

Cine este abține? - Miculi V., Moldovan C.

Bun, sunt 2 abțineri și 13 voturi pentru.

 • 3. „Să se specifice dacă toți inițiatorii semnatari ai Referatului de aprobare nr.59673 din data de 26.09.2016 au depus la rândul lor în calitate de aleși locali, până la data de 31 octombrie 2019 (data actului administrativ atacat) rapoartele de activitate conform prevederile art.225 alin.2 din OUG nr.57/2019 și dacă s-au luat măsuri sancționatorii pentru cei care au omis întocmirea și depunerea rapoartelor de activitate pentru anul 2018”.

Dl consilier Bakos: - din verificările efectuate, la Serviciul Relații cu Consilierii au fost predate în perioada 18.01.2019- 04.11.2019 rapoarte de activitate de către următorii consilieri locali: Mozes Levente, Bălaș Radu, Peti Andrei, Tatâr Lehel, Bako Szabolcs, Bakos Levente, Pâpai Lâszlo, Magyary Elod, Makkai Grigore și Benedek Theodora.

Nu au fost luate măsuri sancționatorii pentru ceilalți consilieri locali care nu au întocmit și depus rapoartele de activitate pentru anul 2018.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Cine este împotriva acestei formulări?

Dl. consilier Csiki:  - doar o simplă întrebare: dl. Makkai este consilier, nu? Că aici

spune că, consilierii au depus. Dl. Makkai în calitate de viceprimar dacă a depus. Eventual ar trebui pus aici dl. Papuc dacă a depus sau nu a depus. Ce legătură are cu consilierii? Că e consilier și în continuare, nu-i o problemă. Dar totuși a deținut o funcție ca viceprimar. Mă gândesc că în fișa postului are niște atribuții acolo.

D-na p. secretar Buculei: - rapoartele de activitate pentru toți cei 22 de consilieri se înregistrează în același registru, indiferent dacă doi au calitatea de viceprimari. În același registru se înscriu toate.

Dl. consilier Csiki: - am înțeles. Bine.

Dl. consilier Bakos: cine este împotriva acestei formulări?

Cine se abține? -

Atunci, avem 15 voturi pentru.

 • 4. Față de acuzația din Referatul de aprobare cu numărul 59673 din data de 26.09.2019, având în vedere ambiguitatea informațiilor, respectiv “ nerespectarea obligației de răspuns la întrebări și interpelări”, să se specifice în mod concret de către pârâtă:

 • - Care au fost întrebările și persoana care le-a formulat și adresat viceprimarului reclamant și la care s-a refuzat a răspunde?

 • - Care au fost în concret interpelările și în ce au constat acestea, cine le-a formulat către reclamant și în ce calitate?

Dl. consilier Bakos: - răspunsul propus este următorul: „Potrivit punctului 3 al Referatului de Aprobare privind eliberarea din funcția de Viceprimar al Municipiului Târgu Mureș a d-lui dr. Makkai Grigore și declararea ca vacant a unui mandat de viceprimar al Municipiului Târgu Mureș rezultă nerespectarea obligației de răspuns la întrebări și interpelări cu privire la demersurile de soluționare a situației locative a locatarilor din Centrul Social Azilul de Noapte de pe str. Rozmarinului nr.36.

Din procesului verbal al ședinței consiliului local Târgu Mureș din data de 01.08.2019, nu rezultă să-i fie adresate întrebări sau interpelări d-lui viceprimar și la care acesta să nu fi răspuns”. Dacă are cineva obiecțiuni cu privire la această formulare? Domnule Peti, vă rog.

Dl. consilier Peti: - Multumesc, domnule președinte. Din nou sunt de acord cu prima teză din răspunsul formulat de executivul primăriei, dar nu sunt de acord cu partea a doua, respectiv propun eliminarea din răspuns a părții a doua: „Din procesului verbal al ședinței consiliului local Târgu Mureș din data de 01.08.2019, nu rezultă să-i fie adresate întrebări sau interpelări d-lui viceprimar și la care acesta să nu fi răspuns”. Și în locul acestei propoziții să facem mențiunea că aferent procesului verbal întocmit cu ocazia ședinței consiliului din data de 01.08.2019 așa cum rezultă din stenograma acestei ședințe, adică, în procesul verbal al ședinței, la pagina 7, d-na Smaranda Enache, în calitate de reprezentant legal al Ligii Pro Europa a solicitat niște informații concrete, după cum urmează, citez din procesul verbal al ședinței: “am încercat să obțin numeroase informații pentru care să aflăm de la Primărie și de la factorii de decizie, când s-a luat decizia, cât a costat, care este data la care oamenii au fost oficial sub semnătură înștiințați, și pe baza acestora să sperăm să putem înainta dacă este cazul și un proces care să ajungă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”. Adică respectiv procesul verbal al ședinței respective la pagina 7 scrie concret. Propun ca din pagina 7 mențiunea făcută de mine să fie citată textual așa cum apare în procesul verbal, mai ales că acest ulterior a fost aprobat prin hotărâre a Consiliului local și fac mențiunea că la pagina 10 chiar colegul nostru, domnul consilier Bălaș, solicită suplimentar față de d-na Smaranda Enache și îl nominalizează în mod concret pe domnul Makkai, citez: „Dl. Makkai este viceprimar răspunde direct de Direcția socială, el poate să spună acum lucrurile ș.a. ... ” . În mod concret sunt două citate -pag. 7 și pag. 10, prima dată d-na Smaranda Enache și a doua oară dl. consilier Bălaș.

Dl. consilier Bălaș: - deci, v-am salvat iarăși.

Dl. consilier Bakos: - o întrebare, dacă are cineva alte propuneri de reformulări sau amendamente? Văd că nu. Propun să votăm varianta propusă de d-na secretar.

Cine este împotrivă? - 10 voturi

Cine se abține? - 1 vot (Benedek Th.)

Cine este pentru? - 3 voturi (Miculi V., Moldovan C., Makkai G.)

Varianta inițială nu a fost aprobată. Urmează amendamentul formulat de dl. Peti.

Dl. consilier Bălaș: - domnule președinte, îmi permiteți o intervenție scurtă? Eu acum înțeleg că se votează că ești pentru, te-ai abținut și nu știu ce. Dar cum putem noi vota dacă să zicem executivul nu a fost atent și zice că în procesul verbal nu i-au fost adresate întrebări și interpelări d-lui Makkai, dar în realitate i-au fost adresate. Dacă analizăm mai bine procesul verbal conform celor spuse de Peti noi votăm iarăși cum s-a mai făcut în Consiliul local, că albu-i negru și ceru-i pământ? Serios! Cum să supui la vot ceva ce-i clar? În procesul verbal i sau adresat întrebări și interpelări d-lui Makkai și noi votăm ca răspuns că nu i s-au adresat. Nici nu știu dacă mai trebuie supus la vot așa ceva.

