PROCES - VERBAL

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 20 februarie 2020

Din totalul de 22 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la ședință 17 de consilieri locali. Absentează domnii consilieri Biro Csaba, Bratanovici Cristian, Bogoșel Constantin, Peti Andrei și Tatar Lehel.

D-na consilier Benedek: - bună ziua, stimați consilieri, declar deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Târgu Mureș din data de 20 februarie 2020 convocată în conformitate cu Dispoziția Primarului nr. 536 din 14 februarie 2020.

Așa cum ați văzut, avem un singur punct pe ordinea de zi și anume Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului UAT Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020.

La această ședință sunt prezenți 17 consilieri locali, ședința fiind statutară.

Așa cum am obișnuit și cu ocazia celorlalte ședințe de consiliu și așa cum prevede regulamentul, înainte de a trece la votarea ordinii de zi, am să vă prezint solicitările de cuvânt din partea cetățenilor, urmând să ne exprimăm prin vot dacă permitem aceste luări de cuvânt cu durată de 3 minute fiecare. Astăzi este mai simplu fiind un singur punct pe ordinea de zi pot lua cuvântul doar la cel punct la deschiderea ședinței, urmând ca după aprobarea ordinii de zi dacă o de zi este aprobată să-i invităm pe cei care s-au înscris la cuvânt și apoi să trecem la dezbatere.

Au solicitat să ia cuvântul dl. dr. Lupșa Alexandru, președinte al Fundației Transilvană Alpha. De asemenea, dl. Szepessy Laszlo și dl. lonuț Mătia pe același subiect care va fi prezentat în limba maghiară respectiv română, în această ordine, și dl. fost consilier local - dl Hermann Mark. Acestea fiind spuse, vă rog să vă exprimați prin vot dacă acordăm dreptul la aceste luări de cuvânt. Referitor la solicitarea d-lui dr. Lupșa Alexandru 3 minute la începerea dezbaterii

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

S-a aprobat.

Dl. Szepessy Laszlo și dl. lonuț Mătia, de asemenea, câte 3 minute.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

S-a aprobat.

Dl. Hermann Mark

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă?

Cine se abține? - 4 abțineri (Moldovan C., Miculi V., Todoran R., Matei D.)

S-a aprobat.

Supun la vot ordinea de zi, urmând ca dacă acesta este aprobată, să dăm cuvântul celor care s-au înscris, respectiv consilierilor care doresc să ia cuvântul. Dacă la ordinea de zi nu sunt propuneri de modificare, vă rog frumos la vot.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Ordinea de zi s-a aprobat cu 17 voturi pentru.

Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare pe care l-ați primit prin corespondență electronică.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Cine se abține? - 1 abținere (Papai L.)

Invit pe cei care s-au înscris să ia cuvântul

Dl. dr. Lupșa Alexandru: - sunt Alexandru Lupșa, neurochirurg în Spitalul Clinic Județean și sunt președintele și fondatorul fundației transilvană Alpha înregistrată în 1892 la Târgu Mureș. E o societate cu scopuri caritabile și filantropice și un binecunoscut antreprenor social în piața serviciilor sociale în special, cu proiecte variate umanitare multiple în activitate. Mi-aș permite să vă rețin atenția, doamnelor și consilieri legat de două probleme. Una se referă la această zi pe care d-na președinte a menționat-o ca una extrem de importantă la votul bugetului și la propunerile bine justificate ale noastre ale prestatorilor de servicii sociale pe care le-am trimis către analiză, așa cum facem în fiecare an. Importanța votării în cuantum a bugetului solicitat care acoperă sau tinde să acopere activitățile pe care le prestăm și în zona bugetului și a importanței unei execuții bugetare adecvate corecte ritmice și la timp, care permit menținerea acestor activități. Iar dacă rămâne și sper să rămâne timp, câteva minte în ceea ce privește relația prestatorilor sociali și dorința de îmbunătățire a relației între DAS și organism juridic independent, în dublă coordonare în subordinea consiliului local și a executivului primăriei.