Dl. consilier Bakos: - am înțeles opinia, dar trebuie să găsim un mod de abordare a acestei probleme. Vă supun la vot.

Cine este împotriva formulării d-lui Peti? - 1 vot (Makkai G.)

Cine se abține? - 2 vot Miculi V., Moldovan

Deci 1 vot împotrivă și 2 abțineri, restul, dacă nu se formulează alte opinii se consideră varianta d-lui Peti adoptată.

 • 5. Relativ la fapta imputată de a nu respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 231 din 29 august 2019, să se indice în mod expres ce resurse personale, materiale și financiare nu au fost depuse de reclamant și dacă fapta pretinsă a încălcat legea fundamentală a țării sau alte acte normative cu indicarea în concret al textului normativ.

Dl. consilier Bakos: - răspunsul propus de executiv sună în următorul mod: H.C.L. nr. 231/29.08.2019 a fost aprobată cu respectarea întocmai a prevederilor Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, la art. 35 alin.(6) Obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrățire sau de aderare a unităților admmislraliv-lenlonale la asociații interne organizate la nivel național ori la organizații internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de autoritățile deliberative, în condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora. Acesta este răspunsul propus de executiv.

Dacă este cineva care dorește să formuleze aprecieri cu privire la text?

Dacă nu, cine e împotriva acestei formulări? -

Cine se abține? -

Înseamnă că cu 15 voturi pentru întrebare formulată la nr. 5 a fost aprobată.

 • 6. Cum a împiedicat reclamantul prin nedepunerea resurselor personale participarea delegației și să se indice exact cuantumul prejudiciului astfel cauzat instituției publice prin neparticiparea la un festival național ungar de vânătoare și băuturi alcoolice?

Dl. consilier Bakos: - potrivit prevederilor H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarart.3 alin. (1) Deplasarea unor delegați în străinătate, pe bază de invitație primită din partea unor organizații sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrală sau parțială de către aceștia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a unității trimițătoare.

Acesta este răspunsul. Eu nu am amendament la formularea textului, în schimb trebuie să constat ca și laic tendențiozitatea întrebării, în sensul că nu este un festival de vânătoare și băuturi alcoolice. Dar mă rog, fiecare poate să pună orice întrebare dorește.

Dacă este cineva care vrea să facă formulări?

Dacă nu, cine este împotriva formulării executivului? -

Cine se abține? 1 vot (Bakos L.)

Înseamnă că avem 14 voturi pentru și o abținere.

 • 7. Cui îi revine obligația de a gestiona relația cu orașele înfrățite?

Dl. consilier Bakos: - Răspunsul propus de executiv sună astfel: În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.e din OUG nr.57/2019, consiliul local exercită atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern iar art.154 (6) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administrației publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție”.

Dacă are cineva amendamente cu privire la această formulare?

Dl. consilier Peti: - am o întrebare la d-na secretar general. Doamna secretar, puteți confirma că dl. primar a delegat prin dispoziție de primar orice fel de atribuție cu privire la acest domeniu, d-lui reclamant? E întrebare.

D-na secreretar Buculei. - prin dispoziție de primar nu. Dispozițiile de primar trec prin mine, dar nu. Nu țin minte și nu știu să fi fost dispoziție de primar prin care să-i fie delegată această atribuție.

Dl consilier Peti: - sau prin organigramă, sau prin orice act intern al primăriei.

D-na secretar Buculei. - nu. Care să treacă prin mine, nu. Dacă a existat altceva în mod direct semnat doar de dl. primar, asta nu pot să confirm. Dar pot să confirm că prin mine nu a trecut așa ceva.

Dl. consilier Csiki: - dvs nu aveați cum, că nu sunteți primarul.

Dl. consilier Bakos: - nu, nu, dar există un registru al dispozițiilor de primar?

D-na secretar Buculei. - dispozițiile se semnează de, au și viză de legalitate.

Dl. consilier Bakos: - aveți un registru cu dispozițiile de primar?

D-na p. secretar Buculei. - da, și cu atribuțiile.

Dl. consilier Bakos: - atunci trebuie să ne uităm. Dispoziția prin care a fost dl. viceprimar împuternicit pentru anumite atribuții.

D-na p. secretar Buculei: - celor doi viceprimari li s-a repartizat în coordonare direcții. Nu anumite atribuții în mod expres. Direcții, la nivel mare.

Dl. consilier Bakos: - am înțeles. Eu aveam anumite atribuții, sarcini explicite. De ex. Barajului 17.

D-na p. secretar Buculei. - nu

Dl. consilier Bakos: - bine, nu contează asta e. Domnule Peti, vă rog continuați-vă ideea.

Dl. consilier Peti: - ideea este că aici instanța, după părerea mea și avocatul d-lui reclamant, solicită dacă a avut orice fel de atribuții în acest sens. Și atunci trebuie să spună cineva din executiv, a dat sau nu a dat, este în coordonarea dumnealui protocolul, relații externe sau orice serviciu care are atribuții în acest sens.

D-na p. secretar Buculei: - Serviciul protocol a rămas întotdeauna în subordinea d-lui primar.

Dl. consilier Peti: - eu vă cred doamna secretar, doar că trebuie scris aici. Dvs. spuneți că nu i s-a delegat nici o atribuție de coordonare în sensul acesta. Și accept.

D-na p. secretar Buculei: - aici pot să pun Dispoziția 2110 cu atribuțiile celor 2 viceprimari. Este dispoziția 2110 din iulie 2017.

Dl. consilier Peti: - atunci propun să se menționeze toate dispozițiile de delegare a oricărei atribuții, sarcini, către cei doi viceprimari, în anexă la interogatoriu. Bine?

D-na p. secretar Buculei: - bine.

Dl. consilier Bakos: - atunci cum rămâne cu acest răspuns?

Dl. consilier Csiki: - păi cine este pentru?

D-na p. secretar Buculei. - votați răspunsul și atunci să se facă mențiunea mai jos că alăturat se depun dispozițiile de primar cu privire la delegarea atribuțiilor celor doi viceprimari.

Dl. consilier Bakos: - eu aș propune, acum nu știu dacă e cazul, cred că în ședința respectivă la stenograma ședinței la care facem referire s-a purtat o discuție în acest sens cu privire la atribuțiile avute. Dar foarte vag îmi amintesc. Cu aceste precizări, cine este împotriva acestei formulări?

Cine se abține? -

Înseamnă că, cu 15 voturi pentru răspunsul la întrebarea 7 a fost aprobat.