Este o zi formidabil de așteptată de toată lumea. Absolut toate proiectele care se realizează în municipiul nostru, proiecte de rutină în desfășurarea activităților curente în municipiu, dar și cele de dezvoltare se bazează pe această strategie. Anul trecut a fost un an trist și de eșec pentru noi, vorbesc în numele Fundației Alpha dar și al prestatorilor sociali, pentru că modul în care s-a interpretat, nu știu exact ce s-a întâmplat, avem tot felul de idei, dar votul care s-a acordat în aprilie și puțin tardiv la buget, a scăzut bugetul propuse pentru activități, la jumătate. Acest buget diminuat în luna aprilie și apoi rectificat minor în luna august, a creat niște prejudicii extraordinar de mari în ritmicitatea, dar mai ales în decontarea și susținerea posibilă a activităților, pentru că în relația noastră cu autoritatea de control și îndrumare care este Direcția de Asistență Socială, nici o instituție care are un contract în orice formă nu poate să genereze un decont mai mare decât limitele care sunt permisibile în buget. Faptul că bugetul era un buget foarte mic iar activitatea centrului nostru lunar necesita o sumă mare e bani, a dus la o contradicție între nevoia de activități real organizate, nevoia financiară mă refer, pentru că nu era din punct de vedere al îndrumării metodologice se vrea o activitate bine pusă la punct. Aceasta a generat o serie de discuții și a ajuns să fie un subiect extrem de jenant în întreaga colaborare pentru că 450 mii votați expirau de fapt la un volum real de activitate de 67 de mii, aproape 70 de mii, gândiți-vă în 6 luni. Această sumă a fost repartizată pe un an întreg, cu niște plăți, după care s-a rectificat minor și de la o sumă acceptată de 804 mii, anul acesta este 801 mii, s-a ajuns la o execuție bugetară de 350 în mod real. Și acum în zilele acestea cu plata unei datorii la 400, adică la un volum de bani de 5% dintr-un necesar care nu e mai mult decât 90% din cheltuiala curentă și aproximativ 70% din cheltuiala reală a unui proiect. Nu vreau să intru în detalii mai multe, dar nu știu dacă o firmă prolifică în Târgu Mureș, sau una mai mică, așa cum noi suntem o fundație, un nonprofit, suntem un antreprenoriat social care generăm niște beneficii dar scopul nostru este să trimitem acele beneficii spre proiectele sociale nefinanțate. Noi avem pe anul trecut o descărcare de 50%. Organizația este în faliment în mod real, datorită unui deficit de cont de 500 mii lei, iar votul acesta de astăzi care este un vot într-adevăr din nou nejustificat și iată că aduce la cifra aceeași ca și în anul 2018, acceptând că această cheltuială este reală, nu este pentru noi nici o garanție că se va și desfășura. Îmi permit să vă ridic această idee. Ca să subliniez din nou, dacă nu veți vota suma, nu veți crea cadrul legal ca noi să decontăm. Dacă veți vota suma, nu avem nici o garanței că sumele respective nor fi și decontate. Pentru că relația mai departe dezvoltată cu Direcția de Asistență Socială a introdus o serie de criterii extra-contractuale în evaluarea activității noastre care a generat o altă situație jenantă și nonconformă cu buna colaborare și bunul parteneriat. În timp ce noi suntem o instituție de tip spital, de tip școală, instituție care are o structură organizatorică și e personal instruit, antrenat, bine fundamentată, cu planuri de evacuare, cu tot felul de criterii care sunt standardizate și țin de criteriile de standard de licențiere a activității, ni s-au cerut deconturi pe activitate concretă și pe copii prezenți. Copiii cu dizabilități se îmbolnăvesc extrem de frecvent. Ei sunt într-un număr anume care trebuie să vină la instituție dar ca și un copil care se duce la școală are o gripă și atunci învățătoarei i se taie salariul pe ziua în care clasa este la jumătate, sau portarului, sau administratorului. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce dorim să facem și trebuie să privim cu multă bunăvoință instituțiile care vor să se ocupe de zone de clientelă limitată, dar cu probleme extrem de grave. Copiii cu dizabilități din Centrul Perseverența sunt într-un număr tot în descreștere, în anul 2005 când am pornit erau 36 de copii, acum mai avem în jur de 20 din care cam 14 15 ar veni sistematic. Problema acestor oameni este de o gravitate extremă. Copiii nu au decât posibilități mici să se integreze școlar, iar părinții devin sclavii acestei situații, nu vreau să introduc aici. Cred că am avea de ameliorat și relația cu DAS-ul și aici aș vrea să vin la dvs. consiliul cu rugămintea să analizați dacă ar fi oportun ca D.A.S. să aibă un buget propriu care să nu conțină numai propriile cheltuieli ale dânșilor, ci și acele cheltuieli care lunar ar trebui să fie alimentate în baza contractelor semnate și desfășurate. Direcția de Asistență Socială nu și-a putut exercita rolul de a finanța activități pe care le-a contractat. Nu are nici un contract exercitat în timp. Toate contractele sunt depășite, luni de zile de la plată. Unele două luni, altele 6 luni, și asta a creat o dificultate extrem de mare unei instituții care juridic este independentă, pentru că mereu trebuia să aibă conturile alimentate din primărie. Eu știu că fondurile sunt puține, am vrea și punem umărul la crearea unor fonduri suplimentare, prin toate activitățile, dar nu putem să acoperim din sponsorizări rutina muncii noastre. Vă mulțumesc și vă rog să reflectați cât de important este pentru că la acest moment transmit și rugămintea tuturor prestatorilor sociali din municipiu, vorbesc despre 27 e organizații licențiate cu 41 de activități, multe din ele contractate ci Direcția, care sunt cu cuțitul la os la limita subzistenței financiare. Vă mulțumesc mult pentru atenție și am încredere în deciziile mature care se iau în consiliu.

D-na consilier Benedek: - dați-mi voie să profit de această ocazie ca să vă mulțumesc și să vă felicit pentru activitatea pe care o depuneți de atâția ani și pe care o cunoaștem cu toții foarte bine și cunoaștem și dificultățile cu care vă confruntație și este p mare realizare faptul că ați reușit de-a lungul atâtor ani să păstrați continuitatea acestui demers, acestei activități, care se adresează uni categorii extrem de defavorizate și în ceea ce mă privește eu pot doar să-mi exprim speranța că atât Consiliul local cât și executivul vor găsi căile de dialog și de colaborare necesare pentru depășirea acestui moment dificil pentru că toate problemele pe care dvs le aveți nu se pot depăși decât printr-o colaborare eficientă între Consiliul local și executiv.

Dl. Szepessy Laszlo: - prin traducător: stimați consilieri, stimate d-na președinte, stimate domnule primar care lipsește, mă numesc Szepessy Laszlo, președintele Uniunii elevilor. Aș dori să atrag atenția supra unui lucru foarte important. Situația în care se află orașul este o situație care trebuie depășită (bruiat microfonul).

Dl. lonut Mătea: - mă numesc Augustin loan Mătea și sunt astăzi aici în calitate de președinte al Consiliului județean al elevilor Mureș, structura care reprezintă interesele ești nevoile elevilor. În acest sens consider că bursele sunt o mare nevoie a elevilor din două motive principale. Primul dintre acestea este că sunt mulți elevi din acest județ care au nevoie de acești bani pentru ași permite să vină la școală cum trebuie, au nevoie de bani pentru rechizite, transport, pentru multe alte motive și apoi nu trebuie să neglijăm faptul că bursele sunt un mod foarte semnificativ prin care elevii simt că toată munca lor este recompensată, adică da, notele bune șu recunoașterea din partea părinților, profesorilor, diriginților este cu adevărat ceva ce nu putem neglija și nici faptul că aceștia acumulează cunoștințe importante, dar în același timp este nevoie de bani pentru orice, și în momentul în care elevul vede că a adus o părticică din banii din casă, el, prin efortul lui prin faptul că a învățat cum trebuie, sunt convins că se simte mult mai bine și puțin mai important. În acest sens, vă rog să luați în considerare nevoile elevilor în cele ce urmează, mai ales aceasta legată de burse și de nevoile elevilor la bani.

Dl. Hermann Mark: - prin traducător: „buna ziua, pot să vorbesc în ambele limbi? Stimate d-nă președinte, stimate domnule primar lipsă, stimați consilieri foști colegi. Sunt aici doar ca un simplu cetățean, un antreprenor, un om, si ironia sorții este că în 2020 31 ianuarie, am contribuit și am plătit taxe pentru tot anul 2020 grosso modo 1000 de lei, pentru că în acea zi unii colegi ai acestei administrații a orașului au criticat oamenii care au plătit impozitele pe tot anul. Am citi bugetul defalcat, ceea ce am găsit pe site-ul primăriei și aș dori să zic că nu există nimic nou sub soare, acest buget este un buget discrepant, un buget total nerealist, care reflectă asupra unor cercuri de interese și nu ține la vedere nevoile unor personaje, nevoile unor cetățeni. Probabil că nu există nici un control, nici o transparență legat de cheltuirea banului public. Eu astăzi am depus o hârtie, o poză, e masa fiecărui consilier, anul trecut ați depus pișcoturi de trei culori în mijlocul drumului Gh Doja. Cineva din administrația locală a gândit după ce a fost votat bugetul total, că cineva a avut interese ca aceste pavaje de trei culori pe str. Gh Doja să fie puse, iar calitatea acestui pavaj dar imaginea vorbește de la sine.

În 2017 ca și consilier local am depus un proiect de hotărâre, era vorba despre un premiu de 15 mii lei pentru d-na Szocs Bernadette, care era vicecampioană la tenis de masă, dar nici până azi orașul nu a plătit nici după 2 ani suma de 15 mii lei pentru d-na Szocs Bernadette, iar eu aștept de la consilierii local să nu continuați să aveți un comportament ca și executivul și să nu votați acest buget discrepant. Mulțumesc mult”.

Stimată d-nă președinte, stimate domnule viceprimar, stimate tovarășe primar absent, sunt aici în calitate de simplu cetățean, persoană fizică, antreprenor, chiar dacă am fost consilier local doi ani de zile și mă bucur să-mi revăd colegii cu această ocazie, cu toate că nu mă bucură deloc fondul acestei discuții de astăzi. Ironia sorții este că acum la 31 ianuarie mi-am plătit ca persoană fizică toate taxele și impozitele locale către visteria municipalității, o sumă de 1000 de lei pentru imobile, mijloace de transport, taxă de habitat, etc. Tot în mod ironic, în aceeași zi niște reprezentanți ai municipalității mă suduiau pe banii mei, pe rețele de socializare doar pentru că am îndrăznit să distribui un articol cu privire la suspiciunile legate de licitația noilor autobuze care urmează să fie achiziționate. Legat de acest buget, nu am multe de spus. Ca și în anii precedenți, este un buget conceput în mod discreționar și nerealistic, care reflectă mai degrabă interesele unor cercuri obscure decât nevoile, necesitățile, doleanțele reale ale comunității și ale orașului. Și nu în ultimul rând am precizat că lipsește în totalitate controlul din partea forului deliberativ al orașului nostru cu privire la modalitatea cheltuirii banului public, voi votați astăzi niște sume, sau nu le votați, or, în această speță, după ce ați votat sumele globale, unii oameni din birourile acestei instituții se gândesc după bunul lor plac cum să cheltuiască acei bani aprobați de voi și v-am și pus pe masă această poză, este o lucrare de o calitate execrabilă de altfel realizată în cursul anului trecut, în luna iulie pe str. Gh Doja unde au pus acele pavaje tricolore, roz, galben și gri în locul spațiului verde care delimita cele două sensuri. Uitați-vă bine la această poză cam așa considerăm foarte mulți cetățeni ai acestui oraș că se cheltuiesc banii folosindu-se de aceste lucrări ca și pretext doar ca să mai umple buzunarele cuiva cu aceste sume colosale, de altfel. Pe de altă parte, când eram alături de voi în acest consiliu, la data de 28 noiembrie am aprobat aici împreună H.C.L. nr. 333 cu privire la premierea sportivei Szocs Bernadette, medaliată cu aur la Campionatul european e tenis de masă din Luxembourg în anul 2017, noi atunci am decis ca în semn de apreciere pentru performanța realizată, comunitatea să-i mulțumească printr-un gest și printr-o sumă modică de 3.500 de euro, de 15.000 lei, toate eforturile și investițiile pe care le-a făcut. Vreau să spun că nici până în ziua de azi această sumă nu i-a fost plătită sportivei Szocs Bernadette, tatăl ei a venit să solicite în baza unei hotărâri de altfel considerate legate atât de către secretarul municipiului cât și prin controlul de legalitate al Instituției Prefectului, niște funcționari din această instituție și-au bătut joc în ultimul hal de acest om, spunându-i că nu există precedent pentru a i se plăti această sumă. Domnilor, nu există precedent pentru plata sumei de 15 mii de lei unei sportive care a creat performanță adevărată, dar a existat precedent ani la rând ca să se plătească zeci de milioane de lei la ASA, BC Mureș, City US, CSU etc. Eu v-aș ruga în calitate de fost coleg, ca în acest mandat cât a mai rămas din el până la urmă, să încercați să nu vă mai comportați ca o instituție marionetă a primarului și al unui aparat executiv care după aceea împarte banii după bunul lor plac și ca atare vă rog să nu votați acest proiect de buget în forma prezentată de primar. Vă mulțumesc.

D-na consilier Benedek: - cu aceasta am epuizat înscrierile la cuvânt din partea cetățenilor și trecem la dezbaterea punctului din ordinea de zi.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului UAT Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020.

Dl. consilier Moldovan: - mulțumesc, doamna președintă, nu aș vrea decât să-i adresez o întrebare d-lui Szepessy și totodată și un răspuns vizavi de expunerea dânsului, da, este nevoie de aceste sume și care că se regăsesc în bugetul care astăzi sper să fie votat. În altă ordine de idei, aș vrea să-l întreb dacă legat de expunerea domniei sale astăzi în plenul consiliului local, dacă dânsul nu este cumva și fratele d-lui Sebesi care a fost la UDMR și totodată partenerul d-lui Kibedi? Nu de alta, dar în concepția mea, cred că astăzi, dacă este așa și o să-l rog să-mi răspundă, astăzi domnia sa a făcut politica colegilor din UDMR și nicidecum nu a reprezentat problemele cetățenilor în acest consiliu local.