 • 8. Recunoașteți/confirmați că prin cererea nr.54954 din data de 04.09.2019, consilierul local Boros Gyula, a informat pârâta ca din motive personale nu poate participa la manifestările organizate în orașul Zalaegerszeg, și că același consilier semnează după câteva zile, Referatul de Aprobare nr.59673/2019 a demiterii reclamantului pentru motive temeinice respectiv că a împiedicat participarea delegației la festivalul de vânătoare și vin?

Dl. consilier Bakos: - răspunsul formulat: Se confirmă faptul că prin adresa nr.54954/04.09.2019 domnul Boros Gyula aduce la cunoștință faptul că din motive personale acesta nu poate participa la delegația din partea Consiliului Local Târgu Mureș în vederea deplasării la Zalaegerzseg/Ungaria în perioada 5-9 septembrie 2019.

Se confirmă faptul că Referatul de aprobare nr.59673/2019 este semnat și de către domnul consilier Boros Gyula.

Dacă are cineva anumite amendamente?

Dl. consilier Boros: - domnule președinte, aș vrea să vă spun că faptul că nu poți participa la o delegație nu înseamnă că nu poți să constați un fapt. Din acest motiv vreau să fie completat cu următorul amendament: Cele două constatări nu sunt în contradicție, ambele documente, sunt asumate în continuare de către semnatar.

Dl. consilier Bakos: - da, mi se pare corect.

Atunci, vă supun la vot varianta.

Dl. consilier Csiki: - domnule președinte, aici am o întrebare la punctul 8. Nu se poate atașa adresa primăriei care a fost transmisă delegației de la Zalaegerszeg sau la solicitarea celor de la Zalaegerszeg? Să se pună la dispoziție textual ce prevede această adresă.

Dl. consilier Bakos: - eu cred că la punctul celălalt ar fi o idee bună. La punctul 6. Aici nu știu dacă are sens. Faptul că invitația se adresează, de exemplu, d-lui viceprimar sau celui care, ar elucida cazul cine ar gestiona această situație.

Dl. consilier Csiki: - dar suntem la punctul 8 unde se face referire la dl. Boros Gyula cu Zalaegerszeg.

Dl. consilier Bakos: - bun, dar are importanță faptul că aici sunt două documente, un document este fondul procesului, iar celălalt document este cererea domnului Boros prin care spune că nu poate să meargă.

Dl. consilier Csiki : - solicit să fie și documentul emis de primărie către Salaegerszeg, în care este prevăzut din ce motive nu se pleacă și cine a dat ...

Dl. consilier Bakos: - bine. Haideți să votăm atunci varianta inițială propusă de executiv.

Cine este împotrivă? - 10 voturi

Cine se abține? - 2 voturi ( Tatâr L., Benedek Th.)

Cine este pentru formulare? - 3 voturi (Moldovan C., Miculi V., Makkai G.)

Urmează amendamentul d-lui Boros.

Cine este împotrivă?-

Cine se abține? - 1 vot (Moldovan C.)

Înseamnă că, cu 14 voturi pentru și o abținere amendamentul d-lui Boros a fost aprobat.

Discutăm amendamentul d-lui Csiki conform căruia sintagma anexăm răspunsul primăriei cu privire la deplasare trimisă către municipiul Zalaegerszeg/Ungaria.

Cine este împotrivă?-

Cine se abține? - 1 vot (Miculi V.)

Înseamnă că, 14 voturi pentru a se anexa corespondența către municipiul Zalaegerszeg/Ungaria.

 • 9. Recunoașteți că la data de 23 septembrie 2019 s-a publicat de către Municipiul Târgu Mureș pe site-ul propriu, cu respectarea legală de asigurare a limbii minorităților naționale, mai precis celei maghiare( dacă la ea se referă consilierii semnatari ai Referatului de Aprobare) anunțul de deschidere a piscinei Ing.Mircea Birău, anunț redactat atât în limba oficială a Statului Român cât și în cea a minorității maghiare?

Dl. consilier Bakos: - Răspunsul formulat de către executiv:

Potrivit paginii de facebook a Municipiului Târgu Mureș, la postările din data de 23 septembrie 2019 apare un articol referitor la deschiderea piscinei Ing. Mircea Birău atât în limba română cât și în limba maghiară.

Cu referire la site-ul Municipiului Târgu Mureș, există butonul de selectare a limbii în care se dorește a se continua vizualizarea acesteia, respectiv limba română, maghiară și engleză.

Dacă sunt comentarii cu privire la acest. Domnul Pâpai, vă rog.

Dl. consilier Papai: - este o greșeală în text, s-a publicat în 24, nu în 23.

D-na p. secretar Buculei: - nu, să știți că pe pagina facebook apare pe 23 și pe site-ul Municipiului pe 24. Nu am știut exact, pe 23 apare pe facebook, nu pe site, de aceea am și făcut referire la ambele.

Dl. consilier Papai: - eu am văzut pe site.

D-na p. secretar Buculei: - și pe facebook postarea e din 23

Dl. consilier Bakos: - eu am următoarea nedumerire citind răspunsul ... întrebarea nu se referă la facebook, dacă colegii doresc acest lucru putem insera dar prin inversarea ordinii răspunsului, de asemenea menționăm că și pe facebook a apărut, dar întrebarea nu se referă la facebook, iar referitor la partea a doua în care se spune cum funcționează site-ul primăriei , nu dă răspuns la întrebarea pusă, că faptul că există varianta site-ului, dar întrebarea se referă dacă varianta în limba maghiară a apărut textul anunțului. Cred că în mod explicit ar trebui specificat și eventual acest aspect. Eu zic că răspunsul nu este suficient de pertinent. Eu aș merge, dacă spuneți că așa a fost, nu am să verific, vă cred, faptul că, deci mergem pe .în data de 23 sau 24 în varianta în limba maghiară a apărut anunțul respectiv și dacă se dorește, de asemenea menționăm că și pe pagina de facebook a primăriei a apărut o variantă bilingvă și acesta ar fi un răspuns mai pertinent, nu contest conținutul răspunsului propus de doamna secretar. Dacă aveți comentarii, altcineva?

Domnule Peti, care totuși sunteți cel mai experimentat în instanță, ce ziceți de propunerea mea? Ne atingem de răspuns sau rămâne . este suficient de pertinent, hai să vă întreb mai concret, răspunsul dat de executiv sau propus de executive.

Dl. consilier Peti : - deci, vă spun un singur lucru, domnule președinte, în momentul în care am inițiat referatul de aprobare nu era nimic în limba maghiară dar acuma ulterior, cum s-au descurcat tehnic nu mă privește, dar articolul intitulat „Piscina ing. Mircea Birău și-a deschis din nou porțile.” nu era tradus, că ulterior s-a tradus este o altă discuție.