D-na consilier Benedek: - dl. Szepessy nu are posibilitatea, procedural vorbind, să vă răspundă la această întrebare, pentru că dânsul poate lua cuvântul doar la începutul ședinței. Eventual dacă dorește, poate să ia cuvântul la sfârșitul ședinței și cred că ar fi de evitat să intrăm în genul acesta de polemici, cu atât mai mult cu cât poate nici nu este relevant pentru subiectul de astăzi.

Dl. viceprimar Papuc: - bună ziua doamna președinte, domnilor consilieri, dragi cetățeni, eu mă bucur că astăzi am avut reprezentanți din partea Consiliului elevilor, atât din partea română cât și maghiară și cred și eu ca și d-na președintă că e prea puțin relevant sau chiar deloc important fratele cui este, ce este important e speța în sine. Dacă este o hotărâre de consiliu local prin care se stabilesc niște obligații pe care noi ca și municipiu și executiv le avem, nu avem decât să le ducem la îndeplinire exact așa cum sunt ele scrise și să prevedem sumele în buget. Ca acesta este rolul nostru ca executiv și consider ca și d-na director economic a făcut toate diligențele în măsura în care a avut disponibilități bănești, să onoreze toate plățile pentru toate categoriile sociale și pentru toate investițiile, reparațiile și ce mai face municipiul Târgu Mureș. Trebuie să pornim de la o premisă raportat și la cuantumul sumei pe care trebuie să o plătim, raportat la ce înseamnă bursă de excelență, bursă de merit, și de la ce se pornește ca filozofie de acordare a acestor burse. Noi am fost tributari, bursele de excelență se acordă persoanelor care au peste 9.50, că asta înseamnă excelență în ziua de astăzi, adică peste media 9.50. Așa am considerat și atunci. Sigur că putem extinde acest lucru și la o medie mai mică, dar dacă discutăm de excelență, atunci discutăm de excelență. Sau de burse de merit sau burse de altă natură. Poate facem și un regulament în care stabilim mai multe criterii și mai multe categorii de burse, dar atâta timp cât există o hotărâre de consiliu local valabilă, în vigoare, nu avem decât să prevedem sumele așa cum sunt ele stipulate acolo.

Raportat la bugetul orașului care urmează să fie dezbătut azi, avem nevoie de buget, avem nevoie de alocările financiare, acum în măsura în care ne vom înțelege și vom adopta un buget echilibrat azi sau altă dată, pentru că nu vreau să riscăm să se respingă un astfel de proiect de hotărâre, mai bine mai cumpănim, mai vedem, ajungem la o concluzie, prioritățile așa cum știți, cum s-a discutat și în comisie, sunt cheltuielile de funcționare, discutăm de salarii care trebuie să fie prevăzute până la sfârșitul anului, discutăm de transport, de salubritate, discutăm de tot ce înseamnă funcționare și facturi restante și după aceea discutăm de restul. Acesta ar trebui să fie și în mare parte așa este prevăzut în bugetul de la Direcția economică, sigur că este perfectibil că se poate face și mai bine, nu despre asta este vorba. Dar trebuie să avem în vedere toate aceste aspecte când luăm o hotărâre într-un fel sau altul. Nemaivorbind de necesarul care este, că văd că dl. Lobonț trage la școli, necesarul de burse, de proiecte sportive, sociale, culturale și de alte cofinanțări la proiecte europene deci trebuie să avem în vedere ca echilibrarea bugetului să fie de așa natură încât să se cuprindă toate acestea. Și să știți că colegii mei din comisia de buget au stat și ieri, împreună cu dna director economic, până târziu, să modifice și să facă un buget care să cuprindă toate aceste lucruri și să răspundă la toate exigențele. Dacă este satisfăcător sau nu, vom vedea la vot.

Dl. consilier Csiki: - prin traducător: „stimată d-na președinte, stimate domnule

viceprimar, stimați colegi, stimați vizitatori, am început un an nou referitor la buget, am participat la multe comisii și am încercat după multe ore de ședințe ca să putem să aprobăm un buget anual fiindcă nu dorim să ajungem în aceeași capcană ca bugetul de anul trecut, că după ce aprobăm bugetul după 2 luni deja să nu avem bani pentru salarii sau pentru facturi de utilități. Pentru acest motiv fracțiunea UDMR a analizat mult bugetul dat fiind faptul că cheltuielile erau mult mai mari decât veniturile, noi am dori să avem o stabilitate până la finalul anului, cum ar fi transportul public, salubritatea, iluminatul public și să asigură salariile pentru personalul executivului. Pornind de la aceeași idee, noi în comisii am rugat de multe ori să avem un material un buget sută la sută, să asigurăm salariile cât și facturile utilitățile până la sfârșitul anului. Sigur, în momentul de față nu avem acest lucru, noi propunem o amânare a acestui buget, noi dorim ca executivul să vină cu un material ca să putem asigura cheltuielile până la finalul anului”.

Stimată d-na președinte, stimate domnule viceprimar, stimați invitați, ținând cont că suntem iarăși într-o situație în care ar trebui să luăm decizie pe bugetul anual al municipalității, nu vrem să intrăm într-o capcană cum am pățit și anul trecut că am aprobat bugetul anual în aprilie și în luna mai, iunie nu existau bani pentru anumite compartimente, mai ales vorbesc aici de utilități și de salarii, trebuia să facem rectificări peste rectificări. În aceste comisii care au fost, trei comisii în care chiar am lucrat ore în șir și am rugat aparatul primăriei să ne aducă o variantă în care salariile utilitățile de funcționare să fie prevăzute până la sfârșitul anului. Acest lucru nu s-a întâmplat nici până ieri când am avut ultima ședință de buget; cu mici excepții, normal că au fost aduse sau făcute anumite corecții, dar nu în așa fel încât să putem avea un buget funcțional până la sfârșitul anului. De asta rog colegii, sau propun o amânare a bugetului până săptămâna viitoare și rog executivul să ne aducă un material în care aceste lucruri să fie prevăzute sută la sută până la sfârșitul anului. Și vă spun prioritățile: salarii, pentru utilități, pentru funcționare, unde apare transport local, transport gunoi etc. vă mulțumesc.

Dl. consilier Papai: - prin traducător: „bună ziua. Înainte să avem accent pe buget, cred că este o problemă tehnică”, (bruiat microfonul).

Aș dori să semnalez că microfonul are o defecțiune ciudată, pare-se că e etnică, deci intervenția d-lui Szepessy și a d-lui Hermann nu s-a auzit, intervenția d-lui Lupșa s-a auzit, deci se strică așa, ciudat. Este o problemă ori cu microfonul ori cu domnul care este la butoane.

Domnule Moldovan, indiferent cine e dl. Szepessy, problema este reală, oricum nu s-a auzit ce a spus dânsul măcar repetăm noi, elevii din Târgu Mureș nu și-au primit bursele de peste un an de zile, avem hotărâre de consiliu valabilă pentru chestia asta acum nu contează care sunt limitele. Este o hotărâre, este în vigoare trebuie să le plătim, că apoi regândim, punem alte limite, asta este altceva. Deci, vă rog frumos cu microfonul.

D-na consilier Benedek: - mărturisesc că eu am auzit, dar probabil că eu sunt foarte aproape aud mai bine trebuia să semnalați în timpul discuției. A! Pe net. Ok. Dacă semnalați în timpul discuției, ce ține de mine eu cu siguranță voi spunem să corecteze eroarea sau defecțiunea tehnică dacă am cunoștință de ea.

Dl. consilier Bălaș: - nici eu nu cred că este important cine zice că e rău, ci faptul că e rău. Elevii au tot dreptul să se plângă, pentru că acea persoană care se află de 20 de ani în fruntea orașului și ține pixul în mină cum se tot laudă, pixul acela nu-i tremură spre un ordin de plată să plătească bursele elevilor, nu e de vină tânărul sau tinerii care au venit aici să se plângă că nu se duce la îndeplinire o Hotărâre de consiliu local. Le spun tinerilor că mai sunt Hotărâri de consiliu local care nu s-au dus la îndeplinire și acelea privesc materialul didactic în gimnazii și licee. HCL-uri ale CLM la materialul didactic în gimnazii și licee era de 2 milioane lei și cu chiu cu vai, la ultima rectificare am strâns 770 mii lei și pentru gimnazii și grădinițe, așa încât faptul că primarul abuzează și nu duce la îndeplinire hotărârile de consiliu local nu mai este o noutate. Fostul nostru coleg Hermann s-a plâns și el de problemele orașului și în principal ne-a sfătuit să nu votăm acest buget și ca acest consiliu local să nu mai fie o marionetă în mâna primarului Florea cum a fost cu excepția a trei consilieri până acum. Lucrurile s-au schimbat în bine, eu l-aș completa pe dl. Csiki și i-aș spune că s-a lucrat mult la comisii și că bugetul în forma rectificată la comisia de buget și la comisia de cultură a devenit acceptabil, doar că mai sunt unele departamente care nu au ținut cont de faptul că trebuie să pună prioritar salariile, utilitățile, etc. Foarte multe dintre departament, foarte multe dintre capitolele bugetare sunt ok. Totuși undeva mai trebuie găsite 13 milioane de lei, cam atât am înțeles că e diferența și eu vă spun asta în cunoștință de cauză, chiar dacă fac parte din comisia de cultură am fost la ambele ședințe ale comisiei de buget să văd ce se întâmplă și știu exact ce s-a întâmplat, încă nu sunt banii cum ar trebui, de aceea dl. Csiki a propus amânarea cu care eu sunt de acord, ieri la ora 14 unele departamente nu au adus la comisie tot ce li s-a cerut. Eu voi vota pentru amânare.

D-na consilier Benedek: - Dl. consilier Moldovan, ați mai luat cuvântul, eu vă mai dau o dată cuvântul, dar vă rog să nu atacați cuvântul celor cărora le-am dat acest drept prin vot.

Dl. consilier Moldovan: - de unde ați considerat sau ați presupus că atac pe cineva? Nu am atacat pe nimeni. Am adresat d-lui o simplă întrebare doar pentru mine să mă edific asupra statutului domniei sale. Nu am atacat pe nimeni, în principiu.

Revenind la bugetul pe care ar fi trebuit să-l votăm, pentru că se pare că nu va fi votat astăzi așa cum am procedat și în anul 2019 în mai multe luni cu rectificarea bugetară, se pare că și astăzi bugetul nu va fi votat, și da, dl. consilier Csiki a avut dreptate, au fost ore întregi în care în comisiile de specialitate am fost aici și am dezbătut acest buget, deci s-a dezbătut, s-a tăiat din bugetul actual cât s-a putut de mult, dar asta e o altă problemă, în contextul în care eu consider că astăzi putem să votăm acest buget. În altă ordine de idei, l-am întrebat pe dl. director Lobonț să-mi spună și mie care este problema cu bursele elevilor și domnia sa adineauri mi-a spus că sunt alocate în acest buget 2 milioane 448 mii lei, burse aferente elevilor în număr de 12.401 elevi, iar aceste burse, valoarea aceasta pentru burse în bugetul pe 2019 nu a fost alocată, în bugetul pe 2020 aceste sune vin de la Guvern și sunt alocate din defalcările din TVA.- în cazul în care bugetul astăzi va fi votat, menționează dl. Lobonț că aceste sume pentru bursele a 12.401 elevi vor fi achitate în termen de 10 zile. În ceea ce privește bugetul, consider că ar trebui votat, iar din discuțiile pe care le-am avut și cu d-na director din subordine, au menționat domniile lor că astăzi ar fi ziua 45 în care se mai poate vota bugetul astfel încât noi știm și știți și dvs. dragi colegi că dacă nu votăm astăzi în ziua 45, sumele care vor veni de la Guvern pe bugetul din 2019 acel 12% despre care noi vorbim, din bugetul anterior, nu vor mai fi defalcate. Dar pe partea contabilă, cred că d-na director Năznean ne poate edifica mai bine pentru că are elementul contabilității.

Dl. consilier Papai: - domnule Moldovan, vă rog frumos nu ne șantajați cu bursele elevilor. Nu este frumos. Anul trecut de aceea s-a amânat de multe ori votarea bugetului, pentru că de la început era prost făcut. Asta am spus-o în iulie, august și noiembrie până când s-a adoptat ultima versiune. Noi în noiembrie i-am rugat pe toți directorii de la primărie, ca atunci când vor întocmi bugetul pe 2020, să stabilească o listă de priorități însemnând salarii, utilități, alte cheltuieli de funcționare, dacă mai rămân banii, reparații și dacă mai rămân bani, investiții. Asta am cerut. La prima variantă lipseau 57 milioane de lei de la salarii și funcționare, la a doua variantă lipseau 30 și ceva de milioane, acum lipsesc încă 13 milioane, din cauza asta se va amâna până când o să avem un buget real care să asigure funcționarea orașului până la sfârșitul anului, nu să ne trezim iarăși în august că nu sunt bani pentru salariile angajaților pentru lunile noiembrie și decembrie. În al doilea rând, nu este frumos să lăsăm pentru următorul consiliu să se confrunte cu această problemă. Măcar cheltuielile de funcționare trebuie asigurate integral.