Dl. consilier Bakos: - putem menționa acest lucru. Semnatarii din discuțiile purtate în cadrul ședinței de astăzi, majoritatea semnatarilor sau semnatarii referatului afirmă că în urma verificărilor efectuate la data respectivă nu au constatat această traducere. Nu ar trebui să schimbăm?

Dl. consilier Peti : - da, putem.

Dl. consilier Miculi: - s-au făcut verificări la data respectivă? Acuma primăria are dovada că au fost publicate sau există materialele în limba maghiară? Nu știu, nu cunosc.

Dl. consilier Bakos: - nici eu nu cunosc, asta e întrebarea, răspunsul nu este prompt, pentru că răspunsul se referă la o chestie foarte pertinentă, foarte exactă. Întrebarea era dacă la data respectivă a apărut pe site-ul primăriei textul în limba maghiară. Răspunsul e da sau nu.

Dl. consilier Miculi: - da.

Dl. consilier Bakos: - dacă este da se anexează un log sau ceva, domnul Pâpai cred că se pricepe mai bine cum se poate acest lucru sau anexăm fișierul acela cu data creării acestuia sau există arhive pe net.

Dl. consilier Boros: - domnule președinte, dacă puteți, deci ceea ce a apărut sau nu a apărut în limba maghiară nu trebuie să o luăm în considerare dacă programul translate transformă textul din limba română în limba maghiară, nu trebuie să luăm în considerare, numai dacă a fost pus exact și în limba maghiară, nu luăm varianta cu translate google sau .

Dl. consilier Bakos: - eu personal cred că eu nu am un răspuns la această întrebare dar nu am altă alternativă, nu am alte cunoștințe necesare, dar cred că ...formularea nu este la răspunsul la întrebare, sper că nu o să avem întrebări că nu răspundem la ce s-a cerut în interogatoriu.

D-na p. secretar Buculei: - puteți să reformulați domnilor consilieri, se poate reformula, sunt doar .

Dl. consilier Bakos: - eu cel puțin nu doresc să reformulez, nu știu cum am putea dovedi sau infirma, probabil cu un suport tehnic pentru acest lucru. Domnule Pâpai, vă rog

Dl. consilier Papai: - dacă îmi permiteți, acuma am verificat pe facebook, într-adevăr postarea în limba română a apărut în 23 iar traducrea în limba maghiară în 30.

Dl. consilier Peti : - după hotărâre.

Dl. consilier Papai: - da

Dl. Consilier Vajda: - trebuie formulat cum trebuie domnule Peti.

Dl. consilier Bakos: - aprecierea cu privire la facebook eu zic că trebuie să o tăiem pentru că nu au întrebat de facebook, au întrebat de site-ul primăriei, noi trebuie să răspundem exact ce ni s-a cerut, deci facebook-ul . eventual dacă considerați, oricine dacă dorește, putem completa răspunsul, cu aprecieri cu privire la facebook, în interesul Consiliului local, în apărarea intereselor pe carele are, dar întrebarea se referă pe site. Ori nu răspundem nimic, zicem că există variante în 3 limbi. și ce dacă.

Dl. consilier Papai: - domnule președinte, când a apărut pe site nu am cum să verific, doar cu acces direct site, dar pe facebook clar traducerea a apărut după 7 zile, deci a apărut pe 30.

Dl. consilier Peti : - să facem mențiunea aceasta.

Dl. consilier Bakos: - cineva să reformuleze, eu până atunci supun la vot varianta inițială a d-nei secretar Buculei, mă rog prezentată de d-na secretar, a executivului.

Cine este împotrivă? - 9 voturi

Cine se abține? - 3 voturi (Benedek Th., Tatâr L., Bălaș R.)

Cine este pentru? - 3 voturi ( Miculi V., Makkai G, Moldovan C.)

Dl. consilier Bakos: - variata executivului - respinsă.

Ați reuști să faceți domnule Peti sau domnule Pâpai o reformulare a celor discutate.

Dl. consilier Peti : - eu propun să lăsăm răspunsul doamnei secretar cu completarea că în limba maghiară a apărut pe facebook pe 30 septembrie, ulterior adoptării hotărârii respective. Și nu facem nici o mențiune, pentru că pe site nu apare și noi nu avem cum să verificăm dacă a apărut sau nu a apărut.

Dl. consilier Bakos: haideți să completez cu sintagma: „consiliul local nu deține date, nu are mijloacele de a verifica ora postării în limba maghiară a anunțului”.

Dl. consilier Miculi: - asta e cel mai bine, nici dată, nu avem cum verifica noi

Dl. consilier Modovan: - domnule președinte, eu am o întrebare pentru colegii IT, cei care se ocupă de site-ul Municipiului, dacă inițial este o postare pe site, în limba română, această aplicație are trei setări, fiecare persoană accesează această aplicație are posibilitatea ca respectivul cuvânt să fie tradus pe limbi, română, maghiară și engleză. Deci momentul în care a fost postat în limba română cei care accesează site-ul Municipiului instant ei au sau nu au posibilitatea ca respectivul fragment, sau mă rog ce s-a postat acolo să fie tradus în trei limbi. Există sau nu există această posibilitate. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - cum a spus și domnul Boros anterior, faptul că există posibilitatea oricăruia să folosească în Google translate sau orice alte mijloace de traducere, nu este o chestie identică cu redactarea unui material formulat corect gramatical și conținut identic sau aproape identic cu varianta română. Faptul că traducerea materialului conform legislației în vigoare s-a făcut sau nu acest lucru este important și nu avem date, de aceea am făcut amendamente. Faptul că cineva care nu vorbește limba română sau vorbește chineza și este interesat poate să facă, dar acela nu e materialul primăriei.

Dl. consilier Papai: - dacă îmi permiteți să răspund la domnul Moldovan. Site-ul primăriei cum funcționează, anunțurile în limba engleză și maghiară sunt făcute manual, deci nu este o traducere din google translate și în momentul în care nu există traducere apare frumos, acest material încă nu a fost tradus, nu este o chestie automată.

Dl. consilier Modovan: - am înțeles, asta vroiam să întreb, nu este o chestie automată în momentul în care se postează un fragment sau mă rog o propoziție să fie tradusă automat în cele trei limbi. Deci nu există, mulțumesc.

Dl. consilier Papai: - deci, nu așa funcționează site-ul primăriei.