Vreau să vă spun că nu tăiat din buget. Am avut anul trecut o execuție de 314 milioane + 37 milioane datorii, în total 351 milioane, acum avem 418 milioane. După cunoștințele mele elementare de matematică înseamnă 67 de milioane în plus. Nu este nici o tăiere. În plus, dacă noi avem 67 milioane în plus, de ce nu putem asigura cheltuielile de funcționare măcar la nivelul anului trecut? La mine este o problemă de logică chestia asta.

Dl. consilier Csiki: - mulțumesc, d-na președintă, stimate d-le viceprimar, stimați colegi, stimați invitați, doar câteva precizări cu care să încep. Anul trecut în aprilie am aprobat un buget de 323 milioane care la sfârșitul anului cu rectificări peste rectificări a ajuns la 448 de milioane. Execuția a fost de 314 milioane noi atunci am semnalat încă din vară, iulie, august, septembrie, octombrie, la fiecare ședință de rectificare că acele sume nu o să încaseze Primăria Târgu Mureș și iată că nici măcar nu am ajuns la bugetul aprobat în aprilie care a fost de 323 milioane iar încasările de 314 milioane. Tocmai de aici pornind, rugămintea noastră este ca utilitățile și tot ce aparține de funcționare, salarii, să fie prevăzute până la sfârșitul anului, pentru că și anul 2020 are 12 luni, nu cred că s-a modificat calendarul și să aibă numai 7 sau 8 luni. Nu am cum să nu reacționez la burse. Noi trebuie să avem grijă de copiii noștri pentru că tinerii cam pleacă din acest oraș și aici fac un apel stimați colegi, haideți să lăsăm puțin chestia etnică de-o parte pentru că aici bugetul aparține tuturor cetățenilor din Târgu Mureș și mie mi se pare aberant să vii cu o declarație ca în 10 zile dl. Horațiu Lobonț promite că va plăti bursele, pentru că el nu este ordonator de credit, nu de el depinde plata. Acolo mai are nevoie de niște semnături, atât a primarului. Nu o să traduc și în limba maghiar ținând cont că am vorbit de mai multe ori.

Dl. viceprimar Papuc: - raportat la execuția de anul trecut, trebuie să avem în vedere că și cotele defalcate din TVA și din impozitele pe venit s-au majorat la nivel național. Adică era 47%, acum e undeva la 63%. Doamna director, cam așa e? Și atunci, suma pe total, suma globală e mai mare. Și de acolo poate că e o discuție. Nu un pic, cu 15-16% din 160 milioane îți dă o sumă de 30 milioane care nu e de aruncat. Cu privire la prioritizare, da, s-a discutat anul trecut să se prioritizeze și directorii să vină cu o structură de buget și cu un schelet, încă de la sfârșitul anului, ca să poată fi dezbătut cu celeritate acum. Sigur că suntem la finalul celor 45 de zile, astăzi este ultima zi în care se poate adopta bugetul, dar există niște probleme care sunt independente de voința noastră, niște probleme guvernamentale raportat la sumele pe învățământul privat pe care le-am primit doar săptămâna aceasta care au putut fi incluse doar marți. În buget, independent de voința executivului, și atunci cred că vom avea bunăvoința Guvernului care ne-a comunicat așa de târziu sumele, deși Guvernul le-a adoptat bugetul și s-a promulgat de foarte mult timp, cred că au alte probleme de făcut decât să ne trimit sumele pentru învățământ, discutăm de cel particular, pentru că vedeți, toate bugetele din toate unitățile administrativ teritoriale s-au votat pentru că ei nu au învățământ privat, doar la noi. Și atunci, de-abia marți am primit aceste sume pentru a putea fi incluse în buget și pentru a putea să se facă un buget legal. Deci indolența e a Guvernului, nu a municipiului.

Despre asta am vrut să vă spun și principiile după care trebuie să ne ghidăm cu privire la acest buget sunt niște principii sănătoase și cred că s-a reușit poate de când suntem noi consilieri locali poate e cel mai realist buget cel pe care îl dezbatem astăzi, cel mai echilibrat buget raportat la nevoi și la solicitări.

D-na consilier Benedek: - haideți să nu dezbatem acum problemele guvernamentale, că nu mai terminăm ședința asta... nu este subiectul de azi.

Dl. consilier Bălaș - și eu sunt de acord cu colegul Sergiu Papuc, nu sunt de multe ori de acord cu el, dar de data asta chiar cred că ăsta o să fie cel mai bun buget din ultimii 20 de ani și cel mai corect și onest față de toată lumea. Primăria are și anul acesta 50 de milioane datorii, deci, începem anul cu 50 milioane datorii de anul trecut, primăria a fost permanent un jucător neonest pe piața economică din Târgu Mureș, un fel de ăsta care întorceau portofelul în piața armatei, un șmenar economic, se apropie la nivelul de șmenar economic în oraș cu datoriile pe care le-a acumulat și agenții economici care a făcut contracte cu primăria nu au făcut banii, dar ei a trebuit să plătească TVA, CAS, salariile angajaților, etc. este o bătaie de joc la adresa tuturor celor care au contracte cu primăria. În altă ordine de idei, am o veste bună, bruiajul nu a fost făcut pe criterii etnice pentru că am înțeles că și microfonul meu a fost bruiat, așa încât e doar o formă de incompetență a celor care fac transmisia. În altă ordine de idei, domnule Csiki, vedeți că e greu așa, că zice dl. Moldovan acum sunteți adversari politici și ați tăiat bugetul. Vedeți, un cuvânt ce mult contează. Și dvs. ziceți că nu am tăiat, că n-am tăiat. Dar dl. Moldovan nu are rost să repete că așa e strategia comunicațională acum, consiliul taie, dar de unde să tăiem? Că a venit bugetul și noi îl facem să-l împărțim bine ca să ne încadrăm în suma aia, deci nu-i tăiat. Așa am pățit și noi cu dvs. mult timp că ziceați când am venit noi să filmăm ședințele, să facem democrație, că vorbeam oprea mult, circ, circ. Vedeți ce nasol e? că eu tot trebuia să vă explic, stai domnule că nu e circ. Un cuvânt vedeți, contează?