Dl. consilier Csiki: - domnule Moldovan, dacă îmi permiteți, cu tot respectul, noi am avut traducător întotdeauna, de exemplu au tradus Tragamurâk era foarte elegant și foarte respectuos pentru cetățenii orașului Târgu Mureș, să apară Tragamurâk deci îmi cer mii de scuze cu tot respectul, doar că ar trebui și pentru cetățenii de etnie maghiară și nu numai un pic, un pic de respect, măcar Tragamurâk să nu apară . Vă mulțumesc

Dl. consilier Modovan: - sunt de acord cu dvs. domnule consilier Csiki, eu am avut o nelămurire vis-a-vis de modul în care se postează pe site-ul Municipiului, în considerentul în care și executivul specifică că respectivul site este tradus în trei limbi, dar sigur domnul Pâpai m-a lămurit, e clar, deci nu există instant traducere pentru acel fragment sau ceea ce s-a postat pe site-ul Municipiului.

Dl. consilier Csiki: - domnule Moldovan, îmi cer scuze, nu vreau să trag de timp dar nu este partea dvs. deci executivul dacă dorea putea să rezolve elegant, frumos și pentru cetățenii de etnie maghiară, să traducă un text minor, cu cuvinte bune, nu greșite, vă mulțumesc.

Dl. consilier Modovan: - corect, de acord cu dvs., doar că executivul spune că acel site are trei posibilități de selecție a trei limbi și aici am avut o nelămurire care m-a lămurit domnul Pâpai. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - atunci vă supun la vot în primă fază amendamentul sau textul propus de domnul Peti Andras.

Cine este împotrivă? - 1 vot (Makkai G.)

Cine se abține? - 2 voturi ( Moldovan C., Miculi V.)

Înseamnă că restul sunt voturi pentru.

Dl. consilier Bakos: am și eu un amendament, acea sintagmă, cu textul, la pct. 2, în care se vorbește despre... să continue în următorul mod. Zice așa: „Cu referire la site-ul Municipiului Târgu Mureș, există butonul de selectare a limbii în care se dorește a se continua vizualizarea acesteia, respectiv limba română, maghiară și engleză”. Continuăm cu următoarea sintagmă: „ Consiliul local nu poate infirma sau confirma data la care varianta în limba maghiară a ajuns pe site, nefiind furnizate date în acest sens”.

Dl. consilier Peti : - Perfect

Dl. consilier Papai: - Ok, dar atunci la prima propoziție cu facebook-ul notăm că varianta în limba maghiară a apărut în 30.

Dl. consilier Bakos: - da, categoric. Dar amendamentul d-lui Peti nu la asta se referea?

Dl. consilier Peti: - ba da, aceasta am propus și s-a și votat.

D-na p. secretar Buculei: - prima parte va suna așa: atât în limba română cât și în data de 30 septembrie în limba maghiară.

Dl. consilier Bakos: - după adoptarea hotărârii.

D-na p. secretar Buculei: - după adoptarea hotărârii.

Dl. consilier Bakos: - așa a zis dl. Peti, dar eu nu vreau să mai îndulcesc cafeaua amară, pentru că puteam să zicem și acea sintagmă : „ din câte ne amintim noi,nu era” dar nu mă bag, rămâne așa, bun.

A doza propoziție, Consiliul local nu poate infirma sau afirma data la care varianta în limba maghiară a ajuns pe site, nefiind puse la dispoziția acestuia mijloacele necesare. Sau ceva de genul acesta am spus.

Cine este împotriva acestei formulări, de amendament formulat de către mine, partea a doua? - 1 vot ( Makkai G.)

Cine se abține? - 2 voturi (Moldovan C, Miculi V.)

Această formulare a fost adoptată urmând să votăm întreaga întrebare încă o dată ? Întregul răspuns? Vă rog să vă exprimați atunci această variantă la întrebarea 9

Cine este împotrivă? -

Eu zic că cei care ați votat, nu știu domnule Makkai sunteți prezent? Doriți să votați împotrivă sau sunteți pentru variantă?

Dl. consilier Makkai: - sunt prezent și vă urmăresc cu mare, mare atenție, azi voturile nu contează.

Dl. consilier Bakos: - nu contează votul ? Bine.

Cine se abține? - 2 voturi (Miculi V., Makkai G.)

Dl. consilier Makkai: - și eu mă abțin atunci dacă domnul Miculi se abține.

Dl. consilier Csiki: - pe linie de partid.

Dl. consilier Miculi: - nu e adevărat, domnule Csiki!

Dl. consilier Bakos: - suntem în procedură de vot, vă rog să vă abțineți de la aprecieri neconforme.

Restul celor prezenți, dat fiind faptul că nu s-au exprimat alte opinii, sunt voturi pentru.

Dl. consilier Papai: - suntem 16 persoane, nu 15.

Dl. consilier Bakos: - a apărut cineva pe parcurs?

Dl. consilier Papai: - eu tot așa număr, da 16.

Dl. consilier Bakos: - da, bine, atunci asta este, bun. Mergem mai departe.

D-na p. secretar Buculei: - eu 15 număr.

Dl. consilier Papai: - scuze, e...

 • 10. Recunoașteți că informarea cetățenilor cu privire la deschiderea piscinei Ing.Mircea Birău s-a realizat și prin publicarea anunțului atât în cotidianul de limba română Cuvântul Liber cât și cel în limba maghiară Nepujsag?

Răspunsul propus este: Da, informarea cetățenilor cu privire la deschiderea piscinei Ing.Mircea Birău s-a realizat prin publicarea anunțului în cele două cotidiene.

Ar fi fost bine să avem data dar cred că în ziua ședinței a fost nu?

Dl. consilier Makkai: - dacă îmi permiteți, vă rog, ambele cotidiene au apărut în data de 26, dis-de-dimineață , iar dvs. ați depus proiectul de hotărâre la prânz, la ora 13.

Dl. consilier Bakos: - vreți să faceți un amendament la răspuns?

Dl. consilier Makkai: - nu.

Dl. consilier Csiki: - domnule președinte, dacă a intervenit domnul Makkai, permiteți-mi să îi mulțumesc executivului, primarului și viceprimarilor pentru modul în care au realizat la Mircea Birău antrenamentele sportivilor care au adus atâtea medalii orașului Târgu Mureș și au fost la nenumărate competiții, să le mulțumesc pentru efortul depus, prin care au lăsat pe acei sportivi să intre și să facă antrenamentele și ba mai mult dărâmarea balonului care este o lovitură sub centura sportului mureșan. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - haideți să revenim la punctele de pe ordinea de zi. Domnule Pâpai, vă rog.

Dl. consilier Papai: - am verificat acuma în data de 26 a apărut în Nepujsâg, este prima știre.

Dl. consilier Bakos: - da, mulțumim. Cum nu au fost propuneri de amendamente, cine este împotriva propunerii inițiate de către executiv? -

Dacă se abține cineva? -

Înseamnă că varianta propusă de executiv a fost adoptată la întrebarea cu nr. 10.