Dl. consilier Miculi: - bună ziua, doamna președinte, domnule viceprimar, domnilor colegi, după cum știm toți, bugetul a fost în dezbatere 30 de zile, am venit la comisii, recunoașteți văd că, chiar și dl. Csiki că este un buget cel mai bun din ultimii ani, dl. Bălaș de asemenea recunoaște, niciodată nu o să putem face un buget perfect, exact, care va fi aplicat din prima lună. Tot timpul este nevoie de o rectificare. Eu nu văd motivul pentru care îl amânăm, mai ales că suntem în ultima zi. Ce vrem să facem, să blocăm activitatea pentru 10 zile?

Dl. consilier Csiki: - doar câteva precizări. Nu este cel mai bun buget, dar sperăm că va fi mult mai bun când vom decide să votăm. Câteva principii care am mai spus: salariile utilitățile și cele de funcționare să fie prevăzute până la sfârșitul anului, vă spun un alt exemplu. Dl. Cîrcu îl văd în sală, are o problemă reală. Anul trecut a avut două contracte semnate, bugetate, executate și nici la ora actuală nici în bugetul de 2020 nu este prevăzută suficientă sumă pentru plata acelor facturi. Și ne angajăm la alte contracte noi. Păi nu ar trebui prima dată să finalizăm și să alocăm banii pentru tobogan și terenuri care sunt executate, finalizate, predate, și apoi să alocăm bani pentru alte contracte noi? Încă o precizare, pentru toată lumea, stimați colegi, stimați invitați, noi nu am tăiat, în comisia de buget nu am tăiat, am venit cu rugămintea să se aloce bani pentru funcționare, pentru salarii și utilități, și ce rămâne să împartă executivul cum dorește.

D-na consilier Benedek: - stimați consilieri, subiectul bugetului este unul extrem de important pentru toată comunitatea orașului nostru. Tocmai de aceea facem o derogare de la regulamentul și luați cuvântul dacă este important, de mai multe ori. Vă rog, domnule Papai, după care voi supune la vot solicitarea de amânare.

Dl. consilier Papai: - este foarte exagerat să spunem că este cel mai bun buget. Haideți să spunem că este cel mai puțin prost buget din câte am avut. Noi nu am intrat în detaliile bugetului. Noi am solicitat în comisii să se aloce sumele minimale de funcționare. Pe lângă asta, au rămas o grămadă de aberații în bugetul respectiv. Noi nu avem bani dar continuăm să vrem să construim acel restaurant belvedere pe Platou și alocăm 300 mii lei pentru asta. Am dat un exemplu, sunt o grămadă de chestii. Este de unde să se taie. Noi am rugat directorii să taie dânșii să nu taie comisia de buget, pentru că nu asta e treaba noastră să tăiem, noi am stabilit niște direcții, niște cerințe minime să fie respectate, care nici până acum nu au fost respectate. Nu este vorba de 10 zile, domnule Miculi până joia viitoare sunt fix 7 zile. Eu sper că până săptămâna viitoare să putem adopta bugetul dacă se vor asigura din cunoștințele mele lipsesc momentan vreo 13 milioane de lei de la funcționare, colegii îmi spun că mai mulți. Dacă se dorește, dacă se respectă cerința comisiei care eu spun că este o cerință de bun simț și este în interesul orașului, atunci se va adopta. Dacă nu, momentan noi sigur vom vota pentru amânare pentru că așa ceva nu se poate adopta.

Dl. viceprimar Papuc: - dacă săptămâna viitoare nu adoptăm bugetul chiar o să avem o problemă mare. Că se va întârzia plata salariilor și exact principiile pentru care solicităm amânăm astăzi pentru capitolul de funcționare și salarii, nu va putem fi respectat pentru că, dacă săptămâna viitoare este, pe lângă altele, și cotele defalcate din impozitul pe venit și din TVA de la finanțe. Avem altă problemă. Pentru că alea se plătesc până în 5, până în 8, și avem, intrăm într-o imposibilitate de plată fantastică. Deci, avem termen chiar ultimativ 27, unde nu contează cum trece, trebuie să treacă, pentru că altfel avem o problemă. Și niciodată nu am zis că cel mai puțin, adică e urât să spuneți că e cel mai puțin prost, adică știți cum e, un buget nu poate satisface niciodată dorințele tuturor și necesitățile, dar poate încerca. Și atunci s-a încercat și vom încerca până săptămâna viitoare să se creioneze un buget care să satisfacă toate dorințele, cu prioritate și întotdeauna am spus ce s-a facturat, și contractele în execuție, că vă referiți la belvedere, acolo avem hotărâre de consiliu local valabilă ca la burse, avem licitație făcută, adjudecată licitația și urmează să se facă execuția. Dacă respectăm un principiu, să-l respectăm la tot, nu doar la unele hotărâri și la altele nu. Dacă există hotărâre de consiliu local, că suntem de acord că nu suntem de acord, atunci discutăm de toate, și toate trebuie să fie cuprinse contracte în derulare, cheltuieli, facturi restante, etc. de la principiul acesta pornim și apoi, ce mai rămâne vedem cum le împărțim. Eu zic că așa e echitabil.

D-na consilier Benedek: - dl. Cîrcu solicită să ia cuvântul.