 • 11. Dacă se consideră că faptele pretins săvârșite au condus la sancționarea reclamantului cu demiterea din funcție, cum se explică că aceleași obligații neexecutate nu au fost imputate și sancționate cu aplicarea inclusiv a sancțiunii de demitere pentru încălcări repetate și grave a Constituției României și a legilor țării, atât în privința persoanei celuilalt viceprimar cât și a consilierilor locali, adică împotriva funcționarilor obligați sa prezinte rapoartele anuale și a celor implicate în adoptarea și aplicarea Hotărârii nr.231/2019?

Răspunsul este : Potrivit OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 233 este scris acolo care sunt sancțiunile, respectiv art. 239 este inserat, nu o să citesc, este o pagină și ceva

Dl. consilier Peti: - domnule președinte propun eliminarea integrală a acestui răspuns și să reformulăm răspunsul : Nu a fost o sancțiune disciplinară, ci s-au aplicat prevederile art. 152 alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Deci, se face o confuzie uriașă de speculație a domnului avocat a reclamantului că ar fi fost sancțiune disciplinară. Nu are nici o treabă cu sancțiunea disciplinară.

Dl. consilier Bakos: - vă mulțumesc, domnul Pâpai

Dl. consilier Papai: - domnule Peti puteți să ne citiți acel articol la care ați făcut referire?

Dl. consilier Peti: - desigur, eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

Dl. consilier Papai: - mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Cine se abține la varianta inițială? - 1 vot (Benedek Th.)

Cine este pentru? - 3 voturi (Miculi V., Makkai G., Moldovan C.)

Urmează amendamentul propus de colegul nostru domnul Peti .

Cine este împotrivă? - 1 vot (Makkai G.)

Dl. consilier Makkai: - normal este o denaturare a întregului proces, deci sunt împotrivă.

Cine se abține? - 2 voturi (Miculi V., Moldovan C.)

Da, vă mulțumesc. Atunci amendamentul domnului Peti a fost votat și acesta a fost răspunsul la întrebarea nr. 11.

 • 12. Din punct de vedere disciplinar sau din orice altă natură, în perioada în care a exercitat mandatele de consilier local și cea de viceprimar, reclamantului i s-a aplicat vreo sancțiune disciplinară sau de altă natură, în legătură cu funcțiile administrative menționate?

Răspuns propus este următorul: din verificările efectuate la nivelul instituției Municipiului Târgu Mureș, nu există nici o sancțiune disciplinară sau de altă natură aplicată domnului Makkai Grigore nici în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor în calitate de consilier local și nici cea de viceprimar.

Dacă sunt înscrieri la cuvânt? Nu, mulțumesc.

Supun la vot varianta propusă de executiv.

Cine este împotrivă?-

Cine se abține? -

Înseamnă că cu majoritatea de voturi varianta de răspuns a fost adoptată.

 • 13. Reclamantul a produs prejudicii constante prin înscrisuri și care au determinat luarea de măsuri reparatorii prin întocmirea, comunicarea și executarea de acte administrative sancționatorii sau judiciare cu valoare de titluri executorii?

Răspunsul propus: Nu avem cunoștință despre aceste aspecte.

Dl. consilier Bakos: - Domnule Pâpai văd că v-ați înscris la cuvânt.

Dl. consilier Papai: - eu aș avea câteva întrebări pentru doamna secretar, dacă mă poate ajuta, să îmi spună doamna, dacă este adevărat că, reclamatul a fost în delegație oficială, finanțată din fonduri publice, ca reprezentant al Municipiului Târgu Mureș în Coreea de Sud și dacă este adevărat că și-a luat și nevasta în această excursie. Totodată dacă este adevărat că după reîntoarcerea din delegație reclamantul a returnat banii de delegație.

D-na p. secretar Buculei: - eu știu să vă spun doar potrivit hotărârii de consiliul local într-adevăr Domnul Makkai a fost nu știu și cu cine, ar trebui să verific la direcția economică, nu au trecut prin mine banii returnați, să zic așa.

Dl. consilier Papai: - dacă cumva se confirmă rog să atașați la răspuns o copie de pe chitanță sau după extrasul bancar care dovedește acest lucru?

D-na p. secretar Buculei: - da

Dl. consilier Papai: - și încă ceva, doresc să îmi confirmați că domnul Makkai a răspuns de partea socială, asta ca și delegare.

D-na p. secretar Buculei: - asta se va vedea prin dispoziția prin care îi sunt delegate atribuțiile compartimentului de asistență socială

Dl. consilier Papai: - nu de alta dar eu țin minte o ședința de consiliu în care au venit reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care s-au plâns că de luni de zile nu și-au primit sumele alocate prin buget și prin acest lucru au avut prejudicii, unii au ajuns chiar la limita desființării. După câte știm în municipiu Târgu Mureș cam 80% din prestațiile sociale sunt efectuate de organizații neguvernamentale, nu de DAS.

Dl. consilier Bakos: - bun, domnule Pâpai atunci la pct. 13ceea ce ați spus dvs. se completează ceva text suplimentar sau o solicitare de atașare a chitanței.

Dl. consilier Papai: - de a atașa chitanța și de a da explicații ce reprezintă suma respectivă.

Dl. consilier Bakos: - bun, ca să încep să fiu mai pragmatic, propuneți să continuăm răspunsul formulat de executiv cu sintagma, atașăm, anexăm ordinul de plată cu privire la returnarea fondurilor cu privire la deplasarea în Coreea de Sud.

Dl. consilier Papai: - reprezentând contravaloarea deplasării, clar, efectiv ce reprezintă.

Dl. consilier Bakos: - supun la vot sau poate să fie din start această completare, este în interesul domnului Makkai .

Dl. consilier Makkai: - vă rog să îmi permiteți, atunci în cazul de față solicit ca și ceilalți participanți care au fost în delegație să dovedească dacă au returnat fondurile.

Dl. consilier Bakos: - eu am fost cu dvs., eu pot să spun că nu, putem trece textual.

Dl. consilier Vajda: - nu are nici o legătură cu procesul, ceilalți participanți.

Dl. consilier Csiki: - dacă domnul Makkai este prezent putem să îl întrebăm dacă a fost cu soția dânsului în această excursie.

Dl. consilier Makkai: - am fost la invitația părții coreene și pe banii ei.

Dl. consilier Csiki: - ați fost cu dânsa nu ?

Dl. consilier Makkai: - și ați fost cu dânsa cu ea, nu?

Dl. consilier Makkai: - și ce dacă?

Dl. consilier Csiki: - aceasta era întrebarea domnului coleg Pâpai, nu și ce dacă, păi a fost o întrebare.

Dl. consilier Makkai: - a fost la invitația partenerilor coreeni și cu plata făcută de noi. Alții au fost tot din banii primăriei și nu au returnat sumele respective.

Dl. consilier Miculi: - deci încă odată, menționăm că doar plata transportului cu avionul a fost făcută de către primărie, cheltuielile de cazare, masă au fost suportate de către fiecare delegat în parte, deci și eu am fost în delegația respectivă, doar biletele de avion au fost suportate de către Primăria municipiului Târgu Mureș.

Dl. consilier Bakos: - eu trebuie să constat că discutăm de un subiect sensibil și poate interesant atât pentru opinia publică cât și cea de consilier, dar nu se referă la întrebare, reclamantul ... vicii constante, întrebarea se referă probabil la altceva, reclamantul a produs prejudicii constante prin înscrisuri sau așa ceva și care au determinat luarea de măsuri reparatorii ...

Dl. consilier Miculi: - corect

Dl. consilier Bakos: - faptul că în această delegație s-a deplasat, și mențin și public, nu știu dacă a provocat, mă rog, nu vreau să intru în detalii, prejudicii constante chiar dacă se referă la acea deplasare, nu știu dacă printr-o singură deplasare se pot produce prejudicii constante.

Dl. consilier Papai: - îmi permiteți?

Dl. consilier Bakos: - da, vă rog, domnule Pâpai.

Dl. consilier Papai: - am două chestii de adăugat, știți că noi suntem „fan” Man Hee Lee și noi am avut o întâlnire pentru că cei din Coreea de Sud ne-au solicitat o întâlnire celor de la POL dar să știți că nu ne-au cerut să venim cu nevestele, adică au vrut să discute cu noi, nu cu toată familia. Întrebarea mea legată de serviciile speciale, eu cred că răspunsul se poate încadra la daune permanente pentru că foarte multe ONG-uri au avut de suferit din cauza acțiunii sau neacțiunii a domnului viceprimar care trebuia să le asigure fondurile necesare funcționării.

Dl. consilier Bakos: - bun, să faceți o formulare atunci, un amendament.

Dl. consilier Makkai: - dacă îmi permiteți, doar o frază. De cazurile ONG-urilor la care se referă domnul consilier Pâpai s-au produs după ce eu nu am mai fost în funcție, după câte știu și cu Alpha Transilvania și cu celelalte, sunt ulterioare vărat, necazurile ONG-urilor au început prin aprilie - mai și dvs. ați fost demis în octombrie din câte țin eu minte și ei au fost în ședință în septembrie, în ședință publică, ținem minte câte organizații au fost prezente în sală.

Dl. consilier Makkai: - este interesant, poate eu nu am ținere de minte dar după câte știu au fost ulterioare demiterii mele.

Dl. consilier Papai: - sper că se poate verifica foarte ușor, dar să știți că eu am o memorie foarte bună

Dl. consilier Bakos: - cum să formulăm domnule Pâpai ? Formulați ceva sau .?

Dl. consilier Papai: - ar trebui verificată ședința care a fost, să formulăm concret, dar cred că septembrie.

Dl. consilier Bakos: - bun, dar răspunsul la interogatoriu trebuie să îl avem acuma.

Dl. consilier Miculi: - se referă la o singură ședință sau o singură deplasare? Câte deplasări au fost în străinătate ?

Dl. consilier Bakos: - întrebarea cred că se referă la altceva.

Dl. consilier Miculi: - păi sigur că da,.

Dl. consilier Bakos: - dacă a avut anumite atitudini prin care în mod.

Dl. consilier Miculi: - corect la asta se referă, nu se referă la o simplă deplasare.

Dl. consilier Bakos: - atunci răspunsul este : nu avem cunoștință

Dl. consilier Miculi: - corect, asta este

Dl. consilier Bakos: - dar dacă domnul Pâpai dorește, acele aspecte, deci nu era o deplasare , nu știu...dacă, domnule Pâpai, doriți o să le supun la vot, dar vă rog, să formulați atunci repede o propoziție cu privire la serviciile sociale, dar din câte cunoaștem, ceva cu serviciile sociale, ce credeți dvs. de cuviință, să vedem, să ne exprimăm prin vot cu privire la această propunere.

Dl. consilier Papai: - deci doamna Secretar, îmi confirmați că domnul Makkai răspundea de .

D-na p. Secretar Buculei: - nu știu să vă spun exact data dar domnul Makkai avea în subordine Direcția de asistență socială.

Dl. consilier Papai: - deci, pe perioada în care domnul viceprimar răspundea de serviciile sociale s-a ajuns la situația inacceptabilă ca aceste organizații neguvernamentale să-și primească fondurile alocate și votate prin bugetul Municipiului Târgu Mureș, totul e legat de prejudicii în funcționare și în prestarea serviciilor sociale la care s-au angajat.

Dl. consilier Bakos: - vă supun la vot atunci varianta inițială, fără amendamentul domnului Pâpai.

Cine este împotrivă?-

Cine se abține? - 1 vot ( Benedek Th.)

Cine este pentru? - 3 voturi (Miculi V., Makkai G., Moldovan C.)

Dl. consilier Bakos: - deci, 3 voturi pentru, 1 abținere și restul împotrivă.

Urmează atunci amendamentul propus de domnul Pâpai, cu privire la serviciile sociale, care constau în perioada în care domnul viceprimar a avut atribuții cu privire la acest lucru s-a constatat acest .

Dl. consilier Peti: - domnule Bakos, îmi cer scuze, dar domnul Pâpai a avut două amendamente și aș dori totuși să supuneți la vot pentru că a fost o reparare de prejudiciu dintr-o deplasare și a propus acest lucru și haideți să votăm și cu privire la acest lucru.

Dl. consilier Bakos: - mă rog și acest lucru.atunci sintagma, deci, a existat o deplasare la care domnul Makkai a returnat suma, ceva de genul acesta, da?

Dl. consilier Papai: - deci dacă a participat la delegația oficială finanțată din fonduri publice în care și-a luat și nevasta și dovada returnării.

Dl. consilier Makkai: - da și împreună cu domnul președintele de ședință și dânsul a participat la această .

Dl. consilier Bakos: - da, a participat și domnul Miculi.

Dl. consilier Papai: - da și domnul Miculi, dar nu cred că despre asta este vorba în momentul de față.

Dl. consilier Makkai: - da de ce nu ?

Dl. consilier Peti: - întrebarea se referă strict la domnul reclamant, nu la ceilalți participanți.

Dl. consilier Miculi: - nu se referă la o delegație anume, se referă, în general.

Dl. consilier Bakos: - eu sunt de acord să vorbesc împotriva mea, fiind singurul care a returnat dintre cei prezenți.