Dl. director Cîrcu: - vreau să mă exprim punctual la ceea ce se numește bugetul pentru serviciul public pe care îl administrez, respectiv CASM. Datorită faptului că în anul trecut, în execuția bugetară de anul trecut, sumele prevăzute pentru contractele aș acum a remarcat dl. Csiki, erau contracte încheiate și bugetate, sumele au fost foarte mici. În toate încercările mele de la rectificările din cursul anului trecut care nu au fost puține, pot să le enumăr că 3 au fost substanțiale, la care fac referire, unde am avut voie să ne punem fiecare dintre colegii directori din primărie sumele pentru investiții, reparații, funcționare, etc. Datorită faptului că la bugetul aprobat 2019 din 23 aprilie anul trecut, de acolo am plecat cu sumele foarte mici din contract. Anul acesta ni s-a impus clar: mergeți și vă faceți bugetul pe sumele, pe exercițiul bugetar din anul 2019. Păi dacă nu am avut prevăzute sumele în buget și nu ni s-au aprobat nici la rectificare, normal că proiecția bugetului pe 2020 din execuția bugetară din 2019 a fost la nivelul la care acum nu pot să-mi acopăr contractele, aș cum bine a remarcat dl. consilier Csiki. Respectiv toboganele care deja sunt în etapă finală de execuție și în timpul execuției și derulării contractului care mai bine de un an inclusiv la terenurile de sport, care vedeți că toată lumea face apel la sport sănătate, cultură, în Târgu Mureș.

Dl. director Lobonț: - am ținut să iau cuvântul să clarific problema pentru că cel mai des cuvânt era buget, al doilea era burse. Există hotărâre de consiliu pentru alocarea acestor burse iar ca să știm practic de unde vin aceste sume, sunt din cote defalcate de TVA. Sumele nu le-am primit anul trecut de la guvern, anul acesta le-am prevăzut în buget, aveți propunerea noastră, suma de 2.448.000 lei exact la ultimul leu, beneficiari sunt 12.401 elevi. Noi datoria ne-am făcut-o, banii nu i-am primit, anul acesta facem efortul să se plătească. Ca să răspund d-lui Csiki, nu sunt ordonator de credite, dar m-am consultat cu d-na director economic ce facem în cazul în care nu se votează. Părerea mea este să votați bugetul efectiv pentru acești elevi, dacă nu pentru altceva. Dacă aveți alte ambiții sau ceva neclarități, măcar pentru burse, care sunt prevăzute, le aveți. Și acordurile cadru, propunerile noastre există, nu vreau să

Dl. consilier Miculi: - domnilor consilieri, am văzut că singura problemă este cheltuielile salariale care nu sunt acoperite. Cu sprijinul d-nei director, solicit să facem un amendament să găsim suma necesară salariilor și să tăiem din altă parte, că avem de unde tăia, și să votăm bugetul astăzi, să nu mai blocăm. Mai ales dacă comisia de buget a descoperit treaba asta după destul e ședințe de comisii, atunci aveați și obligația să găsiți suma necesară să punem la salarii.

Dl. consilier Bakos: - voi vorbi foarte pe scurt și în limba română și maghiară și poate cu caracter conclusiv sau mai general.

Prin traducător: „stimați consilieri toată lumea ar trebui să știe că bugetul este doar un proiect, fără, noi dorim să vindem ursul din pădure, execuția bugetară dovedește că 300 și ceva de milioane era suma care am reușit să cheltuim, iar și anul trecut și azi noi planificăm peste 400 de milioane. Nu sunt sigur ca toată lumea înțelege care este rostul dezbaterii. Noi avem și un credit de angajament de 700 milioane, jumătate înțelegem, 350, e vorba despre niște fonduri și mai avem 350 despre care ar trebui să discutăm. Unul se poate justifica, altul nu. Iar pentru aceste lucruri așteptăm din partea executivului niște răspunsuri care nu, aceste sume despre care vorbim noi ar trebui să discutăm săptămâna viitoare despre buget dacă executivul ne vorbește despre aceste sume”.

Identic, foarte pe scurt și în limba română. Cu toții știm că bugetul în sine este o proiecție viitoare, practic încercăm să vindem ursul încă nevăzut în pădure. Și faptul că întotdeauna exagerăm puțin la proiecțiile bugetare, practic e un concurs de vise din partea direcțiilor, sacul este limitat. Din când în când sau din ce în ce mai frecvent ne întâlnim cu arierate financiare la nivelul primăriei. Și practic ne îndatorăm fiecare an cu mai mult, pentru că visăm cât nu ne ține plapuma. Nu știu dacă toți au înțeles subiectul principal, astăzi votăm un buget de 400 și ceva de milioane, deși execuția bugetară este 300 și un pic. Discutăm de un angajament bugetar pe lângă aceste sume, de 700 de milioane, care jumătate, 350 de milioane aproximativ în urma unei tehnici bugetare sunt niște sume care preconizăm să le primim de la fonduri europene dar tot rămân 350 care este subiect de discuție. În condițiile în care anumite sume, (vezi transport local, CSM, vezi salarii), nu sunt cuprinse în sumele actuale. Ca să avem subiect de discuție fundamentata pe săptămâna viitoare este ca aceste date să fie furnizate și bugetul să fie modificat în consecință. Dacă nu vor apărea aceste informații înseamnă că bugetul poate fi amânat și săptămâna viitoare cu consecințele de rigoare, lucru desigur nedorit de nimeni.

D-na consilier Benedek: - doamna director, doriți să faceți precizări?

Dl. consilier Papai: - aș dori să propun amânarea discuției.

D-na consilier Benedek: - s-a propus. Supun votului ambele propuneri de amânare a proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 4 voturi (Makkai G., Moldovan C., Miculi V., Todoran R.)

Cine se abține? - 1 abținere (Matei D.)

Bugetul a fost amânat, probabil pe săptămâna viitoare.

Cu aceasta, am epuizat subiectul de pe ordinea de zi, aveți în mapă informări de la executiv și în cele ce urmează, conform regulamentului și procedurilor urmează luările de cuvânt în interes general.

Dl. consilier Papai: - revin cu ideea de anul trecut, între timp s-a schimbat Codul administrativ, unde la art. 155 alin. 3 lit. b scrie între atribuțiile primarului, că participă la ședințele consiliului local, iar tot la același articol la alin. 4 lit. c scrie că prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară în condițiile legii. Aș dori să solicit public d-lui primar să vină și să prezinte periodic execuția bugetară, oricum urmează acum. Cu ce eșarfă dorește să vină, dar vă rugăm să respecte noul Cod administrativ.

D-na consilier Benedek: - dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, declar închisă ședința Consiliului local.

D-na consilier Benedek Theodora: - președinte de ședință

D-na Buculei Dianora Monica - Secretar General al Municipiului Târgu Mureș