Dl. consilier Vajda: - dar nu este vorba despre ceilalți.

Dl. consilier Csiki: - sunteți singurul care ne-ați dat în instanță .

Dl. consilier Papai: - domnule Bakos ați fost cu nevasta?

Dl. consilier Bakos: - nu

Dl. consilier Papai: - domnule Miculi ați fost cu nevasta?

Dl. consilier Miculi: - nu am fost domnule Pâpai.

Dl. consilier Csiki: - dar domnul Makkai a fost cu nevasta?

Dl. consilier Miculi: - a fost, dar biletul și cheltuielile au fost plătite de dânsul.

Dl. consilier Csiki: - da, dar a fost cu nevasta, să se menționeze și acest lucru.

Dl. consilier Makkai: - este singurul grup din Consiliu local care și-a demis propriul viceprimar, să nu uităm nici treaba asta.

Dl. consilier Csiki: - vă felicit domnule viceprimar pentru ..., mai înainte v-am mulțumit pentru efortul depus la Mircea Birău, pentru sportivii târgumureșeni.

Dl. consilier Bakos: - haideți să votăm amendamentele.

Dl. consilier Vajda: - ambele, împreună.

Dl. consilier Bakos: - cu soția și cu returnarea sumei.

Dl. consilier Vajda: - da, da, pentru că nu avem timp.

Dl. consilier Makkai: - pentru înlocuirea dvs., cei care nu ați fost viceprimari și sunt doi viceprimari printre dvs., știți că plata, plățile, repartizate de direcțiile de specialitate, se face de către Direcția economică, deci nu direcția de specialitate este cea care plătește sumele alocate, direcția de ajutor social stabilește și repartizează, dar plata până la urmă, se face de către Direcția economică.

Dl. consilier Papai: - domnule Makkai, eu am specificat acțiune sau neacțiune, puteați pune presiune să se plătească, nu să ajungă acele organizații în Plenul consiliului.

Dl. consilier Bakos: - haideți să discutăm cele două amendamente, primul amendament fiind acela cu serviciile sociale.

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Miculi V., Makkai G., Moldovan C.)

Cine se abține? -

Deci sunt 3 voturi împotriva acestui amendament , nici o abținere, atunci considerăm că restul celor prezenți au votat pentru acest amendament.

Urmează amendamentul cu privire la soție și că a returnat banii.

Cine este împotriva acestui amendament? - 3 voturi (Miculi V., Makkai G., Moldovan C.)

Dl. consilier Moldovan: - faptul că dânsul, domnul viceprimar Makkai a participat la această delegație împreună cu soția lui, nu este relevant în contextul, în care, nu au existat cheltuieli din partea Municipiului pentru soția , de ce nu ați precizat foarte clar că aceste cheltuieli au fost efectuate din propriul buget, din bugetul personal.

Dl. consilier Csiki: - am înțeles, la vot.

Dl. consilier Bakos: - haideți să nu comentăm, știm situația de fapt, a apărut și în presă, a declarat și domnul Makkai, știm cine a fost.

Dl. consilier Moldovan: - da, corect, eu sunt împotrivă.

Dl. consilier Bakos: - Cine se abține? - 1 vot (Bakos L.)

Eu mă abțin fiind persoană implicată, restul înseamnă că sunt voturi pentru

Deci cu o abținere și 3 voturi împotrivă, varianta propusă de domnul Pâpai a fost adoptată, deci și al doilea amendament .

Vă propun atunci să votăm răspunsul în amblu, cu cele două amendamente ale domnului Pâpai.

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Miculi V., Makkai G., Moldovan C.)

Cine se abține? -

Restul sunt pentru, vă mulțumesc.

Întrebarea numărul 14 și cred că este ultima, o secundă să mă uit, întrebarea nr. 14 sună în următorul mod:

 • 14. Să specificați ce prevederi din legea fundamentală a țării sau din alte acte normative au fost încălcate în mod repetat și grav de către reclamant?

Răspunsul propus de executiv sună în următorul mod: Nu avem cunoștință despre încălcarea vreunui act normativ de către reclamant în exercitarea atribuțiilor atât în calitatea sa de consilier local cât și în calitatea sa de viceprimar.

O secundă să văd dacă cineva s-a înscris la cuvânt, domnul Peti ?

Dl. consilier Peti: - eu domnule Bakos, propun eliminarea acesteia, strict să formulăm: „a se vedea răspunsurile la întrebările precedente”, atât.

Dl. consilier Bakos: - da, alte opinii?

Bun, atunci vă supun varianta propusă de executiv.

Cine se abține? - 1 vot (Benedek Th.)

Cine este pentru? - 3 voturi (Miculi V., Makkai G., Moldovan C.)

Deci 1 abținere, 3 voturi pentru, restul sunt împotrivă.

Urmează atunci amendamentul domnului Peti, care sună cam așa ceva, vezi răspunsurile date la întrebările precedente.

Dl. consilier Makkai: - amendamentul domnului Peti? Normal că sunt împotrivă! Întrebarea a fost clară și la aceasta cer răspuns.

Cine este împotrivă? - 1 vot (Makkai G.)

Cine se abține? - 2 voturi (Miculi V., Moldovan C.)

Bun, deci două abțineri, un vot împotrivă și restul celor prezenți au votat pentru această variantă de răspuns.

Cu acestea, fiind epuizate toate întrebările, urmează să votăm atunci în ansamblu ei, răspunsul dat, deci să avem un ultim vot, vă rog să vă exprimași cu privire la întregul document, numit interogatoriu și răspunsurile conținute în acesta.

Cine este împotrivă? -

Cine se abține?-

Hotărârea teoretic a fost adoptată în unanimitate de voturi dar pentru procesul verbal fiind ultimul vot și singurul pe ordinea de zi, aș vrea să citesc nominal cine cum votează.

Cine este pentru ? - 15 voturi (Bakos L. , Peti A., Csiki Z., Pâpai L., Vajda G., Benedek Th., Boros G., Moldovan C. “ținând cont de amendamentele care au trecut pentru fiecare punct, mulțumesc”, Miculi V., Biro C., Kovacs L., Bălaș R., Pui S., Tatâr L., Makkai G.)

Vă mulțumec! S-a consemnat, eu vă mulțumesc mult pentru participare, cu acestea hotărârea a fost adoptată, să ne vedem la o ședință reală cât de curând, o zi bună tuturor.

Dl. consilier Miculi: - vă mulțumim, la fel.

Dl. consilier Csiki: - mulțumim.

Dl. consilier Bakos Levente: - președinte de ședință

D-na Buculei Dianora Monica - p. Secretar General al Munic. Târgu Mureș